DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN"

Transcriptie

1 DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time Cleaning Service B.V. Faillissementsnummer : F 12/534 Datum uitspraak : 31 juli 2012 Curator : mr. O.E. de Witt Wijnen R-C : mr. R. Kruisdijk Activiteiten onderneming : Schoonmaakbedrijf ten behoeve van woning- en utiliteitsbouw, kantoren, gebouwen, scholen en het verrichten van aanverwante werkzaamheden. Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 35 (volgens het handelsregister uit de Kamer van Koophandel). Verslagperiode : 31 juli 2012 t/m 15 augustus 2012 Gerealiseerd actief : EUR 2.159,20. Saldo boedelrekening : EUR 2.159,20. Bestede uren in verslagperiode : 44 uur en 36 minuten Bestede uren Totaal : 44 uur en 36 minuten Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De bestuurder van Time Cleaning Service B.V. is Ramzi Beheer B.V. De heer P. Ramtahalsing is bestuurder van Ramzi Beheer B.V. Enig aandeelhouder van Time Cleaning Service B.V. is Ramzi Beheer B.V. 1.2 Winst en verlies : Volgens overhandigde winst- en verliesrekening uit Exact online: 2012: EUR ,18 verlies 2011: EUR 2.067,46 verlies 2010: EUR ,31 verlies

2 Balanstotaal : Volgens overhandigde balansuitdraaien uit Exact online en kolommenbalans: 2012: EUR : EUR : EUR Hierbij, en bij punt 3.2,dient te worden opgemerkt dat de bestuurder heeft aangegeven dat de administratie nog niet volledig is bijgewerkt. 1.4 Lopende procedures : Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures meer. 1.5 Verzekeringen : Voor zover de lopende bedrijfsverzekeringen nog niet wegens wanbetaling zijn geschorst, heeft de curator verzocht de verzekeringen per datum faillissement te royeren. 1.6 Huur : Gefailleerde huurt een bedrijfsruimte aan de Nieuwenoord 307 te Rotterdam. De huur is inmiddels met machtiging van de rechtercommissaris opgezegd. 1.7 Oorzaak faillissement : De middellijk bestuurder, de heer Ramtahalsing, heeft de volgende oorzaken van het faillissement aangegeven: De bedrijfsactiviteiten in de huidige vorm zijn in 2009 gestart. Het jaar 2009 is positief afgesloten. Daarna is het bergafwaarts gegaan: verlies op verlies de jaren erna. Daarnaast heeft het bedrijf enkele financiële tegenvallers gehad in verband met een zieke werknemer. Omdat de concurrentie in de markt groot is en de marges klein, en er steeds minder bouwprojecten worden opgeleverd, is de exploitatie, ondanks eerdere

3 - 3 - kostreducties, negatief gebleven. De curator onderzoekt de overige oorzaken. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : De personen die op de in de administratie aangetroffen personeelslijst staan, zijn allemaal, voor zover vereist, ontslagen. Dit waren er 31. Naar zeggen van de bestuurder was een groot aantal van deze mensen al niet meer in dienst van gefailleerde. 2.2 Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : 2 augustus : Waar nodig overleg met het UWV. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Voor zover de curator bekend heeft gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom. 3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. : Geen. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Op de bedrijfslocatie heeft de curator de 3.6 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend. gebruikelijke kantoorinventaris aangetroffen. Daarnaast staat er bij een garagehouder een (oude) Opel Viva bestelbus. De garagehouder beroept zich op zijn retentierecht. Deze garagehouder is aangeschreven voor overleg.

4 Boedelbijdrage : De opbrengst zal vermoedelijk geheel via artikel 57 lid 3 Fw door de boedel lopen, anders zal conform de separatistenregeling met de bank worden gerond. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Gezien de tot op heden ingediende vorderingen van de fiscus is er sprake van het bodemvoorrecht van de fiscus. : Start verkoop bedrijfsmiddelen. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Er zijn geen voorraden aangetroffen. Er was sprake van twee lopende opdrachten, maar de betreffende opdrachtgevers is bericht dat de boedel niet in staat was de opdrachten af te maken. Hier waren te grote risico s aan verbonden. Voor het overige is het onderhanden werk uitgefactureerd. Zie verder Verkoopopbrengst : De orderportefeuille is aan enkele concurrenten van gefailleerde aangeboden. Deze hadden geen belangstelling voor overname Boedelbijdrage : Niet van toepassing. : Inning onderhanden werk facturen en voorkomende werkzaamheden. Andere activa 3.12 Beschrijving : De curator heeft getracht de handelsnaam, domeinnamen en goodwill te verkopen. Ook hiervoor bestond geen belangstelling Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. : Geen.

5 Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Volgens aangeleverde debiteurenlijst uit Exact online EUR ,57, volgens het balansoverzicht EUR ,42. Middellijk bestuurder de heer Ramtahalsing is gevraagd een overzicht te maken van de openstaande debiteurenposten. Aan onderhanden werk is nog een bedrag van EUR 5.655,20 uitgefactureerd. De curator heeft ervoor gekozen om de in de fysieke administratie als onbetaald aangemerkte openstaande debiteuren aan te schrijven. Dit betreft EUR ,98 aan openstaand aangemerkte facturen. Daarnaast zullen de rekening-courantvorderingen, welke volgens de aangeleverde boekhouding bestaan, op Time Vastgoed B.V. en Ramzi Beheer B.V. worden opgeëist. 4.2 Opbrengst : Nog niet bekend. 4.3 Boedelbijdrage : Voor zover er geen sprake is van een verpandingsverbod of uitgefactureerd onderhanden werk, conform separatistenregeling. : Voorkomende werkzaamheden met betrekking tot de debiteurenportefeuille. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Rabobank Rotterdam heeft een vordering van EUR ,73 + P.M. op datum faillissement. 5.2 Leasecontracten : Gefailleerde leasede twee auto s via SH Lease B.V. De betreffende auto s zijn inmiddels ingeleverd en de curator beschouwt de overeenkomsten als geëindigd.

6 Beschrijving zekerheden : De volgende zekerheden zijn door gefailleerde afgegeven: Verpanding van de inventaris, voorraden en vorderingen. 5.4 Separatistenpositie : De pandhouder kan een beroep doen op haar separatistenpositie. 5.5 Boedelbijdragen : Voor zover er geen sprake is van een verpandingsverbod of uitgefactureerd onderhanden werk, conform separatistenregeling. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Er heeft vooralsnog één crediteur zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. De betreffende goederen zijn niet aangetroffen waardoor het eigendomsvoorbehoud teniet is gegaan. 5.7 Reclamerechten : Niet van gebleken. 5.8 Retentierechten : Een garagehouder heeft zich beroepen op het retentierecht in verband met onderbetaalde reparatienota s van de bij gefailleerde in eigendom zijnde bestelbus. De curator heeft de auto opgeëist en is in overleg met deze garagehouder. Verkoop aan een derde wordt ook onderzocht. : Overleg pandhouder over uit te winnen zekerheden en overleg garagehouder en derden over bestelbus. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : De activiteiten worden niet voortgezet of doorgestart. 6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing. : Geen.

7 - 7 - Doorstart 6.3 Beschrijving : Zie Verantwoording : Niet van toepassing. 6.5 Opbrengst : Niet van toepassing. 6.6 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. : Geen. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De aan de curator overhandigde boekhouding is niet bijgewerkt. De middellijk bestuurder gaf aan dat deze situatie komt doordat de boekhouder ook niet meer betaald kon worden. 7.2 Depot jaarrekeningen : Er is sprake van het te laat deponeren van de jaarrekeningen over het boekjaar 2009 en het geheel niet deponeren van de jaarrekeningen over het boekjaar Goedk. Verkl. Accountant : Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Nog in onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Nog in onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen : Nog in onderzoek. : Zie 7.4, 7.5 en Garantstellingsregeling Garantstelling : Nee Bedrag : Niet van toepassing Verstrekt d.d. : Niet van toepassing. : Geen. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Nog niet bekend. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : EUR , Pref. vord. van het UWV : Nog niet bekend.

8 Andere pref. crediteuren : EUR 1.575, Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : EUR , Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend. : Het gebruikelijk crediteurenbeheer 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend. 9.2 Plan van aanpak : Afwikkeling openstaande punten. 9.3 Indiening volgend verslag : 27 februari Status van dit openbare verslag : Dit openbare verslag is gebaseerd op de informatie die de curator in de afgelopen verslagperiode heeft ontvangen. Aanvullende informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat de in dit verslag opgenomen feitelijke en financiële gegevens op enig moment aangepast kunnen worden. Aan de inhoud van dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. : Zie 9.2. Rotterdam, 28 augustus mr. O.E. de Witt Wijnen, curator

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Walter Antonius Maria Kok Faillissementsnummer: 12/532 F Datum uitspraak: 16 november 2012 Curator: mr. M. Meffert R-C: mr.

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie