Kies een SCM-TNO. goedgekeurd beveiligingssysteem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kies een SCM-TNO. goedgekeurd beveiligingssysteem"

Transcriptie

1 1 van :04 Kies een SCM-TNO goedgekeurd beveiligingssysteem Autobedrijf Leo Hoeben is officieël gecertificeerd en mag dus deze goedgekeurde beveiligingssystemen inbouwen. Lees onderstaande gegevens eens vrijblijvend door en maak aan de hand van deze gegevens uw keuze of het voor u interessant is om geheel vrijblijvend eens te praten over wat Kluytmans Auto's voor u kan betekenen, en/of over de voordelen die dit systeem heeft. In de afgelopen jaren is door veel partijen aandacht besteed aan het verbeteren van de beveiliging van een personenauto. Vanuit de producenten, door verzekeraars, door de overheid, ieder heeft op zijn eigen wijze getracht het hoge aantal autodiefstallen te verminderen. Op sommige terreinen is een duidelijke vooruitgang geboekt zoals met het invoeren van de elektronische startonderbrekers in de laatste jaren. Om zicht te krijgen op het geheel van mogelijkheden tegen diefstal van personenauto's, dienen we rekening te houden met de basisprincipes van preventie. Preventie is erop gericht om de kans op inbraak uit of diefstal van het voertuig te verkleinen. In principe door het opwerpen van drempels. Deze hebben echter hun beperkingen. Met voldoende gelegenheid èn tijd kunnen alle drempels worden overwonnen, hoe goed ze ook zijn. Echter de tijd die daarvoor noodzakelijk is, is afhankelijk van de genomen maatregelen. Een effectieve preventie bestaat uit drie soorten maatregelen: - organisatorische - mechanische - elektronische. De optimale bescherming van een voertuig bestaat dan ook uit een mix van deze drie categorieën. Waar het zwaartepunt ligt is afhankelijk van de feitelijke situatie. Een belangrijk aspect bij deze keuze is het te verwachten patroon van de diefstal of inbraak. Hierbij is een drietal groepen daders te onderscheiden: Inbrekers Inbrekers zijn veelal uit op geluidsapparatuur of autotelefoon, achtergelaten goederen, geld en andere waardepapieren, kleding, enzovoort. Soms worden dure velgen, spoilers en spiegels ontvreemd. Inbrekers gaan zeer snel te werk waardoor de kans op ontdekking gering is. Vaak vindt inbraak 's nachts plaats zodat die slechts beperkt bestreden kan worden door het kiezen van een veilige en goed verlichte parkeerplaats. Geen aantrekkelijke

2 2 van :04 goederen achterlaten is het devies. Gelegenheidsdieven Een deel van het wagenpark (ca. 40 %) is vooral slachtoffer van "gelegenheidsdieven". Hierbij gaat het veelal om oudere auto's die gebruikt worden voor verplaatsing van A naar B. De voertuigen komen meestal binnen enkele dagen tot 2 weken weer terug, vaak met een beperkte schade (sloten, ruiten, geringe aanrijdingen). Soms worden deze voertuigen gebruikt voor "wedstrijden" waarbij in veel gevallen ernstige schade optreedt. In deze categorie vallen ook de voertuigen die gestolen worden en later gebruikt worden als vluchtauto bij ernstige misdrijven of als ramvoertuig bij een inbraak waarbij met het voertuig de pui van een gebouw stuk gereden wordt. Autodieven Een ander deel van het wagenpark is slachtoffer van de meer doorgewinterde crimineel die zijn bestaan vindt in de autodiefstal. De voertuigen worden gestolen, soms tijdelijk geparkeerd in afwachting van verder transport, en na behandeling (omkatten, overspuiten, nieuwe papieren etc.) doorgeleverd. Het gaat hierbij om nieuwe tot vrij nieuwe voertuigen van een gangbaar model waarvoor ook in het Oostblok onderdelen leverbaar zijn en onderhoud gepleegd kan worden. De laatste tijd is er een tendens dat ook oudere, gangbare, voertuigen hun weg naar Oost Europa vinden. De gestolen voertuigen blijven gedeeltelijk in Nederland maar gaan voor het merendeel naar het Oostblok. Tot slot is er nog een kleine groep van de echte professionals die voertuigen op bestelling stelen. Meestal gaat het hierbij om exclusieve en dure auto's die bedoeld zijn voor export overzee maar in toenemende mate ook voor Oost Europa. Motordiefstal Deze vorm van diefstal is sterk afwijkend van autodiefstal. De belangrijkste reden is het feit dat een crimineel een motorfiets "simpel" op kan tillen, op een aanhanger kan plaatsen of in een bestelbus kan vervoeren. Om deze reden is het van groot belang dat de beveiliging tegen diefstal voor een motor gevonden wordt in de combinatie van mechanische en elektronische beveiliging. Het is de combinatie die er voor kan zorgen dat de motor niet gemakkelijk gestolen kan worden. Vrachtwagendiefstal In deze groep horen de min of meer professionele criminelen thuis die zich bezig houden met georganiseerde criminaliteit. Het gaat hier meestal niet om het voertuig maar om de lading. In veel gevallen blijkt dat de gestolen goederen binnen enkele uren na de diefstal al verspreid te zijn. Een bijkomend aspect is de inzet van de crimineel. Voor autodiefstal geldt dat, gelet DE KEURINGSVOORSCHRIFTEN 1 Antidiefstalsystemen personenauto's. SCM-TNO goedgekeurd en SCM-erkend Om beter zicht te krijgen op de kwaliteit van elektronische beveiligingssystemen, is in opdracht van de gezamenlijke autoverzekeraars door het TBBS, in nauwe samenwerking met TNO, een keuringsregeling opgezet. Sinds 1989 zijn op basis van het Keuringsvoorschrift talloze beveiligingssystemen voorzien van het label TBBS-TNO goedgekeurd. Vanaf januari 1995 is deze kwaliteitsbewaking overgedragen aan de Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging (SCM). Op het label staat sindsdien SCM-TNO goedgekeurd. Het label bevindt zich op de centrale besturingseenheid (het zwarte kastje) van het systeem. Bij het opstellen van de keuringseisen is gebruik gemaakt van de deskundige ondersteuning door een werkgroep waarin naast verzekeraars en het TBBS ook vertegenwoordigd waren de importeurs, de BOVAG, TNO en de leveranciers van alarmsystemen. Als basiseis is de volgende stelling genomen:

3 3 van :04 Het moet verhinderd worden dat een voertuig zich op eenvoudige wijze op eigen kracht kan verplaatsen. Keuringsvoorschrift AA00 Het eerste keuringsvoorschrift is gepubliceerd in 1987 en in 1988 is een voorzichtige start gemaakt met de keuring van de eerste alarmsystemen. De eerste systemen die goedgekeurd waren verkregen een TBBS-TNO label waarop vermeld stond: TBBS-TNO goedgekeurd met als goedkeurnummer AA00... met 4 volgnummers. In het betreffende Keuringsvoorschrift was de volgende klassenindeling opgenomen: Klasse A 1/2 *) bestaande uit detectie en alarmering: - omtrekbeveiliging en ruimtelijke beveiliging; - akoestisch signalering; Hierbij was dus geen blokkering aanwezig!! Klasse B 1/2 *) bestaande uit detectie, alarmering en minimaal één blokkering: - omtrekbeveiliging en ruimtelijke beveiliging; - akoestisch signalering; - blokkering. Klasse C 1/2 *) bestaande uit detectie, alarmering, minimaal één blokkering alsmede een sabotagesignalering: - omtrekbeveiliging en ruimtelijke beveiliging; - akoestisch signalering door middel van een sirene met ingebouwde noodstroomvoorziening; - blokkering; *) Klasse 1: Met instapvertraging. Klasse 2: Zonder instapvertraging (met afstandsbediening) Keuringsvoorschrift AA01 Met het uitbrengen van het nieuwe Keuringsvoorschrift AA01 in december 1991 werd de geldigheid van de AA00 systemen beperkt. In het voorschrift stond dat, vanaf de datum van intrekking, de geldigheid van de systemen nog twee jaar zou zijn. De fabrikanten dienden derhalve de verkoop te staken met ingang van 1 januari 1994 terwijl de inbouwbedrijven nog enkele maanden respijt kregen. Deze data zijn uitgebreid aan de leveranciers en inbouwbedrijven bekend gemaakt. De klassenindeling is gelijk aan de AA00-systemen. Keuringsvoorschrift AA02 Met de introductie van de blokkeersystemen in november 1993 is een nieuwe klasse tot stand gekomen. Deze blokkeersystemen (Klasse 1) zijn de voorlopers zijn van een generatie nieuwe beveiligingssystemen waarvoor het Keuringsvoorschrift AA 02 in juli 1994 werd gepubliceerd.

4 4 van :04 Met de publicatie van dit Keuringsvoorschrift AA02 komen de goedkeuringen van de AA01 systemen per 1 juli 1995 te vervallen. De inbouwbedrijven mogen echter hun voorraden nog tot 1 januari 1996 opmaken. In het voorschrift AA02 wordt ook een nieuwe klassenindeling ingevoerd: Klasse 1 bestaande uit een elektrisch systeem met minimaal een automatisch inschakelende tweevoudige blokkering, geen detectie en geen alarmering: - minimaal tweevoudige blokkering (startmotor + extra blokkering, niet zijnde de startmotoronderbreking) Klasse 2 bestaande uit een automatisch inschakelende dubbele blokkering, detectie en alarmering. - dubbele automatische blokkering. - omtrekdetectie en ruimtelijke detectie; - akoestisch signalering door middel van een sirene (zonder noodstroom) Een aantal leveranciers levert voor klasse 2 systemen een sirene met een (uitschakelbare) noodstroomvoorziening. Dit is toegestaan! Klasse 3 bestaande uit een automatisch inschakelende dubbele blokkering, detectie, alarmering alsmede een sabotagesignalering, uitgebreid met hellingdetectie. De verbinding tussen de centrale en de sirene dient middels een gecodeerd signaal plaats te vinden. - dubbele automatische blokkering. - omtrekdetectie en ruimtelijke detectie; - akoestisch signalering door middel van een sirene met ingebouwde noodstroomvoorziening; - hellingdetectie; - gecodeerde verbinding tussen sirene en centrale (geen slot op de sirene om deze uit te schakelen). Voor klasse 2 en 3 geldt: - handmatige inschakeling van de blokkering is niet toegestaan. - inschakeling van het detectiesysteem mag naar keuze handmatig dan wel automatisch gebeuren. - eventueel kunnen de systemen ook zonder blokkeergedeelte geleverd worden t.b.v. montage in voertuigen die al voorzien zijn van een af-fabriek goedgekeurd blokkeersysteem met start- motoronderbreking. In de klassenaanduiding wordt dit zichtbaar met de toevoeging Z. Indien het af-fabrieksysteem geen startmotoronderbreking bezit, dient het Z-systeem alsnog de mogelijkheid te bieden van een extra onderbreking. Keuringsvoorschrift AA03 Dit voorschrift is in november 1999 gepubliceerd en is sinds 1 januari 2000 van kracht. Nog bestaande goedkeuringen blijven tot 1 januari 2001 bestaan terwijl voor af-fabrieksystemen de einddatum 1 juli 2001 is. After-market AA02 systemen mogen na 1 januari dus niet meer geleverd worden door de importeurs. De bestaande voorraden bij de inbouwbedrijven kunnen nog tot 1 juli 2001 met certificaat ingebouwd worden. De klassenindeling is in de AA03 niet aangepast. Wel zijn er t.o.v. de AA02 enkele veranderingen. -een opsplitsing in af-fabriek en after-market -compactsystemen (sirene en centrale in één behuizing) kunnen gekeurd worden

5 5 van :04 -invoeren van de aanvalstest (5 minuten) conform eisen Europese Verzekeraars -in overeenstemming brengen met de wettelijke eisen (EU 95/96) -introductie van het keuren bij meerdere testhuizen Daarnaast zijn er ook tal van technische aanpassingen die er voor moeten zorgen dat de technische en anti-diefstal kwaliteit van de AA03 systemen tot ver in de volgende eeuw gegarandeerd kunnen worden. Zo worden in het keuringsvoorschrift ook eisen gesteld aan de importorganisatie ten einde te voorkomen dat leveranciers na korte tijd weer van de markt verdwijnen en de consument gedupeerd wordt. Keuringsvoorschrift downloaden: U kunt de Nederlandse versie van het keuringsvoorschrift AA03 hier downloaden. 2 Mechanische beveiliging personenauto's In 1996 is het Keuringsvoorschrift MP 01, Mechanische Beveiliging Personenauto's, tot stand gekomen. De bestaande keuringsvoorschriften hadden ten doel de kwaliteit van elektronische Anti-diefstalsystemen voor personenauto's te beoordelen. Het blijft echter een gegeven dat een deel van het wagenpark in Nederland niet tegen diefstal is verzekerd of dat de eigenaars niet ingaan op de verzoeken van de verzekeraars tot het aanbrengen van elektronische systemen. Het gevolg is dat er nog steeds een markt is voor systemen die op mechanische wijze hun diefstalpreventie uitoefenen. Vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft het bestuur van de SCM daarom gemeend ook voor deze producten een keuringsvoorschrift op de markt te moeten brengen. Het resultaat van de keuring moet dan ook zijn dat naast de elektronische systemen tegen diefstal er ook een aantal alternatieve mechanische producten op de markt gebracht kan gaan worden waarvan, bij het juiste gebruik, een goede preventieve werking uit zal gaan. Vooral vanwege hun duidelijk zichtbare aanwezigheid. Belangrijkste eis in het keuringsvoorschrift is een bestendigheid tegen een aanval van meer dan 3 minuten. Aangetekend moet wel worden dat de waarde van deze preventieve mechanische voorzieningen niet alleen afhankelijk is van het juiste gebruik maar ook van de toepassing. In dit opzicht kunnen de mechanische beveiligingen een uitstekende aanvulling vormen op elektronische beveiligingen en in bepaalde omstandigheden ook als een goed alternatief dienen. Er bestaan een aantal mogelijkheden voor mechanische beveiliging: 1. Pedaalklemmen 2. Versnellingbaksloten 3. Stuurklemmen 4. Wielklemmen 5. Remsloten 6. Combinaties van bovenstaande middelen. 7. Andere voorzieningen Systemen die goedgekeurd zijn, worden voorzien van een label met daarop de vermelding "SCM-TNO goedgekeurd". Het goedkeurnummer dat voor deze beveiligingsmiddelen gebruikt wordt, is MP Antidiefstalsystemen motorrijwielen In mei 1995 is het Keuringsvoorschrift MF 01 gepubliceerd. In de tijd na publicatie is op diverse fronten (inter)nationaal overleg gepleegd over de gestelde eisen. Het was voor zowel de motorfabrikanten als voor de toeleveranciers van alarmsystemen, niet mogelijk op redelijke termijn aan de gesteld eisen te voldoen.

6 6 van :04 Om deze reden is er in overleg met alle betrokken partijen (leveranciers, fabrikanten en verzekeraars) gezocht naar een tussentijdse oplossing. De bedoeling was om het op deze manier mogelijk te maken te komen tot een snelle introductie op de markt. Ondanks deze "verlaagde" eisen was het niet mogelijk hieraan tegemoet te komen. Om deze reden heeft het College van Deskundigen van de SCM, na overleg met het Bestuur, besloten tot het aanpassen van het Keuringsvoorschrift en daarmee tot een verlate introductie. Voorwaarde was wel dat de aanpassingen niet mochten leiden tot een verlaagde diefstalpreventieve waarde of tot een onveilig product. In oktober 1996 kon de SCM dan in de RAI bij de opening van de MotorRai 1996 de eerste lijst van SCM-TNO goedgekeurde motorrijwielalarmsystemen presenteren. Naarstig is in de daaropvolgende tijd gewerkt aan de erkenningsregeling. Inmiddels zijn er ruim 400 motorrijwielbedrijven erkend. 4 Antidiefstalsystemen voor bedrijfsvoertuigen Zoals reeds in de inleiding is aangegeven, is de wijze van diefstal van een truck met lading geheel verschillend van autodiefstal. Dit betekent dat de beschermende maatregelen afgestemd moeten worden op de te verwachten diefstalmethode. Ook het voertuig is geheel verschillend. De meeste bedrijfsvoertuigen rijden op diesel en beschikken over zware motoren. Ten einde voor de leveranciers van de systemen een optimale mogelijkheid te bieden om systemen te ontwerpen, is gekozen voor een flexibele omschrijving van de blokkering. In de keuringsvoorschriften wordt de keuze gemaakt voor een effectieve, sabotagebestendige blokkering van de brandstofvoorziening dan wel voor een simpeler vorm die vergelijkbaar is met de autobeveiliging. De reden hiervoor is dat niet alle bedrijfsvoertuigen hetzelfde zware risico lopen en de beveiliging zo beter op het risico afgestemd kan worden. Keuringsvoorschrift BV01 Sinds 1 augustus 1991 is het Keuringsvoorschrift Beveiliging Bedrijfsvoertuigen BV 01 van kracht. Uitgangspunt voor dit voorschrift is geweest het zo veel mogelijk verhinderen dat het voertuig verplaatst kan worden (immobiliseren), waarna de lading elders gestolen zou kunnen worden. De nadruk ligt hierbij op de aan te brengen blokkeringen. Afhankelijk van de apparatuur, de aanwezige blokkeringen etc. kan een drietal beveiligingsklassen worden aangegeven, in zwaarte oplopend van klasse BV1 naar klasse BV3. Daarnaast bestaat er nog een aparte klasse BV0 die uitsluitend een effectieve brandstofonderbreking bevat. De keuze van de gewenste klasse en van de inschakelwijze is een zaak van de verzekeraars. Afhankelijk van de bestemming, de aard van de te vervoeren goederen en eventuele andere factoren wordt de gekozen beveiligingsklasse aan verzekerde meegedeeld, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het voertuig te allen tijde is voorzien van de standaardbeveiliging zijnde deur-, contact- en stuursloten. Klassenindeling Klasse BV 0 Geen elektronische beveiliging, alleen blokkering van de brandstoftoevoer door middel van een gecodeerde elektrische klep (sabotagebestendig). Klasse BV 1 bestaande uit detectie, alarmering en een onderbreking van het elektrische circuit of van het circuit van de startmotor met een elektrische klep. Dus: - omtrekbeveiliging en ruimtelijke beveiliging - akoestische signalering met noodstroomsirene + optische signalering - één blokkering

7 7 van :04 Klasse BV 2 bestaande uit detectie, alarmering, een onderbreking van het elektrische circuit of van het circuit van de startmotor en een blokkering van de brandstoftoevoer met een elektrische klep. Dus: - omtrekbeveiliging en ruimtelijke beveiliging - akoestische signalering met noodstroomsirene + optische signalering - blokkering elektrisch circuit of startmotor + blokkering brandstoftoevoer Klasse BV 3 bestaande uit detectie, alarmering, een onderbreking van het elektrische circuit of van het circuit van de startmotor en een blokkering van de brandstoftoevoer door middel van een gecodeerde elektrische klep (sabotagebestendig). Tevens dient het systeem te zijn voorzien van een eigen noodstroomvoorziening, oplaadbaar en onafhankelijk van de voertuigaccu werkend. Dus: - omtrekbeveiliging en ruimtelijke beveiliging - akoestische signalering met noodstroomvoorziening + optische signalering - blokkering elektrisch circuit of startmotor - blokkering brandstoftoevoer met sabotagebestendige klep - eigen noodstroomvoorziening De basis van de elektronische beveiliging is het detectiesysteem. De omtrekbeveiliging dient ter bewaking van de deur(en) en de ruimtelijke detectie signaleert een ongewenste aanwezigheid in het voertuig, zelfs zonder dat de omtrekbeveiliging dit geconstateerd heeft (bijv. door het inklimmen via een ingeslagen ruit). Naast de klassenindeling is van groot belang de wijze van inschakelen van het beveiligingssysteem. Hiervoor kan gekozen worden uit twee mogelijkheden, automatisch met behulp van het contactslot en niet-automatisch door middel van de afstandsbediening. De gekozen inschakelwijze van het systeem is herkenbaar aan de toevoeging A of B achter de klasse-aanduiding. A = Automatische inschakeling B = Niet-automatisch met afstandsbediening Voor de beveiliging van voertuigen die uitgerust zijn met een elektrische installatie conform de VLG-eisen (ADR) zijn speciale systemen ontwikkeld die op enkele punten afwijken van de gebruikelijke systemen. Ook voor deze voertuigen zijn systemen beschikbaar in alle klassen. Keuringsvoorschrift BV02 Dit voorschrift is in november 1996 gepubliceerd en is een update van de BV01. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de inschakeling van het blokkeergedeelte altijd automatisch moet gebeuren en dat er voor de effectieve, sabotagebestendige blokkering een bredere omschrijving is gekozen. De eis is nu dat op een effectieve, sabotagebestendige wijze het verplaatsen van het voertuig moet worden verhinderd. Nieuwe ontwikkelingen Bedrijfsvoertuigen In de afgelopen tijd is er sprake geweest van grote onduidelijkheden met betrekking tot een aantal merken bedrijfsvoertuigen en de mogelijkheden van een BV3 beveiliging. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bekende problemen: MAN voertuigen: Vanaf begin september 1999 loopt er een proef in verband met talrijke problemen bij BV3 beveiligde voertuigen. Het resultaat van de proef is in januari 2000 bekend. Tot die datum

8 8 van :04 adviseert MAN haar dealers geen BV3 beveiliging in te bouwen (maximaal BV2 haalbaar). Als de proef met positief resultaat wordt afgesloten, zal MAN dit aan haar dealers meedelen en zijn er weer BV3 systemen beschikbaar. SCM wordt hiervan op de hoogte gesteld en zal verzekeraars overeenkomstig informeren. SCANIA voertuigen: Na een eerdere negatieve beoordeling van het aanwezige VPS-systeem heeft Scania inmiddels een aantal verbeteringen in het VPS systeem doorgevoerd. Door het VPS-systeem uit te breiden met een automatisch inschakelende aanvullende blokkering en het voertuig te voorzien van een radarmodule (interieurbeveiliging) konden de problemen opgelost worden. De keuring van het "nieuwe" aangepaste systeem is inmiddels uitgevoerd en het systeem is goedgekeurd onder nummer BV Het systeem is echter maximaal goedgekeurd als BV2. Door uitbreiding van het systeem met een Mul-T-Lock slot kan een BV3 beveiliging verkregen worden. MERCEDES-BENZ voertuigen: Deze voertuigen zijn af-fabriek voorzien van een goedgekeurd BV0-systeem (BV029704). Hierover bestaat geen misverstand. Er zijn noch bij SCM noch bij de importeur klachten bekend over problemen bij deze af-fabriek beveiliging. Door de importeur wordt een goedgekeurd aanvullend alarmsysteem aangeboden (BV029704). Dit systeem leidt tot klasse BV2 of BV3, afhankelijk van de keuze van de componenten). Daarnaast worden er voertuigen besteld die voorzien zijn van een af-fabriek alarmsysteem. Dit systeem is niet gekeurd en kan niet met certificaat geleverd worden. Het af-fabriek systeem voldoet in zijn huidige vorm op een aantal punten duidelijk niet aan de SCM-eisen. SCM heeft Mercedes-Benz geadviseerd het systeem aan te passen en daarna een keuring voor dit systeem aan te vragen. Het maximaal haalbare certificaat op deze voertuigen met een af-fabriek alarmsysteem is dus momenteel BV0. Zodra dit af-fabriek systeem over een goedkeuring beschikt, kunnen ook BV2 of BV3 certificaten afgegeven worden en zal de SCM dit aan verzekeraars melden.

WM03 KEURINGSVOORSCHRIFT BEVEILIGING WERK- EN LAND(BOUW)MATERIEEL

WM03 KEURINGSVOORSCHRIFT BEVEILIGING WERK- EN LAND(BOUW)MATERIEEL KEURINGSVOORSCHRIFT WM03 BEVEILIGING WERK- EN LAND(BOUW)MATERIEEL SCM, januari 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG 2010

TECHNISCH JAARVERSLAG 2010 TECHNISCH JAARVERSLAG 2010 Henk van Vliet Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 6 Organisatie kwaliteitsbewaking inbouw Pag 9 Periodieke keuringen Pag

Nadere informatie

Nieuwe SCM clausules voor (bestel)auto s

Nieuwe SCM clausules voor (bestel)auto s Nieuwe SCM clausules voor (bestel)auto s P1420 SCM startonderbreker VbV/SCM startonderbreker met eigen autorisatie. P1421 SCM alarmsysteem VbV/SCM alarmsysteem met eigen autorisatie. P1422 SCM alarmsysteem

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG

TECHNISCH JAARVERSLAG TECHNISCH JAARVERSLAG 2016 Henk van Vliet Jaarverslag 2016 versie 1.0 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 7 Organisatie kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG 2011 en 2012

TECHNISCH JAARVERSLAG 2011 en 2012 TECHNISCH JAARVERSLAG 2011 en 2012 Henk van Vliet Jaarverslag 2011 en 2012 Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 7 Organisatie kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG

TECHNISCH JAARVERSLAG TECHNISCH JAARVERSLAG 2013 Henk van Vliet Jaarverslag 2013 versie 1.0 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 7 Organisatie kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

BV03 KEURINGSVOORSCHRIFT ELEKTRONISCHE BEVEILIGING BEDRIJFSVOERTUIGEN

BV03 KEURINGSVOORSCHRIFT ELEKTRONISCHE BEVEILIGING BEDRIJFSVOERTUIGEN KEURINGSVOORSCHRIFT BV03 ELEKTRONISCHE BEVEILIGING BEDRIJFSVOERTUIGEN SCM, NOVEMBER 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Colofon. Joost van den Brink

Colofon. Joost van den Brink Colofon Auteur: Eindredactie: Waldo Ruiter Trea Winter van Faassen Joost van den Brink Dit is een uitgave van Brink Technical Solutions BV 2006 Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd binnen educatieve

Nadere informatie

Volkswagen Diefstalpreventie. Maak het moeilijk!

Volkswagen Diefstalpreventie. Maak het moeilijk! Volkswagen Diefstalpreventie Maak het moeilijk! Maak het moeilijk! Hoe moeilijker het is om snel toe te slaan, hoe groter de kans dat een dief uw Volkswagen links laat liggen. Wij hebben de mogelijkheden

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Niet-bindend uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-15 d.d. 10 januari 2013 (prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. P.A. Offers en mr. E.M. Dil Stork, leden en mevrouw mr.

Nadere informatie

Groep Van Welden informeert. Herfst 2008. Hoogstraat 36 en 63-9700 OUDENAARDE Tel: 055 / 33 92 22 - Fax: 055 31 85 82

Groep Van Welden informeert. Herfst 2008. Hoogstraat 36 en 63-9700 OUDENAARDE Tel: 055 / 33 92 22 - Fax: 055 31 85 82 Groep Van Welden informeert Herfst 2008 Inhoud» Energieprestatiecertificaat» Incert-label ontmoedigt autodiefstal» Elektronisch rijbewijs al in 2010» Kredieten: JA, maar Energieprestatiecertificaat Bij

Nadere informatie

Diefstalpreventie in het wegvervoer

Diefstalpreventie in het wegvervoer Diefstalpreventie in het wegvervoer Inhoud Inleiding 2 Diefstalpreventie voorafgaand aan het transport 3 Werving en selectie 3 Vertrouwelijkheid 3 Duidelijke afspraken 3 Instructie chauffeur en mogelijk

Nadere informatie

Alles wat u moet weten van een elektronisch volgsysteem

Alles wat u moet weten van een elektronisch volgsysteem V o l g s y s t e m e n Alles wat u moet weten van een elektronisch volgsysteem VEBON, sectie Mobiele Beveiliging Postbus 190 2700 AD ZOETERMEER Telefoon 088-400 84 00 Telefax 088-400 84 51 E-mail vebon@fme.nl

Nadere informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889.

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. COBRA 889 INLEIDING Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. De belangrijkste vernieuwing in deze 889-serie bestaat uit het systeem, dat de herkenningscode van de afstandsbediening

Nadere informatie

Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit

Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit 64 SECONDANT #3/4 Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit CONFRONTATIE MET DE GEORGANISEERDE AUTODIEFSTAL door Joyce van der Mark De auteur is als onderzoeker werkzaam bij de Dienst

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41

INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41 INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41 MKR41 HI-SEC DEZE KIT BESTAAT UIT: 1. Elektronische module met een startonderbrekingssysteem, knipperlichtsignalering, aansluitingen voor alle typen deurvergrendeling en

Nadere informatie

Cobra Alarm 4627. Gebruikers Handleiding

Cobra Alarm 4627. Gebruikers Handleiding Cobra Alarm 4627 Gebruikers Handleiding Clifford Electronics Benelux BV Tel.+31 20 40 40 919 info@clifford.nl ISO 9001:2008 Cobra Alarmsysteem: Diefstal is de laatste tijd explosief gestegen. CAN Bus manipulatie

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Art. 866 DRIVERCARD 06DE1939A - 03/04. Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA

GEBRUIKSHANDLEIDING. Art. 866 DRIVERCARD 06DE1939A - 03/04. Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA GEBRUIKSHANDLEIDING Art. 866 DRIVERCARD 12 Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA 06DE1939A - 03/04 1 06DE1939A.pmd 1 GARANTIE Garantie bepaling INHOUD Introductie... pagina 2 1. DriverCard

Nadere informatie

Mitsubishi - Cobra Alarm CO4627. Gebruikers Handleiding

Mitsubishi - Cobra Alarm CO4627. Gebruikers Handleiding Mitsubishi - Cobra Alarm CO4627 Gebruikers Handleiding Clifford Electronics Benelux BV Tel.+31 20 40 40 919 info@clifford.nl ISO 9001:2008 Mitsubishi - Cobra Alarmsysteem: Om uw auto optimaal te beschermen

Nadere informatie

INFOSESSIE APOTHEKERS 28/10/2015

INFOSESSIE APOTHEKERS 28/10/2015 INFOSESSIE APOTHEKERS 28/10/2015 Diefstalpreventie Rudi Van Roost, Hoofdinspecteur Politiezone Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen Criminaliteitspreventie Met welke vormen van criminaliteit kan je te maken

Nadere informatie

Handreiking. Beveiligingsmaatregelen voor Buitenterreinen Mobiliteitsbedrijven

Handreiking. Beveiligingsmaatregelen voor Buitenterreinen Mobiliteitsbedrijven Handreiking Beveiligingsmaatregelen voor Buitenterreinen Mobiliteitsbedrijven Versie 1.0 Maart 2015 1. Inleiding In de afgelopen jaren zijn verzekeraars steeds vaker geconfronteerd met vergaande criminaliteit

Nadere informatie

Colofon. Joost van den Brink

Colofon. Joost van den Brink Colofon Auteur: Eindredactie: Waldo Ruiter Trea Winter van Faassen Joost van den Brink Dit is een uitgave van Brink Technical Solutions BV 2006 Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd binnen educatieve

Nadere informatie

Beveiligingsmaatregelen voor Buitenterreinen Transport- /Logistieke bedrijven.

Beveiligingsmaatregelen voor Buitenterreinen Transport- /Logistieke bedrijven. Handreiking Beveiligingsmaatregelen voor Buitenterreinen Transport- /Logistieke bedrijven. Versie 1.0 Juli 2017 2017-00035273/MLEEU 1. Inleiding In de afgelopen jaren zijn verzekeraars steeds vaker geconfronteerd

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Casco Oldtimer

Bijzondere Voorwaarden Casco Oldtimer Bijzondere Voorwaarden Casco Oldtimer In de Bijzondere Voorwaarden Casco Oldtimer staan de afspraken die u met ons maakt als u een dekking voor Casco bij uw Oldtimerverzekering afsluit. Deze voorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPB SERIE SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2Z EN 3Z

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPB SERIE SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2Z EN 3Z GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPB SERIE SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2Z EN 3Z De HPB voldoet aan de keuringseisen van het SCM (Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging) ten behoeve van

Nadere informatie

Diefstal van een motorhome voorkomen.

Diefstal van een motorhome voorkomen. 1 Politiezone Vlas Kortrijk-Kuurne-Lendelede Diefstal van een motorhome voorkomen. Woord vooraf: Een motorhome, ook wel eens camper of mobilhome genaamd, is een kostbaar bezit. Het is dan ook noodzakelijk

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Opbouw beveiligings- en volgsystemen

Branchetoetsdocument: Opbouw beveiligings- en volgsystemen pagina van 5 Branchetoetsdocument: Opbouw beveiligings- en volgsystemen Versie 4.0 Vervallen per -08-200 Deelbranche(s) Tweewieler - motorfiets Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie

Nadere informatie

Clausules Motorrijtuigen

Clausules Motorrijtuigen Clausules Motorrijtuigen De onderstaande clausules zijn in gebruik op de motorrijtuigenpolissen. Algemeen Alcoholclausule Van de verzekering is uitgesloten schade die is veroorzaakt terwijl de bestuurder

Nadere informatie

BEOORDELINGSDOCUMENT

BEOORDELINGSDOCUMENT BEOORDELINGSDOCUMENT SCM Certificatie Groningenweg 10 2803 PV Gouda Postbus 150 2800 AD Gouda T +31 (0) 182532300 F +31 (0) 182570216 Pagina 1 van 6 Februari 2011 Juridische entiteit Kiwa Firesafety &

Nadere informatie

Samenvatting van de eisen die in de T 015/2 Ed. 5 beschreven zijn Algemene voorschriften voor inbraakalarminstallaties

Samenvatting van de eisen die in de T 015/2 Ed. 5 beschreven zijn Algemene voorschriften voor inbraakalarminstallaties Samenvatting van de eisen die in de T 015/2 Ed. 5 beschreven zijn Algemene voorschriften voor inbraakalarminstallaties Al 15 jaar lang is INCERT het kwaliteitslabel bij uitstek voor elektronische gebouwbeveiliging.

Nadere informatie

Dit beveiligingssysteem voor uw auto is getest en goedgekeurd door

Dit beveiligingssysteem voor uw auto is getest en goedgekeurd door SYSTEEM 2980 COMPLEET ALARMSYSTEEM MET AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKERSHANDLEIDING GOED BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK DIT SYSTEEM MAG UITSLUITEND DOOR EEN VAKKUNDIG INSTALLATEUR WORDEN INGEBOUWD BELANGRIJK

Nadere informatie

De Clausule ladingdiefstallen opnieuw bekeken Door M.H. Claringbould

De Clausule ladingdiefstallen opnieuw bekeken Door M.H. Claringbould De Clausule ladingdiefstallen opnieuw bekeken Door M.H. Claringbould In veel wegvervoerdersaansprakelijkheidsverzekeringen 1 komt de zogenoemde Clausule ladingdiefstallen voor (zie kader). Het doel van

Nadere informatie

Versiebeheer. Datum 1 juli 1995

Versiebeheer. Datum 1 juli 1995 Versiebeheer Datum 1 juli 1995 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is Versiebeheer en waar is het geregeld? 4 3 Hoe werkt versiebeheer in de praktijk? 6 3.1 Wijziging in programmatuur 6 3.2 Wijziging in

Nadere informatie

TRACKJACK EUROPE BV. Inbouwvoorschriften. De juiste manier om een TrackJack OTM aan te sluiten

TRACKJACK EUROPE BV. Inbouwvoorschriften. De juiste manier om een TrackJack OTM aan te sluiten TRACKJACK EUROPE BV Inbouwvoorschriften De juiste manier om een TrackJack OTM aan te sluiten Inbouwvoorschriften TrackJack OTM 2.0 Onderstaande voorschriften dienen zorgvuldig gelezen te worden alvorens

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.4134 (123.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - BEPERKT CASCO (BC) Cluster Vraag Malus Bonus

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - BEPERKT CASCO (BC) Cluster Vraag Malus Bonus Aanvullende dekkingen Hoeveel verschillende ongevallen inzittendenproducten zijn af te sluiten? 1 1 Wat zijn de te verzekeren bedragen? 1 1 Welke vormen van rechtsbijstandsverzekeringen zijn te sluiten

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De voordelige verzekering voor uw bestelauto s. Kies uw verzekering WA: verplichte basisverzekering die schade aan derden vergoedt WA + Beperkt Casco: extra vergoeding bij diefstal

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/056

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/056 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/056 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) niet tijdig over

Nadere informatie

Aritech Comfort security systemen CS175 CS275 CS375. g GE Interlogix

Aritech Comfort security systemen CS175 CS275 CS375. g GE Interlogix Aritech Comfort security systemen CS175 CS275 CS375 g GE Interlogix Een gerustgevoel, comfortabele beveiliging De comfort security systemen van GE Interlogix zijn meer dan eenvoudige alarmsystemen, zij

Nadere informatie

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleidingding Effectief en gebruiksvriendelijk Het in uw voertuig gemonteerde Cobra alarmsysteem biedt een simpele, maar uiterst effectieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Keuringsvoorschrift Volgsystemen voor Tweewielers

Keuringsvoorschrift Volgsystemen voor Tweewielers Keuringsvoorschrift Volgsystemen voor Tweewielers VERSIE 1.0 def (1 oktober 2012) - Eisen en testmethoden volgsystemen (TW01) Uitgegeven door de Stichting VbV Ingangsdatum: 1 november 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ANTI- EN NADIEFSTALSYSTEMEN VOOR VOERTUIGEN

ANTI- EN NADIEFSTALSYSTEMEN VOOR VOERTUIGEN ANTI- EN NADIEFSTALSYSTEMEN VOOR VOERTUIGEN 1. BVVO ERKENDE ANTIDIEFSTALSYSTEMEN (VVI, VC, VV2 EN VV3) VV1 belet het starten VC1, een variant voor zware voertuigen VV2: startonderbreker met sirene VV3

Nadere informatie

META CAR SECURITY GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE INTERFACE M39 NEW GOEDGEKEURD MONTAGECENTRUM: OPGELET!!!

META CAR SECURITY GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE INTERFACE M39 NEW GOEDGEKEURD MONTAGECENTRUM: OPGELET!!! GOEDGEKEURD MONTAGECENTRUM: META CAR SECURITY OPGELET!!! Laat deze voorschrift niet in uw voertuig achter!!! Hoe meer de informatie betreffende uw alarmsysteem vertrouwelijk gehouden wordt, hoe doeltreffender

Nadere informatie

MOTORRIJTUIGEN CLAUSULES OVZ Verzekeringen

MOTORRIJTUIGEN CLAUSULES OVZ Verzekeringen MOTORRIJTUIGEN CLAUSULES OVZ Verzekeringen 1 Cessie Alle vorderingen tot vergoedingen van schade (met uitzondering van verzekerdes verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen)

Nadere informatie

Verordeningen (EG) nrs. 715/2007 en 692/2008 met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen: Euro 5b en Euro 6b

Verordeningen (EG) nrs. 715/2007 en 692/2008 met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen: Euro 5b en Euro 6b MAANDELIJKSE INFO TECHNISCH NOVEMBER -03 Verordeningen (EG) nrs. 75/007 en 69/008 met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen: Euro 5b en Euro 6b Vanaf januari 04 kunnen voertuigen

Nadere informatie

Aritech Comfort security systemen CS375 CS575 CS875. g GE Interlogix

Aritech Comfort security systemen CS375 CS575 CS875. g GE Interlogix Aritech Comfort security systemen CS375 CS575 CS875 g GE Interlogix Een gerustgevoel, comfortabele beveiliging De comfort security systemen van GE Interlogix zijn meer dan eenvoudige alarmsystemen, zij

Nadere informatie

Politiezone Vlas Kortrijk-Kuurne-Lendelede

Politiezone Vlas Kortrijk-Kuurne-Lendelede Politiezone Vlas Kortrijk-Kuurne-Lendelede Diefstal van een caravan voorkomen Woord vooraf: Trekcaravans worden meer en meer gestolen, voornamelijk de caravans die klaar staan om te vertrekken gevuld met

Nadere informatie

WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK

WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK WeesVeilig beveiligt WeesVeilig zorgt voor een goed gevoel WeesVeilig weet waar men op moet letten als het gaat om het voorkomen van brand en inbraak. Een modern alarmsysteem

Nadere informatie

MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE

MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE Met de startonderbreker MK99 kunnen twee automatisch in werking tredende startonderbrekingen plaatsvinden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm. SCM goedkeuringsnr. AA030037

GEBRUIKSAANWIJZING. SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm. SCM goedkeuringsnr. AA030037 GEBRUIKSAANWIJZING SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm SCM goedkeuringsnr. AA030037 Beste klant, Wij danken u voor de aanschaf van het hightech SELCA modulair alarm systeem. Deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC)

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC) CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC) Aanvullende dekkingen Hoeveel verschillende ongevallen inzittendenproducten zijn af te sluiten? 1 1 Wat zijn de te verzekeren bedragen?

Nadere informatie

PROALPHA IP. Smarthome Zwarte Goorderweg 1 E. Profort bv PD Stoutenburg-Noord (A foort)

PROALPHA IP. Smarthome Zwarte Goorderweg 1 E. Profort bv PD Stoutenburg-Noord (A foort) PROALPHA IP Smarthome 2 PROALPHA HOMEMATIC IP De NIEUWE GENERATIE SMARTHOME Blz. 3 PROALPHA IP : UW VOORDEEL Blz. 4 VERWARMING EN KLIMAAT Blz. 5 LICHT EN SCHAKELAARS Blz. 6 VEILIGHEID EN BEWAKING Blz.

Nadere informatie

topper van de maand! telecom toppers! nieuwe regelgeving circuit magazine maart telecom aanbiedingen ook voor de zzp er vrachtwagens 24V audio pakket

topper van de maand! telecom toppers! nieuwe regelgeving circuit magazine maart telecom aanbiedingen ook voor de zzp er vrachtwagens 24V audio pakket circuit magazine maart DIEFSTALPREVENTIE nieuwe regelgeving topper van de maand! telecom toppers! vrachtwagens 24V audio pakket Kijk snel op pagina 3 Kijk snel op pagina 2 telecom aanbiedingen ook de zzp

Nadere informatie

De Veiligheidsinspectie De eerste stap naar een veilige woning!

De Veiligheidsinspectie De eerste stap naar een veilige woning! De Veiligheidsinspectie De eerste stap naar een veilige woning! veilig wonen, veilig leven Veilig wonen, Veilig leven De veiligheid van u en uw gezin De tijd dat het nadenken over de veiligheid van de

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Beveiligingssystemen (SCM)

Branchetoetsdocument: Beveiligingssystemen (SCM) pagina van 5 0--04 Branchetoetsdocument: Beveiligingssystemen (SCM) Versie 4. VERVALLEN per --009 Deelbranche(s) Bedrijfsauto ersonenauto Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie

Nadere informatie

VvBO Verbond van BeveiligingsOrganisaties

VvBO Verbond van BeveiligingsOrganisaties Verbeterde Risicoklassenindeling Risicoklassen indelingen voor woningen Document D0/ Verbeterde Risicoklassenindeling voor woningen wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Verbond van BeveiligingsOrganisaties

Nadere informatie

Home Safety Care. more life. less worry.

Home Safety Care. more life. less worry. Home Safety Care more life. less worry. Let u op de goede zaken, dan letten wij op de rest. Hoe meer u bezit, hoe meer zorgen u over uw kostbaarheden kunt hebben. FARINGWELL biedt wat dat betreft gemoedsrust.

Nadere informatie

huuralarm.nl bouwbeveiligin huizenbeveilig tijdelijke bevei evenementenbeveiliging camerabeveilig bouwbeveiliging huizenbeveiliging

huuralarm.nl bouwbeveiligin huizenbeveilig tijdelijke bevei evenementenbeveiliging camerabeveilig bouwbeveiliging huizenbeveiliging bouwbeveiligin huizenbeveilig tijdelijke bevei evenementenb camerabeveilig Inhoud Inleiding 3 Ketenpark beveiliging 4 Bouwterrein beveiliging 5 Opleverbeveiliging 6 Kabelbeveiliging 7 Meldkamer en alarmopvolging

Nadere informatie

Draadloos alarmsysteem. alarm assortiment

Draadloos alarmsysteem. alarm assortiment Draadloos alarmsysteem alarm assortiment Protexial io Draadloos alarmsysteem In Protexial io is het beste van de huidige alarmtechnologie samengebracht. Met Somfy biedt u een op maat gemaakt beveiligingssysteem

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844)

INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844) 1 INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844) Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan

Nadere informatie

1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit t.b.v. qubevalet.nl.

1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit t.b.v. qubevalet.nl. Algemene Voorwaarden Voorwaarden Qubevalet.nl / totaal 6 pagina s. Artikel 1:- Begripsbepalingen 1.1. Qube Valet is onderdeel van I.B.R. Investment B.V. 1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering

Nadere informatie

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleiding Vodafone Power to you Effectief en gebruiksvriendelijk 1. Alarmsysteem met aparte autorisatie Het in uw voertuig gemonteerde

Nadere informatie

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201)

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) instructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) pi.clo07.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Het bestuur heeft in zijn vergadering op 23 februari 2015 op basis van het Algemeen Wedstrijdreglement, Hoofdstuk II, artikel 4, lid 1 voor het seizoen

Nadere informatie

Samen uit, samen thuis

Samen uit, samen thuis Samen uit, samen thuis met DELTA Veilig Wonen Camera- en/of alarmsysteem Altijd zelf de controle houden, thuis en onderweg Met professionele dienstverlening van Securitas www.delta.nl/veiligwonen Samen

Nadere informatie

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleiding Vodafone Power to you Effectief en gebruiksvriendelijk 1. Alarmsysteem met aparte autorisatie Het in uw voertuig gemonteerde

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Productgroep. industriële trucks. Een leidraad voor identificatie van nietconforme

FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Productgroep. industriële trucks. Een leidraad voor identificatie van nietconforme FEM-IT-T/N855 FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Productgroep Industriële trucks FEM Een leidraad voor identificatie van nietconforme industriële trucks 11.2010 (NL) - Emissie van uitlaatgassen -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. KNMV Motorpechservice. Algemeen. KNMV Pechservice Motorfiets Nederland. Algemene voorwaarden - KNMV Motorpechservice 1

Algemene Voorwaarden. KNMV Motorpechservice. Algemeen. KNMV Pechservice Motorfiets Nederland. Algemene voorwaarden - KNMV Motorpechservice 1 Algemene Voorwaarden KNMV Motorpechservice Algemeen KNMV Pechservice Motorfiets Nederland Algemene voorwaarden - KNMV Motorpechservice 1 Algemeen 1. Wat doet u als u pech heeft? Bij pech in Nederland en

Nadere informatie

Pechhulp+ PH+ 2.1. Inhoudsopgave. Verplichtingen van de rechthebbende(n) Overdracht van het voertuig

Pechhulp+ PH+ 2.1. Inhoudsopgave. Verplichtingen van de rechthebbende(n) Overdracht van het voertuig Pechhulp+ PH+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2956 (076.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7796 20 maart 2015 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 17 maart 2015, nr. IenM/BSK-2015/51943, houdende

Nadere informatie

VOORJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het voorjaar... BEWAAREXEMPLAAR

VOORJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het voorjaar... BEWAAREXEMPLAAR BEVEILIGINGS GROEP VOORJAAR PREVENTIETIPS Ontspannen genieten van het voorjaar... BEWAAREXEMPLAAR Goede preventie is belangrijk en schade voorkomen begint bij het nemen van de juiste maatregelen. NVD Beveiligingsgroep

Nadere informatie

Beveiligingen voor huishoudelijke sanitaire toestellen

Beveiligingen voor huishoudelijke sanitaire toestellen Beveiligingen voor huishoudelijke sanitaire toestellen 1 Na de watermeter Na de watermeter dient steeds een algemene afsluitkraan en goedgekeurde controleerbare keerklep (type A) geïnstalleerd te zijn.

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en maak u vertrouwd met de verschillende functies van uw autoalarm. Deze handleiding beschrijft de functies

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: Oktober 2015 versie 4 Pagina 1 van 10 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: Oktober 2015 versie 4 Pagina 2 van 10 Inhoud 1 Doelstellingen

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

MPL Alarm en Communicatie Centrale

MPL Alarm en Communicatie Centrale MPL Alarm en Communicatie Centrale MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze:

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze: Inhoudsopgave Artikel 7. Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelauto (Begripsomschrijvingen) Omschrijving van de dekking Artikel 9. Uitsluitingen

Nadere informatie

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Belangrijke informatie Gefeliciteerd met de aankoop van uw voertuig beveiligingsysteem. Het is ontworpen om jaren van probleemloze

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38299 21 juli 2016 Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV Zoetermeer, 11 juli 2016 JBZ 2016 / 12169

Nadere informatie

De GT636 is een afstandsbediend autoalarmsysteem met de volgende mogelijkheden:

De GT636 is een afstandsbediend autoalarmsysteem met de volgende mogelijkheden: INBOUW HANDLEIDING GT636 Hartelijk dank voor het kiezen van een GT product. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze producten hebben, dan staan onze technische

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 Van PAGINA der Meer1 Augustus 2012-2 Intech E&I van juli/augustus 2012 Rubriek Technische vragen MEERDERE EINDGROEPEN NIET IN ÉÉN BUIS In Intech E&I van juli/augustus 2012 is in de rubriek Technische vragen

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Beste Onna-onna klant, Dit zijn de voorwaarden van je Onna-onna autoverzekering. Bij de meeste verzekeringen krijg je heel veel voorwaarden. Bij deze verzekering niet.

Nadere informatie

Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen.

Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen. Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen. Den Haag, 30 juni 2014 Het besluit nr. BLKB/2014/194M van 3 juni 2014 vervangt het besluit van 14 december 2011, nr. BLKB2011/1803M en bevat beleid over

Nadere informatie

50,- per m² /Jaar. Bestemming. Bedrijfsruimte Status. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

50,- per m² /Jaar. Bestemming. Bedrijfsruimte Status. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel DC Keyport Copernicusstraat 6003 DE Weert 50,- per m² / jaar Contactpersoon Amy Christiaanse bedrijfsruimte.eindhoven@eu.jll.c 040-2 500 100 Kenmerken Algemeen Bestemming Huurprijs 50,- per m² /Jaar Hoofdbestemming

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN Deze bijlage bevat de eisen en de wijze van keuren die direct gerelateerd zijn aan de bouw van, of ombouw naar een elektrisch en hybride elektrisch

Nadere informatie

dat wonen veiliger maakt

dat wonen veiliger maakt PKVW Het keurmerk dat wonen veiliger maakt Een veilige woonomgeving verhoogt de sociale kwaliteit en gaat de verloedering van wijken tegen. Gemeenten en corporaties zijn bovendien minder tijd kwijt aan

Nadere informatie

GEDRAGSCODE BRONBEVEILIGING NEDERLAND

GEDRAGSCODE BRONBEVEILIGING NEDERLAND GEDRAGSCODE BRONBEVEILIGING NEDERLAND GEDRAGSCODE BRONBEVEILIGING NEDERLAND GEDRAGSCODE BRONBEVEILIGING NEDERLAND D. RETAILERS 21) Inkoop De retailer formuleert bronbeveiligingsdoelstellingen binnen het

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Pechhulp PB-A-Pech2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Pechhulp (PB-A-Pech2016) Pagina Pechhulp Nederland 2 1. Wie zijn de verzekerden? 2 2. Wat is verzekerd?

Nadere informatie

INFOBLAD 02. ATB-plicht onderhoudsmachines en historische spoorvoertuigen

INFOBLAD 02. ATB-plicht onderhoudsmachines en historische spoorvoertuigen INFOBLAD 02 ATB-plicht onderhoudsmachines en historische spoorvoertuigen INLEIDING Geachte relaties, in dit infoblad besteedt HHC/DRS aandacht aan de recent verplichte inbouw van een vereenvoudigde versie

Nadere informatie

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Voorwaardenblad 303-91 Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 145-10.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

NIEUWSFLASH 30-06- 11

NIEUWSFLASH 30-06- 11 NIEUWSFLASH 30-06- 11 NR 32 Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING (Kammenstraat-Hondsberg-Hemelrijkweg-Lazaret-Schuurblok-Kloosterstraat-Grensstraat-Handelsstraat-Hemelrijklaan- Statievelden) Noodnummer: 101 of

Nadere informatie

Cobra 4627PS Startonderbreker met DriverCards

Cobra 4627PS Startonderbreker met DriverCards Cobra 4627PS Startonderbreker met DriverCards Gebruikershandleidingding Effectief en gebruiksvriendelijk De Cobra 4627PS startonderbreker kent 2 toepassingen. Ten eerste als een standalone startonderbreker

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen

Hoofdstuk 15 Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen Hoofdstuk 15 Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen Paragraaf 15.1 1. Algemeen a. Welke wettelijke verplichtingen brengt het in bezit hebben van een motorrijtuig met zich mee? b. Omschrijf

Nadere informatie

pak uw voordeel met r65 flitsers van intertruck

pak uw voordeel met r65 flitsers van intertruck pak uw voordeel met r65 flitsers van intertruck Intertruck merk: When quality matters Voor u ligt de brochure met de nieuwe LED Flitsers van het Intertruck merk. In dit assortiment treft u zowel reguliere

Nadere informatie