Toespraak uitreiken postume onderscheidingen, 18 augustus 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toespraak uitreiken postume onderscheidingen, 18 augustus 2017"

Transcriptie

1 Toespraak uitreiken postume onderscheidingen, 18 augustus 2017 Dames en heren, geachte aanwezigen Ik ben de kolonel Michiel Dulfer en als commandant van het KTOMM Bronbeek heet ik u welkom hier in de commandantswoning en wel in de oorspronkelijke 'muziekkamer' van de woning. Bronbeek was - sinds en is, wij huisvesten nog steeds 2 KNIL veteranen, een Koloniaal Militair Invalide huis. Sinds 1888 voert zij het predicaat Koninklijk waarvoor de afkorting KKMI in de historische poort staat. Ik waardeer het zeer dat u gekozen hebt voor deze historische locatie waar iets meer dan anderhalve eeuw op u neerkijken evenals de stichter van het instituut, koning Willem III en zijn tweede vrouw koningin Emma van Waldeck-Pyrmont. Bronbeek: Sprekende en stille getuigen van een roemrijk grijs, maar ook recent verleden in dienst van Koning, volk en vaderland waarvan het Nederlands - Indische verleden een onlosmakelijk deel uitmaakt. Dus ook het lijden, sterven en gedenken. Om eer te bewijzen aan hen die wij achterlieten, maar ook die het overleefden en aan hun nabestaanden. Bronbeek is een natuurlijke en historische locatie om een eigen plekje te hebben voor overlevenden en/ of nabestaanden om dat specifieke aspect van 1

2 de strijd in zuidoost Azië te ge- en herdenken. Stil te staan bij dat leed. Dat Bronbeek in een behoefte voorziet getuige de monumenten en de herdenkingen. Getuige de toename aan monumenten op het landgoed. Daarvan getuige de bloemen bij enig monument door het hele jaar heen, zonder dat er een officiële herdenking of reünie heeft plaatsgevonden. Daarvan getuige de verzoeken tot as verstrooiing bij één der monumenten op landgoed Bronbeek. Daarvan getuige ook deze bijeenkomsten, hier in de commandantswoning, met nabestaanden om de waardering en erkentelijkheid voor de inzet en opoffering van hun familielid in de vorm van de nooit ontvangen onderscheiding alsnog in ontvangst te mogen nemen. Samen met Roel Rijks plannen wij met enige regelmaat deze ceremonies en toen wij een paar maanden terug deze ceremonie van vandaag planden realiseerde ik mij eigenlijk niet hoe goed gekozen deze datum is. De besloten herdenking bij de Indische plaquette in de entree van de 2 de Kamer. De plaats waar ook de erelijst van gevallenen ligt en nog steeds elke dag een kamerbewaarder de pagina omslaat. De nationale Indië herdenking afgelopen dinsdag in Den 2

3 Haag en morgen de herdenking van de slachtoffers van de Birma Siam en Pakan Baroe spoorweg. 23 augustus de herdenking Japanse jongenskampen de dag waarop de B25 s naar verluidt over de kampen vlogen. Erry Stoové, voorzitter van de stichting herdenking 15 augustus 1945 maakte in zijn welkomswoord, zowel op 14 als op 15 augustus, gewag van de kinderen Bergsma die als gevolg van de executie van hun vader door de Japanners en het overlijden van hun moeder in het concentratiekamp oorlogswees werden. En mevrouw Arib zei als inleiding van haar toespraak dat ze juist die persoonlijke verhalen, zoals over de kinderen Bergsma, zo aangrijpend vond en de geschiedenis zo tastbaar maken. De tweede wereldoorlog is geschiedenis, maar niet voorbij, ook al wordt het aantal ooggetuigen, slachtoffers die erover kunnen vertellen, de oorlog bewust hebben meegemaakt, steeds minder. Met hun getuigenis is, wordt een stukje Nederlandse geschiedenis vastgezet in ons collectieve geheugen en blijft de herinnering aan de slachtoffers bewaard. De overlevering van de doorstane verschrikkingen als getuigenis van wat mensen elkaar in massaliteit onderling kunnen aandoen. Hoe dan ook, het verhaal moet doorgegeven worden. Door hen die de ontberingen, de mensonterende vernederingen, martelingen moesten doorstaan aan hen die het 3

4 nooit mogen vergeten. Overgedragen aan volgende generaties. Wij doen dat als instituut Bronbeek, maar juist u draagt daar ook aan bij waarvoor mijn dank door hier vandaag aanwezig te zijn. Door deze onderscheiding te hebben aangevraagd en door hier vandaag deze onderscheiding in ontvangst te willen nemen. Door over uw familielid op internet of anders te publiceren, foto s te plaatsen. Wat die geschiedenis ook zo tastbaar maakt is een incident dat tijdens de televisie uitzending van nationale Indië herdenking ook kort gememoreerd werd. Ik vertelde het de laatste ceremonie in mei en ik vertel het nu weer. Omdat ik het zo n indrukwekkend verhaal vind. De NIROM de Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij was een radiozender die uitzond van 1934 tot 1942 in Nederlands-Indië. Vanwege zijn thuisbasis in Bandoeng bekend onder de naam radio Bandoeng. Na de Japanse inval en de capitulatie op 8 maart 1942 beëindigde presentator Bert Garthoff de uitzending met de - nu historische - woorden "Wij gaan nu sluiten. Vaarwel, tot betere tijden. Leve de Koningin." Zendmasten van de NIROM in Bandung. 4

5 Overigens sloot de omroep niet direct, maar bleven ze nog een week de uitzending verzorgen en sloten die, zeer tot verbazing van luisteraars, nog steeds af met het Wilhelmus. Wellicht dat één uwer familie, of wellicht uzelf, zich dat nog kan herinneren. De 5 militairen die hier vandaag centraal staan in ieder geval niet. Of ze waren al in krijgsgevangenschap of zouden dat kort na 8 maart 1945 geraken. Toen de Japanners zo wil de overlevering doorkregen wat er gaande was, werden drie omroepmedewerkers geëxecuteerd. Dat waren J.P.J.W. Kusters, N. van der Hoogte en V. Kudding. In de nadagen van de zender was er ook een bijzonder gezelschap dat met enige regelmaat op de zender te horen was. Het ABC cabaret waarvan 2 bekende Nederlanders deel uitmaakten; Wim Kan en Corry Vonk. De wrange ironie van het lot wil dat eind 1939 het ABC-cabaret op tournee naar Nederlands-Indië vertrok. Door de bezetting van Nederland konden ze niet meer terug. Met hen speelde de geschiedenis een wrang spel en eigenlijk een spel dat ze met ons allen speelt. In ieder geval toentertijd met uw familie. Nadat de Japanners Nederlands-Indië bezet hadden en overgingen tot hun nietsontziende terreur werden Wim Kan en Corry Vonk geïnterneerd. Wim Kan kwam uiteindelijk terecht in een 5

6 krijgsgevangenkamp bij de Birmaspoorweg. Zoals zovelen zouden ze elkaar jarenlang niet zien. Zoals zo weinigen vonden ze elkaar na de Japanse capitulatie weer terug en keerden ze uiteindelijk in 1946 terug naar Nederland. Met een tot zijn dood aan toe felle haat tegen alles dat Japans was. Eenzelfde wrang en veelal fataal lot trof de 5 militairen waarvoor wij hier vandaag op Bronbeek bijeen zijn. Ook voor hen gold op of rond 8 maart 1942 een vaarwel, tot betere tijden! Voor 4 van hen braken die tijden nooit meer aan. Het waren de donkerste, onzekerste tijden. Without you now I see, How fragile the world can be And I know you've gone away But in my heart you'll always stay. 'I cried for you' van Katie Melua Maar ook voor hen die het er levend vanaf brachten braken na 15 augustus 1945 die betere tijden niet aan; was van bevrijding, zoals hier in Nederland, geen sprake. Het was een chaotische toestand. Te weinig geallieerde troepen moesten het machtsvacuüm opvullen. De Japanners moesten voor de bescherming zorgen, tot in 1946 toe. Op 17 augustus 1945 werd immers de onafhankelijkheid van Indonesië uitgeroepen. Er was geen civiel gezag. De luitenant gouverneur-generaal kon niet eerder aankomen in Batavia dan op 3 oktober

7 In zijn eerste bericht aan de regering sprak Van Mook over bergen van moeilijkheden/ zeeën van misverstanden en woestijnen van vernieling. Een aantal van u krijgt zo dadelijk het mobilisatie oorlogskruis uitgereikt. De onderscheiding werd ingesteld in 1948, voor werkelijke militaire dienst gedurende de periode In de vormgeving is de militaire inzet tegen de bezetters van het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de tweede wereldoorlog tot uitdrukking gebracht. Het versiersel hangt aan een paars lint met een oranje middenbaan. Paars is de liturgische kleur van de rouw. Waarmee de donkere periode van oorlog en bezetting wordt gesymboliseerd. Het paars wordt doorklieft door een oranje baan; symbool voor de trouw aan en de verbondenheid met het Vaderland en het Huis van Oranje. De achterzijde van het kruis draagt ook de tekst: den Vaderlant Ghetrouwe. Een aantal van u krijgt het Ereteken voor Orde en Vrede uitgereikt. Het Ereteken is bij Koninklijk Besluit op 2 december 1947 ingesteld en wordt toegekend aan de militairen van de krijgsmacht, die in het toenmalige Nederlands-Indië dan wel Indonesië en aangrenzende zeegebieden in het tijdvak aanvangende op 3 september 1945 en eindigend op 4 juni 1951 ten minste drie maanden in werkelijke dienst zijn geweest. 7

8 Het versiersel hangt aan een rood-wit-blauw-witrood gestreept lint en is uitgevoerd als achtpuntige bronzen ster, de bovenste punt vervangen door twee gekruiste zwaarden met daarboven een kroon. In het midden een medaillon met de letter 'W', omgeven door een jarretière met het opschrift 'ORDE - VREDE'. En ten slotte krijgt een van u het Oorlogsherinneringskruis. De onderscheiding werd ingesteld in 1944, voor militaire dienst dan wel dienst bij de koopvaardij, visserij of burgerluchtvaart, gedurende ten minste 6 maanden, in het belang der geallieerde oorlogvoering en onder oorlogsomstandigheden, buiten het vijandelijke of door de vijand bezette gebied, in het tijdvak tussen 9 mei 1940 en 6 mei Het versiersel hangt aan een 27 millimeter breed oranje lint met aan weerszijden een 7 millimeter brede groene baan. Het versiersel is uitgevoerd in brons met op ieder van de vier armen de letter 'W'. Tussen de armen een krans van eikelbladeren. In het midden een ovaal medaillon met de beeldenaar van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, omgeven door een jarretière met het opschrift 'VOOR KRIJGSVERRICHTINGEN'. De militairen, aan wie postuum deze onderscheidingen worden uitgereikt, zijn: 1. sergeant KNIL Johannes Züther 2. soldaat KNIL Gerardus Charles Pasman 8

9 3. matroos telegrafist Willem Frederik Benjamin Verstift 4. Soldaat der eerste klasse KNIL Hendrik Dirk Kroesemeijer 5. Wachtmeester KNIL Antonius Johannes Wessling Ik vind het een eer om u deze onderscheiding te mogen overhandigen. 5 mannen die nog amper van school kwamen, een bestaan opbouwden in de civiele maatschappij of een loopbaan begonnen in het KNIL; die een gezin stichtte. Een pril maatschappelijk en sociaal geluk dat wreed verstoord werd in maart mannen die mensonterend geleden hebben met voor 1 van hen een te vroeg einde van hun leven tot gevolg. Vaak een (jong) gezin achterlatend voor wie, zoals gezegd, al snel zou blijken dat het lijden ook na de Japanse capitulatie niet voorbij was. Wat wij proberen hier op Bronbeek, net als de Oorlogsgravenstichting, is de militairen een gezicht te geven. Meer dan een naam op een muur of kruis. Maar een mens van vlees en bloed. Wie waren zij? Zoals op de site van de oorlogsgravenstichting te lezen valt heeft ieder oorlogsslachtoffer, iedere veteraan een verhaal, hoe kort en eenvoudig ook. Dat korte eenvoudige verhaal wil ik u niet onthouden. Ik pretendeer daarbij niet volledig te zijn. Ik hoop dat u mij die onvolledigheid niet euvel zult duiden. 9

10 De sergeant KNIL Johannes Züther geboren op 28 november 1909 te PROBOLINGGO (Nederlands-Indië) Hij was boekhouder stamboeknummer sergeant tweede klasse functie: chauffeur Landstorm afdeling SOEKABOEMI Op 8 maart 1942 krijgsgevangen gemaakt te Tjiandjoer Gun (tussen BOGOR en BANDUNG) Op 15 augustus 1942 afgevoerd naar Java POW Camp. Overgebracht naar No.6 Branch Camp of Thai POW Camp in 1943 De spoorweg was gereed in december 1943 Vanaf dat moment bestonden de werkzaamheden uit onderhoud en het repareren van de schade die door geallieerde bommenwerpers werd toegebracht Omdat de werkkampen vaak ingericht waren naast vitale punten van de spoorweg, vielen tijdens een bombardement vaak ook veel slachtoffers en gewonden onder de dwangarbeiders. 10

11 11 De Japanse leiding gaf echter geen toestemming de kampen te markeren Getroffen door bomfragmenten aan rug 7 September Overleden op 7 september 1944 nabij NONG PLADUK aan zijn verwondingen begraven in No.1 Branch Camp van Thai POW Camp Sergeant KNIL Züther vond zijn laatste rustplaats op KANCHANBURI War Cemetery; Thailand. Vak 3, rij G, nr 2/20 Hij is 34 jaar geworden Hij liet een vrouw en een dochter achter. sergeant KNIL Züther staat vermeld in de erelijst van gevallenen zijn naam is opgenomen in de namenwand van het Birma Siam/ Pakan Baroe monument Noelle Sanders, kleindochter van sergeant Züther is vandaag hier aanwezig En het is mij een eer u het versiersel en het daarbij behorende certificaat te kunnen uitreiken, dat als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden bij deze het Mobilisatie Oorlogskruis postuum aan uw grootvader wordt toegekend.

12 De soldaat KNIL Gerardus Charles Pasman geboren op 10 september 1922 te BATAVIA (Nederlands-Indië) Onder stamboeknummer: in werkelijke dienst (mobilisatie opkomst) in BANDOENG op 12 december 1941 Op 8 maart 1942 krijgsgevangen gemaakt te TJIPATAT (tussen BOGOR en BANDUNG net iets oostelijker) Soldaat Pasman wordt door de Japanners vanuit Nederlands-Indië overgebracht naar het Tamoankamp in Thailand. Dit kamp lag op 39 km van Non Pladuk Na zijn bevrijding uit Japanse krijgsgevangenschap ingedeeld bij X bataljon Infanterie KNIL 'Gadjah Merah' Het bataljon werd op 19 oktober 1945 te TAMUAN opgericht en bestond uit vrijwillig aangemelde en goedgekeurde ex-krijgsgevangenen. Het bataljon vertrok op 14 februari 1946 vanuit Thailand en na een verplaatsing van 3 weken, met tussenstops te Singapore en Soerabaja (hier werd overgestapt op de MS SAINFOIN), landde het bataljon op 2 maart bij SANOER op Bali. Aan het einde van de dag waren de compagnieën gelegerd te Den Pasar, Kesiman en het vliegveld Koeta. Met het MS RAJULA vertrok de Bali-Lombok Brigade midden februari 1946 vanuit Ban - Seng (Thailand) naar Singapore. 12

13 13 Op 22 maart 1946 te Den Pasar gesneuveld. Soldaat Pasman vond zijn laatste rustplaats op Menteng Pulo te Jakarta Hij is 23 jaar geworden Irma van den Broeke - Pasman; Zus van soldaat KNIL Pasman; het is mij een eer u de versierselen en de daarbij behorende certificaten te kunnen uitreiken, dat als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden bij deze het Mobilisatie Oorlogskruis, het Ereteken van Orde en Vrede en de demobilisatie speld KNIL postuum aan uw broer wordt toegekend.

14 matroos telegrafist Willem Frederik Benjamin Verstift geboren op 3 juni 1910 te YOGJAKARTA (Nederlands-Indië) stamboeknummer: 8710 D matroos telegrafist Koninklijke Marine 27 maart 1937 opkomst 5 juni 1937 groot verlof Mobilisatie opkomst: 31 augustus 1939 plaatsing op verschillende schepen: Evertsen, Kortenear, Van Nes. 8 maart 1942: als vermist uit de sterkte afgevoerd Wettelijke status: vermist onbekend lot Overleden: omstreeks april 1942 te BUAK, Timor (ere lijst gevallenen : 10 april 1942) Japanse invasie februari 1942 Eind februari Nederlands Timor onder controle Guerrilla door Australiërs en Nederlanders. geëxecuteerd door de Japanners vanwege het onbruikbaar maken van een kortegolf peilstation Op 10 mei 1950 is hem het Oorlogsherinneringskruis toegekend. matroos telegrafist Verstift staat vermeld in de erelijst van gevallenen het is mij een eer de versierselen en de daarbij behorende oorkonde te kunnen uitreiken van het Oorlogs Herinnerings Kruis, dat als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden is toegekend. 14

15 Soldaat der eerste klasse Hendrik Dirk Kroesemeijer geboren: 2 februari te LEIDEN stamboeknummer: Nov 1928 te Nijmegen vrijwillig verbonden voor 5 jaren voor de overzeeschen militairen dienst, zoowel in als buiten Europa, toegelaten als soldaat 22 dec 1928 geschikt voor uitzending premie Fl 400,-- 12 april 1929 Geëmbarkeerd te Amsterdam aan boord van het M.S. Johan de Witt. 12 mei 1929 aankomst te Bandoeng en geplaatst bij 1e depot bataljon aldaar.. jan 1932 soldaat der eerste klasse.. sep 1936 Naar Nederland vertrokken per M.S. Johan van Oldenbarnevelt met bestemming buitenlandsch verlof wegens langdurige dienst.. jan 1937 geëmbarkeerd te Rotterdam MS INDRAPOERA.. feb 1937 geplaatst bij XIX bataljon te MALANG.. dec 1939 overgeplaatst naar IX bataljon infanterie te TJILATJAP 9 mrt 1942 TJILATJAP krijgsgevangen gemaakt 5 sep 1945 aangetroffen te CHANGI GAOL te SINGAPORE ingedeeld bij Prins Bernhard bataljon te Singapore Allied POW after the liberation of Changi Prison, Singapore

16 8 mei 1947 machtiging verleend tot het dragen van het Oorlogsherinneringskruis door de commandeerende officier van het VIII bataljon infanterie 28 juni 1950 eervol ontslagen uit militaire dienst Overleden op 21 oktober 1983 uitreiken aan: Harry Kroesemeijer (zoon) het is mij een eer jou de versierselen en de daarbij behorende oorkonde te kunnen uitreiken van het Oorlogs Herinnerings Kruis, het ereteken voor orde en vrede en de demobilisatiespeld KNIL die als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden aan jouw oom is toegekend. 16

17 Wachtmeester KNIL Antonius Johannes Wessling geboren: 25 oktober 1909 te Schiedam stamboeknummer: wachtmeester der cavalerie Op 8 maart 1942 krijgsgevangen gemaakt te BANDOENG wachtmeester Wessling wordt door de Japanners afgevoerd naar het No.2 Branch Camp of Java POW Camp in CILACAP. Na sluiting in februari circa 4800 POW vanuit Nederlands-Indië overgebracht naar Thailand. No.4 Branch Camp of Thai POW Camp Wan Yai Werd ziek op 10 augustus 1943 stierf op 26 augustus als gevolg van ondervoeding te Tarsao initieel begraven Wan Yai cemetery wachtmeester KNIL Wessling vond zijn laatste rustplaats op KANCHANBURI War Cemetery; Thailand. Vak 5, rij F, nr 3 17

18 18 Hij is 33 jaar geworden wachtmeester KNIL Wessling staat vermeld in de erelijst van gevallenen zijn naam is opgenomen in de namenwand van het Birma Siam/ Pakan Baroe monument Jos Mols, kleinzoon van wachtmeester Wessling is vandaag hier aanwezig En het is mij een eer u het versiersel en het daarbij behorende certificaat te kunnen uitreiken, dat als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden bij deze het Mobilisatie Oorlogskruis postuum aan uw grootvader wordt toegekend.

19 Hier op Bronbeek herdenken wij jaarlijks bij de verschillende monument de gevallenen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, de strijd in Nederlands-Indië, de verschrikkingen van de Japanse bezetting, de hel van de Japanse Zeetransporten, Birma Siam/ Pakan Baroe, de Bersiap, de operaties in het kader van het herstel van orde & vrede in Indië, Nederlands Nieuw-Guinea. Wij herdenken bij die verschillende monumenten de meer dan militairen die in Japanse krijgsgevangenschap het leven lieten, de burgers die omkwamen in de interneringskampen. De kameraden die niet terugkeerden uit Nederlands Indië en de 109 man die sneuvelden tijdens de missie in Nederlands Nieuw-Guinea. Met diep respect herdenken wij degenen die zijn omgekomen bij het uitoefenen van hun taken. Bekenden, onbekenden, nog steeds vermisten, van wie het lichaam nooit is teruggevonden. In gedachten zijn wij bij hen. Ons medeleven gaat uit naar hun nabestaanden en kameraden. In gedachten zijn wij ook bij hen die fysiek dan wel psychisch gewond raakten en hun naasten. Zij verdienen onze niet aflatende steun. Mag ik u verzoeken te gaan staan, te luisteren naar Nightfall in camp en vervolgens met mij een minuut stilte in acht te nemen. Ik dank u voor uw aandacht en wens u nog een fijne dag. 19

Toespraak uitreiken postume onderscheidingen, 26 mei 2017

Toespraak uitreiken postume onderscheidingen, 26 mei 2017 Toespraak uitreiken postume onderscheidingen, 26 mei 2017 Dames en heren, geachte aanwezigen Ik ben de kolonel Michiel Dulfer en als commandant van het KTOMM Bronbeek heet ik u welkom hier in de commandantswoning

Nadere informatie

Toespraak uitreiken postume onderscheidingen, 9 maart 2018

Toespraak uitreiken postume onderscheidingen, 9 maart 2018 Toespraak uitreiken postume onderscheidingen, 9 maart 2018 Dames en heren, geachte aanwezigen Ik ben de kolonel Michiel Dulfer en als commandant van het KTOMM Bronbeek heet ik u welkom hier in de commandantswoning

Nadere informatie

Bronbeek, 50 e herdenking, 19 augustus 2017 Vandaag is een bijzondere dag. Het is de 50 e reünie van de spoorwegveteranen. Ooit begonnen op 27 mei

Bronbeek, 50 e herdenking, 19 augustus 2017 Vandaag is een bijzondere dag. Het is de 50 e reünie van de spoorwegveteranen. Ooit begonnen op 27 mei Bronbeek, 50 e herdenking, 19 augustus 2017 Vandaag is een bijzondere dag. Het is de 50 e reünie van de spoorwegveteranen. Ooit begonnen op 27 mei 1967 met een bijeenkomst in het Kurhaus in Scheveningen.

Nadere informatie

Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie,

Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie, 1. Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie, Beste Veteranen, familieleden, vrienden en kennissen

Nadere informatie

Toespraak door Kamervoorzitter Arib bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands Indië, in Den Haag op 14 augustus.

Toespraak door Kamervoorzitter Arib bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands Indië, in Den Haag op 14 augustus. Toespraak door Kamervoorzitter Arib bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands Indië, in Den Haag op 14 augustus. Dames en heren, In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

Toespraak 14 mei 2016 Stichting Artilleriemonument Dubbeldam Uitgesproken door de heer drs. A.A.M. Brok, burgemeester van Dordrecht

Toespraak 14 mei 2016 Stichting Artilleriemonument Dubbeldam Uitgesproken door de heer drs. A.A.M. Brok, burgemeester van Dordrecht Toespraak 14 mei 2016 Stichting Artilleriemonument Dubbeldam Uitgesproken door de heer drs. A.A.M. Brok, burgemeester van Dordrecht De burgemeester kan in zijn toespraak afwijken van deze tekst. Geachte

Nadere informatie

Toespraak Commandant der Strijdkrachten, luitenant-admiraal Rob Bauer Herdenking Japanse Zeetransporten Bronbeek, 8 september 2018

Toespraak Commandant der Strijdkrachten, luitenant-admiraal Rob Bauer Herdenking Japanse Zeetransporten Bronbeek, 8 september 2018 Toespraak Commandant der Strijdkrachten, luitenant-admiraal Rob Bauer Herdenking Japanse Zeetransporten Bronbeek, 8 september 2018 Wij blijven getuigen. Wat de zee ons nog altijd vertelt. Wij mogen nooit

Nadere informatie

Bernard Molenkamp. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik Molenkamp (geb. 3-8-1860), landbouwer van beroep en Willemina Ooijman (geb.10-11-1861).

Bernard Molenkamp. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik Molenkamp (geb. 3-8-1860), landbouwer van beroep en Willemina Ooijman (geb.10-11-1861). Bernard Molenkamp Mijn opa BERNARD MOLENKAMP wordt 14-3-1897 geboren te Zelhem (een klein dorpje in de provincie Gelderland op een grote boerderij De Molenkamp ) in Holland. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik

Nadere informatie

Herdenking 4 mei 2015 Anouchka van Miltenburg, Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal

Herdenking 4 mei 2015 Anouchka van Miltenburg, Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Herdenking 4 mei 2015 Anouchka van Miltenburg, Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. Generaties Nederlanders zijn opgegroeid in een

Nadere informatie

Toespraak van de minister van Defensie ter gelegenheid van de besloten uitreiking van de Dapperheidonderscheidingen op 7 oktober 2009 te Breda.

Toespraak van de minister van Defensie ter gelegenheid van de besloten uitreiking van de Dapperheidonderscheidingen op 7 oktober 2009 te Breda. Toespraak van de minister van Defensie ter gelegenheid van de besloten uitreiking van de Dapperheidonderscheidingen op 7 oktober 2009 te Breda. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Ridders Militaire Willems-Orde

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

Vijf slachtoffers, vier Hellships, drie concentratiekampen

Vijf slachtoffers, vier Hellships, drie concentratiekampen Vijf slachtoffers, vier Hellships, drie concentratiekampen Door Michel Fanoy, SHSJZ-herdenking, Bronbeek, 8 september 2018 Een verhaal over een omgekomen vader, zijn twee broers, de broer van mijn moeder,

Nadere informatie

Toespraak Staatssecretaris de Vries t.b.v. Nationale Herdenkink bij Nationaal Indië-monument , zaterdag 6 september 2008

Toespraak Staatssecretaris de Vries t.b.v. Nationale Herdenkink bij Nationaal Indië-monument , zaterdag 6 september 2008 Toespraak Staatssecretaris de Vries t.b.v. Nationale Herdenkink bij Nationaal Indië-monument 1945 1962, zaterdag 6 september 2008 Geachte veteranen, excellenties, dames en heren, Elke dag schreef ik een

Nadere informatie

Toespraak drs. Herman Kaiser, burgemeester Arnhem

Toespraak drs. Herman Kaiser, burgemeester Arnhem Toespraak drs. Herman Kaiser, burgemeester Arnhem We gaan het vandaag hebben over een oorlog van dáár. Het beeld dat de afgelopen dagen door mijn hoofd ging, toen ik mij voorbereidde op deze toespraak,

Nadere informatie

Van een groepsreis naar Sumatra, langs de Pakan Baroe spoorlijn, is het helaas nog niet gekomen. Wel hebben wij Pakan Baroe families voor een

Van een groepsreis naar Sumatra, langs de Pakan Baroe spoorlijn, is het helaas nog niet gekomen. Wel hebben wij Pakan Baroe families voor een Speech 2018 Het doet mij goed dat weer zoveel mensen vandaag naar Bronbeek zijn gekomen om samen stil te staan bij de slachtoffers van de Dodenspoorlijnen. Ik wil de vrijwilligers waarop wij elk jaar weer

Nadere informatie

Toespraak G. Verbeet Zwolle, 15 augustus 2016

Toespraak G. Verbeet Zwolle, 15 augustus 2016 Toespraak G. Verbeet Zwolle, 15 augustus 2016 Dames en heren, jongens en meisjes, Dank voor de uitnodiging om vandaag te mogen spreken bij deze bijzondere herdenking bij het monument Indië-Nieuw-Guinea

Nadere informatie

Leren hoe om te gaan met de militairen van vandaag, die de veteraan van morgen is.

Leren hoe om te gaan met de militairen van vandaag, die de veteraan van morgen is. Toespraak van de minister van Defensie, E. van Middelkoop, op 7 september 2007 te Roermond ter gelegenheid van de jaarlijkse Nationale herdenking van de militairen van het Koninkrijk der Nederlanden die

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet. Oranjecongres Nieuw-Vennep, 8 oktober Vrijheid en verbinding. Dames en heren,

Toespraak Gerdi Verbeet. Oranjecongres Nieuw-Vennep, 8 oktober Vrijheid en verbinding. Dames en heren, Toespraak Gerdi Verbeet Oranjecongres Nieuw-Vennep, 8 oktober 2016 Vrijheid en verbinding Dames en heren, Twee weken geleden vond de jaarlijkse herdenking plaats in het Oranjehotel te Scheveningen, waar

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet Haarlem, 5 november Dames en heren,

Toespraak Gerdi Verbeet Haarlem, 5 november Dames en heren, Toespraak Gerdi Verbeet Haarlem, 5 november 2016 (alleen het gesproken woord geldt) Dames en heren, Welkom, wat goed u allen weer te zien. Allereerst veel dank aan de Commissaris, dat wij hier vandaag

Nadere informatie

Dames en heren, 1 Gevonden via Google, transcript van grammofoonplaat, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Dames en heren, 1 Gevonden via Google, transcript van grammofoonplaat, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Toespraak van commissaris van de koning Max van den Berg, uitreiken eerste exemplaar Het communistische verzet in Groningen, Groningen (A-Kerk), 5 maart 2014 Dames en heren, Fascisme is oorlog. Overweldiging

Nadere informatie

Toespraak van Anouchka van Miltenburg, Voorzitter van de Tweede Kamer, bij de bijeenkomst van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, op 14 augustus 2015 in de Tweede Kamer We dachten dat we na de capitulatie

Nadere informatie

Mijn grootvader Jan Broekroelofs is op 28 februari 1943 op 35 jarige leeftijd overleden in kamp Rin Tin aan de Thaise kant van de Birma Siam

Mijn grootvader Jan Broekroelofs is op 28 februari 1943 op 35 jarige leeftijd overleden in kamp Rin Tin aan de Thaise kant van de Birma Siam Mijn grootvader Jan Broekroelofs is op 28 februari 1943 op 35 jarige leeftijd overleden in kamp Rin Tin aan de Thaise kant van de Birma Siam spoorweg, Ik ben er trots op om vandaag, in zijn nagedachtenis,

Nadere informatie

BOTSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - VERTEIDIGUNGSATTACHÉ- Oberstleutnant i.g. Joachim Schmidt

BOTSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - VERTEIDIGUNGSATTACHÉ- Oberstleutnant i.g. Joachim Schmidt BOTSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - VERTEIDIGUNGSATTACHÉ- Oberstleutnant i.g. Joachim Schmidt Den Haag, 20. März 2013 Tel.: 0031 70-342.06.18 Fax: 0031 70-365.32.48 Toespraak ter gelegenheid van

Nadere informatie

Namens de dorpsraad heette Joop Krant een ieder welkom met de volgende woorden.

Namens de dorpsraad heette Joop Krant een ieder welkom met de volgende woorden. Met het realiseren van een oorlogsmonumentje op het plein voor de kerk heeft Maashees ook een plek gekregen waar nu jaar jaarlijkse een dodenherdenking op de avond van 4 mei zal worden gehouden. Voor deze

Nadere informatie

Koninklijke Hoogheden, Ridder. Militaire Willemsorde, Excellenties, gewonde Nederlandse Militairen, zorgverleners, dames en heren,

Koninklijke Hoogheden, Ridder. Militaire Willemsorde, Excellenties, gewonde Nederlandse Militairen, zorgverleners, dames en heren, Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten, Generaal Middendorp, ter gelegenheid van de musical Soldaat van Oranje bij het Vliegkamp Valkenburg op 30 augustus 2012. Let op: Alleen gesproken woord geldt!

Nadere informatie

Geachte burgemeester, dames en heren, beste jongens en meisjes,

Geachte burgemeester, dames en heren, beste jongens en meisjes, Toespraak Gerdi Verbeet Onthulling vernieuwd monument Voorhout, 3 mei 2017 Geachte burgemeester, dames en heren, beste jongens en meisjes, Hartelijk dank dat u mij vandaag de gelegenheid geeft iets te

Nadere informatie

Daarachter bevindt zich het monument met het opschrift: Ter nagedachtenis van de in 1940-1945 voor het vaderland gevallenen.

Daarachter bevindt zich het monument met het opschrift: Ter nagedachtenis van de in 1940-1945 voor het vaderland gevallenen. ENKELE BESPIEGELINGEN BIJ HET OORLOGSMONUMENT TE WASSENAAR Op 4 mei vindt in ons land de nationale dodenherdenking plaats: Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen burgers en militairen

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet. Nationale Holocaust Herdenking Amsterdam, 31 januari Geachte aanwezigen, dames en heren,

Toespraak Gerdi Verbeet. Nationale Holocaust Herdenking Amsterdam, 31 januari Geachte aanwezigen, dames en heren, Toespraak Gerdi Verbeet Nationale Holocaust Herdenking Amsterdam, 31 januari 2016 Geachte aanwezigen, dames en heren, De Tweede Wereldoorlog ligt alweer een hele tijd achter ons, inmiddels 71 jaar. Toch

Nadere informatie

Aflossing van de wacht Pagina 1 van 6

Aflossing van de wacht Pagina 1 van 6 Aflossing van de wacht Pagina 1 van 6 Voorwoord Als relatieve buitenstaander breng ik, Broer Bax, graag het volgende onder uw aandacht. Enige tijd geleden legde ik de laatste hand aan het manuscript over

Nadere informatie

Dames en heren, Mijn besef van oorlog en vrede. heb ik meegekregen van mijn. vader, die de gastvrijheid van. de Duitse bezetter aan den lijve

Dames en heren, Mijn besef van oorlog en vrede. heb ik meegekregen van mijn. vader, die de gastvrijheid van. de Duitse bezetter aan den lijve Dames en heren, Mijn besef van oorlog en vrede heb ik meegekregen van mijn vader, die de gastvrijheid van de Duitse bezetter aan den lijve heeft mogen ondervinden. Mijn vader heeft in Scheveningen gezeten,

Nadere informatie

Waarom, is dan de vraag, is het dat wel waard???? Het is 9 mei 1940, de oostflank van Europa staat in brand.

Waarom, is dan de vraag, is het dat wel waard???? Het is 9 mei 1940, de oostflank van Europa staat in brand. St Jozefkapel, 19 maart 2017 Beste mensen, Ik vind het heel erg fijn dat ik vandaag samen met jullie naar deze bijzondere plek mocht lopen. Als 3 jarige nam mijn vader me mee als hij hielp om deze plaats

Nadere informatie

Herdenking Gevallenen in het v.m. Nederlands -Indië:Toespraak Charles van der Duim op 15 Augustus 2016 in Geldrop-Mierlo.

Herdenking Gevallenen in het v.m. Nederlands -Indië:Toespraak Charles van der Duim op 15 Augustus 2016 in Geldrop-Mierlo. Herdenking Gevallenen in het v.m. Nederlands -Indië:Toespraak Charles van der Duim op 15 Augustus 2016 in Geldrop-Mierlo. Goedenavond Geachte Aanwezigen, Dames en Heren, Na meer dan 70 Jaar alsnog postuum

Nadere informatie

Arigato. opdrachtenblad. Regie: Anielle Webster Scenario: Sandra Beerends Jaar: 2012 Duur: 10 minuten

Arigato. opdrachtenblad. Regie: Anielle Webster Scenario: Sandra Beerends Jaar: 2012 Duur: 10 minuten Arigato opdrachtenblad Regie: Anielle Webster Scenario: Sandra Beerends Jaar: 2012 Duur: 10 minuten Lesuurpakket Arigato Thema s: oorlogsverleden; mensenrechten; vergeven; herdenken. Verdiepingsopdrachten:

Nadere informatie

VCA Nieuwsbrief sept 2016

VCA Nieuwsbrief sept 2016 Naam bedrijf VCA Nieuwsbrief sept 2016 Veteranen Cafe t Hookhoes, Grotestraat-zuid 129, Almelo www.veteranencafealmelo.nl Contact : vca@veteranen.nl Onderscheiding voor E.A.Schwartze: Mobilisatie Oorlogs

Nadere informatie

In de stilte van ons herdenken, sprak de herinnering.

In de stilte van ons herdenken, sprak de herinnering. Toespraak burgemeester K. Tigelaar ter gelegenheid van de dodenherdenking op vrijdag 4 mei 2012 Dames en heren, jongens en meisjes, In de stilte van ons herdenken, sprak de herinnering. Herinneringen aan

Nadere informatie

1. Toespraak burgemeester Dodenherdenking 4 mei 2017

1. Toespraak burgemeester Dodenherdenking 4 mei 2017 1. Ik zou lang willen leven, om het later alles tòch nog eens te kunnen uitleggen en als me dat niet vergund is, welnu, dan zal een ander het doen en dan zal een ander mijn leven verder leven, daar waar

Nadere informatie

verrijking a Familiegeschiedenis Bekijk het fragment en beantwoord de vraag. Wat vind je van zijn verhaal?

verrijking a Familiegeschiedenis Bekijk het fragment en beantwoord de vraag. Wat vind je van zijn verhaal? verrijking a Familiegeschiedenis Bekijk het fragment en beantwoord de vraag. 1 Diederik van Vleuten vertelt hier over zijn familiegeschiedenis in Nederlands-Indië. Wat vind je van zijn verhaal? 23 a thema

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet. Congres Vergeten slachtoffers tijdens WOII in de GGz De Basis Doorn, 10 juni Geachte aanwezigen,

Toespraak Gerdi Verbeet. Congres Vergeten slachtoffers tijdens WOII in de GGz De Basis Doorn, 10 juni Geachte aanwezigen, Toespraak Gerdi Verbeet Congres Vergeten slachtoffers tijdens WOII in de GGz De Basis Doorn, 10 juni 2016 Geachte aanwezigen, Dank voor de uitnodiging om hier te komen spreken in Doorn, dichtbij Den Dolder

Nadere informatie

Toespraak Limburgse Veteranendag 23 juni 2012 Roermond

Toespraak Limburgse Veteranendag 23 juni 2012 Roermond Toespraak Limburgse Veteranendag 23 juni 2012 Roermond Geachte dames en heren, Een van de hoekstenen van het veteranenbeleid is terecht het bevorderen van erkenning van de mannen én vrouwen die voor ons

Nadere informatie

Toespraak Onthulling uitbreiding monument SHSJZ. Bronbeek 12 september 2015 Heiko Roelfsema, voorzitter

Toespraak Onthulling uitbreiding monument SHSJZ. Bronbeek 12 september 2015 Heiko Roelfsema, voorzitter Toespraak Onthulling uitbreiding monument SHSJZ. Bronbeek 12 september 2015 Heiko Roelfsema, voorzitter Drie jaar geleden erfde de SHSJZ van de BEGO een bedrag van 4000,- opgebracht door hun leden om daarmee

Nadere informatie

Het vergeten monument Halifax DT-694 in het Sweibergerbos; lokaal beter bekend als Soeterknip

Het vergeten monument Halifax DT-694 in het Sweibergerbos; lokaal beter bekend als Soeterknip Het vergeten monument Halifax DT-694 in het Sweibergerbos; lokaal beter bekend als Soeterknip In 2018 is het 75 jaar geleden dat een RAF bommenwerper met het identificatienummer DT-694 vanaf het vliegveld

Nadere informatie

Lees het verhaal Een monument geschreven door Jan Terlouw.

Lees het verhaal Een monument geschreven door Jan Terlouw. EEN MONUMENT Bij het verhaal van Jan Terlouw Lees het verhaal Een monument geschreven door Jan Terlouw. Opdracht 2 Zet de volgende gebeurtenissen uit het verhaal in de goede volgorde. 1 De soldaat geeft

Nadere informatie

Toespraak bij de jaarlijkse 4 mei herdenking bij de Erelijst voor Gevallenen Door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib

Toespraak bij de jaarlijkse 4 mei herdenking bij de Erelijst voor Gevallenen Door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib Toespraak bij de jaarlijkse 4 mei herdenking bij de Erelijst voor Gevallenen Door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib Het is Kerstmis, 1938. De 28-jarige Brits-Joodse effectenhandelaar, Sir

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet. Conferentie 1WO2: jongeren en de toekomst van herdenken Amersfoort, 14 mei Dames en heren,

Toespraak Gerdi Verbeet. Conferentie 1WO2: jongeren en de toekomst van herdenken Amersfoort, 14 mei Dames en heren, Toespraak Gerdi Verbeet Conferentie 1WO2: jongeren en de toekomst van herdenken Amersfoort, 14 mei 2016 Dames en heren, Goed dat ik u allemaal hier samen zie op deze bijeenkomst van de werkgroep 1WO2.

Nadere informatie

Toespraak Kees Maaswinkel, documentairemaker, op de 47e Herdenking Dodenspoorwegen WO-II d.d. 30 augustus 2014, Landgoed Bronbeek in Arnhem

Toespraak Kees Maaswinkel, documentairemaker, op de 47e Herdenking Dodenspoorwegen WO-II d.d. 30 augustus 2014, Landgoed Bronbeek in Arnhem Bronbeek, 30 augustus 2014 Wat moeten we weten? Dames en heren, In 2006 werd de Canon van de Nederlandse Geschiedenis opgesteld. Vooral bedoeld als leidraad voor het onderwijs. Men vond dat leerlingen

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Elk jaar op de ochtend van 14 augustus is er een korte plechtigheid in de ontvangsthal van de oude Tweede Kamer. Een kleine groep

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet. Contactdag Vriendenkring Neuengamme Nunspeet, 29 oktober 2016

Toespraak Gerdi Verbeet. Contactdag Vriendenkring Neuengamme Nunspeet, 29 oktober 2016 Toespraak Gerdi Verbeet Contactdag Vriendenkring Neuengamme Nunspeet, 29 oktober 2016 Gedenk, die deze woorden leest Mijn makkers in de nood, En die hun nastaan 't allermeest, In hunne rampspoed groot,

Nadere informatie

Welkomstwoord bij de bijeenkomst met lokale organisatoren in het kader van 75 jaar vrijheid in Fort Voordorp te Groenekan, 24 november 2018

Welkomstwoord bij de bijeenkomst met lokale organisatoren in het kader van 75 jaar vrijheid in Fort Voordorp te Groenekan, 24 november 2018 Toespraak Gerdi Verbeet Welkomstwoord bij de bijeenkomst met lokale organisatoren in het kader van 75 jaar vrijheid in Fort Voordorp te Groenekan, 24 november 2018 Beste gasten, vrienden van vrede en vrijheid,

Nadere informatie

Hannes van Gelderen Dienstplichtig soldaat bij 1 e sectie 1-II-8 R.I. en slapie van Evert Hoksbergen

Hannes van Gelderen Dienstplichtig soldaat bij 1 e sectie 1-II-8 R.I. en slapie van Evert Hoksbergen Hannes van Gelderen Dienstplichtig soldaat bij 1 e sectie 1-II-8 R.I. en slapie van Evert Hoksbergen Evert slaapt voor eeuwig op de Grebbeberg, rij 7 graf nummer 37. Tijdens de mobilisatie in augustus

Nadere informatie

Welkom / Dobro došli

Welkom / Dobro došli Welkom / Dobro došli 1. Nederland & Eerste Wereldoorlog 2. Aankomst van de Servische krijgsgevangenen in Nederland 3. Overlijden van 92 Servische WOI soldaten 4. Opgraving en transport naar Jindřichovice

Nadere informatie

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, geboren als Adelaïde Emma Wilhelmina Therèse zu Waldeck und Pyrmont, prinses van Waldeck-Pyrmont,

Nadere informatie

De minister van Defensie T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman Mevrouw mr. xxx Directie Juridische Zaken Postbus ES Den Haag

De minister van Defensie T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman Mevrouw mr. xxx Directie Juridische Zaken Postbus ES Den Haag De minister van Defensie T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman Mevrouw mr. xxx Directie Juridische Zaken Postbus 20701 2500 ES Den Haag Geachte minister Hennis-Plasschaert, Aanleiding Op 26 oktober

Nadere informatie

Zijne Koninklijke Hoogheid. Prins Willem-Alexander, Ridders Militaire Willemsorde, Excellenties, veteranen en. nabestaanden van de

Zijne Koninklijke Hoogheid. Prins Willem-Alexander, Ridders Militaire Willemsorde, Excellenties, veteranen en. nabestaanden van de Toespraak van de minister van Defensie, J.S.J. Hillen, bij de 25 ste nationale herdenking Indiëmonument, op 1 september 2012 te Roermond. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Zijne Koninklijke Hoogheid

Nadere informatie

Toespraak Jet Bussemaker, Lid College van Bestuur van de UvA/Hva en voormalig staatssecretaris van VWS, op 11 april 2012.

Toespraak Jet Bussemaker, Lid College van Bestuur van de UvA/Hva en voormalig staatssecretaris van VWS, op 11 april 2012. Toespraak Jet Bussemaker, Lid College van Bestuur van de UvA/Hva en voormalig staatssecretaris van VWS, op 11 april 2012. Dames en heren, Op 11 april 1945, begin van de middag, werd Buchenwald door het

Nadere informatie

Herdenking vanuit het oogpunt van Japanse Nakomelingen. Aya Ezawa, Universiteit Leiden

Herdenking vanuit het oogpunt van Japanse Nakomelingen. Aya Ezawa, Universiteit Leiden Indië Lezing, 8 maart 2016, Amsterdam Herdenking vanuit het oogpunt van Japanse Nakomelingen Aya Ezawa, Universiteit Leiden Mijn doel in deze lezing is een beeld schetsen van de ervaringen van Japans-Indische

Nadere informatie

Daar mogen jullie niet naar kijken!

Daar mogen jullie niet naar kijken! Daar mogen jullie niet naar kijken! Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Slachtoffers. Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL) 1 september mei doden 2 of 3 vermisten

Slachtoffers. Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL) 1 september mei doden 2 of 3 vermisten Slachtoffers Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL) 1 september 1939 9 mei 1940 4 doden 2 of 3 vermisten Inleiding Overzicht De OGS-doden Samenstelling Bart FM Droog, 2018 The Post Online / Droog

Nadere informatie

Toespraak Secretaris-Generaal Riedstra tgv jaarlijkse herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld, Huis t Velde, 8 juni 2017

Toespraak Secretaris-Generaal Riedstra tgv jaarlijkse herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld, Huis t Velde, 8 juni 2017 Toespraak Secretaris-Generaal Riedstra tgv jaarlijkse herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld, Huis t Velde, 8 juni 2017 Dames en heren - familieleden, vrienden en collega s van diegenen die

Nadere informatie

documentaire de oorlog van eric schneider

documentaire de oorlog van eric schneider aan de slag documentaire de oorlog van eric schneider Optie 1 Bekijk de NOS-documentaire De Oorlog van Eric Schneider (38,37 min.) Optie 2 Ga door naar een thema op de volgende bladzijde. 6 thema 1 Door

Nadere informatie

Voorbeelden van draaiboeken

Voorbeelden van draaiboeken Praktische tips 2 Voorbeelden van draaiboeken 3 Voorbeeld uitnodiging herdenking 4 Voorbeeld uitnodiging overdracht 5 Voorbeeld welkomstwoord 5 Voorbeeld slotwoord 6 Gedichten Voorbeelden van draaiboeken

Nadere informatie

Dames en heren, vrijwilligers van de lokale comités, vrienden,

Dames en heren, vrijwilligers van de lokale comités, vrienden, Toespraak Gerdi Verbeet Bijeenkomst voor organisatoren van lokale herdenkingen en vieringen Amersfoort, 11 november 2017 Dames en heren, vrijwilligers van de lokale comités, vrienden, Vandaag vieren we

Nadere informatie

TREFWOORDEN INDISCHE DVD S

TREFWOORDEN INDISCHE DVD S TREFWOORDEN INDISCHE DVD S AANPASSING zie ook: SOCIALE AANPASSING ADEKKAMP AIK PAMIENKEKAMP AKKOORD VAN LINGGADJATI AMBARAWAKAMP AMBON AMBONNEZEN ANGSTSTOORNISSEN ATJEH [provincie in Indonesië] AUSTRALIE

Nadere informatie

DIE VIJF DAGEN IN MEI

DIE VIJF DAGEN IN MEI DIE VIJF DAGEN IN MEI 1940 Op initiatief van Martin Lagestee maakte Lagestee Film BV in samenwerking met acht regionale omroepen en in coproductie met NTR en VPRO vijf documentaires met als onderwerp de

Nadere informatie

Dodenherdenking in Maashees 4 mei 2017

Dodenherdenking in Maashees 4 mei 2017 Dodenherdenking in Maashees 4 mei 2017 Welkomstwoord door Mark van Rhee namens de Dorpsraad. Geachte aanwezigen, namens de organisatie van deze dodenherdenking 2017, het comité 4 mei heet ik u namens de

Nadere informatie

Koninklijke Hoogheid,

Koninklijke Hoogheid, Toespraak van de minister van Defensie, J.S.J. Hillen, ter gelegenheid van de medailleuitreiking op Veteranendag op 30 juni 2012 te Den Haag. LET OP: gesproken woord telt! Koninklijke Hoogheid, excellenties,

Nadere informatie

Chr. Oranjevereniging Marken en Oranje Herdenking 4 mei 2017 Thema: Verhalen van de oorlog

Chr. Oranjevereniging Marken en Oranje Herdenking 4 mei 2017 Thema: Verhalen van de oorlog Chr. Oranjevereniging Marken en Oranje Herdenking 4 mei 2017 Thema: Verhalen van de oorlog Pieter er Zeeman en de konvooien naar Moermansk Pieter Zeeman (geboren op Marken op 20 december 1914) voer in

Nadere informatie

Hendrik Enzerink, gesneuveld op de Grebbeberg

Hendrik Enzerink, gesneuveld op de Grebbeberg Hendrik Enzerink, gesneuveld op de Grebbeberg Op de 4e mei worden elk jaar de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. In Hengelo (Gld) wordt een lijst met 58 namen opgenoemd, al lag het werkelijke

Nadere informatie

Het is goed dat de geschiedenis van dit bijzondere kazernecomplex in dit boek is vastgelegd.

Het is goed dat de geschiedenis van dit bijzondere kazernecomplex in dit boek is vastgelegd. Toespraak Commandant der Strijdkrachten, luitenant-admiraal Rob Bauer Opening nieuwe locatie Nederlandse Instituut voor Militaire Historie Frederikkazerne, Den Haag 14 november 2018 The longer you can

Nadere informatie

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Dames en heren, allen hier aanwezig. Het is voor mij een grote eer hier als pas benoemde burgemeester

Nadere informatie

35 oefenvragen over de Tweede Wereldoorlog 1

35 oefenvragen over de Tweede Wereldoorlog 1 35 Oefenvragen over de Tweede Wereldoorlog 1. De Tweede Wereldoorlog dankt zijn naam aan: a. Het aantal landen dat erbij betrokken was b. Het feit dat de oorlog in meerdere werelddelen werd uitgevochten

Nadere informatie

gaat hier dus hand in hand met het levendig houden van de herinnering aan delen van de geschiedenis die steeds verder van ons af liggen.

gaat hier dus hand in hand met het levendig houden van de herinnering aan delen van de geschiedenis die steeds verder van ons af liggen. Toespraak staatssecretaris van Defensie, Jack de Vries voor de reünie Djocja, 17 december 2008, Koninklijk Militair Tehuis Oud Militairen en Museum Bronbeek Allereerst mijn hartelijke dank om voor u te

Nadere informatie

Toespraak minister van Defensie, Eimert van Middelkoop, ter gelegenheid van de medaille parade op de Nederlandse Veteranendag

Toespraak minister van Defensie, Eimert van Middelkoop, ter gelegenheid van de medaille parade op de Nederlandse Veteranendag Toespraak minister van Defensie, Eimert van Middelkoop, ter gelegenheid van de medaille parade op de Nederlandse Veteranendag Den Haag, 27 juni 2009 Koninklijke Hoogheid, veteranen, aangetreden militairen,

Nadere informatie

Afb.l (Nijmegen II, 18/21) *

Afb.l (Nijmegen II, 18/21) * Deze maand is het zeventig jaar geleden dat de oorlog in Europa (VE Day) ten einde kwam. Met operatie Market Garden' was de bevrijding van Nederland begonnen, maar na de mislukking van de slag om Arnhem

Nadere informatie

Toespraken Indië Herdenking Amstelveen 2008

Toespraken Indië Herdenking Amstelveen 2008 Inhoud Toespraak dhr. B.J. Diazoni, Voorzitter Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië...1 Toespraak dhr.mr. J.H.C. van Zanen, Burgemeester Gemeente Amstelveen...3 Toespraak

Nadere informatie

Bronnen Noem een bron uit de tijd van de wereldoorlogen. Moet op het kaartje staan. Ooggetuigen Voedselbon Monument Museum Oorlogsgraven Filmbeelden

Bronnen Noem een bron uit de tijd van de wereldoorlogen. Moet op het kaartje staan. Ooggetuigen Voedselbon Monument Museum Oorlogsgraven Filmbeelden Bronnen Noem een bron uit de tijd van de wereldoorlogen. Moet op het kaartje staan. Ooggetuigen Voedselbon Monument Museum Oorlogsgraven Filmbeelden Bronnen Noem een museum uit die tijd. Openluchtmuseum

Nadere informatie

Toespraak Herdenking bij de Toren 2 november 2018

Toespraak Herdenking bij de Toren 2 november 2018 Toespraak Herdenking bij de Toren 2 november 2018 Het is minstens tweemaal gebeurd, de afgelopen weken, dat verschillende kinderen, na hun genoten pauze, opgewonden de klas binnenkwamen. Ze hadden het

Nadere informatie

22. Hoe verging het de militairen van de land- en luchtstrijdkrachten in Nederlands-Indië?

22. Hoe verging het de militairen van de land- en luchtstrijdkrachten in Nederlands-Indië? 22. Hoe verging het de militairen van de land- en luchtstrijdkrachten in Nederlands-Indië? Op 7 december 1941 viel Japan de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbour aan. Deze gebeurtenis veranderde de Europese

Nadere informatie

thuis is ver weg hoe nederlands-indië dichtbij komt start

thuis is ver weg hoe nederlands-indië dichtbij komt start thuis is ver weg hoe nederlands-indië dichtbij komt start inhoud introductie 2 Oorlog in Nederlands-Indië aan de slag 4 kiezen van de documentaires thema 1 5 Door de ogen van een kind Het uitbreken van

Nadere informatie

4 mei 2014. Dodenherdenking. Wij zijn hier bijeen gekomen om doden te herdenken. Geschaard rondom het oorlogsmonument. Een monument ter herinnering.

4 mei 2014. Dodenherdenking. Wij zijn hier bijeen gekomen om doden te herdenken. Geschaard rondom het oorlogsmonument. Een monument ter herinnering. Hardinxveld-Giessendam, 4 mei 2014 Dodenherdenking Theo Boerman, loco-burgemeester 1: 4 mei 2014. Dodenherdenking. Wij zijn hier bijeen gekomen om doden te herdenken. Geschaard rondom het oorlogsmonument.

Nadere informatie

Toespraak Gouverneur tijdens Phaffdag van het Regiment Limburgse Jagers op vrijdag 25 november 2011 in de Van Hornekazerne te Weert

Toespraak Gouverneur tijdens Phaffdag van het Regiment Limburgse Jagers op vrijdag 25 november 2011 in de Van Hornekazerne te Weert Toespraak Gouverneur tijdens Phaffdag van het Regiment Limburgse Jagers op vrijdag 25 november 2011 in de Van Hornekazerne te Weert Commandant, leden en veteranen van het Regiment Limburgse Jagers, Dames

Nadere informatie

Excellenties, mijnheer de Commissaris van de Koningin, collega's van nabije gemeenten, dames en heren, jongens en meisjes,

Excellenties, mijnheer de Commissaris van de Koningin, collega's van nabije gemeenten, dames en heren, jongens en meisjes, Excellenties, mijnheer de Commissaris van de Koningin, collega's van nabije gemeenten, dames en heren, jongens en meisjes, Opnieuw is het hier volgelopen. Jong en oud, Nijmegenaren en van ver daarbuiten.

Nadere informatie

Toespraak van Tineke Netelenbos, voorzitter van de KVNR, bij de herdenkingsplechtigheid in Egmond aan Zee op 4 mei 2015.

Toespraak van Tineke Netelenbos, voorzitter van de KVNR, bij de herdenkingsplechtigheid in Egmond aan Zee op 4 mei 2015. Toespraak van Tineke Netelenbos, voorzitter van de KVNR, bij de herdenkingsplechtigheid in Egmond aan Zee op 4 mei 2015. Dames en heren, Wij gedenken met elkaar in ons land dat het 70 jaar geleden is dat

Nadere informatie

Japanse bezetting 1942-1945

Japanse bezetting 1942-1945 Japanse bezetting 1942-1945 De Japanse bezetting van Nederlandsch-Indie doorbreekt de koloniale verhoudingen. Japan wil het leiderschap van een Groot-Aziatische Welvaarssfeer. Aanvankelijk steunen de meeste

Nadere informatie

Toespraak minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid tgv jaarlijkse herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld, Huis t Velde, 14 juni

Toespraak minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid tgv jaarlijkse herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld, Huis t Velde, 14 juni 1 Toespraak minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid tgv jaarlijkse herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld, Huis t Velde, 14 juni 2018 Dames en heren - familieleden, vrienden en collega

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum Ons kenmerk Onderwerp Wetgeving voor

Nadere informatie

Dames en heren, Veteranen van de Koninklijke Marechaussee,

Dames en heren, Veteranen van de Koninklijke Marechaussee, Dames en heren, Veteranen van de Koninklijke Marechaussee, In de ruim zeven maanden dat ik nu Inspecteur der Veteranen ben, heb ik in ieder geval één ding geleerd: Veteranen komen vooral naar een reünie

Nadere informatie

Oecumenische dienst 4 mei 2019 Vlissingen, rouwcentrum Overtoom-Groen. Beste mensen,

Oecumenische dienst 4 mei 2019 Vlissingen, rouwcentrum Overtoom-Groen. Beste mensen, Oecumenische dienst 4 mei 2019 Vlissingen, rouwcentrum Overtoom-Groen Beste mensen, Jaarlijks komen wij hier en op de Noorderbegraafplaats samen om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, en van oorlogssituaties

Nadere informatie

Dit zijn de eerste vijf namen op de bladzijde die is omgeslagen, in de kleine kapel hier achter mij.

Dit zijn de eerste vijf namen op de bladzijde die is omgeslagen, in de kleine kapel hier achter mij. 1 Ieder mens telt Toespraak Commandant der Strijdkrachten, Generaal T.A. Middendorp, ter gelegenheid van de herdenking op het Ereveld Loenen, op 4 mei 2017. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Debora

Nadere informatie

Toespraak van burgemeester W.M. de Jong tijdens de dodenherdenking op 4 mei 2019 te Houten

Toespraak van burgemeester W.M. de Jong tijdens de dodenherdenking op 4 mei 2019 te Houten Toespraak van burgemeester W.M. de Jong tijdens de dodenherdenking op 4 mei 2019 te Houten Zojuist waren we twee minuten stil. Dat doen we om de slachtoffers te herdenken van de Tweede Wereldoorlog die

Nadere informatie

Toespraken Indië Herdenking Amstelveen 2017

Toespraken Indië Herdenking Amstelveen 2017 Inhoud Toespraak dhr. J.C.E.M. Bouwens, Voorzitter Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië... 1 Toespraak mw. M.M. van t Veld, Burgemeester Gemeente Amstelveen... 4 Toespraak

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-13-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-13-2-b Bijlage VMBO-KB 2013 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-13-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een prentbriefkaart uit 1908 Dit is Kenau, die in 1573 in Haarlem

Nadere informatie

A L G E M E E N M A A R T

A L G E M E E N M A A R T A L G E M E E N Oorlogsbron van de Maand M A A R T 2 0 1 7 De Oorlogsbron van de Maand is ontwikkeld om tussendoor of als start van een les uit te voeren. Het is een korte opdracht waarbij leerlingen en

Nadere informatie

Geschied- en Heemkundige Kring vzw PEPIJN@LANDEN

Geschied- en Heemkundige Kring vzw PEPIJN@LANDEN Geschied- en Heemkundige Kring vzw PEPIJN@LANDEN Secretariaat/Documentatiecentrum: Bezoekerscentrum Rufferdinge Molenberg 4 3400 Landen Tel. 011 88 34 68 Fax 011 83 27 62 info@ghklanden.be www.ghklanden.be

Nadere informatie

JODENVERVOLGING IN TWAALF PORTRETTEN. Davidson. Dit is de lesbrief over Barend Davidson. Zoek zijn portret op in de tentoonstelling en

JODENVERVOLGING IN TWAALF PORTRETTEN. Davidson. Dit is de lesbrief over Barend Davidson. Zoek zijn portret op in de tentoonstelling en JODENVERVOLGING IN TWAALF PORTRETTEN Davidson zat in het verzet Davidson Geboren in... Overleden in... Voor je begint Dit is de lesbrief over Davidson. Zoek zijn portret op in de tentoonstelling en beantwoord

Nadere informatie

TIJDLIJN WOII

TIJDLIJN WOII 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 TIJDLIJN WOII 1939 1 SEPTEMBER (begin van de Tweede Wereldoorlog) Nazi-Duitsland valt Polen binnen Er wordt een straatverbod voor Duitse Joden ingevoerd Hitler voert

Nadere informatie

Defensie had alles uit de kast gehaald om de mensen te amuseren.

Defensie had alles uit de kast gehaald om de mensen te amuseren. Zondag 15-9-2014 was het voor geïnteresseerden mogelijk om een kijkje te nemen op de Koninklijke Militaire School (KMS) in Weert. De KMS gaat binnenkort sluiten en daarom maakten veel mensen gebruik van

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie

Collectie voormalig Achterhoeks Museum naar Overloon.

Collectie voormalig Achterhoeks Museum naar Overloon. Jaarverslag met activiteiten 2016. Collectie voormalig Achterhoeks Museum 40-45 naar Overloon. Op zaterdag 28-5-2016 is de collectie overgebracht naar het grootste oorlogsmuseum van Nederland in Overloon.

Nadere informatie

Pas in januari 1942 begon de daadwerkelijke agressie van Japan op Nederlands-Indië met de aanval op Tarakan en Noord- Celebes.

Pas in januari 1942 begon de daadwerkelijke agressie van Japan op Nederlands-Indië met de aanval op Tarakan en Noord- Celebes. Uitgesproken versie van de toespraak van Mr R.S. Croll nabestaande van Drs D. Croll tevens oud-president van de Oorlogsgravenstichting bij gelegenheid van de onthulling van het monument op 26 oktober 2013

Nadere informatie

Het verhaal over LTZ1 der Koninklijke Marine J.M.L.I. Chömpff, Ridder Militaire Willemsorde 4 de Klasse, posthuum

Het verhaal over LTZ1 der Koninklijke Marine J.M.L.I. Chömpff, Ridder Militaire Willemsorde 4 de Klasse, posthuum Ik en mijn regering zullen ook thans Onze plicht doen. Doet gij de Uwe.. (Proclamatie van H.M. de Koningin Wilhelmina op 10 mei 1940) Het verhaal over LTZ1 der Koninklijke Marine J.M.L.I. Chömpff, Ridder

Nadere informatie