KIADIS PHARMA STELT DE PRIJS VOOR DE BEURSGANG OP EURONEXT MET SUCCES VAST OP EUR 12,50 PER AANDEEL EN HAALT DAARBIJ EUR 32,7 MLN.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIADIS PHARMA STELT DE PRIJS VOOR DE BEURSGANG OP EURONEXT MET SUCCES VAST OP EUR 12,50 PER AANDEEL EN HAALT DAARBIJ EUR 32,7 MLN."

Transcriptie

1 KIADIS PHARMA STELT DE PRIJS VOOR DE BEURSGANG OP EURONEXT MET SUCCES VAST OP EUR 12,50 PER AANDEEL EN HAALT DAARBIJ EUR 32,7 MLN. OP Amsterdam, 1 juli 2015 Kiadis Pharma N.V. ( Kiadis Pharma of de Vennootschap ), een biofarmaceutische onderneming die innovatieve cellulaire immunotherapieën ontwikkelt die zich in de klinische ontwikkelingsfase bevinden, kondigt vandaag aan dat haar gewone aandelen (de Aandelen ) die bij haar eerste openbare aanbieding voor verhandeling op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel (de Beursgang of de Aanbieding ) worden aangeboden, worden geprijsd op EUR 12,50 per Aandeel. Kiadis Pharma zal nieuwe Aandelen uitgeven, waaronder Aandelen die voortvloeien uit de volledige uitoefening van de uitbreidingsoptie. De aanbiedingsprijs is vastgesteld op EUR 12,50 per Aandeel. Rekening houdend met de aanbiedingsprijs en de reeds bestaande aandelen heeft de Vennootschap bij de beursnotering een marktkapitalisatie van EUR 166,4 mln. De bruto-opbrengst voor de Vennootschap bedraagt circa EUR 32,7 mln. Voorts is aan de Sole Global Coordinator, handelend namens de Underwriters, een overtoewijzingsoptie toegekend voor de uitgifte van nog eens maximaal Aandelen tegen de aanbiedingsprijs, het equivalent van circa EUR 4,9 mln., teneinde shortposities af te dekken die ontstaan als gevolg van mogelijk in verband met de Aanbieding gedane overtoewijzingen en teneinde (eventuele) stabilisatietransacties af te dekken (de Overtoewijzingsoptie ). Indien de Overtoewijzingsoptie volledig wordt uitgeoefend, zal de totale bruto-opbrengst circa EUR 37,6 mln. bedragen. Het orderboek was goed gevuld, waarbij de vraag zowel van algemene als van specialistische beleggers uit Nederland, België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië en de Verenigde Staten komt. Een totaal van Aandelen is aan particuliere beleggers uit Nederland en België toegekend, vertegenwoordigend circa 20% van de totale Aanbieding. Kiadis Pharma wordt morgen, 2 juli 2015 (de Verhandelingsdatum ), aan Euronext Amsterdam en Euronext Brussel genoteerd onder het tickersymbool KDS. Ook zal naar verwachting dan de handel starten.

2 Manfred Rüdiger, PhD, Chief Executive Officer van Kiadis Pharma: We zijn zeer opgetogen over onze beursnotering aan Euronext Amsterdam en Euronext Brussel. Deze succesvolle beursgang zal ons in staat stellen onze klinische proeven met ATIR TM 101 voort te zetten en helpen om onze mogelijk levensreddende behandelingen zo snel mogelijk op de markt te brengen ten behoeve van de duizenden patiënten met bloedkanker en erfelijke bloedaandoeningen die een transplantatie zo ongelooflijk hard nodig hebben. We willen graag van deze gelegenheid gebruikmaken om onze huidige investeerders te bedanken voor hun blijvende ondersteuning en om onze nieuwe investeerders welkom te heten. We kijken ernaar uit om met hun steun de Vennootschap en haar productkandiaten verder te ontwikkelen. Mark Wegter, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Kiadis Pharma: Het succes van deze beursgang en de grote belangstelling van zowel institutionele als particuliere beleggers getuigen van het potentieel van ATIR TM en onderstrepen het vertrouwen dat investeerders in de Vennootschap hebben. Er is een duidelijke vraag naar een product als ATIR TM, en dankzij deze succesvolle fondsenwerving kunnen we verdergaan met de ontwikkeling ervan. Wij kijken uit naar deze volgende spannende stap in de ontwikkeling van de Vennootschap. Resultaat van de Aanbieding De aanbiedingsprijs voor de Aanbieding is vastgesteld op EUR 12,50 per Aandeel, die geldt voor zowel particuliere als institutionele beleggers. Het totale aantal uitgegeven Aandelen bedraagt Aandelen, waaronder Aandelen die voortvloeien uit de volledige uitoefening van de uitbreidingsoptie. Daarnaast kunnen na de uitoefening van de Overtoewijzingsoptie nog eens maximaal Aandelen worden uitgegeven. De Overtoewijzingsoptie is uitoefenbaar binnen 30 kalenderdagen na de Noteringsdatum. Aan particuliere beleggers is circa 20% van het totale aantal toegekende Aandelen toegekend. Aan particuliere beleggers is 70% van de door hen aangevraagde Aandelen toegekend. Als gevolg van deze beursgang heeft Kiadis Pharma een bruto-opbrengst van circa EUR 32,7 mln. opgehaald. Tezamen met de bestaande aandelen bedraagt het aantal uitstaande aandelen (vóór de uitoefening van de Overtoewijzingsoptie) wat bij de beursnotering een marktkapitalisatie vertegenwoordigt van circa EUR 166,4 mln. Bepaalde bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en de nieuwe investeerder Nyenburgh Investment Partners hebben zich verbonden bij de Aanbieding in te schrijven voor een totaalbedrag van EUR 12 mln. Aan hen zullen alle Aandelen waartoe zij zich hebben verbonden worden toegekend, vertegenwoordigend Aandelen. De bestaande aandeelhouders van de Vennootschap die per de datum van het prospectus 3% of meer van de op dat moment uitstaande aandelen hielden, zullen per de Noteringsdatum de volgende deelnemingen hebben:

3 Aandelen in bezit per Noteringsdatum Totaal Esprit Nominees Limited Lenildis Holding B.V Life Sciences Partners B.V Life Sciences Partners II B.V Alta Partners VIII, LP Quest for Growth N.V N.V. NOM De handel in de Aandelen Kiadis Pharma op de gereglementeerde markten van Euronext Amsterdam en Euronext Brussel onder het tickersymbool KDS gaat naar verwachting morgen, 2 juli 2015, van start op basis van if-and-when-issued. Betaling en levering van de Aandelen geschiedt naar verwachting op vrijdag 3 juli Kempen & Co trad op als Sole Global Coordinator, en Kempen & Co en KBC Securities traden samen op als Joint Bookrunners. Peel Hunt was aangesteld als Co-Manager. Kempen & Co, KBC Securities en Peel Hunt zijn gezamenlijk de Underwriters. Kempen & Co treedt ten aanzien van de Aandelen op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel tevens op als stabilisatie- en, noteringsagent en als betaalkantoor. De Vennootschap verwacht de netto-opbrengst van de Aanbieding onder meer aan te wenden voor de verdere klinische ontwikkeling van ATIR 101, een eerste klinische studie met ATIR 201, de optimalisering en automatisering van het productieproces, werkkapitaal behoeften en algemene bedrijfsdoeleinden. Dit persbericht dient tevens als de pricing statement met betrekking tot de Aanbieding en is ingediend bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (de AFM ). Dit persbericht is ook beschikbaar op de website van Kiadis Pharma (www.kiadis.com). Stabilisatie In verband met de Aanbieding kan Kempen & Co of een van haar agenten (maar is daartoe niet verplicht) als Stabilisation Agent namens de Underwriters, en voor zover op grond van toepasselijk recht toegestaan, Aandelen overtoewijzen of andere transacties afsluiten teneinde de beurskoers van de Aandelen op een hoger niveau te ondersteunen dan het niveau dat mogelijk anders op de open markt zou gelden. De Stabilisation Agent is niet gehouden deze transacties aan te gaan, en deze transacties kunnen worden afgesloten op een effectenbeurs, over-the-countermarkt, aandelenbeurs (waaronder Euronext Amsterdam en Euronext Brussel) of anderszins en kunnen worden aangegaan op ieder moment gedurende de periode die aanvangt op de Noteringsdatum en eindigt uiterlijk 30 kalenderdagen daarna. De Stabilisation Agent noch een van haar haar agenten is verplicht stabilisatietransacties af te sluiten. Er wordt geen garantie gegeven dat stabilisatietransacties zullen worden aangegaan. Wanneer met dergelijke stabilisatietransacties wordt aangevangen, kunnen zij op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving daarvan worden beëindigd. Behoudens voor zover op grond van wet- of regelgeving is vereist, zijn de

4 Stabilisation Agent en haar agenten niet voornemens de omvang van eventuele gedane overtoewijzingen en/of stabilisatietransacties ingevolge de Aanbieding openbaar te maken. In het kader van de stabilisatietransacties kan de Stabilisation Agent Aandelen overtoewijzen tot maximaal 15% van het totale aantal in de Aanbieding verkochte Aandelen. Prospectus Kiadis Pharma heeft een prospectus gepubliceerd met betrekking tot de Aanbieding en de notering van haar aandelen op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel, gedateerd op 16 juni 2015 (het Prospectus ). Het Prospectus vormt een prospectus voor de toepassing van artikel 3 van richtlijn 2003/71/EG zoals gewijzigd (de Prospectusrichtlijn ) en is opgesteld op grond van artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ) en de volgens de Wft afgekondigde regelgeving. Dit Prospectus is goedgekeurd door en ingediend bij de AFM en is voor paspoortdoeleinden gemeld bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de FSMA ) overeenkomstig artikel 18 van de Prospectusrichtlijn. Het Prospectus bevat een hoofdstuk genaamd 3. Risk Factors en potentiële beleggers wordt uitdrukkelijk aangeraden om alvorens een beslissing te nemen omtrent de Aanbieding, alle informatie in dit hoofdstuk zorgvuldig te lezen. Het Prospectus is beschikbaar op de website van Kiadis Pharma: en op de websites en Over Kiadis Pharma Kiadis Pharma is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op klinisch onderzoek naar, en de ontwikkeling en de toekomstige commercialisatie van cellulaire immunotherapieën voor de behandeling van bloedkankers en erfelijke bloedaandoeningen. Kiadis Pharma s belangrijkste producten bevinden zich op dit moment in een klinische fase van ontwikkeling. De Vennootschap is van mening dat haar innovatieve producten potentieel een oplossing bieden voor de huidige risico's en beperkingen van allogene hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT). Hoewel HSCT momenteel voor veel patiënten geen reële optie is, wordt HSCT algemeen beschouwd als de meest effectieve genezende behandeling van bloedkankers en bepaalde erfelijke bloedaandoeningen. De Vennootschap verwacht dat, zodra er een oplossing is voor de huidige risico's en beperkingen, HSCT de eerste keus kan worden bij de behandeling van bloedkankers en erfelijke bloedaandoeningen, waardoor zij met haar producten in een grote medische noodzaak kan voorzien. ATIR101 wordt op dit moment getest in een open-label fase II-studie bij patiënten met bloedkanker waarvoor geen passende donor is gevonden en waar een gedeeltelijk overeenkomend (haploïdentiek) familielid als stamceldonor voor HSCT wordt gebruikt. Kiadis Pharma wordt gesteund door een groep vooraanstaande internationale investeerders, waaronder LSP, Alta Partners, Draper Esprit (voorheen DFJ Esprit), Quest for Growth,

5 MedSciences Capital en NOM. Kiadis Pharma is gevestigd in Amsterdam. Ga voor meer informatie naar Contactgegevens Vennootschap: Manfred Rüdiger, CEO Kiadis Pharma Tel Contactgegevens voor internationale pers en beleggers: Mary-Jane Elliott, Jessica Hodgson, Lindsey Neville, Hendrik Thys Consilium Strategic Communications Tel: +44 (0) Ian Bickerton, Christa Nooitgedagt HuijskensBickerton Tel. +31 (0) Belangrijke juridische informatie Niet bestemd voor rechtstreekse of indirecte verspreiding in of naar de Verenigde Staten (waaronder hun territoria en bezittingen, een staat van de Verenigde Staten of het District of Columbia), Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika of een rechtsgebied waar dit een schending van de relevante wetgeving van dat rechtsgebied zou opleveren. Deze aankondiging is geen prospectus en bevat of vormt geen aanbod tot de verkoop van, of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot de aankoop van, effecten in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied. Dit bericht is geen aanbod tot de verkoop van, en geen uitnodiging tot het doen van een aanbod tot de aankoop van de effecten van Kiadis Pharma N.V. (de Vennootschap, en die effecten: de Effecten ) in de Verenigde Staten of in enig ander rechtsgebied. De Effecten zijn niet geregistreerd, en zullen ook niet worden geregistreerd krachtens de Securities Act of 1933 van de Verenigde Staten, zoals gewijzigd (de Securities Act ), en mogen niet in de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht tenzij deze krachtens de Securities Act zijn geregistreerd of een vrijstelling voor deze registratie is verkregen. Er is geen sprake van een openbare uitgifte van Effecten van de Vennootschap in de Verenigde Staten. Deze aankondiging vormt geen prospectus. Het aanbod tot verwerving van Effecten op grond van de voorgenomen uitgifte is uitsluitend gedaan, en beleggers dienen hun investeringsbeslissing uitsluitend te baseren op informatie die is opgenomen in het prospectus dat in verband met die uitgifte in Nederland en België algemeen beschikbaar is

6 gesteld. Kopieën van de Prospectus kunnen kosteloos worden verkregen via de website van de Vennootschap en op de websites en Dit bericht is uitsluitend gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk, of (ii) personen die professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen en die vallen onder de definitie van investment professionals zoals bedoeld in artikel 19 lid 5 van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de Order ), of (iii) ondernemingen met een hoog eigen vermogen, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en maatschappen en beheerders van omvangrijke trusts zoals beschreven in artikel 49 lid 2 van de Order, of (iv) andere personen aan wie dit bericht in overeenstemming met de Order op rechtmatige wijze kan worden gecommuniceerd. Beleggingen en beleggingsactiviteiten waarop dit bericht betrekking heeft staan uitsluitend open voor deze personen en uitsluitend deze personen kunnen hieraan deelnemen. Personen binnen het Verenigd Koninkrijk die dit bericht ontvangen (behoudens personen die onder (ii), (iii) of (iv) zoals bovengenoemd vallen) dienen niet op dit bericht te vertrouwen of naar aanleiding van dit bericht te handelen.

P E R S B E R I C H T. Royal Delft maakt inschrijving van 68,3% op de claimemissie bekend

P E R S B E R I C H T. Royal Delft maakt inschrijving van 68,3% op de claimemissie bekend P E R S B E R I C H T Royal Delft maakt inschrijving van 68,3% op de claimemissie bekend Delft (Nederland), 23 september 2008 Via uitoefening van inschrijfrechten is ingeschreven op 320.904 nieuwe gewone

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN NIET BESTEMD VOOR DIRECTE NOCH INDIRECTE VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IN ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAAR DE VERSPREIDING

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 22 april 2015 08:00 u CET NIET VOOR RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE UITGIFTE, PUBLICATIE OF VERDELING IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIË,

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het addendum gedateerd April 2015. FIDELITY FUNDS Supplement

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Inhoud A: Algemene voorwaarden betreffende alle Diensten 4 B: Aanvullende voorwaarden betreffende ICT-diensten 16 C: Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Avenue de l Artisanat, 17, Aanbieding Het document dat verschijnt na d verantwoordelijkheid van de Vennootschap. Fountain SA (de

Nadere informatie

EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN UITKOOPBOD OP ALLE 4.282.901 GEWONE AANDELEN UITGEGEVEN DOOR PUNCH TELEMATIX NV (DE VENNOOTSCHAP ) EN NOG NIET

EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN UITKOOPBOD OP ALLE 4.282.901 GEWONE AANDELEN UITGEGEVEN DOOR PUNCH TELEMATIX NV (DE VENNOOTSCHAP ) EN NOG NIET TRIMBLE NAVIGATION LIMITED EEN CORPORATION OPGERICHT NAAR CALIFORNISCH RECHT 935 STEWART DRIVE, SUNNYVALE 94085, CALIFORNIA VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (DE BIEDER ) VRIJWILLIG EN VOORWAARDELIJK OVERNAMEBOD

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

ING Groep N.V. Algemene Vergadering

ING Groep N.V. Algemene Vergadering ING Groep N.V. Algemene Vergadering 2015 Maandag 11 mei 2015, 14.00 uur Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam Nederland Deze vergadering wordt uitgezonden op de website van ING Groep:

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie