EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris : mr H.M. Patijn Verslagperiode : 10 oktober 2006 tot en met 7 november 2006 Bestede uren verslagperiode : 173 minuten en 48 uren (bijlage 1) Bestede uren totaal : 173 minuten en 48 uren Referentie curator : Algemeen Bij vonnis van 10 oktober 2006 is het faillissement van Sercan Mode B.V. (hierna: Sercan Mode ) te Amsterdam uitgesproken. Het faillissement is uitgesproken naar aanleiding van een eigen aangifte tot faillietverklaring. Activiteiten Sercan Mode De activiteiten van de onderneming bestaan uit het ontwerpen en het maken van patronen voor kleding. De ontwerper van deze modellen en de drijvende kracht achter deze onderneming is een van de aandeelhouders, de heer F. Sercan. Sercan Mode toont de patronen aan haar afnemers (onder andere CoolCat, Sting en Cars Jeans) die desgewenst een aantal exemplaren bestellen. Serkan Mode koopt vervolgens de stoffen en fournituren in en zorgt dat deze bij de betreffende naaiateliers terecht komen om de geplaatste orders vervolgens te laten produceren. De naaiateliers zijn gevestigd in Turkije en Bulgarije. De orders worden vervolgens per vrachtauto naar Nederland gebracht. Serkan Mode doet korte termijn leveranties, hetgeen inhoudt dat om mode met een grote omloopsnelheid gaat. Vertragingen van orders leiden dan ook snel tot het verlenen van kortingen en annuleringen. Tengevolge van voorgaande worden orders ook wel eens per vliegtuig naar Nederland vervoerd. Historie Sercan Mode De onderneming is circa 20 jaar geleden gestart in de vorm van een vof met als vennoten de heren J. Serkan en B. Sercan. In 2001 is de onderneming geruisloos ingebracht in Sercan Mode B.V. De heren J. Serkan en B. Sercan hebben al die tijd voor de onderneming gewerkt. De broer van B. Sercan, de heer F. Sercan, is sinds 1990 betrokken bij de onderneming. Thans zijn voornoemde drie heren via hun B.V. s aandeelhouder van Sercan Mode B.V. De heren B. Sercan en J. Serkan zijn via hun holding B.V. eveneens formeel bestuurder van Sercan Mode B.V. Feitelijk lijkt de heer F. Sercan de onderneming te besturen. Eerste bezoek curator Op 12 oktober 2006 heeft de curator samen met haar kantoorgenoot mr F.G.H. Snippers het bedrijfspand van Sercan Mode bezocht. Daar was eveneens de heer Klibisch van het Nederlands Taxatie & Adviesbureau op verzoek van de curator aanwezig. De heer Klibisch heeft de aanwezige activa geïnventariseerd en getaxeerd.

2 Tijdens dit bezoek heeft de curator gesproken met de heer F. Sercan en zijn fiscalist de heer drs. P.J.C. Oerlemans. Tijdens deze bespreking bleek dat er een geïnteresseerde derde was om de activa van de onderneming op korte termijn over te nemen, reden waarom de curator de onderneming met toestemming van de rechter-commissaris niet heeft gesloten. De curator zal een en ander nader uiteenzetten onder punt 6 van dit verslag. Aan dit openbaar verslag is een tussentijds financieel verslag gehecht. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Formeel bestaat de directie van gefailleerde onderneming uit de bestuurders J. Serkan Holding B.V. en B. Sercan Holding B.V. Bestuurders van de twee laatstgenoemde B.V. s zijn respectievelijk de heren J. Serkan en B. Sercan. Feitelijk blijkt de heer F. Sercan de onderneming te besturen. Zoals gezegd bestaan de activiteiten van de onderneming uit het ontwerpen en maken van patronen voor kleding. De ontwerper van deze modellen is de heer F. Sercan. Daarnaast zijn er op freelance-basis ook een patronenmaker en een agent werkzaam voor de onderneming. 1.2 Winst en verlies Op basis van de kolommenbalans (uitdraai uit exact) gedateerd 23 oktober 2006 komt de curator tot het volgende. De winst-en-verliesrekening 2005 sluit volgens de kolommenbalans met een winst van ,- voor belastingen. De vennootschapsbelastingdruk is in deze winst-enverliesrekening niet opgenomen. De bruto-marge bedraagt ,- bestaande uit een omzet van ,- en een inkoopwaarde van de omzet van ,-. Daarnaast bedragen de in dat jaar onder de personeelskosten opgenomen managementfees , Balanstotaal De balans per 31 december 2005 sluit met een eigen vermogen van ,- negatief. Dit vermogen bestaat uit het geplaatste aandelenkapitaal van ,-, de stand van de overige reserves per 1 januari 2005 van ,- negatief en de winst over 2005 van ,-. De stand van de overige reserves per 1 januari 2005 van ,- negatief sluit niet aan met de publicatiestukken 2004, waarin een bedrag van ,- staat vermeld. Het verschil van ,- negatief is vooralsnog niet verklaard. De laatst bekende door de curator ontvangen cijfers sluiten met een verlies van ,-. Hierbij zij vermeldt dat de journaalposten voor het afsluiten van deze periode, waaronder de voorraadwaardering en de vennootschapsbelastingdruk niet zijn opgenomen. De onder de overige personeelskosten opgenomen managementfees bedragen in dat jaar , Lopende procedures Voor datum faillissement heeft een crediteur conservatoir beslag laten leggen onder de bank van gefailleerde onderneming, alsmede onder de twee grootste debiteuren. In dit kader is Sercan Mode door deze crediteur op 25 september 2006 gedagvaard tegen 29 november Ten gevolge van het faillissement is deze procedure op grond van artikel 29 van de Fw geschorst. 2

3 1.5 Verzekeringen In verband met de inmiddels gerealiseerde doorstart heeft de curator de lopende verzekeringen vooralsnog niet opgezegd. De curator heeft met de koper afgesproken dat deze zelf zorgdraagt voor de overname van verzekeringen. De betreffende verzekeraars zijn wel door de curator van de overname op de hoogte gesteld. 1.6 Huur De bedrijfslocatie van failliet, gelegen aan de Generaal Vetterstraat 73a te Amsterdam wordt gehuurd. Hieraan ligt een huurcontract bedrijfsruimte de dato 21 februari 1990 ten grondslag. De activa van de onderneming is op 20 oktober 2006 overgedragen. Zie punt 6. Met de koper is afgesproken dat deze zelf zorgdraagt voor het overnemen van het huurcontract of een nieuwe huurovereenkomst. De curator heeft de verhuurder van voorgaande op de hoogte gesteld en voorzover vereist de huurovereenkomst per eerst mogelijke datum opgezegd. Per datum overname bestond er een huurachterstand van circa twee maanden. De koper is hiermee bekend en zal de huurachterstand voor haar rekening nemen. De huurachterstand komt dus niet ten laste van de boedel. 1.7 Oorzaken faillissement Volgens de heer F. Sercan en zijn fiscalist de heer Oerlemans spelen er meerdere factoren een rol bij de oorzaak van het faillissement van Sercan Mode. Na een goede periode in 2001/2002 kwam er minder vraag naar de door Sercan Mode ontworpen mode genaamd City. City-mode, zo de curator begrijpt, is geklede stadsmode zoals bijvoorbeeld pakjes en colberts. Na 2002 bleek de trend echter Casual te zijn. Er was derhalve een tijd lang geen vraag naar de door Sercan Mode geproduceerde modellen. Sercan Mode is toen Casual-mode gaan ontwerpen, hetgeen met de nodige kinderziektes gepaard ging zoals bijvoorbeeld inkopen van verkeerde stoffen en verkeerde calculaties. Voorgaande leverde (onder meer) vertragingen op die zich vertaalde in annuleringen en kortingen, hetgeen de liquiditeitspositie van Sercan Mode beïnvloedde. Ook stonden de prijzen onder druk tengevolge van concurrentie. Het laatste jaar ging het weer beter met Sercan Mode maar de liquiditeitsproblemen bleven. Ditmaal was de oorzaak gelegen in het feit dat de orders groter werden en Sercan Mode dit niet kon voorfinancieren. In dit kader lijkt een belangrijke katalysator te zijn geweest het beslagleggen door een van de crediteuren onder de bank en onder de twee grootste debiteuren van gefailleerde onderneming. Ten gevolge hiervan is een en ander in een stroomversnelling geraakt. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Ten tijde van het faillissement waren er 5 mensen werkzaam voor gefailleerde onderneming. Deze mensen waren echter werkzaam op grond van een managementovereenkomst, dan wel op freelance basis. Daar de managementovereenkomst niet was vastgelegd en de personen die op freelance basis werkten slechts Sercan Mode B.V. als enige opdrachtgever hadden, heeft de curator met toestemming van de Rechter-commissaris deze vijf personen voorzover vereist ontslagen. 3

4 2.2 Aantal in jaar voor faillissement In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren, zover de curator bekend, dezelfde personen werkzaam voor gefailleerde onderneming. 2.3 Datum ontslagaanzeggingen De curator heeft de vijf voornoemde personen bij brief van 17 oktober 2006 ontslag aangezegd. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving/3.2 Verkoopopbrengst/3.3 Hoogte hypotheek/3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Bij het eerste bezoek van de curator aan de gefailleerde onderneming heeft de heer Klibisch van het Nederlands Taxatie & Adviesbureau B.V. op verzoek van de curator de aanwezige activa geïnventariseerd en getaxeerd. Deze activa bestond uit allerhande goederen die betrekking hebben op het ontwerpen van kleding, zoals bijvoorbeeld een stoomstrijktafel, wandrekjes, een trensmachine en een circelsnijmes. Voorts bevonden zich in de door Sercan Mode B.V. gehuurde bedrijfsruimte allerhande kantoorartikelen, zoals schuifdeurkasten, een faxapparaat, een printer en diverse bureaustoelen en tafels. Het Nederlands Taxatie & Adviesbureau heeft de gehele inventaris waaronder voorraden begrepen, getaxeerd op een onderhandse verkoopwaarde van ,-. Mogelijk onbetaalde zaken, zoals bijvoorbeeld een order riemen, die aanwezig waren in de gehuurde bedrijfsruimte zijn getaxeerd op een onderhandse verkoopwaarde van , Verkoopopbrengst In dit kader verwijst de curator naar hetgeen zij onder punt 6 met betrekking tot de overname vermeldt. 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De Fiscus heeft thans bij de curator een vordering ingediend van een totaalbedrag van ,-. De curator is door de fiscalist van gefailleerde onderneming op de hoogte gesteld dat er over de maanden juli, augustus en september 2006 nog geen Omzetbelasting is betaald. De fiscalist schat deze claim rond de ,-. De curator is met de fiscalist overeengekomen dat deze nog de aangifte Vennootschapsbelasting 2005 en de aangifte Omzetbelasting september 2006 voor zijn rekening zal nemen. De curator zal de belangen van de Fiscus terzake behartigen. 4

5 Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving Voorraden Zoals gezegd heeft het Nederlands Taxatie & Adviesbureau in haar taxatierapport ook de aanwezig voorraden opgenomen. Deze voorraden bestonden uit een van de firma Nissu afkomstige order van ceintuurs, een order van diverse broekjes, 500 meter verkeerd geleverde stof, 400 meter stof welke is gecrediteerd door de leverancier in verband met de slechte kwaliteit en tot slot circa 500 meter stof die is opgeslagen voor Cars Jeans. De curator is thans met de firma K&C Textiles te Amsterdam in onderhandeling over overname (van een deel) van de ceintuurs. De diverse broekjes heeft de curator, in samenwerking met de heer F. Sercan, kunnen verkopen aan diverse afnemers voor een totaalbedrag van ,20 inclusief B.T.W. Deze debiteuren zijn inmiddels aangeschreven door de curator. Met betrekking tot de verkeerd geleverde stof, alsmede over de stof met kwaliteitsgebreken zal de curator in overleg met de heer F. Sercan een oplossing trachten te vinden. De overige aanwezige stof was door Cars Jeans betaald en derhalve geen eigendom van de boedel. Onderhanden werk Gedurende de periode vanaf datum faillissement tot 20 oktober 2006 heeft de curator een aantal reeds geproduceerde orders uit Bulgarije en Turkije die waren aangekomen bij de Nederlandse grens met toestemming van de Rechter-commissaris uitgeleverd. Teneinde deze orders te laten uitleveren heeft de curator met door debiteuren betaalde schulden aan de boedel deze leveranciers kunnen betalen. In totaal heeft de curator aan diverse leveranciers een bedrag van ,58 betaald. De betreffende orders zijn geleverd en voor een totaalbedrag van ,48 gefactureerd. Met betrekking tot het overige onderhanden werk (lees: de orderportefeuille) verwijst de curator naar hetgeen zij onder punt 6 vermeldt Verkoopopbrengst Zie Boedelbijdrage Daar de inventaris, noch de voorraden waren verpand is een boedelbijdrage niet van toepassing. Andere activa 3.12 Beschrijving/3.13 Verkoopopbrengst Boedelactief 3.14 Stand van de boedel 5

6 Het huidige saldo op de rekening aangehouden bij de Kasbank bedraagt ,17 (bijlage 2). 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Vlak na datum faillissement heeft de curator met een betaling van de debiteur Cool Cat van ,20 voor een bedrag van ,07 een aantal crediteuren betaald die met een order aan de Nederlandse grens stonden en zich terzake op hun retentierecht beriepen. Voor de goede orde merkt de curator op dat enkel de geleverde orders zijn betaald en geen pre faillissementsschulden. Met de betaling van deze crediteuren werd namelijk een hogere opbrengst gegenereerd, hetgeen gunstig was voor de boedel. In dit kader verwijst de curator naar hetgeen zij onder 3.9 heeft opgemerkt. Het resterende bedrag van ,13 is overgemaakt naar de faillissementsrekening. Voorts heeft een andere grote debiteur van gefailleerde onderneming, zijnde Cars Jeans, vlak na datum faillissement het door haar reeds voor datum verschuldigde bedrag aan gefailleerde onderneming van ,35 overgemaakt naar de rekening derdengelden van de curator. Dit bedrag is thans door de curator overgeboekt naar de faillissementsrekening. Alle overige debiteuren (waaronder wederom CoolCat en Cars Jeans) zijn inmiddels door de curator aangeschreven met het verzoek de openstaande vorderingen te voldoen. In totaal dienen de debiteuren een bedrag van ,88 aan de boedel te betalen. De curator merkt hierbij op dat de genoemde bedragen terzake voorraden en onderhanden werk onder 3.9 hierbij is inbegrepen. 4.2 Opbrengst Inmiddels is er naast de hierboven genoemde bedragen door verscheidene debiteuren in totaal een bedrag van ,82 bijgeschreven op de faillissementsrekening. 4.3 Boedelbijdrage Daar de debiteuren niet verpand waren is een boedelbijdrage niet van toepassing. 5. Bank / zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De gefailleerde onderneming houdt in totaal drie rekeningen aan bij de ABN AMRO. Vlak voor datum faillissement was er reeds door een crediteur conservatoir derdenbeslag gelegd onder deze rekeningen. Bij de ABN AMRO blijkt op datum faillissement nog een batig saldo van in totaal ,37 aanwezig te zijn. De curator heeft de ABN AMRO verzocht dit bedrag per omgaande over te maken naar de faillissementsrekening hetgeen tot op heden niet is geschied. 5.2 Leasecontracten Voor zover de curator bekend zijn er op naam van gefailleerde onderneming geen leasecontracten gesloten. 5.3 Beschrijving zekerheden 6

7 5.4 Seperatistenpositie 5.5 Boedelbijdrage 5.6 Eigendomsvoorbehoud Met betrekking tot de order riemen zoals deze is aangetroffen in de boedel van gefailleerde onderneming merkt de curator op dat er terzake geen rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud bleek te zijn gemaakt. De curator heeft zich dan ook op het standpunt gesteld dat het haar vrij staat deze order te verkopen. Zoals eerder opgemerkt is de curator thans in overleg met K&C Textiles B.V., zijnde de overnemende partij van de onderneming van de gefailleerde rechtspersoon, teneinde (een deel van) deze order alsnog te verkopen. Daar het gaat om riemen die verwerkt moeten worden in een kledingstuk en niet lost kunnen worden gedragen, kan de curator deze riemen minder makkelijk aan derden verkopen. 5.7 Reclamerechten Vooralsnog heeft geen van de crediteuren zich beroepen op haar/zijn reclamerecht. 5.8 Retentierechten De leveranciers van de orders die aan de Nederlandse grens waren gearchiveerd zich beriepen op hun retentierecht. De curator verwijst naar hetgeen zij onder onderhanden werk bij punt 3.9 heeft opgemerkt. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden In aanvulling op hetgeen eerder in dit verslag is vermeld merkt de curator op dat zij vanaf datum faillissement tot 20 oktober 2006 gefailleerde onderneming heeft voortgezet. De reden van deze voortzetting is tweeledig geweest. Ten eerste is er door de in Nederland gearriveerde orders te betalen en vervolgens te leveren en te factureren aan de afnemers geld voor de boedel gegenereerd. Ten tweede was het voor de verkoop van gefailleerde onderneming van groot belang dat de activiteiten van gefailleerde onderneming werden voortgezet. Een en ander is met toestemming van de rechter-commissaris gebeurd. 6.2 Financiële verslaglegging In dit kader verwijst de curator naar hetgeen zij onder 3.9 terzake het onderhanden werk heeft opgemerkt. Bovendien merkt de curator op dat zij - met toestemming van de rechtercommissaris de werkzaamheden die zijn verricht door de 4 personeelsleden gedurende de onder 6.1 genoemde periode heeft vergoed. In totaal is er een bedrag van 3.066,74 aan vier personen vergoed. Overname 6.3 Beschrijving 7

8 Op 20 oktober 2006 is de activa van de gefailleerde onderneming overgenomen door K&C Textiles B.V. te Amsterdam. Gefailleerde onderneming heeft de inventaris, de goodwill en het recht op de handelsnaam Sercan Mode overgenomen voor een totaalbedrag van ,-. De overnemende partij heeft de activa overgenomen met het oogmerk om de bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde onderneming te continueren, reden waarom partijen ervan uitgaan dat er op grond van de Wet op de Omzetbelastingen geen omzetbelasting verschuldigd is. Vanzelfsprekend heeft de curator gelet op haar positie en de aard van deze transactie geen enkele garantie gegeven met betrekking tot deze activa. De goodwill van de onderneming bestond voornamelijk uit een orderportefeuille die bij de koper volledig bekend is en die de curator aan de koper heeft overhandigd. Op de wijze waarop de orderportefeuille zal en kan worden geëffectueerd heeft de curator derhalve geen garanties gegeven. De voor het voeren van de exploitatie van de onderneming van failliet vereiste vergunningen, registraties, ontheffingen etc. komen voor rekening en risico van K&C Textiles B.V. De overnemende partij heeft de activa overgenomen met het oogmerk om de bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde onderneming te continueren. De overnemende partij zal voorts zelf zorgdragen voor de gewenste overname van de telefoon/telefax/internetaansluitingen en de aansluitingen van het energie- en van het waterleidingbedrijf, alsmede voor eventuele ander overeenkomsten van de failliet tegen de door de betrokkenen te stellen voorwaarden. Hierbij is van belang dat de koper heeft aangegeven de voor gefailleerde onderneming werkzame personen, ook voor de nieuwe onderneming werkzaam te laten zijn. Zo de curator begreep, zouden in ieder geval de drie heren Sercan in loondienst treden bij de nieuwe onderneming. Onder welke voorwaarden de patronenmaker en de agent voor de nieuwe onderneming werkzaam zullen zijn is de curator vooralsnog niet bekend. 6.4 Verantwoording Zie Opbrengst Zoals gezegd, is er voor de inventaris, de goodwill, en het recht op de handelsnaam Sercan Mode een totaalbedrag van ,- betaald. 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator heeft een accountant ingeschakeld teneinde na te gaan of gefailleerde onderneming voldaan heeft aan haar boekhoudplicht. Inmiddels heeft de accountant de gevraagde informatie en stukken ontvangen. De curator heeft de accountant om een korte en bondige rapportage gevraagd. 8

9 7.2 Depot jaarrekeningen Alle door de gefailleerde onderneming gedeponeerde jaarrekeningen blijken te laat te zijn gedeponeerd. Reden voor de curator om dit nader te gaan onderzoeken. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Sercan Mode voldoet voor de periode vanaf oprichting tot en met heden aan de in artikel 2:396 lid 1 BW vermelde criteria en is derhalve ingevolge artikel 2:396 lid 6 BW vrijgesteld van de verplichting tot het laten verrichten van accountantscontrole. 7.4 Stortingsverplichting aandelen De curator is in afwachting van de door haar opgevraagde stukken teneinde na te kunnen gaan of is voldaan aan de verplichting om de aandelen vol te storten. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator dient nog nader te onderzoeken of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur in het faillissement van Sercan Mode. 7.6 Paulianeus handelen Voor zover de curator thans na heeft kunnen gaan is er geen sprake geweest van paulianeuze handelingen. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Ten gevolge van het opvragen van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel van gefailleerde onderneming is een boedelschuld ontstaan van in totaal 11,-. Deze boedelschuld is inmiddels betaald. In verband met de inmiddels gerealiseerde overname van gefailleerde onderneming is een crediteurenbrief in overleg met de overnemende partij aan de crediteuren verzonden. Daar een aanzienlijk aantal crediteuren in het buitenland is gevestigd, heeft de curator deze crediteurenbrief met spoed in het Engels laten vertalen door het vertaalbureau Kern. Ten gevolge van deze vertaling is een boedelschuld van 57,72 ontstaan. Deze boedelschuld is inmiddels door de curator betaald. Voorts is er ten gevolge van de inventarisatie en de taxatie door het Nederlands Taxatie en Adviesbureau een boedelschuld ontstaan van 624,75. Ook deze factuur is inmiddels door de curator betaald. Gedurende de periode vanaf datum faillissement tot datum overname zijn door de curator de werkzaamheden van de voor gefailleerde onderneming werkzame personen met toestemming van de rechter-commissaris vergoed. In totaal is terzake een bedrag van 3.066,74 aan vier personen betaald. 8.2 Preferente vordering van de fiscus De Fiscus heeft thans een vordering bij de curator ingediend ter hoogte van ,-. 9

10 8.3 Preferente vordering van het UWV Het UWV heeft vooralsnog geen vordering bij de curator ingediend. Gezien het feit dat er geen werknemers in dienst waren bij gefailleerde onderneming ziet er naar uit dat het UWV ook in de toekomst geen vordering zal indienen. 8.4 Andere preferente vorderingen Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren tot de curator gewend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot op heden hebben zich 53 concurrente crediteuren bij de curator gemeld (bijlage 3). Hierbij is van belang dat een van de grootste crediteuren die voor datum faillissement conservatoir beslag heeft laten leggen onder de bank en onder twee grote debiteuren van Sercan Mode tot op heden haar vordering niet heeft ingediend. De curator heeft wel direct na datum faillissement contact opgenomen met de advocaat van deze onderneming en is in afwachting van zijn bericht. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren In totaal is er een bedrag van ,12 aan concurrente crediteuren ingediend bij de curator. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling De vooruitzichten op dit moment zijn dat, nadat alle vorderingen van de crediteuren door de curator verder zijn geïnventariseerd, na een verificatievergadering een uitkering aan de schuldeisers tot de mogelijkheden behoort. De curator heeft de schuldeisers laten weten dat zodra hierover meer duidelijkheid bestaat deze dienaangaande zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend. 9.2 Plan van aanpak De curator zal zich de komende periode met name concentreren op het innen van de debiteuren. Afhankelijk van de rapportage van de accountant zal de curator ook nog de nodige aandacht aan de administratie van gefailleerde onderneming besteden. 9.3 Indiening volgend openbaar verslag De curator zal haar volgende verslag over drie maanden indienen. N.P. Klein, curator 10

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Werklicht B.V. Faillissementsnummer : 08/611 F Datum uitspraak : 16 december 2008 Curator : mr N.P. Klein Rechter-commissaris :

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruitlounge Media B.V. Faillissementsnummer : 08/93 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 11 november 2008 Curator

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Alien Fruit Faillissementsnummer : 08/96 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 31 maart 2008 Curator : mw. mr. L.I.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruit Lounge Studio s B.V. Faillissementsnummer : 08/94 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 31 maart 2008 Curator

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sports Events Company B.V.

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sports Events Company B.V. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sports Events Company B.V. Faillissementsnummer : 12/780 F Datum uitspraak

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V.

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V. Faillissementsnummer : 08/431 F Datum uitspraak : 2 september

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Company B.V. Faillissementsnummer : 08/469 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr E. Doornhein Rechter-commissaris

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R. van der Kamp B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, laatstelijk zaakdoende

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Verslagperiode : 7 augustus t/m 10 december 2009

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Verslagperiode : 7 augustus t/m 10 december 2009 VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Anosta B.V. Faillissementsnummer : 08/552 F Datum uitspraak : 18 november 2008 Datum verslag : 11 december 2009

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Erven Boonstra B.V. Faillissementsnummer : 09/368 F Datum uitspraak : 12 mei 2009 Datum verslag : 1 oktober 2009 Curator : voorheen

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Datum : 21 april 2010 Naam gefailleerde : De Bruidssuite BV Faillissementsnummer : 09/630 F Datum uitspraak : 11 augustus 2009 Curator

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ronday B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1022 WZ)

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Bacio Media B.V. Faillissementsnummer : 09/429 F Datum uitspraak : 2 juni 2009 Datum verslag : 3 november 2009 Curator : mr. E.J.G.

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap MARTIN HAIR B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/464 Rechter-Commissaris: Mr. I.C. Prenger-de Kwant Curator:

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET tevens EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Stichting Ingrin Faillissementsnummer : 08/434 F Datum uitspraak : 5 september 2008 Curator : mr. L.I. Boes

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 15 september 2009 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 15 september 2009 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Hobat Praktijk B.V. Faillissementsnummer : 09/716 F Datum uitspraak : 15 september 2009 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap MyTire B.V. Faillissementsnummer: F.02/16/145 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans Curator: Mr. K. van

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruitlounge Media B.V. Faillissementsnummer : 08/93 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 18 juli 2008 Curator :

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 juli 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 14 oktober 2014 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen Rechter Commissaris

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie

: De verkoop van keukens, keukenapparatuur en accessoires. Omzetgegevens : 426.393,67 over 2009 Personeel gemiddeld aantal : 3

: De verkoop van keukens, keukenapparatuur en accessoires. Omzetgegevens : 426.393,67 over 2009 Personeel gemiddeld aantal : 3 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 november 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SOLARSENERGY B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SOLARSENERGY B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SOLARSENERGY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Solarsenergy B.V. (Solarsenergy)(KvK-nummer:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 26 februari 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari 2008

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari 2008 VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Premium Connection BV Faillissementsnummer : 06.604 F Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari

Nadere informatie

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer.

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer. FAILLISSEMENTSVERSLAG : Nummer: 2 Datum: 10 april 2011 Gegevens onderneming : A.G. Rijke B.V. Faillissementsnummer : 11/294 F Datum uitspraak : 4 oktober 2011 Curator : Mr J.J. Douwes R-C : Mr P.F.A. Bierbooms

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Karoro Holding B.V. Faillissementsnummer : 08/466 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr E. Doornhein Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HOUSE OF PRESENTS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/306 Rechter-Commissaris: mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/156 NL:TZ:0000012081:F001 28-03-2017 mr. J. Smael mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming P. Luiks B.V. Pascalweg 58

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/593 NL:TZ:0000000536:F001 14-07-2015 Mr. D.J.J. Vrijbergen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN TADIS BUSINESS SOLUTIONS B.V. d.d. 28 juli 2009

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN TADIS BUSINESS SOLUTIONS B.V. d.d. 28 juli 2009 EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN TADIS BUSINESS SOLUTIONS B.V. d.d. 28 juli 2009 Gegevens onderneming : Tadis Business Solutions B.V. Faillissementsnummer : 09/418 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/15/97 NL:TZ:0000001107:F001 03-03-2015 mr. M.N. de Groot mr. WF Korthals Altes Algemeen Gegevens onderneming Studio Kappers B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Datum: 28 april 2015 Naam: LAKFINISHING JAN RIJN B.V., mede h.o.d.n. ALPHA LAKFINISHING Adres: Dirk Dronkersweg no. 9,

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/230 NL:TZ:0000013156:F001 16-05-2017 mr. W. Ploeg mr. Hofman Algemeen Gegevens onderneming PHZ Horeca B.V. Activiteiten onderneming

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 augustus 2014 t/m 25 augustus 2014. : D.I.E van Dijke : 7 uur en 48 minuten

Verslagperiode : 12 augustus 2014 t/m 25 augustus 2014. : D.I.E van Dijke : 7 uur en 48 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 26 augustus 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : Zeeland Projects B.V. h.o.d.n. Slabbekoorn Interieurbouw, : Bulthaup Center Chef

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 14 januari 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Lab People Services B.V. Faillissementsnummer : 09/394 F Datum uitspraak : 19 mei 2009 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Zaza Stores B.V. Faillissementsnummer : 09/158 F Datum uitspraak : 10 maart 2009 Datum verslag : 11 februari

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2010 Gegevens onderneming: Nederlandse Beveiligingsdienst B.V. Faillissementsnummer: 10/680 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Gegevens onderneming : De Stichting Fotoarchief Elseven, statutair gevestigd te Lelystad, vestigingsadres (8243 BG) Lelystad aan de Werfweg 85a, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 1 Datum : 1 oktober 2014 Gegevens onderneming : De

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Van Gaart Autoschade BV, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1014 AS) Amsterdam aan de Isolatorweg 37,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/778 NL:TZ:0000001026:F001 27-10-2015 mr. J.W.H. Rouers mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Horeca Noordse Park B.V.,

Nadere informatie

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Jaap Rijnbende B.V. Faillissementsnummer : 11/58 F Datum uitspraak : 25 januari 2011 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/641 NL:TZ:0000000633:F001 25-08-2015 Mr. R. Dufour mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Big L Jeans Almere B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1353 BC) Almere,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FFOOFF B.V. (KvK-nummer 58732004),

Nadere informatie

,-- : *** , , ,--

,-- : *** , , ,-- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 januari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : STUDIO VAN HESSE B.V. in liquidatie : C 16/14/1040 F Datum uitspraak : 9 december 2014 Curator

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Amsterdam B.V. Faillissementsnummer : 08/470 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/15/143 NL:TZ:0000000618:F001 25-08-2015 mr. H.C. Lunter mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming Bijlsma Hekwerk B.V. Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/16/186 NL:TZ:0000005201:F001 05-04-2016 mr. J. Thiele mr. W.J. Don Algemeen Gegevens onderneming Broadway BV. statutair gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap SCHOONEN SPUITERIJ & RECLAME B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/508 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 oktober 2010

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 oktober 2010 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 oktober 2010 Gegevens onderneming : GMA Facility Services B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.10/731 (S.10/54) Datum uitspraak : 24 september 2010

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/15/464 NL:TZ:0000006452:F001 22-09-2015 mr. K. Overloop mr. MDE van der Borst-Leppens Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 12 november 2013 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen Rechter Commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 1 Datum: 11 januari 2013 Gegevens onderneming : Ordinatio Plus B.V. Faillissementsnummer : F.01/12/1022

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magtrade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HJ)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/15/464 NL:TZ:0000006452:F001 22-09-2015 mr. K. van Overloop mr. TJ van Gessel Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

EINDVERSLAG Nummer: 5 Datum: 5 september 2006

EINDVERSLAG Nummer: 5 Datum: 5 september 2006 EINDVERSLAG Nummer: 5 Datum: 5 september 2006 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 3 Datum : 24 september 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG ADVOCATEN I MEDIATORS Nummer 2 Datum 5 december 2014 Gegevens onderneming Handelsregister Adres Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Adres curator Telefoon Fax E-mail Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG Pagina 1 van 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Datum: 12 januari 2015 Naam: LAKFINISHING JAN RIJN B.V., mede h.o.d.n. ALPHA LAKFINISHING Adres: Dirk Dronkersweg

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/16/266 NL:TZ:0000006294:F001 24-05-2016 mr. E. van der Kolk mr. H.W.P.J. Hopmans Algemeen Gegevens onderneming Keukenstudio John

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Hakbijl B.V. Hakbijl B.V. t.h.o.d.n. Hakbijl Glas, statutair gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te (8211 AS) Lelystad,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 1 Datum : 26 maart 2014 Gegevens onderneming : De

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DMK Vermogensbeheer

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Verslagnummer : 2 Datum: : 4 februari 2013 Gefailleerde : Van der Weerd Verlichting B.V. Faillissementsnummer : F 12/536 Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

Omzetgegevens: niet bekend, zie tevens hierna onder 7.1. Verslagperiode: 15 oktober 2016 t/m 12 januari 2017

Omzetgegevens: niet bekend, zie tevens hierna onder 7.1. Verslagperiode: 15 oktober 2016 t/m 12 januari 2017 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 januari 2017 Gegevens failliet: Café 1976 B.V. KvK-nummer: 59189398 Faillissementsnummer: F.16/16/507 Datum uitspraak: 13 september 2016 Rechter-commissaris: mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 mei 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 mei 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 mei 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

: Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg 10 E

: Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg 10 E Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 29 augustus 2011 Gegevens onderneming : Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 6 Datum: 2 januari 2013 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 14 juni 2011 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.P. Bleeker Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN LOGOWEAR B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN LOGOWEAR B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN LOGOWEAR B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Logowear B.V. (Logowear)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 1. Algemeen Mr. A. Koene Curator: Datum uitspraak: NL:Tz:00000004o9:Fool F.16/1 5/380 Insolventienummer: R-C Mr. L. Kuiper 1905-2015 Toezichtzaaknummer: Pagina 1 van 7 Aandelenbeheer De Eijckenhorst is

Nadere informatie

alsmede klein meubelen Omzetgegevens : 2011: netto omzet 356.398,00; 2010: netto omzet 324.326,00; 2009: netto omzet 370.492,00 faillissement geen.

alsmede klein meubelen Omzetgegevens : 2011: netto omzet 356.398,00; 2010: netto omzet 324.326,00; 2009: netto omzet 370.492,00 faillissement geen. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Edelman B.V. Den Haag nr. 34218173 Faillissementsnummer : F12/219 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Vastgoedbeleggingen B.V., statutair gevestigd te Hilversum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING Gegevens onderneming : de commanditaire vennootschap, KvK- nummer 52046494, gevestigd te (1046

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 2 Datum : 25 juni 2014 Gegevens onderneming : De

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/352 NL:TZ:0000015028:F001 15-08-2017 mr. W. Ploeg mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming Arxalba B.V. Activiteiten onderneming

Nadere informatie

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten Postbus BB Dordrecht tel: fax:

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten Postbus BB Dordrecht tel: fax: Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissement in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bereket Döner Production B.V., statutair gevestigd te Dordrecht, laatstelijk

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer:4 Datum: 10 april 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer:4 Datum: 10 april 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:4 Datum: 10 april 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bij jou thuis B.V. 28085710 Faillissementsnummer : F12/314 Datum uitspraak : 24 april

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smartal B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 5 Datum: 11 augustus 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.19/14/261 NL:TZ:0000001442:F001 22-10-2014 mr. R Klarus mr. A.L. Goederee Algemeen Gegevens onderneming Wever Totaal Transport B.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie