TUCHTZAKEN AMATEUR VELDVOETBAL EN ZAALVOETBAL TUCHTZAKEN AMATEUR VELDVOETBAL EN ZAALVOETBAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TUCHTZAKEN AMATEUR VELDVOETBAL EN ZAALVOETBAL TUCHTZAKEN AMATEUR VELDVOETBAL EN ZAALVOETBAL"

Transcriptie

1 TUCHTZAKEN AMATEUR VELDVOETBAL EN ZAALVOETBAL Alle informatie op een rij

2 1. Inleiding De voetbalsport blijft zich in al haar facetten ontwikkelen en dit brengt veranderingen met zich mee. Het in seizoen 2010/ 11 ingevoerde schikkingsvoorstel is inmiddels volledig ingeburgerd in het amateurvoetbal. Daarnaast wordt sinds seizoen 2010/ 11 fasegewijs invulling gegeven aan de invoering van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) in alle competities veld- en zaalvoetbal. Verder kennen we sinds seizoen 2011/ 12 een excessenbeleid. De Eredivisie zaalvoetbal kent sinds seizoen 2012/ 13 een scheiding in de gele kaarten staffel voor de reguliere competitie en de play-offs. In seizoen 2013/ 14 wordt de visuele controle van de spelerspassen gefaseerd ingevoerd, gaat in de B-categorie veld gewerkt worden met tijdstraffen en worden de trainerslicenties strenger gecontroleerd. Omdat deze veranderingen van invloed zijn op de behandeling van tuchtzaken, willen wij u met deze brochure informeren over de verschillende procedures. Vanzelfsprekend staat alle informatie aangaande tuchtzaken ook uitgebreid beschreven in het Bewaarnummer veldvoetbal, het Bewaarnummer zaalvoetbal, het Reglement Tucht rechtspraak Amateurvoetbal en de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal. Deze zijn te vinden in de online bibliotheek op 2. Samenstelling tuchtcommissie en commissie van beroep Alle districten hebben een tuchtcommissie en een commissie van beroep. Daarnaast is er een landelijke tuchtcommissie en een landelijke commissie van beroep. De arbeids organisatie van de KNVB werkt nauw samen met deze commissies, zodat tuchtzaken snel en kundig kunnen worden afgehandeld. 3. Gele kaart 3.1 Registratieregeling Indien de scheidsrechter aan een speler een gele kaart toont dan registreert de tuchtcommissie deze waarschuwing (gele kaart) op naam van de betrokken speler. Bij het registreren worden drie categorieën gehanteerd: 1. Registraties voortvloeiende uit competitiewedstrijden, beslissingswedstrijden voor promotie, degradatie of periode kampioenschappen, wedstrijden in het kader van promotie of degradatie, kampioenswedstrijden, vriendschappelijke wedstrijden en wedstrijden tijdens al dan niet goedgekeurde toernooien. 2. Registraties voortvloeiende uit bekerwedstrijden van de KNVB (inclusief Supercup) en 3. Registraties voortvloeiende uit wedstrijden van de competitie voor spelers onder 23 jaar. Minder dan vier registraties per categorie in één seizoen levert geen uitsluiting op. Van registraties die geen uitsluiting tot gevolg hebben, ontvangt de betrokken speler geen bericht. Wel wordt bericht gezonden als de waarschuwing niet wordt geregistreerd wegens onvoldoende bewijs of indien er naar het oordeel van de tuchtcommissie aanleiding bestaat de overtreding als tuchtzaak in behandeling te nemen. In dat geval volgt een tenlastelegging. In geval van een uitsluiting na vier (of meer) registraties wordt aan de betrokken speler bericht gezonden. De vereniging ontvangt geen kopie van de brief. De registraties zijn voor verenigingen zichtbaar in Sportlink. Dit geldt overigens voor alle gegevens over tuchtzaken. Tegen de registraties en de daaruit voortvloeiende uitsluitingen is geen verweer of beroep mogelijk. De kosten van de registratie worden aan de vereniging in rekening gebracht. De vereniging kan de kosten verhalen op de betrokkene. 2

3 De uitsluiting als gevolg van een vierde registratie (of meer) gaat twee werkdagen na de verzenddatum/ verwerkdatum van de straf in. Dit staat in de brief vermeld, evenals in Sportlink. De uitsluiting als gevolg van vier (of meer) registraties geldt voor bindende wedstrijden. Onder het begrip bindende wedstrijd vallen competitie en bekerwedstrijden. Voorbeeld: een speler heeft vier gele kaarten opgelopen in de competitie. Als gevolg hiervan is hij de eerstvolgende bindende wedstrijd niet speelgerechtigd. Indien de eerstvolgende bindende wedstrijd een bekerwedstrijd is dan is hij die wedstrijd niet speelgerechtigd. Is de eerstvolgende bindende wedstrijd een competitiewedstrijd dan is hij die wedstrijd niet speelgerechtigd. Met andere woorden: de registraties vinden plaats in drie verschillende categorieën. De daaruit voortvloeiende uitsluiting is echter categorieoverstijgend. Als een functionaris/ persoon op de bank een waarschuwing (gele kaart) krijgt, dan volgt altijd een tuchtzaak. Van het enkel registreren van een gele kaart gaat namelijk geen straffend effect uit, nu na vier gele kaarten geen functieontzegging volgt, zoals wel een uitsluiting volgt voor een speler. In geval van een gele kaart gegeven aan een functionaris moeten de scheidsrechter en de eventueel aangestelde KNVB assistent-scheidsrechters of secretaris/ tijdwaarnemer, evenals de betreffende verenigingen een rapportformulier insturen. De tuchtcommissie kan eventueel andere betrokkenen ook om een verklaring vragen. Er volgt een tenlastelegging of een schikkingsvoorstel. In het zaalvoetbal worden gele kaarten alleen geregistreerd in de landelijke competities. In de districtscompetities wordt gewerkt met tijdstraffen. De Eredivisie zaalvoetbal is in seizoen 2012/ 13 in pilotvorm gestart met een nieuwe staffel voor de play-offs. Na de competitie komen alle spelers weer op 0 te staan. Uitsluitingen voortvloeiende uit de competitie blijven uiteraard wel van kracht. Iedere tweede tot en met de zesde registratie die een speler krijgt binnen de play-offs, heeft één bindende wedstrijd uitsluiting tot gevolg voor de betrokken speler. Een tweede gele kaart is wel gewoon rood. De gele kaarten worden niet op het wedstrijdformulier vermeld en dus niet geregistreerd. NB. Tot de A-categorie behoren: Mannen veldvoetbal standaard topklasse t/m 6e klasse; Mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse (voor district zuid II ligt de grens bij de reserve 4e klasse); Vrouwen veldvoetbal eredivisie t/m 3e klasse; A-, B-, C- junioren t/m de 1e klasse; D- pupillen 1e divisie t/m hoofdklasse. Alle overige elftallen behoren tot de B-categorie. De tijdstraf zoals hierboven omschreven is niet van toepassing voor het zaalvoetbal. 4. Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) Inmiddels is het Digitaal Wedstrijdformulier (hierna kortweg: DWF) in alle landelijke competities amateur veld- en zaalvoetbal ingevoerd. Ook in de gehele A- categorie van de districtscompetities amateur veldvoetbal is het DWF ingevoerd. Fasegewijs gaan ook de B-categorie veldvoetbal en de A- en B-categorie zaalvoetbal over op het DWF. Voor de inhoudelijke afhandeling van tuchtzaken heeft de invoering van het Digitaal Wedstrijd Formulier geen consequenties, maar het DWF heeft wel positieve gevolgen voor de snelheid waarmee een tuchtzaak kan worden afgehandeld. De digitale wedstrijdformulieren worden immers direct verwerkt, waardoor de afdeling tuchtzaken de volgende werkdag meteen met de behandeling kan beginnen. Mocht het DWF onverhoopt niet werken, dan moet u een papieren wedstrijdformulier in vullen. Zorg er als vereniging daarom altijd voor dat er voldoende papieren wedstrijdformulieren op voorraad zijn, zodat de snelheid gewaarborgd blijft. 3.2 Tijdstraf B-categorie na eerste gele kaart Met ingang van seizoen 2013/ 14 geldt voor de B-categorie in het veldvoetbal een tijdstraf van tien minuten in geval van een eerste gele kaart. Voor de pupillen is dit een tijdstraf van vijf minuten. 3

4 De huidige termijnen blijven vanzelfsprekend gewoon van kracht. Zo dienen het wedstrijdformulier en de rapportages uiterlijk op de derde werkdag na de dag waarop de wedstrijd is gespeeld bij de KNVB binnen te zijn. In geval van een directe rode kaart, moeten het wedstrijdformulier en de rapportage van de scheidsrechter en de eventueel door de KNVB aangestelde assistent-scheidsrechters de volgende werkdag binnen zijn. Hierover in hoofdstuk 5.1 meer. 5. Rode kaart 5.1 Procedure schikkingsvoorstel na een directe rode kaart Als een speler of functionaris voor, tijdens of na de wedstrijd een directe rode kaart heeft gekregen, dan komt hij in aanmerking voor een schikkingsvoorstel. In dat geval moeten het wedstrijdformulier, de rapportage van de scheidsrechter en, indien aanwezig, de rapportages van de door de KNVB aangestelde assistent-scheidsrechters uiterlijk de eerstvolgende werkdag vóór 12:00 uur bij het desbetreffende district (in geval van landelijke competities bij het bondsbureau in Zeist) binnen zijn. Voor zaalvoetbal geldt dat het wedstrijdformulier en de rapportages van beide scheidsrechters en, indien aanwezig, de door de KNVB aangestelde secretaris/tijdwaarnemer de eerstvolgende werkdag voor 24:00 uur binnen moeten zijn. Let op: deze termijnen zijn een uitzondering op de termijn van drie werkdagen. De termijn is kort, maar met de invoering van het Digitaal Wedstrijd Formulier, de mogelijkheid om het papieren wedstrijdformulier per of fax te verzenden en de digitaal beschikbaar gestelde rapportages is het mogelijk aan deze termijn te voldoen. Alle rapportageformulieren zijn te vinden in de online bibliotheek op Op basis van het wedstrijdformulier, de rapportage van de scheidsrechter(s) en de eventueel aangestelde KNVB assistent-scheidsrechters of secretaris/tijdwaarnemer wordt een schikkingsvoorstel gedaan, dat de betrokken speler of functionaris doorgaans binnen drie tot vijf dagen ontvangt. Een eventueel eerder ontvangen verweerschrift van betrokkene kan de tuchtcommissie dus niet meenemen in haar overweging. Wij adviseren dan ook om altijd eerst het schikkingsvoorstel af te wachten en pas daarna, indien gewenst, verweer te voeren. De straf van het schikkingsvoorstel ligt in principe lager dan de straf die volgens de richtlijnen hoort bij de begane overtreding. De verzenddatum van het schikkingsvoorstel is de ingangsdatum van de straf. De ingangsdatum van de straf staat altijd duidelijk in het schikkingsvoorstel vermeld en is voor de vereniging ook te zien in Sportlink Club. 4

5 5.2 Niet akkoord met schikkingsvoorstel Indien betrokkene niet akkoord gaat met het schikkingsvoorstel, dient zijn verweerschrift binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel op het desbetreffende district (in geval van landelijke competities bij het bondsbureau in Zeist) binnen te zijn. De betrokkene moet altijd zelf in verweer gaan. Dit kan de vereniging niet doen. Uiteraard mag de vereniging het verweerschrift van de betrokkene wel voor de betrokkene versturen en direct een verklaring namens het bestuur van de vereniging bijvoegen. Als niet tijdig verweer is gevoerd, wordt het schikkingsvoorstel als aanvaard beschouwd en is de straf onherroepelijk geworden. Als het verweerschrift naar aanleiding van een schikkingsvoorstel tijdig bij de KNVB binnen is, wordt de reguliere tuchtprocedure gevolgd conform het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal. De verenigingen worden schriftelijk geïnformeerd over het niet bereiken van een schikking. De rapportages van de verenigingen en eventuele overige betrokkenen, zoals de tegenspeler, rapporteur en/of waarnemer moeten vervolgens binnen drie werkdagen in het bezit van de KNVB zijn. De tuchtcommissie bekijkt de zaak vervolgens en doet uitspraak. De uitspraak gaat twee werkdagen na het verzenden van de uitspraak in. Dit staat duidelijk in de uitspraak vermeld. De straf van het schikkingsvoorstel is in principe lager dan de straf die volgens de richtlijnen hoort bij de begane overtreding. Door niet akkoord te gaan met het schikkingsvoorstel loopt de speler het risico dat de tuchtcommissie een hogere straf oplegt als zij het ten laste gelegde bewezen acht. De betrokkene dient dit goed te beseffen voordat hij/zij beslist om niet akkoord te gaan met het schikkingsvoorstel. Ook als een speler niet akkoord gaat met het schikkingsvoorstel is hij als gevolg van de zogeheten directe rode kaart regeling de eerstvolgende bindende wedstrijd na de wedstrijd waarin hij de directe rode kaart heeft gekregen niet speelgerechtigd. Daarna is de speler tijdens het onderzoek van de tuchtcommissie wel speelgerechtigd. Voor functionarissen geldt de directe rode kaart regeling niet. Een functionaris is in geval van verweer dus tijdens het onderzoek van de tuchtcommissie gerechtigd om zijn/ haar functie uit te oefenen. Meer informatie over de directe rode kaart regeling is te lezen in hoofdstuk 5.5. Voorbeeld: een speler heeft op zondag 10 oktober een rode kaart gekregen. Op maandag 11 oktober krijgt de speler een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden uitsluiting. Als gevolg van de directe rode kaart regeling is de speler de eerstvolgende bindende wedstrijd, zondag 17 oktober, niet speelgerechtigd. Indien de speler uiterlijk donderdag 14 oktober verweer (drie dagen na 11 oktober) voert, dan is hij alsnog niet speelgerechtigd voor zondag 17 oktober. Echter, de wedstrijd van zondag 24 oktober mag hij wel spelen, indien de tuchtcommissie voor die datum nog geen uispraak heeft gedaan. 5.3 Rode kaart getoond aan een functionaris Zoals hierboven aangegeven kunnen functionarissen (bijvoorbeeld trainers, assistent-trainers, verzorgers, leiders) ook een rode kaart getoond krijgen door de scheidsrechter. Een rode kaart getoond aan een trainer/ coach kan door middel van de aantekening door de scheidsrechter op het wedstrijdformulier aanhangig worden gemaakt bij de tuchtcommissie. De aantekening op het wedstrijdformulier geldt, net als voor een speler, als tenlastelegging voor de desbetreffende trainer/coach. De trainer-coach ontvangt een schikkingsvoorstel. De directe rode kaart regeling is niet op een trainer-coach van toepassing. Voor een leider, verzorger of andere functionaris anders dan een trainer-coach is de procedure voor wat betreft het aanhangig maken en ten laste leggen een iets anders. Een rode kaart getoond aan een functionaris anders dan een trainer/coach kan niet (meer) via het wedstrijdformulier ten laste gelegd worden. Een dergelijke functionaris ontvangt altijd een tenlastelegging van de tuchtcommissie op basis van de strafrapportage van de scheidsrechter. Het schikkingsvoorstel blijft wel van toepassing. In de tenlastelegging wordt het schikkingsvoorstel direct opgenomen. 5

6 5.4 Reguliere procedure als het schikkingsvoorstel niet van toepassing is Indien het niet mogelijk is om een schikkingsvoorstel te doen, bijvoorbeeld omdat de overtreding zeer ernstig is of omdat het een overtreding anders dan een directe rode kaart betreft, wordt de reguliere procedure gevolgd. Als de overtreding niet door een aantekening op het wedstrijd formulier aanhangig is gemaakt en ten laste is gelegd, stuurt de tuchtcommissie een tenlastelegging naar de betrokkene met de mogelijkheid binnen vier werkdagen verweer te voeren. Als het bewijs voor de overtreding voldoende uit de verklaringen blijkt, doet de tuchtcommissie uitspraak. Dit gebeurt, zo mogelijk, binnen veertien dagen na ontvangst van alle verklaringen. Indien een mondeling onderzoek wordt ingesteld, kan de procedure langer duren. De procedure van de tuchtcommissie geschiedt in principe altijd schriftelijk. De tuchtcommissie kan een mondeling onderzoek instellen als daarvoor aanleiding bestaat. Als sprake is van een vermoeden van een excessieve overtreding, wordt de zaak wel mondeling behandeld. In het hoofdstuk over excessen leest u hier meer over. 5.5 Directe rode kaart regeling Een speler of wisselspeler aan wie voor, tijdens of na een bindende wedstrijd een directe rode kaart is getoond of daarvan mededeling is gedaan, is niet gerechtigd om uit te komen in de eerstvolgende bindende wedstrijd van zijn/ haar elftal/team. De speler is evenmin gerechtigd om in enig ander elftal/team van zijn vereniging uit te komen tot en met de dag waarop het elftal/team waarin de overtreding is begaan de eerstvolgende wedstrijd heeft gespeeld. Vereniging en speler zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze (bestuurlijke) maatregel. De KNVB verstuurt hierover geen schriftelijk bericht. De opgelegde straf mag in mindering worden gebracht op de opgelegde straf door de tuchtcommissie. Dit wordt altijd schriftelijk aan de betrokken speler gemeld. De directe rode kaart regeling geldt alleen voor bindende wedstrijden. In geval van oefenwedstrijden geldt de bepaling dus niet. 5.6 Wijzigen tenlastelegging Een door de tuchtcommissie noodzakelijk geachte wijziging van de tenlastelegging wordt aan betrokkene medegedeeld. Door de mededeling van de gewijzigde tenlastelegging komt de oorspronkelijke tenlastelegging te vervallen. 6. Beroep Als de betrokkene niet akkoord gaat met een uitspraak van de tuchtcommissie (anders dan een schikkingsvoorstel), kan binnen zes werkdagen na verzending van de uitspraak van de tuchtcommissie beroep worden ingesteld. Voordat de commissie van beroep een zaak in behandeling kan nemen dient een waarborgsom betaald te worden, tenzij de vereniging van betrokkene de commissie schriftelijk in kennis heeft gesteld het ingestelde beroep te steunen of de vereniging als schriftelijk gemachtigde van de betrokkene het beroep heeft ingesteld. De waarborgsom wordt dan in rekening-courant verrekend. Indien de betrokkene een vereniging betreft, wordt de waarborgsom altijd in rekening-courant verrekend. 7. Gratie Betrokkene kan schriftelijk en met redenen omkleed een verzoek tot gratie indienen bij een onherroepelijk geworden uitspraak, waarbij een van de volgende straffen is opgelegd: uitsluiting, functieontzegging, accommodatieverbod, schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap. Het verzoek moet worden ingediend bij het bestuur van het district, het bestuur amateurvoetbal op het bonds bureau in Zeist in geval van een landelijke competitie veldvoetbal of de bestuurscommissie zaalvoetbal als het gaat om een landelijke competitie zaalvoetbal. Voordat over het gratieverzoek besloten wordt, vraagt het bestuur advies aan de commissie de zaak het laatst in behandeling heeft gehad. Een verzoek tot gratie schort de tenuitvoerlegging van de straf niet op. 8. Herziening In tegenstelling tot een gratieverzoek moet een herzienings verzoek schriftelijk bij de desbetreffende commissie worden ingediend. Indien geen beroep meer openstaat kan betrokkene, het bestuur amateurvoetbal of het desbetreffende districtsbestuur om gehele of gedeeltelijke herziening van de uitspraak verzoeken. De desbetreffende commissie neemt de zaak alleen in behandeling als het 1. gaat om feiten en omstandigheden die bij behandeling door het tuchtrechtelijk orgaan niet bekend waren of niet ter kennis van de desbetreffende 6

7 commissie zijn gebracht en ernstig het vermoeden doen ontstaan dat, waren zij bekend geweest bij de desbetreffende commissie, zij tot een ander beslissing voor betrokkene hebben geleid, of 2. als het gaat om feiten en omstandigheden die aantonen dat de desbetreffende commissie ernstige procedurefouten heeft gemaakt. Door het verzoek tot herziening kan de tenuitvoerlegging van een straf niet worden opgeschort. 9. Bekendmaking uitspraken Het schikkingsvoorstel wordt per reguliere post aan de betrokkene verzonden. De vereniging van betrokkene ontvangt geen kopie van het schikkingsvoorstel of van een uitspraak van de tuchtcommissie na verweer. De straffen zijn voor verenigingen zichtbaar in Sportlink. De vereniging is verplicht om de straf aan de betreffende speler te communiceren. De vereniging ontvangt eventueel wel een kopie van de uitspraak van de commissie van beroep. 10. Ingangsdatum straf De datum van verzending/ verwerking is bij een schikkings voorstel de ingangsdatum van de straf. Dit is anders bij een uitspraak na verweer op het schikkingsvoorstel of in geval van een directe rode kaart waar geen schikkingsvoorstel voor geldt. In die gevallen gaat de straf twee werkdagen na de verzenddatum/verwerkdatum in. 11. Verkorte procedure Ieder jaar treedt vanaf 15 maart de verkorte procedure in werking. Deze procedure is alleen van kracht in de A-categorie. Het wedstrijdformulier en de rapportages moeten in geval van een directe rode kaart, een gemotiveerd aangifte van een niet gerechtigde speler, het niet (uit) spelen van een wedstrijd en/of bij collectieve wanordelijkheden de eerstvolgende werkdag na de wedstrijddag bij de KNVB binnen zijn. Dit is dus feitelijk niet anders dan in geval van het schikkingsvoorstel (na een directe rode kaart). De schriftelijke behandeling volgt, zo mogelijk, binnen drie werkdagen en in ieder geval niet later dan vijf werkdagen na de wedstrijddag. Indien een mondelinge behandeling wenselijk is, volgt zo snel mogelijk een oproep. Als de betrokkene zich niet kan verenigen met de uitspraak van de tuchtcommissie kan beroep worden ingesteld. Het beroep dient schriftelijk binnen drie werkdagen na verzending van de uitspraak van de tuchtcommissie bij de KNVB binnen te zijn. De waarborgsom moet binnen 24 uur na het instellen van het beroep te zijn bijgeschreven op de rekening van de KNVB. 12. Staken Een gestaakte wedstrijd kan aan beide verenigingen ten laste worden gelegd, maar vanzelfsprekend ook aan één van beide verenigingen, afhankelijk van de overtreding. Beide verenigingen dienen binnen drie werkdagen na de wedstrijddag een schriftelijke verklaring af te leggen. De scheidsrechter, assistent-scheidsrechters, rapporteur, waarnemer en andere betrokkenen moeten ook een verklaring insturen. Zo krijgt de tuchtcommissie een zo duidelijk mogelijk beeld van wat er is gebeurd. Het is mogelijk dat de tuchtcommissie een mondeling onderzoek gelast. 13. Excessenbeleid Sinds seizoen 2011/ 12 is het excessenbeleid in de tuchtreglementen van de KNVB opgenomen. Deze excessen brengen het voetbal grote schade toe. De KNVB legt zich niet neer bij de aanwezigheid van excessen en wil hard optreden tegen eenieder die de sport op deze wijze schade toebrengt. De definitie van het begrip exces (individueel en collectief) is: a. buitensporig fysiek geweld jegens een individu of meerdere individuen, ernstige bedreiging van een individu of meerdere individuen, b. raak spuwen van een individu of meerdere individuen, voor gedurende dan wel na de wedstrijd. Van een excessieve overtreding kan onder meer sprake zijn wanneer de overtreding zelf qua aard of proportionaliteit als buitensporig en/of ernstig kan worden aan gemerkt en/of er meerdere overtredingen zijn begaan en/ of sprake is van enig toegebracht letsel, dan wel indien de gemaakte overtreding op andere gronden, bijvoorbeeld opzet van de dader, kan worden aangemerkt als excessieve overtreding, zulks ter beoordeling van de tuchtrechtelijke organen. Op een zaak waarin sprake is van een vermoedelijk exces is de verkorte procedure van toepassing. Het vermoeden van een exces moet uiterlijk 12:00 uur de eerstvolgende werkdag volgend op de wedstrijddag bij de KNVB gemeld zijn. In tegenstelling tot andere tuchtzaken wordt een tuchtzaak waarbij sprake is van het vermoeden van een excessieve overtreding altijd mondeling behandeld,tenzij betrokkene hier van afziet en de tuchtcommissie daarmee instemt. 7

8 De straffen voor individuele excessieve overtredingen variëren van 12 maanden schorsing tot een ontzetting uit het lidmaatschap van de KNVB. In geval van een collectief exces betreft de straf in beginsel het uit de competitie nemen van het elftal of team plus een boete van 300,00. Alleen als alle schuldigen aan de collectieve excessieve overtreding individueel kunnen worden bestraft volgens de richtlijnen voor individuele (excessieve) overtredingen, kunnen de tuchtorganen de collectieve straf matigen tot de minimumstraf van 5 winstpunten in mindering plus het voorwaardelijk uit de competitie nemen van het elftal of team plus 300,00 boete. De KNVB adviseert om in geval van een vermoeden van een excessieve overtreding hiervan zo snel mogelijk melding te maken bij de KNVB, zodat adequate maatregelen genomen kunnen worden. 14. Hulplijn en meldpunt wanordelijkheden Sinds maart 2013 bestaat de hulplijn voor noodgevallen. Dit is een samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid & Justitie en de KNVB. Als er behoefte is aan acute hulp, is er voor leden van de KNVB een speciaal telefoonnummer beschikbaar. Deze hulplijn is bestemd voor acute noodgevallen zoals vechtpartijen, bedreigingen, mishandelingen of andersoortige voorvallen van agressie. Doel is om KNVB leden direct bij te staan en waar mogelijk werk uit handen te nemen. De hulplijn is 24/7 bereikbaar via: Daarnaast kan iedereen via het webformulier op KNVB.nl/ meldpunt melding maken van wanordelijkheden op en rond het (zaal) voetbalveld. 15. Termijnen Het is van belang om eerdergenoemde termijnen in acht te houden. Immers, zodat de KNVB snel en adequaat kan reageren. Zo weet de betrokkene snel waar hij aan toe is, net als de vereniging. Bovendien kan overschrijding van de termijnen in geval van het indienen van rapportformulier en een boete opleveren. Als een betrokkene niet tijdig verweer voert na een schikkingsvoorstel, wordt het schikkingsvoorstel geacht te zijn aanvaard. Als het gaat om een beroepszaak, wordt het beroep niet ontvankelijk verklaard. 8

9 16. Straffen 16.1 Straffen spelers en functionarissen De tuchtcommissie kan straffen of maatregelen opleggen als sprake is van een administratief verzuim of een overtreding van de wedstrijdbepalingen, reglementen, statuten of overige besluiten. In geval van individueel wangedrag kunnen de volgende straffen opgelegd worden: berisping (speler en functionaris); uitsluiting (in het geval van een speler); functieontzegging (in het geval van een functionaris); schorsing (zowel speler als functionaris in het geval van een ernstige overtreding); boete; accommodatieverbod; ontzetting uit het lidmaatschap Verschil uitsluiting en schorsing In de volksmond wordt vaak gesproken over een schorsing, terwijl bijna altijd een uitsluiting wordt bedoeld. Er bestaat een groot verschil tussen een uitsluiting en een schorsing. In geval van een uitsluiting mag de speler voor een aantal wedstrijden of een bepaalde periode niet deelnemen aan wedstrijden. Bij een schorsing mag de betrokkene voor een bepaalde periode niet deelnemen aan wedstrijden én trainingen én geen functie bekleden binnen de vereniging en de KNVB. Als de schorsing langer is dan een jaar, wordt de betrokkene bovendien geplaatst op de Lijst Landelijk Voetbalverbod. In geval van een functieontzegging mag de functionaris voor een aantal wedstrijden of bepaalde periode de in het geding zijnde functie niet vervullen. Een functieontzegging geldt alleen tijdens wedstrijddagen, tenzij de tuchtcommissie anders beslist. 9 Bij een accommodatieverbod mag een lid voor de duur van ten hoogste vijf jaren een sportaccommodatie niet bezoeken, behoudens de uitoefening van zijn beroep. Indien betrokkene geen lid is van de KNVB, kan de tuchtcommissie het accommodatieverbod aan de vereniging opleggen. De vereniging moet de betrokkene dan weren van haar sportaccommodatie. Dit kan voor maximaal twee jaren.

10 16.3 Straffen vereniging De volgende straffen kunnen aan een vereniging worden opgelegd: een berisping; een geldboete; het tot verliezer verklaren van een elftal of team met de uitslag van 3-0; het in mindering brengen van winstpunten; het uit de competitie nemen van een elftal of team; plaatsing in een lagere klasse of elftal; een schorsing; ontzetting uit het lidmaatschap. Voor een administratief verzuim kan uitsluitend een onvoorwaardelijke geldboete worden opgelegd. Naast straffen kan de tuchtcommissie ook maatregelen opleggen. Voorbeelden hiervan zijn: het aanmerken van de bereikte stand van een niet- uitgespeelde wedstrijd als eindstand, het opnieuw vaststellen van de gehele wedstrijd of een gedeelte daarvan, het spelen van de opnieuw vastgestelde wedstrijd op het terrein van de tegenstander of een ander terrein, het spelen van een wedstrijd zonder publiek, het al eerder aangehaalde mijden van bepaalde personen op de sportaccommodatie en het geven van voorschriften teneinde de orde bij wedstrijden te handhaven. Straffen kunnen voorwaardelijk of onvoorwaardelijk worden opgelegd. Een onvoorwaardelijke straf is een straf die direct ingaat. Voorwaardelijk betekent dat een straf pas ingaat, op het moment dat een nieuwe overtreding wordt begaan of niet aan de gestelde bijzondere voorwaarde is voldaan. Wanneer er binnen twee jaar sprake is van recidive (herhaling) volgt een verhoging van de straf. Er is in beginsel alleen sprake van recidive bij gelijksoortige overtredingen. Wanneer twee of meer overtredingen gelijktijdig worden begaan, worden de straffen opgeteld en wordt de strafmaat voor iedere overtreding met één wedstrijd verminderd Verantwoordelijkheid vereniging voor spelers en functionarissen Wanneer een overtreding of een administratief verzuim wordt begaan door een orgaan, commissie of een elftal/ team van een vereniging, dan wel door een of meer namens de vereniging optredende leden in welke hoe - d anigheid dan ook, kan de vereniging als betrokkene worden aangemerkt. Voor strafbaarheid is opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid vereist. Een vereniging is verantwoordelijk voor elke overtreding begaan door haar leden en al diegenen die in de vereniging een functie bekleden. Voor strafbaarheid is opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid met betrekking tot de gepleegde overtreding niet vereist. Dit geldt wel als het gaat om gedragingen van toeschouwers, voor zover de vereniging verweten kan worden dat die gedragingen hebben kunnen plaatsvinden. 17. Visuele controle spelerspassen Vanaf seizoen 2013/ 14 wordt de visuele controle van de spelerspas verplicht gesteld. Dit is een gezamenlijke taak van beide aanvoerders/leiders en de scheidsrechter. De visuele controle vindt plaats op het veld direct voorafgaand aan de wedstrijd. De aanvoerder (bij jeugdvoetbal de leider) vult de namen van zijn spelers in op het wedstrijdformulier en ondertekent het (digitale) formulier om de juistheid van de gegevens te bevestigen. Vervolgens overhandigt hij/zij de spelerspassen aan de scheidsrechter. De scheidsrechter controleert of de gegevens op de spelerspassen overeen komen met de gegevens op het wedstrijdformulier. De scheidsrechter neemt de spelerspassen mee naar het speelveld. Direct voor aanvang van de wedstrijd laten de aanvoerders aan de scheidsrechter zien welke speler bij welke spelerspas hoort. Na deze handeling geeft de scheidsrechter de spelerspassen in bewaring aan het betreffende team. Het is in geen geval de bedoeling dat de controle ertoe leidt dat de wedstrijd later begint. Direct na afloop van de wedstrijd ontvangt de scheidsrechter de spelerspassen van de wisselspelers, voert een visuele controle uit en vult de gegevens in op het wedstrijdformulier in het bijzijn van de aanvoerders/leiders. De aanvoerders/leiders en de scheidsrechter paraferen het (digitale) wedstrijdformulier. Maatregelen bij misbruik zijn voor de vereniging een boete van 150,00, drie winstpunten in mindering voor het elftal en een uitsluiting van vier wedstrijden voor de aanvoerder in kwestie. 10

11 De invoering van de visuele controle van de spelerspassen wordt gefaseerd ingevoerd: 1. vanaf 1 september 2013: senioren mannen en vrouwen categorie A. 2. vanaf 1 november 2013: jeugdvoetbal jongens en meisjes categorie A. 3. vanaf 1 januari 2014: senioren mannen en vrouwen categorie B. 4. vanaf 1 maart 2014: jeugdvoetbal jongens en meisjes categorie B. Ook in het zaalvoetbal geldt de visuele controle van de spelerspas. De procedure wijkt op een aantal punten af van de procedure bij het veldvoetbal: De aanvoerders/coaches tekenen voor aanvang van de wedstrijd het (digitale) wedstrijdformulier waarmee zij verklaren dat de spelers in het bezit zijn van een geldige spelerspas, gerechtigd zijn deel te nemen aan de wedstrijd en er een visuele controle heeft plaatsgevonden. Op instructie van de scheidsrechter kan ook de secretaris/tijdwaarnemer (mits KNVB official) de visuele controle van de spelerspas uitvoeren. 18. Controle trainerslicentie Met ingang van seizoen 2013/ 14 vindt verscherpte controle op de trainerslicentie plaats. Voor aanvang van elke wedstrijd worden de gegevens van de trainer-coach ingevoerd op het digitale wedstrijdformulier. De scheidsrechters controleert de trainerslicentiepas van de trainer. Bij het ontbreken van de pas geeft de scheidsrechter dit aan. Zijn de gegevens niet juist of ontbreekt de trainerslicentiepas dan volgt een waarschuwing. Per wedstrijd kan één waarschuwing volgen. Na zes waarschuwingen binnen een seizoen volgt bij een zevende overtreding een staf. De trainer-coach en de vereniging kunnen een boete opgelegd krijgen. Aan elftal of team kunnen drie winstpunten in mindering worden gebracht. Voor seizoen 2013/ 14 is de verscherpte controle van toepassing op de standaard teams mannen veldvoetbal zaterdag en zondag met uitzondering van de 6e klasse, BeNe liga vrouwen topklasse vrouwenvoetbal, hoofdklassen vrouwenvoetbal. Voor de overige klassen vindt er geen controle op trainerslicenties plaats. De aanwezige trainer-coach dient wel gewoon op het (digitale) wedstrijdformulier te worden vermeld. In het zaalvoetbal is de verscherpte controle van toepassing op de ere- en eerste divisie mannen, de topklasse mannen en de eredivisie vrouwen. 11

12 19. Samenvatting belangrijkste punten van de beschreven procedures Rode kaart > > wedstrijdformulier en verklaringen scheidsrechter(s) en KNVB assistent-scheidsrechters of secretaris/ tijdwaarnemer moeten de volgende werkdag uiterlijk 12:00 uur (veld) of 24:00 uur (zaal) bij de KNVB binnen zijn; > > er volgt een schikkingsvoorstel, op basis van het wedstrijdformulier en de rapportage(s) van de scheidsrechter(s) en KNVB assistent-scheidsrechters of secretaris/tijdwaarnemer. > > verzenddatum brief is ingangsdatum straf > > wedstrijd als gevolg van de directe rode kaart regeling mag van straf tuchtcommissie afgetrokken worden > > binnen drie werkdagen kan verweer gevoerd worden > > de straf wordt opgeschort behoudens de wedstrijd die de speler ongerechtigd is als gevolg van de directe rode kaartregeling > > de overige verklaringen worden opgevraagd > er volgt een nieuwe uitspraak > binnen zes werkdagen kan beroep worden ingesteld. > > beroep heeft niet automatisch opschortende werking. Andere overtredingen > > wedstrijdformulier en verklaringen scheidsrechter(s) en KNVB assistent-scheidsrechters of secretaris/tijdwaarnemer moeten binnen drie werkdagen binnen zijn; > > alle verklaringen worden opgevraagd; > > er volgt een uitspraak; > > beroep binnen zes werkdagen. Verkorte procedure Vanaf 15 maart moeten alle verklaringen in de A-categorie de werkdag volgend op de wedstrijddag bij de KNVB binnen zijn. De beroepstermijn is drie dagen in plaats van zes. Gele kaart functionaris In geval van een gele kaart gegeven aan een functionaris moeten de scheidsrechter(s) en de KNVB assistent-scheidsrechters en de secretaris/tijdwaarnemer altijd een rapportage aan de tuchtcommissie overleggen. Melding excessieve overtreding Meld een vermoeden van een excessieve overtreding zo snel mogelijk en uiterlijk de eerstvolgende werkdag volgend op de wedstrijddag. Meer informatie Alle informatie rondom tuchtzaken staat uitgebreid beschreven in het Bewaarnummer veldvoetbal, het Bewaarnummer zaalvoetbal, het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal. Voor vragen kunt u natuurlijk ook altijd terecht bij de afdeling tuchtzaken in uw district of met het bureau landelijke competities amateurvoetbal in Zeist. Onderstaand treft u alle contactgegevens aan van deze afdelingen. 12

13 Overzicht contactgegevens Zeist: landelijke competities Monique Zijlstra Postbus 515, 3700 AM Zeist Telefoon: Fax: District Noord Marianne Verhoeven Postbus 675, 8440 AR Heerenveen Telefoon: Fax: District West II Wendy Brown Postbus 8200, 3009 AE Rotterdam Telefoon: Fax: District Oost Niek Roosendaal Postbus 618, 7400 AP Deventer Telefoon: Fax: District Zuid I Janneke van Es Postbus 5504, 4801 DE Breda Telefoon: Fax: District West I Maurice Simonis Postbus 9202, 1006 AE Amsterdam Telefoon: Fax: District Zuid II Arnold Verhoeven Postbus 100, 6118 ZJ Nieuwstadt Telefoon: Fax:

14

Als niet tijdig verweer is gevoerd, wordt het schikkingsvoorstel geacht te zijn aanvaard.

Als niet tijdig verweer is gevoerd, wordt het schikkingsvoorstel geacht te zijn aanvaard. Tuchtzaken alle informatie op een rij De voetbalsport blijft zich in al haar facetten ontwikkelen. Dit brengt de nodige veranderingen met zich mee. Naast implementatie van de topklasse, geven we fasegewijs

Nadere informatie

Tijdstraf verbeteringen gebruik spelerspas

Tijdstraf verbeteringen gebruik spelerspas Tijdstraf en verbeteringen gebruik spelerspas Informatie over de maatregelen uit het actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit augustus 2013 Inleiding Op 20 maart 2013 presenteerde de KNVB het actieplan

Nadere informatie

TIJDSTRAF VERBETERINGEN GEBRUIK SPELERSPAS

TIJDSTRAF VERBETERINGEN GEBRUIK SPELERSPAS TIJDSTRAF EN VERBETERINGEN GEBRUIK SPELERSPAS INFORMATIE OVER DE MAATREGELEN UIT HET ACTIEPLAN TEGEN GEWELD, VOOR SPORTIVITEIT AUGUSTUS 2013 INLEIDING Op 20 maart 2013 presenteerde de KNVB het actieplan

Nadere informatie

Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010

Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010 Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010 In de algemene vergadering amateurvoetbal van 4 december 2010 zijn de volgende reglementswijzigingen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AMATEURVOETBAL

ALGEMENE VERGADERING AMATEURVOETBAL ALGEMENE VERGADERING AMATEURVOETBAL In de algemene vergadering amateurvoetbal van 2 juni jl. zijn de volgende reglementswijzigingen aangenomen. De wijzigingen gaan in op 1 juli 2012. Alleen de gewijzigde

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WEDSTRIJDZAKEN AFDELING JEUGD 26 augustus 2013 Belangrijke bijzonderheden vanuit de KNVB

NIEUWSBRIEF WEDSTRIJDZAKEN AFDELING JEUGD 26 augustus 2013 Belangrijke bijzonderheden vanuit de KNVB Belangrijke bijzonderheden vanuit de KNVB De aanvoerder (1.2) Onder aanvoerder wordt verstaan die speler van het elftal/team die zich onderscheidt van de overige spelers van het elftal/team door middel

Nadere informatie

Handleiding schikkingsvoorstel amateurvoetbal

Handleiding schikkingsvoorstel amateurvoetbal Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Amateurvoetbal Handleiding schikkingsvoorstel amateurvoetbal juli 2010, versie 1.0 1. Het schikkingsvoorstel 1.1 Inleiding Op 5 juli 2010 heeft het bestuur amateurvoetbal

Nadere informatie

9 juni Algemene berichten KNVB district West I INHOUD

9 juni Algemene berichten KNVB district West I INHOUD INHOUD 10 9 juni 2011 1 Inleiding 2 2 Regelmentwijzigingen 3 3 Beroepszaken landelijk 15 4 Overlijdensberichten 16 5 Adresboekwijzigingen 16 Pagina 1 van 16 1 Inleiding De ontwikkeling van de digitalisering

Nadere informatie

Regiovergadering Zaalvoetbal. Voorjaar 2012

Regiovergadering Zaalvoetbal. Voorjaar 2012 Regiovergadering Zaalvoetbal Voorjaar 2012 Evaluatie aanpak excessen Seizoen 2011/ 12 Onderwerpen: Omschrijving exces Cijfers en feiten Conclusies Aanbevelingen Vragen PAGINA 3 VAN 15 Omschrijving exces

Nadere informatie

2.1 Overzicht straffen Betaald Voetbal... 15. 3.1 Overlijdensberichten... 15

2.1 Overzicht straffen Betaald Voetbal... 15. 3.1 Overlijdensberichten... 15 1 INHOUD 15 juli 2011 Inleiding 1 Algemeen... 3 1.1 Reglementswijzigingen... 3 1.1.1 REGLEMENT AMATEURVOETBAL... 3 1.1.2 REGLEMENT WEDSTRIJDEN AMATEUR VELDVOETBAL... 4 1.1.3 REGLEMENT WEDSTRIJDEN AMATEUR

Nadere informatie

Q&A - Uitbreiding schikkingsvoorstel

Q&A - Uitbreiding schikkingsvoorstel Q&A - Uitbreiding schikkingsvoorstel Allereerst: wat is het schikkingsvoorstel? In het amateurvoetbal heeft de tuchtcommissie van de KNVB sinds 2010/ 11 de mogelijkheid om bij directe rode kaarten voor

Nadere informatie

HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL

HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL SEIZOEN 2011/ 12 juli 2011, versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. ALS JE EEN GELE OF RODE KAART KRIJGT 4 1.1 VOORWOORD 4 1.2 INLEIDING 4 1.3 SCHIKKINGSVOORSTEL 5 1.3.1 RICHTLIJNEN

Nadere informatie

HANDLEIDING TUCHTZAKEN

HANDLEIDING TUCHTZAKEN KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL SEIZOEN 2015/ 16 INHOUDSOPGAVE 1. ALS JE EEN GELE OF RODE KAART KRIJGT 3 1.1 VOORWOORD 3 1.2 INLEIDING 3 1.3 SCHIKKINGSVOORSTEL

Nadere informatie

Clubavond 5 september 2013 Spelregelwijzigingen

Clubavond 5 september 2013 Spelregelwijzigingen Clubavond 5 september 2013 Spelregelwijzigingen Activiteiten comm. Opleidingen Activiteiten comm. Opleidingen Do 5 sept: spelregelwijzigingen 2013/ 14 Do 3 okt: spelregels: handsballen Do 7 nov: spelregels:

Nadere informatie

HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL

HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL SEIZOEN 2012/ 13 juli 2012, versie 2.0 INHOUDSOPGAVE 1. ALS JE EEN GELE OF RODE KAART KRIJGT 3 1.1 VOORWOORD 3 1.2 INLEIDING 3 1.3 SCHIKKINGSVOORSTEL 4 1.3.1 RICHTLIJNEN

Nadere informatie

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland De Tuchtrechtspraak binnen Badminton Nederland is onafhankelijk. Er bestaan twee commissies die zich hiermee bezig houden, te weten de Tuchtcommissie

Nadere informatie

1. REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK AMATEURVOETBAL

1. REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK AMATEURVOETBAL 1. REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK AMATEURVOETBAL Geheel herzien en vastgesteld in de algemene vergadering amateurvoetbal op 2 juni 2001 en laatstelijk gewijzigd in de algemene vergadering amateurvoetbal van

Nadere informatie

# 1.0 Reglementen amateurvoetbal 2015/ 16 Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal

# 1.0 Reglementen amateurvoetbal 2015/ 16 Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal Geheel herzien en vastgesteld in de algemene vergadering amateurvoetbal op 2 juni 2001 en laatstelijk gewijzigd in de verenigingsraad amateurvoetbal van 28 november

Nadere informatie

5. Tuchtzaken 5.1 Algemene informatie. 5.2 Registratiesystemen zaalvoetbal

5. Tuchtzaken 5.1 Algemene informatie. 5.2 Registratiesystemen zaalvoetbal 5. Tuchtzaken 5.1 Algemene informatie De wijze waarop de KNVB rechtspreekt is vastgelegd in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal. De overlegvergadering tucht- en beroepszaken heeft in de Handleiding

Nadere informatie

Handboek competitiezaken amateurvoetbal - Tuchtzaken. Seizoen 2016/ 17

Handboek competitiezaken amateurvoetbal - Tuchtzaken. Seizoen 2016/ 17 Handboek competitiezaken amateurvoetbal - Tuchtzaken Seizoen 2016/ 17 Uitgave nr. : 1.0 Datum : Juli 2016 Handboek competitiezaken amateurvoetbal 2016/ 17 INHOUD 1. TUCHTZAKEN 3 1.1 Algemene informatie

Nadere informatie

HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL

HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL SEIZOEN 2013/ 14 juli 2013, versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. ALS JE EEN GELE OF RODE KAART KRIJGT 3 1.1 VOORWOORD 3 1.2 INLEIDING 3 1.3 SCHIKKINGSVOORSTEL 4 1.3.1 RICHTLIJNEN

Nadere informatie

Begripsbepalingen: Artikel 1 Tuchtreglement Artikel 2 Tuchtrechtspraak Artikel 3 Bevoegdheid Artikel 4 Strafbaarheid...

Begripsbepalingen: Artikel 1 Tuchtreglement Artikel 2 Tuchtrechtspraak Artikel 3 Bevoegdheid Artikel 4 Strafbaarheid... TUCHTREGLEMENT VAN DE ATLETIEK- EN RECREATIESPORTVERENIGING THOR Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 22 november 2010 Inhoud Begripsbepalingen:... 2 Artikel 1 Tuchtreglement... 2 Artikel 2

Nadere informatie

Kaarten, tuchtzaken en straffen Gele kaart Bezwaar tegen formele waarschuwing

Kaarten, tuchtzaken en straffen Gele kaart Bezwaar tegen formele waarschuwing Kaarten, tuchtzaken en straffen Onderstaande tekst gaat over procedures bij tuchtzaken. Hoewel de tekst tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de tuchtcommissie en met de grootst mogelijke

Nadere informatie

Handleiding spelerspas

Handleiding spelerspas KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding spelerspas Juli 2013 knvb.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 2. Uitgangspunten spelerspas... 4 2.1. Verbeteren controle...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen. Actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit. knvb.nl. augustus 2013

Veel gestelde vragen. Actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit. knvb.nl. augustus 2013 Veel gestelde vragen Actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit augustus 2013 knvb.nl Algemeen Al langer werkt de KNVB samen met de verenigingen aan het bevorderen van sportiviteit en respect op en rond

Nadere informatie

Tuchtcommissie Commissie van Beroep

Tuchtcommissie Commissie van Beroep Tuchtcommissie Commissie van Beroep INFORMATIE OVER WIJZINGEN IN DE TUCHRECHTSPRAAK Algemeen Met ingang van 1 juli 2007 zijn de nieuwe Statuten en de nieuwe Huishoudelijke Reglementen van kracht. De regelgeving

Nadere informatie

KNVB DE FLUITFLITS 2014/ 15 29/1/2015

KNVB DE FLUITFLITS 2014/ 15 29/1/2015 29/1/2015 Langs De Lijn Tip: bij het invullen van de digitale strafcode(s) en vragenlijst na opslaan gaarne bevestigen zodat deze definitief kan worden verstuurd naar de afdeling Tuchtzaken! Tip: Raadpleeg

Nadere informatie

7.3 Aandachtspunten rode kaarten/schorsingen en 7.3. instellen van beroep. De KNHB en tuchtzaken

7.3 Aandachtspunten rode kaarten/schorsingen en 7.3. instellen van beroep. De KNHB en tuchtzaken 7.3 Aandachtspunten rode kaarten/schorsingen en instellen van beroep 7.3 In het voorgaande zijn we ingegaan op de gele kaarten en alles wat daarbij komt kijken. In deze paragraaf benoemen we een aantal

Nadere informatie

Overschrijvingen, hoe zit dat?

Overschrijvingen, hoe zit dat? beeld: n de Koning Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Zuid II // november 2010 IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LE Colofon

Nadere informatie

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN 2006-2007 Art. 1 Algemeen De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de FIFA, tenzij in het wedstrijdreglement anders wordt vermeld.

Nadere informatie

Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009

Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009 beeld: n de Koning Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009 IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LE Colofon Dit

Nadere informatie

AV A D i D g i it i aal a l 2 010/ 11 1

AV A D i D g i it i aal a l 2 010/ 11 1 AV Digitaal 2010/ 11 11 Inhoud Plannen AV Digitaal 2010/ 11 Plannen op hoofdlijnen Aparte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen Plannen op hoofdlijnen Het programma AV Digitaal in seizoen 2010/

Nadere informatie

Bewaarnummer. Seizoen 2009/'10 // Landelijk. Seizoen 2010/'11 // Landelijke informatie overig

Bewaarnummer. Seizoen 2009/'10 // Landelijk. Seizoen 2010/'11 // Landelijke informatie overig Bewaarnummer Seizoen 2009/'10 // Landelijk Seizoen 2010/'11 // Landelijke informatie overig ONS O ONS LEVEN * VOETBAL * IS IS ONS ONS LEVEN * VOETBAL * IS IS ONS ONS LEVEN * VOETBAL * IS Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regels voor strafoplegging

Regels voor strafoplegging Regels voor strafoplegging De Algemene Vergadering van het KNKV heeft op 26 juni 2010 de volgende regels voor de bestraffing van overtredingen van wedstrijdbepalingen en onregelmatigheden, als bedoeld

Nadere informatie

Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014

Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014 Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014 Beste lezer, In dit document vindt u alle wijzigingen en aanvullingen die door de werkgroep spelregels zijn aangebracht op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter m.u.v.

Nadere informatie

KNSB Tuchtreglement. Hoofdstuk 1. Algemeen

KNSB Tuchtreglement. Hoofdstuk 1. Algemeen KNSB Tuchtreglement Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Reikwijdte Tuchtreglement 1.1 Het KNSB Tuchtreglement is een reglement in de zin van artikel 15.2 en 15.5 van de Statuten en wordt hierna aangeduid

Nadere informatie

6 juli Algemene berichten KNVB district Noord INHOUD. 1 Algemeen Tuchtzaken Overige... 8

6 juli Algemene berichten KNVB district Noord INHOUD. 1 Algemeen Tuchtzaken Overige... 8 1 6 juli 2011 INHOUD 1 Algemeen... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Advies aan verenigingen voor invoer belangrijke of handige doorstuuradressen bij diverse abonnementen in het besloten KNVB e- mailsysteem...

Nadere informatie

Regels voor strafoplegging

Regels voor strafoplegging Regels voor strafoplegging De Bondsraad van het KNKV heeft op 18 juni 2016 de volgende regels voor de bestraffing van overtredingen van wedstrijdbepalingen en onregelmatigheden, als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal Seizoen 2017/ 18

Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal Seizoen 2017/ 18 Seizoen 2017/ 18 Uitgave nr. : 01 Datum : augustus 2017 Inhoudsopgave Inleiding 4 Afkortingen 5 1. De spelregelovertredingen 6 1.1 De (wissel)speler begaat de overtreding ten opzichte van een tegenspeler

Nadere informatie

HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL SEIZOEN 2016/ 17

HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL SEIZOEN 2016/ 17 HANDLEIDING TUCHTZAKEN AMATEURVOETBAL SEIZOEN 2016/ 17 Uitgave nr. : 1.0 Datum : Juli 2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALS JE EEN GELE OF RODE KAART KRIJGT 3 1.1 VOORWOORD 3 1.2 INLEIDING 3 1.3 SCHIKKINGSVOORSTEL

Nadere informatie

Handleiding voor de spelerspas

Handleiding voor de spelerspas Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Handleiding voor de spelerspas Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Uitgangspunten spelerspas 3 2.1 Verbeteren controle 3 2.2 Geen pas = niet spelen 3 3. De pas 4 3.1 Voor

Nadere informatie

Wijziging regelgeving verschuiven van wedstrijden en aanvragen van baaldagen

Wijziging regelgeving verschuiven van wedstrijden en aanvragen van baaldagen Aan de besturen van aangesloten veldvoetbalverenigingen Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Postbus 8200; 3009 AE ROTTERDAM t: 010-2862111 f: 010-2862110 e: west2@knvb.nl Bank: ING-Bank 67.00.00.558 BTW:

Nadere informatie

Voetbal met plezier! Landelijke informatie. Districtsinformatie 2

Voetbal met plezier! Landelijke informatie. Districtsinformatie 2 Voetbal met plezier! Dat sport en vooral voetbal een ongelofelijk belangrijke plaats in onze maatschappij inneemt bleek deze zomer weer tijdens het FIFA WK voor spelers tot 20 jaar. Nederland was dit jaar

Nadere informatie

Lokale sterren. Landelijke informatie. Districtsinformatie 2. 9. Informatie (specifiek) veldvoetbal 5. 10. Informatie (specifiek) Futsal 19

Lokale sterren. Landelijke informatie. Districtsinformatie 2. 9. Informatie (specifiek) veldvoetbal 5. 10. Informatie (specifiek) Futsal 19 Lokale sterren Gerard Cox zong het jaren geleden al: "Het is weer voorbij die mooie zomer." Op het moment dat ik mij tot u richt is de sportzomer van 2004 pas halverwege. Het EK voetbal ligt echter achter

Nadere informatie

POSTBUS 303, 3830 AJ LEUSDEN TUCHTREGLEMENT. KNSA Tuchtreglement (2016), blz. 1

POSTBUS 303, 3830 AJ LEUSDEN TUCHTREGLEMENT. KNSA Tuchtreglement (2016), blz. 1 POSTBUS 303, 3830 AJ LEUSDEN TUCHTREGLEMENT KNSA Tuchtreglement (2016), blz. 1 BEGRIPSBEPALINGEN TC Tuchtcommissie CvB Commissie van Beroep als bedoeld in art. 21 van de statuten en art. 26 van het huishoudelijk

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Amateurvoetbal. Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Amateurvoetbal. Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Amateurvoetbal Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal juli 2007 Inhoudsopgave 1. Voorschriften voor het functioneren van de tuchtcommissies 1 1.1 Meer betrokkenen bij

Nadere informatie

De leden worden zo mogelijk aangetrokken uit diverse geledingen van de vereniging.

De leden worden zo mogelijk aangetrokken uit diverse geledingen van de vereniging. Statuut van de TUCHTCOMMISSIE RKVV VAN NISPEN. Samenstelling van de commissie: De Tuchtcommissie ( vanaf nu de TC ) bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden, waarvan tijdens een tuchtzitting een voorzitter

Nadere informatie

KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen)

KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen) KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen) knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door: de voor de

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door alle voor

Nadere informatie

Reglement Nacompetities seizoen

Reglement Nacompetities seizoen Reglement Nacompetities seizoen 2009-2010 Met ingang van het huidige seizoen zal er voor wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden

Nadere informatie

HC Voorne: Organisatie Tucht - Zaken:

HC Voorne: Organisatie Tucht - Zaken: Ontwerp december 2015 Vooraf: HC Voorne: Organisatie Tucht - Zaken: HC Voorne heeft op dit moment (seizoen 2015 2016) nog geen aparte Tucht commissie. Het behandelen van Tuchtzaken gebeurt door de arbitragecommissie

Nadere informatie

Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14

Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14 Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze

Nadere informatie

2. Waar in dit Tuchtreglement wordt gesproken van "Leden", worden de in artikel 1 lid 1 sub b en c genoemde personen hieronder mede verstaan.

2. Waar in dit Tuchtreglement wordt gesproken van Leden, worden de in artikel 1 lid 1 sub b en c genoemde personen hieronder mede verstaan. MODEL TUCHTREGLEMENT TENNISVERENIGING Definities In dit Tuchtreglement wordt verstaan onder: a. ALV : Algemene Ledenvergadering van de Vereniging; b. "Bestuur": het Bestuur van de Vereniging; c. Commissie

Nadere informatie

TUCHTREGLEMENT HOCKEYCLUB NIJKERK

TUCHTREGLEMENT HOCKEYCLUB NIJKERK TUCHTREGLEMENT HOCKEYCLUB NIJKERK Postadres: Telefoon: E-mail: Website: Bezoekadres: Hockeyclub Nijkerk, Postbus 50, 3860AB Nijkerk (Gld) 033-2459513 (clubhuis) info@hcnijkerk.nl www.hcnijkerk.nl Sportcomplex

Nadere informatie

Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17

Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17 Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze

Nadere informatie

KNVB Handleiding doorgeven uitslagen

KNVB Handleiding doorgeven uitslagen KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB Handleiding doorgeven uitslagen knvb.nl Versiebeheer Versie Datum Omschrijving 1.0 September 2012 1 e versie handleiding doorgeven uitslagen en afgelastingen

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding Administreren Trainers Standaardteams in Sportlink Club

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding Administreren Trainers Standaardteams in Sportlink Club KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding Administreren Trainers Standaardteams in Sportlink Club KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: Hoofdstuk V, artikel 8, lid 1a Hoofdstuk VII, artikel 4, lid 3

Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: Hoofdstuk V, artikel 8, lid 1a Hoofdstuk VII, artikel 4, lid 3 Agendapunt 10 Statuten- en reglementswijzigingen Agendapunt 10.1 Wijziging Statuten Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: Hoofdstuk V, artikel 8, lid 1a Hoofdstuk

Nadere informatie

1 Algemeen Competitiezaken Spelregelwijzigingen top- en eredivisie zaalvoetbal seizoen... 3 Tuchtzaken Scheidsrechterszaken...

1 Algemeen Competitiezaken Spelregelwijzigingen top- en eredivisie zaalvoetbal seizoen... 3 Tuchtzaken Scheidsrechterszaken... 12 12 juli 2011 INHOUD 1 Algemeen... 2 Inleiding... 2 Advies invoer doorstuuradressen... 3 Vacatures bestuur KNVB district Zuid I... 4 algemene vergadering amateurvoetbal... 4 Indienen declaraties... 14

Nadere informatie

Nederlandse Tafeltennisbond

Nederlandse Tafeltennisbond Nederlandse Tafeltennisbond COMMISSIE VAN BEROEP Zaak: CvB 10-02 en 10-04 d.d.: 25 mei 2010 Aan geadresseerde(n) Geachte mevrouw, mijnheer, In de bovengenoemde zaken doe ik u bijgesloten de uitspraak van

Nadere informatie

5 mei Algemene berichten KNVB district West I INHOUD. 1 Inleiding 2 2 Beroepszaken landelijk 3 3 Overlijdensberichten 4 4 Adresboekwijzigingen 5

5 mei Algemene berichten KNVB district West I INHOUD. 1 Inleiding 2 2 Beroepszaken landelijk 3 3 Overlijdensberichten 4 4 Adresboekwijzigingen 5 INHOUD 9 5 mei 2011 1 Inleiding 2 2 Beroepszaken landelijk 3 3 Overlijdensberichten 4 4 Adresboekwijzigingen 5 Pagina 1 van 5 1 Inleiding De digitalisering gaat steeds verder. Ook de KNVB blijft hier niet

Nadere informatie

Hieronder staan de belangrijkste onderdelen van de procedures met betrekking tot spelerspasjes beschreven,

Hieronder staan de belangrijkste onderdelen van de procedures met betrekking tot spelerspasjes beschreven, SPELERSPASJES Alle spelers vanaf D-pupillen leeftijd en ouder moeten in het bezit zijn van een geldige spelerspas. De spelerspas heeft een credit card formaat en bevat een gescande pasfoto, de verenigingsnaam,

Nadere informatie

KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16

KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze competitie kan worden deelgenomen door de elftallen die in seizoen 2015/ 16 uitkomen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2016 / 2017

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2016 / 2017 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2016 / 2017 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Oost Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B Reglement beker mannen senioren teams categorie B Artikel 1 Aan

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in Sportlink Club

Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in Sportlink Club KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in Sportlink Club knvb.nl Versiebeheer Versie Datum Omschrijving 1.8 Februari 2014 Hoofdstuk 4: bondsteams.

Nadere informatie

Handleiding voor de spelerspas. voor verenigingen en scheidsrechters

Handleiding voor de spelerspas. voor verenigingen en scheidsrechters Handleiding voor de spelerspas voor verenigingen en scheidsrechters HANDLEIDING VOOR DE SPELERSPAS 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 7 2. Uitgangspunten spelerspas 8 2.1 Verbeteren controle

Nadere informatie

REGLEMENT PROTESTEN EN WEDSTRIJDOVERTREDINGEN 2013

REGLEMENT PROTESTEN EN WEDSTRIJDOVERTREDINGEN 2013 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-35 28 510 Fax.: 026-35 28 522 Internet: www.knmv.nl E-mail : (algemeen) info@knmv.nl TUCHT REGLEMENT 2013 & REGLEMENT PROTESTEN

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie A, 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie A, 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie A, 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door

Nadere informatie

DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012

DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012 DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012 Inhoud Voorwoord... 3 Belangrijke tips:... 3 Aanwezigheid... 4 Ontvangst van bezoekende vereniging/scheidsrechter... 4 Presentatie...

Nadere informatie

DZS RECREATIE FUTSAL DORDRECHT. DZS Regelement seizoen 2016/2017 uitgave

DZS RECREATIE FUTSAL DORDRECHT. DZS Regelement seizoen 2016/2017 uitgave Dordtse Zaalvoetbal Stichting DZS Regelement seizoen 2016/2017 uitgave 14-03-2016. Inschrijving Indien vóór de eerste competitiewedstrijd niet aan alle financiële verplichtingen is voldaan kan de wedstrijd

Nadere informatie

laatst gewijzigd tijdens de AV van de KNHB dd. 24 november 2015 Begripsomschrijvingen 148

laatst gewijzigd tijdens de AV van de KNHB dd. 24 november 2015 Begripsomschrijvingen 148 Tuchtreglement laatst gewijzigd tijdens de AV van de KNHB dd. 24 november 2015 Inhoud Begripsomschrijvingen 148 Artikel 1 Algemene bepalingen 151 Artikel 1.1 Tuchtreglement 151 Artikel 1.2 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Codekaart rode kaart KNKV - juni 2005

Codekaart rode kaart KNKV - juni 2005 Codekaart rode kaart KNKV - juni 2005 Voor welke overtredingen toont u een rode kaart? Het Algemeen Bestuur heeft in een bestuursbesluit onder meer vastgesteld voor welke overtredingen een scheidsrechter

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in Sportlink Club

Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in Sportlink Club KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in Sportlink Club knvb.nl Versiebeheer Versie Datum Omschrijving 1.1 Oktober 2010 Versie naar aanleiding

Nadere informatie

TUCHTREGLEMENT KNLTB. Inhoudsopgave

TUCHTREGLEMENT KNLTB. Inhoudsopgave TUCHTREGLEMENT KNLTB Inhoudsopgave Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 1: Tuchtrechtelijke organisatie 3 Artikel 1 - Tuchtrechtspraak 3 Artikel 2 - Aanklager 3 Artikel 3 - Benoeming aanklager 3 Artikel 4 - Einde

Nadere informatie

Dit seizoen zijn als organisator in de verschillende sectoren bereid gevonden:

Dit seizoen zijn als organisator in de verschillende sectoren bereid gevonden: Voorwoord Namens de KNVB District Zuid I heten we u van harte welkom bij de bekerfinales. Een felicitatie is op z n plaats voor al die teams die tot de finale zijn doorgedrongen: van harte proficiat! Dit

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12. Algemene opmerkingen

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12. Algemene opmerkingen Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake

Nadere informatie

KNVB district West II

KNVB district West II KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district West II Bekerreglement 2017-2018 (m.u.v. standaard mannen) knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door: de voor de

Nadere informatie

Apeldoorn Cup 2015-2016

Apeldoorn Cup 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Sponsoren binnen de federatie.... 2 Hoofdsponsor... 2 Overige sponsoren zijn.... 2 2. Reglement " Apeldoorn Cup"... 3 3. Deelnemende verenigingen seizoen 2015/2016 Apeldoorn cup... 6 4.

Nadere informatie

Korte handleiding Digitaal Wedstrijd Formulier 03/ 15

Korte handleiding Digitaal Wedstrijd Formulier 03/ 15 Korte handleiding Digitaal Wedstrijd Formulier 03/ 15 Het digitale wedstrijd formulier (DWF) is qua opzet gelijk aan het papieren formulier dat in seizoen 2013/2014 in alle categorieen is vervangen door

Nadere informatie

Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde

Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde 1 augustus 2016 Versie 1.0 Vastgesteld Versie Opmerking/wijziging 1 augustus 2016 Versie 1.0 Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde vastgesteld

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. SC Everstein kan de bekerwedstrijden niet vinden op de site.

BESLUITENLIJST. SC Everstein kan de bekerwedstrijden niet vinden op de site. BESLUITENLIJST vergadering, cluster 11 veldvoetbal gehouden op maandag 19 april 2010 bij de vereniging Leerdam Sport 55 Aanwezig: De verenigingen: Achilles Veen, ASH, SC Everstein, GDC, Herovina, KozakkenBoys,

Nadere informatie

Reglement Klacht en Tuchtzaken

Reglement Klacht en Tuchtzaken Reglement Klacht en Tuchtzaken Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: De vereniging: NEVOA, Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs. De algemene vergadering:

Nadere informatie

REGLEMENT KORFBAL. Laatste wijzigingsdatum: 14 juni 2004 Ingangsdatum: 1 juli Definities

REGLEMENT KORFBAL. Laatste wijzigingsdatum: 14 juni 2004 Ingangsdatum: 1 juli Definities Definities Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder spelers, leden van de vereniging, die binnen Sportverenging Phoenix de korfbalsport beoefenen. 2. Het beoefenen van de korfbalsport kan zowel

Nadere informatie

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters Reglement van tucht KNTS Artikel 1. Algemene bepalingen. 1. Het bestuur van de KNTS is verantwoordelijk voor het naleven van de statuten, reglementen en voorschriften van de KNTS. 2. Het bestuur neemt

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie B, 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie B, 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie B, 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT De indeling is als volgt: 1. Algemene bepalingen 2. Bestuur 3. Leden 4. Competitie 5. Tuchtzaken 6. Financiën 7. Accommodaties Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. art. 1-1 Algemeen.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN BEROEP BETAALD VOETBAL VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

COMMISSIE VAN BEROEP BETAALD VOETBAL VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 14/15-01 COMMISSIE VAN BEROEP BETAALD VOETBAL VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 1. Het beroep De aanklager betaald voetbal heeft tijdig beroep ingesteld tegen de beslissing d.d. 22 augustus 2014

Nadere informatie

Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal

Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Amateurvoetbal Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal juli 2010, versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Als je een gele of rode kaart krijgt 1 1.1. Voorwoord... 1 1.2. Inleiding...

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen Versie juni 2014 1 Inhoud 3.5.1 Algemeen... 3 3.5.2 Opbouw... 3 3.5.3 Inschrijven... 3 3.5.4 Samenstellen team... 4 3.5.5 Deelname

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in Sportlink Club

Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in Sportlink Club KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in Sportlink Club knvb.nl Versiebeheer Versie Datum Omschrijving 2.0 December Verduidelijkingen minuten

Nadere informatie

Reglementen bondsvergadering. Seizoen 2015/ 16

Reglementen bondsvergadering. Seizoen 2015/ 16 Reglementen bondsvergadering Seizoen 2015/ 16 Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB Vastgesteld in de bondsvergadering van 19 december 2011 en laatstelijk gewijzigd in de bondsvergadering van

Nadere informatie

Het indienen van twee verzoeken Opzeggen lidmaatschap voor 1 juni Geen plaats meer in eerste elftal of selectie Deadline 31 mei, 24.

Het indienen van twee verzoeken Opzeggen lidmaatschap voor 1 juni Geen plaats meer in eerste elftal of selectie Deadline 31 mei, 24. Het indienen van twee verzoeken Het indienen van twee verzoeken om overschrijving voor 31 mei is niet toegestaan. Buiten het feit dat een vereniging van een speler geen twee overschrijvingsformulieren

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zaterdag, 2015/ 16

Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zaterdag, 2015/ 16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zaterdag, 2015/ 16 knvb.nl Betaald Voetbal Beloften Divisie A:... 3 Topklasse zaterdag:... 4 Hoofdklasse

Nadere informatie

Handleiding Dispensaties

Handleiding Dispensaties KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding Dispensaties in KNVB Sportlink Clubapplicatie voor de zaal- en veldvoetbalverenigingen van de KNVB Zeist, mei 2014 Versie 1.2 knvb.nl Versiebeheer

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Amateurvoetbal. Handleiding Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Amateurvoetbal. Handleiding Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Amateurvoetbal Handleiding Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) Versie 1.0 Augustus 2010 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving 1.0 12-08-2010 Versie lancering DWF Handleiding

Nadere informatie

Afhandelen formaliteiten en tuchtzaken

Afhandelen formaliteiten en tuchtzaken augustus 2008 seizoen 2008/'09 INHOUDSOPGAVE pagina Inleiding 3 Spelerspas 4 Disciplinaire straffen 9 Wedstrijdformulier 10 Strafrapport 24 Molestatie 35 Rapport gestaakte wedstrijd 38 KNVB Academie, augustus

Nadere informatie

Dit is het reglement als bedoeld in artikel 6 van de statuten van Darts Sport West Nederland hierna te noemen DSWN

Dit is het reglement als bedoeld in artikel 6 van de statuten van Darts Sport West Nederland hierna te noemen DSWN TUCHTREGLEMENT Darts Sport West Nederland Dit is het reglement als bedoeld in artikel 6 van de statuten van Darts Sport West Nederland hierna te noemen DSWN Dit reglement is vastgesteld door de ledenraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief v.v. Buinerveen

Nieuwsbrief v.v. Buinerveen Nieuwsbrief v.v. Buinerveen SEIZOENSSTART BIJ V.V. BUINERVEEN Voor sommige is de vakantie nog bezig, maar sommige hebben de draad van het gewone leven weer opgepakt. Wij als v.v. Buinerveen kijken terug

Nadere informatie