AGENDA Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE"

Transcriptie

1 * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr Digitale versie? Scan hier: Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing DIV activiteiten leidt tot kostenbesparing! THREE PEAKS CHALLENGE Doe mee met de uitdaging van het jaar! Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer Erick Wuestman Lust of last? Integraal accommodatiemanagement

2 Focus! Magazine Pagina 2 VAN DE REDACTIE Ontwikkelende netwerken Wat ons betreft verdient het begrip circulaire economie nu al een vermelding in het begrippenkader rondom facility management. Daarnaast moet het als ontwikkelrichting een vermelding krijgen in de Van Dale. Hier is sprake van een nieuwe trend en wij zijn fier dat wij deze in de derde editie van Focus! Magazine met u mogen delen. Een editie die bol staat van interessante ontwikkelingen in ons mooie vakgebied. Deze uitgave toont weer eens aan hoe belangrijk het hebben van en actief deelnemen aan netwerken is. Kennis halen, brengen en delen is in deze economisch spannende tijd een must voor elke facilitair medewerker. Het is om het even of dit nu gebeurt door het deelnemen aan bijeenkomsten, het volgen van trainingen of het deelnemen aan benchmarks. Fier.fm en haar partners bieden u het hele spectrum waar u uw voordeel mee kunt doen. Wij zijn weer trots op onze glossy en wensen u met het lezen van deze derde editie veel leesplezier. Fier.fm COLOFON Focus! Magazine is een uitgave van Fier.fm uit Amsterdam. Heeft u opmerkingen of vragen over (de inhoud van) dit magazine? Neem dan contact met ons op via: of Fier.fm, Postbus 424, 2400 AK Alphen a/d Rijn of Redactieteam: Sheryl Limburg, Froukje Terpstra, Pieter Buis en Remko Oosterwijk. Medewerking van: Erick Wuestman, David van Stijn, Hairo van den Berg, Joost van Bommel, Mailprofs, William Toma, Annelotte Vos, Madelon de Graaf en Martin Jochems. Druk: Multicopy Alphen a/d Rijn. Oplage: 600 exemplaren.

3 Focus! Magazine Pagina 3 INHOUD Agenda 2013 Alle bijeenkomsten op een rij 14 DIV benchmark 2013 Beheersing DIV activiteiten leidt tot kostenbesparing! 24 Three peaks challenge Doe mee met de uitdaging van het jaar! Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer Erick Wuestman Lust of last? Integraal accommodatiemanagement EN VERDER 2 Colofon 6 Activiteiten gerelateerd werken: een toelichting op de training 7 Gastcolumn Hairo van den Berg 8 4 x 2 vragen aan onze jongste Fier.fm ers 10 Bijt u vast in de benchmark 11 Column Remko Oosterwijk 12 De toegevoegde waarde van facility management 16 Het effect van de Mailprofs Kwaliteitsaward 18 Wij gaan voor veilig 19 Gastcolumn Erick Wuestman 20 Cursusprogramma Brandveiligheid: een aanhoudende zorg

4 Focus! Magazine Pagina 4 Integraal Accommodatie management LUST of LAST? Facility Management (FM) is in de meeste organisaties verantwoordelijk voor het beheer van kantoorhoudende panden. Steeds vaker wordt FM gevraagd ook het beheer van andere panden en objecten te verzorgen. Dit kan variëren van sport- en welzijnsaccommodaties tot gebouwen met een multifunctioneel doel. Waar FM veelal niet is betrokken bij de ontstaansgeschiedenis van deze ontwikkelingen, deze niet vanuit een heldere visie worden benaderd, zal de beheerssituatie altijd problematisch zijn en worden. ONTSTAAN VAN HET INITIATIEF# De afgelopen twee jaar heeft een speciaal in het leven geroepen werkgroep met specialisten zich gebogen over de complexe materie van integraal accommodatiemanagement (IAM) bij gemeenten, een initiatief van Fier.fm en Yask. Gemeenten in het algemeen en facilitaire afdelingen in het bijzonder hebben nauwelijks een visie op de vraag of IAM een wenselijke oplossing is op de problemen rondom het integraal beheren en exploiteren van eigendommen. De behoefte hieraan, zo is gebleken uit de praktijkervaringen, is groot. Een werkgroep van deskundigen heeft zich gebogen over deze problematiek en zal in de loop van 2013 met een eindoordeel in de vorm van een algemeen bruikbare checklist komen. Eén van de gestelde vragen is of FM prominent IAM moet claimen. Is IAM nu een uitdaging en kan het een grote toegevoegde waarde zijn, of brengt het alleen maar problemen en moet FM er maar vanaf zien. Is het een lust of een last? De vraag is of FM prominent IAM moet claimen? EEN DEFINITIE VOOR INTEGRAAL ACCOMODATIEMANAGEMENT# Een andere belangrijke vraag die beantwoord moest worden, is de demarcatielijn tussen vastgoed/fm/exploitatie en beheer. Maar bovenal antwoord geven op de definitie van IAM. Gekozen is voor de volgende definitie:# (Gemeentelijk) integraal accommodatiemanagement is het verwerven, in stand houden, organiseren, gebruiken en ondersteunen voor de gebruikers van (gemeentelijke) accommodaties* optimaal passend binnen de (gemeentelijke) doelstellingen. KENMERKEN VAN IAM# Op basis van praktijkvoorbeelden bij onder andere de gemeente Barendrecht, Haarlemmermeer, Heerlen en Zaanstad is opgesomd waar gemeenten bij de integratie van IAM met de afdeling FM tegenaan lopen. 1. Er is geen zicht op de aanwezige contracten met gebruikers; 2. Er is geen visie. Noch van bestuur noch van beleidsafdelingen; 3. Er worden of zijn toezeggingen gedaan aan bestaande gebruikers die het beheer lastiger maken (voorbeeld: gebruikers nemen hun eigen schoonmaakdienst mee); 4. Er worden geen goede en heldere gebruiksafspraken gemaakt (voorbeeld: openingstijden); 5. Daar waar er restauratieve faciliteiten zijn, wordt nauwelijks aandacht geschonken aan de specifieke wettelijke en plaatselijke voorschriften (historische afspraken omtrent opening bijvoorbeeld); 6. Beheersregels zijn niet of nauwelijks aanwezig waardoor het maken van eenduidige afspraken bemoeilijkt wordt; *het begrip accommodatie kan per organisatie verschillend vorm en inhoud worden gegeven.

5 Focus! Magazine Pagina 5 7. Er is een aantoonbare complexiteit omdat het geheel zich afspeelt in een complexe politieke context; 8. De rollen van de betrokken partijen (actoren genoemd) zijn onduidelijk of niet eens in beeld; 9. De kennis over IAM is te zeer versnipperd in organisaties waarbij kennis delen niet een eerste prioriteit is; 10. Er is geen sprake van professioneel opdrachtgeversschap; 11. Huurders en gebruikers staan niet centraal; 12. Er is een gebrek aan inzicht van de uit te voeren werkzaamheden (op detailniveau); 13. De demarcatie tussen de verschillende spelers is onduidelijk. De centrale vraag die de werkgroep zich heeft gesteld is: is het mogelijk een document op te stellen aan de hand waarvan organisaties die met deze materie te maken hebben of krijgen IAM beter begrijpen en beheersbaar kunnen maken? Na ruim twee jaar en 8 vergaderingen verder, meent de werkgroep IAM zo ver te zijn dat zij, een bruikbaar document kunnen presenteren. Zij pretendeert hiermee niet compleet te zijn, maar hoopt dat betrokkenen in IAM processen, hier een toegevoegde waarde in zien en de checklist als hulpmiddel kunnen gebruiken hun positie te bepalen. Dit document, een checklist, wordt in de komende vergaderingen verder in detail Checklist om IAM beter te begrijpen is in de maak. besproken en uitgewerkt en zal naar verwachting medio 2013 vastgesteld worden zodat hier in de septembereditie van Focus aandacht aan geschonken kan worden. Wij zullen het eindoordeel in editie vier van Focus Magazine (najaar) in zijn geheel plaatsen zodat de resultaten gebruikt kunnen worden door een ieder die daar behoefte aan heeft. Remko Oosterwijk en Froukje Terpstra ( i.s.m. William Toma van Yask)

6 Focus! Magazine Pagina 6 Activiteiten Gerelateerd Werken Een toelichting op de training organisatiegericht huisvesten De werkomgeving mag zich verheugen in een warme belangstelling. Helaas niet altijd vanwege de toegevoegde waarde maar vooral als onderwerp om kosten op te besparen. Dat het besparend werkt om slimmer om te gaan met huisvesting is waar, maar deze eenzijdige benadering doet afbreuk aan de kansen die huisvesting biedt in het beter presteren, beter samenwerken en het bewegen naar een nieuwe vorm van organiseren. Het Nieuwe Werken (HNW) is als begrip zo ingeburgerd dat iedereen het delen van werkplekken en slim omgaan met ruimte ermee associeert. Voor Erick Wuestman, oprichter van adviesbureau VAXA, en de trainer in deze cursus, bestaat HNW niet. Hij gebruikt bewust de term Uw Nieuwe Werken. Als consultant rondom strategische huisvestingsvraagstukken, werkplekconcepten en organisatiecultuurverandering is Erick dagelijks betrokken bij projecten rondom huisvesting en andere manieren van werken. In deze training gaat Erick diep op deze materie in, geeft deelnemers een kijkje in de keuken van innovatieve werkplekconcepten en de wijze waarop deze worden ontwikkeld. Leidend voor de benadering van Erick is de mens. Meubels, inrichtingen en best practices zijn voor Erick een afgeleide van de basisvraag WAAROM een organisatie kiest voor een nieuwe aanpak. Vanuit deze WAAROM volgt de HOE en pas in Trainingsdata 9 april 17 september die fase wordt het relevant en interessant te kijken met welke middelen deze HOE het meest effectief kan worden gefaciliteerd.het gaat hierbij om het uitlijnen van human resource factoren met facility management en ICT actoren. Organisatiehuisvesting dient aan te sluiten bij de organisatiekenmerken. Met name die kenmerken die verband houden met de ontwikkeldoelen voor de (middel)lange termijn. In deze training komen items aan bod die verband houden met het analyseren van organisatiekenmerken. Uw eigen drijfveren komen aan de orde, evenals een aantal instrumenten en hulpmiddelen om vanuit deze drijfveren te komen tot een plan van aanpak en een stappenplan. De training werd vorig jaar gegeven in het innovatieve ontmoetingscentrum van het gerenoveerde kantoor van de Provincie Overijssel in Zwolle. De deelnemers hebben gedurende de dag op verschillende plekken in het gebouw activiteiten ondernomen en zo aan den lijve ondervonden welk effect inrichting en verschillende typen meubilair heeft op de prestaties. Deze ervaring maakt nadrukkelijk deel uit van de training, net als de zelfwerkzaamheid en de instructie perioden. Deze training biedt een dynamische verdieping in de effecten van huisvesting, de ideeën er achter, instrumenten om innovatieve huisvestingsconcepten te ontwikkelen en een strategie om de implementatie van nieuwe manieren van werken te begeleiden. De deelnemers van vorig jaar waren enthousiast. Ook iets voor u?

7 Focus! Magazine Pagina 7 Extra thema bijeenkomst #liefdegaatdoorde GASTCOLUMN Neemt u duurzaamheid met een korreltje zout? Volg ons op Stand op KING congres groot Fier.fm feliciteert. Gemeente Zaanstad met het winnen van de DCM* award 2012 dankzij hun digitale postkamer! *document en content management Donderdag 31 januari publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie nieuwe richtlijnen voor een gezonde voeding. Eerder beval de VN-organisatie volwassenen aan 2 gram natrium te gebruiken, maar nu wordt gesproken van minder dan 2 gram. Dit om het risico van hartziekten en hersenbloedingen te verminderen. De discussie loopt al langer, maar de risico s van te veel zoutgebruik zijn blijkbaar toch groter dan aanvankelijk werd gedacht. De gemiddelde consumptie van zout is overigens 10 gram per dag! Rijksoverheden zijn bij de aanbesteding van hun catering gehouden aan de richtlijnen voor duurzame catering. De door het ministerie van Economische Zaken opgestelde richtlijnen houden o.a. in dat 50% van de producten die worden aangeboden duurzaam moeten zijn. Gek genoeg zijn hierin geen richtlijnen te vinden over het aanbieden van gezonde producten. Vreemd, want duurzaamheid gaat ook over mensen. Het Voedingscentrum heeft ervoor gezorgd dat voor de consument duidelijk is welke gezondere en bewuste keuzes hij kan maken. Het groene en blauwe vinkje heeft zijn uitwerking op mensen. De nieuwe richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie zullen ongetwijfeld door het voedingscentrum worden aangehouden. Meer dan ooit ligt het voor de hand om in de richtlijnen voor duurzame catering ook een verwijzing te maken naar gebruik van gezonde producten. De overheid heeft een duidelijke voorbeeldfunctie en zou hiermee voorop moeten lopen. Duurzaamheid gaat ook om de gezondheid van medewerkers op langere termijn. De rijksoverheid heeft het zelf niet voor niets over (maatschappelijk verantwoord) ondernemen met aandacht voor People, Planet, Profit. Nu is er natuurlijk niet echt een man overboord. Het ontbreken van richtlijnen wil nog niet zeggen dat gezondheidsclaims hoeven te ontbreken in de aanbestedingsspecificaties. Slimme facility managers weten dat en nemen dat uiteraard niet met een korreltje zout! Hairo van den Berg# Manager Corporate Development bij Sodexo

8 Focus! Magazine Pagina 8 1. Wie is Annelotte Vos? Annelotte (22 jaar) is vierdejaars student aan de hogeschool Inholland te Diemen. Na het behalen van haar HAVO diploma is ze begonnen met de opleiding Facility Management. Naast haar studie is Annelotte te vinden op de tennisbaan, het theater, het winkelcentrum en in horecagelegenheden met vrienden en familie. 2. Wat betekent Facility Management voor Annelotte? Facility Management is voor Annelotte een vakgebied dat aansluit bij haar interesses; het regelen van allerlei facetten, adhoc handelen, het oplossen van problemen, het omgaan met gasten en daarbij klanttevredenheid voorop laten staan. Facility management is voor Annelotte het zoeken naar een passende aanpak. 3. Wat heeft Annelotte tot nu toe gedaan op het gebied van Facility Management? Annelotte heeft twee keer stage gelopen in facilitaire organisaties. Vanuit haar studie gaat ze regelmatig op bezoek bij verschillende bedrijven waar ze kennis maakt met facilitaire probleemstellingen vanuit de praktijk. Daarnaast is Annelotte excellent studente bij F-mex, een organisatie die de studenten dichter bij het werkveld wil brengen. Zij doet sinds 2011 mee aan het F-mex traject en mag zich excellent studente noemen na het behalen van haar derdejaars stage bij het Nederlands Instituut voor Beeld en geluid. 4. Wat gaat Annelotte doen bij Fier.fm? In februari gaat Annelotte beginnen aan haar afstudeeropdracht bij Fier.fm. Haar afstudeeropdracht zal betrekking hebben op de NEN-EN De afstudeeropdracht zal aansluiten op de opdracht die vorig jaar is uitgevoerd door Angela. Het onderzoek waar Annelotte zich mee bezig gaat houden zal leiden tot een advies over het implementeren van de NEN-EN bij Fier.fm. Met frisse energie ziet ze haar afstudeerperiode tegemoet. Annelotte is te bereiken via 4 x 22

9 Focus! Magazine Pagina 9 vragen aan onze Fier.fm ers jongste 1. Wie is Madelon de Graaf? Madelon de Graaf is 21 jaar en woont in Alphen aan den Rijn. Madelon studeert Facility Management aan de Haagse Hogeschool, en zit in het vierde leerjaar. Dit jaar gaat zij afstuderen bij Fier.fm waar ze erg veel zin in heeft. Naast haar studie werkt ze in een bloemenwinkel in Alphen. In haar vrije tijd vindt ze het leuk om gezellig wat te drinken met vrienden en daarnaast gaat ze er graag op uit. 2. Wat betekent Facility Management voor Madelon? Binnen Facility Management spreekt vooral de adviserende rol haar erg aan, en ze zou graag na haar studie in een specialistische of adviserende rol werkzaam willen zijn. Daarnaast is het oplossen van facilitaire problemen een uitdaging die haar aanspreekt binnen facility management. 3. Op welke ervaringen betrekking hebbende op Facility Management is Madelon fier? Madelon is trots op het feit dat zij haar propedeuse in 1 jaar heeft gehaald. Ook is zij trots op de kennis en ervaring die zij heeft opgedaan door de stages, tijdens haar studie. Zij heeft stage gelopen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Nationale Nederlanden. Ook heeft Madelon gewerkt op de servicedesk bij ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tijdens de opleiding Facility Management heeft Madelon bij veel verschillende bedrijven een kijkje in de keuken kunnen nemen. Daarnaast heeft zij bij de ANWB en KPMG projecten uitgevoerd vanuit de opleiding op het gebied van inkoop. 4. Wat gaat Madelon doen bij Fier.fm? In februari gaat Madelon beginnen met haar afstudeeropdracht bij Fier.fm. Tijdens haar afstudeerperiode gaat zij een doorbelast-tool ontwerpen. Met deze tool kan Fier.fm organisaties adviseren of het verstandig is om de facilitaire kosten intern door te belasten. Madelon is te bereiken via

10 Focus! Magazine Pagina 10 Bijt u vast in de benchmark! In de vorige Focus! heeft u kennis kunnen maken met onze benchmarkonderzoeken. Jaarlijks verzamelen meer dan 100 organisaties facilitaire (benchmark)gegevens. Fier.fm ondersteunt organisaties bij het verzamelen, analyseren en rapporteren van deze data. In dit artikel vindt u meer informatie over deze onderzoeken en de updates ten opzichte van vorig jaar. MBO Facilitaire Benchmark Deze benchmark wordt in opdracht van MBO Diensten (Facilitaire Samenwerkingsverband ROC s, AOC s en Vakscholen) gehouden. Zowel grote als kleine instellingen hebben- of gaan in 2013 deelnemen aan dit onderzoek. Wist u dat in 2013 Deze benchmark voor de tiende keer wordt uitgevoerd? In samenwerking met specialisten het thema inkoop wordt uitgelicht? Net als in 2012 alle deelnemers een persoonlijke rapportage ontvangen? Er een speciale bijeenkomst voor AOC s wordt georganiseerd? Deze benchmark voor de vijftiende keer wordt uitgevoerd? Bijna 60 gemeenten zijn aangesloten bij dit initiatief? Het onderzoek op 28 maart start met een training benchmarken? De mogelijkheid bestaat voor deelnemers om een individuele audit uit te voeren? Facilitaire Kengetallen Gemeenten De FKG is een onderzoek dat al geruime tijd wordt uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op de facilitaire kosten en kengetallen van het stadhuis en/of stadskantoor. Wist u dat in 2013 Meetmethodiek Kwaliteit Facilitaire Activiteiten De MKFA is een methodiek welke zowel de kosten als kwaliteit van facilitaire organisaties benchmarkt. Het onderzoek is opgesteld in samenwerking met de Universiteit van Wageningen. Het onderzoek richt zich op alle kantoorhoudende organisaties. Wist u dat in 2013 Deelnemers vaak bij elkaar in de keuken kijken? Dat dit op 6 maart wordt gedaan bij het Econexishuis in Zwolle? Deze benchmark dit jaar voor de tiende keer wordt uitgevoerd? De mogelijkheid bestaat om de module klanttevredenheid toe te voegen?

11 Benchmark DIV Ruim twee jaar geleden is gestart met deze benchmark. Negen gemeenten namen het initiatief om het onderdeel documentmanagement (met in het bijzonder digitalisering, post en archief) verder te onderzoeken. In 2012 hebben 23 deelnemers meegedaan. Wist u dat in 2013 Deelname voor provincies ook mogelijk is? Dat op 4 juni alle geïnteresseerden uitgenodigd zijn voor de informatiebijeenkomst? De vragenlijst in samenwerking met deelnemers wordt opgesteld? Het onderzoek voor de derde keer zal worden uitgevoerd? HBO Facilitaire Benchmark Deze benchmark onderzoekt de facilitaire kosten, trends en parameters van hogescholen in Nederland. Tevens is het mogelijk de klanttevredenheid van eindgebruikers hieraan te koppelen. Wist u dat in 2013 Op 8 maart het onderzoek van start gaat met een info- en trainingsbijeenkomst? De klanttevredenheidsmodule i.s.m. Hospitality Consultants wordt aangeboden? Het onderzoek voor de negende keer wordt uitgevoerd? Het mogelijk is om op maat gemaakte rapportages te (laten) maken? Focus! Magazine Pagina 11 COLUMN Leren, begrijpen en toepassen In 1997 werd het fundament (NEN 2748) gelegd voor de 7 klapper NEN-EN normen, welke in 2012 met de publicatie van de zevende norm werd afgerond. Als voorzitter ben ik afgetreden, toch zal mijn rol nog niet helemaal zijn uitgespeeld. Er ligt nog één schone opdracht te wachten, namelijk de vertaling van 5 van de 7 NEN-EN normen. In nauwe samenwerking met de allerbeste studenten en begeleiders van de Hanzehogeschool te Groningen en de Haagse Hogeschool te Den Haag, wordt nu gewerkt aan een programma om de NEN-EN normen 4 en 7 te vertalen. De keuze voor het HBO-FM onderwijs is niet zo vreemd. De vertaling van normen via de geëigende kanalen (vertaalbureau) is een kostbaar en tijdrovend iets. De financiële middelen van de normcommissie zijn beperkt en het bedrijfsleven staat niet te popelen om de financiering van de vertalingen te verzorgen. Bovendien is onze ervaring met de vertaling van de eerste twee normen door een vertaalinstituut niet zo positief geweest. Het kostte veel tijd de vertaling in FM taal te krijgen. Met de betrokkenheid van beide hogescholen voorkomen we dit probleem. De kwaliteit is gewaarborgd (taalkennis en FM inhoudelijke kennis) en de kosten blijven beperkt. Maar hun betrokkenheid heeft ook voor de opleidingen voordelen. Onder het mottto leren, begrijpen en toepassen van de Europese FM normen hebben beide instituten een weg ingeslagen waar FM Nederland en Europa veel baat bij zullen hebben. Ik wens hen daarbij veel succes. Remko Oosterwijk Voormalig voorzitter NEN 2748 en NEN-EN-15221

12 Focus! Magazine Pagina 12 D e t o e g e v o e g d e waarde van facility management Hoe krijg je FM op de directie-agenda? Vind als facilitaire organisatie aansluiting bij de bedrijfsstrategie en bij de primaire processen van de organisatie. De resultaten in het onderzoeksrapport Benchmark facilitaire organisaties van FMM en Significant, spreken boekdelen: 58% van de ondervraagde facilitiy managers heeft de vrijheid om zelf facilitair beleid te ontwikkelen en te implementeren. En, bij slechts 17% van de facilitaire organisaties geeft de directie duidelijk richting aan de gewenste ontwikkeling van de facilitaire organisatie. Het bevestigt de geluiden die facilitair managers vaak laten horen: Facility Management dringt met moeite de bestuurskamers binnen. Dit terwijl vanuit de facilitaire dienstverlening enorme toegevoegde waarde geleverd kan worden. Facilitaire bedrijven zouden organisaties niet alleen kunnen ondersteunen bij hun processen maar ook bij het realiseren van de bedrijfs- doelstellingen. Er zijn 4 aspecten waar de facility manager toegevoegde waarde kan leveren. Efficiency Het hedendaagse economische klimaat dwingt organisaties om hun bedrijfsmodel en kosten goed onder de loep te nemen. Besparingen op facilitaire diensten zijn eenvoudig door te voeren door het servicelevel van de dienstverlening naar beneden bij te stellen. Ook standaardisatie van de dienstverlening en toepassing van automatisering van processen helpen mee om de efficiency van de organisatie te vergroten. Met goede communicatie naar alle stakeholders leiden deze maatregelen bovendien niet zelden tot hogere klanttevredenheid. Hiermee levert het facilitair bedrijf toegevoegde waarde voor de organisatie in de vorm van kostenbesparing. Overheidsorganisaties voorkomen daarmee onnodige uitgaven uit de portemonnee van de belastingbetaler. Voor het bedrijfsleven heeft dit een direct een positieve impact op het rendement van het bedrijf. Eindgebruikers kunnen rekenen op betrouwbare, eenvoudige en flexibele facilitaire dienstverlening onder het motto Goed is goed genoeg. Voor veel organisaties voldoet dit niveau van dienstverlening voor tal van processen. Human Resources Ook op meer zachte aspecten kunnen facilitaire organisaties van waarde zijn. Bijvoorbeeld op HR gebied, door de introductie van nieuwe werkplekconcepten om Het Nieuwe Werken te ondersteunen. Innovatieve werkplekconcepten kunnen niet alleen bijdragen om huisvesting efficiënter te gebruiken maar kunnen ook dienen om medewerkers aan te trekken en aan zich te binden. Hiermee wordt een directe bijdrage geleverd aan de aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever. Ook worden nieuwe werkplekconcepten ingezet om de communicatie en samenwerking te bevorderen en uiteindelijk de productiviteit van de medewerkers positief te beïnvloeden. De werkgever kan het zijn personeel ook naar de zin maken met andere facilitaire diensten zoals luxe cateringvoorzieningen of koffiecorners. Op deze manier onderscheid de werkgever zich ook nog eens van zijn concurrenten.

13 Focus! Magazine Pagina 13 Imago Wat lastiger om te kwantificeren, maar zeker niet met minder impact op het rendement, is de bijdrage die de facilitair manager kan leveren aan het imago van een bedrijf. Diensten waarmee niet alleen medewerkers maar ook externe relaties van het bedrijf in aanraking komen, kunnen mits uitgevoerd in lijn met de kern- en merkwaarden van het bedrijf, het imago versterken. Voorbeelden van diensten waarmee gasten in aanraking komen zijn vergadercentra/ het bedrijfsrestaurant of gastenontvangst. Ook de algehele uitstraling van een gebouw en de staat van het terrein en gebouw beïnvloeden het imago. Het vraagt in de ontwikkeling van dergelijke diensten goede afstemming met marketing & communicatie. Vaak wordt overigens ook de algehele kwaliteitsbeleving van de facilitaire diensten positief beïnvloedt door de introductie van dergelijke voorzieningen Continuïteit Bedrijfscontinuïteit is een aspect dat bij veel organisaties nog onderschat wordt. Sommige primaire processen zijn van dien aard dat verstoring ervan tot extra kosten leidt of directe achterstand op de concurrentie. Ook hier wordt op korte en/of lange termijn het rendement aangetast. Door facilitaire processen in te richten op het voorkomen van verstoringen of het snel oplossen ervan, wordt het rendement van de organisatie als het ware verzekerd. Je kunt hierbij denken aan facilitaire dienstverlening in expeditieruimtes, of de onderhoudsprogramma s en inzet voor productieruimtes, datacenters of laboratoria. Uitval of storingen aan installaties kunnen direct invloed hebben op de continuïteit van de primaire processen en daarmee de opbrengst van een bedrijf. Van de facility manager van vandaag worden deze strategische bijdragen verwacht. Door de toegevoegde waarde financieel te maken en uit te werken in business cases, door de stakeholders binnen de organisatie te betrekken, wordt facility management een serieus gespreksonderwerp aan de directietafel. Je zult dan ook zien dat de directie richting gaat geven omdat er ook daadwerkelijk iets te kiezen valt. David van Stijn is Marketing & communicatie manager bij Sodexo Altys FM in SAP Self Service Portal PDC Regieorganisatie FMIS Self Service Reserveren in CAD-integratie Outlook Monitoring CAD Services

14 Focus! Magazine Pagina 14 FEBRUARI 2 5 Startbijeenkomst - MBO Facilitaire Benchmark AOC-specifiek (Ede) 15 Netwerk.fm themabijeenkomst Liefde gaat door de Maag (Wageningen) MAART 5 Startbijeenkomst - MBO Facilitaire Benchmark ROC-specifiek (Rotterdam) 0 6 Startbijeenkomst MKFA en duurzaamheid (Zwolle) 8 Startbijeenkomst - HBO Facilitaire Benchmark (n.t.b.) 8 Netwerk.fm-bijeenkomst Strategisch Beraad Noord-Oost (Kampen) 11 Netwerk.fm-bijeenkomst - Werkgroep Limburg (Kerkrade) 15 Netwerk.fm-bijeenkomst Werkgroep IAM (Capelle a/d IJssel) 21 Netwerk.fm-bijeenkomst - Werkgroep Gelderland/ Flevoland (Rheden) 22 Netwerk.fm-bijeenkomst - Werkgroep Utrecht/ West (Hillegom) 26 Informatiebijeenkomst Benchmarken en NEN 2748 / EN (Amsterdam) 1 28 Cursus Benchmarken van facilitaire kosten en kwaliteit (n.t.b.) APRIL 4 Themabijeenkomst MKFA en contractmanagement (Eindhoven) 9 Cursus Organisatiegericht huisvesten (centraal in NL) 3 9 Cursus Effectief functioneren van een facilitair team (Nijmegen) 11 Cursus Financieel Management voor Facility Managers (Amsterdam) 12 Netwerk.fm-bijeenkomst Strategisch Beraad Provincies (Haarlem) 18 Cursus Regie over de prestaties van medewerkers (Nijmegen) 25 Training Kick-off bijeenkomst three peaks challenge (Bergen)

15 Focus! Magazine Pagina 15 JUNI Alle bijeenkomsten op een rij AGENDA MEI 14 Cursus Value Engineering, waarde creatie binnen FM (centraal in NL) 17 Netwerk.fm-bijeenkomst Werkgroep Zuid (Breda) 21 Cursus Meer met minder: de spanning tussen FM en organisatie (centraal in NL) 31 Netwerk.fm Platform FM (Zoetermeer) 4 Informatiebijeenkomst DIV benchmark (Apeldoorn) 7 Netwerk.fm-bijeenkomst IAM (n.t.b.) 13 Netwerk.fm-bijeenkomst Werkgroep Utrecht/ West (Utrechtse Heuvelrug) 14 Netwerk.fm-bijeenkomst Strategisch Beraad Noord-Oost (Emmen) 22 Training Three Peaks Challenge (Ardennen) 23 Training Three Peaks Challenge (Ardennen) JULI 2 Rapportagebijeenkomst MKFA (n.t.b.) 4 Validatiebijeenkomst - FKG (n.t.b.) AUGUSTUS 29 Training - Three Peaks Challenge (UK) 30 Training - Three Peaks Challenge (UK) 31 Training - Three Peaks Challenge (UK) SEPTEMBER 1 Training - Three Peaks Challenge (UK) 13 Netwerk.fm-bijeenkomst Platform FM (n.t.b.) 17 Cursus Organisatiegericht huisvesten (centraal in NL) 20 Netwerk.fm-bijeenkomst Strategisch Beraad Provincies (n.t.b.) 23 Netwerk.fm-bijeenkomst Werkgroep Limburg (n.t.b.) 25 Rondetafelbijeenkomst MBO Facilitaire Benchmark (Woerden) 26 Netwerk.fm-bijeenkomst Werkgroep Gelderland/ Flevoland (Brummen) 27 Rondetafelbijeenkomst HBO Facilitaire Benchmark (n.t.b.) 27 Netwerk.fm-bijeenkomst Strategisch Beraad Noord-Oost (Borne)

16 Focus! Magazine Pagina 16 OKTOBER 1 Cursus Value Engineering, waarde creatie binnen FM (centraal in NL) 2 Themabijeenkomst MKFA en hostmanship (n.t.b.) 4 Netwerk.fm-bijeenkomst Werkgroep Zuid (Heerlen) 8 Cursus Meer met minder: de spanning tussen FM en organisatie (centraal in NL) 28 Cursus Leiderschap voor facility managers (Nijmegen) 29 Cursus Leiderschap voor facility managers (Nijmegen) NOVEMBER 1 Jaarlijks congres (Zutphen) 7 Cursus - Professionaliteit in facilitaire dienstverlening (Nijmegen) 14 Netwerk.fm-bijeenkomst Werkgroep Utrecht/ West (n.t.b.) DECEMBER De meest geüpdatete versie van deze agenda is ook online te raadplegen, via of scan de QR-code Het effect van de Mailprofs Kwaliteitsaward Afgelopen november vond in stadion Galgenwaard in Utrecht voor de zesde keer de uitreiking van de Mailprofs Kwaliteitsaward plaats. Dit jaar ging de DIV afdeling van Waterschap Brabantse Delta er met de prestigieuze prijs vandoor. Een video van de feestelijke uitreiking aan het DIV team is te vinden op de website van Documentwereld en via de QR code Hiernaast:! Uit het juryrapport: Bij deze organisatie was sprake van een professionalisering en ontwikkeling van alle teamleden, elk naar zijn of haar vermogen. De organisatie onderscheidde zich door een innovatieve kwaliteitsmethodiek waarmee de nieuwe rolverdeling tussen de medewerkers van de organisatie en de DIV afdeling na invoering kan worden gemonitord. Zoals bij alle drie de finalisten waren ook hier de klanten bijzonder tevreden over de dienstverlening, maar wat wel heel bijzonder was: hier vonden de klanten die zeer positief over het digitale werken spraken, dat DIV eigenlijk wel wat strenger zou mogen zijn. Het tekent de goede harmonie, die de bereikte resultaten mogelijk maakte. De jury is onder de indruk van de professionele manier waarop resultaten zijn en worden bereikt.

Fier.fm. Bedrijfspresentatie. Fier.fm: dichtbij de klant, dichtbij onszelf

Fier.fm. Bedrijfspresentatie. Fier.fm: dichtbij de klant, dichtbij onszelf Fier.fm Bedrijfspresentatie Fier.fm: dichtbij de klant, dichtbij onszelf ROUTEKAART Kennismaking Fier.fm 6-4-2010 / 2 Over ons ROUTEKAART Kennismaking Fier.fm 6-4-2010 / 3 Over ons: Fier.fm in het kort

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

DUTCH INNOVATION FACTORY

DUTCH INNOVATION FACTORY DUTCH INNOVATION FACTORY WAAROM DIF? (Door-)startende IT-bedrijven hebben voorkeur voor industriëel erfgoed Relatie HBO Bedrijfsleven versterken / Verankeren HBO in Zoetermeer Behoefte aan Ontmoeten Aantrekkelijker

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheidsdialoog Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheid U kunt waarschijnlijk bijna alle woorden relateren aan uw organisatie. Maar welke zijn echt relevant en significant?

Nadere informatie

GASTVRIJHEIDMEDEWERKER IN DE ZORG (GIDZ)

GASTVRIJHEIDMEDEWERKER IN DE ZORG (GIDZ) GASTVRIJHEIDMEDEWERKER IN DE ZORG (GIDZ) Bedankt voor het vergelijken en aanvragen van een brochure via Springest. We hopen dat we je met deze informatie kunnen helpen bij het maken van een keuze voor

Nadere informatie

Lenneke Noorlander. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 4 april 1986, woonachtig te Rotterdam 06 43 97 29 46 l.noorlander@facilityestate.

Lenneke Noorlander. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 4 april 1986, woonachtig te Rotterdam 06 43 97 29 46 l.noorlander@facilityestate. CURRICULUM VITAE Lenneke Noorlander 4 april 1986, woonachtig te Rotterdam 06 43 97 29 46 l.noorlander@facilityestate.nl Profiel Lenneke is een gedreven facilitair professional, die energie haalt uit het

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing!

Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing! Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing! Flavours to go Het flexibele concept voor uw interne catering waar u de smaak van te pakken krijgt! Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing!

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Talent wins games Teamwork & Intelligence wins championships Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Een duizendpoot in uw organisatie

Een duizendpoot in uw organisatie Een duizendpoot in uw organisatie Alles wat u altijd al wilde weten over Facilitaire flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Servicegerichtheid en klantvriendelijkheid zijn tegenwoordig kwaliteiten

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente Het succes van samenwerking Het project VAKwerk Doel van het project: het optimaliseren van kansen op werk door te investeren in de kansen door

Nadere informatie

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden.

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden. vergroot uw slagkracht Huisvesting Innovatie Projectmanagement Optimale benutting Bedrijfsprocessen Faculteit Economie en Management Bedrijfskundig management Wilt u uw bedrijfsvoering laten analyseren

Nadere informatie

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Intermediairs Verwacht u dat uw product- en dienstenportefeuille ingrijpend gaat wijzigen? Verwacht u dat uw klant-markt combinaties ingrijpend

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

03 november 2011. Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle

03 november 2011. Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle 03 november 2011 Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle Voor meer informatie: b.brink@royalhaskoning.com of 06-55885393 Duurzaam ontwerpen Geïnspireerd door Cradle

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Ondersteunen in professionele organisatie van Gastvrijheid, Eten & Drinken

Ondersteunen in professionele organisatie van Gastvrijheid, Eten & Drinken Ondersteunen in professionele organisatie van Gastvrijheid, Eten & Drinken Kennis-maken Modern advies- & trainingsbureau Ruim 30 jaar ervaring in adviesveld Innoverende aanpak Onze missie Onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Handreiking borging brandveiligheid unitbouw

Handreiking borging brandveiligheid unitbouw Handreiking borging brandveiligheid unitbouw PM foto: unitbouw met gevelbekleding Aanleiding en achtergrond Unitbouw die vooral voor tijdelijke bouw wordt toegepast - kan, net als andere bouwmethoden,

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Het maken van een duurzaamheidsbeleid

Het maken van een duurzaamheidsbeleid Het maken van een duurzaamheidsbeleid Workshop Lekker Betrokken! Phyllis den Brok Projectleider Lekker Betrokken! phyllis@phliss.nl 06-22956623 hhp://www.phliss.nl/lb.html Duurzaamheid Definitie duurzaamheid:

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Slimmer werken, niet harder

Slimmer werken, niet harder Lean Management bij gemeenten Slimmer werken, niet harder Tekst: Riek Veurink / Fotografie: Kees Winkelman En ineens hoor je het overal om je heen: Lean Management als manier om ontwikkelingen in gemeenteland

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Kennisdeling Procesmanagement

Kennisdeling Procesmanagement Kennisdeling Procesmanagement Transparantie in Kwaliteit: succes gegarandeerd op basis van de (Referentie) InformatieArchitectuur André Wessels ROC van Twente Jan Kouwenhoven Mavim/The Weels Inventors

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Ambitie brengt je naar een hoger niveau

Ambitie brengt je naar een hoger niveau Ambitie: Excellent Lokaal Overheidsmanagement Ambitie brengt je naar een hoger niveau Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Duizenden aanbieders van opleidingen zijn er in overheidsland. En

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID

EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID EEN MAATWERK CONCEPT VAN FACILITY PORTAL VOOR DE OPTIMALE (BRAND)VEILIGHEID Brandveiligheid is tegenwoordig een hot item. Vele droevige gebeurtenissen hebben hiertoe geleid en nog steeds blijkt de brandveiligheid,

Nadere informatie

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection Improve through Reflection Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf Tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Advies en verbetermanagement. eindgebruikers. de beleving

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Hans de Jonge 29 oktober2009

Hans de Jonge 29 oktober2009 Hans de Jonge 29 oktober2009 Strategische doelen Rendement Risico s Monitoring en verantwoording Risico- en lifecycle management Veroudering & lifecycle Besluitvorming en prioritering Operationele werkzaamheden

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Wordt HR een echte bedrijfsfunctie?

Wordt HR een echte bedrijfsfunctie? Vergroot de slagkracht van HR! Wordt HR een echte bedrijfsfunctie? In deze tijd van crisis lijk het er soms op dat bij HR harder wordt ingegrepen dan elders. Hoe kan HR beter laten zien wat haar toegevoegde

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is voor iedereen

Het Nieuwe Werken is voor iedereen Het Nieuwe Werken is voor iedereen Lessen uit 10 Best Practices 2010 Corporate Facility Partners Het Nieuwe Werken inhoud Korte Introductie Het Nieuwe Werken is voor iedereen Gefaseerde aanpak van Het

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Duurzaam contractmanagement

Duurzaam contractmanagement Duurzaam contractmanagement Samenvatting Hoe wordt de duurzaamheid van de ingekochte producten en diensten ondergebracht in facilitaire contracten en wat betekent dat voor het contractmanagement? Inleiding

Nadere informatie

De studenten consultancy op het gebied van social enterprises en non-profits

De studenten consultancy op het gebied van social enterprises en non-profits SOCIAL IMPACT CONSULTING De studenten consultancy op het gebied van social enterprises en non-profits INFORMATIEBROCHURE 2017-2018 WORD STUDENTCONSULTANT BIJ SOLVE UTRECHT! WAT IS SOLVE? Stichting SOLVE

Nadere informatie

Projectmatig veranderen in de bank

Projectmatig veranderen in de bank Projectmatig veranderen in de bank Maandag 21 september 2009 Ronald Janssen Implementatiemanager Even geen Prince2... of toch?! Aanpak LPM Materie Houding & Vaardigheden Lokale bankenkennis Project- management

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 even voorstellen Experts Jeroen Freijser MBA (manager Facility Management KPN) Anneke de Graaf

Nadere informatie

Masterclass Opdrachtgeverschap

Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Het volgende scenario zal veel lijnmanagers bekend in de oren klinken: de organisatie besluit tot uitvoering van een project en hij of zij

Nadere informatie

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Digitale informatievoorziening is de cruciale factor EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET ICT in perspectief > EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Het gaat vandaag niet over de techniek, maar over de

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein 2 mei 2017 Workshop Maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein het hoofd bieden Introductie De transitiedriehoek en de aanpak

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Dagprogramma. Dagvoorzitter Gert-Jan Jansen. Facilitaire Rondleiding De Kuip

Dagprogramma. Dagvoorzitter Gert-Jan Jansen. Facilitaire Rondleiding De Kuip Dagprogramma 09:30 uur Ontvangst met koffie en thee 10:00 uur Facilitaire Rondleiding De Kuip 11:00 uur Koffie break 11:30 uur Benchmark XL - Kennisdelen en Verbeteren 12:30 uur Netwerk Lunch 13:15 uur

Nadere informatie

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl Samenwerken in een SSC Ton Bernts Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Achtergrond 49% Energy 2 Het netwerkbedrijf Alliander wordt gevormd door de onderdelen Liander, Liandon en Endinet.

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie

Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie Quadrance Wat is Quadrance en wie zijn wij? Adviesbureau vastgoed exploitatie: 16 medewerkers,

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie