Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)"

Transcriptie

1 1. Algemeen Mr. A. Koene Curator: Datum uitspraak: NL:Tz: o9:Fool F.16/1 5/380 Insolventienummer: R-C Mr. L. Kuiper Toezichtzaaknummer: Pagina 1 van 7 Aandelenbeheer De Eijckenhorst is de heer G. Smeenk. aandeelhouder is Stichting Aandelenbeheer De Eijckenhorst. Bestuurder van Stichting All Glass Projects BV is op 19 november 2012 opgericht. Bestuurder en enig 2.1 Directie en Organisatie 2. Inventarisatie 1.9 Toelichting 44,90 uur 1.8 Bestede uren totaal 44,90 uur 1.7 Bestede uren in verslagperiode 19 mei 2015 tim 8juni Verslagperiode 213, Saldo einde verslagperiode Personeel gemiddeld aantal Onbekend 1.3 Omzetgegevens Glaszettersbedrijf 1.2 Activiteiten onderneming All Giass Projects BV(kvk: ) 1.1 Gegevens onderneming

2 Onbekend Onbekend 2.2 Winst en verlies 2.3 Balanstotaal 2.4 Lopende procedures Ten tijde van het uitspreken van het faillissement van All Glass Projects BV was er in elk geval één procedure aanhangig bij de kantonrechter. Volgens het roijournaal is deze 2.5 Verzekeringen Niet van gebleken 2.6 Huur De bedrijfsruimte, waar de vennootschap in gevestigd was, wordt volgens de 2.7 Oorzaak faillissement In onderzoek. Het faillissement is aangevraagd door de (voormalige) werknemers van All Glass Projects BV, die vanaf omstreeks maart 2015 geen loon meer zouden hebben Op 6 februari 2015, ongeveer een maand voordat het personeel niet langer werd All Glass Projects BV is betrokken bij deze vennootschap als volledig gevolmachtigde in dienst genomen. De bedrijfsactiviteiten van de nieuwe vennootschap lijken via Werkspot zou verkrijgen. (Zie ook onder 3.1 personeel en 8.6 paulianeus handelen) De bestuurder wijt het faillissement aan het wegvallen van een opdrachtgever, die Pagina 2 van 7 onder het personeel. verantwoordelijk was voor 60% van de opdrachten en voorts aan het vele ziekteverzuim van de bestuurder van deze nieuwe vennootschap. Pro Glas Almere BV is gevestigd op Almere BV geen klanten van All Glass Projects BV zouden bedienen, maar opdrachten opgeroepen om te komen werken, is Pro Glas Almere BV opgericht. De bestuurder van het adres van All Glass Projects BV en heeft één werknemer van All Glass Projects BV Projects BV is evenwel van mening dat dit niet het geval zou zijn, omdat Pro Glas grotendeels gelijk aan die van All Glass Projects BV. De bestuurder van All Glass ontvangen. Zij zijn feitelijk sinds maart niet meer opgeroepen om te komen werken. inmiddels is echter gebleken dat de belastingdienst bodembeslag heeft gelegd op de machine. De curator zal ter zake nog contact opnemen met de belastingdienst en de verhuurder. Er wordt een koffiemachine gehuurd. De verhuurder wenst de machine retour, vennootschap. De exacte huurconstructie is niet helder. bestuurder niet door de gefailleerde vennootschap gehuurd, maar door een andere inmiddels ambtshalve cloorgehaald.

3 faillissement zijn overgegaan naar de nieuwe vennootschap Pro Glas Almere BV (en dus niet meer in dienst zijn van All Glass Projects BV). Voor zover de werknemers nog Het UWV heeft zich vooralsnog op het standpunt gesteld dat de werknemers op grond 3.1 Aantal ten tijde van faillissement 3. Personeel van de regelgeving rondom de overgang van de onderneming, reeds voor datum Pagina 3 van Voorraden 1 onderhanden werk: Verkoopopbrengst 4.13 Voorraden 1 onderhanden werk: Boedelbijdrage Er is een kleine voorraad glas Voorraden 1 onderhanden werk: Beschrijving 4.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst 4.9 Bedrijfsmicldelen: Bodemvoorrecht fiscus 4.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden 4.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage Projects BV. In onderzoek is of de aangetroffen bedrijfsmiddelen eigendom zijn van All Giass 4.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst 4.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek 4.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden 4.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving 4.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage N.v.t. 4.1 Onroerende zaken: Beschrijving 4. Activa 3.4 Werkzaamheden 3.3 Datum ontslagaanzegging Bij schrijven d.d. 21 mei 2015 zijn de dienstverbanden opgezegd. onbekend 3.2 Aantal in jaar voor faillissement bestuurder, is ook dit dienstverband opgezegd. werknemers opgezegd. Voor zover er sprake zou zijn van een dienstverband met de wel In dienst zouden zijn van All Glass Projects BV zijn de dienstverbanden met de 6

4 4.15 Andere activa: Beschrijving 4.16 Andere activa: Verkoopopbrengst 4.17 Andere activa: Werkzaamheden In onderzoek. In elk geval is er kasgeld aangetroffen ten bedrage van 101, Voorraden 1 onderhanden werk: Werkzaamheden Pagina 4 van Boedelbijdragen n.v.t. 6.4 Separatistenpositie Niet van gebleken. 6.3 Beschrijving zekerheden Niet van gebleken. 6.2 Leasecontracten De ING Bank NV heeft een vordering ingediend van 83, Vordering van bank(en) 6. Bank 1 Zekerheden 5.4 Werkzaamheden 5.3 Boedelbijdrage vooralsnog: 111, Opbrengst administratie was verwerkt. Rekening houdende met deze afdracht aan de deze debiteur heeft voor datum faillissement een aanzienlijk gedeelte van de openstaande debiteuren zoveel mogelijk in kaart te brengen. Er staat een flink aantal posten open. openstaande posten aan de belastingdienst betaald, hetgeen nog niet in de belastingdienst staat er (gelet op de administratie van de vennootschap) nog een bedrag van ongeveer open. De betreffende debiteuren zijn aangeschreven. De curator heeft aan de hand van de debiteurenadministratie getracht de De belastingdienst had evenwel derdenbeslag gelegd onder de grootste debiteur en 5.1 Omvang debiteuren 5. Debiteuren

5 Niet van gebleken 6.7 Retentierechten een pomp. In onderzoek is wat er met deze pomp is gebeurd. Als deze nog aanwezig overeengekomen. Eén crediteur heeft beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud met betrekking tot 6.6 Eigendomsvoorbehoud blijkt te zijn, zal nader beoordeeld worden of het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is Pagina 5 van 7 n. v. t. 8.3 Goedk. Verkl. Accountant Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. 8.2 Depot jaarrekeningen curator heeft de boekhouding in onderzoek. Er is een boekhouding, maar deze werd niet in een boekhoudprogramma gevoerd. De 8.1 Boekhoudplicht 8. Rechtmatigheid 7.5 Doorstart: Verantwoording 7.7 Doorstart: Boedelbijdrage 7.8 Doorstart: Werkzaamheden 7.6 Doorstart: Opbrengst n.v.t. 7.4 Doorstart: Beschrijving 7.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging 7.3 Voortzetten: Werkzaamheden n.v.t. 7.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden 7. Doorstart 1 voortzetten onderneming 6.9 Werkzaamheden Niet van gebleken 6.8 Reclamerechten

6 8.4 Stortingsverpl. Aandelen 8.5 Onbehoorlijk bestuur 8.6 Paulianeus handelen Gelet ophef feit dat er geen jaarrekeningen zijn opgemaakt en gedeponeerd is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Voor het overige in onderzoek. Pagina 6 van , Bedrag concurrente crediteuren Vooralsnog Aantal concurrente crediteuren (nog) niet ingediend 9.4 Andere pref. crediteuren (nog) niet ingediend 9.3 Pref. vord. van het UWV ,27 ter zake van OB, LH en Vpb 9.2 Pref. vord. van de fiscus p.m. 9.1 Boedelvorderingen 9. Crediteuren 8.7 Werkzaamheden BV alsnog een vergoeding zou betalen. Omdat All Glass Projects BV de vergoeding tegenover had gestaan. De betreffende curator achtte dit paulianeus. zou het bedrijf van All Glass Almere BV hebben voortgezet zonder dat daar een Partijen hebben uiteindelijk geschikt, waarbij overeengekomen is dat All Glass Projects curator van de gefailleerde vennootschap All Glass Almere BV. All Glass Projects BV schikkingsovereenkomst in december vo rig jaar ontbonden. overeengekomen vergoeding niet volledig betaalde, heeft de curator de All Giass Projects BV1s overigens kort na haar oprichting in een geschil geraakt met de staken van de activiteiten van All Giass Projects BV en de oprichting van de nieuwe vennootschap Pro Glas Almere BV. In onderzoek. Het onderzoek richt zich met name op de gang van zaken rondom het

7 10. Procedures 9.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend, maar de verwachting is dat er geen uitkering zal kunnen volgen aan de 9.8 Werkzaamheden concurrente crediteuren Naam wederpartij(en) n. v. t Aard procedures 10.3 Stand procedures 10.4 Werkzaamheden 11.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend Plan van aanpak 11.3 Indiening volgend verslag 11.4 Werkzaamheden Pagina 7 van 7 Omstreeks 9 september 2015 de activa. Nader onderzoek naar de rechtmatigheden. Afwikkeling eigendomclaims/bodembeslag. Incasso debiteuren. Nader onderzoek naar II. Overig

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 1 Datum: 5 december 2011 Gegevens: Kamer van Koophandel te onder nr. 34376662, statutair gevestigd te, gevestigd aan Admiraal de Ruijterweg 84 1 hoog (1056 GN) te

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2-6-2015

Nummer: 1 Datum: 2-6-2015 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 2-6-2015 Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De verslagen worden of zijn (ook) gepubliceerd op

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604)

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 de openbare verslag Datum 8 juli 2011 Gegevens onderneming V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) Faillissementsnummer 11/75 F Rb Breda

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap V1 Technology B.V. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013 Gegevens gefailleerde: Datum faillissement: 2 november 2010 Bewindvoerder/curator: mr. J.P. Davids

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 april 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 16 december 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brand-New-Label B.V., ingeschreven bij de

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--.

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 april 2011 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176 Datum uitspraak : 1 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie