With support of CEOGAS The Russian-European Business Platform for Cooperation in Energy Saving Activity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "With support of CEOGAS The Russian-European Business Platform for Cooperation in Energy Saving Activity"

Transcriptie

1 With support of CEOGAS The n-european Business Platform for Cooperation in Energy Saving Activity Uitgever: Initiatief: Samenstelling bedrijvenregister: Infomessage S.R.L., Chisinau (Moldavië) Redactie en Vormgeving: Alec Zjyrov

2 The All Members Area VIP Booklet 2

3 The All Members Area VIP Booklet COLOFON & BELANGRIJKE OPMERKINGEN Niets uit deze PDF uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van. Alle rechten van het intellectuele eigendom van met betrekking tot de informatie in het Rusnet VIP Booklet, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de richtlijn 96/9 EG inzake rechtsbescherming van databanken, berust bij. De in het Rusnet VIP Booklet opgenomen naam- en adresgegevens zijn bedoeld ter informatie van de in Rusnet geregistreerde gebruiker. Niets uit deze gegevens mag worden openbaar gemaakt. De Data gegevens zijn bijeen gebracht door Infomessage S.R.L. (Moldavië). Het betreffende databestand, dat berust bij Infomessage S.R.L., is voor publicatie verstrekt aan Rusnet B.V. neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de haar ter beschikking gestelde gegevens zoals deze in het VIP Booklet gepubliceerd zijn. houdt zich aanbevolen voor eventuele verbeteringen of aanvullingen. Infomessage S.R.L. noch is verplicht tot opname van gegevens in het VIP Dtabase. Op uitdrukkelijk verzoek van de betreffende personen, bedrijven of organisaties worden gegevens uit het databestand gecorrigeerd of verwijderd. HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS Het PDF Booklet van de Virtuele Interactieve Promoter (VIP ) van Rusnet is in de eerste plaats bedoeld voor bedrijven en instanties die op zoek zijn naar producten of diensten die zij uit de Benelux, West Europa en Rusland zouden kunnen betrekken. De Nederlandse, Belgische, Russische en de uit het GOS opgenomen bedrijven en instanties zijn ingedeeld in een praktisch dataregister op branche of productcategorie. Daarnaast is het PDF Booklet bedoeld voor bedrijven en instanties die behoefte hebben aan producten of dienstverlening inzake Rusland en/of het GOS die zij zouden willen betrekken van Nederlandse of Belgische bedrijven die in Rusland en het GOS actief zijn. Ook werden organisaties en instellingen in zowel de Benelux, als in Rusland, opgenomen die in verband staan met de wederzijdse relatie. Tevens zijn er bedrijven opgenomen met vestigingen in Rusland en de voormalige Sovjetlanden van Nederlandse, Belgische en Westerse bedrijven en instanties. Ook worden er eveneens vestigingen van Russische bedrijven in Nederland en België opgenomen. Het VIP Booklet geeft daarmee een indicatief beeld van hetgeen tussen de Benelux en het GOS speelt. Wij vertrouwen, dat het VIP Booklet in deze behoefte voorziet. VERMELDING Bij de uitgave van het VIP Booklet is grote zorg besteed aan de samenstelling van het register. Desondanks kan het voorkomen, dat Uw bedrijf of organisatie niet of onvolledig of ten onrechte in het register is opgenomen, dan wel dat er fouten in de door U aangeleverde gegevens geslopen zijn. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen, indien U eventuele fouten en/of omissies aan ons door wilt geven. Jaarlijks worden reeds geregistreerde bedrijven en organisaties opnieuw benaderd ten behoeve van up-date en correctie van de in het VIP Booklet opgenomen gegevens. Opname van de basisgegevens (naam, adres en telefoon/faxnummers) van Uw bedrijf of organisatie in het VIP Booklet is kosteloos. Mocht U aanvullende gegevens opgenomen willen hebben of een tekstblokje met bedrijfs- of productomschrijving, of wilt U in meerdere branchecategorieën vermeld worden, dan is zulks mogelijk tegen een geringe vergoeding. Wilt U voor opname in aanmerking komen, faxt of stuurt U ons dan de onderstaande gegevens. Opgave voor kosteloze opname van basisgegevens in het VIP Booklet :::: Naam bedrijf of organisatie:... Adres:... Postcode... Postadres:... Postcode... Plaats:... Land:... Telefoon:... Fax: Website:... Contactpersoon:... Branche... Interesse in opname aanvullende gegevens en/of meerdere categorieën Interesse in advertentiemogelijkheden Wilt U meer gegevens in het VIP Booklet plaatsen, neem dan een jaarlijkse VIP accreditatie bij Rusnet t.w.v. 99,00 Euro (excl. BTW). Sturen of faxen aan Rusnet B.V., P.O. Box 29, 3720 AA Bilthoven Fax: +31 (0) Wij nemen in ieder geval contact met U op. 3

4 The All Members Area VIP Booklet BESTELLEN Indien U een of meerdere exemplaren van het VIP Booklet wenst te ontvangen, dan kunt U deze bestellen door onderstaande aan ons te sturen. U kunt het VIP Booklet ook bestellen via onze website: Ja, ik bestel... exemplaren van het VIP Booklet op CD tegen levering onder rembours voor Euro 25,00 per stuk (te verhogen met verzend- en rembourskosten) Ja, ik bestel... exemplaren van het VIP Booklet tegen levering in de bijlage van een voor Euro 24,00 per stuk Ja, ik bestel... Exemplaren van het VIP Booklet via download optie op de website van Rusnet naam bedrijf... naam contactpersoon... adres... postcode en plaats... tel./fax Datum... Handtekening... Sturen of faxen aan Rusnet B.V., P.O. Box 29, 3720 AA Bilthoven Fax: +31 (0) Wij nemen in ieder geval contact met U op. ADVERTEREN Heeft Uw bedrijf of organisatie interesse in het plaatsen van een advertentie in de nieuwe editie van het VIP Booklet, neemt U dan contact met ons op. U kunt ons bereiken door het insturen van onderstaande interesseformulier, door te bellen of ons een te sturen. Wij zenden U graag vrijblijvend een offerte toe. Rusnet B.V. Postbus AA Bilthoven Phone: +31 (0) Fax: +31 (0) Contactpersoon: AlecZjyrov Interesseformulier Adverteren in het VIP Booklet van Rusnet Ja, ik heb interesse in het plaatsen van een advertentie in het VIP Booklet. naam bedrijf... naam contactpersoon... adres... postcode en plaats... tel./fax Datum... Handtekening... Sturen of faxen aan Rusnet B.V. P.O. Box 29, 3720 AA Bilthoven Fax: +31 (0) Wij nemen in ieder geval contact met U op. U kunt uw visum laten verzorgen door de Visumwinkel. Wij bezoeken dagelijks vele ambassades en consulaten in Den Haag en Brussel. Ook verzorgen wij uitnodigingen voor visa naar Rusland. Kijk op onze website voor meer informatie: of bel ons op

5 INHOUDSOPGAVE The All Members Area VIP Booklet 1-11# Informatiekatern & Informatieve bijdragen 3-4 # Colofon & Handleiding voor gebruikers 5 # Inhoudsopgave & Speceficatiegegevens 6 # Inleiding 7 # Gebruiksaanwijzing 9 # Tot slot: even over Rusnet vertelen 12 # Registerkatern en Datagegevens ::: A :::: ## The VIP & First Class Members Area Only B :::: ## Branches C :::: ## The Business Class Members Area (more than companies) D :::: ## Bestelformulieren VIP Booklet. Price ::: 24,00 Euro Specificatie gegevens publicatie, verkoop en verspreiding van VIP Booklet 2006 Gratis verspreiding van VIP & First Class Registerkatern via VIP Database van Rusnet (meer dan exemplaren) - Verkoop van het VIP Booklet in Nederland vindt plaats op de website van Rusnet ::: - Verkoop en Gratis verspreiding van een Russische versie van het VIP Booklet in Rusland en het GOS wordt georganiseerd via CEOGAS (Rusland), UKRSPETSSPLAV (Oekraïne) en INFOMESSAGE (Moldavië). Binnenkort zal eveneens een Engelse versie van het VIP Booklet verschijnen voor de Europese markt. Hierin worden dezelfde gegevensoverzichten opgenomen. De registerkaternen van VIP, First- & Business class datagegevens zijn in alle versies gelijk. Het nformatiekatern verschillend. Ieder kwartaal zal eveneens een Engelstalige Upgrade Editie van het VIP Booklet verschijnen met een overzicht van nieuwe bedrijven en organisaties die tot het VIP bedrijvengids behoren. Formaat: A4 Omvang: 460 pagina s* Kleuren: zwart wit en full-colour pagina s Papier: n.v.t. (PDF) Omslag: n.v.t. (PDF) Indeling: Colofon & Informatiekatern (Nederlands, resp. Russisch/Engels) VIP & First Class Registerkatern met een compleet overzicht van datagegevens van de bedrijven met een VIP accreditatie (Engels, Nederlands, Russisch) Brancheomschrijving (Engels, Russisch) Business Class Registerkatern met adressen, webadressen en telefoon/faxnummers per categorie (Engels) Rusnet staat open voor alle soorten samenwerking met bedrijven en/of organisaties die geïnteresseerd zijn in de gezamenlijke ontwikkeling van het VIP project op het gebied van publicatie, verspreiding en/of verkoop van het VIP Booklet. 5

6 The All Members Area VIP Booklet Inleiding Op Uw beeldscherm ziet U de eerste PDF editie van een business - to - business gids voor het bedrijfsleven in de Benelux gericht op het zaken doen met Rusland en andere Europese GOS-landen. Het doel van dit Booklet is immers het effectief verstrekken van informatie om op deze wijze de ontwikkeling van zakelijke relaties tussen partijen in de Benelux enerzijds en in de Russische Federatie en de Europese GOS-landen anderzijds te entameren. De doelstelling van het VIP Booklet is gelegen in het in kaart brengen van de bedrijven en andere organisaties in de Benelux en West Europa die zakelijke of andere contacten en/of belangen hebben met bedrijven en andere organisaties in Rusland en de Europese GOS-landen, of de intentie hebben dergelijke contacten te leggen. Wij hebben de definitie voor opname van bedrijven en organisaties in deze gids ruim genomen. Derhalve beperkt die zich niet tot uitsluitend handelsbedrijven of buitenlandse investeerders; ook banken en andere kapitaal- en financieringverstrekkers zijn opgenomen, alsook dienstverleners in een breed spectrum van zeer groot tot part-time eenmansbedrijven zoals individuele tolken. De overheid is vaak nog steeds een belangrijke factor bij de totstandkoming van zakelijke contacten en derhalve hebben wij ook zo veel mogelijk overheids- en semi-overheidsorganisaties op genomen. Hoewel de cultuursector vaak als een significant afwijkende bedrijfstak wordt beschouwd, meenden wij ook deze categorie mee te moeten nemen, inclusief de non-commerciële organisaties. Niet alleen zou het in de praktijk erg moeilijk zijn een eenduidige grens te trekken tussen commerciële en non-commerciële organisaties, maar tevens blijkt dat in het zaken doen met de landen van de voormalige Sovjet Unie culturele en sociaal-maatschappelijke instellingen als vanzelfsprekend worden betrokken. Ons inziens zou het een omissie zijn deze categorie weg te laten. Hoewel wij uiteraard gestreefd hebben naar volledigheid, is zulks feitelijk geen haalbare kaart. Enerzijds is het praktisch onmogelijk om inzicht te krijgen in alle bedrijven en organisaties in de Benelux die zakelijke contacten met Rusland en de Europese GOS-landen onderhouden of zoeken. Anderzijds zijn er ook bedrijven en instanties die om hen moverende redenen niet in een dergelijke gids wensen te worden opgenomen (aan deze wens is uiteraard steeds gehoor gegeven). Daarbij is een dergelijke PDF gids, hoe zorgvuldig men ook te werk gaat, altijd een moment opname. Over een periode van meer dan elf maanden zijn correcties en aanvullingen opgegeven en verwerkt. Gezien het registratieproces op de website van Rusnet - zeker van deze eerste PDF uitgave - kan een dergelijke gids onmogelijk algehele juistheid en volledigheid pretenderen. Desalniettemin menen wij, dat deze gids een bruikbaar overzicht vormt en daarmee in een behoefte voorziet. Wij hebben bedrijven en organisaties in de Benelux de gelegenheid geboden om de ons bekende gegevens aan te vullen en te verbeteren. Ook is de mogelijkheid geschapen om tegen betaling van een geringe bijdrage in de kosten extra gegevens en een tekstblokje op te laten nemen. Op deze wijze hopen wij, dat het VIP Booklet een praktische gebruikersgids zal vormen voor een ieder die zich bezig houdt met zakelijke contacten tussen bedrijven en instanties enerzijds in de Benelux en anderzijds in de voormalige Sovjet Unie. Het VIP Booklet is bedoeld als een jaarlijks terugkerende PDF uitgave. Het is onze intentie om iedere maand te komen met een nieuwe Update & Upgrade editie. Wij hopen daarin de eventuele fouten en omissies van deze uitgave te herstellen en te verbeteren. Zoals hierboven reeds opgemerkt, kan een adreslijst, wat het VIP Booklet in wezen is, geen algehele juistheid en volledigheid pretenderen. Ook is vrijwel niet te voorkomen dat er fouten en omissies ingeslopen zijn. Wij bieden hiervoor onze oprechte excuses aan. Tevens bedanken wij de organisaties die ons ondersteund hebben voor het gestelde vertrouwen. Wij nodigen een ieder uit om aanvullingen en correcties te verstrekken en wij verwelkomen graag opbouwende kritiek. Namens de samenstellers van het VIP database hebben wij het vertrouwen dat deze PDF gids u hierin behulpzaam zal zijn. Redactie 6

7 The All Members Area VIP Booklet Gebruiksaanwijzing U kunt alles en iedereen vinden door middel van het gebruik van de optie zoeken van Uw Adobe Acrobat Reader. Typ de naam, branche, bedrijfsnaam of een locatie... U vindt meteen wat u zoekt! 7

8 The All Members Area VIP Booklet THE RUSSIAN FEDERAL PROPERTY FUND GOVERNMENT OF RUSSIA Leninskii str.9, Moscow,, ;Tel./Fax ; The n Federal Property Fund (RFPF) was established in February, 1992 by the Order of the Supreme Soviet of the RSFSR. According to the Decree of the President dated December 17, 1993 the RFPF was awarded the status of a specialized state institution of the n Federation Government and the official seller of federal assets. At the present time the RFPF carries its activities in and abroad in accordance with the n Federation Government resolution 925 On the n Federal Property Fund. At present the RFPF has a wide regional network consisting of 6 interregional and 29 regional departments which are operating as property funds under control and in the structures of local administrations, and as direct and regional departments of the RFPF in 78 regions of the n Federation. The task of the local property management institutions is to sell federal property located in their territories. Besides selling functions, the RFPF may control state-owned stakes in the joint-stock companies, where the privatization process is not finished yet. On behalf of the RF executive power and by the order of the RF Government the RFPF may act as co-founder of commercial and financial organizations. One of the most important current tasks of the RFPF is to stimulate the foreign investors participation in the privatization of the n companies. According to this task the RFPF has created and is developing its own network of overseas representative offices. At present the RFPF representative offices are operating in Germany, Switzerland, Netherlands, Spain, Italy, United States of America, Great Britain, China, and the Middle East (Lebanon). Its main task is to inform regularly potential foreign investors about the sales of the n companies, blocks of shares, and to look for those who would be interested in investing into the n economy. In the complicated current economic situation in, the RFPF, its branches throughout and representative offices and partners are a real and effective instrument which will help n companies to find reliable partners and to assist domestic and foreign investors in making profitable long-term investments. Additional information about the RFPF activities is available in the Foreign Investments Department Leninskii str.9, Moscow,, ;Tel./Fax ; Virtual Interactive Promoter of the Dutch businesses community in is a joint project of and the Dutch office of the n chamber of commerce. 8

9 The All Members Area VIP Booklet Door Alec Zjyrov Director. even over Rusnet vertellen ::: Rusland vormt een onderdeel van het Europese cultuurgebied, maar net als bij andere landen binnen Europa kunnen kleine cultuurverschillen voor grote valkuilen zorgen. Rusnet B.V. is een Nederlands informatie- en adviesbedrijf met Russische wortels gericht op de begeleiding van economische- en nvesteringsprojecten met Westerse en Russische stakeholders. Mission statement Primair verzorgt Rusnet zakelijke achtergrondinformatie op economisch terrein, advies op basis van analyse en op jarenlange ervaring gebaseerde interpretatie van de conclusies die voortvloeien uit deze informatieanalyse. Bij het vergaren van gegevens werkt Rusnet nauw samen met overheidsinstanties binnen het GOS. Daarnaast verzorgt Rusnet een breed scala aan dienstverlening zoals partnersearch, probing, introductie, match-making en cross-border finance structuring. De nadruk ligt op individuele begeleiding van bedrijven en het creëren van win-winsituaties. Rusnet richt zich op het overbruggen van zakelijke cultuurverschillen en het oplossen van problemen binnen Oost - West relaties. Daarbij is de overheid -op federaal, regionaal en locaal niveau- als belangrijke stakeholder in ieder Oost - West project van enige omvang een speciaal aandachtsveld. Door haar relatie met deze overheid kan Rusnet effectief en efficiënt de ontwikkeling van Oost - West projecten helpen realiseren. Doelgroep De dienstverlening van Rusnet is interessant voor Nederlandse en Belgische bedrijven die overwegen te investeren in Rusland, Oekraïne, Witrusland en/of Moldavië. Voorbeelden zijn bedrijfsovernames, brown-field en green-field ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten en het ontwikkelen van joint-ventures met lokale partners. Ook het inhaken op public-private projecten en (semi-)overheidsgestuurde infrastructurele en andere ontwikkelingsprojecten behoren hiertoe. Bij voorkeur gaat het om middelgrote en grotere projecten, waarbij de opdrachtgever ervaring heeft met internationale bedrijfsontwikkeling. De vele barre verhalen over mislukte investeringsprojecten en doodgevallen joint-ventures met Russische en Oost-Europese partners geeft de behoefte weer aan de informatie en dienstverlening die Rusnet verzorgt. Rusnet verleent haar opdrachtgever de noodzakelijke inside information en het lokale netwerk dat onontbeerlijk is voor het welslagen van investeringen in de voormalige Sovjetunie. Haar dienstverlening geeft veelal een aanvulling op de werkzaamheden van de lokale vestiging van de opdrachtgever. Naast opdrachten van westerse bedrijven, voert Rusnet eveneens opdrachten voor bedrijven en overheidsinstanties uit de voormalige Sovjet Unie uit. Rusnet kan een nuttige bijdrage leveren aan investeringsprojecten van enige omvang, welke van federaal of regionaal belang zijn. Een breed spectrum van dienstverlening Het team van Rusnet heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de volgende vormen van dienstverlening inzake Rusland en het Europese GOS::: monitoring, onderzoek en analyse per bedrijfssector, branch en/of regio partnersearch (overnames en acquisities, handelspartners, locale leveranciers, joint-venturepartners) gericht bedrijfsonderzoek en persoonsscreening onderzoek naar bedrijfsstructuur, -omgeving en stakeholders (incl. overheid) probing en pitching van potentiële partners (long list / short list) onderzoek naar mogelijkheden overname van aandelenpakketten introductie en match-making assurance, public affairs en gerelateerde culturele/maatschappelijke projecten begeleiding bedrijfsovernames en acquisities in relatie tot gerelateerde stakeholders 9

10 The All Members Area VIP Booklet verkrijging licenties en toestemming/goedkeuring van overheidsinstanties begeleiding en follow-up relatie met overheden en (semi-)overheidsinstanties probleemoplossing en mediation in de relatie met Uw Russische partners & stakeholders begeleiding en advies inzake de relatie met Russische banken en financiële instellingen advies bij aanvraag van kredietgaranties, subsidies en andere financierings-vormen advies bij de opzet van turn-around management in Russische bedrijven monitoring en anticipering op implementatie van nieuwe wetgeving en overheidsregulering De bovenstaande opsomming is niet uitputtend, maar is bedoeld om een indruk te geven inzake het soort van dienstverlening welke Rusnet U kan bieden. Additioneel aan een opdracht zoals boven vermeld, kan Rusnet de opdrachtgever behulpzaam zijn bij het vinden van westerse partnerbedrijven die zaken doen in het GOS. Rusnet kan daarbij terugvallen op een uitgebreid adressenbestand van bedrijven gevestigd in de Benelux met ervaring in het voormalige Sovjetblok. Ook kan Rusnet haar opdrachtgever oplossingen bieden voor kleinere -meer praktische- vragen, zoals visa binnen 24 uur, tolken, organisatie van handels- en introductiereizen, arrangeren van hotels, lokaal transport, agentschappen, opzet van lokale juridische entiteiten, lokale tijdelijke kantoorfaciliteiten, het vinden van bedrijfsof kantoorlocaties en/of managementpersoneel, het oplossen van redtape enzovoorts. Kleine obstakels mogen voor de opdrachtgever geen struikelblok vormen. Hoewel het team van Rusnet weldegelijk ervaring heeft met het entameren van financieringen en subsidies uit Nederlandse en EU-programma s, neemt zij in principe in deze richting geen opdrachten aan. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor haar contacten met westerse banken en overheidsinstellingen. Hierbij beperkt Rusnet zich tot adresverstrekking. Vanwege onze historische relatie met (semi-)overheidsinstanties in Rusland en het Europese GOS, kunnen wij uitsluitend adviseringsopdrachten accepteren inzake investeringsprojecten die een positieve bijdrage leveren aan de economie van het gastland. Door haar ethische code is Rusnet gehouden af te zien van opdrachten in gevoelige industriesectoren en houdt zij zich verre van lobbying, omkoping en praktijken die indruisen tegen het beleid van de Russische overheid. Bedrijfsprofiel Rusnet is een kleine en flexibele organisatie. Opvallend is, dat in het team van Rusnet de meeste medewerkers van origine afkomstig zijn uit de voormalige Sovjet Unie. Belangrijke eigenschappen zijn effectiviteit, creativiteit in het vinden van oplossingen en doorzettingsvermogen. Voor iedere opdracht stelt Rusnet een separaat team samen, waarbij zo veel mogelijk lokale partijen en specialisten worden ingezet. Haar netwerk zorgt voor korte lijnen. Haar ervaring in doortastende omgang met de Russische en GOS overheden en het bedrijfsleven op beslissingsniveau maakt Rusnet tot de ideale partner voor westerse bedrijven die in de voormalige Sovjetlanden effectief zaken willen doen. Doordat Rusnet gebruik maakt van lokale expertise kan zij efficiënt en tegen een relatief laag kostenniveau haar opdrachtgevers van dienst zijn. Onze dienstverlening richt zich specifiek op de verzorging van informatie uit federale en regionale overheidsbronnen. Aangezien veelal de informatie reeds bij deze overheid aanwezig is, kan Rusnet meestal opvallend snel de gewenste gegevens aanleveren. Bij het aanleveren van informatie zijn meedenken, probleemoplossing en het overbruggen van zakelijke cultuurverschillen onze belangrijkste adviseringsactiviteiten. Rusnet EuroDesk is het kantoor van Rusnet in Moskou. Via een representatief office van CEOGAS is Rusnet ook actief in Kiev. Rusnet kan eveneens beschikken over een netwerk van support offices in het merendeel van de regio s van de Russische Federatie, alsook in de Oekraïne en Witrusland. Achtergrond De onderneming Rusnet is feitelijk begin 1999 voortgekomen uit samenwerking met het n Foreign Investment Promotion Centre FIPC. FIPC vormde onderdeel van het Ministerie van Economie van de Russische Federatie. Naast investeringsbevordering, bleek er bij westerse bedrijven een duidelijke behoefte te zijn aan meer diepgaandere informatieverzorging en begeleiding. RUSNET heeft in de loop der jaren daarvoor een consultancy activiteit ontwikkeld en werd ondergebracht in het huidige Rusnet B.V. 10

11 The VIP & First Class Members Area Only VIP Booklet «RUSNET PARTNERS», -. «RUSNET PARTNERS» - -. «RUSNET PARTNERS» is a Dutch company signing the Exclusive Agreement for cooperation and mutual services with the Chamber of Commerce & Industry of n Federation in the Netherlands. Consultancy Centre «RUSNET PARTNERS» is a partner of the n Chamber of Commerce & Industry in the field of the informational & consultation service to the Dutch and n businessmen. «RUSNET PARTNERS». «RUSNET PARTNERS»». 501, The n Chamber of Commerce & Industry has comissioned " RUSNET PARTNERS " to represent interests and services of the chamber in the Netherlands. The n Chamber of Commerce & Industry develop advances services of " RUSNET PARTNERS " in the n Federation. The agreement number 501, from For more information : Business Information and Consultations Center of the Chamber of Commerce and Industry of the n Federation (RF CCI) , Moscow, St. Ilyinka, 6 Phone: +7 (095) Fax: +7 (095) A

12 The VIP & First Class Members Area Only VIP Booklet Companies Register All-n Energy Forum The Industrial Energy Complex of in the XXI st Century RUSNET BV - The Official Partner of the Kremlin Energy Forum in the EU & Asia Internet: A

13 Phone/fax: +7 (495) , , , , Office in Moscow: 78 Profsoyuznaya Street, city of Moscow, Office in Electrostal: 6a Karl Marx Street, city of Elektrostal, Region of Moscow, All companies of the holding Energia Group, founded in 1989, represent a wide range of consulting, legal and engineering services in the field of commerce, power engineering and building projects. Energia-Climate, Ltd, is a large trading-engineering company that combines two main activities: wholesale supplies of climatic equipment and execution of the individual orders of the enterprises, organizations and private persons for projection, supplying, mounting and servicing of the conditioning systems, ventilation and heat-power supply. OJSC EnergoConsulting XXI was established in 2000 as a company rendering services in the field of accounting, financial, legal and organizational support. Company is a collective of professional accountants, lawyers, financiers and regular personnel with the considerable experience (from eight to fifteen years) in financialeconomic field of. Energia-Impex, Ltd, offers complete range of services in foreign trade supplies. (or export/import outsourcing): from the negotiations, preparation and keeping the contract, arranging certificates, permission and licenses for export/import to marketing research and agent services in representation of the interest or products of the foreign companies in the russian market. More then hundred contracts for the sum of over 300 million US Dollars were concluded by the specialists of the company. 17-years of work experience, high personal qualification and serious point of view for the business guarantee the success in solving the task of any degree of complexity and responsibility. Тел./факс: +7 (495) , , , , Офис в Москве: , г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78. Офис в Электростали: , М.О., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д. 6А. Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group Energia Group

14 The VIP & First Class Members Area Only VIP Booklet Dagelijks meer dan duizend in Rusland en GOS geïnteresseerde bezoekers Advertentiemogelijkheden, banners en gerichte mail- en service Gebruik de VIP-database ::: met meer dan 7000 adressen in Nederland, België en West Europa van bedrijven die zaken doen met Rusland en het GOS Joint-Stock Company «GAZPROM» Mr. Serguey Solov'ev Chief Specialist of the International Cooperation Department 16, Nametkina street c/o IRTs Gazprom Ltd. 27 Obrucheva Street Moscow Limited company «GAZPROMENERGO» ООО ГАЗПРОМЭНЕРГО Владимир Юрьевич Ювонин Начальник отдела Энергосбережения г. Москва Научный пр. дом 8 стр rticle14590.shtml Your trip to can be organized by Visum Winkel - an experienced Dutch operator of Visa & Tourist services. For more information: A

15 The VIP & First Class Members Area Only VIP Booklet Corstjens Worldwide Movers Group - пионер в области обеспечения и предоставления экспедиционных услуг в Центральной и Восточной Европе. Созданная в 1946 году в Нидерландах, и начавшая свою деятельность в Восточной Европе в 1982 году, Corstjens Worldwide Movers Group создала целую сеть логистиковых, транспортных и экспедиционных услуг в Белграде Москве, Варшаве, Праге, Будапеште, Киеве, Риге и других городах. В 1999 году Corstjens Worldwide Movers Group вошла в транспортную группу "Антверпен - Gosselin" и существенно расширила спектр транспортных услуг в 42 странах Европы и Азии. Corstjens Worldwide Movers Group работает с ведущими транснациональными корпорациями, посольствами, правительственными учреждениями и частными лицами. Наши клиенты могут подтвердить качество и надежность нашей работы. Опыт, наработаный в течении десятилетий по всему миру, Corstjens Worldwide Movers Group с успехом внедряет на рынках Центральной и Восточной Европе, подтверждая репутацию компании высоким качеством и надёжностью транспортных услуг.дополнительную и контактную информацию вы можете найти на сайте: VIP Unlimited ; Netherlands Corstjens Worldwide Movers Group Mr. Vikas Misri; Group Marketing Manager Postbus 71145; 1008 BC Amsterdam T.: F.: E.: I.: Relocation, Moving & Storage Services Corstjens Worldwide Movers Group is the pioneer in providing moving services in Central and Eastern Europe. Established in 1946 in the Netherlands, it started its operations in Eastern Europe by 1982, with the opening of Belgrade office. Within a short span thereafter Corstjens made its presence felt in the region as branches were established in Moscow, Warsaw, Prague, Budapest, Kyiv, Riga and other capital cities. In 1999 we became a member of the Antwerp based Gosselin group which allowed Corstjens to provide services through its own network in 42 locations around Europe and Asia. We work for leading multinationals, embassies, government institutions and private individuals; clients who highly value expertise, quality and reliability. The Group is fortunate to have a wealth of experience at its disposal, acquired during tens of thousands of moves to and from locations around the world. In Central and Eastern Europe, Corstjens can claim a special niche in the market. Perhaps one of the reasons why more than 200 multinational companies choose Corstjens Group as their preferred moving partner with Worldwide Activity & Local Expertise::: VIP Unlimited; Netherlands Loyens & Loeff N.V. Mr. Jan Bart Schober; Tax adviser Mrs. Lilia Gontcharova; Tax adviser Tel.: +31 (0) / +31 (0) Fax: +31 (0) / +31 (0) Website: Address: P.O. Box 71170; 1008 BD Amsterdam Fred. Roeskestraat 100; 1076 ED Amsterdam Law firm / Tax advice Loyens & Loeff is an independent Benelux law firm with over 700 lawyers and integrated corporate law and tax practices. Loyens & Loeff maintains close relations with prominent international law firms and is as such the logical choice for large and medium-size companies operating internationally. Loyens и Loeff - независимая адвокатская контора объединяющая более чем 700 юристов в Бенилюксе, работающих в области общего и налогового законодательства и активно сотрудничающих со многими крупными международными юридическими фирмами, представителями малого, среднего и крупного бизнеса во многих странах мира. A

16 The VIP & First Class Members Area Only VIP Booklet VIP Unlimited; Style Mrs, Irina V. Varganova General Director , Ekaterinburg, Zoologicheskaya Street, 9 +7 (343) , Wear & Footwea Long term conception of development to seize rapidly main segment of the market in and abroad to sale own production. Wear & Footwear Main aim To develop company, which connected with fashion industry and has it s own brand till the level of business leaders like H&M, Benetton, Sisley and others. To develop the system of franchising in and abroad on the basis of balanced working system of this company. Human recourses The workers of company Style regularly study and attend different seminars, courses to get higher qualification, also manufacture workers study at the original system of construction and technology Muller. We motivate our workers according the system of profit correlation. For production new models we use computer technologies, also we have the system of Automatic Projection of Spain company Investronika, which allows to produce and simulate models quickly and with high quality. Resources - Manufacture of company style has n and foreign equipment. We use sewing machines Durkopp, and equipment of Veit for ironing, - The particularities of TM PARTISAN - Individual technologies of system of business processes; - Computer system of construction, simulation and multiplication of the models Investronika (Spain), which which allows to produce models quickly and with high quality. - Production on the own area, and arranging the - Trade mark PARTISAN is registered in federal institute of industry and in n Authorship Society. - Exclusive design, innovative technologies in manufacture; VIP Unlimited; Netherlands East West Forwarding B.V. EWF B.V. Mr. Jan Maas Waalhaven oz BM Rotterdam ; Transport, Logistics, Expedition & Forwarding VIP Unlimited; East West Forwarding Mrs. Olga Dudko Mozhayskoye shosse Moscow, +7 (095) ;+7 (095) (095) Benelux in ::: Transport, Logistics, Expedition & Forwarding Wear & Footwea Our history Sewing company Style has been organized in July 1987, - the leader in producing clothes in the market of Ekaterinburg, Ural s region and more than 17 years. Company style is the winner and candidate of the n competition among small and medium companies and has been marked in Golden Record of the best small and medium companies of. Our company received the rank The best young clothes in 1997, and The best producing collection in 1998, and in 1999 we got special prize For the best design of new millenium on The Week of n fashion in Moscow. In 1998 company Style became the winner in the Ural s competition Leader in business among others companies working in sewing industry. Our company became the member of Trade Industrial Chamber of n Federation. Trade mark PARTISAN is registered in federal institute of industry and in n Authorship Society. Nowadays there are about 80 persons, working in our company, 60 persons among them work in manufacture. Industrial area is about square metres. production of the clothes on other companies in and abroad; Plan of sale - to increase the quantity of shops, and because of it to increase the volume of the sale; - to set the system of dealers and franchising; - to find new dealers of n market and other countries. A

17 The VIP & First Class Members Area Only VIP Booklet VIP Unlimited; Netherlands SLOEZJBA Mr. Otto Gooiker ; Directeur 2 de Riemerstraat CZ Den Haag +31 (0) ; +31 (0) ; Translation & Interpreters - Beëdigde vertalingen Russisch/Nederlands - Lessen Nederlands - Lessen Russisch - Appartementverhuur in Jalta - Уроки голландского языка для русскоговорящих в Гааге - Присяжные переводы с русского на голландский - Сдача в Аренду апартаментов в Ялте VIP Unlimited; Netherlands Ploeger Machines BV Mr. Cees J. M. Mensen ; Commercial Director Standdaarbuitensedijk 3; 4751 SG Oud Gastel Rucphensebaan 29;NL PH Roosendaal +31 (0) ; +31 (0) (0) ; Agro Equipment & Machinery Ontwikkeling, bouw en verkoop van industriele groentenoogst machines, voor erwten,bonen, spinazie, aardappelen, wortelen, suiker mais en zaad mais oogst machines Разработка, строительство и продажа агроиндустриальной техники необходимой для обработки и выращивания гороха и бобовых, картофеля и моркови, кукурузы и кукурузных семян Activity: developing, manufacturing, sales and service of Industrial vegetable harvesing systems for the harvest of: Peas, Broad beans, flageolets, Green beans, Spinach, Potatoes, Carrots, Sweet and seed corn harvesters. Business Information & Consultations Center of the Chamber of Commerce and Industry of the n Federation (RF CCI) , Moscow, St. Ilyinka, 6 Phone: +7 (095) Fax: +7 (095) For more information : A

18 The VIP & First Class Members Area Only VIP Booklet VIP Unlimited; Netherlands VIP Unlimited; Netherlands Mevrouw Oksana Titova - Directeur Bouwpaco Packaging Equipment B.V. Mr. J. A. Bouwman - General Manager Voltastraat RZ - BARNEVELD P.O. Box AC BARNEVELD Phone ; Fax: Web: Packaging machine manufacturing Producing and sales of packaging machinery, specialised: - in flexible packaging for the food industry - in producing process and packaging machinery for the Bakers Yeast Industry Производство и продажа упаковывающего оборудования предназначенного для: - гибкой и разно-форменной упаковки продуктов питания - пекарного, дрожжевого и кондитерского производства VIP Unlimited; Netherlands - Postbus GC Venray Phone: ; Fax: Web Export & Import; Advies- en Vertaalbureau Export/import, advies Rusland, transporten naar en vanuit Rusland, vertalingen en taalonderwijs Russisch. Экспорт-импорт, международные перевозки, консалтинг, государственные переводы русский, белорусский и украинский, уроки русского языка. Mr. R. W. J. Vister ; Director Logitracon Int. B.V. Innovatie 4 ; 6921 RN Duiven t.: +31 (0) f.:+31 (0) e.: w.: Transport, Logistics, Expedition & Forwarding Transport problems call for a specialist who can think beyond simple "from A to B" solutions. That`s why Logitracon will relieve you of your transport worries from A to Z. However "exotic" the destination, however difficult or urgent the cargo: you can rest assured that it will arrive safely and on time with Logitracon. Для решения транспортных проблем нужны специалисты, способные найти выход из любой ситуации, в том числе нестандартной. Компания Logitracon в состоянии предложить Вам комплексный подход к решению любой транспортной задачи. Каким бы «экзотическим» ни был пункт назначения, каким бы сложным или срочным ни был груз вы можете быть уверены в том, что компания Logitracon доставит его на место в целости и сохранности и точно в назначенное время. Transportproblemen vragen om een specialist die verder denkt dan van A naar B. Daarom neemt Logitracon uw transportzorg van A tot Z uit handen. Hoe "exotisch" de bestemming, hoe lastig of spoedeisend de lading is: met Logitracon weet u zeker dat het goed en op tijd aankomt. A

19 The VIP & First Class Members Area Only VIP Booklet VIP Unlimited; Contact person Mrs. Irina Panfilova ul. Novozavodskaya 11/ , Moscow, Phone: +7 (495) ; Fax: +7 (495) ; Web: The n Customs Service has launched a New official web site in English, devoted to improving cooperation between n Customs Bodies and business community. You can find it here The site provides information about `s Customs Service`s structure and activity and about current reforms. ATTENTION!!! AT PRESENT ALL QUESTIONS ARE ACCEPTED ONLY IN RUSSIAN!! Do not hesitate to send your questions via e mail to the Department of cooperation with business community to Irina Panfilova as well as to Regional Customs Administrations: Central Customs Directorate (CTU) E mail: ots Siberian Customs Directorate (STU) E mail: stu North Eastern Customs Directorate (SZTU) E mail: Kaliningrad Customs Directorate E mail: Southern Customs Directorate (JTU) E mail: Privolzhskoe Customs Directorate (PTU) E mail: Urals Customs Directorate (UTU) E mail: UTU KS Far Eastern Customs Directorate (DVTU) E mail: Information on representative offices of the Federal Customs Service (FCS) of abroad::: There are currently seven representative offices of the FCS of abroad. They have been opened in Germany, Finland, Belgium, the Republic of Kazakhstan, the Republic of Belarus, Ukraine, and the Republic of Kyrgyzstan. One of the directions of the activities of representative offices of the FCS of abroad is to facilitate the strengthening of economic cooperation in international relations. Information on representative office of the FCS of in Germany: Head of the representative office of the FCS of in Germany Mr. Alexander Klepov; Tel: , Fax: , E mail: on line.de, Address: Godesberger Alle 88, Bonn, Deutschland. Information on representative office of the FCS of in Finland: Mr. Valery Evsyutin, Head of the representative office of the FCS of in Finland; Address: 00140, Helsinki, Tehtaankatu IB, Finland Tel: ; Fax: ; E mail: Information on representative office of the FCS of in Belgium: Head of the representative office of the FCS of in Belgium Mr. Victor Gryazin. Address: Dreve de Lorraine, 1180 Bruxelles, Belgique Tel: Fax: E mail: A

20 The VIP & First Class Members Area Only VIP Booklet Asia Carbon International B.V. Asia Carbon Group of companies is headquartered in Netherlands as Asia Carbon International B.V. Its subsidiaries include Asia Carbon Capital; Malaysia, Asia Carbon; Singapore, Asia Carbon Lanka; Sri Lanka, Asia Carbon Vietnam, and Asia Carbon Exchange. The Group has also set up the Asia Carbon Asset Development Facility - ACaDF which provides CDM funding, as a fore-runner to the Asia Carbon Fund. Asia Carbon International B.V is momenteel vooral actief met CDM projecten in Azie. Asia Carbon Exchange International(ACX ) heeft reeds 5 on line CER Auctions voor kopers binnen het EU ETS(NAP) systeem gerealiseerd welke een liquiditeit hebben gegenereerd van 2.4 mln CERs, met een waarde van bijna 15 mln Euro. Binnen het EU ETS systeem is ACX ook voornemens haar gebruikersvriendelijk tradingplatform ter beschikking te stellen voor de ERUs van Russische J-I projecten in het kader van haar activiteiten op het gebied van price discovery en transparancy zowel voor ERUs als voor CERs. De lage directe en indirecte transactiekosten staan hierbij centraal alsmede de marktgerelateerde prijsvorming zowel voor de ERUs als voor de CERs. Азия Карбон Интернэшионэл БВ яваляется одним из лидеров в области реализации углеродных проектов в Азии при помощи внедрения системы торговли углеродными квотами в сети Интернет. В настоящее время наша компания расширяет свою деятельность области реализации проектов совместного осуществления в России и Украине Head office Asia Carbon International B.V. Van Ostadelaan JG Naarden The Netherlands Tel: Fax: A

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Programma 18u30 18u40 Inleiding Luc Boelaert - directeur regio Oost- en West-Vlaanderen, Bank Degroof Hoe de balans strategisch versterken om financiële

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

RE-INVENT OUR REGION

RE-INVENT OUR REGION RE-INVENT OUR REGION Future scenario s on the economic development of the South Eastern part of the Netherlands TIM 7 With close guidance on process and methods by Peter Kopeczek* * Re-invent your business

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V.

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. [ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR 1 ASCOM Ascom employs about 2.300 people worldwide Ascom has subsidiaries in 20 countries In H1/2011 Ascom generated revenues of 253.1 MCHF with an EBITDA margin

Nadere informatie

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Agenda Inleiding Huidige visie Nederlandse belastingdienst Uitspraak HvJ zaak C-44/11 Deutsche Bank Gevolgen

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Pon Power Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Agenda Pon Pon Power Service Design door Pon Power Pon Wereldwijd Canada United States

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

South Holland. AngloINFO. 2015 (Dutch) Media Pack AngloINFO. Angloinfo.com

South Holland. AngloINFO. 2015 (Dutch) Media Pack AngloINFO. Angloinfo.com Angloinfo.com AngloINFO Media Pack AngloINFO Media 2015 (Dutch) Pack 2013 Over AngloINFO AngloINFO is a global expat network: 90+ regional websites 45+ countries 20 million monthly page views Over 3 million

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire Chi? Netwerk van (en samenwerking tussen) collega s met Italiaanse achtergrond, binnen Deloitte België, zowel Nederlandstalig als Franstalig, vanuit verschillende achtergrond en locaties Lokaal aanspreekpunt

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Een kijk op de logistieke en semi-industriële vastgoedmarkt in België en Europa

Een kijk op de logistieke en semi-industriële vastgoedmarkt in België en Europa Media Release 14 oktober 2013 Een kijk op de logistieke en semi-industriële vastgoedmarkt in België en Europa Semi-industriële ingebruikname liep op tot 141.000 m² in het derde kwartaal. De helft daarvan

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Onderteken op elk moment! Waarom elektronisch ondertekenen zo gemakkelijk is Zoals u weet gaat het ondertekenen

Nadere informatie

Personal Hygiene Products. Turkey

Personal Hygiene Products. Turkey Personal Hygiene Products Turkey Introduction Even in a turbulent year due to increased socio political tension external economic outlook, the Turkish economy retained its momentum and achieved 2.9% growth

Nadere informatie

ZN-Shine Solar. 300 Wp zonnepaneel. metdezon zonne-energie voor iedereen

ZN-Shine Solar. 300 Wp zonnepaneel. metdezon zonne-energie voor iedereen metdezon zonne-energie voor iedereen ZN-Shine Solar 300 Wp zonnepaneel Het 300 Wp zonnepaneel van ZN-Shine Solar is een goede keuze. Het paneel levert een hoog rendement en is van uitstekende kwaliteit.

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Cork CHAMBER IN BUSINESS FOR BUSINESS. Cork Chamber Logo

Cork CHAMBER IN BUSINESS FOR BUSINESS. Cork Chamber Logo Cork Cork Chamber Logo Network Icon: MEETING OF PEOPLE, SHARING IDEAS, KNOWLEDGE, INTENTIONS. SENSE OF PARTNERSHIP. Typeface: STRONG, MODERN, DYNAMIC SANS SERIF. ADAPTABLE, LASTING QUALITIES Cork Tagline:

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Wat zijn mogelijke resultaten van supplier finance voor uw onderneming? Gefaciliteerd door: Pro Quididty

Wat zijn mogelijke resultaten van supplier finance voor uw onderneming? Gefaciliteerd door: Pro Quididty Wat zijn mogelijke resultaten van supplier finance voor uw onderneming? Gefaciliteerd door: Pro Quididty De business case voor ketenfinanciering Het optimaliseren van uw werkkapitaal én de relatie met

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

PUM Netherlands senior experts and NBA

PUM Netherlands senior experts and NBA PUM Netherlands senior experts and NBA Wim Boone, sectorcoördinator accountancy,financial & admin. management 14 maart 2013 Agenda Why SMEs need support About PUM Sector Accountancy etc. Cooperation PUM-NBA

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Organizational Change Driven by Vision & Courage

Organizational Change Driven by Vision & Courage Organizational Change Driven by Vision & Courage Breda, 26 Maart 2013 12 Juni 2006 H R U P D A T E H O T L I N E : ++ 4 1 2 1 6 1 8 6 1 1 8 2 Why do we need to change? All affiliates have full fledged

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V.

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Dit reglement is op 3 april 2013 door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Achtergrond en inleiding De

Nadere informatie

Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) (0)

Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) (0) IFRS 15 Garanties Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department +31

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

The power of brands. John Terra

The power of brands. John Terra The power of brands John Terra Q&A Research & Consultancy John Terra Research Director Retail jterra@qanda.nl johnterra Ebeltoft Group and its member companies work extensively with retailers and brands

Nadere informatie

Digitalisering van de voedselketen

Digitalisering van de voedselketen Digitalisering van de voedselketen Patrick Roelandt Director Strategy, Technology & Business Innovation @PatrickRoelandt 26/11/2014 http://nl.linkedin.com/in/patrickroelandt Version: [###] Classification:

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Agrifirm in a nutshell

Agrifirm in a nutshell Corporate movie A World to Feed With our sustainable approach, innovative concepts and motivated, skilled employees, we help our farmers and growers to achieve the best results. Agrifirm in a nutshell

Nadere informatie

Verantwoording en controle in het Sociaal Domein. Drs. A.B. (Toby) Bergshoeff RA 17 november 2016

Verantwoording en controle in het Sociaal Domein. Drs. A.B. (Toby) Bergshoeff RA 17 november 2016 Verantwoording en controle in het Sociaal Domein Drs. A.B. (Toby) Bergshoeff RA 17 november 2016 Agenda Verantwoording en controle in het Sociaal Domein 1. Terugblik 2015 Ruim 50% van de gemeenten geen

Nadere informatie

Hoe gaat de bouw & installatie in 2015 met BIM om

Hoe gaat de bouw & installatie in 2015 met BIM om Hoe gaat de bouw & installatie in 2015 met BIM om Lezing tbv BIM Praktijkdag 2015 Drs. Jan-Paul Schop Managing Partner USP Marketing Consultancy USP Marketing Consultancy: Specialist in construction, DIY,

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

DRIVING THE BUSINESS CASE OF IoT

DRIVING THE BUSINESS CASE OF IoT I28NSEPTEMBER T E R T2017 H E 3DTMAKERS H I NZONE G S HAARLEM 2017 DRIVING THE BUSINESS CASE OF IoT Initiated, organized and powered by: What s next. INTERTHETHINGS.COM Het volgende decennium gaat over

Nadere informatie

SABA adhesives & sealants. Samenwerken met je buitenlandse partner

SABA adhesives & sealants. Samenwerken met je buitenlandse partner adhesives & sealants Samenwerken met je buitenlandse partner - in het kort Lijmen & Kitten Producent van hoogwaardige lijmen & kitten Professionele & Industriële markten (B2B) Internationale scope /wereldspeler

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

Het gebruik van RFID als ondersteunende technologie voor Track&Trace in een vers supply chain

Het gebruik van RFID als ondersteunende technologie voor Track&Trace in een vers supply chain Het gebruik van RFID als ondersteunende technologie voor Track&Trace in een vers supply chain Dirk Vercammen, Director Europe - Region West 29 februari 2012 Agenda Euro Pool System? Tracking & tracing

Nadere informatie

GRIP. Lecture 3: E-Contacts. Prof. dr. Dirk-Jan F. Kamann. NEVI-Chair Purchasing RUG. Groningen, Rijksuniversiteit. universiteitgroningen.

GRIP. Lecture 3: E-Contacts. Prof. dr. Dirk-Jan F. Kamann. NEVI-Chair Purchasing RUG. Groningen, Rijksuniversiteit. universiteitgroningen. Groningen Research Institute of Purchasing Lecture 3: E-Contacts Prof. dr. Dirk-Jan F. Kamann NEVI-Chair Purchasing RUG Groningen, RuG Goal Potential EP New roles, opportunities & threats E-Contacts Electronic

Nadere informatie

September 2013 Description of activities and transactions School

September 2013 Description of activities and transactions School September 2013 Description of activities and transactions Twinfield @ School Transactions September Twinfield@School 1-10 Activities for the month of September Receiving of two orders Forwarding the two

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig?

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig? Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie