AGENDA Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE"

Transcriptie

1 * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr Digitale versie? Scan hier: Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing DIV activiteiten leidt tot kostenbesparing! THREE PEAKS CHALLENGE Doe mee met de uitdaging van het jaar! Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer Erick Wuestman Lust of last? Integraal accommodatiemanagement

2 Focus! Magazine Pagina 2 VAN DE REDACTIE Ontwikkelende netwerken Wat ons betreft verdient het begrip circulaire economie nu al een vermelding in het begrippenkader rondom facility management. Daarnaast moet het als ontwikkelrichting een vermelding krijgen in de Van Dale. Hier is sprake van een nieuwe trend en wij zijn fier dat wij deze in de derde editie van Focus! Magazine met u mogen delen. Een editie die bol staat van interessante ontwikkelingen in ons mooie vakgebied. Deze uitgave toont weer eens aan hoe belangrijk het hebben van en actief deelnemen aan netwerken is. Kennis halen, brengen en delen is in deze economisch spannende tijd een must voor elke facilitair medewerker. Het is om het even of dit nu gebeurt door het deelnemen aan bijeenkomsten, het volgen van trainingen of het deelnemen aan benchmarks. Fier.fm en haar partners bieden u het hele spectrum waar u uw voordeel mee kunt doen. Wij zijn weer trots op onze glossy en wensen u met het lezen van deze derde editie veel leesplezier. Fier.fm COLOFON Focus! Magazine is een uitgave van Fier.fm uit Amsterdam. Heeft u opmerkingen of vragen over (de inhoud van) dit magazine? Neem dan contact met ons op via: of Fier.fm, Postbus 424, 2400 AK Alphen a/d Rijn of Redactieteam: Sheryl Limburg, Froukje Terpstra, Pieter Buis en Remko Oosterwijk. Medewerking van: Erick Wuestman, David van Stijn, Hairo van den Berg, Joost van Bommel, Mailprofs, William Toma, Annelotte Vos, Madelon de Graaf en Martin Jochems. Druk: Multicopy Alphen a/d Rijn. Oplage: 600 exemplaren.

3 Focus! Magazine Pagina 3 INHOUD Agenda 2013 Alle bijeenkomsten op een rij 14 DIV benchmark 2013 Beheersing DIV activiteiten leidt tot kostenbesparing! 24 Three peaks challenge Doe mee met de uitdaging van het jaar! Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer Erick Wuestman Lust of last? Integraal accommodatiemanagement EN VERDER 2 Colofon 6 Activiteiten gerelateerd werken: een toelichting op de training 7 Gastcolumn Hairo van den Berg 8 4 x 2 vragen aan onze jongste Fier.fm ers 10 Bijt u vast in de benchmark 11 Column Remko Oosterwijk 12 De toegevoegde waarde van facility management 16 Het effect van de Mailprofs Kwaliteitsaward 18 Wij gaan voor veilig 19 Gastcolumn Erick Wuestman 20 Cursusprogramma Brandveiligheid: een aanhoudende zorg

4 Focus! Magazine Pagina 4 Integraal Accommodatie management LUST of LAST? Facility Management (FM) is in de meeste organisaties verantwoordelijk voor het beheer van kantoorhoudende panden. Steeds vaker wordt FM gevraagd ook het beheer van andere panden en objecten te verzorgen. Dit kan variëren van sport- en welzijnsaccommodaties tot gebouwen met een multifunctioneel doel. Waar FM veelal niet is betrokken bij de ontstaansgeschiedenis van deze ontwikkelingen, deze niet vanuit een heldere visie worden benaderd, zal de beheerssituatie altijd problematisch zijn en worden. ONTSTAAN VAN HET INITIATIEF# De afgelopen twee jaar heeft een speciaal in het leven geroepen werkgroep met specialisten zich gebogen over de complexe materie van integraal accommodatiemanagement (IAM) bij gemeenten, een initiatief van Fier.fm en Yask. Gemeenten in het algemeen en facilitaire afdelingen in het bijzonder hebben nauwelijks een visie op de vraag of IAM een wenselijke oplossing is op de problemen rondom het integraal beheren en exploiteren van eigendommen. De behoefte hieraan, zo is gebleken uit de praktijkervaringen, is groot. Een werkgroep van deskundigen heeft zich gebogen over deze problematiek en zal in de loop van 2013 met een eindoordeel in de vorm van een algemeen bruikbare checklist komen. Eén van de gestelde vragen is of FM prominent IAM moet claimen. Is IAM nu een uitdaging en kan het een grote toegevoegde waarde zijn, of brengt het alleen maar problemen en moet FM er maar vanaf zien. Is het een lust of een last? De vraag is of FM prominent IAM moet claimen? EEN DEFINITIE VOOR INTEGRAAL ACCOMODATIEMANAGEMENT# Een andere belangrijke vraag die beantwoord moest worden, is de demarcatielijn tussen vastgoed/fm/exploitatie en beheer. Maar bovenal antwoord geven op de definitie van IAM. Gekozen is voor de volgende definitie:# (Gemeentelijk) integraal accommodatiemanagement is het verwerven, in stand houden, organiseren, gebruiken en ondersteunen voor de gebruikers van (gemeentelijke) accommodaties* optimaal passend binnen de (gemeentelijke) doelstellingen. KENMERKEN VAN IAM# Op basis van praktijkvoorbeelden bij onder andere de gemeente Barendrecht, Haarlemmermeer, Heerlen en Zaanstad is opgesomd waar gemeenten bij de integratie van IAM met de afdeling FM tegenaan lopen. 1. Er is geen zicht op de aanwezige contracten met gebruikers; 2. Er is geen visie. Noch van bestuur noch van beleidsafdelingen; 3. Er worden of zijn toezeggingen gedaan aan bestaande gebruikers die het beheer lastiger maken (voorbeeld: gebruikers nemen hun eigen schoonmaakdienst mee); 4. Er worden geen goede en heldere gebruiksafspraken gemaakt (voorbeeld: openingstijden); 5. Daar waar er restauratieve faciliteiten zijn, wordt nauwelijks aandacht geschonken aan de specifieke wettelijke en plaatselijke voorschriften (historische afspraken omtrent opening bijvoorbeeld); 6. Beheersregels zijn niet of nauwelijks aanwezig waardoor het maken van eenduidige afspraken bemoeilijkt wordt; *het begrip accommodatie kan per organisatie verschillend vorm en inhoud worden gegeven.

5 Focus! Magazine Pagina 5 7. Er is een aantoonbare complexiteit omdat het geheel zich afspeelt in een complexe politieke context; 8. De rollen van de betrokken partijen (actoren genoemd) zijn onduidelijk of niet eens in beeld; 9. De kennis over IAM is te zeer versnipperd in organisaties waarbij kennis delen niet een eerste prioriteit is; 10. Er is geen sprake van professioneel opdrachtgeversschap; 11. Huurders en gebruikers staan niet centraal; 12. Er is een gebrek aan inzicht van de uit te voeren werkzaamheden (op detailniveau); 13. De demarcatie tussen de verschillende spelers is onduidelijk. De centrale vraag die de werkgroep zich heeft gesteld is: is het mogelijk een document op te stellen aan de hand waarvan organisaties die met deze materie te maken hebben of krijgen IAM beter begrijpen en beheersbaar kunnen maken? Na ruim twee jaar en 8 vergaderingen verder, meent de werkgroep IAM zo ver te zijn dat zij, een bruikbaar document kunnen presenteren. Zij pretendeert hiermee niet compleet te zijn, maar hoopt dat betrokkenen in IAM processen, hier een toegevoegde waarde in zien en de checklist als hulpmiddel kunnen gebruiken hun positie te bepalen. Dit document, een checklist, wordt in de komende vergaderingen verder in detail Checklist om IAM beter te begrijpen is in de maak. besproken en uitgewerkt en zal naar verwachting medio 2013 vastgesteld worden zodat hier in de septembereditie van Focus aandacht aan geschonken kan worden. Wij zullen het eindoordeel in editie vier van Focus Magazine (najaar) in zijn geheel plaatsen zodat de resultaten gebruikt kunnen worden door een ieder die daar behoefte aan heeft. Remko Oosterwijk en Froukje Terpstra ( i.s.m. William Toma van Yask)

6 Focus! Magazine Pagina 6 Activiteiten Gerelateerd Werken Een toelichting op de training organisatiegericht huisvesten De werkomgeving mag zich verheugen in een warme belangstelling. Helaas niet altijd vanwege de toegevoegde waarde maar vooral als onderwerp om kosten op te besparen. Dat het besparend werkt om slimmer om te gaan met huisvesting is waar, maar deze eenzijdige benadering doet afbreuk aan de kansen die huisvesting biedt in het beter presteren, beter samenwerken en het bewegen naar een nieuwe vorm van organiseren. Het Nieuwe Werken (HNW) is als begrip zo ingeburgerd dat iedereen het delen van werkplekken en slim omgaan met ruimte ermee associeert. Voor Erick Wuestman, oprichter van adviesbureau VAXA, en de trainer in deze cursus, bestaat HNW niet. Hij gebruikt bewust de term Uw Nieuwe Werken. Als consultant rondom strategische huisvestingsvraagstukken, werkplekconcepten en organisatiecultuurverandering is Erick dagelijks betrokken bij projecten rondom huisvesting en andere manieren van werken. In deze training gaat Erick diep op deze materie in, geeft deelnemers een kijkje in de keuken van innovatieve werkplekconcepten en de wijze waarop deze worden ontwikkeld. Leidend voor de benadering van Erick is de mens. Meubels, inrichtingen en best practices zijn voor Erick een afgeleide van de basisvraag WAAROM een organisatie kiest voor een nieuwe aanpak. Vanuit deze WAAROM volgt de HOE en pas in Trainingsdata 9 april 17 september die fase wordt het relevant en interessant te kijken met welke middelen deze HOE het meest effectief kan worden gefaciliteerd.het gaat hierbij om het uitlijnen van human resource factoren met facility management en ICT actoren. Organisatiehuisvesting dient aan te sluiten bij de organisatiekenmerken. Met name die kenmerken die verband houden met de ontwikkeldoelen voor de (middel)lange termijn. In deze training komen items aan bod die verband houden met het analyseren van organisatiekenmerken. Uw eigen drijfveren komen aan de orde, evenals een aantal instrumenten en hulpmiddelen om vanuit deze drijfveren te komen tot een plan van aanpak en een stappenplan. De training werd vorig jaar gegeven in het innovatieve ontmoetingscentrum van het gerenoveerde kantoor van de Provincie Overijssel in Zwolle. De deelnemers hebben gedurende de dag op verschillende plekken in het gebouw activiteiten ondernomen en zo aan den lijve ondervonden welk effect inrichting en verschillende typen meubilair heeft op de prestaties. Deze ervaring maakt nadrukkelijk deel uit van de training, net als de zelfwerkzaamheid en de instructie perioden. Deze training biedt een dynamische verdieping in de effecten van huisvesting, de ideeën er achter, instrumenten om innovatieve huisvestingsconcepten te ontwikkelen en een strategie om de implementatie van nieuwe manieren van werken te begeleiden. De deelnemers van vorig jaar waren enthousiast. Ook iets voor u?

7 Focus! Magazine Pagina 7 Extra thema bijeenkomst #liefdegaatdoorde GASTCOLUMN Neemt u duurzaamheid met een korreltje zout? Volg ons op Stand op KING congres groot Fier.fm feliciteert. Gemeente Zaanstad met het winnen van de DCM* award 2012 dankzij hun digitale postkamer! *document en content management Donderdag 31 januari publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie nieuwe richtlijnen voor een gezonde voeding. Eerder beval de VN-organisatie volwassenen aan 2 gram natrium te gebruiken, maar nu wordt gesproken van minder dan 2 gram. Dit om het risico van hartziekten en hersenbloedingen te verminderen. De discussie loopt al langer, maar de risico s van te veel zoutgebruik zijn blijkbaar toch groter dan aanvankelijk werd gedacht. De gemiddelde consumptie van zout is overigens 10 gram per dag! Rijksoverheden zijn bij de aanbesteding van hun catering gehouden aan de richtlijnen voor duurzame catering. De door het ministerie van Economische Zaken opgestelde richtlijnen houden o.a. in dat 50% van de producten die worden aangeboden duurzaam moeten zijn. Gek genoeg zijn hierin geen richtlijnen te vinden over het aanbieden van gezonde producten. Vreemd, want duurzaamheid gaat ook over mensen. Het Voedingscentrum heeft ervoor gezorgd dat voor de consument duidelijk is welke gezondere en bewuste keuzes hij kan maken. Het groene en blauwe vinkje heeft zijn uitwerking op mensen. De nieuwe richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie zullen ongetwijfeld door het voedingscentrum worden aangehouden. Meer dan ooit ligt het voor de hand om in de richtlijnen voor duurzame catering ook een verwijzing te maken naar gebruik van gezonde producten. De overheid heeft een duidelijke voorbeeldfunctie en zou hiermee voorop moeten lopen. Duurzaamheid gaat ook om de gezondheid van medewerkers op langere termijn. De rijksoverheid heeft het zelf niet voor niets over (maatschappelijk verantwoord) ondernemen met aandacht voor People, Planet, Profit. Nu is er natuurlijk niet echt een man overboord. Het ontbreken van richtlijnen wil nog niet zeggen dat gezondheidsclaims hoeven te ontbreken in de aanbestedingsspecificaties. Slimme facility managers weten dat en nemen dat uiteraard niet met een korreltje zout! Hairo van den Berg# Manager Corporate Development bij Sodexo

8 Focus! Magazine Pagina 8 1. Wie is Annelotte Vos? Annelotte (22 jaar) is vierdejaars student aan de hogeschool Inholland te Diemen. Na het behalen van haar HAVO diploma is ze begonnen met de opleiding Facility Management. Naast haar studie is Annelotte te vinden op de tennisbaan, het theater, het winkelcentrum en in horecagelegenheden met vrienden en familie. 2. Wat betekent Facility Management voor Annelotte? Facility Management is voor Annelotte een vakgebied dat aansluit bij haar interesses; het regelen van allerlei facetten, adhoc handelen, het oplossen van problemen, het omgaan met gasten en daarbij klanttevredenheid voorop laten staan. Facility management is voor Annelotte het zoeken naar een passende aanpak. 3. Wat heeft Annelotte tot nu toe gedaan op het gebied van Facility Management? Annelotte heeft twee keer stage gelopen in facilitaire organisaties. Vanuit haar studie gaat ze regelmatig op bezoek bij verschillende bedrijven waar ze kennis maakt met facilitaire probleemstellingen vanuit de praktijk. Daarnaast is Annelotte excellent studente bij F-mex, een organisatie die de studenten dichter bij het werkveld wil brengen. Zij doet sinds 2011 mee aan het F-mex traject en mag zich excellent studente noemen na het behalen van haar derdejaars stage bij het Nederlands Instituut voor Beeld en geluid. 4. Wat gaat Annelotte doen bij Fier.fm? In februari gaat Annelotte beginnen aan haar afstudeeropdracht bij Fier.fm. Haar afstudeeropdracht zal betrekking hebben op de NEN-EN De afstudeeropdracht zal aansluiten op de opdracht die vorig jaar is uitgevoerd door Angela. Het onderzoek waar Annelotte zich mee bezig gaat houden zal leiden tot een advies over het implementeren van de NEN-EN bij Fier.fm. Met frisse energie ziet ze haar afstudeerperiode tegemoet. Annelotte is te bereiken via 4 x 22

9 Focus! Magazine Pagina 9 vragen aan onze Fier.fm ers jongste 1. Wie is Madelon de Graaf? Madelon de Graaf is 21 jaar en woont in Alphen aan den Rijn. Madelon studeert Facility Management aan de Haagse Hogeschool, en zit in het vierde leerjaar. Dit jaar gaat zij afstuderen bij Fier.fm waar ze erg veel zin in heeft. Naast haar studie werkt ze in een bloemenwinkel in Alphen. In haar vrije tijd vindt ze het leuk om gezellig wat te drinken met vrienden en daarnaast gaat ze er graag op uit. 2. Wat betekent Facility Management voor Madelon? Binnen Facility Management spreekt vooral de adviserende rol haar erg aan, en ze zou graag na haar studie in een specialistische of adviserende rol werkzaam willen zijn. Daarnaast is het oplossen van facilitaire problemen een uitdaging die haar aanspreekt binnen facility management. 3. Op welke ervaringen betrekking hebbende op Facility Management is Madelon fier? Madelon is trots op het feit dat zij haar propedeuse in 1 jaar heeft gehaald. Ook is zij trots op de kennis en ervaring die zij heeft opgedaan door de stages, tijdens haar studie. Zij heeft stage gelopen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Nationale Nederlanden. Ook heeft Madelon gewerkt op de servicedesk bij ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tijdens de opleiding Facility Management heeft Madelon bij veel verschillende bedrijven een kijkje in de keuken kunnen nemen. Daarnaast heeft zij bij de ANWB en KPMG projecten uitgevoerd vanuit de opleiding op het gebied van inkoop. 4. Wat gaat Madelon doen bij Fier.fm? In februari gaat Madelon beginnen met haar afstudeeropdracht bij Fier.fm. Tijdens haar afstudeerperiode gaat zij een doorbelast-tool ontwerpen. Met deze tool kan Fier.fm organisaties adviseren of het verstandig is om de facilitaire kosten intern door te belasten. Madelon is te bereiken via

10 Focus! Magazine Pagina 10 Bijt u vast in de benchmark! In de vorige Focus! heeft u kennis kunnen maken met onze benchmarkonderzoeken. Jaarlijks verzamelen meer dan 100 organisaties facilitaire (benchmark)gegevens. Fier.fm ondersteunt organisaties bij het verzamelen, analyseren en rapporteren van deze data. In dit artikel vindt u meer informatie over deze onderzoeken en de updates ten opzichte van vorig jaar. MBO Facilitaire Benchmark Deze benchmark wordt in opdracht van MBO Diensten (Facilitaire Samenwerkingsverband ROC s, AOC s en Vakscholen) gehouden. Zowel grote als kleine instellingen hebben- of gaan in 2013 deelnemen aan dit onderzoek. Wist u dat in 2013 Deze benchmark voor de tiende keer wordt uitgevoerd? In samenwerking met specialisten het thema inkoop wordt uitgelicht? Net als in 2012 alle deelnemers een persoonlijke rapportage ontvangen? Er een speciale bijeenkomst voor AOC s wordt georganiseerd? Deze benchmark voor de vijftiende keer wordt uitgevoerd? Bijna 60 gemeenten zijn aangesloten bij dit initiatief? Het onderzoek op 28 maart start met een training benchmarken? De mogelijkheid bestaat voor deelnemers om een individuele audit uit te voeren? Facilitaire Kengetallen Gemeenten De FKG is een onderzoek dat al geruime tijd wordt uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op de facilitaire kosten en kengetallen van het stadhuis en/of stadskantoor. Wist u dat in 2013 Meetmethodiek Kwaliteit Facilitaire Activiteiten De MKFA is een methodiek welke zowel de kosten als kwaliteit van facilitaire organisaties benchmarkt. Het onderzoek is opgesteld in samenwerking met de Universiteit van Wageningen. Het onderzoek richt zich op alle kantoorhoudende organisaties. Wist u dat in 2013 Deelnemers vaak bij elkaar in de keuken kijken? Dat dit op 6 maart wordt gedaan bij het Econexishuis in Zwolle? Deze benchmark dit jaar voor de tiende keer wordt uitgevoerd? De mogelijkheid bestaat om de module klanttevredenheid toe te voegen?

11 Benchmark DIV Ruim twee jaar geleden is gestart met deze benchmark. Negen gemeenten namen het initiatief om het onderdeel documentmanagement (met in het bijzonder digitalisering, post en archief) verder te onderzoeken. In 2012 hebben 23 deelnemers meegedaan. Wist u dat in 2013 Deelname voor provincies ook mogelijk is? Dat op 4 juni alle geïnteresseerden uitgenodigd zijn voor de informatiebijeenkomst? De vragenlijst in samenwerking met deelnemers wordt opgesteld? Het onderzoek voor de derde keer zal worden uitgevoerd? HBO Facilitaire Benchmark Deze benchmark onderzoekt de facilitaire kosten, trends en parameters van hogescholen in Nederland. Tevens is het mogelijk de klanttevredenheid van eindgebruikers hieraan te koppelen. Wist u dat in 2013 Op 8 maart het onderzoek van start gaat met een info- en trainingsbijeenkomst? De klanttevredenheidsmodule i.s.m. Hospitality Consultants wordt aangeboden? Het onderzoek voor de negende keer wordt uitgevoerd? Het mogelijk is om op maat gemaakte rapportages te (laten) maken? Focus! Magazine Pagina 11 COLUMN Leren, begrijpen en toepassen In 1997 werd het fundament (NEN 2748) gelegd voor de 7 klapper NEN-EN normen, welke in 2012 met de publicatie van de zevende norm werd afgerond. Als voorzitter ben ik afgetreden, toch zal mijn rol nog niet helemaal zijn uitgespeeld. Er ligt nog één schone opdracht te wachten, namelijk de vertaling van 5 van de 7 NEN-EN normen. In nauwe samenwerking met de allerbeste studenten en begeleiders van de Hanzehogeschool te Groningen en de Haagse Hogeschool te Den Haag, wordt nu gewerkt aan een programma om de NEN-EN normen 4 en 7 te vertalen. De keuze voor het HBO-FM onderwijs is niet zo vreemd. De vertaling van normen via de geëigende kanalen (vertaalbureau) is een kostbaar en tijdrovend iets. De financiële middelen van de normcommissie zijn beperkt en het bedrijfsleven staat niet te popelen om de financiering van de vertalingen te verzorgen. Bovendien is onze ervaring met de vertaling van de eerste twee normen door een vertaalinstituut niet zo positief geweest. Het kostte veel tijd de vertaling in FM taal te krijgen. Met de betrokkenheid van beide hogescholen voorkomen we dit probleem. De kwaliteit is gewaarborgd (taalkennis en FM inhoudelijke kennis) en de kosten blijven beperkt. Maar hun betrokkenheid heeft ook voor de opleidingen voordelen. Onder het mottto leren, begrijpen en toepassen van de Europese FM normen hebben beide instituten een weg ingeslagen waar FM Nederland en Europa veel baat bij zullen hebben. Ik wens hen daarbij veel succes. Remko Oosterwijk Voormalig voorzitter NEN 2748 en NEN-EN-15221

12 Focus! Magazine Pagina 12 D e t o e g e v o e g d e waarde van facility management Hoe krijg je FM op de directie-agenda? Vind als facilitaire organisatie aansluiting bij de bedrijfsstrategie en bij de primaire processen van de organisatie. De resultaten in het onderzoeksrapport Benchmark facilitaire organisaties van FMM en Significant, spreken boekdelen: 58% van de ondervraagde facilitiy managers heeft de vrijheid om zelf facilitair beleid te ontwikkelen en te implementeren. En, bij slechts 17% van de facilitaire organisaties geeft de directie duidelijk richting aan de gewenste ontwikkeling van de facilitaire organisatie. Het bevestigt de geluiden die facilitair managers vaak laten horen: Facility Management dringt met moeite de bestuurskamers binnen. Dit terwijl vanuit de facilitaire dienstverlening enorme toegevoegde waarde geleverd kan worden. Facilitaire bedrijven zouden organisaties niet alleen kunnen ondersteunen bij hun processen maar ook bij het realiseren van de bedrijfs- doelstellingen. Er zijn 4 aspecten waar de facility manager toegevoegde waarde kan leveren. Efficiency Het hedendaagse economische klimaat dwingt organisaties om hun bedrijfsmodel en kosten goed onder de loep te nemen. Besparingen op facilitaire diensten zijn eenvoudig door te voeren door het servicelevel van de dienstverlening naar beneden bij te stellen. Ook standaardisatie van de dienstverlening en toepassing van automatisering van processen helpen mee om de efficiency van de organisatie te vergroten. Met goede communicatie naar alle stakeholders leiden deze maatregelen bovendien niet zelden tot hogere klanttevredenheid. Hiermee levert het facilitair bedrijf toegevoegde waarde voor de organisatie in de vorm van kostenbesparing. Overheidsorganisaties voorkomen daarmee onnodige uitgaven uit de portemonnee van de belastingbetaler. Voor het bedrijfsleven heeft dit een direct een positieve impact op het rendement van het bedrijf. Eindgebruikers kunnen rekenen op betrouwbare, eenvoudige en flexibele facilitaire dienstverlening onder het motto Goed is goed genoeg. Voor veel organisaties voldoet dit niveau van dienstverlening voor tal van processen. Human Resources Ook op meer zachte aspecten kunnen facilitaire organisaties van waarde zijn. Bijvoorbeeld op HR gebied, door de introductie van nieuwe werkplekconcepten om Het Nieuwe Werken te ondersteunen. Innovatieve werkplekconcepten kunnen niet alleen bijdragen om huisvesting efficiënter te gebruiken maar kunnen ook dienen om medewerkers aan te trekken en aan zich te binden. Hiermee wordt een directe bijdrage geleverd aan de aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever. Ook worden nieuwe werkplekconcepten ingezet om de communicatie en samenwerking te bevorderen en uiteindelijk de productiviteit van de medewerkers positief te beïnvloeden. De werkgever kan het zijn personeel ook naar de zin maken met andere facilitaire diensten zoals luxe cateringvoorzieningen of koffiecorners. Op deze manier onderscheid de werkgever zich ook nog eens van zijn concurrenten.

13 Focus! Magazine Pagina 13 Imago Wat lastiger om te kwantificeren, maar zeker niet met minder impact op het rendement, is de bijdrage die de facilitair manager kan leveren aan het imago van een bedrijf. Diensten waarmee niet alleen medewerkers maar ook externe relaties van het bedrijf in aanraking komen, kunnen mits uitgevoerd in lijn met de kern- en merkwaarden van het bedrijf, het imago versterken. Voorbeelden van diensten waarmee gasten in aanraking komen zijn vergadercentra/ het bedrijfsrestaurant of gastenontvangst. Ook de algehele uitstraling van een gebouw en de staat van het terrein en gebouw beïnvloeden het imago. Het vraagt in de ontwikkeling van dergelijke diensten goede afstemming met marketing & communicatie. Vaak wordt overigens ook de algehele kwaliteitsbeleving van de facilitaire diensten positief beïnvloedt door de introductie van dergelijke voorzieningen Continuïteit Bedrijfscontinuïteit is een aspect dat bij veel organisaties nog onderschat wordt. Sommige primaire processen zijn van dien aard dat verstoring ervan tot extra kosten leidt of directe achterstand op de concurrentie. Ook hier wordt op korte en/of lange termijn het rendement aangetast. Door facilitaire processen in te richten op het voorkomen van verstoringen of het snel oplossen ervan, wordt het rendement van de organisatie als het ware verzekerd. Je kunt hierbij denken aan facilitaire dienstverlening in expeditieruimtes, of de onderhoudsprogramma s en inzet voor productieruimtes, datacenters of laboratoria. Uitval of storingen aan installaties kunnen direct invloed hebben op de continuïteit van de primaire processen en daarmee de opbrengst van een bedrijf. Van de facility manager van vandaag worden deze strategische bijdragen verwacht. Door de toegevoegde waarde financieel te maken en uit te werken in business cases, door de stakeholders binnen de organisatie te betrekken, wordt facility management een serieus gespreksonderwerp aan de directietafel. Je zult dan ook zien dat de directie richting gaat geven omdat er ook daadwerkelijk iets te kiezen valt. David van Stijn is Marketing & communicatie manager bij Sodexo Altys FM in SAP Self Service Portal PDC Regieorganisatie FMIS Self Service Reserveren in CAD-integratie Outlook Monitoring CAD Services

14 Focus! Magazine Pagina 14 FEBRUARI 2 5 Startbijeenkomst - MBO Facilitaire Benchmark AOC-specifiek (Ede) 15 Netwerk.fm themabijeenkomst Liefde gaat door de Maag (Wageningen) MAART 5 Startbijeenkomst - MBO Facilitaire Benchmark ROC-specifiek (Rotterdam) 0 6 Startbijeenkomst MKFA en duurzaamheid (Zwolle) 8 Startbijeenkomst - HBO Facilitaire Benchmark (n.t.b.) 8 Netwerk.fm-bijeenkomst Strategisch Beraad Noord-Oost (Kampen) 11 Netwerk.fm-bijeenkomst - Werkgroep Limburg (Kerkrade) 15 Netwerk.fm-bijeenkomst Werkgroep IAM (Capelle a/d IJssel) 21 Netwerk.fm-bijeenkomst - Werkgroep Gelderland/ Flevoland (Rheden) 22 Netwerk.fm-bijeenkomst - Werkgroep Utrecht/ West (Hillegom) 26 Informatiebijeenkomst Benchmarken en NEN 2748 / EN (Amsterdam) 1 28 Cursus Benchmarken van facilitaire kosten en kwaliteit (n.t.b.) APRIL 4 Themabijeenkomst MKFA en contractmanagement (Eindhoven) 9 Cursus Organisatiegericht huisvesten (centraal in NL) 3 9 Cursus Effectief functioneren van een facilitair team (Nijmegen) 11 Cursus Financieel Management voor Facility Managers (Amsterdam) 12 Netwerk.fm-bijeenkomst Strategisch Beraad Provincies (Haarlem) 18 Cursus Regie over de prestaties van medewerkers (Nijmegen) 25 Training Kick-off bijeenkomst three peaks challenge (Bergen)

15 Focus! Magazine Pagina 15 JUNI Alle bijeenkomsten op een rij AGENDA MEI 14 Cursus Value Engineering, waarde creatie binnen FM (centraal in NL) 17 Netwerk.fm-bijeenkomst Werkgroep Zuid (Breda) 21 Cursus Meer met minder: de spanning tussen FM en organisatie (centraal in NL) 31 Netwerk.fm Platform FM (Zoetermeer) 4 Informatiebijeenkomst DIV benchmark (Apeldoorn) 7 Netwerk.fm-bijeenkomst IAM (n.t.b.) 13 Netwerk.fm-bijeenkomst Werkgroep Utrecht/ West (Utrechtse Heuvelrug) 14 Netwerk.fm-bijeenkomst Strategisch Beraad Noord-Oost (Emmen) 22 Training Three Peaks Challenge (Ardennen) 23 Training Three Peaks Challenge (Ardennen) JULI 2 Rapportagebijeenkomst MKFA (n.t.b.) 4 Validatiebijeenkomst - FKG (n.t.b.) AUGUSTUS 29 Training - Three Peaks Challenge (UK) 30 Training - Three Peaks Challenge (UK) 31 Training - Three Peaks Challenge (UK) SEPTEMBER 1 Training - Three Peaks Challenge (UK) 13 Netwerk.fm-bijeenkomst Platform FM (n.t.b.) 17 Cursus Organisatiegericht huisvesten (centraal in NL) 20 Netwerk.fm-bijeenkomst Strategisch Beraad Provincies (n.t.b.) 23 Netwerk.fm-bijeenkomst Werkgroep Limburg (n.t.b.) 25 Rondetafelbijeenkomst MBO Facilitaire Benchmark (Woerden) 26 Netwerk.fm-bijeenkomst Werkgroep Gelderland/ Flevoland (Brummen) 27 Rondetafelbijeenkomst HBO Facilitaire Benchmark (n.t.b.) 27 Netwerk.fm-bijeenkomst Strategisch Beraad Noord-Oost (Borne)

16 Focus! Magazine Pagina 16 OKTOBER 1 Cursus Value Engineering, waarde creatie binnen FM (centraal in NL) 2 Themabijeenkomst MKFA en hostmanship (n.t.b.) 4 Netwerk.fm-bijeenkomst Werkgroep Zuid (Heerlen) 8 Cursus Meer met minder: de spanning tussen FM en organisatie (centraal in NL) 28 Cursus Leiderschap voor facility managers (Nijmegen) 29 Cursus Leiderschap voor facility managers (Nijmegen) NOVEMBER 1 Jaarlijks congres (Zutphen) 7 Cursus - Professionaliteit in facilitaire dienstverlening (Nijmegen) 14 Netwerk.fm-bijeenkomst Werkgroep Utrecht/ West (n.t.b.) DECEMBER De meest geüpdatete versie van deze agenda is ook online te raadplegen, via of scan de QR-code Het effect van de Mailprofs Kwaliteitsaward Afgelopen november vond in stadion Galgenwaard in Utrecht voor de zesde keer de uitreiking van de Mailprofs Kwaliteitsaward plaats. Dit jaar ging de DIV afdeling van Waterschap Brabantse Delta er met de prestigieuze prijs vandoor. Een video van de feestelijke uitreiking aan het DIV team is te vinden op de website van Documentwereld en via de QR code Hiernaast:! Uit het juryrapport: Bij deze organisatie was sprake van een professionalisering en ontwikkeling van alle teamleden, elk naar zijn of haar vermogen. De organisatie onderscheidde zich door een innovatieve kwaliteitsmethodiek waarmee de nieuwe rolverdeling tussen de medewerkers van de organisatie en de DIV afdeling na invoering kan worden gemonitord. Zoals bij alle drie de finalisten waren ook hier de klanten bijzonder tevreden over de dienstverlening, maar wat wel heel bijzonder was: hier vonden de klanten die zeer positief over het digitale werken spraken, dat DIV eigenlijk wel wat strenger zou mogen zijn. Het tekent de goede harmonie, die de bereikte resultaten mogelijk maakte. De jury is onder de indruk van de professionele manier waarop resultaten zijn en worden bereikt.

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Juni 2014 Geen bits & bytes, maar mensen 10 Het Nieuwe Samenwerken Zo werkt HNW wél 18 Business Simulations Veranderen is mensenwerk 22

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland nationaal congres active ageing 2015 magazine voor active ageing professionals Nieuwe website Active Ageing Nederland Met robots langer zelfstandig WelkomLife, nieuwe website voor 50-plussers Zorgsector

Nadere informatie

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM THEMANUMMER 7, JUNI 2014 STRATEGISCH VASTGOED VISIE MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM DE CIRKEL ROND DE PIJNPUNTEN VAN DECENTRALISATIE

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie