nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers"

Transcriptie

1 nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers Nieuwe stap grootste advocatenkantoor Noordwest Veluwe OMVR Lunenberg Advocaten opent nieuw kantoor in Nijkerk OMVR Lunenberg, met 25 advocaten het grootste kantoor in de driehoek Zwolle Apeldoorn Amersfoort, zet met de opening van een nieuw kantoor in Nijkerk een volgende stap in zijn streven de beste en meest toegankelijke juridische dienstverlener te zijn van de Noordwest Veluwe. Bij het nieuwe kantoor zullen 5 advocaten werkzaam zijn, die voor een deel al werkten bij het oude kantoor in Nijkerk. Gezamenlijk beschikken zij over de meest voorkomende juridische expertise, van belang voor ondernemers en particulieren. Voor meer gespecialiseerd advies kan desgewenst eenvoudig een beroep worden gedaan op een van de in de andere vestigingen werkende collega s. De dagelijkse leiding van het nieuwe kantoor ligt in handen van strafrechtspecialist Peter Reitsma. Daarnaast is het partner Frank Vermeer wiens focus zal liggen op het onderhouden en ontwikkelen van relaties met de locale ondernemersgemeenschap in de regio groot-nijkerk. Vermeer: OMVR Lunenberg vindt voor een gedeelte haar oorsprong in Nijkerk, waar mijn partners Peter Reitsma en Henk van der Meijden al kantoor hielden. Na hun verhuizing naar ons kantoor in, hebben wij er toch een vestiging open gehouden omdat Nijkerk al veel minder Veluws is en in die zin vraagt om een eigen marktbenadering. Je vindt hier veel familiebedrijven met de nodige potentie. Als je daarmee eenmaal een relatie hebt ontwikkeld, je werkt hard en je bent goed bereikbaar, dan heb je een klant voor het leven. Die potentie vind je o.a. op verschillende industrieterreinen zoals Arkervaart. Het bedrijfsleven in Nijkerk is ook zeer gevarieerd, waarbij ik denk aan transport- en distributiecentra, vastgoedbedrijven, retail en industriële toepassingen; een van mijn klanten is bijvoorbeeld een zeer succesvolle producent van rubberen opsluitblokken voor stalen cilinders, heel specialistisch werk dus. Al die bedrijven hebben met elkaar gemeen dat zij regelmatig vragen hebben op een breed juridisch gebied en OMVR Lunenberg kan hen prima bedienen. Onder de huidige economische omstandigheden is het niet te voorkomen dat sommige bedrijven in zwaar weer raken en soms onder toezicht van een curator worden gesteld. Vermeer: Gelukkig hoeft het niet altijd tot een faillissement te komen. Ik ontleen er zelf veel plezier aan om bij bedrijven in moeilijkheden - samen met andere adviseurs zoals accountants en bankiers te kijken of het omvallen van de onderneming is af te wenden. Als dat lukt is dat heel bevredigend. En gelukkig is het niet alles onheil wat de klok slaat. Ik ben op dit moment betrokken bij vijf overnames, waarbij het in sommige gevallen echt over heel grote transacties gaat. Het blijft toch leuker om een zaak af te sluiten met een fles champagne dan om de deur op slot te doen. Het nieuwe kantoor van OMVR Lunenberg is officieel vanaf 30 maart 2009 maart in de lucht. Kantoormanager Peter Reitsma: Wij verheugen ons erg op het zetten van deze nieuwe stap. Je moet nu eenmaal in Nijkerk zitten om de Nijkerkse klant naar je toe te krijgen en dat is dan ook precies waarom we dit doen. Deze krant wordt verspreid ter HARDERWIJK NUNSPEET NIJKERK ELBURG gelegenheid van de opening Deventerweg 9c Laan 33-I Meinsstraat 2 Noorderkerkstraat 7 van het nieuwe kantoor van Postbus 87 Postbus 308 Postbus 1104 Postbus 25 OMVR Lunenberg in Nijkerk AB 8070 AH 3860 BC Nijkerk 8080 AA Elburg Tel Tel Tel Tel NijkerksNieuws 01

2 Vormde OMVR Lunenberg na de fusie begin 2007 tussen OMVR en Lunenberg Advocaten reeds het grootste kantoor van de Noordwest Veluwe, met de opening - twee jaar later - van de nieuwe vestiging in Nijkerk, zet het kantoor opnieuw een stap in zijn streven de beste en meest toegankelijke juridische dienstverlener te zijn voor ondernemers en particuliere cliënten in de driehoek Zwolle - Apeldoorn - Amersfoort. Op deze pagina s interviews met zeven advocaten, die zowel naar leeftijd als specialisatie zeer verschillend zijn, maar tegelijkertijd representatief voor het brede aanbod van OMVR Lunenberg. Zeven advocaten over hun werk Vincent Dolderman: Het is nogal moeilijk om verdriet uit te drukken in geld Vincent Dolderman (35) studeerde rechten in Utrecht en werd aanvankelijk als officier te werk gesteld bij de juridische dienst van de Koninklijke Landmacht te Den Haag. Daar was hij werkzaam op de letselschade-afdeling, die zich bezighoudt met de juridische en financiële afwikkeling van dienstongevallen. Hij is sinds 2005 in dienst van OMVR Lunenberg en richt zich, in het verlengde van zijn eerdere carrière, op letselschade van ambtenaren (veelal militairen en politiemensen) en daarnaast van burgers ( civiele letselschade ). Zijn praktijk is bijna geheel bestuursrechtelijk georiënteerd; ook sociaal zekerheidsrecht, ambtenarenrecht en ruimtelijke ordening behoren tot zijn aandachtsgebied. Dolderman: Ik heb inmiddels een track record van vele honderden letselschadezaken, dus dan kan je zo langzamerhand wel zeggen dat je specialist bent. In mijn Defensie-tijd trad ik op namens de staatssecretaris, tegenwoordig sta ik in het geval van militaire ongelukken aan de andere kant. Het gaat niet zelden om gebeurtenissen die diep ingrijpen in het leven van iemand die een ongeluk heeft gehad en zijn achterban. Zo moest ik onlangs opkomen voor een cliënt die door een ongeluk met een jeep een hoge dwarslaesie opliep: gruwelijk aan de ene kant, maar je moet er dan toch het beste zien uit te halen. De schade wordt in hoge mate bepaald door wat wij noemen het verlies aan arbeidsvermogen, de inkomensschade. In bepaalde gevallen is het letsel dermate dat het slachtoffer zijn werk definitief niet (volledig) kan voortzetten. De mogelijkheid bestaat, gelet op de uitgeklede WIA, dat iemand binnen de kortste keren terugvalt naar bijstandsniveau met alle financiële gevolgen van dien. Andere vaak voorkomende schadeposten zijn huishoudelijke hulp, medische kosten en verlies van zelfwerkzaamheid. Als je bijvoorbeeld door een ongeval zelf niet meer in staat bent om de tuin te onderhouden, dan zal er een tuinman aan te pas moeten komen, die ook betaald moet worden. Elke letselschadeprocedure bestaat grofweg uit twee fasen; allereerst de aansprakelijkheidsfase waar het gaat om de vraag of de schadetoebrengende partij aansprakelijk is. Wordt de aansprakelijkheid erkend dan treedt fase-2 in werking, de schadestaatprocedure waarin de schade inzichtelijk gemaakt moet worden. Hoewel het voor een leek een traject vol valkuilen betreft, leert de praktijk dat professionele partijen meestal een schade in onderling overleg kunnen regelen. Er hoeft dan dus niet geprocedeerd te worden, maar soms kan het niet anders en dan moet je alles uit de kast halen. Bij letselschades in de ambtelijke sfeer (vaak arbeidsongevallen, maar ook beroepsziekten van ambtenaren) loopt de rechtsgang volstrekt anders. De letselschade start met het indienen van een verzoekschrif, waarop het bestuursorgaan een besluit neemt. Bij een negatief besluit volgt een bezwarenprocedure welke wederom wordt afgesloten met een besluit. In het geval dat wederom afwijzend wordt beslist, volgt een procedure bij de rechtbank en eventueel hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Naast de afwijkende rechtsgang, worden in ambtelijke zaken ook andere normen gehanteerd, waaraan bij het toekennen van schadevergoeding wordt getoetst. Ik mag wel zeggen dat binnen ons kantoor, OMVR Lunenberg, de letselschadepraktijk op hoog niveau wordt beoefend, zodanig dat wij op dit gebied een landelijke reputatie genieten. Het merendeel van de praktijk is gericht op slachtoffers, maar een enkele keer treden wij ook wel op voor de aansprakelijke partij. Dat heeft het voordeel dat je de materie ook vanuit dat perspectief krijgt te zien, iets waarmee je de volgende keer weer je voordeel kunt doen als je optreedt voor een slachtoffer. Dat lijkt inderdaad wel wat op de arbeidsrechtpraktijk, waar ons kantoor soms optreedt voor werknemers, een andere keer voor werkgevers. Ook in andere zin heeft de letselschadepraktijk trouwens een raakvlak met werkgevers. Niet zo bekend maar wel belangrijk is dat werkgevers die worden geconfronteerd met een ongeval van een van hun werknemers in zo n geval de loonkosten kunnen verhalen op de aansprakelijke partij. Met dat soort zaken hebben wij regelmatig te maken. Als algemene trend in de letselschadepraktijk zie ik twee dingen. Om te beginnen is de samenleving ontegenzeggelijk mondiger geworden, waardoor er eerder en meer wordt geclaimd. En in de tweede plaats zijn wij natuurlijk toch getuige van een uithollingsproces van de verzorgingsstaat. In die situatie zal in de particuliere markt sneller soelaas worden gezocht, waar dat door de publieke markt niet langer wordt geboden. Tenslotte nog dit. Er bestaat in Nederland nogal wat misverstand over het zgn. smartengeld. Anders dan in Amerika maakt dat hier maar een klein deel uit van de totale schadevergoeding. Wij werken, geloof het of niet, met een soort lijst, die is samengesteld op basis van rechterlijke uitspraken en waarin het uitkeringsniveau is vastgelegd per ongevalscategorie. In Nederland is er nog nooit heel veel meer dan een ton uitgekeerd. Ik verwacht voor het moment niet dat dat op korte termijn anders zal worden, maar als wij dat als samenleving wel willen, dan is het woord aan de wetgever. 02 NijkerksNieuws

3 Peter Reitsma: Was hij nu wel of niet wakker? Peter Reitsma (45) was eerst marine-officier (een Defensie-achtergrond die hij toevalligerwijze gemeen heeft met twee andere advocaten bij OMVR Lunenberg) en werd in 1998 strafrechtadvocaat. Als een van de zeven partners zal hij verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse management van het nieuwe kantoor in Nijkerk. Reitsma houdt zich bezig met het strafrecht in brede zin: dat wil zeggen het commune strafrecht, dus bijvoorbeeld diefstal, gewelds- en verkeerszaken, maar ook militair- en economisch strafrecht, waaronder overtredingen van economische delicten (bijvoorbeeld van de Hinderwet). Naast zijn advocatenpraktijk bekleedt hij verschillende nevenfuncties, waaronder het voorzitterschap van de vereniging van militair strafrechtadvocaten. Reitsma zit ook in het rechtbankoverleg, waarin hij praat met zittende (rechters) en staande (openbaar ministerie) magistratuur over voorzieningen voor verdachten. Hij is niet zonder zorg over recente ontwikkelingen in het strafrecht. Reitsma: Ik zie dat het Openbaar Ministerie zich steeds meer opstelt als crime fighter. Het is naar mijn overtuiging belangrijk dat het OM blijft werken binnen het stelsel van checks & balances van de rechtstaat. Dat houdt enerzijds in dat wij er als samenleving natuurlijk belang bij hebben dat misdaad of onwenselijk gedrag niet onbestraft blijft, maar anderzijds dat verdachten aanspraak maken op fair trial. Onderschat niet dat de overheid ontzettend machtig is. Ik zie in mijn praktijk dat de groep mensen die met het strafrecht in aanraking komt groot is. Het uitgangspunt van de wet is en blijft, volkomen terecht, dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen. Dat legt een zware plicht op het OM en dat OM moet dus niet marchanderen met de regels maar blijven binnen de hem toebedeelde speelruimte. Zonder populistisch te willen zijn, merk ik in de praktijk dat de grenzen daarvan steeds meer worden opgezocht en soms worden overschreden. Onlangs boekte Reitsma een mooi succes, waarbij een cliënt in hoger beroep werd vrijgesproken: Dit was nu een zaak, waarbij wij er hard tegenaan zijn gegaan en geen middel onbenut hebben gelaten. Het ging om een beroeps-onderofficier, een sergeant, die dodelijk vermoeid na een aantal operaties in Uruzgan, tijdens zijn wacht in slaap was gevallen. Hij werd gewekt om de wacht over te nemen, maar viel - vermoeid als hij was - direct daarna weer in slaap, waarna hem door zijn commandant overtreding van een dienstvoorschrift werd verweten. Wij vonden dat verwijt evident onredelijk en hebben ons op het standpunt gesteld dat niet te bewijzen viel dat de sergeant ooit echt wakker was geweest. Ook stelden wij dat een voorwaarde voor het overnemen van de wacht is dat je dat staande doet, d.w.z. in verticale positie. Als de betrokkene - zoals in dit geval - ligt, dan is dus aan die voorwaarde niet voldaan. Dit was een zaak die met de nodige emotie was omgeven, omdat mijn cliënt zich terecht in het nauw gebracht voelde, terwijl hij kort daarvoor bij wijze van spreken zijn leven had gewaagd en zich daarna echt niet bewust was geweest van de wisseling van de wacht. De zaal van het Gerechtshof zat dan ook vol met sympathisanten. Je vraagt je dus af waarom deze man zo nodig moest worden vervolgd en wat het belang daarvan is. Maar des te bevredigender was het dat hij werd vrijgesproken. Alrik de Haas: Een volledig verwoest leven of toch nog een laatste kans? Alrik de Haas (28) studeerde rechten in Utrecht, met een strafrechtrichting aan het Willem Pompe-instituut en is sinds 3,5 jaar advocaat. Eerder was hij zelfstandig ondernemer en pikte in die hoedanigheid een aantal vaardigheden op, die hem nu als advocaat ook te pas komen, zoals onderhandelen. De Haas: Het mooie van de advocatuur vind ik dat het zo n ondernemend vak is. Als strafrechtadvocaat maak ik werkelijk niet één dag mee, waarop ik van tevoren weet hoe die zal aflopen. Ik heb wat dat betreft een buitengewoon afwisselend beroep. Als strafrechtadvocaat moet je er op zijn voorbereid dat je op verjaardagsfeestjes de standaardvraag krijgt Hoe kan je zo n man nu verdedigen?. Je moet dan uitleggen dat er een verschil is tussen dader en daad en dat je alleen de dader - althans de verdachte - verdedigt, niet de daad, waarvan je cliënt verdacht wordt. Verder draag je als verdediger in meerdere opzichten een belangrijke verantwoordelijkheid, wat bijvoorbeeld maakt dat ik met derden nooit over de details van mijn werk spreek. Dat brengt het in jou gestelde vertrouwen nu eenmaal met zich. Ik oefen mijn beroep uit in het belang van de waarheidsvinding en met respect voor het systeem. Daarbinnen is het mijn taak om de zaken zo nodig anders te belichten dan mijn tegenstrever, de officier van justitie. We moeten ons er rekenschap van geven dat zaken in onze media-samenleving snel vertekend worden en veelal niet met de nuance worden weergegeven die die zaken verdienen. Een van de dingen waarmee ik mij binnen het strafrecht ook bezig houd is het zgn. detentierecht, dat gaat over de tenuitvoerlegging van de straf. Met de eventuele veroordeling komt de zaak ten einde, maar voor de cliënt begint het dan natuurlijk pas. Het maakt voor de cliënt een levensgroot verschil of hij gevangenisstraf krijgt opgelegd of een TBS. Mijn cliënten zijn natuurlijk nogal eens aan de onderkant van de samenleving te vinden. In situaties van economische behoeftigheid kan een misstap snel worden gezet. Onlangs had ik te maken met een cliënt, een vluchteling, die vanuit zijn problematiek een te verwachten misstap had gezet. In dit geval was het van belang dat mijn cliënt behandeld zou worden in een speciale kliniek, waar men aandacht kon geven aan zijn persoonlijkheidsstoornis; hij was eigenlijk eerder een patiënt dan een misdadiger. Aanvankelijk werd de zaak afgedaan met een voorwaardelijke straf, maar toen hij zich tijdens de proefttijd schuldig maakte aan recidive, werd hij gedaagd voor de meervoudige strafkamer. Hoewel in eerste instantie op advies van zowel een psychiater als een psycholoog TBS met dwangverpleging werd opgelegd, heb ik weten te bereiken dat in hoger beroep een aantal nieuwe deskundigen werd gehoord, waarop de rechter-commissaris positief reageerde. De conclusie is dat mijn cliënt toch niet opgegeven bleek, hoewel het daar aanvankelijk wel op leek. Ik vind dit een goed voorbeeld van waarom mijn werk heel bevredigend kan zijn. Ik was er ook van overtuigd dat mijn cliënt uiteindelijk veel meer baat zou hebben bij een specialistische kliniek dan bij het veelal als zwart gat ervaren kader van TBS met dwangverpleging; er gloort toch nog hoop aan het einde van de tunnel. Echt een zaak dus waarin je strijdlust kunt combineren met een zekere mate van idealisme en waarbij je geen middel onbenut laat. Dit is in die zin ook representatief voor de manier waarop wij als strafrechtsectie van OMVR Lunenberg ons werk willen doen en ons voor onze cliënten inzetten. NijkerksNieuws 03

4 Rajaa El-Hankari: Een bewuste keuze voor een middelgroot kantoor Rajaa El-Hankari (29) volgde eerst de opleiding juridische dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht en ging, hierdoor geënthousiasmeerd, daarna door naar de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Utrecht, waar zij medio 2008 afstudeerde. Zij is sinds november 2008 in dienst van OMVR Lunenberg en werd afgelopen december als advocaat beëdigd. Eerder werkte zij bij Fa-med, een bedrijf gericht op incasso door medisch specialisten. Rajaa: Ik heb er bewust voor gekozen om te werken bij een middelgroot kantoor. Ik heb eerst verschillende stages gelopen bij de glanzende spiegelpaleizen aan de Amsterdamse Zuidas, maar ik vond die zo gespecialiseerd en zo groot dat je het overzicht kwijt raakt. Bij OMVR Lunenberg zijn de lijnen kort en is de sfeer uitgesproken informeel. Ik voel me hier echt op mijn gemak en kon vanaf Dag-1 zeggen wat ik van de dingen vind. Dat wordt niet ontmoedigd, maar eerder gestimuleerd. Veel van de zaken die ik hier doe zijn al bekend voor mij, omdat ik mij eerder - voordat ik advocaat werd - ook al bezig hield met juridische zaken. Ik doe van alles: ontslagzaken, loonvorderingen, algemene voorwaarden, ingebrekestellingen, incasso s en verzoekschriften met een klemtoon op het ondernemings- en arbeidsrecht. Dat is al best veel, voor iemand die als advocaat eigenlijk nog maar net begonnen is. Dat vind ik ook prettig, maar het is natuurlijk niet zo dat ik soleer. Integendeel, vanuit het oogpunt van kwaliteit is er intern veel overleg, zowel op zaakniveau als op dat van meer algemene juridische ontwikkelingen. Onlangs had ik een leuke zaak, waarbij een werkgever weigerde om een vrouw die zich ziek had gemeld uit te betalen o.g.v. het argument dat er sprake was van een zgn. nul-urencontract. Wij hebben ons toen op het standpunt gesteld dat ze gemiddeld toch 35 uur per week werkte, welke redenering werd gevolgd door de kantonrechter. Het was een kick dat ik iets voor haar kon betekenen, te meer omdat dit zich vlak voor Kerstmis voordeed, dus in een periode waarin de kosten nu eenmaal hoog zijn. De praktijk is erg divers. Zo heb ik mij net bezig gehouden met een geschil tussen buren over een erfgrens, waarbij het niet is gelukt om te schikken en er nu (helaas) geprocedeerd gaat worden. En straks heb ik weer een bespreking met een cliënt, die meent dat zijn auteursrecht geschonden is. In een klimaat, waarin zelfstandigheid gedijt zonder dat je wordt losgelaten, kan ik bij OMVR Lunenberg als praktische generalist uitstekend tot mijn recht komen. Geen 9 tot 5 mentaliteit bij ondernemersdochter Suzanne Coerts Suzanne Coerts (27 jaar) onderscheidt zich (licht) in zekere zin van haar collega s omdat zij de enige advocaat is binnen OMVR Lunenberg die rechten in Rotterdam studeerde. Afkomstig uit Apeldoorn, wilde zij na haar studie terug naar de streek waarvandaan zij afkomstig was en zo kwam ze bij OMVR Lunenberg terecht. Suzanne heeft een gevarieerde praktijk, waarin zij zich bezig houdt met arbeidsrecht, insolventierecht en ondernemingsrecht. Goede voorbereiding is essentieel in ons beroep. Zo had ik mij in een arbeidszaak, waarin ik een werknemer bijstond, intensief verdiept in de wijze waarop ik dacht dat de werkgever zich zou gaan opstellen. In dit geval reageerde deze werkgever toch anders dan ik dacht, waardoor hij zichzelf in zijn eigen voet schoot en zijn kansen op een voor hem gunstige afloop reeds zelf - onnodig - verkleinde. Maar waar het om gaat is dat je daar nooit van uit mag gaan. Je cliënt mag je nooit achteraf verwijten dat je niet alle eventualiteiten, hoe onwaarschijnlijk ook, onder ogen hebt gezien. Als ondernemersdochter voelt Suzanne zich goed thuis bij OMVR Lunenberg, waar zij de sfeer ondernemend noemt en waar verschillende andere advocaten ook een ondernemers-achtergrond hebben. Volgens haar collega s verklaart die achtergrond ook de no nonsens-mentaliteit van Suzanne. Zij vindt het belangrijk dat zaken, of het nu gaat om ondernemers of om particulieren, snel en zonder omwegen worden opgelost. Mijn klanten zijn slechts zelden geïnteresseerd in details of juridische spitsvondigheden; ze hebben gewoon een probleem en komen naar mij om dat opgelost te krijgen. En misschien is het dan wel eens nodig dat ik iets slims verzin, maar als mensen bij mij komen, dan gaan ze ervan uit dat ik dat toch wel doe als het nodig is. Uiteraard wil je bij een geschil eerst zoeken naar een minnelijke oplossing. Maar als dat er niet in zit, wil de klant van je dat je voor hem tot aan het gaatje gaat. En die veelzijdigheid spreekt mij ook zo in dit vak aan: schikken als het kan, vechten als het moet. Uiteindelijk gaat het echter om de uitkomst voor de klant, niet hoe je daar toe komt. Men vindt de service daarbij net zo belangrijk. En dat betreft dus ook je bereikbaarheid. Aan een nine-to-five-instelling heb ik sowieso een broertje dood, zegt Suzanne. Daarnaast hecht zij ook veel belang aan de contacten met leeftijdsgenoten binnen de advocatuur; zij is vice-voorzitter van het bestuur van Jonge Balie in het arrondissement Zutphen. In dat kader is zij druk met het organiseren van lezingen, pleitwedstrijden en sociale evenementen. Jaarlijks onderneemt dit gezelschap ook een buitenlandse reis. Dit jaar gaan we naar Barcelona. De contacten die je binnen de Jonge Balie opdoet zijn, naast gezellig, ook echt heel handig. In de dagelijkse praktijk regel ik zo op een hele makkelijke manier van alles en nog wat met advocaten van andere kantoren, die ik van deze activiteiten ken. 04 NijkerksNieuws

5 Manon van Meurs: In het personenen familierecht gaat het niet om winst en verlies Manon van Meurs (27) studeerde rechten in Utrecht en is nu drie jaar advocaat. Naast insolventie en strafrecht richt zij zich vooral op de personen- en familiepraktijk. Manon: Het is juist die variatie die mij aantrekt en soms zijn er wel degelijk raakvlakken tussen die rechtsgebieden, die op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen lijken te hebben. Als je bijvoorbeeld te maken krijgt met een uithuisplaatsing van een kind van een gedetineerde, dan bevind je je in het gearceerde gebied van het personen- en familierecht met het strafrecht. Emotie is de rode draad van deze praktijk. Je kunt mensen echt helpen en daarom doe ik dit dan ook. Ik zie wel een ontwikkeling dat, anders dan vroeger, men er steeds meer in gezamenlijk overleg probeert uit te komen. Ongeveer de helft van het aantal echtscheidingen geschiedt tegenwoordig op gezamenlijk verzoek. Mijn eerste impuls is altijd om op zoek te gaan naar een vergelijk tussen partijen. Als je via onderhandelen tot een schikking kunt komen, die je vastlegt in een echtscheidingsconvenant, dan kan je een vaak onverkwikkelijke procedure vermijden. Een andere ontwikkeling is dat de overheid aanstuurt op een zgn. ouderschapsplan, waarvan het uitgangspunt is dat de zorg voor kinderen wordt gedeeld. Denk aan een weekendregeling of het vastleggen van de plichten van de verzorgende en de niet-verzorgende ouder. Verder houd ik mij in mijn praktijk bezig met alimentatie (voor partner en kinderen), omgangsregelingen en de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Als gezegd, gaat het om werk waarin de emoties hoog kunnen oplaaien. De aandacht dient dan uit te gaan naar de meest kwetsbare partij, de kinderen dus. Ik kan in dat kader bijvoorbeeld te maken krijgen met het Bureau Jeugdzorg, dat is ingesteld om minderjarigen in dergelijke moeilijke situaties te beschermen en te helpen. Bureau Jeugdzorg kan bijvoorbeeld bij een ondertoezichtstelling een gezinsvoogd aanwijzen en er voor zorgen dat de hulpverlening wordt gestart. Het kan ook zijn dat na bepaalde observaties door Bureau Jeugdzorg of de huisarts de Raad voor de Kinderbescherming in actie moet komen. De plaatsing van een kind bij een instelling of een pleeggezin is echt heel heftig. Juist in dat soort situaties van grote emotionele nood doet men een beroep op jou omdat jij dan degene bent die het standpunt dient te verwoorden. Natuurlijk is het zaak dat je daarbij een professionele distantie aan de dag legt, anders kan je je werk niet goed doen. Maar hoewel je dus geen maatschappelijk werker bent, is het in mijn praktijk een voorwaarde dat je tenminste over het juiste inlevingsvermogen beschikt. Jelleke Holthuis: In het insolventierecht kan ik mijn ei volledig kwijt Jelleke Holthuis (25) studeerde rechten in Groningen, waar zij afstudeerde in privaat- en bedrijfsrecht. Zij is sinds begin 2007 als advocaat verbonden aan OMVR Lunenberg, waar zij zich grofweg voor een derde van haar tijd bezig houdt met ondernemingsrecht, voor een derde met arbeidsrecht en voor een derde met insolventierecht, een praktijk gericht op faillissementen, surseances van betaling, bedrijven in moeilijkheden en schuldsanering. Zij treedt thans op als curator in een aantal faillissementen, waarbij zij vooral nauw samenwerkt met kantoorgenoten Frans van Oss, Frank Vermeer en Henk van der Meijden. Het is erg druk in de insolventiepraktijk, iets wat ongetwijfeld wordt verklaard door de huidige crisis. Naar zeggen van de rechtbank, waar de Rechter-Commissaris curatoren benoemt, zit er nog veel meer aan te komen. Jelleke Holthuis: In het algemeen verloopt de beginfase van een faillissement volgens een vast stramien. In de inventarisatiefase ga je op bezoek bij de failliet of bij de bestuurder(s) van de gefailleerde vennootschap en probeer je er achter te komen waardoor het faillissement is veroorzaakt. Zijn er fouten gemaakt? Wat zijn de activa? Kan je die te gelde maken? Is er aanleiding om bestuurders aansprakelijk te stellen? Je krijgt te maken met schrijnende gevallen, waar de bereidheid tot medewerking groot is en waar men zich verantwoordelijk voelt voor de benadeelde crediteuren. En anderzijds moet je ook een zeker professioneel wantrouwen hebben. Waar je altijd naar kijkt is of er geen betalingen zijn verricht ten nadele van de boedel, die niet mochten worden verricht en die dan o.g.v. de zgn. Actio Pauliana moeten worden teruggevorderd. De insolventiepraktijk is erg gevarieerd en je krijgt daarin een goed gevoel voor de werking van de economie. Leuk vind ik ook dat ik intern in een team werk en extern te maken krijg met een keur aan partijen, zoals de Rechter-Commissaris, opkopers, verhuurders, huurders, accountants, banken, de fiscus, het UWV en noem maar op. Procederen komt niet zo heel veel voor in de praktijk, maar soms is het toch nodig. Het is juist de zakelijke en praktische kant van dit vak die me aantrekt, waardoor ik mij soms eerder manager dan advocaat voel. NijkerksNieuws 05

6 Onze praktijk OMVR Lunenberg met vestigingen in,, Nijkerk en Elburg is met 25 advocaten het grootste kantoor in de driehoek Zwolle- Apeldoorn - Amersfoort. OMVR Lunenberg is in vergaande mate gespecialiseerd, waarbij het streven steeds is gericht op toegankelijke en persoonlijke dienstverlening voor ondernemers, instellingen en particuliere cliënten. Terwijl OMVR Lunenberg sterk geworteld is in zijn thuismarkt, heeft het in meerdere praktijkgebieden een landelijke reputatie. Hier een eerste indruk van onze gespecialiseerde praktijk. Ambtenarenrecht Ambtenaren hebben een andere rechtspositie dan die voortvloeit uit een gewone arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Deze rechtspositie wordt geregeld in het ambtenarenrecht. Het ambtenarenrecht heeft een zeer specifieke plaats binnen het Nederlandse rechtssysteem. Het omvat veel meer dan alleen de arbeidsovereenkomst tussen ambtenaar en overheidsinstelling in enge zin. Samenwerkingsverbanden, stichtingen en organisaties die strikt genomen niet tot de overheid horen, maar daarin wel hun herkomst Huurrecht Het huurrecht, dat onder de zgn. bijzondere overeenkomsten wordt beschreven in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, regelt de rechtsverhouding tussen verhuurder en huurder. Hoewel er inhoudelijk sterke overeenkomsten zijn, valt het pachtrecht niet onder het huurrecht, maar wordt apart geregeld. Het huurrecht kan zowel van toepassing zijn op onroerende als op roerende zaken. Omdat de behoefte aan woonruimte door de wetgever echter wordt beschouwd als een eerste levensbehoefte, is in de wet een aantal principes opgenomen dat ziet op bescherming van de huurder, zoals het beginsel dat de huurprijs niet binnen een te korte tijd onevenredig mag worden verhoogd. Naast adviseren in kwesties van huur van woonruimte, is een belangrijk stuk van de huurrechtpraktijk van OMVR Lunenberg gericht op de huur van bedrijfsruimte. Daarbij komt goed van pas de gecombineerde kennis van het bestuursrecht, waarmee bijvoorbeeld huurders en verhuurders op industrieterreinen regelmatig te maken krijgen. Voor meer informatie: Arjen Kale. hebben, vallen er eveneens onder. Een aparte subspecialisatie wordt gevormd door het militair ambtenarenrecht, waaronder begrepen het militair straf- en tuchtrecht, dat ook ziet op een veelheid van onderwerpen en incidenten die zich tijdens de uitoefening van de militaire dienst kunnen voordoen. Het ambtenarenrecht wordt in Nederland slechts door een relatief beperkt aantal specialisten beoefend. OMVR Lunenberg geniet van oudsher een sterke reputatie in deze praktijk. Voor meer informatie: Peter Reitsma. Bestuursrecht Het bestuursrecht (: dat in brede zin de verhoudingen tussen overheid en burger regelt) heeft zich in Nederland ontwikkeld tot een buitengewoon complex systeem. De verzamelde wetten en regels beslaan een boekenkast van vele meters, waarin de burger - maar ook de overheid zelf - maar al te gemakkelijk kan verdwalen. Voor een deel hangt deze regelgeving samen met het feit dat wij onze economie hebben ingericht op zo n klein grondgebied. Aldus raakt het recht van de één al snel aan het recht van de ander. Het ruimtelijk ordeningsrecht (bestemmingsplannen, Provinciale Kernbeslissingen) en het milieurecht zijn daar voorbeelden van. Beoefening van de bestuursrechtpraktijk vergt niet alleen kennis van regels en jurisprudentie die bijna dagelijks in omvang toenemen, maar ook kennis van en ervaring met de speciale bestuursrechtelijke procedures en (beroeps)instanties. In sterk toenemende mate is ook kennis van Europese regelgeving vereist. Het sociaal zekerheidsrecht is een onderdeel van het bestuursrecht dat raakvlakken heeft Arbeidsrecht Of je nu werknemer bent in loondienst of werkgever, vroeg of laat komen de meeste Nederlanders wel in aanraking met het arbeidsrecht. Hoewel het arbeidsrecht en vooral het ontslagrecht recent onderhevig zijn aan gewijzigde inzichten (zij het vooralsnog zonder zicht op drastische veranderingen), heeft zich sinds de oorlog een uitgekristalliseerd systeem ontwikkeld, waarvan bescherming van de werknemer - als traditioneel zwakkere partij - nog steeds een belangrijk uitgangspunt is. Terwijl de politiek verder discussieert over flexibiliteitbevordering van de arbeidsmarkt, hebben partijen in de praktijk regelmatig behoefte aan het advies van een gespecialiseerde advocaat bij een arbeidsconflict. Soms betreft dat een conflict, waarbij de interventie van kantonrechter of CWI niet vermeden kan worden. Soms ook, wat in het algemeen de voorkeur heeft, komen partijen via onderhandeling tot een wederzijds aanvaardbare schikking. OMVR Lunenberg adviseert ook terzake van collectief ontslagrecht, reorganisaties, ARBO-wetgeving en andere facetten van het arbeidsrecht in brede zin. Voor meer informatie: Frans van Oss. met het arbeidsrecht. Voor meer informatie: Henk van der Meijden. Insolventierecht Onder het insolventierecht vallen de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden die zich voordoen als een bedrijf in zwaar weer raakt en daardoor (tijdelijk) niet meer in staat is zijn crediteuren te voldoen. Advocaten van OMVR Lunenberg worden in die gevallen regelmatig benoemd tot bewindvoerder, wanneer uitstel van betaling aan de insolvente onderneming is verleend, of tot curator in geval van faillissement. Dan is het in de eerste plaats de wettelijke opdracht van de curator om op te komen voor het belang van de schuldeisers. Daarbij dient er op te worden toegezien dat er geen actief aan de boedel wordt onttrokken ten laste van andere crediteuren. Een situatie van insolventie hoeft niet per se fataal te zijn; regelmatig kan met medewerking van een bank of door het vinden van een koper een doorstart worden gemaakt. In zulke situaties wordt nauw samengewerkt met andere partijen, zoals financiers, interim-managers of accountants. Voor meer informatie: Jeroen van den Bos. 06 NijkerksNieuws

7 Mediation Soms doet zich een geschil voor tussen partijen, waarbij zij er de voorkeur aan geven dat geschil gezamenlijk Ondernemingsrecht op te lossen. Niet in een procedure waarbij de standpunten zich vaak kunnen verharden, maar met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Mediation is zinvol onderhandelen, in een zorgvuldig bemiddelingsproces. Dat heeft met name ook voordelen wanneer de partijen, na het oplossen van het conflict, toch weer met elkaar door een deur moeten. De mediator brengt de communicatie weer op gang. Hij begeleidt de onderhandelingen en bewaakt het proces. Anders dan een rechter die in een juridische procedure wordt betrokken om een uitspraak te doen, doet de mediator geen uitspraak. Hij helpt de partijen om een eigen, gezamenlijke oplossing te bereiken. Dat werkt meestal veel beter dan een oplossing van bovenaf. Mediation is snel, kostenefficiënt en heeft een hoog succespercentage. Voor meer informatie: Jurrie Roossien. Onder de term ondernemingsrecht wordt in brede zin verstaan het gehele pallet van juridische deelgebieden die van toepassing (kunnen) zijn op het handelen van ondernemers. In die zin betreft dat bijvoorbeeld ook algemene voorwaarden, koopovereenkomsten en andere contracten. In engere zin ziet het ondernemingsrecht op alles wat met rechtspersonen - NV, BV, CV, VoF, Stichting, Vereniging - te maken heeft, de inrichting van het bestuur en het toezicht (raad van commissarissen) daarop en de transacties die vennootschappen met elkaar aan gaan: koop en verkoop van ondernemingen of bedrijfsonderdelen als cash- of aandelentransactie, management buy-outs en buy-ins enz. Juist in economisch mindere tijden, is het voor ondernemers van belang dat zij worden geadviseerd door advocaten met een relevant trackrecord op dit gebied. OMVR Lunenberg heeft dat track record en beschikt bovendien over een substantieel netwerk van adviseurs op aanpalende terreinen, zoals accountants of fiscalisten. Voor meer informatie: Frank Vermeer. Personenen familierecht Hoewel het personen- en familierecht te vaak (ten onrechte) wordt vereenzelvigd met echtscheiding, omvat dit rechtsgebied veel meer aspecten, waaronder bewindvoering, curatele, erfrecht, uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling. Omdat dergelijke aangelegenheden vaak met grote gevoeligheden en emoties zijn omgeven, geven de advocaten van OMVR Lunenberg zich er rekenschap van dat persoonlijke aandacht minstens zo belangrijk is als juridische kennis. Een apart facet van het personen- en familierecht is de echtscheidingsbemiddeling, een vorm van mediation, waarbij echtgenoten weliswaar besluiten tot scheiding, maar tegelijkertijd er de voorkeur aan geven om daar samen uit te komen. De bemiddelaars van OMVR Lunenberg benaderen de problematiek dan bij voorkeur niet op juridische wijze maar streven naar een oplossing vanuit het gezamenlijke belang en gebruiken daarbij technieken, opgedaan in de gecertificeerde opleiding tot echtscheidingsbemiddelaar. Voor meer informatie: Jurrie Roossien. Letselschade Met het gezegde een ongeluk zit in een klein hoekje wordt bedoeld dat het leven van dag tot dag vele gevaren voor ons in petto kan hebben. Wie s ochtends nietsvermoedend opstaat om naar zijn werk te gaan of boodschappen te doen, kan de dag in het ziekenhuis besluiten. Als er sprake is van schade, waarbij het slachtoffer een medische behandeling nodig heeft, dan spreken we van letselschade. In veel gevallen is daarvoor iemand aansprakelijk - doordat hij heeft gehandeld of juist omdat hij heeft nagelaten te handelen - voor vergoeding van de geleden schade en de daarmee samenhangende kosten. Letselschade is een juridisch deelgebied, waarin meerdere partijen opereren en dat, mede door de komst van zgn. ambulance chasers, soms ook te maken heeft met aanbieders die eerder hun eigen belang dan dat van hun cliënt lijken na te streven. Voor OMVR Lunenberg, met een landelijke reputatie op dit gebied, vormen integriteit en degelijkheid de hoekstenen van de letselschadepraktijk. Voor meer informatie: Henk van der Meijden. Strafrecht Binnen het strafrecht is het zinvol om een onderscheid te maken. Enerzijds ziet het strafrecht op de rechtshulpverlening aan individuele verdachten. Anderzijds zijn er personen die met vervolging worden bedreigd omdat zij verantwoordelijk worden gehouden voor een misdrijf of overtreding (al dan niet begaan door een derde) in de uitoefening van hun functie. In het eerste geval kan het gaan om een verkeersovertreding of een delict uit het wetboek van Strafrecht. In het tweede geval kan het gaan om een zogenaamd economisch delict. Het is dan niet nodig dat men weet had van het strafrechtelijk handelen. Het feit dat men ervoor verantwoordelijk is, ofwel feitelijk leiding heeft gegeven, kan reeds voldoende zijn voor vervolging. In beide gevallen krijgt de verdachte (meestal) te maken met het Openbaar Ministerie. Gelet op de dwangmiddelen die het OM tot zijn beschikking heeft, is bijstand door een goede advocaat onontbeerlijk. OMVR Lunenberg biedt die bijstand, zowel in het gewone als het militaire strafrecht. Voor meer informatie: Peter Reitsma. NijkerksNieuws 07

8 Wie zijn wij? De partners en onze medewerkers Peter Reitsma Jurrie Roossien Arjen Kale Frans van Oss Henk van der Meijden Frank Vermeer Jeroen van den Bos Frans van Oss Jurrie Roossien Henk van der Meijden Arjen Kale Frank Vermeer Peter Reitsma Jeroen van den Bos Elburg Nijkerk tel tel ambtenarenrecht ambtenarenrecht bouwrecht belastingrecht bestuursrecht huurrecht insolventierecht bestuursrecht ict-recht ondernemingsrecht echtscheidingsbemiddeling letselschade ondernemingsrecht ondernemingsrecht militair recht insolventierecht reorganisatie en recovery letselschade militair recht reorganisatie reorganisatie en recovery strafrecht ondernemingsrecht mediation reorganisatie Manon van Meurs Alrik de Haas Rajaa El-Hankari Mehmet Oszüren Suzanne Coerts Con Lunenberg Nijkerk Nijkerk Bieneke Lückens-de Haan Dennis Muller Dé van Haaften Jelleke Holthuis Vincent van Dijken Corinda Strijkert Vincent Dolderman Niels Scheltinga Martine Verhaar Amber Ferdinandusse Kees van de Streek Nijkerk Elburg Concept en productie: Langhof Advies voor advocaten en professionals - Vormgeving: Eugénie van den Haak NijkerksNieuws

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen en organisaties die al een juridische procedure hebben lopen bij de civiele rechter

Nadere informatie

Rechtvaardige oplossing voor de burger

Rechtvaardige oplossing voor de burger Rechtvaardige oplossing voor de burger Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Kinderalimentatie eenvoudiger en eerlijker... 2 Diagnose en triage voorkomt onnodige juridisering... 6 Rechtwijzer: de online variant

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak 4 juli 2008 Auteurs: Maarten Bakker, Judith Emaus, Karin Iest en Bela de Vries Eindredactie: Machteld

Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak 4 juli 2008 Auteurs: Maarten Bakker, Judith Emaus, Karin Iest en Bela de Vries Eindredactie: Machteld Ethische en andere dilemma s bij mediation naast rechtspraak Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak 4 juli 2008 Auteurs: Maarten Bakker, Judith Emaus, Karin Iest en Bela de Vries Eindredactie: Machteld

Nadere informatie

Legal LETTER. Uitgave Jonge Balie Congres 2005. Special. Inhoudsopgave

Legal LETTER. Uitgave Jonge Balie Congres 2005. Special. Inhoudsopgave Voxius is een werving-, selectie- en interimbureau voor juristen. Voxius werkt voor advocatenkantoren, notariskantoren en bedrijven, waaronder veel top 100 ondernemingen. Legal LETTER Uitgave Jonge Balie

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

economische Orde Jaarverslag Nederlandse Orde van Advocaten 2008

economische Orde Jaarverslag Nederlandse Orde van Advocaten 2008 De economische Orde Jaarverslag Nederlandse Orde van Advocaten 2008 Nederlandse Orde van Advocaten Neuhuyskade 94 2596 XM Den Haag Postbus 30851 2500 GW Den Haag T 070 335 35 35 F 070 335 35 31 E info@advocatenorde.nl

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Ingrijpend voor iedere werkgever Aansprakelijkheid

Ingrijpend voor iedere werkgever Aansprakelijkheid december 2013 magazine voor relaties Op deze cover maken we gebruik van Layar. Lees hoe het werkt op pagina 7. layar Wet Werk en Zekerheid Ingrijpend voor iedere werkgever Aansprakelijkheid Liever excuses

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET Geen fraudeur, toch boete Datum: 4 december 2014, Rapportnummer: 2014/159 Conclusies Lees verder Er zijn redenen waarom mensen wel willen voldoen aan de inlichtingenplicht,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie