GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32 e jaargang Mei 2014 nummer 5 welkom op de infomarkt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32 e jaargang Mei 2014 nummer 5 www.nevele.be. welkom op de infomarkt."

Transcriptie

1 GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32 e jaargang Mei 2014 nummer 5 welkom op de infomarkt Windakker do 8 mei Hansbeke Doorlopend van 16.30u tot 20.30u. Kom alles te weten over het windpark in uw buurt Gemeentezaal Hansbeke Hansbekedorp Hansbeke 8 Infomarkt over windturbines in Nevele

2 Algemeen nieuws Sociaal nieuws Milieu Veiligheid Cultuur Sport & recreatie Jeugd & onderwijs UiTagenda mei De infokrant wordt gedrukt op Cirkle Gloss wit gerecycleerd papier met FSC-label De infokrant is een uitgave van het gemeentebestuur Nevele. Ze verschijnt maandelijks (behalve in augustus) op exemplaren. Redactie en vormgeving Informatieambtenaar Regina De Meyer, Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Johan Cornelis Druk Drukkerij Perka nv, Maldegem, Cover Affiche infomarkt Windakker. Provincie Oost-Vlaanderen. Algemeen nieuws Nieuw gemeenteraadslid Dimitri Beyens legde tijdens de gemeenteraadsvergadering op 25 maart 2014 de eed af als gemeenteraadslid voor N-VA. Hij volgt Frank Lust op die zijn ontslag indiende als gemeenteraadslid. Contactgegevens Dimitri Beyens: Doornbosstraat 27, 9850 Hansbeke, tel , gsm , Gratis agenda gemeenteraad Geef uw naam en ( )adres aan het Secretariaat, tel , of ga naar Vakantieregeling gemeentediensten Op donderdagen 1 mei 2014 (Dag van de Arbeid) en 29 mei 2014 (O.H. Hemelvaart) zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Ook op zondag 8 juni (Pinksteren) en maandag 9 juni Alle buitenschoolse kinderopvangen zijn bijkomend gesloten op vrijdagen 2 en 30 mei Communies Eerste Communie Hansbeke: 29 mei 2014 om 9.00 uur Nevele: 29 mei 2014 om uur Landegem: 7 juni 2014 om 9.45 uur Merendree: 31 mei 2014 om 9.45 uur Plechtige Communie Landegem: 31 mei 2014 om uur Merendree en Hansbeke: 1 juni 2014 om 9.00 uur Nevele: zondag 1 juni 2014 om uur. Gebruik nieuwe foyer Op vrijdag 18 april 2014 werd de nieuwe foyer van zaal De Klaproos aan de bibliotheek, Stationsstraat 20 in Landegem officieel ingehuldigd. Om praktische redenen besliste het college van burgemeester en schepenen om voorlopig geen vast meubilair aan te kopen voor deze nieuwe zaal. De gebruikers worden verzocht om de gewenste tafels en stoelen aan te vragen en te reserveren bij de gemeentelijke Uitleendienst, Stationsstraat 19, Landegem, tel , De zaal reserveren kan via dezelfde gemeentelijke dienst.

3 Identiteitsstuk voor kinderen onder twaalf jaar afgeschaft Sinds 1 april 2014 is het identiteitsstuk voor kinderen onder twaalf jaar afgeschaft. Dit was het kleine vierkante kaartje in plastiek hoesje dat een pasgeborene kreeg. Het kaartje werd overbodig door de kids-id, een identiteits- en reisdocument voor kinderen tot twaalf jaar. De kids-id is drie jaar geldig zelfs als het kind intussen twaalf jaar geworden is. Kinderen die in het bezit zijn van een geldige kids-id worden pas drie maanden voor de vervaldatum opgeroepen om een identiteitskaart (e-id) aan te vragen. Indien gewenst kunnen kinderen nog altijd vanaf hun twaalfde verjaardag een identiteitskaart aanvragen. Dienst Burgerzaken, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele, tel /53, Reisdocumenten Vraag tijdig uw reisdocumenten aan bij de Dienst Burgerzaken. Denk eraan dat het ongeveer drie weken duurt vooraleer u een identiteitskaart (e-id) of een kids-id krijgt en dat een spoedprocedure veel duurder is dan een gewone procedure. De tijd om een paspoort (reispas) aan te vragen bedraagt ongeveer tien dagen bij een normale procedure. Via een spoedprocedure is dat de volgende werkdag als de aanvraag de dag voordien in de voormiddag is gebeurd. Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met Woonwijzer Meetjesland en een aantal andere gemeenten een samenaankoop van dakisolatiemateriaal. Eén vierde van de Vlaamse daken is immers niet geïsoleerd waardoor ongeveer 30 % van de warmte verdwijnt. Deze samenaankoop is zowel bedoeld voor isolatiematerialen voor inwoners die zelf isolatie willen plaatsen als voor inwoners die de isolatie willen laten plaatsen door een aannemer. Infomoment op 5 juni 2014 Om de samenaankoop, de technische aspecten van dakisolatie en de mogelijke dakisolatiepremies toe te lichten is er op donderdag 5 juni 2014 om uur in zaal De Klaproos, Stationsstraat 20 in Landegem een infomoment. Inwoners die niet wensen deel te nemen aan de samenaankoop, maar zich toch willen informeren over dakisolatie, zijn ook van harte welkom! Inschrijven Inschrijven voor de samenaankoop kan uiterlijk op 30 september 2014 via be of bij de adviseurs van Woonwijzer Meetjesland. Deelnemen brengt geen enkele kost of verplichting met zich mee. Op het 3 Samenaankoop en infomoment dakisolatie moment dat de prijs- en plaatsingsvoorwaarden bekend zijn en dat er een aannemer gekozen is, zal een persoonlijke offerte kunnen worden opgevraagd bij de leverancier of aannemer. Pas als u de persoonlijke offerte ondertekent bent u als koper gebonden door de goedgekeurde offerte. U kunt ook als vrijwilliger meewerken aan de samenaankoop door dit bij de inschrijving te melden. Samen met andere inwoners kunt u dan de leveranciers en aannemers met het beste aanbod mee helpen selecteren. Meer info of inschrijven: Woonwijzer Meetjesland, tel , meetjesland.be Een adviseur komt elke dinsdag van tot uur naar het gemeentehuis, dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, Cyriel Buyssestraat 15, Nevele, tel om uw vragen over wonen gratis te beantwoorden.

4 4 Op worden regelmatig sensibliseringsacties gepubliceerd waaraan de gemeente haar medewerking verleent of die uitgaan van de gemeente. U vindt er ook verkeersanalyses terug. Zo wenst het gemeentebestuur een beter beeld te krijgen van de verkeerssituaties op zijn grondgebied. Regelmatig krijgt het bestuur klachten over sluipverkeer, overdreven snelheid, zwaar vrachtverkeer, Met een tellertoestel worden de subjectieve meldingen in objectieve cijfers omgezet. Op die manier ontstaat een beter beeld van de werkelijke situatie. Op basis van de cijfers beslist het bestuur dan of er maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld: repressieve snelheidscontroles, preventieve acties, invoering van verkeersmaatregelen, enz. Verkeersanalyses- en acties op In februari-maart 2014 werd het anonieme tellertoestel opgesteld in volgende straten: Oossekouter - Nevele De huidige snelheidsbeperking van 90 km/uur wordt goed gerespecteerd. Zo ligt de V85 (de snelheid die 85 % van de voertuigen niet overschrijdt) op 83 km/uur hetgeen aantoont dat het wegbeeld overeenstemt met de snelheidsbeperking. Slechts 7.3 % rijdt sneller dan 90 km/uur. Op basis van de gemiddelde dagintensiteit (slechts 393 voertuigen per dag), zijn snelheidbeperkende maatregelen niet nodig. Regelmatige snelheidscontroles in combinatie met goede communicatie kunnen de naleving verhogen. Vosselarestraat - Landegem Het tellertoestel werd geplaatst op de overgang van 50 naar 30 km/uur. De V85 (de snelheid die 85 % van de voertuigen niet overschrijdt) ligt op 58 km/uur. Maar liefst 95 % rijdt sneller dan 30 km/uur. 40 % rijdt sneller dan 50 km/uur. Om de snelheid te verlagen zullen geschrankte parkeerzones worden ingevoerd. Binnen de snelheidsbeperking van 50 km/uur kunnen snelheidscontroles de veiligheid verhogen. Vosselarestraat kent een gemiddelde dagintensiteit van voertuigen (3959), hetgeen veel is voor een gemeenteweg. Ter vergelijking: Diepestraat in Merendree heeft een gemiddelde dagintensiteit van voertuigen, Renaat de Rudderstraat in Landegem een gemiddelde dagintensiteit van maximaal voertuigen. In de avondspits tussen en uur is er een verhoogde intensiteit vast te stellen komend van Vosselare, rijdend richting Landegemdorp. Na uur wordt er ook een verhoogde V85 vastgesteld. Een ideaal tijdstip om een snelheidscontrole uit te voeren is tussen en uur. Dalestraat - Hansbeke De teller werd in Dalestraat geplaatst om de intensiteit in kaart te brengen en om de vergelijking te maken met de analyse in Boerestraat (eerder gepubliceerd in de infokrant). Boerestraat telde een gemiddelde dagintensiteit van voertuigen, Dalestraat voertuigen. Zoals verwacht is de verkeersstroom van Boerestraat en Dalestraat gelijklopend. s Ochtends rijden er in Dalestraat maximaal 117 voertuigen per uur richting E40 (max. 134 voertuigen in Boerestraat), s avonds rijden er maximaal 180 voertuigen per uur richting Aalter (max. 217 voertuigen in Boerestraat). Het sluipverkeer situeert zich vooral in Dalestraat-Boerestraat. Een gemiddelde dagintensiteit van meer dan voertuigen op een landelijke weg is te hoog. Het bewijst dat er teveel niet-bestemmingsverkeer op deze wegen te vinden is. Oossekouter in Nevele Vosselarestraat in Landegem Dalestraat in Hansbeke

5 Verkeersmaatregelen Kouterslag Merendree 5 Om het sluipverkeer in Kouterslag in Merendree aan te pakken werden volgende verkeersmaatregelen ingevoerd: een asverschuiving tussen huisnummer 26 en 28; een asverschuiving tussen huisnummer 18 en 20; ter hoogte van de asverschuivingen werd een voorrangsregeling uitgewerkt waarbij de bestuurder die een maneuver uitvoert bij de asverschuiving voorrang krijgt. De voorrangsregeling werd gesignaleerd met borden B19 en B21; Kouterslag wordt alleen toegankelijk voor plaatselijk verkeer en bus; de tonnagebeperking werd opgeheven. Nieuwe fietsers- en voetgangersbrug Nevele In het centrum van Nevele voert Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) momenteel nog werken uit op het Afleidingskanaal van de Leie. De vaarweg wordt aangepast aan de komst van grotere schepen. In het centrum van Nevele komen er twee bochtverbredingen en een passeerstrook. Zonder onvoorziene omstandigheden zoals slecht weer of technische problemen worden de werken deze zomer afgerond. Tijdens de huidige werkzaamheden zijn er problemen opgetreden ter hoogte van de fietsers- en voetgangersbrug. Na uitgebreid onderzoek heeft W&Z, in overleg met de gemeente, besloten om de fietsers- en voetgangersbrug af te breken en eind 2015 een nieuwe brug te bouwen. Door deze beslissing kan de aanlegsteiger voor pleziervaartuigen die voorzien is in de zone van de huidige brug bijgevolg pas worden gebouwd na het herbouwen van de fietsers- en voetgangersbrug. Kouterslag in Merendree Nieuwe belbushaltes Reizigers in de belbusgebieden 125 Zulte -Deinze - Nevele en 160 Zomergem - Lovendegem - Waarschoot kunnen sinds 21 april 2014 gebruik maken van twee nieuwe haltes: Halte Merendree Brug Belbus 125: foldernummer 187 Belbus 160: foldernummer 134 Halte Merendree Kapel Bellbus 125: foldernummer 188 Belbus 160: foldernummer 135 Belbus, tel Asfalteringswerken Aannemer De Waele Gebrs. nv uit Eernegem voert sinds april asfalteringswerken uit in Peperhol en Bosstraat in Nevele en in Brouwerijstraat in Landegem, het deel tussen Grote Heirenthoek en Wulfhoek. Tezelfdertijd wordt de riolering aangelegd en worden watergreppels en rioolkolken geplaatst. Deze werken hebben tot doel de wegverharding te vernieuwen, de afwatering van de rijweg te verbeteren en een vlotte afvoer van de baangrachten te verkrijgen. De werken hebben vertraging en zullen duren tot eind mei Informatie over wegenwerken in Nevele en de bijhorende verkeersmaatregelen vindt u terug op www. nevele.be/wegenwerken en op -kaart Onderbord plaatselijk verkeer Bij een onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer krijgen fietsers altijd doorgang. Dit is zo bepaald in art. 2 bepalingen van de wegcode: Plaatselijk verkeer of plaatselijke bediening: de voertuigen van de bewoners en hun bezoekers, de voertuigen voor levering inbegrepen, de voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer, de voertuigen voor onderhoud en toezicht, wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt, de prioritaire voertuigen bedoeld in artikel 37 en fietsers en ruiters.

6 6 Verkiezingen 25 mei 2014 Eerlijke handel? Goed geweten! Op zondag 25 mei 2014 trekken we opnieuw naar de stembus om de vertegenwoordigers voor het Europees parlement, Kamer van Volkvertegenwoordigers en de Vlaamse Raad voor de komende vijf jaar te kiezen. In Nevele wordt opnieuw digitaal gestemd. Er zijn elf stembureaus die van 8.00 tot uur geopend zijn: twee in de gemeenteschool van Nevele; één in woonzorgcentrum Ter Leenen, twee in de gemeentezaal van Hansbeke; drie in de benedenzaal van de sportzaal in Landegem; twee in het parochiaal centrum in Merendree; één in de gemeentezaal van Vosselare. Op vrijdag 9 mei 2014 is het World Fair Trade Day. Op die dag worden producten die gemaakt zijn in eerlijke omstandigheden extra in de kijker gezet. Tussen 8.00 en uur kunt u op de Markt van Nevele voor de eerste keer de Fair Trade Camionette bezoeken. U herkent de camionette aan haar felgroene kleur en het logo van Oxfam Wereldwinkel. U vindt er al uw favoriete Oxfamproducten en heerlijke delicatessen zoals cava of chocolade met roze peperbolletjes. Boeren en arbeiders hebben voor het maken van deze producten een eerlijk loon gekregen. U kunt voor 6 mei 2014 ook een bestelling van Oxfamproducten plaatsen en deze afhalen aan de camionette. Inwoners kunnen desgewenst van maandag 5 tot en met donderdag 15 mei 2014 het elektronisch stemmen komen oefenen op proefstemcomputers die zich tijdens de openingsuren in het gemeentehuis en in de bibliotheek bevinden. Voor meer informatie en voor volmachtformulieren: Dienst Burgerzaken, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele, tel , of Nevele Fair Trade? Dankzij uw hulp! Nevele vindt eerlijke handel belangrijk. Producenten moeten een eerlijke prijs krijgen voor hun werk. Wist u dat ons belangrijkste exportproduct, de nougat van Vital, een productlijn heeft met het Max Havelaar-certificaat? Dit label garandeert de consument dat het product werd gemaakt in eerlijke omstandigheden en dat de producent een faire prijs heeft gekregen. Wist u dat u ook in onze supermarkten veel producten met dit label kunt vinden? Nevele is dus goed op weg om een echte Fair Trade Gemeente te worden. Om deze officiële titel te behalen, hebben we echter uw hulp nodig. Bent u ondernemer en wilt u Fair Tradeproducten verdelen in uw horecazaak, winkel of op de werkvloer? Of hebt u zin om samen met andere enthousiastelingen een trekkersgroep te vormen om de titel Fair Trade Gemeente te halen? Ook zoeken we nog vrijwilligers om de Fair Trade Camionette nu en dan op vrijdagvoormiddag te bemannen. Alleen met uw steun kunnen we eerlijke handel de aandacht geven die het verdient. Meer info of bestellingen plaatsen bij: Sophie Vanonckelen, Noord-Zuid-ambtenaar, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele, tel , Nevelse nougat mét Max Havelaar-label, uitzonderlijk te koop in de Fair Trade Camionette.

7 Gouden bruiloften (50 jaar getrouwd) 7 Hendrik Drubbels en Monique Werbrouck, Landegem, 10 januari 1964 Antoine Wulteput en Godelieve De Boever, Nevele, 16 januari 1964 Antoine Mortier en Christiana Dhondt, Nevele, 30 januari 1964 foto s: fotocklub Klik Terugblik: onthaal nieuwe inwoners op 15 maart 2014 Om nader kennis te maken met de nieuwe inwoners organiseert het gemeentebestuur jaarlijks twee onthaalmomenten. Op zaterdagvoormiddag 15 maart 2014 had de eerste kennismaking plaats in de brandweerkazerne in Brugstraat 1 in Nevele. De gezinnen die in de loop van 2013 in onze gemeente kwamen wonen kregen eerst een promotiefilm over onze gemeente te zien. Daarna gaven een aantal brandweerlieden een rondleiding in de kazerne en als afsluiter mochten alle aanwezigen aanschuiven voor een bord frietjes met stoverij. Toen ze huiswaarts keerden, ontvingen zij een welkomstpakketje met een aantal streekproducten en nuttige brochures. De volgende bijeenkomst is gepland op zaterdag 27 september s Middags werden de aanwezigen getrakteerd op een bord frietjes met stoverij Huldiging geslaagde cursisten EHBO De nieuwe inwoners maakten nader kennis met de gemeente via een interessante film (ongeveer 35 ) In kleine groepjes gingen de nieuwe inwoners op ontdekkingstocht in de moderne brandweerkazerne in Brugstraat 1 in Nevele Op 28 maart 2014 huldigde het gemeentebestuur de geslaagde cursisten van de cursus EHBO. Rode Kruis afdeling Nevele organiseert jaarlijks deze gratis cursus voor alle geïnteresseerden vanaf 16 jaar. Rode Kruis Nevele, tel

8 8Sociaal nieuws OCMW kent nu zelf de mantelzorgpremie toe Mantelzorgpremie Wie niet professioneel maar omwille van een (familie)band zorg verleent aan zieken of ouderen, wordt gezien als een mantelzorger. Mantelzorgers hadden tot voor kort recht op een premie van de provincie Oost-Vlaanderen. Die werd met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Om mantelzorgers aan te moedigen, zal het OCMW vanaf 2014 echter zelf deze premie toekennen. Voor wie? mantelzorgers die samenwonen met een zorgbehoevende van minstens 21 jaar; de zorgbehoevende scoort op de BEL-schaal minstens 30 punten en maximum 34 punten of heeft een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit een score van 12 tot en met 14 punten blijkt; de zorgbehoevende heeft geen recht op de zorgverzekering; de mantelzorger is gedomicilieerd en woont effectief in de gemeente Nevele; er wordt voldaan aan een inkomensgrens. Hoeveel bedraagt de mantelzorgpremie? De gemeentelijke mantelzorgpremie bedraagt maximum 300 euro per rechthebbende (afhankelijk van het aantal zorgdagen). Waar dient de aanvraag ingediend te worden? De aanvraag kan bij het OCMW worden ingediend vanaf 1 april Dit moet gebeuren via het aanvraagformulier mantelzorgpremie 2014, zorgjaar 2013 dat u vindt op of via het Sociaal Huis. Meer info? Sociaal Huis OCMW Nevele, Graaf van Hoornestraat 26, 9850 Nevele. tel of via mail: of lize. Milieu Infomarkt over Windakker in Nevele De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert op donderdag 8 mei 2014 een infomarkt over de geplande windturbines in onze regio, meer bepaald in Nevele. De markt heeft doorlopend plaats in de gemeentezaal, Hansbekedorp 35 in Hansbeke van tot uur. Via deze infomarkt wil de provincie de omwonenden informatie geven over het provinciaal ruimtelijk planningsproces inzake de geplande windturbines langsheen E40. Buurtbewoners kunnen met al hun vragen terecht bij de vertegenwoordigers van de provinciale diensten Oost-Vlaanderen. Meer info Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening en Milieudienst, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele, tel /46, De Gouden Gids De telefoonboek De Gouden Gids wordt binnenkort opnieuw huis-aanhuis bedeeld. Om te voorkomen dat deze gedrukte versie bedeeld wordt bij niet-gebruikers, biedt de uitgever deze mensen de kans om zich via uit te schrijven. Personen die zich uitschrijven voor 16 mei 2014 met vermelding van hun adres en telefoonnummer, zullen bijgevolg bij de volgende bedeling geen gedrukt exemplaar meer ontvangen.

9 Veiligheid 9 De wijkinspecteurs van de lokale politie Als u uw identiteitskaart of rijbewijs verliest dient u dit aan te geven bij de lokale politie, meer bepaald bij de wijkpost in Hansbekedorp 13. Vier wijkinspecteurs voeren administratieve taken uit zoals verkeerscontroles, verkeersregeling, diefstalpreventie. Verder verzamelen zij nuttige informatie over bijzonderheden of problemen in de sector waarin zij werkzaam zijn. Zij spelen ook vragen en verwachtingen van de bewoners door aan de overheid en andere diensten. De wijkwerking in onze gemeente is georganiseerd in sectoren en binnen elke sector is één wijkinspecteur bevoegd. Uw wijkinspecteur doet onder meer volgende zaken: woonstvaststellingen van nieuwe inwoners; behandelen van diefstal van identiteitskaart, portefeuille of autodocumenten; luisteren naar klachten en grieven. Indien mogelijk zoekt hij/zij naar een oplossing; kleine ontluikende conflicten opsporen en helpen oplossen of erin bemiddelen; onveiligheid opsporen en de bevoegde diensten hierover inlichten; opdrachten van het parket en de bestuurlijke overheid uitvoeren; niet-dringende politionele interventies uitvoeren; het onthaal verzorgen in de wijkpost; aanwezig zijn en toezicht houden bij manifestaties en belangrijke gebeurtenissen. Vakantietoezicht Inwoners die met vakantie gaan kunnen bij de politie tijdelijk toezicht op hun woning vragen via een formulier te vinden op of in de wijkpost. Sector Landegem, Poesele en Vosselare: inspecteur Frank Van Houtte Sector Hansbeke: inspecteur Hans Proot Sector Merendree: inspecteur Frank Meirlaen Sector Nevele: inspecteur Ann Verhegge Wijkpost Nevele, Hansbekedorp 13, 9850 Hansbeke, tel , #pzlowazone Openingsuren: maandag: uur woensdag: uur vrijdag: uur Of na afspraak.

10 10 Cultuur Oproep aan alle inwoners van Hansbeke en Groot Nevele BorrelWOORDjes: creatief met WOORD Op zondag 18 mei 2014 sluit de bibliotheek de eerste reeks van de succesvolle borrelwoordjes af met een workshop waarbij een creatief woordgeheel op het menu staat. Inspiratie wordt gevonden in boeken, gedichten en tijdschriften. Als ingrediënten worden klanken en woorden gebruikt. De bib voegt een flinke schep creativiteit toe, en maakt een eigen klank- en woordspel, geserveerd met een flinke dosis woordtalent. Aan het einde kunnen allen genieten van een mooi klank-en woordverhaal. Het wordt smullen! Traditiegetrouw organiseert fotoclub Klik tijdens de oktoberkermis in Hansbeke een fototentoonstelling in de gemeentezaal. Dit jaar heeft de 34 e editie plaats op 11, 12 en 13 oktober Op de tentoonstelling worden foto s getoond van de Hansbeekse 50-jarigen en foto s genomen door inwoners van groot Nevele met als thema Puur Natuur. Alle inwoners van Hansbeke geboren in 1964 (50 jaar in 2014), worden verzocht zo spoedig mogelijk contact te nemen met de fotoclub. Zo kan een tijdstip worden afgesproken waarop een fotograaf van Klik een portretfoto kan nemen. Alle inwoners van groot Nevele kunnen foto s inzenden met als thema Puur Natuur. Uit alle inzendingen worden de beste foto s geselecteerd en tijdens de fototentoonstelling getoond. Fotoclub klik, com of tel (Mireille-voorzitter). Deze foto van Joost Van Hoey uit Vosselare won vorig jaar de fotowedstrijd met als thema Licht en Schaduw Waar? In de bibliotheek, Stationsstraat 20, Landegem Wanneer? Op zondag 18 mei 2014 van tot uur. Voor wie? Kinderen vanaf 8 jaar. Kies t Schuunste Woord van t Meetjesland! Meetjeslanders en uitgeweken Meetjeslanders kunnen nog tot 31 juli 2014 hun favoriete dialectwoord of -gezegde met de betekenis en plaats van herkomst insturen via dialectwedstrijd of via een invulformulier te vinden in de bibliotheek. Daarna worden de inzendingen verwerkt en maakt een vakjury een shortlist. Die staat vanaf 1 september 2014 op de website. Van 1 september tot 31 december 2014 kan iedereen dan stemmen op zijn of haar favoriete woord of gezegde. De deelnemer met de meeste stemmen wint één van de laatste exemplaren van het Dialectwoordenboek Zuidwest-Meetjesland en omstreken van Tineke De Pauw en Erik Wille. COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland), Van Hoorebekeplein 1 b4, 9900 Eeklo, tel ,

11 11 Zondag 27 april 2014 van tot uur Erfgoeddag is een jaarlijks evenement dat steeds op de eerste zondag na de paasvakantie wordt georganiseerd. In 2014 heeft Erfgoeddag plaats op zondag 27 april. Ook Nevele neemt deel aan de Erfgoeddag. In het kader van het thema grenzeloos organiseert de werkgroep Erfgoeddag een tentoonstelling rond migratie met voorleesmoment en een reeks activiteiten voor kinderen en jongeren rond de internationale Morse code. PROGRAMMA uur: Tentoonstelling migratie, doorlopend tot uur Tentoonstelling over de geschiedenis van de codetaal Morse uur: Toelichting thema Erfgoeddag 2014 door schepen van cultuur Mia Pynaert uur: Voorleesmoment uit Verdwaald van Emma Donoghue door Veerle Minjauw en Marc Houtekier van Enzowoord Receptie Vanaf uur: jeugdactiviteiten: Grenzeloos met punten en strepen Een namiddag activiteiten voor kinderen en jongeren onder begeleiding van specialisten in Morse Bouwen van een eigen Morsesleutel met batterij en sounder, de sleutels mogen nadien meegenomen worden. Spelend Morse leren met het programma SAMUEL. Telegramspel: jongeren kunnen een bericht afgeven dat via Morsecode naar een tweede locatie gestuurd wordt en het daar terug ophalen. Week van de Amateurkunsten Van 25 april tot en met 4 mei 2014 neemt Nevele deel aan de WAK die dit jaar het thema De GrOOte Kunst draagt. De tentoonstelling heeft plaats in de nieuwe foyer aan de bibliotheek, Stationsstraat 20 in Landegem. Vrijdag 25 april 2014 om uur Openingsreceptie met muzikaal intermezzo Locatie: zaal De Klaproos, Stationsstraat 20, Landegem. Zaterdag 26 april tot en met zondag 4 mei 2014 Doorlopende tentoonstelling van amateurkunstenaars Locatie: foyer, Stationsstraat 20 Openingsuren: dagelijks van tot uur. Donderdag 1 mei 2014 om uur Poëzie met Hugo Verhaege, Johan Cornelis en Philippe De Bruycker Accordeonmuziek door Jean-Pierre De Roo Locatie: zaal De Klaproos,Landegem Gratis toegang. De Week van de Amateurkunsten werd samengesteld door de vereniging Art of Tiest vzw en de Cultuurdienst Nevele. Praktisch Erfgoeddag heeft plaats in het ontmoetingscentrum Ter Kale, Brouwerijstraat 4 in Landegem. Alle activiteiten zijn gratis en voor iedereen toegankelijk tussen en uur. Cultuurdienst, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele, tel , Cultuurdienst, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele, tel ,

12 12 Sport & recreatie Doe mee aan de stappenclash: samen leiden we Nevele naar de overwinning! U wilt graag meer bewegen, maar u hebt geen tijd of zin om te sporten? U hoeft helemaal niet te sporten om voldoende te bewegen. Een manier om dag in dag uit meer te bewegen voor een goede gezondheid, meer energie en minder stress is eenvoudig: meer stappen zetten! stappen per dag is ideaal. Voor 65-plussers zijn stappen per dag aanbevolen. Via de stappenclash kunt u alvast uw beweeg-grenzen verleggen. De stappenclash is een stappencompetitie tussen alle inwoners van de verschillende Vlaamse gemeenten die loopt van 16 mei tot 16 juni Tijdens deze stappenclash gaan we onze Rode Duivels aanmoedigen in aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië. Gedurende één maand zullen we samen met alle inwoners van de gemeente virtueel richting Brazilië stappen. Ideaal dus om ook de gezondheid van de 12de man te verbeteren! De gemeente die na één maand de meeste stappen heeft gezet en de gemeente die tijdens de wedstrijd de meeste vooruitgang heeft geboekt, zijn de winnaars! Wilt u onze gemeente naar de overwinning leiden? Surf dan naar en registreer u op de online registratietool. Geef elke dag het aantal stappen in dat u die dag gezet hebt. De stappenregistratietool toont u op een wereldkaart hoeveel kilometer onze gemeente al virtueel heeft afgelegd en hoe dicht we Brazilië naderen. Bovendien krijgt u ook beweegtips per mail. Via deze tool en de Facebook-pagina van stappen (www.facebook.com/10000stappen) kunt u op de voet volgen welke gemeente aan de leiding staat. De stappenclash is een initiatief van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en de Vlaamse Logo s in samenwerking met het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN) en ziekenfondsen. Om uw stappen bij te houden, maakt u gebruik van een stappenteller. U kunt het stappentellerpakket van stappen kopen aan de voordeelprijs van 21,50 bij uw apotheker of uw ziekenfonds, maar een stappenteller huren kan ook. De gemeente Nevele beschikt immers over een aantal stappentellers die gratis kunnen worden ontleend. Sportdienst, infobalie gemeentehuis, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele, tel , Opleiding sportverenigingen: websites bouwen met Drupal Heeft uw sportclub nog geen website en wilt u er graag één aanmaken? Heeft uw sportclub een verouderde website waar niemand binnen de club nog mee kan werken? Zou u graag overschakelen naar een flexibel systeem? Heeft uw sportclub al een website, maar slechts één persoon kan die onderhouden? Zou u graag een interactieve website hebben die onderhouden kan worden door meerdere personen? Dan biedt deze opleiding een oplossing! U leert de basisfunctionaliteiten van de Dynamo Project standaard website. Dit betreft een bewerkte versie van de basis Drupal-installatie. Dankzij een tussenkomst van Burensportdienst Leiestreek dient er maar vijf euro betaald te worden voor deelname. Wanneer? Dinsdag 13 mei 2014 van tot uur Waar? Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver, Middelwijk 8, 9890 Gavere Doelpubliek? Sportclubbestuurders/ webmasters die hun website met Drupal willen maken. Deze sessie is alleen toegankelijk voor leden van een sportclub die aangesloten is bij een VSF-federatie. Kostprijs? 5 euro Meer info? Sportdienst, infobalie gemeentehuis, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele, tel ,

13 Jeugd & onderwijs 13 GELDWEG themakoffer Jaarlijks is er in de maand mei een Week van de Opvoeding. Dit jaar is dat van 16 tot en met 23 mei Omdat kinderen opvoeden een belangrijke - maar niet altijd even gemakkelijke - taak is, wordt tijdens deze week opvoeden in de kijker geplaatst. Positief opvoeden, opvoeden bespreekbaar maken en het aanbod opvoedingsondersteuning bekend maken vormen de pijlers. Dit jaar staat er één thema centraal: grenzen stellen in de opvoeding! Op maandag 12 mei 2014 is er om uur een lezing door Maurits Wysmans met als titel Moet mijn kind nog luisteren? De spreker besteedt ruim aandacht aan grenzen stellen in de opvoeding van peuters, kleuters, lagere schoolkinderen en pubers. Hij geeft tips en tricks over hoe we met die grenzen kunnen omgaan. De lezing heeft plaats in het Ontmoetingscentrum Ter Kale, Brouwerijstraat 4 in Landegem. De toegang is gratis en inschrijven hoeft niet. Iedereen is welkom! Sociaal Huis OCMW Nevele, Opvoedingspunt Nevele, Stephanie De Ruyck, tel , Gezinsbond Landegem, Karlien De Paepe, tel , In het opvoedingspunt Nevele kan elke ouder en opvoeder van kinderen en jongeren met vragen over opvoeding terecht na afspraak, tel GELDWEG wil kinderen uit het lager onderwijs op een speelse manier leren omgaan met geld. Door hen de juiste keuzes te leren maken en bewust te leren anticiperen op onvoorziene kosten en omstandigheden. Zo krijgen de leerlingen de kans op te groeien tot kritische consumenten. GELDWEG is een eenvoudig en leuk bordspel. Het werd ontworpen door het OCMW van Zottegem in samenwerking met de Zottegemse basisscholen en de Provincie Oost-Vlaanderen. GELDWEG geeft leerkrachten, jeugdbewegingen, kortom iedereen die werkt met jongeren op een zeer toegankelijke en gemakkelijke manier de kans om hun leerlingen/ jongeren stap voor stap mee te nemen in een verhaal op weg naar de eindtermen. GELDWEG groeit immers mee met de leerlingen en blijft hen jaar na jaar verrassen met nieuwe boeiende thema s. Kinderen uit de eerste graad leren hoe je geld kan uitgeven zodat er naast voeding en kledij toch nog centjes over zijn om iets leuk te doen. Kinderen uit de tweede en derde graad maken stilaan kennis met het echte leven: verborgen verleiders, de mogelijkheden en gevaren van reclame, leningen en kopen op krediet. Het overzicht behouden en een grondige budgetplanning vormen hierbij de uitdaging. GELDWEG kan ook gebruikt worden in de eerste graad secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs. Opvoedingspunt Nevele kocht twee GELDWEG themakoffers aan. Alle scholen, jeugdbewegingen en opvanginitiatieven voor kinderen uit Nevele kunnen GELDWEG ontlenen bij het OCMW van Nevele, Graaf van Hoornestraat 26, 9850 Nevele, Stephanie De Ruyck, tel ,

Gaat je kind voor het eerst naar school? Maak kennis met de verschillende basisscholen!

Gaat je kind voor het eerst naar school? Maak kennis met de verschillende basisscholen! GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/33 e jaargang Juni 2015 nummer 6 www.nevele.be 10 Gaat je kind voor het eerst naar school? Maak kennis met de verschillende basisscholen! 2 6 7 8 9

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib info 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib Gemeentelijk infoblad, verschijnt elf maal per jaar, 19 de jaargang nummer 3, maart 2013 www.waarschoot.be 3 2 Wachtdiensten COLOFON

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

Fit in uw hoofd, goed in uw vel

Fit in uw hoofd, goed in uw vel Rood: C 0 M 80 Y 80 K 0 R 205 G 80 B 58 Blauw: C 100 M 0 Y 0 K 0 R 0 G 157 B 224 Groen: C 60 M 0 Y 100 K 0 R 141 G 182 B 60 Geel: C 0 M 27 Y 100 K 0 R 237 G 190 B 24 maart 2015 1 Fit in uw hoofd, goed

Nadere informatie

Nokere Koerse Jeugdboekenweek

Nokere Koerse Jeugdboekenweek Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 25 -

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

Welkom bij het Sociaal Huis

Welkom bij het Sociaal Huis TERVUREN INFO 5 Special Sociaal Huis tegen armoede 11 Boek je cursus in Papeblok 17 Middenstand op nieuw elan Welkom bij het Sociaal Huis Maandelijks informatieblad gemeente Tervuren www.tervuren.be Oktober

Nadere informatie

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 Verschijnt driemaandelijks Afgiftekantoor: 3200 Aarschot GlabbeKLAP Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 glabbeek.be GEMEENTE PROMOOT STREEK- & FAIRTRADE PRODUCTEN

Nadere informatie

info LEEUW Noël Rogghe Oudste vrijwilliger Lees meer op pag. 4 JANUARI 2015 MAANDELIJKS (UITGEZONDERD IN JULI EN AUGUSTUS) Pieter Coomans

info LEEUW Noël Rogghe Oudste vrijwilliger Lees meer op pag. 4 JANUARI 2015 MAANDELIJKS (UITGEZONDERD IN JULI EN AUGUSTUS) Pieter Coomans info JANUARI 2015 MAANDELIJKS (UITGEZONDERD IN JULI EN AUGUSTUS) LEEUW Oudste vrijwilliger Noël Rogghe Lees meer op pag. 4 Pieter Coomans Luc Deconinck burgemeester T 02 371 22 11 luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be

Nadere informatie

info Boterhammen in het Park op 29 mei in het stadspark Boterhammen in het Park...p. 2 Erfgoeddag...p. 15 Basta Diva Françoise Vanhecke... p.

info Boterhammen in het Park op 29 mei in het stadspark Boterhammen in het Park...p. 2 Erfgoeddag...p. 15 Basta Diva Françoise Vanhecke... p. info HARELBEKE Maandelijks infoblad - Dienst Communicatie Stad Harelbeke Tel. 056 733 310 - Fax 056 733 319 - info@harelbeke.be Editie: Mei 2011 Boterhammen in het Park op 29 mei in het stadspark Boterhammen

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252 infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252 Dinsdag 1 mei in het Wildemanspark Herent-Zuid wereldmarkt 14 uur: Opening wereldmarkt, doorlopend terras en feestweide. 14.30 uur: Workshop

Nadere informatie

100 of 112 050/71.12.34. www.maldegem.be www.maldegem.be. Ook onze kinderen en onze jeugd worden niet vergeten. Eigen kracht versterken is mensen

100 of 112 050/71.12.34. www.maldegem.be www.maldegem.be. Ook onze kinderen en onze jeugd worden niet vergeten. Eigen kracht versterken is mensen www.maldegem.be www.maldegem.be Leeft Eigen kracht versterken is werken aan je gezondheid, meer bewegen, gezonder leven, letten op gezonde neer het kan in onze mooie gemeente of in onze regio. ken van

Nadere informatie

Rijmheide. Nummer 183 juli - augustus 2011 Afgiftekantoor: 2820 Bonheiden

Rijmheide. Nummer 183 juli - augustus 2011 Afgiftekantoor: 2820 Bonheiden 37ste FOLKLOREFESTIVAL 17 tot 21 augustus Rijmheide >> Gemeentebudget 2011: wat zijn onze plannen? >> Nieuwe buitenschoolse kinderopvang vanaf oktober Programmakrant Gemeenschapscentrum t Blikveld >> Wat

Nadere informatie

60+ Gids. Ouder worden in Veurne

60+ Gids. Ouder worden in Veurne 60+ Gids Ouder worden in Veurne Voorwoord Beste Veurnse 60+er, Wiene kunn n me voe joen doeën? Het Stadsbestuur van Veurne wil je graag na je 60ste verjaardag deze 60+ Gids overhandigen. Als senior krijg

Nadere informatie

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april Tweemaandelijks gemeentelijk informatieblad Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel DEN BEIAARD 2010 maart-april De middenkatern vervangt de "huis-aan-huis-berichten" Erfgoeddag en WAK 2010 in kasteel Boetfort:

Nadere informatie

Geraardsbergen. Stadsmagazine. 03 Jazzstad kick-off op 6 juli 05 Beleef je eigen ronde 27 OCMW ondersteunt pasgeborenen. juni 2014 driemaandelijks

Geraardsbergen. Stadsmagazine. 03 Jazzstad kick-off op 6 juli 05 Beleef je eigen ronde 27 OCMW ondersteunt pasgeborenen. juni 2014 driemaandelijks 35 Geraardsbergen Stadsmagazine juni 2014 driemaandelijks 03 Jazzstad kick-off op 6 juli 05 Beleef je eigen ronde 27 OCMW ondersteunt pasgeborenen Miel Mosterd 2 STADSDIENSTEN Administratief Centrum Weverijstraat

Nadere informatie

Landschapsprojecten gezocht

Landschapsprojecten gezocht Gemeente Nieuws Landschapsprojecten gezocht De gemeente stelt samen met de provincie Gelderland geld beschikbaar voor het versterken van het landschap, het verbeteren van kleinschalige recreatieve mogelijkheden

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / oktober 2013 / nummer 266

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / oktober 2013 / nummer 266 infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / oktober 2013 / nummer 266 Voortaan komt u makkelijker te weten wat er in de gemeente zoal te doen is. U kent UiT in Vlaanderen? UiT in Leuven? Sinds september

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie