Kies een SCM-TNO. goedgekeurd beveiligingssysteem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kies een SCM-TNO. goedgekeurd beveiligingssysteem"

Transcriptie

1 1 van :04 Kies een SCM-TNO goedgekeurd beveiligingssysteem Autobedrijf Leo Hoeben is officieël gecertificeerd en mag dus deze goedgekeurde beveiligingssystemen inbouwen. Lees onderstaande gegevens eens vrijblijvend door en maak aan de hand van deze gegevens uw keuze of het voor u interessant is om geheel vrijblijvend eens te praten over wat Kluytmans Auto's voor u kan betekenen, en/of over de voordelen die dit systeem heeft. In de afgelopen jaren is door veel partijen aandacht besteed aan het verbeteren van de beveiliging van een personenauto. Vanuit de producenten, door verzekeraars, door de overheid, ieder heeft op zijn eigen wijze getracht het hoge aantal autodiefstallen te verminderen. Op sommige terreinen is een duidelijke vooruitgang geboekt zoals met het invoeren van de elektronische startonderbrekers in de laatste jaren. Om zicht te krijgen op het geheel van mogelijkheden tegen diefstal van personenauto's, dienen we rekening te houden met de basisprincipes van preventie. Preventie is erop gericht om de kans op inbraak uit of diefstal van het voertuig te verkleinen. In principe door het opwerpen van drempels. Deze hebben echter hun beperkingen. Met voldoende gelegenheid èn tijd kunnen alle drempels worden overwonnen, hoe goed ze ook zijn. Echter de tijd die daarvoor noodzakelijk is, is afhankelijk van de genomen maatregelen. Een effectieve preventie bestaat uit drie soorten maatregelen: - organisatorische - mechanische - elektronische. De optimale bescherming van een voertuig bestaat dan ook uit een mix van deze drie categorieën. Waar het zwaartepunt ligt is afhankelijk van de feitelijke situatie. Een belangrijk aspect bij deze keuze is het te verwachten patroon van de diefstal of inbraak. Hierbij is een drietal groepen daders te onderscheiden: Inbrekers Inbrekers zijn veelal uit op geluidsapparatuur of autotelefoon, achtergelaten goederen, geld en andere waardepapieren, kleding, enzovoort. Soms worden dure velgen, spoilers en spiegels ontvreemd. Inbrekers gaan zeer snel te werk waardoor de kans op ontdekking gering is. Vaak vindt inbraak 's nachts plaats zodat die slechts beperkt bestreden kan worden door het kiezen van een veilige en goed verlichte parkeerplaats. Geen aantrekkelijke

2 2 van :04 goederen achterlaten is het devies. Gelegenheidsdieven Een deel van het wagenpark (ca. 40 %) is vooral slachtoffer van "gelegenheidsdieven". Hierbij gaat het veelal om oudere auto's die gebruikt worden voor verplaatsing van A naar B. De voertuigen komen meestal binnen enkele dagen tot 2 weken weer terug, vaak met een beperkte schade (sloten, ruiten, geringe aanrijdingen). Soms worden deze voertuigen gebruikt voor "wedstrijden" waarbij in veel gevallen ernstige schade optreedt. In deze categorie vallen ook de voertuigen die gestolen worden en later gebruikt worden als vluchtauto bij ernstige misdrijven of als ramvoertuig bij een inbraak waarbij met het voertuig de pui van een gebouw stuk gereden wordt. Autodieven Een ander deel van het wagenpark is slachtoffer van de meer doorgewinterde crimineel die zijn bestaan vindt in de autodiefstal. De voertuigen worden gestolen, soms tijdelijk geparkeerd in afwachting van verder transport, en na behandeling (omkatten, overspuiten, nieuwe papieren etc.) doorgeleverd. Het gaat hierbij om nieuwe tot vrij nieuwe voertuigen van een gangbaar model waarvoor ook in het Oostblok onderdelen leverbaar zijn en onderhoud gepleegd kan worden. De laatste tijd is er een tendens dat ook oudere, gangbare, voertuigen hun weg naar Oost Europa vinden. De gestolen voertuigen blijven gedeeltelijk in Nederland maar gaan voor het merendeel naar het Oostblok. Tot slot is er nog een kleine groep van de echte professionals die voertuigen op bestelling stelen. Meestal gaat het hierbij om exclusieve en dure auto's die bedoeld zijn voor export overzee maar in toenemende mate ook voor Oost Europa. Motordiefstal Deze vorm van diefstal is sterk afwijkend van autodiefstal. De belangrijkste reden is het feit dat een crimineel een motorfiets "simpel" op kan tillen, op een aanhanger kan plaatsen of in een bestelbus kan vervoeren. Om deze reden is het van groot belang dat de beveiliging tegen diefstal voor een motor gevonden wordt in de combinatie van mechanische en elektronische beveiliging. Het is de combinatie die er voor kan zorgen dat de motor niet gemakkelijk gestolen kan worden. Vrachtwagendiefstal In deze groep horen de min of meer professionele criminelen thuis die zich bezig houden met georganiseerde criminaliteit. Het gaat hier meestal niet om het voertuig maar om de lading. In veel gevallen blijkt dat de gestolen goederen binnen enkele uren na de diefstal al verspreid te zijn. Een bijkomend aspect is de inzet van de crimineel. Voor autodiefstal geldt dat, gelet DE KEURINGSVOORSCHRIFTEN 1 Antidiefstalsystemen personenauto's. SCM-TNO goedgekeurd en SCM-erkend Om beter zicht te krijgen op de kwaliteit van elektronische beveiligingssystemen, is in opdracht van de gezamenlijke autoverzekeraars door het TBBS, in nauwe samenwerking met TNO, een keuringsregeling opgezet. Sinds 1989 zijn op basis van het Keuringsvoorschrift talloze beveiligingssystemen voorzien van het label TBBS-TNO goedgekeurd. Vanaf januari 1995 is deze kwaliteitsbewaking overgedragen aan de Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging (SCM). Op het label staat sindsdien SCM-TNO goedgekeurd. Het label bevindt zich op de centrale besturingseenheid (het zwarte kastje) van het systeem. Bij het opstellen van de keuringseisen is gebruik gemaakt van de deskundige ondersteuning door een werkgroep waarin naast verzekeraars en het TBBS ook vertegenwoordigd waren de importeurs, de BOVAG, TNO en de leveranciers van alarmsystemen. Als basiseis is de volgende stelling genomen:

3 3 van :04 Het moet verhinderd worden dat een voertuig zich op eenvoudige wijze op eigen kracht kan verplaatsen. Keuringsvoorschrift AA00 Het eerste keuringsvoorschrift is gepubliceerd in 1987 en in 1988 is een voorzichtige start gemaakt met de keuring van de eerste alarmsystemen. De eerste systemen die goedgekeurd waren verkregen een TBBS-TNO label waarop vermeld stond: TBBS-TNO goedgekeurd met als goedkeurnummer AA00... met 4 volgnummers. In het betreffende Keuringsvoorschrift was de volgende klassenindeling opgenomen: Klasse A 1/2 *) bestaande uit detectie en alarmering: - omtrekbeveiliging en ruimtelijke beveiliging; - akoestisch signalering; Hierbij was dus geen blokkering aanwezig!! Klasse B 1/2 *) bestaande uit detectie, alarmering en minimaal één blokkering: - omtrekbeveiliging en ruimtelijke beveiliging; - akoestisch signalering; - blokkering. Klasse C 1/2 *) bestaande uit detectie, alarmering, minimaal één blokkering alsmede een sabotagesignalering: - omtrekbeveiliging en ruimtelijke beveiliging; - akoestisch signalering door middel van een sirene met ingebouwde noodstroomvoorziening; - blokkering; *) Klasse 1: Met instapvertraging. Klasse 2: Zonder instapvertraging (met afstandsbediening) Keuringsvoorschrift AA01 Met het uitbrengen van het nieuwe Keuringsvoorschrift AA01 in december 1991 werd de geldigheid van de AA00 systemen beperkt. In het voorschrift stond dat, vanaf de datum van intrekking, de geldigheid van de systemen nog twee jaar zou zijn. De fabrikanten dienden derhalve de verkoop te staken met ingang van 1 januari 1994 terwijl de inbouwbedrijven nog enkele maanden respijt kregen. Deze data zijn uitgebreid aan de leveranciers en inbouwbedrijven bekend gemaakt. De klassenindeling is gelijk aan de AA00-systemen. Keuringsvoorschrift AA02 Met de introductie van de blokkeersystemen in november 1993 is een nieuwe klasse tot stand gekomen. Deze blokkeersystemen (Klasse 1) zijn de voorlopers zijn van een generatie nieuwe beveiligingssystemen waarvoor het Keuringsvoorschrift AA 02 in juli 1994 werd gepubliceerd.

4 4 van :04 Met de publicatie van dit Keuringsvoorschrift AA02 komen de goedkeuringen van de AA01 systemen per 1 juli 1995 te vervallen. De inbouwbedrijven mogen echter hun voorraden nog tot 1 januari 1996 opmaken. In het voorschrift AA02 wordt ook een nieuwe klassenindeling ingevoerd: Klasse 1 bestaande uit een elektrisch systeem met minimaal een automatisch inschakelende tweevoudige blokkering, geen detectie en geen alarmering: - minimaal tweevoudige blokkering (startmotor + extra blokkering, niet zijnde de startmotoronderbreking) Klasse 2 bestaande uit een automatisch inschakelende dubbele blokkering, detectie en alarmering. - dubbele automatische blokkering. - omtrekdetectie en ruimtelijke detectie; - akoestisch signalering door middel van een sirene (zonder noodstroom) Een aantal leveranciers levert voor klasse 2 systemen een sirene met een (uitschakelbare) noodstroomvoorziening. Dit is toegestaan! Klasse 3 bestaande uit een automatisch inschakelende dubbele blokkering, detectie, alarmering alsmede een sabotagesignalering, uitgebreid met hellingdetectie. De verbinding tussen de centrale en de sirene dient middels een gecodeerd signaal plaats te vinden. - dubbele automatische blokkering. - omtrekdetectie en ruimtelijke detectie; - akoestisch signalering door middel van een sirene met ingebouwde noodstroomvoorziening; - hellingdetectie; - gecodeerde verbinding tussen sirene en centrale (geen slot op de sirene om deze uit te schakelen). Voor klasse 2 en 3 geldt: - handmatige inschakeling van de blokkering is niet toegestaan. - inschakeling van het detectiesysteem mag naar keuze handmatig dan wel automatisch gebeuren. - eventueel kunnen de systemen ook zonder blokkeergedeelte geleverd worden t.b.v. montage in voertuigen die al voorzien zijn van een af-fabriek goedgekeurd blokkeersysteem met start- motoronderbreking. In de klassenaanduiding wordt dit zichtbaar met de toevoeging Z. Indien het af-fabrieksysteem geen startmotoronderbreking bezit, dient het Z-systeem alsnog de mogelijkheid te bieden van een extra onderbreking. Keuringsvoorschrift AA03 Dit voorschrift is in november 1999 gepubliceerd en is sinds 1 januari 2000 van kracht. Nog bestaande goedkeuringen blijven tot 1 januari 2001 bestaan terwijl voor af-fabrieksystemen de einddatum 1 juli 2001 is. After-market AA02 systemen mogen na 1 januari dus niet meer geleverd worden door de importeurs. De bestaande voorraden bij de inbouwbedrijven kunnen nog tot 1 juli 2001 met certificaat ingebouwd worden. De klassenindeling is in de AA03 niet aangepast. Wel zijn er t.o.v. de AA02 enkele veranderingen. -een opsplitsing in af-fabriek en after-market -compactsystemen (sirene en centrale in één behuizing) kunnen gekeurd worden

5 5 van :04 -invoeren van de aanvalstest (5 minuten) conform eisen Europese Verzekeraars -in overeenstemming brengen met de wettelijke eisen (EU 95/96) -introductie van het keuren bij meerdere testhuizen Daarnaast zijn er ook tal van technische aanpassingen die er voor moeten zorgen dat de technische en anti-diefstal kwaliteit van de AA03 systemen tot ver in de volgende eeuw gegarandeerd kunnen worden. Zo worden in het keuringsvoorschrift ook eisen gesteld aan de importorganisatie ten einde te voorkomen dat leveranciers na korte tijd weer van de markt verdwijnen en de consument gedupeerd wordt. Keuringsvoorschrift downloaden: U kunt de Nederlandse versie van het keuringsvoorschrift AA03 hier downloaden. 2 Mechanische beveiliging personenauto's In 1996 is het Keuringsvoorschrift MP 01, Mechanische Beveiliging Personenauto's, tot stand gekomen. De bestaande keuringsvoorschriften hadden ten doel de kwaliteit van elektronische Anti-diefstalsystemen voor personenauto's te beoordelen. Het blijft echter een gegeven dat een deel van het wagenpark in Nederland niet tegen diefstal is verzekerd of dat de eigenaars niet ingaan op de verzoeken van de verzekeraars tot het aanbrengen van elektronische systemen. Het gevolg is dat er nog steeds een markt is voor systemen die op mechanische wijze hun diefstalpreventie uitoefenen. Vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft het bestuur van de SCM daarom gemeend ook voor deze producten een keuringsvoorschrift op de markt te moeten brengen. Het resultaat van de keuring moet dan ook zijn dat naast de elektronische systemen tegen diefstal er ook een aantal alternatieve mechanische producten op de markt gebracht kan gaan worden waarvan, bij het juiste gebruik, een goede preventieve werking uit zal gaan. Vooral vanwege hun duidelijk zichtbare aanwezigheid. Belangrijkste eis in het keuringsvoorschrift is een bestendigheid tegen een aanval van meer dan 3 minuten. Aangetekend moet wel worden dat de waarde van deze preventieve mechanische voorzieningen niet alleen afhankelijk is van het juiste gebruik maar ook van de toepassing. In dit opzicht kunnen de mechanische beveiligingen een uitstekende aanvulling vormen op elektronische beveiligingen en in bepaalde omstandigheden ook als een goed alternatief dienen. Er bestaan een aantal mogelijkheden voor mechanische beveiliging: 1. Pedaalklemmen 2. Versnellingbaksloten 3. Stuurklemmen 4. Wielklemmen 5. Remsloten 6. Combinaties van bovenstaande middelen. 7. Andere voorzieningen Systemen die goedgekeurd zijn, worden voorzien van een label met daarop de vermelding "SCM-TNO goedgekeurd". Het goedkeurnummer dat voor deze beveiligingsmiddelen gebruikt wordt, is MP Antidiefstalsystemen motorrijwielen In mei 1995 is het Keuringsvoorschrift MF 01 gepubliceerd. In de tijd na publicatie is op diverse fronten (inter)nationaal overleg gepleegd over de gestelde eisen. Het was voor zowel de motorfabrikanten als voor de toeleveranciers van alarmsystemen, niet mogelijk op redelijke termijn aan de gesteld eisen te voldoen.

6 6 van :04 Om deze reden is er in overleg met alle betrokken partijen (leveranciers, fabrikanten en verzekeraars) gezocht naar een tussentijdse oplossing. De bedoeling was om het op deze manier mogelijk te maken te komen tot een snelle introductie op de markt. Ondanks deze "verlaagde" eisen was het niet mogelijk hieraan tegemoet te komen. Om deze reden heeft het College van Deskundigen van de SCM, na overleg met het Bestuur, besloten tot het aanpassen van het Keuringsvoorschrift en daarmee tot een verlate introductie. Voorwaarde was wel dat de aanpassingen niet mochten leiden tot een verlaagde diefstalpreventieve waarde of tot een onveilig product. In oktober 1996 kon de SCM dan in de RAI bij de opening van de MotorRai 1996 de eerste lijst van SCM-TNO goedgekeurde motorrijwielalarmsystemen presenteren. Naarstig is in de daaropvolgende tijd gewerkt aan de erkenningsregeling. Inmiddels zijn er ruim 400 motorrijwielbedrijven erkend. 4 Antidiefstalsystemen voor bedrijfsvoertuigen Zoals reeds in de inleiding is aangegeven, is de wijze van diefstal van een truck met lading geheel verschillend van autodiefstal. Dit betekent dat de beschermende maatregelen afgestemd moeten worden op de te verwachten diefstalmethode. Ook het voertuig is geheel verschillend. De meeste bedrijfsvoertuigen rijden op diesel en beschikken over zware motoren. Ten einde voor de leveranciers van de systemen een optimale mogelijkheid te bieden om systemen te ontwerpen, is gekozen voor een flexibele omschrijving van de blokkering. In de keuringsvoorschriften wordt de keuze gemaakt voor een effectieve, sabotagebestendige blokkering van de brandstofvoorziening dan wel voor een simpeler vorm die vergelijkbaar is met de autobeveiliging. De reden hiervoor is dat niet alle bedrijfsvoertuigen hetzelfde zware risico lopen en de beveiliging zo beter op het risico afgestemd kan worden. Keuringsvoorschrift BV01 Sinds 1 augustus 1991 is het Keuringsvoorschrift Beveiliging Bedrijfsvoertuigen BV 01 van kracht. Uitgangspunt voor dit voorschrift is geweest het zo veel mogelijk verhinderen dat het voertuig verplaatst kan worden (immobiliseren), waarna de lading elders gestolen zou kunnen worden. De nadruk ligt hierbij op de aan te brengen blokkeringen. Afhankelijk van de apparatuur, de aanwezige blokkeringen etc. kan een drietal beveiligingsklassen worden aangegeven, in zwaarte oplopend van klasse BV1 naar klasse BV3. Daarnaast bestaat er nog een aparte klasse BV0 die uitsluitend een effectieve brandstofonderbreking bevat. De keuze van de gewenste klasse en van de inschakelwijze is een zaak van de verzekeraars. Afhankelijk van de bestemming, de aard van de te vervoeren goederen en eventuele andere factoren wordt de gekozen beveiligingsklasse aan verzekerde meegedeeld, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het voertuig te allen tijde is voorzien van de standaardbeveiliging zijnde deur-, contact- en stuursloten. Klassenindeling Klasse BV 0 Geen elektronische beveiliging, alleen blokkering van de brandstoftoevoer door middel van een gecodeerde elektrische klep (sabotagebestendig). Klasse BV 1 bestaande uit detectie, alarmering en een onderbreking van het elektrische circuit of van het circuit van de startmotor met een elektrische klep. Dus: - omtrekbeveiliging en ruimtelijke beveiliging - akoestische signalering met noodstroomsirene + optische signalering - één blokkering

7 7 van :04 Klasse BV 2 bestaande uit detectie, alarmering, een onderbreking van het elektrische circuit of van het circuit van de startmotor en een blokkering van de brandstoftoevoer met een elektrische klep. Dus: - omtrekbeveiliging en ruimtelijke beveiliging - akoestische signalering met noodstroomsirene + optische signalering - blokkering elektrisch circuit of startmotor + blokkering brandstoftoevoer Klasse BV 3 bestaande uit detectie, alarmering, een onderbreking van het elektrische circuit of van het circuit van de startmotor en een blokkering van de brandstoftoevoer door middel van een gecodeerde elektrische klep (sabotagebestendig). Tevens dient het systeem te zijn voorzien van een eigen noodstroomvoorziening, oplaadbaar en onafhankelijk van de voertuigaccu werkend. Dus: - omtrekbeveiliging en ruimtelijke beveiliging - akoestische signalering met noodstroomvoorziening + optische signalering - blokkering elektrisch circuit of startmotor - blokkering brandstoftoevoer met sabotagebestendige klep - eigen noodstroomvoorziening De basis van de elektronische beveiliging is het detectiesysteem. De omtrekbeveiliging dient ter bewaking van de deur(en) en de ruimtelijke detectie signaleert een ongewenste aanwezigheid in het voertuig, zelfs zonder dat de omtrekbeveiliging dit geconstateerd heeft (bijv. door het inklimmen via een ingeslagen ruit). Naast de klassenindeling is van groot belang de wijze van inschakelen van het beveiligingssysteem. Hiervoor kan gekozen worden uit twee mogelijkheden, automatisch met behulp van het contactslot en niet-automatisch door middel van de afstandsbediening. De gekozen inschakelwijze van het systeem is herkenbaar aan de toevoeging A of B achter de klasse-aanduiding. A = Automatische inschakeling B = Niet-automatisch met afstandsbediening Voor de beveiliging van voertuigen die uitgerust zijn met een elektrische installatie conform de VLG-eisen (ADR) zijn speciale systemen ontwikkeld die op enkele punten afwijken van de gebruikelijke systemen. Ook voor deze voertuigen zijn systemen beschikbaar in alle klassen. Keuringsvoorschrift BV02 Dit voorschrift is in november 1996 gepubliceerd en is een update van de BV01. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de inschakeling van het blokkeergedeelte altijd automatisch moet gebeuren en dat er voor de effectieve, sabotagebestendige blokkering een bredere omschrijving is gekozen. De eis is nu dat op een effectieve, sabotagebestendige wijze het verplaatsen van het voertuig moet worden verhinderd. Nieuwe ontwikkelingen Bedrijfsvoertuigen In de afgelopen tijd is er sprake geweest van grote onduidelijkheden met betrekking tot een aantal merken bedrijfsvoertuigen en de mogelijkheden van een BV3 beveiliging. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bekende problemen: MAN voertuigen: Vanaf begin september 1999 loopt er een proef in verband met talrijke problemen bij BV3 beveiligde voertuigen. Het resultaat van de proef is in januari 2000 bekend. Tot die datum

8 8 van :04 adviseert MAN haar dealers geen BV3 beveiliging in te bouwen (maximaal BV2 haalbaar). Als de proef met positief resultaat wordt afgesloten, zal MAN dit aan haar dealers meedelen en zijn er weer BV3 systemen beschikbaar. SCM wordt hiervan op de hoogte gesteld en zal verzekeraars overeenkomstig informeren. SCANIA voertuigen: Na een eerdere negatieve beoordeling van het aanwezige VPS-systeem heeft Scania inmiddels een aantal verbeteringen in het VPS systeem doorgevoerd. Door het VPS-systeem uit te breiden met een automatisch inschakelende aanvullende blokkering en het voertuig te voorzien van een radarmodule (interieurbeveiliging) konden de problemen opgelost worden. De keuring van het "nieuwe" aangepaste systeem is inmiddels uitgevoerd en het systeem is goedgekeurd onder nummer BV Het systeem is echter maximaal goedgekeurd als BV2. Door uitbreiding van het systeem met een Mul-T-Lock slot kan een BV3 beveiliging verkregen worden. MERCEDES-BENZ voertuigen: Deze voertuigen zijn af-fabriek voorzien van een goedgekeurd BV0-systeem (BV029704). Hierover bestaat geen misverstand. Er zijn noch bij SCM noch bij de importeur klachten bekend over problemen bij deze af-fabriek beveiliging. Door de importeur wordt een goedgekeurd aanvullend alarmsysteem aangeboden (BV029704). Dit systeem leidt tot klasse BV2 of BV3, afhankelijk van de keuze van de componenten). Daarnaast worden er voertuigen besteld die voorzien zijn van een af-fabriek alarmsysteem. Dit systeem is niet gekeurd en kan niet met certificaat geleverd worden. Het af-fabriek systeem voldoet in zijn huidige vorm op een aantal punten duidelijk niet aan de SCM-eisen. SCM heeft Mercedes-Benz geadviseerd het systeem aan te passen en daarna een keuring voor dit systeem aan te vragen. Het maximaal haalbare certificaat op deze voertuigen met een af-fabriek alarmsysteem is dus momenteel BV0. Zodra dit af-fabriek systeem over een goedkeuring beschikt, kunnen ook BV2 of BV3 certificaten afgegeven worden en zal de SCM dit aan verzekeraars melden.

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Bestelauto

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Bestelauto CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene voorwaarden. De Algemene voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

All the. w y 5. Eagle Eye systeem SCM goedgekeurd voor klasse 4 en 5

All the. w y 5. Eagle Eye systeem SCM goedgekeurd voor klasse 4 en 5 Jaargang 2 - nummer juni 2002 @ w 5 - is een nieuwsbrief op het gebied van mobiele ICT, waarin de samenwerking tussen toonaangevende bedrijven rond het mobiele communicatieplatform Eagle Ee tot uiting

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Oldtimer Casco Allrisk

Voorwaarden verzekering Oldtimer Casco Allrisk Voorwaarden verzekering Oldtimer Casco Allrisk 1/10 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Waar bent u verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 Casco Allrisk (schade aan de eigen oldtimer,

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw CDS Personenautoverzekering Algemene voorwaarden M12 CDS Assuradeuren B.V. Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden.

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Rapportage onderzoek juridische inbedding Spookfiles A58 Leibniz Foundation For Law

Rapportage onderzoek juridische inbedding Spookfiles A58 Leibniz Foundation For Law Beter Benutten Rapportage onderzoek juridische inbedding Spookfiles A58 Leibniz Foundation For Law Onderzoek uitgevoerd door: Prof. Dr. T.M. van Engers Mr. W. F. van Haaften December 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen André Oostdijk Maarten van Noort Annick van Kollenburg Martine Hoofwijk (Consument en Veiligheid) 21 december 2011 Het WAS

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Rubriek Verkeer Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Casco Compleet

Rubriek Verkeer Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Casco Compleet Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking Artikel 5 Dekking ongeacht het verzekerde

Nadere informatie

Rubriek Verkeer Bijzondere Voorwaarden Bestelautoverzekering Casco Compleet

Rubriek Verkeer Bijzondere Voorwaarden Bestelautoverzekering Casco Compleet Rubriek Verkeer Bijzondere Voorwaarden Bestelautoverzekering Casco Compleet Inhoudsopgave 1 Wie zijn er verzekerd? 2 2 Waar bent u verzekerd? 2 3 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Casco Compleet (schade aan

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Personenauto Casco Allrisk

Voorwaarden verzekering Personenauto Casco Allrisk Voorwaarden verzekering Personenauto Casco Allrisk 1/11 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Waar bent u verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 Casco Allrisk (schade aan de eigen

Nadere informatie

VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: CL OLD OV MRM. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD

VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: CL OLD OV MRM. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: OV OLD CL OLD OV MRM Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD Algemeen Art. 1 Begripsomschrijving Art. 2 Omvang

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSONENAUTOVERZEKERING CASCO Optimaal

BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSONENAUTOVERZEKERING CASCO Optimaal BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSONENAUTOVERZEKERING CASCO Optimaal Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden motorrijtuigverzekering en de algemene begripsomschrijvingen. Inhoud

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Privé Pakket Online Klassieke auto

Privé Pakket Online Klassieke auto Versie 2.0 Informatie voor de klant Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Klassieke Auto vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing.

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Nationaal Actieplan Bestrijdingsmiddelen

Nationaal Actieplan Bestrijdingsmiddelen Nationaal plan Bestrijdingsmiddelen Reactie op het Nederlands actieplan duurzame gewasbescherming, zoals gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 16 juli 2012. Inleiding Chemische bestrijdingsmiddelen zijn

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden 310.354 Personenautoverzekering Volledig Casco 12-07. de koppelingsplaat met drukgroep en de koppelomvormer.

Bijzondere voorwaarden 310.354 Personenautoverzekering Volledig Casco 12-07. de koppelingsplaat met drukgroep en de koppelomvormer. Bijzondere voorwaarden 310.354 Personenautoverzekering Volledig Casco 12-07 Indeling voorwaarden per artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsgebied 3 Einde van de verzekering 4 Omvang

Nadere informatie

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 28 A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11 Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Inhoudsopgave 3 Profiel Currence 6 Organisatie en kerncijfers 2011 12 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie