Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten..."

Transcriptie

1 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten B 1. JS de straat op en de wijk in B 2. Lava: the next generation B 3. Moddergooien Resoluties R 1. Europa Moties, Europa M 1. Nieuwe Energie voor Europa M 2. EUvervoersverbod voor Dieren M 3. EU in de VN M 4. EU Energieonafhankelijk...18 M 5. Europese Raad...18 M 6. Europees Leger M 7. Europese Democratie M 8. Hervorming Stabiliteitspact M 9. Kennis is Macht Moties, Arbeidsmarkt M 10. Flexwerkers bij de Overheid M urige Werkweek M 12. ZZP ers M 13. Belast Consumptie...22 M 14. Onderkant Arbeidsmarkt...22 M 15. Naar een Modern Ontslagrecht...23 M 16. Flexcontracten en WWPremie...23 M 17. WW M 18. AOW Niet Afwachten maar Doorpakken...24 M 19. Wet Werken Naar Vermogen (WWNV)...24 M 20. Arbeidsmigratie naar Nederland...25 M 21. Bijstand...25 Moties, Overige Onderwerpen...26 M 22. Democratie Referendum...26 M 23. Opkomst Verkiezingen...26 M 24. Gekozen Burgemeester...27 M 25. (Excessief) drankgebruik jongeren

3 Voorwoord Strijdmakkers der JS, Congres Voor je ligt de eerste congreskrant voor het voorjaarscongres in Rotterdam. Allereerst wil ik alle afdelingen, werkgroepen en leden bedanken die voorstellen hebben ingediend. Het belooft wederom een mooi congres te gaan worden. Samen met de congrescommissie zijn we druk bezig met de voorbereidingen. Traditioneel kiest de JS haar nieuwe Landelijk Bestuur op het voorjaarscongres, dat betekent dat alle 7 posten vacant zijn. Daarnaast komen er ook vier plekken vrij in het presidium en is er één plaats beschikbaar in de beroepscommissie. In de aanloop van het congres zijn een aantal belangrijke data die je niet moet vergeten: 11 mei: kandidaatstelling Landelijk Bestuur, Presidium en Beroepscommissie 11 mei: amendementen 18 mei: tweede congreskrant 2 juni: congres Daarnaast is het vanaf nu ook mogelijk om je aan te melden voor dit congres. Je kan dit doen door het webformulier ( in te vullen. Het congresweekend kost je 25 voor het hele weekend en 15 voor één dag. Schrijf je in vóór 1 mei. Na 1 mei betaal je 30 voor het hele weekend. Lustrum De JS bestaat 35 jaar en viert dat op vrijdag 11 mei met een Feestelijk Forum en een spetterend lustrumfeest in Café Heffer te Amsterdam, vanaf uur. Het Feestelijk Forum, een inhoudelijke discussie onder leiding van JSvoorman Rick Jonker, bestaat uit Diederik Samsom, Hans Spekman, Felix Rottenberg en sidekick Jan Mulder! Daarnaast draait DJ Wouter de JS Top35, dus het belooft een geslaagde avond te worden, die tot in de kleine uurtjes duurt. De entree bedraagt 15 euro, zodat de drankjes (pils, wijn, fris) tussen 22:00 en 02:00 uur bij de prijs inbegrepen zijn. Café Heffer ligt op loopafstand van Amsterdam C.S. Klik hier om je aan te melden. Wees er snel bij, want vol is vol! Met strijdbare groet, Kolonel Tak Vicevoorzitter/secretaris Jonge Socialisten in de PvdA 3

4 Procedures Congres/Oproepen Algemeen Het congres heeft het hoogste gezag binnen de JS en komt tweemaal per jaar bijeen. Op het congres hebben alle aanwezige leden stemrecht (elk lid heeft één stem). Op het congres wordt de politiek inhoudelijke en organisatorische lijn van de JS bepaald. Dit gebeurt door discussie en uiteindelijk stemming over voorstellen in de vorm van resoluties, moties, beslispunten, wijzigingen van het huishoudelijk reglement en amendementen. Voorstellen op het congres De volgende voorstellen komen op het congres aan de orde: Resolutie: voorstel om een of meer standpunten van de standpunten database te wijzigen. Motie: inhoudelijk voorstel. Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (HR), andere reglementen en statuten. Beslispunt: organisatorisch voorstel dat niet kan worden opgenomen in een reglement omdat het niet gaat om een permanente wijziging van de organisatiestructuur. Tijdelijke motie: voorstel voor een politiek standpunt dat niet kan worden opgenomen in de standpunten database, omdat het op een of andere manier tijdelijk van aard is. Amendement: op bovengenoemde voorstellen kunnen amendementen (wijzigingsvoorstellen) worden ingediend. Door amendementen ontstaat discussie op het congres, aangezien er dan gekozen kan worden tussen verschillende voorstellen. Preadvies: als er een amendement wordt ingediend op een voorstel, mag de indiener van dat voorstel reageren. Zo wordt de discussie al vóór het congres op papier gevoerd. De preadviezen zijn opgenomen in de Tweede Congreskrant. De indiener van het voorstel kan aangeven of het amendement een verbetering is (preadvies om het amendement over te nemen), of juist niet (preadvies om het amendement af te wijzen). De indiener van het voorstel kan ook adviseren om het preadvies gewijzigd over te nemen. Actuele motie: een inhoudelijk voorstel over iets actueels. Een actuele motie kan worden ingediend door individuele leden, afdelingen, werkgroepen of het LB. Een actuele motie kan op het congres zelf nog worden ingediend, maar moet wel actueel zijn geworden na het sluiten van de termijn voor het indienen van tijdelijke moties. Naar het congres toe Het Landelijk Bestuur heeft de congresdatum tien weken voor het congres bekend gemaakt aan alle leden van de JS. Vervolgens konden zowel leden als afdelingen, werkgroepen en LB tot acht weken voor het congres congresvoorstellen indienen. In de eerste congreskrant die nu voor je ligt zijn al deze ingediende voorstellen gepubliceerd. Vanaf nu bestaat voor iedereen de mogelijkheid om tot 11 mei amendementen op de congresvoorstellen in te dienen. Meer uitleg hierover vind je onder het kopje Het schrijven van een amendement. Als alle amendementen binnen zijn, worden ze bekeken door de indieners van het betreffende voorstel en voorzien van een preadvies daarvoor hebben ze tot 15 mei de tijd. Twee weken voor het congres (18 mei) zal de tweede congreskrant worden rondgestuurd. Behalve de congresvoorstellen, staan hierin ook halfjaarverslagen van de huidige bestuursleden en het definitieve congresprogramma. De tweede congreskrant wordt gebruikt voor de discussies en stemmingen op het congres zelf. Het congres Het congres wordt voorgezeten door het presidium, dat uit vijf leden bestaat. Vier gekozen leden (en twee plaatsvervangers) en de secretaris van het landelijk bestuur. De namen van de presidiumleden zijn opgenomen in het namenoverzicht. Bij aanvang van het congres doet het presidium een voorstel voor de Congresagenda. Het Congres stelt deze zelf vast. Als je iets wil veranderen in de agenda kun je (mondeling) een ordevoorstel doen bij het agendapunt Vaststellen Congresagenda. Het schrijven van een amendement Voor de verwerking van de amendementen in de tweede congreskrant is het handig als er een uniforme stijl wordt gehanteerd. Dit zorgt ervoor dat de amendementen op de juiste plaats komen te staan en dat er duidelijkheid bestaat bij de bespreking ervan op het congres. Vandaar het verzoek amendementen in te dienen voor het daarvoor bestemde webformulier ( Spreekregels Bij elk stuk heeft eerst de indiener van het stuk het woord om een korte inleiding te geven. Daarna worden de amendementen behandeld. Als er meerdere amendementen zijn over dezelfde alinea, wordt het meest verstrekkende amendement als eerste behandeld. Bij elk amendement heeft eerst de indiener het woord. Vervolgens krijgen de leden het woord die daarvoor in een rij bij de microfoon zijn gaan staan (de sprekersrij). Ook krijgt het landelijk bestuur het woord en de indiener van het voostel. Het laatste woord is voor de indiener 4

5 van het amendement, daarna wordt er gestemd. Als er gediscussieerd en gestemd is over alle amendementen, volgt een discussie over het gehele, geamendeerde voorstel. De indieners van het voorstel kunnen het voostel dan nog intrekken. Nadat de indiener van het voorstel het laatste woord heeft gekregen, wordt er gestemd ver het voorstel. Het kan dus gebeuren dat na een uitgebreide discussie over amendementen het voorstel verworpen wordt. Over delen van voorstellen waarop geen amendement is ingediend, wordt in principe niet gesproken. Het presidium bepaalt de precieze spreekvolgorde. Het presidium deelt zondig spreektijd bij de behandeling van de voorstellen toe. Als een lid het niet eens is met de manier van discussievoeren, met de orde, kan dat lid een ordevoorstel doen (mondeling). Dit voorstel wordt dan onmiddellijk in behandeling genomen. Oproepen Aan het begin van het Congres worden leden gekozen voor de stemcommissie en de redactiecommissie. De stemcommissie is verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen, zowel bij de verkiezingen als bij stemmingen bij handopsteken. De redactiecommissie legt vast welke voorstellen en amendementen worden aangenomen en verworpen en wat de uiteindelijke tekst is van de aangenomen voorstellen (met alle amendementen erin verwerkt). Deze worden gepubliceerd in de derde congreskrant. De derde congreskrant wordt uitgebracht door de vicevoorzitter/secretaris en vastgesteld door het presidium. 5

6 Vacatures Landelijk Bestuur Wat vragen we van je? Samen met de andere bestuursleden ga je flink aan de bak. Van het organiseren van congressen tot het werven van nieuwe leden, van het strijden voor inhoudelijke punten tot het organiseren van scholingen en van het ondersteunen van afdelingen tot het opzetten van campagnes. Dit is slechts een kleine selectie, maar zoals je al kan zien is het geen bezigheid is die je er even bij doet. Hoe meer tijd je er in steekt, hoe meer je zelf uit het bestuursjaar kunt halen. Ook is het belangrijk dat je al wat ervaring hebt binnen de JS. Bij elke bestuursfunctie horen specifieke taken en verantwoordelijkheden. Die vind je verderop. Maar er zijn ook enkele punten, die voor het gehele bestuur gelden: Het bestuur houdt de politieke lijn van de JS in de gaten; Het bestuur maakt aan het begin van het jaar een jaarplan, je bent daarom beschikbaar in de zomer; Het bestuur zorgt voor een goede overdracht naar het volgende bestuur; Om die overdracht goed te laten verlopen, houdt iedereen een archief bij van relevante zaken en worden activiteiten geëvalueerd; Elk bestuurslid is minstens twee dagen in de week op kantoor aanwezig; Elk bestuurslid heeft de taak op activiteiten nieuwe leden aan te spreken en zorg te dragen voor een toegankelijke sfeer. 6

7 Fulltime Functies Voorzitter Het gezicht van de JS naar buiten; Samen met de politiek secretaris uitzetten van de politieke lijn en het in de gaten houden van de actualiteit; Samen met de vicevoorzitter de voortgang van de bestuursplannen in de gaten houden; Contacten onderhouden en opzetten met andere politieke jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties; Opzetten en coördineren van acties samen met andere politieke jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties; Adviserend lid partijbestuur PvdA; Contacten onderhouden met het partijbestuur en fractie; Verantwoordelijk voor coördinatie binnen het bestuur mbt campagne voor verkiezingen; Lid van het DB (Dagelijks Bestuur; bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester). Secretaris/Vicevoorzitter Samen met de voorzitter de voortgang van de bestuursplannen in de gaten houden; Afstemmen van werkzaamheden tussen bestuur en medewerker. Daarnaast contactpersoon voor de PvdA voor afstemming ondersteuning; Organiseren van het congressen en adviesraden; Lid van het presidium; Coördineert het maken van het jaarplan en jaarverslag; Coördineert overdracht en dossiervorming (bijvoorbeeld evaluaties van activiteiten); Planning van activiteiten en bijhouden van de jaaragenda; Voorbereiden van vergaderingen en beheren van notulen; Archiefbeheer; Vertrouwenspersoon in het bestuur en daarbuiten; Bijhouden van de account en het antwoorden van externe vragen; Bijhouden van de website met actuele informatie over activiteiten en oproepen uit vereniging en partij; Bijhouden van sociale media als Twitter, Hyves, Facebook en Linkedin ter promotie van vereniging en activiteiten; Procesmanagement van de LAVA; Verantwoordelijk voor de coördinatie van de doorontwikkeling van de website; Communicatie binnen de vereniging door middel van de kadermail; In de gaten houden van ledenadministratie (die door PvdA en de medewerker communicatie wordt gedaan); Lid van het DB (Dagelijks Bestuur; bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester). 7

8 Secretaris Politiek & Campagnes Uitzetten van de politieke lijn en het op de voet volgen van en inspelen op de actualiteit, samen met de voorzitter; Beïnvloeden van de politieke agenda door op creatieve manieren ons standpunt onder de aandacht te brengen; Zorgen voor genoeg mogelijkheden voor leden op inhoudelijk gebied actief te zijn bij de JS, zoals door het: 1. Organiseren van thematische bijeenkomsten voor leden; 2. Opzetten van inhoudelijke acties waar leden aan kunnen deelnemen; Vervangen van de voorzitter bij externe vertegenwoordiging; Ondersteunt de landelijk voorzitter bij het verspreiden van de politiek inhoudelijke boodschappen van de JS; Werkt samen met de voorzitter aan verkiezingscampagnes; Samen met het actie team werken aan campagnes en creatieve manieren om de JS zichtbaar te maken onder jongeren, door middel van gerichte (ludieke) acties; Bijhouden van sociale media als Twitter, Hyves, Facebook en Linkedin voor politieke uitingen namens de JS; Onderhoudt contacten met alle werkgroepen en is op de hoogte wat daar gebeurt; Ondersteunen van werkgroepen bij het organiseren van activiteiten; Aanmoedigen van (beginnende) werkgroepen om mooie initiatieven te ontplooien en deel te nemen aan landelijke activiteiten; Zorgen dat afdelingen/werkgroepen met elkaar ook ervaringen uitwisselen; Lid Campagne Actie Team. 8

9 Parttime Functies Penningmeester Verantwoordelijk voor de financiële positie en de uitgaven van de organisatie; het financieel beheer van de organisatie inclusief begroting en jaarrekening; Zorgdragen voor financiën van landelijke activiteiten en afhandeling aanvragen voor de activiteitensubsidie; Zorgen dat declaraties en facturen worden verwerkt en betaald; Onderhouden van contacten met andere relevante organisaties, zoals PvdA, BZK, CFI en andere PJO s, over financiële zaken; Het verkrijgen van zoveel mogelijk financiële middelen d.m.v. externe financiering van activiteiten en de donateursactie; Beheer van de bezittingen van de JS; Verantwoordelijk voor terugkoppeling over de financiële situatie van de organisatie; Het verzorgen van de afdelingsrekeningen en contacten met afdelingspenningmeester; Lid van het DB (Dagelijks Bestuur; bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester). Internationaal secretaris Onderhouden van contacten met organisaties en personen in het buitenland en internationale (georiënteerde) organen binnen Nederland; Organiseren van internationale activiteiten voor leden zoals debatten, masterclasses en reizen, samen met de werkgroep Internationaal Beleid; Samen met de voorzitter verantwoordelijk voor de politiek inhoudelijke lijn m.b.t. internationale onderwerpen, indien mogelijk op basis van signalen uit leden die actief zijn op internationaal gebied; Op de hoogte houden van leden en het betrekken van leden bij internationale bijeenkomsten die voor alle JSleden openstaan; Coördinatie en aansturing van de internationale vertegenwoordigers van de JS; 9

10 Bestuurslid Afdelingen & Trainingen Onderhoudt contacten met alle afdelingen en is op de hoogte wat daar gebeurt; Ondersteunen van afdelingen bij het organiseren van activiteiten; Aanmoedigen van (beginnende) afdelingen om mooie initiatieven te ontplooien en deel te nemen aan landelijke activiteiten; Zorgen dat afdelingen met elkaar ook ervaringen uitwisselen; Voldoende mogelijkheden geven aan afdelingen om aan de slag te gaan met landelijke politieke thema s die zich lenen voor een activiteiten op afdelings of werkgroepniveau; Organisatie van scholingsactiviteiten voor de JS Academie in samenwerking met de PvdA; Organiseren van twee PITweekenden. Bestuurslid Leden Ondersteunt en motiveert groepen leden die (op lokaal niveau) buiten bestaande structuren om activiteiten willen organiseren; Verwelkomen van nieuwe leden (o.a. met nieuwe leden dagen); Samen met de ondersteuning vanuit de PvdA opzetten van gerichte ledenwerf activiteiten, eventueel in samenwerking met andere politieke jongerenorganisaties; Je organiseert de zomertour langs introductieweken van universiteiten en hogescholen; Je beantwoordt vragen van leden hoe ze actief kunnen worden binnen de vereniging en je fungeert als aanspreekpunt; Je houdt informatie bij over actieve leden binnen de JS en zorgt voor mogelijke doorstroom van leden in verschillende geledingen van de vereniging en de partij; Verantwoordelijk voor vrijwilligersmanagement; leden bellen, sms en etc; Motiveert, activeert en werft leden om deel te nemen aan acties; Organiseert ledenwerfcampagnes; Lid Campagne Actie Team. Je kan je kandideren tot en met 11 mei door een motivatiebrief te sturen naar 10

11 Presidium We zijn op zoek naar vier mensen voor het presidium die twee maal per jaar een extra rol voorafgaand en tijdens het congres willen vervullen. Als presidiumlid houd je je in overleg met de secretaris/vicevoorzitter bezig met het samenstellen van de congreskranten, het vaststellen van het congresprogramma, het vervullen van een vertrouwensrol op het congres bij eventuele problemen en het voorzitten van het congres zelf. Daarnaast zijn er zaken als de adviesraad, die tevens door een presidiumlid worden voorgezeten. Ook beslecht het presidium geschillen in de vereniging. Kandideren kan tot 11 mei door een brief te sturen naar Beroepscommissie Binnen de JS is er een beroepscommissie, die kan helpen bij het oplossen van conflicten. De afgelopen jaren is daar echter nooit gebruik van gemaakt. De Commissie bestaat uit drie mensen. Momenteel zijn op zoek naar twee nieuwe leden. Kandideren kan tot 11 mei door een brief te sturen naar 11

12 Beslispunten B 1. JS de straat op en de wijk in Indiener: Afdeling Utrecht Vorig jaar heeft onze vereniging, met de ondertekening van een convenant met de PvdA, de fundamentele keuze gemaakt meer activistisch te worden. Dat is een essentiële keuze, en die moet ook veel zichtbaarder worden, bijvoorbeeld op de halfjaarlijkse congressen van de JS. Het is belangrijk dat we als JS onze handen uit de mouwen steken. Het is goed als jongeren vaker geconfronteerd worden met de mensen, situaties en organisaties waar wij als sociaaldemocraten voor opkomen en over spreken. Wij moeten niet alleen praten over dat het beter moet, wij moeten beter doen. Daarom besluit het Congres dat vanaf nu tijdens alle congressen een campagneactie of anderszins activistisch onderdeel georganiseerd wordt. De organiserende afdeling zal in overleg met het landelijk bestuur het moment en de invulling bepalen. B 2. Lava: the next generation Indiener: Afdeling Utrecht Vorig jaar zijn we begonnen met de modernisering van de Lava door middel van een complete nieuwe opmaak. Nu is het tijd voor de volgende stap: we moeten ieder lid de keuze voorleggen tussen een digitale of papieren versie van de Lava. Het is dus tijd om de Lava ook digitaal aan te bieden. Er zijn inmiddels vele organisaties die dit zo doen. Door ons ledenblad ook digitaal aan te bieden gaan we niet alleen met onze tijd mee, maar helpen we ook het milieu een handje door de papierbesparing. Daarnaast zal de vermindering van portokosten de JS ook een verlaging van de kosten van de Lava opleveren. Dus besluit het congres van de Jonge Socialisten in de PvdA dat het landelijk bestuur alle leden binnen een half jaar moet benaderen met het voorstel de Lava digitaal te ontvangen. B 3. Moddergooien Indiener: Afdeling Den Haag Leiden De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, er geruchten de ronde doen waarin wordt beweerd dat er binnen de JS spelletjes gespeeld worden met de kandidaten voor het LB als lijdend voorwerp; dit, buiten beschouwing gelaten of deze geruchten op waarheden berusten, nooit de bedoeling kan zijn en dat we als vereniging moeten streven naar een eerlijke en vooral leuke verkiezingsstrijd Besluit dat: het komend jaar kandidaten niet bekend mogen maken dat zij zich kandidaat stellen voor een door het congres te benoemen functie vóór sluiting van de kandidaatstellingstermijn. Hiermee hopen wij te voorkomen dat er al lang van te voren politieke spelletjes worden gespeeld om kandidaten voor het LB in diskrediet te brengen. 12

13 Resoluties R 1. Europa Indiener: Afdeling Amsterdam 1. Algemeen 1.1 De Europese Unie is een uniek project in de wereldgeschiedenis. Nog nooit werd er zo hecht en grootschalig samengewerkt en nog nooit kenden de lidstaten van de EU een periode van vrede die zo lang aanhield. En precies daarom moeten we niet onze kop in het zand steken nu de Europese Unie meer dan ooit onder druk staat. Want als de huidige koers wordt voortgezet, ligt mislukking op de loer. 1.2 De EU staat op steeds grotere afstand van de burgers in de verschillende lidstaten. Een grote meerderheid van de burgers in de lidstaten voelt zich weinig verbonden met de EU. Er is geen sprake van een Europese identiteit, behalve bij een kleine groep kosmopolieten, voor wie vooral de voordelen zichtbaar zijn. 1.3 Tegelijkertijd speelt de EU een steeds grotere rol in de maatschappij en de nationale politiek. Dit wordt mede veroorzaakt door de onduidelijke afbakening van het takenpakket van de Europese Unie. Die zorgt voor een situatie waarin Brussel als vanzelf steeds meer macht naar zich toetrekt. Maar ook doordat Europa te veel is benaderd als ideaal, in plaats van een middel om gezamenlijke doelen te bereiken. 1.4 De JS ziet de EU niet als doel op zich en is dan ook geen voorstander van een Europese federatie. 1.5 De EU is een middel om ons te wapenen tegen de grote uitdagingen van deze tijd, waartegen nationale staten alleen niet meer bestand zijn, zoals economische globalisering, milieuvervuiling, energie en immigratie. 1.6 De JS wil een Europese Unie waar niet de markt, maar de mens centraal staart. Een unie waarvan alle landen beter worden en niet slechts een aantal individueel sterke landen. Maar voordat dat zover is moet een aantal tekortkomingen hersteld worden en de taken van de EU helder afgebakend worden. 1.7 De EU is een project geworden waar de interne markt veel teveel op nummer één lijkt te staan. Waar de EU een tegenkracht tegen globalisering en de macht van de financiële markten zou kunnen zijn, is ze in plaats daarvan eerder een speelbal van die krachten. Een onwenselijke situatie voor sociaaldemocraten! 2. Democratie 2.1 Eén van de grootste tekortkomingen van de EU is het gebrek aan democratische legitimiteit. De Europese Commissie wordt niet democratisch en transparant gekozen en de Europarlementariërs zijn vaak wereldvreemd, hebben weinig binding met hun eigen land en worden bovendien maar door een klein gedeelte van de stemgerechtigden gekozen. 2.2 De JS vindt dat de Europese Commissie rechtstreeks gekozen moet worden door het Europees Parlement. 2.3 Het Europees Parlement dient op zijn beurt samengesteld te worden door nationale parlementariërs, die door de verschillende fracties afgevaardigd worden. Daarmee herwint het Europees Parlement zijn legitimiteit en hebben Europarlementariërs beter in de gaten wat er in landen speelt. 2.4 Een ander democratisch probleem is het Europese hof van justitie. Door een onduidelijke afbakening van bevoegdheden, heeft ze en neemt ze de ruimte de zeggenschap van de Europese Unie uit te breiden bij haar uitspraken, zonder dat landen en kiezers daar enige zeggenschap over hebben. 2.5 De JS pleit voor een nieuw verdrag waarin de bevoegdheden van de Europese Unie duidelijker worden afgebakend en de speelruimte van het hof wordt verkleind. 3. Begrotingsbeleid 3.1 De EU vormt een sterk economisch blok, maar bij individuele lidstaten kan het mis gaan, waarbij de hele Eurozone opdraait voor slecht beleid dat is gevoerd in zulke landen. De EU moet zich er daarom van kunnen verzekeren dat lidstaten een verstandig economisch beleid voeren. 3.2 Het huidige begrotingspact, dat voor elk land in elke situatie dezelfde begrotingsnormen stelt, werkt echter averechts. Door een land in een recessie extra te laten bezuinigen, op straffe van sancties, wordt een crisis dieper en brokkelt het draagvlak voor de euro af. 3.3 De JS vindt dat er een nieuw en anticyclisch begrotingspact komen. Dit pact moet gebaseerd zijn op dezelfde begrotingsnormen als het verdrag van Maastricht, maar ook voorzien ook in een structurele oplossing voor crises. 13

14 3.4 De EMUlidstaten moeten in goede tijden automatisch bijdragen aan een Europees noodfonds (tot een toereikend bedrag is bereikt), dat in het geval van een crisis gebruikt kan worden om probleemlanden van krediet te voorzien. 3.5 In ruil voor steun uit het Europees noodfonds zou de EU mogen eisen dat een land hervormt om haar concurrentiepositie en toekomstperspectief te verbeteren. 4. Interne Markt 4.1 De interne markt heeft ons als exportland bijzonder veel welvaart gebracht en is een belangrijk onderdeel van de Europese Unie. 4.2 Maar te vaak staat de interne markt bij de commissie en het Europese hof op nummer één en moeten andere zaken daar voor wijken, omdat er sprake zou zijn van valse concurrentie. Denk bijvoorbeeld aan het inperken van de vrijheid van woningbouwcorporaties. 4.3 Ook als het gaat om de zorg en sociale zekerheid gaan er geluiden op dit Europees te regelen, aangezien we één markt zijn. 4.4 De JS vindt bemoeienis van de Europese Unie met zorg, huisvesting en sociale zekerheid een slechte ontwikkeling omdat de verschillen tussen landen te groot zijn. 4.5 In een nieuw verdrag moet geregeld worden dat de zorg, huisvesting en sociale zekerheid primair het domein zijn van de lidstaten. Bovendien moeten principes als goede huisvesting en bestaanszekerheid boven de interne markt gesteld kunnen worden. 5. Financiële Markten 5.1 Financiële markten opereren internationaler en sneller dan ooit tevoren. Nationale maatregelen zorgen slechts voor verplaatsing van de problemen en ook nog voor banenverlies in het betreffende land. De politiek heeft de grip op financiële markten dan ook totaal verloren. 5.2 Onder druk van financiële markten zijn met name ZuidEuropese landen gedwongen rechtse bezuinigingsoperaties te ondergaan en soms zelfs om hun regeringsleider te vervangen. 5.3 Om deze ontwikkeling tegen te gaan, wil de JS de financiële markten op Europees niveau te lijf gaan. 5.4 De JS is van mening dat uniforme Europese regels voor de financiële sector hard nodig zijn. 5.5 De JS pleit allereerst voor een verbod op ingewikkelde derivaten. Daarnaast wil de JS hogere kapitaaleisen, splitsing van nuts en zakenbanken en het verkleinen van banken die too big to fail zijn. 6. Buitenland en Defensie 6.1 Overdracht van bevoegdheden op het gebied van buitenlands beleid en defensiebeleid zijn over het algemeen de eerste tekenen van de overstap naar een federatie. 6.2 De JS vindt zowel op het gebied van buitenlands beleid als defensiebeleid het onverstandig om nationale bevoegdheden over te dragen naar het niveau van de Europese Unie, ookal lijkt dit verstandig gezien de huidige Europese situatie. 6.3 Zolang bij de bevolking in de lidstaten van de EU geen draagvlak bestaat voor een dergelijke ontwikkeling, moet hier niet aan begonnen worden. 6.4 Democratie gaat boven al het andere en daarom is het niet te legitimeren om op dit moment buitenlands beleid en/of defensiebeleid in Brussel onder te brengen. 6.5 De JS ziet echter ook dat Europese landen op het gebied van buitenlands beleid vaak tegen elkaar uitgespeeld worden. De landen van de EU hebben, op internationaal gebied, daarom minder macht dan wanneer ze vaker één Europees blok zouden vormen. 6.6 De EU heeft een hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid maar deze functie stelt weinig voor. 6.7 Volgens de JS zouden individuele lidstaten de hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid vaker moeten betrekken bij (belangrijke) diplomatieke contacten. Als alle lidstaten dat consequent doen, dan kan Europa haar beleid beter afstemmen en meer bereiken, via 14

15 democratische weg. 7. Energie en Klimaat 7.1 Het klimaat verandert en de wereldwijde voorraad fossiele brandstoffen krimpt zienderogen. Beide problemen zijn per definitie grensoverschrijdend en daarom is het onverstandig om dat beleid over te laten aan de individuele lidstaten. 7.2 De JS vindt het daarom noodzakelijk te komen tot één Europees energiebeleid. Op die manier zijn we minder afhankelijk van (politiek) instabiele en onbetrouwbare staten als Rusland en de oliestaten in het MiddenOosten. 7.3 De nadruk van dit Europees energiebeleid moet liggen op duurzame energie. 7.4 De JS pleit voor de aanleg van een Europees energienetwerk waarmee energieoverschotten gemakkelijk tussen Europese landen getransporteerd kunnen worden. 7.5 Ook moet de EU een gemeenschappelijk klimaatbeleid voeren, met hoge ambities om onze CO2 uitstoot terug te dringen, zodat de EU weer een voorbeeldfunctie voor de rest van de wereld vervuld. 8. Migratie en Ontwikkelingshulp 8.1 Door het vrije verkeer van personen in de EU is migratie is een onderwerp geworden dat heel Europa aangaat, maar elk land heeft verschillende problemen en verschillende oplossingen. 8.2 De JS vindt dat het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie gematigd moeten worden omdat het solidair lijkt, maar dat het niet altijd is. 8.3 Door het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie komt de sociale zekerheid van ontvangende landen onder zware druk te staan. Bovendien zorgt het vrije verkeer van werknemers voor niet te onderschatten problematiek op het gebied van huisvesting, die grote steden vaak niet aankunnen. 8.4 Het is niet mogelijk om EUburgers te verplichten om in te burgeren en de taal te leren, wat niet zelden problemen veroorzaakt. 8.5 De JS vindt dat het mogelijk moet zijn om inburgering te verplichten voor migranten van binnen de Europese Unie en arbeidsmigratie binnen EU te reguleren. Dit kan mogelijk gerealiseerd worden door samen met alle betrokkenen werkgevers, werknemers en lokale bestuurders per jaar te beslissen hoeveel werknemers een land aan kan. 8.6 De JS vindt dat er één Europees migratiebeleid nodig is, zodat immigranten overal dezelfde regels tegenkomen en iedereen evenveel kans heeft dat op een geslaagde asielaanvraag in Europa. Een gemeenschappelijk beleid doet het probleem verdwijnen dat landen met soepelere regels veel meer aanvragen krijgen dan landen met strenge regels. 8.7 Op dit moment zijn de zuidelijke landen disproportioneel verantwoordelijk voor de opvang van migranten. Deze landen kunnen dat niet aan, vooral wanneer er een piek ontstaat in migratie. Dit resulteert in onmenselijke omstandigheden in overvolle opvangcentra. 8.8 De JS is van mening dat allen landen migranten moeten opvangen wanneer dit nodig is om in Europa een goede en humane opvang te garanderen. 8.9 De JS vindt dat de EU ook een verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat mensen van buiten de EU minder graag naar ons toe willen komen Solidariteit stopt niet bij de buitengrenzen van Europa. Door importheffingen creëren we een oneerlijke markt waardoor het voorontwikkelingslanden praktisch onmogelijk wordt gemaakt om te exporteren naar de EU De JS vindt het hypocriet om aan de ene kant miljarden euro s naar ontwikkelingslanden te sturen maar aan de andere kant deze landen niet de gelegenheid te bieden om zelf een sterke economie op te bouwen De JS pleit met het oog op ontwikkelingslanden voor het afschaffen van importheffingen, ondanks dat het een grote bron van inkomsten is Landbouwsubsidies stellen een relatief klein groepje Europese boeren in staat om winst te behalen uit de landbouw. Jammer genoeg zijn zowel de Europese burgers als boeren in ontwikkelingslanden hier de dupe van. De Europese burger betaalt bakken met geld aan landbouwsubsidie en boeren in ontwikkelingslanden kunnen niet naar Europa exporteren door de kunstmatig laag gehouden prijzen. 15

16 8.14 De JS pleit vanuit dit perspectief voor de afschaffing van landbouwsubsidies. 9. Conclusie 9.1 Samengevat pleit de JS voor een Europese Unie met meer democratie, minder neoliberalisme en helder afgebakende taken. 9.2 De Europese Unie moet zich bezig houden met het aanpakken van de financiële sector, energie, klimaat en migratie, maar zijn handen afhouden van de sociale zekerheid, zorg en huisvesting in haar lidstaten. 9.3 De EU moet een sterke interne markt kennen, maar deze moet beleidsmatig niet altijd op nummer één staan. 9.4 De EU moet lidstaten meer grip geven op het vrij verkeer van personen en protectionistische landbouwsubsidies afschaffen. 9.5 Kortom: De EU moet een unie zijn van soevereine staten die klaar is voor de toekomst! 16

17 Moties, Europa M 1. Nieuwe Energie voor Europa Indiener: Afdeling Arnhem Nijmegen De JS, in congres bijeen te Rotterdam, Constaterende dat een toenemend aantal, vooral zuidelijke, Europese lidstaten wegzakt in ernstige schulden en economische recessie; in een aantal van deze lidstaten de werkloosheid, vooral de jeugdwerkloosheid, oploopt; dat de lidstaten van de EU voor hun energievoorziening nog vooral afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers; dat de vraag naar energie alleen maar zal stijgen; de traditionele bronnen van (fossiele) energie opraken; Overwegende dat solidaire investeringen in de zuidelijke lidstaten nodig zijn om de Europese economie sterker te maken; deze investeringen gericht moeten zijn op het creëren van arbeidsplaatsen; investeringen in duurzame energie deze twee zaken kunnen leveren, alsmede een grote nieuwe bron van hernieuwbare energie; we hiermee de energieafhankelijkheid van Europa kunnen vergroten en haar economie duurzamer, sterker en socialer kunnen maken; dat de landbouwsubsidies in de huidige vorm protectionisme, overproductie van voedsel, en armoede in de Derde Wereld in de hand werken; Besluit het standpunt in te nemen dat de Europese landbouwsubsidies in huidige vorm moeten worden omgebogen naar duurzame investeringen in hernieuwbare energiebronnen in de zuidelijke lidstaten. Daarmee wordt de Europese Unie economisch duurzamer, sterker en socialer. M 2. EUvervoersverbod voor Dieren Indiener: Werkgroep Duurzaamheid De JS heeft uitgesproken dat dierenwelzijn altijd moet prevaleren; Tijdens langdurig transport het welzijn en de gezondheid van de dieren sterk in gedrang komt. Een algeheel transportverbod voor dieren van max 250 km per dag bijdraagt aan dierenwelzijn; Een algeheel transportverbod voor dieren van max 250 km per dag bijdraagt aan het verminderen van transporten en daarmee de CO2uitstoot. Besluit dat: Er een Europese limiet komt op het vervoeren van dieren van 250 km per dag. 250 km is ongeveer 3 uur. Hiermee moet elke 'normale' bestemming (dierenarts, slachthuis, wedstrijd, koper) kunnen worden bereikt. M 3. EU in de VN Indiener: Afdeling Arnhem Nijmegen De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, Constaterende dat Op dit moment twee permanente zetels in de VN Veiligheidsraad bezet worden door Europese landen (Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). Deze verdeling geen recht doet aan de huidige mondiale machtsverhoudingen. De EU geen zetel in de Veiligheidsraad heeft. Deze wijziging alleen kan worden doorgevoerd indien de algemene vergadering met een 2/3 meerderheid en de Veiligheidsraad met 9/15 meerderheid instemt (met de afwezigheid van een veto van één van de permanente leden). 17

18 Overwegende dat Ondanks deze procedure meer recht gedaan moet worden aan de mondiale machtsverhoudingen De EU een belangrijke speler dient te worden op het wereldtoneel Besluit van mening te zijn dat er binnen de EU voor moet worden gepleit dat Frankrijk en GrootBrittannië hun permanente zetel in de Veiligheidsraad moeten opgeven ten faveure van een permanente zetel voor de EU En gaat over tot de orde van de dag M 4. EU Energieonafhankelijk Indiener: Werkgroep Duurzaamheid Constaterende dat De Europese Unie ruim 50% van haar energie importeert en dit aandeel stijgt; De EU een kwart van haar gas uit Rusland haalt, en Rusland al eerder de gaskraan heeft dichtgedraaid; De EU sterk afhankelijk is van olieproducerende landen in instabiele regio's; De wereldwijde olie en gasvoorraden slinken met prijsstijgingen als gevolg; Overwegende dat Een betrouwbare energievoorziening van levensbelang is; Geopolitieke verhoudingen als gevolg van de dreigende olieschaarste op scherp zullen komen te staan; Oliebelangen vaak belangrijker worden geacht dan mensenrechten; Er in geheel Europa voldoende capaciteit is om elektriciteit en warmte te winnen uit zon, wind, getijden, waterkracht, geothermie en biomassa; Europa nog veel mogelijkheden heeft voor energiebesparing; Besluit dat de EU zo snel mogelijk onafhankelijk moet zijn van energiebronnen buiten Europa Geen oorlogen om olie of gas. Geen spelletjes van Rusland, Saudi Arabië e.d. Geen oneindig stijgende prijzen. Over 50 jaar ook nog een wasmachine en een warm huis. M 5. Europese Raad Indiener: Afdeling Den Haag Leiden De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, de Europese Raad het besluitvormingsproces niet bevordert maar eerder tegenwerkt. de soevereiniteit van de lidstaten binnen de EU ook zonder Raad gewaarborgd kan blijven het bureaucratisch proces vele malen sneller kan verlopen als de Raad er niet zou zijn. Besluit van mening te zijn dat de Europese Raad moet worden afgeschaft en de Europese Commissie diens bevoegdheden overneemt in samenwerking met het Europees Parlement. En gaat over tot de orde van de dag. 18

19 M 6. Europees Leger Indiener: Afdeling Den Haag Leiden De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, een leger onder bewind van de EU lidstaten tezamen niet toegestaan is onder de huidige V.N. regels. de Jonge Socialisten voor een gezamenlijk EU leger pleiten; Besluit van mening te zijn dat de EU een uitzonderingspositie bij de V.N. moet verzoeken teneinde een gezamenlijk leger op de kunnen richten. En gaat over tot de orde van de dag. M 7. Europese Democratie Indiener: Landelijk Bestuur Nederlanders en met hen ook andere inwoners van de Europese Unie zich niet vertegenwoordigd voelen door de politici in Brussel; De Europese samenwerking te maken heeft met een groot democratisch tekort (gebrek aan steun vanuit de bevolking); Het Europese project nooit kan slagen zonder de steun van haar inwoners. Europese samenwerking nodig is om in deze globaliserende wereld grote uitdagingen als economische globalisering en migratie het hoofd te bieden; Inwoners van de Europese Unie niet bereid zijn hun eigen nationaliteit / identiteit op te geven om een Europese Federatie te vormen; De Nederlandse identiteit vorm moet krijgen binnen een groot Europa; De Nederlandse kiezer weer moet kunnen begrijpen waar de Europese Unie nuttig voor is; Europarlementariërs en Eurocraten de neiging hebben om op alle onderwerpen inspraak te willen hebben of beleid te willen creëren; De Europese Unie een unie moet zijn die bovenal stabiliteit en economische groei brengt. Besluit dat: Het Europees Parlement verkozen wordt door centrale verkiezingen, zonder nationale districten en met Europese kieslijsten; Het Europees Parlement op basis van een meerderheid de Europese Commissie benoemd; De Europese Commissie over slechts een beperkt aantal onderwerpen volledig bevoegd is: o Landbouwbeleid o Immigratie o Handelsbeleid o Duurzaamheidsbeleid o Uitgifte van Europese Obligaties De Europese Commissie geen zeggenschap heeft over de volgende terreinen en dat voorts de nationale parlementen hierover zelf mogen beslissen: o Onderwijs o Sociale zekerheid o Zorg o Privatisering van overheidsbedrijven 19

20 M 8. Indiener: Landelijk Bestuur Hervorming Stabiliteitspact Landen die deel uitmaken van de Eurozone een schaatsschuld van maximaal 60% van hun Bruto Binnenlands Product (BBP) mogen hebben; Het overheidstekort voor die landen niet boven de 3% van hun BBP uit mag stijgen; Er momenteel veel landen zijn met te hoge tekorten en staatschulden; Het van groot belang is dat de financiële stabiliteit van de Euro gewaarborgd blijft; De JS al reeds voor Euro Obligaties is; In economisch benarde tijden investeren in groei nodig is om er weer bovenop te komen; Investeringen in groei over het algemeen ten koste gaat van de overheidsbegroting; Landen in economisch goede tijden hun staatschuld moeten afbouwen; Landen moeten kunnen sparen voor economisch zwaardere tijden. Besluit dat: Landen met een staatsschuld van minder dan 60% niet hoeven te voldoen aan de 3% norm. M 9. Kennis is Macht Indiener: Landelijk Bestuur de kennis over de Europese Unie onder alle lagen van de bevolking te wensen overlaat de leiders van de EU te lang weinig openheid van zaken hebben gegeven over het "Europese project". veel burgers van de EU hierdoor afkeer hebben gekregen van het project hierdoor twee onoverbrugbare kampen lijken te ontstaan die van de eurofoben en eurofielen niemand hier ook maar iets mee opschiet meer kennis over het algemeen leidt tot meer inlevingsvermogen waardoor het gemakkelijker wordt standpunten van de verschillende Europese lidstaten te begrijpen er bovendien meer begrip ontstaat voor de EU Besluit dat: er in middelbaar onderwijs veel meer aandacht moet komen voor de Europese Unie bij de vakken geschiedenis, maatschappijleer en economie leden van het Europees Parlement zich veel meer moeten inzetten om de EU een gezicht te geven in de lidstaten, met 754 leden moet dat lukken. 20

Derde Congreskrant. Voorjaarscongres 2 en 3 juni 2012 Rotterdam. Tweede Congreskrant. Buitengewoon Congres 5 juli 2012 Rotterdam

Derde Congreskrant. Voorjaarscongres 2 en 3 juni 2012 Rotterdam. Tweede Congreskrant. Buitengewoon Congres 5 juli 2012 Rotterdam Derde Congreskrant Voorjaarscongres 2 en 3 juni 2012 Rotterdam Tweede Congreskrant Buitengewoon Congres 5 juli 2012 Rotterdam 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Uitslag verkiezingen 3 Beslispunten... 5 B 1.

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november 2015 bijeen te Amersfoort,

De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november 2015 bijeen te Amersfoort, Korten op EU subsidies Solidariteit éen van de belangrijkste principes is in de sociaaldemocratie, In Europa grote verdeeldheid heerst aangaande het opvangen en herverdelen van vluchtelingen; Enkele landen

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? 2 De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Van idee naar congres

Van idee naar congres Van idee naar congres Voorstel voor de uitwerking van de resolutie ledendemocratie Ideeën leden en voorstellen Partijbestuur We kennen verschillende manieren waarop een idee in een congresbesluit vastgelegd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement AFDELINGSREGLEMENT D66 Eindhoven Dit is het afdelingsreglement van D66 Eindhoven. Het reglement is gebaseerd op het standaardreglement dat is vastgesteld door het vastgesteld door het Landelijk bestuur

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht AFDELINGSREGLEMENT DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering van D66, afdeling Utrecht op XXXXXXXX 2016. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Vlaardingen, op maandag 16 januari 2017 bijeen, heeft besloten dat voor de afdeling D66 Vlaardingen het standaard afdelingsreglement

Nadere informatie

Moties. M1. Comité vluchteling op de arbeidsmarkt. M2. Vluchtelingen op de arbeidsmarkt. M3. Jongeren aan het werk!

Moties. M1. Comité vluchteling op de arbeidsmarkt. M2. Vluchtelingen op de arbeidsmarkt. M3. Jongeren aan het werk! Moties M1. Comité vluchteling op de arbeidsmarkt Indiener: Themagroep vluchtelingen op de arbeidsmarkt De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, - de vluchtelingen niet direct betrokken worden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur!

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur! Solliciteer nu voor het landelijk bestuur van DWARS! Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur! Als bestuurslid

Nadere informatie

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk.

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk. PRELUDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Wijkplatform Vreeswijk (WPV) Statuten Stichting Platform Vreeswijk: A) Volgens de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk zijn deelnemers van de stichting vertegenwoordigers

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer havo 2006-I

Eindexamen maatschappijleer havo 2006-I Opgave 3 Meer onrust over minder sociale zekerheid (mens en werk en politieke besluitvorming) Maximumscore 5 15 Voorbeelden van een juiste omschrijving van de verzorgingsstaat (één van de volgende): 3

Nadere informatie

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I S T A T U U T aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I aangepast op het 8 ste EUCDW-congres 26 november 2001 in BRUSSEL

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Raadsgriffie. CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Raadsgriffie. CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER Raadsvoorstel DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 29-01-2015 Raadsgriffie CORRESPONDENTIENUMMER N STELLER 2015.03613 2 mikos.pieters@maastricht.nl ONDERWERP RAADSVOORSTEL Euregioraad AAN DE GEMEENTERAAD, 1. Samenvatting

Nadere informatie

Artikel 1. Dit reglement verstaat onder:

Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: REGLEMENT OUDERCOMMISSIE AL-GHAZALI UITGANGSPUNTEN Onderwijs omvat meer dan scholing alleen. Naast scholing zijn ook de opvoeding die de kinderen krijgen, de begeleiding en andere vormen van leren en vorming

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Werkplan landelijk bestuur 2015/2016 Jonge Socialisten in de PvdA

Werkplan landelijk bestuur 2015/2016 Jonge Socialisten in de PvdA Werkplan landelijk bestuur 2015/2016 Jonge Socialisten in de PvdA Van links naar rechts: Martijn Otten (bestuurslid politiek & communicatie), Laura Jak (vicevoorzitter/secretaris), Lieke Kuiper (bestuurslid

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015 Hoofdstuk 1: Werking huishoudelijk reglement Artikel 1. Begripsbepalingen ALV = Algemene ledenvergadering. Studentenraad = Daar waar studentenraad staat, wordt de wettelijk verplichte centrale deelnemersraad

Nadere informatie

Afdelingsreglement. Jonge Democraten Groningen

Afdelingsreglement. Jonge Democraten Groningen 1 Afdelingsreglement Jonge Democraten Groningen Vastgesteld op de Algemene Afdelingsvergadering van 29 januari 2013 en voor het laatst gewijzigd op 9 maart 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest ingediend op 471 (2014-2015) Nr. 1 16 september 2015 (2014-2015) Voorstel van bijzonder decreet van Wouter Vanbesien houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest Dit voorstel van

Nadere informatie

Uitkomst van de Enquête

Uitkomst van de Enquête Uitkomst van de Enquête Naar aanleiding van het rapport tussen leden en leiders heeft de commissie Noten een enquête uit gestuurd waarin de aanbevelingen worden voorgelegd aan leden en sympathisanten van

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen Prioriteiten 2014-2019 Wie zijn wij? Wij zijn de grootste politieke familie in Europa, gedreven door een centrumrechtse politieke visie. Wij vormen de Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd DEFINITIE Artikel1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS DE ONTDEKKING. juni 2015 DEFINITIE

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS DE ONTDEKKING. juni 2015 DEFINITIE CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS DE ONTDEKKING juni 2015 DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad (hierna

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn.

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn. JS-moties Nieuwe bezuinigingen? Nee bedankt! - in de campagne voor de provinciale statenverkiezingen benadrukt is dat de PvdA, in tegenstelling tot D66 en CDA, geen nieuwe bezuinigingen wil om een herziening

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Reglement Congres 103

Reglement Congres 103 Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 congres van zaterdag 16 april 2016. Conform artikel 4.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het Landelijk Bestuur ter

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa)

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Lees ter voorbereiding onderstaande teksten. Het milieu De Europese Unie werkt aan de bescherming en verbetering van

Nadere informatie

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3.

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3. STATUTEN WELZIJNSFORUM AALST 1. Oprichting Welzijnsforum Artikel 1 Stedelijke adviesraad Het Welzijnsforum is een stedelijke adviesraad die lokale welzijnsactoren in Groot-Aalst samenbrengt met het oog

Nadere informatie

Een Jonge Democraat in elke gemeenteraad

Een Jonge Democraat in elke gemeenteraad Een Jonge Democraat in elke gemeenteraad Inleiding Jonge Democraten barsten van het talent. Vooral (voormalig) leden van het kader hebben ervaring opgedaan met intensief samenwerken, leiding geven en campagne

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement oudercommissie

Huishoudelijk reglement oudercommissie Huishoudelijk reglement oudercommissie 27 augustus 2014 1 2 A. Werkwijze oudercommissie 1. Samenstelling oudercommissie a) Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie; b) Bij de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo. DEFINITiE. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo. DEFINITiE. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo DEFINITiE Artikel 1 Leden: De ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Tijdens de intake (leerling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement Lokaal Tilburg Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2017 Hoofdstuk 1. DE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN Lokaal Tilburg. 1.1. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Reglement Congres 106

Reglement Congres 106 Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 congres van zaterdag 18 november 2017. Conform artikel 3.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het Landelijk Bestuur ter

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Dames en heren, staatssecretaris tijdens dit congres zal. Het programmaboekje van vandaag is. gelardeerd met termen uit de scheepvaart.

Dames en heren, staatssecretaris tijdens dit congres zal. Het programmaboekje van vandaag is. gelardeerd met termen uit de scheepvaart. 1 Toespraak DG Hilgersom namens staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het congres De koers van de toekomst op 1 december 2011 bij de Atlant Groep in Helmond. Dames en heren,

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen:

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen: INLEIDING De volgende Europese verkiezingen zullen gehouden worden van tot 5 mei 014 in alle 8 lidstaten. Dit handvest bevat de politieke standpunten die de leden van de Europese Alliantie voor de Vrijheid

Nadere informatie

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Goede tijden, slechte tijden Soms zit het mee, soms zit het tegen 1 De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is de verkoopprijs van een product min de ingekochte

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren,

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Van harte welkom in de vernieuwde Zandstuve, hier in Den Ham. Zoals u inmiddels weet, is het voor

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ware Volks Partij/ WVP

Huishoudelijk Reglement Ware Volks Partij/ WVP Huishoudelijk Reglement Ware Volks Partij/ WVP 1. Statuten De vereniging Ware Volks Partij/ WVP werkt volgens de Statuten die zijn opgesteld in de notariële akte van 5 september 2013 waarvan een verkort

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT FNV. Volledige titel: Bestuursreglement FNV (artikel 21.5, 24.4 statuten) Conceptversie 2

BESTUURSREGLEMENT FNV. Volledige titel: Bestuursreglement FNV (artikel 21.5, 24.4 statuten) Conceptversie 2 BESTUURSREGLEMENT FNV Volledige titel: Bestuursreglement FNV (artikel 21.5, 24.4 statuten) Conceptversie 2 Maart 2014 Deze pdf is interactief: Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie