nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers"

Transcriptie

1 nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers Nieuwe stap grootste advocatenkantoor Noordwest Veluwe OMVR Lunenberg Advocaten opent nieuw kantoor in Nijkerk OMVR Lunenberg, met 25 advocaten het grootste kantoor in de driehoek Zwolle Apeldoorn Amersfoort, zet met de opening van een nieuw kantoor in Nijkerk een volgende stap in zijn streven de beste en meest toegankelijke juridische dienstverlener te zijn van de Noordwest Veluwe. Bij het nieuwe kantoor zullen 5 advocaten werkzaam zijn, die voor een deel al werkten bij het oude kantoor in Nijkerk. Gezamenlijk beschikken zij over de meest voorkomende juridische expertise, van belang voor ondernemers en particulieren. Voor meer gespecialiseerd advies kan desgewenst eenvoudig een beroep worden gedaan op een van de in de andere vestigingen werkende collega s. De dagelijkse leiding van het nieuwe kantoor ligt in handen van strafrechtspecialist Peter Reitsma. Daarnaast is het partner Frank Vermeer wiens focus zal liggen op het onderhouden en ontwikkelen van relaties met de locale ondernemersgemeenschap in de regio groot-nijkerk. Vermeer: OMVR Lunenberg vindt voor een gedeelte haar oorsprong in Nijkerk, waar mijn partners Peter Reitsma en Henk van der Meijden al kantoor hielden. Na hun verhuizing naar ons kantoor in, hebben wij er toch een vestiging open gehouden omdat Nijkerk al veel minder Veluws is en in die zin vraagt om een eigen marktbenadering. Je vindt hier veel familiebedrijven met de nodige potentie. Als je daarmee eenmaal een relatie hebt ontwikkeld, je werkt hard en je bent goed bereikbaar, dan heb je een klant voor het leven. Die potentie vind je o.a. op verschillende industrieterreinen zoals Arkervaart. Het bedrijfsleven in Nijkerk is ook zeer gevarieerd, waarbij ik denk aan transport- en distributiecentra, vastgoedbedrijven, retail en industriële toepassingen; een van mijn klanten is bijvoorbeeld een zeer succesvolle producent van rubberen opsluitblokken voor stalen cilinders, heel specialistisch werk dus. Al die bedrijven hebben met elkaar gemeen dat zij regelmatig vragen hebben op een breed juridisch gebied en OMVR Lunenberg kan hen prima bedienen. Onder de huidige economische omstandigheden is het niet te voorkomen dat sommige bedrijven in zwaar weer raken en soms onder toezicht van een curator worden gesteld. Vermeer: Gelukkig hoeft het niet altijd tot een faillissement te komen. Ik ontleen er zelf veel plezier aan om bij bedrijven in moeilijkheden - samen met andere adviseurs zoals accountants en bankiers te kijken of het omvallen van de onderneming is af te wenden. Als dat lukt is dat heel bevredigend. En gelukkig is het niet alles onheil wat de klok slaat. Ik ben op dit moment betrokken bij vijf overnames, waarbij het in sommige gevallen echt over heel grote transacties gaat. Het blijft toch leuker om een zaak af te sluiten met een fles champagne dan om de deur op slot te doen. Het nieuwe kantoor van OMVR Lunenberg is officieel vanaf 30 maart 2009 maart in de lucht. Kantoormanager Peter Reitsma: Wij verheugen ons erg op het zetten van deze nieuwe stap. Je moet nu eenmaal in Nijkerk zitten om de Nijkerkse klant naar je toe te krijgen en dat is dan ook precies waarom we dit doen. Deze krant wordt verspreid ter HARDERWIJK NUNSPEET NIJKERK ELBURG gelegenheid van de opening Deventerweg 9c Laan 33-I Meinsstraat 2 Noorderkerkstraat 7 van het nieuwe kantoor van Postbus 87 Postbus 308 Postbus 1104 Postbus 25 OMVR Lunenberg in Nijkerk AB 8070 AH 3860 BC Nijkerk 8080 AA Elburg Tel Tel Tel Tel NijkerksNieuws 01

2 Vormde OMVR Lunenberg na de fusie begin 2007 tussen OMVR en Lunenberg Advocaten reeds het grootste kantoor van de Noordwest Veluwe, met de opening - twee jaar later - van de nieuwe vestiging in Nijkerk, zet het kantoor opnieuw een stap in zijn streven de beste en meest toegankelijke juridische dienstverlener te zijn voor ondernemers en particuliere cliënten in de driehoek Zwolle - Apeldoorn - Amersfoort. Op deze pagina s interviews met zeven advocaten, die zowel naar leeftijd als specialisatie zeer verschillend zijn, maar tegelijkertijd representatief voor het brede aanbod van OMVR Lunenberg. Zeven advocaten over hun werk Vincent Dolderman: Het is nogal moeilijk om verdriet uit te drukken in geld Vincent Dolderman (35) studeerde rechten in Utrecht en werd aanvankelijk als officier te werk gesteld bij de juridische dienst van de Koninklijke Landmacht te Den Haag. Daar was hij werkzaam op de letselschade-afdeling, die zich bezighoudt met de juridische en financiële afwikkeling van dienstongevallen. Hij is sinds 2005 in dienst van OMVR Lunenberg en richt zich, in het verlengde van zijn eerdere carrière, op letselschade van ambtenaren (veelal militairen en politiemensen) en daarnaast van burgers ( civiele letselschade ). Zijn praktijk is bijna geheel bestuursrechtelijk georiënteerd; ook sociaal zekerheidsrecht, ambtenarenrecht en ruimtelijke ordening behoren tot zijn aandachtsgebied. Dolderman: Ik heb inmiddels een track record van vele honderden letselschadezaken, dus dan kan je zo langzamerhand wel zeggen dat je specialist bent. In mijn Defensie-tijd trad ik op namens de staatssecretaris, tegenwoordig sta ik in het geval van militaire ongelukken aan de andere kant. Het gaat niet zelden om gebeurtenissen die diep ingrijpen in het leven van iemand die een ongeluk heeft gehad en zijn achterban. Zo moest ik onlangs opkomen voor een cliënt die door een ongeluk met een jeep een hoge dwarslaesie opliep: gruwelijk aan de ene kant, maar je moet er dan toch het beste zien uit te halen. De schade wordt in hoge mate bepaald door wat wij noemen het verlies aan arbeidsvermogen, de inkomensschade. In bepaalde gevallen is het letsel dermate dat het slachtoffer zijn werk definitief niet (volledig) kan voortzetten. De mogelijkheid bestaat, gelet op de uitgeklede WIA, dat iemand binnen de kortste keren terugvalt naar bijstandsniveau met alle financiële gevolgen van dien. Andere vaak voorkomende schadeposten zijn huishoudelijke hulp, medische kosten en verlies van zelfwerkzaamheid. Als je bijvoorbeeld door een ongeval zelf niet meer in staat bent om de tuin te onderhouden, dan zal er een tuinman aan te pas moeten komen, die ook betaald moet worden. Elke letselschadeprocedure bestaat grofweg uit twee fasen; allereerst de aansprakelijkheidsfase waar het gaat om de vraag of de schadetoebrengende partij aansprakelijk is. Wordt de aansprakelijkheid erkend dan treedt fase-2 in werking, de schadestaatprocedure waarin de schade inzichtelijk gemaakt moet worden. Hoewel het voor een leek een traject vol valkuilen betreft, leert de praktijk dat professionele partijen meestal een schade in onderling overleg kunnen regelen. Er hoeft dan dus niet geprocedeerd te worden, maar soms kan het niet anders en dan moet je alles uit de kast halen. Bij letselschades in de ambtelijke sfeer (vaak arbeidsongevallen, maar ook beroepsziekten van ambtenaren) loopt de rechtsgang volstrekt anders. De letselschade start met het indienen van een verzoekschrif, waarop het bestuursorgaan een besluit neemt. Bij een negatief besluit volgt een bezwarenprocedure welke wederom wordt afgesloten met een besluit. In het geval dat wederom afwijzend wordt beslist, volgt een procedure bij de rechtbank en eventueel hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Naast de afwijkende rechtsgang, worden in ambtelijke zaken ook andere normen gehanteerd, waaraan bij het toekennen van schadevergoeding wordt getoetst. Ik mag wel zeggen dat binnen ons kantoor, OMVR Lunenberg, de letselschadepraktijk op hoog niveau wordt beoefend, zodanig dat wij op dit gebied een landelijke reputatie genieten. Het merendeel van de praktijk is gericht op slachtoffers, maar een enkele keer treden wij ook wel op voor de aansprakelijke partij. Dat heeft het voordeel dat je de materie ook vanuit dat perspectief krijgt te zien, iets waarmee je de volgende keer weer je voordeel kunt doen als je optreedt voor een slachtoffer. Dat lijkt inderdaad wel wat op de arbeidsrechtpraktijk, waar ons kantoor soms optreedt voor werknemers, een andere keer voor werkgevers. Ook in andere zin heeft de letselschadepraktijk trouwens een raakvlak met werkgevers. Niet zo bekend maar wel belangrijk is dat werkgevers die worden geconfronteerd met een ongeval van een van hun werknemers in zo n geval de loonkosten kunnen verhalen op de aansprakelijke partij. Met dat soort zaken hebben wij regelmatig te maken. Als algemene trend in de letselschadepraktijk zie ik twee dingen. Om te beginnen is de samenleving ontegenzeggelijk mondiger geworden, waardoor er eerder en meer wordt geclaimd. En in de tweede plaats zijn wij natuurlijk toch getuige van een uithollingsproces van de verzorgingsstaat. In die situatie zal in de particuliere markt sneller soelaas worden gezocht, waar dat door de publieke markt niet langer wordt geboden. Tenslotte nog dit. Er bestaat in Nederland nogal wat misverstand over het zgn. smartengeld. Anders dan in Amerika maakt dat hier maar een klein deel uit van de totale schadevergoeding. Wij werken, geloof het of niet, met een soort lijst, die is samengesteld op basis van rechterlijke uitspraken en waarin het uitkeringsniveau is vastgelegd per ongevalscategorie. In Nederland is er nog nooit heel veel meer dan een ton uitgekeerd. Ik verwacht voor het moment niet dat dat op korte termijn anders zal worden, maar als wij dat als samenleving wel willen, dan is het woord aan de wetgever. 02 NijkerksNieuws

3 Peter Reitsma: Was hij nu wel of niet wakker? Peter Reitsma (45) was eerst marine-officier (een Defensie-achtergrond die hij toevalligerwijze gemeen heeft met twee andere advocaten bij OMVR Lunenberg) en werd in 1998 strafrechtadvocaat. Als een van de zeven partners zal hij verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse management van het nieuwe kantoor in Nijkerk. Reitsma houdt zich bezig met het strafrecht in brede zin: dat wil zeggen het commune strafrecht, dus bijvoorbeeld diefstal, gewelds- en verkeerszaken, maar ook militair- en economisch strafrecht, waaronder overtredingen van economische delicten (bijvoorbeeld van de Hinderwet). Naast zijn advocatenpraktijk bekleedt hij verschillende nevenfuncties, waaronder het voorzitterschap van de vereniging van militair strafrechtadvocaten. Reitsma zit ook in het rechtbankoverleg, waarin hij praat met zittende (rechters) en staande (openbaar ministerie) magistratuur over voorzieningen voor verdachten. Hij is niet zonder zorg over recente ontwikkelingen in het strafrecht. Reitsma: Ik zie dat het Openbaar Ministerie zich steeds meer opstelt als crime fighter. Het is naar mijn overtuiging belangrijk dat het OM blijft werken binnen het stelsel van checks & balances van de rechtstaat. Dat houdt enerzijds in dat wij er als samenleving natuurlijk belang bij hebben dat misdaad of onwenselijk gedrag niet onbestraft blijft, maar anderzijds dat verdachten aanspraak maken op fair trial. Onderschat niet dat de overheid ontzettend machtig is. Ik zie in mijn praktijk dat de groep mensen die met het strafrecht in aanraking komt groot is. Het uitgangspunt van de wet is en blijft, volkomen terecht, dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen. Dat legt een zware plicht op het OM en dat OM moet dus niet marchanderen met de regels maar blijven binnen de hem toebedeelde speelruimte. Zonder populistisch te willen zijn, merk ik in de praktijk dat de grenzen daarvan steeds meer worden opgezocht en soms worden overschreden. Onlangs boekte Reitsma een mooi succes, waarbij een cliënt in hoger beroep werd vrijgesproken: Dit was nu een zaak, waarbij wij er hard tegenaan zijn gegaan en geen middel onbenut hebben gelaten. Het ging om een beroeps-onderofficier, een sergeant, die dodelijk vermoeid na een aantal operaties in Uruzgan, tijdens zijn wacht in slaap was gevallen. Hij werd gewekt om de wacht over te nemen, maar viel - vermoeid als hij was - direct daarna weer in slaap, waarna hem door zijn commandant overtreding van een dienstvoorschrift werd verweten. Wij vonden dat verwijt evident onredelijk en hebben ons op het standpunt gesteld dat niet te bewijzen viel dat de sergeant ooit echt wakker was geweest. Ook stelden wij dat een voorwaarde voor het overnemen van de wacht is dat je dat staande doet, d.w.z. in verticale positie. Als de betrokkene - zoals in dit geval - ligt, dan is dus aan die voorwaarde niet voldaan. Dit was een zaak die met de nodige emotie was omgeven, omdat mijn cliënt zich terecht in het nauw gebracht voelde, terwijl hij kort daarvoor bij wijze van spreken zijn leven had gewaagd en zich daarna echt niet bewust was geweest van de wisseling van de wacht. De zaal van het Gerechtshof zat dan ook vol met sympathisanten. Je vraagt je dus af waarom deze man zo nodig moest worden vervolgd en wat het belang daarvan is. Maar des te bevredigender was het dat hij werd vrijgesproken. Alrik de Haas: Een volledig verwoest leven of toch nog een laatste kans? Alrik de Haas (28) studeerde rechten in Utrecht, met een strafrechtrichting aan het Willem Pompe-instituut en is sinds 3,5 jaar advocaat. Eerder was hij zelfstandig ondernemer en pikte in die hoedanigheid een aantal vaardigheden op, die hem nu als advocaat ook te pas komen, zoals onderhandelen. De Haas: Het mooie van de advocatuur vind ik dat het zo n ondernemend vak is. Als strafrechtadvocaat maak ik werkelijk niet één dag mee, waarop ik van tevoren weet hoe die zal aflopen. Ik heb wat dat betreft een buitengewoon afwisselend beroep. Als strafrechtadvocaat moet je er op zijn voorbereid dat je op verjaardagsfeestjes de standaardvraag krijgt Hoe kan je zo n man nu verdedigen?. Je moet dan uitleggen dat er een verschil is tussen dader en daad en dat je alleen de dader - althans de verdachte - verdedigt, niet de daad, waarvan je cliënt verdacht wordt. Verder draag je als verdediger in meerdere opzichten een belangrijke verantwoordelijkheid, wat bijvoorbeeld maakt dat ik met derden nooit over de details van mijn werk spreek. Dat brengt het in jou gestelde vertrouwen nu eenmaal met zich. Ik oefen mijn beroep uit in het belang van de waarheidsvinding en met respect voor het systeem. Daarbinnen is het mijn taak om de zaken zo nodig anders te belichten dan mijn tegenstrever, de officier van justitie. We moeten ons er rekenschap van geven dat zaken in onze media-samenleving snel vertekend worden en veelal niet met de nuance worden weergegeven die die zaken verdienen. Een van de dingen waarmee ik mij binnen het strafrecht ook bezig houd is het zgn. detentierecht, dat gaat over de tenuitvoerlegging van de straf. Met de eventuele veroordeling komt de zaak ten einde, maar voor de cliënt begint het dan natuurlijk pas. Het maakt voor de cliënt een levensgroot verschil of hij gevangenisstraf krijgt opgelegd of een TBS. Mijn cliënten zijn natuurlijk nogal eens aan de onderkant van de samenleving te vinden. In situaties van economische behoeftigheid kan een misstap snel worden gezet. Onlangs had ik te maken met een cliënt, een vluchteling, die vanuit zijn problematiek een te verwachten misstap had gezet. In dit geval was het van belang dat mijn cliënt behandeld zou worden in een speciale kliniek, waar men aandacht kon geven aan zijn persoonlijkheidsstoornis; hij was eigenlijk eerder een patiënt dan een misdadiger. Aanvankelijk werd de zaak afgedaan met een voorwaardelijke straf, maar toen hij zich tijdens de proefttijd schuldig maakte aan recidive, werd hij gedaagd voor de meervoudige strafkamer. Hoewel in eerste instantie op advies van zowel een psychiater als een psycholoog TBS met dwangverpleging werd opgelegd, heb ik weten te bereiken dat in hoger beroep een aantal nieuwe deskundigen werd gehoord, waarop de rechter-commissaris positief reageerde. De conclusie is dat mijn cliënt toch niet opgegeven bleek, hoewel het daar aanvankelijk wel op leek. Ik vind dit een goed voorbeeld van waarom mijn werk heel bevredigend kan zijn. Ik was er ook van overtuigd dat mijn cliënt uiteindelijk veel meer baat zou hebben bij een specialistische kliniek dan bij het veelal als zwart gat ervaren kader van TBS met dwangverpleging; er gloort toch nog hoop aan het einde van de tunnel. Echt een zaak dus waarin je strijdlust kunt combineren met een zekere mate van idealisme en waarbij je geen middel onbenut laat. Dit is in die zin ook representatief voor de manier waarop wij als strafrechtsectie van OMVR Lunenberg ons werk willen doen en ons voor onze cliënten inzetten. NijkerksNieuws 03

4 Rajaa El-Hankari: Een bewuste keuze voor een middelgroot kantoor Rajaa El-Hankari (29) volgde eerst de opleiding juridische dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht en ging, hierdoor geënthousiasmeerd, daarna door naar de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Utrecht, waar zij medio 2008 afstudeerde. Zij is sinds november 2008 in dienst van OMVR Lunenberg en werd afgelopen december als advocaat beëdigd. Eerder werkte zij bij Fa-med, een bedrijf gericht op incasso door medisch specialisten. Rajaa: Ik heb er bewust voor gekozen om te werken bij een middelgroot kantoor. Ik heb eerst verschillende stages gelopen bij de glanzende spiegelpaleizen aan de Amsterdamse Zuidas, maar ik vond die zo gespecialiseerd en zo groot dat je het overzicht kwijt raakt. Bij OMVR Lunenberg zijn de lijnen kort en is de sfeer uitgesproken informeel. Ik voel me hier echt op mijn gemak en kon vanaf Dag-1 zeggen wat ik van de dingen vind. Dat wordt niet ontmoedigd, maar eerder gestimuleerd. Veel van de zaken die ik hier doe zijn al bekend voor mij, omdat ik mij eerder - voordat ik advocaat werd - ook al bezig hield met juridische zaken. Ik doe van alles: ontslagzaken, loonvorderingen, algemene voorwaarden, ingebrekestellingen, incasso s en verzoekschriften met een klemtoon op het ondernemings- en arbeidsrecht. Dat is al best veel, voor iemand die als advocaat eigenlijk nog maar net begonnen is. Dat vind ik ook prettig, maar het is natuurlijk niet zo dat ik soleer. Integendeel, vanuit het oogpunt van kwaliteit is er intern veel overleg, zowel op zaakniveau als op dat van meer algemene juridische ontwikkelingen. Onlangs had ik een leuke zaak, waarbij een werkgever weigerde om een vrouw die zich ziek had gemeld uit te betalen o.g.v. het argument dat er sprake was van een zgn. nul-urencontract. Wij hebben ons toen op het standpunt gesteld dat ze gemiddeld toch 35 uur per week werkte, welke redenering werd gevolgd door de kantonrechter. Het was een kick dat ik iets voor haar kon betekenen, te meer omdat dit zich vlak voor Kerstmis voordeed, dus in een periode waarin de kosten nu eenmaal hoog zijn. De praktijk is erg divers. Zo heb ik mij net bezig gehouden met een geschil tussen buren over een erfgrens, waarbij het niet is gelukt om te schikken en er nu (helaas) geprocedeerd gaat worden. En straks heb ik weer een bespreking met een cliënt, die meent dat zijn auteursrecht geschonden is. In een klimaat, waarin zelfstandigheid gedijt zonder dat je wordt losgelaten, kan ik bij OMVR Lunenberg als praktische generalist uitstekend tot mijn recht komen. Geen 9 tot 5 mentaliteit bij ondernemersdochter Suzanne Coerts Suzanne Coerts (27 jaar) onderscheidt zich (licht) in zekere zin van haar collega s omdat zij de enige advocaat is binnen OMVR Lunenberg die rechten in Rotterdam studeerde. Afkomstig uit Apeldoorn, wilde zij na haar studie terug naar de streek waarvandaan zij afkomstig was en zo kwam ze bij OMVR Lunenberg terecht. Suzanne heeft een gevarieerde praktijk, waarin zij zich bezig houdt met arbeidsrecht, insolventierecht en ondernemingsrecht. Goede voorbereiding is essentieel in ons beroep. Zo had ik mij in een arbeidszaak, waarin ik een werknemer bijstond, intensief verdiept in de wijze waarop ik dacht dat de werkgever zich zou gaan opstellen. In dit geval reageerde deze werkgever toch anders dan ik dacht, waardoor hij zichzelf in zijn eigen voet schoot en zijn kansen op een voor hem gunstige afloop reeds zelf - onnodig - verkleinde. Maar waar het om gaat is dat je daar nooit van uit mag gaan. Je cliënt mag je nooit achteraf verwijten dat je niet alle eventualiteiten, hoe onwaarschijnlijk ook, onder ogen hebt gezien. Als ondernemersdochter voelt Suzanne zich goed thuis bij OMVR Lunenberg, waar zij de sfeer ondernemend noemt en waar verschillende andere advocaten ook een ondernemers-achtergrond hebben. Volgens haar collega s verklaart die achtergrond ook de no nonsens-mentaliteit van Suzanne. Zij vindt het belangrijk dat zaken, of het nu gaat om ondernemers of om particulieren, snel en zonder omwegen worden opgelost. Mijn klanten zijn slechts zelden geïnteresseerd in details of juridische spitsvondigheden; ze hebben gewoon een probleem en komen naar mij om dat opgelost te krijgen. En misschien is het dan wel eens nodig dat ik iets slims verzin, maar als mensen bij mij komen, dan gaan ze ervan uit dat ik dat toch wel doe als het nodig is. Uiteraard wil je bij een geschil eerst zoeken naar een minnelijke oplossing. Maar als dat er niet in zit, wil de klant van je dat je voor hem tot aan het gaatje gaat. En die veelzijdigheid spreekt mij ook zo in dit vak aan: schikken als het kan, vechten als het moet. Uiteindelijk gaat het echter om de uitkomst voor de klant, niet hoe je daar toe komt. Men vindt de service daarbij net zo belangrijk. En dat betreft dus ook je bereikbaarheid. Aan een nine-to-five-instelling heb ik sowieso een broertje dood, zegt Suzanne. Daarnaast hecht zij ook veel belang aan de contacten met leeftijdsgenoten binnen de advocatuur; zij is vice-voorzitter van het bestuur van Jonge Balie in het arrondissement Zutphen. In dat kader is zij druk met het organiseren van lezingen, pleitwedstrijden en sociale evenementen. Jaarlijks onderneemt dit gezelschap ook een buitenlandse reis. Dit jaar gaan we naar Barcelona. De contacten die je binnen de Jonge Balie opdoet zijn, naast gezellig, ook echt heel handig. In de dagelijkse praktijk regel ik zo op een hele makkelijke manier van alles en nog wat met advocaten van andere kantoren, die ik van deze activiteiten ken. 04 NijkerksNieuws

5 Manon van Meurs: In het personenen familierecht gaat het niet om winst en verlies Manon van Meurs (27) studeerde rechten in Utrecht en is nu drie jaar advocaat. Naast insolventie en strafrecht richt zij zich vooral op de personen- en familiepraktijk. Manon: Het is juist die variatie die mij aantrekt en soms zijn er wel degelijk raakvlakken tussen die rechtsgebieden, die op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen lijken te hebben. Als je bijvoorbeeld te maken krijgt met een uithuisplaatsing van een kind van een gedetineerde, dan bevind je je in het gearceerde gebied van het personen- en familierecht met het strafrecht. Emotie is de rode draad van deze praktijk. Je kunt mensen echt helpen en daarom doe ik dit dan ook. Ik zie wel een ontwikkeling dat, anders dan vroeger, men er steeds meer in gezamenlijk overleg probeert uit te komen. Ongeveer de helft van het aantal echtscheidingen geschiedt tegenwoordig op gezamenlijk verzoek. Mijn eerste impuls is altijd om op zoek te gaan naar een vergelijk tussen partijen. Als je via onderhandelen tot een schikking kunt komen, die je vastlegt in een echtscheidingsconvenant, dan kan je een vaak onverkwikkelijke procedure vermijden. Een andere ontwikkeling is dat de overheid aanstuurt op een zgn. ouderschapsplan, waarvan het uitgangspunt is dat de zorg voor kinderen wordt gedeeld. Denk aan een weekendregeling of het vastleggen van de plichten van de verzorgende en de niet-verzorgende ouder. Verder houd ik mij in mijn praktijk bezig met alimentatie (voor partner en kinderen), omgangsregelingen en de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Als gezegd, gaat het om werk waarin de emoties hoog kunnen oplaaien. De aandacht dient dan uit te gaan naar de meest kwetsbare partij, de kinderen dus. Ik kan in dat kader bijvoorbeeld te maken krijgen met het Bureau Jeugdzorg, dat is ingesteld om minderjarigen in dergelijke moeilijke situaties te beschermen en te helpen. Bureau Jeugdzorg kan bijvoorbeeld bij een ondertoezichtstelling een gezinsvoogd aanwijzen en er voor zorgen dat de hulpverlening wordt gestart. Het kan ook zijn dat na bepaalde observaties door Bureau Jeugdzorg of de huisarts de Raad voor de Kinderbescherming in actie moet komen. De plaatsing van een kind bij een instelling of een pleeggezin is echt heel heftig. Juist in dat soort situaties van grote emotionele nood doet men een beroep op jou omdat jij dan degene bent die het standpunt dient te verwoorden. Natuurlijk is het zaak dat je daarbij een professionele distantie aan de dag legt, anders kan je je werk niet goed doen. Maar hoewel je dus geen maatschappelijk werker bent, is het in mijn praktijk een voorwaarde dat je tenminste over het juiste inlevingsvermogen beschikt. Jelleke Holthuis: In het insolventierecht kan ik mijn ei volledig kwijt Jelleke Holthuis (25) studeerde rechten in Groningen, waar zij afstudeerde in privaat- en bedrijfsrecht. Zij is sinds begin 2007 als advocaat verbonden aan OMVR Lunenberg, waar zij zich grofweg voor een derde van haar tijd bezig houdt met ondernemingsrecht, voor een derde met arbeidsrecht en voor een derde met insolventierecht, een praktijk gericht op faillissementen, surseances van betaling, bedrijven in moeilijkheden en schuldsanering. Zij treedt thans op als curator in een aantal faillissementen, waarbij zij vooral nauw samenwerkt met kantoorgenoten Frans van Oss, Frank Vermeer en Henk van der Meijden. Het is erg druk in de insolventiepraktijk, iets wat ongetwijfeld wordt verklaard door de huidige crisis. Naar zeggen van de rechtbank, waar de Rechter-Commissaris curatoren benoemt, zit er nog veel meer aan te komen. Jelleke Holthuis: In het algemeen verloopt de beginfase van een faillissement volgens een vast stramien. In de inventarisatiefase ga je op bezoek bij de failliet of bij de bestuurder(s) van de gefailleerde vennootschap en probeer je er achter te komen waardoor het faillissement is veroorzaakt. Zijn er fouten gemaakt? Wat zijn de activa? Kan je die te gelde maken? Is er aanleiding om bestuurders aansprakelijk te stellen? Je krijgt te maken met schrijnende gevallen, waar de bereidheid tot medewerking groot is en waar men zich verantwoordelijk voelt voor de benadeelde crediteuren. En anderzijds moet je ook een zeker professioneel wantrouwen hebben. Waar je altijd naar kijkt is of er geen betalingen zijn verricht ten nadele van de boedel, die niet mochten worden verricht en die dan o.g.v. de zgn. Actio Pauliana moeten worden teruggevorderd. De insolventiepraktijk is erg gevarieerd en je krijgt daarin een goed gevoel voor de werking van de economie. Leuk vind ik ook dat ik intern in een team werk en extern te maken krijg met een keur aan partijen, zoals de Rechter-Commissaris, opkopers, verhuurders, huurders, accountants, banken, de fiscus, het UWV en noem maar op. Procederen komt niet zo heel veel voor in de praktijk, maar soms is het toch nodig. Het is juist de zakelijke en praktische kant van dit vak die me aantrekt, waardoor ik mij soms eerder manager dan advocaat voel. NijkerksNieuws 05

6 Onze praktijk OMVR Lunenberg met vestigingen in,, Nijkerk en Elburg is met 25 advocaten het grootste kantoor in de driehoek Zwolle- Apeldoorn - Amersfoort. OMVR Lunenberg is in vergaande mate gespecialiseerd, waarbij het streven steeds is gericht op toegankelijke en persoonlijke dienstverlening voor ondernemers, instellingen en particuliere cliënten. Terwijl OMVR Lunenberg sterk geworteld is in zijn thuismarkt, heeft het in meerdere praktijkgebieden een landelijke reputatie. Hier een eerste indruk van onze gespecialiseerde praktijk. Ambtenarenrecht Ambtenaren hebben een andere rechtspositie dan die voortvloeit uit een gewone arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Deze rechtspositie wordt geregeld in het ambtenarenrecht. Het ambtenarenrecht heeft een zeer specifieke plaats binnen het Nederlandse rechtssysteem. Het omvat veel meer dan alleen de arbeidsovereenkomst tussen ambtenaar en overheidsinstelling in enge zin. Samenwerkingsverbanden, stichtingen en organisaties die strikt genomen niet tot de overheid horen, maar daarin wel hun herkomst Huurrecht Het huurrecht, dat onder de zgn. bijzondere overeenkomsten wordt beschreven in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, regelt de rechtsverhouding tussen verhuurder en huurder. Hoewel er inhoudelijk sterke overeenkomsten zijn, valt het pachtrecht niet onder het huurrecht, maar wordt apart geregeld. Het huurrecht kan zowel van toepassing zijn op onroerende als op roerende zaken. Omdat de behoefte aan woonruimte door de wetgever echter wordt beschouwd als een eerste levensbehoefte, is in de wet een aantal principes opgenomen dat ziet op bescherming van de huurder, zoals het beginsel dat de huurprijs niet binnen een te korte tijd onevenredig mag worden verhoogd. Naast adviseren in kwesties van huur van woonruimte, is een belangrijk stuk van de huurrechtpraktijk van OMVR Lunenberg gericht op de huur van bedrijfsruimte. Daarbij komt goed van pas de gecombineerde kennis van het bestuursrecht, waarmee bijvoorbeeld huurders en verhuurders op industrieterreinen regelmatig te maken krijgen. Voor meer informatie: Arjen Kale. hebben, vallen er eveneens onder. Een aparte subspecialisatie wordt gevormd door het militair ambtenarenrecht, waaronder begrepen het militair straf- en tuchtrecht, dat ook ziet op een veelheid van onderwerpen en incidenten die zich tijdens de uitoefening van de militaire dienst kunnen voordoen. Het ambtenarenrecht wordt in Nederland slechts door een relatief beperkt aantal specialisten beoefend. OMVR Lunenberg geniet van oudsher een sterke reputatie in deze praktijk. Voor meer informatie: Peter Reitsma. Bestuursrecht Het bestuursrecht (: dat in brede zin de verhoudingen tussen overheid en burger regelt) heeft zich in Nederland ontwikkeld tot een buitengewoon complex systeem. De verzamelde wetten en regels beslaan een boekenkast van vele meters, waarin de burger - maar ook de overheid zelf - maar al te gemakkelijk kan verdwalen. Voor een deel hangt deze regelgeving samen met het feit dat wij onze economie hebben ingericht op zo n klein grondgebied. Aldus raakt het recht van de één al snel aan het recht van de ander. Het ruimtelijk ordeningsrecht (bestemmingsplannen, Provinciale Kernbeslissingen) en het milieurecht zijn daar voorbeelden van. Beoefening van de bestuursrechtpraktijk vergt niet alleen kennis van regels en jurisprudentie die bijna dagelijks in omvang toenemen, maar ook kennis van en ervaring met de speciale bestuursrechtelijke procedures en (beroeps)instanties. In sterk toenemende mate is ook kennis van Europese regelgeving vereist. Het sociaal zekerheidsrecht is een onderdeel van het bestuursrecht dat raakvlakken heeft Arbeidsrecht Of je nu werknemer bent in loondienst of werkgever, vroeg of laat komen de meeste Nederlanders wel in aanraking met het arbeidsrecht. Hoewel het arbeidsrecht en vooral het ontslagrecht recent onderhevig zijn aan gewijzigde inzichten (zij het vooralsnog zonder zicht op drastische veranderingen), heeft zich sinds de oorlog een uitgekristalliseerd systeem ontwikkeld, waarvan bescherming van de werknemer - als traditioneel zwakkere partij - nog steeds een belangrijk uitgangspunt is. Terwijl de politiek verder discussieert over flexibiliteitbevordering van de arbeidsmarkt, hebben partijen in de praktijk regelmatig behoefte aan het advies van een gespecialiseerde advocaat bij een arbeidsconflict. Soms betreft dat een conflict, waarbij de interventie van kantonrechter of CWI niet vermeden kan worden. Soms ook, wat in het algemeen de voorkeur heeft, komen partijen via onderhandeling tot een wederzijds aanvaardbare schikking. OMVR Lunenberg adviseert ook terzake van collectief ontslagrecht, reorganisaties, ARBO-wetgeving en andere facetten van het arbeidsrecht in brede zin. Voor meer informatie: Frans van Oss. met het arbeidsrecht. Voor meer informatie: Henk van der Meijden. Insolventierecht Onder het insolventierecht vallen de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden die zich voordoen als een bedrijf in zwaar weer raakt en daardoor (tijdelijk) niet meer in staat is zijn crediteuren te voldoen. Advocaten van OMVR Lunenberg worden in die gevallen regelmatig benoemd tot bewindvoerder, wanneer uitstel van betaling aan de insolvente onderneming is verleend, of tot curator in geval van faillissement. Dan is het in de eerste plaats de wettelijke opdracht van de curator om op te komen voor het belang van de schuldeisers. Daarbij dient er op te worden toegezien dat er geen actief aan de boedel wordt onttrokken ten laste van andere crediteuren. Een situatie van insolventie hoeft niet per se fataal te zijn; regelmatig kan met medewerking van een bank of door het vinden van een koper een doorstart worden gemaakt. In zulke situaties wordt nauw samengewerkt met andere partijen, zoals financiers, interim-managers of accountants. Voor meer informatie: Jeroen van den Bos. 06 NijkerksNieuws

7 Mediation Soms doet zich een geschil voor tussen partijen, waarbij zij er de voorkeur aan geven dat geschil gezamenlijk Ondernemingsrecht op te lossen. Niet in een procedure waarbij de standpunten zich vaak kunnen verharden, maar met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Mediation is zinvol onderhandelen, in een zorgvuldig bemiddelingsproces. Dat heeft met name ook voordelen wanneer de partijen, na het oplossen van het conflict, toch weer met elkaar door een deur moeten. De mediator brengt de communicatie weer op gang. Hij begeleidt de onderhandelingen en bewaakt het proces. Anders dan een rechter die in een juridische procedure wordt betrokken om een uitspraak te doen, doet de mediator geen uitspraak. Hij helpt de partijen om een eigen, gezamenlijke oplossing te bereiken. Dat werkt meestal veel beter dan een oplossing van bovenaf. Mediation is snel, kostenefficiënt en heeft een hoog succespercentage. Voor meer informatie: Jurrie Roossien. Onder de term ondernemingsrecht wordt in brede zin verstaan het gehele pallet van juridische deelgebieden die van toepassing (kunnen) zijn op het handelen van ondernemers. In die zin betreft dat bijvoorbeeld ook algemene voorwaarden, koopovereenkomsten en andere contracten. In engere zin ziet het ondernemingsrecht op alles wat met rechtspersonen - NV, BV, CV, VoF, Stichting, Vereniging - te maken heeft, de inrichting van het bestuur en het toezicht (raad van commissarissen) daarop en de transacties die vennootschappen met elkaar aan gaan: koop en verkoop van ondernemingen of bedrijfsonderdelen als cash- of aandelentransactie, management buy-outs en buy-ins enz. Juist in economisch mindere tijden, is het voor ondernemers van belang dat zij worden geadviseerd door advocaten met een relevant trackrecord op dit gebied. OMVR Lunenberg heeft dat track record en beschikt bovendien over een substantieel netwerk van adviseurs op aanpalende terreinen, zoals accountants of fiscalisten. Voor meer informatie: Frank Vermeer. Personenen familierecht Hoewel het personen- en familierecht te vaak (ten onrechte) wordt vereenzelvigd met echtscheiding, omvat dit rechtsgebied veel meer aspecten, waaronder bewindvoering, curatele, erfrecht, uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling. Omdat dergelijke aangelegenheden vaak met grote gevoeligheden en emoties zijn omgeven, geven de advocaten van OMVR Lunenberg zich er rekenschap van dat persoonlijke aandacht minstens zo belangrijk is als juridische kennis. Een apart facet van het personen- en familierecht is de echtscheidingsbemiddeling, een vorm van mediation, waarbij echtgenoten weliswaar besluiten tot scheiding, maar tegelijkertijd er de voorkeur aan geven om daar samen uit te komen. De bemiddelaars van OMVR Lunenberg benaderen de problematiek dan bij voorkeur niet op juridische wijze maar streven naar een oplossing vanuit het gezamenlijke belang en gebruiken daarbij technieken, opgedaan in de gecertificeerde opleiding tot echtscheidingsbemiddelaar. Voor meer informatie: Jurrie Roossien. Letselschade Met het gezegde een ongeluk zit in een klein hoekje wordt bedoeld dat het leven van dag tot dag vele gevaren voor ons in petto kan hebben. Wie s ochtends nietsvermoedend opstaat om naar zijn werk te gaan of boodschappen te doen, kan de dag in het ziekenhuis besluiten. Als er sprake is van schade, waarbij het slachtoffer een medische behandeling nodig heeft, dan spreken we van letselschade. In veel gevallen is daarvoor iemand aansprakelijk - doordat hij heeft gehandeld of juist omdat hij heeft nagelaten te handelen - voor vergoeding van de geleden schade en de daarmee samenhangende kosten. Letselschade is een juridisch deelgebied, waarin meerdere partijen opereren en dat, mede door de komst van zgn. ambulance chasers, soms ook te maken heeft met aanbieders die eerder hun eigen belang dan dat van hun cliënt lijken na te streven. Voor OMVR Lunenberg, met een landelijke reputatie op dit gebied, vormen integriteit en degelijkheid de hoekstenen van de letselschadepraktijk. Voor meer informatie: Henk van der Meijden. Strafrecht Binnen het strafrecht is het zinvol om een onderscheid te maken. Enerzijds ziet het strafrecht op de rechtshulpverlening aan individuele verdachten. Anderzijds zijn er personen die met vervolging worden bedreigd omdat zij verantwoordelijk worden gehouden voor een misdrijf of overtreding (al dan niet begaan door een derde) in de uitoefening van hun functie. In het eerste geval kan het gaan om een verkeersovertreding of een delict uit het wetboek van Strafrecht. In het tweede geval kan het gaan om een zogenaamd economisch delict. Het is dan niet nodig dat men weet had van het strafrechtelijk handelen. Het feit dat men ervoor verantwoordelijk is, ofwel feitelijk leiding heeft gegeven, kan reeds voldoende zijn voor vervolging. In beide gevallen krijgt de verdachte (meestal) te maken met het Openbaar Ministerie. Gelet op de dwangmiddelen die het OM tot zijn beschikking heeft, is bijstand door een goede advocaat onontbeerlijk. OMVR Lunenberg biedt die bijstand, zowel in het gewone als het militaire strafrecht. Voor meer informatie: Peter Reitsma. NijkerksNieuws 07

8 Wie zijn wij? De partners en onze medewerkers Peter Reitsma Jurrie Roossien Arjen Kale Frans van Oss Henk van der Meijden Frank Vermeer Jeroen van den Bos Frans van Oss Jurrie Roossien Henk van der Meijden Arjen Kale Frank Vermeer Peter Reitsma Jeroen van den Bos Elburg Nijkerk tel tel ambtenarenrecht ambtenarenrecht bouwrecht belastingrecht bestuursrecht huurrecht insolventierecht bestuursrecht ict-recht ondernemingsrecht echtscheidingsbemiddeling letselschade ondernemingsrecht ondernemingsrecht militair recht insolventierecht reorganisatie en recovery letselschade militair recht reorganisatie reorganisatie en recovery strafrecht ondernemingsrecht mediation reorganisatie Manon van Meurs Alrik de Haas Rajaa El-Hankari Mehmet Oszüren Suzanne Coerts Con Lunenberg Nijkerk Nijkerk Bieneke Lückens-de Haan Dennis Muller Dé van Haaften Jelleke Holthuis Vincent van Dijken Corinda Strijkert Vincent Dolderman Niels Scheltinga Martine Verhaar Amber Ferdinandusse Kees van de Streek Nijkerk Elburg Concept en productie: Langhof Advies voor advocaten en professionals - Vormgeving: Eugénie van den Haak NijkerksNieuws

OMVR LUNENBERG ADVOCATEN

OMVR LUNENBERG ADVOCATEN WEGEN NAAR RECHT OMVR LUNENBERG ADVOCATEN OMVR Lunenberg met vestigingen in Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk en Elburg is met meer dan 20 advocaten het grootste kantoor in de driehoek Zwolle- Apeldoorn Amersfoort.

Nadere informatie

FUSIEKRANT Januari 2007

FUSIEKRANT Januari 2007 FUSIEKRANT Ter gelegenheid van de fusie tussen OMVR advocaten en Lunenberg advocaten verschijnt in januari 2007 deze speciale fusiekrant. Deze krant is bestemd voor cliënten, relaties en andere potentieel

Nadere informatie

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een Wat is rechtspraak? 2 Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat Wat is rechtspraak? Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding LIESVELD ADVOCATEN Personen- en Familierecht en Echtscheiding Liesveld Advocaten te Apeldoorn adviseert aan en procedeert voor zowel bedrijven als particulieren. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Team personen- en familierecht www.dehaanlaw.nl

Team personen- en familierecht www.dehaanlaw.nl Team personen- en familierecht www.dehaanlaw.nl De Haan team personen- en familierecht Het personen- en familierecht is het onderdeel van het recht dat zich, kortweg, bezighoudt met alle juridische vragen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

ABC Echtscheidingsbemiddeling

ABC Echtscheidingsbemiddeling ABC Echtscheidingsbemiddeling MAAK KENNIS MET ONZE DIENSTVERLENING Een goede scheiding is het begin van iets beters ABC Echtscheidingsbemiddeling 2013 Samenvatting Een goede scheiding is het begin van

Nadere informatie

Franjeloze kwaliteit Gespecialiseerd kantoor Internationale netwerken

Franjeloze kwaliteit Gespecialiseerd kantoor Internationale netwerken Werken bij Lexence Wanneer je aan het begin staat van je carrière wil je graag weten welk kantoor het beste bij je ambitie- en ontwikkelingsniveau past. Ieder kantoor is anders. Bij de meeste kantoren

Nadere informatie

Personen- & Familierecht

Personen- & Familierecht Personen- & Familierecht Betrokken en deskundig! GRATIS SPREEKUUR Maandag: 12.00 tot 14.00 uur Woensdag: 17.00 tot 18.00 uur EEN VERTROUWD ADRES. Van der Putt Advocaten staat al meer dan 40 jaar garant

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten Sta juridisch sterk met de Univé Rechtsbijstandverzekering In het dagelijkse leven kan iedereen te maken krijgen met juridische conflicten.

Nadere informatie

HOE LOSSEN WE DIT OP

HOE LOSSEN WE DIT OP HOE LOSSEN WE DIT OP APRIL 2014 - POLITIEK IN PRAKTIJK DE WERKVORM IN HET KORT U beschrijft aan de leerlingen een conflictsituatie. Daarna vraagt u hoe zij dit probleem zouden oplossen. Zouden ze naar

Nadere informatie

Team Zwolle www.dehaanlaw.nl

Team Zwolle www.dehaanlaw.nl Team Zwolle www.dehaanlaw.nl De Haan team Zwolle In Zwolle zijn vele duizenden ondernemingen gevestigd in alle marktsegmenten, waaronder productiebedrijven, financiële instellingen, vastgoedondernemingen

Nadere informatie

Stage Advocatenbureau VS Suriname

Stage Advocatenbureau VS Suriname Stage Advocatenbureau VS Suriname Afdeling: n.v.t Gewenste Opleiding: Rechten Stage omschrijving: Dit prestigieuze dienstverlenende advocatenkantoor staat voor deskundigheid en discretie. Het heeft zich

Nadere informatie

7 posters met de opties. U kunt de posters downloaden op https://www.prodemos.nl/leren/hoelossen-we-op-rechtsstaat/

7 posters met de opties. U kunt de posters downloaden op https://www.prodemos.nl/leren/hoelossen-we-op-rechtsstaat/ HOE LOSSEN WE DIT OP? KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM U beschrijft steeds een conflictsituatie. Daarna vraagt u hoe de leerlingen dit probleem zouden oplossen. Zouden ze naar de politie stappen? Een advocaat

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 080.00 ingediend door: tegen: hierna te noemen klager`, hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2010 Gegevens onderneming: Nederlandse Beveiligingsdienst B.V. Faillissementsnummer: 10/680 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS Labor Advocaten is een ondernemersgericht advocatenkantoor

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Team notariaat. www.dehaanlaw.nl

Team notariaat. www.dehaanlaw.nl Team notariaat www.dehaanlaw.nl De Haan team notariaat Sinds al weer meer dan 10 jaar geleden de overheid een einde heeft gemaakt aan de vaste tarieven, heeft het notariaat in Nederland een onstuimige

Nadere informatie

Ook zo toe aan een oplossing?

Ook zo toe aan een oplossing? Ook zo toe aan een oplossing? Zit het jou ook niet lekker: die verjaringsdossiers op je bureau? Of ben je in een vervelend conflict verzeild geraakt over grond? Wil je op een snelle en goedkope manier

Nadere informatie

MAAK HET DEFINITIEF. Uit elkaar gaan / van echt scheiden 010-30 70 518

MAAK HET DEFINITIEF. Uit elkaar gaan / van echt scheiden 010-30 70 518 MAAK HET DEFINITIEF Uit elkaar gaan / van echt scheiden 4 Uit elkaar te gaan / van echt scheiden 4.1 Samenwoners uit elkaar Uit elkaar gaan met hulp en begeleiding van De ScheidingsProfs geeft beide partijen

Nadere informatie

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering VO 18-05 Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan. De

Nadere informatie

&BRANCHETEAM AUTOMOTIVE

&BRANCHETEAM AUTOMOTIVE &BRANCHETEAM AUTOMOTIVE Ons brancheteam Automotive is op de hoogte van de actualiteiten in de branche. Daarbij strekt onze kennis verder dan louter die van de juridische aspecten. Onze grote betrokkenheid

Nadere informatie

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden Erasmus Universiteit Onderzoekspracticum: personen, familie en huwelijksvermogensrecht 3 Hogeschool Utrecht Personen en familierecht 3 JOBO Training & Advies De klant staat centraal 6 Jupeca Basiscursus

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FFOOFF B.V. (KvK-nummer 58732004),

Nadere informatie

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Algemeen Als u vermoedt dat een beroepsbeoefenaar uw rechten heeft geschonden, kunt u hem of de zorginstelling waarbinnen hij werkt aansprakelijk stellen. Volgens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN CONTARRA SYSTEMS HOLDING B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN CONTARRA SYSTEMS HOLDING B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN CONTARRA SYSTEMS HOLDING B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contarra Systems

Nadere informatie

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat?

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Scheiding der machten De rechters zijn gescheiden www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website*. Naam Leerling:...Klas:...

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Samen trouwen. Samen scheiden

Samen trouwen. Samen scheiden Samen trouwen Samen scheiden Samen trouwen, samen scheiden Destijds hebt u besloten het leven met elkaar te delen. Maar niet elke relatie houdt stand. MGON helpt u om op een verantwoorde en zorgvuldige

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten Sta juridisch sterk met de Univé Rechtsbijstandverzekering In het dagelijkse leven kan iedereen te maken krijgen met juridische conflicten.

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:3968

ECLI:NL:RBAMS:2016:3968 ECLI:NL:RBAMS:2016:3968 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 30-06-2016 Datum publicatie 30-06-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 13/993032-16 (Promis) Strafrecht

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

ALLE DAGEN DUURZAAM OP WEG NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE. Eric Schoones

ALLE DAGEN DUURZAAM OP WEG NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE. Eric Schoones ALLE DAGEN DUURZAAM OP WEG NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE Eric Schoones 74 Zicht op het geheel Het besef van een toekomstbestendige maatschappij en de vormgeving daarvan in de praktijk gaat hand in hand

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

Scheiden doe je samen!

Scheiden doe je samen! Scheiden doe je samen! EEN SCHEIDING BRENGT HEEL VEEL VRAAGTEKENS MET ZICH MEE. GELUKKIG ZIJN ER OOK HEEL VEEL OPLOSSINGEN. 2 Een boekje open over modern scheiden Dit boekje is bedoeld om u de weg te wijzen

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Module Basis (dekkingsoverzicht)

Module Basis (dekkingsoverzicht) Module Basis (dekkingsoverzicht) Schade en letsel in het verkeer Over schade en persoonlijk letsel die zijn ontstaan in het verkeer (weg-, lucht-, spoor- en waterverkeer). Ook de bestuurder en de inzittenden

Nadere informatie

Personen- en Familierecht. Betrokken en deskundig!

Personen- en Familierecht. Betrokken en deskundig! VAN DER PUTT ' ADVOCATEN Personen- en Familierecht Betrokken en deskundig! De echtscheiding U heeft een ingrijpend besluit genomen: u en uw partner gaan uit elkaar. Aan zo'n stap is uiteraard heel wat

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:2561

ECLI:NL:RBROT:2017:2561 ECLI:NL:RBROT:2017:2561 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-01-2017 Datum publicatie 06-04-2017 Zaaknummer C/10/510679 / FT EA 16/2324 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Werken bij Russell Advocaten.

Werken bij Russell Advocaten. Werken bij Russell Advocaten. RUSSELL ADVOCATEN KAN TOOR Russell Advocaten is een middelgroot commercieel advocatenkantoor in Amsterdam met circa 35 medewerkers. Door onze overzichtelijke omvang zijn de

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 20 juni 2014

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 20 juni 2014 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 20 juni 2014 Gegevens onderneming : Advocatenkantoor Kernkamp B.V. Faillissementsnummer : C/09/14/430F Datum uitspraak : 20 mei 2014 Curator : mr. J.C. Dorrepaal Rechter-commissaris

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE Vastgesteld bij collegebesluit van 19 juni 2007, nr. 6a. Datum bekendmaking: 27 juni 2007. Datum inwerkingtreding: 28 juni 2007. Gemeenteblad

Nadere informatie

Franchise informatie Quickmediator

Franchise informatie Quickmediator Franchise informatie Quickmediator Franchise informatie van Quickmediator Mediator Het beroep mediator is een vrij beroep, omdat iedereen zich zonder enige kennis of opleiding mediator mag noemen. 1 Velen

Nadere informatie

Stagereglement Togamaster

Stagereglement Togamaster Stagereglement Togamaster Doelstelling, stageplaatsaanbieder, begeleiding, inhoud van de stage. I. De doelstelling van de stage 1. De stage heeft tot doel de student in een leerproces, bij en onder toezicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2

Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2 Mediation Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2 2. Wat voor zaken pakken wij aan met mediation?... 2 3. Wanneer biedt mediation de meeste kans op een goede afloop?... 3 4. Spelregels en voorwaarden bij

Nadere informatie

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel Persoonlijke bijstand Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel 1 Juridische hulp met een warm hart Bent u buiten uw schuld slachtoffer van een ongeval? Zijn er bij een medische behandeling fouten

Nadere informatie

Arbeidsrecht & Ontslag

Arbeidsrecht & Ontslag Arbeidsrecht & Ontslag Laat u tijdig en deskundig adviseren! GRATIS SPREEKUUR Maandag: 12.00 tot 14.00 uur Woensdag: 17.00 tot 18.00 uur EEN VERTROUWD ADRES. Van der Putt Advocaten staat al meer dan 40

Nadere informatie

DE Raad van Toezicht Eindhoven/Maastricht geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

DE Raad van Toezicht Eindhoven/Maastricht geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. De verhuurster van een bedrijfspand (klaagster) verwijt haar makelaar dat hij de borgstelling in de huurovereenkomst onvoldoende geregeld heeft.

Nadere informatie

Stagereglement Togamaster

Stagereglement Togamaster Stagereglement Togamaster Doelstelling, stageplaatsaanbieder, begeleiding, inhoud van de stage. I. De doelstelling van de stage 1. De stage heeft tot doel de student in een leerproces, bij en onder toezicht

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG TACONITE B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG TACONITE B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG TACONITE B.V. Nummer : I Datum : 13 januari 2011 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : F10/253 Datum uitspraak : 21 september 2010 Curator : Mr. P.J. Fousert, advocaat te Groningen

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging?

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? september 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 mei 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Rechtbank Almelo Sector civiel t.a.v. mr. A.E. Zweers Rechter-commissaris Postbus 323 7600 AH ALMELO. Enschede, 6 september 2013. Edelachtbare Heer,

Rechtbank Almelo Sector civiel t.a.v. mr. A.E. Zweers Rechter-commissaris Postbus 323 7600 AH ALMELO. Enschede, 6 september 2013. Edelachtbare Heer, Rechtbank Almelo Sector civiel t.a.v. mr. A.E. Zweers Rechter-commissaris Postbus 323 7600 AH ALMELO Postbus 126 7500 AC Enschede Hengelosestraat 571 7521 AG Enschede T 053-484 00 00 F 053-484 00 99 www.damste.nl

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 februari 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 februari 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 februari 2008 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pentex ICT B.V., kantoorhoudende aan de Marconistraat 13 te (6710

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering Schema werkwijze LANGZS-advocaten De financiering Wanneer een cliënt zich meldt bij de advocaat zal deze, net als in andere zaken, een kennismakingsgesprek plannen. Doorgaans is dit niet vrijblijvend.

Nadere informatie

Onderzoek (v)echtscheidingen

Onderzoek (v)echtscheidingen Onderzoek (v)echtscheidingen 31 augustus 2012 Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 4.445 ouders mee die in scheiding liggen of die gescheiden zijn op het moment dat ze minderjarige kinderen hadden,

Nadere informatie

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Inhoudsopgave: - Huisman Advocaten (hu) - Doelstelling en Hoofdlijnen WWZ (hu) - Proeftijd- en concurrentiebeding

Nadere informatie

Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl

Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 Opdracht 1: Kennisvragen bij www.rechtvoorjou.nl 3 Werkblad 1:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN THE MEDIA GROUP B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN THE MEDIA GROUP B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN THE MEDIA GROUP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid the Media Group B.V.,

Nadere informatie

Twee eeuwen. Openbaar Ministerie

Twee eeuwen. Openbaar Ministerie Twee eeuwen Openbaar Ministerie Met dank aan Napoleon Slechts drie jaar heerste Napoleon Bonaparte over Nederland. Toch heeft deze korte periode belangrijke sporen nagelaten in ons dagelijkse leven. Zo

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : C/16/14/1102 F Datum uitspraak : 23 december 2014 Curator : mr. D.H. de Haan Rechter-commissaris

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 15 september 2009 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 15 september 2009 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Hobat Praktijk B.V. Faillissementsnummer : 09/716 F Datum uitspraak : 15 september 2009 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering MT 17-05 Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan.

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EXPRESS PARTNERS LOGISTICS B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EXPRESS PARTNERS LOGISTICS B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EXPRESS PARTNERS LOGISTICS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (KvKnummer

Nadere informatie

TOPADVOCATUUR IN DE ACHTERHOEK. Wie zijn wij, wat doen wij en wat kosten wij? Gespecialiseerd en betaalbaar. advocaten & mediators

TOPADVOCATUUR IN DE ACHTERHOEK. Wie zijn wij, wat doen wij en wat kosten wij? Gespecialiseerd en betaalbaar. advocaten & mediators TOPADVOCATUUR IN DE ACHTERHOEK Gespecialiseerd en betaalbaar Wie zijn wij, wat doen wij en wat kosten wij? nl nl & mediators advocatenadvocaten & mediators advocaten & mediators Wie zijn wij? Wij zijn

Nadere informatie

Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep. Activiteiten onderneming : Verwezen wordt naar het eerste verslag.

Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep. Activiteiten onderneming : Verwezen wordt naar het eerste verslag. HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZIJN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 20 Datum:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RASPBERRY B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RASPBERRY B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RASPBERRY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Raspberry B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smartal B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V.

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1093 GB)

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

om een scheiding respectvol, efficiënt waarin je behoeften en verwachtingen

om een scheiding respectvol, efficiënt waarin je behoeften en verwachtingen SCHEIDEN KÁN ANDERS Het einde van een huwelijk kan erg pijnlijk zijn. Een echtscheidingsprocedure kan dat verergeren. Je kunt je partner als vijand gaan beschouwen en de echtscheiding als een strijd. Je

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruitlounge Media B.V. Faillissementsnummer : 08/93 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 11 november 2008 Curator

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE BEDENKERS B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE BEDENKERS B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE BEDENKERS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Bedenkers B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

indertherapie oevorden Ellen Adema

indertherapie oevorden Ellen Adema Het Relatiehuis Het Relatiehuis Het is prettig om goed, harmonieus contact te hebben met de mensen om u heen. In het bijzonder met de mensen die dicht bij u staan, zoals uw partner, uw kinderen, uw vader

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/289 NL:TZ:0000006206:F001 17-05-2016 mr. E.H. Bruggink mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V.

ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1093 GB)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Anyforum B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Almere aan het adres (1339 KL) Almere aan de Curacaostraat 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dees Onroerend

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EXPRESS PARTNERS LOGISTICS B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EXPRESS PARTNERS LOGISTICS B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EXPRESS PARTNERS LOGISTICS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (KvKnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 september 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

WWW.UWNOTARIS.NL ECHTSCHEIDINGSBEMIDDELING. Algemene informatie over echtscheidingsbemiddeling. 1. Echtscheiding

WWW.UWNOTARIS.NL ECHTSCHEIDINGSBEMIDDELING. Algemene informatie over echtscheidingsbemiddeling. 1. Echtscheiding 1 WWW.UWNOTARIS.NL Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T 030-2314133 F 030-2334271 vraaghet@uwnotaris.nl www.uwnotaris.nl

Nadere informatie

Terbeschikkinggestelden tussen wal en schip

Terbeschikkinggestelden tussen wal en schip Terbeschikkinggestelden tussen wal en schip M.A.M. Wolters * Toen mij ongeveer een half jaar geleden werd gevraagd een lezing te houden met als onderwerp "De geestelijk gestoorden tussen wal en schip",

Nadere informatie

De emoties op tafel / 6

De emoties op tafel / 6 De emoties op tafel / 6 Frans van Arem De emoties op tafel Frans van Arem is familierechter bij de rechtbank Zwolle- Lelystad. Hij is bovendien mede-eigenaar van Insprazi, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling

Nadere informatie