#! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' ". /,+012,3%4, ! & 7 8 "3* &+3,-' " ! " ! "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "#! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' ". /,+012,3%4,+012--3!. 5. 6 & 7 8 "3* &+3,-' " ! " ! ""

Transcriptie

1 ! #! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' " /,+012,3%4, ! 5 6 & 7 8 "3* &+3,-' "

2 9 %!" # $% % & ' $% % & $% (% ) ( * ( (*+ ' $ $*, + ' - -*+ ) / / ' 0 0* * ' & &*, 1 3 ) $% % & $% % 4 ' ) 5 1 3$% % 0 $% % & ' ) 6 7 1$&8 3' 9 ' + ' : 5 ; )!; 5 "1< 34 = $% % &' + ; > ; $?' ' ) : ' 13 ' < *!A B : B "+ ) C < : %!! 7 8 "! "; " 7 "% 6 1 D ; > ; (%! "' <" =' " " ==7 - ===> - ==6 - ==+9 - =7 - ;? $(7 = $$: =+ =: =+ * =+ +* " =2 $-+ =2 =2 $& = $E, F = +>!! # -(; =1 -$; =1 --D =1-0 =- -& =- -E < =- A? # B C =- "! " =- 2>!! 0() = 0- = 00# C 0&G 0E = D & + 20 "%% & "E 2 200F =2= 2

3 >! &(; 0 ==*%& " 0 =*% 1 =+' "", =2: " += &$D + =* ' + # ; + +* + &-C ++ +=6 ++ +==G! ++ +=6! ++ +B! + +=G! + +< +0 ++*% & % +, +2* 2 +# 2 0 & $ E (9 2+ E $C 22 E E 0: 2 02=: >8E G & 2 02: * & 20 E &: 20 0=* " 20 0* & " 20 0+* 20 02*%D% 21 0* 21 00B 21 E E : 21 00=* & 21 00* 2- E?H 2-1 &!?( =?&D =?E ; =??A J =?4 ; - & & 4 (; 2 4 $ &7 4 E H 0 4? 0, & % " = (, - = $ - =6 (% (D 0 (% $A 0 (% -9 0 (% 0 0

4 % & ' ' ' ( ' ( ' ( ( ' ' ) ) * ' ' 8<*8 ; B : G + ' * (( 7 *!!! $! (, ( ' & ( * (! ===> * $ $ " & " "& & $!! H & %! $ & " $ " $ & $! " H " $ &H & % & ==6 G &! 3 3! & " &" H " " " $!!! H " " $! & %!!! H! & " & $!! H " 2! H! "%! " ==+9 * & & $& < H ' H ; H B!! % (( 7 :! ( ) $! " & " % "! & & " 84 " < 3 3!! %< 4 &A %! C " " & : " &&

5 $! 3 & " * "%!! 7 8 "* "% & " " : &"% " " "" : &!! =,! = " % "%! # +! = "& %! &7 &? =1! = "& I "% ( ):! "%! & < "%! "%!! "&&! J $( & " ) "< G 4 % * % / 6 " * " "! "& $ " &! %+0 " *" " A4 C$ $ & $! # " =2!! % & (& & & ) "! ( ) & 8" & "! % A $ & $& C& " :! " %!!!!! * " " $ " " $ "!! $" "? # B & 8 &! D * " %!! & I " =0=!! & "" & " 8 %!! B E ' " ( ) E "! % &! ' 1 3' *!! " H " &! H " "! H "! $ &%! H "!! " "!! E! %!

6 % & ' (* & & & ((, ' * ', * ' * (,( ( - ( ( ' $(7 * # 6 " " "&! E * 2! ' "$ > 9 $ 9 " F *! & ' " $!! % " &!! 7 ># > $! % $ 9 " $! &! ( )$ &! % " &! F! % " &!! * $ " & 8=1 AE G C$ J 1 AE G C$ J 22,A' 9 " C$ 2A E C J 2,A7 G C ; / G / 8E <8 8J? 8' 8<* # =& 2216! "! "$ "" Gemeente Oppervlakte Aantal Inwoners Dichtheid Lochristi 60,32 km² ,2 inw/km² Moerbeke 37,80 km² ,8 inw/km² Wachtebeke 34,53 km² ,4 inw/km² Zelzate 13,71 km² ,8 inw/km² totaal/gemiddeld 146,36 km² ,42 inw/km²? J < ; AJ <; C3=&

7 # & "" F?!! $ &? I? "! $" $&! A%! C! & " F$ $ " $!! & "! & * ' " &%& < &! 2"! =$2+K :! " % & $$: = : <!! " "! $ % "" $ % " < "! " ; " AFC$ L *A' "C$9 *6 "A9 " CM >A> C "; " * "%"" " & " %! " " " * "% " " " " %$ %" &? ; " 3? *? >? *6 " : ==!! $!! "% * <!! "! % " " " $ % *! " %! * " * &! ' " * 7 " * "! $ B M $ B ' $; $*; /! $6 E 8 6 *!! 9! H! > * :! 9 "/ " H! 9 " *? ' $*' 6 B H! F' N 9 $/ $E! * $*: E 6 : B * & & " ""!! & A& 9 E & 02! +2C F&! & "! " % / " "" & $ %! $ & $ $O <! &%!! & 1% $== $ &$=1 =,! F " 0! 2=!! + * " * " " " " " $" P " & "& " " " < "! 2?! H 7 $ ; H *B P M A*C$: %!! *9 %H 7 "%$"%!! 7 8 "H ; $!! ' 6 "! * "! =&! $- + : " AF6 C$ " " " A+19 E C "& $ $ $3: F6 4 %! %! <" " -" I! = *% " D A! C 6 " "!! " & + * 3" 2?! *!! & " * & " "! * & & $ " & " $ & "! " %!? &! % & : & % 0$ " # =2! %" &! *" "& A! & & & C & * &! " "I : & & &!!! " "

8 " 9 &! $ &!!! " # " & & "&% $" *! ' "F " $! & > 9 "! #!? &! " "% "! &! $ " " % " " <"& $! " 8! & "& " 8! "! / &!! %! (! )! &!! "! A! C & A% & C * &! & %! ' = 6 * & & & "" & *! "? # B A? # C& $& <!!! $! & " "<; ' 6 "%! $ "$ " &A! " & C$ A ""C$"; A &"G! <%! 7 C$ <%A " *< C! / & % $=! $! 1! & ( & )#! " " $E, F * A 2=0 C " % " : %! " 9! %" =+! < =1= " % & ' (* & ' (, (& ( ' ( & * ( ( ( >G J G E 8>8J / 6 G J >8* ;

9 $/ & ( & ' -(; E : %!! operationeel B!! : % < : administratief en logistiek G? B J * E B & ( ( 0 ( 1 7 "% =? = = # ' " = =1Q = # F = + =2 " = 2 ' "" + 2 # # # = # *! = = + = = # 9 & = + =0 + $ $ = + " 2 = 0 =2 + + #" = - 1 = " 2 <,0 ; & " "! 4! $ " " %,() " & 0# '(9 (# $ ) '$ A ' ( < ' ( ( 6! +&! "! " "%%% 0 = "!! -$; * & " & * ' " %!!! 8 2 %& %" # =&0 %!! <; '! + * %!! " % & * ' & " " --D <2 2 " ; %! G %! "% G "& * ' 2 PPP - admin : Personeel Planning Prestatie 3 ISLP - admin : Integradet System Locale Police - netwerk lokale politiediensten 4 Dienstnota 02/2004 van 29 juni % & " G! " " $ " & -0? &2! % %" $="! =" %% < &+ =! *! E!! : & & " "A0? "C -& 8 $" $ " & " "! % G! < % AG <E C # ""%= " "*%" "% "! $ &! $% 3 "%% -E < A? # B C :? # B! " " " F&"% % < " & "? # B % $+ &=+!! B " $ & "! " : "% ' + < " " * &' " 8 " $ $ G! 8! " J " " "! " : %! 0 <& " 1 :! " " &! 6 $%%"!! " 5 Progecov = Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 6 KB van 19 januari 2005 tot het verbieden van roken in openbare plaatsen 7 Respons van 81 %

10 % & ' ' (, ( ( ( ', & ' ' ' ' & ' ( (( ' (33 ( ( (( >G J G E 8>8J / 6 G J ><**8' 8J / & ( & ' ' 0( ) * & =0! 2* & $ 5 ( ' ( 0 ' ( ' ( 3( * ( ' ) ( ( : ( * ) ' 7 " += 7 M = / % 2 : "!! =0, 7 = G $! = G! 0 / "" " = G " & = / "" =2 6 A? G $ %$ C? " " =+ =, ' = ', ' =1 : -+ # %% =- 2,+-1 G + 5 ( ( ' ( 0 ' ( ' ( 3( * ( ' ) ( ( : ( * ) ' G! 1 7 G %!! + G A! C% = G $! 2,2 G $!? % 0, G? % 0 ; " " " / # / G G '? </ 8J E 89 # J 8*<8J ; / =011,2

11 % ( * ( & * ( ( ' ( ( ( 7 * ( ' ) ( ( * ( ( ' (9 : ( * ) ' 9 & 1= /! %"%,- 6 " -1 '! = ,02 J &" + > 10 / +,001 9 &! % +1 / & ",- & F; # 1,1 M! 1 &% 6 " %! ==0+ >& / % =1002 E E A R C 2,=0+ *!! $ " &! % < S! 1 %! H! %%I! :! ' " "%!! &! " > % " " 9 " A C 9 &! " 3 3% " J! $ & A " C 0- : -+ 8 " *6 > " "6 " % 8 % & 9 " /!!! 6 T %% T * % 0 * & % " %! %E < = Evolutie voertuigen jaar 2002 jaar 2003 jaar 2004 jaar eigendom leasing totaal 00 # C E "! %!! " +U A&%& C 0& G <! %!! J "!!? 0" & %! % A* & *> 8C # $ "! "? % 2 *% " % " & $ ""! % G "! %! 11 29

12 !! % $ $O 0E 7 20= D & * ' 1 " " : %! " "&! E! " & $ " "% 20 "%% & : % &!! "%% & &% & H!!!! " H "%% &! $ &! & H! I & > # E - %#?, H " " % H " " 20+ A; B C : " & %!! " %! & / S $! = " & " % "! $ $ &$ " & " % "!! " + 2 " "& = " " 0 " %! 1 " ; B - " ; B, " = == = " =+ %! 202 A; J C :! ; " E S S & : " $! 20 "E # " $! & " A & C% "& " & & "&" < " " AF ' "C$% $! "! E % * " "; &? "E $" 200 F =2= <! % " V; " $; " ' *F*! % "" H " H " "! "! " " H "!! & "!! & % # " "! " &$ % " = "$ & $ $%% "& 2"%% & $ $ "" # " "! " &$ % " = ""$! $ $& " $! +! "$! $4 2 %!! "$% " &$ $ <J 7 $ 4!! $ "& 8 OGP: Officier van Gerechtelijke Politie 9 OBP: Officier van Bestuurlijke Politie

13 % & ' ' (, ( ( ( ',* ' (3 (, ((, * (, ', (( 3 ( / & ( &(; ==*%& " * % & " " $ $ "! 4! I "%" "!? & & % A% >I #! % ' =C % 9 & & $! & " " A!! C &!! * "%=& 221%=,-F& %% " & &!! *!! &! & &* " * "$ 0 F &! 8!! & & &!! & " &%"& # & ' "' " F" > & -3= G -3 F,3=+ G,3=+ =++3=0 F% E F% >G J G E 8>8J / ' "F F" > & F -3=,3= G G -3,3=+ =++3=0 F% E F% 6 G J # B 8; ; 8J ' "> " >,3= zie Lochristi en Zelzate 9 E * =3=, 6 &,3= F$F% E ' "9 " " >,3= zie Lochristi en Zelzate * =+3=1 9,3= * =03=, 6 &,3= F% E

14 E "& Kantschriften 11% Redatie 11% Wijkwerking 23% Rest 8% Actieplannen 4% Beheer en administratie 17% Ordehandhaving 4% onthaal 17% Opleiding 5% : & * " " % " "$ A %" "$ " "$O C$! % %! $ % "$ " $ " $! & "$O < - "" $ 1-2 "% " A=1 "% C =*% *! # * 2D2! " $ " %"$ % " " " & & "! : 2 " 6 # * " " $ "$ "% " 7 $" A! C % "$" " & &A "& C$ & " 3 3 " "A C"" & ' "F < &! % 2D2 " % $ "0+ "A& $ A+30C "! & $ $ %! " < "!! gemeente aantal per 100 inwoners inwoners 01/01/2005 Lochristi , Moerbeke , Wachtebeke , Zelzate , gemiddeld , < # * 011 A0=- ", C$! =1$ 2*!!!!,*( )! %! 220 *! %%! & " Vergelijking interventies 2001 tot jaar 2001 jaar jaar 2003 jaar 2004 jaar 2005

15 Aanrij- of wachttijden 2005 (in minuten) onbekend % & &! ; +! 0=$-K 2! &! E & " "% &22$1K && *&%! 4 =-1, % +K && & =+' "" *' "" " ( ) " "$! %" "& A " $! %" C! "%!! 8&! "" %! $ & & "! & < *' ""! & &?! ' ""- #!! " ""$ " &! $ $ "! - %! F =DD6 " "! % # "* ",! ""# - > 9 " 8 +,8 # H & " +8 # F! % 0-6 " " ' " M %? 8 %W - * F ""% % : & & # " - 6 " & =& 9 " " "% % & # " - ; > " % & # "& - M! 9 "! & %! 3 - %" G ; ' " " 3 A%C - *% F & &&G 3 -? * A%C - < "% E ' 88>!! " "%%!! - *% > " %3 - *% " %3 " & # " - * % F " % & # " - *%& "!! E ""% % - ; F " % & # " - *%! 3% ' " - F % "" F - F %9 " " %3 - *% " $ %? " " % & # " 3 - *%! &' " "AC 3 - G " ' " " %: & &! 3 - *% ' " % & # "3 - : %A! & CF - F %F ""% 3 - : %' " "3 - : %' " - F %9 " " %3 "! % - *%? "! - < F " "! %3 - G F " - F % J 3"%%" F - ; F " % # "3 - F %> DG " S % # "3 - *%! F ""% % # "3 - * F ""% % # " - 6 " "%F " "! %3 - : X / B 9 "! & ""% $

16 - 6 % &" > ""% 3 - :! > " " % # "F & - 6! 9 " - " "3 -? " " # "3" && " - ; "& &" ' " " % # "3 - ; 8! " # " 3 - # & E! %% - # & F"%% - < F " 3 - F %# " % - ' %' " " %3 - G %% F " %% 3 - ' %' " " %3 -?! % %' " ""% % 3 - *% ' "D# " # "3% - *%! ' " ""% % 3 - % ' " " 3 A%C =2: " *>! & 9 G &% $ " " :! % " $ & $ "! $ " " B %! % <! / " %$ & $! $ "$ "! $ " "$"$O " *% 3" " >? F! " "%" & 1,: L B G G %! & : L B G E A! & "!? C # %-: L B G *! " & E $ " "& "! % % $ " "G G E "! % "M % *$" 7 ; J $! 8 &$D =* ' * " ' & $ &" ""! & & " " "! &? % "%%I %%%! & *!!! &! A: >C$ " # ; *! # ; " & " " $ % H & $ " " & " "!! H "! $ & "" &%! $ A CH " %" "&! $ & " "&! % % "! $ " "&% # ; H & " "G G H " " " % $" "! <; ' % & * " 0 % H " &"! " H! % " "!! " %!! *! ; * 6 > * "% " : &H # H # "! H 6! H 6 I & +* 6!? " & "%A $ $ CH! " H " " " "%H! H 4!! A* & CH H! &! "!

17 "% % o %%! H o! %% H o P " % H o %% & "H o " H o "! "! %! H "%!! & H! % H F 6 " $? # $!! 6 %! ' " &-C < " F 6 " - 2 " $ * & $! $ < &! +=6 +==G! < A J 2,! C 1+0 -! %%& " -! & / 2 "! 2$K :! & A " C! 2$1K / %& + &% " "% " "! &! =$-K # ""! =0$-K %! +1$K : & "%% "! K : &! & "! "%% & :! & %! =K +=6! 2005 Gemeente Totaal Lochristi 303 Moerbeke 80 Wachtebeke 99 Zelzate 254 Eindtotaal 736 * J 2,2, +=! & + * ( *!! ++ M! " & & 6 ++ " & --! "! & =! %%& " / +&" "! & -$2K *! %%& "! 2$K :! =$0K ( >2 AJ 2,! C! F *! "!! & * & =-, %%& 0! & / + "!,K *%%&! 0K! & %! =0$1K < * ( >,, &9 " % 9 & " 1=! %%& " -! & / "%&+! & $=K " *%%& " &% & & "! &!,$1K / *! - +! %%& " 1! "! & A&%J 2,! C / "+ % $,K "* %%&! 1$= K! &! +0K

18 +B! +=G! < " %! Wachtebeke Moerbeke Lochristi 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Zelzate INBRAKEN EN DIEFSTAL IN/VAN VOERTUIGEN 2005 PER GEMEENTE (rood = totaal beiden ; groen = Vtgn ; blauw = gebouwen) Criminaliteit per 1000 inwoners (gebouwen en voertuigen) 6,62 4, ,53 4,70 5, < ZELZATE WACHTEBEKE Vergelijking aantal inbraken in gebouwen en diefstal van en in voertuigen in 2002,2003, 2004 met 2005 daling van 34,11% in 2003 tov 2002 daling van 7,45% in 2004 tov 2003 stijging van 0,38 % in 2005 tov jaar 2002 jaar 2003 jaar 2004 jaar 2005 Inbraken 2005 per gemeente ,00 2,00 MOERBEKE 16 1,00 0,00 Lochristi Moerbeke Wachtebeke Zelzate gemiddeld *!! = &%,$0K 0$+2K +$2 $--K $2K <! ' " F! & & $K $2=K *! > &%N &! 2<! 9 " +$1K Y LOCHRISTI

19 ZELZATE 30,1% Inbraken 2005 per gemeente WACHTEBE KE 13,5% MOERBEKE 12,0% LOCHRISTI 44,4% ' " &%!! $!! " <+! ==-2 &! H 2 &,+%<, %! * "+2 %% +0$K : ' " +1$-K +2-$,K 2< 22$2K 6 + " > &! A=+K 0$=K C<2 " > 1$,K < " > =K :! 9 " "&=,$2K + $=K 2J " 9 " =+$K * % +-$,K :! F =0$1K + =$=K 2 < " F +$=K * & 2$0K "2 <! &!! %! *! $&!!! *! & &! : A$+K C "A0C * & * &+ % $""&& "&% " " #! & =,A C %! & *& % &$ $ &$ O $!! & % "%%? &0+$=K %A $ % 3 $!! C %%% % $! < %%+0$-K % <2+-$,K % * + < H<2 %! $+! 2 %! % %C %! <2 %! 6 " %! A2-$-K C * & & # A C " $! & &$! +%%$K 2$=K <21$2K "& $ * % &$+2 : % " 2!!! $ &! &* "%" : " &! $+A0$K C2A=K C6 " ==$K : " &! &&$,K $+$-K ++=$0K 2< +2$0K < 2%A=-K C &! A! % % C< 21%A=0$K C$+ %"-%A0K C2 2+%A$0K C *! $0K "% *+ & 3 2! % ++*% Diefstal van/in voertuigen 2005 rangschikking per gemeente LOCHRISTI MOERBEKE WACHTEBEKE ZELZATE < =,% % < &! 2A1=%C & -=$0K Y < &! A=2%C ==K < &! +A0 %C & ==2$,K *! %!! "! ' "* % %! 6! F " & " % ' "& %! %,! = <! %20 %!

20 $ +2 ' " 6 0 % 9 " 0 % >? & 20%! & 8 " ""% %"! +27 & % * & "! : " H : & &! H "!! A " C & & & "! % A CH " $ % $ P & "&!! H! % $! (" )%! & & & *! $ "" & " # # J A $# $ $# J C % Verhouding aantal voertuigen in orde (4910) - niet in orde (155) 3,06% 96,94% 8 0 : +0K & < inbreuk totaal 1: ramen open 1 4: deuren niet slotvast 57 5: koffer niet slotvast 16 6: waardevolle voorwerpen : ramen open en deuren niet slotvast 1 3-4: sleutels op contact en deuren niet slotvast 3 1-5: ramen opern en koffer niet slotvast 1 4-5: deuren en koffer niet slotvast 2 1-6: ramen open en waardevolle voorwerpen 1 4-6: deuren niet slotvast en waardevolle voorwerpen 2 5-6: koffer niet slotvast en waardevolle vwpn 4 TOTAAL * < =-1 A $ $ $ 0C $2 ", 8+- "&! =21$! H 2 &"&H 21&H -- H =" &H 0 H 0X / B H & D" A C "=1! H =-!! "! H!! A %! $ &$ % & C 8 = " %" A! F$! > 9 +! ' "C? 2 "% ",1 & "! 6 % " && 0 " " &* = 8 < A%! C " % % 8 0 <! * - < "% % :!! +# % $!!!! %!

21 H " 3$" $"$! H " H! H H! H H! H " & < -+ * =0 % " 9 "! & $! " F 8 - "! ==2 " %" * =,= % " %! 8 2 $ " 7 FH "& "' &' "H " *! 9 " H E > F = ' ( ' ' ( & * ( ' > 8; ' / G / 8J? < 7 ' G J / 8J 8J ' 86 8 G J B <8 ;

22 ( ( ) ( E ( 9 < 0- % " " < & "! Aantal aanvragen afwezigheidstoezicht lochristi Moerbeke Wachtebeke Zelzate % %!! Aantal uitgevoerde controles per uurgroep (n = 7636) E $ C G " " &! 0 % "!! $! & F " & " F6 " - < 0" " % $ "! % & F / "!!! " " % % ; "%%" A & C? <J A! & =04! ' "C!! &! %(: &"%% ) 2=0 & " % " "!! E - 7 #! & ' = & " "A# G B C "%% & : " "%%! &$ "! "A " "& && $" $O C<,"%% & 2! F "! " & " $ $ " % $ % * "%% & "%0! *!! =6!! "! $! F! ' " 40:00 AANTAL UREN TUSSENKOMST PER MAAND :00 30:00 30:25 28: :00 <,-! *!!! &!! 20:00 15:00 10:00 5:00 0:00 16:30 11:50 8:25 6:45 8:00 3:25 5:10 2:40 0:45 0:00 JAN FEB MAART APRIL MEI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

23 * "%% &! " A,K C$ %! AK C %!! & " A=+K C8 " &! &! &M!! & "! &!! " & zelfmoord 22% verkrachting 2% verkeersongeval 29% andere 4% Aantal tussenkomsten per item brand 4% stalking 0% burengeschil 0% diefstal met braak 7% overlijden (ander dan verkeer) 5% diefstal met gew eld 4% familiale moeilijkheden 13% incest 2% moord/doodslag E 0 : 0=: >8E G & * "!! &! 9 &! & " %" & " # "%!! " " " %" & "! #! %! :! >8E G A>& 8 E G C!!! : %! " & &!! & " F&" "& " & " %& " "&& "! < 2 " * 21 : ===+ * 1 " * : >8E G & %! %% A " C * "!! " &! & * %% "% & % <! % A=' "=9 " C 4% hold-up 4% 0: * & : * A* &C & "" " & " ===& : I & * & " < " $ == == & G! "! F&! N E & : E!! "%!! "! "" % " H & " H H %D%H H 0= * " *! " & >"%"!! " " $ "? & & 8!!!! & & 0 * & " G "! & 8 &! > $! F# "& & "&! 0+ * * :! % "! % * "!!! & * &! % "! %<' "> % # " $

24 02 *%D% * > 9 "! N %* 0 * *"% " "!!!? &? "! 00 B 8! & "! $! & $ "! *&!!! 0 " E E : * & " & ""! "%% &! $ " $ " " & " " " &" % "%% & * +1"%%< &3! &-"%%H 3 &&,"%%H & 3! &="%% 3! & = "%% *, N Z $ 2K 6 "%& N Z " J $! = N Z $ 00= * &? " " "! & & "! %%I $ " $ " %% E " & " %% "" " %"! *! "! "" D%!! %! "! " " " " "%% & " A! C %% " %%! " " "%%"! 00 * * % " & * " A-, =C$ " A,0 =C " A, =C " / " % & =-K "! & " " % # "0=K " " "%% & * "& "2 9 % " &! *! " 1- *! & 2$! &! ":! & & %! N Z "% E? H < % N & " *0 / "&!! 8 % &? M 6 : $G! B ;? F(* & " %%! / *%%I! ) B!! :! M! % >? F "! 8 "&!! : & " $ S " & % >

25 =, ' ' & ' ' ' ( & * ( ' > # ( ( )& '?( I#? " 1- " =- "! % -=K =,K B?$ > < & %& 8 & *! %& " +,& Aantal personen / leeftijdscategorie ; ' / G / 8J? < >8* ; jaar jaar jaar jaar K " :!!! "! % : " % & "! < " " "! & Verhouding vrouw/man per type personeelslid operationeel Calog Totaal 2

26 ?0 < " = $ " " %% $! &!! 6 *6 : &"! # "? # B &! " & $!!! & " < 8 * 4 "%" F&%% 0?&D #! " " " *! = $% == $ = =+ < 0! $ ==00 % $+2 $=0= =- $ %/ 2,= *! =$ & = "%! I 0?E ;? E *G G * " "! "! " & &!! & "% % %!! < 2"% =??A J? =10= <2 =-= $" =10= % K %! =-$ < " & $! -1 > "! & " $ &% " & &?4 ; <2 ": %"! $ " 8,1 * " & & & % *! +! $ ""H 6! >" &A6 >C! 0 S H %!! =% H! 1+! H %! H! -! H &: ">! =! H =& & " " H! &! + H & " =! [ "% " A! C ==% A & $! $O O C = [! " " " $"%! " %! $ &! & % =+? [ & " ""!

27 = ' (' & ( * )' ' ( & ' ' )3 (* ' & (' & ( * ) * 3( * ( > " ( ( )' & ( * ) 4 ( ; 84!!!! ' 6 "! $ & " $ 7 J *! % : &!! #! % # %%! & & "& %! & &:!! & %! 2 &F & &! & &! A $? $ G 6 ; $6 / >$O C " <"=1= % & 4 $ 7 < " (% ) " " ' "F& "! " ' " 8!! * ; & "A* ; % C #!!? <J A? <%! J C! " ' "? <J : %& "(? <J %! )? <J & ' "> *! "B <B # E & P! P $! &! "! % $ " & " " "" 6 %! P < 8; ' / G / 8J? < *8 >G G / ; B : G <

28 "& %! "! C *!!? <J F A? <%! J F% C S% F " I " % ' " &%! <!! E *G AE "& * " G! C F J!! =0!! &" # "! 4 - F " & " A "7 9? $ $& $# B >9 $" F!! (E > )$ " ( )F$ " ' "$ % " O C A =! 8 ' "$ & 8" F$ % = &? $ $ "A>8E G $>8E G %% % >8E G H * $ $ " % $ " " $ & "!! $ " F "!! $O C&! & " ' " 4 E H? " " -! & % F! &! %! (8) % "A6 & ( %3 %"! #! "! (E "$ (? )$ C &!! 4? 9 & "! %" *! 9 " * &! & "? "! " $ "! (B )$ $ & I & * "! &!! A "! C!! " 8 ( *! )!! "?! & %!!! #!! # G B " "? "! " &! # 1! F$9 " > &! +? I J! =,!! % "! & (! 3 E & *"")!! =1 + # % F!! *6 >! : % &!!! "% """4! & &" F! &" &"& & " J $ " $ & 0& & F"&!! & " "? F F 4 & 7 > " $ A6 $ $ "& $ A! %! O C! A? J #? J # C

29 % ' ( (, 3 & () + ( ( ( ( 3 4 ( ' ( ( > 8; ' / G / 8J? <? 8; / 8J M <J G J B <8 ; 2 ( ( ) ( 3 = (, *& +! "!! & & : : %! /! " 2,+,U =-2U # " %% 2 "!! 0 = $ 8 & (")! %% & " &! " & * 1 % " = = 3 " "! A " 0&C! &! S *!! * " " " & " %%$! ' =B =*! $! & "% 4 "%H "%"$ & & G & &!! %! % $ H " % $!! & :!!! &! &

30 % & ' (, ( ( ( ',* ' (3 (, ((, * ( ' (( 3 ( 6 8? 8/ 8 8J 8J 6 8 J <8 9 8J? ( (% ( D? &! " & 6! " " S%& *! -! %% % " " & " "! - " " & & <! $ & (% $ A < "! " *!! " " $! & $! $ *! 0! & $ & & "! & %%I " " (% - 9 * $ " " - I & *& 0 (% 0 6 " %!!!! * 0 $!!! 8! % & %"$! % # 6 M 6 E 9 & (: : # 5 4 = G ) $% % % % (

31

CBPW PZ Grensleie Korpschef Dominique Demey Syndicale afgevaardigden VSOA ACOD CCOD -NSPV Arbeidsgeneesheer Dr. Ponnet IDPBW Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Preventieadviseur Veiligheid

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

bevolkingscijfers van 1 januari 2000 tot 31 december 2010

bevolkingscijfers van 1 januari 2000 tot 31 december 2010 bevolkingscijfers van 1 januari 2000 tot 31 december 2010 Totale bevolking op 01/01/2000 Mannen 37.332 Vrouwen 38.984 Totaal 76.316 inwoners 01/01/2000 Man Vrouw totaal oppervlakte inw per km² 19.045 20.226

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE WIE WORDT AANZIEN ALS SLACHTOFFER? geen eenduidige definitie ieder vanuit eigen invalshoek voor iedereen verschillend

Nadere informatie

Wat doet de wijkagent?

Wat doet de wijkagent? Wat doet de wijkagent? Els Enhus 22/1/29 pag. 1 Inleiding Vragen: Wat doet de wijkagent in 3 cases? Hoe kan men de gevonden verschillen verklaren? Studie: In 3 korpsen, een-gemeente zones, volgen van 2

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement LUXEMBOURG

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement LUXEMBOURG Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement LUXEMBOURG VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 56.880

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement HALLE- VILVOORDE

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement HALLE- VILVOORDE Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement HALLE- VILVOORDE VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Arrondissement HALLE-VILVOORDE Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Wachtebeke

Uw gemeente in cijfers: Wachtebeke Inleiding Wachtebeke : Wachtebeke is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Gent, Lochristi, Lokeren, Moerbeke (Gent) en Zelzate. Wachtebeke

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement ANTWERPEN

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement ANTWERPEN Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement ANTWERPEN VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 705.173

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie Oost-Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie Oost-Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Provincie Oost-Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 468.238

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie West-Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie West-Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2016 Provincie West-Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 533.900

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie West-Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie West-Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Provincie West-Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 489.020

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERK EN ZELFSTANDIGEN

BUURTINFORMATIENETWERK EN ZELFSTANDIGEN BUURTINFORMATIENETWERK EN ZELFSTANDIGEN BIN-Z CP Jos Lannoo HINP Filip Beyens Directie Operaties INLEIDING. Samenwerking tussen : verschillende bedrijven politiediensten (private bewakingsdienst) (cfr.

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

Overzicht Verkeersinbreuken Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Overzicht Verkeersinbreuken 2016 Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad Vergelijking per jaar: 2008-2016

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Waasland 2015

Verblijfstoerisme Waasland 2015 Verblijfstoerisme Waasland 2015 Analyse aankomsten & overnachtingen Bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie, Algemene Directie Statistiek Algemeen Aankomsten Waasland 2015: 115 328 Overnachtingen Waasland

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement BRUSSEL-19

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement BRUSSEL-19 Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement BRUSSEL-19 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 328.637

Nadere informatie

Kasstaat Contante verkopen feb-10

Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstuk 1 tm 233 Afleverdatum: 1-28 februari 45 Villa 225,00 10.125,00 110 Lodge 180,00 19.800,00 78 Cabin 150,00 11.700,00 Bedrag exclusief omzetbelasting 41.625,00 Omzetbelasting

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid (Legende : NV = vorig jaar niet vermeld) Overdreven en onaangepast snelheid 2015 Onbemande camera s Overtredingen rood licht 204 153 Overtredingen snelheid 3213 121 Bemande camera s

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JULI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DENDERLEEUW/ HAALTERT

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DENDERLEEUW/ HAALTERT Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DENDERLEEUW/ HAALTERT VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 7.824

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ VOEREN

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ VOEREN Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ VOEREN VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 1.555 1.043 1.180 1.435

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Lokeren

Uw gemeente in cijfers: Lokeren Inleiding Lokeren : Lokeren is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Berlare, Laarne, Lochristi, Moerbeke (Gent), Sint-Niklaas (Sint-Niklaas),

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Moerbeke (Gent)

Uw gemeente in cijfers: Moerbeke (Gent) Inleiding Moerbeke (Gent) : Moerbeke (Gent) is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Lokeren, Sint-Niklaas (Sint-Niklaas), Stekene en

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ BLANKENBERGE/ ZUIENKERKE

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ BLANKENBERGE/ ZUIENKERKE Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ BLANKENBERGE/ ZUIENKERKE VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT PZ BLANKENBERGE/ZUIENKERKE Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Zelzate

Uw gemeente in cijfers: Zelzate Inleiding Zelzate : Zelzate is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Assenede, Evergem, Gent en Wachtebeke. Zelzate heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Telling interventieploegen + anpr. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Telling interventieploegen + anpr. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Schriftelijke vraag van politieraadslid Steve Vanneste. Ik zou graag eens willen weten hoe het vandaag de dag zit met de aanwezigheid van blauw op straat. Dit kan gezien worden als een opvolging van mijn

Nadere informatie

Sluikstorten vs zwerfvuil

Sluikstorten vs zwerfvuil ONTWIJKGEDRAG Sluikstorten vs zwerfvuil Zwerfvuil > klein afval dat vaak nonchalant of zonder dat men er bij stilstaat op straat gooien of achterlaten in een park of berm Sluikstorten > het doelbewust

Nadere informatie

!" # # $%&

! # # $%& !" # # $%& '(') ) www.regio-puyenbroeck.be *+), -$' -. 01 ' 23 -$'4 5-6'10 7%'81 4913 ' ' :)3)5 ;631

Nadere informatie

Actieplan De prioriteiten (P) en aandachtspunten (A) Op het vlak van Criminaliteit. Deel 6 Resultaten

Actieplan De prioriteiten (P) en aandachtspunten (A) Op het vlak van Criminaliteit. Deel 6 Resultaten Actieplan 2016 De prioriteiten (P) en aandachtspunten (A) Op het vlak van Criminaliteit 64 Jaarverslag 2016 65 Jaarverslag 2016 66 Jaarverslag 2016 67 Jaarverslag 2016 68 Jaarverslag 2016 69 Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag FTO 2013: CIJFERBIJLAGEN

Jaarverslag FTO 2013: CIJFERBIJLAGEN Jaarverslag FTO 2013: CIJFERBIJLAGEN I. ALGEMEEN 1. Aantal oproepen per jaar (telefoon + chat) 128.000 126.000 124.000 122.000 125510 124158 126492 125252 125861 122899 121226 121377 122112 120.000 118.000

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 3 gekwetsten licht gewond 7 gekwetsten

Nadere informatie

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers Deel : Resultaten bij de medewerkers Resultaten bij de medewerkers Gegevens personeel Personeelsdossiers De persoonlijke personeelsdossiers worden in onze zone behandeld. De lokale politie houdt rechtstreeks

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Gent

Uw gemeente in cijfers: Gent Inleiding Gent : Gent is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn De Pinte, Deinze, Destelbergen, Evergem, Lochristi, Lovendegem, Melle,

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ AARSCHOT

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ AARSCHOT Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ AARSCHOT VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 8.488 7.308 9.671

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 PZ Regio-Puyenbroeck

Jaarverslag 2011 PZ Regio-Puyenbroeck Jaarverslag 2011 PZ 5416 - Regio-Puyenbroeck Voorwoord Beste lezer, Aan de hand van de jaarverslagen van de diverse diensten aangevuld met cijfergegevens van het Beleidsteam zijn we er voor de tiende maal

Nadere informatie

E-mail: fedpol.dpp@chello.be Kenmerk PC C:Program Files/TeamWARE/Office Polfeddirarms 010605doc.

E-mail: fedpol.dpp@chello.be Kenmerk PC C:Program Files/TeamWARE/Office Polfeddirarms 010605doc. Federale Politie Algemene Directie Personeel Directie van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk PERMANENTE NOTA Uitgiftenummer Uitgiftedatum Fritz Toussaintstraat 47 1050 BRUSSEL

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS INTEGRALE VEILIGHEID in samenwerking met VRIJWILLIGERS Politiezone Regio Rhode & Schelde Hoofdcommissaris Yves Asselman, korpschef Commissaris Geert Van Hoecke, directie communicatie en beleid Menu Proud

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5416) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt:

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt: NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 02.02.2016 ===================== Aanwezig: P. Van Hoeymissen burgemeester Sint-Amands - voorzitter L. De boeck burgemeester Bornem K. Van den Heuvel, burgemeester

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DAMME/KNOKKE-HEIST

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DAMME/KNOKKE-HEIST Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DAMME/KNOKKE-HEIST VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 39.171

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ LAN (LANDEN)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ LAN (LANDEN) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ LAN (LANDEN) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 5.683 6.296 8.811

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

Zomer Bob Campagne 2017 PZ GRENS (KALMTHOUT)

Zomer Bob Campagne 2017 PZ GRENS (KALMTHOUT) 1. Huidige campagne Campagne 2017 Uw zone heeft 8.470 testen uitgevoerd, waarvan 1,26 % een positief resultaat hadden Dag Nacht sub-totaal Dag Nacht sub-totaal # totaal uitgevoerde testen 5.590 341 5.931

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ AWANS/GRACE- HOLLOGNE

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ AWANS/GRACE- HOLLOGNE Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ AWANS/GRACE- HOLLOGNE VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 13.131

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SEP 2015 1 2 3 Dictee 1 Engels 4 5 6 7 8 9 10 Dictee 2 Engels 11 12 13 14 15 16 17 Dictee 3 Engels 18 19 20

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 8 gekwetsten

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

Burgemeester. Aan de leden van de raadscommissie ABM

Burgemeester. Aan de leden van de raadscommissie ABM Burgemeester gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de raadscommissie ABM Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 22 oktober 2012 Ons kenmerk Disclaimer:

Nadere informatie

BIJLAGE: Overzicht aanpak jeugd in cijfers Overzicht totaal aantal meldingen jeugdoverlast Politie Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Eindtotaal Centrum 15 17 11 16 18 22 25 19 26 17 7 17

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ ZAVENTEM

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ ZAVENTEM Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ ZAVENTEM VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 31.850 27.917 32.462

Nadere informatie

!"#$# % & '#"!()*+"+, - #"!.)$!.$, & / & 0 12 3 %,!,"#$# % &

!#$# % & '#!()*++, - #!.)$!.$, & / & 0 12 3 %,!,#$# % & !"#$# % '#"!()*+"+, - #"!.)$!.$, / 0 12 3 %,!,"#$# % 4 56 7 % % 5 6 % 6 0 % (##* 66 % % 6 66 8 6 % 9 9 % % 6 % % 6 % 6 4 6 : 6 % 6 6 % 6 % 8;2 6 % 6 % 8 % 0 6 % 6 % 6 66.+

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016)

Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016) Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016) De lokale verkeersbarometer is een periodiek opgestelde statistiek op basis van de door de lokale politie geregistreerde verkeersfeiten:

Nadere informatie

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 6 11 1 12 7 1 2 5 4 3 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26 28

Nadere informatie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 1 12 7 3 1 6 2 5 4 3 11 9 10 8 18 20 21 22 23 24 26 28 30

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË DEEL I : GERECHTELIJKE INBREUKEN Totaal aantal misdrijven 1 001 973 979 987

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ MONTGOMERY (ETTERBEEK)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ MONTGOMERY (ETTERBEEK) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ MONTGOMERY (ETTERBEEK) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT PZ MONTGOMERY (ETTERBEEK) Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DRUIVENSTREEK (OVERIJSE)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DRUIVENSTREEK (OVERIJSE) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DRUIVENSTREEK (OVERIJSE) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT PZ DRUIVENSTREEK (OVERIJSE) Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Trendbreuk 1990-2000: Mechelen, zieke stad 2000-2010: Mechelen, stad in volle vaart Mechelen, zieke stad Diagnose: zieke

Nadere informatie

Beschikbare data en het belang van een goede registratie. Karen Penneman strategisch analist lokale politie Antwerpen

Beschikbare data en het belang van een goede registratie. Karen Penneman strategisch analist lokale politie Antwerpen Beschikbare data en het belang van een goede registratie Karen Penneman strategisch analist lokale politie Antwerpen Inhoud Kennismaking met mogelijke bronnen Toepassing op kerntaak Datacleaning Gegevensverwerking

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ LANAKEN/ MAASMECHELEN

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ LANAKEN/ MAASMECHELEN Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ LANAKEN/ MAASMECHELEN VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 28.578

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ KRUIBEKE/TEMSE

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ KRUIBEKE/TEMSE Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ KRUIBEKE/TEMSE VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 19.525 10.785

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE Problemen van de politie bij de aanpak van potentiele agressie op het terrein Studiedag 18/11/2016 1 DE GEÏNTEGREERDE POLITIE 1 Gemeentepolitie Rijkswacht Gerechtelijke politie Geïntegreerde politie op

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ GRENS (KALMTHOUT)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ GRENS (KALMTHOUT) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ GRENS (KALMTHOUT) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 6.065 5.026

Nadere informatie

Factsheet 12 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m 21 december 2014

Factsheet 12 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m 21 december 2014 Factsheet 12 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m 21 december 2014 1. Cijfers woninginbraken Sinds september 2010 wordt u periodiek geïnformeerd over de over de cijfers op het gebied van woninginbraak

Nadere informatie

Taak Splitsing Voortgang. Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting. Externe taken Externe mijlpaal Deadline

Taak Splitsing Voortgang. Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting. Externe taken Externe mijlpaal Deadline Id naam Duur Begindatum Einddatum an '10 18 jan '10 25 jan '10 1 feb '1 d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d 1 2 Start 1 dag woe 13-1-10 woe 13-1-10 3 Voorbereidende werkzaamheden (offertes, besluiten

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Lochristi

Uw gemeente in cijfers: Lochristi Inleiding Lochristi : Lochristi is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Destelbergen, Gent, Laarne, Lokeren en Wachtebeke. Lochristi

Nadere informatie

Aan : Betreffende : Neem maatregelen tegen woninginbraak!!!

Aan : Betreffende : Neem maatregelen tegen woninginbraak!!! POLITIEZONE GAVERS HARELBEKE-DEERLIJK Tel : 056/733.511 Fax : 056/733.529 PZ GAVERS 8530 HARELBEKE Deerlijksesteenweg 43 Datum : 30/04/20014 Afzender : Dit is een bericht van de POLITIEZONE GAVERS BIN-BERICHT

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Welkom in onze groep! 25 26 27 28 29 30 31 SEP 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 Topotoets groep 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 aardrijkskunde

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2010

Vastgoedbericht november 2010 21 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2010

Vastgoedbericht december 2010 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

JAARVERSLAG samenvatting

JAARVERSLAG samenvatting JAARVERSLAG 2010 samenvatting Het personeel (operationeel) Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2008

Vastgoedbericht november 2008 22 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE

LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 www.esser-systemen.nl 30 03 2010 versie 2 In het logboek dienen alle meldingen, storingen, uitschakelingen, controles,

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Laarne

Uw gemeente in cijfers: Laarne Inleiding Laarne : Laarne is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Berlare, Destelbergen, Lochristi, Lokeren, Wetteren en Wichelen. Laarne

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Stekene

Uw gemeente in cijfers: Stekene Inleiding Stekene : Stekene is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Moerbeke (Gent), Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas (Sint-Niklaas).

Nadere informatie

Vastgoedbericht oktober 2008

Vastgoedbericht oktober 2008 21 november 20 Vastgoedbericht oktober 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ HEIST (HEIST-OP-DEN- BERG)

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ HEIST (HEIST-OP-DEN- BERG) Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ HEIST (HEIST-OP-DEN- BERG) VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT PZ HEIST (HEIST-OP-DEN-BERG) Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nadere informatie

PERIODE 23 MEI 2016 2sept 2016

PERIODE 23 MEI 2016 2sept 2016 PILATELS BRUGGE ZOMER 2016!!!Alle sessies moeten op het gereserveerde uur/groep én per periode opgebruikt worden!!! PERIODE 23 MEI 2016 2sept 2016 * /dond 10sessies = 120,-/mat di-woe-vrij = 11sessies

Nadere informatie

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012 samenvatting Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal * Datum van registratie OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Nadere informatie

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2009

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2009 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 9 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 9 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 9 Voorwoord van de korpschef Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Dit jaarverslag is

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Evergem

Uw gemeente in cijfers: Evergem Inleiding Evergem : Evergem is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Assenede, Gent, Kaprijke, Lovendegem, Waarschoot en Zelzate. Evergem

Nadere informatie

januari 2015 29 dec 30 31 1 jan 15 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 feb MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 09:15 vrijzwemmen

januari 2015 29 dec 30 31 1 jan 15 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 feb MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 09:15 vrijzwemmen januari 2015 januari 2015 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 3 12 13 14 15 16 17 18 4 19 20 21 22 23 24 25 5 26 27 28 29 30 31 februari 2015 5 1 6 2 3 4 5 6 7 8 7 9 10 11 12 13 14 15 8 16 17 18 19 20 21 22 9

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

prijslijsten 2o16 waddenstaete hoeve landleven

prijslijsten 2o16 waddenstaete hoeve landleven prijslijsten 2o16 waddenstaete hoeve landleven BLEEKERSCOOGH de witte hoek HET BUITENHOF DE WITTE HOEK PRIJSLIJST 2O16 5 's 124, 126, 128, 136, 14O 138 Bungalow 132, 134 Bungalow 142 WISSEL: VRIJDAG VAKANTIES

Nadere informatie

#$%&'())* +,,, -. / 0

#$%&'())* +,,, -. / 0 5 ) %! &''/%.2$! 6 '/#& 5 7* )! " #$%&'())* +,,, -. / 0-1 2 " 2 2 3 4 1 2 #$%&'())*! "#$%&##'(') %* +,'&'-$..#.'%,'&&..//0'%1,'&&../2#&%! %,3 4 &! 6 '/#& 8 9 9 9 : ) 9 " : " 9 % : : ; : 9 " 5 9 ) 4 " #2/'

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Berlare

Uw gemeente in cijfers: Berlare Inleiding Berlare : Berlare is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Dendermonde, Laarne, Lokeren, Wichelen en Zele. Berlare heeft een

Nadere informatie

CRIMINALITEITSCIJFERS PZ 5428 Geraardsbergen Lierde

CRIMINALITEITSCIJFERS PZ 5428 Geraardsbergen Lierde LOKALE POLITIE Geraardsbergen/Lierde Denderstraat 27 9500 Geraardsbergen Tel. : 054/43.43.40 Fax : 054/43.43.44 CRIMINALITEITSCIJFERS PZ 5428 Geraardsbergen Lierde 1. Inleiding 1.1. De cijfers van diefstal

Nadere informatie

SVR-Projecties van de bevolking voor Vlaamse steden en gemeenten Gent en buurgemeenten

SVR-Projecties van de bevolking voor Vlaamse steden en gemeenten Gent en buurgemeenten SVR-Projecties van de bevolking voor Vlaamse steden en gemeenten 2015-2030 Gent en buurgemeenten Ingrid Schockaert, Edwin Pelfrene, Edith Lodewijckx Gent 07.05.2015 Doel van de presentatie Een schets geven

Nadere informatie