Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814."

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nr maart 2015 Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO Van: College van procureurs-generaal Aan: hoofden van de OM-onderdelen Registratienummer: 2015R053 Datum inwerkingtreding: Publicatie in Stcrt: PM Vervallen: richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens rijverbod (2015R040) Relevante beleidsregels OM aanwijzing onderzoek rijden onder invloed (2011A005), aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen (2015A001) Wetsbepalingen: art. 8, 162 en 163 Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) Bijlage(n): 1 Beschrijving Deze richtlijn bevat het strafvorderingsbeleid van het OM inzake rijden onder invloed en rijden tijdens een rijverbod en heeft een eigen recidiveregeling. De richtlijn Zie de tabellen in de bijlage. Bijlage richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed en/of tijdens een rijverbod SCHEMA RICHTLIJN VOOR STRAFVORDERING ARTIKEL 8, 162 EN 163 WVW Bestuurders motorrijtuigen ex brom-/snorfiets Tabel 1 A artikel 8 lid 2 onder a en b WVW 1994 ERVAREN bestuurder motorrijtuig ex brom-/snorfiets First offender 1 e recidive * Meervoudige recidive = I: 0,54 0, SB 325 SB mnd II: 0,81 1, SB 425 SB mnd III: 1,01 1, SB 550 SB mnd IV: 1,16 1, SB 650 SB mnd mnd V: 1,31 1, SB mnd SB mnd (indien mogelijk 2 e punt 123b WVW 1994, dan ) mnd VI: 1,51 1, SB mnd mnd mnd VII: 1,66 1, mnd mnd mnd VIII: 1,81 2, mnd mnd mnd IX: 2,01 2, mnd mnd mnd X: 2,16 2, XI: 2,36 2, XII: 2,51 2, XIII: 2, mnd 60 uur TS + 12 mnd 60uur TS + 12 mnd 60 uur TS + 12 mnd 70 uur TS + 15 mnd 70 uur TS + 15 mnd 70 uur TS + 15 mnd 80 uur TS + 18 mnd 80uur TS + 18 mnd 80 uur TS + 18 mnd 90 uur TS + 21 mnd 90 uur TS + 21 mnd 1 Staatscourant 2015 nr maart 2015

2 First offender 1 e recidive * Meervoudige recidive = XIV: 90 uur TS + 21 mnd 100 uur TS + 24 mnd 100 uur TS + 24 mnd XV: 100 uur TS + 24 mnd 110 uur TS + 27 mnd 110 uur TS + 27 mnd XVI: 110 uur TS + 27 mnd Weigering mnd mnd mnd Tabel 1 B artikel 8 lid 3 WVW 1994 Beginnend bestuurder * motorrijtuigen ex brom-/snorfiets First offender 1 e recidive** Meervoudige recidive = I: 0,22-0, SB 300 SB mnd mnd II: 0,81 1, SB mnd SB mnd mnd III: 1,01 1, SB mnd SB mnd mnd IV: 1,16 1, SB mnd SB mnd mnd V: 1,31 1, SB mnd SB mnd (indien mogelijk 2 e punt 123b WVW 1994, dan ) mnd VI: 1,51 1, SB mnd mnd mnd VII: 1,66 1, mnd mnd mnd VIII: 1,81 2, mnd mnd mnd IX: 2,01 2, mnd mnd mnd X: 2,16 2, XI: 2,36 2, XII: 2,51 2, XIII: 2, XIV: XV: mnd 60 uur TS + 12 mnd OBM 60 uur TS + 12 mnd 70 uur TS + 15 mnd OBM 70 uur TS + 15 mnd 80 uur TS + 18 mnd OBM 80 uur TS + 18 mnd 90 uur TS + 21 mnd OBM 90 uur TS + 21 mnd 100 uur TS + 24 mnd OBM 100 uur TS + 24 mnd 110 uur TS + 27 mnd OBM 60 uur TS + 12 mnd 70 uur TS + 15 mnd 80 uur TS + 18 mnd 90 uur TS + 21 mnd 100 uur TS + 24 mnd 110 uur TS + 27 mnd XVI: 110 uur TS + 27 mnd Weigering mnd mnd mnd * Indien het 1 e rijbewijs een buitenlands rijbewijs is, wordt de termijn van 5 c.q. 7 jaar berekend vanaf de datum afgifte van dat rijbewijs (zie artikel 8 lid 6 WVW 1994). * Op grond van artikel 8 lid 3 WVW 1994 wordt als beginnend bestuurder aangemerkt: 1. De bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig ten aanzien van wie nog geen 5 jaar is verstreken na datum afgifte 1 e rijbewijs of 2. De bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig ten aanzien van wie nog geen 7 jaar is verstreken na datum afgifte 1 e rijbewijs, indien betrokkene ten tijde van de afgifte van dat 1 e rijbewijs nog geen 18 jaar was. 2 Staatscourant 2015 nr maart 2015

3 Tabel 1 C artikel 8 lid 4 onder a** en b WVW 1994 Bestuurder motorrijtuig ex brom-/snorfiets zonder rijbewijs of tijdens deelname aan het ASP I: 0,22-0, SB 300 SB mnd mnd II: 0,81 1, SB mnd SB mnd mnd III: IV: 1,01 1, SB mnd SB mnd mnd 1,16 1, SB mnd SB mnd mnd V: 1,31 1, SB mnd SB mnd (indien mogelijk 2 e punt 123b WVW 1994, dan ) mnd VI: VII: VIII: IX: X: 1,51 1, SB mnd mnd mnd 1,66 1, mnd mnd mnd 1,81 2, mnd mnd mnd 2,01 2, mnd mnd mnd 2,16 2, mnd 60 uur TS + 12 mnd 60 uur TS + 12 mnd XI: XII: 2,36 2, ,51 2, uur TS + 12 mnd 70 uur TS + 15 mnd 70 uur TS + 15 mnd 70 uur TS + 15 mnd 80 uur TS + 18 mnd 80 uur TS + 18 mnd XIII: 2, uur TS + 18 mnd 90uur TS + 21 mnd 90 uur TS + 21 mnd Extra schaal XIV: 90 uur TS + 21 mnd 100 uur TS + 24 mnd 100 uur TS + 24 mnd Extra schaal XV: 100 uur TS + 24 mnd 110 uur TS + 27 mnd 110 uur TS + 27 mnd Extra schaal XVI: 110 uur TS + 27 mnd Weigering mnd mnd mnd ** Artikel 8 lid 4 onder a WVW 1994 geldt uitsluitend indien rijbewijs is vereist. Dus niet voor het besturen van landbouwtrekkers e.d. Tabel 1 D artikel 8 lid 1 WVW 1994 (uitsluitend alcoholgebruik) Bestuurder motorrijtuig ex brom-/snorfiets Niet tot behoorlijk besturen in staat mnd mnd mnd In ernstige mate niet tot behoorlijk besturen in staat mnd mnd mnd In kennelijke staat van dronkenschap of soortgelijke toestand 60 uur TS + 12 mnd 70 uur TS + 15 mnd 70 uur TS + 15 mnd 3 Staatscourant 2015 nr maart 2015

4 Tabel 1 E artikel 8 lid 1 WVW 1994 (drugs/medicijnen of combigebruik) Bestuurder motorrijtuig ex brom-/snorfiets Er is sprake van enkelvoudig gebruik van drugs of medicijnen en de NFI conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed was Er is sprake van meervoudig gebruik van drugs of medicijnen en de NFI conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed was mnd mnd mnd 60 uur TS + 12 mnd 70 uur TS + 15 mnd 70 uur TS + 15 mnd Weigering 163 WVW mnd mnd mnd Soort voertuig: Vrachtauto/trekker, al dan niet met aanhanger/oplegger, of een autobus = 1 schaal (Tabel 1D en 1E: naast e sanctie) Rijgedrag: Sprake van verkeersgevaarlijk gedrag = 1 schaal (Tabel 1D en 1E: naast e sanctie) Verdachte is (mede)schuldig aan een verkeersongeval met voor derden meer dan geringe materiële schade = 1 schaal (Tabel 1D en 1E: naast e sanctie) + en/of letsel van enige betekenis (geen aparte strafvervolging ex artikel 6 WVW 1994). Cumulatie: Ophogingen naar een volgende schaal of naast e sanctie worden cumulatief toegepast. Voorbeeld: bestuurder autobus veroorzaakt een aanrijding (geen artikel 6 WVW 1994): 1+1 = 2 schalen (of bij Tabel 1D en 1E: de 2 e naast e sanctie). Tabel 1 F artikel 162 lid 3 WVW 1994 (rijden tijdens rijverbod) Bestuurder motorrijtuig ex brom-/snorfiets First offender 1 e recidive* Meervoudige recidive = Rijden tijdens rijverbod en geen art. 8 proces-verbaal SB 500 SB mnd Rijden tijdens rijverbod in combinatie met art. 8 lid 1 proces-verbaal naast e sanctie uit tabel 1 D of E** tweede naast e sanctie uit tabel 1 D of E tweede naast e sanctie uit tabel 1 D of E Rijden tijdens rijverbod in combinatie met art. 8 lid 2, 3 of 4 proces-verbaal twee schalen dan tabel 1 A, B of C** drie schalen dan tabel 1 A, B of C drie schalen dan tabel 1 A, B of C Rijden tijdens rijverbod in combinatie met art. 163 proces-verbaal mnd OBM ** 60 uur TS + 12 mnd 60 uur TS + 12 mnd ** Let op één sanctie bij artikel 8 of artikel 163 WVW 1994 met artikel 162 lid 3 WVW Bestuurders brom- of snorfiets, brommobiel en bestuurders gehandicaptenvoertuig met motor Tabel 2 A artikel 8 lid 2 onder a en b WVW 1994 ERVAREN bestuurder bromfiets (waaronder begrepen snorfiets en brommobiel) of bestuurder gehandicaptenvoertuig met motor I: 0,54 0, SB 125 SB mnd II: 0,81-1, SB 125 SB mnd III: 1,01 1, SB 225 SB mnd mnd IV: 1,31 1, SB 225 SB mnd mnd V: 1,51 1, SB 325 SB mnd mnd 4 Staatscourant 2015 nr maart 2015

5 VI: 1,81 2, SB mnd mnd mnd VII: 2,01 2, mnd mnd mnd VIII: 2,51 en en mnd mnd mnd : mnd mnd mnd : mnd Weigering mnd mnd mnd * Let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr Tabel 2 B artikel 8 lid 3/4onder a en b WVW 1994 Beginnende bestuurder bromfiets (waaronder begrepen snorfiets en brommobiel), bestuurder bromfiets zonder rijbewijs of bestuurder bromfiets of gehandicaptenvoertuig met motor tijdens deelname aan het ASP bromfietsbestuurder zonder rijbewijs of deelnemer ASP I: 0,22-0, SB 125 SB mnd mnd II: 0,81-1, SB 125 SB mnd mnd III: 1,01 1, SB 225 SB mnd mnd IV: 1,31 1, SB mnd SB mnd mnd V: 1,51 1, SB mnd SB VI: 1,81 2, SB mnd mnd VII: 2,01 2, mnd mnd mnd VIII: 2,51 en en mnd mnd mnd : mnd mnd mnd : mnd Weigering mnd mnd mnd * Let op taakstrafverbod ex artikel 22b Sr Op grond van artikel 8 lid 3 WVW 1994 wordt als beginnend bestuurder aangemerkt: 1 De bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig ten aanzien van wie nog geen 5 jaar is verstreken na datum afgifte 1 e rijbewijs of 2 De bestuurder van een rijbewijsplichtig motorrijtuig ten aanzien van wie nog geen 7 jaar is verstreken na datum afgifte 1 e rijbewijs, indien betrokkene ten tijde van de afgifte van dat 1 e rijbewijs nog geen 18 jaar was. OPMERKING: 1. Indien het 1 e rijbewijs een buitenlands rijbewijs is, wordt de termijn van 5 c.q. 7 jaar berekend vanaf de afgiftedatum van dat rijbewijs (zie artikel 8 lid 6 WVW 1994). 2. Artikel 8 lid 4 onder a WVW 1994 geldt uitsluitend indien rijbewijs is vereist. Dus niet voor het besturen van landbouwtrekkers e.d. Tabel 2 C artikel 8 lid 1 WVW 1994 (uitsluitend alcoholgebruik) Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen een snorfiets en brommobiel) of gehandicaptenvoertuig met motor First offender 1 e recidive Meervoudige recidive = Niet tot behoorlijk besturen in staat mnd In ernstige mate niet tot behoorlijk besturen in staat mnd 5 Staatscourant 2015 nr maart 2015

6 First offender 1 e recidive Meervoudige recidive = In kennelijk staat van dronkenschap of soortgelijke toestand mnd mnd Tabel 2 D artikel 8 lid 1 WVW 1994 (drugs/medicijnen of combigebruik) Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen een snorfiets en brommobiel) of gehandicaptenvoertuig met motor Er is sprake van enkelvoudig gebruik van drugs of medicijnen en de NFI conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed was Er is sprake van meervoudig gebruik van drugs of medicijnen en de NFI conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed was mnd mnd Weigering ex artikel 163 WVW mnd mnd mnd * Let op taakstrafverbod ex 22b Sr Rijgedrag: Sprake van verkeersgevaarlijk gedrag = 1 schaal (Tabel 2C en 2D: naast e sanctie) Verdachte is (mede)schuldig aan een verkeersongeval met voor derden meer dan geringe materiële schade = 1 schaal (Tabel 2C en 2D: naast e sanctie) + en/of letsel van enige betekenis (geen aparte strafvervolging ex artikel 6 WVW 1994) Cumulatie: Ophogingen naar een volgende schaal of een naast e sanctie worden cumulatief toegepast. Voorbeeld: bestuurder bromfiets veroorzaakt een aanrijding (geen artikel 6 WVW 1994) met recidive:1+1 = 2 schalen (Tabel 2C en 2D:2 e naast e sanctie) Tabel 2 E artikel 162 lid 3 WVW 1994 (rijden tijdens rijverbod) Bestuurder bromfiets (waaronder begrepen snorfiets en brommobiel) of gehandicaptenvoertuig met motor First offender 1 e recidive Meervoudige recidive = Rijden tijdens rijverbod en geen art. 8 WVW 1994 proces-verbaal; SB 125 SB mnd Rijden tijdens rijverbod in combinatie met art. 8 lid 1 WVW 1994 proces-verbaal naast e sanctie uit tabel 2 C of D* tweede naast e sanctie uit tabel 2 C of D tweede naast e sanctie uit tabel 2 C of D Rijden tijdens rijverbod in combinatie met art. 8 lid 2, 3 of 4 WVW 1994 proces-verbaal twee schalen dan tabel 2 A of B* drie schalen dan tabel 2 A of B drie schalen dan tabel 2 A of B Rijden tijdens rijverbod in combinatie art. 163 WVW 1994 proces-verbaal mnd OBM * * Let op één sanctie voor artikel 8 WVW1994 of 163 WVW1994 en artikel 162 lid 3 WVW1994 Tabel 3 A artikel 8 lid 2 a of b WVW 1994 Fietser of bestuurder gehandicaptenvoertuig zonder motor 3. Fietsers en bestuurders gehandicaptenvoertuig zonder motor First Offender 1 e recidive Meervoudige recidive = Vanaf 235 Vanaf 0,54 SB 100 SB Weigering SB 125 SB Staatscourant 2015 nr maart 2015

7 Tabel 3 B artikel 8 lid 1 WVW 1994 Fietser of bestuurder gehandicaptenvoertuig zonder motor First offender 1 e recidive Meervoudige recidive = Uitsluitend gebruik alcohol SB 125 SB Er is sprake van enkelvoudig gebruik van drugs of medicijnen en de NFI conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed was Er is sprake van meervoudig gebruik van drugs of medicijnen en de NFI conclusie dat de rijvaardigheid waarschijnlijk nadelig beïnvloed was SB 145 SB SB 200 SB Weigering ex artikel 163 WVW 1994 SB 125 SB Rijgedrag: Sprake van verkeersgevaarlijk gedrag. = naast e sanctie Verdachte is (mede)schuldig aan een verkeersongeval met voor derden meer dan geringe materiële schade = naast e sanctie + en/of letsel van enige (geen aparte strafvervolging ex artikel 6 WVW 1994) Cumulatie: Ophogingen naar een naast e sanctie worden cumulatief toegepast. Gebruikte afkortingen: WVW 1994: Wegenverkeerswet : ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk SB: strafbeschikking TS: taakstraf GS: gevangenisstraf ASP: alcoholslotprogramma : onvoorwaardelijk Sr: wetboek van strafrecht 7 Staatscourant 2015 nr maart 2015

1.2 Het rijexamen wordt door de autorijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.2 Het rijexamen wordt door de autorijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt. De Autorijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken: ARTIKEL 1 1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Noot Deze uitgave is een verkorte populaire versie voor instructief gebruik. Door de verkorting en de tekst aanpassingen kan aan dit document geen juridische

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. uitgegeven door de Vereniging FME-CWM,

Nadere informatie

Veiligheidsonderzoeken bij Defensie en defensieorderbedrijven. 18 veelgestelde vragen & antwoorden

Veiligheidsonderzoeken bij Defensie en defensieorderbedrijven. 18 veelgestelde vragen & antwoorden Veiligheidsonderzoeken bij Defensie en defensieorderbedrijven 18 veelgestelde vragen & antwoorden Een veiligheidsonderzoek. Wat nu? Als militair en in de meeste burgerfuncties bij Defensie werk je met

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW BROMFIETS

VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW BROMFIETS VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW BROMFIETS In de voorwaarden van de REAAL Bromfietsverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Waarvoor u bent

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Bromfietsverzekering 03 116 14-06 In de voorwaarden van de Reaal Bromfietsverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (bladzijde

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

GEWOGEN DER NEDERLANDEN

GEWOGEN DER NEDERLANDEN PROCUREUR-GENERAAL BESCHIKT EN BIJ DE HOGE RAAD GEWOGEN DER NEDERLANDEN Over de naleving van de wet door het openbaar ministerie bij het uitvaardigen van strafbeschikkingen Een rapport van de procureur-generaal

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Privacy informatie folder 1 2 Privacy informatie folder Inhoud 1. Inleiding 4 2. Algemene uitgangspunten gegevensbescherming 5 1. Informatieplicht 5 2.

Nadere informatie

Algemene Vervoer- en reisvoorwaarden Altro Via gedeponeerd op 23 december 2014 onder nr. 46/2014 ter griffie van de Rechtbank Overijssel te Zwolle.

Algemene Vervoer- en reisvoorwaarden Altro Via gedeponeerd op 23 december 2014 onder nr. 46/2014 ter griffie van de Rechtbank Overijssel te Zwolle. Algemene Vervoer- en reisvoorwaarden van de ALGEMENE TRENDSETTENDE ONDERNEMERSVERENIGING VIA INTERNET AANMELDING, hierna te noemen: Altro Via, gedeponeerd op 23 december 2014 onder nr. 46/2014 ter griffie

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Verkeersbesluit instellen geslotenverklaring voor vrachtverkeer Diefdijk te Vianen en Leerdam

Verkeersbesluit instellen geslotenverklaring voor vrachtverkeer Diefdijk te Vianen en Leerdam STAATSCOURANT 18 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4994 februari 2014 Verkeersbesluit instellen geslotenverklaring voor vrachtverkeer Diefdijk te Vianen en Leerdam Het

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend,

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen inzake de wet

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 verzekeringsgebied Artikel 3 gewijzigde

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering WBW 13

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering WBW 13 Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering fsw ns WBW 13 Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Verzekeringsgebied Artikel 4 Algemene

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Handelsvoorraadverzekering Het Garagepakket M 03.5.13 A. INHOUD Artikel 1 CASCODEKKING

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Handelsvoorraadverzekering Het Garagepakket M 03.5.13 A. INHOUD Artikel 1 CASCODEKKING VOORWAARDEN Handelsvoorraadverzekering Het Garagepakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL M 03.5.13 A INHOUD Artikel 1 CASCODEKKING 1 De verzekerde objecten 2 Verzekerde 3 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding.

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. 20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. Artikel 1. Voor de aanhouding bij op heterdaad ontdekte misdaad of op heterdaad ontdekt wanbedrijf gelden de volgende

Nadere informatie

Dwangmiddelen en rechtsmiddelen. Derde interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001 Groenhuijsen, Marc; Knigge, G.

Dwangmiddelen en rechtsmiddelen. Derde interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001 Groenhuijsen, Marc; Knigge, G. Tilburg University Dwangmiddelen en rechtsmiddelen. Derde interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001 Groenhuijsen, Marc; Knigge, G. Publication date: 2002 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs. Informatie over het theorie- en het praktijkexamen

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs. Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het bromfietsrijbewijs moet u theorie-examen en praktijkexamen doen. test of u beschikt over voldoende verkeersinzicht

Nadere informatie

20 JULI 2006: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE WATERTOETS

20 JULI 2006: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE WATERTOETS 20 juli 2006: Besluit Vlaamse regering ivm WATERTOETS Laatste aanpassing: 20/07/2006 20 JULI 2006: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE WATERTOETS HOOFDSTUK I: Definities ARTIKEL 1. Voor de toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten

Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten is opgericht door en bestaat uit Cofely Energy & Infra B.V. en EV-BOX B.V. Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten Inhoudsopgave Artikel 0 In overweging nemende Artikel 1 Definities Artikel 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur

Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur De Opdracht Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend tot stand met Van Cooth Advocatuur

Nadere informatie