NATUURBEHEER GOLFBAAN KROMME RIJN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATUURBEHEER GOLFBAAN KROMME RIJN 2014"

Transcriptie

1 NATUURBEHEER GOLFBAAN KROMME RIJN 2014 Bijlages: 1 Snoeiplan Quickscan Flora en Fauna door Buiting Advies Golfclub Kromme Rijn Sportlaan HP BUNNIK 0

2 Natuurbeheer Golfbaan Kromme Rijn 2014 Algemeen Vanaf begin 2014 is de Stichting De Brakel omgezet in De Brakel Holding BV. Deze stap was noodzakelijk om in te spelen op de grote veranderingen die plaatsvinden in het Nederlandse golflandschap. Met genoemde omzetting kon een nieuwe financiële structuur gerealiseerd worden, waardoor investeringen in de golfbaan en overige accommodatie mogelijk werden. De nieuwe aanpak leidde in 2014 tevens tot een groei in het aantal leden De gerealiseerde investeringen in 2014 bestaan o.a. uit de aanleg van een ultra moderne beregeningsinstallatie voor de fairways, de tees en de greens, de aanleg van een extra teebox voor hole 8 en een hypermoderne LED verlichting van de driving range. Deze verlichting is zo effectief dat het totale stroomverbruik van de gehele verlichtingsinstallatie overeenkomt met slechts één grote straler op de voetbalvelden aan de Sportlaan! Zoals in eerdere rapportages is vermeld is Golfclub Kromme Rijn sinds 2006 gecertificeerd door de organisatie Committed to Green. Sinds september 2010 is de club nog een stap verder gegaan en is nu ook GEO (Golf Environment Organisation) gecertificeerd. Om dit internationale certificaat te behouden is bij het onderhoud van de baan een stringent milieu- en natuurbeleid nodig en elke 3 jaar zal dit door een audit getoetst worden. In augustus 2013 is deze eerste her-audit uitgevoerd en in september kreeg de vereniging het felbegeerde certificaat dat geldig is tot sept Per 1/1/2015 zijn er bijna 70 banen in Nederland GEO gecertificeerd en diverse bezig met de verwerving van dit certificaat. Het GEO is een internationaal opererende non-profit NGO, actief bezig met het op een hoger plan brengen van de economische, sociale en op het milieu gerichte voordelen van het golfspel. Het GEO verbindt zich tot samenwerking met de mondiale golfgemeenschap om te komen tot verhoogde normen voor golfbaanbeheer, om daartoe praktische aanwijzingen te verschaffen en prestaties op dat gebied op een objectieve wijze te toetsen. Het GEO wordt gesteund door een mondiaal netwerk van partnerorganisaties, wetenschappers, vertegenwoordigers van de industrie en belangrijke organisaties als de European Tour, de European Golf Association, het Wereld Natuurfonds, UNEP en de Vereniging van Golfclubmanagers in Europa en Amerika. In Nederland werkt het GEO samen met de Nederlandse Golf Federatie (NGF) die alle golfclubs stimuleert om ook mee te doen aan het GEO programma. Dit verloopt erg succesvol en inmiddels is een groeiend aantal verenigingen GEO gecertificeerd. Met het voldoen aan de strenge eisen van het Golf Environment Organization krijgen het greenkeepersteam, onder leiding van Wim Oskam en het Bestuur van de club erkenning voor hun goede werk. 1

3 Aan de orde komen de monitorgegevens uit 2014: Meteorologische metingen voor De Bilt. De tabel met de diverse gegevens verder in het rapport is overgenomen van de homepage van het KNMI. Met een gemiddelde jaartemperatuur van 11,7 C tegen een langjarig gemiddelde van 10,1 C was 2014 het warmste jaar sinds het begin van de regelmatige temperatuurmetingen in Het oude record bedroeg 11,2 C in 2006 en Op augustus na waren alle maanden zachter dan gemiddeld. Meststoffen Er zijn geen grote verschillen met vorige jaren. De bemesting van fairways en driving range is net als in vorige jaren zeer laag gebleven. Het advies van Dutch Outdoors Concept is zo nauwkeurig mogelijk opgevolgd en met name op de greens is er sinds 2011 iets meer Kalium en Magnesium voeding gebruikt. Dit heeft de kwaliteit van de greens veel goed gedaan. Vogeltelling Voor het eerst zijn de ijsvogel en goudvink waargenomen! Wij waren wederom bevoorrecht mevrouw Nicolien Drost (lid van de KNNV) bereid te vinden om enkele vogeltellingen te doen. Mede door slecht weer tijdens enkele tellingen kan een afwijkend beeld ontstaan van het aantal vogels. In de praktijk zien we het aantal en diversiteit nog steeds toenemen. De begroeiing van de baan wordt meer volwassen en beter door het systematisch snoeien en onze acties met het plaatsen van vogelkasten en bewaken van rustgebieden werpen duidelijk hun vruchten af, 16 van de 20 vogelkasten zijn bewoond geweest.. 2

4 De zwanen blijven zich goed voortplanten. In 2014 werden 5 eieren uitgebroed maar helaas waren 2 zwaantjes te zwak om te overleven in de kou direct na het uitkomen. De 3 overgebleven jongen zijn goed opgegroeid en zodra ze zelfstandig waren verdreven door het ouderpaar. Echter een van de jongen kon niet goed vliegen en bleef achter. Enkele pogingen het dier te laten vangen door de dierenabulance zijn mislukt. We wachten dus af wat het ouderpaar gaat doen zodra er weer een nest met jongen is. 3

5 Vlinders Mede door ernstige ziekte van de beide tellers is er ook dit jaar geen inventarisatie gemaakt. 4

6 Paddestoelen Sinds 2012 hebben we de heer Bert Tolsma bereid gevonden om paddestoelen te tellen op onze baan. Deze paddestoelen expert organiseert binnen de mycologenvereniging regelmatig paddestoelentochten voor IVN wandelingen. In september en oktober is er een excursie gemaakt door de baan en in de tabel verder in het rapport staan de namen van de soorten. Waar nodig is microscopisch gedetermineerd door de heer Tolsma. Verder in dit rapport vindt u een overzicht van de gevonden soorten. Het is duidelijk dat de soortenrijkdom fors is toegenomen. Van diverse paddestoelen is ook dit jaar weer een macrofoto gemaakt en deze zijn te zien via onze website De heer Tolsma kon door andere verplichtingen slechts eenmaal gedurende anderhalf uur inventariseren op Kromme Rijn maar we vonden toch nog 32 soorten! Vitens bemonstering grondwater De rapporten van de bemonstering van peilbuizen 1, 2 en 3 alsmede het oppervlakte water en verzameld drainage water door Vitens zijn weergegeven aan het einde van dit rapport, voorafgegaan door een overzicht van de alle wateranalyses sinds

7 Flora Voor het in kaart brengen van de flora is enige jaren geleden contact gemaakt met een plantenwerkgroep van de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging). Helaas was het niet mogelijk dit jaar weer een groep bij elkaar te krijgen voor een veldonderzoek. Alleen Jan Katsman heeft een ronde gemaakt en met name gekeken naar enkele biotopen van de baan. Zijn opmerkingen worden waar mogelijk meegenomen in het onderhoud van de baan. Ook in 2015 zal de werkgroep niet naar Kromme Rijn komen, wel hebben we de toezegging van Jan Katsman om een of twee keer alleen te komen en zich dan te concentreren op enkele speciale soorten. 6

8 Snoeiplan Eind 2014 is het snoeiplan weer geactualiseerd voor de periode met medewerking van een expert die veel advies voor onderhoud van bospercelen heeft gegeven aan Staatsbosbeheer en eigenaren van van landgoederen, alsmede enkele fruittelers. De doelstelling bleef ongewijzigd maar is meer expliciet gemaakt en beschreven is hoe de diverse percelen te snoeien. De onderliggende gedachte is: ruimte geven aan de sterke bomen en die laten uitgroeien tot monumentale bomen. licht toelaten om zo meer diversificatie te krijgen een kraag van lage begroeing laten ontstaan door selectief bomen aan de rand af te zetten zodat de stomp weer uitloopt. Waar nodig wat heesters bijplanten om de zoom dicht te houden. Dit alles om een rustplaats te scheppen voor fauna. de zichtlijnen van de golfbaan intact te laten. Onze filosofie hoe om te gaan met de bospercelen in de baan begint duidelijk vruchten af te werpen en het plan werkt goed. Dit alles komt de flora en fauna ten goede. Het streven is om over jaar een parkachtige baan te hebben met vele monumentale bomen omgeven door struweel tot ca 3-4 m hoog. Dit gebeurt geleidelijk zodat de zichtlijnen en beleving van de baan door de jaren heen amper veranderen. De nieuwe fruitbomen die enkele jaren geleden aangeplant zijn om onze monumentale boomgaard van hoogstamfruit te behouden zijn goed aangeslagen en het lijkt dat deze boomgaard tot in lengte van dagen behouden blijft. Het snoeiplan is integraal toegevoegd als separate bijlage aan dit rapport. 7

9 Meteo gegevens Meteorologische metingen in De Bilt. Jaar gem Neerslag in mm Temp. Gemiddeld IJsdagen < 0 C Vorstdagen < 0 C Warme dagen> 20 C Zomerse dagen > 25 C Tropische dagen > 30 C Met een gemiddelde jaartemperatuur van 11,7 C tegen een langjarig gemiddelde van 10,1 C was 2014 het warmste jaar sinds het begin van de regelmatige temperatuurmetingen in Het oude record bedroeg 11,2 C in 2006 en Op augustus na waren alle maanden zachter dan gemiddeld. Het koudegetal (alle etmaalgemiddelde temperaturen beneden het vriespunt van 1 november tot en met 31 maart opgeteld) bleef in de Bilt op nul staan, een unicum sinds het begin van de metingen. Ook de lente was zeer zacht, de op een na zachtste in drie eeuwen tijd. De zomer was er een van uitersten: een zeer warme juli werd gevolgd door een zeer koele augustus. Op twee dagen kwam de temperatuur tot tropische waardes (30,0 C of hoger). De herfst was net als de lente de op een na zachtste sinds Alle drie de maanden waren uitzonderlijk zacht. De eerste vorst liet dan ook lang op zich wachten. In De Bilt kwam het pas op 25 november voor het eerst tot vorst. Tot een ijsdag (maximumtemperatuur lager dan 0,0 C) in De Bilt kwam het niet, waardoor 2014 geen enkele ijsdag kende. Bron: 8

10 Meststoffen Meststoffen, MCPP Meststof Norm Green (5500 m2) + foregreen ( 5000 m2) (vanaf 2012 alleen Green) Green N 160 kg/ha Green P 80 kg/ha Green K. 160 kg/ha Green Fe 10 kg/ha Green Mg 30 kg/ha Green Primer ltr foregreen ( 5000 m2) Green N 160 kg/ha Green P 80 kg/ha Green K. 160 kg/ha Green Fe 10 kg/ha Green Mg 30 kg/ha Tee's (3800m2) Tee's N 160 kg/ha Tee's P 80 kg/ha Tee's K. 160 kg/ha Tee's Fe 10 kg/ha Tee's Mg 30 kg/ha fairway's + driving range (9,5 ha) Fairway N 98 kg/ha Fairway P 25 kg/ha Fairway K. 120 kg/ha Fairway Fe 0 Fairway Mg 30 kg/ha Fairway Culterra Org. mest kg Fairway Terra Fertiel kg Fairway MCPA ltr 25 Fairway MCPP ltr

11 Elk jaar wordt er ca m3 zand (m3c) ter verschraling op de fairways gestrooid. Op de greens is dit steeds ca 30 m3 goed gesorteerd zand met een M50-getal van 300. De tees worden gedressed met ca. 15 m3 T-mengsel dat bestaat uit 80% zand en 20% heidecompost. De fairways worden doorgezaaid met ca 450 kilo graszaad, vooral Engels Raaigras (Lolium Perenne). De greens worden doorgezaaid met 20 kilo van het uiterst fijne struiszaad (Jorvic). Dit wordt in een mengsel met zand gezaaid, het is te fijn om direct te strooien. De tees worden jaarlijks met 50 kilo van een mengsel, bestaande uit Struis, Roodzwenk en Veldbeemd doorgezaaid. Deze getallen zijn vrij constant door de jaren heen. Het bedrijf Dutch Outdoor Concepts ( Ir. Maurice Evers) geeft doorlopend advies voor een optimale bemesting. Dit advies wordt zo nauwkeurig mogelijk opgevolgd en dit gaf een verbetering van de kwaliteit van de baan. De greens laten daarom een iets hogere Kalium en Magnesium bemesting zien dan voorheen. 1) Bemesting wordt uitgevoerd naar advies DOC 2) Zand voor dressen op greens wordt grover (M ) 3) Doorzaaien: 6 x (3 x struisgras + 3x roodzwenk) via prikken met 8 mm vaste pen (bij struisgras) en 12 mm vaste pen bij roodzwenk en dan graszaad gemengd met zand opbrengen en inslepen. 4) Primomaxx wordt ingezet om zaadkoppen van straatgras te remmen. Starten bij serieuze opkomst straatgraszaadkoppen. Bij weinig groei/schraal weer niet toepassen! 5) Er wordt verticaal gemaaid in afwisseling met maaien i.c.m. groomen. Dit om algen, onkruid en mos in de toplaag zoveel mogelijk weg te halen. Gekeken wordt of borstels nog mogelijk zijn. 6) Er wordt gemaaid in het seizoen op 4,5 mm (gemeten zonder groomers) Verslag vogelinventarisatie Golfbaan Kromme Rijn We waren erg bevoorrecht dat mevrouw Nicolien Drost, een gerenommeerd kenner van de vogelstand (en ook een officiele vlinderteller), bereid was enkele tellingen uit te voeren. Helaas vonden we niet meer tellers en door haar werd op 15 april, 15 mei, 17 juni en 27 augustus geteld. Mei, juni en augustus zijn geen optimale tijden voor een telling, er is teveel blad aan de bomen en de jongen zijn uitgevlogen. Het liefst heb je windstil en helder weer tijdens een telling want dan laten de meeste vogels van zich horen. Helaas was het weer niet optimaal tijdens de meeste tellingen. Er mogen dus geen conclusies getrokken worden uit de getallen in de tabel. Maar we hebben ook twee nieuwelingen mogen verwelkomen: de goudvink en de ijsvogel. Verder is een record aantal vogels tijdens de tellingen geteld, 280 in totaal. Dit kwam mede door de grotere aantallen meerkoeten, spreeuwen, wilde eenden en gierzwaluwen. Tijdens het schrijven van dit rapport kan vermeld worden dat er inmiddels drie aalscholvers op Kromme Rijn wonen. Dit voorspelt weinig goeds voor de visstand in onze vijvers. Ook is een zwanenjong achtergebleven, het kon minder goed vliegen en het leek op een beschadigde vleugel. Die lijkt inmiddels hersteld maar het jong is gebleven. We zien dat het ouderpaar het jong nog maar net tolereert mits het zich niet in dezelfde plas bevindt. We zien het dikwijls in een van de sloten en zijn benieuwd hoe eea zich zal ontwikkelen zodra er een nieuw nest met jongen komt. 10

12 Hieronder volgt het overzicht over de afgelopen jaren: Soort Aalscholver 1 Blauwe reiger Boeren zwaluw Bonte kraai 1 Boomklever Boomkruiper Bosrietzanger Braamsluiper Buizerd 1 2 Cettis 1 Dodaars 1 1 Ekster Fazant 1 1 Fitis Fuut Gaai 1 5 Gekr.roodstaart 1 1 Gierzwaluw Glanskop 1 1 Goudvink 3 Grasmus Grauwe Fitis 1 Grauwe gans Grauwe 1 Klauwier Groene Specht Groenling Grote B. specht Grote lijster 1 Heggemus Holenduif Houtduif Huiskraai 1 4 Huismus 2 9 Huiszwaluw 8 IJsvogel Kauw Keep 1 Kievit Kl. karekiet Kl. Mantelmeeuw Kleine B. Specht 1 6 Knobbelzwaan Koekoek Koolmees Krakeend Kuifeend

13 Lijster 2 Matkop Meerkoet Merel Middelste bonte 1 specht Nijlgans Ooievaar 1 Pimpelmees Putter Rietgors 1 Rietzanger Roodborst Scholekster Sijs 25 Soepeend Sperwer 1 1 Spotvogel Spreeuw Staartmees Tjiftjaf Torenvalk 1 Tuinfluiter Turkse tortel Vink Vlaamse Gaai Waterhoen Wilde eend Wilde Zwaan 2 Winterkoning Witte kwikstaart Zanglijster Zwarte kraai Zwartkop totaal: aantal soorten tijdens telling: Opmerkingen: De totalen vanaf 2011 zijn gebaseerd op 3-4 tellingen gedurende het jaar. Voor het jaartotaal is van elke telling het hoogste aantal genomen in bovenstaande samenvatting. In 2014 zijn er vier tellingen geweest maar op een latere datum dan normaal en enkele malen onder minder ideale omstandigheden (wind en bewolkt). Voor het eerst zijn goudvinken en een ijsvogel waargenomen. De zwanen blijven zich goed voortplanten. In 2014 heeft ons paar weer 3 jongen grootgebracht. Een jong vliegt niet goed en is achtergebleven. 12

14 Diverse van deze vogels komen voor op de rode lijst of zijn opgenomen in de Flora- en Faunawet uit Het beleid van Kromme Rijn draagt dus zichtbaar bij aan het stimuleren van deze en andere soorten. Verslag vlinders Wegens ernstige ziekte van onze beide vlindertellers is er dit jaar niet geteld. Voor de volledigheid is hieronder de eerder waargenomen vlinders. soort aardbeivlinder argusvlinder atalanta bont zandoogje boomblauwtje bruin blauwtje bruin zandoogje bruine eikenpage citroenvlinder dagpauwoog distelvlinder gehakkelde aurelia groot dikkopje groot koolwitje hooibeestje icarusblauwtje klein geaderd witje klein koolwitje kleine vos kleine vuurvlinder oranjetipje zwartsprietdikkopje Paddestoelen Sinds 2012 hebben we de heer Bert Tolsma bereid gevonden om paddestoelen te tellen op onze baan. Deze paddestoelen expert organiseert binnen de mycologenvereniging regelmatig paddestoelentochten voor IVN wandelingen. In oktober is er een excursie gemaakt door de baan en in de tabel hieronder staan de namen van de soorten. Waar nodig is microscopisch gedetermineerd door de heer Tolsma. Het is duidelijk dat de soortenrijkdom is toegenomen. Dit jaar heeft de heer Tolsma slechts eenmaal een ronde van anderhalf uur gemaakt maar toch vonden we 32 verschillende soorten! We mogen dus gerust stellen dat het aantal verschillende soorten paddestoelen gestaag toeneemt. Getracht wordt de grond niet al te zeer te verrijken met stikstof (ofwel haksel van takken na de snoei). Van diverse paddestoelen is ook dit jaar weer een macrofoto gemaakt en deze zijn te zien via onze website 13

15 Soortenlijst golfbaan Kromme Rijn (Bert Tolsma) 2012 SOORTNAAM Agaricus arvensis Alnicola escharoides Bjerkandera adusta Bjerkandera fumosa Calvatia excipuliformis Chondrostereum purpureum Clitocybe geotropa Coprinus leiocephalus Flammulina velutipes Galerina laevis Gyrodon lividus Hebeloma crustuliniforme Hebeloma hetieri Helvella crispa Inocybe corydalina Inocybe geophylla, var. geophylla Inonotus radiatus Laccaria laccata Lactarius ichoratus Lactarius pubescens Leccinum scabrum Lycoperdon pyriforme Lyophyllum decastes Marasmius bulliardii Marasmius oreades Mycena filopes Mycena galericulata Panaeolus subbalteatus (cinctulus) Paxillus filamentosus Paxillus involutus Pluteus cervinus Pluteus salicinus Polyporus badius Psathyrella conopilus Psathyrella fusca Psathyrella piluliformis Psathyrella pseudogracilis Psathyrellea microrrhiza Russula exalbicans Schizopora paradoxa Tricholoma argyraceum Xylaria hypoxylon anijschampignon bleke elzenzompzwam grijze buisjeszwam rookzwam plooivoetstuifzwam paarse korstzwam grote trechterzwam geelbruin plooirokje fluweelpootje grasmosklokje elzeboleet radijsvaalhoed viltige vaalhoed witte kluifzwam groenige perevezelkop witte satijnvezelkop elzeweerschijnzwam gewone fopzwam kleibosmelkzwam donzige melkzwam gewone berkeboleet peervormige stuifzwam bruine bundelridderzwam dwergwieltje weidekringzwam draadsteelmycena helmmycena gezoneerde vlekplaat elzekrulzoom gewone krulzoom gewone hertezwam grauwgroene hertezwam peksteel langsteelfranjehoed beukefranjehoed wirsteelfranjehoed dubbelgangerfranjehoed kortwortelfranjehoed verblekende russula witte tandzwam zilveren ridderzwam geweizwam 14

16 2013 SOORTNAAM Bjerkandera fumosa Conocybe subovalis Coprinus atramentarius Coprinus hiascens Crepidotus mollis Flammulina velutipes Helvella crispa Lacrymaria lacrymabunda Lactarius pubescens Leccinum cyaneobasileucum Paxillus filamentosus Paxillus involutus Polyporus squamosus Russula versicolor Tricholoma fulvum Volvariella gloiocephala Rookzwam Dikvoetbreeksteeltje Grote kale inktzwam Bundelinktzwam Week oorzwammetje Gewoon fluweelpootje Witte kluifzwam Tranende franjehoed Donzige melkzwam Leccinum cyaneobasileucum Elzekrulzoom Gewone krulzoom Zadelzwam Bonte berkerussula Berkeridderzwam Gewone beurszwam Andere soorten gezien tijdens de rondgang: Draadsteel micena Elzeboleet Geelbruine spleetvezelkop Heksenkringzwam Jodoform gordijnzwam Peksteel Russula Satijnzwam Vaalhoed Weidekringzwam Witte Satijnvezelkop 2014 SOORTNAAM Berkenboleet Bleke elzenzompzwam Bundelbreeksteeltje Donzige melkzwam Gegordelde parasolzwam Geschubde inktzwam Geweizwam Gewone beurszwam Gewone fopzwam Gewone krulzoom Gewone viltkop Gewone zwavelkop Glimmerinktzwam Gordijnzwam Grijsgroene melkzwam Helmmycena Kale inktzwam Moerasbossatijnzwam Oranjebloesemzwam Parelstuifzwam Radijsvaalhoed Reuzenbovist Rimpelende russula Roodbruine gordijnzwam Rookzwam Sierlijke franjehoed Tranende franjehoed Tranende vilthoed Vaalhoed Witsteelfranjehoed Witte kluifzwam Zwerminktzwam (totaal 32 soorten) 15

17 Flora Voor het in kaart brengen van de flora is contact gemaakt met een plantenwerkgroep van de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) onder aanvoering van Jan Katsman uit de regio. De groep is gereorganiseerd en Jan Katsman heeft zijn functie als leider neergelegd. Hij is wel bereid de komende jaren 1-2x/jaar langs te komen en wat advies te geven hoe de biotopen meer rijkdom te geven. Dat bestaat vooral uit het verschralen van de grond (afvoeren van maaisel) en licht in de bossages toe te staan. Dit alles wordt sinds enkele jaren meegenomen in ons maai-en snoeiplan. Als vlinderexpert zal Katsman ook advies over de vlinders meenemen in zijn jaarlijkse bezoeken. Voor de aanleg van een extra tee bij hole 8 is een hoeveelheid grond weggegraven naast de green van hole 7. Buiting Advies heeft een quickscan van deze plek gemaakt en concludeert dat er geen ecologische schade zal ontstaan door de aanleg van deze tee. Dit advies is integraal bijgevoegd als bijlage aan dit verslag. Hieronder de tabel met de soorten die gezien zijn in Dit alles is het resultaat van slechts één bezoek. Er zijn bij dit bezoek (waarbij slechts een klein gedeelte van de baan bekeken werd) 73 verschillende soorten waargenomen. GrpSoort Nednaam Wetnaam Rode Lijst Oranje Lijst F&F Beekpunge Veronica beccabunga Biezenknoppen Juncus conglomeratus Echte koekoeksbloem Lychnis flos-cuculi Echte valeriaan Valeriana officinalis Egelantier Rosa rubiginosa GE Fioringras Agrostis stolonifera Fluitenkruid Anthriscus sylvestris Geel nagelkruid Geum urbanum Geknikte vossenstaart Alopecurus geniculatus Gele lis Iris pseudacorus Gele morgenster Tragopogon pr. pratensis Gestreepte witbol Holcus lanatus Gewone berenklauw Heracleum sphondylium Gewone engelwortel Angelica sylvestris Gewone ereprijs Veronica chamaedrys Gewone hoornbloem Cerastium f. vulgare Gewone vlier Sambucus nigra Gewone waterbies Eleocharis palustris Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum Gewoon speenkruid Ranunculus ficaria bulbilifer Glanshaver Arrhenatherum elatius Grauwe wilg Salix cinerea cinerea Groot hoefblad Petasites hybridus Grote brandnetel Urtica dioica Grote lisdodde Typha latifolia Grote vossenstaart Alopecurus pratensis Grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus Hondsdraf Glechoma hederacea Jakobskruiskruid Senecio jacobaea Kale jonker Cirsium palustre Kleefkruid Galium aparine Koninginnenkruid Eupatorium cannabinum Kruipende boterbloem Ranunculus repens Krulzuring Rumex crispus Lidrus Equisetum palustre Liesgras Glyceria maxima Madeliefje Bellis perennis Mattenbies Schoenoplectus lacustris Moerasrolklaver Lotus pedunculatus Moerasspirea Filipendula ulmaria Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis scorpioides 16

18 Moeraswalstro Galium palustre Pinksterbloem Cardamine pratensis Pitrus Juncus effusus Platte rus Juncus compressus Riet Phragmites australis Rietgras Phalaris arundinacea Rietorchis Dactylorhiza m. praetermissa BE/P Rode klaver Trifolium pratense Rode waterereprijs Veronica catenata Rood zwenkgras Festuca rubra Ruige zegge Carex hirta Ruw beemdgras Poa trivialis Scherpe boterbloem Ranunculus acris Slanke waterkers Rorippa microphylla Slipbladige ooievaarsbek Geranium dissectum Speerdistel Cirsium vulgare Valse voszegge Carex otrubae Veenwortel Persicaria amphibia Veldbeemdgras Poa pratensis Waterdrieblad Menyanthes trifoliata GE KW/P Watermunt Mentha aquatica Weidehavikskruid Hieracium caespitosum EB Witte klaver Trifolium repens Witte waterlelie Nymphaea alba Wolfspoot Lycopus europaeus Zeegroene rus Juncus inflexus Zeegroene zegge Carex flacca GE Zilverschoon Potentilla anserina Zomereik Quercus robur Zwanenbloem Butomus umbellatus 1 Ook hier mogen we concluderen dat de soortenrijkdom nog steeds toeneemt. Zoals zichtbaar is er een soort die op de rode lijst voorkomt (waterdrieblad) en enkele op de oranje lijst. De planten die opgenomen zijn in de Flora en Faunawet (rietorchis, waterdrieblad en zwanenbloem) worden speciaal beschermd tijdens maaibeurten en door de leden van de golfclub daarop attent te maken. Snoeiplan Op 11 dec 2014 is door een team het bestaande snoeiplan geactualiseerd. De resultaten van het forse snoeiwerk in de afgelopen jaren werd uitgebreid bekeken en het plan aangepast voor de komende drie jaar. Met name het gebied van hole 1 tot hole 5 is besproken, mede door de uitgebreide snoei vorig jaar bij de andere holes. Dit plan is integraal toegevoegd als bijlage aan dit verslag. De heer John de Greeff werkte wederom mee als deskundige, hij wordt door vele instanties (overheden, milieugroeperingen en beheerders van landgoederen) geraadpleegd over natuurontwikkeling en kent de baan al vele jaren. Andere deelnemers waren Hein Vader (baancommissaris Kromme Rijn), Wim Oskam (Head Greenkeeper), Hennie van der Horst, (greenkeeper) en Jan van Dijk, Hans Bouman (namens de commissie GEO). Enkele jaren geleden is een aanvang gemaakt met de grote transitie van de bomenstand op de baan van beginnende bossages naar struwelen met daarin enkele grote bomen. Deze filosofie staat nog steeds stevig overeind en vormt de basis van de snoeiplannen. De transitie zal naar verwachting jaar duren. Zodra dit alles gerealiseerd is zal er jaarlijks gesnoeid worden 17

19 om de struwelen gezond en in vorm te houden. Soms zullen wat heesters (zoals Gelders Roos, Kornoelje, Hazelaar etc) bijgeplant moeten worden om het struweel goed dicht te houden. De meeste bomen zijn indertijd in eenzelfde periode geplant en daardoor gingen veel bomen elkaar wat in de weg te staan. Er is gekozen de bomenstand op de golfbaan te behandelen als ware het een landgoed. Daarbij houden we de volgende kaders in acht: 1. de zichtlijnen en beleving van de golfbaan mogen niet teveel veranderen en het jaarlijkse snoeiwerk mag amper opgemerkt worden door de spelers. 2. vele bomen zullen in de komende 10 jaar afgezet worden om zo struweel te vormen dat zeer gunstig is voor de flora en fauna in de baan. Waar nodig worden heester bijgeplant. Diversiteit is goed voor de fauna. 3. de sterkste exemplaren laten we uitgroeien tot grote bomen die uiteindelijk als monumenten door de baan staan. 4. er kan alleen gesnoeid worden in koude periodes, liefst met vorst, om zo de schade aan de baan en andere bomen te minimaliseren. Daarom zal het snoeiplan jaarlijks herzien en geactualiseerd worden. 5. enkele gebieden laten we verruigen, ook weer voor de flora en fauna. 6. het riet langs de vijvers zal met beleid weggehaald worden zodat er steeds voldoende 2-jarig riet overblijft om zo de vogelstand nog meer te bevorderen. Op sommige plekken mag het riet enkele meters de rand opgroeien, dit zijn erg goede en gewenste overgangen tussen water en land. Algemene observaties: De uitvoering van de snoeiplannen sinds enkele jaren begint zichtbaar vruchten af te werpen en het team dat de baan bekeek was van mening dat de filosofie zoals is neergelegd goed werkt. De baan begint steeds meer volwassen te worden en het is zaak de zichtlijnen van de baan zoals oorspronkelijk bedoeld, niet te verstoren. Daar waar bomen in een groep te groot beginnen te worden moet bestudeerd worden of er een enkeling geselecteerd kan worden om door te groeien, andere er omheen kunnen dan voorzichtig afgezet worden om zo meer licht en lagere begroeiing op die plek te krijgen. Verder zal getracht worden de diverse bossages waar mogelijk van een kraag te voorzien door bomen aan de randen af te zetten. Het idee hierachter is licht in het bos te krijgen dat er voor zorgt dat er een gelaagde begroeiing ontstaat en het bos zichzelf enigszins afsluit. De fauna zal hierdoor toenemen want dit zijn ideale rustplekken voor de beesten. Er zijn enkele eikenbosjes en daar moet getracht worden het karakter van vast te houden dus wilgen en andere bomen die erin zijn opgeschoten kunnen verwijderd of kort afgezet worden. Ook hier weer, met beleid soms een boom in de rand weghalen (afzetten) om zo tot een kraag te komen. Sommige bomengroepen (zoals die langs de driving range) hebben weinig natuurwaarde en zijn vooral bedoeld voor de zichtlijnen. Afzetten van diverse bomen is vooral bedoeld om lagere begroeiing te laten ontstaan zodat er een rustiger beeld voor de spelers ontstaat. 18

20 Dit snoeiplan zal weer voor 3-4 jaar gelden en het is niet de bedoeling om alles in een keer te doen maar elk jaar een beetje zodat het karakter van de baan niet verandert en er meerdere lagen begroeiing zal ontstaan. Enkele bomen hebben het potentieel om tot een monumentale boom uit te groeien en daar moeten we zuinig op zijn. Rietkragen. Er is wederom getracht om voldoende 2-jarig riet te laten staan bij het schonen van de rietkragen. Volgens John de Greeff mag er nog wel iets meer blijven staan en dit blijft een spanningsveld waar we de juiste balans moeten vinden. Vooral riet aan de kant van het water op de overgang van water naar land is zeer belangrijk voor vele vogels. Ook hier moet de balans tussen natuur en openhouden van de vijvers gevonden worden, maar dat mag geen probleem zijn. Vitens bemonstering grondwater Peilingen werden ook dit jaar uitgevoerd en wel op 8 oktober Monsters werden genomen uit drie peilbuizen, monsters werden verzameld uit het drainagesysteem en een monster werd genomen van het oppervlakte water. Schommelingen in de waarnemingen ten opzichte van voorgaande jaren zijn niet significant en kunnen veroorzaakt worden door veel of weinig regenval ten tijde van de bemonstering. Waterstofcarbonaat in het grondwater lijkt een toenemende trend te vertonen maar is minimaal. Als bijlage worden de analyses uitgevoerd in oktober 2014 door het Vitens Laboratorium in Leeuwarden bijgevoegd in de paginas hierna en voorafgegaan door een overzicht van de metingen van

21 Wateranalyse Stichting De Brakel, GW = grondwater, gemiddelde waarden uit drie peilbuizen. DR = verzameld drainagemonster OW = oppervlaktewater Datum monstername: 30 oktober oktober 2009 Anorganische analyse GW DR OW GW DR OW Zuurgraad ph na Waterstofcarbonaat mg/l na Nitraat mrno3/l na na na <0,1 9 na Nitraat-N mgn/l na 4.42 <0,1 <0,2 2 na Fosfaat-orto-P mgp/l na <0, <0,01 Fosfaat-orto mgpo4/l na na na <0,03 Sulfaat mgso4/l na Metaal Analyse ¹ ¹ ² ¹ ¹ ² Calcium mg/l na Kalium mg/l na Magnesium mg/l na Datum monstername: 27 oktober november 2011 Anorganische analyse GW DR OW GW DR OW Zuurgraad ph Waterstofcarbonaat mg/l Nitraat mrno3/l na <1,0 6.1 na Nitraat-N mgn/l na < na Fosfaat-orto-P mgp/l <,01 Fosfaat-orto mgpo4/l <,03 Sulfaat mgso4/l Metaal Analyse ¹ ¹ ² ¹ ¹ ² Calcium mg/l Kalium mg/l Magnesium mg/l

22 Datum monstername: 12 oktober oktober 2013 Anorganische analyse GW DR OW GW DR OW Zuurgraad ph Waterstofcarbonaat mg/l Nitraat mrno3/l 16.1 na < na Nitraat-N mgn/l 3.64 na < na Fosfaat-orto-P mgp/l < na Fosfaat-orto mgpo4/l < na Sulfaat mgso4/l Metaal Analyse ¹ ² ¹ ² Calcium mg/l Kalium mg/l Magnesium mg/l Datum monstername: 8 oktober 2014 Anorganische analyse GW DR OW GW DR OW Zuurgraad ph Waterstofcarbonaat mg/l Nitraat mrno3/l < Nitraat-N mgn/l < Fosfaat-orto-P mgp/l Fosfaat-orto mgpo4/l Sulfaat mgso4/l Metaal Analyse ¹ ² ¹ ² Calcium mg/l Kalium mg/l Magnesium mg/l Opmerking: ¹ = opgelost ² = na aanzuren 21

23 22

24 23

NATUURBEHEER STICHTING DE BRAKEL GEDURENDE 2013

NATUURBEHEER STICHTING DE BRAKEL GEDURENDE 2013 NATUURBEHEER STICHTING DE BRAKEL GEDURENDE 2013 Golfclub Kromme Rijn Sportlaan 6 3981 HP BUNNIK secretariaat@krommerijn.nl Natuurbeheer Stichting De Brakel gedurende 2013 Algemeen Zoals in eerdere rapportages

Nadere informatie

Januari 2016 SNOEIPLAN Golfclub Kromme Rijn

Januari 2016 SNOEIPLAN Golfclub Kromme Rijn Januari 2016 SNOEIPLAN 2016-2018 Golfclub Kromme Rijn Snoeiplan 2016-2018 Op 7 dec 2015 is door een team het bestaande snoeiplan geactualiseerd. De resultaten van het forse snoeiwerk in de afgelopen jaren

Nadere informatie

Polder Stein, Reeuwijk; PKN-excursie; perceel oostelijk van kade Polder Kort Roggebroek

Polder Stein, Reeuwijk; PKN-excursie; perceel oostelijk van kade Polder Kort Roggebroek Vegetatieopnamen Kievitsbloem-associatie Polder Stein periode 1992-2012 2003 => Opnamenummer: 66108 Datum (jaar/maand/dag) : 2003/04/25 X-coordinaat : 113.098000 Y-coordinaat : 448.244000 Bloknummer :

Nadere informatie

NATUURBEHEER GOLFBAAN KROMME RIJN 2015

NATUURBEHEER GOLFBAAN KROMME RIJN 2015 NATUURBEHEER GOLFBAAN KROMME RIJN 2015 Bijlages: 1 Snoeiplan 2016-2018 2 Kwaliteitbeoordeling Kromme Rijn 1-10-2015 Golfclub Kromme Rijn Sportlaan 6 3981 HP BUNNIK secretariaat@krommerijn.nl Natuurbeheer

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Alle bij de NGF aangesloten clubs worden jaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan een vogelteldag. De bedoeling is op dezelfde dag eind april

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011 Routekaart 2011 Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Welkom op het Frysk Fûgelpaad 2011 Deze vogelspotwandeling wordt gehouden in Nationaal

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 BMP rapport Gat van Pinte 2014 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 1 van 10 BMP Gat van Pinte 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte... 3 3. De telronden...

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold

Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold Tellers: D.Schoppers, A. Vanderspoel, J. de Vries, W. Woudman, M. Werkman, J. De Bruin, M.Wijnhold Inhoud: 1. Samenvatting 2. Methode: territoria

Nadere informatie

Van G7 was het met name het subtype: - G7b Matig voedselrijke tot voedselrijke, vochtige bodem; voedselrijk tot zeer voedselrijk

Van G7 was het met name het subtype: - G7b Matig voedselrijke tot voedselrijke, vochtige bodem; voedselrijk tot zeer voedselrijk Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV afdeling Delfland Postbus 133 2600 AC DELFT afdelingdelfland@knnv.nl www.knnv.nl/afdelingdelfland twitter: KNNVafdDelfland facebook: KNNV-afdeling-Delfland

Nadere informatie

SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND

SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND Vlinder Bont zandoogje Sterke toename Vogel Lepelaar Sterke toename Vogel Kolgans Sterke toename Vogel Appelvink Sterke

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans Datum van de excursie: 4 mei 2016 Team: Flevo Birdwatching, Rien Jans Bezochte gebied: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek Vroege ochtend: Het Langeveen op landgoed Den Treek. En late ochtend/middag:

Nadere informatie

December 2013 SNOEIPLAN Golfclub Kromme Rijn

December 2013 SNOEIPLAN Golfclub Kromme Rijn SNOEIPLAN 2014-2016 Golfclub Kromme Rijn Snoeiplan 2014-2016 Op 19 dec 2013 is door een team het bestaande snoeiplan geactualiseerd. De resultaten van het forse snoeiwerk in begin 2013 werd uitgebreid

Nadere informatie

Nationale vogeltelling voor golfbanen in samenwerking met de NGF en Golf- & Countryclub Liemeer

Nationale vogeltelling voor golfbanen in samenwerking met de NGF en Golf- & Countryclub Liemeer Verslag Nationale vogeltelling Nationale vogeltelling voor golfbanen in samenwerking met de NGF en Golf- & Countryclub Liemeer GOLF- & COUNTRYCLUB LIEMEER 26 april 2015 Opgesteld door: Cees van de Noort

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving. Werkwijze BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN door Henk Jan Hof

Gebiedsbeschrijving. Werkwijze BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN door Henk Jan Hof BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN 2006. door Henk Jan Hof In het voorjaar van 2006 heb ik woonwijk Het Laakse Veld op broedvogels geïnventariseerd. Deze kartering is uitgevoerd om aantallen

Nadere informatie

BMP rapport Gat van Pinte 2012

BMP rapport Gat van Pinte 2012 BMP rapport Gat van Pinte 2012 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut Juli 2012 1 van 9 BMP Gat van Pinte 2012 Inhoud: Pagina 1. Inleiding 3 2. Gebiedsbeschrijving 3 3. Telrondes 3 4. De looproute 4 5.

Nadere informatie

broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval. 9.05 : 1 w. met 3 pulli - regelmatig worden ongepaarde ex.

broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval. 9.05 : 1 w. met 3 pulli - regelmatig worden ongepaarde ex. Kleiputten 't Hoge 1983 2013 (2014) In deze kolom krijgen sommige soorten een andere kleur en dus een andere Broedende of waarschijnlijk broedende soorten broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval.

Nadere informatie

Oeverplanten in Lelystad

Oeverplanten in Lelystad Oeverplanten in Lelystad Inleiding Lelystad is rijk aan water. Binnen de bebouwde kom is een blauwe dooradering aanwezig van talloze wateren. Om de waterbergingscapaciteit te vergroten en de leefomgeving

Nadere informatie

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012 Broedvogel Monitoring Project Alle soorten (BMP A) Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg voorjaar 2012 Vogelwerkgroep t Vuggelke, IVN Bakel-Milheeze-Rips Dit rapport is opgesteld op verzoek van

Nadere informatie

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Om 18.15 uur trof ik mijn enthousiaste excursiedeelnemers uit het Nood Hollandse Uitgeest. We reden allereerst naar de Grote praambult

Nadere informatie

Natuurtoets ten behoeve van het nieuwbouwproject De nieuwe Landen 2 te Lemelerveld

Natuurtoets ten behoeve van het nieuwbouwproject De nieuwe Landen 2 te Lemelerveld Natuurtoets ten behoeve van het nieuwbouwproject De nieuwe Landen 2 te Lemelerveld Inventarisatie en beoordeling van beschermde flora en fauna in het kader van de natuurwet- en regelgeving Goutbeek, Flora

Nadere informatie

Inhoud pagina. 1. Inleiding Gebied Werkwijze Resultaten: 5

Inhoud pagina. 1. Inleiding Gebied Werkwijze Resultaten: 5 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gebied 3 3. Werkwijze 4 4. Resultaten: 5 4.1 Resultaten BMP 2006 5 4.2 Vergelijking vorige tellingen 6 4.3 Soortbespreking 8 4.4 Overige waarnemingen 9 4.5 Zoogdieren 9

Nadere informatie

Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen

Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen op basis van Henk Kuiper Utrecht December 2009 COLOFON Tekst en onderzoek:

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, september 2010

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, september 2010 Broedvogelinventarisatierapport Heseveld, Nijmegen 2010 Marc de Bont Nijmegen, september 2010 Inleiding Methode In maart 2010 heb ik besloten om in de omgeving van het complex Berkenoord de broedvogels

Nadere informatie

Tuinvogels. Een interactieve lezing door Vogelwerkgroep Vught

Tuinvogels. Een interactieve lezing door Vogelwerkgroep Vught Tuinvogels Een interactieve lezing door Vogelwerkgroep Vught Gildes: indeling naar omgeving Stadsvogels worden ingedeeld naar gildes: Huizenbroeders (Half)holenbroeders Struikvogels Boomvogels Park- &

Nadere informatie

Afgelopen maanden maart en april 2012:

Afgelopen maanden maart en april 2012: IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie Afdeling Nijkerk Natuurwerkgroep Bunschoten Winnaar Natuur- en Milieuprijs 2009 provincie Utrecht oördinator: Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten

Nadere informatie

BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD WIJNAND VAN DEN BOSCH KO KATSMAN

BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD WIJNAND VAN DEN BOSCH KO KATSMAN BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD 2016 WIJNAND VAN DEN BOSCH (wijnand.vandenbosch@ziggo.nl) KO KATSMAN (ko.katsman@ziggo.nl) Inleiding: In de winter van 2015-2016 bereikte ons het verzoek om de

Nadere informatie

Natuurwaarden Bermen en ruigten Sloten en kanalen Beschermde flora

Natuurwaarden Bermen en ruigten Sloten en kanalen Beschermde flora Natuurwaarden In 2004 is een inventarisatie uitgevoerd naar krachtens de Flora- en Faunawet beschermde plant- en diersoorten in de Achtersluispolder en aangrenzende terreinen zoals het Vijfhoekpark, de

Nadere informatie

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO Vogelringstation Schiermonnikoog Verslag activitei 2014 voor CCWO Verslag veldwerk 2014 Inleiding In 2014 zijn de activitei van het Vogelringstation Schiermonnikoog in de onderzoeksopzet voortgezet: 1.

Nadere informatie

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur.

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur. Avondexcursie Oostvaardersplassen, 23 mei 2017 Gids: Pim Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks 18.00 uur. We maakten eerst een wandeling naar

Nadere informatie

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal 104 records Middelpunt < 1km² Middelpunt 1km² - 5km² Middelpunt > 5km² Vlak schaal 1 : 50000 Zoekvraag Soort Soortgroep Wet en Beleid Periode Bronhouder Zoekgebied Alle Alle FF-wet tab. II Rode Lijst FF-wet

Nadere informatie

Streefbeelden Bomen & Bos. Streefbeelden Bomen, Bos & Struweel. Stadsbomen. Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie

Streefbeelden Bomen & Bos. Streefbeelden Bomen, Bos & Struweel. Stadsbomen. Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie Streefbeelden Bomen, Bos & Struweel Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie Streefbeelden Bomen & Bos Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie Stadsbomen Stadsbomen

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie. Wijchens Meer-west,Wijchen. Hans Hollander, 2008

Broedvogelinventarisatie. Wijchens Meer-west,Wijchen. Hans Hollander, 2008 Broedvogelinventarisatie Wijchens Meer-west,Wijchen 2008 Hans Hollander, 2008 Hans Hollander Oudelaan 2005 6605 SC Wijchen 024-6412564 hanshollander@xmsnet.nl 2 Inhoud INHOUD... 3 1 INLEIDING... 4 2 GEBIEDSBESCHRIJVING...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Plantenwerkgroep KNNV Regio Alkmaar

Nieuwsbrief Plantenwerkgroep KNNV Regio Alkmaar Nieuwsbrief Plantenwerkgroep KNNV Regio Alkmaar Twaalfde jaargang, no.2 17 mei 2014 Viaanse Molen De eerste excursie van de Plantenwerkgroep voerde naar het natuurgebiedje Viaanse Molen. Een gebied waar

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Luchtfoto van het gebied... 3 Algemene Informatie.... 4 Gebiedsbeschrijving... 5 Gebiedsindeling... 6 Info over de telronden... 7 Territoria

Nadere informatie

BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag

BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag 2016 Hans Molenaar VWG De Steltkluut November 2016 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 Doelstelling SOVON broedvogelonderzoek.... 3 2. Gebiedsbeschrijving... 4 Luchtfoto

Nadere informatie

2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com

2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com Colofon Inhoud 2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com coverfoto s (Roodborst) Michel Geven (voorzijde) Nico van Kappel

Nadere informatie

Voor die teller die in het broedseizoen boven de 100 soorten in zijn blok uitkomt is er een leuke verrassing (zie hieronder).

Voor die teller die in het broedseizoen boven de 100 soorten in zijn blok uitkomt is er een leuke verrassing (zie hieronder). Introductie Nu er nog een paar weken te gaan zijn voor het einde van de tweede broedvogelperiode is er nog net even tijd voor een nieuwsbrief. Veel tellers hebben ondanks het matige weer de meeste van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006

Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006 Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006 Beste sympathisanten, leden, vrienden, We hebben net de balans van de binnen gebrachte dieren in afgewerkt, zijn wat cijfers

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie in de Koppenwaard te Lathum 2016

Broedvogelinventarisatie in de Koppenwaard te Lathum 2016 Broedvogelinventarisatie in de Koppenwaard te Lathum 06 Sinds korte tijd is de Koppenwaard in handen van Natuurmonumenten. Het gebied was vanouds bekend om zijn steenfabriek (opgericht in ). Het enige

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, juli 2013

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, juli 2013 Broedvogelinventarisatierapport Heseveld, Nijmegen 2013 Marc de Bont Nijmegen, juli 2013 Inhousopgave Inleiding Pagina 3 Methode Pagina 3 De telling Pagina 4 Het weer Pagina 4 De resultaten Pagina 4 Bijlage:

Nadere informatie

Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015

Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015 Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015 Martin Heinen Vogelwerkgroep Oost-Veluwe, Apeldoorn 1 1. Inleiding De gemeente Apeldoorn heeft Vogelwerkgroep Oost-Veluwe gevraagd een inventarisatie

Nadere informatie

Oostenrijk 10-18 juni 2012

Oostenrijk 10-18 juni 2012 Oostenrijk 10-18 juni 2012 Oostenrijk, 10-18 juni 2012 Doel van de reis, de Grossglockner Hochalpenstrasse in de Alpen Route We reden vanuit Nederland richting München naar Greding. Vervolgens door naar

Nadere informatie

Vraagprogramma Europese Cultuurvogels

Vraagprogramma Europese Cultuurvogels Vraagprogramma Europese Cultuurvogels Hoofdgroep Soort Kooi Aantal jaar gevraagd 15.001.001 Europese Kanarie Wildkleur Man 2 2 15.001.002 Europese Kanarie Wildkleur Pop 2 2 15.001.003 Citroensijs Wildkleur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 5-2008 (begin november 2008)

NIEUWSBRIEF 5-2008 (begin november 2008) IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie Afdeling Nijkerk Natuurwerkgroep Bunschoten Coördinator: Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten Tel.: 033-2983147, E-mail: smeets.foto@casema.nl Rabobank

Nadere informatie

NVWK geeft de erven vleugels. Module 3 vogels tellen

NVWK geeft de erven vleugels. Module 3 vogels tellen NVWK geeft de erven vleugels Module 3 vogels tellen 1 Indeling van de avond Even voorstellen Erfvogels tellen met tuintelling.nl pauze Je erf toevoegen Geluidenquiz 2 Even voorstellen. Werkzaam bij Sovon

Nadere informatie

Vogelexcursie Maasplassen

Vogelexcursie Maasplassen Vogelexcursie Maasplassen WML plas Roermo nd Brandt VWG De Peel, 2015-01-31 Deelnemers Rob Boesten, Jan van Deursen, Jaap Halma, Peter Hikspoors, Mario Joosten, Cor Speek, Karel Verhees en Nel en Jo van

Nadere informatie

extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer)

extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer) extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer) 2 Spaanse Keizerarend, Monfragüe, Extremadura, Spanje, 1

Nadere informatie

Het is onze zorg om voldoende rekening te houden met de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving

Het is onze zorg om voldoende rekening te houden met de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving Natuurtoets Aanleiding Voor de uitvoering van De Doorbraak moet rekening worden gehouden met de aanwezige flora en fauna in het gebied. Om deze bescherming te bieden zijn er in Nederland een aantal natuurwetten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject

NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject Nieuwsbrief no.19 van het nestkastenproject HET HEXEL Contactadres nestkastenproject: Dini Weijers, tel. 0546-576538 Samenstelling

Nadere informatie

Soortenlijst vogels Vogel- en Florareis Armenië 29 april t/m 10 mei 2015 Kaukasus Plus Reizen pag. 1

Soortenlijst vogels Vogel- en Florareis Armenië 29 april t/m 10 mei 2015 Kaukasus Plus Reizen pag. 1 Aziatische Steenpatrijs 3 x x x Patrijs 1 x Kwartel 1 x Casarca 3 x x x Krakeend 2 x x Wilde eend 6 x x x x x x Slobeend 1 x Zomertaling 2 x x Wintertaling 1 x Krooneend 2 x x Tafeleend 3 x x x Kuifeend

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Handleiding Vogel Wintertuintelling IVN Zeewolde. Vogelwerkgroep Oriolus

Handleiding Vogel Wintertuintelling IVN Zeewolde. Vogelwerkgroep Oriolus Handleiding Vogel Wintertuintelling 2016-2017 IVN Zeewolde Vogelwerkgroep Oriolus (foto door: Paula van Schaik) Inhoud handleiding: Hoe vogel wintertuinwaarnemingen tellen; Hoe te tellen- Wat te tellen;

Nadere informatie

Bedrijfsverplaatsing Rogaar Gemeente Assen. Quick scan Flora- en faunawet. In opdracht van Landschapsbeheer Het Witterveld

Bedrijfsverplaatsing Rogaar Gemeente Assen. Quick scan Flora- en faunawet. In opdracht van Landschapsbeheer Het Witterveld Bedrijfsverplaatsing Rogaar Gemeente Assen Quick scan Flora- en faunawet In opdracht van Landschapsbeheer Het Witterveld Wirdum, februari 2013 1/5 1. Initiatief Huidige bedrijf Landschapsbeheer Het Witterveld

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2012 Hans Molenaar VWG De Steltkluut September 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Luchtfoto van het gebied... 3 Algemene Informatie.... 4 Gebiedsbeschrijving... 5 Gebiedsindeling...

Nadere informatie

Big Days Groot-Amsterdam

Big Days Groot-Amsterdam Fuut 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Roodhalsfuut x 1 Geoorde Fuut 1-2 x 2 Dodaars 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Aalscholver 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Roerdomp 4 1 Groene Reiger 2-3 1 Kleine Zilverreiger 4 1 Grote

Nadere informatie

RESULTATEN BROEDVOGELINVENTARISATIE GAGELPOLDER 2013

RESULTATEN BROEDVOGELINVENTARISATIE GAGELPOLDER 2013 RESULTATEN BROEDVOGELINVENTARISATIE GAGELPOLDER 2013 Eckhart Heunks In de Kruisbek 2012/4 werd een kort artikel gewijd aan de broedvogelinventarisaties van 2007 en 2010 van een deel van de Gagelpolder.

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, juli 2012

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, juli 2012 Broedvogelinventarisatierapport Heseveld, Nijmegen 2012 Marc de Bont Nijmegen, juli 2012 Inleiding Methode In 2012 is voor het derde jaar op rij het gebied op broedvogels geteld. Het wordt begrensd wordt

Nadere informatie

1 Inleiding Het inventarisatiegebied Werkwijze Resultaten Samenvatting Tabellen... 7

1 Inleiding Het inventarisatiegebied Werkwijze Resultaten Samenvatting Tabellen... 7 1 Inleiding...3 2 Het inventarisatiegebied...3 3 Werkwijze...3 4 Resultaten...4 4.1 Presentatie van de telresultaten... 4 4.2 Waargenomen niet broedvogels... 5 5 Samenvatting...6 6 Tabellen...7 Tabel 1

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie Natuurgebied STARKRIET. Uitgevoerd door Vogelwerkgroep de Peel van het IVN Asten-Someren t.b.v. Staatsbosbeheer.

Broedvogelinventarisatie Natuurgebied STARKRIET. Uitgevoerd door Vogelwerkgroep de Peel van het IVN Asten-Someren t.b.v. Staatsbosbeheer. Broedvogelinventarisatie 2004 Natuurgebied STARKRIET Uitgevoerd door Vogelwerkgroep de Peel van het IVN Asten-Someren t.b.v. Staatsbosbeheer. Broedvogelonderzoek in Starkriet / De Aa 2004 Verslaggeving:

Nadere informatie

BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN HET LANDGOED DE NIËNHOF IN 2002

BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN HET LANDGOED DE NIËNHOF IN 2002 BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN HET LANDGOED DE NIËNHOF IN 2002 Andrew Nolten Het landgoed De Niënhof (190 ha) is gelegen aan de Kromme Rijn bij Bunnik. Vóór de afsluiting van de Rijn, in Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Overzicht broedperiode 1) en voorkeur broedgebied (bos)vogels.

Overzicht broedperiode 1) en voorkeur broedgebied (bos)vogels. Overzicht broed 1) en voorkeur broedgebied (bos)vogels. Voorkeur bos Vogelsoorten van Bijlage 1 vogelrichtlijn Gemengd bos Zwarte specht #1 1500-2500 2300-2900 1100-1600 - Naald- en loofbos Wespendief

Nadere informatie

Natuurtoets deel 1 aanleg fietspad in Houtrak in 2008 1

Natuurtoets deel 1 aanleg fietspad in Houtrak in 2008 1 Natuurtoets deel 1 aanleg fietspad in Houtrak in 2008 1 Natuurtoets deel 1 aanleg fietspad in Houtrak in 2008 2 Inleiding Het Ecologisch Adviesbureau B. Kruijsen te Santpoort-Noord is door het Recreatieschap

Nadere informatie

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 29 ste BROEDVOGELINVENTARISATIE -2006 Het natuurreservaat Blokkersdijk (100ha groot) ligt gekneld tussen de Zwijndrechtse industriezone, de Expressweg

Nadere informatie

Bijlage 2 Streefbeeldvegetatie van natuurvriendelijke oevers

Bijlage 2 Streefbeeldvegetatie van natuurvriendelijke oevers Bijlage 2 Streefbeeldvegetatie van natuurvriendelijke oevers Inleiding Doel van deze notitie is aan te geven welke soorten oeverplanten in verschillende omstandigheden het best kunnen worden aangeplant

Nadere informatie

Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag

Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag Op 6 oktober jongstleden, was het de 17 e keer dat Vogelwacht-Limburg deelnam aan de ondertussen traditionele, jaarlijkse vogeltrekteldag, de laatste jaren ook

Nadere informatie

PWG-excursie naar de Rhoonse Grienden op 6 mei 2015

PWG-excursie naar de Rhoonse Grienden op 6 mei 2015 Knotwilg met ingegroeide Gewone esdoorn Kooigat en in de verte de Oude Maas PWG-excursie naar de Rhoonse Grienden op 6 mei 2015 Op 6 mei trokken we 6 man sterk naar de Rhoonse grienden. Het was stormachtig

Nadere informatie

AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS

AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS NATUURBELEVEN AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET NatuurBeleven b.v. dr. M. Kuiper Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen 020/4720777 mark@natuurbeleven.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2013 Hans Molenaar VWG De Steltkluut November 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 4 Doelstelling SOVON broedvogelonderzoek.... 4 2. Gebiedsbeschrijving... 5 Luchtfoto

Nadere informatie

BROEDVOGELS VAN HET HEILIGENBERGERBEEKDAL IN AMERSFOORT IN 2003

BROEDVOGELS VAN HET HEILIGENBERGERBEEKDAL IN AMERSFOORT IN 2003 BROEDVOGELS VAN HET HEILIGENBERGERBEEKDAL IN AMERSFOORT IN 2003 Sinds een paar jaar is er in Amersfoort een werkgroep die zich actief inzet voor de groene belangen van het Heiligenbergerbeekdal, het fraaie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2014 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject

NIEUWSBRIEF 2014 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject NIEUWSBRIEF 2014 HET HEXEL Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject Nieuwsbrief no.16 van het nestkastenproject HET HEXEL Contactadres nestkastenproject: Dini Weijers tel.: 0546-576538 Verzamelde

Nadere informatie

Inventarisatieverslag Territoriumkartering Broedvogels in Nationaal Natuurnetwerk De Hilver

Inventarisatieverslag Territoriumkartering Broedvogels in Nationaal Natuurnetwerk De Hilver Inventarisatieverslag 2016 Territoriumkartering Broedvogels in Nationaal Natuurnetwerk De Hilver in opdracht van de drie terreinbeherende organisaties: Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Natuurmonumenten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Plantenwerkgroep KNNV Alkmaar - Den Helder

Nieuwsbrief Plantenwerkgroep KNNV Alkmaar - Den Helder Nieuwsbrief Plantenwerkgroep KNNV Alkmaar - Den Helder Vijftiende jaargang, no. 5 16 juni 2017 Noorderneg De Noorderneg vormt een bijzonder groengebied in de Westrand van Heiloo. Op 16 juni hebben we de

Nadere informatie

De broedvogels van het Meridiaanpark te Almere in 2016

De broedvogels van het Meridiaanpark te Almere in 2016 De broedvogels van het Meridiaanpark te Almere in 2016 25 augustus 2016 Ed ter Laak Lilastraat 1 1339 AG ALMERE e-mail: edterlaak@kpnmail.nl In 2016 heb ik voor het twaalfde achtereenvolgende jaar de broedvogels

Nadere informatie

Overzicht ringactiviteiten 2014 voor Oud Valkeveen en het Raboes

Overzicht ringactiviteiten 2014 voor Oud Valkeveen en het Raboes Overzicht ringactiviteiten 2014 voor Oud Valkeveen en het Raboes Rudy Schippers In 2014 is er in hoofdzaak gevangen op Oud Valkeveen, terwijl er enkele weken in de herfst eveneens is geringd bij Jachthaven

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2015 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject

NIEUWSBRIEF 2015 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject NIEUWSBRIEF 2015 HET HEXEL Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject Nieuwsbrief no.17 van het nestkastenproject HET HEXEL Contactadres nestkastenproject: Dini Weijers, tel. 0546-576538 Samenstelling

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Nieuwsbrief PTT December 2013

Nieuwsbrief PTT December 2013 Nieuwsbrief PTT December 13 Beste tellers, Vanwege de start van het veldwerk voor de nieuwe atlas, was ik als coördinator een jaar geleden best benauwd voor verminderde belangstelling voor het PTT. Afgelopen

Nadere informatie

Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport

Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport A&W-rapport 996 Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport 1 2 A&W-rapport 996 Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport 3 4 A&W-rapport 996 Inventarisatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2016 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject

NIEUWSBRIEF 2016 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject NIEUWSBRIEF 2016 HET HEXEL Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject Nieuwsbrief no.18 van het nestkastenproject HET HEXEL Contactadres nestkastenproject: Dini Weijers, tel. 0546-576538 Samenstelling

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Zondag 6 november 2016: Middagexcursie in de Oostvaardersplassen.

Zondag 6 november 2016: Middagexcursie in de Oostvaardersplassen. Zondag 6 november 2016: Middagexcursie in de Oostvaardersplassen. Gids: Pim Julsing In de ochtend viel de regen nog met bakken uit de lucht, maar toen ik om 11.45 uur Celine en haar vader ontmoette klaarde

Nadere informatie

VOGELRINGSTATION KLARENBEEK JAARVERSLAG 2014

VOGELRINGSTATION KLARENBEEK JAARVERSLAG 2014 VOGELRINGSTATION KLARENBEEK JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding Dit verslag rapporteert over de vangsten op het vogelringstation Klarenbeek in 2014, het resultaat van veel uren ringen. Dit is het 3 e jaarverslag,

Nadere informatie

Wetenschappelijke naam: Bellis Perennis. Compositae

Wetenschappelijke naam: Bellis Perennis. Compositae Gemaakt door: Datum: Thomas Rozendaal 9-10-'11 Pagina 3 Madelief Pagina 4 Kale jonker Pagina 5 Speerdistel Pagina 6 Boterbloem Pagina 7 Gewone Brunel Pagina 8 Witte smeerwortel Pagina 9 Guichelheil Pagina

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF (vierde jaargang, augustus 2009)

NIEUWSBRIEF (vierde jaargang, augustus 2009) IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie Afdeling Nijkerk Natuurwerkgroep Bunschoten Coördinator: Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten Tel.: 033-2983147, E-mail: smeets.foto@casema.nl Rabobank

Nadere informatie

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal 528 records Middelpunt < 1km² Middelpunt 1km² - 5km² Middelpunt > 5km² Vlak schaal 1 : 10000 25 april 2017 11:29:05 1 Auteur: Arnold van der Staak Zoekvraag Soort Soortgroep Wet en Beleid Periode Bronhouder

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 5-2009 (vierde jaargang, oktober 2009)

NIEUWSBRIEF 5-2009 (vierde jaargang, oktober 2009) IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie Afdeling Nijkerk Natuurwerkgroep Bunschoten Coördinator: Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten Tel.: 033-2983147, E-mail: smeets.foto@casema.nl Rabobank

Nadere informatie

TREKTELLEN 2006 TELPOST OOLMANSWEG Aagje van der Wulp

TREKTELLEN 2006 TELPOST OOLMANSWEG Aagje van der Wulp TREKTELLEN 2006 TELPOST OOLMANSWEG Aagje van der Wulp In het najaar van 2006 is er voor het eerst geteld aan de Oolmansweg. Door bebouwing in de zuidwesthoek van het recreatieterrein Bussloo moest er een

Nadere informatie

Tuinvogelonderzoek 2011

Tuinvogelonderzoek 2011 Tuinvogelonderzoek 2011 Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken Subgroep Avifauna E.C.G. (Egbert) Leijdekker tuinvogelonderzoek@vwggooi.nl Rapportnummer 206 Pagina 1 / 24 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Begrazing in het Zwanenbroekje

Begrazing in het Zwanenbroekje Begrazing in het Zwanenbroekje De invloeden van begrazing op de ontwikkeling van natuurweides. Roel van Dijk Djessie Donkers Jeroen Jansen TB1-5a Ecoxperience Wat is de invloed van Begrazing op de ontwikkeling

Nadere informatie

Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen

Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen 1 Dodaars X X X X 2 Fuut X X X 3 Roze Pelikaan X X 4 Kroeskoppelikaan X X 5 Aalscholver X X X

Nadere informatie

Broedvogeltellingen in de Parkendriehoek in Dordrecht in 2015

Broedvogeltellingen in de Parkendriehoek in Dordrecht in 2015 Broedvogeltellingen in de Parkendriehoek in Dordrecht in 2015 Overkamppark, Landgoed Dordwijk en Dubbelmondepark en een vergelijking met eerdere inventarisaties Sander Terlouw Grauwe Vliegenvanger - Foto

Nadere informatie

Planten voor Vlinders en Rupsen

Planten voor Vlinders en Rupsen Bont zandoogje Rups (gestreepte) witbol Groot dikkopje Rups (gestreepte) witbol Bruin zandoogje Rups (rood) zwenkgras Distelvlinder Rups akkerdistel Bruin zandoogje Rups algemene grassoorten Groot dikkopje

Nadere informatie

BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE HOENWAARD IN Gerritsen. door: G.J. Vogelwerkgroep Grote Rivieren.

BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE HOENWAARD IN Gerritsen. door: G.J. Vogelwerkgroep Grote Rivieren. BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE HOENWAARD IN 1975. door: G.J. A.M. Gerritsen. Hottinga. Vogelwerkgroep Grote Rivieren. y Inleiding f- De inventarisatie van de Hoenwaard maakt deel uit van het onderzoek,

Nadere informatie

De rustende grote meeuwen zijn deze keer niet op de parkeerplaats te vinden. Het ziet er heel verlaten uit.

De rustende grote meeuwen zijn deze keer niet op de parkeerplaats te vinden. Het ziet er heel verlaten uit. 14 december 2010 Ons traditionele eindejaar dagtripje naar Zeeland met een groepje (8 tal) vogelliefhebbers van IVN Oirschot vogelgroep. We vertrekken al in het donker om op tijd tussen de vogels te zitten

Nadere informatie

EUROPESE CULTUURVOGELS V&I ETERS Klasse Omschrijving Soortnr. Groepsnr. Aantal jaar Kooinr. Kooisoort 16.001.001 Goudhaantje 016 16.

EUROPESE CULTUURVOGELS V&I ETERS Klasse Omschrijving Soortnr. Groepsnr. Aantal jaar Kooinr. Kooisoort 16.001.001 Goudhaantje 016 16. 016 EUROPESE CULTUURVOGELS V&I ETERS Klasse Omschrijving Soortnr. Groepsnr. Aantal jaar Kooinr. Kooisoort 16.001.001 Goudhaantje 016 16.001 5 6 Kleine Kistkooi 16.001.002 Vuurgoudhaantje 016 16.001 5 6

Nadere informatie