Minorengids DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014"

Transcriptie

1 Minorengids DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

2 MINORENGIDS DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014, GEWIJZIGD VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 25 NOVEMBER 2014 Deze minorengids benoemt de minoren die de HZ in het collegejaar aanbiedt voor HZstudenten en voor niet-hz studenten. Deze gids geeft duidelijkheid en informatie over de minoren en de voorwaarden en de procedures voor het kiezen van een minor. Minorengids versie 1.3, 25 november

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE MINOR ALS ONDERDEEL VAN JE STUDIE Het begrip minor Aanmeldingsprocedure voor HZ studenten Aanmeldingsprocedure voor niet-hz studenten Een minor van een andere hogeschool kiezen MINORENAANBOD KEUZEPROCES Voorlichting minoren Keuzeproces en de begeleiding daarbij HZ MINOREN Ondernemerschap Leiderschap Filosofie Studie buitenland (exchange) ACADEMIE VOOR ECONOMIE & MANAGEMENT International Marketing Relations (English) Accountancy Social Media Design Rechten ACADEMIE VOOR ZORG & WELZIJN Psychiatrie (uitstroomrichting) Jeugdzorgwerker (uitstroomrichting) Good Practice of Social Work Intensief klinische zorg De wijkprofessional ACADEMIE VOOR EDUCATIE & PEDAGOGIEK Zorg aan kinderen Stage buitenland (PABO) Opvoedcoach e Graads Windesheim/ZOAS ACADEMIE VOOR TECHNOLOGIE & INNOVATIE Onderzoeken en ontwerpen SCALDIS ACADEMY Lifestyles at the Coast DE RUYTER ACADEMY Equipment Maintenance Technology Pilotage (uitstroomrichting) Cargo (uitstroomrichting) DELTA ACADEMY Onderzoeksminor Minorengids versie 1.3, 25 november

4 1 MINOR ALS ONDERDEEL VAN JE STUDIE In dit hoofdstuk worden begrippen gedefinieerd en toegelicht en worden de belangrijkste bepalingen met betrekking tot minoren weergegeven en uitgelegd aan de hand van enkele kernvragen. 1.1 HET BEGRIP MINOR Een minor is onderdeel van je studie aan een hogeschool. Meestal volg je een minor in het derde of vierde jaar van je studie. De minor is een 30 studiepunten (ECTS) omvattend, samenhangend programmadeel van je studie. Een minor volg je in één semester en is bedoeld om je kennis en competenties te verdiepen of te verbreden. Bij verdiepen kun je denken aan het volgen van een minor die jou in staat stelt om je verder te ontwikkelen in een specifiek, specialistisch van jouw toekomstige beroep. Bij verbreden gaat het erom dat je je blik op de maatschappij en samenleving vergroot en dat je je richt op wat meer algemene onderwerpen die jouw toekomst werkveld raken. De HZ stelt daarbij uitdrukkelijk als voorwaarde dat je minor dient aan te sluiten bij je studiekeuze en je studieloopbaan. Deze voorwaarde wordt ook getoetst op het moment dat je je voor een minor aanmeldt. Deze en andere voorwaarden voor de minoren zijn formeel verwoord in de HZ Onderwijs- en Examenregeling (OER). Deze is beschikbaar op de website van de HZ. Als student van de HZ University of Applied Sciences ben je verplicht een van de minoren te volgen die opgenomen zijn in deze minorcatalogus. De opleidingen binnen de academies van de HZ bieden zelf minoren aan, die aansluiten bij de competenties van de opleidingen. Je kunt echter ook een minor kiezen uit het HZbrede minorenaanbod. Het kan zijn dat je een minor wil volgen bij een andere instelling voor hoger onderwijs in binnen- of buitenland. In het laatste geval is vooraf toestemming van de (deel)examencommissie nodig. Bij het aanvragen van de toestemming moet je verantwoorden wat de doelstellingen van de minor zijn; wat het niveau van de te kiezen minor is; dat de minor van je keuze aansluit bij je studiekeuze en studieloopbaan. De (deel)examencommissie toetst vervolgens of de doelstellingen en het niveau van de te kiezen minor voldoende verantwoord is en of de doelstellingen en het niveau van de te kiezen minor niet ook bereikt zouden kunnen worden met het volgen van een HZ-minor. 1.2 AANMELDINGSPROCEDURE VOOR HZ STUDENTEN Als je als HZ-student een minor wilt volgen, bespreek je je keuze met je studieloopbaancoach of je opleidingscoördinator. Het is verstandig om van tevoren contact op te nemen met de minor-eigenaar (zie het overzicht) om meer informatie te krijgen over de minor, en om te vernemen welke voorwaarden gesteld worden aan de minor van je keuze. Wanneer je een minor in het buitenland wilt volgen, kun je contact zoeken met het HZ International office. Let erop dat je vaak meer dan een jaar voordat je aan de minor gaat beginnen de eerste voorbereidingen al moet treffen als je een minor in het buitenland wilt volgen. Zie voor meer informatie over het volgen van een minor in het buitenland de informatie op de HZ website (www.hz.nl, onderdeel studeren aan de HZ). Wanneer je keuze voor een van de minoren uit de HZ-minorcatalogus definitief is en je aan de gestelde voorwaarden voldoet, geef je jouw keuze door aan je opleidingscoördinator. De voorwaarden om een minor te mogen volgen vind je in de HZ Onderwijs- en Examenregeling (OER), artikel 3.8 en in de Uitvoeringsregeling bij het OER van je opleiding, artikel Na aanmelding zorgt de opleidingscoördinator er niet alleen voor dat je in de juiste roostergroep wordt ingedeeld, maar ook dat je de via HZ-Infonet de literatuurlijst ontvangt, enzovoort. Minorengids versie 1.3, 25 november

5 Let erop dat het daadwerkelijk starten van een minor altijd afhankelijk is van het aantal ingeschreven studenten als er te weinig belangstelling blijkt te zijn voor een minor, kan de minor geannuleerd worden. In dat geval word je daarover geïnformeerd door de minor-eigenaar en/of je opleidingscoördinator. 1.3 AANMELDINGSPROCEDURE VOOR NIET-HZ STUDENTEN Wanneer je als niet-hz student één van de minoren van de HZ wilt volgen, ga je vooraf in gesprek met de minor-eigenaar (zie het minorenoverzicht) of met de opleidingscoördinator van de opleiding waarin de minor wordt verzorgd. In dit gesprek kan dan worden bepaald of je de juiste voorkennis hebt om een HZ-minor succesvol te volgen. Je schrijft je via Studielink in bij de opleiding van de HZ waaronder de minor valt en je levert een Bewijs van Betaald Collegegeld (ten behoeve van een tweede inschrijving aan de HZ) in bij het Studentenbureau van de HZ. Dit bewijs kun je opvragen bij de studentenadministratie van jouw eigen hogeschool. De informatie over de start van de minor, je rooster, de benodigde literatuur etc. ontvang je via de minor-eigenaar of de opleidingscoördinator, en wordt ook gepubliceerd op HZ-Infonet. 1.4 EEN MINOR VAN EEN ANDERE HOGESCHOOL KIEZEN Minoren van andere hbo-instellingen in Nederland vind je via de website Overleg met je studieloopbaancoach en bespreek met hem de verantwoording van je keuze. Jij moet kunnen aantonen dat de door jou gekozen minor aanvullend (verdiepend of verbredend) is voor jouw opleiding. Soms is dat vrij eenvoudig, in andere gevallen vraagt dat een uitgebreide motivering. Jouw motivering leg je neer bij de deelexamencommissie. Deze commissie toetst of de doelstellingen en het niveau van de te kiezen minor voldoende verantwoord is en/of de doelstellingen en het niveau van de te kiezen minor niet ook bereikt zouden kunnen worden met een HZ-minor. Als je keuze wordt gehonoreerd, blijf je voor het semester waarin je de minor volgt HZ-student. Andere hogescholen hanteren soms andere inschrijfprocedures. Bekijk hun informatie voordat je je aanmeldt. Wanneer je wordt gevraagd om in te schrijven, is er sprake van een tweede inschrijving bij een andere hogeschool. Je betaalt echter maar één keer collegegeld. De keuze voor een externe minor wordt niet altijd goedgekeurd. Er zijn verschillende redenen denkbaar om een minor af te keuren. De meest voorkomende zijn: Het programma van de minor omvat niet de vereiste 30 EC. Het programma wordt niet op het juiste niveau aangeboden. Het programma overlapt het reguliere programma van de opleiding. Het programma van de minor leidt niet aantoonbaar tot verbreding of verdieping van jouw competenties. Het programma van de minor is geen samenhangend geheel, maar een verzameling losstaande cursussen. Het programma van de minor wijkt inhoudelijk niet wezenlijk af van een HZ-minor, waardoor de noodzaak tot het volgen van een externe minor niet kan worden aangetoond. Je aanvraag is onvolledig. Minorengids versie 1.3, 25 november

6 2 MINORENAANBOD Onderstaand overzicht geeft de minoren weer die de HZ in de semesters 1 en 2 van het collegejaar aanbiedt. Zie voor de startdatum van de semesters het HZ-jaarrooster op de website van de HZ. Minor Contactpersoon adres Sem. 1 Sem. 2 HZ-Minoren Ondernemerschap G. Rodts Leiderschap A. De Korte Filosofie V. de Rooij Minor studie buitenland International Office Academie voor Economie & Management International Marketing Relations (English) F. Peeters Accountancy L. Meerschaert Social Media Design K. de Bakker Rechten P. Schuman Academie voor Zorg & Welzijn Psychiatrie (uitstroomrichting) K. Boonstra Jeugdzorgwerker (uitstroomrichting) W. Scholtens Good Practice of Social Work L. van de Hoven Intensief klinische zorg D. van der Steen De wijkprofessional M. Lodder Academie voor Educatie & Pedagogiek Zorg aan kinderen J. de Jong Minor stage buitenland H. op den Brouw Opvoedcoach P. Honkoop 2e Graads Windesheim/ZOAS F. Spinnewijn Academie voor Technologie & Innovatie Onderzoeken en innoveren E. Mouw Scaldis Academy Lifestylemanagement E. Wisse De Ruyter Academy Equipment Maintenance Technology S. Basdew Pilotage (uitstroomrichting) P. Harts Cargo (uitstroomrichting) P. Harts Delta Academy Onderzoeksminor J. van der Vleuten Hierna vind je per minor gedetailleerde informatie waaronder: de hoeveelheid studiepunten die je met een minor kunt verdienen; informatie over de plaats van de minor in het curriculum en de informatie van de minor op het lesrooster; voorwaarden voor het volgen van een minor; de inhoud van (de cursussen van) de minor; de competenties die je (mede) door het volgen van de minor verwerft; de planning, vorm en inhoud van de toetsing (en dat in relatie tot de competenties die je verwerft). Minorengids versie 1.3, 25 november

7 3 KEUZEPROCES In het keuzeproces spelen voorlichting, begeleiding en de keuzeprocedure een belangrijke rol. Deze zaken worden uiteengezet in dit hoofdstuk. 3.1 VOORLICHTING MINOREN De voorlichting over de te kiezen minoren is als volgt georganiseerd: 1. Er is een minorgids beschikbaar waarin de belangrijkste zaken die een student over minoren moet weten, verzameld is. 2. Er is een minorcarroussel op 13 mei 2014, van uur in PE224. Minoren worden kort geïntroduceerd, algemene regels worden toegelicht. 3. Er zijn vervolgbijeenkomsten in oktober Tijdens die bijeenkomsten wordt nadere informatie gegeven over de minor aan belangstellende studenten. 4. Je kunt de contactpersoon van de minor verzoeken om aanvullende informatie te geven. Dergelijke gesprekken vervangen niet de informatiebijeenkomsten. Wie niet in de gelegenheid is om de informatiebijeenkomsten te bezoeken, kan een medestudent vragen om de gegeven informatie door te geven. 3.2 KEUZEPROCES EN DE BEGELEIDING DAARBIJ Als je niet tot een minorkeuze kunt komen, kun je je wenden tot jouw studieloopbaancoach. Ook een gesprek met de minorcontactpersoon kan helpen. Je kunt natuurlijk ook vierdejaarsstudenten benaderen om te vragen naar hun ervaringen. Je kunt drie keuzes maken voor een minor, op volgorde van je voorkeur. De opleidingscoördinatoren bepalen of de minoren door kunnen gaan, en bepalen uiteindelijk wie welke minor gaat volgen. Mocht een minor niet doorgaan of is er te veel belangstelling voor een minor, dan kan het gebeuren dat je wordt ingedeeld voor de tweede of derde voorkeurskeuze (gelukkig komt dit niet vaak voor). Minorengids versie 1.3, 25 november

8 4 HZ MINOREN 4.1 ONDERNEMERSCHAP Naam minor Ondernemerschap Eventuele aantekening diploma Nee Contactpersoon Gerben Rodts Aantal EC s 30 Incl. stage Nee Lesdagen De lesdagen kunnen verschillen. Bijzonderheden - In 2 e week een voorwaardelijke GO/NO GO Pitch - Na 10 weken verplichte inschrijving bij Kamer van Koophandel Korte beschrijving van de inhoud In de eerste 10 weken bereid je je voor op je daadwerkelijke start als ondernemer. Ondersteund door verschillende praktijkgerichte colleges en Masterclasses schrijf je namelijk een goed onderbouwd businessplan. Vervolgens schrijf je je in bij de Kamer van Koophandel als Zelfstandig Ondernemer en voer je in de volgende 10 weken jouw plan uit. Door ervaring en goede begeleiding bouw je een succesvolle business op. Toelatingsvoorwaarden - Een globaal bedrijfsidee bij aanvang minor - In 2 e week een voorwaardelijke GO/NO GO Pitch - Na 10 weken verplichte inschrijving bij Kamer van Koophandel Voorwaarden voor aantekening diploma Niet van toepasssing. Relatie met je latere beroep De tijd dat je na je hbo-studie kunt kiezen uit verschillende bedrijven die jou in loondienst willen nemen, is voorbij. De arbeidsmarkt is de laatste jaren namelijk aanzienlijk veranderd. Er is nog steeds grote behoefte aan hbo-afgestudeerden, maar dan wel in een constructie die vrijheid geeft. Dit geldt natuurlijk voor zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer. De werknemer/opdrachtnemer moet daartoe een ondernemende instelling hebben en zich niet afhankelijk moeten opstellen van één opdrachtgever. Voor ondernemende hbo ers, die óók nog eens innoverend zijn, liggen er legio kansen op de arbeidsmarkt. Het succesvol starten van een onderneming is echter niet eenvoudig. De laatste jaren blijkt 30% van de startende ondernemers binnen een jaar alweer te stoppen en zelfs 60% van alle starters stopt binnen 3 jaar. Een slechte voorbereiding blijkt daarvan vaak de belangrijkste oorzaak. Het schrijven van een goed businessplan is belangrijk, maar daarnaast is het opdoen van ervaring én kennis van de eigen sterke en zwakke ondernemerskwaliteiten van belang. Een goede ondernemer kent namelijk óók zijn zwakke kanten en weet hiermee om te gaan. Het verbeteren van de zwakke kanten en het uitbouwen van de sterke punten is een continue proces, ook ná het starten van de eigen onderneming. Tot slot zijn kennis van de markt, nieuwe ontwikkelingen, het omgaan met klanten en het juist vermarkten van het product/de dienst belangrijke thema s om de onderneming succesvol te starten én verder op te bouwen. Op de volgende pagina wordt nog meer informatie gegeven over deze minor Minorengids versie 1.3, 25 november

9 Vervolg van de informatie over de minor Ondernemerschap Praktische informatie Je krijgt verschillende lessen van gastdocenten die zelf in het bedrijfsleven werkzaam zijn, de meesten als zelfstandig ondernemer. Daarnaast krijg je zogenoemde Masterclasses op het gebied van o.a. Klant Centraal, Business Models, Proactief Marktonderzoek en Samenwerkingskunde. In de eerste 8-10 weken ben je bezig met de voorbereiding van je onderneming en daarna ga je plannen uitvoeren. Dit betekent dat er langzamerhand minder tijd gaat zitten in het volgen van lessen en het maken van opdrachten, omdat je bezig bent met het ondernemen. Je komt in contact met leveranciers, potentiële klanten en andere ondernemers. Leerdoelen C1 Je eigen kansrijke onderneming zodanig starten en voeren dat. Dt1.1 het ondernemingsplan maken Dt1.2 Ld1.1.1 Je kunt relevante kennis van juridische zaken toepassen in jouw ondernemingsplan. Ld1.1.2 Je kunt relevante kennis van financiën toepassen in jouw plan. Ld1.1.3 Je kunt relevante kennis van marketing & sales toepassen in jouw plan. Ld1.1.4 Je kunt een markt- en klantanalyse maken en deze analyse toepassen in jouw plan. Ld1.1.5 Je kunt een presentatie houden over jouw bedrijf en hiermee potentiële klanten c.q. investeerders overtuigen je product aan te schaffen c.q. te investeren in jouw bedrijf. Het ondernemingsplan uitvoeren en bijstellen. Ld1.2.1 Ld1.2.2 Ld1.2.3 Ld1.2.4 Ldt1.2.5 Ldt1.2.6 Je bent in staat om je eigen onderneming te starten door gebruik te maken van je eerder gemaakte plan. Je bent in staat om een voor jouw branche relevant netwerk op te bouwen en dit netwerk te gebruiken voor het bijstellen van je plan. Je bent in staat om in contact te komen met potentiele klanten en hun wensen en feedback te gebruiken voor bijstelling van jouw plan. Je bent in staat om je op de hoogte te stellen van relevante ontwikkelingen in je Meso en Macro omgeving en deze ontwikkelingen in te zetten voor bijstelling van jouw plan. Je bent in staat om intervisie te gebruiken om je persoonlijke ondernemersvaardigheden te verbeteren en dit in te zetten ter verbetering van je onderneming Je bent in staat om de aangeboden Masterclasses te vertalen naar verbeterpunten van jou zelf en van je onderneming. Op de volgende pagina wordt nog meer informatie gegeven over deze minor Minorengids versie 1.3, 25 november

10 Vervolg van de informatie over de minor Ondernemerschap Toetsing Nr Vorm (mondeling, schriftelijk of anders) M S A Vorm Inhoud 1 x Businessplan Ondernemersanalyse + bedrijfsidee, SWOT, branche- en marktanalyse, Macro + Meso analyse, sales & marketing, juridische zaken, financieel 2 X Oplegger Businessplan De opgedane ervaring en kennis vertalen naar concrete aanpassingen van het businessplan. Ook de verschillende masterclasses, bedrijfsbezoeken en contacten met potentiele klanten, leveranciers en andere ondernemers worden hierin verwerkt. 3 X Portfolio De verschillende masterclasses, bedrijfsbezoeken, intervisie en andere opgedane ervaring omschrijven en aangeven hoe dit tot ontwikkeling van jezelf en verbetering van je onderneming heeft geleid. 4 X Eindpitch (Dragon s Den Style) Reacties van oud-studenten of werkveld Voor een jury van in- én externe leden verdedig je jouw plan, de opgedane vaardigheden en relaties én de gemaakte keuzes. Ook schets je een realistisch toekomstperspectief van jouw bedrijf. Wegings factor Bodem cijfer Toets Inzage in week week Herkans in week Inzage herkans 35% 5, % 5, % 5, % 5, Aarnoud van Beelen (student Engineering; eigenaar ontwerpbureau BOOST): Ik kan me nog goed herinneren dat ik bij het kennismakingsgesprek te horen kreeg dat het een intensieve minor was. Nou, het is zeker geen pretpakket, maar ik heb ervan genoten. Door alle kennis en kunde kan ik nu binnen mijn eigen vakgebied alles in het grote kader zien. Ik denk dat ondernemerschap gecombineerd met de technische sector een grote bijdrage kan leveren aan de Nederlandse economie. Peter Keim (student CE; mede-eigenaar Zeeuwse Belle Company): In mijn 2 e studiejaar hebben we voor het project Student Company de Zeeuwse Belle Knoppe (een fietsbel) bedacht en ontwikkeld. De verkoop hiervan bleek dusdanig succesvol dat we met 4 studenten aan het einde van het studiejaar besloten om als VOF door te starten. In mijn 3 e studiejaar besloot ik de Minor Ondernemerschap te volgen om zo mijn studie met mijn bedrijf te combineren. Ik had natuurlijk een voorsprong op de andere studenten, want De Belle Company bestond al. Toch is het me prima gelukt om het maximale uit de Minor te halen. De gevolgde Masterclasses, de praktijkgerichte gastcolleges en het contact met de andere student-ondernemers hebben ervoor gezorgd dat ik me als ondernemer én persoonlijk enorm heb ontwikkeld. Momenteel werken we aan een plan om samen te werken met een groot landelijk bedrijf én wordt er een nieuw product ontwikkeld. Ook wil Peter in het 4 e studiejaar gaan afstuderen in zijn eigen onderneming. Minorengids versie 1.3, 25 november

11 4.2 LEIDERSCHAP Naam minor Leiderschap Eventuele aantekening diploma Nee Contactpersoon drs. A. de Korte Aantal EC s 30 Incl. stage Nee Lesdagen 4 Bijzonderheden geen Korte beschrijving van de inhoud In de minor onderzoeken we welke competenties je nodig hebt om een goede leider te worden en wat daar allemaal bij komt kijken. En natuurlijk gaan we aan de slag met jouw eigen competentieontwikkeling, zodat ook jij een goede future leader wordt! De minor bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit kerncolleges, masterclasses en gastcolleges van business leaders. Het tweede deel bestaat uit het doen van onderzoek naar een thema dat is gekoppeld aan leiderschap. Bijvoorbeeld een onderzoek naar toegepaste leiderschapsmodellen; een onderzoek naar leiderschapsbeleid in organisaties of een onderzoek naar opleidingen rond leiderschap. De thema s die in de kerncolleges aan de orde komen zijn: Paradoxen in leiderschap, Leiderschapsconcepten en Leiderschapsethiek. Daarnaast worden er drie masterclasses gegeven met de thema s Persoonlijk Leiderschap, Samenwerkingskunde en Sociaal Ondernemen Tijdens de kerncolleges zullen business leaders uit de overheid, de profit en non-profit sector gastcolleges geven waarin we alles gaan horen over hoe leiderschap in de praktijk werkt. Kortom: een minor die garant staat voor actuele kennis, inzicht in de praktijk én een complete leerervaring waar je de rest van je leven wat aan hebt. Toelatingsvoorwaarden Toelatingseisen zijn een propedeuse aan een erkende HBO instelling en toestemming van opleiding waartoe de student behoort Voorwaarden voor aantekening diploma Niet van toepassing Relatie met je latere beroep De Minor Leiderschap is een verbredende minor. Dat betekent dat de minor geen verdieping is van de kennis die de je bij de opleiding opdoet, maar een verbreding is van de focus buiten het vakgebied. Veel hbo ers gaan tijdens hun werkzame leven vroeg of laat een leidinggevende functie vervullen. De Minor Leiderschap bereidt je daarop voor en biedt je een inkijk in de lusten en lasten van het vervullen van een leiderschapsrol. De vele modellen en filosofieën die worden uitgelegd dwingen je om na te denken over de persoonlijke keuzes die in een leiderschapsrol moeten worden gemaakt. De minor is daarmee een stevige voorbereiding op een toekomstige leiderschapsrol. Praktische informatie Bij de Minor behoort een driedaagse training in een klooster in Huissen. Daarvoor betaal je een aanvullend bedrag van 175,=. Op de volgende pagina wordt nog meer informatie gegeven over deze minor Minorengids versie 1.3, 25 november

12 Vervolg van de informatie over de minor Leiderschap Leerdoelen Je kunt verschillende leiderschapsconcepten benoemen; de verschillen toelichten en voor- en nadelen duiden. Je kunt de valkuilen van leiderschap benoemen Je kunt definiëren wat er wordt bedoeld met nieuw leiderschap Je kunt aangeven waarin nieuwe leiders verschillen van oude leiders Je kent je eigen kwaliteiten en valkuilen en je kunt daar zakelijk en helder over spreken Je kunt een leiderschapsanalyse maken Toetsing Nr Vorm (mondeling, schriftelijk of anders) Inhoud Wegings M S A Vorm factor Bodem cijfer Toets in week Inzage week Herkans in week Inzage herkans 1 x Kennistoets 20% 55 2 x Masterclasses 30% 55 3 x Onderzoeksrapport 50% FILOSOFIE Naam minor Filosofie en Ethiek in het beroepenveld Eventuele aantekening diploma Contactpersoon Vincent de Rooij Aantal EC s 30 Incl. stage Lesdagen 3 Korte beschrijving van de inhoud Filosofie is modern, is hot, en een verrijking voor iedereen. Het volgen van de minor filosofie is een uitdaging en alleen geschikt voor studenten die een uitdaging aandurven, die zichzelf durven uitdagen omdat je nooit meer hetzelfde bent als je de minor hebt gevolgd. (Panta Rhei) Filosofie sluit aan bij elke opleiding, denk bijvoorbeeld aan: filosofie en recht, filosofie in bedrijf, filosofie en techniek, filosofie en ethiek voor zorg en verpleegkunde, kinderfilosofie, filosofie en kunst, enz. Uitgangspunt is dat we gezamenlijk leren door middel van uitwisseling van wat individueel gelezen en bestudeerd is, close reading (gezamenlijk teksten lezen), het voeren van dialogen met/onder begeleiding van docenten. De minor filosofie is academie-overstijgend omdat juist de kracht van interdisciplinair samengestelde groepen als een verrijking wordt ervaren. Zo kunnen diverse perspectieven vanuit verschillende opleidingen nieuwe, rijkere inzichten opleveren. Toelatingsvoorwaarden Er wordt van je verwacht dat je in een motiveringsbrief goede redenen beschrijft waarom je deze minor wenst te volgen Voorwaarden voor aantekening diploma Niet van toepassing Op de volgende pagina wordt nog meer informatie gegeven over deze minor Minorengids versie 1.3, 25 november

13 Vervolg van de informatie over de minor Filosofie Relatie met je latere beroep De Duitse Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant ( ) probeerde in zijn filosofie vier vragen te beantwoorden: Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is de mens? Deze vier vragen zijn voor alle mensen die na willen denken over het leven, over de zin van hun beroepsuitoefening nog steeds actueel en richtinggevend. De HZ is een hogeschool die (jonge) mensen opleidt om een beroep uit te oefenen: HRM-medewerker, leraar, ICT-er, bedrijfskundige, verpleegkundige, hulpverlener, bouwkundige enz. Het uitoefenen van een beroep doe je voor en in de samenleving, voor je medemens en natuurlijk ook voor jezelf. Dit brengt heel veel (ethische) verantwoordelijkheid met zich mee. Nadenken over deze verantwoordelijkheid, over de zin van jouw beroep, van je leven hoort daar onlosmakelijk bij. De vragen die Kant stelde zijn vragen die je in nu en in de toekomst steeds moet stellen om zinnig je beroep uit te oefenen en de zin in het (beroeps)leven vast te kunnen houden. Enkele voorbeelden: je krijgt als verpleegkundige de vraag voorgelegd van een patiënt: is euthanasie geen optie voor mij, want ik heb veel pijn en genezing is niet meer mogelijk? Zo n vraag appelleert direct aan jouw levensvragen. Je kunt zo n vraag niet met ja of nee beantwoorden. Je kan met deze patiënt wel in gesprek gaan, je kan de vragen van Kant als leidraad hiervoor gebruiken. Ze helpen jou en de patiënt. Een ander voorbeeld: Je bent werkzaam als leraar in het basisonderwijs en kinderen komen met vragen die overstijgend zijn aan de geboden lesstof: Waarom moet ik eigenlijk leren? Waarom word ik gepest en (impliciet) hoe moet ik daar mee omgaan? Waarom is er armoede in de wereld? Waarom gaan mensen dood? Waarom is dit goed en dat fout? Kinderen stellen in feite regelmatig filosofische vragen. Dit betekent dat leraren in het basisonderwijs zelf moeten hebben nagedacht over deze en zoveel andere filosofische vragen zoals Immanuel Kant die heeft geformuleerd. Deze twee voorbeelden kunnen met vele andere voor elk beroep waar de HZ voor opleidt worden aangevuld. In de minor filosofie worden deze bij aanvang dan ook door jou gesteld voor je toekomstige beroepsuitoefening. In zowel het schrijven van je betoog datje moet schrijven ter afsluiting van het 1e deel van de minor als in het onderzoek dat je als afsluiting van het 2e deel moet doen. Filosofie overstijgt alle beroepskaders maar is toepasbaar in elke beroepssituatie waarin je geen antwoorden in een boek of reglement kunt vinden, maar diep moet nadenken over de beantwoording ervan. Of, analoog aan wat Hans Joachim Störig in de inleiding van het boek Geschiedenis van de Filosofie, dat voorgeschreven is voor deze minor, schrijft: Filosofie is voor degenen die in hun dagelijkse werkzaamheden en beslommeringen, blijven proberen door zelfstandig na te denken inzicht te krijgen in de raadselen van de wereld en de eeuwige vragen van de mensheid en die niet op voorhand uitsluiten dat de grote denkers uit alle tijden hun daarbij kunnen helpen. Toetsing 1. Filosofisch betoog 2. Filosofisch onderzoek: Onderzoeksrapport naar de toepassingen van filosofie in de beroepspraktijk. 3. Portfolio assessment Nr Vorm (mondeling, schriftelijk of anders) Inhoud Wegings Bodem Toets in Inzage Herkans Inzage M S A Vorm factor cijfer week week in week herkans 1 x Schriftelijk tentamen; open Kennis van cocreatie, 25% 5, /27 29 vragen Online 2 x Dossier Dossier met uitwerkingen 25% 5, uit de workshops 3 x Adviesrapport Onderzoeks- en 45% 5, adviesrapport met betrekking tot het vraagstuk van de opdrachtgever 4 x Reflectieverslag Reflectie op je leerproces 5% 5, Reacties van oud-studenten of werkveld Positief, Deze minor is niet alleen een studie voor je werk maar ook voor je leven. Minorengids versie 1.3, 25 november

14 4.4 STUDIE BUITENLAND (EXCHANGE) Name minor Studie buitenland (exchange) Possible endorsement on diploma No Contact Ilse Kuijpers, EC s 30 Internship included No Brief description HZ stimulates students to study one semester at another institute, preferably abroad. Courses Exchange 1 until Exchange 4 together will register an average score for exam results brought back by the student. This registration is based on an official transcript of record from the other/partner institute. Most likely the student will study a 30 European Credit program at the other institute, which corresponds to one semester Admission requirements Completed first year programme Requirements for endorsement on diploma Not applicable Relation to future field of work The minor abroad prepares students for a globalizing, international and intercultural working environment. Practical information The foreign school where you want to take the minor, needs to have a special cooperation/exchange agreement with HZ. IBL students take the required minor in a language area that corresponds with their choice of modern foreign languages.. Learning goals Learning goals vary. They depend on the courses that are chosen. IBL students work on improving their knowledge of foreign languages. Examination A study programme at another institute consists of a variety of exam forms assessing sustainable knowledge, skills training, reflection abiltities and integrative assignments. Final exam results will be registered on a transcript of record and send to HZ. The transcript will indicate exam results and credits received. At HZ results will be transferred to each of the 4 Exchange courses based: 1) on the number of credits; each course has 7,5 credits; 2) on an average mark, registered as an 'overall exam'.per course Minorengids versie 1.3, 25 november

15 Minorengids versie 1.3, 25 november

16 5 ACADEMIE VOOR ECONOMIE & MANAGEMENT 5.1 INTERNATIONAL MARKETING RELATIONS (ENGLISH) Name minor International Marketing Relations Special endorsement on diploma No Contact Frank Peeters, EC s 30 Internship No Classes Brief description 8 time frames of 90 minutes equally distributed over four courses: International Customer Relationship Management, International Marketing Planning, International Sales & Sales Management and Online Marketing Selling products and maintaining profitable relationships with your customers, that is in a nutshell what you will learn in this minor. To reach that goal, you will study and apply the latest marketing models that are being developed due to the disruptive effects that new technology is having on business and society. Many assignments are based on real life cases that you will discuss in student teams and during high intensive coaching sessions with lecturers and professionals from the field. Moreover, you will discover how to win the audience s heart and turn buyers into loyal customers and even evangelists of your brand. It goes without speaking that you will be introduced to the latest communication technology available, going from mobile computing to search engine optimization and social media. By the end of the minor you will be able to independently assess international marketing opportunities, to maintain customer relationships within an international context and to close the deals that generate the revenue stream any company needs to stay in business. Admission requirements Top of mind knowledge of advanced marketing theories and models Familiarity with research techniques in general and marketing research in particular Familiarity with accounting principles Genuine interest in international economics Preconditions for endorsement on the diploma n/a Relation to future field of work Given the changes that global societies are undergoing at an ever increasing pace, no company big or small can survive without adapting itself to those changes. Nowadays marketers and relationship managers know more than ever that what worked in the past does not guarantee any success in the future. Business oriented research is critical for any business that depends on its innovative power to stay ahead of international competition. As such the minor offers an excellent training in the form of real life case studies. Perfect for students who would like to continue with case study research during their final graduation project. The information about this minor continues on the next page. Minorengids versie 1.3, 25 november

17 Information about minor International Marketing Relations continued. Practical information Though no preconditions are set to follow the courses 'Online Marketing' and 'International Sales and Sales Management', students are expected to master a basic knowledge of marketing concepts and models to get the best out of the courses 'International Marketing Planning' and 'International CRM'. Given that specific preconditions are met, students can attend each of the courses independently from the others. Learning goals By the end of the International Marketing Relations minor, you are able to: define value propositions, identify organisational improvements from CRM perspective, assess CRM requirements and strategies, develop a CRM campaign; independently write a marketing plan for any given company; critically review academic papers, to do independently case study research, to train your conversation skills though role-plays; reach a target audience online, get the audience to act, convert and engage into lasting online relationships. Examination Format (oral, written or alternative) Content Weight Minimum O W A Format score Exam Week Exam Re-sit inspection wee week International Customer Relationship Management 1 x Exam CRM concepts and theories 50% x x Report and presentation Victory Bank case study 50% 5.5 before International Marketing Planning 1 x Exam Multiple choice questions 50% before about planning models and strategies 2 x Case study Team case 50% 4.0 before International Sales and Sales Management 1 x Group assignment Sales planning for an 50% 4.0 before 4 7 before international B2B company 2 x Exam Marketing models and 50% theories Online Marketing 1 x Attendance and active Attendance and active 5% 5.5 n/a n/a n/a n/a participation participation should exceed 70% of scheduled classes 2 x Peer assessment Contribution and 5% 5.5 before 4 7 before cooperation 3 x Group assignment Case study report 20% 5.5 before 4 7 before x Group assignment Case study presentation 20% 5.5 before 4 7 before x Exam Case study based multiple choice questions and open questions 50% Exam inspection re-sit Minorengids versie 1.3, 25 november

18 5.2 ACCOUNTANCY Naam minor Accountancy Eventuele aantekening diploma Nee Contactpersoon Lesdagen L.P.J. Meerschaert AA Maandag t/m vrijdag Aantal EC s 30 Incl. stage Nee Bijzonderheden - Korte beschrijving van de inhoud De minor Accountancy is een verdiepende minor speciaal voor studenten van de opleiding Bedrijfseconomie. De minor is bij uitstek geschikt voor studenten die na de opleiding bedrijfseconomie willen gaan werken in de Accountancy branche en/of verder willen studeren in deze richting. Echter ook als je een controllersfunctie ambieert geeft de minor je de juiste tools om deze rol kwalitatief uitstekend te vervullen. De minor bestaat uit vier met elkaar samenhangende cursussen van 7.5 EC, respectievelijk: Externe verslaggeving/accountancy Belastingrecht voor ondernemers Financiële rekenkunde en levensverzekeringswiskunde Auditing & Assurance Een individuele beschrijving per cursus is beschikbaar bij de bovenvermelde contactpersoon. Indien je een andere opleiding volgt dan Bedrijfseconomie bestaat wellicht toch een mogelijkheid één of enkele cursussen uit deze minor te selecteren in een zogenaamde vrije minor. De totale samenstelling van deze minor zal dan uit samenhangende cursussen dienen te bestaan. De deelexamencommissie zal een door jou ingediend verzoek moeten accorderen. Op de volgende pagina wordt nog meer informatie gegeven over deze minor Minorengids versie 1.3, 25 november

19 Vervolg van de informatie over de minor Accountancy Toelatingsvoorwaarden Per cursus uit de minor accountancy zijn al of niet voorwaarden voor deelname gesteld. De voorwaarden hebben betrekking op noodzakelijk aanwezige voorkennis bij deelname aan de betreffende cursus. CU04807 Titel: Externe verslaggeving/ Financial Accounting Aantal EC s: 7,5 Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: Noodzakelijke voorkennis: Geen verplichte voorkennis. Wel wordt sterk aanbevolen: CU Opstap naar je eigen bedrijf; CU Bedrijfseconomie en onderneming CU De groeiende en innoverende organisatie; CU Financiële administratie CU Budgettering in de Boekhouding; CU Management Accounting ; CU03850 Belastingrecht CU05023 Titel: Belastingrecht voor ondernemers Aantal EC s: 7,5 Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: Bij voorkeur afgeronde cursus CU03850 CU05024 Titel: Financiële rekenkunde en levensverzekeringswiskunde Aantal EC s: 7,5 Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen CU05025 Titel: Auditing & Assurance Aantal EC s: 7,5 Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: Noodzakelijke voorkennis (courses die vooraf gevolgd dienen te worden) CU03220 Financiële Administratie; CU03219 Bedrijfseconomie en onderneming CU03845 Budgettering in de boekhouding; CU03849 Management Accounting; CU03852 BIV/AO Ondersteunende courses CU03077 Opstap naar je eigen bedrijf; CU03218 De groeiende en innoverende onderneming Voorwaarden voor aantekening diploma - Relatie met je latere beroep De minor accountancy valt onder de groep verdiepende minoren. Dit betekent dat met als basis de behaalde competenties in studiejaar 1 en 2 verdieping wordt aangeboden die aansluiting met het werkveld biedt vooral m.b.t. werkzaamheden en advisering op het gebied van externe verslaggeving; belastingrecht en controle omgeving. Bij het volgen van deze minor bewerkstellig je een goede aansluiting bij starten van stagewerkzaamheden bij accountantskantoren of in een controle omgeving bij (non-)profit instellingen. Hieronder wordt een korte omschrijving gegeven per onderdeel van de minor. CU04807 Titel: Externe verslaggeving/ Financial Accounting Binnen de cursus externe verslaggeving staat de verslaggeving centraal die voorziet in de informatiebehoeften van derden. De informatie is bedoeld om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Je kunt na afloop van de cursus zelfstandig (delen van) een commerciële en fiscale jaarrekening opstellen conform bedrijfseconomische grondslagen en in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgevingen. Daarnaast voer je een onderzoek uit binnen het vakgebied financial accounting. Op de volgende pagina wordt nog meer informatie gegeven over deze minor Minorengids versie 1.3, 25 november

20 Vervolg van de informatie over de minor Accountancy CU05023 Titel: Belastingrecht voor ondernemers De student moet via casussen op basis van (onderdelen van) de commerciële jaarrekening fiscale correcties kunnen aanbrengen met betrekking tot de waarderingen van activa en passiva en de opgevoerde baten en lasten. De student moet een onderneming kunnen inbrengen in een BV en in staat zijn de fiscale jaarrekening van een BV in het kleine tot middelgrote MKB op te stellen. De student moet in staat zijn aan te geven wat de fiscale positie is van de directeur/grootaandeelhouder (dga) van een dergelijke onderneming. Tot slot moet de student voor een dergelijke onderneming de belangrijkste aspecten voor de BTW in kaart kunnen brengen en een aangifte BTW kunnen opstellen CU05024 Titel: Financiële rekenkunde en levensverzekeringswiskunde In het onderdeel financiële rekenkunde oefen je de rekenkundige technieken voor berekeningen van o.a. annuïtaire hypotheken en rentabiliteitswaarde. In het onderdeel levensverzekeringswiskunde maak je o.a. pensioenberekeningen en stel je de balanspost verzekeringsverlichtingen vast. CU05025 Titel: Auditing & Assurance De cursus Auditing & Assurance uit de minor accountancy beoogt dat je je ontwikkelt tot een waardige gesprekspartner als het gaat om wet- en regelgeving ten aanzien van het accountantsberoep en het accountantscontroleproces. Je zult als start mee kunnen werken in een controleteam wat onder aanvoering van een controleleider een jaarrekeningcontrole uitvoert. Tijdens de cursus zal je ook een kort onderzoek uitvoeren naar een (actueel) accountants gerelateerd thema. Praktische informatie De minor bevat een viertal cursussen gericht op verdieping van de bedrijfseconomische (controle-)omgeving. De minor wordt verzorgd in het 5 e semester zodat je met behulp van de opgedane kennis succesvol kunt zijn tijdens je aansluitende stage periode. Leerdoelen Ld1.2.1 Je kunt de strategische doelen van een organisatie verklaren aan de hand van het businessmodel. Ld1.2.2 Je kunt op basis van de gekozen strategie een ondernemingsplan voor de organisatie uitwerken. Ld1.2.3 Je kunt uit het ondernemingsplan een tactisch beleidsplan destilleren en dit plan omzetten in operationele acties. Ld1.2.4 Je kunt de aansprakelijkheidsrisico s van de bestuurders benoemen. Ld1.2.5 Je kunt de risico s van verbintenissen en de financiële consequenties ervan benoemen. Ld1.3.1 Je kunt financiële en sociale informatie van de organisatie produceren en rapporteren. Ld3.1.1 Je kunt een probleemstelling formuleren (het geheel van probleemschets, onderzoeksvraag en doelstelling). Ld3.2.1 Je kunt bronnenonderzoek uitvoeren. Ld3.2.3 Je kunt een onderzoek opzetten en dit vastleggen in een onderzoeksvoorstel (= plan van aanpak voor onderzoek). Ld3.2.1 Je kunt de benodigde data verzamelen en de verzamelde gegevens op geschikte wijze verwerken tot informatie, zodat zinvolle interpretatie mogelijk wordt. Ld3.3.2 Je kunt voortgang en kwaliteit van de uitvoering monitoren en bijsturen indien nodig en de kwaliteit van het resultaat toetsen aan de gestelde eisen. Ld3.3.1 Je kunt betekenis verlenen aan de gevonden en verwerkte gegevens. Ld3.3.2 Je kunt over onderzoek rapporteren. Ld3.1.1 Je kunt je gedrag aanpassen aan bij onderzoek horende normen, beroepsethiek, attitude en verantwoordelijkheden. Ld5.1.1 Je kunt een set financiële standaarden ten behoeve van de uitvoering van de control-cyclus maken. Ld5.1.2 Je kunt verschillende methoden hanteren om kostprijsberekeningen op te stellen. Ld5.1.3 Je kunt opbrengsten en resultaten prognosticeren. Ld5.1.4 Je kunt de administratie voor verschillende typen en typologieën ondernemingen opzetten en beheren. Ld5.1.5 Je kunt een beheersingsproces operationaliseren. Op de volgende pagina wordt nog meer informatie gegeven over deze minor Minorengids versie 1.3, 25 november

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014 deel II - De praktijk Den Haag, november 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Sjoerd Roodenburg Hendrik Jan Hobbes Daan Huberts Renate Gielesen 2 Studenten internationaliseren

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes dr. M.R. Scheffer Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes Kijk, zo kan t wél! Alternatieve leerroutes in het hbo voor studenten met een functiebeperking: een maatwerkwijze Kijk, zo kan t wél! Alternatieve

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Rapportage inzake belangenafweging opleidingseisen en economische belangen van in de archeologie werkzame personen

Rapportage inzake belangenafweging opleidingseisen en economische belangen van in de archeologie werkzame personen ADC Heritage BV Bureau voor erfgoedplanning Nijverheidsweg-Noord 116 3812 PN Amersfoort T 033 299 83 00 F 033 299 81 89 info@adcheritage.nl www.adcheritage.nl Rapportage inzake belangenafweging opleidingseisen

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Methoden en instrumenten voor kennisgericht organiseren 1

Methoden en instrumenten voor kennisgericht organiseren 1 Methoden en instrumenten voor kennisgericht organiseren 1 Auteurs: DNV-CIBIT adviseurs Rob van der Spek, Jan Kingma, Annelies Kleijsen, Eelco Kruizinga, Ben Römgens 1 Inleiding In de bijdrage Een kennisgerichte

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie