With support of CEOGAS The Russian-European Business Platform for Cooperation in Energy Saving Activity

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "With support of CEOGAS The Russian-European Business Platform for Cooperation in Energy Saving Activity"

Transcriptie

1 With support of CEOGAS The n-european Business Platform for Cooperation in Energy Saving Activity Uitgever: Initiatief: Samenstelling bedrijvenregister: Infomessage S.R.L., Chisinau (Moldavië) Redactie en Vormgeving: Alec Zjyrov

2 The All Members Area VIP Booklet 2

3 The All Members Area VIP Booklet COLOFON & BELANGRIJKE OPMERKINGEN Niets uit deze PDF uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van. Alle rechten van het intellectuele eigendom van met betrekking tot de informatie in het Rusnet VIP Booklet, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de richtlijn 96/9 EG inzake rechtsbescherming van databanken, berust bij. De in het Rusnet VIP Booklet opgenomen naam- en adresgegevens zijn bedoeld ter informatie van de in Rusnet geregistreerde gebruiker. Niets uit deze gegevens mag worden openbaar gemaakt. De Data gegevens zijn bijeen gebracht door Infomessage S.R.L. (Moldavië). Het betreffende databestand, dat berust bij Infomessage S.R.L., is voor publicatie verstrekt aan Rusnet B.V. neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de haar ter beschikking gestelde gegevens zoals deze in het VIP Booklet gepubliceerd zijn. houdt zich aanbevolen voor eventuele verbeteringen of aanvullingen. Infomessage S.R.L. noch is verplicht tot opname van gegevens in het VIP Dtabase. Op uitdrukkelijk verzoek van de betreffende personen, bedrijven of organisaties worden gegevens uit het databestand gecorrigeerd of verwijderd. HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS Het PDF Booklet van de Virtuele Interactieve Promoter (VIP ) van Rusnet is in de eerste plaats bedoeld voor bedrijven en instanties die op zoek zijn naar producten of diensten die zij uit de Benelux, West Europa en Rusland zouden kunnen betrekken. De Nederlandse, Belgische, Russische en de uit het GOS opgenomen bedrijven en instanties zijn ingedeeld in een praktisch dataregister op branche of productcategorie. Daarnaast is het PDF Booklet bedoeld voor bedrijven en instanties die behoefte hebben aan producten of dienstverlening inzake Rusland en/of het GOS die zij zouden willen betrekken van Nederlandse of Belgische bedrijven die in Rusland en het GOS actief zijn. Ook werden organisaties en instellingen in zowel de Benelux, als in Rusland, opgenomen die in verband staan met de wederzijdse relatie. Tevens zijn er bedrijven opgenomen met vestigingen in Rusland en de voormalige Sovjetlanden van Nederlandse, Belgische en Westerse bedrijven en instanties. Ook worden er eveneens vestigingen van Russische bedrijven in Nederland en België opgenomen. Het VIP Booklet geeft daarmee een indicatief beeld van hetgeen tussen de Benelux en het GOS speelt. Wij vertrouwen, dat het VIP Booklet in deze behoefte voorziet. VERMELDING Bij de uitgave van het VIP Booklet is grote zorg besteed aan de samenstelling van het register. Desondanks kan het voorkomen, dat Uw bedrijf of organisatie niet of onvolledig of ten onrechte in het register is opgenomen, dan wel dat er fouten in de door U aangeleverde gegevens geslopen zijn. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen, indien U eventuele fouten en/of omissies aan ons door wilt geven. Jaarlijks worden reeds geregistreerde bedrijven en organisaties opnieuw benaderd ten behoeve van up-date en correctie van de in het VIP Booklet opgenomen gegevens. Opname van de basisgegevens (naam, adres en telefoon/faxnummers) van Uw bedrijf of organisatie in het VIP Booklet is kosteloos. Mocht U aanvullende gegevens opgenomen willen hebben of een tekstblokje met bedrijfs- of productomschrijving, of wilt U in meerdere branchecategorieën vermeld worden, dan is zulks mogelijk tegen een geringe vergoeding. Wilt U voor opname in aanmerking komen, faxt of stuurt U ons dan de onderstaande gegevens. Opgave voor kosteloze opname van basisgegevens in het VIP Booklet :::: Naam bedrijf of organisatie:... Adres:... Postcode... Postadres:... Postcode... Plaats:... Land:... Telefoon:... Fax: Website:... Contactpersoon:... Branche... Interesse in opname aanvullende gegevens en/of meerdere categorieën Interesse in advertentiemogelijkheden Wilt U meer gegevens in het VIP Booklet plaatsen, neem dan een jaarlijkse VIP accreditatie bij Rusnet t.w.v. 99,00 Euro (excl. BTW). Sturen of faxen aan Rusnet B.V., P.O. Box 29, 3720 AA Bilthoven Fax: +31 (0) Wij nemen in ieder geval contact met U op. 3

4 The All Members Area VIP Booklet BESTELLEN Indien U een of meerdere exemplaren van het VIP Booklet wenst te ontvangen, dan kunt U deze bestellen door onderstaande aan ons te sturen. U kunt het VIP Booklet ook bestellen via onze website: Ja, ik bestel... exemplaren van het VIP Booklet op CD tegen levering onder rembours voor Euro 25,00 per stuk (te verhogen met verzend- en rembourskosten) Ja, ik bestel... exemplaren van het VIP Booklet tegen levering in de bijlage van een voor Euro 24,00 per stuk Ja, ik bestel... Exemplaren van het VIP Booklet via download optie op de website van Rusnet naam bedrijf... naam contactpersoon... adres... postcode en plaats... tel./fax Datum... Handtekening... Sturen of faxen aan Rusnet B.V., P.O. Box 29, 3720 AA Bilthoven Fax: +31 (0) Wij nemen in ieder geval contact met U op. ADVERTEREN Heeft Uw bedrijf of organisatie interesse in het plaatsen van een advertentie in de nieuwe editie van het VIP Booklet, neemt U dan contact met ons op. U kunt ons bereiken door het insturen van onderstaande interesseformulier, door te bellen of ons een te sturen. Wij zenden U graag vrijblijvend een offerte toe. Rusnet B.V. Postbus AA Bilthoven Phone: +31 (0) Fax: +31 (0) Contactpersoon: AlecZjyrov Interesseformulier Adverteren in het VIP Booklet van Rusnet Ja, ik heb interesse in het plaatsen van een advertentie in het VIP Booklet. naam bedrijf... naam contactpersoon... adres... postcode en plaats... tel./fax Datum... Handtekening... Sturen of faxen aan Rusnet B.V. P.O. Box 29, 3720 AA Bilthoven Fax: +31 (0) Wij nemen in ieder geval contact met U op. U kunt uw visum laten verzorgen door de Visumwinkel. Wij bezoeken dagelijks vele ambassades en consulaten in Den Haag en Brussel. Ook verzorgen wij uitnodigingen voor visa naar Rusland. Kijk op onze website voor meer informatie: of bel ons op

5 INHOUDSOPGAVE The All Members Area VIP Booklet 1-11# Informatiekatern & Informatieve bijdragen 3-4 # Colofon & Handleiding voor gebruikers 5 # Inhoudsopgave & Speceficatiegegevens 6 # Inleiding 7 # Gebruiksaanwijzing 9 # Tot slot: even over Rusnet vertelen 12 # Registerkatern en Datagegevens ::: A :::: ## The VIP & First Class Members Area Only B :::: ## Branches C :::: ## The Business Class Members Area (more than companies) D :::: ## Bestelformulieren VIP Booklet. Price ::: 24,00 Euro Specificatie gegevens publicatie, verkoop en verspreiding van VIP Booklet 2006 Gratis verspreiding van VIP & First Class Registerkatern via VIP Database van Rusnet (meer dan exemplaren) - Verkoop van het VIP Booklet in Nederland vindt plaats op de website van Rusnet ::: - Verkoop en Gratis verspreiding van een Russische versie van het VIP Booklet in Rusland en het GOS wordt georganiseerd via CEOGAS (Rusland), UKRSPETSSPLAV (Oekraïne) en INFOMESSAGE (Moldavië). Binnenkort zal eveneens een Engelse versie van het VIP Booklet verschijnen voor de Europese markt. Hierin worden dezelfde gegevensoverzichten opgenomen. De registerkaternen van VIP, First- & Business class datagegevens zijn in alle versies gelijk. Het nformatiekatern verschillend. Ieder kwartaal zal eveneens een Engelstalige Upgrade Editie van het VIP Booklet verschijnen met een overzicht van nieuwe bedrijven en organisaties die tot het VIP bedrijvengids behoren. Formaat: A4 Omvang: 460 pagina s* Kleuren: zwart wit en full-colour pagina s Papier: n.v.t. (PDF) Omslag: n.v.t. (PDF) Indeling: Colofon & Informatiekatern (Nederlands, resp. Russisch/Engels) VIP & First Class Registerkatern met een compleet overzicht van datagegevens van de bedrijven met een VIP accreditatie (Engels, Nederlands, Russisch) Brancheomschrijving (Engels, Russisch) Business Class Registerkatern met adressen, webadressen en telefoon/faxnummers per categorie (Engels) Rusnet staat open voor alle soorten samenwerking met bedrijven en/of organisaties die geïnteresseerd zijn in de gezamenlijke ontwikkeling van het VIP project op het gebied van publicatie, verspreiding en/of verkoop van het VIP Booklet. 5

6 The All Members Area VIP Booklet Inleiding Op Uw beeldscherm ziet U de eerste PDF editie van een business - to - business gids voor het bedrijfsleven in de Benelux gericht op het zaken doen met Rusland en andere Europese GOS-landen. Het doel van dit Booklet is immers het effectief verstrekken van informatie om op deze wijze de ontwikkeling van zakelijke relaties tussen partijen in de Benelux enerzijds en in de Russische Federatie en de Europese GOS-landen anderzijds te entameren. De doelstelling van het VIP Booklet is gelegen in het in kaart brengen van de bedrijven en andere organisaties in de Benelux en West Europa die zakelijke of andere contacten en/of belangen hebben met bedrijven en andere organisaties in Rusland en de Europese GOS-landen, of de intentie hebben dergelijke contacten te leggen. Wij hebben de definitie voor opname van bedrijven en organisaties in deze gids ruim genomen. Derhalve beperkt die zich niet tot uitsluitend handelsbedrijven of buitenlandse investeerders; ook banken en andere kapitaal- en financieringverstrekkers zijn opgenomen, alsook dienstverleners in een breed spectrum van zeer groot tot part-time eenmansbedrijven zoals individuele tolken. De overheid is vaak nog steeds een belangrijke factor bij de totstandkoming van zakelijke contacten en derhalve hebben wij ook zo veel mogelijk overheids- en semi-overheidsorganisaties op genomen. Hoewel de cultuursector vaak als een significant afwijkende bedrijfstak wordt beschouwd, meenden wij ook deze categorie mee te moeten nemen, inclusief de non-commerciële organisaties. Niet alleen zou het in de praktijk erg moeilijk zijn een eenduidige grens te trekken tussen commerciële en non-commerciële organisaties, maar tevens blijkt dat in het zaken doen met de landen van de voormalige Sovjet Unie culturele en sociaal-maatschappelijke instellingen als vanzelfsprekend worden betrokken. Ons inziens zou het een omissie zijn deze categorie weg te laten. Hoewel wij uiteraard gestreefd hebben naar volledigheid, is zulks feitelijk geen haalbare kaart. Enerzijds is het praktisch onmogelijk om inzicht te krijgen in alle bedrijven en organisaties in de Benelux die zakelijke contacten met Rusland en de Europese GOS-landen onderhouden of zoeken. Anderzijds zijn er ook bedrijven en instanties die om hen moverende redenen niet in een dergelijke gids wensen te worden opgenomen (aan deze wens is uiteraard steeds gehoor gegeven). Daarbij is een dergelijke PDF gids, hoe zorgvuldig men ook te werk gaat, altijd een moment opname. Over een periode van meer dan elf maanden zijn correcties en aanvullingen opgegeven en verwerkt. Gezien het registratieproces op de website van Rusnet - zeker van deze eerste PDF uitgave - kan een dergelijke gids onmogelijk algehele juistheid en volledigheid pretenderen. Desalniettemin menen wij, dat deze gids een bruikbaar overzicht vormt en daarmee in een behoefte voorziet. Wij hebben bedrijven en organisaties in de Benelux de gelegenheid geboden om de ons bekende gegevens aan te vullen en te verbeteren. Ook is de mogelijkheid geschapen om tegen betaling van een geringe bijdrage in de kosten extra gegevens en een tekstblokje op te laten nemen. Op deze wijze hopen wij, dat het VIP Booklet een praktische gebruikersgids zal vormen voor een ieder die zich bezig houdt met zakelijke contacten tussen bedrijven en instanties enerzijds in de Benelux en anderzijds in de voormalige Sovjet Unie. Het VIP Booklet is bedoeld als een jaarlijks terugkerende PDF uitgave. Het is onze intentie om iedere maand te komen met een nieuwe Update & Upgrade editie. Wij hopen daarin de eventuele fouten en omissies van deze uitgave te herstellen en te verbeteren. Zoals hierboven reeds opgemerkt, kan een adreslijst, wat het VIP Booklet in wezen is, geen algehele juistheid en volledigheid pretenderen. Ook is vrijwel niet te voorkomen dat er fouten en omissies ingeslopen zijn. Wij bieden hiervoor onze oprechte excuses aan. Tevens bedanken wij de organisaties die ons ondersteund hebben voor het gestelde vertrouwen. Wij nodigen een ieder uit om aanvullingen en correcties te verstrekken en wij verwelkomen graag opbouwende kritiek. Namens de samenstellers van het VIP database hebben wij het vertrouwen dat deze PDF gids u hierin behulpzaam zal zijn. Redactie 6

7 The All Members Area VIP Booklet Gebruiksaanwijzing U kunt alles en iedereen vinden door middel van het gebruik van de optie zoeken van Uw Adobe Acrobat Reader. Typ de naam, branche, bedrijfsnaam of een locatie... U vindt meteen wat u zoekt! 7

8 The All Members Area VIP Booklet THE RUSSIAN FEDERAL PROPERTY FUND GOVERNMENT OF RUSSIA Leninskii str.9, Moscow,, ;Tel./Fax ; The n Federal Property Fund (RFPF) was established in February, 1992 by the Order of the Supreme Soviet of the RSFSR. According to the Decree of the President dated December 17, 1993 the RFPF was awarded the status of a specialized state institution of the n Federation Government and the official seller of federal assets. At the present time the RFPF carries its activities in and abroad in accordance with the n Federation Government resolution 925 On the n Federal Property Fund. At present the RFPF has a wide regional network consisting of 6 interregional and 29 regional departments which are operating as property funds under control and in the structures of local administrations, and as direct and regional departments of the RFPF in 78 regions of the n Federation. The task of the local property management institutions is to sell federal property located in their territories. Besides selling functions, the RFPF may control state-owned stakes in the joint-stock companies, where the privatization process is not finished yet. On behalf of the RF executive power and by the order of the RF Government the RFPF may act as co-founder of commercial and financial organizations. One of the most important current tasks of the RFPF is to stimulate the foreign investors participation in the privatization of the n companies. According to this task the RFPF has created and is developing its own network of overseas representative offices. At present the RFPF representative offices are operating in Germany, Switzerland, Netherlands, Spain, Italy, United States of America, Great Britain, China, and the Middle East (Lebanon). Its main task is to inform regularly potential foreign investors about the sales of the n companies, blocks of shares, and to look for those who would be interested in investing into the n economy. In the complicated current economic situation in, the RFPF, its branches throughout and representative offices and partners are a real and effective instrument which will help n companies to find reliable partners and to assist domestic and foreign investors in making profitable long-term investments. Additional information about the RFPF activities is available in the Foreign Investments Department Leninskii str.9, Moscow,, ;Tel./Fax ; Virtual Interactive Promoter of the Dutch businesses community in is a joint project of and the Dutch office of the n chamber of commerce. 8

9 The All Members Area VIP Booklet Door Alec Zjyrov Director. even over Rusnet vertellen ::: Rusland vormt een onderdeel van het Europese cultuurgebied, maar net als bij andere landen binnen Europa kunnen kleine cultuurverschillen voor grote valkuilen zorgen. Rusnet B.V. is een Nederlands informatie- en adviesbedrijf met Russische wortels gericht op de begeleiding van economische- en nvesteringsprojecten met Westerse en Russische stakeholders. Mission statement Primair verzorgt Rusnet zakelijke achtergrondinformatie op economisch terrein, advies op basis van analyse en op jarenlange ervaring gebaseerde interpretatie van de conclusies die voortvloeien uit deze informatieanalyse. Bij het vergaren van gegevens werkt Rusnet nauw samen met overheidsinstanties binnen het GOS. Daarnaast verzorgt Rusnet een breed scala aan dienstverlening zoals partnersearch, probing, introductie, match-making en cross-border finance structuring. De nadruk ligt op individuele begeleiding van bedrijven en het creëren van win-winsituaties. Rusnet richt zich op het overbruggen van zakelijke cultuurverschillen en het oplossen van problemen binnen Oost - West relaties. Daarbij is de overheid -op federaal, regionaal en locaal niveau- als belangrijke stakeholder in ieder Oost - West project van enige omvang een speciaal aandachtsveld. Door haar relatie met deze overheid kan Rusnet effectief en efficiënt de ontwikkeling van Oost - West projecten helpen realiseren. Doelgroep De dienstverlening van Rusnet is interessant voor Nederlandse en Belgische bedrijven die overwegen te investeren in Rusland, Oekraïne, Witrusland en/of Moldavië. Voorbeelden zijn bedrijfsovernames, brown-field en green-field ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten en het ontwikkelen van joint-ventures met lokale partners. Ook het inhaken op public-private projecten en (semi-)overheidsgestuurde infrastructurele en andere ontwikkelingsprojecten behoren hiertoe. Bij voorkeur gaat het om middelgrote en grotere projecten, waarbij de opdrachtgever ervaring heeft met internationale bedrijfsontwikkeling. De vele barre verhalen over mislukte investeringsprojecten en doodgevallen joint-ventures met Russische en Oost-Europese partners geeft de behoefte weer aan de informatie en dienstverlening die Rusnet verzorgt. Rusnet verleent haar opdrachtgever de noodzakelijke inside information en het lokale netwerk dat onontbeerlijk is voor het welslagen van investeringen in de voormalige Sovjetunie. Haar dienstverlening geeft veelal een aanvulling op de werkzaamheden van de lokale vestiging van de opdrachtgever. Naast opdrachten van westerse bedrijven, voert Rusnet eveneens opdrachten voor bedrijven en overheidsinstanties uit de voormalige Sovjet Unie uit. Rusnet kan een nuttige bijdrage leveren aan investeringsprojecten van enige omvang, welke van federaal of regionaal belang zijn. Een breed spectrum van dienstverlening Het team van Rusnet heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de volgende vormen van dienstverlening inzake Rusland en het Europese GOS::: monitoring, onderzoek en analyse per bedrijfssector, branch en/of regio partnersearch (overnames en acquisities, handelspartners, locale leveranciers, joint-venturepartners) gericht bedrijfsonderzoek en persoonsscreening onderzoek naar bedrijfsstructuur, -omgeving en stakeholders (incl. overheid) probing en pitching van potentiële partners (long list / short list) onderzoek naar mogelijkheden overname van aandelenpakketten introductie en match-making assurance, public affairs en gerelateerde culturele/maatschappelijke projecten begeleiding bedrijfsovernames en acquisities in relatie tot gerelateerde stakeholders 9

10 The All Members Area VIP Booklet verkrijging licenties en toestemming/goedkeuring van overheidsinstanties begeleiding en follow-up relatie met overheden en (semi-)overheidsinstanties probleemoplossing en mediation in de relatie met Uw Russische partners & stakeholders begeleiding en advies inzake de relatie met Russische banken en financiële instellingen advies bij aanvraag van kredietgaranties, subsidies en andere financierings-vormen advies bij de opzet van turn-around management in Russische bedrijven monitoring en anticipering op implementatie van nieuwe wetgeving en overheidsregulering De bovenstaande opsomming is niet uitputtend, maar is bedoeld om een indruk te geven inzake het soort van dienstverlening welke Rusnet U kan bieden. Additioneel aan een opdracht zoals boven vermeld, kan Rusnet de opdrachtgever behulpzaam zijn bij het vinden van westerse partnerbedrijven die zaken doen in het GOS. Rusnet kan daarbij terugvallen op een uitgebreid adressenbestand van bedrijven gevestigd in de Benelux met ervaring in het voormalige Sovjetblok. Ook kan Rusnet haar opdrachtgever oplossingen bieden voor kleinere -meer praktische- vragen, zoals visa binnen 24 uur, tolken, organisatie van handels- en introductiereizen, arrangeren van hotels, lokaal transport, agentschappen, opzet van lokale juridische entiteiten, lokale tijdelijke kantoorfaciliteiten, het vinden van bedrijfsof kantoorlocaties en/of managementpersoneel, het oplossen van redtape enzovoorts. Kleine obstakels mogen voor de opdrachtgever geen struikelblok vormen. Hoewel het team van Rusnet weldegelijk ervaring heeft met het entameren van financieringen en subsidies uit Nederlandse en EU-programma s, neemt zij in principe in deze richting geen opdrachten aan. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor haar contacten met westerse banken en overheidsinstellingen. Hierbij beperkt Rusnet zich tot adresverstrekking. Vanwege onze historische relatie met (semi-)overheidsinstanties in Rusland en het Europese GOS, kunnen wij uitsluitend adviseringsopdrachten accepteren inzake investeringsprojecten die een positieve bijdrage leveren aan de economie van het gastland. Door haar ethische code is Rusnet gehouden af te zien van opdrachten in gevoelige industriesectoren en houdt zij zich verre van lobbying, omkoping en praktijken die indruisen tegen het beleid van de Russische overheid. Bedrijfsprofiel Rusnet is een kleine en flexibele organisatie. Opvallend is, dat in het team van Rusnet de meeste medewerkers van origine afkomstig zijn uit de voormalige Sovjet Unie. Belangrijke eigenschappen zijn effectiviteit, creativiteit in het vinden van oplossingen en doorzettingsvermogen. Voor iedere opdracht stelt Rusnet een separaat team samen, waarbij zo veel mogelijk lokale partijen en specialisten worden ingezet. Haar netwerk zorgt voor korte lijnen. Haar ervaring in doortastende omgang met de Russische en GOS overheden en het bedrijfsleven op beslissingsniveau maakt Rusnet tot de ideale partner voor westerse bedrijven die in de voormalige Sovjetlanden effectief zaken willen doen. Doordat Rusnet gebruik maakt van lokale expertise kan zij efficiënt en tegen een relatief laag kostenniveau haar opdrachtgevers van dienst zijn. Onze dienstverlening richt zich specifiek op de verzorging van informatie uit federale en regionale overheidsbronnen. Aangezien veelal de informatie reeds bij deze overheid aanwezig is, kan Rusnet meestal opvallend snel de gewenste gegevens aanleveren. Bij het aanleveren van informatie zijn meedenken, probleemoplossing en het overbruggen van zakelijke cultuurverschillen onze belangrijkste adviseringsactiviteiten. Rusnet EuroDesk is het kantoor van Rusnet in Moskou. Via een representatief office van CEOGAS is Rusnet ook actief in Kiev. Rusnet kan eveneens beschikken over een netwerk van support offices in het merendeel van de regio s van de Russische Federatie, alsook in de Oekraïne en Witrusland. Achtergrond De onderneming Rusnet is feitelijk begin 1999 voortgekomen uit samenwerking met het n Foreign Investment Promotion Centre FIPC. FIPC vormde onderdeel van het Ministerie van Economie van de Russische Federatie. Naast investeringsbevordering, bleek er bij westerse bedrijven een duidelijke behoefte te zijn aan meer diepgaandere informatieverzorging en begeleiding. RUSNET heeft in de loop der jaren daarvoor een consultancy activiteit ontwikkeld en werd ondergebracht in het huidige Rusnet B.V. 10

11 The VIP & First Class Members Area Only VIP Booklet «RUSNET PARTNERS», -. «RUSNET PARTNERS» - -. «RUSNET PARTNERS» is a Dutch company signing the Exclusive Agreement for cooperation and mutual services with the Chamber of Commerce & Industry of n Federation in the Netherlands. Consultancy Centre «RUSNET PARTNERS» is a partner of the n Chamber of Commerce & Industry in the field of the informational & consultation service to the Dutch and n businessmen. «RUSNET PARTNERS». «RUSNET PARTNERS»». 501, The n Chamber of Commerce & Industry has comissioned " RUSNET PARTNERS " to represent interests and services of the chamber in the Netherlands. The n Chamber of Commerce & Industry develop advances services of " RUSNET PARTNERS " in the n Federation. The agreement number 501, from For more information : Business Information and Consultations Center of the Chamber of Commerce and Industry of the n Federation (RF CCI) , Moscow, St. Ilyinka, 6 Phone: +7 (095) Fax: +7 (095) A

12 The VIP & First Class Members Area Only VIP Booklet Companies Register All-n Energy Forum The Industrial Energy Complex of in the XXI st Century RUSNET BV - The Official Partner of the Kremlin Energy Forum in the EU & Asia Internet: A

13 Phone/fax: +7 (495) , , , , Office in Moscow: 78 Profsoyuznaya Street, city of Moscow, Office in Electrostal: 6a Karl Marx Street, city of Elektrostal, Region of Moscow, All companies of the holding Energia Group, founded in 1989, represent a wide range of consulting, legal and engineering services in the field of commerce, power engineering and building projects. Energia-Climate, Ltd, is a large trading-engineering company that combines two main activities: wholesale supplies of climatic equipment and execution of the individual orders of the enterprises, organizations and private persons for projection, supplying, mounting and servicing of the conditioning systems, ventilation and heat-power supply. OJSC EnergoConsulting XXI was established in 2000 as a company rendering services in the field of accounting, financial, legal and organizational support. Company is a collective of professional accountants, lawyers, financiers and regular personnel with the considerable experience (from eight to fifteen years) in financialeconomic field of. Energia-Impex, Ltd, offers complete range of services in foreign trade supplies. (or export/import outsourcing): from the negotiations, preparation and keeping the contract, arranging certificates, permission and licenses for export/import to marketing research and agent services in representation of the interest or products of the foreign companies in the russian market. More then hundred contracts for the sum of over 300 million US Dollars were concluded by the specialists of the company. 17-years of work experience, high personal qualification and serious point of view for the business guarantee the success in solving the task of any degree of complexity and responsibility. Тел./факс: +7 (495) , , , , Офис в Москве: , г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78. Офис в Электростали: , М.О., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д. 6А. Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group

14 The VIP & First Class Members Area Only VIP Booklet Dagelijks meer dan duizend in Rusland en GOS geïnteresseerde bezoekers Advertentiemogelijkheden, banners en gerichte mail- en service Gebruik de VIP-database ::: met meer dan 7000 adressen in Nederland, België en West Europa van bedrijven die zaken doen met Rusland en het GOS Joint-Stock Company «GAZPROM» Mr. Serguey Solov'ev Chief Specialist of the International Cooperation Department 16, Nametkina street c/o IRTs Gazprom Ltd. 27 Obrucheva Street Moscow Limited company «GAZPROMENERGO» ООО ГАЗПРОМЭНЕРГО Владимир Юрьевич Ювонин Начальник отдела Энергосбережения г. Москва Научный пр. дом 8 стр rticle14590.shtml Your trip to can be organized by Visum Winkel - an experienced Dutch operator of Visa & Tourist services. For more information: A

15 The VIP & First Class Members Area Only VIP Booklet Corstjens Worldwide Movers Group - пионер в области обеспечения и предоставления экспедиционных услуг в Центральной и Восточной Европе. Созданная в 1946 году в Нидерландах, и начавшая свою деятельность в Восточной Европе в 1982 году, Corstjens Worldwide Movers Group создала целую сеть логистиковых, транспортных и экспедиционных услуг в Белграде Москве, Варшаве, Праге, Будапеште, Киеве, Риге и других городах. В 1999 году Corstjens Worldwide Movers Group вошла в транспортную группу "Антверпен - Gosselin" и существенно расширила спектр транспортных услуг в 42 странах Европы и Азии. Corstjens Worldwide Movers Group работает с ведущими транснациональными корпорациями, посольствами, правительственными учреждениями и частными лицами. Наши клиенты могут подтвердить качество и надежность нашей работы. Опыт, наработаный в течении десятилетий по всему миру, Corstjens Worldwide Movers Group с успехом внедряет на рынках Центральной и Восточной Европе, подтверждая репутацию компании высоким качеством и надёжностью транспортных услуг.дополнительную и контактную информацию вы можете найти на сайте: VIP Unlimited ; Netherlands Corstjens Worldwide Movers Group Mr. Vikas Misri; Group Marketing Manager Postbus 71145; 1008 BC Amsterdam T.: F.: E.: I.: Relocation, Moving & Storage Services Corstjens Worldwide Movers Group is the pioneer in providing moving services in Central and Eastern Europe. Established in 1946 in the Netherlands, it started its operations in Eastern Europe by 1982, with the opening of Belgrade office. Within a short span thereafter Corstjens made its presence felt in the region as branches were established in Moscow, Warsaw, Prague, Budapest, Kyiv, Riga and other capital cities. In 1999 we became a member of the Antwerp based Gosselin group which allowed Corstjens to provide services through its own network in 42 locations around Europe and Asia. We work for leading multinationals, embassies, government institutions and private individuals; clients who highly value expertise, quality and reliability. The Group is fortunate to have a wealth of experience at its disposal, acquired during tens of thousands of moves to and from locations around the world. In Central and Eastern Europe, Corstjens can claim a special niche in the market. Perhaps one of the reasons why more than 200 multinational companies choose Corstjens Group as their preferred moving partner with Worldwide Activity & Local Expertise::: VIP Unlimited; Netherlands Loyens & Loeff N.V. Mr. Jan Bart Schober; Tax adviser Mrs. Lilia Gontcharova; Tax adviser Tel.: +31 (0) / +31 (0) Fax: +31 (0) / +31 (0) Website: Address: P.O. Box 71170; 1008 BD Amsterdam Fred. Roeskestraat 100; 1076 ED Amsterdam Law firm / Tax advice Loyens & Loeff is an independent Benelux law firm with over 700 lawyers and integrated corporate law and tax practices. Loyens & Loeff maintains close relations with prominent international law firms and is as such the logical choice for large and medium-size companies operating internationally. Loyens и Loeff - независимая адвокатская контора объединяющая более чем 700 юристов в Бенилюксе, работающих в области общего и налогового законодательства и активно сотрудничающих со многими крупными международными юридическими фирмами, представителями малого, среднего и крупного бизнеса во многих странах мира. A

16 The VIP & First Class Members Area Only VIP Booklet VIP Unlimited; Style Mrs, Irina V. Varganova General Director , Ekaterinburg, Zoologicheskaya Street, 9 +7 (343) , Wear & Footwea Long term conception of development to seize rapidly main segment of the market in and abroad to sale own production. Wear & Footwear Main aim To develop company, which connected with fashion industry and has it s own brand till the level of business leaders like H&M, Benetton, Sisley and others. To develop the system of franchising in and abroad on the basis of balanced working system of this company. Human recourses The workers of company Style regularly study and attend different seminars, courses to get higher qualification, also manufacture workers study at the original system of construction and technology Muller. We motivate our workers according the system of profit correlation. For production new models we use computer technologies, also we have the system of Automatic Projection of Spain company Investronika, which allows to produce and simulate models quickly and with high quality. Resources - Manufacture of company style has n and foreign equipment. We use sewing machines Durkopp, and equipment of Veit for ironing, - The particularities of TM PARTISAN - Individual technologies of system of business processes; - Computer system of construction, simulation and multiplication of the models Investronika (Spain), which which allows to produce models quickly and with high quality. - Production on the own area, and arranging the - Trade mark PARTISAN is registered in federal institute of industry and in n Authorship Society. - Exclusive design, innovative technologies in manufacture; VIP Unlimited; Netherlands East West Forwarding B.V. EWF B.V. Mr. Jan Maas Waalhaven oz BM Rotterdam ; Transport, Logistics, Expedition & Forwarding VIP Unlimited; East West Forwarding Mrs. Olga Dudko Mozhayskoye shosse Moscow, +7 (095) ;+7 (095) (095) Benelux in ::: Transport, Logistics, Expedition & Forwarding Wear & Footwea Our history Sewing company Style has been organized in July 1987, - the leader in producing clothes in the market of Ekaterinburg, Ural s region and more than 17 years. Company style is the winner and candidate of the n competition among small and medium companies and has been marked in Golden Record of the best small and medium companies of. Our company received the rank The best young clothes in 1997, and The best producing collection in 1998, and in 1999 we got special prize For the best design of new millenium on The Week of n fashion in Moscow. In 1998 company Style became the winner in the Ural s competition Leader in business among others companies working in sewing industry. Our company became the member of Trade Industrial Chamber of n Federation. Trade mark PARTISAN is registered in federal institute of industry and in n Authorship Society. Nowadays there are about 80 persons, working in our company, 60 persons among them work in manufacture. Industrial area is about square metres. production of the clothes on other companies in and abroad; Plan of sale - to increase the quantity of shops, and because of it to increase the volume of the sale; - to set the system of dealers and franchising; - to find new dealers of n market and other countries. A

17 The VIP & First Class Members Area Only VIP Booklet VIP Unlimited; Netherlands SLOEZJBA Mr. Otto Gooiker ; Directeur 2 de Riemerstraat CZ Den Haag +31 (0) ; +31 (0) ; Translation & Interpreters - Beëdigde vertalingen Russisch/Nederlands - Lessen Nederlands - Lessen Russisch - Appartementverhuur in Jalta - Уроки голландского языка для русскоговорящих в Гааге - Присяжные переводы с русского на голландский - Сдача в Аренду апартаментов в Ялте VIP Unlimited; Netherlands Ploeger Machines BV Mr. Cees J. M. Mensen ; Commercial Director Standdaarbuitensedijk 3; 4751 SG Oud Gastel Rucphensebaan 29;NL PH Roosendaal +31 (0) ; +31 (0) (0) ; Agro Equipment & Machinery Ontwikkeling, bouw en verkoop van industriele groentenoogst machines, voor erwten,bonen, spinazie, aardappelen, wortelen, suiker mais en zaad mais oogst machines Разработка, строительство и продажа агроиндустриальной техники необходимой для обработки и выращивания гороха и бобовых, картофеля и моркови, кукурузы и кукурузных семян Activity: developing, manufacturing, sales and service of Industrial vegetable harvesing systems for the harvest of: Peas, Broad beans, flageolets, Green beans, Spinach, Potatoes, Carrots, Sweet and seed corn harvesters. Business Information & Consultations Center of the Chamber of Commerce and Industry of the n Federation (RF CCI) , Moscow, St. Ilyinka, 6 Phone: +7 (095) Fax: +7 (095) For more information : A

18 The VIP & First Class Members Area Only VIP Booklet VIP Unlimited; Netherlands VIP Unlimited; Netherlands Mevrouw Oksana Titova - Directeur Bouwpaco Packaging Equipment B.V. Mr. J. A. Bouwman - General Manager Voltastraat RZ - BARNEVELD P.O. Box AC BARNEVELD Phone ; Fax: Web: Packaging machine manufacturing Producing and sales of packaging machinery, specialised: - in flexible packaging for the food industry - in producing process and packaging machinery for the Bakers Yeast Industry Производство и продажа упаковывающего оборудования предназначенного для: - гибкой и разно-форменной упаковки продуктов питания - пекарного, дрожжевого и кондитерского производства VIP Unlimited; Netherlands - Postbus GC Venray Phone: ; Fax: Web Export & Import; Advies- en Vertaalbureau Export/import, advies Rusland, transporten naar en vanuit Rusland, vertalingen en taalonderwijs Russisch. Экспорт-импорт, международные перевозки, консалтинг, государственные переводы русский, белорусский и украинский, уроки русского языка. Mr. R. W. J. Vister ; Director Logitracon Int. B.V. Innovatie 4 ; 6921 RN Duiven t.: +31 (0) f.:+31 (0) e.: w.: Transport, Logistics, Expedition & Forwarding Transport problems call for a specialist who can think beyond simple "from A to B" solutions. That`s why Logitracon will relieve you of your transport worries from A to Z. However "exotic" the destination, however difficult or urgent the cargo: you can rest assured that it will arrive safely and on time with Logitracon. Для решения транспортных проблем нужны специалисты, способные найти выход из любой ситуации, в том числе нестандартной. Компания Logitracon в состоянии предложить Вам комплексный подход к решению любой транспортной задачи. Каким бы «экзотическим» ни был пункт назначения, каким бы сложным или срочным ни был груз вы можете быть уверены в том, что компания Logitracon доставит его на место в целости и сохранности и точно в назначенное время. Transportproblemen vragen om een specialist die verder denkt dan van A naar B. Daarom neemt Logitracon uw transportzorg van A tot Z uit handen. Hoe "exotisch" de bestemming, hoe lastig of spoedeisend de lading is: met Logitracon weet u zeker dat het goed en op tijd aankomt. A

19 The VIP & First Class Members Area Only VIP Booklet VIP Unlimited; Contact person Mrs. Irina Panfilova ul. Novozavodskaya 11/ , Moscow, Phone: +7 (495) ; Fax: +7 (495) ; Web: The n Customs Service has launched a New official web site in English, devoted to improving cooperation between n Customs Bodies and business community. You can find it here The site provides information about `s Customs Service`s structure and activity and about current reforms. ATTENTION!!! AT PRESENT ALL QUESTIONS ARE ACCEPTED ONLY IN RUSSIAN!! Do not hesitate to send your questions via e mail to the Department of cooperation with business community to Irina Panfilova as well as to Regional Customs Administrations: Central Customs Directorate (CTU) E mail: ots Siberian Customs Directorate (STU) E mail: stu North Eastern Customs Directorate (SZTU) E mail: Kaliningrad Customs Directorate E mail: Southern Customs Directorate (JTU) E mail: Privolzhskoe Customs Directorate (PTU) E mail: Urals Customs Directorate (UTU) E mail: UTU KS Far Eastern Customs Directorate (DVTU) E mail: Information on representative offices of the Federal Customs Service (FCS) of abroad::: There are currently seven representative offices of the FCS of abroad. They have been opened in Germany, Finland, Belgium, the Republic of Kazakhstan, the Republic of Belarus, Ukraine, and the Republic of Kyrgyzstan. One of the directions of the activities of representative offices of the FCS of abroad is to facilitate the strengthening of economic cooperation in international relations. Information on representative office of the FCS of in Germany: Head of the representative office of the FCS of in Germany Mr. Alexander Klepov; Tel: , Fax: , E mail: on line.de, Address: Godesberger Alle 88, Bonn, Deutschland. Information on representative office of the FCS of in Finland: Mr. Valery Evsyutin, Head of the representative office of the FCS of in Finland; Address: 00140, Helsinki, Tehtaankatu IB, Finland Tel: ; Fax: ; E mail: Information on representative office of the FCS of in Belgium: Head of the representative office of the FCS of in Belgium Mr. Victor Gryazin. Address: Dreve de Lorraine, 1180 Bruxelles, Belgique Tel: Fax: E mail: A

20 The VIP & First Class Members Area Only VIP Booklet Asia Carbon International B.V. Asia Carbon Group of companies is headquartered in Netherlands as Asia Carbon International B.V. Its subsidiaries include Asia Carbon Capital; Malaysia, Asia Carbon; Singapore, Asia Carbon Lanka; Sri Lanka, Asia Carbon Vietnam, and Asia Carbon Exchange. The Group has also set up the Asia Carbon Asset Development Facility - ACaDF which provides CDM funding, as a fore-runner to the Asia Carbon Fund. Asia Carbon International B.V is momenteel vooral actief met CDM projecten in Azie. Asia Carbon Exchange International(ACX ) heeft reeds 5 on line CER Auctions voor kopers binnen het EU ETS(NAP) systeem gerealiseerd welke een liquiditeit hebben gegenereerd van 2.4 mln CERs, met een waarde van bijna 15 mln Euro. Binnen het EU ETS systeem is ACX ook voornemens haar gebruikersvriendelijk tradingplatform ter beschikking te stellen voor de ERUs van Russische J-I projecten in het kader van haar activiteiten op het gebied van price discovery en transparancy zowel voor ERUs als voor CERs. De lage directe en indirecte transactiekosten staan hierbij centraal alsmede de marktgerelateerde prijsvorming zowel voor de ERUs als voor de CERs. Азия Карбон Интернэшионэл БВ яваляется одним из лидеров в области реализации углеродных проектов в Азии при помощи внедрения системы торговли углеродными квотами в сети Интернет. В настоящее время наша компания расширяет свою деятельность области реализации проектов совместного осуществления в России и Украине Head office Asia Carbon International B.V. Van Ostadelaan JG Naarden The Netherlands Tel: Fax: A

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE HOOFDSPONSOREN Workforce Management System Powered by SPONSOREN DEELNEMERS CARERIX CONNECTING-EXPERTISE CONNEXYS EASYCONTRACT ESIZE HAYS INHUURPROCES.NL

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

English translation begins on page 8

English translation begins on page 8 Panel Discussie Grensoverschrijdend werken en uitzenden nieuwe inzichten op 15 december, voorafgaand aan het www.ceetheopportunity.eu seminar in Hotel van der Valk in Leusden. In circulatie aan ambassadeurs

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT 1 JAARVERSLAG ANNUAL REPORT INHOUD / CONTENTS Voorwoord 3 Preface Netwerkinfrastructuur 4 Network infrastructure Authenticatie en autorisatie

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE MEER KLANTWAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE DOOR SAMENWERKING

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

PARTNERZAKEN 14 Jaargang 2005, nr. 3 december

PARTNERZAKEN 14 Jaargang 2005, nr. 3 december PARTNERZAKEN 14 Jaargang 2005, nr. 3 december MISSIE: De Stichting Partners en Gezinsleden is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van alle partners en gezinsleden van overplaatsbare

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie

Colofon Het E-handboek Wie is Wie in internationaal ondernemen is een publicatie van Ondernemen.in BV

Colofon Het E-handboek Wie is Wie in internationaal ondernemen is een publicatie van Ondernemen.in BV WINTER2015 U kijkt naar de 10 e editie van het Ondernemen.in E-handboek Wie is Wie in internationaal ondernemen, een bijzonder jubileum! Twee keer per jaar wordt deze publicatie bijgewerkt en uit de vele

Nadere informatie

Colofon. Redactioneel

Colofon. Redactioneel Colofon Redactioneel ECONOMETRISTEN IN ACTIE is een uitgave van de ALUMNIVERENIGING ECONOMETRIE AAN DE VU AMSTERDAM Opgericht: 15 april 1997 Correspondentie adres: Vrije Universiteit Amsterdam t.a.v. Alumnivereniging

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA IN DE DETAILHANDEL EEN ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA SITES DOOR (WEB)WINKELS EN CONSUMENTEN IN NEDERLAND

SOCIAL MEDIA IN DE DETAILHANDEL EEN ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA SITES DOOR (WEB)WINKELS EN CONSUMENTEN IN NEDERLAND SOCIAL MEDIA IN DE DETAILHANDEL EEN ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA SITES DOOR (WEB)WINKELS EN CONSUMENTEN IN NEDERLAND JESSE WELTEVREDEN, ESTHER DE BERG, HAN BOELS, ROB DE BOER, THOMAS ADELAAR,

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015 NedDat Foundation Informatie over het open data proces voor de data aanbieder Datum: januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Stap 1: De inventarisatie 1.1 Inventariseer de datasets 1.2 De juridische check

Nadere informatie

Aan het buitenland gehecht

Aan het buitenland gehecht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Aan het buitenland gehecht over verankering en strategie van nederlands buitenlandbeleid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Aan het buitenland gehecht De Wetenschappelijke

Nadere informatie

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod April 2010 PROF.DR. FRANK KWAKMAN PROF. DR. IR. BART NIEUWENHUIS FABIAN SPAARGAREN MSC registratie nr.: 10.01.02

Nadere informatie

Economic Activity and Population not Economically Active

Economic Activity and Population not Economically Active Suriname Statistics Seminar 4: Economic Activity and Population not Economically Active Date: October 29 th, 2010 Time: 08:30-14:00 hours Location: University Guesthouse, Leysweg 70 Paramaribo The General

Nadere informatie

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Januari 2015 Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Expert sentiment Pharma rides a wave of targeted M&A deals Fierce Pharma, 30 april

Nadere informatie

Colofon Het E-handboek Wie is Wie in internationaal ondernemen is een publicatie van Ondernemen.in BV

Colofon Het E-handboek Wie is Wie in internationaal ondernemen is een publicatie van Ondernemen.in BV U kijkt naar de 6 e editie van het Ondernemen.in E-handboek Wie is Wie in internationaal ondernemen. Twee keer per jaar wordt deze publicatie bijgewerkt en uit de vele duizenden downloads blijkt het boek

Nadere informatie