JAARVERSLAG LATEN WE WERKGEVERS CREËREN OM JOBS TE CREËREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG LATEN WE WERKGEVERS CREËREN OM JOBS TE CREËREN"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG LATEN WE WERKGEVERS CREËREN OM JOBS TE CREËREN

2 Voorwoord door de Voorzitter Beste vrienden, dit jaarverslag is een uitstekende gelegenheid voor ons allemaal om de balans van het voorbije jaar op te maken. de cijfers spreken voor zich, maar als we al een cijfer naar voren zouden schuiven, is het wel dit: in 2012 zijn 41 jobs gecreëerd in ondernemingen die door Netwerk ondernemen Brussel werden begeleid. dit is in de eerste plaats de verdienste van de ondernemers die hun schouders onder deze projecten zetten, maar we zien dit gegeven ook als een beloning voor ons werk aan de zijde van die ondernemers. Al is het soms nuttig naar het verleden te kijken, toch is het vandaag vooral de toekomst die ons bezighoudt. U bent op de hoogte van de verschillende veranderingen die zich de voorbije maanden binnen de vzw hebben voorgedaan. Na twee jaar werking leek het ons noodzakelijk onze vereniging nieuw leven in te blazen. Philippe van Cutsem, voorzitter van Netwerk ondernemen Brussel sinds de oprichting, wenste zijn mandaat te beëindigen, maar niet na eerst te hebben nagedacht over wat u voortaan onder de naam Netwerk ondernemen Brussel v.2 kent. we danken hem van harte voor zijn inzet en het geleverde werk. ik heb de zware taak om hem op te volgen, maar ik doe dat uiteraard met veel plezier. de doelstellingen die we nastreven zijn ambitieus, maar met de hulp van u allemaal zullen we ze ongetwijfeld kunnen realiseren. Nieuwe ondernemers aantrekken en laten slagen is onze missie, die meer dan ooit zinvol is. Het is noodzakelijk alles in het werk te stellen om de ondernemingsgeest aan te moedigen. Het feit dat we een netwerk van ervaren ondernemers ten dienste van nieuwe ondernemers zijn, onderscheidt ons van andere initiatieven en maakt ons uniek in het Brusselse landschap. we zijn ervan overtuigd dat onze bijdrage erg nuttig is voor de Laureaten die wij begeleiden. dit netwerk is ook van u. Gebruik het als een platform om van gedachten te wisselen met gelijkgestemden. we danken ook onze sponsors, zonder wie de vzw niet zou bestaan, ons operationele team, dat belangrijk werk doet, en uiteraard onze Laureaten die de motor van ons engagement zijn. Grégoire de Streel Jaarverslag 2012 l Voorwoord door de voorzitter 2

3 inhoudsopgave I. Concept inleiding Geschiedenis internationale ontwikkeling...7 II. Netwerk Ondernemen Brussel... 9 III. De vereniging in Activiteiten Voortgang indiensttreding van els de Clercq als Algemene directeur Nieuwe voorzitter van de raad van Bestuur: Grégoire de Streel Financiering gegarandeerd voor Lancering van het project v operationeel resultaat...18 IV. Leden V. Laureaten Projecten Laureaten Voormalige Laureaten...68 VI. Sponsors VII. Doelstellingen Kwantitatieve doelstellingen Kwalitatieve doelstellingen...76 Jaarverslag 2012 l inhoudsopgave 3

4 1CONCEPT inleiding geschiedenis internationale ontwikkeling Jaarverslag 2012 l Concept 4

5 inleiding Netwerk Ondernemen Brussel is een tweetalige Brusselse vereniging die deel uitmaakt van het Réseau Entreprendre International. Het netwerk wil een kwaliteitsvolle en langdurige begeleiding bieden aan oprichters en overnemers van ondernemingen, op basis van een beproefde methode die al meer dan 20 jaar lang uitzonderlijke, concrete resultaten kan voorleggen, onder andere inzake de duurzaamheid van de begeleide ondernemingen (na drie jaar bestaat 86% van de ondernemingen nog steeds, tegenover 68% voor niet-begeleide ondernemingen). GEBASEERD OP 3 FUNDAMENTELE WAARDEN MENSELIJK- HEID KOSTELOOSHEID WEDERKERIG- HEID HET NETWERk BiEDT Kosteloze en kwaliteitsvolle begeleiding Gedurende 2 jaar door gedreven en ervaren bedrijfsleiders (min 1x/maand) zowel individueel (vaste begeleider) als collectief (dynamiek van het netwerk) Ondersteuning van bestaande structuren voor hulp aan ondernemers Krachtige hulpmiddelen en de ervaring van zijn bedrijfsleiders Jaarverslag 2012 l Concept 5

6 introduction GeSCHiedeNiS de vereniging réseau entreprendre is ontsproten aan het brein van één man: André Mulliez, destijds Ceo van de Groep Phildar. omdat huisvrouwen niet meer breiden, moesten 600 mensen worden ontslagen. Het idee van André Mulliez en enkele van zijn familieleden kreeg vorm, met als uitgangspunt: Laten we werkgevers creëren om jobs te creëren. zo ontstond in 1986 de beweging Nord-entreprendre in roubaix. Het initiatief werd in 1992 overgenomen door rhône-alpes-entreprendre. daarna volgden tal van initiatieven door plaatselijke bedrijfsleiders, waarna de beweging uitgroeide tot een nationale en internationale beweging: réseau entreprendre telt vandaag 70 vestigingen in Frankrijk. rapport Jaarverslag Annuel l Concept l Lauréats 6

7 internationale ontwikkeling HET DOEL van RéSEAU ENTREPRENDRE international is: in europa en het Middellandse zeegebied bij te dragen tot het welslagen van ondernemers, die in grote mate jobs en welvaart creëren, door het model voor te leggen aan bedrijfsleiders in de betrokken landen De ondernemingsgeest, waarden en praktijken van Réseau entreprendre uit te dragen in die landen Ondernemers te begeleiden die in hun eigen land met réseau entreprendre willen beginnen Het netwerk op nationaal niveau te bezielen kerncijfers van RéSEAU ENTREPRENDRE international 6 vestigingslanden na Frankrijk België Spanje italië Marokko tunesië zwitserland ontwikkeling AAN DE GANG Portugal Luxemburg Libië 200 LAUreAteN BUiteN FrANKriJK ongeveer 300 LedeN BUiteN FrANKriJK Jaarverslag 2012 l Concept 7

8 2netwerk ondernemen brussel Jaarverslag 2012 l Netwerk Ondernemen Brussel 8

9 NetwerK ondernemen BrUSSeL in 2010 ging het Netwerk ondernemen van start in Brussel met de steun van minister Benoît Cerexhe. Het bracht bestaande initiatieven van business coaching samen in gemeenten die dat wensten (onder andere Sint-Pieters-woluwe). Het voordeel hiervan is dat de werking van die initiatieven wordt uitgebreid naar het hele grondgebied van het gewest en dat ze worden bestendigd. in de geest van wederkerigheid van het Netwerk ondernemen zijn de jonge ondernemers van vandaag immers de begeleiders van morgen. we geven niet, we ruilen. Competenties en creativiteit worden in een gemoedelijke sfeer gedeeld. de begeleide oprichters/overnemers kunnen vervolgens lid van de vereniging worden en hun ervaring delen met de nieuwe Laureaten, benadrukt Grégoire de Streel. Naast de individuele begeleiding zorgt het Netwerk ondernemen Brussel met de maandelijkse ontmoetingen van de Laureaten (Laureatenclub) ook voor een collectieve begeleiding, wat ze de kans geeft gemoedelijk en vertrouwelijk van gedachten te wisselen met andere ondernemers die zich in dezelfde situatie bevinden. Het initiatief is aanvankelijk opgestart als een lokale afdeling van de vzw réseau entreprendre wallonie-bruxelles, maar werd op 1 maart 2011 een afzonderlijke Brusselse vzw met een stuurgroep bestaande uit bedrijfsleiders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Brussel. Netwerk ondernemen Brussel telde eind leden. Met 15 nieuwe Laureaten per jaar zijn er 49 projecten begeleid, die 160 directe banen hebben opgeleverd sinds BRUSSEL Jaarverslag 2012 l Netwerk ondernemen Brussel 9

10 3 DE VERENIGING IN 2012 ACTIVITEITEN VOORTGANG OPERATIONEEL RESULTAAT Jaarverslag 2012 l De vereniging in

11 ACtiViteiteN Netwerk ondernemen Brussel heeft in 2012 verschillende activiteiten voor zijn leden en Laureaten georganiseerd. in de eerste plaats organiseerde Netwerk ondernemen Brussel zeven selectiecomités. Meer dan 80 bedrijfsleiders namen daaraan deel om uit de kandidaten die zich aanmeldden de Laureaten 2012 te kiezen die zouden worden begeleid. Verder organiseerde Netwerk ondernemen Brussel twee bijeenkomsten van de Laureatenclub. die ontmoetingen maken deel uit van de begeleiding en bieden deelnemers de gelegenheid over een bepaald onderwerp van gedachten te wisselen met andere ondernemers. de eerste, over Parcours Créa, werd geleid door Xavier de Poorter en Jean-François de Maere. zij reikten hulpmiddelen aan die de deelnemers in hun bedrijf kunnen toepassen. de tweede keer kwam william Mosseray, partner bij eric Salmon, zijn ervaring delen inzake wervingstechnieken en het motiveren van teams. er waren nog drie andere ontmoetingen voor leden en Laureaten. ze konden praten over bedrijfsovernames onder leiding van eric Bastin bij Linklaters. Verder stelde Cédric de Surgères de deuren van zijn onderneming CdS open voor iedereen. CdS verhuurt materiaal voor evenementen. en ten slotte presenteerde het Microsoft innovation Center zijn activiteiten en de technologie van de toekomst aan enkele leden en Laureaten. cds Jaarverslag 2012 l de vereniging in

12 ACtiViteiteN de algemene vergadering van Netwerk ondernemen Brussel vond plaats op dinsdag 22 mei in d ieteren Gallery. Na een rondetafelgesprek over de begeleiding met minister Benoit Cerexhe, Bruno wattenbergh, Grégoire de Streel, Grégoire dallemagne, régis Mulliez en enkele van onze Laureaten konden de genodigden tijdens de receptie de collectie rijtuigen, auto s en motoren bewonderen die de 200 jaar geschiedenis van het familiebedrijf d ieteren illustreren. Netwerk ondernemen Brussel was ook aanwezig op de beurs ondernemen, die alle belangrijke actoren uit de ondernemingssector in Brussel samenbrengt. en tot slot hebben op 14 en 15 september de operationele teams, enkele leden en Laureaten deelgenomen aan de biënnale van het réseau entreprendre in Aixles-Bains, waar meer dan ondernemers aanwezig waren. een unieke gelegenheid om in een gemoedelijke sfeer het hele Franse en internationale netwerk te ontmoeten, en ook directeurs, voorzitters, leden en Laureaten. Jaarverslag 2012 l de vereniging in

13 VoortGANG indiensttreding van ELS DE clercq ALS ALGEMEEN DiREcTEUR de raad van bestuur heeft els de Clercq aangenomen als nieuwe directeur van Netwerk ondernemen Brussel. els begon op 1 november voor Netwerk ondernemen Brussel te werken. ze is 39 jaar, gehuwd en moeder van twee dochtertjes. ze heeft rechten gestudeerd in Gent en Harvard, en corporate finance aan de Vlerick Management School. in het verleden heeft ze voor McKinsey & Company, de Belgische regering, Belgacom en Microsoft gewerkt. ze was werkzaam op het gebied van consultancy, projectmanagement van ondernemingen, strategieontwikkeling en sales management voor kmo s. Verder is ze vicevoorzitter van de vzw toolbox, een vzw waarvan de leden andere vzw s coachen. in de loop der jaren heeft ze een passie voor het oprichten van ondernemingen en kmo s ontwikkeld, wat haar betrokkenheid verklaart bij de oprichting van idealabs, een business accelerator in Antwerpen. ze ziet het als haar missie om het Netwerk ondernemen in Brussel, maar op termijn ook in Vlaanderen, uit te breiden. Haar belangrijkste taken zijn fondsenwerving, teammanage- ment, het professionaliseren van de begeleidingsmethodiek en nadenken over het businessmodel van het Netwerk onderne- men om financieel autonomer te worden. els is in dienst genomen met de hulp van Xpertize (www.xper- tize.be), een rekruteringsbureau dat headhunting (de traditionele aanpak om kandidaten rechtstreeks te benaderen) combineert met social hunting (een nieuwe methode om kandidaten te zoe- ken door gebruik te maken van de kracht van sociale netwerken, via het systeem van beloond peterschap). Xpertize is gespeciali- seerd in volgende domeinen: Finance, real estate, it, Sales en Marketing, Communication, Business en Management. els de Clercq Jaarverslag 2012 l de vereniging in

14 VoortGANG NiEUWE voorzitter van DE RAAD van BESTUUR: GRéGOiRE DE STREEL op 30 december 2012 heeft Philippe Van Cutsem ontslag genomen als voorzitter van Netwerk ondernemen Brussel, omdat hij meer tijd wil besteden aan zijn gezin en enkele projecten. privé- diezelfde dag werd hij als voorzitter opgevolgd door Grégoire de Streel. Hij is 44 jaar, gehuwd en vader van vier kinderen. Grégoire was een van de oprichters van Skynet, Keytrade bank en recenter tunz. FiNANciERiNG GEGARANDEERD voor eind 2012 zijn de sponsoringcontracten en giften (total, degroof en Capdeville SA van régis Mulliez) verlengd. ook de raad van bestuur van de stichting Pulse heeft beslist Netwerk ondernemen Brussel voor een periode van drie jaar te steunen. Samen met de subsidies van het Brusselse gewest en de ledenbijdragen garanderen deze verbintenissen de financiering voor de komende jaren Jaarverslag 2012 l de vereniging in

15 VoortGANG ProJeCt v.2 LANcERiNG van PROjEcT v.2 eind 2012 heeft de raad van bestuur van Netwerk ondernemen Brussel een nieuwe strategie voor de vzw goedgekeurd. op basis van de positieve balans sinds 2010 heeft Netwerk ondernemen het project Netwerk ondernemen Brussel versie 2 v.2 ontwikkeld, dat erop is gericht aan te sluiten bij het Franse model van réseau entreprendre in al zijn specificiteit. De doelstellingen van het project tegen eind 2014 zijn: een netwerk worden dat hoofdzakelijk bestaat uit stichterondernemers of overnemers (70% van de leden) die betrokken zijn bij het netwerk en het zich eigen maken; de financiële autonomie van de vereniging op lange termijn garanderen: de ledenbijdrage is verhoogd, om minstens 50% van het totaalbudget te dekken; een fonds voor renteloze leningen aan de Laureaten oprichten. ProJeCt v.2 Prior 1 Netwerk van stichter-ondernemers en overnemers Netwerk ondernemen Brussel mikt op 110 leden tegen eind 2014, van wie 70% stichter-ondernemers moeten zijn (die hun eigen onderneming hebben opgericht). Uit studies blijkt immers dat er twee remmen op het ondernemerschap staan: het gebrek aan financiële middelen enerzijds en het gebrek aan ervaring bij de ondernemers anderzijds. de begeleiding van Netwerk ondernemen Brussel voorziet in die extra competenties. Netwerk ondernemen Brussel wil het huidige begeleidingssysteem verbeteren door het aantal stichter-ondernemers onder de toegetreden leden te verhogen, omdat de raad van bestuur er oprecht van overtuigd is dat er geen betere begeleider bestaat dan een persoon die al geconfronteerd is met dezelfde uitdagingen als onze jonge ondernemers. die vertegenwoordiging maakt het mogelijk: - een efficiëntere begeleiding aan te bieden (per twee); - hen en hun onderneming meer te betrekken bij een netwerk dat op hen lijkt; - een ondernemersdynamiek rond hen en de Laureaten te creëren. Jaarverslag 2012 l de vereniging in

16 VoortGANG ProJeCt v.2 Prior 2 ProJeCt v.2 Prior 3 Financiële autonomie in navolging van het Franse model zal de helft van de financiering van Netwerk ondernemen Brussel uit ledenbijdragen bestaan. dit model garandeert: - de duurzaamheid van de vereniging; - de professionalisering van haar werking (tijd besteed aan de dagelijkse werking en niet aan fondsenwerving); - een grotere onafhankelijkheid (vrijheid van handelen); - een hefboom voor sponsoring (een kans voor sponsors om dit netwerk te steunen). De oprichting van een fonds voor leningen op eer dankzij het systeem van leningen op eer, een persoonlijke lening aan de laureaat, beschikt de laureaat over een niet onaanzienlijk financieel bedrag (tussen en euro). de toekenning van deze renteloze leningen zonder waarborg heeft een dubbel doel: de laureaten financieel bijspringen om hun project te realiseren, maar ook de band tussen laureaten en begeleiders versterken. daarnaast maken ze ook de selectie van de kandidaten belangrijker, verbeteren ze de begeleiding (het tweespan is zich ervan bewust dat er iets op het spel staat voor de begeleiding) en vergroten ze de betrokkenheid van de laureaten bij het reilen en zeilen van de vereniging. Jaarverslag 2012 l de vereniging in

17 VoortGANG BeSCHriJViNG ProJeCt v.2 AXe 3 - Grégoire de Streel - Christophe Muguerza - Quentin Berryer eind 2012 werd dit project reeds gedragen door een vijftiental pilot -leden, allemaal ondernemers, die zich persoonlijk engageerden om Netwerk ondernemen Brussel een nieuwe dynamiek te geven en alles in het werk te stellen om tot de autofinanciering van de vereniging te komen. elk van die leden heeft zich ertoe verbonden nieuwe leden aan te trekken in de komende maanden. Naast het aantrekken van leden zal elk van die pilot -leden ook de verantwoordelijkheid op zich nemen voor een van de activiteiten van Netwerk ondernemen Brussel (selectie, begeleiding, activiteiten, financiering, lening op eer, communicatie ). ZOMER 2012 NOV 2012 Mei SePt okt dec ontwikkeling & PiLot VAN Het ProJeCt v.2 - emmanuel Andries - Nicolas de Moreau - Harold Mechelynck - Frédéric Pouchain - olivier Poulaert - Patrice ryelandt - Xavier Van ingelgem - Jean-Guillaume zurstrassen - denis Steisel - Cédric de Surgeres - Frédéric dawans Jaarverslag 2012 l de vereniging in

18 operationneel resultaat 2012 PROjECtEN ontvangen projecten (contacten) 168 Bestudeerde projecten 61 Projecten voorgelegd aan het selectiecomité 25 Goedgekeurde projecten 16 overnames van ondernemingen - CumuLatIE SINDS DE OPRIChtINg VaN DE VERENIgINg Laureaten 49 Nog steeds bedrijvig 42 Slaagpercentage (%) 86% overnames van ondernemingen - % van de overnames activiteiten Selectiecomité 7 Stuurgroep 5 Laureatenclub 6 Ledenclub 4 diverse activiteiten 7 totaal van activiteiten 29 BEgELEIDINg Uren gratis coaching in Uren gratis coaching sinds LEDEN effectieve leden 66 toegetreden leden 11 gecreëerde BaNEN Gecreëerde banen in totaal gecreëerde banen 160 Jaarverslag 2012 l de vereniging in

19 4leden Jaarverslag 2012 l Leden

20 LEDEN In 2012 zijn ook nieuwe vrijwillige bedrijfsleiders en mensen die een bijdrage willen leveren tot het Netwerk Ondernemen Brussel toegetreden om hun ervaring te delen, ofwel door individuele begeleiding, ofwel door deel te nemen aan de evaluatie van de projecten (voorlopige goedkeuring) of aan de selectiecomités. Netwerk Ondernemen Brussel telde eind actieve leden en 11 toegetreden leden. De vereniging blijft andere gemotiveerde bedrijfsleiders bijeenbrengen die zich wensen in te zetten voor de economische bedrijvigheid in hun gewest. Leden Eric Bastin BDO Emmanuel Andries D-Side Pierre Baucher Gonext Quentin Berryer Cogitax Thierry Bouckaert AKKANTO Sylvie Brichard TRACE Vincent Charles Philippe Claeys QWENTES Bob Cornelis Ready for Solutions Edouard Croufer Arthur D.Little Grégoire Dallemagne EDF Luminus Hervé De Bergeyck DDEL Portfolio Solutions Amaury De Cordes Sapim Olivier De Duve SEMCAP Philippe de Halloy de Waulsort Degroof Pierre-Paul De Meeus CBC Nicolas De Moreau Bloomdesk Xavier De Poorter Ichec PME Filip De Poorter Kairos Amélie De Spot Internet Attitude Gregoire de Streel Tunz Cédric De Surgeres CDS Jaarverslag 2012 l Leden

21 LEDEN Arnaud De Vicq Groupe GH Idès De Vos Halliburton Amaury della Faille KPMG Thierry Dekoker Deloitte Fiduciaire Marc Delaby ActionCoach Marc Delvaux TCR group Augustin Falisse Modifa Jacques-Henri Fourneau Pierre Francotte PLF International Dominique Gerard Uyttendaele-Gerard et Associés François Goethals 3 Suisses Benelux Philippe Grandelet Adequatio Consult André Henusse Interim Manager Robert Hill Derive MPI-Consult sprl Yvan Jansen E-Capital Brice Le Blevennec Emakina Jan Lecompte Prepared Mind Myriam Malou Informatic Services IS Michel Malschaert Challenger Organisation Harold Mechelynck Ogone Alexandra Meeus Harvizo Christophe Muguerza Boomerang Régis Mulliez SA Capdeville David Niechcicki N2com Jean-Luc Petit Vyniad Frédéric Pouchain Whitestone Investments Marc Puissant Baeyens Profield Patrice Ryelandt Event-ives Stéphanie Sellier French-connect Per Senninge Patrick Simons Total Stéphane Soille VP LeaseEurope Thierry Soubestre Deployments Factory Denis Steisel E-Makina Bruno Stiernon Stiernon sa Réginald Thibaut de Maisières Philippe Van Cutsem Cutsem & Partners Marc Van Cutsem You Double You Xavier Van Ingelgem VANIS-Tecnibo Eric Vander Elst Frédéric Vandervliet Sodexo Jean-François Vanwinkel Ice Belgium Philippe Woitrin Hain Celestial Jean-Guillaume Zurstrassen TUNZ Jaarverslag 2012 l Leden

22 LEDEN Toegetreden leden Grégory Centner Xpertize François De Bauw Linklaters Damien De Keyser avocat, WSP Pierre-Paul De Schrevel Degroof Marc Flammang Degroof Thierry Graas ICHEC pme Annelore Isaac ABE-BAO Denis Lievens Cabinet du Ministre Cerexhe Michel Lievens Total Paul Bosmans Pulse Foundation Bruno Wattenbergh ABE-BAO Jaarverslag 2012 l Leden

23 5 LAUReATen PROJEcTen Laureaten voormalige Laureaten Jaarverslag 2012 l Laureaten 23

24 ProJeCteN Netwerk ondernemen Brussel heeft heel wat projectdragers (168 in 2012) ontmoet dankzij zijn deelname aan de beurs Ondernemen, aan joblente, zijn contacten met gemeenten, de gerichte promotie bij instellingen die actief zijn op het gebied van de oprichting van ondernemingen (1819, ontwikkelingsplatforms van het BAo, debuut, Bruxelles-emergence, Groupe one, lokale economieloketten, Microstart, GiMB, BeCi, Microsoft innovation Center, Pioneers ), de algemene publiciteit door zijn deelname aan die verschillende evenementen, de samenwerkingsverbanden met opleidingsinstituten (ichec PMe, SoLVAY entrepreneurs, efpme/syntra ) of andere begeleidingsnetwerken. dit eerste contact maakte het mogelijk het precieze voorwerp van een aanvraag te onderzoeken (begeleiding, coaching, financiering) en na te gaan hoe rijp de projecten reeds zijn. Netwerk ondernemen Brussel kan de projectdragers dan verwijzen naar instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die, gezien hun vraag of de rijpheid van hun project, geschikter zijn en waarmee Netwerk ondernemen Brussel directe of indirecte contacten heeft ontwikkeld en met wie het in contact blijft (verwijzing in beide richtingen). Projecten zijn onder andere doorverwezen naar BAo (1819 en/of ontwikkelingscentra), debuut, Bruxelles-emergence, Pioneers, BeCi, Ced, LeL, bedrijvencentra, opleidingen zoals efpme/syntra, ichec pme, Solvay entrepreneurs, Be Angels, MMi, MiSSies locales de l emploi, VoKA, Platto en financieringsbronnen (Credal; subsidies ). een deel van die projecten (61) zijn bestudeerd door Netwerk ondernemen Brussel. ze konden hun voordeel doen met de deskundigheid van de ervaren bedrijfsleiders die lid zijn van Netwerk ondernemen Brussel naar wie we ze hebben doorverwezen (ontmoetingen voorafgaand aan de goedkeuring), als voorbereiding op het selectiecomité. ProJeCteN Jaarverslag 2012 l Laureaten 24

25 LaurEATEN Nadat er 7 selectiecomités waren gehouden, waaraan meer dan 80 bedrijfsleiders vrijwillig hebben deelgenomen, werden er 16 nieuwe projecten geselecteerd, wat het totale aantal begeleide projecten op 49 brengt. De Laureaten van Netwerk Ondernemen Brussel werden op basis van een aantal gemeenschappelijke kenmerken gekozen: ondernemerschap, een relevant project, de behoefte aan begeleiding en mogelijke jobcreatie. De 49 begeleide projecten hebben betrekking op alle soorten activiteiten: Restauratie en voeding 4 Opleiding School Centrum 3 Diensten 14 Confectie 2 Consultancy 3 Design & marketing 3 ICT 11 Bewaking en veiligheid 2 Medisch 1 Transport en mobiliteit 4 Productie 2 Jaarverslag 2012 l Laureaten 25

26 LAUreAteN DE PROFIELEN VaN DE PROjECt- DRagERS ZIjN uiteenlopend Afgestudeerde studenten, werklozen, zelfstandigen die hun activiteit willen uitbreiden of hun team willen ontwikkelen, starters van wie een eerder project afgebroken is of moeilijkheden ondervond en die met een nieuw project komen. Aan elke Laureaat is een begeleider (individuele begeleiding) toegewezen: een ervaren bedrijfsleider en lid van Netwerk ondernemen Brussel, die de Laureaat ongeveer twee uur per maand ontmoet om hem te helpen bij zijn aanpak. de begeleider wordt gekozen onder de bestaande leden op basis van zijn complementariteit en compatibiliteit met de projectdrager. Het begeleidingsproces maakt gebruik van uitstekende hulpmiddelen (Plateform Créa) die het mogelijk maken de begeleiding te structureren, maar ook te controleren door zich ervan te vergewissen dat ze wel degelijk heeft plaatsgevonden en gunstige gevolgen heeft (stappenplan). daarnaast organiseert Netwerk ondernemen Brussel een aantal ontmoetingen tussen de Laureaten (Laureatenclub), opleidingen en informatiesessies, die de basis vormen van de collectieve begeleiding, waar ze hun ervaring als oprichters van ondernemingen delen. Hierna vindt u de Laureaten volgens het jaar van toetreding. de begeleiding van de Laureaten van 2010 loopt ten einde. Alle Laureaten worden alumni van Netwerk ondernemen Brussel en zullen af en toe nog aan activiteiten deelnemen. BeGeLeidiNG UitSteKeNde HULPMiddeLeN CoLLeCtieVe BeGeLeidiNG Jaarverslag 2012 l Laureaten 26

27 CLiCK YoUr CAr-CYC MiSSiE LAUREATEN Jean-Philippe roisin en derek d UrSeL Nicolas de MoreAU de drie oprichters Clickyourcar.be is de eerste website in België voor hulp bij de aankoop van een nieuwe auto. deze moderne dienstverlening maakt gebruik van de vele voordelen van het internet om de volledige aankoopprocedure van een nieuwe auto te vergemakkelijken. zo hoeven klanten zich niet meer te verplaatsen of te onderhandelen om hun aankoop te doen. op hun beurt kunnen de concessiehouders hun administratie tot een minimum beperken. door gebruik te maken van onze website kan de klant thuis de auto van zijn keuze uit de volledige catalogus van de meest courante merken bestellen tegen de beste marktvoorwaarden. zodra de betaling is gedaan, gaat hij zijn auto ophalen bij een concessiehouder bij hem in de buurt. Merk op dat alleen de dossierkosten on line worden betaald; het voorschot en het saldo van de wagen worden nog steeds rechtstreeks aan de concessiehouder betaald. Het parcours dat de ondernemer aflegt, is uiterst gevarieerd en vraagt veel kwaliteiten op verschillende gebieden. We waren ons van in het begin bewust van onze sterktes en zwaktes en wilden ons omringen met ervaren ondernemers die de ontwikkeling van onze onderneming konden bevragen. De scherpzinnige raadgevingen die we steeds hebben gekregen, sterken ons vandaag in de overtuiging dat het Netwerk Ondernemen de beste ondersteuning is voor de jonge ondernemer. Bedankt voor uw onberispelijke ondersteuning! Jaarverslag 2012 l Laureaten 27

28 ArStLiNe LAUREATEN Adélaïde VAN den HeCKe de LeMBeKe en renaud de SCHAetzeN Geen (vroeger Jean-Francois VAN winkel) MiSSiE ArStLiNe investeert in exclusief onroerend goed met het doel het opnieuw te verkopen of te verhuren, nadat het een grondige opknapbeurt heeft ondergaan. ArStLiNe investeert in exclusief onroerend goed in fraaie woonwijken. ArStLiNe heeft de deskundigheid en het talent in huis om gebouwen een nieuw leven te geven. de renovatie wordt uitgevoerd met materialen van hoge kwaliteit en houdt rekening met de energieprestatie (epb). ArStLiNe heeft geen eigen personeel, maar werkt momenteel met 15 à 17 onderaannemers. De vlinder mag dan wel twee levens hebben, maar laten we niet vergeten dat hij niet zou bestaan zonder de essentiële fase van de rups. A. en R. Jaarverslag 2012 l Laureaten 28

29 BABY2Be LAUREATE Pascaline HAedriCH opstellen van gratis advertenties voor tweedehands baby- en kinderspullen. Geen (vroeger Marc VAN CUtSeM) 0 werknemers Een onderneming starten met het Netwerk Ondernemen Brussel is niet alleen waardevol (voelen dat mannen en vrouwen uit de zakenwereld belangstelling hebben voor ons project), maar ook erg geruststellend, om de valkuilen van de beginner te vermijden. Jaarverslag 2012 l Laureaten 29

30 BeLeAd LAUREAAT Maxime dewelle olivier PoULAert MiSSiE Als manager sta ik in voor de klantenrelaties, het teammanagement en gedeeltelijk de productontwikkeling. ik probeer mijn klanten de beste adviezen en webtools te geven, aangepast aan hun wensen en behoeften. Communicatiebureau gespecialiseerd in de ontwikkeling op maat van websites, intranet en mobiele websites, en ook in de realisatie van een visuele identiteit en in de optimalisatie voor zoekmachines. wij stellen oplossingen op maat voor die ergonomie, eenvoudig beheer en zichtbaarheid in zoekmachines combineren. Bogdan: fulltime medewerker ontwikkelaar Sofie: freelance projectmanager /graficus Maxime: beheer, verkoop, ontwikkelaar Netwerk Ondernemen is op de eerste plaats een menselijk avontuur dat mij in staat stelde me te integreren in een netwerk van ondernemers uit verschillende sectoren. Ik kan er van gedachten wisselen over de groei van de onderneming, maar ook nieuwe partners vinden. De steun van Netwerk Ondernemen Brussel en van mijn peter heeft me ertoe gebracht vooruit te gaan, initiatieven te nemen en te durven ondernemen, waarbij ik gaandeweg mijn onderneming vorm gaf. Jaarverslag 2012 l Laureaten 30

31 BeLGAteCH MiSSiE LAUREATEN Henri drouin & Frédéric SiGeL ondernemingen begeleiden bij hun technologische innovatieproces. Advies op gebied van engineering (van r&d tot industrialisering) Philippe CLAeYS (de follow-up is geëindigd in 2011) 110 medewerkers Extern advies is altijd waardevol als je zelf met de dagelijkse werking bezig bent! Jaarverslag 2012 l Laureaten 31

32 BePArK.Be LAUREAAT Julien VANdeLeeNe 2010 en 2011: Grégoire de StreeL 2012 en 2013: Bruno wattenbergh BePark heeft momenteel 5 mensen in dienst met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, van wie 1 persoon instaat voor it en 4 mensen in het departement verkoop en marketing werken. MiSSiE BePark heeft als missie de mobiliteitsproblemen oplossen waarmee de grote europese steden kampen. de oplossing die onze onderneming voorstelt, is parksharing. onze dienstverlening kan bepaalde mobiliteitsproblemen oplossen, wetende dat 30% van het verkeer te maken heeft met het zoeken naar een parkeerplaats en dat zoeken naar een parkeerplaats de mensen gemiddeld 25% van hun tijd kost. de evolutie van het mobiliteitsbeleid gaat in de richting van onze oplossing. in het kader van de vernieuwing van milieuvergunningen is BePark een van de oplossingen. BePark is een onderneming in de sector van de parkings. een van de onderliggende sectoren is telecom, aangezien de toegang tot ons netwerk en onze technologie op de mobiele telefoon zijn gebaseerd. Het doel is onderbenutte parkings van supermarkten, hotels of vastgoedmaatschappijen rendabeler te maken. de klant heeft toegang tot het volledige netwerk van BePark met zijn mobiele telefoon waarmee hij kan bellen of sms en of via een mobiele app. op onze site vinden klanten zowel kortstondige oplossingen als langdurige abonnementen. ons klantenbestand bestaat uit zowel particulieren als vennootschappen. Dankzij de ervaring van het Netwerk Ondernemen Brussel werd ik begeleid tijdens alle oprichtingsfasen van mijn onderneming, vanaf het ontwerp van het businessplan, de technische analyse en de haalbaarheidsstudie. Mijn coach zorgde ervoor dat ik op extern advies kon vertrouwen, maar ook dat ik op belangrijke momenten kon focussen om de juiste beslissingen te nemen. Deel uitmaken van het netwerk betekent ook profiteren van momenten van uitwisseling en opleiding. Het is een netwerk met een reële toegevoegde waarde voor ondernemers, omdat je wordt omringd door andere ondernemers die ook met een zaak starten en zich in dezelfde fase bevinden. Kenmerkend voor het netwerk zijn de synergieën, het delen van ervaringen, het ontmoeten van interessante mensen. Jaarverslag 2012 l Laureaten 32

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/mvo Geen profit of planet zonder people nr.

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave in het nieuws Voorjaar 2005, verhuisuitgave Klaar voor de toekomst Een verhuizing is een belangrijke mijlpaal voor een bedrijf. Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE DE KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE IN DIT NUMMER: DUURZAAMHEID ONDER DE LOEP HANDICAP EN INTEGRATIE: DE VERSCHILLEN VOORBIJ PAUL DE GRAUWE TREKT

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

Deborah zoekt collega

Deborah zoekt collega NUMMER 8 / DECEMBER 2013 MAGAZINE VOOR KLANTEN EN MEDEWERKERS VAN G4S G4S stelt expertise tentoon bij Artexis De kracht van G-Force G4S-collega s voor de goede zaak K9 zoekt baasje Deborah zoekt collega

Nadere informatie

JaaRverslag van de Groep Proximedia

JaaRverslag van de Groep Proximedia JaaRverslag van de Groep Proximedia Verantwoordelijke uitgever: Proximedia n.v. Grafische vormgeving & drukwerk : Globule Bleu www.proximediagroup.com Overzicht Mededeling van de CEO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

Solliciteren & sociale media

Solliciteren & sociale media Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Bestaat Generatie Y wel? Blz. 3 WANDELCOACH Je toekomst in het groen Blz. 8 MIJN

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

DATA. Quarterly. de grondstof van de 21ste eeuw PERSPECTIVES ON BANKING. Steven Van Belleghem over de noodzaak van Big Data en betere dienstverlening

DATA. Quarterly. de grondstof van de 21ste eeuw PERSPECTIVES ON BANKING. Steven Van Belleghem over de noodzaak van Big Data en betere dienstverlening Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING DATA de grondstof van de 21ste eeuw Steven Van Belleghem over de noodzaak van Big Data en betere dienstverlening Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

Voorbereiden op de toekomst.

Voorbereiden op de toekomst. voorwoord 3 Voorbereiden op de toekomst. door Linda Boot, bestuurder Pameijer Qua snelheid en impact heeft het nieuwe regeerakkoord ons verrast, maar de grote lijn is natuurlijk al veel langer bekend.

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie Business Plan YOUMOTICA The YOU in domotica Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers Contact: Jimmy Cleuren Dorpstraat 100, Wellen, België tel: +32 11 22 33 44 mail: info@youmotica.be

Nadere informatie

Publiek Privaat Profileren

Publiek Privaat Profileren Business Based Innoveren < 1 Publiek Privaat Profileren Samenwerken aan meer bètatechnici in het beroepsonderwijs Ervaringen uit het eerste jaar Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie