DNB Symposium Solvency II

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DNB Symposium Solvency II"

Transcriptie

1 Programma Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Stefan Boer Programma manager Solvency II DNB Symposium Solvency II

2 Welkom Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Jos Heuvelman Divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars

3 Solvency II symposium Solvency II Groepen Toezichtproces Samenwerking toezichthouders Pilaar 1 Pilaar 2 Pilaar 3 Risico kwantificering Risico management Governance vereisten Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) Risico transparantie 3

4 Solvency II symposium Toezichtthema s DNB 2011 voor verzekeraars: Bedrijfsmodellen en strategie Economische winstgevendheid van levensverzekeringsproducten Gedrag en cultuur Themaonderzoeken : Board Effectiveness Verscherpt toezicht op beloningsbeleid (toezichthouderregel en op de Financial Stability Board (FSB) principes) Verankering van nieuwe toezichtraamwerken SII: interne modellen, tweede pijler Stresstesten Intragroep verhoudingen Riskmanagement: Governance Bepaling technische voorzieningen 4

5 Solvency II symposium Doel DNB: Nederland fit aan de start Solvency II 5

6 ORSA: het hart van Solvency II Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Thijs van Woerden Afdelingshoofd Verzekeraars en pensioenfondsen Divisie Toezicht Beleid

7 Agenda 1. Wat is de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)? 2. Wat zegt de richtlijn en wat zijn de vereisten? 3. ORSA en groepen 4. Documentatie en communicatie 5. ORSA en toezicht 7

8 1. Wat is de ORSA? - Wat is de ORSA niet, en wat wel? - Elementen van de ORSA 8

9 Wat is de ORSA niet? De ORSA Kapitaaleis Gedetailleerd voorgeschreven recept Ding van risicomanagement 9

10 Wat is de ORSA dan wél? Own risk and solvency assessment = Holistische beoordeling van alle materiële risico s (breder dan SCR en intern model) Kruispunt: verbinding van strategie, risicoprofiel, kapitaalmanagement, governance en management (managementacties) Continue proces: feed-back loop en rol management Communicatie-instrument ORSA = Het hart van Solvency II 10

11 Elementen van de ORSA: Eigen Beoordeling Proces van de verzekeraar zelf (net zo belangrijk als de uitkomst) Verantwoordelijkheid RvB en Directie Schriftelijk vastgelegde beleidslijnen Adequate vastlegging en documentatie Interne communicatie 11

12 Elementen van de ORSA: Risico en Solvabiliteit Rekening houdend met risicoprofiel verzekeraar Alle risico s: kwantificeerbaar (SCR/intern model) en niet-kwantificeerbaar Risicomitigatie: limieten Interne beheersing: risico management, interne controle, interne audit (governance) Managementacties: what-if. Willen en kunnen. Risico = kapitaal: voor welk restrisico wordt kapitaal aangehouden 12

13 Elementen van de ORSA: kapitaalbehoefte Kapitaalbehoefte Tijdhorizon en gewenste zekerheid (algehele solvabiliteitsbehoefte) Beschikbaar kapitaal Kapitaalmanagement: benodigde vormen van kapitaal (mate van verliesabsorptie) op het benodigde moment beschikbaar 13

14 2. Wat zegt de richtlijn en wat zijn de vereisten? - Inhoud Solvency II richtlijn art Vereisten Algehele solvabiliteitsbehoeften Voorschriften TV, MCR en SCR Risicoprofiel Intern model 14

15 Wat zegt de richtlijn Solvency II? ORSA is onderdeel van het risicomanagementsysteem Algehele solvabiliteitsbehoeften op de kortere en langere termijn, rekening houdend met risicoprofiel, tolerantielimieten en bedrijfsstrategie Voortdurende naleving eisen aan technische voorzieningen en MCR en SCR Matching van risicoprofiel met veronderstellingen die ten grondslag liggen aan SCR of intern model 15

16 Wat zegt de richtlijn (vervolg) ORSA afgestemd op de aard, omvang en complexiteit van de activiteiten van de verzekeraar (proportionele toepassing) Onderdeel van de bedrijfsstrategie: gebruiken bij belangrijke strategische beslissingen Periodiek uitvoeren en bij elke significante wijziging van het risicoprofiel Resultaat ORSA onderdeel van de informatieverstrekking aan DNB (geen vaste frequentie) 16

17 Vereisten Algehele solvabiliteitsbehoeften Forward-looking: kortere en langere termijn: planningsperiode verzekeraar: 3-5 jaar (of langer) Risicoprofiel: Risico- en kapitaalmanagement Bedrijfsstrategie: hoe te positioneren ten opzichte van stakeholders: polishouders, kapitaalverschaffers, producten, markten 17

18 Vereisten Voorschriften technische voorzieningen, MCR en SCR Verzekeraar bewaakt dat hij voortdurend aan de vereisten van technische voorzieningen en MCR en SCR kan voldoen Rol actuariële functie bij bewaken van voortdurende compliance technisch voorzieningen Going en gone concern: mogelijkheid van (solvent) run-off niet uitgesloten 18

19 Vereisten Matching risicoprofiel De verzekeraar onderzoekt of het gebruik van de standaardformule of het interne model, gezien zijn specifieke risicoprofiel, geschikt is voor de SCR berekening Toetsen: wijkt het risicoprofiel significant af? De verzekeraar kan dit in eerste instantie op een kwalitatieve manier doen Bij indicatie van materiële afwijking kwantificeert de verzekeraar de significantie van de afwijking 19

20 Vereisten Mogelijke acties bij afwijking risicoprofiel Verzekeraar: aanpassen risicoprofiel gebruik van ondernemingsspecifieke parameters (partieel) intern model Toezichthouder voorschrijven ondernemingsspecifieke parameters of intern model capital-add on (na dialoog met de verzekeraar) 20

21 Vereisten Intern model Wisselwerking ORSA en intern model ORSA is een voorwaarde voor intern model (preapplicatie) Intern model is een tool voor de ORSA Algehele solvabiliteitsbehoeften: zo nodig intern model plus om rekening te houden met risico s die niet door intern model worden geadresseerd 21

22 3. ORSA en Groepen 22

23 ORSA en Groepen ORSA-vereisten en beginselen gelden voor solo ondernemingen én voor groepen Holistische benadering groep: gehele scope van de groep, onderlinge afhankelijkheid, groep-specifieke risico s (besmetting) Mogelijkheid om ORSA uit te voeren op basis van business lines, mits toewijsbaar aan de afzonderlijke verzekeraars 23

24 ORSA en Groepen (vervolg) In bepaalde gevallen is het toegestaan om één uniek ORSA document voor de hele groep op te stellen: Zeker stellen dat afzonderlijke verzekeraars adequaat worden geadresseerd en dat management van die verzekeraars adequaat geïnvolveerd is Het unieke ORSA document moet voor de solo toezichthouders toegankelijk en begrijpelijk zijn 24

25 4. Documentatie en communicatie - Vastlegging proces en uitkomsten - Interne en externe communicatie 25

26 Adequate vastlegging van proces en uitkomsten Vastlegging proces Risicomapping, inclusief risicomitigatie Gebruikte methoden voor identificatie en beoordeling (waaronder stress testen en gevoeligheidsanalyses) van risico s, validatie van gebruikte methoden Methode voor identificatie matching risicoprofiel en SCR berekening Bepaling planningsperiode algehele solvabiliteitsbehoeften Regelmatige, onafhankelijke beoordeling proces 26

27 Adequate vastlegging van proces en uitkomsten Vastlegging uitkomsten Algehele solvabiliteitsbehoeften op kortere en langere termijn Beschrijving factoren waarmee rekening is gehouden met bepalen algehele solvabiliteitsbehoeften Beschrijving en verklaring van managementacties Beschrijving/vastlegging rol Raad van Bestuur/Directie: aansturing en feed-back loop 27

28 Interne en externe communicatie Interne communicatie Raad van Bestuur/Directie Senior Management, inclusief sleutelfuncties Externe Communicatie Onderdeel van periodieke informatie aan de toezichthouder Onderdeel van het rapport over de solvabiliteit en de financiële positie 28

29 5. ORSA en Toezicht 29

30 ORSA en Toezicht ORSA uitkomsten onderdeel periodieke informatie aan toezichthouder Input voor risicogebaseerd toezichtproces en acties toezichthouder Basis voor dialoog met de verzekeraar over belangrijke beslissingen verzekeraar Bij significante afwijking risicoprofiel: startpunt van een proces dat uiteindelijk tot een capital add-on kan leiden 30

31 Tot slot De ORSA: Hét proces om door te dringen tot het hart van Solvency II Dé manier om risico en kapitaal te verbinden Dé methode om uw (eigen) organisatie beter te leren kennen Begin dus nu al. 31

32 EUREKO A fairy tale of what could have happened if Solvency II would have been implemented well before the crisis (critical elements which should be implemented) Marco Vet Amsterdam 3 March 2010 CCF

33 Implementing Solvency II Framework Directive Omnibus II Directive Proposals of CEIOPS regarding Implementing measures Final advices CEIOPS regarding Implementing measures Tentative draft Proposals European Commission Level 2 Draft proposals European Commission Level 2 Proposals Level 2 European Commission delegated acts Proposals Implementing Technical Standards EIOPA Implementing Technical Standards EIOPA Guidance EIOPA Let s start from a different perspective CCF

34 Implementing Solvency II - ORSA Directive (Level 1) - Recital 36 (context of the ORSA) - Article 36 (ORSA is subject to supervisory review) - Article 45 (solo undertaking) - Article 246 (group) Delegated acts (Level 2) - No Implementing Technical Standards (Level 3) - No Guidance (Level 3) - Yes - 29 Guidelines CCF

35 The ORSA a quick glance The main building blocks Assessments Risk appetite / risk profile Appropriateness standard formula / (partial) internal model Emerging risks Appropriateness of contingency plans etc. Definition of stress testing / scenario analysis Forward looking incl. stress testing Reconciliations internal models and standard formula CCF

36 The ORSA the myth CCF

37 The ORSA back to reality An example ORSA New practices Insurers are to add the projection of the economic balance sheet & the capital requirements and are to perform stress tests on forward looking outcomes Current Practices Insurers Insurers are preparing Longer term budgets and Strategic plans Insurers perform ALM-studies CCF

38 The setting Solvency II was implemented in 2005, so: - Each insurer meets the capital requirements following the confidence level of at least 99.5% - Risk management systems of insurers are deemed to be adequate from the perspective of the supervisors (including the ORSA) ORSA: - Assessment are frequently undertaken (What if.., appropriateness assessment of the standard formula, assessment of risk not modelled,..) - Stress testing and scenario analysis - Forward looking - Early warning indicator reporting (quarterly reporting) is provided to the supervisors - Annual reporting is disclosed to the public - Supervisors have implemented their Supervisory Review Process - A level playing field in Europe exists - Supervisory convergence has been realised

39 The setting the insurer X Solvency II was implemented in 2005, so - The insurer started to develop an own internal model in order to better reflect the own risk profile - The insurer activities are managed on economic capitals and principles - Risk limits are based on the adopted risk profile following Solvency II - Following the ORSA process key weaknesses of the standard formula are identified and actions are undertaken or implemented: - Volatility risk is not included in the standard formula - Equity risk is too low - Government bonds in all Member states are exempted from the spread risk module - Following the ORSA risks have emerged which are not modelled but are deemed to be important: - Reputational risk - Liquidity risk For these risks insurer X has developed contingency plans.

40 The setting the crisis Starting 2008 the crisis emerged: - Certain high valued investment banks are defaulting starting a domino effect; - Trust amongst banks vanishes which results in higher short term interest rate and the disappearance of the inter-banking loan system - Governments are lagging behind in their response to the emerging crisis Q: How would the European insurers have coped with this crisis following the successful implementation of Solvency II?

41 Insurer X

42 2008 The insurer X would have finalised its ORSA as part of the strategic planning process (at that time still a very positive outlook for the future) Contingency plans are adjusted following the early assessments of 2008 (no crisis was felt at that moment) - Insurer X has finalised its diversification within the capital instruments - Insurer X has ensured it has sufficient liquid assets to cover the cash outflows for at least five months Business is going on as usual Just after the first AAA-rated bank is in default, insurer X identifies one of its triggers for performing a non-routine ORSA is activated: - When performing the new ORSA cycle it has been identified that some exposures to other AAA-rated banks in the US exist. These are now sold immediately and replaced by US-government bonds to maintain the FX-match - The ORSA team identifies the change in the interest rate but is unsure on the length of the anomaly - The monitoring of the economic environment is increased. An intervention team is set up

43 results A loss arises as a result of: Falling equity markets Widening credit spreads Matching of interest rate has mitigating effect A new Solvency Financial Condition Report (Solvency annual account) is published: - Transparency on risks - Reconciliations accounting and economic position

44 2009 In the second Quarter the next wave of events occurred in 2009: Consumer confidence in financial institutions drop to all-time lows Market indices are decreasing at alarming rates. At some moments tradings are stopped Economies slow down and drop into steep recessions Structured products are considered to be one of the causes of the credit crisis Based on the new situation Insurer X will perform the routine ORSA. All assessments will be renewed and contingency plans again updated. Especially the stress testing and sensitivity analysis will be scrutinised with the new data (are they severe enough). (Risk) budgets are adjusted and more conservative investment programs are proposed. However in the second Quarter new information becomes available triggering again a partial new ORSA process. - In order to cope with the confidence crisis the constructed contingency plan is executed - All existing structured products are scrutinised on their risk profile - The measurement of assets and liabilities are re-assessed based on the valuation hierarchy (disappearance of active markets)

45 results Again, a loss but smaller than 2008 and not unexpected: Falling equity markets Expected lapse behaviour, lower new business In the ORSA - New business environment is integrated Prudent person principle - Insurer knows which risk are run in SPV

46 2010 In the beginning of 2010: Economies are beginning to recover although still uncertainty exists However due to the governmental interventions several budget deficits are out of bounds and panic creeps in again There is a significant volatility in the currency market As usual the Insurer X peforms the ORSA and one part of the assessment is an evaluation of the past periods. What went well and what went wrong? Which lesson can Insurer X learn. The ORSA and monitoring process identifies that although not included in the Standard Formula spreads on certain government bonds are widening which result in lower economic values. Furthermore for certain other government bond the interest rates are on an all time low which has an impact on the earnings capacity of Insurer X

47 results Insurer X has a mixed result - Equity markets improved - Fixed income is lower due to increasing spreads on government bonds In the ORSA - Attention is given to the interest rate mismatch - Scenarios are adjusted regarding (partial) defaults of governments Prudent person principle - Reflection of what is actual risk free - Re-assessment of diversification policy Each new situation present its own challenges and action from the Insurer X - Certainties are becoming uncertainties - New risks are emerging - Challenge existing assumptions (esp. the going concerns)

48 Conclusions Would Solvency II have prevented the crisis? No, crises will occur. Insurers did not start it, nor were they the main players in it Would Solvency II prevent losses? No, but some would be more moderate and in line with the risk appetite and economic matching Impairments on structured products would be no surprise, because the risk would be known beforehand or because of the Prudent person principle no investment would have been made Would Solvency II prevent panic? Yes/No, the public opinion is difficult to manage. However due to the contingency planning certain negative sentiments could be removed and panic actions from the side of insurers would not be needed Would Solvency II prevent the insurer s capital crisis? Yes, because of the ORSA and risk management principles the insurer X would have a good diversification in capital instruments and would not rely too much on a single instrument Would Solvency II prevent defaults? No, bad run insurers will still be in problems. However the SRP would steer the supervisors to these insurers and implement supervisory measures

49 Conclusions Some key process which should be implemented thoroughly - Own Risk and Solvency Assessment - Internal capital requirement - Forward looking - Assessments - Stress testing and scenario analysis - Determination of contingency plans for non-quantifiable risks - Monitoring of the external environment and definition of adequate triggers - Prudent person principle throughout the organisation - Understanding the differences between accounting and the economic data - Transparency in disclosures - Data availability

50 Some concluding remarks Structured products were part of the cause of the crisis. Did we learn a lesson? Note that investment banks are currently roaming the insurance market trying to sell New structured products which should lower the capital requirements! Did we learn? Internal models were running the business and not the management. Are we currently investing enough time educating (senior) management. Are they asking enough questions and are they challenging enough or is the Day-to-day business too important? What about the model paradox? The Solvency II structure was ensuring some European level playing field. The Standard formula itself is risk sensitive and include the most dominant risks. However certain Member States are aiming at a reduction of the complexity of the Standard formula and are trying to get more prudence in the technical provisions Are we having cold feet and was yesterday better?

51 Solvency II is a good starting point Solvency II Solvency I Solvency

52 Vision on ORSA Own Risk and Solvency Assessment Good Practice drs Céline van Asselt Voorzitter ORSA Working Group of the Dutch Insurance Association Verbond van Verzekeraars DNB congres - 3 maart 2011

53 Perfecte getallen zijn even zeldzaam als perfecte mensen. Descartes

54 Deelnemers ORSA Verbondswerkgroep AEGON ASR Nederland Delta Lloyd Eureko ING Group Insurance Nationale-Nederlanden Univé-VGA-IZA-Trias UVM / Unigarant NV Verbond van Verzekeraars Paul Borghuis Céline van Asselt (voorzitter) Joost Spoel Jan Jaap Schuitert Mathieu Filippo Harmen ten Have Ferenc Hendriks Geert Ariaans Hilde Spithost Nico Obolonsky

55 Samenvatting Door invoering Solvency II worden verzekeraars verplicht om beter risico management te ontwikkelen en te implementeren. Door het uitvoeren van een Own Risk en Solvency Assessment: neemt management de verantwoordelijkheid om binnen de kaders van de business strategie, voor nu en in de toekomst, de samenhang tussen risico s, kapitaal en rendement te tonen. Van groot belang: Voorkom de papieren tijger ORSA is primair bedoeld als management instrument Proportionaliteit, de situatie van kleinere verzekeraars.

56 Uitdagingenin de praktijk Wat houdt de ORSA nu precies in? Hoeveel capaciteit heb ik nodig om dit te kunnen gaan doen? Moet de ORSA iedere dag gedraaid kunnen worden? Hoe ver vooruit in de tijd moet de ORSA gaan? Gelden dezelfde eisen voor grote en kleine maatschappijen? Hoe ervoor te zorgen dat de vereiste kennis, vaardigheden en gedrag aanwezig zijn? Wat hebben we al dat we kunnen gebruiken?.

57 Article 45 of the Directive and Glossary Article 45 Own risk and solvency assessment As part of its risk-management system every insurance undertaking and reinsurance undertaking shall conduct its own risk and solvency assessment. The undertaking concerned shall have in place processes to conduct the ORSA. The own-risk and solvency assessment shall be an integral part of the business strategy. The insurance and reinsurance undertakings shall inform the supervisory authorities of the results. The own-risk and solvency assessment shall not serve to calculate a capital requirement.

58 ORSA High Level Principles Good Practise Release 1.0 ORSA is primarily a management process within business planning process and risk monitoring (management structure versus legal structure). An ORSA must trigger management decisions and actions. The ORSA and the Pillar III reports should avoid overlap of information. The ORSA should look beyond developments in the next year (Forward Looking 3-5Y, in line with business planning cycle). The ORSA should encompass all material risks that may have an impact on the undertaking. The ORSA process and outcome should be appropriately evidenced.

59 Het gaat om de interactie. Capital Management Risk Management Business strategy ORSA

60 ORSA - process minimum level 1.Preparing an ORSA Check material changes in the business strategy. Check the business scenarios. Changes in the risk appetite. Consider internal and external developments. Check the completeness and the scope of the standard/internal model. Identify any new risks or priorities. 2. Forward looking 3Y-5Y in line with business planning cycle 3. Capital management 4. Management actions 5. Management / internal Reporting

61 Impact of management ORSA is management s Own assessment. Senior Management should: Be fit & proper. Consider ORSA as an important element in doing business. Have in-depth knowledge of the effect of possible management actions to restore the capital adequacy. Consider the right responses: risk responses and capital responses. The ORSA reporting is: The trigger for management actions and possible (temporary) capital add-ons. In accordance with the accountability of a Management Team. Concise. Less information is more focus!

62 Insight of future needs - Forward looking To demonstrate that the company remains a going concern and has sufficient funds for the planned business as well as in adverse times. The time horizon of the ORSA must be identical to the time horizon used in the business planning process. This can be done with the help of Scenario analysis, base case and worst case, and Stress testing (extreme).

63 Frequency and triggers Frequency determined by the company. Regularly means at least annually. (partial) Update of the ORSA is necessary if the risk and solvency profile changed significantly. Management has to decide which indicators will lead to a new ORSA, the so-called ORSA Triggers. Triggers can be categorized in different dimensions: Internal or external trigger? Will the event impact the company in the short term or in the long term? Is it a quantitative or qualitative trigger?

64 Proportionality The ORSA process must be fit to the organization and integrated into daily operations. The use of ORSA qualitative techniques is acceptable: - Risk Assessment techniques - Scenario analysis - Expert judgment For small and medium sized companies with complex risks, the assessment is expected to be performed with more complex/sophisticated methods and techniques.

65 Samenvatting Door invoering Solvency II worden verzekeraars verplicht om beter risico management te ontwikkelen en te implementeren. Door het uitvoeren van een Own Risk en Solvency Assessment: neemt management de verantwoordelijkheid om binnen de kaders van de business strategie, voor nu en in de toekomst, de samenhang tussen risico s, kapitaal en rendement te tonen. Van groot belang: Voorkom de papieren tijger ORSA is primair bedoeld als management instrument Proportionaliteit, de situatie van kleinere verzekeraars.

66 ORSA Onze Risico s Samen Aanpakken

67 Governancesysteem: proportionele invulling sleutelfuncties Symposium Solvency II, Pillar 2 3 maart 2011 Maarten Hage Toezicht Beleid Afdelingshoofd Governance & Accounting

68 Inhoud 1. New and improved? Gap analyse 2. Sleutelfuncties Vier verplichte sleutelfuncties Lines of defense 3. Taken van de sleutelfuncties Risicomanagement functie Compliance functie Interne audit functie Actuariële functie 4. Proportionaliteit Wat is proportionaliteit? Proportionaliteit en sleutelfuncties Combineren sleutelfuncties 5. Uitbesteding sleutelfuncties 6. Vragen / casuïstiek? 68

69 1. New and improved Governance Governance Systeem Systeem Art. Art Deskundigheid& betrouwbaarheid Art. Art. 42,43 42,43 Risicomanagemenmanagement Risico- functie functie Art. Art Uitbesteding Uitbesteding Art. Art Solvency II II Pillar Pillar2 2 ORSA ORSA Art. Art Actuariële Actuariële functie functie Art.48 Art.48 Interne Interne audit audit functie functie Art. Art Compliance Compliance functie functie Art. Art

70 Gap analyse Solvency II is meer rule based dan huidige wet- en regelgeving. Merendeels geen nieuwe eisen, maar nadere invulling van bestaande eisen. Nieuwe verplichtingen zijn: Periodieke interne evaluatie governancesysteem (artikel 41); Meldingsplicht en toetsing op betrouwbaarheid en deskundigheid sleutelfuncties (artikel 42); ORSA (artikel 45); Instellen actuariële functie (artikel 48); Melden van kritieke of belangrijke uitbesteding (artikel 49). Soms is het andersom (Wft/Bpr strikter dan Solvency II): Compliance functie (Bpr, artikel 21) Uitbesteding (Bpr, artikel 27). 70

71 2. Sleutelfuncties 71

72 Vier verplichte sleutelfuncties 1. Risicomanagement functie 2. Compliance functie 3. Interne audit functie 4. Actuariële functie Een functie is een administratieve capaciteit om bepaalde governancetaken uit te voeren. Een functie is dus niet persé hetzelfde als een afdeling of gekoppeld aan één persoon. De sleutelfuncties kunnen door eigen personeel worden vervuld, op advies van externe deskundigen zijn gebaseerd, of worden uitbesteed. De sleutelfuncties behoren tot het governancesysteem. Een doeltreffend governancesysteem is van essentieel belang voor een adequaat bestuur van de verzekeringsonderneming en voor het toezichtstelsel. Bepaalde risico s kunnen niet worden aangepakt met kwantitatieve vereisten. Referentie: RL overweging 29, 30, 31 en artikel 41 72

73 Lines of defense Beheerste en integere bedrijfsvoering (interne controle functies): RvB/directie/lijnmanagement business units = 1 st line of defense (middenveld). Risicomanagement-, compliance-, en actuariële functie = 2 nd line of defense (verdediging). Interne audit functie = 3 rd line of defense (keeper). Goede corporate governance zorgt ook voor externe checks and balances: Externe audit Raad van Commissarissen / Raad van Toezicht Algemene vergadering aandeelhouders (AvA) / ledenraad Referentie: RL artikel 41, 44, 46, 47 en 48 73

74 3. Taken sleutelfuncties 74

75 Risicomanagement functie Ondernemingen hebben een doeltreffend en geïntegreerd risicomanagmentsysteem (RM-systeem) Ondernemingen hebben een risicomanagement functie (RMfunctie) die zo wordt opgezet dat het RM-systeem gemakkelijker kan worden toegepast. Personen die verantwoordelijk zijn voor de RM-functie [of deze uitvoeren] zijn niet verantwoordelijk voor [oefenen] het dagelijks bedrijf [niet uit]. Wanneer (gedeeltelijk) gebruikt wordt gemaakt van een intern model krijgt de RM-functie extra taken m.b.t het interne model: Opzet en toepassing; Toetsing en validering; Monitoring en suggesties voor verbetering. (!) Gebruik intern model brengt hogere governance vereisten mee: Bestuur moet in staat zijn om het model te begrijpen; Tegengaan belangenverstrengeling binnen risicomanagement functie. Referentie: RL artikel 44 75

76 Compliance functie Ondernemingen hebben een doeltreffend systeem van interne controle. Effectiviteit en efficiëntie van activiteiten; Beschikbare en betrouwbare informatie; Handelen in overeenstemming met wetten en reglementen. Onderdeel hiervan is compliance functie: Advies over naleving van wettelijke en bestuursrechterlijke bepalingen van RL, inclusief beoordeling van mogelijke gevolgen van (i) wijzigingen in rechtskader, (ii) verrichtingen van betrokken onderneming, en (iii) compliance risico s. Referentie: RL artikel 46 76

77 Interne audit functie Ondernemingen hebben een doeltreffende interne audit functie. Deze functie evalueert adequaatheid en doeltreffendheid van interne controle systeem en andere onderdelen van governancesysteem. Objectief en onafhankelijk van operationele functies én van andere sleutelfuncties: Rapporteert aan het bestuur en de RvC/RvT (bij voorkeur: audit commissie), zoals: Goedkeuring interne audit beleid en interne audit plan; Uitkomsten en aanbevelingen. Audit commissie houdt (onder meer) toezicht op bestuur t.a.v. de rol en het functioneren van de interne audit functie. Functie heeft geen andere taken: Inrichting van functie bij een aparte eenheid of individu noodzakelijk. Referentie: RL artikel 47 77

78 Actuariële functie Nieuwe verplichting: ondernemingen hebben een doeltreffende actuariële functie. Verantwoordelijk voor coördinatie van de berekening van technische voorzieningen Waarborgt juistheid van gebruikte methodieken, modellen en aannames; Beoordeelt betrouwbaarheid en kwaliteit van gebruikte gegevens; Toetst best estimates aan ervaring; Adviseert over gedragslijn voor aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen en over adequaatheid herverzekeringsregelingen; Draagt bij aan doeltreffendheid RM-systeem: met name risicomodellering voor berekening kapitaalvereisten en de ORSA; Assisteert bij ontwikkeling intern model. Verschaft informatie over betrouwbaarheid en adequaatheid van de berekening van technische voorzieningen aan bestuur (en RvC/RvT). Wordt uitgeoefend door personen met kennis van actuariële en financiële wiskunde en relevante ervaring. Referentie: RL artikel 48 78

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 Vertaling Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 IDENTIFYING AND ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT THROUGH UNDERSTANDING THE ENTITY AND

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands 1 Dankbetuigingen We zijn dank verschuldigd aan degenen

Nadere informatie

P3O Glossary of Terms English Dutch

P3O Glossary of Terms English Dutch English Term English Definition Translated Term Translated Definition Aggregated risk The overall level of risk to the programme when all the risks are viewed as a totality rather than individually. This

Nadere informatie

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V.

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit De brede maatschappelijke discussie over de dienstverlening

Nadere informatie

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Contents 3 Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Version RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 INHOUDSOPGAVE Highlights 2 e kwartaal 3 Toelichting CEO 5 GROEP Overzicht van de bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk?

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? HP Pensioen Magazine I April 2013 I Nr. 16 In dit nummer onder meer: Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? Toeslagen: wanneer, hoe en waarom Interviews met Rinze Braaksma, Bob van Randeraat en

Nadere informatie

in control verklaringen: gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? prof. dr. leen paape ra ro cia

in control verklaringen: gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? prof. dr. leen paape ra ro cia in control verklaringen: gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? prof. dr. leen paape ra ro cia inaugurele rede In Control verklaringen: Gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? Prof. Dr. Leen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht.

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) uitgevoerd door Shareholder Support Prof. dr.

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Prof. Dr. J. Strikwerda 14 januari 2010 Leeratelier Strategisch Organisatieontwerp NSOB Onderwerp en strekking van dit seminar

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Gebruik en effecten van NL-Alert:

Gebruik en effecten van NL-Alert: Gebruik en effecten van NL-Alert: WODC-project 2215 Eindrapportage 1 april 2014 Auteurs: Dr. J.M. Gutteling (Universiteit Twente), projectleider Prof Dr. J. Kerstholt (Universiteit Twente en TNO) Dr. T.

Nadere informatie

PRESTATIE MANAGEMENT BIJ OLIERAFFINADERIJEN

PRESTATIE MANAGEMENT BIJ OLIERAFFINADERIJEN PRESTATIE MANAGEMENT BIJ OLIERAFFINADERIJEN Een empirisch onderzoek naar de bijdrage van prestatie management instrumenten bij de sturing van de organisatie door de leiding van olieraffinaderijen Culemborg,

Nadere informatie