JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz jobs op jobat.be

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be"

Transcriptie

1 Zaterdag 21 en zondag 22 januari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen JO LIBEER We zijn het al zo lang ontroerend eens blz. 6 JILL PEETERS Alsof de wolken tegen me praatten blz. 10 BOURGEOIS BESPAART Wie hebben we echt nodig? blz. 12 JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR t JOBAT EMPLOYMENT MONITOR jobs op jobat.be Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14

2 EDITO De cijfers tonen aan dat een hogere pensioenleeftijd veel minder effect heeft op langer werken dan verhoopt GEEN LUXE Onze arbeidsmarkt lijkt dezer dagen wat op een overjaarse kerstboom. Ze fonkelt en glinstert van de knipperlichten. Helaas kondigen die niet de komst van enkele wijzen aan, wel dat we voor een uitdagende periode staan waarin snel en efficiënt zal moeten worden gehandeld. Gebeurt dat niet, dan wacht de ondernemende en werkende Belg enkele jaren van ontgoocheling. Het gevoel dat er iets op til is, broedt nu al. De recentste resultaten van onze Employment Monitor, die sinds begin 2011 permanent in de gaten houdt hoe werknemers en werkgevers de voorbije en komende periode inschatten, laat weinig aan de verbeelding over. Ons vertrouwen in de economie en de arbeidsmarkt wankelt, om niet te zeggen dat het bij velen zelfs even zoek lijkt. Nog nooit, sinds het begin van onze metingen, keek de Belg zo argwanend naar de toekomst. Zal er voldoende werk zijn? Zal ik mijn Kennis die job kunnen behouden? Zal ik, indien nodig, vlot een nieuwe baan vinden? Het zijn vragen waar we het manier toch momenteel moeilijk mee hebben. vervangen De knipperlichtcrisis van de voorbije vier jaar, die op worden geen enkel moment volledig is uitgedoofd, heeft onze psyche geen deugd gedaan. De banken, de euro, de politieke perikelen, de ratingbureaus... Allemaal hebben ze bijgedragen aan wat onze Employment Monitor nu in beeld brengt: een steile duik van ons geloof dat alles vlug weer beter wordt. Gelukkig brandt er meer dan één licht op onze arbeidsmarkt en kleuren ze niet allemaal hetzelfde. Want terwijl het vertrouwen lijkt uit te doven en werkgevers twijfelen over toekomstige aanwervingen, verschijnen er harde cijfers die een ander beeld ophangen. De VDAB ontving het voorbije jaar de helft meer jobs dan er werklozen zijn, kmo s krabben zich met de handen in het haar omdat ze geen personeel vinden en de komende jaren komen er honderdduizenden arbeidsplaatsen vrij als gevolg van de vergrijzing. Het klopt dat we voor een moeilijk jaar staan - alle economische indicatoren wijzen daarop - maar het klopt ook dat competente werknemers die de moeite nemen om verder te kijken dan hun professionele neus lang is, en dat wie bereid is om een inspanning te leveren, niet snel lang werkloos zal zijn. Kennis die uitstroomt uit bedrijven moet op een of andere manier toch vervangen worden. Langer werken biedt even soelaas, maar de echte oplossing zit in opleiding - zowel op en naast als voor het betreden van de arbeidsmarkt - en het wegwerken van de mismatch tussen vraag en aanbod. Met de huidige verhouding van gemiddeld slechts 3,5 werkzoekenden per openstaande functie is dat geen overbodige luxe. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT uitstroomt moet op een of andere ARBEIDSVRAAG Het verhogen van de pensioenleeftijd heeft effect, maar er is ook een keerzijde. Uit onderzoek van Groen bliikt dat sinds het optrekken van de pensioenleeftijd van 63 naar 65 jaar de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigde vrouwen dubbel zo groot is als die van het aantal werkende vrouwen. Dat zegt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt, in De Standaard. Is economische werkloosheid voor bedienden ook mogelijk in 2012? De economische werkloosheid voor bedienden was aanvankelijk als tijdelijke crisismaatregel in het leven geroepen. Sinds 1 januari 2012 is zij als een apart hoofdstuk ondergebracht in de Arbeidsovereenkomstenwet. Onderneming in moeilijkheden Enkel ondernemingen die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen, kunnen gebruik maken van de schorsing: - De onderneming moet onder de toepassing vallen van de cao-wet. Het gaat dus voornamelijk om bedrijven uit de privésector. - Het gebruik van de crisismaatregel moet voorzien zijn in een sectorale cao, een ondernemings-cao of een goedgekeurd ondernemingsplan. - De onderneming verkeert in moeilijkheden door een daling van minimum 10 procent van de omzet (volgens BTW-aangifte), de productie of bestellingen of kent een graad van tijdelijke werkloosheid van minstens 10 procent. Procedure De schorsing van het contract van de bediende is slechts mogelijk nadat een cao of ondernemingsplan werd gesloten en goedgekeurd en na voorafgaande kennisgevingen aan de bedienden en de RVA. Schorsingsregeling De wet voorziet twee schorsingsregelingen: - Een volledige schorsing van de uitvoering van het contract voor maximum 16 kalenderweken per jaar. - Een gedeeltelijke schorsing met ten minste twee arbeidsdagen per week voor maximum 26 kalenderweken per jaar. Werkloosheidsuitkering met supplement De bediende geniet van een vrijstelling van wachttijd. Ook bedienden zonder lange professionele historiek kunnen dus onmiddellijk werkloosheidsuitkeringen genieten voor zover zij arbeidsgeschikt zijn, in principe geen bijberoep uitoefenen en in België verblijven. Een samenwonende met gezinslast en een alleenwonende ontvangen 75 procent van het gemiddeld loon dat begrensd is op 2.324,21 euro bruto per maand. Andere bedienden ontvangen 70 procent van het begrensde loon. Op de werkloosheidsuitkering wordt een fiscale voorheffing van 18,75 procent ingehouden. De bediende krijgt van zijn werkgever bovendien een supplement op de uitkering. Dit supplement moet gelijk zijn aan wat de arbeiders bij tijdelijke werkloosheid op grond van een cao zouden ontvangen, en in elk geval minimum 5 euro per dag bedragen. Meer informatie Meer informatie over het stelsel van tijdelijke werkloosheid voor bedienden kan worden gevonden op de (uitstekende) website van de RVA (www.rva.fgov.be). STIJN DEMEESTERE, ADVOCAAT BIJ LYDIAN JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN

3 02 03 Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril. Het rekruteringsproces is nooit volledig objectiveerbaar Een alternatief voor anoniem solliciteren Is anoniem solliciteren de panacee om discriminatie (lees racisme) op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De nieuwe minister van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet denkt van wel. De vraag is hoe we dit racisme op de arbeidsmarkt het meest efficiënt kunnen aanpakken? Het meest extreme voorstel bepleit opgelegde quota. Tegen dit voorstel kunnen veel bezwaren worden geopperd. Alleen al het vaststellen van het na te streven quotum per bedrijf of sector zal leiden tot een kafkaiaanse bureaucratie. En wat met functies waar gewoon geen of onvoldoende allochtonen voor te vinden zijn op de arbeidsmarkt? Bepaalde organisaties focussen op het rekruteringsgedrag van bedrijven. Omdat dit zich grotendeels binnenskamers afspeelt, is dit een moeilijke zaak. Je krijgt (als buitenstaander) hoogstens zicht op officiële procedures maar nooit op hoe het proces precies verloopt. Vandaar de voorstellen om praktijktests te organiseren. Dergelijke methodes doen sterk denken aan big brother-achtige samenlevingen waar op termijn niemand elkaar nog vertrouwt. De realiteit is dat er tussen racistische en multiculturele rekruteringsprocessen veel grijze processen zitten. Bedrijven die zich racistisch gedragen, weten intussen maar al te goed dat dit onwettelijk is en dekken zich in. Het selectieproces biedt daarvoor genoeg mogelijkheden. Je werft nu éénmaal geen combinatie van competenties aan maar een mens van vlees en bloed. Het proces is nooit volledig objectiveerbaar, er blijft een vorm van eigen appreciatie en keuze bestaan. Dat is de belangrijkste reden waarom we niet geloven dat anoniem solliciteren veel zal veranderen op het terrein. Er zijn betere alternatieven denkbaar. Maatregelen Racistisch rekruteringsgedrag slaat uiteindelijk neer in het personeelsbestand. Op basis van kruising van bestanden kan men de samenstelling van het personeel in de bedrijven in kaart brengen. Nu weet men reeds perfect welke bedrijven geen of extreem weinig allochtonen in dienst hebben. Een productiebedrijf die helemaal geen of extreem weinig allochtonen in dienst heeft, heeft iets uit te leggen. Het is geen bewijs van racisme. De achterstelling van allochtonen heeft ook andere oorzaken. Maar het bedrijf moet op zijn minst de situatie kunnen uitleggen. Indien het geen afdoende uitleg kan geven, dient het gepaste maatregelen te nemen. De inspectie is nu reeds gemachtigd om deze handelingen te stellen. Veel nieuwe wetgeving is er dus niet nodig. Hoofdvoorwaarde is dat het om deskundigen gaat op het terrein. Het hele proces speelt zich binnenskamers af in een serene sfeer. Dergelijke aanpak biedt het beste perspectief op een efficiënte bestrijding van racisme op de arbeidsmarkt. Maar je haalt er wellicht niet de kranten mee. Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van Free to work en Uw werk, uw merk CARTOON

4 Werkgevers- en werknemersvertrouwen neemt steile duik in vierde kwartaal Veel onzekerheid over toekomst Negatieve gevoelens nemen de bovenhand, zowel bij werknemers als werkgevers. Dat blijkt uit de Jobat Employment Monitor. Die meet het vertrouwen in de arbeidsmarkt, de economie en het eigen bedrijf. Tekst: Maud Oeyen & Wim Verdoodt / Foto s: Bart Dewaele De Jobat Employment Monitor bevraagt sinds begin 2011 permanent werknemers en 500 werkgevers. Voor het eerst sinds de start van de bevraging zijn de resultaten zeer somber. De Employment Index duikt zowel voor werknemers als werkgevers onder de 100 punten. 100 is de grens waarop positieve en negatieve verwachtingen elkaar in balans houden. De negatieve trend, die zich reeds aftekende in het derde kwartaal van vorig jaar, wordt dus verdergezet. Vooral werknemers zijn zeer onzeker over de toekomst van de arbeidsmarkt en de economie. De helft (49%) van hen vreest dat onze economie de komende zes maanden zal verslechteren. Begin 2011dacht slechts een op de vijf (22%) dat. Het vertrouwen in de arbeidsmarkt ondergaat hetzelfde lot. 43 procent van de werknemers ziet die vooral achteruitboeren. Tijdens het eerste kwartaal van 2011 meende slechts 15 procent dat. Toekomst Ook werkgevers zijn ronduit negatief over de nabije toekomst van de Belgische economie en onze arbeidsmarkt. Ook hier gaat het telkens om minstens een verdubbeling. Het gevoel dat 2011 economisch geen topjaar was, voedt dat pessimisme. Zes op de tien werknemers en werkgevers vinden dat we er in 2011 economisch op achteruit gegaan zijn. Bij de start van het jaar vond slechts 20 procent dat over de vorige periode. Resultaten over de arbeidsmarkt tonen een gelijkaardige trend. Sinds het begin van de meting zijn werknemers systematisch negatiever ingesteld dan werkgevers. Dat is nu niet anders. Zo meent 43 procent van de werknemers dat de arbeidsmarkt het nog moeilijker krijgt. Van de werkgevers gelooft 38 procent dat. Eigen bedrijf Opvallend zijn de meningen over het eigen bedrijf. Ook daar valt de negatieve trend op, maar die is niet zo overheersend als wat de arbeidsmarkt en de algemene economische situatie betreft. Er zijn weliswaar voor het eerst meer werknemers die verwachten dat het de komende zes maanden eerder slecht dan goed zal gaan met het eigen bedrijf, maar over het algemeen overheerst de status quo, zowel bij werknemers (73%) als bij werkgevers (61%). Bij die laatste is de groep die nog groei verwacht wel iets kleiner geworden. Toch laten werkgevers zich, gezien alle andere antwoorden, nog opvallend positief uit over de toekomst van het eigen bedrijf. Het is zelfs de enige indicator van de Jobat Employment Monitor die niet rood kleurt. Interimdip De enige indicator die niet rood kleurt, is die van de verwachtingen die werkgevers koesteren voor hun eigen bedrijf Toch lijken diezelfde werkgevers zich te wapenen voor wat 2012 brengt. Minder bedrijven zeggen permanente aanwervingen te plannen het komende halfjaar. Veelbetekenend is dat ook de interimarbied in een dip lijkt te belanden. Slechts 10 procent van de bevraagde werkgevers zegt in de nabije toekomst extra interimaanwervingen te voorzien. De flexibele interimmarkt wordt traditoneel als een barometer beschouwd voor de hele arbeidsmarkt. De Jobat Employment Monitor is een permanent nationaal arbeidsmarktonderzoek dat bij werknemers en 500 werkgevers peilt naar hun verwachtingen met betrekking tot de economie, de arbeidsmarkt en het eigen bedrijf. Het onderzoek, dat uitgevoerd wordt door Ipsos Synovate, loopt sinds begin Natuurlijk maak ik me zorgen Ruddy werkt in het hoger onderwijs, waar hij een administratieve job heeft. Natuurlijk maak ik me zorgen. Het hoger onderwijs lijkt misschien niet zo gevoelig voor economische ontwikkelingen, maar als de overheid beslist om te beknibbelen op onderwijs en onderzoek, dan kunnen we het nog moeilijk krijgen.

5 04 05 Vertrouwensindex werkgevers en werknemers (Verwachtingen binnen 6 maanden) De waarde 100 staat voor een evenwicht tussen positieve en negatieve verwachtingen Werkgever Werknemer ptn 74 ptn 60 Q1 Q2 Q3 Q4 100% % Werknemer Werkgever Belgische economische situatie binnen dit en 6 maanden 100% 17% 13% 31% 28% 37% 44% 48% 47% 50 49% 22% 24% 39% 0 21% 19% 34% 33% 42% 37% 45% 48% 44% 37% 21% 20% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Verbeterd Hetzelfde gebleven Verslechterd Verbeterd Hetzelfde gebleven Verslechterd Situatie van de arbeidsmarkt binnen dit en 6 maanden 100% 15% 8% 20% 12% 30% 28% 29% 28% We schuiven steeds meer met projecten Joke verzorgt de communicatie van een cultureel huis in Brussel. Op dit moment vrees ik niet voor mijn job. Ik merk wel dat we steeds meer moeten schuiven met projecten. We moeten keuzes maken: dit doen we nu en dat stellen we uit. In de culturele sector spelen subsidies natuurlijk een belangrijke rol. Vallen die weg, dan kan het opeens erg snel bergaf gaan % 51% 49% 57% 50 53% 54% 56% 56% 43% 38% 29% 29% 15% 16% 18% 18% 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Verbeterd Hetzelfde gebleven Verslechterd Verbeterd Hetzelfde gebleven Verslechterd Economische situatie van het bedrijf binnen dit en 6 maanden 100% 19% 18% 13% 11% 100% 36% 41% 33% 29% 50 72% 73% 74% 73% 50 58% 54% 57% 61% 0 10% 9% 13% 17% 0 6% 5% 9% 10% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Verbeterd Hetzelfde gebleven Verslechterd Verbeterd Hetzelfde gebleven Verslechterd Extra permanente aanwervingen in de nabije toekomst Extra interimaanwervingen in de nabije toekomst 10% 20% 16% 23% 24% 27% 23% 25% 80% 90% 73% 84% 76% 75% 77% 77% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Ja Neen Ja Neen Bron: Jobat Employment Monitor Vast contract komt er aan Robert is jurist bij een uitgeverij. In het verleden werkte ik als advocaat, maar dat beviel me niet. Sinds 2010 werk ik op interimbasis voor een uitgeverij. Ik heb zicht op een vast contract en heb er alle vertrouwen in dat dat contract er dit jaar zal komen. De crisis mag dan erg verontrustend zijn, over mijn eigen job maak ik me niet echt zorgen.

6 De tijd voor geleidelijkheid is voorbij Het vertrouwen in onze economie nam de afgelopen maanden een diepe duik. Niet alleen werknemers maar ook werkgevers maken zich steeds meer zorgen. Jobat ging de temperatuur opmeten in het hoofdkwartier van het Vlaams netwerk van ondernemingen, Voka. Tekst: Maud Oeyen De eerste maanden van 2011 liep alles nog formidabel, daarna zijn de resultaten gehalveerd en vervolgens zijn ze nog eens gehalveerd, vat gedelegeerd bestuurder Jo Libeer de zaken samen. Ik heb de indruk dat de Vlaamse bedrijven het jaar behoorlijk hebben afgesloten, zij het dus in een scenario. Merkt u in uw dagelijkse omgang met bedrijfsleiders veel ongerustheid? Wat juist de inschattingen zijn voor de toekomst, is natuurlijk een heel subjectief gegeven. Eind december was ik op de Bedrijven Contactdagen in Kortrijk, waar zo n zeshonderd bedrijven exposeerden en bezoekers rondliepen. We zitten te wachten totdat iemand ons zegt wat er op ons zal afkomen, zei een ondernemer daar tegen mij. Misschien is die zin wel een goede samenvatting van wat iedereen denkt. Rond het inschatten van economische omstandigheden hangt altijd een pak psychologie. Maar ook wanneer je rationeel nadenkt, kan je er niet onderuit: als de banken een en ander moeten opkuisen, dan zal dat automatisch een effect hebben op hun financieringscapaciteiten. Ondernemingen zijn dus heel benieuwd wat de banken het komende jaar zullen doen. Merkwaardig genoeg zien we die groeiende vrees voorlopig niet vertaald in grote wijzigingen op de arbeidsmarkt. Het aantal werklozen daalt, het aantal vacatures stijgt. Men voelt de crisis nog niet op de arbeidsmarkt - en ik denk ook niet dat men die in de toekomst zal voelen. Het afgelopen jaar ontving de VDAB vacatures terwijl er werklozen zijn. Tegen 2015 hebben we naar schatting nieuwe mensen nodig op de arbeidsmarkt. Hierbij gaat het om vervangingen van mensen die de arbeidsmarkt verlaten. Dat levert een merkwaardige situatie op: we worden niet alleen geconfronteerd met een economische vertraging, maar ook met een nooit geziene vervangingsvraag. In arbeidsmarkttermen is dat misschien een goede zaak, er zijn toch een aantal kanttekeningen bij te maken. De vervangingsinstroom zou de illusie kunnen wekken dat we de fundamenten van ons sociaal-economisch systeem niet moeten herzien. In termen van loonkost zijn we niet meer competitief met onze buurlanden. De huidige en toekomstige schaarste op de arbeidsmarkt zal automatisch een prijseffect hebben, wat nog eens bovenop de loonkosthandicap komt die we nu al hebben. Wat moet er gebeuren? De essentiële vraag is hoe we de competitiviteit van onze ondernemingen kunnen herstellen. Dat kan enkel door de kwalitatieve instroom op de arbeidsmarkt te vergroten, zodat de schaarste wordt weggewerkt. Om die instroom te vergroten, moeten we verschillende doelgroepen aanboren. Zo moet er een einde komen aan de veel te grote groep jongeren die het onderwijs verlaten maar die niet de juiste competenties hebben om ze meteen in te zetten. De overgang tussen school en werk moet vlotter, bijvoorbeeld door het werkplekleren beter in elkaar te steken en door duidelijker te zijn over welke studierichtingen kansen geven op de arbeidsmarkt. Moeten jongeren gestuurd worden in de richting van een studie die werkzekerheid garandeert? Jongeren moeten vrij zijn om de opleiding van hun keuze te volgen, maar als je weet dat je kansen op de arbeidsmarkt nihil zijn als je een bepaalde richting opgaat, dan moet het systeem van wachtuitkeringen en werkloosheidsuitkeringen dat ook incalculeren. Al mag en kan je natuurlijk geen sancties toepassen zolang je jongeren en ouders niet voldoende brieft op voorhand. Om de instroom te vergroten moeten we ook inzetten op diversiteit. We moeten het diversiteitsbeleid in onze bedrijven promoten, want ondernemers stellen zich soms nog te terughoudend op in dat soort zaken. Maar ook bij de allochtonen of oudere werkzoekenden zelf ligt een verantwoordelijkheid, net als bij de overheid, die mensen niet alleen moet aanmoedigen maar ook moet verplichten om hun leven in handen te nemen. Activering mag niet enkel een wortelfenomeen zijn, men moet indien nodig ook sancties kunnen opleggen. Dat is niet reactionair of neoliberaal, dat is hoe normale ouders hun kinderen opvoeden. Vooral in kansengroepen komt het vaak voor dat mensen verkeerd lopen door een gebrek aan structuur. Precies daarom moet de maatschappij dat soort structuurvorming overnemen. Daarmee zeg ik niet dat we mensen in de armoede willen duwen. De vijftigplussers vormen een derde groep waar we volop op moeten inzetten. De participatiegraad op de arbeidsmarkt schommelt in Vlaanderen tussen de 78 en de 80 procent voor mensen tussen 25 en 50 jaar. Bij 55-plussers vallen we plots terug op 38 procent. We moeten afstappen van onze citroenloopbanen en onze carrières langer laten duren. Het mag geen optie zijn om tijdens je loopbaan tijdskrediet te nemen en vervolgens op je vijftigste de stekker eruit te trekken en altijd de anderen het werk te laten opknappen. Na de oorlog werd de pensioenleeftijd ingesteld op 65 jaar, terwijl de levensverwachting bij mannen toen 64 jaar was. Vandaag gaan we tot 25 jaar naar school, betalen we 29,7 jaar aan de sociale zekerheid en genieten we vervolgens nog 30 jaar van het systeem. Dat is niet langer houdbaar. Het brugpensioen moet afgeschaft worden en ook de ondernemingen moeten zich aanpassen. Je kan niet verwachten dat een 62-jarige in een industriële onderneming dezelfde productiviteit aan de dag legt als een 24-jarige. Zijn verlofstelsels als loopbaanonderbreking of ouderschapsverlof geen goede middelen om mensen in staat te stellen langer te werken? België is kampioen op het vlak van work-life balance, bleek onlangs nog. Het is perfect te begrijpen dat mensen in de loop van hun carrière nood hebben om er even uit te gaan - wanneer ze kinderen krijgen of wanneer hun ouders ziek worden, bijvoorbeeld - maar je zou zelf verantwoordelijk moeten zijn voor de keuzes die je maakt. Daarom pleit Voka voor een geïndividualiseerd model - het beroemde rugzakmodel - waarbij je zelf verantwoordelijk wordt voor je loopbaan. Als je zelf de keuze maakt om eruit te stappen voor een bepaalde periode, dan mag dat niet gelijkgeschakeld worden met je bijdrage aan je pensioen en de ziekteverze-

7 06 07 Ik ben een geweldige voorstander van economische migratie. Maar zijn we daar wel klaar voor? Je ziet nu al hoe moeilijk Vlaanderen omgaat met de multiculturele metropool die Brussel is Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder Voka verzekert. Alleen dan kunnen we tijdig de juiste stappen zetten waarmee we de welvaart van werkgevers en werknemers ook in de toekomst veilig kunnen stellen. Jo Libeer: Men voelt de crisis nog niet op de arbeidsmarkt - en ik denk ook niet dat men die in de toekomst zal voelen. Voka pleitte in het verleden voor een verregaande regionalisering van het arbeidsmarktbeleid en het sociaal overleg. Die is er niet gekomen. Ik redeneer niet zo graag in termen van structuren. Wat mij interesseert, is hoe je op de beste manier een traject en een perspectief in elkaar kan steken voor je klant. De recente hervormingen helpen ons vooruit, maar niet zoveel als we wilden. De zesde staatshervorming draagt in zich de kiemen van de zevende staatshervorming. Wie er anders over denkt, dwaalt. Structuren volgen strategie. Ik vraag me af of we het sociaal overleg nog kunnen beperken tot het IPA, een hoogmis over loon- en arbeidsvoorwaarden om de twee jaar, waarbij alles draait om collectieve belangenbehartiging. Moeten we niet evolueren naar een vorm van loopbaantrajectbegeleiding, waarbij individuen in staat worden gesteld om zelf hun eigen loopbaan in elkaar te steken? De volgende twee jaar zullen we in een soort flou artistique zitten: verschillende bevoegdheden zullen een voor een worden overgedragen. Dat zorgt ervoor dat we met Voka waarschijnlijk meer dan in het verleden de federale overheid in het oog zullen houden en zullen proberen te wegen op hun beleid. We zullen daar wellicht toch iets meer onze neus in moeten steken. kering. Op dat moment draag je immers niet bij aan het systeem. We hebben in ons land ook een veel te groot overheidsapparaat. De mobiliteit tussen de publieke sector en de privésector is veel te laag. Ook ambtenaren vormen dus een belangrijke doelgroep. Ik geloof niet in de karikatuur dat alle ambtenaren miskweekt zijn. De overstap van de publieke naar de private sector zou veel vlotter moeten kunnen. Tot slot ben ik een geweldige voorstander van economische migratie, nog een manier om de instroom op de arbeidsmarkt te vergroten. De vraag is alleen wat het mentale absorptievermogen is van Vlaanderen. Zijn we daar wel klaar voor? Je ziet nu al hoe moeilijk Vlaanderen soms omgaat met de multiculturele metropool die Brussel is. Is Vlaanderen klaar voor een wereld die zal draaien rond metropole omgevingen? We hebben maar één metropool in België en eigenlijk waarderen we die onvoldoende. En toch zullen we geen keuze hebben. We staan voor een gigantische economische migratie. Waar halen we anders de mensen die we nodig hebben tegen 2015? Is economische migratie niet de laatste optie? Ik weet niet of je daar een volgorde in kan plaatsen. Alles hangt af van de snelheid van absorptie van de verschillende doelgroepen op de arbeidsmarkt. We moeten op alle doelgroepen even veel inzetten. Verwacht u veel heil van de nieuwe regering? Als je grote veranderingen wil doorvoeren, zei Luc Cortebeeck ooit, dan moet je de mensen perspectief geven - daar gaan we naartoe - en moet je kiezen voor een geleidelijke evolutie. Ik ben het daar volledig mee eens. We kennen de diagnose al vijftien jaar en we weten welk perspectief er nodig is, maar de juiste stappen werden tot op heden niet gezet. Daardoor staan we vandaag niet waar we hadden moeten staan. Verandering komt er vaak pas wanneer er een zekere ontevredenheid leeft. Die ontevredenheid zien we nu opduiken. Het gevolg is dat er geen tijd meer is voor geleidelijke aanpassingen, en dat de veranderingen in een versneld tempo zullen moeten worden doorgevoerd. Zowel werkgevers- als werknemersorganisaties hebben hier hun verantwoordelijkheid in te nemen. Onze organisaties mogen niet enkel luisteren naar de leden van vandaag, want wie dat doet bewaakt enkel het status-quo. We moeten vooruitkijken en redeneren vanuit onze leden van morgen en vanuit wat hun toekomst Doet Vlaanderen het ondertussen beter? Ondernemers voelen het effect van het Vlaamse beleid niet, zo kloeg Voka afgelopen zomer. Heel het reglementaire kader - dus ook het fiscale - is federale bevoegdheid. De Vlaamse regering is dus per definitie een subsidieregering. We zijn kritisch ten opzichte van de Vlaamse regering, maar we weten dat ze eigenlijk niet veel wapens heeft om ten opzichte van de hele ondernemersgemeenschap eenduidige en klare maatregelen te nemen. Het feit dat het haar aan bepaalde bevoegdheden ontbreekt, neemt niet weg dat de Vlaamse regering wel degelijk stappen kan zetten waar de ondernemingen op zitten te wachten, zowel op micro- als op macrovlak. We zien wel dat er beweging komt in de versnelling en vereenvoudiging van vergunningsaanvragen, en op het vlak van infrastructuur is minister Crevits aan een gigantische inhaalbeweging bezig. Over het macroniveau maak ik me meer zorgen. In Vlaanderen kan je in grote investeringsdossiers vaak geen steen verleggen. Ik wacht op de Lange Wapper, ik wacht op de Spartacusverbinding, ik wacht op het Schipdonkkanaal, en ga zo maar verder. Die stilstand rond grote, ambitieuze projecten zorgt toch wel voor wat frustratie in de ondernemerswereld.

8 WERKBEELD De Ark Foto s: Bart Dewaele Dierenpension De Ark in Lochristi heeft zich gespecialiseerd in het bijhouden van honden en katten tijdens korte periodes, wanneer de eigenaar op reis is. Het pension begon in april 1980 met vijftig kennels voor honden, ondergebracht in een oude, verbouwde serre van m². Meer dan dertig jaar later blijft er van de oorspronkelijke inrichting nog weinig over. De vele nevenactiviteiten van De Ark - zoals de verkoop van hondenvoeding en hokken - werden afgestoten naarmate het succes van het pension verder toenam. Omdat sommige baasjes niet alleen een tijdelijk onderkomen zochten voor hun hond, maar ook voor hun kat, investeerde De Ark na verloop van tijd in een kattenpension. De hokken voor katten zijn er in verschillende formaten en beschikken allemaal over een buitengedeelte. Voor de honden zijn er grotere kennels met zand en kunstgras, een unicum in België. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD

9 08 09 ACTUA Driekwart studenten journalistiek vindt werk binnen drie maanden Het cliché wil dat een opleiding journalistiek weinig werkzekerheid biedt. De hogeschool Lessius Mechelen spreekt dat tegen op basis van een bevraging onder oud-studenten. Tekst: Maud Oeyen Drie maanden na het afstuderen heeft driekwart van de afgestudeerde bachelorstudenten journalistiek een job te pakken. Dat blijkt uit de rondvraag van Lessius Mechelen bij 425 ex-studenten die de voorbije tien jaar afstudeerden aan de hogeschool. Slechts 4 procent zegt langer dan een jaar werkloos te zijn geweest. Van wie afstudeerde tussen 2000 en 2010, werkt ondertussen ongeveer 74 procent in de brede communicatiesector of als communicatieverantwoordelijke in een andere sector, vertelt onderzoekster Nadia Van Puyenbroeck. 30 procent van onze afgestudeerden komt terecht in de journalistiek in de enge betekenis van het woord. Zij werken bijvoorbeeld als redacteur, eindredacteur of als productiemedewerker. De anderen vinden hun weg in een uitgeverij, bij een communicatiebureau, als woordvoerder of persverantwoordelijke of op een communicatiedienst. Jeugdig enthousiasme De bevraagde studenten zijn over het algemeen erg tevreden over hun opleiding. 92 procent vindt die een goede voorbereiding op het beroepsleven. De stage die ze doorlopen, blijkt in veel gevallen een opstap naar werk. Een op de vijf studenten journalistiek raakte via een stageplaats aan een job. De meeste (89%) ex-studenten zijn tevreden over hun huidige job. Wie uiteindelijk in de journalistiek belandde, is dat om evidente redenen iets meer (97 vs. 84%). Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging van Journalisten, kijkt niet echt op van die hoge beroepstevredenheid. Zeker jonge journalisten zijn over het algemeen erg enthousiast. De inhoud van een journalistieke job charmeert, en veel jongeren zijn gewoon al blij dat ze ergens aan de slag kunnen. Na verloop van tijd neemt die tevredenheid wel af, omdat men met het verstrijken van de tijd vaak meer belang gaat hechten aan een gezinsleven of aan materiële dingen. Deltour stelt de cijfers van Lessius Mechelen niet in vraag, maar benadrukt wel de wanverhouding tussen het aantal studenten journalistiek en het aantal actieve journalisten. Als je ziet dat we in Vlaanderen met bijna studenten zitten in een bachelor of master journalistiek, terwijl er zo n beroepsjournalisten aan de slag zijn, dan vraag je je toch af waar al die studenten terechtkomen. We krijgen per maand ongeveer vijftien nieuwe aanvragen voor stagiair-beroepsjournalisten binnen. Dat zijn er dus een kleine 200 per jaar, terwijl er jaarlijks veel meer studenten afstuderen euro bruto 30 procent van onze afgestudeerden komt terecht in de journalistiek in de enge betekenis van het woord Nadia Van Puyenbroeck, Lessius Mechelen Iets meer dan de helft van de afgestudeerden begon aan zijn eerste job met een tijdelijk contract, maar over het algemeen is hun loopbaansituatie vrij stabiel. Van de vroegste afgestudeerden werkt de meerderheid al meer dan vijf jaar in zijn huidige job. Acht op de tien werkt in loondienst. Ongeveer de helft van wie de voorbije tien jaar afstudeerde als bachelor journalstiek aan Lessius Mechelen, verdient tussen de en de euro bruto per maand. Van de studenten die in de journalistiek terechtkwamen, verdient een kwart minder dan euro bruto per maand. Dat geldt slechts voor 15 procent van diegenen die elders aan de slag gingen. Journalistenlonen variëren echter sterk. Zo verdient een kwart meer dan euro bruto per maand. Van wie elders belandde, verdient slechts 17 procent zoveel. Wie uiteindelijk niet in de journalistiek of communicatie belandde, is nu vooral aan de slag in sectoren als de grooten kleinhandel, de overheid, de non-profit, het bank- en financiewezen of als interimkracht. Een beetje overal dus.

10 BEROEPSGEHEIM Jill Peeters, weervrouw vader was groentehandelaar. Hij leverde aan de diepvriesindustrie en had daardoor veel contact Mijn met landbouwers. De oogst was toen, meer dan nu, erg afhankelijk van het weer. Als het weerbericht eraan kwam, vóór het nieuws, ging het volume van de radio hoger en moesten de kinderen zwijgen. De politiek en de sport volgde mijn vader niet zo fanatiek; als die aan bod kwamen, mochten wij weer praten. Op die manier krijg je natuurlijk ingelepeld dat het weer heel belangrijk is. Mijn vader nam mij, zijn jongste dochter, ook graag mee naar buiten om naar de wolken te kijken. Hij heeft mij leren letten op de veranderingen in de lucht. Op basis daarvan kon ik al mijn eerste voorspellingen doen. Bij de chiro vroegen ze mij vaak: Jill, welk weer wordt het morgen?. Het was alsof de wolken tegen mij praatten. Pukkelpopdrama Er is, voor een weervrouw, een leven voor en na het Pukkelpopdrama. Toch denk ik niet dat we toen fouten hebben gemaakt. We hebben, zowel op VRT als op vtm, gewaarschuwd dat het onweer lokaal heel hevig kon zijn. Wij blijven het wetenschappelijk benaderen; aan sensatie mogen wij ons niet bezondigen. Dat geldt ook voor de klimaatverandering, waarover ik een boek schreef. Ik wil de boodschap verspreiden, maar geen paniek zaaien. Het weer wordt effectief extremer, maar wil dit zeggen dat je bij elke rukwind moet staan roepen? Als je dat doet, luisteren de mensen op de duur niet meer. Ik begrijp dat in de huidige samenleving de informatieoverdracht snel moet gaan, maar ik denk dat de mensen toch ook naar duiding verlangen. Ik probeer wat dynamiek in het weerbericht te leggen. Als ik voor de kaarten sta, heb ik altijd het gevoel dat het een 3D-beleving is. Het is alsof ik in de kaarten kruip en de beweging van de fronten voel. De kaarten zijn mijn spiekbriefjes. Dat wil zeggen dat ik de dingen die ik tijdens mijn weerpraatje vertel, niet woordelijk voorbereid. Terwijl ik naar de kaarten kijk, zie ik wat ik moet vertellen. Bij het begin van elk weerbericht weet ik dus nooit waar ik zal uitkomen. Wél weet ik de essentie van wat ik wil meegeven. Ik ben blij dat ik geen teksten moet aflezen: als kind haatte ik dat al. Nooit stak ik mijn vinger in de lucht als er iets moest voorgelezen worden in de klas. Heropvoeden Mijn vader was groentehandelaar. Als het weerbericht eraan kwam, moesten de kinderen zwijgen Na mijn studies geografie heb ik nog een aggregaatscursus gevolgd, om les te kunnen geven. Daar heb ik geleerd iets duidelijk over te brengen in een kort tijdsbestek. Ik sta er echt bij stil hoeveel informatie de kijker kan verwerken. Ik wil mensen soms ook een beetje heropvoeden. Met de perceptie van het weer ben ik heel erg bezig. Misvattingen wil ik meteen recht trekken. Ook sta ik erop de correcte benamingen te gebruiken. Een strakke wind of ijzel bestaan niet volgens de weerkunde. Spreek ook niet over een slechte zomer, maar over een sombere zomer. (pvd)

11 MIJN LOON Wat vind je van je job? Ik doe mijn werk heel graag. Eigenlijk ben ik van opleiding laborant, en aanvankelijk werkte ik als laborant, maar na enkele jaren ben ik administratief werk gaan doen en dat beviel me best. Na 23 jaar bij Monsanto ben ik onlangs bij Umicore gaan werken. Ik werkte er al heel lang, maar had zin in iets nieuws, en voor mijn 45ste was het nog net het moment om te veranderen, vond ik. En nu heb ik een nieuwe uitdaging voor me liggen. Wat vind je van je inkomen? Mijn inkomen is heel goed, dus ik kan niet klagen. We komen er niet altijd mee toe, maar dat heeft iedereen wel eens, zeker? SANDRA JARVIS (45), MERKSEM Beroep: administratief werk Privé: gehuwd, twee kinderen Brutoloon: ongeveer euro Nettoloon: zo n euro Extra s: vakantiegeld, dertiende maand, winstpremie Spaar je? Niet zoveel, maar we hebben wel ons eigen huis afbetaald en dat is ook een spaarpot. En elk van ons doet aan pensioensparen bij zijn werkgever. Waar geef je met plezier geld aan uit? Aan leuke dingen: kleren bijvoorbeeld, eens iets gaan eten en aan vakantie. Liefst van al ga ik op reis met een all-informule, maar mijn man en kinderen gaan liever kamperen. Daarom huren we meestal een stacaravan. Mijn hobby is koken. Ik volg er cursussen voor, en volg in avondschool ook Franse les. Waar kan je geen geld aan geven? Heel dure dingen en merkkledij zal ik niet zo snel kopen. Ik wil niet meer betalen voor de naam alleen. Wat zou je doen als je de lotto won? Een ander huis kopen. Ons huis heeft een tuin die op het noorden uitgeeft, en ik droom al jaren van een huis met een zuidtuin. Maar de kinderen willen er niet weg dus we zullen er nog wel een tijdje blijven wonen. En een nieuwe auto zou ik ook wel leuk vinden. Heb je nog een grote droom? Dat huis met die mooie tuin op het zuiden. (bvdb) VAN DE ECONOMIE Het nieuws bulkt van cijfers en procenten. Maar wat betekenen die? Deze rubriek brengt u, week na week, economie in mensentaal. Afgelopen week schortten de banken de gesprekken met Griekenland over een schuldherschikking tijdelijk op. Opnieuw werd gevreesd voor een Grieks bankroet. Maar kan een land eigenlijk wel failliet gaan? Nee, zegt professor-emeritus van de K.U.Leuven en expert overheidsfinanciën Wim Moesen. Landen beschikken over twee instrumenten die ervoor zorgen dat ze niet failliet kunnen gaan, vertelt Moesen. Ten eerste kunnen landen in principe belastingen heffen op de burgers. Wanneer de overheid schulden heeft en de burgers zijn rijk, dan kan de overheid bijvoorbeeld via een eenmalige vermogensbelasting een stuk van de rijkdom van de burgers gebruiken om de schuld terug te betalen. Het is echter niet evident dat burgers die extra belasting accepteren, voegt Moesen daaraan toe. Landen die heel hoge schulden hebben, beschikken over het algemeen ook over weinig sociaal kapitaal. Dat wil zeggen dat de overheid niet goed functioneert, dat de partijen versplinterd zijn, dat men gemakkelijk op straat belandt, enzoverder. Het is goed mogelijk dat de burgers een plotse verarming niet aanvaarden. Dat zie je nu bijvoorbeeld ook in Griekenland. Vaak is deze oplossing dus niet haalbaar. Regels aan laars lappen Naast de publieke financiën bestaat er een tweede, monetair instrument. De overheid kan op een bepaald ogenblik beslissen om naar de eigen nationale bank te stappen en daar geld te lenen. Met andere woorden: de overheid geeft schuldpapier uit aan de bank en krijgt daarvoor bankbriefjes in de plaats, waarmee ze al haar schulden kan terugbetalen. Op die manier komt er natuurlijk een massa geld in omloop, waardoor inflatie optreedt. Prijzen stijgen en de wisselkoers moet aangepast worden omdat je als land te duur wordt tegenover het buitenland. Je zal moeten devalueren, waardoor een keten op gang kan komen van inflatie, devaluatie, weer inflatie, enzoverder. Ook dit tweede instrument kan gebruikt worden om de burgers te verarmen, maar het verschil is dat ook een zwakke regering gebruik kan maken van zo n inflatiebelasting, zoals de bekende econoom Keynes het noemde. Eigenlijk is het een vorm van belasting, zo zei hij, omdat alle burgers de inflatie ondergaan en er dus heel moeilijk aan te ontsnappen is. En wat dan als een land beslist om zijn schulden niet terug te betalen? Tja, dan begeef je je natuurlijk buiten het normale spel. In een normale maatschappij is er sprake van openbare orde en een rechtssysteem. Een schuld is een verplichting: je krijgt geld in ruil voor de garantie dat je de hoofdsom en de interesten zal terugbetalen. Wanneer je je schulden niet terugbetaalt, dan ben je een speler die de regels aan zijn laars lapt en zal je volledig geïsoleerd raken in het internationaal systeem. Op die manier zal natuurlijk niemand nog geld aan je lenen. (mo)

12 OVERHEID minder ambtenaren tegen 2014 De Vlaamse regering legt zich tegen 2014 een strikt besparingsplan op. 5 procent van de ambtenaren - zo n man - moet verdwijnen. Er wordt 50 miljoen euro minder uitgegeven aan personeel. Maar wie gaat al dat werk dan doen? Tekst: Barbara Vandenbussche Niet iedereen valt onder de besparingsmaatregel: psychiatrische zorgcentra, het agentschap Jongerenwelzijn en een deel van Kind en Gezin moeten niet afslanken. Voor de VRT en de chauffeurs van De Lijn zijn al andere afspraken gemaakt en besparingen doorgevoerd. Blijven over: de Vlaamse ambtenaren die op 30 juni 2009 met waren, en op 1 juli 2014 nog maar koppen mogen tellen. Al zijn de cijfers nog onder voorbehoud omdat er nog discussie is of bepaalde categorieën personeelsleden er wel of niet bijgeteld moeten worden, zoals personeel dat gefinancierd wordt door Europese fondsen. We moeten als overheid inzien dat het belangrijk is een kwalitatieve overheid te zijn, die goed presteert en waar mensen, ondernemers en andere overheden vertrouwen in hebben, zegt Geert Bourgeois, Vlaams minister van onder meer Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur. Dat gaat al goed, maar we vinden dat het beter kan dan vandaag, en met minder middelen bovendien. Bourgeois voorziet twee grote lijnen in het beleid van de Vlaamse regering: aan de ene kant de besparingen en inkrimpingen, aan de andere kant kwalitatieve maatregelen. Moeten we nog alles doen wat we nu doen of kunnen we taken afstoten? Om te besparen wordt er een aantal lineaire maatregelen genomen. Zo worden de weddekredieten met 4 procent teruggebracht, de werkingskredieten met 7,5 procent, de consultancykredieten en communicatiekredieten elk met liefst 30 procent. Alles samen levert dat 216 miljoen euro per jaar op. Daar komt de daling van het aantal ambtenaren met 5 procent bij, net als de bijkomende besparing die tegen 2014 moet oplopen tot 50 miljoen euro per jaar. Bourgeois: We zouden tegen 2014 zo n 260 miljoen euro willen besparen op het overheidsapparaat. Per jaar, dus in totaal zou dit voor deze regeringstermijn neerkomen op één miljard euro. Wie hebben we echt nodig? We kunnen dit opvangen, al neemt dat niet weg dat het debat over het takenpakket gevoerd moet worden Dirk Van Melkebeke, voorzitter College van Ambtenaren-Generaal Besparingen op personeel hebben onvermijdelijk impact op de werkdruk en het takenpakket bij de Vlaamse overheid. Een aantal dingen zullen efficiënter moeten gebeuren, stelt Geert Bourgeois. Daarvoor moeten we onszelf bevragen: moeten we een aantal zaken nog wel doen, en welke mensen hebben we echt nodig? De informatisering bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat er op sommige diensten heel wat manueel werk uit handen wordt genomen. Binnen elke entiteit moet men dus kijken of mensen kunnen ingezet worden voor andere taken, en of ze alles nog moeten doen wat ze nu doen. Vroeger moesten bijvoorbeeld de 308 Vlaamse gemeenten elk jaar voor zo n 13 sectoren een plan en een rapport maken. Nu wordt die regel afgeschaft. Vlaanderen moet de grote lijnen en de doelstellingen van haar beleid bepalen in decreten, maar de verantwoordelijkheid voor de uitwerking ligt bij de gemeenten. Het afschaffen van de rapportering ontlast niet alleen de gemeentebesturen, maar ook de Vlaamse administratie. Daarnaast worden de management ondersteunende diensten teruggebracht naar 10 procent van het aantal effectieve personeelsleden, door ze te reduceren of door kleine diensten te laten samenvallen. Bepaalde entiteiten hadden tot 16 procent overhead en dat was te veel. Om de besparingsmaatregelen te ondersteunen zetten we sterk in op e-government en informatisering, zegt Bourgeois nog. Een scanning van de nummerplaten op de openbare weg haalt er bijvoorbeeld meteen de mensen uit die hun verkeersbelasting nog niet hebben betaald, zodat ze bij wijze van spreken honderd meter verder kunnen worden tegengehouden om te betalen. Dat is efficiënt en

13 COLUMN JOBAT.BE/COLUMN Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur: We zouden tegen 2014 zo n 260 miljoen euro willen besparen op het overheidsapparaat. Per jaar. brengt op. Voor bedrijven heeft e-government het voordeel dat hun papierwinkel sterk zal afnemen. We gaan immers uit van het principe niet meer te vragen wat we al weten, zodat je voor alle diensten en overheden slechts één keer gegevens zal moeten doorgeven. Streven naar modern hr De Vlaamse Regering gaf midden oktober het College van Ambtenaren-Generaal (CAG) de opdracht om deze besparingen te realiseren. De leidend ambtenaren kunnen zelf beslissen waar ze personeel vervangen en waar niet. Ze moeten wel minstens tweemaal per jaar monitoren of de besparingsdoelstellingen bereikt worden. Lukt dat niet, dan kan de regering alsnog teruggrijpen naar lineaire maatregelen, zoals een kaasschaaf of een wervingstop. Naakte ontslagen zouden er niet komen, maar de personeelsuitstroom wordt gedeeltelijk niet vervangen. Een werkgroep binnen het CAG onderzoekt nu hoe ze de besparingsnormen kunnen verdelen onder de verschillende departementen en agentschappen. We hebben de leidende ambtenaren gevraagd om maatregelen te nemen voor een hogere efficiëntie en een verbetering van de processen, vertelt Bourgeois. Zij werven de mensen aan en zijn verantwoordelijk voor de performantie van de organisatie, door de goede data bij te houden en de processen eenvoudiger te maken bijvoorbeeld. Eén van de opdrachten is het uitwerken van een moderner hr-beleid. Het beeld van de overheid als starre en weinig creatieve werkgever leeft immers nog sterk. Dat moet veranderen. Ook de mobiliteit kan nog sterker. Elke ambtenaar in Vlaanderen moet vlot kunnen veranderen van job, zonder nieuwe examens te moeten doen en zonder te moeten inboeten aan anciënniteit en andere voordelen. De besparingsmaatregelen passen in de filosofie van een efficiëntere overheid die met minder mensen minstens dezelfde kwaliteit levert, maar met minder middelen, zegt Dirk Van Melkebeke, voorzitter van het CAG. Op zich kunnen we dat wel onderschrijven. Er zijn heel wat mensen in de administratie die stilaan de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en dat creëert opportuniteiten om de inkrimpingen op een verantwoorde manier te doen. In de jaren 70 en 80 was er een beleid van massale rekruteringen, dat sleep je een aantal decennia mee tot die grote golf zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dat zegt overigens niets over de capaciteiten van die medewerkers, maar wat toen noodzakelijk was aan profielen, ligt vandaag totaal anders. We konden heel wat opvangen via omscholing, maar nu kunnen we heel wat mensen laten uitstromen zonder er een sociaal bloedbad van te maken. Door anders te werken, hebben we ook minder mensen nodig. De vooropgestelde maatregelen zullen weinig of geen gevolgen hebben voor het takenpakket, denkt Van Melkebeke. We kunnen dit opvangen, al neemt dat niet weg dat het debat over het takenpakket gevoerd moet worden. De huidige besparingen leveren ons nog geen grote problemen op, maar veel meer mag het niet worden. In Nederland trekt de overheid zich sterk terug en doen ze bepaalde zaken niet meer. Ik betwijfel sterk of wij dezelfde weg moeten volgen, maar ze hebben daar wel duidelijke keuzes gemaakt, en dat zullen wij ook moeten doen. Vind jouw Job bij de Overheid vanaf blz.14 Wartaal Tijdens de kerstvakantie zond Radio 1 elke weekdag het programma Touché uit, waarin tien gasten uit heel uiteenlopende disciplines kwamen vertellen over hun werk, hun privéleven en hoe die twee onvermijdelijk in elkaar overlopen. Ik luister graag naar Touché. Het maakt mij blij dat er nog steeds een radiozender bestaat die zijn lege programmablokken opvult met interviews waarin een gast twee uur lang aan het woord blijft, waarin een begonnen gedachte kan worden afgemaakt zonder dat er meteen een nieuwe vraag staat te dringen. Alleen al door deze luxe geven publieke figuren vaak iets meer over zichzelf prijs dan gewoonlijk, zodat je als luisteraar beter begrijpt waarom zij doen wat zij doen. Bij de meeste sportlui, muzikanten en politici die bij presentator Jan Hautekiet langskwamen, lukte dat laatste wonderwel. Slechts twee gasten bleven angstvallig aan de oppervlakte: politiebaas Glenn Audenaert en econoom Ivan Van De Cloot. Zij leken het cliché te bevestigen dat een mens, zodra hij een managementsfunctie bereikt, de gave verliest om zijn vreugde of twijfels met een buitenstaander te delen. Of misschien deden zij dat wel, maar was ik ondertussen al gestopt met luisteren. Beide heren drukten zich namelijk, volgens datzelfde cliché, uitsluitend uit in managementjargon. U kent het wel, dat typische taaltje van de workaholic die zich zo vereenzelvigt met zijn functie dat hij vergeet dat hij daarbuiten ook nog iemand anders kan zijn. De bedrijfsleider die ook in het weekend ieder klein werkje en iedere hobby tot een project bombardeert, dat enthousiast en dynamisch moet worden aangepakt, met oog voor innovatie en duurzaamheid. U kent het wel, het taaltje van de workaholic die vergeet dat hij daarbuiten ook nog iemand anders kan zijn Het zijn uitdrukkingen die evenveel toevoegen aan onze taal als de gemiddelde espuma aan een bordje warm eten, maar jaren geleden heeft iemand beslist dat normale woorden niet langer volstonden voor serieuze professionals en sindsdien zijn we de ene carrièrejager na de andere kwijtgeraakt in dat zompige moeras van wartaal. Ooit werkte ik ook voor een baas die zich in elke situatie van dat jargon bediende. Na twee jaar hadden wij ons eerste openhartige gesprek. Ik vertelde haar dat ik iedere ochtend tegen mijn zin opstond en dat ik eraan dacht om na mijn vriendin en mijn huis nu ook haar vzw te verlaten. Zij dacht even na en waarschuwde mij vervolgens dat ik niet te veel veranderingsprocessen tegelijk mocht doorvoeren - alsof mijn instortende leven een bedrijf was dat onder curatele moest worden geplaatst om erger te voorkomen. En toch geloof ik dat er zelfs voor deze mensen nog hoop bestaat. In de Touché-uitzending met Glenn Audenaert vroeg Hautekiet of de politiebaas als student zelf klop had gekregen tijdens de betogingen waarin hij toen meeliep. Audenaert schoot in de lach en liet zich verrukt een ja, vaneigens! ontvallen. In dat ene woordje dialect echoode een wereld van heimwee en binnenpret, en op twee seconden tijd leerde ik Glenn Audenaert beter kennen dan in de twee uren daarrond. San F. Yezerskiy combineert een voltijdse job in de Vlaamse film met een prille carrière als schrijver. Om de beurt schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af.

14 Jobs bij de overheid Wil jij je elke dag met hart en ziel inzetten voor een lokale, provinciale, federale, regionale of gerechtelijke overheidsinstantie? Ontdek op de volgende pagina s het ruime jobaanbod en stel meteen jouw kandidatuur! Surf ook naar jobat.be/overheid voor nog meer tips en informatie over een carrière bij de overheid. Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

15 Jobs OVERHEID 15 bij de vacatures LEUVEN ken je vooral als universiteitsstad, gelegen in het hart van Vlaams-Brabant. Het stadsbestuur van Leuven is een moderne overheidsorganisatie en tevens een belangrijke lokale werkgever, die open staat voor de inzet en het talent van iedereen. In haar nieuw stadskantoor en in de andere locaties in het centrum en aan de rand huisvest de stad Leuven ongeveer gemotiveerde medewerkers. Word jij binnenkort ook een m/v van ons? adviseur stedenbouwkundige vergunningen - statutair Jouw functie: samen met je collega-adviseurs beheer je de aanvragen van stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen. Vanuit je expertise adviseer je medewerkers van de afdeling bij de voorbereiding en verwerking van stedenbouwkundige aanvragen. Je bent het aanspreekpunt voor de burger en het stadsbestuur en verstrekt informatie over de te volgen regelgeving. Je bespreekt projectvoorstellen met de betrokken partners. Je werkt samen met het afdelingshoofd een handhavingsplan uit. In overleg met je afdelingshoofd en je collega-adviseurs evalueer je regelmatig de processen informatieverlening, dossierbehandeling en handhaving en lever je input voor het beleid en de strategie van de afdeling. Jouw profiel: je combineert vakkennis met een uitgesproken klantgerichte houding. Je bent een teamspeler met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Je durft een standpunt innemen en kan knopen doorhakken. Je hebt een masterdiploma - of een daarmee gelijkgesteld diploma - aangevuld met een diploma voor de aanstelling als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar of je bent bereid dit aanvullend diploma te behalen tijdens je proeftijd (zie infobrochure). Je hebt de Belgische nationaliteit. landschapsarchitect - statutair Jouw functie: binnen de algemene ontwerprichtlijnen van de afdeling ontwerp je de inrichting van publieke ruimten en teken je groenprojecten uit. Volgens de principes van het harmonisch parkbeheer stel je beheersplannen op voor groenentiteiten. Je licht je ontwerpen en de plannen toe aan de bevolking en volgt de werven van de door jou ontworpen projecten op. Je overlegt met aannemers en collega s van de dienst groenaanleg en -onderhoud. Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma, bij voorkeur in de richting van tuin- en landschapsarchitectuur of aanverwante studierichtingen. Je bent creatief, zelfstandig en een teamspeler met verantwoordelijkheidszin. Je kan vlot communiceren, bent flexibel en contactvaardig. Je kan goed overweg met tekenprogramma s zoals AutoCad. Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B. Aanbod: een gunstige verlofregeling, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk. Voor de functie adviseur stedenbouwkundige vergunningen bedraagt de minimumbrutoaanvangswedde 2 815,01 euro per maand. Voor de functie landschapsarchitect bedraagt de minimumbrutoaanvangswedde 2 228,82 euro per maand. Ervaring bij de overheid wordt volledig overgenomen voor de berekening van je wedde, relevante beroepservaring uit de privésector voor maximum 10 jaar. Interesse? Voor meer info, surf naar of neem contact op met de personeelsdienst van de stad Leuven op het nummer Vul steeds het inschrijvingsformulier in dat verplicht te gebruiken is voor de kandidaatstelling. Stuur je kandidatuur, samen met een kopie van je diploma en je cv, naar het College van burgemeester en schepenen, Professor Van Overstraeten - plein 1 te 3000 Leuven. Uiterlijk op 6 februari 2012 moet je kandidatuurstelling afgestempeld zijn door de post of geregistreerd zijn op het secretariaat van de stad Leuven. Stad Leuven voert een geïntegreerd personeelsbeleid met oog voor diversiteit. Wij selecteren kandidaten op basis van hun competenties, ongeacht leeftijd, handicap, religie, geslacht of afkomst. Het gemeentebestuur Aalter is een dynamische, bloeiende, groeiende organisatie, die met haar medewerkers streeft naar een optimale en klantvriendelijke dienstverlening. Het is het eerste Vlaamse bestuur dat het ISO-kwaliteitslabel behaalde. Het organi seert examens, met aanleg van een wervingsreserve met looptijd van een jaar, voor onderstaande functies (m/v): Milieuambtenaar (adjunct van de directie) Ruimtelijke organisatie en leefomgeving voltijds statutair weddeschaal A1a A3a JE FUNCTIE De cel Ruimtelijke Organisatie en Leefomgeving heeft tot doel de Aalterse leefomgeving in functie van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling te organiseren. Het accent wordt hierbij gelegd op ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu en duurzaamheid. Binnen deze functie dien je het gemeentelijk milieubeleid voor te bereiden, milieuvergunningsaanvragen en meldingen te behandelen, gezondheidsaspecten en de afvalverwerking op te volgen Tevens treed je op als leidinggevende en evaluator voor de mede werkers van de cel en volg je de dossiers met betrekking tot de cel mee op. JE PROFIEL Je profi el: Je beschikt over een masterdiploma. Je bent in het bezit van een VLAREMattest of bent bereid dit te behalen binnen een periode van drie jaar. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Drugpreventiewerker (deskundige) Welzijnszaken voltijds contractueel weddeschaal B1-B3 JE FUNCTIE De deskundige drugpreventiewerker werkt bij het drugpunt SMAK. Dit is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Knesselare, Maldegem en Aalter. Je bent aanwezig op de drie locaties en zorgt voor de contacten tussen de verschillende besturen en andere lokale partners. Je voornaamste taak bestaat erin om de bevolking verantwoord te leren omgaan met drugs en hulp te bieden bij problemen als gevolg van druggebruik. Je bent verantwoordelijk voor het opmaken en uitvoeren van het drugpreventiebeleid. Je begeleidt beginnende druggebruikers en hun omgeving. Je werkt acties uit rond preventie en sensibilisatie met betrekking tot alcohol, tabak en drugs. JE PROFIEL Je beschikt over een bachelordiploma, bij voorkeur uit de sociale sector. Je bent flexibel en kan zelfstandig werken. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. AANTREKKELIJK AANBOD Een verloning volgens de wettelijke barema s. Extralegale voordelen. Een gunstige vakantieregeling. Een boeiende en uitdagende voltijdse job. Aangename werksfeer in een dynamische omgeving. Mogelijkheden tot bijscholing. Geïnteresseerd? Het inschrijvingsformulier en informatie over de toelatingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en de procedure vind je in de infobundel op (vaak bezocht/vacatures), op of kun je opvragen via of telefonisch op Solliciteren? Je solliciteert door het indienen van het inschrijvingsformulier en de gevraagde bijlagen bij het selectiekantoor A&S Solutions, t.a.v. Auralie Blauwbloeme, Kokerstraat 2A in 9750 Zingem. Je kan solliciteren tot uiterlijk donderdag 9 februari Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen stimuleert en ondersteunt het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. De financiële middelen die het FWO ter beschikking heeft, investeert het in mandaten en projecten, in mensen en materiaal, in reisbeurzen en internationale samenwerking. Voor de verdere uitbouw van het FWO zijn we dringend op zoek naar een (m/v): coördinator logistiek Jouw functie: je volgt het technisch en algemeen beheer op van de gebouwen van het FWO. Je stuurt de medewerkers van de logistieke diensten aan en superviseert hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het FWO en het eigen team te garanderen. Je wordt rechtstreeks aangestuurd door de directeur intern beheer. Jouw profiel: je hebt een professioneel bachelordiploma of minstens 5 jaar ervaring in het werkdomein. Tevens bezit je een technische achtergrond/ kennis en heb je ervaring met werkplanning, coördinatie en coaching. Aanbod: een contract van onbepaalde duur een salaris volgens schaal B111 (voor meer informatie: Alle nuttige ervaring wordt financieel gehonoreerd gratis openbaar vervoer van en naar het werk, gratis hospitalisatie- en groepsverzekering, glijdende werktijdregeling, 35 dagen vakantie en maaltijdcheques. Interesse? Je kunt je sollicitatiebrief met gedetailleerd cv sturen naar het FWO, t.a.v. Danny Huysmans, Egmontstraat 5, 1000 Brussel, We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 17 februari Het FWO voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

16 Beken kleur en stem op je favoriete filmpje Vlaamse overheid gaat voor kleur! Diverse, kleurrijke medewerkers. Daar gaat de Vlaamse overheid voor. Niet elk talent vindt echter even gemakkelijk de weg naar onze vacatures. Daarom gaf Jobpunt Vlaanderen het woord aan 12 kleurrijke teams - teams waarin personen van allochtone afkomst werken. Zij maakten elk een superleuk en creatief filmpje. Benieuwd? Word fan van onze Facebookpagina Vlaamse overheid gaat voor kleur en bekijk ze allemaal. Het filmpje met de meeste likes wint een prijs! Meer informatie over deze actie vind je op Jobpunt Vlaanderen selecteert op basis van competenties met aandacht voor gelijke kansen voor elke kandidaat. Het juiste talent op de juiste plaats, dat is wat telt.

17 Jobs OVERHEID 17 bij de Ons wereldwijd netwerk Flanders Investment & Trade (FIT) - het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen - is het Agentschap van de Vlaamse overheid dat Vlaamse producten wereldwijd promoot en Vlaanderen als investeringslocatie internationaal in de kijker zet. Wil jij vanuit het buitenland actief meewerken aan de toekomst van Vlaanderen, grijp dan nu je kans. Flanders Investment & Trade is immers op zoek naar (m/v) Vlaamse economische vertegenwoordigers Je functie: vanuit zeventig steden over de vijf continenten ondersteunen onze Vlaamse economische vertegenwoordigers (VLEV s) Vlaamse ondernemers bij hun internationaliseringsplannen en promoten ze Vlaanderen als potentiële investeringslocatie. Als VLEV ontwikkel je lokaal een professioneel netwerk met de belangrijkste actoren binnen je werkterrein en je speurt actief naar opportuniteiten voor Vlaanderen en Vlaamse bedrijven. Bedrijven kunnen steeds een beroep doen op jou voor advies en begeleiding op maat. Je organiseert, samen met je team, tal van acties. Je profiel: je combineert een universitair of gelijkwaardig einddiploma met minstens zes jaar relevante professionele ervaring in een internationale en commerciële omgeving. Naast een zeer grondige kennis van het Engels en Frans (kennis van andere talen is een extra troef) heb je een grondige kennis van de opdrachten van FIT en van de Vlaamse en internationale actoren in internationaal ondernemen. Interesse? Is dit profiel jou op het lijf geschreven of zit de geknipte kandidaat in jouw netwerk? Op vind je meer informatie en kan je het inschrijvingsformulier en selectiereglement downloaden. Je kan solliciteren tot en met 4 februari Stad Gent stelt mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Word jij één van ons? zoveel talent directeur (m/v) Dienst Onderhoud Gebouwen statutair - niveau A Interesse? Surf naar en lees alle informatie over de functie, voorwaarden en selectieprocedure solliciteer online ten laatste op 24 januari 2012 Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz. Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent JOBAT 28 JANUARI Jobs in engineering Wiskundig aangelegd en een hart voor techniek? Ben je helemaal mee met de nieuwste technologieën? Is opstellen en uittekenen van de verschillende engineering - processen helemaal jouw ding? Mis dan het dossier engineering en jobaanbiedingen voor diverse specialisaties in engineering niet. Adverteren in dit dossier? Profiteer van onze interessante tarieven en rekruteer de sterkste profielen. Bel uw Jobat sales contact op het nummer of stuur een mail naar Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

18 18 Jobs bij de OVERHEID Gemeente SINT-GENESIUS-RODE OCMW Machelen werft aan (m/v): 1 VOLTIJDS BESTUURSSECRETARIS (A1a-A3a - statutair) In het bezit zijn van een masterdiploma of gelijkgesteld diploma (minimaal bruto jaarsalaris tegen 100%: ) 1 VOLTIJDS HOOFDDESKUNDIGE TECHNISCHE ZAKEN (B4-B5 - statutair) In het bezit zijn van een bachelordiploma of gelijkgesteld diploma. Minimaal 4 jaar relevante beroepservaring hebben bij een overheid, privéfirma of als zelfstandige (minimaal bruto jaarsalaris tegen 100%: ) algemene coördinatie van de dienst technische zaken, operationele leiding van het magazijn, de loods, onderhoud wegen en kerkhof, het containerpark, 1 VOLTIJDS DESKUNDIGE PATRIMONIUM (B1-B3 - statutair) In het bezit zijn van een bachelordiploma of gelijkgesteld diploma (minimaal bruto jaarsalaris tegen 100%: ) uitvoeren van het patrimoniumbeleid, voeren van toezicht en controle op de uitgevoerde werken, opmaken van logboeken, opvolgen van defecten en problemen in de diverse gemeentelijke gebouwen, U voldoet aan de taalwetgeving en slaagt in een selectieproef (taal van de proef: Nederlands). Extralegale voordelen: maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering. Er wordt een werfreserve aangelegd. Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij de personeelsdienst op het nummer Interesse? Stuur uw cv, motivatiebrief en een kopie van uw diploma per aangetekend schrijven ter attentie van het College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 46, 1640 Sint-Genesius-Rode en dit uiterlijk op 14 februari De poststempel dient als bewijs. Gemeentebestuur WEZEMBEEK-OPPEM werft aan voor onmiddellijke indiensttreding (m/v) 1 bestuurssecretaris (staf) niveau A - voltijds - statutair 1 vertaler-diensthoofd afdeling sport, jeugd, cultuur en infrastructuur - niveau A - voltijds - statutair 1 landschapsarchitect administratie groenplan - niveau A - voltijds - statutair 2 technisch medewerkers* administratie grondgebiedszaken - niveau C - voltijds - statutair 2 technisch assistenten* uitvoering gebouwen - niveau D - voltijds - statutair 3 technisch assistenten* uitvoering wegen en groen - niveau D - voltijds - statutair 2 technisch hulpassistenten* geco - niveau E - voltijds - contractueel onbepaalde duur 1 schoonma(a)k(st)er* niveau E - voltijds - statutair = functie met werfreserve van 2 jaar * Alle nuttige privédienstjaren worden in aanmerking genomen. U kan genieten van een interessante verlofregeling : 35 werkdagen. Andere voordelen zijn : maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering. Voorwaarden en examenprogramma zijn te bekomen op de personeelsdienst, tel Indien u wenst te werken in een aangename en groene werkomgeving waarbij u regelmatig in contact komt met de burger, gelieve dan uiterlijk op 15 februari 2012, uw gemotiveerde kandidatuur, samen met een curriculum vitae en een afschrift van diploma [Nederlandstalig of Franstalig - met bewijs van Nederlandstalige taalkennis afgeleverd door Selor (art. 7 niveau A)], per brief, te sturen aan het College van Burgemeester en Schepenen, L. Marcelisstraat 134 te 1970 WEZEMBEEK-OPPEM of door aan Het OCMW Machelen zoekt (m/v) voor de ADMINISTRATIEVE DIENSTEN FINANCIEEL BEHEERDER 3/4 tewerkstelling decretale graad Taken: Als financieel beheerder ben je verantwoordelijk voor de aansturing van het financieel management van het OCMW Je bent nauw betrokken bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering Je staat in voor de financiële nota van het budget en de meerjarenplanning, voor het voeren en afsluiten van de boekhouding en voor het opmaken van de inventaris en de jaarrekeningen Tot je opdrachten behoren daarnaast ook het uitvoeren van financiële analyses en het verlenen van financieel advies in de ruimste zin Om deze taken uit te voeren krijg je flink wat ruimte voor initiatief en directe communicatie. Vereist diploma: Eén van de diploma s of studiegetuigschriften die in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau 1 in de rijksbesturen, gemeenschappen en gewesten. Wij bieden: Maaltijdcheques hospitalisatieverzekering fietsvergoeding vaste benoeming na proeftijd gunstige verlofregeling. Meer informatie kan je vinden op de website (doorklikken naar Vacatures ). Of bel naar Gert De Ceukelaire op Interesse? Stuur uw kandidatuur vóór 29 februari 2012 naar het OCMW Machelen, t.a.v. de heer voorzitter François Bonaventure, C. Peetersstraat 45, 1830 Machelen met: cv, kopie van diploma, bewijs van goed zedelijk gedrag (maximaal 3 maanden oud) en kopie van identiteitskaart. Mailen mag ook naar Gemeente Laarne HET GEMEENTEBESTUUR VAN LAARNE IS OP ZOEK NAAR (M/V) DIENSTHOOFD RUIMTELIJKE ORDENING Niveau A1a-A3a, voltijdse functie, statutair UW FUNCTIE U staat in voor de administratieve organisatie van ruimtelijke vergunningsaanvragen in de meest ruime zin U verzorgt de beleidsvoorbereiding en -uitvoering en begeleidt de burger met al zijn vragen in de materie van de ruimtelijke ordening Daarnaast stuurt u een groep medewerkers aan die belast zijn met de ondersteuning van uw diverse taakstellingen. UW PROFIEL U bent in het bezit van: ofwel een diploma van een opleiding ruimtelijke ordening, bepaald door het Ministerieel besluit van 13/07/2000 tot bepaling van de diploma s van een opleiding ruimtelijke ordening die voldoen om te kunnen worden aangesteld als ambtenaar van ruimtelijke ordening voor gemeenten minder dan inwoners; ofwel een diploma van master of gelijkgesteld en bovendien voldoen aan één van de voorwaarden zoals vastgesteld in de artikelen 17 en 18 van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 19/05/2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld. Op de datum van het afsluiten van de kandidaturen moet u tevens het bewijs kunnen leveren de opleiding tot het behalen van het vereiste diploma ruimtelijke ordening reeds te hebben aangevat Binnen de proeftijd behaalt u ook het getuigschrift van basistraject van een bestuursschool. WIJ BIEDEN Een boeiende functie Ruime opleidings- en ontwikkelingskansen Gunstige vakantieregeling Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fi etsvergoeding Relevante beroepservaring uit privé of zelfstandige activiteit kan in aanmerking genomen worden. INTERESSE? Een infobundel van deze functie is beschikbaar op de personeelsdienst. Mail hiervoor naar of bel het nummer 09/ Kandidatuurstellingen gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne, moeten uiterlijk op 20 februari 2012 door de post zijn afgestempeld of geregistreerd op de personeelsdienst. Ze bevatten een sollicitatiebrief, cv, kopie van de gevraagde diploma s (+ evt. bewijs van inschrijving opleiding RO) en een uittreksel uit het strafregister van maximum drie maanden oud. Als er minder dan 5 kandidaturen zijn bij het afsluiten van de kandidatuurstelling kan de aanstellende overheid opteren om een nieuwe oproep te doen om zo het aantal potentiële kandidaten te verhogen.

19 Jobs OVERHEID 19 bij de Het stadsbestuur van Eeklo streeft naar een optimale en kwaliteitsvolle dienstverlening. Onze organisatie is in volle ontwikkeling en verwelkomt creatieve en innoverende impulsen van nieuwe dynamische medewerkers. UW TALENT EN DRIVE KUNNEN ONZE GRENZEN VERLEGGEN! EEN MILIEUAMBTENAAR (NIVEAU B) (statutair) Belg zijn houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type/bachelor in één van de navolgende studierichtingen: - chemie - optie chemie/biochemie/milieusanering/ milieuzorg - industriële milieuzorg - land- en tuinbouw - landschaps- en tuinarchitectuur - bedrijfsbeheer - optie milieuadministratie OF houder zijn van een kandidaatsdiploma of -getuigschrift, uitgereikt door een Belgische universiteit na een cyclus van ten minste twee jaar studie de proeftijd bedraagt maximum 3 jaar. Binnen de drie jaar het bekwaamheidsgetuigschrift behalen waaruit blijkt dat een volgens de voorgeschreven bepalingen VLAREM -opleiding werd genoten. Mocht de stagiair evenwel in de voorwaarden verkeren om in vast verband te worden benoemd, kan de proeftijd tot minimum één jaar worden ingekort. slagen voor een vergelijkende selectieproef: schriftelijke proef: om 9u mondelinge proef: vanaf 18u30 instaan voor de uitvoering van de aan de natuur- en milieubeleid en aan de milieuconvenant gekoppelde opdrachten. voltijdse betrekking - minimum brutomaandwedde 2252 Stuur uw kandidatuur, samen met curriculum vitae, (pas)foto, kopie van het gevraagde diploma, eventueel het bekwaamheidsbewijs en een uittreksel uit het strafregister (model 1) aangetekend aan de heer Burgemeester, Industrielaan 2, 9900 Eeklo uiterlijk gepost op 13 februari 2012 (poststempel geldt als bewijs!) EEN JIP-PREVENTIEWERKER (NIVEAU B) ten behoeve van de stedelijke jeugddienst (in contractueel dienstverband) houder zijn van een graduaats/bachelordiploma van het sociaal hoger onderwijs van het korte type in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van minstens categorie B slagen voor een vergelijkende selectieproef: schriftelijke proef om 9u mondelinge proef: vanaf 13u30 verantwoordelijk voor de uitbouw en promotie jongereninformatiepunt, begeleiden van jongeren met vragen, organisatie van preventie-initiatieven, voltijdse betrekking - minimum brutomaandwedde 2252 Stuur uw kandidatuur, samen met curriculum vitae, (pas)foto, kopie van het gevraagde diploma, kopie van een geldig rijbewijs van minstens categorie B en een uittreksel uit het strafregister model 2, aangetekend aan de heer Burgemeester, Industrielaan 2, 9900 Eeklo uiterlijk gepost op 10 februari 2012 (poststempel geldt als bewijs!) Bijkomende informatie kan bovendien worden opgevraagd op de dienst personeelszaken - stadskantoor - Industrielaan Eeklo - tel. nr. 09/ Het stadsbestuur heeft aandacht voor gelijke kansen. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit! Het stadsbestuur van Eeklo streeft naar een optimale en kwaliteitsvolle dienstverlening. Onze organisatie is in volle ontwikkeling en verwelkomt creatieve en innoverende impulsen van nieuwe dynamische medewerkers. UW TALENT EN DRIVE KAN ONZE GRENZEN VERLEGGEN! EEN FINANCIEEL BEHEERDER (DECRETALE GRAAD) (in vast dienstverband) Specifieke aanwervingsvoorwaarden: - Belg zijn - Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A in één van de volgende studierichtingen: - rechten - politieke en sociale wetenschappen of bestuurskunde - economische, toegepaste economische of financiële wetenschappen, handelswetenschappen of handelsingenieur - master - ten minste drie jaar administratieve beroepservaring bezitten in de openbare of privé-sector in een verantwoordelijke functie of een functie op universitair niveau slagen voor een vergelijkende selectieproef (data nog te bepalen) slagen voor een assessment die management- en leiderschapscapaciteiten test Heeft de algemene leiding van de sector financiën, verleent financieel advies aan het bestuur (budget, meerjarenplanning, ), int onder zijn verantwoordelijkheid de ontvangsten van de stad, staat in voor het debiteurenbeheer, ondertekent de door de budgethouder regelmatig betaalbaar gestelde uitgaven, is belast met de controle van de boekhouding, Voltijdse betrekking minimum brutomaandwedde 3977,28 euro Bijkomende informatie kan bovendien worden opgevraagd op de dienst personeelszaken stadskantoor Industrielaan Eeklo tel. nr. 09/ Interesse om samen met ons verder aan de hoofdstad van het Meetjesland te bouwen? Stuur uw kandidatuur, samen met curriculum vitae, (pas)foto, kopie van een gevraagd diploma, het bewijs betreffende de beroepservaring en een uittreksel uit het strafregister (model 1), aangetekend aan de heer Burgemeester, Industrielaan 2, 9900 Eeklo uiterlijk gepost op 6 februari 2012 (poststempel geldt als bewijs!). Het stadsbestuur heeft aandacht voor gelijke kansen. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit! WIL JIJ GRAAG TIJDSKREDIET NEMEN? EN HOE PAK JE DIT AAN? Surf naar jobat.be/afwezig en lees er alles over de verschillende soorten tijdskrediet. STAD VILVOORDE Wij doen alles om je aan een goede job te helpen Openbare oproep voor de werving van (m/v): Preventieadviseur (niveau B) Functie: je verpersoonlijkt de interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IPBW); je staat het bestuur als werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij voor de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen en -activiteiten; je neemt de rol op van ambtenaar noodplanning. Profiel: je bent in het bezit van een bachelordiploma, bij voorkeur in een technische richting; je bezit eveneens een getuigschrift Preventieadviseur niveau II of bent bereid dit te behalen uiterlijk eind Handhavingsambtenaar dienst Ruimte en Planning (niveau B) Functie: je dwingt op het terrein de correcte toepassing van de stedenbouwkundige reglementen en verordeningen af, door overtredingen vast te stellen en te bestraffen; je hebt bijzondere aandacht voor de aanpak van onvergunde opsplitsing van woningen. Profiel: je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur in de richting bouwkunde, toegepaste architectuur of gelijkwaardig. Kandidatuurstelling kan tot 10 februari 2012 bij middel van een verplicht inschrijvings formulier, samen met de wervingsvoorwaarden, functieprofiel en functie-inhoud te bekomen op de dienst Personeel, Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, tel.: of via de website De stad Vilvoorde maakt werk van een diversiteitsbeleid. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, culturele achtergrond,

20 Gemeentebestuur Heuvelland zoekt een Directeur Gemeentelijke Basisschool voor een tijdelijke opdracht met kans op verlenging. Het betreft een opdracht van 14/24, naar keuze te combineren met een lesopdracht van 10/24. Kandidaten dienen te voldoen aan de decretale voorwaarden. Inschrijven per aangetekend schrijven met CV en uittreksel strafregister tegen uiterlijk 03/02/2012. Info: Gemeentehuis De Warande, Bergstraat 24 te 8950 Heuvelland 057/ GEMEENTE HOLSBEEK DIENSTHOOFD BURGERZAKEN in vast verband, niveau B1-B3 Als jonge en groeiende gemeente wensen wij onze dienst bevolking en burgerlijke stand te versterken met een voltijds U leidt de dienst bevolking en burgerlijke stand en bent lid van het managementteam. U stelt de burgers in staat om op een vlotte manier te voldoen aan wettelijke en gemeentelijke administratieve bepalingen m.b.t. hun dagelijks leven en als inwoner van de gemeente. U bent verantwoordelijk voor de ondersteuning en uitvoering van een aantal belangrijke aspecten van de gemeentediensten, nodig om de dienstverlening te waarborgen en te verbeteren. Voorwaarden: - Houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau B bij voorkeur in een studierichting waarvan het studieprogramma publiek, administratief en/of burgerlijk recht omvat - Minimaal vijf jaar relevante beroepservaring - Slagen in een aanwervingsexamen Meer info? De volledige functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden en selectieprocedure kan u vragen op 016/ of Kandidaturen moeten uiterlijk op 13 februari 2012 toekomen bij het college van burgemeester en schepenen, Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek, vergezeld van een cv 04/ Optical Engineer BEN JIJ EEN PERFECTIONIST OF EEN ANALYST? Wij doen alles om je aan een goede job te helpen werft aan an Kaprijke is een landelijke gemeente in het Meetjesland (Oost-Vlaanderen) met een dynamisch karakter. Omwille van haar ruimtelijk beleid organiseert ze een niet-vergelijkend aanwervingexamen met een wervingsreserve. Stedenbouwkundig ambtenaar (B4- B4-B5) B5) Als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar voer je de verplichte taken opgelegd door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening uit en sta je het gemeentebestuur bij in het ruimtelijk beleid. Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in statutair dienstverband aan. Interesse? e? Post voor zondag 29 januari 2012 je gefrankeerde sollicitatiebrief met je motivatie alsook je curriculum vitae, het recentste uittreksel uit het strafregister (model 1) en een kopie van het diploma conform de aanstellingsvoorwaarden van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 naar het college van burgemeester en schepenen, Veld 1 te 9970 Kaprijke. Bijkomende informatie: ie: Bijkomende informatie over de toelatingsvoorwaarden, de selectieprocedure en het takenpakket kan je raadplegen op de website of aanvragen via of telefonisch op mevr. K. Goegebeur, gemeentesecretaris dhr. F Gijssels, burgemeester Het AZ St.-Elisabeth Herentals biedt als regionaal ziekenhuis een ruim aanbod aan basisspecialistische geneeskunde. 90 geneesheerspecialisten en meer dan 600 medewerkers staan in voor een kwaliteitsvolle zorg. Hoewel het AZ St.-Elisabeth Herentals al sinds 1253 bestaat, trekt het volop de kaart van de toekomst door te investeren in medewerkers, kwaliteit en infrastructuur. Wij zijn op zoek naar diverse enthousiaste leiding gevenden om ons team te versterken. Momenteel hebben we vacatures voor (m/v): Hoofdverpleegkundigen orthopedie - intensieve zorgen - geriatrie - spoedgevallen Zorgmanager operatiekwartier en sterilisatie Komt u ons dynamisch team versterken en wenst u mee te werken aan kwaliteit en zorg? Stuur dan uw motivatiebrief en cv vóór 1 maart 2012 naar azherentals.be Voor meer informatie kan u terecht bij Koen Van Hoolst, Verpleegkundig Directeur: en bij Katrien Verswijvel, HR-medewerker: AZ St.-Elisabeth Nederrij Herentals GEMEENTE ZELZATE Het Gemeentebestuur van Zelzate gaat over tot de aanwerving van een FINANCIEEL BEHEERDER (M/V) (klasse 4) in voltijds statutair dienstverband Als financieel beheerder/ontvanger leid je de financiële dienst en ben je verantwoordelijk voor de financiën van het gemeentebestuur en het financieel management. Je staat in voor het voeren en afsluiten van de boekhouding, het opstellen van de inventaris, de financiële rapportering, het debiteurenbeheer, het thesauriebeheer (met uitzondering van het kasbeheer), het opmaken van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, en voor de voorontwerpen van de financiële nota s van het meerjarenplan, het budget, de budgetwijzigingen en de interne kredietaanpassingen. Je verricht een voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole op beslissingen met een bepaalde financiële impact. Je bent medebelast met de uitvoering van de betalingen van girale uitgaven. Je rapporteert aan het College van Burgemeester en Schepenen, Je bent lid van het managementteam van de gemeente en diensthoofdenoverleg Je rapporteert aan de gemeentesecretaris voor de taken vermeld in artikel 93, 1 lid van het gemeentedecreet. Je bent bereid om, indien de gemeente en het OCMW dit in uitvoering van artikel 75 3 van het OCMW-decreet beslissen, de taak van financieel beheerder van het OCMW op te nemen binnen uw voltijdse functie VOORWAARDEN: Je bent in het bezit van de Belgische nationaliteit. Je bent houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau A. Je slaagt in een examen waarbij onder andere het financieel-economisch inzicht van de kandidaten wordt getoetst door een extern selectiebureau en bent geschikt bevonden in een assessmentproef ingericht door een assessment center. AANBOD: Een boeiende en afwisselende functie met verantwoordelijkheid. Minimum bruto maandsalaris: 3.668,39 Maximum bruto maandsalaris: 5.418,12 Maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering Aanleg van een wervingsreserve voor de duur van twee jaar Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je sollicitatiebrief met je cv en kopie van je diploma en identiteitskaart per post tegen uiterlijk 10 februari 2012 (datum poststempel is bepalend) naar het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate Meer informatie (o.a. over de aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving, verloning, ) kan je vinden op de gemeentelijke website: of bij de personeelsdienst (tel. 09/ ) WAT IS EEN ASSESSMENT EN HOE KAN JE JE VOORBEREIDEN? Het antwoord vind je op jobat.be/selectietesten Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Jongeren. Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.

Jongeren. Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard. Jongeren Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009 Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Belangrijkste bevindingen 1. Eén op twee van de in juni

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer. Tijd voor nieuwe HR-inzichten

Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer. Tijd voor nieuwe HR-inzichten Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer Tijd voor nieuwe HR-inzichten I. Opzet van het onderzoek Enquête bij 4.000 Belgen: face-to-face decision en opinion makers Representatieve quota-steekproef

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

December2014 Samenstelling: Freddy Vaes

December2014 Samenstelling: Freddy Vaes December2014 Samenstelling: Freddy Vaes Moeten we jullie nog overtuigen dat het wel degelijk zinvol is om op 15 december aanstaande het werk neer te leggen uit protest tegen wat er allemaal op tafel ligt?

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten!

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten! 2 portfolio Lisa Van Damme Lisa Van Damme begon, geïnspireerd door sociaal geëngageerde fotografen, op 17-jarige leeftijd aan een studie fotografie. Voor haar is fotografie meer dan een doel; het is eerst

Nadere informatie

DE PERFECTE STORM. Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken. Gert Peersman & Koen Schoors.

DE PERFECTE STORM. Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken. Gert Peersman & Koen Schoors. DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent Beleidsseminarie eindeloopbaan 6 december 2012 De Perfecte

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

KMO-Barometer 100,8 100,6 Q Dit is het gemiddelde van de laatste 4 kwartalen.

KMO-Barometer 100,8 100,6 Q Dit is het gemiddelde van de laatste 4 kwartalen. De UNIZO KMO-barometer wordt sinds 17 opgemaakt en is de conjunctuurindicator voor de Vlaamse KMO. De barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij een representatief KMO-panel

Nadere informatie

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS DE FEITEN Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS Langer werken nodig Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob ACTUALITEIT Gino Verheyden ontslagen bij Panda's Lokeren

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

??! Bij wie kun je terecht? Aan de slag. Take a break?

??! Bij wie kun je terecht? Aan de slag. Take a break? Aan de slag Als je werkt worden je rechten en plichten vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst kan verschillende vormen aannemen en leg je schriftelijk vast. Lees je contract steeds aandachtig

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent 1 2 De Perfecte Storm Samenloop van drie crisissen die economische

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Nog voor de zomer van baan veranderen?

Nog voor de zomer van baan veranderen? Nog voor de zomer van baan veranderen? Op naar een baan met meer blije hoogtepunten. Een verslaggever van Radio 1 noemde mij een soort psycholoog nadat ik hem afgelopen maandag had uitgelegd hoe ik twijfelaars

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

Waarom volgen mensen avondschool?

Waarom volgen mensen avondschool? Waarom volgen mensen avondschool? Dagonderwijs is niets voor jou, want je werkt, je wil werken, je gezondheid laat het niet toe? Er kunnen veel redenen zijn waarom je wil studeren volgens een ritme dat

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

Persbericht. Jobcreatie in Limburgse bouwsector. Limburgse bouwondernemingen sturen positieve signalen uit

Persbericht. Jobcreatie in Limburgse bouwsector. Limburgse bouwondernemingen sturen positieve signalen uit Persbericht aan Media Datum: 8 augustus 2015 aantal pagina s: 5 meer informatie bij Johan Grauwels tel. direct +32 11 56 02 60 +32 473 38 65 05 e-mailadres johan.grauwels@voka.be Limburgse bouwondernemingen

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie Ieder kwartaal peilen VKW Limburg en UNIZO-Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders over de economische gang van zaken in de bedrijven. De resultaten van deze bevraging

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken vergadering C234 OPE18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van 12 mei 2011 2 Commissievergadering nr. C234 OPE18 (2010-2011) 12 mei 2011

Nadere informatie

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis Twaalf grafieken over de ernst van de crisis 1 Frank Knopers 26-04-2012 1x aanbevolen Voeg toe aan leesplank We hebben een aantal grafieken verzameld die duidelijk maken hoe ernstig de huidige crisis is.

Nadere informatie

nr. 362 van GRETE REMEN datum: 1 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare sector - Loopbaanonderbreking

nr. 362 van GRETE REMEN datum: 1 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare sector - Loopbaanonderbreking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 362 van GRETE REMEN datum: 1 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Openbare sector - Loopbaanonderbreking Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

Hoog ziekteverzuim in Limburg

Hoog ziekteverzuim in Limburg PERSBERICHT Hoog ziekteverzuim in Limburg Limburgse werknemers zijn meest ziek in vergelijking met andere Vlaamse provincies Hasselt, 24 november 2016 Limburgse werknemers hebben het meest aantal ziekte-uren

Nadere informatie

Vlaams Archeologencollectief

Vlaams Archeologencollectief Vlaams Archeologencollectief Resultaten enquête verloning 7 Resultaten VLAC-enquête 7 Inhoudstafel. Algemene informatie. Verdeling respondenten. Private sector. Functie. Ervaring. Brutoloon. Contract 9.

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Werkdruk

Onderzoek Jobat: Werkdruk Onderzoek Jobat: Werkdruk Enquête afgenomen tussen 23 januari 2009 en februari 2009 bij 348 lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express nieuwsblad.be destandaard.be Vlaamse werkende bevolking

Nadere informatie

LOOPBAANONDERBREKING ONDERBROKEN?

LOOPBAANONDERBREKING ONDERBROKEN? LOOPBAANONDERBREKING ONDERBROKEN? De Vlaamse regering beperkt de mogelijkheden op loopbaanonderbreking Ontdek waarom loopbaanonderbreking absoluut moet blijven bestaan Loopbaanonderbreking geeft zuurstof

Nadere informatie

Check-in. De zin van het leven is de zin die je er zelf aan geeft. 6 De Z-factor

Check-in. De zin van het leven is de zin die je er zelf aan geeft. 6 De Z-factor Check-in De zin van het leven is de zin die je er zelf aan geeft. Wim T. Schippers D it boek gaat over zingeving. We richten ons vooral op zingeving in ons werk. Wij noemen dat de Z-factor. Wij geloven

Nadere informatie

300 AANDEEL 2011/020304-10/022

300 AANDEEL 2011/020304-10/022 startbedrag 300 AANDEEL 2011/020304-10/021 300 Je merkt dat er twee ribbels zijn die naar de Chiro moeten komen van hun ouders. Zij houden hun jas de hele dag aan en vragen voortdurend of het nog geen

Nadere informatie

BZW 13 april 2012. Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid

BZW 13 april 2012. Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid BZW 13 april 2012 Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid De arbeidsmarkt VERANDERT in een razend TEMPO Zoek een BALANS tussen werk en PRIVÉ Overtuigingen bij baanzekerheid Werknemer

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid?

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid? ??! Je hebt je diploma op zak. Wellicht heb je al nagedacht over je toekomst: waar wil je naartoe? Wil je meteen je diploma verzilveren op de arbeidsmarkt? Of wil je liever nog als student door het leven

Nadere informatie

afgestudeerd? wat nu?!

afgestudeerd? wat nu?! afgestudeerd? wat nu?! Je hebt je diploma op zak, maar wat nu? Weet je al of je werk wil zoeken, verder wil studeren of misschien naar het buitenland trekt? En hoe pak je dit dan best aan? Heb je nog recht

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 694 van EMMILY TALPE datum: 3 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Beste vrienden, Een nieuw land

Beste vrienden, Een nieuw land Beste vrienden, Welkom in Pairi Daiza. We zijn met meer dan 7.000. Daarmee vormen we vandaag voor één dag een klein Vlaams dorp in Wallonië. Onze vrienden van de PS moeten zich geen zorgen maken: we zijn

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft

Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft Vul afzonderlijk van elkaar allebei de vragen in. Bij elke vraag moet je een antwoord kiezen. Als je niet kunt kiezen, kies dan het

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Verschuiving van lasten op arbeid naar btw is beste scenario

Verschuiving van lasten op arbeid naar btw is beste scenario De Standaard 13 november 2013 Opinies Verschuiving van lasten op arbeid naar btw is beste scenario 1. 15.000 jobs, gratis en voor niks Dat de relancediscussie nu nog niet beslecht is, Gert Peersman en

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

vergadering 38 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering

vergadering 38 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering vergadering 38 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Plenaire Vergadering van 25 mei 2011 Plenaire vergadering nr. 38 (2010-2011) 25 mei 2011 23 ACTUELE VRAAG van de heer Robrecht Bothuyne tot de heer Philippe

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! Persdossier Brussel, 25 januari 2016 Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! 1) Gepensioneerden en andere uitkeringsgerechtigden betaalden al meermaals de prijs a. Indexsprong: de sociale uitkeringen

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken

Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken Prof. dr. Frankie Schram Gastprofessor Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen UA Gastprofessor Instituut voor de Overheid K.U.Leuven Medewerker

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Talenticap - augustus 2017

Nieuwsbrief Talenticap - augustus 2017 Nieuwsbrief Talenticap - augustus 2017 Beste, Wanneer u dit leest, bent u misschien aan het genieten van uw vakantie. Misschien storen we u met een nieuwsbrief die voornamelijk over werk en inkomen gaat?

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer Randstad Nederland September 2014 INHOUDSOPGAVE Impact economische ontwikkelingen op de werkvloer 3

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017 Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017 VKW Limburg en UNIZO Limburg houden de vinger aan de pols van de Limburgse economie POL Themabevraging januari 2017 Outlook 2017 1 Evaluatie 2016 volgens sector

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN De federale regering wil de berekeningswijze voor het pensioen van de ambtenaren hervormen. Dit houdt een drastische afbouw van het ambtenarenpensioen in. En de regering

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Economische werkloosheid

Economische werkloosheid je rechten op zak Economische werkloosheid Over economische werkloosheid schreef BBTK een Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar onze website en klik op Memo Nieuwe wetgeving over de economische

Nadere informatie

Meer weten over kinderbijslagen

Meer weten over kinderbijslagen Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 89 37 - studiedienst@gezinsbond.be Meer weten over kinderbijslagen 1. Waarvoor dient de kinderbijslag? De kinderbijslag is een tussenkomst van de overheid om deels

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector Luc Dekeyser, 2012 Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be Beleef verschillende levens in één leven Op een serene manier verschillende levens beleven in één leven vol ervaringen

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie