Draadloze communicatie-infrastructuur. De verwachting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draadloze communicatie-infrastructuur. De verwachting"

Transcriptie

1 Algemene technologie Draadloze communicatie-infrastructuur voor de zorgsector Door: Herman Erdtsieck, Fix Telematics De ontwikkelingen op het gebied van draadloze communicatie zijn stormachtig verlopen. Zo is het aantal GSM-toestellen in Nederland momenteel al groter dan het aantal inwoners. Ook PC s worden steeds vaker draadloos met bedrijfs- of particuliere verbonden, en talloze toepassingen zoals afstandsbedieningen, inbraaksystemen en headsets zijn niet meer aan draden gebonden. Figuur 1. Dect toestel met paging en een alarmknop. Een WiFi toestel heeft wezenlijk geen ander uiterlijk. De verwachting is dat er in de nabije toekomst nog meer van draadloze verbindingen gebruik gemaakt zal gaan worden. In die zin is dit dan ook,naast het Internet Protocol (IP),een van de belangrijkste innovaties binnen de ICT. In dit artikel zal ingegaan worden op de diverse toepassingen, wat deze voor de zorg kunnen betekenen en welke haken en ogen eraan zitten. In het artikel Voice over IP (VoIP) - een revolutie of een hype? (zie TG van april 2005 of het kennisplein Bouwcollege) is beschreven dat IP voor tal van toepassingen, zoals telefonie en verpleegkundigen-oproepsystemen, in de nabije toekomst onvermijdelijk is, omdat alternatieven niet meer in de handel zullen zijn. Een van de grote voordelen is dat de gebruikte technieken bij de verzending van informatie eenduidig zijn en (dus) ook gebruik kunnen maken van dezelfde transport. Met een eenduidig communicatieprotocol zijn er ook op draadloos gebied geen aparte meer nodig. Nu is het gebruikelijk om Dect- voor telefonie en WiFi- voor data aan te leggen. De trend is dat er straks nog maar één netwerk nodig is - op basis van WiFi. Hoewel dit een vereenvoudiging lijkt, is niets minder waar. WiFi kent vele variaties, die elkaar snel opvolgen en meestal niet backwards compatible zijn. Ofwel, nieuwe toepassingen vereisen weer een nieuwe WiFi-variant met nieuwe investeringen voor de infrastructuur. Ook de beveiliging vormt een belangrijk aandachtspunt. Behalve dat de nodige versleuteling er voor moet zorgen dat de gegevens niet afgeluisterd kunnen worden, is het onvermijdelijk dat virussen en ongewenste berichten door de koppelingen ook in de telefonie en andere systemen zullen binnendringen. Last but not least worden er met name in de zorgsector hoge eisen gesteld aan de betrouwbaarheid en de continuiteit. Het zal duidelijk zijn dat een verregaande integratie deze betrouwbaarheid niet zal verhogen. Draadloze technieken zijn sowieso gevoeliger voor storingen en vereisen extra inspanning om toch aan de gewenste betrouwbaarheid te kunnen voldoen. De betekenis van de ontwikkelingen op draadloos gebied is nu al zichtbaar in de diverse smart phones. De telefoniefunctie is daarbij steeds minder prominent aanwezig. Primair is een betrouwbare, snelle dataverbinding waarmee tal van toepassingen, zoals , browsen, agenda s en plaatsbepaling mogelijk zijn en waarmee dan ook nog kan worden getelefoneerd. Ook in de zorgsector zijn hier talrijke voordelen mee te behalen, die de kwaliteit en de efficiëntie van de zorgverlening kunnen verbeteren. Dect versus WiFi De Dect-technologie is speciaal ontwikkeld voor telefonie en kan momenteel een stabiele omgeving bieden. Hoewel het aanvankelijk ook de bedoeling was om data via Dect te kunnen versturen, is dit beperkt gebleven tot het verzenden van berichten (een soort SMS). Overigens blijkt in de praktijk dat het creëren van een stabiele omgeving nog lang niet altijd voor 100% lukt, met name bij grotere aantallen telefoons. WiFi blijkt zich in toenemende mate te bewijzen voor draadloze koppeling van computers aan locale en aan het internet. Gezien het feit dat WiFi ook het IP ondersteunt, zal het over enige jaren met zekerheid Dect hebben verdrongen. Sinds de introductie van VoIP is het 20

2 idee dan ook om ook bellen via draadloze WiFi-telefoons mogelijk te maken. Vooralsnog ondersteunt WiFi standaard nog niet altijd QoS (Quality of Service), waardoor de kwaliteit van de gesprekken via WiFi soms nog te wensen over laat. Het principe van WiFi is zodanig, dat de snelheid afneemt met de signaalsterkte. Voor data is dat acceptabel, maar voor spraak moet de bandbreedte constant blijven. In de praktijk blijkt dan ook dat het aantal benodigde basisstations bij telefonie via WiFi groter is dan bij Dect. Dit is zeker het geval bij de nieuwere WiFi-versies, die op een hogere frequentie (en dus met een slechtere doordringbaarheid van de bouwconstructie) werken. WiFi, afscherming en veiligheid Behalve de vele voordelen van het werken met WiFi, is er een belangrijk nadeel, namelijk de kwetsbaarheid van en daaraan gekoppelde computersystemen voor virussen, spyware e.d. Zodra telefonie onderdeel van zo n netwerk uitmaakt, vraagt de beveiliging daarom nog meer aandacht. Als het netwerk uitvalt, werkt immers niets meer, en je kunt bijvoorbeeld alarmering bij hartstilstand niet afhankelijk maken van een kwetsbaar systeem. Kanalen, roaming en hand-over Binnen Dect- zijn er per basisstation enkele kanalen beschikbaar. Dit kunnen er, afhankelijk van de leverancier, 4, 8 of 12 zijn. Een 5e, 9e of 13e kanaal zal geen verbinding meer kunnen krijgen als het zich in hetzelfde gebied bevindt, tenzij daar nog een basisstation staat. Bij WiFi is niet zozeer meer sprake van kanalen, maar zal de gezamenlijk beschikbare bandbreedte kleiner worden naarmate het aantal deelnemers via hetzelfde basisstation groter wordt. Ook zal de daadwerkelijke bandbreedte afnemen met de afstand tussen het basisstation en het toestel. Een belangrijk begrip bij draadloze is handover. Hierbij wordt een verbinding overgenomen door een ander basisstation (zend/ontvanger) als het signaal te zwak wordt. Als dit niet tijdig lukt of te lang duurt, ontstaan er gaten en kunnen verbindingen wegvallen. Met name bij WiFi is deze hand-over dikwijls nog niet goed opgelost, waardoor dit bij toepassingen zoals telefonie tot onaanvaardbare situaties kan leiden. Het begrip roaming komt aan de orde als je hetzelfde toestel op meer dan één plaats wilt gebruiken. Een Nederlands GSM-toestel kan bijvoorbeeld door de roaming -faciliteit ook in het buitenland via een andere netwerk bellen. Op het moment dat men de grens over gaat, wordt dus extra veel gevraagd, omdat zowel de roaming als de hand-over beschikbaar en werkend moet zijn. Binnen Dect en Wifi speelt hetzelfde. Hierbij moet worden opgemerkt dat de realisatie van roaming nog allesbehalve eenvoudig is, en het wordt door leveranciers dan ook wel eens anders uitgelegd. Extra ingewikkeld wordt het, als men gesprekken of verbindingen via openbare (GSM/UMTS) over zou willen nemen via hand-over op een locaal Dect- of WiFi-netwerk. Dit is een van de obstakels geweest waarom gecombineerde GSM-Dect-toestellen geen succes zijn geworden. Het ziet ernaar uit dat deze functie met GSM/UMTS gecombineerd met WiFi een grotere kans zal hebben, met name omdat de functionaliteit en de markt groter zullen zijn. Tekstberichten via DECT en WiFi - integratie van paging De aard van paging (in de wandelgangen meestal piepersysteem of personenzoekinstallatie (PZI) genoemd) is een andere dan die van telefonie. Paging heeft de mogelijkheid om berichten met een spoedeisend karakter door te geven. Projecten met draadloze telefonie hebben soms tot onaangename verrassingen geleid, omdat de draadloze telefonie bepaalde functies niet heeft die de piepers wel hebben. Berichten op een display Piepers zijn geschikt om tekst te ontvangen en op een display weer te geven. Draagbare telefoons hebben ook een display en in het Dect-protocol is voorzien in SMS (Short Message Service). Dect- toestellen hebben echter niet altijd een geheugen voor berichten, waardoor een bericht bij ontvangst van een nieuw bericht direct wordt overschreven. Ook blijkt de plaatsing van het display aan de bovenzijde (zoals bij piepers, waardoor deze in de borstzak kan blijven bij het aflezen) bij telefoontoestellen gemist te worden. Berichtenverkeer bij WiFi-toestellen is meer vanzelfsprekend, maar is in de praktijk nog onvoldoende betrouwbaar. Groepsoproepen Berichten kun je naar verschillende piepers tegelijk sturen. Het tegelijk sturen van berichten naar meer dan één Dect-toestel is ook niet altijd mogelijk. Meestal wordt dit gesimuleerd door de berichten na elkaar naar de diverse toestellen te sturen, wat extra tijd kost. Zo lang de groep niet te groot is, is dit alleszins acceptabel. Bij WiFi zal dit eenvoudiger zijn. Verschillende piepgeluiden Met piepers kan men verschillende piepcodes meesturen; voor urgente berichten stuurt men een ander piepsignaal dan voor een gewone bereikbaarheidsoproep. Nieuwere toestellen hebben vrijwel altijd een keur van pieptonen (ringtones). Deze zullen ongetwijfeld ook in WiFi-toestellen worden toegepast. Figuur 2. WiFi: Basisstation uitgevoerd in de vorm van een brandmelder 21

3 Figuur 3. Voorbeeld van een draadloze verbinding voor grotere afstanden met WiMax Figuur 4. Computerkaart voor data via UMTS Afwezigheidssignalering PZI-systemen kennen een afwezigheidssignalering, zodat boodschappen kunnen worden omgeleid als de pieper in het rek staat. Bij telefonie is dat in het algemeen niet het geval, waardoor het voor kan komen dat een laadrek vol toestellen de hele dag staat te piepen. Dergelijke faciliteiten zijn niet vanzelfsprekend aanwezig. Prioriteiten Berichten moeten met verschillende prioriteit afgehandeld kunnen worden. Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat een brandalarm moet wachten totdat de eerder gedane verpleegoproepen afgehandeld zijn of totdat een gesprek is beëindigd. NEN 2575 Sinds het jaar 2000 worden aan installaties die gebruikt worden voor alarmering en ontruiming striktere eisen gesteld, die zijn vastgelegd in de NEN Met name bij verbouw of nieuwbouw kan dit tot vroegtijdige afschrijving leiden, omdat de brandweer op dat moment eisen kan gaan stellen. Toepassingen in de praktijk In principe is alles mogelijk - de werkelijkheid toont echter een veelzijdige problematiek van het koppelen van verschillende systemen: telefooncentrales, brandalarmering, zusteroproep, inbraakbeveiliging, deurtelefoons, zorgtelefoons. Wat de beste keuze is, hangt af van de toepassing in de praktijk. Wanneer men de PZI wil vervangen door draadloze telefonie, moet men drie soorten gebruik onderscheiden. Persoonlijke bereikbaarheid. Mensen hebben een pieper, wanneer hun bereikbaarheid gewenst is. Vervanging van de pieper door een echte draagbare telefoon is in dit geval zeer van toepassing. Voor staffuncties kan er een enorme verbetering optreden, een volledige bereikbaarheid is technisch mogelijk. Verpleegkundigen-oproepsysteem. Als een patiënt op de rode knop bij het bed drukt, gaat de oproep naar de pieper van een zorgpersoon, die op het display kan lezen vanaf welk bed die oproep afkomstig is. Men gaat daar dan in het algemeen direct naar toe. In de meeste ziekenhuizen en verpleeghuizen is spraakcontact met de patiënt niet aan de orde. In andere situaties, zoals bij de thuiszorg, zijn voor de communicatie tussen verpleegkundigen onderling en met patiënten draadloze telefoons juist erg handig. Alarmen in verband met brand en reanimatie Het betreft hier alarmen die in no time moeten worden doorgegeven aan een groep van mensen. Dit kan alleen als de displayberichten volledig kunnen worden doorgegeven naar de draagbare telefoon, en dat is niet altijd mogelijk, dan wel beperkt. Er moeten speciale voorzieningen worden getroffen in verband met dit type alarmering om een voldoende betrouwbaarheid te verkrijgen. GSM in ziekenhuizen In tal van ziekenhuizen is het gebruik van GSM nog verboden. Deze situatie is echter niet houdbaar. In de eerste plaats is de storingsgevoelige apparatuur steeds meer tegen deze vorm van storing beveiligd en in de tweede plaats kan van de argeloze bezoekers niet worden verlangd dat hij of zij onderscheid kan maken tussen een wel toegestaan Dect- of WiFi-toestel en een niet toegestaan GSM-toestel. Aldus wordt steeds meer voor een realistische oplossing gekozen, waarbij GSM met uitzondering van enkele plaatsen, waar het goed is aangegeven, wel is toegestaan. 22

4 Data via GSM en UMTS Met name voor de sectoren waar personeel onderweg is, zoals in de thuiszorg of de geestelijke gezondheidszorg, is het interessant om ook een koppeling met het netwerk van de instelling te hebben om bijvoorbeeld afspraken en dossiers te kunnen synchroniseren. Tot nu toe was dataverkeer via GSM-GPRS hiervoor een alternatief. Nadeel hiervan is de lage snelheid (ca. 100 kb/s). De onlangs geïntroduceerde UMTS brengt hierin een verbetering met snelheden tot 384 kb/s. Helaas zijn de abonnementsprijzen vanaf 75,-- per maand nogal hoog. Een gunstiger alternatief vormt het onlangs door Telfort geïntroduceerd alternatief, dat gebruikt maakt van EDGE via gewone GSM. Hiermee wordt een snelheid gehaald van ca 200 kb/s. De tarieven hiervan liggen momenteel op ca 50,- - per maand. Voor tal van toepassingen, waarbij geen sprake is van hoge datasnelheden of grote hoeveelheden data, zijn en komen er nog tal van interessante toepassingen voor de zorg. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld draadloze zorgtelefoons op basis van GSM en alarmerings- en volgsystemen in combinatie met GPS en GSM. WiMAx (Worldwide Interoperability for Microwave Access) Met WiMax kunnen gebruikers in een groot gebied van een draadloze dataverbinding worden voorzien. De standaard maakt het onder meer mogelijk om zogenoemde Metropolitan Area Networks (MAN) in te richten als alternatief voor (A)DSL- en tv-kabel naar eindgebruikers. Het bereik bedraagt zo n 50 km met 75 Mb/s als maximale bandbreedte. In de praktijk zal het bereik kleiner zijn (10 km) en moet de bandbreedte bovendien met andere gebruikers worden gedeeld, net als bij WiFi. In de zorg kan dit toepassing vinden in straalverbindingen en als alternatief voor bekabeling naar providers. Radio Frequency Identification (RFID) Radio Frequency Identification (RFID) is een techniek om objecten uniek te identificeren. Het maakt gebruik van radiofrequenties met een laag vermogen. Dat betekent dat direct contact niet nodig is om de chip te herkennen. De revolutie van de streepjescode uit de jaren zestig krijgt dus een vervolg. De mogelijkheden liggen ook in de zorgsector voor de hand. Producten kunnen worden herkend, terwijl ze gewoon in het magazijn, de vrachtwagen of op de plank staan, zonder dat ieder object handmatig hoeft te worden gescand. Als zo n RFID-chip bijvoorbeeld in de patiëntenpas zit, is direct te zien wie er voor de balie staat of in de wachtkamer zit. Voor plaatsbepaling zijn er ook andere interessante ontwikkelingen, zoals die waarbij alle apparaten die via WiFi werken via de basisstations de plaats bepalen. Hierbij is dan te zien waar een apparaat (bijvoorbeeld een WiFi-telefoon) zich in het gebouw bevindt. De verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen. Opgemerkt wordt dat het overigens nog de vraag is of het vanuit ethisch oogpunt wenselijk is om dergelijke technieken massaal in te zetten. Lasertechnologie Een interessante optie voor data- of spraakverbindingen tussen twee locaties, als alternatief voor een glasvezelverbinding, is de lasertechnologie. Hierbij worden twee laser zend/ontvangers opgesteld, die signalen tot een snelheid van 1 Gb/s per verbinding kunnen overdragen. Uiteraard moet hierbij wel sprake zijn van een zichtverbinding. Voordelen van deze techniek zijn dat er geen dure kabels of vergunningen voor graafwerk door openbaar terrein nodig zijn, dat het snel te plaatsen en te verhuizen is en dat er geen interferentie is met systemen van de buren. Bovendien zijn de verbindingen slecht afluisterbaar. Nadelen zijn dat er een zichtverbinding nodig is en dat bij afstanden groter dan 1 km weersinvloeden een rol gaan spelen, waardoor er al snel een back-up verbinding nodig is. Conclusie In aansluiting op de ontwikkeling naar uniforme communicatie via IP speelt het draadloos communiceren een steeds grotere rol en zorgt het ook in de zorgsector voor een ongebreidelde hoeveelheid nieuwe mogelijkheden. Cruciaal hierbij is een uniforme standaard zoals die momenteel door WiFi wordt ingevuld. Hoewel dit een vereenvoudiging lijkt, zorgt dit tevens voor talloze problemen op het gebied van de continuïteit, betrouwbaarheid en beveiliging. Ook volgen de nieuwe WiFi-varianten elkaar snel op, waardoor investeringen over steeds kortere tijd moeten worden afgeschreven. Hoewel alle haken en ogen nog niet goed zijn opgelost, is het onvermijdelijk dat deze technieken binnen enkele jaren gemeengoed zullen zijn. Het is dan ook zaak om bij de projectering de nodige aandacht aan de implementatie en de betrouwbaarheid te besteden. Figuur 5. Integratie van , internet, navigatie, lokalisatie agenda en je (intern of via GSM/UMTS) kunt er nog mee bellen ook. 23

5 DRAADLOZE TECHNIEKEN, TOEPASSINGEN EN FREQUENTIES In het algemeen kunnen de volgende toepassingen worden onderscheiden: draadloze telefonie en data voor openbare toepassingen in communicatie (GSM en UMTS); draadloze technieken voor toegang tot openbare (WiMax); draadloze spraaktechnieken voor particuliere of bedrijfsomgevingen (Dect en het oudere CT-2); draadloze dataoverdracht ten behoeve van locale computer en digitale spraak (WiFi en Bluetooth) draadloze overdracht van signalen ten behoeve van domoticatoepassingen (brand en inbraak, afstandsbesturing enz.); draadloze technieken voor straalverbindingen (WiFi, WiMax, Microgolf, Laser); draadloze overdracht ten behoeve van identificatie (RFID). Voor sommige hiervan wordt gebruik gemaakt van frequentiebanden waarvoor geen vergunning nodig is, zoals de 2,4 GHz-band. Hierbij wordt een restrictie gesteld aan het gebruikte zendvermogen. Een direct nadeel van deze banden is dat er in een bepaald gebied zoveel toepassingen zijn die gebruik maken van dezelfde frequentie, dat interferentie (storing) niet meer te vermijden is. Bedenk hierbij dat ook magnetrons in dezelfde frequentieband werken. Techniek Frequentie Bereik Toepassing Opmerking In ruimten Bluetooth 2,4 GHz 5 m Domotica (diverse, meestal fabrikantspecifieke 433 MHz 40 m protocollen) 2,4 GHz 20 m headsets, toetsenborden, dataoverdracht voor GSM en PDA s afstandsbesturingen signaaloverdracht RFID khz MHz 2,4 2,5 GHz 2 m 200 m identificatie In gebouwen Dect 1,9 GHz 30 m* CT MHz 30 m WiFi 2,4 GHz 20 m* 5,7 GHz 15 m* Regionaal, nationaal of internationaal telefonie, enkele toestellen of in telefonie, enkele toestellen of in data voor één ruimte of in een netwerk voor gebouwen; in de nabije toekomst ook voor spraak Versleutelde gegevensoverdracht verouderde techniek WiFi kent diverse varianten; nieuwere versies zijn ook geschikt voor telefonie via data (VoIP) GSM 900 MHz 1,8 GHz 5 km* telefonie en data via GPRS of EDGE UMTS 2 GHz 4 km* telefonie en data WiMax 3,6 GHz 50 km Golflengte ca. 800 nm (frequentie Laser ca km THz) straalverbindingen voor data tot 54 Mb/s straalverbindingen voor spraak en data tot 1 Gb/s Satelliet GHz straalverbindingen of data en/of spraak naar/van openbare * Door meer dan één zend/ontvangers in een netwerk te plaatsen, kan het bereik worden vergroot tot hele gebouwen en/of terreinen en zelfs over nationale en internationale grenzen. 24

DRAADLOZE COMMUNICATIE-INFRASTRUCTUUR VOOR DE ZORGSECTOR

DRAADLOZE COMMUNICATIE-INFRASTRUCTUUR VOOR DE ZORGSECTOR DRAADLOZE COMMUNICATIE-INFRASTRUCTUUR VOOR DE ZORGSECTOR In het artikel 'Voice over IP (VoIP) - een revolutie of een hype?' (zie Kennisplein Bouwcollege of het tijdschrift TG van april 2005) is beschreven

Nadere informatie

Draadloze communicatie in de zorg

Draadloze communicatie in de zorg Whitepaper Draadloze communicatie in de zorg Ing. Peter Drooger www.dwafact.nl 1 Medewerkers van zorginstellingen maken steeds intensiever gebruik van middelen voor draadloze communicatie. Voorheen vond

Nadere informatie

MaxiTEL. dienst beschrijving. www.maxitel.nl. Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0

MaxiTEL. dienst beschrijving. www.maxitel.nl. Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0 Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0 E-mail: info@maxitel.nl - Telefoon: 0172-754 000 Fax: 0172-754 010 - ACM Registraties: 942487 / 942488 1/6 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding...

Nadere informatie

SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL. Ascom (Nederland) B.V.

SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL. Ascom (Nederland) B.V. SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL Ascom (Nederland) B.V. 2 Doel van deze presentatie: Inzicht geven in: Hoe bij Florence domotica en IP technologie gebruikt wordt als oplossing voor zorg, welzijn en

Nadere informatie

White Paper Flexibele Kantooromgeving

White Paper Flexibele Kantooromgeving White Paper Flexibele Kantooromgeving Inleiding Binnen de dynamische kantooromgeving is veel behoefte aan flexibiliteit. Werkplekbezetting en de indeling van ruimten moet kunnen variëren en hierin mogen

Nadere informatie

Capita selecta 2006. 8. Ontwikkelingen elektrotechnische voorzieningen

Capita selecta 2006. 8. Ontwikkelingen elektrotechnische voorzieningen 8. Ontwikkelingen elektrotechnische voorzieningen Inleiding De afgelopen jaren hebben zich op het gebied van de elektrotechnische voorzieningen diverse ontwikkelingen voorgedaan die tot significante wijzigingen

Nadere informatie

SPECSHEET HOSTED VOIP

SPECSHEET HOSTED VOIP SPECSHEET HOSTED VOIP PC Consultance levert de volgende diensten: Systeembeheer Reparaties Telefonie Netwerken Consultancy Detachering ADSL Kabelinternet GSM Telefonie Wireless netwerken Verkoop Software

Nadere informatie

Medical Glas. Wel zo zorgeloos

Medical Glas. Wel zo zorgeloos Medical Glas Wel zo zorgeloos MedicalConnect, een totaalconcept voor zorginstellingen. Internet is tegenwoordig onmisbaar, ook voor een zorginstelling. En voor uw klanten is het wel fijn om gemakkelijk

Nadere informatie

School Glas. Wel zo zorgeloos

School Glas. Wel zo zorgeloos School Glas Wel zo zorgeloos SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van de school

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar HorecaConnect voor uw horeca onderneming. Wat biedt u dat? HorecaConnect biedt u het gemak van pinnen met IP pinnen, snel telefoneren met IP telefonie, een goede beveiliging

Nadere informatie

PRIVATE GSM ALS OPLOSSING VOOR BEDRIJFSKRITIEKE COMMUNICATIE

PRIVATE GSM ALS OPLOSSING VOOR BEDRIJFSKRITIEKE COMMUNICATIE PRIVATE GSM ALS OPLOSSING VOOR BEDRIJFSKRITIEKE COMMUNICATIE EGIED BORMANS, PRODUCT MANAGER COMMUNICATIE Private GSM - Egied Bormans 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. 1 PRIVATE GSM ALS OPLOSSING VOOR BEDRIJFSKRITIEKE

Nadere informatie

Parking Glas. Wel zo zorgeloos

Parking Glas. Wel zo zorgeloos Parking Glas Wel zo zorgeloos ParkingsConnect is een uniek concept voor parkeergarages. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten binnen uw parkeergarage. ParkingsConnect biedt u diensten

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van

Nadere informatie

Industry Glas. Wel zo zorgeloos

Industry Glas. Wel zo zorgeloos Industry Glas Wel zo zorgeloos IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

ComServer Module Polycom Voor zorgspecifieke berichtcommunicatie en meer...

ComServer Module Polycom Voor zorgspecifieke berichtcommunicatie en meer... ComServer Module Voor zorgspecifieke berichtcommunicatie en meer... KWS6000 IP-DECT Naast telefonie speelt in de zorg het informeren van medewerkers een grote rol. Met KWS6000 IP-DECT kiest u voor een

Nadere informatie

Praktisch met systemen.

Praktisch met systemen. Praktisch met systemen. Openbare gebouwen kunnen niet meer zonder interne bereikbaarheids- en/of alarmeringssystemen. Op elke plek met veiligheids- of gezondheidsrisico s zijn deze systemen letterlijk

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

(PRIVATE) GSM INZETTEN: JA OF NEE? Hans Rehorst, Product Manager Health Care

(PRIVATE) GSM INZETTEN: JA OF NEE? Hans Rehorst, Product Manager Health Care (PRIVATE) GSM INZETTEN: JA OF NEE? Hans Rehorst, Product Manager Health Care 1 DE GSM MARKT IN NEDERLAND De GSM markt verandert Twee smaken van GSM: publieke en private GSM Vrijgave van DECT Guard Band,

Nadere informatie

wlsn* draadloos netwerk voor bi-directionele transmissie De snelste weg naar betrouwbare beveiliging

wlsn* draadloos netwerk voor bi-directionele transmissie De snelste weg naar betrouwbare beveiliging wlsn* draadloos netwerk voor bi-directionele transmissie De snelste weg naar betrouwbare beveiliging * wireless Local Security Network 2 Wat is wlsn? Het wlsn-systeem van Bosch Security Systems is een

Nadere informatie

Zonder connectiviteit ligt alles stil

Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder transport staat alles stil. Dit geldt ook binnen de ICT- en telecomsector. Zonder connectiviteit geen toegang tot internet en social media; zijn apps en cloud

Nadere informatie

Inhoud. Kleinschalige zorg. Kleinschalige zorg Kenmerken Eigenschappen systeem DECT telefonie DECT Handsets...

Inhoud. Kleinschalige zorg. Kleinschalige zorg Kenmerken Eigenschappen systeem DECT telefonie DECT Handsets... 1 Inhoud Kleinschalige zorg... 2 Kenmerken... 2 Eigenschappen systeem... 3 DECT telefonie... 4 DECT Handsets... 4 Laadpositie... 4 Deur Intercom... 5 Zorg alarmering... 5 Handzender/Medaillon... 5 Uitbed-melder...

Nadere informatie

Catering Glas. Wel zo zorgeloos

Catering Glas. Wel zo zorgeloos Catering Glas Wel zo zorgeloos CateringConnect is een totaalconcept voor de Caterings branche. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet

Nadere informatie

Office Glas. Wel zo zorgeloos

Office Glas. Wel zo zorgeloos Office Glas Wel zo zorgeloos OfficesConnect is voor alle IT & Communicatie diensten voor op uw kantoor, een totaalconcept. Op een kantoor is het natuurlijk uiterst belangrijk dat u gebruik kunt maken van

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN KABELS? POWERLINE VERBINDINGEN GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN KABELS? POWERLINE VERBINDINGEN GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 02 oktober 2016 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5 2.3

Nadere informatie

RealEstate Glas. Wel zo zorgeloos

RealEstate Glas. Wel zo zorgeloos RealEstate Glas Wel zo zorgeloos RealEstateConnect voor uw makelaarskantoor. In het totaalconcept dat RealEstateConnect biedt zit onder andere IP telefonie, internettoegang, websites en coaching voor uw

Nadere informatie

Presentatie TCP/IP voor LPCB Nederland 20 en 28 juni 2011

Presentatie TCP/IP voor LPCB Nederland 20 en 28 juni 2011 Van Dusseldorp Training Presentatie TCP/IP voor LPCB Nederland 20 en 28 juni 2011 Van Dusseldorp Training Programma 1. Activiteiten Van Dusseldorp Training 2. Alarmcommunicatie algemeen 3. LAN-WAN 4. Toegangsnetwerken

Nadere informatie

Thuis het beste beeld en geluid?

Thuis het beste beeld en geluid? www.hcc.nl/home-entertainment Syllabus home entertainment Thuis het beste beeld en geluid? Deze syllabus geeft achtergrondinformatie over de lezing home entertainment. De onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk

HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk Agenda Stedelijke netwerken Rotterdam Draadloos High Density Netwerken Rapid Deployment netwerken

Nadere informatie

Wireless scanner toepassingen. Wireless technologieën voor scanning toepassingen

Wireless scanner toepassingen. Wireless technologieën voor scanning toepassingen Wireless technologieën voor scanning toepassingen Overzicht van wireless technologieën Specifiek voor scanning toepassingen: Bluetooth Radiofrequentie Wireless Voor- en nadelen Selectiecriteria Toepassingen

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 16 september 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5

Nadere informatie

SpectrumConsult Wi-Fi technologie in de zorg

SpectrumConsult Wi-Fi technologie in de zorg Wi-Fi technologie in de zorg Jan Kruys maart 2013 Intro SpectrumConsult: Wi-Fi expertise voor bedrijven en leveranciers in samenwerking met academia Achtergrond: op 30+ jaar ervaring (NCR/Lucent/Cisco)

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Whitepaper Private GSM. januari 2013

Whitepaper Private GSM. januari 2013 Whitepaper Private GSM januari 2013 De mogelijkheden van Private GSM... De afgelopen paar jaar wordt de toepassing van Private GSM (PGSM) steeds meer gepromoot, mede ook doordat de drie voornaamste leveranciers

Nadere informatie

Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn

Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn VoIP versus PABX Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn Voor het tijdperk van Voice over IP (VoIP) zag de telecommanager zich bij de keuzes die gemaakt moesten

Nadere informatie

1) De IEEE b-aanbeveling is ontwikkeld voor vaste netwerken. goed/fout. 4) GPRS biedt een circuitgeschakelde netwerkservice.

1) De IEEE b-aanbeveling is ontwikkeld voor vaste netwerken. goed/fout. 4) GPRS biedt een circuitgeschakelde netwerkservice. Mobiele netwerken Studieroute Bestudeer eerst de theorie in hoofdstuk 2 en maak daarna de volgende vragen en opdrachten. Kennisvragen Geef aan of de volgende stellingen goed of fout zijn: 1) De IEEE 802.11b-aanbeveling

Nadere informatie

Wireless PROFINET De mogelijkheden van draadloze verbindingen.

Wireless PROFINET De mogelijkheden van draadloze verbindingen. PROFINET De mogelijkheden van draadloze verbindingen. Sjoerd Hakstege- van Eekhout Network & Security Specialist Control & Industry Solutions Phoenix Contact B.V. shakstege@phoenixcontact.nl communicatie

Nadere informatie

Advisering op maat. Ruime ervaring

Advisering op maat. Ruime ervaring TWS technologies is specialist op het gebied van draadloze netwerkverbindingen. Door jarenlange ervaring en betrokkenheid bij de laatste technologische ontwikkelingen binnen de branche is TWS technologies

Nadere informatie

n Korte afstanden (max 1 à 2 km) n Grote snelheden tegen lage kosten (10- n Grote betrouwbaarheid n Meestal broadcast netwerk, dus geen

n Korte afstanden (max 1 à 2 km) n Grote snelheden tegen lage kosten (10- n Grote betrouwbaarheid n Meestal broadcast netwerk, dus geen Telematica Wireless/LANs Hoofdstuk 13-14 LAN 4Local Area Network kenmerken: n Korte afstanden (max 1 à 2 km) n Grote snelheden tegen lage kosten (10-1000Mb/s) n Grote betrouwbaarheid n Meestal broadcast

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Voorwoord. Kevin de Ram Smart Systems 1

Voorwoord. Kevin de Ram Smart Systems 1 Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. Maart 2017 Voorwoord Voor de lessen smart systems is mij gevraagd een document op te zetten met mijn visie op smart systems. Hierbij heb ik gekeken

Nadere informatie

Soorten antennetoepassingen

Soorten antennetoepassingen Bijlage 1 Soorten antennetoepassingen Omroep Eén van de oudste en meest gebruikte toepassingen van elektromagnetische velden is het versturen en ontvangen van radiosignalen, wat al snel werd gevolgd door

Nadere informatie

KPN Mobiel Internet Dashboard Introductie

KPN Mobiel Internet Dashboard Introductie KPN Mobiel Internet Dashboard Introductie Inhoud Welkom bij het KPN Mobiel Internet Dashboard...1 Inleiding...1 Inleiding...1 Wat betekenen de verschillend gekleurde LEDs?...1 Hoe pak ik dat aan?...4

Nadere informatie

Spraak, messaging en persoonsbeveiliging Kostenbesparing

Spraak, messaging en persoonsbeveiliging Kostenbesparing Ascom IP-DECT SYSTEeM bewezen technologie in innovatieve oplossingen 2 Ascom IP-DECT Ascom is toonaangevend op het gebied van DECT-technologie. Onze oplossingen staan bekend om hun modulaire eigenschappen,

Nadere informatie

Kostenefficiënt, flexibel en ultrabetrouwbaar bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden

Kostenefficiënt, flexibel en ultrabetrouwbaar bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden IP-VPN van Telenet Kostenefficiënt, flexibel en ultrabetrouwbaar bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden De veelzijdigste VPN-oplossing om uw vestigingen te verbinden U wilt dat de verschillende vestigingen

Nadere informatie

Wireless WAN (Wide Area Netwerken) Johan Bickel

Wireless WAN (Wide Area Netwerken) Johan Bickel Wireless WAN (Wide Area Netwerken) Johan Bickel Connectiviteit Connectiviteit en met name draadloze communicatie maakt een (r)evolutie door die terugkoppeling van industriële processen en gegevens overal

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving dataverbindingen

1 Dienstbeschrijving dataverbindingen 1 Dienstbeschrijving dataverbindingen Lancom heeft als doelstelling om een one stop shop te zijn voor het MKB en MKB+, dit betekent dat onze dienstverlening niet stopt bij de Firwall of de router. Van

Nadere informatie

Gewoon een veilig gevoel.

Gewoon een veilig gevoel. Gewoon een veilig gevoel. Kwaliteit van leven, comfort, zelfredzaamheid en gevoel van vrijheid voor gebruikers. Dat is wat wij als Telezorg nastreven met het ComServer platform. ComServer De scheiding

Nadere informatie

1) De IEEE 802.11b-aanbeveling is ontwikkeld voor vaste netwerken. goed/fout (Antwoord: fout)

1) De IEEE 802.11b-aanbeveling is ontwikkeld voor vaste netwerken. goed/fout (Antwoord: fout) Mobiele netwerken Studieroute Bestudeer eerst de theorie in hoofdstuk 2 en maak daarna de volgende vragen en opdrachten. Kennisvragen Geef aan of de volgende stellingen goed of fout zijn: 1) De IEEE 802.11b-aanbeveling

Nadere informatie

Wireless PROFINET Brecht Schamp

Wireless PROFINET Brecht Schamp PROFINET Brecht Schamp Industrial Network Specialist Phoenix Contact (Benelux) communicatie: voordelen? Voordelig? Drukt bekabelingkosten! Completer? Meer toepassingsgebieden worden bereikbaar! Flexibiliteit?

Nadere informatie

we secure YOUR network Versleuteling voice en data verkeer voor optimale beveiliging verbindingen

we secure YOUR network Versleuteling voice en data verkeer voor optimale beveiliging verbindingen we secure YOUR network Versleuteling voice en data verkeer voor optimale beveiliging verbindingen 2connect-IT informatiedag 2012 Agenda Introductie Mobiele communicatie Combinatie met 2connect-IT Introductie

Nadere informatie

Wireless PROFINET, de mogelijkheden van draadloze verbindingen

Wireless PROFINET, de mogelijkheden van draadloze verbindingen PROFINET, de mogelijkheden van draadloze verbindingen Harm Geurink Product Manager AUTOMATION systems Phoenix Contact bv hgeurink@phoenixcontact.nl Ede, 12 november 2009 communicatie 2 communicatie: voordelen!

Nadere informatie

Dienstverlening Internet / Wifi Stroom Water

Dienstverlening Internet / Wifi Stroom Water Catalogus 2013 >> In deze catalogus wordt beschreven hoe Event Engineers u van dienst kan zijn. Bij de apparatuur staat kort omschreven waarvoor deze te gebruiken is zonder in te gaan op de achterliggende

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt security

Mobile2connect. Ontzorgt security Mobile2connect Ontzorgt security SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet

Nadere informatie

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER KLAAR VOOR MORGEN EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER OVER BENK GROEP Wilt u over op glasvezel, bellen via VoIP, het netwerkbeheer uitbesteden

Nadere informatie

Telefonie oplossingen voor Nederlandse

Telefonie oplossingen voor Nederlandse Telefonie oplossingen voor Nederlandse Goedkoop bellen in 3 stappen Oplossing Goedkoop bellen vanuit het buitenland naar Nederland Eigenlijk is de oplossing heel eenvoudig, u belt vanuit het buitenland

Nadere informatie

Wireless (n-modellen)

Wireless (n-modellen) Wireless (n-modellen) Wireless (n-modellen) Met Wireless LAN is het mogelijk een verbinding te maken met uw netwerk zonder dat hierbij een draad gelegd hoeft te worden van uw PC/MAC naar de router. De

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Omnik - WiFi. WiFi = Wireless Fidelity (maar eigenlijk geen betekenis )

Omnik - WiFi. WiFi = Wireless Fidelity (maar eigenlijk geen betekenis ) WiFi = Wireless Fidelity (maar eigenlijk geen betekenis ) Draadloos ethernet, gecertificeerd volgens IEEE 802.11 Diverse snelheden tussen 11 en 540 Mbit/s Radiosignalen (i.t.t. bijv. Infrarood) 2,4 GHz

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

Modem en Codec. Telematica. Amplitude-modulatie. Frequentie-modulatie. Soorten modems. Fase-modulatie

Modem en Codec. Telematica. Amplitude-modulatie. Frequentie-modulatie. Soorten modems. Fase-modulatie Modem en Codec Telematica Data Transmissie (Fysieke laag) Hoofdstuk 6 t/m 8 Een modem gebruikt analoge signalen om digitale signalen te versturen Een codec gebruikt digitale signalen om analoge signalen

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Mobiel bellen en Internet 3 2 Specificaties en bijzonderheden 4 Bijlage A: Specificaties

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Sitecom Wifi-router

Gebruikshandleiding Sitecom Wifi-router Gebruikshandleiding Sitecom Wifi-router Dat is handig. Alles wat u moet weten over Wifi. Ik kijk vooruit. Ondanks alle aan deze handleiding bestede zorg kan Caiway geen aansprakelijkheid aanvaarden voor

Nadere informatie

Cloud VoIP: uw centrale volledig in de cloud. Krijg meer mogelijkheden met telefonie en bespaar op uw telefoonnota

Cloud VoIP: uw centrale volledig in de cloud. Krijg meer mogelijkheden met telefonie en bespaar op uw telefoonnota Cloud VoIP: uw centrale volledig in de cloud Krijg meer mogelijkheden met telefonie en bespaar op uw telefoonnota Uw telefooncentrale in de cloud Steeds meer bedrijven en particulieren bellen via Internet

Nadere informatie

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard.

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Online Dashboard is de nieuwe dienst van WeTalk Telecom gebaseerd op hosted PBX IP telefonie. Overstappen op VoIP is voor veel organisaties al snel lonend.

Nadere informatie

de afstandsbediening voor uw deur!

de afstandsbediening voor uw deur! www.loxx.nl de afstandsbediening voor uw deur! Made in Holland LoXX, de afstandsbedi Door het indrukken van de afstandsbediening draait de LoXX ONE het slot open. De LoXX ONE past op ieder cilinderbediend

Nadere informatie

DIGITAL WIRELESS Doelstellingen van de opleiding : Tijdens deze 2-daagse cursus : Voor wie is deze cursus bedoeld? Hij richt zich bijvoorbeeld tot :

DIGITAL WIRELESS Doelstellingen van de opleiding : Tijdens deze 2-daagse cursus : Voor wie is deze cursus bedoeld? Hij richt zich bijvoorbeeld tot : DIGITAL WIRELESS Doelstellingen van de opleiding : Door de stijgende integratie van voice en data groeien WAN- en LAN toepassingen naar elkaar toe. Wireless Netwerken bieden een betrouwbare en flexibele

Nadere informatie

Handleiding voor verbeteren draadloos bereik Wi-Fi modem

Handleiding voor verbeteren draadloos bereik Wi-Fi modem Handleiding voor verbeteren draadloos bereik Wi-Fi modem De ZeelandNet helpdesk biedt geen telefonische ondersteuning op de in dit document beschreven handelingen. Om deze reden is dit document opgesteld.

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt onderwijsinstellingen

Mobile2connect. Ontzorgt onderwijsinstellingen Mobile2connect Ontzorgt onderwijsinstellingen SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend ParkingsConnect is een uniek concept voor parkeergarages. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten binnen uw parkeergarage. ParkingsConnect

Nadere informatie

Henk Hazeleger Geassocieerd lid KNX Nederland TC lid KNX Professionals Specialist domotica

Henk Hazeleger Geassocieerd lid KNX Nederland TC lid KNX Professionals Specialist domotica KNX Professionals Henk Hazeleger Geassocieerd lid KNX Nederland TC lid KNX Professionals Specialist domotica Wat is domotica? Losse systemen worden één geheel Alle techniek onder controle met één regelsysteem

Nadere informatie

1. Introductie netwerken

1. Introductie netwerken 13 1. Introductie netwerken Een netwerk is simpel gezegd een verzameling computers die met elkaar verbonden zijn. De realiteit is wat complexer, omdat de computers met elkaar verbonden zijn met behulp

Nadere informatie

Security DSL. Wel zo zorgeloos

Security DSL. Wel zo zorgeloos Security DSL Wel zo zorgeloos SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet toegang?

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld

Nadere informatie

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1 Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel Rekenvoorbeeld 1 Ieder bedrijf beschikt tegenwoordig over een e-mail server. E-mail op smart Phones en tablets wordt steeds populairder en belangrijker maar

Nadere informatie

WLAN EN LAN UITBREIDINGEN...

WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 25 augustus 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5 3

Nadere informatie

Horeca DSL. Wel zo zorgeloos

Horeca DSL. Wel zo zorgeloos Horeca DSL Wel zo zorgeloos HorecaConnect voor uw horeca onderneming. Wat biedt u dat? HorecaConnect biedt u het gemak van pinnen met IP pinnen, snel telefoneren met IP telefonie, een goede beveiliging

Nadere informatie

Nieuw: de PowerMax Plus centrale

Nieuw: de PowerMax Plus centrale Nieuw: de PowerMax Plus centrale Inleiding Nog meer gemak, nog meer mogelijkheden en nog meer flexibiliteit voor zowel de installateur als eindgebruiker. Dit alles gaat volledig op voor de nieuwe PowerMax

Nadere informatie

Medical DSL. Wel zo zorgeloos

Medical DSL. Wel zo zorgeloos Medical DSL Wel zo zorgeloos MedicalConnect, een totaalconcept voor zorginstellingen. Internet is tegenwoordig onmisbaar, ook voor een zorginstelling. En voor uw klanten is het wel fijn om gemakkelijk

Nadere informatie

Hotel DSL. Wel zo zorgeloos

Hotel DSL. Wel zo zorgeloos Hotel DSL Wel zo zorgeloos HotelsConnect voor uw hotel. Voor een hotel is telefonie, beveiliging en internet van groot belang. En bijvoorbeeld eventuele muziek, de mogelijkheid tot pinnen en camerabewaking

Nadere informatie

Communicatiebeleid en nummerplan. Een goed doordacht

Communicatiebeleid en nummerplan. Een goed doordacht Pagina 1 van 5 Goede telefonische bereikbaarheid hangt voor een belangrijk deel samen met het communicatiebeleid van uw organisatie. Op basis van dit beleid kan uw organisatie het nummerplan van de telefooncentrale

Nadere informatie

Nieuw Hub OS Malevich: 11 nieuwe mogelijkheden

Nieuw Hub OS Malevich: 11 nieuwe mogelijkheden Pagina 1 Nieuw Hub OS Malevich: 11 nieuwe mogelijkheden Hub OS Malevich is een nieuwe stap in de historie van Ajax Systems. Dit volledig verbeterde operating system is nog betrouwbaarder en klaar voor

Nadere informatie

Uw eigen telefooncentrale in de cloud. Cloud VoIP

Uw eigen telefooncentrale in de cloud. Cloud VoIP Uw eigen telefooncentrale in de cloud Cloud VoIP Telefonie en veel functies voor uw onderneming Met Cloud VoIP krijgt uw organisatie in één keer een professionele telefooncentrale met heel veel functies.

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt maritieme organisaties

Mobile2connect. Ontzorgt maritieme organisaties Mobile2connect Ontzorgt maritieme organisaties MarineConnect is een totaalconcept voor schepen. MarineConnect biedt een totaalconcept met onder andere IP telefonie, IP beveiliging en internettoegang. Ook

Nadere informatie

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding 1. Introductie...3 2. Installatie op het LAN...4 2.1) Verbinding maken...5 Stap 1 Bekabeling...5 Step 2 Het toestel opstarten...5 Stap 3 De installatie wizard...5

Nadere informatie

NFC, Smartphones en secundaire processen / facility management

NFC, Smartphones en secundaire processen / facility management NFC, Smartphones en secundaire processen / facility management Aanleiding Bob Klaasen tijdens vorige bijeenkomst: NFC? ROC Westerschelde Vooronderzoek NFC Near Field Communication Gebaseerd op RFID / ISO

Nadere informatie

uw ICT partner ADSL Home en Business

uw ICT partner ADSL Home en Business uw ICT partner ADSL Home en Business ADSL Home en Business Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1.0 Introductie 2 1.1 Wat is DSL 2 1.2 Hoe werkt DSL 2 1.3 ADSL is de Asymmetrische variant van de DSL techniek

Nadere informatie

Titel: wat eenvoudig was wordt ingewikkeld Auteurs: Maarten Oberman, Albert Molenaar, Jaap Scheltus.

Titel: wat eenvoudig was wordt ingewikkeld Auteurs: Maarten Oberman, Albert Molenaar, Jaap Scheltus. Titel: wat eenvoudig was wordt ingewikkeld Auteurs: Maarten Oberman, Albert Molenaar, Jaap Scheltus. Nieuwe communicatienetwerkconcepten winnen snel aan terrein mede met het gegeven dat de huidige klassieke

Nadere informatie

Marine DSL. Wel zo zorgeloos

Marine DSL. Wel zo zorgeloos Marine DSL Wel zo zorgeloos MarineConnect is een totaalconcept voor schepen. MarineConnect biedt een totaalconcept met onder andere IP telefonie, IP beveiliging en internettoegang. Ook dataopslag in combinatie

Nadere informatie

20% KORTING OP VOIP bij inlevering van de advertentie! www.ekin.nl Tel: 08400-33331

20% KORTING OP VOIP bij inlevering van de advertentie! www.ekin.nl Tel: 08400-33331 VOIP - ADSL - PC/NETWORK - Onbeperkt vast telefoneren binnen Nederland en Europa - PC Services voor herstel en backup van u computer - Netwerk Service voor beveiliging van uw draadloze netwerken - ADSL

Nadere informatie

handleiding voor de SPV C600

handleiding voor de SPV C600 handleiding voor de SPV C600 welkom Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon. Neem tijdens het opladen van de batterij even vijf minuten de tijd om uit te vinden wat uw telefoon allemaal kan doen en welke

Nadere informatie

Persoonsbeveiligings- en pagingsystemen Bescherming door veilige communicatie

Persoonsbeveiligings- en pagingsystemen Bescherming door veilige communicatie Atus is ontstaan uit de Personal Security Product divisie van de BOSCH Groep. Haar rijke geschiedenis gaat terug tot de jaren 60 toen Philips startte met een on-site paging fabriek in Breda, Nederland.

Nadere informatie

B A S I S K E N NI S R F I D

B A S I S K E N NI S R F I D B A S I S K E N NI S R F I D AGENDA Introductie Elincom RFID hoe en wat Voordelen/ kenmerken Frequenties NFC Tags Readers RFID toekomst Vragen " Wij geloven dat technische ontwerpen altijd beter kunnen

Nadere informatie

www.kno-tech.com AlarmLocator

www.kno-tech.com AlarmLocator KnoTech biedt innovatieve oplossingen in productbeveiliging en RFID technologie voor: Detailhandel Industrie Bibliotheken/Mediatheken Periferie Logistiek AlarmLocator RFID antidiefstal systeem voor materialen,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TRACENET ADVANCED

GEBRUIKERSHANDLEIDING TRACENET ADVANCED GEBRUIKERSHANDLEIDING TRACENET ADVANCED 1 / 6 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD......Pag. 3 VERPLICHTE HANDELINGEN... Pag. 3 1. INSTRUCTIES... Pag. 4 2. CENTRAAL TELEFOONNUMMER +31 (0) 20 4040 919... Pag. 4 2.1

Nadere informatie

Reglementering voor draadloze telecommunicatie-apparatuur

Reglementering voor draadloze telecommunicatie-apparatuur Draadloze toestellen Reglementering voor draadloze telecommunicatie-apparatuur * Draadloze huistelefoons * Babyfoons * Draadloos op internet * Bluetooth * Vergelijking van SAT-waarden Inleiding Vraagt

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 2 Jaargang 2009

Nieuwsbrief nr. 2 Jaargang 2009 Hierbij onze 2de nieuwsbrief van 2009. Zoals we in onze vorige uitgave schreven, gaan we met deze nieuwsbrief wat dieper in op draadloze netwerktechnologie. Ook wel Wi-Fi of WLan genaamd. WLAN staat letterlijk

Nadere informatie

PBX: uw eigen fysieke centrale. Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota

PBX: uw eigen fysieke centrale. Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota PBX: uw eigen fysieke centrale Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota Uw centrale binnen bereik Telefonie kan het hart van uw organisatie vormen. Het is daarom van

Nadere informatie

Beschrijving 4G voor Business Partners

Beschrijving 4G voor Business Partners Beschrijving 4G voor Business Partners September 2013 Inhoud 1. 4G; Wat is het?... 3 2. Waarom 4G van Yes Telecom... 3 3. Wat kunt u met 4G?... 3 4. Wat heeft u nodig om gebruik te kunnen maken van 4G?...

Nadere informatie

Care One+ Pendant voor gemak en veiligheid

Care One+ Pendant voor gemak en veiligheid Care One+ De Care One+ is een kleine DECT alarm pendant met full duplex hands-free audio. High tech Niet moeilijk Lydis heeft jaren lange ervaring met draadloze communicatie producten in onder andere de

Nadere informatie