Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten..."

Transcriptie

1 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten B 1. JS de straat op en de wijk in B 2. Lava: the next generation B 3. Moddergooien Resoluties R 1. Europa Moties, Europa M 1. Nieuwe Energie voor Europa M 2. EUvervoersverbod voor Dieren M 3. EU in de VN M 4. EU Energieonafhankelijk...18 M 5. Europese Raad...18 M 6. Europees Leger M 7. Europese Democratie M 8. Hervorming Stabiliteitspact M 9. Kennis is Macht Moties, Arbeidsmarkt M 10. Flexwerkers bij de Overheid M urige Werkweek M 12. ZZP ers M 13. Belast Consumptie...22 M 14. Onderkant Arbeidsmarkt...22 M 15. Naar een Modern Ontslagrecht...23 M 16. Flexcontracten en WWPremie...23 M 17. WW M 18. AOW Niet Afwachten maar Doorpakken...24 M 19. Wet Werken Naar Vermogen (WWNV)...24 M 20. Arbeidsmigratie naar Nederland...25 M 21. Bijstand...25 Moties, Overige Onderwerpen...26 M 22. Democratie Referendum...26 M 23. Opkomst Verkiezingen...26 M 24. Gekozen Burgemeester...27 M 25. (Excessief) drankgebruik jongeren

3 Voorwoord Strijdmakkers der JS, Congres Voor je ligt de eerste congreskrant voor het voorjaarscongres in Rotterdam. Allereerst wil ik alle afdelingen, werkgroepen en leden bedanken die voorstellen hebben ingediend. Het belooft wederom een mooi congres te gaan worden. Samen met de congrescommissie zijn we druk bezig met de voorbereidingen. Traditioneel kiest de JS haar nieuwe Landelijk Bestuur op het voorjaarscongres, dat betekent dat alle 7 posten vacant zijn. Daarnaast komen er ook vier plekken vrij in het presidium en is er één plaats beschikbaar in de beroepscommissie. In de aanloop van het congres zijn een aantal belangrijke data die je niet moet vergeten: 11 mei: kandidaatstelling Landelijk Bestuur, Presidium en Beroepscommissie 11 mei: amendementen 18 mei: tweede congreskrant 2 juni: congres Daarnaast is het vanaf nu ook mogelijk om je aan te melden voor dit congres. Je kan dit doen door het webformulier (http://bit.ly/voorjaarscongres) in te vullen. Het congresweekend kost je 25 voor het hele weekend en 15 voor één dag. Schrijf je in vóór 1 mei. Na 1 mei betaal je 30 voor het hele weekend. Lustrum De JS bestaat 35 jaar en viert dat op vrijdag 11 mei met een Feestelijk Forum en een spetterend lustrumfeest in Café Heffer te Amsterdam, vanaf uur. Het Feestelijk Forum, een inhoudelijke discussie onder leiding van JSvoorman Rick Jonker, bestaat uit Diederik Samsom, Hans Spekman, Felix Rottenberg en sidekick Jan Mulder! Daarnaast draait DJ Wouter de JS Top35, dus het belooft een geslaagde avond te worden, die tot in de kleine uurtjes duurt. De entree bedraagt 15 euro, zodat de drankjes (pils, wijn, fris) tussen 22:00 en 02:00 uur bij de prijs inbegrepen zijn. Café Heffer ligt op loopafstand van Amsterdam C.S. Klik hier om je aan te melden. Wees er snel bij, want vol is vol! Met strijdbare groet, Kolonel Tak Vicevoorzitter/secretaris Jonge Socialisten in de PvdA 3

4 Procedures Congres/Oproepen Algemeen Het congres heeft het hoogste gezag binnen de JS en komt tweemaal per jaar bijeen. Op het congres hebben alle aanwezige leden stemrecht (elk lid heeft één stem). Op het congres wordt de politiek inhoudelijke en organisatorische lijn van de JS bepaald. Dit gebeurt door discussie en uiteindelijk stemming over voorstellen in de vorm van resoluties, moties, beslispunten, wijzigingen van het huishoudelijk reglement en amendementen. Voorstellen op het congres De volgende voorstellen komen op het congres aan de orde: Resolutie: voorstel om een of meer standpunten van de standpunten database te wijzigen. Motie: inhoudelijk voorstel. Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (HR), andere reglementen en statuten. Beslispunt: organisatorisch voorstel dat niet kan worden opgenomen in een reglement omdat het niet gaat om een permanente wijziging van de organisatiestructuur. Tijdelijke motie: voorstel voor een politiek standpunt dat niet kan worden opgenomen in de standpunten database, omdat het op een of andere manier tijdelijk van aard is. Amendement: op bovengenoemde voorstellen kunnen amendementen (wijzigingsvoorstellen) worden ingediend. Door amendementen ontstaat discussie op het congres, aangezien er dan gekozen kan worden tussen verschillende voorstellen. Preadvies: als er een amendement wordt ingediend op een voorstel, mag de indiener van dat voorstel reageren. Zo wordt de discussie al vóór het congres op papier gevoerd. De preadviezen zijn opgenomen in de Tweede Congreskrant. De indiener van het voorstel kan aangeven of het amendement een verbetering is (preadvies om het amendement over te nemen), of juist niet (preadvies om het amendement af te wijzen). De indiener van het voorstel kan ook adviseren om het preadvies gewijzigd over te nemen. Actuele motie: een inhoudelijk voorstel over iets actueels. Een actuele motie kan worden ingediend door individuele leden, afdelingen, werkgroepen of het LB. Een actuele motie kan op het congres zelf nog worden ingediend, maar moet wel actueel zijn geworden na het sluiten van de termijn voor het indienen van tijdelijke moties. Naar het congres toe Het Landelijk Bestuur heeft de congresdatum tien weken voor het congres bekend gemaakt aan alle leden van de JS. Vervolgens konden zowel leden als afdelingen, werkgroepen en LB tot acht weken voor het congres congresvoorstellen indienen. In de eerste congreskrant die nu voor je ligt zijn al deze ingediende voorstellen gepubliceerd. Vanaf nu bestaat voor iedereen de mogelijkheid om tot 11 mei amendementen op de congresvoorstellen in te dienen. Meer uitleg hierover vind je onder het kopje Het schrijven van een amendement. Als alle amendementen binnen zijn, worden ze bekeken door de indieners van het betreffende voorstel en voorzien van een preadvies daarvoor hebben ze tot 15 mei de tijd. Twee weken voor het congres (18 mei) zal de tweede congreskrant worden rondgestuurd. Behalve de congresvoorstellen, staan hierin ook halfjaarverslagen van de huidige bestuursleden en het definitieve congresprogramma. De tweede congreskrant wordt gebruikt voor de discussies en stemmingen op het congres zelf. Het congres Het congres wordt voorgezeten door het presidium, dat uit vijf leden bestaat. Vier gekozen leden (en twee plaatsvervangers) en de secretaris van het landelijk bestuur. De namen van de presidiumleden zijn opgenomen in het namenoverzicht. Bij aanvang van het congres doet het presidium een voorstel voor de Congresagenda. Het Congres stelt deze zelf vast. Als je iets wil veranderen in de agenda kun je (mondeling) een ordevoorstel doen bij het agendapunt Vaststellen Congresagenda. Het schrijven van een amendement Voor de verwerking van de amendementen in de tweede congreskrant is het handig als er een uniforme stijl wordt gehanteerd. Dit zorgt ervoor dat de amendementen op de juiste plaats komen te staan en dat er duidelijkheid bestaat bij de bespreking ervan op het congres. Vandaar het verzoek amendementen in te dienen voor het daarvoor bestemde webformulier (http://bit.ly/voorjaarscongres). Spreekregels Bij elk stuk heeft eerst de indiener van het stuk het woord om een korte inleiding te geven. Daarna worden de amendementen behandeld. Als er meerdere amendementen zijn over dezelfde alinea, wordt het meest verstrekkende amendement als eerste behandeld. Bij elk amendement heeft eerst de indiener het woord. Vervolgens krijgen de leden het woord die daarvoor in een rij bij de microfoon zijn gaan staan (de sprekersrij). Ook krijgt het landelijk bestuur het woord en de indiener van het voostel. Het laatste woord is voor de indiener 4

5 van het amendement, daarna wordt er gestemd. Als er gediscussieerd en gestemd is over alle amendementen, volgt een discussie over het gehele, geamendeerde voorstel. De indieners van het voorstel kunnen het voostel dan nog intrekken. Nadat de indiener van het voorstel het laatste woord heeft gekregen, wordt er gestemd ver het voorstel. Het kan dus gebeuren dat na een uitgebreide discussie over amendementen het voorstel verworpen wordt. Over delen van voorstellen waarop geen amendement is ingediend, wordt in principe niet gesproken. Het presidium bepaalt de precieze spreekvolgorde. Het presidium deelt zondig spreektijd bij de behandeling van de voorstellen toe. Als een lid het niet eens is met de manier van discussievoeren, met de orde, kan dat lid een ordevoorstel doen (mondeling). Dit voorstel wordt dan onmiddellijk in behandeling genomen. Oproepen Aan het begin van het Congres worden leden gekozen voor de stemcommissie en de redactiecommissie. De stemcommissie is verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen, zowel bij de verkiezingen als bij stemmingen bij handopsteken. De redactiecommissie legt vast welke voorstellen en amendementen worden aangenomen en verworpen en wat de uiteindelijke tekst is van de aangenomen voorstellen (met alle amendementen erin verwerkt). Deze worden gepubliceerd in de derde congreskrant. De derde congreskrant wordt uitgebracht door de vicevoorzitter/secretaris en vastgesteld door het presidium. 5

6 Vacatures Landelijk Bestuur Wat vragen we van je? Samen met de andere bestuursleden ga je flink aan de bak. Van het organiseren van congressen tot het werven van nieuwe leden, van het strijden voor inhoudelijke punten tot het organiseren van scholingen en van het ondersteunen van afdelingen tot het opzetten van campagnes. Dit is slechts een kleine selectie, maar zoals je al kan zien is het geen bezigheid is die je er even bij doet. Hoe meer tijd je er in steekt, hoe meer je zelf uit het bestuursjaar kunt halen. Ook is het belangrijk dat je al wat ervaring hebt binnen de JS. Bij elke bestuursfunctie horen specifieke taken en verantwoordelijkheden. Die vind je verderop. Maar er zijn ook enkele punten, die voor het gehele bestuur gelden: Het bestuur houdt de politieke lijn van de JS in de gaten; Het bestuur maakt aan het begin van het jaar een jaarplan, je bent daarom beschikbaar in de zomer; Het bestuur zorgt voor een goede overdracht naar het volgende bestuur; Om die overdracht goed te laten verlopen, houdt iedereen een archief bij van relevante zaken en worden activiteiten geëvalueerd; Elk bestuurslid is minstens twee dagen in de week op kantoor aanwezig; Elk bestuurslid heeft de taak op activiteiten nieuwe leden aan te spreken en zorg te dragen voor een toegankelijke sfeer. 6

7 Fulltime Functies Voorzitter Het gezicht van de JS naar buiten; Samen met de politiek secretaris uitzetten van de politieke lijn en het in de gaten houden van de actualiteit; Samen met de vicevoorzitter de voortgang van de bestuursplannen in de gaten houden; Contacten onderhouden en opzetten met andere politieke jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties; Opzetten en coördineren van acties samen met andere politieke jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties; Adviserend lid partijbestuur PvdA; Contacten onderhouden met het partijbestuur en fractie; Verantwoordelijk voor coördinatie binnen het bestuur mbt campagne voor verkiezingen; Lid van het DB (Dagelijks Bestuur; bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester). Secretaris/Vicevoorzitter Samen met de voorzitter de voortgang van de bestuursplannen in de gaten houden; Afstemmen van werkzaamheden tussen bestuur en medewerker. Daarnaast contactpersoon voor de PvdA voor afstemming ondersteuning; Organiseren van het congressen en adviesraden; Lid van het presidium; Coördineert het maken van het jaarplan en jaarverslag; Coördineert overdracht en dossiervorming (bijvoorbeeld evaluaties van activiteiten); Planning van activiteiten en bijhouden van de jaaragenda; Voorbereiden van vergaderingen en beheren van notulen; Archiefbeheer; Vertrouwenspersoon in het bestuur en daarbuiten; Bijhouden van de account en het antwoorden van externe vragen; Bijhouden van de website met actuele informatie over activiteiten en oproepen uit vereniging en partij; Bijhouden van sociale media als Twitter, Hyves, Facebook en Linkedin ter promotie van vereniging en activiteiten; Procesmanagement van de LAVA; Verantwoordelijk voor de coördinatie van de doorontwikkeling van de website; Communicatie binnen de vereniging door middel van de kadermail; In de gaten houden van ledenadministratie (die door PvdA en de medewerker communicatie wordt gedaan); Lid van het DB (Dagelijks Bestuur; bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester). 7

8 Secretaris Politiek & Campagnes Uitzetten van de politieke lijn en het op de voet volgen van en inspelen op de actualiteit, samen met de voorzitter; Beïnvloeden van de politieke agenda door op creatieve manieren ons standpunt onder de aandacht te brengen; Zorgen voor genoeg mogelijkheden voor leden op inhoudelijk gebied actief te zijn bij de JS, zoals door het: 1. Organiseren van thematische bijeenkomsten voor leden; 2. Opzetten van inhoudelijke acties waar leden aan kunnen deelnemen; Vervangen van de voorzitter bij externe vertegenwoordiging; Ondersteunt de landelijk voorzitter bij het verspreiden van de politiek inhoudelijke boodschappen van de JS; Werkt samen met de voorzitter aan verkiezingscampagnes; Samen met het actie team werken aan campagnes en creatieve manieren om de JS zichtbaar te maken onder jongeren, door middel van gerichte (ludieke) acties; Bijhouden van sociale media als Twitter, Hyves, Facebook en Linkedin voor politieke uitingen namens de JS; Onderhoudt contacten met alle werkgroepen en is op de hoogte wat daar gebeurt; Ondersteunen van werkgroepen bij het organiseren van activiteiten; Aanmoedigen van (beginnende) werkgroepen om mooie initiatieven te ontplooien en deel te nemen aan landelijke activiteiten; Zorgen dat afdelingen/werkgroepen met elkaar ook ervaringen uitwisselen; Lid Campagne Actie Team. 8

9 Parttime Functies Penningmeester Verantwoordelijk voor de financiële positie en de uitgaven van de organisatie; het financieel beheer van de organisatie inclusief begroting en jaarrekening; Zorgdragen voor financiën van landelijke activiteiten en afhandeling aanvragen voor de activiteitensubsidie; Zorgen dat declaraties en facturen worden verwerkt en betaald; Onderhouden van contacten met andere relevante organisaties, zoals PvdA, BZK, CFI en andere PJO s, over financiële zaken; Het verkrijgen van zoveel mogelijk financiële middelen d.m.v. externe financiering van activiteiten en de donateursactie; Beheer van de bezittingen van de JS; Verantwoordelijk voor terugkoppeling over de financiële situatie van de organisatie; Het verzorgen van de afdelingsrekeningen en contacten met afdelingspenningmeester; Lid van het DB (Dagelijks Bestuur; bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester). Internationaal secretaris Onderhouden van contacten met organisaties en personen in het buitenland en internationale (georiënteerde) organen binnen Nederland; Organiseren van internationale activiteiten voor leden zoals debatten, masterclasses en reizen, samen met de werkgroep Internationaal Beleid; Samen met de voorzitter verantwoordelijk voor de politiek inhoudelijke lijn m.b.t. internationale onderwerpen, indien mogelijk op basis van signalen uit leden die actief zijn op internationaal gebied; Op de hoogte houden van leden en het betrekken van leden bij internationale bijeenkomsten die voor alle JSleden openstaan; Coördinatie en aansturing van de internationale vertegenwoordigers van de JS; 9

10 Bestuurslid Afdelingen & Trainingen Onderhoudt contacten met alle afdelingen en is op de hoogte wat daar gebeurt; Ondersteunen van afdelingen bij het organiseren van activiteiten; Aanmoedigen van (beginnende) afdelingen om mooie initiatieven te ontplooien en deel te nemen aan landelijke activiteiten; Zorgen dat afdelingen met elkaar ook ervaringen uitwisselen; Voldoende mogelijkheden geven aan afdelingen om aan de slag te gaan met landelijke politieke thema s die zich lenen voor een activiteiten op afdelings of werkgroepniveau; Organisatie van scholingsactiviteiten voor de JS Academie in samenwerking met de PvdA; Organiseren van twee PITweekenden. Bestuurslid Leden Ondersteunt en motiveert groepen leden die (op lokaal niveau) buiten bestaande structuren om activiteiten willen organiseren; Verwelkomen van nieuwe leden (o.a. met nieuwe leden dagen); Samen met de ondersteuning vanuit de PvdA opzetten van gerichte ledenwerf activiteiten, eventueel in samenwerking met andere politieke jongerenorganisaties; Je organiseert de zomertour langs introductieweken van universiteiten en hogescholen; Je beantwoordt vragen van leden hoe ze actief kunnen worden binnen de vereniging en je fungeert als aanspreekpunt; Je houdt informatie bij over actieve leden binnen de JS en zorgt voor mogelijke doorstroom van leden in verschillende geledingen van de vereniging en de partij; Verantwoordelijk voor vrijwilligersmanagement; leden bellen, sms en etc; Motiveert, activeert en werft leden om deel te nemen aan acties; Organiseert ledenwerfcampagnes; Lid Campagne Actie Team. Je kan je kandideren tot en met 11 mei door een motivatiebrief te sturen naar 10

11 Presidium We zijn op zoek naar vier mensen voor het presidium die twee maal per jaar een extra rol voorafgaand en tijdens het congres willen vervullen. Als presidiumlid houd je je in overleg met de secretaris/vicevoorzitter bezig met het samenstellen van de congreskranten, het vaststellen van het congresprogramma, het vervullen van een vertrouwensrol op het congres bij eventuele problemen en het voorzitten van het congres zelf. Daarnaast zijn er zaken als de adviesraad, die tevens door een presidiumlid worden voorgezeten. Ook beslecht het presidium geschillen in de vereniging. Kandideren kan tot 11 mei door een brief te sturen naar Beroepscommissie Binnen de JS is er een beroepscommissie, die kan helpen bij het oplossen van conflicten. De afgelopen jaren is daar echter nooit gebruik van gemaakt. De Commissie bestaat uit drie mensen. Momenteel zijn op zoek naar twee nieuwe leden. Kandideren kan tot 11 mei door een brief te sturen naar 11

12 Beslispunten B 1. JS de straat op en de wijk in Indiener: Afdeling Utrecht Vorig jaar heeft onze vereniging, met de ondertekening van een convenant met de PvdA, de fundamentele keuze gemaakt meer activistisch te worden. Dat is een essentiële keuze, en die moet ook veel zichtbaarder worden, bijvoorbeeld op de halfjaarlijkse congressen van de JS. Het is belangrijk dat we als JS onze handen uit de mouwen steken. Het is goed als jongeren vaker geconfronteerd worden met de mensen, situaties en organisaties waar wij als sociaaldemocraten voor opkomen en over spreken. Wij moeten niet alleen praten over dat het beter moet, wij moeten beter doen. Daarom besluit het Congres dat vanaf nu tijdens alle congressen een campagneactie of anderszins activistisch onderdeel georganiseerd wordt. De organiserende afdeling zal in overleg met het landelijk bestuur het moment en de invulling bepalen. B 2. Lava: the next generation Indiener: Afdeling Utrecht Vorig jaar zijn we begonnen met de modernisering van de Lava door middel van een complete nieuwe opmaak. Nu is het tijd voor de volgende stap: we moeten ieder lid de keuze voorleggen tussen een digitale of papieren versie van de Lava. Het is dus tijd om de Lava ook digitaal aan te bieden. Er zijn inmiddels vele organisaties die dit zo doen. Door ons ledenblad ook digitaal aan te bieden gaan we niet alleen met onze tijd mee, maar helpen we ook het milieu een handje door de papierbesparing. Daarnaast zal de vermindering van portokosten de JS ook een verlaging van de kosten van de Lava opleveren. Dus besluit het congres van de Jonge Socialisten in de PvdA dat het landelijk bestuur alle leden binnen een half jaar moet benaderen met het voorstel de Lava digitaal te ontvangen. B 3. Moddergooien Indiener: Afdeling Den Haag Leiden De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, er geruchten de ronde doen waarin wordt beweerd dat er binnen de JS spelletjes gespeeld worden met de kandidaten voor het LB als lijdend voorwerp; dit, buiten beschouwing gelaten of deze geruchten op waarheden berusten, nooit de bedoeling kan zijn en dat we als vereniging moeten streven naar een eerlijke en vooral leuke verkiezingsstrijd Besluit dat: het komend jaar kandidaten niet bekend mogen maken dat zij zich kandidaat stellen voor een door het congres te benoemen functie vóór sluiting van de kandidaatstellingstermijn. Hiermee hopen wij te voorkomen dat er al lang van te voren politieke spelletjes worden gespeeld om kandidaten voor het LB in diskrediet te brengen. 12

13 Resoluties R 1. Europa Indiener: Afdeling Amsterdam 1. Algemeen 1.1 De Europese Unie is een uniek project in de wereldgeschiedenis. Nog nooit werd er zo hecht en grootschalig samengewerkt en nog nooit kenden de lidstaten van de EU een periode van vrede die zo lang aanhield. En precies daarom moeten we niet onze kop in het zand steken nu de Europese Unie meer dan ooit onder druk staat. Want als de huidige koers wordt voortgezet, ligt mislukking op de loer. 1.2 De EU staat op steeds grotere afstand van de burgers in de verschillende lidstaten. Een grote meerderheid van de burgers in de lidstaten voelt zich weinig verbonden met de EU. Er is geen sprake van een Europese identiteit, behalve bij een kleine groep kosmopolieten, voor wie vooral de voordelen zichtbaar zijn. 1.3 Tegelijkertijd speelt de EU een steeds grotere rol in de maatschappij en de nationale politiek. Dit wordt mede veroorzaakt door de onduidelijke afbakening van het takenpakket van de Europese Unie. Die zorgt voor een situatie waarin Brussel als vanzelf steeds meer macht naar zich toetrekt. Maar ook doordat Europa te veel is benaderd als ideaal, in plaats van een middel om gezamenlijke doelen te bereiken. 1.4 De JS ziet de EU niet als doel op zich en is dan ook geen voorstander van een Europese federatie. 1.5 De EU is een middel om ons te wapenen tegen de grote uitdagingen van deze tijd, waartegen nationale staten alleen niet meer bestand zijn, zoals economische globalisering, milieuvervuiling, energie en immigratie. 1.6 De JS wil een Europese Unie waar niet de markt, maar de mens centraal staart. Een unie waarvan alle landen beter worden en niet slechts een aantal individueel sterke landen. Maar voordat dat zover is moet een aantal tekortkomingen hersteld worden en de taken van de EU helder afgebakend worden. 1.7 De EU is een project geworden waar de interne markt veel teveel op nummer één lijkt te staan. Waar de EU een tegenkracht tegen globalisering en de macht van de financiële markten zou kunnen zijn, is ze in plaats daarvan eerder een speelbal van die krachten. Een onwenselijke situatie voor sociaaldemocraten! 2. Democratie 2.1 Eén van de grootste tekortkomingen van de EU is het gebrek aan democratische legitimiteit. De Europese Commissie wordt niet democratisch en transparant gekozen en de Europarlementariërs zijn vaak wereldvreemd, hebben weinig binding met hun eigen land en worden bovendien maar door een klein gedeelte van de stemgerechtigden gekozen. 2.2 De JS vindt dat de Europese Commissie rechtstreeks gekozen moet worden door het Europees Parlement. 2.3 Het Europees Parlement dient op zijn beurt samengesteld te worden door nationale parlementariërs, die door de verschillende fracties afgevaardigd worden. Daarmee herwint het Europees Parlement zijn legitimiteit en hebben Europarlementariërs beter in de gaten wat er in landen speelt. 2.4 Een ander democratisch probleem is het Europese hof van justitie. Door een onduidelijke afbakening van bevoegdheden, heeft ze en neemt ze de ruimte de zeggenschap van de Europese Unie uit te breiden bij haar uitspraken, zonder dat landen en kiezers daar enige zeggenschap over hebben. 2.5 De JS pleit voor een nieuw verdrag waarin de bevoegdheden van de Europese Unie duidelijker worden afgebakend en de speelruimte van het hof wordt verkleind. 3. Begrotingsbeleid 3.1 De EU vormt een sterk economisch blok, maar bij individuele lidstaten kan het mis gaan, waarbij de hele Eurozone opdraait voor slecht beleid dat is gevoerd in zulke landen. De EU moet zich er daarom van kunnen verzekeren dat lidstaten een verstandig economisch beleid voeren. 3.2 Het huidige begrotingspact, dat voor elk land in elke situatie dezelfde begrotingsnormen stelt, werkt echter averechts. Door een land in een recessie extra te laten bezuinigen, op straffe van sancties, wordt een crisis dieper en brokkelt het draagvlak voor de euro af. 3.3 De JS vindt dat er een nieuw en anticyclisch begrotingspact komen. Dit pact moet gebaseerd zijn op dezelfde begrotingsnormen als het verdrag van Maastricht, maar ook voorzien ook in een structurele oplossing voor crises. 13

14 3.4 De EMUlidstaten moeten in goede tijden automatisch bijdragen aan een Europees noodfonds (tot een toereikend bedrag is bereikt), dat in het geval van een crisis gebruikt kan worden om probleemlanden van krediet te voorzien. 3.5 In ruil voor steun uit het Europees noodfonds zou de EU mogen eisen dat een land hervormt om haar concurrentiepositie en toekomstperspectief te verbeteren. 4. Interne Markt 4.1 De interne markt heeft ons als exportland bijzonder veel welvaart gebracht en is een belangrijk onderdeel van de Europese Unie. 4.2 Maar te vaak staat de interne markt bij de commissie en het Europese hof op nummer één en moeten andere zaken daar voor wijken, omdat er sprake zou zijn van valse concurrentie. Denk bijvoorbeeld aan het inperken van de vrijheid van woningbouwcorporaties. 4.3 Ook als het gaat om de zorg en sociale zekerheid gaan er geluiden op dit Europees te regelen, aangezien we één markt zijn. 4.4 De JS vindt bemoeienis van de Europese Unie met zorg, huisvesting en sociale zekerheid een slechte ontwikkeling omdat de verschillen tussen landen te groot zijn. 4.5 In een nieuw verdrag moet geregeld worden dat de zorg, huisvesting en sociale zekerheid primair het domein zijn van de lidstaten. Bovendien moeten principes als goede huisvesting en bestaanszekerheid boven de interne markt gesteld kunnen worden. 5. Financiële Markten 5.1 Financiële markten opereren internationaler en sneller dan ooit tevoren. Nationale maatregelen zorgen slechts voor verplaatsing van de problemen en ook nog voor banenverlies in het betreffende land. De politiek heeft de grip op financiële markten dan ook totaal verloren. 5.2 Onder druk van financiële markten zijn met name ZuidEuropese landen gedwongen rechtse bezuinigingsoperaties te ondergaan en soms zelfs om hun regeringsleider te vervangen. 5.3 Om deze ontwikkeling tegen te gaan, wil de JS de financiële markten op Europees niveau te lijf gaan. 5.4 De JS is van mening dat uniforme Europese regels voor de financiële sector hard nodig zijn. 5.5 De JS pleit allereerst voor een verbod op ingewikkelde derivaten. Daarnaast wil de JS hogere kapitaaleisen, splitsing van nuts en zakenbanken en het verkleinen van banken die too big to fail zijn. 6. Buitenland en Defensie 6.1 Overdracht van bevoegdheden op het gebied van buitenlands beleid en defensiebeleid zijn over het algemeen de eerste tekenen van de overstap naar een federatie. 6.2 De JS vindt zowel op het gebied van buitenlands beleid als defensiebeleid het onverstandig om nationale bevoegdheden over te dragen naar het niveau van de Europese Unie, ookal lijkt dit verstandig gezien de huidige Europese situatie. 6.3 Zolang bij de bevolking in de lidstaten van de EU geen draagvlak bestaat voor een dergelijke ontwikkeling, moet hier niet aan begonnen worden. 6.4 Democratie gaat boven al het andere en daarom is het niet te legitimeren om op dit moment buitenlands beleid en/of defensiebeleid in Brussel onder te brengen. 6.5 De JS ziet echter ook dat Europese landen op het gebied van buitenlands beleid vaak tegen elkaar uitgespeeld worden. De landen van de EU hebben, op internationaal gebied, daarom minder macht dan wanneer ze vaker één Europees blok zouden vormen. 6.6 De EU heeft een hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid maar deze functie stelt weinig voor. 6.7 Volgens de JS zouden individuele lidstaten de hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid vaker moeten betrekken bij (belangrijke) diplomatieke contacten. Als alle lidstaten dat consequent doen, dan kan Europa haar beleid beter afstemmen en meer bereiken, via 14

15 democratische weg. 7. Energie en Klimaat 7.1 Het klimaat verandert en de wereldwijde voorraad fossiele brandstoffen krimpt zienderogen. Beide problemen zijn per definitie grensoverschrijdend en daarom is het onverstandig om dat beleid over te laten aan de individuele lidstaten. 7.2 De JS vindt het daarom noodzakelijk te komen tot één Europees energiebeleid. Op die manier zijn we minder afhankelijk van (politiek) instabiele en onbetrouwbare staten als Rusland en de oliestaten in het MiddenOosten. 7.3 De nadruk van dit Europees energiebeleid moet liggen op duurzame energie. 7.4 De JS pleit voor de aanleg van een Europees energienetwerk waarmee energieoverschotten gemakkelijk tussen Europese landen getransporteerd kunnen worden. 7.5 Ook moet de EU een gemeenschappelijk klimaatbeleid voeren, met hoge ambities om onze CO2 uitstoot terug te dringen, zodat de EU weer een voorbeeldfunctie voor de rest van de wereld vervuld. 8. Migratie en Ontwikkelingshulp 8.1 Door het vrije verkeer van personen in de EU is migratie is een onderwerp geworden dat heel Europa aangaat, maar elk land heeft verschillende problemen en verschillende oplossingen. 8.2 De JS vindt dat het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie gematigd moeten worden omdat het solidair lijkt, maar dat het niet altijd is. 8.3 Door het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie komt de sociale zekerheid van ontvangende landen onder zware druk te staan. Bovendien zorgt het vrije verkeer van werknemers voor niet te onderschatten problematiek op het gebied van huisvesting, die grote steden vaak niet aankunnen. 8.4 Het is niet mogelijk om EUburgers te verplichten om in te burgeren en de taal te leren, wat niet zelden problemen veroorzaakt. 8.5 De JS vindt dat het mogelijk moet zijn om inburgering te verplichten voor migranten van binnen de Europese Unie en arbeidsmigratie binnen EU te reguleren. Dit kan mogelijk gerealiseerd worden door samen met alle betrokkenen werkgevers, werknemers en lokale bestuurders per jaar te beslissen hoeveel werknemers een land aan kan. 8.6 De JS vindt dat er één Europees migratiebeleid nodig is, zodat immigranten overal dezelfde regels tegenkomen en iedereen evenveel kans heeft dat op een geslaagde asielaanvraag in Europa. Een gemeenschappelijk beleid doet het probleem verdwijnen dat landen met soepelere regels veel meer aanvragen krijgen dan landen met strenge regels. 8.7 Op dit moment zijn de zuidelijke landen disproportioneel verantwoordelijk voor de opvang van migranten. Deze landen kunnen dat niet aan, vooral wanneer er een piek ontstaat in migratie. Dit resulteert in onmenselijke omstandigheden in overvolle opvangcentra. 8.8 De JS is van mening dat allen landen migranten moeten opvangen wanneer dit nodig is om in Europa een goede en humane opvang te garanderen. 8.9 De JS vindt dat de EU ook een verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat mensen van buiten de EU minder graag naar ons toe willen komen Solidariteit stopt niet bij de buitengrenzen van Europa. Door importheffingen creëren we een oneerlijke markt waardoor het voorontwikkelingslanden praktisch onmogelijk wordt gemaakt om te exporteren naar de EU De JS vindt het hypocriet om aan de ene kant miljarden euro s naar ontwikkelingslanden te sturen maar aan de andere kant deze landen niet de gelegenheid te bieden om zelf een sterke economie op te bouwen De JS pleit met het oog op ontwikkelingslanden voor het afschaffen van importheffingen, ondanks dat het een grote bron van inkomsten is Landbouwsubsidies stellen een relatief klein groepje Europese boeren in staat om winst te behalen uit de landbouw. Jammer genoeg zijn zowel de Europese burgers als boeren in ontwikkelingslanden hier de dupe van. De Europese burger betaalt bakken met geld aan landbouwsubsidie en boeren in ontwikkelingslanden kunnen niet naar Europa exporteren door de kunstmatig laag gehouden prijzen. 15

16 8.14 De JS pleit vanuit dit perspectief voor de afschaffing van landbouwsubsidies. 9. Conclusie 9.1 Samengevat pleit de JS voor een Europese Unie met meer democratie, minder neoliberalisme en helder afgebakende taken. 9.2 De Europese Unie moet zich bezig houden met het aanpakken van de financiële sector, energie, klimaat en migratie, maar zijn handen afhouden van de sociale zekerheid, zorg en huisvesting in haar lidstaten. 9.3 De EU moet een sterke interne markt kennen, maar deze moet beleidsmatig niet altijd op nummer één staan. 9.4 De EU moet lidstaten meer grip geven op het vrij verkeer van personen en protectionistische landbouwsubsidies afschaffen. 9.5 Kortom: De EU moet een unie zijn van soevereine staten die klaar is voor de toekomst! 16

17 Moties, Europa M 1. Nieuwe Energie voor Europa Indiener: Afdeling Arnhem Nijmegen De JS, in congres bijeen te Rotterdam, Constaterende dat een toenemend aantal, vooral zuidelijke, Europese lidstaten wegzakt in ernstige schulden en economische recessie; in een aantal van deze lidstaten de werkloosheid, vooral de jeugdwerkloosheid, oploopt; dat de lidstaten van de EU voor hun energievoorziening nog vooral afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers; dat de vraag naar energie alleen maar zal stijgen; de traditionele bronnen van (fossiele) energie opraken; Overwegende dat solidaire investeringen in de zuidelijke lidstaten nodig zijn om de Europese economie sterker te maken; deze investeringen gericht moeten zijn op het creëren van arbeidsplaatsen; investeringen in duurzame energie deze twee zaken kunnen leveren, alsmede een grote nieuwe bron van hernieuwbare energie; we hiermee de energieafhankelijkheid van Europa kunnen vergroten en haar economie duurzamer, sterker en socialer kunnen maken; dat de landbouwsubsidies in de huidige vorm protectionisme, overproductie van voedsel, en armoede in de Derde Wereld in de hand werken; Besluit het standpunt in te nemen dat de Europese landbouwsubsidies in huidige vorm moeten worden omgebogen naar duurzame investeringen in hernieuwbare energiebronnen in de zuidelijke lidstaten. Daarmee wordt de Europese Unie economisch duurzamer, sterker en socialer. M 2. EUvervoersverbod voor Dieren Indiener: Werkgroep Duurzaamheid De JS heeft uitgesproken dat dierenwelzijn altijd moet prevaleren; Tijdens langdurig transport het welzijn en de gezondheid van de dieren sterk in gedrang komt. Een algeheel transportverbod voor dieren van max 250 km per dag bijdraagt aan dierenwelzijn; Een algeheel transportverbod voor dieren van max 250 km per dag bijdraagt aan het verminderen van transporten en daarmee de CO2uitstoot. Besluit dat: Er een Europese limiet komt op het vervoeren van dieren van 250 km per dag. 250 km is ongeveer 3 uur. Hiermee moet elke 'normale' bestemming (dierenarts, slachthuis, wedstrijd, koper) kunnen worden bereikt. M 3. EU in de VN Indiener: Afdeling Arnhem Nijmegen De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, Constaterende dat Op dit moment twee permanente zetels in de VN Veiligheidsraad bezet worden door Europese landen (Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). Deze verdeling geen recht doet aan de huidige mondiale machtsverhoudingen. De EU geen zetel in de Veiligheidsraad heeft. Deze wijziging alleen kan worden doorgevoerd indien de algemene vergadering met een 2/3 meerderheid en de Veiligheidsraad met 9/15 meerderheid instemt (met de afwezigheid van een veto van één van de permanente leden). 17

18 Overwegende dat Ondanks deze procedure meer recht gedaan moet worden aan de mondiale machtsverhoudingen De EU een belangrijke speler dient te worden op het wereldtoneel Besluit van mening te zijn dat er binnen de EU voor moet worden gepleit dat Frankrijk en GrootBrittannië hun permanente zetel in de Veiligheidsraad moeten opgeven ten faveure van een permanente zetel voor de EU En gaat over tot de orde van de dag M 4. EU Energieonafhankelijk Indiener: Werkgroep Duurzaamheid Constaterende dat De Europese Unie ruim 50% van haar energie importeert en dit aandeel stijgt; De EU een kwart van haar gas uit Rusland haalt, en Rusland al eerder de gaskraan heeft dichtgedraaid; De EU sterk afhankelijk is van olieproducerende landen in instabiele regio's; De wereldwijde olie en gasvoorraden slinken met prijsstijgingen als gevolg; Overwegende dat Een betrouwbare energievoorziening van levensbelang is; Geopolitieke verhoudingen als gevolg van de dreigende olieschaarste op scherp zullen komen te staan; Oliebelangen vaak belangrijker worden geacht dan mensenrechten; Er in geheel Europa voldoende capaciteit is om elektriciteit en warmte te winnen uit zon, wind, getijden, waterkracht, geothermie en biomassa; Europa nog veel mogelijkheden heeft voor energiebesparing; Besluit dat de EU zo snel mogelijk onafhankelijk moet zijn van energiebronnen buiten Europa Geen oorlogen om olie of gas. Geen spelletjes van Rusland, Saudi Arabië e.d. Geen oneindig stijgende prijzen. Over 50 jaar ook nog een wasmachine en een warm huis. M 5. Europese Raad Indiener: Afdeling Den Haag Leiden De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, de Europese Raad het besluitvormingsproces niet bevordert maar eerder tegenwerkt. de soevereiniteit van de lidstaten binnen de EU ook zonder Raad gewaarborgd kan blijven het bureaucratisch proces vele malen sneller kan verlopen als de Raad er niet zou zijn. Besluit van mening te zijn dat de Europese Raad moet worden afgeschaft en de Europese Commissie diens bevoegdheden overneemt in samenwerking met het Europees Parlement. En gaat over tot de orde van de dag. 18

19 M 6. Europees Leger Indiener: Afdeling Den Haag Leiden De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, een leger onder bewind van de EU lidstaten tezamen niet toegestaan is onder de huidige V.N. regels. de Jonge Socialisten voor een gezamenlijk EU leger pleiten; Besluit van mening te zijn dat de EU een uitzonderingspositie bij de V.N. moet verzoeken teneinde een gezamenlijk leger op de kunnen richten. En gaat over tot de orde van de dag. M 7. Europese Democratie Indiener: Landelijk Bestuur Nederlanders en met hen ook andere inwoners van de Europese Unie zich niet vertegenwoordigd voelen door de politici in Brussel; De Europese samenwerking te maken heeft met een groot democratisch tekort (gebrek aan steun vanuit de bevolking); Het Europese project nooit kan slagen zonder de steun van haar inwoners. Europese samenwerking nodig is om in deze globaliserende wereld grote uitdagingen als economische globalisering en migratie het hoofd te bieden; Inwoners van de Europese Unie niet bereid zijn hun eigen nationaliteit / identiteit op te geven om een Europese Federatie te vormen; De Nederlandse identiteit vorm moet krijgen binnen een groot Europa; De Nederlandse kiezer weer moet kunnen begrijpen waar de Europese Unie nuttig voor is; Europarlementariërs en Eurocraten de neiging hebben om op alle onderwerpen inspraak te willen hebben of beleid te willen creëren; De Europese Unie een unie moet zijn die bovenal stabiliteit en economische groei brengt. Besluit dat: Het Europees Parlement verkozen wordt door centrale verkiezingen, zonder nationale districten en met Europese kieslijsten; Het Europees Parlement op basis van een meerderheid de Europese Commissie benoemd; De Europese Commissie over slechts een beperkt aantal onderwerpen volledig bevoegd is: o Landbouwbeleid o Immigratie o Handelsbeleid o Duurzaamheidsbeleid o Uitgifte van Europese Obligaties De Europese Commissie geen zeggenschap heeft over de volgende terreinen en dat voorts de nationale parlementen hierover zelf mogen beslissen: o Onderwijs o Sociale zekerheid o Zorg o Privatisering van overheidsbedrijven 19

20 M 8. Indiener: Landelijk Bestuur Hervorming Stabiliteitspact Landen die deel uitmaken van de Eurozone een schaatsschuld van maximaal 60% van hun Bruto Binnenlands Product (BBP) mogen hebben; Het overheidstekort voor die landen niet boven de 3% van hun BBP uit mag stijgen; Er momenteel veel landen zijn met te hoge tekorten en staatschulden; Het van groot belang is dat de financiële stabiliteit van de Euro gewaarborgd blijft; De JS al reeds voor Euro Obligaties is; In economisch benarde tijden investeren in groei nodig is om er weer bovenop te komen; Investeringen in groei over het algemeen ten koste gaat van de overheidsbegroting; Landen in economisch goede tijden hun staatschuld moeten afbouwen; Landen moeten kunnen sparen voor economisch zwaardere tijden. Besluit dat: Landen met een staatsschuld van minder dan 60% niet hoeven te voldoen aan de 3% norm. M 9. Kennis is Macht Indiener: Landelijk Bestuur de kennis over de Europese Unie onder alle lagen van de bevolking te wensen overlaat de leiders van de EU te lang weinig openheid van zaken hebben gegeven over het "Europese project". veel burgers van de EU hierdoor afkeer hebben gekregen van het project hierdoor twee onoverbrugbare kampen lijken te ontstaan die van de eurofoben en eurofielen niemand hier ook maar iets mee opschiet meer kennis over het algemeen leidt tot meer inlevingsvermogen waardoor het gemakkelijker wordt standpunten van de verschillende Europese lidstaten te begrijpen er bovendien meer begrip ontstaat voor de EU Besluit dat: er in middelbaar onderwijs veel meer aandacht moet komen voor de Europese Unie bij de vakken geschiedenis, maatschappijleer en economie leden van het Europees Parlement zich veel meer moeten inzetten om de EU een gezicht te geven in de lidstaten, met 754 leden moet dat lukken. 20

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26 V O O R E E N E U R O P A D A T W E R K T 28okt ober2013 / ont wer pver ki ez i ngs pr ogr amma Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uit de crisis Financiële sector gezond en dienstbaar maken 5 Een stabiele munt,

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Economie is prioriteit 3 Een Europa van meerdere snelheden en bestemmingen 4 Effectieve belangenbehartiging

Nadere informatie

VAN WAARDE SOCIAAL-DEMOCRATIE VOOR DE 21STE EEUW

VAN WAARDE SOCIAAL-DEMOCRATIE VOOR DE 21STE EEUW Resolutie VAN WAARDE SOCIAAL-DEMOCRATIE VOOR DE 21STE EEUW INHOUDSOPGAVE Preambule 5 1. Geactualiseerde opvattingen over economie, staat en gemeenschap 9 1.1 Rijnland 2.0: maak de omslag van welvaartseconomie

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012 Bruggen slaan Regeerakkoord VVD - PvdA 29 oktober 2012 Bruggen slaan VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen

Nadere informatie

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch Voorwoord Partijvoorzitter Congresinformatie C100 1 november 2014 Welkom Beste Democraten, Van harte welkom

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Politiek in Nederland

Politiek in Nederland Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Het land heeft ook een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Nederland is ook een parlementaire democratie.

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Redactie: Joost van Genabeek, Rob Gründemann en Cees Wevers De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

Nadere informatie

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving.

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving. 12/2012 Loslaten in vertrouwen Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Loslaten in vertrouwen Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving December 2012 Rob Profiel De Raad voor het openbaar

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie