JAARVERSLAG LATEN WE WERKGEVERS CREËREN OM JOBS TE CREËREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG LATEN WE WERKGEVERS CREËREN OM JOBS TE CREËREN"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG LATEN WE WERKGEVERS CREËREN OM JOBS TE CREËREN

2 Voorwoord door de Voorzitter Beste vrienden, dit jaarverslag is een uitstekende gelegenheid voor ons allemaal om de balans van het voorbije jaar op te maken. de cijfers spreken voor zich, maar als we al een cijfer naar voren zouden schuiven, is het wel dit: in 2012 zijn 41 jobs gecreëerd in ondernemingen die door Netwerk ondernemen Brussel werden begeleid. dit is in de eerste plaats de verdienste van de ondernemers die hun schouders onder deze projecten zetten, maar we zien dit gegeven ook als een beloning voor ons werk aan de zijde van die ondernemers. Al is het soms nuttig naar het verleden te kijken, toch is het vandaag vooral de toekomst die ons bezighoudt. U bent op de hoogte van de verschillende veranderingen die zich de voorbije maanden binnen de vzw hebben voorgedaan. Na twee jaar werking leek het ons noodzakelijk onze vereniging nieuw leven in te blazen. Philippe van Cutsem, voorzitter van Netwerk ondernemen Brussel sinds de oprichting, wenste zijn mandaat te beëindigen, maar niet na eerst te hebben nagedacht over wat u voortaan onder de naam Netwerk ondernemen Brussel v.2 kent. we danken hem van harte voor zijn inzet en het geleverde werk. ik heb de zware taak om hem op te volgen, maar ik doe dat uiteraard met veel plezier. de doelstellingen die we nastreven zijn ambitieus, maar met de hulp van u allemaal zullen we ze ongetwijfeld kunnen realiseren. Nieuwe ondernemers aantrekken en laten slagen is onze missie, die meer dan ooit zinvol is. Het is noodzakelijk alles in het werk te stellen om de ondernemingsgeest aan te moedigen. Het feit dat we een netwerk van ervaren ondernemers ten dienste van nieuwe ondernemers zijn, onderscheidt ons van andere initiatieven en maakt ons uniek in het Brusselse landschap. we zijn ervan overtuigd dat onze bijdrage erg nuttig is voor de Laureaten die wij begeleiden. dit netwerk is ook van u. Gebruik het als een platform om van gedachten te wisselen met gelijkgestemden. we danken ook onze sponsors, zonder wie de vzw niet zou bestaan, ons operationele team, dat belangrijk werk doet, en uiteraard onze Laureaten die de motor van ons engagement zijn. Grégoire de Streel Jaarverslag 2012 l Voorwoord door de voorzitter 2

3 inhoudsopgave I. Concept inleiding Geschiedenis internationale ontwikkeling...7 II. Netwerk Ondernemen Brussel... 9 III. De vereniging in Activiteiten Voortgang indiensttreding van els de Clercq als Algemene directeur Nieuwe voorzitter van de raad van Bestuur: Grégoire de Streel Financiering gegarandeerd voor Lancering van het project v operationeel resultaat...18 IV. Leden V. Laureaten Projecten Laureaten Voormalige Laureaten...68 VI. Sponsors VII. Doelstellingen Kwantitatieve doelstellingen Kwalitatieve doelstellingen...76 Jaarverslag 2012 l inhoudsopgave 3

4 1CONCEPT inleiding geschiedenis internationale ontwikkeling Jaarverslag 2012 l Concept 4

5 inleiding Netwerk Ondernemen Brussel is een tweetalige Brusselse vereniging die deel uitmaakt van het Réseau Entreprendre International. Het netwerk wil een kwaliteitsvolle en langdurige begeleiding bieden aan oprichters en overnemers van ondernemingen, op basis van een beproefde methode die al meer dan 20 jaar lang uitzonderlijke, concrete resultaten kan voorleggen, onder andere inzake de duurzaamheid van de begeleide ondernemingen (na drie jaar bestaat 86% van de ondernemingen nog steeds, tegenover 68% voor niet-begeleide ondernemingen). GEBASEERD OP 3 FUNDAMENTELE WAARDEN MENSELIJK- HEID KOSTELOOSHEID WEDERKERIG- HEID HET NETWERk BiEDT Kosteloze en kwaliteitsvolle begeleiding Gedurende 2 jaar door gedreven en ervaren bedrijfsleiders (min 1x/maand) zowel individueel (vaste begeleider) als collectief (dynamiek van het netwerk) Ondersteuning van bestaande structuren voor hulp aan ondernemers Krachtige hulpmiddelen en de ervaring van zijn bedrijfsleiders Jaarverslag 2012 l Concept 5

6 introduction GeSCHiedeNiS de vereniging réseau entreprendre is ontsproten aan het brein van één man: André Mulliez, destijds Ceo van de Groep Phildar. omdat huisvrouwen niet meer breiden, moesten 600 mensen worden ontslagen. Het idee van André Mulliez en enkele van zijn familieleden kreeg vorm, met als uitgangspunt: Laten we werkgevers creëren om jobs te creëren. zo ontstond in 1986 de beweging Nord-entreprendre in roubaix. Het initiatief werd in 1992 overgenomen door rhône-alpes-entreprendre. daarna volgden tal van initiatieven door plaatselijke bedrijfsleiders, waarna de beweging uitgroeide tot een nationale en internationale beweging: réseau entreprendre telt vandaag 70 vestigingen in Frankrijk. rapport Jaarverslag Annuel l Concept l Lauréats 6

7 internationale ontwikkeling HET DOEL van RéSEAU ENTREPRENDRE international is: in europa en het Middellandse zeegebied bij te dragen tot het welslagen van ondernemers, die in grote mate jobs en welvaart creëren, door het model voor te leggen aan bedrijfsleiders in de betrokken landen De ondernemingsgeest, waarden en praktijken van Réseau entreprendre uit te dragen in die landen Ondernemers te begeleiden die in hun eigen land met réseau entreprendre willen beginnen Het netwerk op nationaal niveau te bezielen kerncijfers van RéSEAU ENTREPRENDRE international 6 vestigingslanden na Frankrijk België Spanje italië Marokko tunesië zwitserland ontwikkeling AAN DE GANG Portugal Luxemburg Libië 200 LAUreAteN BUiteN FrANKriJK ongeveer 300 LedeN BUiteN FrANKriJK Jaarverslag 2012 l Concept 7

8 2netwerk ondernemen brussel Jaarverslag 2012 l Netwerk Ondernemen Brussel 8

9 NetwerK ondernemen BrUSSeL in 2010 ging het Netwerk ondernemen van start in Brussel met de steun van minister Benoît Cerexhe. Het bracht bestaande initiatieven van business coaching samen in gemeenten die dat wensten (onder andere Sint-Pieters-woluwe). Het voordeel hiervan is dat de werking van die initiatieven wordt uitgebreid naar het hele grondgebied van het gewest en dat ze worden bestendigd. in de geest van wederkerigheid van het Netwerk ondernemen zijn de jonge ondernemers van vandaag immers de begeleiders van morgen. we geven niet, we ruilen. Competenties en creativiteit worden in een gemoedelijke sfeer gedeeld. de begeleide oprichters/overnemers kunnen vervolgens lid van de vereniging worden en hun ervaring delen met de nieuwe Laureaten, benadrukt Grégoire de Streel. Naast de individuele begeleiding zorgt het Netwerk ondernemen Brussel met de maandelijkse ontmoetingen van de Laureaten (Laureatenclub) ook voor een collectieve begeleiding, wat ze de kans geeft gemoedelijk en vertrouwelijk van gedachten te wisselen met andere ondernemers die zich in dezelfde situatie bevinden. Het initiatief is aanvankelijk opgestart als een lokale afdeling van de vzw réseau entreprendre wallonie-bruxelles, maar werd op 1 maart 2011 een afzonderlijke Brusselse vzw met een stuurgroep bestaande uit bedrijfsleiders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Brussel. Netwerk ondernemen Brussel telde eind leden. Met 15 nieuwe Laureaten per jaar zijn er 49 projecten begeleid, die 160 directe banen hebben opgeleverd sinds BRUSSEL Jaarverslag 2012 l Netwerk ondernemen Brussel 9

10 3 DE VERENIGING IN 2012 ACTIVITEITEN VOORTGANG OPERATIONEEL RESULTAAT Jaarverslag 2012 l De vereniging in

11 ACtiViteiteN Netwerk ondernemen Brussel heeft in 2012 verschillende activiteiten voor zijn leden en Laureaten georganiseerd. in de eerste plaats organiseerde Netwerk ondernemen Brussel zeven selectiecomités. Meer dan 80 bedrijfsleiders namen daaraan deel om uit de kandidaten die zich aanmeldden de Laureaten 2012 te kiezen die zouden worden begeleid. Verder organiseerde Netwerk ondernemen Brussel twee bijeenkomsten van de Laureatenclub. die ontmoetingen maken deel uit van de begeleiding en bieden deelnemers de gelegenheid over een bepaald onderwerp van gedachten te wisselen met andere ondernemers. de eerste, over Parcours Créa, werd geleid door Xavier de Poorter en Jean-François de Maere. zij reikten hulpmiddelen aan die de deelnemers in hun bedrijf kunnen toepassen. de tweede keer kwam william Mosseray, partner bij eric Salmon, zijn ervaring delen inzake wervingstechnieken en het motiveren van teams. er waren nog drie andere ontmoetingen voor leden en Laureaten. ze konden praten over bedrijfsovernames onder leiding van eric Bastin bij Linklaters. Verder stelde Cédric de Surgères de deuren van zijn onderneming CdS open voor iedereen. CdS verhuurt materiaal voor evenementen. en ten slotte presenteerde het Microsoft innovation Center zijn activiteiten en de technologie van de toekomst aan enkele leden en Laureaten. cds Jaarverslag 2012 l de vereniging in

12 ACtiViteiteN de algemene vergadering van Netwerk ondernemen Brussel vond plaats op dinsdag 22 mei in d ieteren Gallery. Na een rondetafelgesprek over de begeleiding met minister Benoit Cerexhe, Bruno wattenbergh, Grégoire de Streel, Grégoire dallemagne, régis Mulliez en enkele van onze Laureaten konden de genodigden tijdens de receptie de collectie rijtuigen, auto s en motoren bewonderen die de 200 jaar geschiedenis van het familiebedrijf d ieteren illustreren. Netwerk ondernemen Brussel was ook aanwezig op de beurs ondernemen, die alle belangrijke actoren uit de ondernemingssector in Brussel samenbrengt. en tot slot hebben op 14 en 15 september de operationele teams, enkele leden en Laureaten deelgenomen aan de biënnale van het réseau entreprendre in Aixles-Bains, waar meer dan ondernemers aanwezig waren. een unieke gelegenheid om in een gemoedelijke sfeer het hele Franse en internationale netwerk te ontmoeten, en ook directeurs, voorzitters, leden en Laureaten. Jaarverslag 2012 l de vereniging in

13 VoortGANG indiensttreding van ELS DE clercq ALS ALGEMEEN DiREcTEUR de raad van bestuur heeft els de Clercq aangenomen als nieuwe directeur van Netwerk ondernemen Brussel. els begon op 1 november voor Netwerk ondernemen Brussel te werken. ze is 39 jaar, gehuwd en moeder van twee dochtertjes. ze heeft rechten gestudeerd in Gent en Harvard, en corporate finance aan de Vlerick Management School. in het verleden heeft ze voor McKinsey & Company, de Belgische regering, Belgacom en Microsoft gewerkt. ze was werkzaam op het gebied van consultancy, projectmanagement van ondernemingen, strategieontwikkeling en sales management voor kmo s. Verder is ze vicevoorzitter van de vzw toolbox, een vzw waarvan de leden andere vzw s coachen. in de loop der jaren heeft ze een passie voor het oprichten van ondernemingen en kmo s ontwikkeld, wat haar betrokkenheid verklaart bij de oprichting van idealabs, een business accelerator in Antwerpen. ze ziet het als haar missie om het Netwerk ondernemen in Brussel, maar op termijn ook in Vlaanderen, uit te breiden. Haar belangrijkste taken zijn fondsenwerving, teammanage- ment, het professionaliseren van de begeleidingsmethodiek en nadenken over het businessmodel van het Netwerk onderne- men om financieel autonomer te worden. els is in dienst genomen met de hulp van Xpertize (www.xper- tize.be), een rekruteringsbureau dat headhunting (de traditionele aanpak om kandidaten rechtstreeks te benaderen) combineert met social hunting (een nieuwe methode om kandidaten te zoe- ken door gebruik te maken van de kracht van sociale netwerken, via het systeem van beloond peterschap). Xpertize is gespeciali- seerd in volgende domeinen: Finance, real estate, it, Sales en Marketing, Communication, Business en Management. els de Clercq Jaarverslag 2012 l de vereniging in

14 VoortGANG NiEUWE voorzitter van DE RAAD van BESTUUR: GRéGOiRE DE STREEL op 30 december 2012 heeft Philippe Van Cutsem ontslag genomen als voorzitter van Netwerk ondernemen Brussel, omdat hij meer tijd wil besteden aan zijn gezin en enkele projecten. privé- diezelfde dag werd hij als voorzitter opgevolgd door Grégoire de Streel. Hij is 44 jaar, gehuwd en vader van vier kinderen. Grégoire was een van de oprichters van Skynet, Keytrade bank en recenter tunz. FiNANciERiNG GEGARANDEERD voor eind 2012 zijn de sponsoringcontracten en giften (total, degroof en Capdeville SA van régis Mulliez) verlengd. ook de raad van bestuur van de stichting Pulse heeft beslist Netwerk ondernemen Brussel voor een periode van drie jaar te steunen. Samen met de subsidies van het Brusselse gewest en de ledenbijdragen garanderen deze verbintenissen de financiering voor de komende jaren Jaarverslag 2012 l de vereniging in

15 VoortGANG ProJeCt v.2 LANcERiNG van PROjEcT v.2 eind 2012 heeft de raad van bestuur van Netwerk ondernemen Brussel een nieuwe strategie voor de vzw goedgekeurd. op basis van de positieve balans sinds 2010 heeft Netwerk ondernemen het project Netwerk ondernemen Brussel versie 2 v.2 ontwikkeld, dat erop is gericht aan te sluiten bij het Franse model van réseau entreprendre in al zijn specificiteit. De doelstellingen van het project tegen eind 2014 zijn: een netwerk worden dat hoofdzakelijk bestaat uit stichterondernemers of overnemers (70% van de leden) die betrokken zijn bij het netwerk en het zich eigen maken; de financiële autonomie van de vereniging op lange termijn garanderen: de ledenbijdrage is verhoogd, om minstens 50% van het totaalbudget te dekken; een fonds voor renteloze leningen aan de Laureaten oprichten. ProJeCt v.2 Prior 1 Netwerk van stichter-ondernemers en overnemers Netwerk ondernemen Brussel mikt op 110 leden tegen eind 2014, van wie 70% stichter-ondernemers moeten zijn (die hun eigen onderneming hebben opgericht). Uit studies blijkt immers dat er twee remmen op het ondernemerschap staan: het gebrek aan financiële middelen enerzijds en het gebrek aan ervaring bij de ondernemers anderzijds. de begeleiding van Netwerk ondernemen Brussel voorziet in die extra competenties. Netwerk ondernemen Brussel wil het huidige begeleidingssysteem verbeteren door het aantal stichter-ondernemers onder de toegetreden leden te verhogen, omdat de raad van bestuur er oprecht van overtuigd is dat er geen betere begeleider bestaat dan een persoon die al geconfronteerd is met dezelfde uitdagingen als onze jonge ondernemers. die vertegenwoordiging maakt het mogelijk: - een efficiëntere begeleiding aan te bieden (per twee); - hen en hun onderneming meer te betrekken bij een netwerk dat op hen lijkt; - een ondernemersdynamiek rond hen en de Laureaten te creëren. Jaarverslag 2012 l de vereniging in

16 VoortGANG ProJeCt v.2 Prior 2 ProJeCt v.2 Prior 3 Financiële autonomie in navolging van het Franse model zal de helft van de financiering van Netwerk ondernemen Brussel uit ledenbijdragen bestaan. dit model garandeert: - de duurzaamheid van de vereniging; - de professionalisering van haar werking (tijd besteed aan de dagelijkse werking en niet aan fondsenwerving); - een grotere onafhankelijkheid (vrijheid van handelen); - een hefboom voor sponsoring (een kans voor sponsors om dit netwerk te steunen). De oprichting van een fonds voor leningen op eer dankzij het systeem van leningen op eer, een persoonlijke lening aan de laureaat, beschikt de laureaat over een niet onaanzienlijk financieel bedrag (tussen en euro). de toekenning van deze renteloze leningen zonder waarborg heeft een dubbel doel: de laureaten financieel bijspringen om hun project te realiseren, maar ook de band tussen laureaten en begeleiders versterken. daarnaast maken ze ook de selectie van de kandidaten belangrijker, verbeteren ze de begeleiding (het tweespan is zich ervan bewust dat er iets op het spel staat voor de begeleiding) en vergroten ze de betrokkenheid van de laureaten bij het reilen en zeilen van de vereniging. Jaarverslag 2012 l de vereniging in

17 VoortGANG BeSCHriJViNG ProJeCt v.2 AXe 3 - Grégoire de Streel - Christophe Muguerza - Quentin Berryer eind 2012 werd dit project reeds gedragen door een vijftiental pilot -leden, allemaal ondernemers, die zich persoonlijk engageerden om Netwerk ondernemen Brussel een nieuwe dynamiek te geven en alles in het werk te stellen om tot de autofinanciering van de vereniging te komen. elk van die leden heeft zich ertoe verbonden nieuwe leden aan te trekken in de komende maanden. Naast het aantrekken van leden zal elk van die pilot -leden ook de verantwoordelijkheid op zich nemen voor een van de activiteiten van Netwerk ondernemen Brussel (selectie, begeleiding, activiteiten, financiering, lening op eer, communicatie ). ZOMER 2012 NOV 2012 Mei SePt okt dec ontwikkeling & PiLot VAN Het ProJeCt v.2 - emmanuel Andries - Nicolas de Moreau - Harold Mechelynck - Frédéric Pouchain - olivier Poulaert - Patrice ryelandt - Xavier Van ingelgem - Jean-Guillaume zurstrassen - denis Steisel - Cédric de Surgeres - Frédéric dawans Jaarverslag 2012 l de vereniging in

18 operationneel resultaat 2012 PROjECtEN ontvangen projecten (contacten) 168 Bestudeerde projecten 61 Projecten voorgelegd aan het selectiecomité 25 Goedgekeurde projecten 16 overnames van ondernemingen - CumuLatIE SINDS DE OPRIChtINg VaN DE VERENIgINg Laureaten 49 Nog steeds bedrijvig 42 Slaagpercentage (%) 86% overnames van ondernemingen - % van de overnames activiteiten Selectiecomité 7 Stuurgroep 5 Laureatenclub 6 Ledenclub 4 diverse activiteiten 7 totaal van activiteiten 29 BEgELEIDINg Uren gratis coaching in Uren gratis coaching sinds LEDEN effectieve leden 66 toegetreden leden 11 gecreëerde BaNEN Gecreëerde banen in totaal gecreëerde banen 160 Jaarverslag 2012 l de vereniging in

19 4leden Jaarverslag 2012 l Leden

20 LEDEN In 2012 zijn ook nieuwe vrijwillige bedrijfsleiders en mensen die een bijdrage willen leveren tot het Netwerk Ondernemen Brussel toegetreden om hun ervaring te delen, ofwel door individuele begeleiding, ofwel door deel te nemen aan de evaluatie van de projecten (voorlopige goedkeuring) of aan de selectiecomités. Netwerk Ondernemen Brussel telde eind actieve leden en 11 toegetreden leden. De vereniging blijft andere gemotiveerde bedrijfsleiders bijeenbrengen die zich wensen in te zetten voor de economische bedrijvigheid in hun gewest. Leden Eric Bastin BDO Emmanuel Andries D-Side Pierre Baucher Gonext Quentin Berryer Cogitax Thierry Bouckaert AKKANTO Sylvie Brichard TRACE Vincent Charles Philippe Claeys QWENTES Bob Cornelis Ready for Solutions Edouard Croufer Arthur D.Little Grégoire Dallemagne EDF Luminus Hervé De Bergeyck DDEL Portfolio Solutions Amaury De Cordes Sapim Olivier De Duve SEMCAP Philippe de Halloy de Waulsort Degroof Pierre-Paul De Meeus CBC Nicolas De Moreau Bloomdesk Xavier De Poorter Ichec PME Filip De Poorter Kairos Amélie De Spot Internet Attitude Gregoire de Streel Tunz Cédric De Surgeres CDS Jaarverslag 2012 l Leden

21 LEDEN Arnaud De Vicq Groupe GH Idès De Vos Halliburton Amaury della Faille KPMG Thierry Dekoker Deloitte Fiduciaire Marc Delaby ActionCoach Marc Delvaux TCR group Augustin Falisse Modifa Jacques-Henri Fourneau Pierre Francotte PLF International Dominique Gerard Uyttendaele-Gerard et Associés François Goethals 3 Suisses Benelux Philippe Grandelet Adequatio Consult André Henusse Interim Manager Robert Hill Derive MPI-Consult sprl Yvan Jansen E-Capital Brice Le Blevennec Emakina Jan Lecompte Prepared Mind Myriam Malou Informatic Services IS Michel Malschaert Challenger Organisation Harold Mechelynck Ogone Alexandra Meeus Harvizo Christophe Muguerza Boomerang Régis Mulliez SA Capdeville David Niechcicki N2com Jean-Luc Petit Vyniad Frédéric Pouchain Whitestone Investments Marc Puissant Baeyens Profield Patrice Ryelandt Event-ives Stéphanie Sellier French-connect Per Senninge Patrick Simons Total Stéphane Soille VP LeaseEurope Thierry Soubestre Deployments Factory Denis Steisel E-Makina Bruno Stiernon Stiernon sa Réginald Thibaut de Maisières Philippe Van Cutsem Cutsem & Partners Marc Van Cutsem You Double You Xavier Van Ingelgem VANIS-Tecnibo Eric Vander Elst Frédéric Vandervliet Sodexo Jean-François Vanwinkel Ice Belgium Philippe Woitrin Hain Celestial Jean-Guillaume Zurstrassen TUNZ Jaarverslag 2012 l Leden

22 LEDEN Toegetreden leden Grégory Centner Xpertize François De Bauw Linklaters Damien De Keyser avocat, WSP Pierre-Paul De Schrevel Degroof Marc Flammang Degroof Thierry Graas ICHEC pme Annelore Isaac ABE-BAO Denis Lievens Cabinet du Ministre Cerexhe Michel Lievens Total Paul Bosmans Pulse Foundation Bruno Wattenbergh ABE-BAO Jaarverslag 2012 l Leden

23 5 LAUReATen PROJEcTen Laureaten voormalige Laureaten Jaarverslag 2012 l Laureaten 23

24 ProJeCteN Netwerk ondernemen Brussel heeft heel wat projectdragers (168 in 2012) ontmoet dankzij zijn deelname aan de beurs Ondernemen, aan joblente, zijn contacten met gemeenten, de gerichte promotie bij instellingen die actief zijn op het gebied van de oprichting van ondernemingen (1819, ontwikkelingsplatforms van het BAo, debuut, Bruxelles-emergence, Groupe one, lokale economieloketten, Microstart, GiMB, BeCi, Microsoft innovation Center, Pioneers ), de algemene publiciteit door zijn deelname aan die verschillende evenementen, de samenwerkingsverbanden met opleidingsinstituten (ichec PMe, SoLVAY entrepreneurs, efpme/syntra ) of andere begeleidingsnetwerken. dit eerste contact maakte het mogelijk het precieze voorwerp van een aanvraag te onderzoeken (begeleiding, coaching, financiering) en na te gaan hoe rijp de projecten reeds zijn. Netwerk ondernemen Brussel kan de projectdragers dan verwijzen naar instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die, gezien hun vraag of de rijpheid van hun project, geschikter zijn en waarmee Netwerk ondernemen Brussel directe of indirecte contacten heeft ontwikkeld en met wie het in contact blijft (verwijzing in beide richtingen). Projecten zijn onder andere doorverwezen naar BAo (1819 en/of ontwikkelingscentra), debuut, Bruxelles-emergence, Pioneers, BeCi, Ced, LeL, bedrijvencentra, opleidingen zoals efpme/syntra, ichec pme, Solvay entrepreneurs, Be Angels, MMi, MiSSies locales de l emploi, VoKA, Platto en financieringsbronnen (Credal; subsidies ). een deel van die projecten (61) zijn bestudeerd door Netwerk ondernemen Brussel. ze konden hun voordeel doen met de deskundigheid van de ervaren bedrijfsleiders die lid zijn van Netwerk ondernemen Brussel naar wie we ze hebben doorverwezen (ontmoetingen voorafgaand aan de goedkeuring), als voorbereiding op het selectiecomité. ProJeCteN Jaarverslag 2012 l Laureaten 24

25 LaurEATEN Nadat er 7 selectiecomités waren gehouden, waaraan meer dan 80 bedrijfsleiders vrijwillig hebben deelgenomen, werden er 16 nieuwe projecten geselecteerd, wat het totale aantal begeleide projecten op 49 brengt. De Laureaten van Netwerk Ondernemen Brussel werden op basis van een aantal gemeenschappelijke kenmerken gekozen: ondernemerschap, een relevant project, de behoefte aan begeleiding en mogelijke jobcreatie. De 49 begeleide projecten hebben betrekking op alle soorten activiteiten: Restauratie en voeding 4 Opleiding School Centrum 3 Diensten 14 Confectie 2 Consultancy 3 Design & marketing 3 ICT 11 Bewaking en veiligheid 2 Medisch 1 Transport en mobiliteit 4 Productie 2 Jaarverslag 2012 l Laureaten 25

26 LAUreAteN DE PROFIELEN VaN DE PROjECt- DRagERS ZIjN uiteenlopend Afgestudeerde studenten, werklozen, zelfstandigen die hun activiteit willen uitbreiden of hun team willen ontwikkelen, starters van wie een eerder project afgebroken is of moeilijkheden ondervond en die met een nieuw project komen. Aan elke Laureaat is een begeleider (individuele begeleiding) toegewezen: een ervaren bedrijfsleider en lid van Netwerk ondernemen Brussel, die de Laureaat ongeveer twee uur per maand ontmoet om hem te helpen bij zijn aanpak. de begeleider wordt gekozen onder de bestaande leden op basis van zijn complementariteit en compatibiliteit met de projectdrager. Het begeleidingsproces maakt gebruik van uitstekende hulpmiddelen (Plateform Créa) die het mogelijk maken de begeleiding te structureren, maar ook te controleren door zich ervan te vergewissen dat ze wel degelijk heeft plaatsgevonden en gunstige gevolgen heeft (stappenplan). daarnaast organiseert Netwerk ondernemen Brussel een aantal ontmoetingen tussen de Laureaten (Laureatenclub), opleidingen en informatiesessies, die de basis vormen van de collectieve begeleiding, waar ze hun ervaring als oprichters van ondernemingen delen. Hierna vindt u de Laureaten volgens het jaar van toetreding. de begeleiding van de Laureaten van 2010 loopt ten einde. Alle Laureaten worden alumni van Netwerk ondernemen Brussel en zullen af en toe nog aan activiteiten deelnemen. BeGeLeidiNG UitSteKeNde HULPMiddeLeN CoLLeCtieVe BeGeLeidiNG Jaarverslag 2012 l Laureaten 26

27 CLiCK YoUr CAr-CYC MiSSiE LAUREATEN Jean-Philippe roisin en derek d UrSeL Nicolas de MoreAU de drie oprichters Clickyourcar.be is de eerste website in België voor hulp bij de aankoop van een nieuwe auto. deze moderne dienstverlening maakt gebruik van de vele voordelen van het internet om de volledige aankoopprocedure van een nieuwe auto te vergemakkelijken. zo hoeven klanten zich niet meer te verplaatsen of te onderhandelen om hun aankoop te doen. op hun beurt kunnen de concessiehouders hun administratie tot een minimum beperken. door gebruik te maken van onze website kan de klant thuis de auto van zijn keuze uit de volledige catalogus van de meest courante merken bestellen tegen de beste marktvoorwaarden. zodra de betaling is gedaan, gaat hij zijn auto ophalen bij een concessiehouder bij hem in de buurt. Merk op dat alleen de dossierkosten on line worden betaald; het voorschot en het saldo van de wagen worden nog steeds rechtstreeks aan de concessiehouder betaald. Het parcours dat de ondernemer aflegt, is uiterst gevarieerd en vraagt veel kwaliteiten op verschillende gebieden. We waren ons van in het begin bewust van onze sterktes en zwaktes en wilden ons omringen met ervaren ondernemers die de ontwikkeling van onze onderneming konden bevragen. De scherpzinnige raadgevingen die we steeds hebben gekregen, sterken ons vandaag in de overtuiging dat het Netwerk Ondernemen de beste ondersteuning is voor de jonge ondernemer. Bedankt voor uw onberispelijke ondersteuning! Jaarverslag 2012 l Laureaten 27

28 ArStLiNe LAUREATEN Adélaïde VAN den HeCKe de LeMBeKe en renaud de SCHAetzeN Geen (vroeger Jean-Francois VAN winkel) MiSSiE ArStLiNe investeert in exclusief onroerend goed met het doel het opnieuw te verkopen of te verhuren, nadat het een grondige opknapbeurt heeft ondergaan. ArStLiNe investeert in exclusief onroerend goed in fraaie woonwijken. ArStLiNe heeft de deskundigheid en het talent in huis om gebouwen een nieuw leven te geven. de renovatie wordt uitgevoerd met materialen van hoge kwaliteit en houdt rekening met de energieprestatie (epb). ArStLiNe heeft geen eigen personeel, maar werkt momenteel met 15 à 17 onderaannemers. De vlinder mag dan wel twee levens hebben, maar laten we niet vergeten dat hij niet zou bestaan zonder de essentiële fase van de rups. A. en R. Jaarverslag 2012 l Laureaten 28

29 BABY2Be LAUREATE Pascaline HAedriCH opstellen van gratis advertenties voor tweedehands baby- en kinderspullen. Geen (vroeger Marc VAN CUtSeM) 0 werknemers Een onderneming starten met het Netwerk Ondernemen Brussel is niet alleen waardevol (voelen dat mannen en vrouwen uit de zakenwereld belangstelling hebben voor ons project), maar ook erg geruststellend, om de valkuilen van de beginner te vermijden. Jaarverslag 2012 l Laureaten 29

30 BeLeAd LAUREAAT Maxime dewelle olivier PoULAert MiSSiE Als manager sta ik in voor de klantenrelaties, het teammanagement en gedeeltelijk de productontwikkeling. ik probeer mijn klanten de beste adviezen en webtools te geven, aangepast aan hun wensen en behoeften. Communicatiebureau gespecialiseerd in de ontwikkeling op maat van websites, intranet en mobiele websites, en ook in de realisatie van een visuele identiteit en in de optimalisatie voor zoekmachines. wij stellen oplossingen op maat voor die ergonomie, eenvoudig beheer en zichtbaarheid in zoekmachines combineren. Bogdan: fulltime medewerker ontwikkelaar Sofie: freelance projectmanager /graficus Maxime: beheer, verkoop, ontwikkelaar Netwerk Ondernemen is op de eerste plaats een menselijk avontuur dat mij in staat stelde me te integreren in een netwerk van ondernemers uit verschillende sectoren. Ik kan er van gedachten wisselen over de groei van de onderneming, maar ook nieuwe partners vinden. De steun van Netwerk Ondernemen Brussel en van mijn peter heeft me ertoe gebracht vooruit te gaan, initiatieven te nemen en te durven ondernemen, waarbij ik gaandeweg mijn onderneming vorm gaf. Jaarverslag 2012 l Laureaten 30

31 BeLGAteCH MiSSiE LAUREATEN Henri drouin & Frédéric SiGeL ondernemingen begeleiden bij hun technologische innovatieproces. Advies op gebied van engineering (van r&d tot industrialisering) Philippe CLAeYS (de follow-up is geëindigd in 2011) 110 medewerkers Extern advies is altijd waardevol als je zelf met de dagelijkse werking bezig bent! Jaarverslag 2012 l Laureaten 31

32 BePArK.Be LAUREAAT Julien VANdeLeeNe 2010 en 2011: Grégoire de StreeL 2012 en 2013: Bruno wattenbergh BePark heeft momenteel 5 mensen in dienst met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, van wie 1 persoon instaat voor it en 4 mensen in het departement verkoop en marketing werken. MiSSiE BePark heeft als missie de mobiliteitsproblemen oplossen waarmee de grote europese steden kampen. de oplossing die onze onderneming voorstelt, is parksharing. onze dienstverlening kan bepaalde mobiliteitsproblemen oplossen, wetende dat 30% van het verkeer te maken heeft met het zoeken naar een parkeerplaats en dat zoeken naar een parkeerplaats de mensen gemiddeld 25% van hun tijd kost. de evolutie van het mobiliteitsbeleid gaat in de richting van onze oplossing. in het kader van de vernieuwing van milieuvergunningen is BePark een van de oplossingen. BePark is een onderneming in de sector van de parkings. een van de onderliggende sectoren is telecom, aangezien de toegang tot ons netwerk en onze technologie op de mobiele telefoon zijn gebaseerd. Het doel is onderbenutte parkings van supermarkten, hotels of vastgoedmaatschappijen rendabeler te maken. de klant heeft toegang tot het volledige netwerk van BePark met zijn mobiele telefoon waarmee hij kan bellen of sms en of via een mobiele app. op onze site vinden klanten zowel kortstondige oplossingen als langdurige abonnementen. ons klantenbestand bestaat uit zowel particulieren als vennootschappen. Dankzij de ervaring van het Netwerk Ondernemen Brussel werd ik begeleid tijdens alle oprichtingsfasen van mijn onderneming, vanaf het ontwerp van het businessplan, de technische analyse en de haalbaarheidsstudie. Mijn coach zorgde ervoor dat ik op extern advies kon vertrouwen, maar ook dat ik op belangrijke momenten kon focussen om de juiste beslissingen te nemen. Deel uitmaken van het netwerk betekent ook profiteren van momenten van uitwisseling en opleiding. Het is een netwerk met een reële toegevoegde waarde voor ondernemers, omdat je wordt omringd door andere ondernemers die ook met een zaak starten en zich in dezelfde fase bevinden. Kenmerkend voor het netwerk zijn de synergieën, het delen van ervaringen, het ontmoeten van interessante mensen. Jaarverslag 2012 l Laureaten 32

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

TTL vacaturevacature voor Office manager

TTL vacaturevacature voor Office manager vacature voor Office manager Bedrijf The Test LeadersThe Test Leaders Auteur Stefan Patry Versie V3.1 Laatste update jul. 1, 2014 Abstract Dit document beschrijft de vacature voor een Office manager. the

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

PERSBERICHT. Wij melden: NOOZ wint eerste prijs Enterprize Business Plan -wedstrijd 2006

PERSBERICHT. Wij melden: NOOZ wint eerste prijs Enterprize Business Plan -wedstrijd 2006 PERSBERICHT Grobbendonk, 06 november 2006 Ref.nr. pers20061106 Wij melden: NOOZ wint eerste prijs Enterprize Business Plan -wedstrijd 2006 Enterprize, de jaarlijkse nationale ondernemingsplanwedstrijd,

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

E-commerce Oktober 2016

E-commerce Oktober 2016 E-commerce Oktober 2016 Sterke stijging van aantal zelfstandige handelaars dat online verkoopt: vandaag doet 5 aan e-commerce t.o.v. 3 in 2014. Verkoop gebeurt vooral via eigen webshop of website. Meer

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Student Recruitment 2.0 Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Inleiding Inhoudsopgave Ben jij op zoek naar jong talent? Zorg dan dat je up-to-date bent en vind de beste afstudeerders van top-universiteiten.

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

Branding Marketing communication design online

Branding Marketing communication design online We leven in een tijdperk van onomkeerbare wereldwijde sociale en economische veranderingen. sociale Dat leidt voor ons allen tot nieuwe vormen van werken en leven. economische verandering Ons systeem transformeert

Nadere informatie

business www.gamesinbusiness.nl Amsterdam, juli 2011 Erik Heemskerk, Managing Partner 1

business www.gamesinbusiness.nl Amsterdam, juli 2011 Erik Heemskerk, Managing Partner 1 in @ business www.gamesinbusiness.nl Amsterdam, juli 2011 Erik Heemskerk, Managing Partner 1 Inhoudsopgave Doelstellingen DMU bezoekers DMU leveranciers Bereik Games in Business Deelname Achtergrond informatie

Nadere informatie

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Introductie Wat we (denken te) weten over competentieontwikkeling Middel tot het versterken van inzetbaarheid

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Projectplan Pak je Kans Flevoland

Projectplan Pak je Kans Flevoland Projectplan Pak je Kans Flevoland Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. ProjectPak je Kans... 6 2.1 Doelgroep... 6 2.2 Doel... 6 2.3 Inhoud project... 6 Projectplan Pak je Kans 2014-2015 2

Nadere informatie

Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap

Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap I. Inventaris, context en achtergrond Vrij op vakantie kunnen gaan en sport en recreatie bedrijven is een zeer belangrijke factor voor

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Jonge startende ondernemer. en wat nu?

Jonge startende ondernemer. en wat nu? Jonge startende ondernemer en wat nu? Inleiding We zijn op onderzoek uitgegaan op zoek naar jonge startende ondernemers dit hebben we op verschillende manieren gedaan: - we zijn bij bedrijven langs geweest

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Overstelp uw klanten met smaak. Dankzij een heerlijke boodschap in chocolade Uniek, origineel, snel en geraffineerd.

Overstelp uw klanten met smaak. Dankzij een heerlijke boodschap in chocolade Uniek, origineel, snel en geraffineerd. Overstelp uw klanten met smaak Dankzij een heerlijke boodschap in chocolade Uniek, origineel, snel en geraffineerd. www.chocol-at.be ZACHTHEID VOOR UW ZAKEN Verlies geen tijd meer om voor uw klanten en

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation De Awards van Foundation Steun aan educatieve projecten voor kinderen en jongeren in moeilijkheden Oproep voor projecten 2015 http://foundation.bnpparibasfortis.be Oproep voor projecten 2015 Awards-programma

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

Leandro Valentino Obrie

Leandro Valentino Obrie Leandro Valentino Obrie Address: Personal Website: http://www.leandrovalentino.com Summary Mijn naam is Leandro Valentino Obrie, een ondernemende senior branding specialist met ca 6 jaar ervaring in social

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Graag tot ziens! Het Remind Team

Graag tot ziens! Het Remind Team In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind voor staat, wat er van je verwacht wordt als trainer, welke studenten bij Remind passen, en wat je aankomende vijf maanden kunt verwachten als

Nadere informatie

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen Vodo50 Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Aanleiding Nederland en Groningen moeten het voor de groei van de economie vooral hebben van actieve

Nadere informatie

De Facto Image Building & Securex. Social Media & Engagement Journey 2011-2013

De Facto Image Building & Securex. Social Media & Engagement Journey 2011-2013 De Facto Image Building & Securex @stefdfib Social Media & Engagement Journey 2011-2013 @AnianaT De Facto Image Building in België 23 jaar onafhankelijk Belgisch full service communicatiebureau 32 medewerkers

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +9,64% +4,09% VERHOOGDE ECONOMISCHE ACTIVITEIT STIMULEERT WERKGELEGENHEID De Belgische economie groeide in het eerste

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis

Projectoproep Eco-bewoners uit Sint-Gillis Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis REGLEMENT ARTIKEL 1- ORGANISERENDE OVERHEID De gemeente Sint-Gillis, Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis vertegenwoordigd door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Aan de hand van dit bedrijfsprofiel willen we je graag een duidelijk beeld geven van ons bedrijf, onze activiteiten, onze doelen en toekomstplannen.

Aan de hand van dit bedrijfsprofiel willen we je graag een duidelijk beeld geven van ons bedrijf, onze activiteiten, onze doelen en toekomstplannen. Beste Sollicitant(e), Aan de hand van dit bedrijfsprofiel willen we je graag een duidelijk beeld geven van ons bedrijf, onze activiteiten, onze doelen en toekomstplannen. Het bedrijfsprofiel bestaat uit

Nadere informatie

HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP

HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP powered by VBO-FEB, Stichting Bekaert & Fondation van der Rest Pieter Timmermans Gedelegeerd bestuurder Administrateur délégué Bozar - Brussel, Bruxelles 8/12/2014 1 Hartelijk

Nadere informatie

Interne communicatie wordt professioneler maar kent nog onaangeboord terrein

Interne communicatie wordt professioneler maar kent nog onaangeboord terrein Persbericht Interne communicatie wordt professioneler maar kt nog onaangeboord terrein Brussel, 6 december 2012 - Wie beheert de interne communicatie in e bedrijf? Welke instrumt word het meest gebruikt?

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze!

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze! V O L WA S S E N E N O N D E R W I J S KMO-management Een praktijkgerichte opleiding in management Persoonlijke groei is mijn keuze! Voor wie is de opleiding bestemd? KMO-bedrijfsleiders die hun managementvaardigheden

Nadere informatie

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen?

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen? Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen Visies op de toekomst van Beleid, Praktijk en Onderzoek & Ontwikkeling In september 2002 heeft een internationale

Nadere informatie

JOBspot Werving & Selectie en arbeidsmarktcommunicatie. Zuidspuistraat 6, 3231 AW Brielle, tel.: +31(0)181-413466, info@jobspot.nu www.jobspot.

JOBspot Werving & Selectie en arbeidsmarktcommunicatie. Zuidspuistraat 6, 3231 AW Brielle, tel.: +31(0)181-413466, info@jobspot.nu www.jobspot. Naam: Robbert Geboortejaar: 1987 Woonplaats: Capelle aan den IJssel Opleidingen: 09/2005 05/2010 Bachelor of Business Administration (BBA), Facility management NHTV Breda University of Applied Sciences

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

werk voor elke ICT-er Een uniek concept dat werkt!

werk voor elke ICT-er Een uniek concept dat werkt! Een uniek concept dat werkt! Nieuw passend werk realiseren voor ICT professionals met een afstand tot de arbeidsmarkt in een ondernemende omgeving Het ontwikkelen van ICT-professionals die: Zelfbewust

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

direct results marketing bureau

direct results marketing bureau direct results marketing bureau Sbiro marketing activators Direct marketing Marketingbureau sbiro is gespecialiseerd in direct response marketing: marketing die onmiddellijk rendeert. Wij zien marketing

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress In samenwerking met White paper I grafieken interim index 9 samen voor ons eigen Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Op basis van leeftijd 4 Op basis

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

STARTVERSLAG STUDENT - LOTTE VAN DER SCHOOT 1623303 // COÖRDINATOR - INGE SCHAREMAN // STAGEBEGELEIDING - CYNTHIA BOOM & KEVIN KARS

STARTVERSLAG STUDENT - LOTTE VAN DER SCHOOT 1623303 // COÖRDINATOR - INGE SCHAREMAN // STAGEBEGELEIDING - CYNTHIA BOOM & KEVIN KARS STARTVERSLAG STUDENT - LOTTE VAN DER SCHOOT 1623303 // COÖRDINATOR - INGE SCHAREMAN // STAGEBEGELEIDING - CYNTHIA BOOM & KEVIN KARS INHOUD // INLEIDING 4 ORIENTATIEDOCUMENT 5 FACTSHEET 6 LEERDOELEN 7 STARTVERSLAG

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

grens onderscheidend ondernemen

grens onderscheidend ondernemen KvK Kiosk Martin Lammerteyn Bedrijfsmentor Grensverleggend verkopen in Belgeland, hoe doe je dat? grens onderscheidend ondernemen starter Wie is hier aanwezig? Wie is ondernemer? Wie verkoopt er? Wie adviseert

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS IN EEN WERELD IN VERANDERING, HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS OPROEP VOOR PROJECTEN 2016 AWARDSPROGRAMMA 4 INLEIDING 6 BELANGRIJKSTE BEOORDELINGSCRITERIA VORMING VAN KANSARME

Nadere informatie

Persoonlijke coaching. 19 maart 2009. Welkom!

Persoonlijke coaching. 19 maart 2009. Welkom! Persoonlijke coaching als leervorm 19 maart 2009 Welkom! Ik wil, ik weet, ik kan... en toch doe ik het niet! 19 maart 2009 Welkom! Prestaties bekeken Prestatie = Potentieel - interferentie Ik als coach:

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Case Atos. Atos imponeert met wepresent

Case Atos. Atos imponeert met wepresent Case Atos imponeert met wepresent wepresent Atos is een wereldwijd toonaangevende leverancier van digitale diensten met 100.000 werknemers in 72 landen. Met een diepgaande technologische expertise en kennis

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 AGENDA 10u15 10u30 11u15 11u45 12u00 12u30 Onthaal Introductie Onze lokale strategie Customer Center in Berchem door Hilde Wuyts,

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

BASIS INFOBROCHURE Licentiehouders WiFY

BASIS INFOBROCHURE Licentiehouders WiFY BASIS INFOBROCHURE www.wify.eu info@wify.eu Inhoudsopgave 1 Intro 2 2 Waarvoor staat WiFY 2 2.1 Definitie + omschrijving..................................... 2 2.2 Marktsegmenten + klanten...................................

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD (goedgekeurd door het bureau op 10 juni 2014, bekrachtigd door

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Coaching & Leadership Academy - Advanced level - Curriculum - Class 11/17

Coaching & Leadership Academy - Advanced level - Curriculum - Class 11/17 Coaching & Leadership Academy - Advanced level - Curriculum - Class 11/17 Programma en learning systems Module 1: Principes en wetten van een world class business Elke succesvolle business hanteert gezonde

Nadere informatie

: Camiel De Roover Student nummer : 177553 : Fashion Management : INDIVIDUALS. Begeleiders : Mikki Engelsbel en Miriam Goedkoop

: Camiel De Roover Student nummer : 177553 : Fashion Management : INDIVIDUALS. Begeleiders : Mikki Engelsbel en Miriam Goedkoop INDIVIDUALS Door : Camiel De Roover Student nummer : 177553 Afdeling : Fashion Management Bedrijf : INDIVIDUALS Begeleiders : Mikki Engelsbel en Miriam Goedkoop VOORWOORD Dit afstudeeronderzoek is gemaakt

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl

Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Agenda Even voorstellen Vicus ebusiness Solutions Geluiden uit de markt Belangrijke verschillen

Nadere informatie

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 1 Publiek-private samenwerking 1.1 Ontstaan en evolutie - Faillissement Trefil-Arbed 1993 - Oprichting

Nadere informatie

ie-net INGENIEURS MET PASSIE VOOR TECHNOLOGIE EN WETENSCHAP www.ie-net.be

ie-net INGENIEURS MET PASSIE VOOR TECHNOLOGIE EN WETENSCHAP www.ie-net.be ie-net INGENIEURS MET PASSIE VOOR TECHNOLOGIE EN WETENSCHAP www.ie-net.be WIE ZIJN WIJ? ie-net is een onafhankelijke ingenieursvereniging die ingenieurs verbindt en bijdraagt tot een optimale inzet van

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

De drijfveren zijn ontwikkeld en aangeleverd door Coert-Jan Tomassen van CJT for Sales: Coert-Jan Tomassen info@cjtforsales.com www.cjtforsales.

De drijfveren zijn ontwikkeld en aangeleverd door Coert-Jan Tomassen van CJT for Sales: Coert-Jan Tomassen info@cjtforsales.com www.cjtforsales. Drijfveren Tool 1.0 Carolien van Herrikhuyzen www.cforcycling.nl www.cforcycling.com carolien@cforcycling.nl Om wat handvaten te hebben voor een gesprek met ons begeleidingsteam bij het formuleren van

Nadere informatie

Kunst & culturele sector Ontwikkelingswerk, non-profit Fotografie Zakelijke en Financiële dienstverlening Detailhandel

Kunst & culturele sector Ontwikkelingswerk, non-profit Fotografie Zakelijke en Financiële dienstverlening Detailhandel Profiel Sinds begin jaren tachtig heb ik een schat aan kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van automatisering, veelal bij de grootste financiële instellingen van deze wereld. Van hardcore programmering,

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie