Lize Lefaible. Samenvatting. Résumé

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lize Lefaible. Samenvatting. Résumé"

Transcriptie

1 ISSN : Lize Lefaible De vrucht der ervaring rijpt niet aan jonge takken Een vergelijking van de oorlogsdagboeken van Virginie Loveling en Joris Van Severen Samenvatting Dagboeken bekleden in literair opzicht een intrigerende en in veel gevallen controversiële positie. Een veel gestelde vraag is bijvoorbeeld of de esthetische en literaire aspecten van dit genre opwegen tegen het statuut van historisch of sociopolitiek document. Schrijversdagboeken nemen in dit debat een specifieke plaats in. Professionele auteurs zullen zich namelijk zeer bewust zijn van hun eigen schrijven en de mogelijkheden van het literaire medium. In dit artikel worden een aantal elementen die te maken hebben met het literaire karakter van dagboeken onder de loep genomen. Dit gebeurt aan de hand van een vergelijking tussen de oorlogsdagboeken van Virginie Loveling en Joris van Severen. Deze twee autodocumenten worden bij elkaar gebracht om zo de notities van een erkende schrijfster tegenover die van een niet-professionele schrijver en jonge frontsoldaat te plaatsen. De confrontatie gebeurt op drie vlakken: de stijl, de gedachte aan publicatie en observaties met betrekking tot intertekstualiteit, metareflectie en censuur. Résumé Du point de vue littéraire le journal intime occupe une position à la fois intrigante et souvent controversée. L on peut ainsi se poser la question de savoir si les aspects littéraires et esthétiques d un tel document ont autant d importance que le statut de document historique ou socio-politique. Le journal d écrivain occupe une position bien spécifique dans ce débat. L auteur professionnel est en effet bel et bien conscient de son propre processus d écriture et des possibilités littéraires qu offre le journal. L article qui suit examine de plus près un certain nombre d éléments qui ont trait au caractère littéraire du journal. L examen se fera dans le cadre d une comparaison entre les journaux de guerre de Virginie Loveling et de Joris van Severen. Ces deux autodocuments seront réunis afin de confronter les notes d une femme écrivain reconnue et réputée à celles d un écrivain non-professionnel et soldat au front. La confrontation aura lieu à trois niveaux: le style, la possibilité de publication et les observations par rapport à l intertextualité, la métaréflexion et la censure. Om deze bron te vermelden: Lize Lefaible, De vrucht der ervaring rijpt niet aan jonge takken. Een vergelijking van de oorlogsdagboeken van Virginie Loveling en Joris Van Severen, in: Interférences littéraires/literaire interferenties, Mei 2013, 10, Matthieu Sergier & Myriam Watthee-Delmotte (eds.), Le Journal d écrivain. Un énoncé de la survivance,

2 Comité de direction - Directiecomité David Martens (KULeuven & UCL) Rédacteur en chef - Hoofdredacteur Matthieu Sergier (FNRS UCL & Factultés Universitaires Saint-Louis), Guillaume Willem (KULeuven) & Laurence van Nuijs (FWO KULeuven) Secrétaires de rédaction - Redactiesecretarissen Elke D hoker (KULeuven) Lieven D hulst (KULeuven Kortrijk) Hubert Roland (FNRS UCL) Myriam Watthee-Delmotte (FNRS UCL) Conseil de rédaction - Redactieraad Geneviève Fabry (UCL) Anke Gilleir (KULeuven) Gian Paolo Giudiccetti (UCL) Agnès Guiderdoni (FNRS UCL) Ortwin de Graef (KULeuven) Ben de Bruyn (FWO - KULeuven) Jan Herman (KULeuven) Marie Holdsworth (UCL) Guido Latré (UCL) Nadia Lie (KULeuven) Michel Lisse (FNRS UCL) Anneleen Masschelein (FWO KULeuven) Christophe Meurée (FNRS UCL) Reine Meylaerts (KULeuven) Stéphanie Vanasten (FNRS UCL) Bart Van den Bosche (KULeuven) Marc van Vaeck (KULeuven) Pieter Verstraeten (KULeuven) Comité scientifique - Wetenschappelijk comité Olivier Ammour-Mayeur (Monash University - Merbourne) Ingo Berensmeyer (Universität Giessen) Lars Bernaerts (Universiteit Gent & Vrije Universiteit Brussel) Faith Binckes (Worcester College - Oxford) Philiep Bossier (Rijksuniversiteit Groningen) Franca Bruera (Università di Torino) Àlvaro Ceballos Viro (Université de Liège) Christian Chelebourg (Université de Nancy II) Edoardo Costadura (Friedrich Schillet Universität Jena) Nicola Creighton (Queen s University Belfast) William M. Decker (Oklahoma State University) Dirk Delabastita (Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix - Namur) Michel Delville (Université de Liège) César Dominguez (Universidad de Santiago de Compostella & King s College) Gillis Dorleijn (Rijksuniversiteit Groningen) Ute Heidmann (Université de Lausanne) Klaus H. Kiefer (Ludwig Maxilimians Universität München) Michael Kohlhauer (Université de Savoie) Isabelle Krzywkowski (Université de Grenoble) Sofiane Laghouati (Musée Royal de Mariemont) François Lecercle (Université de Paris IV - Sorbonne) Ilse Logie (Universiteit Gent) Marc Maufort (Université Libre de Bruxelles) Isabelle Meuret (Université Libre de Bruxelles) Christina Morin (Queen s University Belfast) Miguel Norbartubarri (Universiteit Antwerpen) Olivier Odaert (Université de Limoges) Andréa Oberhuber (Université de Montréal) Jan Oosterholt (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) Maïté Snauwaert (University of Alberta - Edmonton) Interférences littéraires / Literaire interferenties KULeuven Faculteit Letteren Blijde-Inkomststraat 21 Bus 3331 B 3000 Leuven (Belgium) Contact : &

3 Interférences littéraires/literaire interferenties, Mei 2013, 10 De vrucht der ervaring rijpt niet aan jonge takken Een vergelijking van de oorlogsdagboeken van Virginie Loveling en Joris Van Severen Het al dan niet literaire statuut van dagboeken heeft al heel wat stof doen opwaaien. 1 In eerste instantie heeft dat te maken met het hybride en dynamische karakter van dit genre. Hierdoor wordt elke eenduidige classificatie meteen uitgesloten. 2 Volgens Roland Barthes maakt het genre van het dagboek een pendelbeweging tussen enerzijds de pure uitdrukking van een complete subjectiviteit en anderzijds het gecodificeerde en geconstrueerde karakter van een literair genre. 3 Het toeschrijven van (vaste) kenmerken wordt verder bemoeilijkt door de verwantschap van dit soort documenten met andere vormen van bekentenisliteratuur zoals bijvoorbeeld autobiografieën en memoires. 4 Daarenboven werd het dagboekgenre lang als uitsluitend interessant beschouwd voor geschiedenis en sociologie. 5 Maar al te vaak worden dagboeken dan ook afgedaan als literair onbelangrijk of een vorm van plezier-schrijven. De inhoud is te banaal en de auteur zou niet lijden of zich moeten inspannen bij het schrijven ervan. 6 De misschien wel meest uitgesproken tegenstander van dagboeken uit de Nederlandse literatuur, Willem Frederik Hermans, beschouwde het genre dan ook als vormeloos : Dagboeken en brieven schrijven is en blijft een goedkope manier van tekstproductie: alles mag toevallig zijn, niets hoeft te worden afgerond. 7 Het is dus niet zo verwonderlijk dat het statuut van dagboeken aan de orde gesteld wordt. Toch zijn deze autodocumenten in veel gevallen getuigenissen met eigen literaire kenmerken en kwaliteiten. Dit impliceert dat ze op een zelfde manier 1. Martin ROS, Het dagboek als literair genre, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1985, 32; Françoise SIMONET-TENANT, Le journal intime. Genre littéraire et écriture ordinaire, Paris, Nathan Université, 2001, Hendrik VAN GORP, Dirk DELABASTITA & Rita GHESQUIERE, Lexicon van literaire termen, 8e herziene druk, Mechelen, Wolters-Plantyn/Groningen: Wolters-Noordhoff, 2007, 114. De kwalitatieve en kwantitatieve diversiteit van het dagboekgenre hoeft echter geen struikelblok te vormen. De vele variaties op de vastliggende kenmerken en functies van het genre houden net de aantrekkingskracht in van dit zeer brede en open onderzoeksveld waarvan de grenzen en mogelijkheden zich continu verplaatsen (Françoise SIMONET-TENANT, Le journal intime, 11-12). 3. Roland Barthes in: Françoise SIMONET-TENANT, Le journal intime, De benaming bekentenisliteratuur slaat op alle geschreven werken waarin een auteur voor een publiek van lezers openlijk getuigenis aflegt over zichzelf. Autobiografieën en memoires zijn, in tegenstelling tot dagboeken, retrospectieve vertellingen en dus eerder een vorm van panoramisch, reconstructief en synthetisch schrijven (Martin ROS, Het dagboek als literair genre, 39; Françoise SIMONET-TENANT, Le journal intime, 21-23; Hendrik VAN GORP, Dirk DELABASTITA & Rita GHESQUIERE, Lexicon, 56). 5. Françoise SIMONET-TENANT, Le journal intime, Françoise SIMONET-TENANT, Le journal intime, Hermans geciteerd in: Martin ROS, Het dagboek als literair genre,

4 De vrucht der ervaring rijpt niet aan de jonge takken benaderd kunnen worden als andere, meer erkende, literaire genres. 8 Zo kan men bijvoorbeeld de intertekstualiteit, stijlfiguren, beschrijving of sfeerschepping in een dagboek bestuderen. 9 Het wordt nog interessanter wanneer deze documenten geschreven zijn door erkende en/of geoefende auteurs. Deze dagboekschrijvers zullen namelijk, veel meer dan onervaren schrijvers, zelfbewust omgaan met de mogelijkheden van het literaire medium. 10 Om deze veronderstelling te toetsen wordt in dit artikel het autodocument van een ervaren en oude schrijfster op een aantal vlakken vergeleken met dat van een jonge frontsoldaat, die veel minder geoefend was in het schrijven. Dit gebeurt aan de hand van een confrontatie van twee Vlaamse oorlogsgetuigenissen uit de Eerste Wereldoorlog: In oorlogsnood van Virginie Loveling en Die vervloekte oorlog van Joris Van Severen. Na een korte schets van de context en het perspectief van waaruit hun notities geschreven werden, bespreek ik een aantal kenmerken die te maken hebben met het literaire karakter ervan. 11 Hierbij schenk ik aandacht aan enkele verschillen die mogelijk in verband staan met het punt waarop de auteurs zich in hun carrière en leven bevonden. De stijl, de gedachte aan publicatie alsook de intertekstualiteit, metareflectie en censuur komen aan bod Virginie Loveling en Joris van Severen In 1914 was de achtenzeventig jaar oude Virginie Loveling een gevierd schrijfster met een uitgebreid literair oeuvre op haar naam. 13 Aan het begin van de Groote Oorlog besloot ze, clandestien, een dagboek bij te houden. 14 In haar notities inventariseert ze zeer nauwkeurig de gebeurtenissen van elke dag. We lezen geregeld hoe ze als een soort reporter op zoek gaat naar verhalen en anekdotes in en rond haar thuisstad Gent. 15 Dit zien we bijvoorbeeld in de notitie van zondag 22 juli 1917: 8. Martin ROS, Het dagboek als literair genre, 29; Philippe Lejeune in: Françoise SIMONET- TENANT, Le journal intime, Hugo BREMS, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur , Amsterdam, Bert Bakker, 2005, , 635; Arnaud GENON, Note sur l autofiction et la question du sujet, 2007; Patricia DE MARTELAERE, Het dagboek en de dood, in: Een verlangen naar ontroostbaarheid. Over leven, kunst en dood, Amsterdam, Meulenhoff/Leuven, Kritak, 1993, Zie in dit verband Françoise SIMONET-TENANT, Le journal intime, 12. Zij heeft het in haar studie onder andere over de problematische grens in het dagboekschrijven tussen een persoon als individu en als auteur. 11. Ik doel hiermee op tekstelementen die de aandacht op de taal zelf, het literair-zijn van talige communicatie, vestigen (Hendrik VAN GORP, Dirk DELABASTITA & Rita GHESQUIERE, Lexicon, ). 12. Het onderzochte corpus is omvangrijk en ik verwijs voor een meer uitgebreide analyse dan ook naar mijn scriptie: Een literaire vergelijking van de oorlogsdagboeken van Virginie Loveling en Joris van Severen. Proeve ingediend voor het behalen van de graad van Master in de Taal- en Letterkunde: Nederlands-Engels (Vrije Universiteit Brussel, Academiejaar ). 13. Samen met haar zus Rosalie schreef Virginie Loveling gedichten, novellen en schetsen die onder andere gepubliceerd werden in Gedichten (1870), Novellen (1874) en Nieuwe Novellen (1876). Na de dood van haar zus schreef ze verder en publiceerde zowel romans, essays, novellen als kinderboeken. Zie: Piet COUTTENIER & Anne Marie MUSSCHOOT, Meesterschap in tweevoud. Novellen en schetsen van Rosalie en Virginie Loveling, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2009; Reginald DE SCHRIJVER et alii., Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, ; Ludo STYNEN, Rosalie en Virginie. Leven en werk van de gezusters Loveling, Tielt, Lannoo, 1997; Bert VAN RAEMDONCK & Ron VAN DEN BRANDEN, In oorlogsnood: over het dagboek van Virginie Loveling, in: Cahiers de la documentation/bladen voor documentatie, 60, 4, 2006, Sylvia VAN PETEGHEM & Ludo STYNEN, In oorlogsnood: Virginie Lovelings dagboek [ ]. Teksteditie bezorgd door Ludo Stynen en Sylvia Van Peteghem, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1999, Bert VAN RAEMDONCK & Ron VAN DEN BRANDEN, In oorlogsnood,

5 Lize Lefaible Aan den stal staat de ordonnans, Ignatz, ik zag hem zoo even - na t hooren van klinkende hoefstappen op het kiezel, zijn prachtige paarden binnenleiden. Ik ga voorbij. Hij buigt diep, de twee armen strak naar beneden aan het lijf gehouden, onbeweeglijk staande in grijs werkpak met het zwart en wit gestreept eerelint van het IJzeren Kruis. De meiden komen met korven uit den tuin, blijven praatjes aanslaan. Hij bedient zich van een eigenaardig mengsel van Vlaamsch en Duitsch. (Hij verblijft al drie jaar in België.) Ze verstaan elkander uitstekend. Ik heb mij bij de groep gevoegd - ik moet menschenkennis opdoen. 16 Lovelings dagboek is een omvangrijk document dat loopt van 29 juli 1914 tot 2 december Al vanaf het begin dacht ze aan de publicatie van haar oorlogs notities. 17 Deze kwam er uiteindelijk pas zesenzeventig jaar na haar dood, in een editie van Ludo Stynen en Sylvia Van Peteghem uit In Oorlogsnood. Virginie Lovelings dagboek [ ] werd uitgegeven door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. In 2005 verscheen een gereviseerde versie, verzorgd door Bert Van Raemdonck, die online te raadplegen is op de website van het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie. Tegelijkertijd werd bij Meulenhoff/Manteau ook een bloemlezing uitgegeven. Het waren opnieuw Stynen en Van Peteghem die zorgden voor een selectie van dagboekfragmenten voor Virginie Loveling, Oorlogsdagboeken. 18 Het oorlogsdagboek kan beschouwd worden als Lovelings laatste grote schrijfproject. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was de twintigjarige Joris van Severen een student rechten aan de Gentse Rijksuniversiteit. Zijn dagboek, dat loopt van 4 augustus 1914 tot 11 november 1918, schreef hij als soldaat aan het IJzerfront. 19 Daar was hij, beïnvloed door onder andere Cyriel Verschaeve en Hugo Verriest, actief in de Vlaamse strijd. 20 Hij speelde een rol in de organisatie van de Vlaams-katholieke studenten en de geheime Frontbeweging. 21 In de aanvangsperiode van de oorlog noteerde Van Severen reeds enkele (ongepubliceerde) bedenkingen en observaties onder de titel De kracht van de grote dood. Dit werkje bevat notities over het leven, God en de mens. Er is een duidelijke invloed te bespeuren van zijn op dat moment belangrijkste inspiratiebronnen: het katholicisme en het 16. In dit artikel komen de verwijzingen naar In oorlogsnood overeen met de paginanummering van de versie verzorgd door Van Raemdonck uit Deze is in pdf-formaat te vinden op en komt overeen met de tekst op de website van het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie. Het symbool + wijst op noten die in het dagboek in de kantlijn gemaakt worden. Het hier gebruikte citaat is te vinden op Virginie LOVELING, In oorlogsnood, Op dit aspect wordt in 2.2 verder ingegaan. 18. Bert VAN RAEMDONCK & Ron VAN DEN BRANDEN, In oorlogsnood, De selectie van de weergegeven periode werd gemaakt door de uitgevers van Die vervloekte oorlog (Joris VAN SEVEREN, Die vervloekte oorlog. Dagboek , Kapellen/Ieper, Pelckmans/ Studiecentrum Joris van Severen, 2005, 473). 20. Verschaeve was een belangrijk voorbeeld voor de Vlaams-katholieke jeugd en tevens proost van de geheime Frontbeweging. Verriest was een Vlaamsgezinde priester en, net als Verschaeve, idool van de Vlaams-katholieke studenten (Sophie DE SCHAEPDRIJVER, De Groote Oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog, Antwerpen/Amsterdam, Olympus/Uitgeverij Contact, 1999, 192, ; Reginald DE SCHRIJVER et alii., Nieuwe Encyclopedie, ). 21. Deze beweging werd opgericht door Vlaamsgezinde intellectuelen uit ontevredenheid over de behandeling van de Nederlandstalige frontsoldaten door de voor het merendeel Franstalige legerleiding. Er werden onder andere Vlaamse studiekringen opgericht, pamfletten uitgedeeld en protestacties ondernomen (Sophie DE SCHAEPDRIJVER, De Groote Oorlog, 197, 213; Els WITTE, Jan CRAEYBECKX & Alain MEYNEN, Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1990, , 181). 125

6 De vrucht der ervaring rijpt niet aan de jonge takken anarchisme. 22 Het bijhouden van oorlogsnotities was Van Severens eerste uitgebreide literaire activiteit. 23 Momenteel bestaat er slechts één gepubliceerde versie van zijn oorlogsdagboek. Deze werd in 2005 uitgegeven door Uitgeverij Pelckmans in samenwerking met het Studiecentrum Joris Van Severen. De editie en inleiding werden verzorgd door de historicus Daniël Vanacker. Die vervloekte oorlog is gebaseerd op diverse documenten uit de verzameling van erenotaris Rudy Pauwels uit Sint-Martens-Latem. Net als bij Loveling, is het dagboek samengesteld uit een samenraapsel van verschillende schriften en losse papieren. Deze documenten worden bewaard in het archief van de Katholieke Universiteit Leuven. Over de editiestrategie wordt aan het einde van Die vervloekte oorlog een korte toelichting gegeven. 24 Hieruit blijkt dat het in deze uitgave niet gaat om een integrale weergave van Van Severens notities. Opvallend in dit opzicht zijn zeker de passages aangeduid als [ ]. Deze worden bestempeld als weinig relevante en daarom weggelaten passages. Over deze niet-gepubliceerde stukken wordt verder weinig uitleg gegeven. 25 In de toekomst zou een kritische, integrale en in het beste geval zelfs elektronische versie zoals die bestaat voor In oorlogsnood dan ook interessant kunnen zijn. 2. Een vergelijking 2.1. Stijl Op basis van de ontstaanscontext van de in dit artikel besproken autodocumenten is het meteen duidelijk dat de twee dagboeken vanuit een zeer verschillende context en positie zijn geschreven. Hierdoor ontstaat een interessante vergelijking. Een eerste groot verschil tussen de twee dagboeken is vast te stellen op het niveau van de stijl. Lovelings dagboeknotities worden gekenmerkt door minutieus uitgewerkte en gedetailleerde beschrijvingen. 26 In onderstaand citaat zien we bijvoorbeeld hoe de schrijfster erin slaagt een vrij banale observatie op te tillen tot een literair relevante passage. Ze doet dit door het veelvuldig gebruik van adjectieven, die ze ook rechtstreeks na elkaar plaatst in groot, hoog, dik, half vormloos, reeds donker en krachtig. Verder speelt ze met woorden die te maken hebben met schaduwen en kleuren en incorporeert ze een vergelijking: De blanke eenden sliepen op den wal, als groote nenuphars tusschen de lemnas+ onduidelijk in schemerschijn; de oever met het stilzwijgend riet lag in diepe schaduw. Alles stond groot, hoog, dik, half vormloos, reeds donker en 22. In voetnoot 163 (Joris VAN SEVEREN, Die vervloekte oorlog, 516) wordt nog verwezen naar een andere niet-uitgegeven tekst van Van Severen: De weg der eerste rusteloosheid. 23. Later is Van Severen vooral bekend geworden als oprichter van het Verdinaso, het Verbond van Dietse Nationaal-Solidaristen. Zijn literaire activiteiten zijn dan ook steeds meer in functie van zijn politieke bezigheden gaan staan. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd hij omwille van zijn politieke overtuigingen als staatsgevaarlijk aangehouden. Hij werd naar Frankrijk weggevoerd. Op 20 mei 1940 kwam hij in Abbeville, samen met zijn medewerker Jan Rijckoort, om het leven tijdens een schietpartij tussen Franse en Duitse soldaten. Zie: Reginald DE SCHRIJVER et alii., Nieuwe Encyclopedie, ; Els WITTE, Jan CRAEYBECKX & Alain MEYNEN, Politieke geschiedenis van België, 184, Joris VAN SEVEREN, Die vervloekte oorlog, In de voetnoten (Joris VAN SEVEREN, Die vervloekte oorlog, ) wordt soms aangegeven wat er in de weggelaten passages staat. Het gaat onder andere om lange citaten, parafraseringen, leesverslagen en samenvattingen van literaire werken. 26. Sylvia VAN PETEGHEM & Ludo STYNEN, In oorlogsnood,

7 Lize Lefaible krachtig in het villapark; de open graspleinen blonken zilverig grijs: een geur van late rozen en heliotroop - dat paarse zonnekruid - hing in de zoele atmosfeer; bonte bloesembloei, nu vervaald, maar bij vollen dage oogverlokkend, stond op de ronde perken of slingerden in afboordsel langs de bochtige paden mee. (+ Lemna : eendenkroos) 27 Andere elementen die voor levendigheid zorgen zijn het gebruik van origineel samengestelde woorden 28 en de dialoogvorm. Ook het wisselen tussen werkwoordstijden heeft dit effect. Verder getuigen goed opgebouwde verhalende stukken van Lovelings schrijftalent en -ervaring. Dit is zeker het geval in de passages met de titel oorlogsprentje of oorlogsminiatuur, tot verhaal uitgewerkte anekdotes. 29 Een illustratie: En de twee jongeren stappen voort. De jongste waagt zelfs een soort van danssprong, ondanks den ruwen last. De oudere soldaat heeft ook kreunend, zijn lading opgenomen: zwaar hangt ze op borst en rug, hij wankelt er onder, zijn knieën knikken. Hij bromt een weeklacht of een vermaledijding en volgt zijn makkers, met loome schreden, steeds verder en verder van hen achterblijvend. 30 In de passage hierboven zien we hoe de schrijfster van een algemene situatieschets via markeerders aan het begin van de tweede ( De jongste ) en de derde ( De oudere soldaat ) zin overgaat tot twee afzonderlijke beschrijvingen van de soldaten. Dan gaat ze verder met een korte maar gedetailleerde weergave van de situatie van de oudere soldaat om deze in de laatste zin van het fragment opnieuw te plaatsen binnen het bredere straatbeeld waarin de andere soldaten geschetst worden. Door het laatste, eenzame beeld van een soldaat die achterop raakt, geeft ze een dramatische toets aan de anekdote. Waar Lovelings schrijfstijl in het algemeen gekarakteriseerd kan worden als sober en doordacht uitgewerkt, zien we bij Van Severen een meer onstuimige dagboekschrijver aan het werk. In zijn notities komen opvallend meer dramatische en bij momenten wat hoogdravend aandoende passages voor. 31 Volgend citaat, waar in het gaat om een kaart die hij ontving van Verschaeve, illustreert deze observatie goed: Ik voel zijn diepeenvoudige vriendschap in mijn hart als een mystieke avond binnendringen en zij doet me zoveel, zoveel vreugde. Die is mij genoeg. Ik voel er zijn eenzaamheid in, zijn lijden en zijn grootheid. Die hoge liefde die mij aan hem, ziel in ziel, doet groeien in de innerlijke wereld van deze grootse en strij dende liefde voor Vlaanderen, ik voel er de somber vlammende schoonheid van mij doorbranden, mij omscheppen tot een zuiverder en vooral rustigsterkere mens. Deze uren zijn uren van intense schoonheid Uit de notitie van vrijdag 3 augustus 1917 (Virginie LOVELING, In oorlogsnood, 598). 28. Sylvia VAN PETEGHEM & Ludo STYNEN, In oorlogsnood, Ibid., 29; Sylvia VAN PETEGHEM & Ludo STYNEN, Oorlogsdagboeken Virginie Loveling, Uit de notitie van dinsdag 4 augustus 1914 (Virginie LOVELING, In oorlogsnood, 49). 31. Uiteraard kunnen we hier niet veralgemenen. Ook Van Severens autodocument bevat een aantal goed uitgewerkte beschrijvende delen, originele vergelijkingen en het soms geslaagd toepassen van contrastwerking. Merk ook de vergelijking op in het weergegeven citaat. 32. Uit de notitie van maandag 27 augustus 1917 (Joris VAN SEVEREN, Die vervloekte oorlog, 302). Het onderstrepen van de woorden in dit citaat gebeurde door Van Severen zelf. Dit deed hij wel vaker in zijn notities. 127

8 De vrucht der ervaring rijpt niet aan de jonge takken In zijn dagboek wordt de lezer geconfronteerd met de psychologie van een jongeman op zoek naar een eigen schrijfstijl en poëtica. De notitie van dinsdag 2 juli 1918 illustreert bijvoorbeeld Van Severens passie voor het schrijven: En ik, ja, ik zit hier te verwateren in ziekelijke gedachten, binnen de enge, muffige kamer van mijn verstompt leven gesloten, dromend van grote toneelschepping waar mijn zicht over de wereld met Ibsens felheid en sarcasme en Dostojewskiaanse liefde zou opgebouwd worden en mijn levensfilosofie zou uitgroeien als een machtige synthese van ideaal en werkelijkheid. 33 De beschreven tegenstelling in stijl kan in verband gebracht worden met het generatieverschil tussen Loveling en Van Severen alsook met het gedeeltelijk daarmee samenhangende verschil in hun poëtica en literatuuropvatting. Terwijl Lovelings aantekeningen in het algemeen te situeren vallen binnen een negentiende-eeuwse realistisch-beschrijvende poëtica, lijkt Van Severen er veeleer romantisch-expressieve opvattingen op na te houden. Waar Loveling voornamelijk focust op het dagdagelijkse of anekdotische, zien we bij Van Severen meer aandacht voor het verhevene. De soms wat hoogdravende stijl van zijn aantekeningen kan hier dan ook rechtstreeks mee in verband gebracht worden De gedachte aan publicatie Men kan veronderstellen dat erkende of geoefende auteurs vaak al tijdens het bijhouden van hun autodocument aan het potentiële lezerspubliek (gekend of anoniem, gewild of niet) ervan zullen denken. 34 Zij beschouwen het herlezen en herschrijven van hun notities in veel gevallen als een deel van het dagboekhouden. 35 Ook voor Loveling, die al heel wat publicaties op haar naam had staan, blijkt dit het geval geweest te zijn. Voor haar was de mogelijkheid tot publicatie wellicht vanzelfsprekender dan voor de onbekende Van Severen. Deze instelling heeft zoals zal blijken invloed gehad op de inhoud en vorm van In oorlogsnood. 36 Inhoudelijk is de gedachte aan publicatie een mogelijke verklaring voor de zeer beperkte persoonlijke informatie die we over Loveling krijgen. 37 Vooral wordt op stilistisch vlak duidelijk dat deze auteur onophoudelijk bezig was met haar potentiële lezerspubliek. Zo schrijft ze regelmatig in de tweede persoon enkelvoud waar- 33. Uit de notitie van maandag 1 juli 1918 (Joris VAN SEVEREN, Die vervloekte oorlog, 426). 34. Béatrice DIDIER, Le journal intime, Presses Universitaires de France, 1976, 20-21; Martin ROS, Het dagboek als literair genre, 37; Françoise SIMONET-TENANT, Le Journal Intime, 88-89; Hendrik VAN GORP, Dirk DELABASTITA & Rita GHESQUIERE, Lexicon, Françoise SIMONET-TENANT, Le journal intime, Sylvia VAN V PETEGHEM & Ludo STYNEN, In oorlogsnood, 15-17, 32-33; Sylvia VAN PETEGHEM & Ludo STYNEN (2005), Oorlogsdagboeken Virginie Loveling, 414, 418; Bert VAN RAEMDONCK & Ron VAN DEN BRANDEN, In oorlogsnood, Stynen (Sylvia VAN PETEGHEM & Ludo STYNEN (1999), In oorlogsnood, 35) geeft bovendien aan dat Loveling in het algemeen gehecht was aan haar privacy (VAN PETEGHEM & Ludo STY- NEN (2005), Oorlogsdagboeken Virginie Loveling, 416). Ze zal dus wellicht bewust weinig persoonlijke informatie hebben willen delen met het potentiële lezerspubliek van haar dagboek. In 2.3 wordt hierop nog wat dieper ingegaan. 128

9 Lize Lefaible door men zich als lezer rechtstreeks aangesproken voelt. De schrijfster verklaart ook gegevens en woorden waarvan ze leek te veronderstellen dat haar lezers ze niet zouden kennen. In het volgende citaat legt ze het woord beluik bijvoorbeeld uit tussen haakjes: Ik geloof, dat ze uit den grond ontstaan, roept hardop een werkvrouw onbeschroomd, aan den hoek van een beluik (een doodloopend straatje) tot een andere op den overkant. 38 Sommige passages lijken bovendien in scène gezet. Ze doen moraliserend aan en creëren de indruk geschreven te zijn om een boodschap mee te geven. 39 Zo bijvoorbeeld in de notitie van zaterdag 8 augustus 1914: Aan den afgeronden hoek van het café De Karpel zitten twee heeren bij een tafeltje. Een wandelaar, die een wijle aan t winkelraam draalt daarnaast, op het voetpad, hoort wat de een aan den anderen mededeelt: De jonge graaf Steenhert de Groebeke is als vrijwilliger opgetrokken met zooveel andere adellijken. Mijn zoon ook, is het antwoord. Welhoe, die knappe jongen, die een week geleden bij t afleggen van zijn eindexamen de hoogste onderscheiding kreeg! Sprakeloos bewogen knikt de vader den spreker herhaaldelijk toe. Die jongen, waarop gij reden hadt zoo fier te wezen! klinkt het ontzet en medelijdend. Nu ben ik dubbel fier op hem, antwoordt de vader. Zijn ontroering is overwonnen. Zich vermannend richt hij de borst op. 40 In een aantal passages van In oorlogsnood verwoordde Loveling ook expliciet haar gedachte aan een boek. Een voorbeeld uit de notitie van donderdag 7 oktober 1915: O wat een zwaar pak reeds dat vlug op papier neergeworpene dagboek! Ja een heel boek, een omvangrijk boek zal het uitmaken. 41 Er zijn na de oorlog ook effectief fragmenten van haar notities verschenen in kranten en tijdschriften. Zo wordt in Van Raemdoncks editie van het dagboek voor de periode van 1 september tot en met 1 oktober 1914 de tekst van het gepubliceerde deel uit Dietsche Warande en Belfort gebruikt. 42 Ook in De Vlaamsche Gids werden passages gepubliceerd. 43 Verder werden korte delen van het dagboek onder de titel Oorlogsprentje met het oog op publicatie gezet. Maurits Basse, vriend, biograaf en later executeur van de literaire nalatenschap van Loveling, heeft de notities daarenboven doorgenomen en verbeterd. 44 Ten slotte wijzen ook Lovelings eigen aanpassingen, verbeteringen en 38. Uit de notitie van zaterdag 5 juni 1915 (Virginie LOVELING, In oorlogsnood, 245). 39. Ook bij Van Severen vinden we een aantal moraliserend aandoende passages (Joris VAN SEVEREN, Die vervloekte oorlog, , 370). Deze zijn echter minder opvallend aanwezig dan bij Loveling. 40. Virginie LOVELING, In oorlogsnood, Ibid., p Ibid., p Sylvia VAN PETEGHEM & Ludo STYNEN (1999), In oorlogsnood, 28; Bert VAN RAEM- DONCK & Ron VAN DEN BRANDEN, In oorlogsnood, Het gaat hier om In oorlogsnood (een fragment), in: Dietsche Warande & Belfort (1921, 21, 3, ; 1921, 4, ; 1921, 21, 5, ) en In oorlogsnood. Fragmenten uit mijn dagboek, in: De Vlaamsche Gids ( , 11, 1, 27-47; 2, ). 44. Sylvia VAN PETEGHEM & Ludo STYNEN (1999), In oorlogsnood, 15, 28-29; Sylvia VAN PETEGHEM & Ludo STYNEN (2005), Oorlogsdagboeken Virginie Loveling, 419, 422; Bert VAN RAEM- DONCK & Ron VAN DEN BRANDEN, In oorlogsnood,

ANDERS ALS MIJN TIJDGENOOTJES, ANDERS DAN GIJ ALLEN?

ANDERS ALS MIJN TIJDGENOOTJES, ANDERS DAN GIJ ALLEN? Hugo Röling ANDERS ALS MIJN TIJDGENOOTJES, ANDERS DAN GIJ ALLEN? Kinderlijk zelfbewustzijn in negentiende- en twintigste-eeuwse jeugdherinneringen uit Nederland en Vlaanderen 1 Different from my peers,

Nadere informatie

De filosofie van de verloren tijd

De filosofie van de verloren tijd De filosofie van de verloren tijd Frans Jacobs 1. Inleiding À la recherche du temps perdu is een boek waarin ook menige filosoof zijn tanden heeft gezet. Evenals de filosoof dat wil, wil de romancier Proust

Nadere informatie

Een Postmodern zelf?

Een Postmodern zelf? Een Postmodern zelf? Een kwalitatieve studie naar de vorm van het zelf en de betekenis daarvan voor het individu. Auteurs: Joost Gräper (276565) Jeroen van den Heuvel (275227) Laurens Goudswaard (277031)

Nadere informatie

Wie heel goed kijkt, die kan hem bijna zien. Baudelaire bij de Tachtigers

Wie heel goed kijkt, die kan hem bijna zien. Baudelaire bij de Tachtigers Wie heel goed kijkt, die kan hem bijna zien. Baudelaire bij de Tachtigers J.D.F. van Halsema bron J.D.F. van Halsema, Wie heel goed kijkt, die kan hem bijna zien. Baudelaire bij de Tachtigers. In: Maarten

Nadere informatie

Als twee culturen botsen gaat het onweren

Als twee culturen botsen gaat het onweren Als twee culturen botsen gaat het onweren 2 Als twee culturen botsen gaat het onweren Een exploratief onderzoek naar probleemgedrag van Marokkaanse straatjongens in Utrecht Imar Faasen 3 Faasen, I. (1998).

Nadere informatie

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971 Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1971 bron Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal-

Nadere informatie

Alfred en zijn spiegelbeeld. Over de vertelsituatie in Nooit meer slapen

Alfred en zijn spiegelbeeld. Over de vertelsituatie in Nooit meer slapen Alfred en zijn spiegelbeeld. Over de vertelsituatie in Nooit meer slapen G.F.H. Raat bron G.F.H. Raat, Alfred en zijn spiegelbeeld. Over de vertelsituatie in Nooit meer slapen. In: Wilbert Smulders (red.),

Nadere informatie

Journalistiek in chique verpakking: Over Nederlandse literaire non-fictie

Journalistiek in chique verpakking: Over Nederlandse literaire non-fictie Journalistiek in chique verpakking: Over Nederlandse literaire non-fictie 11 Journalistiek in chique verpakking: Over Nederlandse literaire non-fictie BERTRAM MOURITS Onafhankelijke onderzoeker en publicist

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

DE MUZIEKJOURNALIST ONDER INVLOED? Een kwalitatief onderzoek naar de beïnvloeding van de muziekindustrie op muziekrecensies

DE MUZIEKJOURNALIST ONDER INVLOED? Een kwalitatief onderzoek naar de beïnvloeding van de muziekindustrie op muziekrecensies Sofie Stans Erasmushogeschool Universitaire Associatie Brussel Departement Toegepaste Taalkunde Master Journalistiek optie radio- en tv-journalistiek DE MUZIEKJOURNALIST ONDER INVLOED? Een kwalitatief

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

De Bijbel, voluit Woord van God

De Bijbel, voluit Woord van God De Bijbel, voluit Woord van God M.G. de Koning De Bijbel, voluit Woord van God Back to Basics 3 De Bijbel, voluit Woord van God Copyright M.G. de Koning Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2008

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Wát je zegt en hóe je het zegt

Wát je zegt en hóe je het zegt Wát je zegt en hóe je het zegt Academische vaardigheden in Wijsbegeerte herziene versie 24 mei 2011 Bert van den Brink Dascha Düring Henk van Gils Jan Hastrich Menno Lievers Janneke van Lith Ernst-Otto

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

HOE SCHRIJF IK EEN SCRIPTIE?

HOE SCHRIJF IK EEN SCRIPTIE? Vrije Universiteit Brussel HOE SCHRIJF IK EEN SCRIPTIE? Een handleiding voor de studenten geschiedenis Bart Willems Birgitte Martens 2 Woord vooraf Deze brochure is bedoeld als een handleiding voor eerste

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

KRIJGT EEN RUPS BLAREN OP Z'N TONG ALS HIJ BRANDNETELS EET?

KRIJGT EEN RUPS BLAREN OP Z'N TONG ALS HIJ BRANDNETELS EET? Kees Both KRIJGT EEN RUPS BLAREN OP Z'N TONG ALS HIJ BRANDNETELS EET? studerend lezen bij wereldoriëntatie (1) Als we vinden dat een Jenaplanschool een ontwikkelingsgerichte en een wereldoriënterende school

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Ervaringen van familieleden van mensen ouder dan 50 jaar met kanker en van Turkse of noordwest Afrikaanse origine Gids voor zorgverleners Ineke van Eechoud,

Nadere informatie

Gevangen in een map. De vertaler als begrafenisondernemer. Presentatie van Julian Ross (vertaler Nederlands-Engels voor het scp) op 4 november 2010

Gevangen in een map. De vertaler als begrafenisondernemer. Presentatie van Julian Ross (vertaler Nederlands-Engels voor het scp) op 4 november 2010 Gevangen in een map Gevangen in een map De vertaler als begrafenisondernemer Presentatie van Julian Ross (vertaler Nederlands-Engels voor het scp) op 4 november 2010 Sociaal en Cultureel Planbureau Den

Nadere informatie

Omtrent het dekunstrueren van kennismanagement Over samenwerkende mensen en organiseren. Martijn van Oorschot

Omtrent het dekunstrueren van kennismanagement Over samenwerkende mensen en organiseren. Martijn van Oorschot Omtrent het dekunstrueren van kennismanagement Over samenwerkende mensen en organiseren Martijn van Oorschot Bij wijze van een inleiding Iedere schrijver heeft recht op een inleiding. De lezer heeft het

Nadere informatie