Lokaal aan de slag met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Limburg, 18 oktober 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokaal aan de slag met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Limburg, 18 oktober 2016"

Transcriptie

1 Lokaal aan de slag met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen Limburg, 18 oktober 2016

2 Overzicht 1. Inleiding tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 2. Lokale vertaling van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 3. Aanpak in de gemeente 4. Inspiratie 2 - SDG Limburg

3 1. Inleiding tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 3 - SDG Limburg

4 Opdracht 5 minuten Schrijf maximum 3 thema s op die je belangrijk vindt Maak met je buren (per 2 à 3 personen) een gemeenschappelijke top SDG Limburg

5 SDG s: het kader 5 - SDG Limburg

6 Een terugblik T O E N 6 - SDG's

7 Millennium ontwikkelingsdoelen 8 doelen Thema = armoedebestrijding Oude visie op ontwikkelingssamenwerking N Z Succes verschilt per thema & land 7 - SDG Limburg

8 Duurzame ontwikkeling - Klimaat 8 - SDG Limburg

9 9 - SDG Limburg

10 Parijs 2015: - Lange termijndoelstellingen - Transparant - Acties in stijgende lijn - «afdwingbaar» - bedrijven 10 - SDG Limburg

11 Een terugblik T O E N N U Opvolging MDG s + leaving no one behind Duurzame ontwikkeling in de ruime betekenis van het woord 11 - SDG Limburg

12 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 12 - SDG Limburg

13 De SDG s: karakteristieken VN-agenda doelstellingen, 169 targets, 230 indicatoren Getekend door 193 landen, waaronder België 13 - SDG Limburg

14 De SDG s: karakteristieken VN-agenda doelstellingen, 169 targets, 230 indicatoren Getekend door 193 landen, waaronder België Opmaak via participatief proces met landen, academici, bedrijven, civiele maatschappij Armoedebestrijding + duurzame ontwikkeling Universeel (cfr. Mensenrechten) en voor iedereen! 14 - SDG Limburg

15 De SDG s: karakteristieken VN-agenda doelstellingen, 169 targets, 230 indicatoren Getekend door 193 landen, waaronder België Opmaak via participatief proces met landen, academici, bedrijven, civiele maatschappij Armoedebestrijding + duurzame ontwikkeling Universeel (cfr. Mensenrechten) en voor iedereen! 15 - SDG Limburg

16 De SDG s: karakteristieken VN-agenda doelstellingen, 169 targets, 230 indicatoren Getekend door 193 landen, waaronder België Opmaak via participatief proces met landen, academici, bedrijven, civiele maatschappij Armoedebestrijding + duurzame ontwikkeling Universeel (cfr. Mensenrechten) en voor iedereen! 5 pijlers 16 - SDG Limburg

17 5 pijlers 17 - SDG Limburg

18 5 pijlers 18 - SDG Limburg

19 SDGs MDGs MDG ( ) vs SDG ( ) People Peace Prosperity Partnership Planet SDG Limburg

20 Opdracht 5 minuten Oefening: schrijf naast thema s een aantal SDG s Vallen alle thema s onder 1 of meerdere SDG s? 20 - SDG Limburg

21 De SDG s: karakteristieken VN-agenda doelstellingen, 169 targets, 230 indicatoren Getekend door 193 landen, waaronder België Opmaak via participatief proces met landen, academici, bedrijven, civiele maatschappij Armoedebestrijding + duurzame ontwikkeling Universeel (cfr. Mensenrechten) en voor iedereen! 5 pijlers 1 en ondeelbaar (onderling verbonden) 21 - SDG Limburg

22 Een voorbeeld: voedselstrategie Voedselstrategie (overheid en al haar diensten, voedselproducenten en consumenten, ) 22 - SDG Limburg

23 Kernthema & Verbondenheid 23 - SDG Limburg

24 Oefening: kernthema + verbanden Kies je kern-sdg/thema Zoek verbanden met elke andere SDG ( win-win ) doelstellingen 24 - SDG Limburg

25 25 - SDG Limburg

26 Aandachtspunten Geld Conflicten Rechtvaardige fiscaliteit Uitgetekend parcours Beleidscoherentie vb. handel Kapitalisme, economische groei 26 - SDG Limburg

27 Een blik vooruit 27 - SDG Limburg

28 2. Lokale vertaling van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 28 - SDG Limburg

29 Lokale vertaling van de SDG s: beweegredenen Waarom lokale besturen? - De opdracht die de wetgever toevertrouwt aan lokale besturen: Artikel 2 in het Vlaamse Gemeentedecreet - België ondertekende SDG-verklaring - Integrale benadering: beleidsdomeinen die samenkomen op het lokale niveau ( territoriale aanpak ) - Multi-disciplinair: samenhang tussen verschillende beleidsdomeinen - SDG s als kapstok om het lokale beleid te verbinden met internationale beleidskaders en ontwikkelingen SDGs

30 Lokale vertaling van de SDG s: voorbeelden 30 - SDGs

31 5 pijlers 31 - SDG Limburg

32 Beëindig armoede overal en in al haar vormen Bedoeling is om armoede op nationaal vlak te halveren tegen SDG Limburg

33 Vlaanderen: 12-15% in armoede Lokale besturen: Charter tegen kinderarmoede Sociale tarieven voor VT activiteiten Betere en betaalbare huisvesting sociale huisvesting & SVK s 33 - SDG Limburg

34 Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw 34 - Betaalbare voeding Voedselzekerheid Gezond en kwalitatief voedsel op een duurzame manier verbouwen SDG Limburg

35 Verbinding steden (afzetmarkt) en platteland Lokale besturen: Transversale duurzame voedselstrategie Stadslandbouw promoten vb. volkstuintjes, eetbare gevels Organisaties ondersteunen die in OL werken aan duurzame landbouw en voedselketens 35 - SDG Limburg

36 Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden Daling kinder- en moedersterfte, drank- en druggebruik, verkeerssdg'sen, mentale zieken Informatie over besmettelijke ziektes is noodzakelijk om de verspreiding ervan tegen te gaan 36 - SDG Limburg

37 Andere beleidsniveaus (Vlaams, federaal) Lokale besturen: Campagne gezonde gemeente Gezondheid opnemen in woonbeleid (vb. kangoeroewoningen, cohousing) Lokale dienstencentra inschakelen voor preventie (sociale netwerken, strijd tegen isolatie) 37 - SDG Limburg

38 Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen 38 - Deelname jongens en meisjes aan lager en middelbaar onderwijs Kans om verder te studeren SDG Limburg

39 Gemeenten zijn kleine speler Flankerende maatregelen van lokale besturen: Inrichting schoolomgeving (fietspaden, veiligheid ) in overleg met o.a. politie Levenslang leren bij eigen gemeentepersoneel Wereldburgerschapseducatie stimuleren 39 - SDG Limburg

40 Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes 40 - Komaf maken met genderongelijkheid: het glazen plafond, de loonkloof, gendergeweld Vrouwen en mannen hebben recht op een goede gezondheid en SDG Limburg kennis over seksualiteit en voortplanting

41 LB nemen een voorbeeldfunctie op: Eigen personeelsbeleid Genderaspect in ruimtelijke ordening meenemen (vervoer, verlichting, ) Europees charter voor gelijkheid van mannen en vrouwen Bij internationale partnerschappen/subsidies over gendergelijkheid waken 41 - SDG Limburg

42 42 - SDG Limburg

43 Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen Veilig water Verbetering waterkwaliteit (minder vervuiling, chemicaliën, afvalwater) Waterschaarste aanpakken 43 - SDG Limburg

44 Veel actoren (Europa: regelgeving, VMM, intergemeentelijke samenwerking, provincies ) Lokale besturen: Opvang en hergebruik van regenwater: Goede voorbeeld geven bij gemeentelijke gebouwen Noodplan bij wateroverlast Sensibilisering 44 - SDG Limburg

45 Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen 45 - SDG Limburg Afval verminderen (+ voedselverspilling) Duurzaam grondstoffenbeheer Sensibiliseren voor een duurzame levensstijl

46 Lokale besturen: Verwerken organisch afval tot compost + inzetten op compostmeesters Bij overheidsopdrachten: duurzaam materialenbeheer, eerlijke handel Duurzame lokale voedselstrategie: veggie-dagen, seizoensgroenten in gemeentelijke keukens, 46 - SDG Limburg

47 Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden 47 - SDG Limburg Beleidsmaatregelen tegen klimaatverandering Sensibilisering burgers Weerbaarheid verhogen van kwetsbare naties

48 Lokale besturen: Europese burgemeestersconvenant Lokaal klimaatplan Autodelen en fietsen aanmoedigen Klimaatbuffers 48 - SDG Limburg

49 Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen 49 - SDG Limburg Overbevissing, afval, illegale visvangst

50 Kustgemeenten: Verbreden strand, verstevigen golfbrekers, bouw keerdammen Kustburgemeestersoverleg Acties voor kuisactie strand Andere gemeenten: Sensibiliseren burgers over gebruik microplastiek, bedreigde vissoorten, keurmerken Duurzame vis in gemeentekeukens 50 - SDG Limburg

51 Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe 51 - SDG Limburg Behoud biodiversiteit en ecosystemen Herstel aangetaste gebieden

52 Voornamelijk op Vlaams niveau Lokale besturen: Openbare bossen voor recreatief gebruik inzetten In eigen groenbeheer en ruimtelijk beleid aandacht voor biodiversiteit Inzetten op vrijwilligers vanuit jeugd- en milieuverenigingen (vogeltelling, herstel wandelwegen) 52 - SDG Limburg

53 53 - SDG Limburg

54 Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energie voor iedereen 54 - SDG Limburg Efficiënte energieproductie en gebruik Focus op hernieuwbare bronnen

55 Voorwaarden creëren voor omschakeling naar duurzame energie: Elektrische laadpalen en fietspompen Goede voorbeeld geven: groendaken, fietsparking, energieneutraal gebouw, elektrische fietsen voor dienstverplaatsingen Mensen met energie-armoede opvolgen 55 - SDG Limburg

56 Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen 56 - Vooral economische groei voor minst ontwikkelde landen Arbeidsrechten Geen schade aan milieu en levensomstandigheden SDG Limburg

57 Lokale besturen: Duurzame bedrijventerreinen Duurzaam logistiek systeem (bundelen transporten, elektrisch vervoer ) Sensibiliseren rond schone kleren Internationale (handels)relaties (her)evalueren adhv duurzaamheidscriteria 57 - SDG Limburg

58 Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie 58 - SDG Limburg Duurzame infrastructuur, innovatieve industrie & internet

59 Lokale besturen: Duurzame overheidsopdrachten Stimuleren innovatie door aanbod ruimten + begeleiding, gemeenschappelijke diensten, promotie ter beschikking te stellen van starters Duurzame infrastructuur bij stedenbandpartner en subsidies 59 - SDG Limburg

60 Dring ongelijkheid in en tussen landen terug 60 - SDG Limburg

61 Brede sectoroverschrijdende strategie met structurele hervormingen (vnl regionaal en nationaal) Lokale besturen: Inzetten op integratie en inburgering van nieuwkomers/vluchtelingen In communicatie een positief beeld geven van diversiteit 61 - SDG Limburg

62 Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam 62 - Huisvesting veilig, proper en duurzaam bouwen Groen en natuur in woongebieden SDG Limburg Degelijk openbaar vervoer

63 Dwarsverband met alle SDG's Lokale besturen: Verduurzaming stedelijke agenda (TRAKSIS) Transitie-initiatieven van middenveld ondersteunen Netwerken van gemeenten rond duurzaamheid 63 - SDG Limburg

64 64 - SDG Limburg

65 Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke instellingen 65 - SDG Limburg Vrede, veiligheid Eerlijk bestuur Participatie

66 Lokale besturen: Lokale inburgerings- en integratiemonitor gebruiken voor beleid Divers personeelsbeleid Inspraak en participatie van de brede bevolking 66 - SDG Limburg

67 67 - SDG Limburg

68 Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling 68 - Meer samenwerking: tussen bedrijven, overheden, burgers, organisaties Technologie, kennisdeling, handel, financiën en data SDG Limburg

69 Lokale besturen: Middelen vrij maken voor een mondiaal beleid (0,7%) Partnerschappen Op gemeentelijk grondgebied Internationale samenwerking ikv internationale rechtvaardigheid (stedenband, ngo s, 4 de pijlers, diaspora, bedrijven ) 69 - SDG Limburg

70 Opdracht: 30 minuten Per 3 à 4 personen Initiatieven bedenken per SDG op 3 niveaus (intern, lokaal en mondiaal) 70 - SDG Limburg

71 3. Aanpak in de gemeente 71 - SDG Limburg

72 Leidraad Wat is de leidraad? Een stappenplan Waarom deze leidraad? Om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen bekend te maken binnen het gemeentebestuur én daarbuiten Om te tonen hoe de gemeente bijdraagt aan de SDG s Om het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in de volgende beleidsperiode mee te nemen in het gemeentelijk beleid Voor wie? Schepen en ambtenaren lokaal mondiaal beleid Adviesraden Hoe gebruiken? Stappenplan: aanpassen aan eigen situatie en behoeften Niet lineair Transversaal 72 - SDG Limburg

73 De stappen Opwarmer 10 stappen (of onderdelen ) op tafel bekijk de 10 welke volgorde volgens jullie? (per tafel) (10 min) feedback 73 - SDG Limburg

74 Stap 1: Eerste analyse Wat? Eerste analyse van hoe de eigen stad of gemeente, via de huidige BBC, bijdraagt aan de SDG s Waarom? eerste zicht krijgen op de bijdrage van de gemeente argumentatie opbouwen Wie? o Mondiale/Noord-Zuid ambtenaar, duurzaamheidsambtenaar, milieuambtenaar, sociale dienst, dienst welzijn o Adviesraad / andere betrokkenen bij mondiaal beleid Hoe? BBC-meerjarenplan + fluo-stift 74 - SDG Limburg

75 Stap 2: bespreking met de betrokken schepen(en) Wat? Waarom? Wie? Hoe? Overleg met de schepen(en) (mondiaal/noord-zuid beleid, duurzaamheid, milieu, sociale zaken, welzijn ) over: de SDG's het belang van de (huidige en toekomstige) bijdrage van de gemeente Inzicht geven in de rol en actuele bijdrage van gemeente Goedkeuring en draagvlak voor verdere stappen Schepen(en) met argumentatie wapenen voor ondersteuning college. o Mondiale ambtenaar, duurzaamheidsambtenaar, milieuambtenaar, sociale dienst, dienst welzijn + evt. voorzitter adviesraad o Schepen(en) Overleg 75 - SDG Limburg

76 Stap 3: draagvlak bij college bekomen Wat? College / gemeenteraad informeren en bewust maken over de rol en huidige bijdrage aan de SDG's Waarom? Mandaat nodig van College voor verdere analyse/stappen Wie? Hoe? Respectieve schepen(en) + ambtenaren; Het schepencollege / gemeenteraad Infomeren & sensibiliseren via infosessie (schepen, ambtenaar, expert, VVSG of andere), via brochure lokale schouders voor mondiale uitdagingen, via presentatie van de eerste analyse, College ondertekent engagementsverklaring + geeft mandaat 76 - SDG Limburg

77 Stap 4: draagvlak bij adviesraden creëren Wat? Diverse adviesraden informeren en bewustmaken over de belangrijke rol en bijdrage van de eigen gemeente o De eerste stap of initiatief kan komen vanuit één of meerdere adviesraden >> moeten worden ondersteund! Waarom? Langs diverse kanalen het politieke draagvlak vergroten Wie? Respectieve ambtenaren en hun adviesraden Hoe? Informeren, sensibiliseren via infosessies, spelmethodiek, debat, Ondersteunen in hun advies aan het college 77 - SDG Limburg

78 Stap 5: Intern informeren en sensibiliseren Wat? MAT + personeel informeren en bewustmaken over de (huidige en toekomstige) bijdrage van de eigen gemeente en het eigen beleidsdomein Waarom? Draagvlak creëren binnen de administratie en alle beleidsdomeinen Wie? Betrokken/geïnteresseerde collega s (mondiale ambtenaar, duurzaamheids- (of milieu)ambtenaar, ambtenaar voor welzijn, sociale zaken, ) De respectieve adviesraden Hoe? Spelmethodiek, lunchcauserie, infosessie, VVSG-brochure met voorbeelden, posters in de gebouwen van het gemeentebestuur, interne nieuwsbrief, als agendapunt op een vergadering van het managementteam, via individueel overleg met de gemeentesecretaris en collega s per dienst of beleidsdomein, 78 - SDG Limburg

79 Stap 6: Interne werkgroep oprichten Wat? Waarom? Wie? Hoe? Interne werkgroep uitbreiden of oprichten met geïnteresseerde collega s (schepenen/ambtenaren), vb. mondiaal, duurzaamheid, milieu, ruimtelijke ordening, gezondheid, sociale zaken, welzijn, Groter draagvlak bekomen binnen de organisatie voor volgende stappen Reeds betrokken collega-ambtenaren Goedkeuring gemeentesecretaris en managementteam Via oproep in interne nieuwsbrief, collega s aanspreken, via stimulansen van het managementteam, tijdens interne infomomenten over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (zie vorige stap), 79 - SDG Limburg

80 Stap 7: Verfijnd analyseren Wat? Grondigere analyse (BBC // SDG's) Waarom? - andere collega s (diverse diensten) beter betrekken - grondig zicht op de (mogelijke) bijdrage van de gemeente voor elk beleidsdomein Wie? Interne werkgroep zet in gang collega s van de andere diensten en adviesraden nemen deel managementteam kijkt finale versie na Hoe? BBC + SDG's + diensthoofd + collega s: - Elk lid van de interne werkgroep leidt de analyse binnen de eigen dienst (+ eventueel een andere dienst) om in detail samen een zicht te krijgen op huidige + mogelijke bijdrage van eigen dienst/beleidsdomein aan de SDG's - Bespreking resp. schepen/dienst met adviesraad voor eventuele aanvulling of bijsturing - Interne werkgroep brengt alles bij mekaar - Managementteam bespreekt de finale versie 80 - SDG Limburg

81 Stap 8: voorstel van aanvullende acties Wat? Aanvullende acties bepalen vanuit de analyse over wat gemeente nog kan of wil doen vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 Voorleggen aan en goedkeuring krijgen van college Waarom? Eigen bijdrage tot 2018 expliciteren, zodat ook lokale politici deze bijdrage kunnen gebruiken in Wie? hun communicatie en werk. Interne werkgroep, managementteam, schepenen, diensten, adviesraden Hoe? Hetzelfde groepje per dienst of beleidsdomein (+ schepen + consultatie adviesraad) maakt voorstel van mogelijke aanvullende acties voor het eigen beleidsdomein. Interne werkgroep brengt alles samen (met steun van het managementteam) + bereidt voorstelling op college voor. Na (eventuele) bekrachtiging bewaken het MAT en het schepencollege de uitvoering en opvolging SDG Limburg

82 Stap 9: 2030 in het vizier Wat? Beleidsvoorbereidend werk van diensten en adviesraden naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen (in 2018 en 2024) om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in een nieuwe beleidsperiode (2019 en 2025) op te nemen. Waarom? Een voorstel doen om het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in de volgende beleidsperiode mee te nemen in het gemeentelijk beleid. Wie? Interne werkgroep, managementteam, schepenen, diensten, adviesraden Hoe? Overleg van diensten, adviesraden en schepenen (per beleidsdomein + samen) naar aanleiding van nieuwe verkiezingen (in 2018 en 2024) om voorstel uit te werken voor de nieuwe beleidsperiode opdat de SDG's in het vizier van het gemeentelijk beleid blijven Pilootgroep VVSG 82 - SDG Limburg

83 Extern: draagvlak creëren bij de bevolking Wat? Waarom? Wie? Hoe? Diverse doelgroepen (individuele burgers, bedrijven, scholen, verenigingen ) informeren en bewust maken over de SDG's, hun rol, huidige en mogelijke bijdrage aan de SDG's Draagvlak bij de burger creëren om, samen met de gemeente, de SDG's helpen realiseren Geïnteresseerde ambtenaren en adviesraden die naar hun respectieve doelgroepen communiceren over de SDG's Infoblad, infosessies, lezingen, debatten, via wijkcomités, gerichte subsidies met info over Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, 83 - SDG Limburg

84 Overzicht leidraad feedback? 1. Eerste analyse 2. Bespreking met de betrokken schepen(en) 3. Draagvlak bij het college bekomen 4. Draagvlak bij de adviesraden verkrijgen 5. Intern informeren en sensibiliseren bij administratie 6. Interne werkgroep oprichten 7. Verfijnd analyseren 8. Voorstel van aanvullende acties tot 10/2018 (gemeenteraadsverkiezingen) in het vizier Extern / continu: draagvlak creëren bij de bevolking 84 - SDG Limburg

85 Lokale vertaling van de SDG s: aanpak (H)erkenning voor wat er nu al gebeurt bij steden en gemeenten Vertrekken van bestaande planning en initiatieven (huidige Beheers- en Beleidscyclus) Versterken van bepaalde initiatieven (periode ) Voorbereiding voor de volgende beleidsperiode: SDG-kader gebruiken in de BBC = geïntegreerd beleid 85 - SDG Limburg

86 4. Inspiratie 86 - SDG Limburg

87 Localizing the SDG s: inspiratie Brochure: Lokale schouders voor globale uitdagingen 87 - SDG Limburg

88 Localizing the SDG s: inspiratie Brochure: Lokale schouders voor globale uitdagingen Engagementsverklaring 88 - SDG Limburg

89 Localizing the SDG s: inspiratie Brochure: Lokale schouders voor globale uitdagingen Engagementsverklaring Leidraad SDG s 89 - SDG Limburg

90 Localizing the SDG s: inspiratie Brochure: Lokale schouders voor globale uitdagingen Engagementsverklaring Leidraad SDG s Trekkergroep van 30 gemeenten vanaf 2017: lokale inbedding van de SDG s Posters 90 - SDG Limburg

91 Localizing the SDG s: inspiratie Brochure: Lokale schouders voor globale uitdagingen Engagementsverklaring Leidraad SDG s Trekkergroep van 30 gemeenten vanaf 2017: lokale inbedding van de SDG s Posters Presentatie/uitleg voor MAT, ambtenaren, schepencollege, adviesraden > internationaal > Noord-Zuid > SDG s 91 - SDG Limburg

92 Lokale besturen en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: Een logische match! 92 - SDG Limburg

93 Team Lokaal Mondiaal Beleid Lies Busselen GROS ondersteuner Limburg en Vlaams-Brabant GSM/tel Websites: www. 4epijler.be Nieuwsbrief lokaal mondiaal / GROS

94 Provincie Limburg Luc Gaethofs Dienst Noord Zuid Tel Website: Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) Karlien Gorissen Dienst Internationaal Tel Website: Nieuwsbrief: E-zine inschrijven door mail naar

Vormings- en uitwisselingsmoment voor schepenen en ambtenaren mondiaal beleid. Aan de slag met de SDG's

Vormings- en uitwisselingsmoment voor schepenen en ambtenaren mondiaal beleid. Aan de slag met de SDG's Vormings- en uitwisselingsmoment voor schepenen en ambtenaren mondiaal beleid Aan de slag met de SDG's Wat staat er op het programma? 1. Het nieuwe globale kader: De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Nadere informatie

Lokale besturen en de duurzame ontwikkelingsdoelen. Een logische match? Prikkeldag W-VL 14 juni 2016, Roeselare

Lokale besturen en de duurzame ontwikkelingsdoelen. Een logische match? Prikkeldag W-VL 14 juni 2016, Roeselare Lokale besturen en de duurzame ontwikkelingsdoelen Een logische match? Prikkeldag W-VL 14 juni 2016, Roeselare SDG s: het kader 3 - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 13-6-2016 Welke visie schuilt

Nadere informatie

e duurzame ntwikkelingsoelstellingen EEN LOKALE VERTALING

e duurzame ntwikkelingsoelstellingen EEN LOKALE VERTALING e duurzame ntwikkelingsoelstellingen EEN LOKALE VERTALING DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN mondiaal van lokaal naar DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN Eind september 2015 keurden de staats- en

Nadere informatie

UN CITY HALL TALK #3 GENT VAN MONDIALE VISIE NAAR LOKAAL DUURZAAMHEIDSBELEID

UN CITY HALL TALK #3 GENT VAN MONDIALE VISIE NAAR LOKAAL DUURZAAMHEIDSBELEID UN CITY HALL TALK #3 GENT VAN MONDIALE VISIE NAAR LOKAAL DUURZAAMHEIDSBELEID PROGRAMMA 17u00 Verwelkoming Daniël Termont, Burgemeester Stad Gent 17u10 Introductie tot Agenda 2030: de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Nadere informatie

Duurzaam beleggen Beleggen voor verandering

Duurzaam beleggen Beleggen voor verandering ING Investment Office Publicatiedatum: 28 oktober 2016, 16:00 uur Duurzaam beleggen Beleggen voor verandering.. U heeft als belegger een belangrijke rol. U kunt namelijk beïnvloeden of bedrijven toegang

Nadere informatie

Sustainable development goals

Sustainable development goals Sustainable development goals The road to dignity by 2030 Ending Poverty, Transforming all Lives and Protecting the Planet = De weg naar waardigheid, Armoede beëindigen, alle levens veranderen en de aarde

Nadere informatie

VVSG #TREFDAGSOCIAAL. Lokale schouders voor globale uitdagingen Titel Naam Spreker. Prof. Lesage, Prof. Hermans, Burgemeester Janssens (Vorselaar)

VVSG #TREFDAGSOCIAAL. Lokale schouders voor globale uitdagingen Titel Naam Spreker. Prof. Lesage, Prof. Hermans, Burgemeester Janssens (Vorselaar) VVSG #TREFDAGSOCIAAL Lokale schouders voor globale uitdagingen Titel Naam Spreker Prof. Lesage, Prof. Hermans, Burgemeester Janssens (Vorselaar) Prof. Dries Lesage 2 Agenda 2030 en de SDG s 27 september

Nadere informatie

Klimaattop Vlaams-Brabant voorbij:

Klimaattop Vlaams-Brabant voorbij: Klimaattop Vlaams-Brabant voorbij: 29 januari 2016 Het Bolwerk Vilvoorde hoe maken we de ambities waar? www.vlaamsbrabant.be/klimaattop Programma 10u Intro (Wouter, Jan) 10u10 Kader provinciaal klimaatplan

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Artikel 1: Binnen de perken van de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking, elk jaar voorzien in de begroting van de stad, worden toelagen uitgekeerd aan initiatieven,

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

ENERGIENEUTRALE REGIO MET EEN SOCIALE REFLEX DE REGIONALE ENERGIESTRATEGIE ZUID-WEST-VLAANDEREN. Energiedag voor lokale besturen 19 maart 2013

ENERGIENEUTRALE REGIO MET EEN SOCIALE REFLEX DE REGIONALE ENERGIESTRATEGIE ZUID-WEST-VLAANDEREN. Energiedag voor lokale besturen 19 maart 2013 ENERGIENEUTRALE REGIO MET EEN SOCIALE REFLEX DE REGIONALE ENERGIESTRATEGIE ZUID-WEST-VLAANDEREN Energiedag voor lokale besturen 19 maart 2013 Dominiek Vandewiele Leiedal? De energietransitie komt! Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

UN CITY HALL TALK #4 BRUGGE

UN CITY HALL TALK #4 BRUGGE UN CITY HALL TALK #4 BRUGGE DE 17 DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN: VAN MONDIALE VISIE NAAR LOKAAL DUURZAAMHEIDSBELEID 13 OKTOBER 2016, STADHUIS BRUGGE PROGRAMMA 17u30 Verwelkoming Burgemeester Landuyt,

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

een lokale vertaling van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen Lokale schouders voor mondiale uitdagingen

een lokale vertaling van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen Lokale schouders voor mondiale uitdagingen een lokale vertaling van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen Lokale schouders voor mondiale uitdagingen DE 17 DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN Lokale schouders voor mondiale uitdagingen Een lokale

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdrachten inbouwen in lokaal beleid. Leen Van der Meeren

Duurzame overheidsopdrachten inbouwen in lokaal beleid. Leen Van der Meeren Duurzame overheidsopdrachten inbouwen in lokaal beleid Leen Van der Meeren Een opdracht voor lokale besturen? Verkleinen ecologische voetafdruk Groene impuls aan de markt Voorbeeldfunctie: leading by example

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Westerlo zet zich in voor het zuiden en jij kan ons hierbij helpen GEMEENTE WESTERLO. Parel van de Kempen

Westerlo zet zich in voor het zuiden en jij kan ons hierbij helpen GEMEENTE WESTERLO. Parel van de Kempen Westerlo zet zich in voor het zuiden en jij kan ons hierbij helpen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen 2 Inhoudsopgave - Westerlo zet zich in voor het Zuiden - werelddienst - wereldraad - subsidies vanuit

Nadere informatie

Vlaams beleid en SDG s. Ilse Dries Team Duurzame Ontwikkeling Departement Kanselarij en Bestuur

Vlaams beleid en SDG s. Ilse Dries Team Duurzame Ontwikkeling Departement Kanselarij en Bestuur Vlaams beleid en SDG s Ilse Dries Team Duurzame Ontwikkeling Departement Kanselarij en Bestuur Resolutie Verenigde Naties : 17 sustainable development goals (SDG s) die de wereld tegen 2030 moet behalen.

Nadere informatie

UNESCO Masterclass Waarom deze masterclass? 2. Samenwerking 3. Aandacht voor actie tegen armoede en honger en voor duurzame ontwikkeling

UNESCO Masterclass Waarom deze masterclass? 2. Samenwerking 3. Aandacht voor actie tegen armoede en honger en voor duurzame ontwikkeling UNESCO Masterclass 2016 1. Waarom deze masterclass? 2. Samenwerking 3. Aandacht voor actie tegen armoede en honger en voor duurzame ontwikkeling UNESCO Masterclass 2016 - inhoud 1. De SDG s: een vernieuwde

Nadere informatie

TEGEN VOEDSELVERLIES! EEN ACTUELE UITDAGING VOOR DE GROOTKEUKENSECTOR

TEGEN VOEDSELVERLIES! EEN ACTUELE UITDAGING VOOR DE GROOTKEUKENSECTOR SAMEN TEGEN VOEDSELVERLIES! EEN ACTUELE UITDAGING VOOR DE GROOTKEUKENSECTOR Kris Roels - Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies @ Grootkeukencolloquium 2015 WAT IS VOEDSELVERLIES? Voedselverlies

Nadere informatie

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Infomoment Ranst 23 september 2015 20u 1 Ranst timing 1. Voorstelling project aan schepencollege + goedkeuring: 12/2 2. werkgroep energie & klimaat: 19/3

Nadere informatie

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) Lesmodule 2: Sustainable Development Goals (SDGs) duurzame ontwikkelingsdoelen MATERIAAL Projector + computer Invulbladen voor leerlingen Strookjes of tabel met kritiek op MDGs/SDGs LESVERLOOP Inleiding

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 15 mei 2012 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 15 mei 2012 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 15 mei 2012 Corr. nr.: 2012.04335 Onderwerp : Voorstel inzake Millenniumgemeente Programma : 1. Bestuur en dienstverlening Commissie

Nadere informatie

RONDE van VLAANDEREN LANGETERMIJNVISIE VAN DE VLAAMSE MILIEUBEWEGING

RONDE van VLAANDEREN LANGETERMIJNVISIE VAN DE VLAAMSE MILIEUBEWEGING RONDE van VLAANDEREN LANGETERMIJNVISIE VAN DE VLAAMSE MILIEUBEWEGING 2020-2050 Waarom een langetermijnvisie? Inspiratiebron en kompas voor de hedendaagse milieubeweging Denken op lange termijn om ook op

Nadere informatie

Raadsvoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging:

Raadsvoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging: College V200801012 Onderwerp: Millennium gemeente Raadsvoorstel Inleiding: In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Gemeenteraadscommissie energie & klimaat. 20 januari 2015 20u Mortsel

Gemeenteraadscommissie energie & klimaat. 20 januari 2015 20u Mortsel Gemeenteraadscommissie energie & klimaat 20 januari 2015 20u Mortsel 1 Meerjarenplanning stadsbestuur Eigen organisatie stadsbestuur Klimaatneutraal tegen 2020 (actie 86) Energieverbruik eigen diensten

Nadere informatie

VISIETEKST VAN DE GROS TIENEN (versie aangenomen op AV van 5/11/2015)

VISIETEKST VAN DE GROS TIENEN (versie aangenomen op AV van 5/11/2015) Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking VISIETEKST VAN DE GROS TIENEN (versie aangenomen op AV van 5/11/2015) Opzet De GROS Tienen fungeert als officieel adviserend orgaan van het stadsbestuur

Nadere informatie

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1. Het landbouwdossier Het feit dat Westerse landbouwproducten de lokale markten in het Zuiden verstoren.

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Er zijn twee geldprijzen voorzien van elk 21.200 euro. Deze worden verdeeld tussen één NGO en één vierde pijler organisatie.

Er zijn twee geldprijzen voorzien van elk 21.200 euro. Deze worden verdeeld tussen één NGO en één vierde pijler organisatie. Wedstrijdreglement Mechelen Mondiaal duurzaamheid 2016-2017 ART 1. DOELSTELLING VAN DIT WEDSTRIJDREGLEMENT De stad Mechelen wil met haar beleid internationale samenwerking solidair zijn met het Zuiden.

Nadere informatie

Jouw sportinfrastructuur en omgeving ECOSPORTIEF

Jouw sportinfrastructuur en omgeving ECOSPORTIEF Jouw sportinfrastructuur en omgeving ECOSPORTIEF I. Ecosportief, sporten doe je spoorloos! II. Belangrijke uitdagingen voor de sport III. Ecosportieve instrumenten IV. Ecosportieve infrastructuur en ruimte

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Anne Poorta T +31-70-3485428

Nadere informatie

Hoe het begon. 2008 Ondertekening declaration on climate change. 2009 Ondertekening covenant of mayors

Hoe het begon. 2008 Ondertekening declaration on climate change. 2009 Ondertekening covenant of mayors Antwerpen en het burgemeestersconvenant Hoe het begon 2003 Lokaal Kyotoprotocol: basis gelegd maar nood aan meer doorgedreven energiebeleid 2007 - Bestuursakkoord: Stad wil een voorbeeldige milieustad

Nadere informatie

Het maken van een duurzaamheidsbeleid

Het maken van een duurzaamheidsbeleid Het maken van een duurzaamheidsbeleid Workshop Lekker Betrokken! Phyllis den Brok Projectleider Lekker Betrokken! phyllis@phliss.nl 06-22956623 hhp://www.phliss.nl/lb.html Duurzaamheid Definitie duurzaamheid:

Nadere informatie

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen.

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen. Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen www.gezondegemeente.be Lokale acties integraal aanpakken De gezondheidsmatrix ken je al? Dit is een variant ervan. Het helpt je op weg naar een meer integrale

Nadere informatie

Word een participatie-expert!

Word een participatie-expert! Word een participatie-expert! Coaching bij extern participatietraject van een klimaatactie Van juli tot mei 2017 coacht Bond Beter Leefmilieu (BBL), in samenwerking met de provincie Antwerpen, gemeenten

Nadere informatie

Via de griffier stuur ik u deze brief met bijgesloten een initiatiefvoorstel om van Uitgeest een Millennium Gemeente te maken.

Via de griffier stuur ik u deze brief met bijgesloten een initiatiefvoorstel om van Uitgeest een Millennium Gemeente te maken. D66 Uitgeest Aan de raadsleden van Uitgeest Betreft: Uitgeest, een Millennium Gemeente midden in de wereld Bijlage: initiatiefvoorstel Millennium Gemeente Uitgeest, 26 augustus 2010 Geachte collega raadsleden,

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

Vlaamse provincies steunen steden en gemeenten op weg naar klimaatneutraliteit

Vlaamse provincies steunen steden en gemeenten op weg naar klimaatneutraliteit Vlaamse provincies steunen steden en gemeenten op weg naar klimaatneutraliteit Patrick BOUCNEAU provincie Limburg, namens de 5 Vlaamse provincies 15 december 2015 - Jaarforum FRDO-CFDD Steden in transitie

Nadere informatie

Het vermogen van een weerbare samenleving

Het vermogen van een weerbare samenleving Het vermogen van een weerbare samenleving of Voor- denken in plaats van na- denken. LIMNET-contactdag donderdag 26 november Maurice Ballard Voorzitter CleanTechPunt vzw Met steun van LSM, Limburg Sterk

Nadere informatie

Inspiratiedag Lokaal Mondiaal Beleid

Inspiratiedag Lokaal Mondiaal Beleid Inspiratiedag Lokaal Mondiaal Beleid Mondiale rechtvaardigheid door lokale initiatieven Vandaag Goeie praktijk Goeie praktijk Goeie praktijk Art. 2 Gemeentedecreet (2005) De gemeenten beogen om op het

Nadere informatie

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Een voorstel voor Provinciale Staten van Gelderland en de Raden van de Gelderse gemeenten 7 juli 2015 Ramon Barends http://www.psp92.nl/gelderland/ Deze

Nadere informatie

Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact

Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact Sien Winters Coördinator Steunpunt Wonen www.steunpuntwonen.be Inhoud Van onderzoeksvragen behandelde thema s resultaten

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

Gemeente Schaarbeek. 1. Algemeen principe

Gemeente Schaarbeek. 1. Algemeen principe Gemeente Schaarbeek Voor het eerst in 2015, heeft de gemeente Schaarbeek een begrotingskrediet voor de Noord-Zuid samenwerkingsprojecten te ondersteunen ingeschreven. De gemeente wil de lokale initiatieven

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Van visie naar uitvoering

Van visie naar uitvoering Van visie naar uitvoering in beekvalleien, Deinze 24 juni 2016 Isabelle Putseys, Stefaan Verreu Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Beekvalleien maken deel

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari 2014. OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Aanwezig : Eddy Marcoen, voorzitter; Dr. De Roo Ludo (vanaf agendapunt 5), Haesevoets Daniël, Lemmens Mia, Struys

Nadere informatie

Het preventieve gezondheidsbeleid in lokale besturen in kaart gebracht.

Het preventieve gezondheidsbeleid in lokale besturen in kaart gebracht. i.s.m. Het preventieve gezondheidsbeleid in lokale besturen in kaart gebracht. Lien Van Oyen & Werner De Wael Gezondheidsconferentie 16 december 2016 1 VIGeZ vzw, 2016, Inhoud Indicatorenbevraging: kader?

Nadere informatie

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 1 INTERREG Wat is INTERREG? INTERREG-programma s zijn subsidieprogramma s die sinds 1990 de samenwerking stimuleren tussen regio s uit

Nadere informatie

Klimaatplan Maldegem

Klimaatplan Maldegem Klimaatplan Maldegem Klimaatplan Maldegem Inleiding Proces Nulmeting Actieplan Inleiding Burgemeestersconvenant Doelstellingen 2020 20% minder energie verbruik 20% minder CO2 uitstoot 20% hernieuwbare

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Thema s van belang voor

Nadere informatie

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING Naar aanleiding van een motie

Nadere informatie

nr. 236 van MARIUS MEREMANS datum: 13 januari 2016 aan LIESBETH HOMANS Organisatie-audits bij lokale besturen - Verbeterpunten

nr. 236 van MARIUS MEREMANS datum: 13 januari 2016 aan LIESBETH HOMANS Organisatie-audits bij lokale besturen - Verbeterpunten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 236 van MARIUS MEREMANS datum: 13 januari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2013-2015

Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Switch, samen naar duurzaam en rechtvaardig Switch stimuleert gedrag dat bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Hier én daar, nu én in de toekomst. Switch

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

De rode draad doortrekken

De rode draad doortrekken De rode draad doortrekken EEN UITNODIGING VOOR EEN GEÏNTEGREERD NOORD-ZUID BELEID IN DE GEMEENTE OVERPELT 2013-2018 Aangeboden aan alle politieke partijen van Overpelt 1. Inleiding Op het eerste zicht

Nadere informatie

Regio-overleg milieu. HERNIEUWBARE ENERGIE EN KLIMAAT Inleiding. Ingelmunster 14 maart 2013. Dominiek Vandewiele

Regio-overleg milieu. HERNIEUWBARE ENERGIE EN KLIMAAT Inleiding. Ingelmunster 14 maart 2013. Dominiek Vandewiele Regio-overleg milieu HERNIEUWBARE ENERGIE EN KLIMAAT Inleiding Ingelmunster 14 maart 2013 Dominiek Vandewiele agenda 8:30 onthaal en inleiding 8:45 Inleiding: Europese, Vlaamse en lokale beleidsprioriteiten

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Ronde van Vlaanderen 28/1/15 12/2/15 Hasselt, Gent, Torhout, Malle, Leuven Inhoud 2 - Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

Functiebeschrijving Projectmedewerker Strategische planning en EISW

Functiebeschrijving Projectmedewerker Strategische planning en EISW Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Projectmedewerker Strategische planning en Europese en internationale samenwerking Interne ondersteuning

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking in de Antwerpse strategische cyclus

Ontwikkelingssamenwerking in de Antwerpse strategische cyclus Ontwikkelingssamenwerking in de Antwerpse strategische cyclus Inleiding - De Antwerpse dienst ontwikkelingssamenwerking - Stad Antwerpen / stadsbedrijf Samen Leven / afdeling Ontmoeting - Stad Antwerpen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor stedelijke subsidiëring van activiteiten van Turnhoutse scholen met betrekking tot mondiale vorming

Aanvraagformulier voor stedelijke subsidiëring van activiteiten van Turnhoutse scholen met betrekking tot mondiale vorming Turnhout, de././.. Aanvraagformulier voor stedelijke subsidiëring van activiteiten van Turnhoutse scholen met betrekking tot mondiale vorming De aanvrager verklaart dat er binnen de 2 maanden na het afsluiten

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten Geluidsnormen voor muziekactiviteiten Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Woensdag 29 februari Merelbeke Vlaamse Regering Reglementering geluidsnormen Doelstelling: voorkomen

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 Isabelle Van Vreckem Departement WVG (Vlaamse overheid) Interbestuurlijke relaties VL-provincies

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Haal het zuiden in huis De tentoonstellingen en de stand van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Haal het zuiden in huis De tentoonstellingen en de stand van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking Haal het zuiden in huis De tentoonstellingen en de stand van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking DGD / Thomas Hiergens Ontleen gratis de tentoonstellingen van de belgische ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Investeringspakket door een Vlaamse bril Workshop kinderarmoede

Het Europees Sociaal Investeringspakket door een Vlaamse bril Workshop kinderarmoede Het Europees Sociaal Investeringspakket door een Vlaamse bril Workshop kinderarmoede 4 november 2013 Henk Van Hootegem henk.vanhootegem@cntr.be 02/212.31.71 Identikit: Steunpunt tot bestrijding van armoede,

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Kinderarmoede. Katrien Verhegge Administrateur-generaal

Kinderarmoede. Katrien Verhegge Administrateur-generaal Kinderarmoede Katrien Verhegge Administrateur-generaal Inleiding Decretale opdracht Kinderarmoede wicked problem Benaderen vanuit transitiedenken Kinder- en mensenrechten belangrijke toetsstenen Monitoring

Nadere informatie

Renovatiepact. Werkgroep communicatie. Startvergadering 12 februari 2015, Brussel

Renovatiepact. Werkgroep communicatie. Startvergadering 12 februari 2015, Brussel Renovatiepact Werkgroep communicatie Startvergadering 12 februari 2015, Brussel Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 Vlaanderen maakt van energie-efficiëntie een topprioriteit door o.a. gebouwen en bedrijven

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

Gezondheid & verkeer: de rol van lokale besturen. Stefanie Vanhoutte Medisch milieukundige Logo Midden-West-Vlaanderen 2 december 2013

Gezondheid & verkeer: de rol van lokale besturen. Stefanie Vanhoutte Medisch milieukundige Logo Midden-West-Vlaanderen 2 december 2013 Gezondheid & verkeer: de rol van lokale besturen Stefanie Vanhoutte Medisch milieukundige Logo Midden-West-Vlaanderen 2 december 2013 Inhoud Uitgangspunt & feiten Waarom lokaal? Hoe? Wat kan je concreet

Nadere informatie

Stadsboeren in Nederland

Stadsboeren in Nederland Stadsboeren in Nederland Door: ir. Rosanne Metaal Directie Europees Landbouwbeleid &Voedselzekerheid DG AGRO, Ministerie Economische Zaken Presentatie Alumni-netwerk, 12 november 2013, Uit Je Eigen Stad

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

BBL en Beweging. Naar een sterke community

BBL en Beweging. Naar een sterke community BBL en Beweging Naar een sterke community Onze opdracht verenigingen aansterken in hun streven naar een grotere impact Ons team Elien Sohier Laurien Spruyt Nik Meeusen een community van verenigingen...

Nadere informatie

Draagvlak bij burgers voor duurzaamheid. Corjan Brink, Theo Aalbers, Kees Vringer

Draagvlak bij burgers voor duurzaamheid. Corjan Brink, Theo Aalbers, Kees Vringer Draagvlak bij burgers voor duurzaamheid Corjan Brink, Theo Aalbers, Kees Vringer Samenvatting Burgers verwachten dat de overheid het voortouw neemt bij het aanpakken van duurzaamheidsproblemen. In deze

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

AMBITIES HOLLAND FINTECH

AMBITIES HOLLAND FINTECH AMBITIES HOLLAND FINTECH 1 infrastructuur Holland FinTech streeft naar het creëren van transparantere, toegankelijke (digitale) financiële diensten en financiële van het allerbeste niveau door middel van

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

Op mondiaal niveau werd in 2012 de Wereldconferentie Duurzame Ontwikkeling georganiseerd. Op basis van de uitkomst van deze

Op mondiaal niveau werd in 2012 de Wereldconferentie Duurzame Ontwikkeling georganiseerd. Op basis van de uitkomst van deze Dames en heren, In 1987 werd duurzame ontwikkeling in een rapport van een commissie van deskundigen onder leiding van mevr. Brundtland, de eerste vrouwelijke premier van Noorwegen en directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie,

Nadere informatie

Naar een riviercontract in het stroomgebied van de Kerkebeek

Naar een riviercontract in het stroomgebied van de Kerkebeek Naar een riviercontract in het stroomgebied van de Kerkebeek Voorzitter: Sven Verbeke VMM Facilitator: Eva Verstraete VLM & Raf Huylebroeck VMM Stuurgroepvergadering 2, 13/05/2016, Kasteel Tillegem Programma

Nadere informatie

Gemeente Bocholt Dorpsstraat Bocholt NIS-code: MEERJARENPLAN TOELICHTINGSRAPPORTEN INTERNE ORGANISATIE ORGANIGRAM

Gemeente Bocholt Dorpsstraat Bocholt NIS-code: MEERJARENPLAN TOELICHTINGSRAPPORTEN INTERNE ORGANISATIE ORGANIGRAM Gemeente Bocholt Dorpsstraat 16 3950 Bocholt NIS-code: 72003 MEERJARENPLAN 2015 2019 TOELICHTINGSRAPPORTEN INTERNE ORGANISATIE ORGANIGRAM Secretaris Brebels Eddie Financieel beheerder Vander Mierde Erik

Nadere informatie

Samenwerking in regio s en burensportdiensten

Samenwerking in regio s en burensportdiensten Samenwerking in regio s en burensportdiensten SPORTREGIO KEMPEN IV Samenwerking tussen 11 gemeenten Veel verschil tussen de gemeenten: Inwonersaantal Sportdienst - werking Beschikbare infrastructuur Goede

Nadere informatie

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Inhoud Mijn overtuigingen 2 Mijn prioriteiten 3 Bakens voor morgen 8 Laten we samen aan Europa bouwen 1 Mijn overtuigingen Mijn overtuigingen Een Europa,

Nadere informatie

CAPLO-NIEUWS DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE

CAPLO-NIEUWS DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE CAPLO-NIEUWS DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE In dit nummer (nr. 8) Slotevent financiering klimaatplannen SO-projecten: rapportering Subsidies materialenbeheer Subsidies groenprojecten Campagne

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie