Ethiek & Internet (of Things)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ethiek & Internet (of Things)"

Transcriptie

1 Ethiek & Internet (of Things) Postgraduaat multimedia & communicatie Sociaal en participatief gebruik van nieuwe media 25 februari 2014 Katleen Gabriels iminds-smit, VUB

2

3 DEEL I: Theoretische perspectieven Morele paniek (verleden) Technologie; Sociaal constructivisme Ethische aspecten van internet en Internet of Things (IoT) (heden toekomst) Excursus: Conversatiemanagement

4 DEEL II: Aan de slag Vertaalslag naar eigen werkcontext (opgesplitst in groepen) Wat zou IoT kunnen betekenen voor jullie organisaties? Presentaties en groepsdiscussie

5 Doelstellingen Blik op nieuwe media / technologieën opentrekken en nuanceren (philosophy of technology) Introductie IoT Aandacht voor de ethische aspecten van internet en IoT (ethics of technology) Mogelijkheden, valkuilen, ethische & kritische reflectie Denkoefening: Web 1.0 -> Web 2.0 -> mobiel internet -> IoT

6 Deel I: Theoretische perspectieven

7 Definitie: Moraliteit The individual reflection of habits and norms that are given within a specific cultural context (i.e. morals) to personal codes of conduct When personal behavior is reflected in awareness - behavior, principles, judgments, norms, and values - on an individual level Part of human nature and human evolution Social realities Embodied moral subjects

8 Definitie: Ethiek Morality becomes an object of scientific research in the academic discipline of ethics, moral philosophy, or moral sciences Ethics deals with the systematic and critical reflection on morals and morality and refers to a specific field of philosophical study Computer ethics, techno-ethics (applied ethics)

9 Nieuwe media & morele paniek Nieuwe media zorgen voor polarisatie in het debat moral panic (Cohen, 1972), media panic (Drotner, 1999) Bedreiging voor de sociale orde en voor maatschappelijke en culturele normen en waarden (gevoel van verlies) Moral panics serve as ideological safety valves whose effect it is to restore social equilibrium (Drotner, 1999, p. 597).

10 Morele paniek: Radio De Standaard, , p. 1 Het radio-toestel in uw kamer is iets neutraals, maar het houdt op neutraal te zijn, zoodra gij het aanzet en luistert of laat luisteren, immers, dan maakt gij een keuze, of laat gij keuze maken tusschen goed en kwaad, naarmate de omroep die gij aanzet, de drager is van goed of van kwaad. De Standaard, , p. 1 Zij mogen het geen oogenblik vergeten, dat zij de behoeders zijn van hunne kinderen en van al degenen, die bij hen inwonen en aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Zij moeten nog zorg dragen, dat deze door middel van de radio in hun godsdienstige en zedelijk leven niet geschaad worden, maar gebaat.

11 Morele paniek: Televisie De Standaard, , p. 7 Een kode voor de ouders. T.V. is geen mechanische baby-sitter. De T.V.-Kode blijft niet bij algemene beschouwingen. Men heeft op die vergadering ook getracht konkrete richtlijnen uit te stippelen. Zo onder meer dat de kinderen ten minste vijf à zes jaar oud moeten zijn om met vrucht naar de T.V.-uitzendingen te kijken. (Daarbij dient dan wel een uitzondering gemaakt voor de specifieke jeugduitzendingen).

12 Het zoeken naar het midden Media panics over nieuwe media zijn niet nieuw (historisch kader): every new panic develops as if it was the first time such issues were debated in public, and yet the debates are strikingly similar (Drotner, 1999, p. 610). Sturken et al., 2004: een nieuwe technologie gaat in het denken van mensen beschouwd worden als een transformerende kracht, vanuit hun eigen referentiekader maakt het een aantal zaken mogelijk (optimisme) ofwel gaat het goede zaken van de gekende wereld doen verdwijnen (pessimisme) Nuance is nodig, zonder in een overdreven optimistisch (utopisch vooruitgangsgeloof) of pessimistisch discours te vervallen: het zoeken van het midden

13 Sociaal constructivisme Social constructivism considers technology not just as a collection of concrete artefacts, but also in light of the practices around it and its embeddedness in social, cultural, moral contexts Technische artefacten en systemen zijn sociale constructen User studies: nieuwe technologie > domestication (huishoudterm) -> normalization

14 Sociaal constructivisme: voorbeelden Fiets: van machomachine tot vervoermiddel Foto:

15 Sociaal constructivisme: voorbeelden Minitel ARPANet (Advanced Research Projects Agency Network) Communicative resources interpretative flexibility Foto:

16 Technologie is niet neutraal Technologies play an active part in shaping their environments (Brey, 2000) Ingebed in sociale processen en context Winner (1980): Do artifacts have politics? Google zoektermen (trust) hidden morality, mediated morality

17 Virtualiteit en moraliteit De vraag hoe technologie de relatie tot het zelf, de ander en de wereld verandert, is een oude maar altijd actuele vraag Interpersoonlijk (e.g. reputatieschade via roddel) <> via technologie (e.g. hacken) Verschillende lagen: individuen; overheid; bedrijven;...

18 Internet en ethische problemen Big data, privacy, surveillance (overheid, bedrijf) ik heb niks te verbergen <> intiem kapitaal The right to be forgotten Je identiteit valt nooit samen met een digitale dataset, maar bedrijven en overheden kunnen het wel op die manier misbruiken (e.g. LGBT) Reikwijdte, snelheid en onmiddellijkheid <> onvoorspelbaarheid gevolgen (controleverlies) Reproductie (illegaal kopiëren), old concerns, new manifestations Anonimiteit, bedrog: verschijnen-verdwijnen <> morele betrokkenheid, verantwoordelijkheid, trust

19 Ethische problemen in transitie Web 1.0: weinig dynamisch, weinig inbreng Web 2.0: verhoogde interactie, participatie, productie (usercreated content; produsage, e.g. Wikipedia) Mobiel internet: fysieke act van in- en uitloggen verdwijnt, smartphone als verlengstuk van de hand Transitie technologie > verschuiving ethische problemen Treinincident Meuris (gebrek aan ethisch debat) Wegpiraat en dashcam (de virtuele schandpaal) Sharing klasfoto busramp Sierre 2012

20 IoT: Definitie The Internet of Things builds out from today s internet by creating a pervasive and self-organising network of connected, identifiable and addressable physical objects enabling application development through the use of embedded chips Identificeerbare objecten (sensor geeft informatie over het object en de omgeving er rond) die met elkaar communiceren via het internet (object wordt geïntegreerd in het netwerk) thing = metafoor voor alle dingen

21 IoT: Internet in transitie Web 1.0 -> Web 2.0 -> mobiel internet -> IoT Mensen zijn verbonden (sociaal medium) <> objecten zijn verbonden Wat op het internet verschijnt, verschijnt er door menselijke inbreng <> apparaten communiceren zonder menselijke inbreng Deterritorialiserend <> territorialiserend (lokaal) Voortdurend in het netwerk: constant verbonden met elkaar en met de dingen

22 IoT: Voorbeelden Van passieve naar actieve labels: objecten sturen zelf informatie (QR code, RFID chip) IoT heeft gevolgen voor industrieën; NGO; beleid; overheid; onderwijs; economie; innovatie en ontwikkeling; consumenten (eindgebruikers); Ongekende mogelijkheden (Beecham diagram) Voorbeelden: Domotica Slimme contactlens Landbouw Vending machine

23 IoT: Voordelen Het gemak (tijdbesparend): een systeem van systemen ontstaat doordat objecten voortdurend met elkaar in verbinding staan (zoeken patronen in de data die uitgewisseld worden); de apparatuur past zich aan, neemt werk van je over Comfort e-health Efficiënter, ook m.b.t. veiligheid Energiesparend (bv. inzake slimme woning)

24 IoT: Valkuilen I Centralisatie door grote bedrijven (e.g. Nest Labs Google) Onvoorspelbaar, niet transparant wie er inzage heeft (ook moeilijk te voorzien op lange termijn) Gepersonaliseerde marketing Surveillance versus privacy Databescherming: voortdurende tracking (monitoring), gevoelige informatie, kwetsbare individuen

25 IoT: Valkuilen II Geen informed consent over wat er gebeurt met je data Problemen met vertrouwen, gezien er geen sprake is van een open relatie Alomtegenwoordigheid <> onzichtbaarheid van data die opgeslagen, uitgewisseld, verwerkt,... worden Er is constante connectiviteit

26 IoT: Valkuilen III Black box: enkel de bedrijven weten er het fijne van, niet de consument / eindgebruiker Verdwijnen van mogelijkheid tot opt out, verdwijnen van keuzemogelijkheid <> keuzemogelijkheid als deel van menselijke vrijheid en autonomie De enige manier om je privacy te beschermen, is door geen gebruik te maken van IoT, waardoor je de voordelen ervan misloopt (<> IoT op openbare plaatsen)

27 IoT: Valkuilen IV Kwetsbaarheid, op afstand bedienbaar middels een app op de smartphone: kan gestolen/gehackt worden Kwetsbaarheid inzake veiligheid: cybersecurity (e.g. hacking); crashes; datalekken;

28 ! Belang van beleid, onderwijs, mediageletterdheid, bewustwording empowered, aware, informed & literate individuals Belang van open source Inspraak door eindgebruikers (technologie als sociaal construct)

29 Conversatiemanagement I Digitale etiquette Mediawijsheid Opstellen van Code of conduct voor gebruikers Altijd vriendelijk en professioneel blijven Altijd snel antwoorden Nooit negatief, agressief of onbeleefd worden Je identiteit kenbaar maken Maar: relativeer ( haters gonna hate )

30 Conversatiemanagement II Know what to do with negative comments Have a flow worked out Determine who is involved in responses Admit to mistakes and thank those who bring it to attention Respond kindly Only delete comments as a last resort

31 Deel II: Aan de slag

32 Fictief EU-project in het kader van Horizon 2020 (The EU Framework Programme for Research and Innovation) Opdracht: Schrijf een projectvoorstel om voor 2 jaren een project op te starten rond the Internet of Things, geïmplementeerd in de werkomgeving/organisatie Het project moet een samenwerking met andere partners zijn, zoals ontwikkelaars, maar ook andere partners, bv. museum onderwijs gemeente The sky is the limit (budget, manmaanden,... even niet relevant)

33 Structuur 1. Objectieven: Wat zijn de doelstellingen van het project? Wat is het beoogde eindresultaat? Wie zijn de partners? 2. Current state-of-the-art: Wat is de huidige gang van zaken? 3. Hoe gaat de huidige situatie veranderen en verbeteren dankzij het project (dus dankzij IoT)? Wat is de meerwaarde (vernieuwing) van het project? 4. Wie zijn de stakeholders? Wie zijn de eindgebruikers? 5. Wat is de impact van het project? Voordelen? Valkuilen? 6. Ethische reflectie: Welke opdrachten geef je aan de ontwikkelaars inzake ethiek (belang van ethisch design en verantwoordelijkheden voor de designer)? Welke gegevens zijn privé of gevoelig? Welke informatie zou je zelf niet willen delen? Hoe ga je om met big data? Worden er ook data van kinderen opgeslagen?...?

34 Referentielijst (1) Baym, N. K. (2010). Personal connections in the digital age. Cambridge: Polity press. Brey, P. (2000/2004). Disclosive computer ethics. In R. A. Spinello, & H. T. Tavani (Eds.) (2004). Readings in cyberethics. Second edition. Sudbury, MA: Jones and Bartlett publishers, pp Cavalier, R. J. (Ed.) (2005). The impact of the internet on our moral lives. Albany: State university of New York press. Cohen, S. (1972). Folk devils and moral panics. London: McGibbon & Gee. Cormode, G., & Krishnamurthy, B. (2008). Key differences between Web 1.0 and Web 2.0. First monday 13 (6). Drotner, K. (1999). Dangerous media? Panic discourses and dilemmas of modernity, Paedagogica Historica 35 (3): pp Feenberg, A. (1999/2008). Questioning technology. New York: Routledge. Gabriels, K. (2011). Ethics and morality in virtual space. In K. Poels, & S. Malliet (Eds.) (2011). Vice City Virtue: Moral issues in digital game play. Leuven: Acco uitgeverij, pp

35 Referentielijst (2) Johnson, D. G. (1985/2009). Computer ethics (Fourth edition). New Jersey: Pearson education international. Johnson, D. G. (2004). Ethics on-line. In R. A. Spinello, & H. T. Tavani (Eds.) (2004). Readings in cyberethics. Second edition. Sudbury, MA: Jones and Bartlett publishers, pp Jordan, T. (2000). Cyberpower: The culture and politics of cyberspace and the internet. London / New York: Routledge. Lievrouw, L. A., & Livingstone, S. (2002). The social shaping and consequences of ICTs. In L. A. Lievrouw, & S. Livingstone (Eds.) (2002). Handbook of new media. Social shaping and consequences of ICTs. London: Sage, pp Mitcham, C. (1994). Thinking through technology. The path between engineering and philosophy. Chicago: The university of Chicago press. Murphie, A., & Potts, J. (2003). Culture & technology. New York: Palgrave MacMillan.

36 Referentielijst (3) Sturken, M., Thomas, D., & Ball-Rokeach, S. J. (2004). Technological visions: The hopes and fears that shape new technologies. Philadelphia: Temple university press. Verkerk, M. J., Hoogland, J., van der Stoep, J., & de Vries, M. J. (2007). Denken, ontwerpen, maken. Basisboek techniekfilosofie. Amsterdam: Boom. Winner, L. (1980). Do artifacts have politics? Daedalus 109 (1). Artikels uit De Standaard: Mr. Jansen over de radio en haar gevaren In: De Standaard, , p. 1. Nederland s Aartsbisschop treedt in het krijt voor den Katholieke Radio Omroep. Een herderlijk schrijven van Z.H.Exc.Mgr Jansen In: De Standaard, , p. 1. Een kode voor de ouders. T.V. is geen mechanische baby-sitter In: De Standaard, , p. 7

De Stad als Interface Digitale Media en Stedelijke Openbaarheid. Martijn de Waal

De Stad als Interface Digitale Media en Stedelijke Openbaarheid. Martijn de Waal De Stad als Interface Digitale Media en Stedelijke Openbaarheid Martijn de Waal Martijn de Waal Zeeburgerdijk 58 B 1094 AE Amsterdam www.martijndewaal.nl mw@dds.nl +31628431613 Omslagontwerp: Studio Léon

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Internet en democratie: versterken ze elkaar of toch niet?

Internet en democratie: versterken ze elkaar of toch niet? 92 Internet en democratie: versterken ze elkaar of toch niet? De democratie na het internet is een andere is dan die voor het internet. Het biedt ongekende mogelijkheden, zoals de uitwisseling van informatie

Nadere informatie

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Prof. Dr. J. Strikwerda 14 januari 2010 Leeratelier Strategisch Organisatieontwerp NSOB Onderwerp en strekking van dit seminar

Nadere informatie

De wedloop om kennis. De kennissamenleving in internationaal perspectief

De wedloop om kennis. De kennissamenleving in internationaal perspectief De wedloop om kennis De kennissamenleving in internationaal perspectief Juni 2012 1 Voorwoord Deze notitie gaat over de kennissamenleving van de toekomst. Wat moet Nederland doen om in een snel veranderende

Nadere informatie

Afstudeerscriptie over online participatie

Afstudeerscriptie over online participatie Afstudeerscriptie over online participatie Een exploratief onderzoek naar de verschillende aspecten van online participatie om een beter inzicht te geven hoe aangezet kan worden tot en gebruik gemaakt

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

van autonome robots tot zilte aardappels

van autonome robots tot zilte aardappels STT 81 van autonome robots tot zilte aardappels Toekomstverkenning naar de invloed van technologische ontwikkelingen op de agri- & foodsector tot 2050 Silke de Wilde red. Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Nadere informatie

Social media en de kansen voor het onderwijs

Social media en de kansen voor het onderwijs Social media en de kansen voor het onderwijs Auteur: Mark Schoondorp (Winkwaves) Versie 1 12-03-2010 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Social media en de humanisten 4

Nadere informatie

What you want, whether you want it or not

What you want, whether you want it or not What you want, whether you want it or not Een onderzoek naar de door Web 2.0 veroorzaakte verandering in online gebruikersmacht en de invloed hiervan op marketingstrategieën. 1 What you want, whether you

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels Code of Conduct Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit van Tilburg pagina 2-10 Tilburg University s rules of behaviour page

Nadere informatie

Digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs: een conceptueel kader

Digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs: een conceptueel kader Digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs: een conceptueel kader SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Digitale geletterdheid en 21 e eeuwse vaardigheden

Nadere informatie

Mens- en maatschappijvisie

Mens- en maatschappijvisie Mens- en maatschappijvisie Een visie biedt ons een kader dat ons denken en ons handelen richting geeft. Het biedt ons denken een vertrekpunt en ons handelen een eindpunt. Ook outreachend werken moet vertrekken

Nadere informatie

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie 3 Voorwoord Informatie-

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie

ICSS CYBERSECURITY CONFERENCE LEUVEN VERRASSENDE EN MINDER VERRASSENDE VASTSTELLINGEN EN INZICHTEN

ICSS CYBERSECURITY CONFERENCE LEUVEN VERRASSENDE EN MINDER VERRASSENDE VASTSTELLINGEN EN INZICHTEN INFO SECURITY MAGAZINE JAARGANG 1 - MAART 2015 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.BE ICSS CYBERSECURITY CONFERENCE LEUVEN VERRASSENDE EN MINDER VERRASSENDE VASTSTELLINGEN EN INZICHTEN WE LEREN NIET VAN ONZE FOUTEN,

Nadere informatie

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Eindhoven, januari 2013 Open Data 4 Health Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Praktische gegevens Initiatief Open Data 4 Health Organisatie Coöperatie Slimmer Leven 2020 Brainport Development NV Postadres

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Bereid je voor op het internet van de toekomst

Bereid je voor op het internet van de toekomst Bereid je voor op het internet van de toekomst whitepaper Project De toekomst van het internet: de API Auteur Bernie van Hegelsom bernie.van.hegelsom@freshheads.com Producent Freshheads BV Aantal pagina

Nadere informatie

We the Web. De herovering van het leven op de hectiek. Trendrapport. Door Sander Duivestein en Jaap Bloem

We the Web. De herovering van het leven op de hectiek. Trendrapport. Door Sander Duivestein en Jaap Bloem We the Web De herovering van het leven op de hectiek Trendrapport Door Sander Duivestein en Jaap Bloem Colofon We the Web - De herovering van het leven op de hectiek Eerste uitgave februari 2011 Uitgever

Nadere informatie

De zwarte kant van sociale media

De zwarte kant van sociale media De zwarte kant van sociale media Alarmbellen, analyse en de way-out Sander Duivestein & Jaap Bloem Vision Inspiration Navigation Trends vint.sogeti.com vint@sogeti.nl II Inhoud Inhoud 1 The Dark Side of

Nadere informatie

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam.

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. 1 2 7 5 Applied Research 1 2 3 4 5 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on

Nadere informatie

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Over diplomaten en activisten Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Marianne Cense Rutgers WPF 2013 De titel van dit rapport, Over

Nadere informatie

VERKENNING TECHNOLOGISCHE INNOVATIES IN DE LEEFOMGEVING JANUARI 2015

VERKENNING TECHNOLOGISCHE INNOVATIES IN DE LEEFOMGEVING JANUARI 2015 VERKENNING TECHNOLOGISCHE INNOVATIES IN DE LEEFOMGEVING JANUARI 2015 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor

Nadere informatie

Marcel van Kuijk Universiteit van Tilburg November 2007. Recht op toegang tot het internet?

Marcel van Kuijk Universiteit van Tilburg November 2007. Recht op toegang tot het internet? Marcel van Kuijk Universiteit van Tilburg November 2007 Recht op toegang tot het internet? The internet is as diverse as human thought * * ACLU v. Reno, 929 F. Supp. 824, 830-849 (ED Pa. 1996) at 842

Nadere informatie

SMBA. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m.

SMBA. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m. Blast Theory James Bridle Constant Dullaart Femke Herregraven Jennifer Lyn Morone Matthew Plummer-Fernandez Template Suzanne Treister Rozenstraat 59 / NL 1016 NN

Nadere informatie

digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs

digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs voetregel 1 2012 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Sommige rechten zijn voorbehouden / Some rights reserved Voor deze uitgave

Nadere informatie

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE Raamwerk voor het herkennen, duiden, sturen en evalueren van initiatieven voor en in een nieuwe economie Godelieve Spaas februari 2012 www.doen.nl/onderzoeknieuweeconomie Inhoud

Nadere informatie

1. Achtergrond en opkomst van e-learning. De (prille) geschiedenis van e-learning: Omzien in verwondering. Wilfred Rubens

1. Achtergrond en opkomst van e-learning. De (prille) geschiedenis van e-learning: Omzien in verwondering. Wilfred Rubens De (prille) geschiedenis van e-learning: Omzien in verwondering Wilfred Rubens Zoals in het voorwoord reeds aangegeven is e-learning een nog relatief jonge loot aan de HRD stam. Toch heeft het in haar

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie