STAATSCOURANT. Nr Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAATSCOURANT. Nr Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod."

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nr februari 2015 Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO Van: College van procureurs-generaal Aan: hoofden van de OM-onderdelen Registratienummer: 2015R040 Datum inwerkingtreding: Publicatie in Stcrt,: Vervallen: richtlijn rijden onder invloed, artt. 8, lid 2 e.v. WVW 1994 (2013R016) en de richtlijn rijden onder invloed art 8, lid 1 WVW 1994 (2011R003) Relevante beleidsregels OM: aanwijzing onderzoek rijden onder invloed (2011A005), aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen (2015A001) Wetsbepalingen: art. 8, 162 en 163 Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) Bijlage(n): 1 Beschrijving Deze richtlijn bevat het strafvorderingsbeleid van het OM inzake rijden onder invloed en rijden tijdens een rijverbod en heeft een eigen recidiveregeling. De richtlijn Zie de tabellen in de bijlage. 1 Staatscourant 2015 nr februari 2015

2 BIJLAGE RICHTLIJN VOOR STRAFVORDERING RIJDEN ONDER INVLOED EN/OF TIJDENS EEN RIJVERBOD SCHEMA RICHTLIJN VOOR STRAFVORDERING ARTIKEL 8, 162 EN 163 WVW BESTUURDERS MOTORRIJTUIGEN EX BROM-/SNORFIETS Tabel 1 A artikel 8 lid 2 onder a en b WVW 1994 ERVAREN bestuurder motorrijtuig ex brom-/snorfiets First offender 1 e recidive * Meervoudige recidive = Schaal I: 0,54 0, µg/l SB 325 SB mnd Schaal II: 0,81 1, µg/l SB 425 SB mnd Schaal III: 1,01 1, µg/l SB 550 SB mnd Schaal IV: 1,16 1, µg/l SB 650 SB mnd mnd ***Schaal V: 1,31 1, µg/l SB mnd (bij** SB mnd OBM) SB mnd (indien mogelijk 2 e punt 123b WVW 1994, dan dagvaarden) mnd ***Schaal VI: 1,51 1, µg/l SB mnd (bij ** SB mnd OBM) ***Schaal VII: 1,66 1, µg/l mnd (bij ** mnd OBM) mnd mnd mnd mnd **** Schaal VIII: 1,81 2, µg/l mnd mnd mnd Schaal IX: 2,01 2, µg/l mnd mnd mnd Schaal X: 2,16 2, µg/l mnd 60 uur TS + 12 mnd 60 uur TS + 12 mnd Schaal XI: 2,36 2, µg/l 60 uur TS + 12 mnd 70 uur TS + 15 mnd 70 uur TS + 15 mnd Schaal XII: 2,51 2, µg/l 70 uur TS + 15 mnd 80 uur TS + 18 mnd 80 uur TS + 18 mnd Schaal XIII: 2,76 + hoger µg/l + 80 uur TS + 18 mnd 90 uur TS + 21 mnd 90 uur TS + 21 mnd hoger Extra schaal XIV: 90 uur TS + 21 mnd 100 uur TS + 24 mnd 100 uur TS + 24 mnd Extra schaal XV: 100 uur TS + 24 mnd 110 uur TS + 27 mnd 110 uur TS + 27 mnd Extra schaal XVI: 110 uur TS + 27 mnd Weigering mnd mnd mnd ** Beroepschauffeurs die van rijbewijscategorie C en/of D voor hun inkomen afhankelijk zijn, krijgen een EMA of onderzoek in plaats van het ASP *** In het geval de bestuurder potentieel deelnemer is aan het ASP en hem daartoe een beschikking door het CBR is gestuurd kan de geldboete worden gematigd. De verdachte dient e.e.a. wel aan te tonen aan de hand van de beschikking van het CBR. Een mutatie in het rijbewijzenregister die daarvan blijk geeft volstaat ook. **** In het bestuursrecht is het mogelijk dat een bestuurder vanaf 1,8 /785 µg/l die is verwezen naar het onderzoek naar de geschiktheid op grond van de uitslag daarvan alsnog een ASP opgelegd krijgt. In die gevallen is van belang dat wel de geldende boete-eis, al dan niet gematigd wordt, maar de OBM-eis niet wordt ergenomen. De laatste eis dient in dit specifieke geval ook 2 maanden te zijn. Ter terechtzitting moet bekend zijn dat verdachte het ASP moet volgen. Verdachte dient dit wel aan te tonen aan de hand van de beschikking van het CBR of e.e.a. moet blijken uit een mutatie in het rijbewijzenregister. Tabel 1 B artikel 8 lid 3 WVW 1994 Beginnend bestuurder * motorrijtuigen ex brom-/snorfiets First offender 1 e recidive** Meervoudige recidive = Schaal I: 0,22 0, µg/l SB 300 SB mnd mnd Schaal II: 0,81 1, µg/l SB mnd (bij *** SB mnd OBM) Schaal III: 1,01 1, µg/l SB mnd (bij *** SB mnd OBM) Schaal IV: 1,16 1, µg/l SB mnd SB mnd OBM) ****Schaal V: 1,31 1, µg/l SB mnd SB mnd OBM) ****Schaal VI: 1,51 1, µg/l SB mnd SB mnd OBM) SB mnd SB mnd SB mnd SB mnd (indien mogelijk 2 e punt 123b WVW 1994, dan dagvaarden) mnd mnd mnd mnd mnd mnd 2 Staatscourant 2015 nr februari 2015

3 artikel 8 lid 3 WVW 1994 Beginnend bestuurder * motorrijtuigen ex brom-/snorfiets First offender 1 e recidive** Meervoudige recidive = ****Schaal VII: 1,66 1, µg/l SB mnd mnd OBM) mnd mnd **** Schaal VIII: 1,81 2, µg/l mnd mnd mnd Schaal IX: 2,01 2, µg/l mnd mnd mnd Schaal X: 2,16 2, µg/l mnd 60 uur TS + 12 mnd 60 uur TS + 12 mnd Schaal XI: 2,36 2, uur TS + 12 mnd 70 uur TS + 15 mnd 70 uur TS + 15 mnd µg/l Schaal XII: 2,51 2, uur TS + 15 mnd 80 uur TS + 18 mnd 80 uur TS + 18 mnd µg/l Schaal XIII: 2,76 + hoger µg/l + 80 uur TS + 18 mnd 90 uur TS + 21 mnd 90 uur TS + 21 mnd hoger Extra schaal XIV: 90 uur TS + 21 mnd 100 uur TS + 24 mnd 100 uur TS + 24 mnd Extra schaal XV: 100 uur TS + 24 mnd 110 uur TS + 27 mnd 110 uur TS + 27 mnd Extra schaal XVI: 110 uur TS + 27 mnd Weigering mnd mnd mnd * Indien het 1 e rijbewijs een buitenlands rijbewijs is, wordt de termijn van 5 c.q. 7 jaar berekend vanaf de datum afgifte van dat rijbewijs (zie artikel 8 lid 6 WVW 1994). * *** Beroepschauffeurs die van rijbewijscategorie C en/of D voor hun inkomen afhankelijk zijn, krijgen als bestuursrechtelijke maatregel een EMA of onderzoek in plaats van hetasp. **** In het geval de bestuurder potentieel deelnemer is aan het ASP en hem daartoe een beschikking door het CBR is gestuurd kan de geldboete worden gematigd. De verdachte dient e.e.a. wel aan te tonen aan de hand van de beschikking van het CBR. Een mutatie in het rijbewijzenregister, die daarvan blijk geeft, volstaat ook. ***** In het bestuursrecht is het mogelijk dat een bestuurder vanaf 1,8 /785 µg/l, die is verwezen naar het onderzoek naar de geschiktheid, op grond van de uitslag daarvan alsnog een ASP opgelegd krijgt. In die gevallen is van belang dat wel de geldende boete-eis, al dan niet gematigd, maar niet de OBM-eis wordt ergenomen. De laatste eis dient in dit specifieke geval ook 2 maanden te zijn. Ter terechtzitting moet bekend zijn dat verdachte het ASP moet volgen. Verdachte dient dit wel aan te tonen aan de hand van de beschikking van het CBR of e.e.a. moet blijken uit een mutatie in het CRR. Op grond van artikel 8 lid 3 WVW 1994 wordt als beginnend bestuurder aangemerkt: 1 De bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig ten aanzien van wie nog geen 5 jaar is verstreken na datum afgifte 1 e rijbewijs of 2 De bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig ten aanzien van wie nog geen 7 jaar is verstreken na datum afgifte 1 e rijbewijs, indien betrokkene ten tijde van de afgifte van dat 1 e rijbewijs nog geen 18 jaar was. Tabel 1 C artikel 8 lid 4 onder a** en b WVW 1994 Bestuurder motorrijtuig ex brom-/snorfiets zonder rijbewijs of tijdens deelname aan het ASP Schaal I: 0,22 0, µg/l SB 300 SB mnd Schaal II: 0,81 1, µg/l SB mnd Schaal III: 1,01 1, µg/l SB mnd Schaal IV: 1,16 1, µg/l SB mnd Schaal V: 1,31 1, µg/l SB mnd Schaal VI: 1,51 1, µg/l SB mnd Schaal VII: 1,66 1, µg/l mnd OBM SB mnd SB mnd SB mnd SB mnd (indien mogelijk 2 e punt 123b WVW 1994, dan dagvaarden) mnd OBM mnd OBM Schaal VIII: 1,81 2, µg/l mnd mnd OBM Schaal IX: 2,01 2, µg/l mnd OBM Schaal X: 2,16 2, µg/l mnd mnd 60 uur TS + 12 mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd 60 uur TS + 12 mnd 3 Staatscourant 2015 nr februari 2015

4 artikel 8 lid 4 onder a** en b WVW 1994 Bestuurder motorrijtuig ex brom-/snorfiets zonder rijbewijs of tijdens deelname aan het ASP Schaal XI: 2,36 2, µg/l 60 uur TS + 12 mnd Schaal XII: 2,51 2, µg/l 70 uur TS + 15 mnd Schaal XIII: 2,76 + hoger µg/l + hoger 80 uur TS + 18 mnd Extra schaal XIV: 90 uur TS + 21 mnd Extra schaal XV: Extra schaal XVI: Weigering 100 uur TS + 24 mnd 110 uur TS + 27 mnd mnd OBM 70 uur TS + 15 mnd 70 uur TS + 15 mnd 80 uur TS + 18 mnd 80 uur TS + 18 mnd 90uur TS + 21 mnd 90 uur TS + 21 mnd 100 uur TS + 24 mnd 100 uur TS + 24 mnd 110 uur TS + 27 mnd 110 uur TS + 27 mnd mnd mnd ** Artikel 8 lid 4 onder a WVW 1994 geldt uitsluitend indien rijbewijs is vereist. Dus niet voor het besturen van landbouwtrekkers e.d. Tabel 1 D artikel 8 lid 1 WVW 1994 (uitsluitend alcoholgebruik) Bestuurder motorrijtuig ex brom-/snorfiets Niet tot behoorlijk besturen in staat mnd mnd mnd In ernstige mate niet tot behoorlijk besturen in staat mnd mnd mnd In kennelijke staat van dronkenschap of soortgelijke 60 uur TS + 12 mnd 70 uur TS + 15 mnd 70 uur TS + 15 mnd toestand Tabel 1 E artikel 8 lid 1 WVW 1994 (drugs/medicijnen of combigebruik) Bestuurder motorrijtuig ex brom-/snorfiets Er is sprake van enkelvoudig gebruik van drugs of medicijnen en de NFI conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed was Er is sprake van meervoudig gebruik van drugs of medicijnen en de NFI conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed was mnd mnd mnd 60 uur TS + 12 mnd 70 uur TS + 15 mnd 70 uur TS + 15 mnd Weigering 163 WVW mnd mnd mnd Soort voertuig: Vrachtauto/trekker, al dan niet met aanhanger/oplegger, of een autobus = 1 schaal hoger (Tabel 1D en 1E: naast hogere sanctie) Rijgedrag: Sprake van verkeersgevaarlijk gedrag = 1 schaal hoger (Tabel 1D en 1E: naast hogere sanctie) Verdachte is (mede)schuldig aan een verkeersongeval met voor derden meer dan geringe materiële schade en/of letsel van enige betekenis (geen aparte strafvervolging ex artikel 6 WVW 1994) = 1 schaal hoger (Tabel 1D en 1E: naast hogere sanctie) + dagvaarden. Cumulatie: Ophogingen naar een volgende schaal of naast hogere sanctie worden cumulatief toegepast. Voorbeeld: bestuurder autobus veroorzaakt een aanrijding (geen artikel 6 WVW 1994) :1+1 = 2 schalen hoger (of bij Tabel 1D en 1E: de 2 e naast hogere sanctie). 4 Staatscourant 2015 nr februari 2015

5 Tabel 1 F artikel 162 lid 3 WVW 1994 (rijden tijdens rijverbod) Bestuurder motorrijtuig ex brom-/snorfiets Rijden tijdens rijverbod en geen art. 8 proces-verbaal SB 500 SB mnd Rijden tijdens rijverbod in combinatie met art. 8 lid 1 proces-verbaal Rijden tijdens rijverbod in combinatie met art. 8 lid 2, 3 of 4 proces-verbaal Rijden tijdens rijverbod in combinatie met art. 163 procesverbaal Indien mogelijk naast hogere sanctie uit tabel 1 D of E** Indien mogelijk twee schalen hoger dan tabel 1 A, B of C** ** Let op één sanctie bij artikel 8 of artikel 163 WVW 1994 met artikel 162 lid 3 WVW1994 hogere sanctie uit tabel 1 D of E Indien mogelijk drie schalen hoger dan tabel 1 A, B of C hogere sanctie uit tabel 1 D of E Indien mogelijk drie schalen hoger dan tabel 1 A, B of C mnd ** 60 uur TS + 12 mnd 60 uur TS + 12 mnd 2. BESTUURDERS BROM- OF SNORFIETS, BROMMOBIEL EN BESTUURDERS GEHANDICAPTENVOERTUIG MET MOTOR Tabel 2 A artikel 8 lid 2 onder a en b WVW 1994 ERVAREN bestuurder bromfiets (waaronder begrepen snorfiets en brommobiel) of bestuurder gehandicaptenvoertuig met motor Schaal I: 0,54 0, µg/l SB 125 SB mnd Schaal II: 0,81 1, µg/l SB 125 SB mnd Schaal III: 1,01 1, µg/l SB 225 SB mnd mnd Schaal IV: 1,31 1, µg/l SB mnd SB mnd mnd Schaal V: 1,51 1, µg/l SB mnd SB mnd mnd Schaal VI: 1,81 2, µg/l SB mnd mnd mnd Schaal VII: 2,01 2, µg/l mnd mnd mnd Schaal VIII: 2,51 en hoger µg/l en hoger mnd mnd mnd Extra schaal: mnd mnd mnd Extra schaal: mnd Weigering mnd mnd mnd * Let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr Tabel 2 B artikel 8 lid 3/4onder a en b WVW 1994 Beginnende bestuurder bromfiets (waaronder begrepen snorfiets en brommobiel), bestuurder bromfiets zonder rijbewijs of bestuurder bromfiets of gehandicaptenvoertuig met motor tijdens deelname aan het ASP bromfietsbestuurder zonder rijbewijs of deelnemer ASP Schaal I: 0,22 0, µg/l SB 125 SB mnd mnd Schaal II: 0,81 1, µg/l SB mnd SB mnd mnd Schaal III: 1,01 1, µg/l SB mnd SB mnd mnd Schaal IV: 1,31 1, µg/l SB mnd SB mnd mnd Schaal V: 1,51 1, µg/l SB mnd SB mnd mnd Schaal VI: 1,81 2, µg/l SB mnd mnd mnd Schaal VII: 2,01 2, µg/l mnd mnd mnd Schaal VIII: hoger 2,51 en hoger µg/l en hoger mnd mnd mnd Extra schaal: mnd mnd mnd Extra schaal: mnd Weigering mnd mnd mnd * Let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr Op grond van artikel 8 lid 3 WVW 1994 wordt als beginnend bestuurder aangemerkt: 1 De bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig ten aanzien van wie nog geen 5 jaar is verstreken na datum afgifte 1 e rijbewijs of 5 Staatscourant 2015 nr februari 2015

6 2 De bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig ten aanzien van wie nog geen 7 jaar is verstreken na datum afgifte 1 e rijbewijs, indien betrokkene ten tijde van de afgifte van dat 1 e rijbewijs nog geen 18 jaar was. OPMERKING: 1. Indien het 1 e rijbewijs een buitenlands rijbewijs is, wordt de termijn van 5 c.q. 7 jaar berekend vanaf de afgiftedatum van dat rijbewijs (zie artikel 8 lid 6 WVW 1994). 2. Artikel 8 lid 4 onder a WVW 1994 geldt uitsluitend indien rijbewijs is vereist. Dus niet voor het besturen van landbouwtrekkers e.d. Tabel 2 C artikel 8 lid 1 WVW 1994 (uitsluitend alcoholgebruik) Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen een snorfiets en brommobiel) of gehandicaptenvoertuig met motor First offender 1 e recidive Meervoudige recidive = dagvaarden Niet tot behoorlijk besturen in staat mnd mnd mnd In ernstige mate niet tot behoorlijk besturen in staat mnd mnd mnd In kennelijk staat van dronkenschap of soortgelijke toestand mnd mnd mnd Tabel 2 D artikel 8 lid 1 WVW 1994 (drugs/medicijnen of combigebruik) Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen een snorfiets en brommobiel) of gehandicaptenvoertuig met motor Er is sprake van enkelvoudig gebruik van drugs of medicijnen en de NFI conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed was Er is sprake van meervoudig gebruik van drugs of medicijnen en de NFI conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed was mnd mnd mnd mnd mnd mnd Weigering ex artikel 163 WVW mnd mnd mnd * Let op taakstrafverbod ex 22b Sr Rijgedrag: Sprake van verkeersgevaarlijk gedrag = 1 schaal hoger (Tabel 2C en 2D: naast hogere sanctie) Verdachte is (mede)schuldig aan een verkeersongeval met voor derden meer dan geringe materiële schade en/of letsel van enige betekenis (geen aparte strafvervolging ex artikel 6 WVW 1994) = 1 schaal hoger (Tabel 2C en 2D: naast hogere sanctie) + dagvaarden Cumulatie: Ophogingen naar een volgende schaal of een naast hogere sanctie worden cumulatief toegepast. Voorbeeld: bestuurder bromfiets veroorzaakt een aanrijding (geen artikel 6 WVW 1994) met recidive:1+1 = 2 schalen hoger (Tabel 2C en 2D:2 e naast hogere sanctie) Tabel 2 E artikel 162 lid 3 WVW 1994 (rijden tijdens rijverbod) Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen snorfiets en brommobiel) of gehandicaptenvoertuig met motor First offender 1 e recidive Meervoudige recidive = dagvaarden Rijden tijdens rijverbod en geen art. 8 WVW 1994 proces-verbaal; Rijden tijdens rijverbod in combinatie met art. 8 lid 1 WVW 1994 proces-verbaal Rijden tijdens rijverbod in combinatie met art. 8 lid 2, 3 of 4 WVW 1994 proces-verbaal Rijden tijdens rijverbod in combinatie art. 163 WVW 1994 proces-verbaal SB 125 SB mnd Indien mogelijk naast hogere sanctie uit tabel 2 C of D* Indien mogelijk twee schalen hoger dan tabel 2 A of B* hogere sanctie uit tabel 2 C of D Indien mogelijk drie schalen hoger dan tabel 2 A of B hogere sanctie uit tabel 2 C of D Indien mogelijk drie schalen hoger dan tabel 2 A of B mnd * mnd mnd * Let op één sanctie voor artikel 8 WVW1994 of 163 WVW1994 en artikel 162 lid 3 WVW Staatscourant 2015 nr februari 2015

7 3. FIETSERS EN BESTUURDERS GEHANDICAPTENVOERTUIG ZONDER MOTOR Tabel 3 A Bloed/alcohol artikel 8 lid 2 a of b WVW 1994 Fietser of bestuurder gehandicaptenvoertuig zonder motor First Offender 1 e recidive Meervoudige recidive = dagvaarden Vanaf 235µg/l Vanaf 0,54 SB 100 SB Weigering SB 125 SB Tabel 3 B artikel 8 lid 1 WVW 1994 Fietser of bestuurder gehandicaptenvoertuig zonder motor First offender 1 e recidive Meervoudige recidive = dagvaarden Uitsluitend gebruik alcohol SB 125 SB Er is sprake van enkelvoudig gebruik van drugs of medicijnen en de NFI SB 145 SB conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed was Er is sprake van meervoudig gebruik van drugs of medicijnen en de NFI conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed was SB 200 SB Weigering ex artikel 163 WVW 1994 SB 125 SB Rijgedrag: Sprake van verkeersgevaarlijk gedrag.= naast hogere sanctie Verdachte is (mede)schuldig aan een verkeersongeval met voor derden meer dan geringe materiële schade en/of letsel van enige (geen aparte strafvervolging ex artikel 6 WVW 1994) = naast hogere sanctie + dagvaarden Cumulatie: Ophogingen naar een naast hogere sanctie worden cumulatief toegepast. Gebruikte afkortingen: WVW 1994: Wegenverkeerswet 1994 : ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk SB: strafbeschikking TS: taakstraf GS: gevangenisstraf ASP: alcoholslotprogramma : onvoorwaardelijk Sr: wetboek van strafrecht 7 Staatscourant 2015 nr februari 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17958 1 juli 2015 Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8472 30 maart 2015 Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35679 31 december 2013 Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed (art. 8 lid 2 e.v. WVW 1994) Rechtskarakter:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23694 23 december 2011 Richtlijn rijden onder invloed, artt. 8 leden 2 t/m 4, 162 en 163 WVW 1994 (polarisnummer 5.22)

Nadere informatie

Wijziging Polaris-richtlijnen per 1 oktober 2006

Wijziging Polaris-richtlijnen per 1 oktober 2006 JU Wijziging Polarisrichtlijnen per 1 oktober 2006 Op 1 oktober 2006 zal een wetswijziging van artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 in werking treden. Op diezelfde datum zal ook de strafmaatrichtlijn

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23647 25 mei 2016 Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4251 18 februari 2015 Richtlijn vliegen onder invloed Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO Van:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging e.d. (art.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging e.d. (art. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9414 31 mei 2011 Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging e.d. (art. 9 WVW 1994) Categorie: Opsporing, vervolging

Nadere informatie

Deze richtlijn omvat: 1. De bijlage van de Wet administratiefrechtelijke

Deze richtlijn omvat: 1. De bijlage van de Wet administratiefrechtelijke JU Richtlijn voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen voor misdrijven, overtredingen en gedragingen als bedoeld in de wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften Categorie:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42315 25 juli 2017 Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen Rechtskarakter: Aanwijzing

Nadere informatie

feitomschrijvingen zijn vastgesteld Deze richtlijn omvat: 1. De bijlage van de Wet administratiefrechtelijke

feitomschrijvingen zijn vastgesteld Deze richtlijn omvat: 1. De bijlage van de Wet administratiefrechtelijke JU Richtlijn voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen voor misdrijven, overtredingen en gedragingen als bedoeld in de wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften Categorie: Strafvordering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30123 30 oktober 2013 Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en en Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11378 29 april 2013 Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en en Categorie: Strafvordering Rechtskarakter:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21893 30 oktober 2012 Richtlijn verzet bij aanhouding 5.31 Categorie strafvordering Rechtskarakter aanwijzing i.d.z.v.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46384 18 december 2015 Aanwijzing feitegcodeerde misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen Rechtskarakter: Aanwijzing

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21892 30 oktober 2012 Richtlijn belediging 5.03 Categorie: strafvordering Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. artikel

Nadere informatie

RIJDEN ONDER INVLOED. Docent Mr H. Oldenhof Datum 24 augustus 2007 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch

RIJDEN ONDER INVLOED. Docent Mr H. Oldenhof Datum 24 augustus 2007 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch RIJDEN ONDER INVLOED Docent Mr H. Oldenhof Datum 24 augustus 2007 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch Rijden onder invloed. Systematiek wet. Rekenen met glazen in plaats van promilages. Argumenten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 433 Wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens in verband met de verbreding van de Waterlandseweg (N305)

Verkeersbesluit voor het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens in verband met de verbreding van de Waterlandseweg (N305) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 21882 13 april 2017 Verkeersbesluit voor het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens in verband met de verbreding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 324 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen Nr. 13 VOORSTEL VAN WET ZOALS HET LUIDT

Nadere informatie

Aanwijzing inzake de invordering van rijbewijzen

Aanwijzing inzake de invordering van rijbewijzen JU Aanwijzing inzake de invordering van rijbewijzen Categorie: Opsporing, vervolging Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO Afzender: College van procureursgeneraal Adressaat: Hoofden

Nadere informatie

Aanwijzing OM-afdoening

Aanwijzing OM-afdoening JU Aanwijzing OM-afdoening Categorie: Vervolging Rechtskarakter: Aanwijzing in de zin van artikel 130, lid 4 Wet RO Afzender: College van procureursgeneraal Adressaat: Hoofden van de parketten Registratienummer:

Nadere informatie

Aanwijzing inzake de invordering van rijbewijzen

Aanwijzing inzake de invordering van rijbewijzen JU Aanwijzing inzake de invordering van rijbewijzen Categorie: Opsporing, vervolging Afzender: College van procureursgeneraal Adressaat: Hoofden van de parketten Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 477 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg

Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg JU Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg Categorie: Strafvordering Rechtskarakter: Aanwijzing in de zin van art. 130 lid 4 Wet RO Afzender: College

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 322 Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 693 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 693 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 26 september

Nadere informatie

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel)

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) 1. WETTEN 9 1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 [Definities] 1 In deze wet wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze

Nadere informatie

RICHTLIJN VOOR STRAFVORDERING FEITGECODEERDE MISDRIJVEN EN OVERTREDINGEN

RICHTLIJN VOOR STRAFVORDERING FEITGECODEERDE MISDRIJVEN EN OVERTREDINGEN RICHTLIJN VOOR STRAFVORDERING FEITGECODEERDE MISDRIJVEN EN OVERTREDINGEN Rechtskarakter : Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130 lid 4 Wet RO Van : College van procureurs-generaal Aan : Hoofden van de OM-onderdelen

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de lgemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6288 30 maart 2012 Beleidsregels OM Enkele aanpassingen in BOS/Polaris in verband met de Wet beperking taakstraf en met

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2491 14 maart 2011 Rectificatie Aanwijzing OM-afdoening Op 1 maart 2011 is de Aanwijzing OM-afdoening (2011A001) in werking

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing 5.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing 5. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17369 29 september 2011 Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing 5.38 Categorie: strafvordering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 10 Wet van 3 december 2014 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering

Nadere informatie

RICHTLIJN VOOR STRAFVORDERING FEITGECODEERDE MISDRIJVEN EN OVERTREDINGEN

RICHTLIJN VOOR STRAFVORDERING FEITGECODEERDE MISDRIJVEN EN OVERTREDINGEN RICHTLIJN VOOR STRAFVORDERING FEITGECODEERDE MISDRIJVEN EN OVERTREDINGEN Rechtskarakter : Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130 lid 4 Wet RO Van : College van procureurs-generaal Aan : Hoofden van de OM-onderdelen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9415 31 mei 2011 Aanwijzing onderzoek rijden onder invloed Categorie: opsporing, vervolging, strafvordering Rechtskarakter:

Nadere informatie

Inhoud. VOORWOORD... ix. INLEIDING... xi INVLOED VAN ALCOHOL... 1 WETTELIJKE BASIS... 3 PROCEDURE OP EEN DRAFJE... 5

Inhoud. VOORWOORD... ix. INLEIDING... xi INVLOED VAN ALCOHOL... 1 WETTELIJKE BASIS... 3 PROCEDURE OP EEN DRAFJE... 5 Inhoud VOORWOORD.... ix INLEIDING.... xi INVLOED VAN ALCOHOL.... 1 WETTELIJKE BASIS.... 3 PROCEDURE OP EEN DRAFJE.... 5 DE VERSCHILLENDE STAPPEN IN HET OPSPORINGSONDERZOEK.... 7 De voorafgaande fase: alcoholsampling....

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 15 1 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 14 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende straf van

Nadere informatie

Samenvatting. Hoofdstuk 1

Samenvatting. Hoofdstuk 1 Samenvatting De aanleiding tot het onderhavige onderzoek, dat in opdracht van het WODC en op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is verricht, is gelegen in een discussie die in de Tweede

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Aanwijzing inzake de invordering van rijbewijzen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Aanwijzing inzake de invordering van rijbewijzen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9417 31 mei 2011 Aanwijzing inzake de invordering van rijbewijzen Categorie: Opsporing, vervolging Rechtskarakter: Aanwijzing

Nadere informatie

Verkeersbesluit Spoorpark/Molenwetering Amstel III. Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost

Verkeersbesluit Spoorpark/Molenwetering Amstel III. Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 37493 29 juni 2017 Verkeersbesluit Spoorpark/Molenwetering Amstel III Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 324 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij

Nadere informatie

Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet

Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet Patrick ARNOU Martine DE BUSSCHER KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIÉ ' VERKORT GECITEERDE WETGEVING VERKORT GECITEERDE LITERATUUR XVII XXI DEEL I. DEFINITIE VAN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd: STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34176 6 december 2013 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 december 2013, nr. IENM/SK-2013/142441,

Nadere informatie

College van procureurs-generaal Aanwijzing inzake de invordering van rijbewijzen

College van procureurs-generaal Aanwijzing inzake de invordering van rijbewijzen College van procureurs-generaal Aanwijzing inzake de invordering van rijbewijzen Circulaire aan de Hoofden van de parketten 6 oktober 1998/nr. 1998A011 Categorie: opsporing, vervolging Rechtskarakter:

Nadere informatie

Inhoud. VOORWOORD... ix. INLEIDING... xi INVLOED VAN ALCOHOL... 1 WETTELIJKE BASIS... 3 PROCEDURE OP EEN DRAFJE... 5

Inhoud. VOORWOORD... ix. INLEIDING... xi INVLOED VAN ALCOHOL... 1 WETTELIJKE BASIS... 3 PROCEDURE OP EEN DRAFJE... 5 Inhoud VOORWOORD............................................................... ix INLEIDING.................................................................. xi INVLOED VAN ALCOHOL........................................................

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing inbeslagneming bij verkeersdelicten

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing inbeslagneming bij verkeersdelicten STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 80 28 april 2009 Aanwijzing inbeslagneming bij verkeersdelicten Categorie: opsporing, vervolging Rechtskarakter: aanwijzing

Nadere informatie

Uit: Staatscourant 29 september 2006, nr. 190 / pag. 20 1

Uit: Staatscourant 29 september 2006, nr. 190 / pag. 20 1 JU Aanwijzing inzake de invordering van rijbewijzen Categorie: opsporing, vervolging Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO Afzender: College van procureursgeneraal Adressaat: Hoofden

Nadere informatie

Straffen horen in het strafrecht thuis

Straffen horen in het strafrecht thuis 675 Focus Straffen horen in het strafrecht thuis ASP una via Nico de Vries, Annemiek van Spanje en Bert Kabel 1 Wie als bestuurder betrapt wordt met een te hoog alcoholpromillage kan sinds eind 2011 verplicht

Nadere informatie

Aanwijzing administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Aanwijzing administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften JU Aanwijzing administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften Categorie: opsporing, vervolging, executie Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO Afzender: College van procureursgeneraal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 396 Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN

Nadere informatie

Aanwijzing inbeslagneming bij verkeersdelicten

Aanwijzing inbeslagneming bij verkeersdelicten JU Aanwijzing inbeslagneming bij verkeersdelicten Categorie: opsporing, vervolging Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO Afzender: College van procureursgeneraal Adressaat: Hoofden

Nadere informatie

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Concept ten behoeve van internetconsultatie juni 2016 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Allen, die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

Aanwijzing onderzoek rijden onder invloed

Aanwijzing onderzoek rijden onder invloed JU Aanwijzing onderzoek rijden onder invloed Categorie: opsporing, vervolging, strafvordering Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO Afzender: College van procureursgeneraal Adressaat:

Nadere informatie

Deel I Verkeersreglement... 19

Deel I Verkeersreglement... 19 Inhoudsopgave Deel I Verkeersreglement... 19 Algemeen... 19 1.1. Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer en van het Gebruik van de Openbare Weg...

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 392 Besluit van 14 oktober 2015 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met enkele wijzigingen van technische aard betreffende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22858 22 december 2011 Beleidsregels OM Bijlage 2 bij de AANWIJZING INBESLAGNEMING (artikel 94 WvSv), registratienummer

Nadere informatie

Straffen horen in het strafrecht thuis

Straffen horen in het strafrecht thuis 675 Focus Straffen horen in het strafrecht thuis ASP una via Nico de Vries, Annemiek van Spanje en Bert Kabel 1 Wie als bestuurder betrapt wordt met een te hoog alcoholpromillage kan sinds eind 2011 verplicht

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2006:AV7550

ECLI:NL:RVS:2006:AV7550 ECLI:NL:RVS:2006:AV7550 Instantie Raad van State Datum uitspraak 29-03-2006 Datum publicatie 29-03-2006 Zaaknummer 200506819/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

De strafbeschikking. Ü) Kluwer a Wolters Kluwer business. M. Kessler B.F. Keulen. Deventer - 2008

De strafbeschikking. Ü) Kluwer a Wolters Kluwer business. M. Kessler B.F. Keulen. Deventer - 2008 38 De strafbeschikking M. Kessler B.F. Keulen Ü) Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2008 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf Afkortingen Verkort aangehaalde literatuur V XII! XV HOOFDSTUK 1 Inleiding 1

Nadere informatie

Datum 23 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het besluit om het alcoholslot op te heffen

Datum 23 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het besluit om het alcoholslot op te heffen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 346 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 698 Voorstel van wet van het lid Hoogland tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Militair

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN FKONDIGINGSLD VN SINT MRTEN Jaargang 2014 No. 18 esluit van de 21 ste januari 2014 tot afkondiging van de Rijkswet van 18 december 2013 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status

Nadere informatie

Aanwijzing taakstraffen

Aanwijzing taakstraffen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.52 Aanwijzing taakstraffen tekst bronnen Staatscourant 2011, nr. 19453, d.d. 31.10.2011 datum inwerkingtreding 1.11.2011 Deze aanwijzing en de Aanwijzing kader voor

Nadere informatie

Alcohol / WMG / 8 WVW

Alcohol / WMG / 8 WVW Alcohol / WMG / 8 WVW De app helpt je de incidenten 'Geweld onder invloed van alcohol en drugs (3 stoffen + alcohol)' en 'Drugs en alcohol in het verkeer' af te werken. De meest voorkomende situaties zijn

Nadere informatie

De voortschrijdende bestuurlijke handhaving van het verkeerssanctierecht

De voortschrijdende bestuurlijke handhaving van het verkeerssanctierecht De voortschrijdende bestuurlijke handhaving van het verkeerssanctierecht J.W. van der Hulst 1 1. Inleiding Van oudsher wordt het strafrecht toegepast op normschendingen in het verkeer. Daarbij zijn strafrechtelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Aanwijzing invordering bewijzen van bevoegdheid in het kader van de wet luchtvaart

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Aanwijzing invordering bewijzen van bevoegdheid in het kader van de wet luchtvaart STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1588 27 januari 2012 Aanwijzing invordering bewijzen van bevoegdheid in het kader van de wet luchtvaart Categorie: Opsporing,

Nadere informatie

INHOUD. Afkortingen / XIII

INHOUD. Afkortingen / XIII INHOUD Afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Inleiding / 1 1.1 De zin van het jeugdstrafrecht / 1 1.1.1 Strafrechtelijke minderjarigheid / 1 1.1.2 Beperkte en geleidelijk toenemende strafrechtelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Richtlijn voor Strafvordering Wet wegvervoer goederen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Richtlijn voor Strafvordering Wet wegvervoer goederen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35401 31 december 2013 Richtlijn voor Strafvordering Wet wegvervoer goederen Rechtskarakter: Aanwijzing in de zin van

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 21 augustus 2006 Ons kenmerk DGP/WV/U.060267 Doorkiesnummer Bijlage(n) 1 Uw kenmerk Onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Aanwijzing administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Aanwijzing administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 40 27 februari 2009 Aanwijzing administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften Categorie: Opsporing, vervolging,

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:CA0056

ECLI:NL:RBGEL:2013:CA0056 ECLI:NL:RBGEL:2013:CA0056 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 07-05-2013 Datum publicatie 14-05-2013 Zaaknummer 06-880059-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:7401

ECLI:NL:RBMNE:2013:7401 ECLI:NL:RBMNE:2013:7401 Instantie Datum uitspraak 20-12-2013 Datum publicatie 27-01-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland AWB-13_2776

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 239 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam

Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam Opmerkingen vooraf: RECHTBANK AMSTERDAM TEAM FAMILIE & JEUGD Juli 2013 Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam - Deze tabel geeft uitgangspunten voor de kinderrechters (in Amsterdam) voor strafmodaliteit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Richtlijn voor strafvordering Wet Personenvervoer 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Richtlijn voor strafvordering Wet Personenvervoer 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35399 31 december 2013 Richtlijn voor strafvordering Wet Personenvervoer Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130,

Nadere informatie

PREADVIES van de Adviescommissie Strafrecht. inzake. N.B. in dit preadvies zal de systematiek van de memorie van toelichting worden gevolgd.

PREADVIES van de Adviescommissie Strafrecht. inzake. N.B. in dit preadvies zal de systematiek van de memorie van toelichting worden gevolgd. PREADVIES van de Adviescommissie Strafrecht inzake het wetsvoorstel met betrekking tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen N.B. in dit preadvies

Nadere informatie

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming anpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming VOORSTEL VN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2015:3559 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2015:3559 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2015:3559 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 01-09-2015 Datum publicatie 18-04-2017 Zaaknummer 23-005402-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2010:BO7320

ECLI:NL:RVS:2010:BO7320 ECLI:NL:RVS:2010:BO7320 Instantie Raad van State Datum uitspraak 15-12-2010 Datum publicatie 15-12-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201005398/1/H3 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2009:BK5287

ECLI:NL:GHSGR:2009:BK5287 ECLI:NL:GHSGR:2009:BK5287 Instantie Datum uitspraak 16-10-2009 Datum publicatie 03-12-2009 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-001900-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1, onderdeel i, vervalt.

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1, onderdeel i, vervalt. Besluit van Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr. IenM/BSK-, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op de artikelen 111, eerste lid, onderdeel b, en 118,

Nadere informatie

Regeling OM-afdoening

Regeling OM-afdoening JU Regeling OM-afdoening Regeling van de Minister van Justitie van 16 januari 2008, nr. 5525695/08, tot wijziging van enkele ministeriële regelingen in verband met de invoering van de Wet OM-afdoening

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanpassing beleidsregels UWV aan de Wet tot wijziging van de Wajong

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanpassing beleidsregels UWV aan de Wet tot wijziging van de Wajong STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12828 18 augustus 2010 anpassing beleidsregels UWV aan de Wet tot wijziging van de Wajong Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Richtlijn voor strafvordering wet personenvervoer 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Richtlijn voor strafvordering wet personenvervoer 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20571 26 april 2016 Richtlijn voor strafvordering wet personenvervoer 2000 Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 396 Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete Nr. 10 MENDEMENT VN HET LID KRULUT Ontvangen

Nadere informatie

AANWIJZING TOEZEGGINGEN AAN GETUIGEN IN STRAFZAKEN

AANWIJZING TOEZEGGINGEN AAN GETUIGEN IN STRAFZAKEN AANWIJZING TOEZEGGINGEN AAN GETUIGEN IN STRAFZAKEN Categorie : opsporing Rechtskarakter : aanwijzing in de zin van art. 130 lid 4 Wet RO Afzender : College van procureurs-generaal Adressaat : Hoofden van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2739 31 december 2008 Aanwijzing taakstraffen Categorie: Strafvordering Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. art. 130,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 088 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie

Nadere informatie

Effectiviteit van sancties in het verkeer

Effectiviteit van sancties in het verkeer Effectiviteit van sancties in het verkeer Bas Tierolf Arnt Mein Lisanne Drost Ilse de Groot Februari 2009 1 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 7 Doel onderzoek en gehanteerd begrippenkader 7 1 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie