Informatievaardigheden Academische Introductie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013-2014. Informatievaardigheden Academische Introductie"

Transcriptie

1 Informatievaardigheden Academische Introductie Bibliotheek NLDA Ministerie van Defensie

2 Inhoud Hoe zoek ik op een efficiënte manier naar (wetenschappelijke) informatie?... 3 Wat is systematisch zoeken?... 3 Hoe maak ik mijn lijst van zoektermen?... 3 Hoe houd ik het overzicht tijdens het zoeken?... 3 Hoe maak ik een logboek?... 4 Hoe vind ik de literatuur die ik nodig heb? Welke zoekstrategie kies ik?... 5 Hoe gebruik ik de Boleaanse Operatoren in Google?... 5 Hoe beoordeel ik bronnen?... 6 Hoe weet ik of een bepaald tijdschriftartikel voldoende wetenschappelijke kwaliteit heeft?... 7 Wat is een impactfactor?... 8 Hoe beheer ik de gevonden informatie?... 8 Hoe moet ik bibliografische gegevens beheren?... 8 Waarom moet ik informatie van internet bewaren?... 9 Wat heeft de bibliotheek NLDA voor mij?... 9 Een fysieke en digitale bibliotheek Hoe kan ik boeken lenen? Wat als een boek niet in de bibliotheek aanwezig is? Kan ik in de bibliotheek studeren? Is de bibliotheek altijd open? Welke zoekmachines kan ik gebruiken om (wetenschappelijke) informatie te vinden? Summon Google Scholar Kan ik geavanceerder zoeken, Google en Summon zijn te algemeen? Kan ik meer informatie krijgen of hulp bij het zoeken? Gebruikte literatuur Bibliotheek NLDA, Pagina 2

3 Hoe zoek ik op een efficiënte manier naar (wetenschappelijke) informatie? Wat is systematisch zoeken? De manier waarop je zoekt naar literatuur bepaalt grotendeels het slagen daarvan. Zoek je willekeurig, dan is de kans klein dat je alle relevante literatuur te pakken krijgt. Als je het systematisch aanpakt, is die kans veel groter. Systematisch literatuur zoeken is een constant proces van zoeken, beoordelen en aanpassen van je zoekprofiel. Je zoekprofiel bestaat uit de lijst met zoektermen die je aan je probleemstelling hebt ontleend en de soort informatiebronnen die je belangrijk vindt voor je onderzoek. Hoe maak ik mijn lijst van zoektermen? Zoektermen ontleen je aan de sleutelbegrippen van je probleemstelling. Door te brainstormen kom je al op een aantal zoektermen. Google, een woordenboek, encyclopedie of handboek, Wikipedia kunnen ook de nodige inspiratie geven. Zodra je met je zoektermen in een e-resource (catalogus, databases, Google Scholar) gaat zoeken, is het van belang om je zoektermen te vergelijken met de termen die hierin gebruikt worden. Een andere manier om zoektermen te vinden is door de reeds gevonden literatuur te screenen op termen die daarin gebruikt worden. In de inleiding, het hoofdstuk over de begripsbepaling, de voetnoten, de conclusie en in de literatuurlijst kunnen zeker nieuwe zoektermen gevonden worden. Denk bij zoektermen aan synoniemen, vertalingen, afkortingen, spellingsvarianten, enkelvoud/meervoud. Maak ook een lijst van begrippen die je NIET wilt meenemen in je zoekslag! Hoe houd ik het overzicht tijdens het zoeken? De beste manier om niet verdwaald te raken tijdens het zoeken naar literatuur is door een logboek bij te houden. Hier schrijf je precies in: welke e-resources (catalogus, database, internet) je hebt gebruikt, welke zoektermen je hebt gecombineerd, welke Booleaanse operatoren je hebt gebruikt of je de verscheidene zoekmogelijkheden die een e-resource je biedt, hebt benut: de thesaurus, de citatie-index of de sneeuwbalmethode. In het logboek kun je ook aantekeningen maken voor actiepunten, zoals het plaatskenmerk van een boek opschrijven dat je in de bibliotheek wilt lenen of het adres van een onderzoeker noteren met wie je graag in contact wilt komen. Ook aantekeningen met gevonden knelpunten bij het onderzoek kunnen hier geplaatst worden. Een logboek is dus niet alleen voor je literatuuronderzoek relevant, maar kan ook voor het hele onderzoeksproces gebruikt worden. Bibliotheek NLDA, Pagina 3

4 Hoe maak ik een logboek? Bron / databank: Gebruikte zoektermen : Gebruikte zoekstrategie : Zoekresultaat: zie velden hieronder ISBN/ ISSN : Titel boek of tijdschrift : Auteur(s) : Hoofdstuk, paginanummers boek Jaargang, aflevering en paginanummer tijdschrift : URL Naam organisatie: Bruikbaarheid van de informatie op schaal 1-10: Welke beoordelingscriteria heb je toegepast?: Betrouwbare databank via Wetenschappelijk tijdschrift Auteur werkzaam aan Referenties aanwezig Artikel uit Artikel is full-text wel/niet aanwezig in Bibliotheek NLDA, Pagina 4

5 Hoe vind ik de literatuur die ik nodig heb? Welke zoekstrategie kies ik? Er zijn verschillende manieren om diepgaand naar literatuur te zoeken. De bouwsteenmethode, deze methode houdt in dat je zoveel mogelijk termen met elkaar combineert in één zoekactie. Denk aan Booleaanse operatoren De sneeuwbalmethode In deze methode staat één publicatie centraal. Vanuit dat artikel of boek ga je op zoek naar andere literatuur over hetzelfde onderwerp. Dit doe je door na te gaan welke publicaties de auteur van het desbetreffende boek of artikel heeft gebruikt. Maar ook door na te gaan welke andere publicaties verwijzen naar dit boek of artikel. Kijk naar het aantal keren dat een artikel is geciteerd. Gebruik hiervoor de Web of Science of Google Scholar. Hoe gebruik ik de Boleaanse Operatoren in Google? Google is de bekendste en meest gebruikte zoekmachine ter wereld. Het gebruik van Boleaanse Operatoren wijkt echter in Google af van andere databases. Google maakt standaard gebruik van de AND operator. Je kunt de OR operator gebruiken, plaats de twee begrippen dan tussen (). Voor de NOT operator moet je in Google het - minteken gebruiken. Bijvoorbeeld New York. Om te zoeken naar exacte woordcombinaties plaats je het woord tussen aanhalingstekens. Meer tips en trucs over het zoeken in Google vind je op de website van de bibliotheek Bibliotheek NLDA, Pagina 5

6 Hoe beoordeel ik bronnen? Of je nu onderzoek doet op internet of in de bibliotheek, voor een wetenschappelijk onderzoek moet je altijd kritisch zijn op de bronnen die je gebruikt. Er zijn maar weinig bronnen die 100% aan alle criteria voldoen. Toch is het belangrijk om de criteria in je achterhoofd te houden, en je gevonden bronnen te toetsen op bruikbaarheid. Tip: let ook op de domeinnaam, ook dit geeft een indicatie voor betrouwbaarheid. edu = instellingen voor hoger onderwijs, o.a. Amerikaanse universiteiten eu = Europese Unie gov = Amerikaanse instellingen van de federale overheid int = internationale organisaties (handig voor internationale verdragen) org = non-profit organisaties Bibliotheek NLDA, Pagina 6

7 Hoe weet ik of een bepaald tijdschriftartikel voldoende wetenschappelijke kwaliteit heeft? Het grootste deel van de wetenschappelijke artikelen heeft een structuur die vergelijkbaar is met de IMRAD structuur. IMRAD is een Engelse term en staat voor Introduction, Materials and Methods, Results And Discussion. In het Nederlands zijn dit de volgende hoofdstukken: Introductie, Materiaal en Methode, Resultaten en de Discussie. Deze hoofdstukken bevatten meestal een paar algemene punten. Introductie. De introductie bevat meestal een algemene achtergrond van het onderzoek. Er wordt verteld in welk vakgebied het onderzoek plaatsvindt en welke onderwerpen van belang zijn. Ook wordt er ingegaan op het probleem dat in het vakgebied bestaat. Een onderzoek wordt meestal gedaan om een antwoord op een bepaalde vraag te krijgen. Blijkbaar mist er nog iets aan kennis in dit specifieke vakgebied. Tot slot bevat de introductie de doelstelling van het onderzoek. Er wordt toegelicht wat er moet worden gedaan om het voorgenoemde probleem op te lossen. Materiaal en Methode. In dit hoofdstuk wordt er toegelicht hoe het onderzoek is uitgevoerd. Hoe een onderzoek is uitgevoerd is onder andere belangrijk voor de betrouwbaarheid van het onderzoek. Ook kan deze informatie erg handig zijn voor andere wetenschappers die een soortgelijk onderzoek willen uitvoeren. In dit hoofdstuk worden bijvoorbeeld de populatie, gebruikte technieken en analysemethoden van de resultaten besproken. Resultaten. In het hoofdstuk resultaten wordt uitgelegd wat de bevindingen van het onderzoek zijn. Welke gegevens zijn er uit het onderzoek gekomen? In dit hoofdstuk wordt vaak gebruik gemaakt van tabellen, grafieken en afbeeldingen om de resultaten van het onderzoek duidelijk en overzichtelijk weer te geven. Discussie. Dit hoofdstuk bevat ook de uiteindelijke conclusie van het onderzoek. Sommige schrijvers kiezen ervoor om de conclusie onder een apart hoofdstuk te vermelden. Meestal is de conclusie een onderdeel van het hoofdstuk discussie. Naast de algemene conclusie bevat dit hoofdstuk vaak de factoren die de betrouwbaarheid van het onderzoek eventueel kunnen beïnvloeden. Er wordt dus ook kritisch naar de eigen bevindingen gekeken. Kunnen de resultaten ook op andere manieren worden opgevat? In sommige gevallen worden de resultaten van een onderzoek in de discussie vergeleken met de resultaten van soortgelijke onderzoeken. De IMRAD structuur geeft de hoofdlijn van het artikel aan. Er zijn echter nog enkele toevoegingen die in de meeste wetenschappelijke artikelen voorkomen. Deze toevoegingen zijn als volgt: De samenvatting. De samenvatting van een artikel staat helemaal aan het begin van de tekst. De samenvatting is bedoeld om de lezer een idee te geven van de inhoud van het artikel. Zo kan de lezer al heel snel beoordelen of het artikel voor hem of haar interessant is om te lezen. Een goede samenvatting is dus erg belangrijk om de aandacht van de lezer te kunnen trekken. De referenties. De referenties bevatten alle bronnen die er voor het schrijven van het artikel zijn gebruikt. Elk wetenschappelijk artikel gebruikt wel informatie uit andere bronnen. Deze bronnen worden keurig aan het einde van het artikel weergegeven. Auteur(s): Meestal wordt duidelijk vermeld wie de auteurs zijn en hoe je ze kunt bereiken. Tijdschrift waarin het artikel verschenen is. Als het een peer reviewed tijdschrift is, is het artikel al eerder beoordeeld door een aantal wetenschappers. Je kunt weten of een tijdschrift peer reviewed is en strenge kwaliteitscriteria toepast door naar het redactionele gedeelte van een tijdschrift te kijken. Je kunt ook weten of een bepaald tijdschrift wetenschappelijk is door naar de uitgever te kijken. Bibliotheek NLDA, Pagina 7

8 Impactfactor: Bij het gebruik van tijdschriftartikelen is het van belang je af te vragen of het tijdschrift een hoge of lage impactfactor heeft. Meer hierover vind je in de volgende pagina. Wat is een impactfactor? Impactfactor is een maat voor de frequentie waarmee een gemiddeld artikel in een tijdschrift wordt geciteerd in een bepaald jaar of een bepaalde periode. Een hoge impactfactor geeft aan dat een gemiddeld artikel in het desbetreffende tijdschrift relatief vaak geciteerd wordt. Door tijdschriften binnen een bepaald vakgebied met elkaar te vergelijken, wordt duidelijk welk tijdschrift een hogere impactfactor heeft. Impactfactoren kun je vinden in het redactionele gedeelte van een tijdschrift, zie voorbeeld. Hoe hoger de impactfactor, hoe belangrijker het tijdschrift over het algemeen gevonden wordt. Er is veel discussie over de objectiviteit en het belang van deze maatstaf, maar tegenwoordig wordt aan onderzoekers soms zelfs de eis gesteld in tijdschriften met een hoge impactfactor te publiceren. Hoe beheer ik de gevonden informatie? Efficiënt bewaren van gevonden informatie is net zo belangrijk als efficiënt zoeken naar informatie. Je verliest het overzicht wanneer je slechts uitgeprinte artikelen opstapelt en geen bronnen beheer doet. Hoe nauwkeuriger je de gevonden informatie opslaat, des te makkelijker en efficiënter kun je werken. Hoe moet ik bibliografische gegevens beheren? Je kunt het beste de gevonden resultaten op één plaats bewaren (bijvoorbeeld in Endnote) of in Word bij verwijzingen, zodat je in één oogopslag een overzicht hebt van alle gevonden literatuur. Vervolgens kun je aan de literatuurverwijzingen persoonlijke notities toevoegen. Deze notities kun je koppelen aan de gegevens die je in je logboek hebt verzameld. Andere informatie die toegevoegd kan worden tijdens het bewaren van je literatuurverwijzingen, is de plaats waar je het gevonden hebt, zodat je het achteraf makkelijk kan lenen of downloaden. De signatuur van een boek dat in de bibliotheek NLDA aanwezig is of de naam van de bibliotheek waar je het kunt lenen en de naam die je gebruikt om het artikel op je schijf op te slaan, zijn relevante informatie die tijdens het analyseren van de gevonden informatie tijd bespaart. Bibliotheek NLDA, Pagina 8

9 Waarom moet ik informatie van internet bewaren? Internet is erg dynamisch. Wat je vandaag via internet vindt, kan morgen van internet verdwenen zijn. Daarom is het van groot belang dat je relevante informatie voor je onderzoek op je computer opslaat, zodat je die altijd kunt raadplegen. Bewaar alle gegevens op één plek. Gebruik een systematiek die het best bij je past.. Net zoals je een zoekprofiel moet maken voordat je begint met het zoeken naar literatuur, moet je ook een bewaarsysteem creëren voordat je gegevens in je computer gaat opslaan. Wat heeft de bibliotheek NLDA voor mij? (QR code homepage bibliotheek NLDA) Een fysieke en digitale bibliotheek. De bibliotheek NLDA heeft ruim publicaties (boeken, scripties, hardcopy tijdschriften dvd s) Het hele bezit is te doorzoeken via de catalogus. In de catalogus kun je op auteur, titelwoorden, ISBN en trefwoorden zoeken. Ook is het mogelijk om op alle termen tegelijk te zoeken. Er zijn 2 locaties. Waar een boek/dvd/publicatie staat zie je aan het aanvraagnummer. Bijvoorbeeld: Aanvraagnummer KIM -> staat in Den Helder Aanvraagnummer KMA -> staat in Breda Ieder boek is voorzien van trefwoorden, die je als zoekterm kunt gebruiken. Als joker kun je het vraagteken gebruiken. Bijvoorbeeld: je zoekt publicaties waar in de titel (of trefwoord) veiligheid of veiligheidspolitiek of veiligheidsmanagement etc. voorkomt, of je weet niet precies welke omschrijving je moet gebruiken, dan gebruik je als zoekterm veiligheid? Bibliotheek NLDA, Pagina 9

10 De bibliotheek heeft ruim 1200 dvd s die worden uitgeleend. Alle dvd s hebben het trefwoord DVD Maak combinaties bij het zoeken bv: DVD Afghanistan of DVD Irak. Denk ook aan naslagwerken! Ze zijn handig en betrouwbaar om snel gegevens in op te zoeken. Hoe kan ik boeken lenen? Boeken worden voor 45 dagen uitgeleend, Dvd s voor 10 dagen. Naslagwerken en tijdschriften worden NIET uitgeleend! Haal je uitleenpas bij de balie, hiermee kun je bij de zelfscan uitleenautomaat zelf je boeken registreren. Via de catalogus kun je boeken verlengen en reserveren. Log in bij lenergegevens en gebruik het lenernummer op de lenerspas en de eerste drie letters van je achternaam. Wat als een boek niet in de bibliotheek aanwezig is? Als boeken niet aanwezig zijn in de collectie van de Bibliotheek NLDA dan kunnen deze bij een andere bibliotheek aangevraagd worden via het zogeheten interbibliothecaire leenverkeer (IBL). Boeken vraag je via het IBL te leen aan. Je kunt via de uitleenbalie publicaties bij een andere bibliotheek laten aanvragen. Kan ik in de bibliotheek studeren? In Breda en Den Helder zijn plekken waar je rustig kunt studeren of groepswerk kunt maken. Bibliotheek NLDA, Pagina 10

11 Is de bibliotheek altijd open? De digitale bibliotheek is 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk. De digitale bibliotheek is toegankelijk vanaf alle IP adressen NLDA. In de bibliotheek is een WIFI omgeving waar je met je laptop of tablet kunt werken. Je hebt toegang tot ruim elektronische tijdschriften. Databases als IEEE-IEL, ProQuest Central, Sage, Science Direct, Taylor & Francis en Wiley geven toegang tot miljoenen tijdschriftartikelen die full text beschikbaar zijn. Voor de fysieke collectie (boeken, DVD s, naslagwerken) is de bibliotheek iedere werkdag tussen 8.00 en geopend. Welke zoekmachines kan ik gebruiken om (wetenschappelijke) informatie te vinden? Summon en Google Scholar zijn beide zoekmachines waarmee je snel kunt zoeken in een enorme index van wetenschappelijke informatie. Er is een overlap maar er is inhoud in Summon die niet in Google Scholar te vinden is en vice-versa. De twee zoekmachines presenteren relevance ranking op heel verschillende manieren. Summon Summon is een zoekmachine van de bibliotheek en is vooral waardevol bij een snelle en oriënterende zoektocht naar wetenschappelijke publicaties. Wil je snel weten of je (via de bibliotheek) toegang hebt tot een digitaal artikel, gebruik dan Summon. Sta je aan het begin van een onderzoek en wil je vlug weten wat er zoal over je onderwerp is gepubliceerd, gebruik dan Summon. Summon kent geen geavanceerde zoekmogelijkheden die je in staat stellen om zeer gericht naar publicaties te zoeken. Daarvoor zoek je in de diverse databases. Summon Google Scholar Google Scholar is een goede zoekmachine voor het zoeken naar (wetenschappelijke) bronnen. Qua uiterlijk lijkt het op de gewone Google, een groot verschil is echter dat het zich beperkt tot het zoeken naar wetenschappelijke literatuur. Google Scholar vindt o.a.: wetenschappelijke tijdschriftartikelen, boeken, conferentie verslagen, open acces publicaties, proefschriften en citaties. Google-Scholar Als je vanuit de IP adressen NLDA Google-Scholar gebruikt, kun je gelijk doorlinken naar de full text van de gevonden artikelen. NLDA Library Bibliotheek NLDA, Pagina 11

12 Kan ik geavanceerder zoeken, Google en Summon zijn te algemeen? Een online database bevat wetenschappelijke informatie op een of meerdere vakgebieden, bijv. bedrijfseconomie, psychologie, elektrotechniek, computerwetenschappen, internationale betrekkingen etc. etc. In de diverse databases heb je mogelijkheden om geavanceerd te zoeken en zoekprofielen op te slaan. Zoek een database die bij je onderwerp past op: Kan ik meer informatie krijgen of hulp bij het zoeken? Heb je vragen over de dienstverlening van de bibliotheek? Vragen over lenen, verlengen, reserveren? Stel ze gerust. Je kunt ook mailen of In Breda en Den Helder zijn informatiespecialisten en senior-informatiespecialisten die je kunnen assisteren bij het zoeken naar informatie. Gebruikte literatuur Dasselaar, A. (2006). Handboek Internetresearch. Culemborg: van Duuren Media. Gruwel-Brand, S., & Wopereis, I. (2010). Word informatievaardig! Groningen: Noordhoff. Sanders, E. (2012). Eerste hulp bij e-onderzoek : slimmer zoeken slimmer documenteren. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. Veen, M. v., & Westerkamp, K. (2008). Deskresearch. Amsterdam: Pearson. Werkgroep Normering Informatievaardigheden. (2009). Informatievaardigheid : normen voor het hoger onderwijs. S.l.: Loowi. Bibliotheek NLDA, Pagina 12

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp Welke zoektermen Welke bronnen Zoeken naar informatie Welke informatiebronnen Kiezen en beoordelen van informatie

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp? Welke zoektermen? Welke bronnen? Zoeken naar informatie Welke informatiebron gebruik je? Hoe zoek je digitale

Nadere informatie

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen.

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. 1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. Vooraleer je aan een literatuuronderzoek begint, is het belangrijk om voldoende informatie over je onderwerp te verzamelen via vakwoordenboeken,

Nadere informatie

Wat is een theoretisch kader?

Wat is een theoretisch kader? AOS docentonderzoek bijeenkomst 3 Theoretisch kader & bibliotheekinstructie Rian Aarts & Kitty Leuverink Wat is een theoretisch kader? (Verdiepende probleemanalyse) Een theoretisch kader is een overzicht

Nadere informatie

1/16/2017. Wat is een theoretisch kader? Opdracht. Het forum. AOS docentonderzoek bijeenkomst 3 Theoretisch kader & bibliotheekinstructie

1/16/2017. Wat is een theoretisch kader? Opdracht. Het forum. AOS docentonderzoek bijeenkomst 3 Theoretisch kader & bibliotheekinstructie Het forum AOS docentonderzoek bijeenkomst 3 Theoretisch kader & bibliotheekinstructie Rian Aarts & Kitty Leuverink Wat is een theoretisch kader? (Verdiepende probleemanalyse) Een theoretisch kader is een

Nadere informatie

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Zoeken naar goede bronnen Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Kennismaken Dienstverlening docenten en studenten Test informatievaardigheden Korte rondgang digitale mediatheek Fontys

Nadere informatie

BRONNENONDERZOEK 2010/2011

BRONNENONDERZOEK 2010/2011 Bronnenonderzoek Namen Begeleiders Informatie verzamelen : inleiding Om informatie te verzamelen zul je verschillende bronnen moeten raadplegen. Al zoekende zul je merken dat er bronnen zijn waarvan je

Nadere informatie

20/11/2015 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

20/11/2015 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Enkele oefeningen +

Nadere informatie

Workshop. Zoeken naar goede Informatievaardigheden. bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben

Workshop. Zoeken naar goede Informatievaardigheden. bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben Workshop Zoeken naar goede Informatievaardigheden bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben 1 Waar vind je de PowerPointpresentatie? 2 http://www.flickr.com/photos/nypl/3109282915/

Nadere informatie

17/02/2017 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

17/02/2017 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 2016-2017 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Nuttige plaatsen

Nadere informatie

16/02/2016 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

16/02/2016 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Enkele oefeningen +

Nadere informatie

De Catalogus. De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl

De Catalogus. De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl De Catalogus De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl Inhoud De Catalogus bevat titelgegevens van boeken en e-books, tijdschriften en e-journals, brieven, kaarten

Nadere informatie

Ook thuis zijn de meeste informatiebronnen te raadplegen.

Ook thuis zijn de meeste informatiebronnen te raadplegen. Introductie bij de online workshop informatievaardigheden. Je leert zoeken in een aantal informatiebronnen (=databanken). LexisNexis is een van de databanken die jullie al kennen. Voor de Onderzoeksredactie

Nadere informatie

Bijzondere functionaliteiten die je niet in de standaard zoekmachine van Google aantreft. Enkele daarvan worden verder in deze handleiding besproken.

Bijzondere functionaliteiten die je niet in de standaard zoekmachine van Google aantreft. Enkele daarvan worden verder in deze handleiding besproken. Google Scholar is een zoekmachine van Google waarmee op eenvoudige wijze wetenschappelijke publicaties gevonden kunnen worden. Het aantal documenten dat in Google Scholar is opgenomen bedroeg medio 2014

Nadere informatie

Bibliotheek. introductie. Marc Goovaerts Femke Herbots

Bibliotheek. introductie. Marc Goovaerts Femke Herbots Bibliotheek introductie Marc Goovaerts Femke Herbots Inhoud Informatievaardigheden PubMed Website UHasselt Discovery Endnote Praktische info Informatievaardigheden Belang wetenschappelijke publicaties

Nadere informatie

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen 1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen Wanneer je als student in het hoger onderwijs de opdracht krijgt om te zoeken naar wetenschappelijke informatie heb je de keuze uit verschillende informatiebronnen.

Nadere informatie

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 1 Welke soorten informatiebronnen zijn er? Gebaseerd op de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 1 In deze module maak je kennis

Nadere informatie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Website faculteitsbibliotheek Zoekmachine LIMO: boeken, artikels, eindwerken, tijdschrifttitels, kranten 2 bib.kuleuven.be/sbib Zoeken: de start

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN. Handleidingen

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN. Handleidingen BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Handleidingen ProQuest Zoeken in ProQuest-databanken: ProQuest Sociology; Political Science; Social Science Journals; Social Services Abstracts; Sociological Abstracts

Nadere informatie

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 5 Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? Gebaseerd op module 3 van de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 5 In deze module

Nadere informatie

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2 Online Inhoud Over Endnote Online... 3 Aanmelden... 3 Voordat je begint!... 4 Tussenvoegsels in namen... 4 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 5 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Handleiding full text artikelen downloaden

Handleiding full text artikelen downloaden Handleiding full text artikelen downloaden Stap 1: Full text icoon in Pubmed... 2 Stap 2: HANQuest... 3 Stap 3 Google en Google Scholar.... 4 Stap 4: Lijst digitale tijdschriftabonnementen van de HAN Studiecentra...

Nadere informatie

ZOEKEN IN KLUWER NAVIGATOR

ZOEKEN IN KLUWER NAVIGATOR ZOEKEN IN KLUWER NAVIGATOR INLOGGEN ZOEKEN ZOEKFILTERS TIPS & TRUCS Kluwer Navigator bevat full text documenten uit verschillende soorten bronnen: wet- en regelgeving, artikelsgewijs commentaar, jurisprudentie

Nadere informatie

Informatievaardigheden Introductie EndNote

Informatievaardigheden Introductie EndNote Informatievaardigheden Introductie EndNote TU Delft Library Delft University of Technology Challenge the future TU Delft Library HowInformatievaardigheden to find and use scientific / EndNote information

Nadere informatie

Hand-out Informatievaardigheden FBE-Finance & Accounting HvA Bibliotheek Het webadres van de digitale bibliotheek:

Hand-out Informatievaardigheden FBE-Finance & Accounting HvA Bibliotheek Het webadres van de digitale bibliotheek: Hand-out Informatievaardigheden FBE-Finance & Accounting HvA Bibliotheek Het webadres van de digitale bibliotheek: www.hva.nl/bibliotheek Inhoudsopgave Zes stappen vóór en tijdens het zoeken... 1 Video

Nadere informatie

Inhoud van deze handleiding

Inhoud van deze handleiding Inhoud van deze handleiding Wat is Limo Werken in Limo Om optimaal te werken: meld je aan in LIMO, Thuiswerken = gebruik de EZProxy Zoeken in Limo Zoeken: algemeen Zoektips Zoeken: simple and advanced

Nadere informatie

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2 EndNote Web X6 Inhoud Over Endnote Web... 3 Aanmelden... 3 Samenwerking met Word (Cite while you write)... 5 Voordat je begint met invoeren... 7 Tussenvoegsels in namen... 7 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Workshop. Informatievaardigheden

Workshop. Informatievaardigheden Zoeken naar goede Bronnen Workshop Docenten Fontys OSO Informatievaardigheden Nathalie van den Eerenbeemt Augustus 2013 http://www.flickr.com/photos/nypl/3109282915/ 4 Waar kan ik goede bronnen vinden?

Nadere informatie

Wanneer je al in Limo aan het werken bent, kan je scopus intypen in de zoekbalk en Databases / E-journals aanduiden.

Wanneer je al in Limo aan het werken bent, kan je scopus intypen in de zoekbalk en Databases / E-journals aanduiden. SCOPUS 1. Beschrijving Scopus is een onderzoeksdatabank van Elsevier met abstracts van artikelen en boekhoofdstukken op alle vakgebieden. Het bevat tevens de verwijzingen uit en citaties van die artikelen

Nadere informatie

De Catalogus. Catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl

De Catalogus. Catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl De Catalogus Catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl Inhoud De Catalogus bevat titelgegevens van boeken en e-books, tijdschriften en e-journals, brieven, kaarten

Nadere informatie

Op zoek naar wetenschappelijke literatuur?

Op zoek naar wetenschappelijke literatuur? Op zoek naar wetenschappelijke literatuur? VERONIQUE DESPODT I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D T @ U G E N T. B E BLITS INFORMATIESESSIE - 21/04/2017 Blits?

Nadere informatie

Zoeken naar medische literatuur Marianne van der Heijden Bureau Andromeda 19 januari 2006

Zoeken naar medische literatuur Marianne van der Heijden Bureau Andromeda 19 januari 2006 Zoeken naar medische literatuur Marianne van der Heijden Bureau Andromeda 19 januari 2006 http:// www.bureau-andromeda.nl Zoeken naar Known item exact antwoord te geven b.v. adres, exacte naam van een

Nadere informatie

Op zoek naar wetenschappelijke literatuur?

Op zoek naar wetenschappelijke literatuur? Op zoek naar wetenschappelijke literatuur? VERONIQUE DESPODT I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D T @ U G E N T. B E BLITS INFORMATIESESSIE - 16/10/2017 Blits?

Nadere informatie

online informatieonderzoek

online informatieonderzoek online informatieonderzoek eric sieverts @sieverts sieverts@gmail.com GITP PAO - april 2016 kenmerken van informatieonderzoek 2 Doelgericht Plangericht Controleerbaar Herhaalbaar Betrouwbaar informatiebehoefte

Nadere informatie

ONDERZOEK EN PUBLICEREN

ONDERZOEK EN PUBLICEREN ONDERZOEK EN PUBLICEREN Stappenplan Bronnen / databanken Refworks Gastvrijheidsovereenkomsten Auteursrecht Open access HBO Kennisbank, lectoren.nl, Narcis Stappen onderzoeksvaardigheden 1. onderzoeksvraag

Nadere informatie

Bibliotheekinstructie CM. Specifiek zoeken, vinden en verwerken van informatie

Bibliotheekinstructie CM. Specifiek zoeken, vinden en verwerken van informatie Bibliotheekinstructie CM Specifiek zoeken, vinden en verwerken van informatie Bibliotheekcollectie In de collectie van de Bibliotheek Havikstraat zijn de volgende materialen te vinden Boeken Tijdschriften

Nadere informatie

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO?

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek Module 5 Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? Gebaseerd op module 3 van de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 5 In deze module

Nadere informatie

Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities

Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities I. Beschrijving van de databanken Het Web of Science

Nadere informatie

Workshop. Zoeken naar goede Informatievaardigheden. bronnen voor OSO!? Nathalie van den Eerenbeemt December 2014

Workshop. Zoeken naar goede Informatievaardigheden. bronnen voor OSO!? Nathalie van den Eerenbeemt December 2014 Workshop Zoeken naar goede Informatievaardigheden bronnen voor OSO!? Nathalie van den Eerenbeemt December 2014 1 Waar vind je WIKI Fontys OSO en de mediatheek? 2 Wiki Fontys OSO waar staat de ppt? http://www.fontysmediatheek.nl/wiki/home/wiki_fontys_oso

Nadere informatie

Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities

Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Kris Scheys september

Nadere informatie

LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS =

LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS = LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS = academische publicaties K.U.Leuven - databanken en e-book

Nadere informatie

Inhoud van deze handleiding

Inhoud van deze handleiding Inhoud van deze handleiding Wat is Limo Thuiswerken = gebruik de stuiterproxy Aanmelden in LIMO Zoeken in Limo Zoeken: algemeen Zoektips Zoeken: simple and advanced search Zoeken: simple search: een voorbeeld

Nadere informatie

Op zoek naar wetenschappelijke literatuur?

Op zoek naar wetenschappelijke literatuur? Op zoek naar wetenschappelijke literatuur? VERONIQUE DESPODT INFORMATIEMEDEWERKER KCGG VERONIQUE.DESPODT@UGENT.BE BLITS INFORMATIESESSIE VOOR STUDENTEN 29/11/2016 Blits? Initiatief: Kenniscentrum voor

Nadere informatie

Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index. Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities

Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index. Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities I. Beschrijving van de databanken Het Web of Science

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Opzoekingen

Eerste Hulp Bij Opzoekingen Eerste Hulp Bij Opzoekingen van boeken, tijdschriften, cd-roms, jaarverslagen, eindwerken, cursussen, vind je in in 1. De Limo-zoekmachine: waar? 1. Surf naar www.khlim.be/mediatheken OF: a. Surf naar

Nadere informatie

Opdrachten in databanken

Opdrachten in databanken Opdrachten in databanken Ad AC 2014-2015 Inhoud HvA Catalogus (Zoeken in de bibliotheek)... 1 Google Scholar... 2 CBS Statline... 2 Consumentenvertrouwen... 2 LexisNexis Academic... 3 Oefeningen Nieuws...

Nadere informatie

Zoekstrategieën voor succesvol zoeken

Zoekstrategieën voor succesvol zoeken Zoekstrategie Zoekstrategieën voor succesvol zoeken Vooral gericht op zoeksystemen, bestanden met goed gestructureerde (bibliografische) beschrijvingen van documenten Zoekstrategie doel: effectief en efficiënt

Nadere informatie

Zomerschool Vakdidactisch Onderzoek: Het schoolvak doet ertoe!

Zomerschool Vakdidactisch Onderzoek: Het schoolvak doet ertoe! Zomerschool Vakdidactisch Onderzoek: Het schoolvak doet ertoe! Online Zoeken naar Wetenschappelijke Bronnen Dries.debeer@lessius.eu Inhoud Wat is wetenschappelijke informatie? Waar vind je wetenschappelijke

Nadere informatie

PiCarta, Online Contents, NCC (Nederlandse Centrale Catalogus) Je kunt alle PiCarta subbestanden tegelijk doorzoeken, maar ook afzonderlijk.

PiCarta, Online Contents, NCC (Nederlandse Centrale Catalogus) Je kunt alle PiCarta subbestanden tegelijk doorzoeken, maar ook afzonderlijk. ZOEKEN IN PICARTA PiCarta, Online Contents, NCC (Nederlandse Centrale Catalogus) Je kunt alle PiCarta subbestanden tegelijk doorzoeken, maar ook afzonderlijk. EENVOUDIG ZOEKEN GEAVANCEERD ZOEKEN ZOEKGESCHIEDENIS

Nadere informatie

ZOEKEN MEDLINE COMPLETE

ZOEKEN MEDLINE COMPLETE ZOEKEN MEDLINE COMPLETE VERSCHILLEN MET PUBMED EENVOUDIG ZOEKEN UITGEBREID ZOEKEN ZOEKGESCHIEDENIS TIPS & TRUCS VERSCHILLEN MET PUBMED Je hebt direct toegang tot de fulltext van meer dan 2,400 medische

Nadere informatie

Het doen van literatuuronderzoek

Het doen van literatuuronderzoek Het doen van literatuuronderzoek Workshop Miniconferentie Kritisch denken in de wetenschap Saskia Brand-Gruwel Iwan Wopereis Invoegen Afbeelding homepage Boekenweek 2011 Pagina 2 Wat dan wel? Wat dan wel?

Nadere informatie

INSTRUMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN SCRIPTIESTUDENTEN

INSTRUMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN SCRIPTIESTUDENTEN INSTRUMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN SCRIPTIESTUDENTEN Medewerkers van de Bibliotheek Rechten hebben voor studenten, die starten met het schrijven van de scriptie, instrumenten ontwikkeld. De instrumenten

Nadere informatie

Web of Science: Social Sciences Citation Index en Aarts & Humanities Citation Index

Web of Science: Social Sciences Citation Index en Aarts & Humanities Citation Index Web of Science: Social Sciences Citation Index en Aarts & Humanities Citation Index I. Beschrijving van de databanken Het Web of Science behoort tot het ISI Web of Knowledge. De belangrijkste databanken

Nadere informatie

Zoeken in WorldCat Discovery

Zoeken in WorldCat Discovery Zoeken in WorldCat Discovery In de bibliotheekcatalogus vindt u alle boeken, e-books, tijdschriften, e-journals etc. van de Theologische Universiteit Kampen, maar ook die van vele andere Nederlandse en

Nadere informatie

Instellen Finchline Topics & Booleaans zoeken

Instellen Finchline Topics & Booleaans zoeken Instellen Finchline Topics & Booleaans zoeken Versie 3.0 Introductie In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je in Finchline topics kunt instellen. Een topic is een zoekactie naar een bepaald onderwerp.

Nadere informatie

Lees eerst de algemene handleiding Gebruik Collectie Persdocumentatie!

Lees eerst de algemene handleiding Gebruik Collectie Persdocumentatie! Handleiding LexisNexis Nov. 2008_Ahn Lees eerst de algemene handleiding Gebruik Collectie Persdocumentatie! Wendt u voor het gebruik van LexisNexis tot een van de medewerkers van de afdeling Persdocumentatie.

Nadere informatie

1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel

1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel 1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel 1. Toegang tot LIMO Om optimaal gebruik te kunnen maken van het zoekpotentieel van Limo moet je ervoor zorgen dat je verbonden

Nadere informatie

Scopus Zoeken in Scopus

Scopus Zoeken in Scopus BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Handleidingen Scopus Zoeken in Scopus Veerle Tuerlinckx september 2015 Inhoud Beschrijving... 5 1 Start (via Limo)... 6 2 Zoeken in SCOPUS... 6 2.1 Wat zijn citatie-indexen?...

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME DE BIBLIOTHEEK: AANBOD VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME DE BIBLIOTHEEK: AANBOD VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME DE BIBLIOTHEEK: AANBOD VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK BESTAAT UIT : De Centrale Bibliotheek : Universiteitscomplex gebouw I, Leysweg

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

+DQGOHLGLQJYRRUKHW]RHNHQLQ

+DQGOHLGLQJYRRUKHW]RHNHQLQ +DQGOHLGLQJYRRUKHW]RHNHQLQ,19(57 &DPSXVELEOLRWKHHN%LRPHGLVFKH:HWHQVFKDSSHQ 'HFHPEHU ,19(57LQGH[YDQGH1HGHUODQGVWDOLJHYHUSOHHJNXQGLJHOLWHUDWXXU Wat is invert? Eenvoudig zoeken Geavanceerd zoeken In welk

Nadere informatie

ZOEKRESULTAAT: SORTEREN EN VERFIJNEN (FILTERS)

ZOEKRESULTAAT: SORTEREN EN VERFIJNEN (FILTERS) ZOEKEN IN LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE (LISA) EENVOUDIG ZOEKEN UITGEBREID ZOEKEN (ADVANCED SEARCH) ZOEKGESCHIEDENIS (RECENT SEARCHES) TIPS & TRUCS EENVOUDIG ZOEKEN Als je naar LISA gaat kom je automatisch

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 2 februari 2015 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Slimmer zoeken op internet

Slimmer zoeken op internet Slimmer zoeken op internet Voor het profielwerkstuk Havo en VWO Wanneer gebruik je een databank of een zoekmachine? Wil je informatie verzamelen over een bepaald onderwerp? Gebruik een databank of startpagina

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Communicatiewetenschappen

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Communicatiewetenschappen Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Communicatiewetenschappen Website faculteitsbibliotheek Zoekmachine LIMO: boeken, artikels, eindwerken, tijdschrifttitels, kranten Specifieke

Nadere informatie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Antropologie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Antropologie Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Antropologie Website faculteitsbibliotheek Zoekmachine LIMO: boeken, artikels, eindwerken, tijdschrifttitels, kranten Specifieke databanken:

Nadere informatie

1.1 medline. 1.2 PubMed

1.1 medline. 1.2 PubMed De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor evidence-based medicine; niet alleen in de medische professie, maar ook bij de paramedici en verpleegkundigen (evidencebased practice, evidence-based

Nadere informatie

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2 Inhoud Over Endnote... 3 Endnote installeren... 4 Een library aanmaken... 5 Voordat je begint!... 6 Tussenvoegsels in namen... 6 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 7 Handmatig

Nadere informatie

INHOUD. Wat zoek je?... 2 Waar zoek je?... 4 Hoe zoek ik?... 8 Wat heb ik?...10. Naam. Opleiding. Project. Datum

INHOUD. Wat zoek je?... 2 Waar zoek je?... 4 Hoe zoek ik?... 8 Wat heb ik?...10. Naam. Opleiding. Project. Datum INHOUD Wat zoek je?... Waar zoek je?... 4 Hoe zoek ik?... 8 Wat heb ik?...0 Naam Opleiding Project Datum WAT ZOEK JE? Oriëntatie: Welke bronnen gebruik je? Om een globaal beeld te krijgen van je onderwerp

Nadere informatie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Antropologie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Antropologie Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Antropologie Website faculteitsbibliotheek Zoekmachine LIMO: boeken, artikels, eindwerken, tijdschrifttitels, kranten Specifieke databanken:

Nadere informatie

2. Hoe zoeken in deze databank?... 2. 2.1 Snelzoeken... 2. 2.2 Eenvoudig zoeken... 4. 2.3 Geavanceerd zoeken... 5. 2.4 Zoeken via zoekbomen...

2. Hoe zoeken in deze databank?... 2. 2.1 Snelzoeken... 2. 2.2 Eenvoudig zoeken... 4. 2.3 Geavanceerd zoeken... 5. 2.4 Zoeken via zoekbomen... Abraham Gids voor het gebruik van de databank Inhoudsopgave 1. Wat is Abraham?... 2 2. Hoe zoeken in deze databank?... 2 2.1 Snelzoeken... 2 2.2 Eenvoudig zoeken... 4 2.3 Geavanceerd zoeken... 5 2.4 Zoeken

Nadere informatie

Informatie zoeken via het internet

Informatie zoeken via het internet Informatie zoeken via het internet 1 Doelstelling Na bestudering van dit hoofdstuk is de lezer in staat zelfstandig informatie op te zoeken. Voorwaarden hiervoor zijn dat de lezer: met een personal computer

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Opzoekingen

Eerste Hulp Bij Opzoekingen Eerste Hulp Bij Opzoekingen van boeken, tijdschriften, cd-roms, jaarverslagen, eindwerken, cursussen, vind je in in 1. De Limo-zoekmachine: waar? 1. Surf naar www.khlim.be/mediatheken OF: a. Surf naar

Nadere informatie

LOOWI 7 oktober 2005 Toetsen van Informatievaardigheden Bert Boxem, UT

LOOWI 7 oktober 2005 Toetsen van Informatievaardigheden Bert Boxem, UT LOOWI 7 oktober 2005 Toetsen van Informatievaardigheden Bert Boxem, UT Inleiding Programma Harrie Knippenberg, KUN Ingeborg Nagel, SMST Delft/Leiden Bekijken van diverse opgestuurde toetsmaterialen (HIT

Nadere informatie

ZOEKEN IN PROQUEST SOCIAL SCIENCES

ZOEKEN IN PROQUEST SOCIAL SCIENCES ZOEKEN IN PROQUEST SOCIAL SCIENCES EENVOUDIG ZOEKEN UITGEBREID ZOEKEN (ADVANCED SEARCH) ZOEKGESCHIEDENIS (RECENT SEARCHES) BLADEREN (BROWSE) TIPS & TRUCS EENVOUDIG ZOEKEN Als je naar ProQuest Social Sciences

Nadere informatie

Handleiding full text databanken

Handleiding full text databanken Handleiding full text databanken Inhoud Academic Search Premier (EBSCO)... 1 CatchWord (Ingenta)... 12 IDEAL (Academic Press)... 19 ScienceDirect (Elsevier Science)... 23 Full text vanuit Aleph via SFX-link...

Nadere informatie

betere "discovery", "delivery", rapporteren & bijblijven

betere discovery, delivery, rapporteren & bijblijven betere "discovery", "delivery", rapporteren & bijblijven eric sieverts @sieverts sieverts@gmail.com GITP PAO -april 2016 verbeteren van zoekresultaten wat is er mis met mijn zoekresultaat? te veel relevante

Nadere informatie

Web of Science: SCI, SSCI en AHCI

Web of Science: SCI, SSCI en AHCI Web of Science: SCI, SSCI en AHCI De Web of Science Citation index is toegankelijk via de Web of Knowledge (Wok), een portaalsite van het Institute of Scientific Information (ISI). De Web of Science Citation

Nadere informatie

Workshop Informatievaardigheden

Workshop Informatievaardigheden Kennismaking digitale mediatheek Fontys Workshop Informatievaardigheden Nathalie van den Eerenbeemt Augustus 2013 http://www.flickr.com/photos/nypl/3109282915/ 4 Waar kan ik goede bronnen vinden? En hoe

Nadere informatie

De Digitale Bibliotheek. Toegang tot databases en e-journals digitallibrary.leidenuniv.nl

De Digitale Bibliotheek. Toegang tot databases en e-journals digitallibrary.leidenuniv.nl De Digitale Bibliotheek Toegang tot databases en e-journals Wat is de Digitale Bibliotheek? De Digitale Bibliotheek is de toegangspoort van de Universiteitsbibliotheken Leiden tot een groot aanbod aan:

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Kris Scheys oktober

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities, Book Citation

Nadere informatie

ZOEKEN IN SPORTDISCUS

ZOEKEN IN SPORTDISCUS ZOEKEN IN SPORTDISCUS EENVOUDIG ZOEKEN ZOEKRESULTAAT: SORTEREN EN VERFIJNEN (FILTERS) GEAVANCEERD ZOEKEN SEARCH HISTORY DE THESAURUS (wat is het?) ZOEKEN MET DE THESAURUS EENVOUDIG ZOEKEN Als je naar SPORTDiscus

Nadere informatie

Slimmer zoeken op internet

Slimmer zoeken op internet Slimmer zoeken op internet Alleen voor INTERN gebruik bij Hogeschool Rotterdam Publicatie elders niet toegestaan Een praktische gids voor wie optimaal gebruik wil maken van internet Ewoud Sanders Door

Nadere informatie

Openingstijden: Maandag t/m donderdag: 09.00 21.30 uur*

Openingstijden: Maandag t/m donderdag: 09.00 21.30 uur* Algemene Informatie De Bibliotheek Rechten maakt deel uit van de Universiteitsbibliotheek. De bibliotheek biedt de gebruikers: - een gedegen en actuele collectie publicaties, die gericht is op ondersteuning

Nadere informatie

Als je naar ERIC gaat kom je automatisch bij Basic Search (eenvoudig zoeken).

Als je naar ERIC gaat kom je automatisch bij Basic Search (eenvoudig zoeken). ZOEKEN IN ERIC EENVOUDIG ZOEKEN ZOEKRESULTAAT: SORTEREN EN VERFIJNEN (FILTERS) GEAVANCEERD ZOEKEN SEARCH HISTORY DE THESAURUS (wat is het?) ZOEKEN MET DE THESAURUS EEN TWEEDE THESAURUSTERM TOEVOEGEN EENVOUDIG

Nadere informatie

Bronnen voor genderstudies

Bronnen voor genderstudies Bronnen voor genderstudies Deel 1: Belangrijke werkinstrumenten in een wetenschappelijke bibliotheek - Catalogi 1. Algemeen 2. ALEPH Online versus CDROM Browse versus search Basket en mail Trefwoorden

Nadere informatie

Korte Handleiding bij het gebruik van de Digitale Bibliotheek

Korte Handleiding bij het gebruik van de Digitale Bibliotheek Korte Handleiding bij het gebruik van de Digitale Bibliotheek http://digitallibrary.leidenuniv.nl Wat zit er in de Digitale Bibliotheek? 1. Databases, hier gebruikt als verzamelnaam voor allerlei soorten

Nadere informatie

ZOEKEN IN BUSINESS SOURCE PREMIER

ZOEKEN IN BUSINESS SOURCE PREMIER ZOEKEN IN BUSINESS SOURCE PREMIER ZOEKEN IN BUSINESS SOURCE PREMIER EENVOUDIG ZOEKEN ZOEKRESULTAAT: SORTEREN EN VERFIJNEN (FILTERS) GEAVANCEERD ZOEKEN SEARCH HISTORY ZOEKEN NAAR LANDENINFORMATIE ZOEKEN

Nadere informatie

Bronnenonderzoek Lennert Holvoet Bibliotheek UHasselt

Bronnenonderzoek Lennert Holvoet Bibliotheek UHasselt Bronnenonderzoek Lennert Holvoet Bibliotheek UHasselt bronnenonderzoek 1 Inhoud Bronnen in de Uhasselt Bibliotheek Wetenschappelijke publicaties Informatievaardigheden bronnenonderzoek 2 Inhoud Bronnen

Nadere informatie

EBSCO-databanken : Communication and Mass Media Complete, Green File & International Political Science Abstracts

EBSCO-databanken : Communication and Mass Media Complete, Green File & International Political Science Abstracts EBSCO-databanken : Communication and Mass Media Complete, Green File & International Political Science Abstracts 1. Beschrijving van de databanken EBSCOhost is de overkoepelende naam voor toegang tot een

Nadere informatie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Sociologie / Sociaal Werk

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Sociologie / Sociaal Werk Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Sociologie / Sociaal Werk Website faculteitsbibliotheek Zoekmachine LIMO: boeken, artikels, eindwerken, tijdschrifttitels, kranten Specifieke

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Opzoekingen in van boeken, tijdschriften, e-bronnen,

Eerste Hulp Bij Opzoekingen in van boeken, tijdschriften, e-bronnen, Eerste Hulp Bij Opzoekingen in van boeken, tijdschriften, e-bronnen, 1. De Limo-zoekmachine: wat? Limo is de centrale zoekinterface waarmee onderzoekers en studenten verbonden aan de Associatie KU Leuven

Nadere informatie

Handout bij de cursus RefWorks

Handout bij de cursus RefWorks Universiteitsbibliotheek Handout bij de cursus RefWorks 1. Beginnen met RefWorks - een account openen en aanpassen, inloggen 2. Referenties exporteren naar RefWorks - vanuit CatalogusPlus, catalogus, databases

Nadere informatie

Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor

Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor Versie feb. 2015 pag. 38 Endnote output: 1. Organiseer je database 2. Doorzoek de referenties in je database 3. Publiceren,

Nadere informatie

Opdracht zoeken en vinden van informatie

Opdracht zoeken en vinden van informatie Opdracht zoeken en vinden van informatie Opdracht 1, zoekvraag bepalen: Voordat je informatie gaat zoeken, is het handig om eerst je zoekvraag te bepalen. Anders krijg je veel informatie waar je niets

Nadere informatie

LexisNexis Academic Quickcard

LexisNexis Academic Quickcard LexisNexis Academic Quickcard LET OP De beschikbare velden hangt af van het aanbod van je bibliotheek. Heb je hier vragen over, ga dan naar de informatie specialist aan de balie. 1. Doorzoek het nieuws:

Nadere informatie

HET ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR. Hans Bodlaender

HET ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR. Hans Bodlaender HET ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR Hans Bodlaender Deze presentatie 2 Wat voor soort literatuur bestaat er? Hoe wordt die gemaakt? Hoe vind je relevante literatuur? Gebruik bronnen 3 Voordat je

Nadere informatie