Wijze lessen uit Duitsland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijze lessen uit Duitsland"

Transcriptie

1 Wijze lessen uit Duitsland In één van de Nederlandse kranten las ik daags na de WK-finale dat voetbal zijn bindende kracht tijdens het toernooi weer had bewezen. Het was inderdaad fantastisch om te zien hoe in Duitsland tienduizenden supporters bij elkaar kwamen om feest te vieren en te genieten van de 64 wedstrijden in de twaalf speelsteden. Er viel nauwelijks een wanklank te noteren. Dat heeft veel te maken met de manier waarop de Duitsers het toernooi hadden georganiseerd. Het heeft nog meer te maken met de intentie waarmee de supporters naar Duitsland waren afgereisd. Ze gingen voor het voetbal en wilden er vooral iets moois van maken. Ik wil de Nederlandse amateurcompetitie niet vergelijken met het WK, maar wij kunnen zeker lering trekken uit wat er afgelopen zomer bij de oosterburen is gebeurd. Als iedereen goede bedoelingen heeft en bereid is te accepteren dat supporters uit een ander land hun eigen team ondersteunen, hoeft er van vijandigheid geen sprake te zijn. Sterker nog, het tonen van respect voor een andere vlag, een ander volk en ander volkslied getuigt van innerlijke beschaving en levert een unieke sfeer op als het wederzijds gebeurt. Met beschaving en gezond verstand kun je ook beslissingen van een scheidsrechter accepteren die wellicht niet welgevallig zijn voor jouw club of team. Ook in Duitsland konden we zien dat het interpreteren van spelsituaties onherroepelijk leidt tot tientallen verschillende meningen. Over de meeste situaties zijn mensen met enige spelregelkennis het wel eens. Enkele situaties leveren eindeloze discussies op, die zelfs met de hulp van televisiecamera s in alle hoeken van het stadion niet tot een eenduidige interpretatie kunnen worden gebracht. Wel of geen opzet, wel of geen schwalbe, het zal altijd een vraag blijven. Als de beste scheidsrechters ter wereld moeite hebben met het interpreteren van spelsituaties, kunnen wij moeilijk van onze amateurscheidsrechters verlangen dat zij het altijd bij het rechte eind hebben. Zij zijn eenlingen die het meestal moeten stellen zonder neutrale assistenten en al helemaal niet kunnen terugvallen op televisiebeelden om hun gelijk te bewijzen. In die geest wens ik alle vrijwilligers van de voetbalverenigingen, spelers, scheidsrechters, supporters en andere betrokkenen een verdraagzaam en sportief voetbalseizoen. Als wij de lessen van Duitsland in ons hoofd houden en dit Bewaarnummer bij de hand hebben, gaan we een prachtig jaar tegemoet. Ik wens iedereen vooral eindeloos veel plezier. Ruud Bruijnis Directeur amateurvoetbal I N H O U D Landelijke informatie 8. Informatie (specifiek) veldvoetbal Afgelastingen Reglement KNVB Beker veldvoetbal (m.u.v. het bekertoernooi voor standaardelftallen) Promotie/degradatieregelingen Speeldagenkalender competities district Wijzigingen in het wedstrijdprogramma Toernooien Doordeweekse wedstrijden veldvoetbalcompetitie en KNVB Beker Inrichting speelterrein Invallersbepalingen jeugd Dispensatieverzoeken jeugdvoetbal Verruimende maatregelen categorie B Vergeefs gemaakte reis Uitslagenformulier E- en F-pupillen Veteranenklassen Leeftijdsgrenzen jeugdvoetbal Correspondentie Internet? ? Fax? Informatie (specifiek) Futsal Functie zaalfunctionaris Instructie zaaldienst verenigingen Promotie/degradatieregelingen Wedstrijdmededelingen Vrijstelling van wedstrijden futsal Bekerreglement futsal Informatie scheidsrechters Groepsindelingen Arbitrage oefenwedstrijden Afzeggingen van scheidsrechters/ rapporteurs Informatie tuchtzaken Rugnummers Rapportage aan de Tuchtcommissie Wedstrijdformulieren Gele en rode kaarten voor bankzitter en niet-spelers Wat wordt verstaan onder werkdagen Ingangsdatum straffen Mondelinge of schriftelijke behandeling Directe rode kaartregeling - Uitsluiting - schorsing - ontzegging functies Beroepszaken Informatie overig Amateurvoetbal Servicedesk Digitaal Regio-indeling Representatie Vergaderschema 30 zie de landelijke informatie op Districtsinformatie 2 7. Informatie veldvoetbal/futsal Geen bondsscheidsrechter aanwezig c.q. aangesteld 2 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2006/ 07, augustus

2 Districtsinformatie 7. Informatie veldvoetbal/ futsal 7.1. Geen bondsscheidsrechter aanwezig c.q. aangesteld Voor de volgende klassen is artikel 25 van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal en artikel 21 van het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal van kracht: - alle standaardklassen mannen - reserve hoofd- en eerste klassen mannen - landelijke jeugd t/m 2de divisie - vrouwen hoofd- en eerste klassen - futsal mannen eerste klassen en hoger Voor alle overige klassen geldt dat alle wedstrijden, indien 15 minuten na het officiële aanvangsuur de aangewezen scheidsrechter niet aanwezig is en geen bondsscheidsrechter bereid is de wedstrijd te leiden, de wedstrijden toch doorgang dienen te vinden. De thuisspelende vereniging is in dit geval verplicht te zorgen voor een scheidsrechter, die lid moet zijn van de KNVB. De verenigingen zijn onvoorwaardelijk verplicht deze leiding te aanvaarden. 8. Informatie (specifiek) veldvoetbal 8.1. Afgelastingen Afkeuringberichten op Infothuis en TV West Een deel van District West II kan deze zender ontvangen en een ander deel kan beide zenders ontvangen. Bij deze extra service naar de KNVB leden en verenigingen is er de mogelijkheid om de afkeuringberichten vanaf de senioren tot en met de C - klasse te zien op: Internet: 603) Televisie: (sport teletekstpagina TV West, via Infothuis Sportsignaal (teletekst pagina 603) Kabelkrant: Infothuis Sportsignaal (teletekstpagina 603) Deze informatie zal tussen uur en geplaatst worden op de paginás en zijn verder de gehele dag te zien op de zaterdag en zondag Reglement KNVB Beker veldvoetbal (m.u.v. het bekertoernooi voor standaardelftallen) Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door: - de voor de districtscompetitie ingeschreven elftallen; Artikel 2 Bij deelname aan de KNVB Beker zijn de reglementaire bepalingen veldvoetbal van toepassing. Artikel 3 De eerste ronden worden gespeeld in poulevorm. De indeling van een poule tot stand door middel van een regionale indeling met poules van minimaal drie en maximaal vijf elftallen. Per poule wordt een halve competitie afgewerkt. Blijven door terugtrekkingen e.d. in een poule twee elftallen over, dan spelen deze twee elftallen een thuis- en een uitwedstrijd tegen elkaar. Dit blijft achterwege indien het terugtrekken plaatsvindt op een moment, waarop reeds twee wedstrijddagen in de poule zijn afgewerkt. Artikel 4 De poulewinnaars vervolgen het KNVB bekertoernooi door middel van het knock-outsysteem. Deze wedstrijden worden bij loting vastgesteld op door het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken vast te stellen wedstrijddagen. Artikel 5 De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken als ontvangende vereniging is aangewezen. Artikel 6 Een wedstrijd die in een weekend wordt vastgesteld en waarbij een zaterdagvereniging is betrokken, wordt op zaterdag vastgesteld. In overleg met de tegenstander kan een andere dag worden overeengekomen. Deze dag moet voorafgaan aan de desbetreffende bekerronde. Artikel 7 Voor eventuele verzoeken betreffende uitstel van vastgestelde wedstrijden, wordt verwezen naar de bepalingen inzake verzoeken om uitstel, zoals opgenomen in dit Bewaarnummer in hoofdstuk Artikel 8 Indien de thuisspelende vereniging - door welke oorzaak dan ook - niet de beschikking heeft over een speelveld, wordt zij tot uiterlijk 3 x 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd in de gelegenheid gesteld een vervangende accommodatie te vinden. Is na het verstrijken van deze termijn geen accommodatie gevonden, dan wordt de wedstrijd onverwijld vastgesteld op het terrein van de tegenstander. Artikel 9 In overleg met de tegenpartij is het toegestaan om de wedstrijd op het terrein van de tegenstander te spelen. Hiervan dienen 3 x 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd alle belanghebbenden, zoals tegenpartij, scheidsrechter, consul en desbetreffende hoofd wedstrijdzaken, schriftelijk in kennis te zijn gesteld. 2 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2006/ 07, augustus 2006

3 Artikel 10 Eindigen in de eindrangschikking van een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op de eerste plaats, dan beslist: a. Het doelsaldo van de halve competitie. b. Is het doelsaldo gelijk, dan is het meeste aantal doelpunten vóór bepalend. c. Is ook dit gelijk, dan beslist het onderlinge resultaat. d. Brengt ook dit geen beslissing, dan beslist het lot. Artikel 11 Wedstrijden die in een gelijk spel eindigen, worden al dan niet verlengd overeenkomstig de volgende regeling: a. Poulewedstrijden: worden niet verlengd en er worden geen strafschoppen genomen. b. Knock-outwedstrijden: onmiddellijk na het verstrijken van de reguliere speeltijd dienen strafschoppen te worden genomen. Voor de uitvoering hiervan wordt verwezen naar de Spelregels veldvoetbal (regel 14). Er vindt géén verlenging plaats. c. Finales: bij een gelijk spel na de reguliere speeltijd wordt beslist overeenkomstig de volgende regeling. Onmiddellijk na het verstrijken van de reguliere speeltijd dienen strafschoppen te worden genomen volgens de Spelregels veldvoetbal. Artikel 12 Een elftal dat niet opkomt, zich terugtrekt voor één van de poulewedstrijden of schuldig wordt verklaard door de tuchtcommissie aan het staken van een wedstrijd, wordt geacht de wedstrijd met 5-0 te hebben verloren. Tevens wordt dat elftal uitgesloten voor verdere deelname aan de knock-out wedstrijden. Daarnaast zal aangifte gedaan worden bij de tuchtcommissie. Een elftal dat niet opkomt, zich terugtrekt of schuldig wordt verklaard door de tuchtcommissie aan het staken van een wedstrijd, bij één van de knock-outwedstrijden is van verdere deelname uitgesloten. Daarnaast zal aangifte gedaan worden bij de tuchtcommissie. De desbetreffende tegenstander is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Voorts wordt bij het niet opkomen c.q. terugtrekken een bedrag van e 55,30 bij de senioren en e 27,50 bij junioren en pupillen aan administratiekosten in rekening gebracht. Voorts moet de vereniging van het elftal dat niet opkomt of zich terugtrekt de gemaakte kosten, zoals reiskosten van de tegenpartij, de scheidsrechterskosten en eventuele kosten voor het in orde brengen van het speelveld vergoeden. Een en ander behoeft de goedkeuring van het desbetreffende districtsbestuur. Artikel 13 Een elftal dat in een bekerwedstrijd een niet gerechtigde speler/ speelster opstelt wordt - afgezien van de door de tuchtcommissie te nemen maatregelen - van verdere deelname uitgesloten. l Alle uitslagen in de poulewedstrijden van het elftal dat van verdere deelname wordt uitgesloten komen te vervallen. l Indien een elftal bij de knock-outwedstrijden van verdere deelname wordt uitgesloten, is de tegenstander automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Artikel 14 De eindstrijd voor de KNVB Beker bestaat uit een finalewedstrijd op een door het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken te bepalen terrein. Artikel 15 De bekerwinnaar en de verliezend finalist van ieder district ontvangen een door het desbetreffende districtsbestuur beschikbaar gestelde beker die direct eigendom van de verenigingen wordt. Artikel 16 Voor de scheidsrechterskosten worden de desbetreffende verenigingen elk voor de helft belast. Vanaf de kwartfinale worden er zoveel als mogelijk neutrale scheidsrechter aangesteld. Artikel 17 Wanneer er geen scheidsrechter is aangesteld of wanneer de aangewezen scheidsrechter op het vastgestelde aanvangstijdstip niet aanwezig is, dient de wedstrijd te worden geleid door een door de als eerste in het wedstrijdprogramma genoemde vereniging te leveren scheidsrechter, die lid moet zijn van de KNVB. De uitspelende vereniging is verplicht deze leiding te aanvaarden. Artikel 18 Indien een elftal zich vanaf de kwartfinale van het KNVB Bekertoernooi terugtrekt of niet komt opdagen voor een vastgestelde bekerwedstrijd kan het districtsbestuur besluiten het betreffende elftal in het seizoen daaropvolgend uit te sluiten van deelname aan de strijd om de KNVB Beker. Artikel 19 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het desbetreffende districtsbestuur. Het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken is belast met de uitvoering van dit reglement Promotie/degradatieregelingen Zaterdagvoetbal 1e klasse B De kampioen promoveert naar de hoofd De periodekampioenen spelen om het klassenperiodekampioenschap, op de wijze, zoals omschreven in de regeling klassenperiodekampioenschap (zie van dit Bewaarnummer). De klassenperiodekampioen speelt met de nummers 12 van de hoofdklasse A, B en C en de klassenperiodekampioenen van de 1e klasse A, C, D en E om 4 plaatsen in de hoofd Deze wedstrijden worden door middel van gestuurde loting vastgesteld, waarbij de nummers 12 van de hoofdklasse elkaar niet zullen treffen. Er wordt één beslissingswedstrijd op neutraal terrein gespeeld, die bij gelijke stand direct wordt verlengd en indien dan nog geen beslissing is verkregen worden strafschoppen genomen conform de regels van het voetbalspel. De nummers 11 en 12 degraderen naar de 2e De nummer 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 2e klasse om één plaats in de 1e Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie) Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2006/ 07, augustus

4 2e klasse C en D De kampioen promoveert naar de 1e De periodekampioenen spelen met de nummer 10 van de 1e klasse B om één plaats in de 1e Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie) De nummers 11 en 12 degraderen naar de 3e De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 3e klasse om twee plaatsen in de 2e Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie) 3e klasse A t/m D De kampioen promoveert naar de 2e De periodekampioenen spelen met de nummers 10 van de 2e klasse C en D om twee plaatsen in de 2e Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de 4e De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 4e klasse om vier plaatsen in de 3e Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). 4e klasse A t/m D De kampioenen en de nummers 2 promoveren naar de 3e De periodekampioenen van 4A t/m 4D spelen met de nummers 10 van de 3e klasse om vier plaatsen in de 3e Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de 5e De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 5e klasse om vier plaatsen in de 4e Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). 5e klasse A t/m D De kampioenen en de nummers 2 promoveren naar de 4e De periodekampioenen van 5A t/m 5D spelen met de nummers 10 van de 4e klasse om vier plaatsen in de 4e Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). Reserve hoofdklasse De kampioen strijdt met de kampioenen van de overige districten om het kampioenschap van Nederland. De periodekampioenen spelen om het klassenperiodekampioenschap, op de wijze, zoals omschreven in de regeling wedstrijden periodekampioenen van een klasse om te komen tot een klassenperiodekampioen (zie elders in dit Bewaarnummer). De klassenperiodekampioen verwerft net als de kampioen het recht tijdens het seizoen 2007/ 08 deel te nemen aan de KNVB Beker voor standaardelftallen. De nummers 11, 12 en 13 degraderen naar de reserve 1e De nummer 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de reserve 1e klasse om één plaats in de reserve hoofd Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). Reserve 1e klasse A en B De kampioen promoveert naar de reserve hoofd De periodekampioenen van de res. 1e klasse spelen met de nr. 10 van de res. hoofdklasse om één plaats in de res. hoofd Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de reserve 2e Reserve 2e klasse A t/m D De kampioen promoveert naar de reserve 1e De periodekampioenen van de res. 2e klasse spelen om één plaats in de res. 1e Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 3e De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de reserve 3e klasse om vier plaatsen in de reserve 2e Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). Reserve 3e klasse A t/m G De kampioenen promoveren naar de reserve 2e De periodekampioenen van de res. 3e klasse spelen met de nr. 10 van de res. 2e klasse om vier plaatsen in de res. 2e Ook de hoogstgeeindigde ploeg van de res. 3e klassen zonder periodetitel plaatst zich voor de nacompetitie. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 4e Reserve 4e, 5e, 6e, 7e en 8e klasse en alle veteranenklassen (Categorie B) In principe zullen alle kampioenen één klasse hoger worden ingedeeld, uitgezonderd de kampioenen van de eerste klasse veteranen. De nummers 11 en 12 kunnen één klasse lager worden ingedeeld. Indien in een poule elftallen de competitie niet beëindigen, kan afhankelijk van de behaalde resultaten besloten worden de nummers 10 (en eventueel ook de nummer 9) één klasse lager in te delen Zondagvoetbal 1e klasse B De kampioen promoveert naar de hoofd De periodekampioenen van de 1e klasse A en B en de nummer 12 van de Hoofdklasse A, spelen een beslissingsreeks om 1 plaats in de Hoofdklasse (zie artikel Regeling nacompetitie periodekampioenschappen). 4 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2006/ 07, augustus 2006

5 De nummers 11 en 12 degraderen naar de 2e De nummer 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 2e klasse om één plaats in de 1e Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). 2e klasse C en D De kampioen promoveert naar de 1e De periodekampioenen spelen met de nummer 10 van de 1e klasse B om één plaats in de 1e Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de 3e De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 3e klasse om twee plaatsen in de 2e Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). 3e klasse A t/m D De kampioen promoveert naar de 2e De periodekampioenen spelen met de nummers 10 van de 2e klasse C en D om twee plaatsen in de 2e Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de 4e De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 4e klasse om vijf plaatsen in de 3e Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). 4e klasse A t/m G De kampioen promoveert naar de 3e De periodekampioenen spelen met de nummers 10 van de 3e klasse A t/m D om vijf plaatsen in de 3e Ook de hoogstgeeindigde ploeg zonder periodetitel plaatst zich voor de nacompetitie. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de 5e De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 5e klasse om drie plaatsen in de 4e Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). 5e klasse A t/m C De kampioenen en de nummers 2 promoveren naar de 4e De periodekampioenen spelen met de nummers 10 van de 4e klasse A t/m G om drie plaatsen in de 4e Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). Reserve hoofdklasse De kampioen strijdt met de kampioenen van de overige districten om het kampioenschap van Nederland. De periodekampioenen spelen om het klassenperiodekampioenschap, op de wijze, zoals omschreven in de "regeling klassenperiodekampioenschap" (zie elders in dit Bewaarnummer). De klassenperiodekampioen verwerft net als de kampioen het recht tijdens het seizoen 2007/ 08 deel te nemen aan de KNVB Beker voor standaardelftallen. De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 1e De nummer 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de reserve 1e klasse om één plaats in de reserve hoofd Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). Reserve 1e klasse A en B De kampioen promoveert naar de reserve hoofd De periodekampioenen van de res. 1e klasse spelen met de nr. 10 van de res. hoofdklasse om één plaats in de res. hoofd Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 2e De nummer 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de reserve 2e klasse om twee plaatsen in de reserve 1e Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). Reserve 2e klasse A t/m D De kampioen promoveert naar de reserve 1e De periodekampioenen van de res. 2e klasse spelen met de nr. 10 van de res. 1e klasse om twee plaatsen in de res. 1e Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 3e De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de reserve 3e klasse om zes plaatsen in de reserve 2e Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). Reserve 3e klasse A t/m G De kampioenen promoveren naar de reserve 2e De periodekampioenen van de res. 3e klasse spelen met de nr. 10 van de res. 2e klasse om zes plaatsen in de res. 2e Ook de hoogstgeeindigde ploeg zonder periodetitel plaatst zich voor de nacompetitie. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 4e Reserve 4e, 5e, 6e, 7e en 8e klasse en alle veteranenklassen (Categorie B) In principe zullen alle kampioenen één klasse hoger worden ingedeeld, uitgezonderd de kampioenen van de eerste klasse veteranen. De nummers 11 en 12 kunnen één klasse lager worden ingedeeld. Indien in een poule elftallen de competitie niet beëindigen, kan afhankelijk van de behaalde resultaten besloten worden de nummers 10 (en eventueel ook de nummer 9) één klasse lager in te delen. Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2006/ 07, augustus

6 Speelschema nacompetitie mannen senioren Onderstaand het speelschema voor de nacompetitie mannen senioren. Een ieder dient er rekening mee te houden dat de gepubliceerde data onder voorbehoud zijn. Als gevolg van het competitieverloop kan het namelijk noodzakelijk zijn deze data voor de nacompetitie aan te passen. Zaterdagvoetbal Nummer 12 Hoofdklasse en periodekampioenen eerste klasse zaterdag- en zondagvoetbal zaterdag 5 mei 2007: a. de kampioen van de 1e periode van 1B - kampioen van de 2e periode van 1B zaterdag 12 mei 2007: b. verliezer wedstrijd a - de kampioen van de 3e periode van 1B (zie artikel ; Reglement klasseperiodekampioenschap) zaterdag 19 mei 2007: c. winnaar wedstrijd a - de kampioen van de 3e periode van 1B (zie artikel ; Reglement klasseperiodekampioenschap) Nader te bepalen (neutraal terrein): d. finalewedstrijd voor klasseperiodekampioen 1B. Nummers 10 eerste klasse en periodekampioenen tweede klasse zaterdag 5 en 12 mei 2007: a. de kampioen van de 1e periode van 2C speelt een 2e periode van 2D. b. de kampioen van de 3e periode van 2C speelt een 1e periode van 2D. c. de kampioen van de 3e periode van 2D speelt een 2e periode van 2C. zaterdag 19 en 26 mei 2007: d. de nummer 10 van de 1e klasse B speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. e. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. zaterdag 2 juni 2007 (neutraal terrein): f. de winnaars van de wedstrijden d en e spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 1e Nummers 10 tweede klasse en periodekampioenen derde klasse zaterdag 5 en 12 mei 2007: a. de kampioen van de 1e periode van 3A speelt een 2e periode van 3B. b. de kampioen van de 3e periode van 3A speelt een 1e periode van 3B. c. de kampioen van de 3e periode van 3B speelt een 2e periode van 3A d. de kampioen van de 1e periode van 3C speelt een 2e periode van 3D. e. de kampioen van de 3e periode van 3C speelt een 1e periode van 3D. f. de kampioen van de 3e periode van 3D speelt een 2e periode van 3C. zaterdag 19 en 26 mei 2007: g. de nummer 10 van de 2e klasse C speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. h. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. i. de nummer 10 van de 2e klasse D speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd d. j. de winnaar van wedstrijd e speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd f. zaterdag 2 juni 2007 (neutraal terrein): k. de winnaars van de wedstrijden g en h spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e l. de winnaars van de wedstrijden i en j spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e Nummers 10 derde klasse en periodekampioenen vierde klasse zaterdag 5 en 12 mei 2007: a. de nummer 10 van klasse 3A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 4A. b. de kampioen van de 2e periode van 4A speelt een 1e periode van 4B. c. de nummer 10 van klasse 3B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 4B. d. de kampioen van de 2e periode van 4B speelt een 3e periode van 4A. e. de nummer 10 van klasse 3C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 4C. f. de kampioen van de 2e periode van 4C speelt een 1e periode van 4D. g. de nummer 10 van klasse 3D speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 4D. h. de kampioen van de 2e periode van 4D speelt een 3e periode van 4C. zaterdag 19 mei (neutraal terrein): i. de winnaars van de wedstrijden a en b spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e j. de winnaars van de wedstrijden c en d spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e k. de winnaars van de wedstrijden e en f spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e l. de winnaars van de wedstrijden g en h spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e Nummers 10 vierde klasse en periodekampioenen vijfde klasse zaterdag 5 en 12 mei 2007: a. de nummer 10 van klasse 4A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 5A. 6 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2006/ 07, augustus 2006

7 b. de kampioen van de 2e periode van 5A speelt een 1e periode van 5B. c. de nummer 10 van klasse 4B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 5B. d. de kampioen van de 2e periode van 5B speelt een 3e periode van 5A. e. de nummer 10 van klasse 4C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 5C. f. de kampioen van de 2e periode van 5C speelt een 1e periode van 5D. g. de nummer 10 van klasse 4D speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 5D. h. de kampioen van de 2e periode van 5D speelt een 3e periode van 5C. zaterdag 19 mei 2007 (neutraal terrein): i. de winnaars van de wedstrijden a en b spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 4e j. de winnaars van de wedstrijden c en d spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 4e k. de winnaars van de wedstrijden e en f spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 4e l. de winnaars van de wedstrijden g en h spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 4e Klassenperiodekampioenschap reserve Hoofdklasse zaterdag 5 mei 2007: a. de kampioen van de 1e periode - kampioen van de 2e periode zaterdag 12 mei 2007: b. verliezer wedstrijd a - de kampioen van de 3e periode van (zie artikel ; Reglement klasseperiodekampioenschap) zaterdag 19 mei 2007: c. winnaar wedstrijd a - de kampioen van de 3e periode van (zie artikel ; Reglement klasseperiodekampioenschap) Nummer 10 res. Hoofdklasse en periodekampioenen reserve eerste klasse zaterdag 5 en 12 mei 2007: a. de kampioen van de 1e periode van res. 1A speelt een 2e periode van res. 1B. b. de kampioen van de 3e periode van res. 1A speelt een 1e periode van res. 1B. c. de kampioen van de 3e periode van res. 1B speelt een 2e periode van res. 1A. zaterdag 19 en 26 mei 2007: d. de nummer 10 van de res. hoofdklasse speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. e. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd d. zaterdag 2 juni 2007 (neutraal terrein): f. de winnaars van de wedstrijden d en e spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res. hoofd Nummers 10 reserve eerste klassen en periodekampioenen reserve tweede klasse zaterdag 5 en 12 mei 2007: a. de kampioen van de 1e periode van res. 2A speelt een 2e periode van res. 2B. b. de kampioen van de 3e periode van res. 2A speelt een 1e periode van res. 2B. c. de kampioen van de 3e periode van res. 2B speelt een 2e periode van res. 2A d. de kampioen van de 1e periode van res. 2C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van res. 2D. e. de kampioen van de 3e periode van res. 2C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van res. 2D. f. de kampioen van de 3e periode van res. 2D speelt een 2e periode van res. 2C. zaterdag 19 en 26 mei 2007: h. de winnaar van wedstrijd a speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd b. i. de winnaar van wedstrijd c speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd d. j. de winnaar van wedstrijd e speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd f. zaterdag 2 juni 2007 (neutraal terrein): k. de winnaars van de wedstrijden h, i en j spelen vervolgens een toernooi om één plaats in de res. 1e Nummers 10 reserve tweede klasse en periodekampioenen reserve derde klasse zaterdag 5 en 12 mei 2007: a. de kampioen van de 1e periode van 3A speelt een 2e periode van 3B. b. de kampioen van de 2e periode van 3A speelt een 3e periode van 3B. c. de kampioen van de 1e periode van 3B speelt een 3e periode van 3A. d. de kampioen van de 1e periode van 3C speelt een 3e periode van 3D. e. de kampioen van de 3e periode van 3C speelt een 2e periode van 3D. f. de kampioen van de 1e periode van 3D speelt een 2e periode van 3C. g. de kampioen van de 1e periode van 3E speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de hoogstgeeindigde ploeg van de res. 3e klassen zonder periodetitel. h. de kampioen van de 1e periode van 3F speelt een 3e periode van 3G. Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2006/ 07, augustus

8 i. de kampioen van de 2e periode van 3F speelt een 1e periode van 3G. j. de kampioen van de 3e periode van 3E speelt een 2e periode van 3G. k. de kampioen van de 2e periode van 3E speelt een 3e periode van 3F. zaterdag 19 en 26 mei 2007 (neutraal terrein): l. de nummer 10 van 2A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. m. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. n. de nummer 10 van 2B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de slechtste verliezer van de eerste ronde o. de winnaar van wedstrijd d speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd e. p. de nummer 10 van 2C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd f. q. de winnaar van wedstrijd g speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd h. r. de nummer 10 van 2D speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd i. s. de winnaar van wedstrijd j speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd k. zaterdag 2 juni 2007 (neutraal terrein): t. de winnaars van de wedstrijden l en m spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res. 2e u. de winnaars van de wedstrijden n en o spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res.2e v. de winnaars van de wedstrijden p en q spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res. 2e w. de winnaars van de wedstrijden r en s spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res. 2e Zondagvoetbal nummer 12 Hoofdklasse en periodekampioenen eerste klasse zaterdag- en zondagvoetbal Nader te bepalen (organisatie district West I) a. de kampioen van de 1e periode van 1A speelt een 2e periode van 1B. b. de kampioen van de 3e periode van 1A speelt een 1e periode van 1B. c. de kampioen van de 3e periode van 1B speelt een 2e periode van 1A. Nader te bepalen (organisatie district West I) d. de nummer 10 van de Hoofdklasse A speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. e. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. Nader te bepalen (organisatie district West I) f. de winnaars van de wedstrijden d en e spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 1e Nummers 10 eerste klasse en periodekampioenen tweede klasse zondag 6 en 13 mei 2007: a. de kampioen van de 1e periode van 2C speelt een 2e periode van 2D. b. de kampioen van de 3e periode van 2C speelt een 1e periode van 2D. c. de kampioen van de 3e periode van 2D speelt een 2e periode van 2C. zondag 20 en maandag 28 mei 2007: d. de nummer 10 van de 1e klasse B speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. e. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. zondag 4 juni 2007 (neutraal terrein): f. de winnaars van de wedstrijden d en e spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 1e Nummers 10 tweede klasse en periodekampioenen derde klasse zondag 6 en 13 mei 2007: a. de kampioen van de 1e periode van 3A speelt een 2e periode van 3B. b. de kampioen van de 3e periode van 3A speelt een 1e periode van 3B. c. de kampioen van de 3e periode van 3B speelt een 2e periode van 3A d. de kampioen van de 1e periode van 3C speelt een 2e periode van 3D. e. de kampioen van de 3e periode van 3C speelt een 1e periode van 3D. f. de kampioen van de 3e periode van 3D speelt een 2e periode van 3C. zondag 20 en maandag 28 mei 2007: g. de nummer 10 van de 2e klasse C speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. h. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. i. de nummer 10 van de 2e klasse D speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd d. j. de winnaar van wedstrijd e speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd f. zondag 4 juni 2007 (neutraal terrein) k. de winnaars van de wedstrijden g en h spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e l. de winnaars van de wedstrijden i en j spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e Nummers 10 derde klasse en periodekampioenen vierde klasse zondag 6 en 13 mei 2007: a. de kampioen van de 1e periode van 4A speelt een 2e periode van 4B. 8 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2006/ 07, augustus 2006

9 b. de kampioen van de 2e periode van 4A speelt een 3e periode van 4B. c. de kampioen van de 1e periode van 4B speelt een 3e periode van 4A. d. de kampioen van de 1e periode van 4C speelt een 3e periode van 4D. e. de kampioen van de 3e periode van 4C speelt een 2e periode van 4D. f. de kampioen van de 1e periode van 4D speelt een 2e periode van 4C. g. de kampioen van de 1e periode van 4E speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de hoogstgeeindigde ploeg van de 4e klassen zonder periodetitel. h. de kampioen van de 1e periode van 4F speelt een 3e periode van 4G. i. de kampioen van de 2e periode van 4F speelt een 1e periode van 4G. j. de kampioen van de 3e periode van 4E speelt een 2e periode van 4G. k. de kampioen van de 2e periode van 4E speelt een 3e periode van 4F. donderdag 17 en zondag 20 mei 2007: l. de nummer 10 van de 3e klasse A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. m. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. n. de nummer 10 van de 3e klasse B speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd d. o. de winnaar van wedstrijd e speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd f. p. de nummer 10 van de 3e klasse C speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd g. q. de winnaar van wedstrijd h speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd i. r. de nummer 10 van de 3e klasse D speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de beste verliezer van de eerste ronde. s. de winnaar van wedstrijd j speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd k. maandag 28 mei 2007 (neutraal terrein): t. de winnaars van de wedstrijden l en m spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e u. de winnaars van de wedstrijden n en o spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e v. de winnaars van de wedstrijden p en q spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e w. de winnaars van de wedstrijden r en s spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e zondag 4 juni 2007 (neutraal terrein): x. de verliezers van de wedstrijden t, u, v en w spelen een toernooi om één plaats in de 3e Nummers 10 vierde klasse en periodekampioenen vijfde klasse zondag 6 en 13 mei 2007: a. de nummer 10 van 4A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 5A. b. de nummer 10 van 4B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van 5A. c. de nummer 10 van 4C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 5B. d. de nummer 10 van 4D speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van 5B. e. de nummer 10 van 4E speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 5C. f. de nummer 10 van 4F speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 5A. g. de nummer 10 van 4G speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van 5C h. de kampioen van de 3e periode van 5B speelt een 1e periode van 5C. donderdag 17 en zondag 20 mei 2007: i. de winnaar van wedstrijd a speelt een thuis en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd b. j. de winnaar van wedstrijd c speelt een thuis en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd d. k. de winnaar van wedstrijd e speelt een thuis en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd f. l. de winnaar van wedstrijd g speelt een thuis en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd h. maandag 28 mei 2007 (neutraal terrein): m. de winnaars van de wedstrijden i en j spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 4e n. de winnaars van de wedstrijden k en l spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 4e zondag 4 juni 2007 (neutraal terrein): o. de verliezers van de wedstrijden m en n spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 4e Periodekampioenen reserve Hoofdklasse zondag 6 mei 2007: a. de kampioen van de 1e periode - kampioen van de 2e periode zondag 13 mei 2007: b. verliezer wedstrijd a - de kampioen van de 3e periode van (zie artikel ; Reglement klasseperiodekampioenschap) zondag 20 mei 2007: c. winnaar wedstrijd a - de kampioen van de 3e periode van (zie artikel ; Reglement klasseperiodekampioenschap) Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2006/ 07, augustus

10 Nummer 10 reserve Hoofdklasse en periodekampioenen reserve eerste klasse zondag 6 en 13 mei 2007: a. de kampioen van de 1e periode van res. 1A speelt een 2e periode van res. 1B. b. de kampioen van de 3e periode van res. 1A speelt een 1e periode van res. 1B. c. de kampioen van de 3e periode van res. 1B speelt een 2e periode van res. 1A. zondag 21 en 28 mei 2007: d. de nummer 10 van de res. hoofdklasse speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. e. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd d. maandag 5 juni 2007 (neutraal terrein) f. de winnaars van de wedstrijden d en e spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res. hoofd Nummers 10 reserve eerste klasse en periodekampioenen reserve tweede klasse Zondag 6 en 13 mei 2007: a. de kampioen van de 1e periode van res. 2A speelt een 2e periode van res. 2B. b. de kampioen van de 3e periode van res. 2A speelt een 1e periode van res. 2B. c. de kampioen van de 3e periode van res. 2B speelt een 2e periode van res. 2A d. de kampioen van de 1e periode van res. 2C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van res. 2D. e. de kampioen van de 3e periode van res. 2C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van res. 2D. f. de kampioen van de 3e periode van res. 2D speelt een 2e periode van res. 2C. zondag 20 en maandag 28 mei 2007: g. de nummer 10 van de res. 1e klasse A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. h. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. i. de nummer 10 van de 1e klasse B speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd d. j. de winnaar van wedstrijd e speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd f. zondag 4 juni 2007 (neutraal terrein): k. de winnaars van de wedstrijden g en h spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res. 1e l. de winnaars van de wedstrijden i en j spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res.1e Nummers 10 reserve tweede klasse en periodekampioenen reserve derde klasse zondag 6 en 13 mei 2007: a. de kampioen van de 1e periode van 3A speelt een 2e periode van 3B. b. de kampioen van de 2e periode van 3A speelt een 3e periode van 3B. c. de kampioen van de 1e periode van 3B speelt een 3e periode van 3A. d. de kampioen van de 1e periode van 3C speelt een 3e periode van 3D. e. de kampioen van de 3e periode van 3C speelt een 2e periode van 3D. f. de kampioen van de 1e periode van 3D speelt een 2e periode van 3C. g. de kampioen van de 1e periode van 3E speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de hoogstgeeindigde ploeg van de res. 3e klassen zonder periodetitel. h. de kampioen van de 1e periode van 3F speelt een 3e periode van 3G. i. de kampioen van de 2e periode van 3F speelt een 1e periode van 3G. j. de kampioen van de 3e periode van 3E speelt een 2e periode van 3G. k. de kampioen van de 2e periode van 3E speelt een 3e periode van 3F. donderdag 17 en zondag 20 mei 2007 l. de nummer 10 van 2A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. m. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. n. de nummer 10 van 2B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de slechtste verliezer van de eerste ronde o. de winnaar van wedstrijd d speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd e. p. de nummer 10 van 2C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd f. q. de winnaar van wedstrijd g speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd h. r. de nummer 10 van 2D speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd i. s. de winnaar van wedstrijd j speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd k. maandag 28 mei 2007 (neutraal terrein): t. de winnaars van de wedstrijden l en m spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res. 2e u. de winnaars van de wedstrijden n en o spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res.2e v. de winnaars van de wedstrijden p en q spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res. 2e 10 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2006/ 07, augustus 2006

11 w. de winnaars van de wedstrijden r en s spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res. 2e zondag 4 juni 2007 (neutraal terrein): x. de verliezers van de wedstrijden t en u spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res. 2e y. de verliezers van de wedstrijden v en w spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res. 2e Jeugdvoetbal Periodekampioenschappen: In de 2e en 3e divisies evenals bij de hoofdklasse en de 1e klasse bij de A-junioren wordt er gespeeld om periodetitels. Er zijn drie periodes, t.w. wedstrijddag 1 t/m 8, wedstrijddag 9 t/m 15 en wedstrijddag 16 t/m 22. De periodekampioenen strijden met de andere periodekampioenen (uit dezelfde klasse) in toernooivorm om het klassenperiodekampioenschap. Dit geschiedt in toernooivorm op één dagdeel (midweeks of weekend) op een nader te bepalen tijdstip en wijze. De winnaar van periode 1 speelt de eerste wedstrijd tegen de winnaar van periode 2. De verliezer van deze eerste wedstrijd speelt de tweede wedstrijd tegen de winnaar van periode 3. Vervolgens speelt de winnaar van periode de derde en laatste wedstrijd tegen de winnaar van de eerste wedstrijd. De wedstrijden hebben een duur van 2 x 25 minuten. De klassenperiodekampioenen worden gekoppeld aan een herkanser van de bovenliggende klasse, waarmee opnieuw in toernooivorm wordt gespeeld om promotie/behoud. Hoofdklasse A-junioren De kampioenen van de hoofdklasse A en B promoveren naar de landelijke 3e divisie. De klassenperiodekampioenen van de hoofdklasse A en B spelen met een nummer 10 van een derde divisie in toernooivorm om één plaats in de 3e Divisie. De klassenperiodekampioen van de hoofdklasse A speelt met de herkanser van de derde divisie B en de klassenperiodekampioen van de hoofdklasse C West 1 om 1 plaats in de derde divisie De klassenperiodekampioen van de hoofdklasse B speelt met de herkanser van de derde divisie C en de klassenperiodekampioen van de hoofdklasse B Zuid 1 om 1 plaats in de derde divisie. De nummers 10, 11 en 12 van de hoofdklasse A en B degraderen naar de 1e De klassenperiodekampioenen van de 1e klasse A en B spelen met een nummer 9 van de hoofdklasse B in toernooivorm om één plaats in de hoofd De klassenperiodekampioenen van de 1e klasse C en D spelen met een nummer 9 van de hoofdklasse A in toernooivorm om één plaats in de hoofd 1e klasse A-junioren De kampioenen van de 1e klasse A, B, C en D promoveren naar de hoofd De klassenperiodekampioenen van de 1e klasse A en B spelen met een nummer 9 van de hoofdklasse B in toernooivorm om één plaats in de hoofd De klasse periodekampioenen van de 1e klasse C en D spelen met een nummer 9 van de hoofdklasse A in toernooivorm om één plaats in de hoofd De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de 2e 1e klasse ZA, ZB en ZC A-junioren De kampioenen van de 1e klasse ZA, ZB en ZC hebben het recht te promoveren naar de 1e In deze klassen wordt niet met periodetitels gewerkt. 2e klasse A-junioren De kampioenen van de 2e klasse hebben het recht te promoveren naar de 1e Hoofdklasse B-junioren De kampioenen van de hoofdklasse A en B promoveren naar de landelijke 3e Divisie. De nummers 10, 11 en 12 van de hoofdklasse A en B degraderen naar de 1e 1e klasse B-Junioren De kampioenen van de 1e klasse promoveren naar de hoofd De nummers 10, 11 en 12 van de 1e klasse degraderen naar de 2e 1e klasse ZA, ZB en ZC B-Junioren De kampioenen van de 1e klasse ZA, ZB en ZC hebben het recht te promoveren naar de 1e 2e klasse B-Junioren De kampioenen van de 2e klasse hebben het recht te promoveren naar de 1e Hoofdklasse C-junioren De kampioenen van de hoofdklasse A en B promoveren naar de landelijke 3e divisie. De nummers 10, 11 en 12 van de hoofdklasse A en B degraderen naar de 1e 1e klasse C-Junioren De kampioenen van de 1e klasse promoveren naar de Hoofd De nummers 10, 11 en 12 van de 1e klasse degraderen naar de 2e 1e klasse ZA en ZB C-Junioren De kampioenen van de 1e klasse ZA en ZB hebben het recht te promoveren naar de 1e Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2006/ 07, augustus

12 2e klasse C-Junioren De kampioenen van de 2e klasse hebben het recht te promoveren naar de 1e Top klasse D-pupillen De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de hoofd Hoofdklasse D- en E-pupillen De kampioenen van de hoofdklasse bij de D-pupillen promoveren naar de top De nummers 11 en 12 degraderen naar de 1e 1e klasse D- en E-pupillen De kampioenen promoveren naar de hoofd De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de 2e Vrouwenvoetbal Zaterdagcompetitie 2e klasse: De kampioen van de 2e klasse promoveert naar de landelijke 1e De nummers 11 en 12 degraderen naar de derde klasse 3e klasse: De kampioenen promoveren naar de 2e klasse De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de 4e 4e klasse: De kampioenen promoveren naar de 3e De nummers laatst en voorlaatst degraderen naar de 5e klasse 5e klasse: De kampioenen en de nummers 2 promoveren naar de 4e Zondagcompetitie 2e klasse: De kampioen van de 2e klasse promoveert naar de landelijke 1e De nummers 11 en 12 degraderen naar de 3e klasse 3e klasse: De kampioenen promoveren naar de 2e klasse De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de 4e 4e klasse: De kampioenen promoveren naar de 3e Algemene bepalingen Elftallen komen niet voor promotie in aanmerking, indien in de naastgelegen hogere klasse al in alle poules een elftal van deze vereniging uitkomt. In dit geval promoveert de nummer 2 van de eindrangschikking. Het vorenstaande is uitsluitend van toepassing op de promotie naar de reserve hoofd- tot en met derde klasse van het mannen reservevoetbal. Vanaf de reserve vierde klasse behoudt het districtsbestuur zich het recht voor om twee elftallen van één vereniging in dezelfde poule in te delen, indien hierdoor al te grote reisafstanden voorkomen kunnen worden. Het kan voorkomen dat, na het doorvoeren van deze promotie/ degradatieregeling, mede als gevolg van terugtrekkingen of het inwilligen van verzoeken tot het lager indelen van elftallen, niet alle poules uit 12 elftallen gaan bestaan. In voorkomende gevallen behoudt het districtsbestuur zich het recht voor om deze poules aan te vullen tot 12 teams, waarbij is bepaald dat het extra laten promoveren van elftallen voorrang krijgt boven het laten vervallen van degradatie. Bij het maken van een keuze tot het extra promoveren van elftallen, zal de eindstand van het seizoen 2006/ 07 als basis dienen. In eerste instantie zal een keuze worden gemaakt uit die elftallen, die tijdig (dat wil zeggen uiterlijk 31 mei 2007) een verzoek tot een hogere indeling hebben aangevraagd bij de afdeling wedstrijdzaken Toewijzing hoogstgeeindigde ploeg Voor deelname aan de nacompetitie komt in verschillende klassen ook de hoogst geëindigde ploeg zonder periodetitel in aanmerking. Deze zal worden toegewezen op basis van het gemiddelde aantal punten per wedstrijd. Is dit gemiddelde gelijk, dan beslist het doelsaldo. Is ook het doelsaldo gelijk, dan is het aantal gemaakte doelpunten bepalend voor de rangorde. Ook indien extra promotieplaatsen moeten worden toegewezen kan, indien niet anders is bepaald, het districtsbestuur op basis van het gemiddelde aantal behaalde punten per wedstrijd, extra promotieplaatsen toewijzen Toewijzing beste verliezer Indien is bepaald dat de beste verliezer van wedstrijden van de eerste ronde zich plaatst voor de volgende ronde van de competitie, is het volgende van belang: Deze beste verliezer zal worden toegewezen op basis van het aantal behaalde punten in de nacompetitie. Komen er op grond van het aantal punten meerdere elftallen in aanmerking, dan beslist het doelsaldo. Is ook het doelsaldo gelijk, dan brengt het gemiddelde aantal punten per wedstrijd, behaald in de reguliere competitie de beslissing. Is ook dit gemiddelde gelijk, dan beslist het doelsaldo van de reguliere competitie. Ook indien extra promotieplaatsen moeten worden toegewezen kan, indien niet anders is bepaald, het districtsbestuur op basis van het gemiddelde aantal behaalde punten per wedstrijd, extra promotieplaatsen toewijzen. 12 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2006/ 07, augustus 2006

KNVB district West II

KNVB district West II KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district West II Bekerreglement 2017-2018 (m.u.v. standaard mannen) knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door: de voor de

Nadere informatie

KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen)

KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen) KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen) knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door: de voor de

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement vrouwen categorie B, 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement vrouwen categorie B, 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement vrouwen categorie B, 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door de elftallen die

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Oost Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B Reglement beker mannen senioren teams categorie B Artikel 1 Aan

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie B, 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie B, 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie B, 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door

Nadere informatie

KNVB district Zuid 1 Bekerreglement 2015/'16 Districtsbeker veldvoetbal vrouwen (4e en 5e klasse)

KNVB district Zuid 1 Bekerreglement 2015/'16 Districtsbeker veldvoetbal vrouwen (4e en 5e klasse) KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 1 Bekerreglement 2015/'16 Districtsbeker veldvoetbal vrouwen (4e en 5e klasse) knvb.nl Artikel 1 Aan deze bekerwedstrijden kan worden

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie A, 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie A, 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie A, 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door

Nadere informatie

Voetbal met plezier! Landelijke informatie. Districtsinformatie 2

Voetbal met plezier! Landelijke informatie. Districtsinformatie 2 Voetbal met plezier! Dat sport en vooral voetbal een ongelofelijk belangrijke plaats in onze maatschappij inneemt bleek deze zomer weer tijdens het FIFA WK voor spelers tot 20 jaar. Nederland was dit jaar

Nadere informatie

KNVB beker vrouwen 1 e /2 e /3 e kl. Bekerreglement 2015/'16

KNVB beker vrouwen 1 e /2 e /3 e kl. Bekerreglement 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB beker vrouwen 1 e /2 e /3 e kl. Bekerreglement 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze competitie kunnen de elftallen deelnemen die in seizoen 2015/

Nadere informatie

Reglement Nacompetities seizoen

Reglement Nacompetities seizoen Reglement Nacompetities seizoen 2009-2010 Met ingang van het huidige seizoen zal er voor wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND Amateur Voetbal

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND Amateur Voetbal KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND Amateur Voetbal Promotie/degradatieregeling jeugdvoetbal Algemeen 1. Eindigen in categorie A in de eindrangschikking van de volledige competitie twee of meer elftallen

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door alle voor

Nadere informatie

KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16

KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze competitie kan worden deelgenomen door de elftallen die in seizoen 2015/ 16 uitkomen

Nadere informatie

KNVB districtsbeker amateurs Bekerreglement 2015/'16

KNVB districtsbeker amateurs Bekerreglement 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB districtsbeker amateurs Bekerreglement 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door de voor de competitie ingeschreven

Nadere informatie

KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT. Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016

KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT. Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016 KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016 Artikel 1 Aan deze Bekercompetitie kan worden deelgenomen door de elftallen die in seizoen 2016/ 17 uitkomen in de eredivisie

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling

Promotie-/degradatieregeling Promotie-/degradatieregeling 1.23.4 Zaterdag landelijk Hoofdklasse A, B en C De kampioenen van de hoofdklasse A, B en C spelen om het kampioenschap van Nederland zaterdagamateurvoetbal. Vóór 1 juli zal

Nadere informatie

Bewaarnummer District West II. Seizoen 2011/ 12

Bewaarnummer District West II. Seizoen 2011/ 12 Bewaarnummer District West II Seizoen 2011/ 12 INHOUD DISTRICTSINFORMATIE 5 7. INFORMATIE VELDVOETBAL/ZAALVOETBAL 5 7.1 Geen bondsscheidsrechter aanwezig c.q. aangesteld 5 8. INFORMATIE (SPECIFIEK) VELDVOETBAL

Nadere informatie

Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen)

Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen) Zaterdagvoetbal - standaard 1e klasse (C) De kampioen promoveert naar de Hoofdklasse. De periodekampioenen spelen met de overige periodekampioenen van alle 1 e klassen en de nummers 11 en 12 van de hoofdklassen

Nadere informatie

Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14

Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14 Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16

Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16 Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16 De data van de nacompetitie zijn onder voorbehoud. Zaterdagvoetbal - standaard 1e klasse (C) De kampioen promoveert naar de Hoofdklasse.

Nadere informatie

Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17

Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17 Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12. Algemene opmerkingen

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12. Algemene opmerkingen Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake

Nadere informatie

Lokale sterren. Landelijke informatie. Districtsinformatie 2. 9. Informatie (specifiek) veldvoetbal 5. 10. Informatie (specifiek) Futsal 19

Lokale sterren. Landelijke informatie. Districtsinformatie 2. 9. Informatie (specifiek) veldvoetbal 5. 10. Informatie (specifiek) Futsal 19 Lokale sterren Gerard Cox zong het jaren geleden al: "Het is weer voorbij die mooie zomer." Op het moment dat ik mij tot u richt is de sportzomer van 2004 pas halverwege. Het EK voetbal ligt echter achter

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West II. Promotie- en degradatieregeling ZATERDAGVOETBAL

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West II. Promotie- en degradatieregeling ZATERDAGVOETBAL Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West II Promotie- en degradatieregeling ZATERDAGVOETBAL Hoofdklasse A-B-C De nummers 1 tot en met 4 promoveren naar de nieuw te vormen topklasse. De nummers

Nadere informatie

PROMOTIE/- DEGRADATIEREGELINGEN

PROMOTIE/- DEGRADATIEREGELINGEN PROMOTIE/- DEGRADATIEREGELINGEN ALGEMENE BEPALINGEN 2015/ 16 Datum : 6 november 2015 Inhoudsopgave 1. Promotie-/degradatieregeling 3 1.1. Algemene Bepalingen... 3 1.1.1. Twee teams van een rechtspersoon

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling seizoen 2016/'17 KNVB District West 2 Veldvoetbal: Senioren reserve-elftallen, veteranen en vrouwen

Promotie-/degradatieregeling seizoen 2016/'17 KNVB District West 2 Veldvoetbal: Senioren reserve-elftallen, veteranen en vrouwen Promotie-/degradatieregeling seizoen 2016/'17 KNVB District West 2 Veldvoetbal: Senioren reserve-elftallen, veteranen en vrouwen Algemeen Binnen de categorie A geldt een vastgestelde promotie- en degradatieregeling.

Nadere informatie

Bewaarnummer. Seizoen 2010/'11 // District Zuid II ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS

Bewaarnummer. Seizoen 2010/'11 // District Zuid II ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS Bewaarnummer Seizoen 2010/'11 // District Zuid II ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS Inhoudsopgave Districtsinformatie 4 7. Informatie veldvoetbal... 4 7.1 Bekerreglementen...

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling Categorie A en B district West 1

Promotie-/degradatieregeling Categorie A en B district West 1 Promotie-/degradatieregeling Categorie A en B district West 1 Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2015/'16 veldvoetbal Reserve-elftallen zaterdagvoetbal Reserve hoofdklasse A De kampioen speelt

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling seizoen 2016/'17 KNVB District West 2 Veldvoetbal: Senioren standaardelftallen

Promotie-/degradatieregeling seizoen 2016/'17 KNVB District West 2 Veldvoetbal: Senioren standaardelftallen Promotie-/degradatieregeling seizoen 2016/'17 KNVB District West 2 Veldvoetbal: Senioren standaardelftallen Algemeen Binnen de categorie A geldt een vastgestelde promotie- en degradatieregeling. Dit betekent

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Noord

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Noord Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Noord Algemeen Binnen de categorie A geldt een vastgestelde promotie- en degradatieregeling. Dit betekent dat er sprake

Nadere informatie

Algemene bepalingen. Wanneer ben je periodekampioen?

Algemene bepalingen. Wanneer ben je periodekampioen? Promotie degradatieregeling 2012-2013 4e klasse A t/m H De kampioenen en de nummers 2 promoveren naar de 3e klasse van het zondagvoetbal. De periodekampioenen van de 4e klasse A t/m H spelen volgens een

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2015/'16 veldvoetbal

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2015/'16 veldvoetbal Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2015/'16 veldvoetbal De eventueel in de competitie vrijgekomen plaatsen ten gevolge van bijvoorbeeld vaststaande fusies, ontbindingen van verenigingen, de

Nadere informatie

Bewaarnummer District Zuid II. Seizoen 2011/ 12

Bewaarnummer District Zuid II. Seizoen 2011/ 12 Bewaarnummer District Zuid II Seizoen 2011/ 12 INHOUD DISTRICTSINFORMATIE 4 7. INFORMATIE VELDVOETBAL 4 7.1 Bekerreglementen 4 7.1.1 Reglement KNVB beker voor amateurs 4 7.1.2 Reglement landelijke beker

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen seizoen 2015 2016 District Zuid2

Promotie-/degradatieregelingen seizoen 2015 2016 District Zuid2 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen seizoen 2015 2016 District Zuid2 Mannen standaardelftallen Mannen reserve-elftallen (cat. A en B) Vrouwen (cat. A en B)

Nadere informatie

Promotie- / degradatieregelingen

Promotie- / degradatieregelingen KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie- / degradatieregelingen Landelijk Seizoen 2016/'17 Inhoud 1. PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING MANNEN LANDELIJK 3 1.1 Algemene bepalingen 3 1.2 Mannen

Nadere informatie

Promotie- / degradatieregelingen

Promotie- / degradatieregelingen KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie- / degradatieregelingen West I / West II Seizoen 2016/'17 1 1. PERIODEKAMPIOENSCHAPPEN ZAALVOETBAL 3 1.1 Algemene bepalingen 3 1.2 Regeling nacompetitie

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zaterdag, 2015/ 16

Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zaterdag, 2015/ 16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zaterdag, 2015/ 16 knvb.nl Betaald Voetbal Beloften Divisie A:... 3 Topklasse zaterdag:... 4 Hoofdklasse

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Oost

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Oost Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Oost De eventueel in de competitie vrijgekomen plaatsen ten gevolge van bijvoorbeeld vaststaande fusies, ontbindingen van

Nadere informatie

Promotie-/Degradatieregeling district West I zondag standaard senioren seizoen 2016/ 17

Promotie-/Degradatieregeling district West I zondag standaard senioren seizoen 2016/ 17 Promotie-/Degradatieregeling district West I zondag standaard senioren seizoen 2016/ 17 Algemeen Binnen de categorie A geldt een vastgestelde promotie- en degradatieregeling. Dit betekent dat er sprake

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen categorie A en B en veteranen West 2, 2015/ 16

Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen categorie A en B en veteranen West 2, 2015/ 16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen categorie A en B en veteranen West 2, 2015/ 16 knvb.nl Zaterdag... 3 Reserve Hoofdklasse... 3 Reserve 1

Nadere informatie

Promotie- / degradatieregelingen

Promotie- / degradatieregelingen KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie- / degradatieregelingen West I Seizoen 2015/'16 1 1. Promotie-/degradatieregeling mannen Algemene uitgangspunten in categorie A Topklasse A t/m

Nadere informatie

Bewaarnummer. Seizoen 2009/'10 // District West I ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL

Bewaarnummer. Seizoen 2009/'10 // District West I ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL Bewaarnummer Seizoen 2009/'10 // District West I ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL Inhoudsopgave 7. Districtsinformatie veldvoetbal... 4 7.1 Afgelastingen... 4 7.1.1 Geen

Nadere informatie

Bewaarnummer. Seizoen 2009/'10 // // Landelijk + district West II O ONS LEVEN ** VOETBAL IS IS ONS LEVEN ** VOETBAL IS IS ONS LEVEN ** VOETBAL

Bewaarnummer. Seizoen 2009/'10 // // Landelijk + district West II O ONS LEVEN ** VOETBAL IS IS ONS LEVEN ** VOETBAL IS IS ONS LEVEN ** VOETBAL Bewaarnummer Seizoen 2009/'10 // // Landelijk + district West II O ONS LEVEN ** VOETBAL IS IS ONS LEVEN ** VOETBAL IS IS ONS LEVEN ** VOETBAL Inhoudsopgave Landelijke informatie 8 1. Algemene informatie

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2016/ 17

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2016/ 17 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2016/ 17 Artikel 1 De betaaldvoetbalorganisatie waartoe het team behoort dat als hoogste

Nadere informatie

Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2015/'16

Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2015/'16 29 juli 2015 knvb.nl 1. De betaaldvoetbalorganisatie waartoe het team behoort

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zondag, 2015/ 16

Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zondag, 2015/ 16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zondag, 2015/ 16 knvb.nl Betaald Voetbal Beloften Divisie A:... 3 Topklasse zondag:... 4 Hoofdklasse zondag:...

Nadere informatie

Bewaarnummer. Seizoen 2009/'10 // Landelijk. Seizoen 2010/'11 // Landelijke informatie veldvoetbal

Bewaarnummer. Seizoen 2009/'10 // Landelijk. Seizoen 2010/'11 // Landelijke informatie veldvoetbal Bewaarnummer Seizoen 2009/'10 // Landelijk Seizoen 2010/'11 // Landelijke informatie veldvoetbal ONS O ONS LEVEN * VOETBAL * IS IS ONS ONS LEVEN * VOETBAL * IS IS ONS ONS LEVEN * VOETBAL * IS Inhoudsopgave

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Noord

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Noord Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Noord Algemeen Binnen de categorie A geldt een vastgestelde promotie- en degradatieregeling. Dit betekent dat er sprake

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen, categorie A, 2015/ 16

Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen, categorie A, 2015/ 16 Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen, categorie A, 2015/ 16 1 Zaterdag district Noord... 3 Reserve Hoofdklasse... 3 Reserve 1 e klasse A en B... 3 Reserve 2 e klasse A t/m D... 3 Reserve 3 e klasse

Nadere informatie

Wijze lessen uit Duitsland

Wijze lessen uit Duitsland Wijze lessen uit Duitsland In één van de Nederlandse kranten las ik daags na de WK-finale dat voetbal zijn bindende kracht tijdens het toernooi weer had bewezen. Het was inderdaad fantastisch om te zien

Nadere informatie

Bewaarnummer veldvoetbal Landelijke informatie / Districtsinformatie Noord. Seizoen 2012/'13

Bewaarnummer veldvoetbal Landelijke informatie / Districtsinformatie Noord. Seizoen 2012/'13 Bewaarnummer veldvoetbal Landelijke informatie / Districtsinformatie Noord Seizoen 2012/'13 INHOUD LANDELIJKE INFORMATIE 7 1. ALGEMENE INFORMATIE COMPETITIEZAKEN 7 1.1 Aanvangsuren 7 1.2 Aanvoerder 7 1.2.1

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13 REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in

Nadere informatie

Bewaarnummer Landelijke informatie. Seizoen 2011/ 12

Bewaarnummer Landelijke informatie. Seizoen 2011/ 12 Bewaarnummer Landelijke informatie Seizoen 2011/ 12 INHOUD LANDELIJKE INFORMATIE 7 1. ALGEMENE INFORMATIE VELDVOETBAL 7 1.1 Aanvangsuren 7 1.2 Aanvoerder 7 1.2.1 Definitie 7 1.2.2 Aanvoerdersband 8 1.2.3

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen District Zuid 2 Seizoen 2015-2016

Promotie-/degradatieregelingen District Zuid 2 Seizoen 2015-2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen District Zuid 2 Seizoen 2015-2016 Reserve-elftallen mannen Vrouwen categorie B A-junioren, hoofdklasse,1 e en 2 e klasse

Nadere informatie

Bewaarnummer. Seizoen 2010/'11 // District Noord ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS

Bewaarnummer. Seizoen 2010/'11 // District Noord ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS Bewaarnummer Seizoen 2010/'11 // District Noord ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS Inhoudsopgave Districtsinformatie 4 7. Informatie (specifiek) veldvoetbal... 4 7.1 Afgelastingen...

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Oost

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Oost Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Oost De eventueel in de competitie vrijgekomen plaatsen ten gevolge van bijvoorbeeld vaststaande fusies, ontbindingen van

Nadere informatie

Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16

Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16 29 juli 2015 knvb.nl 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop

Nadere informatie

Reglement play-offs europees ticket betaald voetbal seizoen 2013/'14

Reglement play-offs europees ticket betaald voetbal seizoen 2013/'14 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-offs europees ticket betaald voetbal seizoen 2013/'14 26 juli 2013 knvb.nl 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop

Nadere informatie

Bewaarnummer District Noord. Seizoen 2011/ 12

Bewaarnummer District Noord. Seizoen 2011/ 12 Bewaarnummer District Noord Seizoen 2011/ 12 INHOUD DISTRICTSINFORMATIE 5 7. INFORMATIE (SPECIFIEK) VELDVOETBAL 5 7.1 Afgelastingen 5 7.2 Bekerreglement jeugd, senioren mannen, en vrouwen 5 7.2.1 Deelname;

Nadere informatie

Bewaarnummer. Seizoen 2008/ 09 // District Zuid 2

Bewaarnummer. Seizoen 2008/ 09 // District Zuid 2 Bewaarnummer Seizoen 2008/ 09 // District Zuid 2 2 Bewaarnummer district zuid 2 Voorwoord Kantine kloppend hart voetbalvereniging Als u deze woorden van papier leest heeft u dit Bewaarnummer, of in ieder

Nadere informatie

Voetbalpromotie in eigen land

Voetbalpromotie in eigen land Voetbalpromotie in eigen land Ook zo genoten van het UEFA EK Onder 21 in eigen land? De mannen van bondscoach Foppe de Haan werden in een kolkende Euroborg Europees kampioen. Als er een dak op de Euroborg

Nadere informatie

Bewaarnummer Landelijke informatie / District Zuid II. Seizoen 2011/ 12

Bewaarnummer Landelijke informatie / District Zuid II. Seizoen 2011/ 12 Bewaarnummer Landelijke informatie / District Zuid II Seizoen 2011/ 12 INHOUD LANDELIJKE INFORMATIE 8 1. ALGEMENE INFORMATIE VELDVOETBAL 8 1.1 Aanvangsuren 8 1.2 Aanvoerder 8 1.2.1 Definitie 8 1.2.2 Aanvoerdersband

Nadere informatie

Bewaarnummer District West I. Seizoen 2011/ 12

Bewaarnummer District West I. Seizoen 2011/ 12 Bewaarnummer District West I Seizoen 2011/ 12 INHOUD 7. DISTRICTSINFORMATIE VELDVOETBAL 5 7.1 Afgelastingen 5 7.1.1 Geen bondsscheidsrechter aanwezig c.q. aangesteld 5 7.1.2 Veteranen competities 5 7.2

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling mannen standaardteams 1 e t/m 5 e klasse seizoen District Zuid2

Promotie-/degradatieregeling mannen standaardteams 1 e t/m 5 e klasse seizoen District Zuid2 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregeling mannen standaardteams 1 e t/m 5 e klasse seizoen 2016 2017 District Zuid2 knvb.nl LET OP: Met ingang van dit seizoen spreken

Nadere informatie

Bewaarnummer veldvoetbal Landelijke informatie / Districtsinformatie Oost. 1e helft seizoen 2013/'14

Bewaarnummer veldvoetbal Landelijke informatie / Districtsinformatie Oost. 1e helft seizoen 2013/'14 Bewaarnummer veldvoetbal Landelijke informatie / Districtsinformatie Oost 1e helft seizoen 2013/'14 INHOUD LANDELIJKE INFORMATIE 7 1. ALGEMENE INFORMATIE COMPETITIEZAKEN 7 1.1 Aanvangsuren 7 1.2 Aanvoerder

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2017/ 18

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2017/ 18 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2017/ 18 Artikel 1 Europees ticket 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na

Nadere informatie

Dit seizoen zijn als organisator in de verschillende sectoren bereid gevonden:

Dit seizoen zijn als organisator in de verschillende sectoren bereid gevonden: Voorwoord Namens de KNVB District Zuid I heten we u van harte welkom bij de bekerfinales. Een felicitatie is op z n plaats voor al die teams die tot de finale zijn doorgedrongen: van harte proficiat! Dit

Nadere informatie

Wijziging regelgeving verschuiven van wedstrijden en aanvragen van baaldagen

Wijziging regelgeving verschuiven van wedstrijden en aanvragen van baaldagen Aan de besturen van aangesloten veldvoetbalverenigingen Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Postbus 8200; 3009 AE ROTTERDAM t: 010-2862111 f: 010-2862110 e: west2@knvb.nl Bank: ING-Bank 67.00.00.558 BTW:

Nadere informatie

Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde

Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde 1 augustus 2016 Versie 1.0 Vastgesteld Versie Opmerking/wijziging 1 augustus 2016 Versie 1.0 Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde vastgesteld

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2016/ 17

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2016/ 17 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2016/ 17 Artikel 1 De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere

Nadere informatie

Nacompetitieschema senioren, inclusief data!

Nacompetitieschema senioren, inclusief data! Nacompetitieschema senioren, inclusief data! Zaterdagvoetbal 1 e elftallen Koppeling 1 e klasse Organisatie Landelijk Speeldata: 16 mei t/m juni. Wedstrijden inclusief data worden gepubliceerd op www.knvb.nl

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

Bekercompetities KNVB Oost seizoen 2015-2016

Bekercompetities KNVB Oost seizoen 2015-2016 Bekercompetities KNVB Oost seizoen 2015-2016 MANNEN CATEGORIE A standaardelftallen alle standaardelftallen zaterdag- en zondagvoetbal (Hoofd- t/m de 6 e klasse) Hoofd- en 1e klasse 22 / 23 augustus 2015.

Nadere informatie

Bewaarnummer District Oost. Seizoen 2011/ 12

Bewaarnummer District Oost. Seizoen 2011/ 12 Bewaarnummer District Oost Seizoen 2011/ 12 INHOUD DISTRICTSINFORMATIE 5 7. INFORMATIE (SPECIFIEK) VELDVOETBAL 5 7.1 Aanvangstijden pupillen 5 7.2 Aanvangsuren 5 7.3 Aanvullende informatie dispensatienormen

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen A-junioren, landelijk, 2015/ 16

Promotie-/degradatieregelingen A-junioren, landelijk, 2015/ 16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen A-junioren, landelijk, 2015/ 16 knvb.nl Najaars Eredivisie (organisatie betaald voetbal)... 3 Voorjaar Eredivisie (organisatie

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement periodekampioenschappen. eerste divisie betaald voetbal seizoen 2016/'17

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement periodekampioenschappen. eerste divisie betaald voetbal seizoen 2016/'17 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement periodekampioenschappen eerste divisie betaald voetbal seizoen 2016/'17 Artikel 1 1. De competitie in de eerste divisie kent vier perioden,

Nadere informatie

PROVINCIAAL SCHOOLKORFBAL WEDSTRIJDREGLEMENT

PROVINCIAAL SCHOOLKORFBAL WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJDREGLEMENT PROVINCIAAL SCHOOLKORFBAL artikel 1. artikel 2 artikel 3. artikel 4. artikel 5. artikel 6. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de officiële

Nadere informatie

REGLEMENT PLAY-OFF OM PROMOTIE/DEGRADATIE EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2007/'08

REGLEMENT PLAY-OFF OM PROMOTIE/DEGRADATIE EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2007/'08 REGLEMENT PLAY-OFF OM PROMOTIE/DEGRADATIE EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2007/'08 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na 38 speelronden in de Jupiler League is kampioen

Nadere informatie

Concept Promotie- en degradatieregeling seizoen 2017/2018 Versie 28 juni 2017

Concept Promotie- en degradatieregeling seizoen 2017/2018 Versie 28 juni 2017 Concept Promotie- en degradatieregeling seizoen 2017/2018 Versie 28 juni 2017 Eredivisie dames Er wordt na de reguliere competitie als volgt een nacompetitie gespeeld. Nacompetitie kampioenspoule Ronde

Nadere informatie

Reglement periode kampioenschappen Eerste Divisie betaald voetbal seizoen 2015/'16

Reglement periode kampioenschappen Eerste Divisie betaald voetbal seizoen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement periode kampioenschappen Eerste Divisie betaald voetbal seizoen 2015/'16 29 juli 2015 knvb.nl 1. De competitie in de Eerste Divisie kent vier

Nadere informatie

Bekercompetities KNVB Oost seizoen 2016-2017

Bekercompetities KNVB Oost seizoen 2016-2017 Bekercompetities KNVB Oost seizoen 2016-2017 MANNEN CATEGORIE A standaardelftallen alle standaardelftallen zaterdag- en zondagvoetbal (Hoofd- t/m de 5 e klasse) Hoofdklasseteams Die teams uit de Hoofdklasse

Nadere informatie

Districtsbekercompetities Steunpunt Zwolle seizoen

Districtsbekercompetities Steunpunt Zwolle seizoen Districtsbekercompetities Steunpunt Zwolle seizoen 2017-2018 MANNEN CATEGORIE A standaardelftallen alle standaardelftallen zaterdag- en zondagvoetbal (Hoofd- t/m de 5 e klasse) Hoofdklasseteams Die teams

Nadere informatie

Wijzigingen regio West

Wijzigingen regio West en regio West Onderstaand vind u de belangrijkste wijzigingen voor de Regio West. Eerst is het huidige artikel omschreven (uitgaande van het nationale reglement), Daaronder het eventueel afwijkende reglement

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BZA

Wedstrijdreglement BZA Wedstrijdreglement BZA Algemeen 1. Het Bedrijfs - & Zomeravondvoetbal 2013 - nader te noemen BZA wordt namens ZVV Urk door de Commissie Recreatief georganiseerd. De organisatie heeft het mandaat om beslissingen

Nadere informatie

Heren en dames standaardteams

Heren en dames standaardteams Promotie-/degradatieregeling Bondscompetitie seizoen 2017-2018 Inleiding: invoering Promotieklasse met invang van seizoen 2018-2019 In de zomer van 2016 heeft het bondsbestuur van de KNHB na aankondiging

Nadere informatie

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN 2006-2007 Art. 1 Algemeen De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de FIFA, tenzij in het wedstrijdreglement anders wordt vermeld.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter m.u.v.

Nadere informatie

SPEELDAGENKALENDER WEST II COMPETITIE VELDVOETBAL SEIZOEN 2011/ 12 (definitieve versie d.d. 8 mei 2011) Datum Kalender 1

SPEELDAGENKALENDER WEST II COMPETITIE VELDVOETBAL SEIZOEN 2011/ 12 (definitieve versie d.d. 8 mei 2011) Datum Kalender 1 SPEELDAGENKALENDER WEST II COMPETITIE VELDVOETBAL SEIZOEN 2011/ 12 (definitieve versie d.d. 8 mei 2011) Datum Kalender 1 Schema 14 Beker schema 8 half Schema 10 Meisjes ABC junioren Najaar schema 12 half

Nadere informatie

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND B - JEUGD ZAALKORFBAL 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND B - JEUGD ZAALKORFBAL 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND B - JEUGD ZAALKORFBAL 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT artikel 1. artikel 2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de officiële spelregels van

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE EINDRONDE VELD 2014-2015

PROGRAMMABOEKJE EINDRONDE VELD 2014-2015 PROGRAMMABOEKJE EINDRONDE VELD 2014-2015 Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga vzw Comité voor Wedstrijdzaken G. Vervoortstraat 4 2100 Deurne Versie: 21/03/2015 COMITE VOOR WEDSTRIJDZAKEN Voorzitter

Nadere informatie

Themabijeenkomst Reservevoetbal Categorie A+B

Themabijeenkomst Reservevoetbal Categorie A+B Themabijeenkomst Reservevoetbal Categorie A+B Themabijeenkomst Reservevoetbal Categorie A+B - Resultaten Enquête categorie A - Resultaten KNVB Ledenpanel categorie B - Overleg klankbordgroepen district

Nadere informatie

Nacompetitie reglement en wedstrijden Seizoen 2016/2017

Nacompetitie reglement en wedstrijden Seizoen 2016/2017 De eindstand in de poules is zoals het wordt aangegeven in Teambeheer. Indien in een poule meerdere teams hetzelfde aantal punten heeft behaald dan telt het aantal gewonnen wedstrijden. Indien dit nog

Nadere informatie

Waalwijk Zaterdag 22 augustus 2015

Waalwijk Zaterdag 22 augustus 2015 2015 Waalwijk Zaterdag 22 augustus 2015 Reglement Waalwijk Cup voor jeugd 2014 1. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het reglement seriewedstrijden van de K.N.V.B. 2. Het toernooi start voor de :

Nadere informatie

De Zwaluwentoernooien in 2010

De Zwaluwentoernooien in 2010 De Zwaluwentoernooien in 2010 Hierbij het programmaboekje met alle informatie omtrent de Zwaluwentoernooien 2010. De A tm D teams uit de Acategorie spelen op 28 augustus hun eerste bekerwedstrijd in het

Nadere informatie

(versie 13 september 2017) District Zuid-Holland Promotie- en degradatieregeling Senioren

(versie 13 september 2017) District Zuid-Holland Promotie- en degradatieregeling Senioren (versie 13 september 2017) District Zuid-Holland 2017-2018 Promotie- en degradatieregeling Senioren Algemeen Hieronder staat per klasse benoemd welke promotie/degradatieregeling geldt aan het einde van

Nadere informatie

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr. HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.) INHOUDSOPGAVE: Algemeen Het wedstrijdreglement Draaiboek Algemeen

Nadere informatie