Woongebied Doorn West Beheersverordening, ontwerp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woongebied Doorn West Beheersverordening, ontwerp"

Transcriptie

1 Woongebied Doorn West Beheersverordening, ontwerp

2

3 Woongebied Doorn West

4 Woongebied Doorn West Inhoudsopgave bijlage toelichting 3 Bijlage 1 Stedenbouw kundige kaders centrumgebied van Doorn 4 Bijlage 2 Milieuadvies w oongebied Doorn 35 2 ontwerp beheersverordening Inhoudsopgave

5 Woongebied Doorn West bijlage toelichting bijlage toelichting ontwerp beheersverordening 3

6 Woongebied Doorn West Bijlage 1 Stedenbouwkundige kaders centrumgebied van Doorn 4 ontwerp beheersverordening bijlage toelichting

7

8

9 Stedenbouwkundige kaders Woongebieden tussen Driebergen en Doorn Utrechtse Heuvelrug concept opstellers/ W. Snelders A. Vredenburg M.C.E. Tijs- van Tongeren (gemeente) datum/ 29 oktober 2013 projectnummer/ Urbanout/ines Buitenzorg PB Amstelveen tel/ e/ w/

10 INHOUDSOPGAVE 1 / INLEIDING 1 2 / HISTORISCHE ONTWIKKELING 2 3 / STEDENBOUWKUNDIGE OPBOUW 4

11 1 / INLEIDING In deze notitie worden de stedenbouwkundige kaders meegegeven ten behoeve van het opstellen van een beheer regeling voor de losse woongebieden tussen Driebergen en Doorn. Hieronder vallen onder andere Palmstad, de buurtjes rondom de Rozenlaan, de Boswijklaan (inclusief het ouderencomplex Boswijk ) en de lintbebouwing langs de Sterkenburgerlaan. Daarnaast is ook het terrein van de scholengemeenschap Revius opgenomen. Allereerst wordt in hoofdstuk 2 kort stilgestaan bij de historische ontwikkeling. In hoofdstuk 3 wordt de stedenbouwkundige opbouw aangegeven en vervolgens worden in hoofdstuk 4 de algemene karakteristiek en sfeer beschreven. In de woongebieden tussen Driebergen en Doorn worden vervolgens enkele deelgebieden aangegeven waarvan de stedenbouwkundige opbouw, de bebouwingskarakteristiek, het groen en de beheersaspecten worden beschreven. De verschillende beschrijvingen zijn gebaseerd op een veldinventarisatie. Tevens is gebruik gemaakt van openbare rapporten, zoals historisch onderzoek, bestemmingsplannen, e.d. 1

12 2 / HISTORISCHE ONTWIKKELING Doorn en Driebergen liggen aan de zuidelijke rand van de Utrechtse Heuvelrug. Net als Amerongen en Leersum zijn het flank-es dorpen met een hoofdrichting die evenwijdig loopt aan de stuwwal. De dorpen liggen op de HUN lijn (Haarlem- Utrecht-Nijmegen) die de grens aangeeft tot waar de gletsjers zijn gekomen. De geschiedenis van het gebied tussen Doorn en Driebergen laat zich aflezen uit het ontstaan en de groei van beide kernen die verbonden werden door de Rijksstraatweg, thans Driebergsestraatweg, ofwel de benedenweg van de Utrechtse Heuvelrug. Langs deze lijn ontstond begin 19 de eeuw de Stichtse Lustwarande met buitenplaatsen met monumentale huizen waaromheen parkbossen werden geplant. De openbaar vervoerverbinding over de Lustwarande bestond uit de paardentram en de later geëlektrificeerde tramverbinding. In het plangebied halteerde deze bij hotel Flora aan de Oude Rijkstraatweg. De tramverbinding heeft eind 19 de en begin vorige eeuw een behoorlijke impuls gegeven aan de verdere ontwikkeling van de buitenplaatsen als ook aan het toerisme en de ontwikkeling van de diverse dorpen langs de benedenweg. Toen na de Tweede Wereldoorlog de tramlijn concurrentie ondervond van diverse busmaatschappijen werd de verbinding opgeheven. Afbeelding 1: oude tramhalte nabij Palmstad (bron:utrechtseheuvelrug.punt.nl) In dit deel van de Driebergsestraatweg tussen Driebergen en Doorn is de structuur en de opbouw van de Stichtse Lustwarande nog goed zichtbaar. Direct grenzend aan het beheergebied liggen o.a. landgoed Aardenburg, buitenplaats Doornveld, kasteel Moersbergen en landhuis Beukenrode. In westelijke richting ligt binnen het beheergebied aan de zuidzijde van de Driebergsestraatweg Huis Oudeweg. Dit huis is opgericht in 1836 op de plaats van Hofstede Oudeweg door A. Godin van Westrenen, eigenaar van kasteel Sterkenburg. Begin 20 ste eeuw werd het huis verbouwd. Hierbij werd de ingang verplaatst naar de zijde van de Driebergsestraatweg. De bordestrap geeft het huis een statige indruk. In de jaren 60 van de vorige eeuw werd het huis verbouwd tot kantoor. Momenteel staat het 2

13 leeg. De gebouwen achter het huis hebben een aantal jaren dienst gedaan als asielzoekerscentrum en zijn nu deels gesloopt. Er bevindt zich nu een basisschool. Vanaf de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw vond vooral aan de zuidzijde van de Driebergsestraatweg verdichting plaats met vrijstaande villa s en twee onder een kappers. Vanuit die tijd stamt ook de woningbouwontwikkeling langs de Sterkenburgerlaan en de Boswijklaan. Ook werden in die tijd enkele buurtjes ontwikkeld zoals die rond de Patrimoniumweg (Palmstad), Rozenlaan en Beukenrodelaan. In de voormalige parkboszones werden later (onderwijs)instellingen (Revius Lyceum, Academie Haptonomie), particuliere woningen en een wooncomplex (Park Boswijk) gebouwd. In het gebied bevinden zich ook enkele kwekerijen en enkele bedrijven. Door de ontwikkelingen in het gebied is de historische structuur op een aantal plaatsen aangetast wat de leesbaarheid het landschap ter plaatse geen goed doet. Voorbeelden hiervan zijn de (tweedelijns-) invullingen aan de Doornveldlaan en de grootschalige woningbouw bij Park Boswijk. Afbeelding 2: kaart Jacob Kuyper

14 3 / STEDENBOUWKUNDIGE OPBOUW hoofdstructuur De stedenbouwkundige hoofdstructuur van gebied wordt bepaald door de Driebergsestraatweg/Oude Rijksstraatweg en de daarop min of meer loodrecht staande wegen die van oudsher de lager gelegen gebieden met de hoger gelegen gronden verbonden zoals de Sterkenburgerlaan, Vossensteinsesteeg, Boswijklaan en Doornveldlaan aan de zuidzijde van de Driebergsestraatweg en de Broekweg, Stamerweg en Woestduinlaan aan de noordzijde van de Driebergsestraatweg. De Driebergsestraatweg onderscheidt zich door de opbouw van de rest van het gebied. De straatweg is de belangrijke oost-westroute met daaraan gelegen de belangrijke land)huizen op grote diepe percelen met parkbossen en monumentale tuinen (tezamen onderdeel uitmakend van de Stichtse Lustwarande ). Door ontwikkeling van diverse woonbuurtjes, verdichtingen langs de straatweg zelf en functionele wijziging van een aantal landhuizen en percelen in bijvoorbeeld kantoor, instelling of zorgcomplex is het karakter van de Driebergsestraatweg in de loop der jaren veranderd. afbeelding 3: stedenbouwkundige hoofdstructuur karakteristiek Het beheergebied kenmerkt zich door een verzameling deelgebiedjes met een eigen signatuur en sfeer die door de Driebergsestraatweg worden verbonden. Aan de oostzijde van het beheergebied wordt de sfeer bepaald door de beslotenheid en kleinschaligheid met veel opgaand en omzomend groen. Kenmerkend is de lintachtige bebouwing langs de straatweg. Het planmatig opgezette Palmstad ademt door de kleinschaligheid een informele sfeer. De bebouwing bestaat hier overwegend eenvoudige bebouwing (voornamelijk tweekappers) van één bouwlaag met kap, aangevuld aan de randen met enkele rijwoningen van twee lagen met kap.. Tussen Oude Rijksstraatweg en Driebergsestraatweg worden momenteel enkele kleinschalige nieuwbouwcomplexen gerealiseerd. Langs de Oude Rijksstraatweg bevindt zich nog een voormalige uitspanning die nu anti-kraak wordt bewoond. 4

15 Aan de westzijde van het beheergebied drukt de formele en grootschalige aanpak van het zorgappartementencomplex Boswijk een stempel op de oorspronkelijke kleinschalige bebouwing langs de Boswijklaan en minder gestructureerde verkaveling langs de Molenweg. In dit gebied rondom de Molenweg bevinden zich nog een kwekerij, een drukkerij en een garagebedrijf annex benzinepomp en autowasbox. De Sterkenburgerlaan heeft twee verschillende sferen. De kant naar het weidegebied kent een tweezijdige bebouwing met kleinschalige vrijstaande woningen en tweekappers. Langs het deel richting Driebergsestraatweg, dat aan beide zijden wordt begrensd door bospercelen, staat slechts hier en daar een woning. Dit deel heeft daarmee meer de sfeer van een bospad dan van een laan. In dit bosperceel bevinden zich verscholen in het bos woningen, een instelling en een sportveld. Aan de noordzijde van de Driebergsestraatweg zijn nog een tweetal woongebiedjes. Één hiervan is het buurtje langs de Rozenlaan dat divers van opbouw is. De bebouwing in het buurtje langs de Beukenrodelaan is ruimer van opzet en tezamen met de groene bermen in het straatprofiel manifesteert dit buurtje zich als een gebied met de kenmerken van een villawijk. Op afbeelding 4 is de karakteristiek voor de verschillende gebieden als volgt aangegeven: - Driebergsestraatweg Afwisselend historische bebouwing en latere verdichtingen of vernieuwbouw, overwegend bestaande uit (in beginsel niet seriematige gebouwde) vrijstaande woningen en twee onder een kappers. Kenmerken: Losstaande individuele bouwmassa s georiënteerd op de weg; Gevarieerde bebouwing met wisselende rooilijnen en variatie in de grootte van de percelen. - Gebied met bosverkaveling Individuele panden op grote bospercelen vaak op ruime afstand van de weg. Het boskarakter overheerst. - Gebied met laanverkaveling Overwegend twee onder een kappers en vrijstaande woningen langs een laan al dan niet in kleine series gebouwd in een of twee lagen met een kap. Door ligging, onbebouwde zijtuinen, vaak groene voorerven en doorkijkjes naar achtererven stralen deze gebieden een individuele en groene sfeer uit. - Gebied met minder gestructureerde verkaveling Veelal kleinschalige en gevarieerde bedrijfsmatige- en woonbebouwing langs oude wegen. Door wisselde erfbreedtes en verspringende rooilijnen en verdichtingen is een mijn of meer spontaan en informeel beeld ontstaan. 5

16 afbeelding 4: karakteristiek woongebieden tussen Driebergen en Doorn 6

17 Deelgebieden De volgende deelgebieden zijn onderscheiden: 1. Driebergsestraatweg/Oude Rijksstraatweg 2. Palmstad. 3. Rozenlaan e.o. 4. Beukenrodelaan 5. Doornveldlaan 6. Sterkenburgerlaan 7. Boswijklaan afbeelding 5: deelgebieden woongebieden tussen Driebergen en Doorn 7

18 Deelgebied 1 Driebergsestraatweg/Oude Rijksstraatweg Aan weerszijden van de Driebergsestraatweg ligt de landgoederenzone met statige huizen en parkbossen. De ontwikkeling met buitens kwam eind 19 de eeuw goed op gang. Vanaf begin vorige eeuw start de verdichting met woningbouw langs de weg, met name aan de zuidkant tussen de Doornveldlaan en de Sterkenburgerlaan. Ook werden enkele woonbuurtjes gerealiseerd. Van later datum zijn de functiewijzigingen van een aantal landgoederen waar zich instellingen en kantoren vestigden. Dit alles heeft de leesbaarheid van het landschap ter plaatse geen goed gedaan. In het plangebied is de oorspronkelijke Rijksstraatweg tussen de Velperengh en het Revius recht getrokken. Het oude gedeelte is gehandhaafd als Oude Rijksstraatweg. De straat geeft een goede indruk van de oorspronkelijke sfeer van het straatprofiel. Langs de Oude Rijksstraatweg is ter hoogte van Palmstad enkele jaren terug gestart met nieuwbouw van zo n twaalftal geschakelde woningen. Driebergsestraatweg Oudeweg Driebergsestraatweg Oude Rijksstraatweg Doornhoeve Oude Rijksstraatweg (hotel Flora) Pomona Oude Rijksstraatweg villa 8

19 bebouwingskarakteristiek De bebouwing is divers. In het deelgebied is Huis Oudeweg met zijn statige verschijningsvorm het meest opvallend door zijn compacte massa en prominente ligging dicht aan de weg. Voorts kent het deelgebied nog een aantal bijzondere gebouwen die al dan niet een functie hadden in het oorspronkelijke gebruik van de Lustwarande zoals de voormalige uitspanning (hotel Flora) aan de Oude Rijksstraatweg, en bijvoorbeeld de voormalige boerderij Doornhoeve. Langs de Driebergsestraatweg bestaat de bebouwing verder voor het merendeel uit vrijstaande villa s, twee onder een kappers en enkele bungalows opgebouwd uit een tot twee lagen met een diverse kapvormen, zoals een dwarskap, schilddak of mansardekap. Ook komen enkele bedrijven voor waaronder twee autobedrijven annex tankstation die het meest in het oog springen. Net buiten het deelgebied op de hoek Driebergsestraatweg en Velperengh is ook nog een tankstation annex autobedrijf. Langs De Oude Rijksstraatweg zijn enkele historische gebouwen bewaard gebleven en is in de laatste jaren veel nieuwbouw gepleegd, met name aan de noordzijde. Opvallend zijn de tweekappers 4a t/m 10a uit de jaren 80, aan weerszijden van de monumentale Villa Pomona (nr 6a). Bij deze woningen is door de goot op anderhalve bouwhoogte te houden, aangesloten bij de goothoogte van het karakteristieke pand villa Pomona. Door deze nadrukkelijk laag gehouden goothoogte, en het feit dat rondom villa Pomona een behoorlijke tuin is behouden, sluiten de woningen in maat en schaal goed aan bij de villa. groen Langs de Driebergsestraatweg bepalen de aangrenzende parkbossen, enkele open weides en enkele kwekerijen het groenbeeld. Dit geeft een afwisselend beeld van gesloten en eenzijdig of tweezijdig open gebieden. De boombeplanting in de diverse voortuinen is gevarieerd van opzet en ondersteunt de groenbeleving. De Driebergsestraatweg heeft een asymmetrisch wegprofiel. Gescheiden door een grasberm ligt aan de noordzijde het fietspad Driebergen - Doorn en v.v. Aan de zuidzijde van de weg vormt een voor het merendeel smalle grasberm de overgang naar de privé percelen die met een haag, muurtje of hek zijn begrensd. Op een aantal plaatsen is de berm verhard en doet dienst als parkeerstrook. In de bermen staan op een aantal plaatsen bomen of een haag zoals ter hoogte van de Oude Rijksstraatweg. De Oude Rijksstraatweg kent een profiel met een smalle rijbaan (ca. 4m) met klinkerbestrating en aan beide zijden grasbermen met daarin op onregelmatige afstanden een boombeplanting. Ter plaatse van de toegang naar Palmstad zijn de bermen verbreed. De bermen lopen hier over in een rond, groen gras/speelveld met haag. De verbreding en het plantsoen markeren de entree naar het achtergelegen woonbuurtje rondom de Patrimoniumweg. Aan de zuidzijde wordt de weg grotendeels begrensd door de parkbossen van de buitens. De Moersbergselaan geeft toegang tot kasteel Moersbergen. De sfeer is dorps, besloten en enigszins geheimzinnig vanwege de deels zware, monumentale laanbeplanting, de aangrenzende bossen en de daarin gelegen buitens. Voorts is sprake van diepe voortuinen, wisselende rooilijnen, relatief bescheiden bouwhoogtes en veel privégroen. Ook dit draagt bij aan deze besloten sfeer ter plaatse. beheersaspecten Voor het beheer staat behoud en versterking van de landgoederenstructuur met monumentale hoofdgebouwen, bijgebouwen en parkbossen voorop. Een van de belangrijkste doelen hierin is restauratie van Buitenplaats Oudeweg waarbij zowel 9

20 het huis als park weer één geheel gaan vormen en waarmee de inzichtelijkheid van de opbouw van dit de landgoed aanmerkelijk wordt verbeterd. Behoud van de bestaande bebouwing met vrijstaande panden en vaak diepe voor- en zijtuinen langs de Driebergsestraatweg en de Oude Rijksstraatweg is van belang. Op een aantal plekken kan de structuur worden versterkt door vervanging van bestaande bebouwing en functies voor meer in het bebouwingsbeeld passende bebouwing. Zo zou voor specifiek het pand Oude Rijksstraatweg 12 vervanging door een tweelaagse bebouwing die iets verder naar achter staat, voor een betere overgang tussen de nieuwbouw aan de oostzijde, rondom villa Pomona en de tweelaagse nieuwbouw uit 2009 aan de westzijde kunnen leiden. De oude uitspanning langs de Oude Rijksstraatweg vormt een karakteristiek bouwwerk in het Oude Rijksstraatweggebied die het behouden waard is. Een meer openbare functie van het gebouw is op zijn plaats. Bij het groenbeheer is niet alleen het behoud van een duidelijke scheidslijn tussen open en gesloten gebieden van belang, maar dient ook de aantasting door bebouwing van de open (weide) gebieden en bosparken te worden voorkomen. Ook het behoud van een consequente en eenduidige indeling van de bestaande wegprofielen is van belang. Uit bovenstaande analyse volgen voor deelgebied 1 de volgende zaken ter verwerking in de beheer regeling: Behoud en zo mogelijk herstel van de landschappelijke structuur met buitenplaatsen en parkbossen; Langs de Driebergsestraatweg maximalisatie van de goot- en bouwhoogte op 2 bouwlagen met kap en consolidatie van de bestaande afwisseling in rooilijnen door consolidatie van de bestaande voorgevelrooilijnen; Behoud en versterking van het afwisselende karakter van de bebouwing langs de Oude Rijksstraatweg door consolidatie van de bestaande variatie in goot- en nokhoogten door vastlegging van de bestaande goot-en nokhoogtes, maar met een afwijkingsmogelijkheid om ter plaatse van nr 12 vervangende nieuwbouw te kunnen plegen met een hogere goothoogte en bouwhoogte te kunnen realiseren van respectievelijk 6 en 10m, mits de voorgevel van het vervangend pand 2 m naar achteren teruggelegd wordt; Behoud van de karakteristieke bebouwing op de buitenplaatsen (zoals Doornveld, Oudeweg) en de voor het Oude Rijksstraatweggebied karakteristieke panden Pomona en Flora (resp Oude Rijksstraatweg 6a en 14) door consolidatie van de bestaande footprint van de hoofdbebouwing en de bestaande goot en bouwhoogtes; Voor zowel Driebergsestraatweg als Oude Rijksstraatweg: behoud van de karakteristieke situering van vrijstaande bijgebouwen achter de woning, of in ieder geval achter de achtergevel van het hoofdgebouw; 10

21 Deelgebied 2 Palmstad Palmstad is één van de eerste buurtjes die buiten de eigenlijke kern van Doorn werden gebouwd. De eerste 20 woningen werden in 1919 gebouwd door Patrimonium langs een centrale as, de Patrimoniumweg. Een halve cirkelvorm met monumentale bebouwing vormde de entree naar het buurtje aan de Rijksstraatweg. Later is deze buurtschap of tuindorp uitgebreid met een eenzijdige bebouwing langs Palmweg en Heuleweg. De opzet van het buurtje is hiermee rechtlijnig te noemen. Het ligt min of meer ingeklemd tussen (voormalige gronden van) de landgoederen Leeuwenburg en Moersbergen (Leeuwenburgerlaan en Moersbergselaan). De indeling van de wegprofielen is informeel met een smalle rijbaan en al dan niet verharde bermen. De buurt is ruim verkaveld met twee onder een kapwoningen, enkele vrijstaande woningen en enkele rijtjeswoningen. De percelen tussen Palmweg en Patrimoniumweg zijn diep tot zeer diep (40m). De oorspronkelijke opzet was kleinschalig met één bouwlaag met een rieten kap. In 1943 zijn 12 woningen bij de entree van de buurt afgebrand. Op deze plek zijn later andere woningen opgericht. Van de oorspronkelijke bebouwing uit het begin van de 20 e eeuw resteert nog een enkele woning (zoals nrs 12/14). Het merendeel van de woningen dateert van later datum, met langs de Patrimoniumweg veel bebouwing uit de jaren 50 met Delftse school accenten. Daarbij is de kleinschaligheid grotendeels behouden gebleven, behoudens enkele blokjes met rijtjeswoningen in twee bouwlagen langs de Heuleweg en de Palmweg en een enkele tweelaagse woning aan de Patrimoniumweg: nr 16a. Deze laatste woning detoneert met de lage bouwwijze van de bebouwing waar het tussen is gebouwd en doet eigenlijk afbreuk aan de eenduidige massa-opbouw van de straat. Ook aan de noordzijde van het buurtje, is aan het half-ronde plantsoen in de jaren tachtig tweelaagse rijbebouwing opgericht die welbeschouwd niet goed aansluit bij de massa-opzet van het buurtje en de bebouwing aan de oostzijde van het plantsoen. Mede vanwege de overwegend éénlaagse bouwwijze met kap, de bescheiden gevelbreedtes, de karakteristieke vrije ligging van bijgebouwen achter de woningen en de eenvoudige opzet en bescheiden profilering van de straten, ademt het gebiedje een kleinschalige, dorpse, bijna vooroorlogse sfeer. 11

22 Entree van het oude Palmstad entree huidig Palmstad Palmweg (bron:utrechtseheuvelrugpunt.nl) Palmweg (woningvergroting) Patrimoniumweg Heuleweg jaren 50 rijbebouwing bebouwingskarakteristiek De bebouwing langs Patrimoniumweg en Palmweg is kleinschalig van opzet. Langs beide wegen bestaat de bebouwing uit één bouwlaag met een langs-, dwars- of mansardekap. Kenmerkend is de seriematige bouw. Zo zijn de woningen Patrimoniumweg nrs 1 t/m19, 23 t/m 25 en, 18 t/m 20 in serie gebouwd in de jaren 50 in Delftse schoolstijl. Ook de woningen Palmweg 17 t/m 23 behoren tot ditzelfde type, maar liggen wat geïsoleerd ten opzichte van het cluster aan de Patrimoniumweg. Bij de woningen van dit type is op één woning na (namelijk Palmweg 21), de oorspronkelijke hoofdmassa nog in zijn oorspronkelijke vorm aanwezig. Met name voor de woningen Patrimoniumweg nrs 1 t/m 19 geldt dat deze woningen met hun steile rode pannendaken een fraaie en karakteristieke clustering van dit type woning vormen. Ze vormen een mooi ensemble en een voorbeeld van sociale woningbouw uit de jaren 50/60 die in belangrijke mate de beeldkarakteristiek van de straat bepaalt. Temeer daar zich dit type woning aan de zuidkant van de straat herhaalt. Voor de woningen Patrimoniumweg 22, 24 en 51 t/m 57 geldt dat deze eveneens van hetzelfde type zijn als de vorige, maar met een hogere goothoogte, een andere dakhelling en een andere zijgevelindeling. Daardoor hebben deze woningen een andere, grovere, uitstaling en ontberen de charme van het eerste type woningen. Ook de woningen aan de zuid- en oostzijde rondom het plantsoen aan de noordzijde van de Patrimoniumweg vormen een samenhangende pleinwand die het in zijn huidige massa-opbouw waard is om te behouden. Het is jammer dat destijds bij de rijenbouw in de jaren 80 voor een afwijkende goot- en bouwhoogte is gekozen. Door deze afwijkende bouwwijze is de pleinwerking minder sterk als het geval zou zijn geweest als de massa-opbouw van de woningen aan de zuid en oostzijde van het plantsoen zou zijn aangehouden. Een andere karakteristieke serie woningen is de serie Palmweg 25 t/m 39. Deze van oorsprong smalle en ondiepe woningen zijn in de loop der tijd vrijwel alle ook op de eerste verdiepingslaag en soms met de gehele kap naar achteren uitgebreid. Tot slot is de bebouwing langs de Palmweg geheel als serie neergezet in de jaren 50. Het betreft tweekappers en rijwoningen. Met name de rijwoningen hebben een aantal fraaie, typisch jaren 50 details. In het buurtje zijn veel van de van oorsprong kleine woningen in de begane grondlaag naar achteren uitgebreid. Dit is vooral het geval aan de Palmweg. Aan 12

23 de Patrimoniumstaat en de Heuleweg zijn de oorspronkelijke hoofdmassa s vrijwel overal nog in de oorspronkelijke staat. In een enkel geval langs de Patrimoniumweg en de Palmweg zijn de woningen aan de zijkant vergroot. Het gaat dan om de vroeg twintigste eeuwse tweekappertjes in één bouwlaag met een mansardekap.. De rijtjeswoningen langs Oude Rijksstraatweg, Heuleweg, noordzijde Palmweg en t Veld vormen tot slot een breuk met de opbouw van kleine bouwblokken in de rest van dit buurtschap. De woningen aan t veld zijn daarbij redelijk recent in de jaren 80 gebouwd als seniorenwoningen in één bouwlaag met kap. De overige bebouwing wijkt ook in de bouwhoogte af van de kenmerkende lage bouwwijze in de buurt. De woningen zijn in twee lagen met kap gebouwd. Van deze tweelaagse bebouwing bestaat het woningblok aan de noordzijde van de Palmweg (nrs 1 t/m 15) uit gestapelde woningen (appartementen). groen Het groen wordt vooral bepaald door de groene bermen bij de entree van de buurt, de bomen in de Patrimoniumweg en de omringende opgaande dichte bosaanplant. De inrichting van de voorerven is divers met al dan geen hagen, hekjes e.d. De binnenterreinen, die plaatselijk zeer diep zijn, zijn onderhevig aan een verdichting met schuren en garages. beheersaspecten Bij het beheer van deze buurt staat het behoud van het bestaande karakter van de bebouwing alsmede het behoud van de kleinschalige karakteristiek voorop met in het bijzonder behoud van de karakteristiek van de groepjes seriematige gebouwde woningen langs de Palmweg en Patrimoniumweg. Woningvergroting dient in dit kader aan de achterzijde van de woningen plaats te vinden. Het vrijstaande karakter van de bouwblokken, kan behouden worden door de bestaande onbebouwde ruimte tussen woningen en de zijdelingse perceelgrens te consolideren. Daarmee kan tegelijkertijd de bestaande karakteristieke kleinschaligheid van de bebouwing worden geconsolideerd. Aanvullend geldt dat het in dit kader van belang is om de éénlaagse bouwwijze met kap te consolideren. Qua goot- en bouwhoogte dissonante bouw zoals ter plaatse van Patrimoniumweg 16, moet worden voorkomen. Voor de woningen Palmweg 25 t/m 39 geldt dat deze woningen vrijwel allen aan de achterzijde ook op de eerste verdieping zijn uitgebreid, zodat het voor de hand ligt deze uitbouwmogelijkheid ook in de bestemmingsregels op te nemen. Voor de overige woningen die gebouwd zijn in één bouwlaag met kap geldt dat ook zij naar achteren in de kap zouden moeten kunnen worden uitgebreid, indien de goothoogte dan beperkt blijft tot ofwel dezelfde goothoogte als het hoofdgebouw met een maximum van 3m en een totale diepte van 12 m. Een hogere goothoogte voor een achterwaartse uitbreiding, zoals bijvoorbeeld is toegepast bij Palmweg 55, leidt tot een te grote massa-opbouw in deze buurt waar juist de kleinschaligheid beeld- en identiteitsbepalend is. De diepte van 12 m is een diepte die nu ook al veel bij de woningen aan de Palmweg gerealiseerd is en bovendien voldoende uitbreidingsruimte biedt zonder de kleinschaligheid van de bebouwing geweld aan te doen. Uit bovenstaande analyse volgen voor deelgebied 2 de volgende zaken ter verwerking in de beheer regeling: Behoud van het kleinschalig karakter van de bebouwing door consolidatie van de bestaande goot- en bouwhoogtes en 13

24 consolidatie van het kleinschalig karakter en de losse structuur van de bebouwing door consolidatie van de bestaande onbebouwde ruimtes tussen woningen en de zijdelingse perceelgrens; Consolidatie van kenmerkende bouwwijze mét kap, door voorschrijven van een kap in de regels; Het opnemen van een regeling die het mogelijk maakt om de éénlaagse woningen aan de achterzijde in één laag met kap achterwaarts uit te breiden tot een diepte van 12m gerekend vanaf de voorgevel en met dien verstande dat de goothoogte van die uitbreiding maximaal 3 m bedraagt. Voor de tweelaagse bebouwing geldt een standaard bestemmingswijze als uitgangspunt waarbij de bestaande footprint van de bestaande hoofdbebouwing wordt vastgelegd en vergrotingen van de woningen alleen aan de achterzijde en in één laag mogen worden uitgevoerd. Verder worden de bestaande goot- en bouwhoogtes vastgelegd. Behoud van de karakteristieke situering van vrijstaande bijgebouwen achter de woning, of in ieder geval achter de achtergevel van het hoofdgebouw; 14

25 Deelgebied 3 Rozenlaan e.o. Dit buurtje bestaat uit slechts zo n 20 tal woningen en het Pannenkoekenhuis de Wensput. De woningen worden ontsloten vanaf de Stamerweg en Rozenlaan. De sfeer is informeel o.a. vanwege de kleinschalige opzet en de doodlopende Rozenlaan. De voortuinen van de woningen aan de noordzijde van de Rozenlaan zijn diep. De wegen kennen een eenvoudig, smal profiel met een klinkerverharding die van erfgrens naar erfgrens loopt. Het parkeren geschiedt grotendeels op straat. Het Pannenkoekenhuis is bereikbaar vanaf de Driebergsestraatweg. Het parkeren hiervoor gebeurt op eigen terrein. Doordat het buurtje omsloten ligt door bos en weiland, vormt het buurtje als het ware een wereld op zichzelf. Stamerweg Rozenlaan Rozenlaan bebouwingskarakteristiek De bebouwing bestaat een enkele forse woningen aan de Stamerweg daterend uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Langs de Rozenlaan staan enkele vrijstaande woningen en twee onder een kappers met lage goot en een mansarde- of schilddak. De woningen staan relatief dicht op elkaar en ook hier is, net als op veel plekken in Doorn en in andere Heuvelrugkernen, weer sprake van een beeldbepalende vrij-liggende positionering van bijgebouwen achter de woningen. In combinatie met de bescheiden maat van de woningen, de lage bouwwijze en diepe voortuinen aan de noordzijde van de Rozenlaan, is sprake van een zeer karakteristieke informeel dorpse uitstraling. De woningen aan de Rozenlaan zijn als kleine series rond de jaren 30 van de vorige eeuw ontwikkeld waardoor de samenhang in dit buurtje groot te noemen is. De karakteristieke bebouwing aan noord- en zuidzijde van de Rozenlaan met haar witte gevels en pannendaken heeft ensembleachtige kwaliteit. Opvallend zijn de met pannen afgedekte erkerachtige aanbouwen voor en rondom enkele woningen. 15

26 groen Het buurtje is aan drie zijden omgeven door groen. Aan de noordzijde door een bosperceel en aan oost- en westzijde door weilanden. Het groen binnen de buurt wordt bepaald door bomen in de bestrating alsmede de aanplant op de privé erven. Aan de noordkant van de Rozenlaan zijn de voortuinen diep. Er is in het buurtje geen sprake van een eenduidige overgang van het openbaar naar het privégebied. Een aantal erven is verhard (waaronder ook het achtererf behorend bij het pannenkoekenrestaurant dat zich echter als verhard voorerf naar de Rozenlaan presenteert) of afgeschermd met schotten. Hierdoor maakt de openbare ruimte een rommelige indruk. beheersaspecten Het huidig bebouwingsbeeld dient te worden behouden. Speciale aandacht hierin vragen het behoud van de kleinschaligheid van de buurt en het behoud van karakteristiek van de woningen met schildaken en mansardekappen. Het aaneenbouwen van woningen dient te worden vermeden. Speciale aandacht vraagt een eenvormige aankleding van de openbare ruimte en eenduidige overgangen van privé naar openbaar gebied. Uit bovenstaande analyse volgen voor deelgebied 3 de volgende zaken ter verwerking in de beheer regeling: Behoud van het kleinschalig karakter door consolidatie van de bestaande karakteristieke bescheiden bouwvolumes door consolidatie van bestaande goot- en nokhoogten en consolidatie van de bestaande onbebouwde ruimtes tussen de woningen en de zijdelingse perceelgrens; Behoud van de karakteristieke situering van vrijstaande bijgebouwen achter de woning, of in ieder geval achter de achtergevel van het hoofdgebouw; Consolidatie van kenmerkende bouwwijze mét kap, door voorschrijven van een kap in de regels en voorts het specifieke behoud van de ensembleachtige kwaliteiten van de bebouwing aan de Rozenlaan nrs en nrs. 6 en 10 door aanvullend consolidatie van de footprint van de bestaande hoofdbebouwing, de bestaande kapvormen en gedetailleerde vastlegging van de goot/bouwhoogtes van de typerende erkers- en uit/aanbouwen 16

27 Deelgebied 4 Beukenrodelaan Net als deelgebied 3 bestaat dit deelgebied uit ca. 20 woningen. De woningen zijn echter forser van opzet en staan op bredere en grotere kavels langs een laan met brede deels met rododendron beplante bermen. Het oostelijke deel vormt het begin van de oprijlaan naar Landgoed Beukenrode. Het parkeren geschiedt merendeels op eigen erf waardoor het buurtje de voor de verschillende kernen zo kenmerkende rust uitstraalt. Beukenrodelaan (hoek Drieberg- Beukenrodelaan Sestraatweg) Beukenrodelaan jaren 70 bouw bebouwingskarakteristiek De bebouwing bestaat uit vrijstaande woningen en twee onder een kappers van verschillende datum en vormgeving. Er is grofweg een opdeling te maken in een noordwestelijk kwadrant en de oost/zuidrand van het buurtje. De bebouwing langs de oost-zuidrand (i.c.:oprijlaan Beukenrode/Driebergsestraatweg-zijde) bestaat uit woningen uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Het betreft woningen met samengestelde mansardekappen en schilddaken die zijn opgebouwd uit en tot twee bouwlagen. Bij sommige woningen zijn de tweede en derde laag in de kap opgenomen waardoor deze woningen zowel een kleinschalige als opvallende monumentale uitstraling hebben. De woningen in het noordwestelijk kwadrant maken deel uit van een bouwproject uit de jaren 70 van de vorige eeuw met woningen in een tweelaagse bouwwijze met (deels asymmetrische) dwarskap. De vlakke jaren 70 architectuur met gele baksteen en houtpanelen vormt een stijlbreuk met de gelede en gedetailleerde jaren 30 bebouwing in de rest van het buurtje. Met name de woningen in de noordwesthoek hebben zeer diepe voortuinen. De garages staan hier achter op het perceel. groen In de groenbeleving zijn de met struiken en bomen beplante bermen en de soms hogere hagen als overgang naar de privé erven bepalend. Dit groen geeft aan de laan een zeer besloten en tegelijk formeel karakter. De bosaanplant loopt op enkele percelen door. De groenbeleving wordt versterkt door de grote afstand (tot 17

28 wel 20, soms 30 m in de noordwesthoek) van de woningen tot de laan en de vaak brede zijtuinen. Deze zijtuinen zijn hier, op enkele percelen na, meer dan 5 m breed, hetgeen de doorgaans groene invulling van deze zijtuinen en doorzichten naar achteren mogelijk maakt. Op die wijze dragen de brede zijtuinen nadrukkelijk bij aan de groene uitstraling van de buurt. beheersaspecten Het beheer dient gericht te zijn op het behoud van het bestaande karakter en diversiteit van de bebouwing waarbij het behoud van de schilddaken en mansardekappen bijzondere aandacht verdient. Het behoud van de openheid tussen de woningen en daarmee het behoud van doorzichten en ruimte voor opgaande beplanting is van belang. In dat kader is het nadrukkelijk gewenst om tussen woningen en de zijdelingse perceelgrenzen minimaal 5m vrij van bebouwing te houden. Bovendien is het in dit kader tevens gewenst dat de karakteristieke vrijliggende positionering van bijgebouwen achter de woningen behouden blijft. Ook verdient het nadrukkelijk aanbeveling om de aanwezige bijzondere kapvormen te behouden. Uit bovenstaande analyse volgen voor deelgebied 4 de volgende zaken ter verwerking in de beheer regeling: Behoud van het laankarakter met bermen en het behoud van het royale karakter door: de beeldbepalende ruime afstanden tussen woningen en de zijdelingse perceelgrens en tussen woningen onderling, te behouden. Dat betekent dat een minimale afstand van woningen tot de zijdelingse perceelgrens van 5 m wordt aangehouden, behoudens daar waar de bestaande afstand kleiner is; Voor de vooroorlogse woningen langs de oost- en zuidrand geldt vervolgens consolidatie van de bestaande goot- en bouwhoogtes en het behoud van de karakteristieke situering van vrijstaande bijgebouwen achter de woning, of in ieder geval achter de achtergevel van het hoofdgebouw; Voor de overige (jaren 70) bebouwing geldt consolidatie van de bestaande beeldondersteunende situering van de bijgebouwen achterop de percelen. 18

29 Deelgebied 5 Doornveldlaan e.o. Dit deelgebied bestaat grotendeels uit een bosperceel en een kwekerij aan de Beukenlaan. Langs Doornveldlaan en Beukenlaan komt enige lintbebouwing voor. Langs de Doornveldlaan liggen achter nummer 6, aan een doodlopend pad, enkele nieuwbouwwoningen die feitelijk grenzen aan de kwekerij en het achtergebied van de woningen langs de Driebergsestraatweg. Op de hoek van de Beukenlaan en de Driebergsestraatweg is een autobedrijf gevestigd. Hier schuin tegenover is aan de Beukenlaan een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van enkele volumineuze villa s met dubbele garage in jaren dertig stijl. Ook deze villa s zullen grenzen aan eerder genoemde kwekerij. In het bosperceel treft men een enclave aan met vrijstaande woningen op flinke bospercelen aan de Schapendrift. De Schapendrift is een smalle ontsluitingsweg die het karakter heeft van een eigen weg. Passeren en rondrijden is niet mogelijk. Hierdoor heeft deze enclave de uitstraling van een gated community. In het bosperceel bevindt zich tevens een sportveld en aan de Jan Ligthartlaan is de Academie voor Haptonomie gevestigd. Doornveldlaan Doornveldlaan Doornveldlaan (notariswoning) Schapendrift Beukenlaan Beukenlaan garagebedrijf 19

30 bebouwingskarakteristiek De oorspronkelijke bebouwing langs de Doornveldlaan bestaat uit enkele villa s opgebouwd uit een tot twee bouwlagen en een kap. De bebouwing staat (met uitzondering van de tweekappers aan de eind, de nrs 8a en 8b) significant ruim op het perceel. Begin deze eeuw zijn ter plaatse van, en achter nummer 6 enkele nieuwbouwwoningen gerealiseerd o.a. van het type notariswoning. De achterliggende woningen hebben een vrij geïsoleerde ligging achter de bestaande bebouwingslijn en hebben geen referentie aan de oorspronkelijke villabebouwing. De woningbouw langs de Beukenlaan is eenvoudiger van opzet en bestaat uit een mix van woningen in één tot twee bouwlagen met een dwarskap of mansardekap. De beoogde nieuwbouw van de drie forse tweelaagse woningen aan de oostzijde van de Beukenlaan, zal qua volume en uitstraling forser ogen dan de overige bebouwing langs deze laan. De bebouwing in het bosperceel langs Schapendrift is moeilijk waarneembaar o.a. door de moeizame toegankelijkheid en de ligging in het bos. De bebouwing bestaat hier uit één tot twee bouwlagen met een kap en dateert van omstreeks de jaren zeventig van de vorige eeuw. groen Doordat de bebouwing van oorsprong zich aan de randen van het bosperceel bevindt, overheerst de sfeer van wonen in het bos. Ook de smalle wegbreedte van de Beukenlaan, Doornveldlaan en de Schapendrift draagt bij aan een informele bossfeer ter plaatse. Daar komt bij dat de wegen deels onverhard zijn. De kwekerij vormt een bijzondere overgang tussen bos en de Driebergsestraatweg. beheersaspecten De nieuwe invullingen in het gebied kunnen worden getypeerd als een optelling van incidentele ontwikkelingen. In stedenbouwkundige zin is er geen logische samenhang te bespeuren tussen nieuwe invullingen en de historische structuur van wegen, paden, bos en opener gebieden. Ook is er geen samenhang in bouwvorm en architectuur. Behoudens het eerder genoemde villaproject in jaren 30 stijl aan de Beukenlaan zijn er geen ontwikkelingen in dit gebied te verwachten. Uit bovenstaande analyse volgen voor deelgebied 5 de volgende zaken ter verwerking in de beheer regeling: Behoud van de royale plaatsing op het perceel van de vrijstaande woningen aan de noordkant van de Beukenlaan (nrs 2 t/m 6a) door een minimale afstand tussen woning en zijdelingse perceelgrens van 5m, behoudens aan die zijden waar deze afstand nu kleiner is; Behoudens voor de vrijstaande woningen aan de Schapendrift, geldt voor de overige bebouwing langs de lanen: behoud van de karakteristieke situering van vrijstaande bijgebouwen achter de woning, of in ieder geval achter de achtergevel van het hoofdgebouw; Behoud van het wonen in het bos karakter van de bebouwing in de bosverkaveling rondom de Schapendrift door de bestaande ligging en het bestaande ruimtebeslag als uitgangspunt voor de bestemmingsregeling te nemen en voorts via de bestemmingsregeling de instandhouding van de bosrestanten op de diverse percelen waarborgen. 20

31 Deelgebied 6 Sterkenburgerlaan De Sterkenburgerlaan is een van de toegangswegen naar het uit de 13 de eeuw stammende kasteel Sterkenburg aan de Langbroekerdijk. Vanaf de Driebergsestraatweg voert de weg zo n 400 meter door het bos. Iets voorbij de statige gele bosvilla aan de rechterzijde van de laan verandert de opbouw van het profiel naar een laan met aan weerszijden kleinschalige bebouwing die zich vervolgens uitstrekt over ca. 300 meter en eindigt bij het open weidegebied. Vanaf de Sterkenburgerlaan is camping Boschlust te bereiken die grenst aan dit deelgebied. Sterkenburgerlaan Sterkenburgerlaan Sterkenburgerlaan bebouwingskarakteristiek Behoudens de monumentale bosvilla nr 2 is langs de Sterkenburgerlaan vanaf de jaren 20 bebouwing gerealiseerd met een typisch dorpse uitstraling, grotendeels bestaande uit vrijstaande (middenstands-)woningen, twee onder een kappers en één enkele vier onder een kapper. Het betreft overwegend vooroorlogse woningen uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw met een eenvoudige, bescheiden opzet van één bouwlaag met een dwars- of langskap. Er is sprake van variatie in vormgeving. De lage bouwhoogte is beeldbepalend en vormt in combinatie met de vrije ligging van de bebouwing en de variatie in de bebouwing, in belangrijke mate de basis voor de karakteristieke dorpse uitstraling van deze laan. Er is sprake van relatief veel dwarskappen, vaak uitgevoerd als mansardedak. De bebouwing staat redelijk dicht op de weg (ca. 6 meter) in verhouding tot de diepte van de percelen (tot zo n 60 meter). Veel woningen zijn vergroot middels diepe aan- en uitbouwen op de begane grond. Opvallend is dat slechts in een enkel geval sprake is van een vergroting van de oorspronkelijke woningen ook over de verdiepingslaag(lagen) heen, Op de achtererven komen veel vrijstaande bijgebouwen en bedrijfsgebouwen voor. 21

32 groen De sfeer wordt bepaald door de ligging van dit woningencluster in de bosachtige omgeving. Het profiel van de Sterkenburgerlaan is wisselend van opzet en varieert van een rijstrook opgesloten door groene bermen en bosbeplanting tot een wegprofiel met rijbaan, parkeerstroken en grasbermen met berken als laanbomen. De keuze van de luchtige berk als laanboom ondersteunt het informele, dorpse karakter van de laan. beheersaspecten Het beheer dient gericht te zijn op instandhouding van de huidige karakteristiek van enerzijds een boslaan in het noordelijk deel en een ouder kleinschaliger bebouwing met een dorpskarakter in het zuidelijk deel van de laan. In dit kader is het van belang zorg te dragen voor het behouden van de dragers van dat karakter. Het gaat dan om het behouden van de bestaande afwisseling en daarmee het individuele karakter van de bebouwing. En voorts om het behoud van de lage bouwwijze, beperkte bouwvolumes en het behoud van het vrije karakter van de bebouwing. De eerste twee aspecten kunnen bereikt worden door het consolideren van de bestaande goot- en nokhoogtes; het laatste door de bestaande onbebouwde ruimte tussen woningen en de zijdelingse perceelgrenzen te consolideren en woningvergrotingen aldus achter de achtergevel te laten plaatsvinden. Verder is het van belang de typerende (vooroorlogse) positionering van de bijgebouwen achter de woningen te consolideren. Een verdere verdichting van de achtererven met bijgebouwen en bedrijfsbebouwing is niet gewenst. Op dit moment zijn, zoals hiervoor al werd aangegeven, nog niet veel woningen ook in de kaplaag aan de achterzijde uitgebreid. Gezien de overwegend bescheiden bouwvolumes van de woningen, is echter wel voorstelbaar dat zich in de nabije toekomst een wens gaat voordoen om via het doortrekken van ook de kap tot een vergroting van de inhoud van deze woningen te kunnen komen. Tegen vergroting van de inhoud van deze woningen door uitbreiding van de begane grondlaag én de kap behoeft bij de woningen die bestaan uit één bouwlaag met kap op zich geen bezwaar te bestaan mits deze uitbreiding niet leidt tot buitenproportionele bouwvolumes die het typisch kleinschalige karakter van de bebouwing in zijn essentie zouden wijzigen. Dat kan als een dergelijke uitbreiding uitgevoerd wordt in een kap haaks op de weg en deze uitbreiding beperkt blijft tot maximaal de nokhoogte van de oorspronkelijke woning, sprake is van een goothoogte die aansluit bij (en dus niet hoger is dan) de goothoogte van de oorspronkelijke woning en sprake is van een diepte van de totale woning tot maximaal 12 m. Uit bovenstaande analyse volgen voor deelgebied 6 de volgende zaken ter verwerking in de beheer regeling: Behoud van het wonen in het boskarakter van het noordelijke gedeelte van de Sterkenburgerlaan door de bestaande ligging en het bestaande ruimtebeslag als uitgangspunt voor de bestemmingsregeling te nemen. Behoud van het kleinschalige vooroorlogs bebouwings-karakter van de rest van de Strekenburgerlaan door: Consolidatie van het vrijstaande karakter van de bebouwing door consolidatie van bestaande onbebouwde ruimte tussen de hoofdbebouwing en zijdelingse perceelgrens en: In het kader van het bovenstaande tevens de beeldbepalende vrij liggende situering van vrijstaande bijgebouwen achter de woning, of in ieder geval achter de achtergevel van het hoofdgebouw consolideren; Consolidatie bestaande goot- en bouwhoogtes van bebouwing: de individuele afwisseling van de bebouwing is essentieel voor de 22

33 beleving van de individualiteit van de bebouwing. Met name de lage goothoogtes (1 bouwlaag) zijn daarbij kenmerkend voor het beeld van de Sterkenburgerlaan-bebouwing; Consolidatie van de bestaande kenmerkend bescheiden pandbreedtes, hetgeen betekent consolidatie van de bestaande hoofdmassa en situering van uit- en aanbouwmogelijkheden aan de achterzijde van de bebouwing, zodat de bestaande fijnschalige korrelgrootte van de bebouwing behouden blijft en geen sprake is van schaalvergroting; Consolidatie van kenmerkende bouwwijze mét kap, door voorschrijven van een kap in de regels; Het opnemen van een regeling die het mogelijk maakt om de éénlaagse woningen aan de achterzijde in één laag met kap achterwaarts uit te breiden tot een diepte van 12m gerekend vanaf de voorgevel en met dien verstande dat de goothoogte van die uitbreiding maximaal 3 m bedraagt; Eventuele bebouwing op de achtererven mag niet hoger zijn dan de bebouwing op de voorerven. Deelgebied 7 Boswijklaan e.o. Dit deelgebied is zeer divers voor wat betreft de bebouwing en heeft niet echt een duidelijke gestructureerde opbouw. Langs de Driebergsestraatweg treft men achtereenvolgens van oost naar west in dit deelgebied het Huis Oudeweg, de restanten van het AZC, een tuinderij/kwekerij, een garagebedrijf, een tankstation en een drukkerij. Achter deze zone liggen een school ter plaatse van het voormalig AZC (achter Huis Oudeweg) en vervolgens woningen en enkele bedrijven langs de Oude Molenweg en de westkant van de Boswijklaan. Tot slot bevindt zich aan de oostkant van de Boswijklaan, op de gronden van de vroegere buitenplaats Boschwijk, een groot seniorenhuisvestingscomplex: complex Boswijk. De 2 woningen op de kwekerij zijn georiënteerd op een verdwenen noordelijk gedeelte van de Boswijklaan. De Boswijklaan liep voorheen met een kleine kronkel naar de straatweg toe. In 1912 is de weg echter aan de noordkant naar het westen 23

34 verlegd zodat de weg nu een hoek maakt. In deze oksel ligt een groot parkeerterrein met garageboxen. Een deel van de woningen aan de Boswijklaan (westkant) en de Oude Molenweg werd aan het eind van de 19 e eeuw gebouwd als onderdeel van een woonbuurtje met eenvoudige arbeiderswoningen waarin onder andere personeel woonde dat werkte op de verscheidene buitenplaatsen in Doorn en Driebergen. Het buurtje stond bekend als het Roode dorp. In het lint aan de westkant van de Boswijklaan bevinden zich echter ook rijtjes uit de jaren 70 die in de loop der tijd in de plaats gekomen zijn van eerdere bebouwing. De lintbebouwing ter westerzijde staat in contrast met de maat en omvang van het seniorencomplex Park Boswijk aan de oostzijde van de laan. Er is geen sprake van een evenwichtige straat-opbouw, noch voor wat betreft de bebouwing, noch voor wat betreft de inrichting van de openbare ruimte. Het enorme parkeerterrein in de oksel van de Boswijklaan komt ook bevreemdend over. In feite geldt voor het gehele deelgebied dat dit een rommelige ongestructureerde uitstraling heeft. De seniorenhuisvesting in Park Boswijk kent overigens een bijzondere verkavelingswijze die bestaat uit een zestal appartementengebouwen die twee aan twee zijn geschakeld in een Y vorm waarbij de poot van de Y loodrecht op de Boswijklaan staat. Op de hoek Oude Molenweg en Boswijklaan zijn een parkeerterrein en garageboxen die behoren bij Park Boswijk. Aan de Oude Molenweg liggen o.a. enkele woningen een kantoor en een hoveniersbedrijf. Direct ten zuiden grenzend aan het deelgebied ligt aan de Boswijklaan een bedrijventerreintje met enkele bedrijven, maar ook bijvoorbeeld het kantoor van de woningbouwstichting. Het deelgebied grenst verder aan grasland. Park Boswijk Boswijklaan noordelijk deel Boswijklaan middendeel Oude Molenweg achterkant bedrijf Oude Molenweg Tankstation Driebergsestraatweg bebouwingskarakteristiek De bebouwing in dit deelgebied is zeer divers en beantwoordt niet aan het kenmerkende beeld van de landgoederenzone langs de Driebergsestraatweg dat bestaat uit statige landhuizen met daartussen lanen met lintbebouwing. De forse ingrepen met instellingsgebouwen achter Huis Oudeweg hebben hier littekens achtergelaten. De appartementengebouwen in Park Boswijk staan op een verhoogde voet waarin bergingen en garages zijn opgenomen. De gebouwen zelf hebben forse afmetingen. Zij zijn 4 lagen hoog met een terugliggende bovenste verdieping en zijn zo n 70 meter lang. Dit beeld contrasteert met de kleinschalige bebouwing in het overig deel van dit deelgebied die bestaat uit vrijstaande 24

35 woningen, tweekappers en enkele rijtjeswoningen opgebouwd uit één tot twee bouwlagen met een mansarde-, langs- of dwarskap. De woningen zijn over het algemeen eenvoudig in uitvoering en wisselend van (beeld)kwaliteit en bouwdatum. Langs de Boswijklaan is de variatie in goot- en bouwhoogte het grootst; langs de Oude Molenweg bestaat de bebouwing daarentegen geheel uit één laag met kap. Het pand Oude Molenweg 16 heeft een modern gebogen sedumdak. De percelen aan de oostzijde van de Boswijklaan zijn diep tot zeer diep. Een enkele woning (nr. 40) staat hier in een tweede lijn. De positionering van de bijgebouwen achter de woningen wat bij oudere bebouwing zo karakteristiek is, wordt ook hier bij de bebouwing aangetroffen. In het achtergebied bevinden zich enkele grote bedrijfsloodsen. De bebouwing achter het woonhuis behorend bij het tankstation bestaat uit een grote loods met lage goot. Deze bebouwing refereert aan de oude agrarische functie in dit deel van het gebied. Tot slot zijn in de noordoostelijke buitenbocht van de Boswijklaan in het begin van deze eeuw nog enkele forse tweekappers gebouwd. groen Er is niet echt sprake van een gestructureerde opzet van het groen. Het eenzijdige groene beeld van de Boswijklaan wordt vooral bepaald door de groenaanleg van Park Boswijk waarin restanten van de oorspronkelijke aanleg van het naastliggend parkgebied terug te vinden zijn. Voor het overige wordt het beeld bepaald door het zicht op de weilanden aan de noord en westzijde van het deelgebied. beheersaspecten Het beheer dient gericht te zijn op de verbetering van Huis Oudeweg en de tuinrespectievelijk bosaanleg daaromheen. Bij het in ere herstellen van dit landgoed zal de nog aanwezige bebouwing achter het hoofdgebouw niet in de structuur en opbouw passen die dit landgoed waardig is. Voor het overige deel van het deelgebied geldt dat van een heldere ruimtelijke structuur mede door de getrapte aantakking van de Boswijklaan op de Driebergsestraatweg geen sprake is. Het informele kleinschalige karakter van de Oude Molenweg is enigszins karakteristiek te noemen en kan behouden worden door het behoud van de lage bouwwijze van één laag met kap. Verder noopt de tweedelijns-positionering van nr 40 en de krappe onderlinge positionering van de woningen Boswijklaan 2 en Oude Molenweg 16 tot een strikte consolidatie van de bestaande goot- en bouwhoogtes en de bestaande footprints van de hoofdbebouwing. Tot slot is het gewenst om de karakteristieke positionering van vrijstaande bijgebouwen achter de hoofdbebouwing te consolideren: Deze positionering ondersteunt de individualiteit en het oudere lintbebouwingskarakter van de bebouwing, ondanks dat een deel van de oorspronkelijke bebouwing vervangen is. Uit bovenstaande analyse volgen voor deelgebied 7 de volgende zaken ter verwerking in de beheer regeling: Behoud van de restanten van de oorspronkelijke bebouwing langs Boswijklaan en Oude Molenweg door het behoud van het vrijstaande karakter van de bebouwing en de doorzichten door middel van de consolidatie van de bestaande onbebouwde ruimte tussen woning en zijdelingse perceelgrens en behoud van de karakteristieke positionering van vrijstaande bijgebouwen achter de woning, of in ieder geval achter de achtergevel van het hoofdgebouw; 25

36 Voorts voor de Oude Molenweg consolidatie van het kleinschalige bebouwingsbeeld door consolidatie van de kenmerkende dorpse bouwwijze van één laag mét kap. Voor het appartementengebouw van Park Boswijk geldt consolidatie van de bestaande footprints en de bestaande goot- en bouwhoogte als uitgangspunt. 26

37 Woongebied Doorn West Bijlage 2 Milieuadvies woongebied Doorn bijlage toelichting ontwerp beheersverordening 35

38 Integraal milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn Gemeente Utrechtse Heuvelrug Omgevingsdienst Regio Utrecht September 2013 UHR1310.A204 opgesteld door beoordeeld door M. Scholten D. Storm akkoord ve 9.0

39 Integraal milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Bedrijven en milieuzonering Bodem Geluid Luchtkwaliteit Externe veiligheid Duurzaamheid Gebiedsgericht Milieubeleid BIJLAGEN BIJLAGE 1. BIJLAGE 2. BIJLAGE 3. BIJLAGE 4. BIJLAGE 5. BIJLAGE 6. Bedrijvenlijst woongebied Doorn Overzicht bodemonderzoeken en tanks Wbb-locaties, Hbb-locaties en slootdempingen Klassen van de regionale bodemkwaliteitskaart Infiltratie en kwel Milieukwaliteitsprofielen - gebiedstypen 2

40 Integraal milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1. Inleiding In dit rapport wordt een integraal milieuadvies gegeven dat gebruikt kan worden voor het opstellen van de milieuparagraaf voor de beheersverordening Woongebied Doorn. Voorliggend milieuadvies is het resultaat van een door de Omgevingsdienst regio Utrecht uitgevoerde inventarisatie. De beleidsvelden ruimtelijke ordening en milieu groeien steeds meer naar elkaar toe. De reden hiervoor is het realiseren van een zo optimaal mogelijke leefomgevingskwaliteit om zodoende een goede gezondheid van de inwoners te garanderen en welzijn te optimaliseren. De belangrijkste kaders hiervoor zijn vastgelegd in de nationale wetgeving en het provinciale en gemeentelijke beleid. De kwaliteit van het milieu is een belangrijke randvoorwaarde bij het ontwikkelen en toekennen van functies in deze beheersverordening. Vanuit het beginsel van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de milieukwaliteit vereist. Via onderzoek is de milieukwaliteit voor dit bestemmingsplan inzichtelijk gemaakt en is beoordeeld of er wordt voldaan aan de milieuwetgeving en het gemeentelijke beleid. De relevante milieu- en omgevingsthema s die in dit advies worden behandeld zijn: bedrijven- en milieuzonering, bodem, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en duurzaamheid. Daarnaast wordt in een afzonderlijke paragraaf aandacht besteed aan het gebiedsgerichte beleid. In een apart bijlagenrapport zijn de bijlagen met daarin kaarten en tabellen opgenomen. Begrenzing plangebied Het plangebied omvat twee deelgebieden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het gaat om de kernen van Doorn. De plangrenzen zijn weergegeven in figuur 1. Figuur 1: Overzichtskaart plangebied Woongebied Doorn 3

41 Integraal milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 2. Bedrijven en milieuzonering Een goede ruimtelijke ordening beoogt het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten en milieugevoelige functies worden hinder en gevaar voorkomen (goed woon- en leefklimaat) en wordt het bedrijven mogelijk gemaakt zich binnen aanvaardbare voorwaarden te vestigen. Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt getoetst conform de VNG handreiking Bedrijven en milieuzonering (editie 2009), de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet geurhinder. Bedrijven en milieuzonering wordt toegepast om te beoordelen of nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen op een locatie. In de ruimtelijke ordening is dit belangrijk, omdat met het aangeven van een maximale categorie bedrijven binnen een bedrijfsbestemming gestuurd kan worden op de vestiging van nieuwe bedrijven. De milieucategorieën zijn afkomstig uit de tabellen (SBI) van de VNG Handreiking. De categorieën bij bedrijven komen tot stand doordat van een activiteit de grootste afstand van milieuhinder (geluid, gevaar etc) wordt genomen in de tabel. Dit hoeft niet overeen te komen met de werkelijke situatie, het gaat om richtwaarden. In de praktijk betekent dit dat voor bestaande bedrijven in een conserverend bestemmingsplan of beheersverordening gekeken moet worden naar de locatie waar een bedrijf gevestigd is en te bepalen op basis van de nabijheid van woningen en de infrastructuur welke bedrijven in welke maximale milieucategorie toegestaan moeten worden. Situatie Woongebied Doorn Voor het plangebied is in september 2013 met behulp van de bij de Omgevingsdienst bekende gegevens een bedrijveninventarisatie uitgevoerd in het veld. De bedrijven inventarisatie geeft inzicht welke functies of activiteiten anders dan wonen in de kern voorkomen. Bij de inventarisatie is de naam van de functie genoteerd en een inschatting gegeven van de milieucategorie waar de activiteit onder gebracht kan worden (zie overzicht bijlage 1 inventarisatie woongebied Doorn). Uit de inventarisatie blijkt dat naast bedrijven ook onder andere horeca en onderwijs op de lijst voorkomen. Niet al deze functies hoeven een bedrijfsbestemming te krijgen. Bij de keuze voor een bedrijfsbestemming is het mogelijk om het bedrijf specifiek te bestemmen, alleen het bedrijf is mogelijk op de locatie, of om een milieucategorie op te nemen waarbinnen in het plan aangegeven bedrijven (lijst van bedrijfsactiviteiten) zich mogen vestigen. In hoofdlijnen zijn de te nemen stappen als volgt: 1. Welke locaties krijgen een bedrijfsbestemming en welke niet? 2. De vraag die beantwoord moet worden voor die locaties die een bedrijfsbestemming krijgen is, wil de gemeente dat deze mogelijkheid krijgen dat deze door andere bedrijfsfuncties worden ingevuld of is slechts het bestaande bedrijf passend? Als vestiging door een ander bedrijf mogelijk moet zijn is het van belang aan te geven, welke bedrijven dit zijn. Dit laatste is namelijk van belang voor de ruimte die de beheersverordening moet geven aan de bestemming en de eventueel op te stellen lijst van bedrijfsactiviteiten. De Omgevingsdienst zal de gemeente adviseren bij de te maken keuzes. De kolom uit de inventarisatie waarin de milieucategorie is aangegeven is géén voorstel van de Omgevingsdienst voor het opnemen van een bedrijfsbestemming en bijbehorende milieucategorie in de op te stellen beheersverordening. Bedrijven en milieuzonering kent in de milieukwaliteitprofielen de ambitie dat de geluidwaarde van bedrijven maximaal 45 db(a) mag zijn op de gevel van het meest nabij gelegen geluidsgevoelige object. Door op bovenstaande stappen te doorlopen en goed te kijken welke bedrijfsvestiging op bestaande bedrijfslocaties planologisch mogelijk gemaakt worden is het mogelijk om overlast situaties te voorkomen en de ambitie kwaliteit te benaderen of zelfs te behalen. 4

42 Integraal milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 3. Bodem Voor het thema bodem wordt onderscheid gemaakt in de fysische en de chemische bodemkwaliteit. De fysische bodemkwaliteit heeft betrekking op de opbouw en samenstelling van de bodem. Hierbij valt te denken aan draagkracht en in de bodem aanwezige voorwerpen, zoals archeologische vondsten. Op de fysische bodemkwaliteit wordt in dit advies niet nader ingegaan. Dit advies gaat in op de chemische bodemkwaliteit, waarbij mogelijke verontreinigingen centraal staan. Wettelijk kader Voor bodem is de Wet bodembescherming van kracht. Deze bevat artikelen ter voorkoming van en de omgang met bodemverontreiniging. In de Circulaire Bodemsanering 2009 zijn interventiewaarden en streefwaarden/achtergrondwaarden vastgelegd voor de diverse verontreinigende stoffen. De streefwaarde/achtergrondwaarde geeft het kwaliteitsniveau aan waarbij een verwaarloosbaar risico bestaat. De interventiewaarde geeft aan dat er sprake is van een ernstige of dreigende vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) bevat voorschriften die dienen voor uitvoering van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro). Op grond van de Bro, artikel 3.1.6, verricht de gemeente bij de voorbereiding van een (bestemmings)plan onderzoek naar de uitvoerbaarheid. Bij functiewijzigingen moeten risico s van bodemverontreiniging worden onderzocht. Dit is echter binnen het kader van een beheersverordening niet van toepassing. Om te voorkomen dat woningen op verontreinigde grond worden gebouwd, stelt de Woningwet de verplichting dat de aanvrager van een omgevingsvergunning (bouwen) een verkennend bodemonderzoek laat uitvoeren. Hierbij zal de aanvrager, in het kader van de Bouwverordening, moeten aantonen dat de bodem geschikt is (of geschikt is gemaakt) voor het beoogde doel. Om te bepalen of de bodem geschikt is en niet verontreinigd, dient voor goedkeuring van het bouwplan een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 beschikbaar te zijn. Voorwaarde is dat het onderzoek niet ouder is dan 5 jaar. Als er sprake is van een potentieel geval van ernstige bodemverontreiniging dan treedt een omgevingsvergunning pas in werking nadat de provincie heeft ingestemd met de wijze van uitvoeren van de bodemsanering of totdat nader onderzoek heeft uitgewezen dat er géén sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Bodemverontreinigingssituatie Bij de Omgevingsdienst zijn meerdere bodemonderzoeken bekend. Op de kaart in bijlage 1 zijn de locaties van de bodemonderzoeken weergegeven. Een Wbb-locatie (Wet bodembescherming) is een locatie waar (vermoedelijk) sprake is, of was, van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De provincie Utrecht is in dergelijke gevallen bevoegd gezag. In het plangebied komen enkele Wbb-locaties voor. Op de kaart in bijlage 2 zijn deze Wbblocaties weergegeven. Bodemkwaliteitskaart Naar verwachting stelt de gemeente Utrechtse Heuvelrug in 2013 de Regionale bodemkwaliteitskaart en bijbehorende Nota bodembeheer voor haar grondgebied vast. De bovengrond (tot 0,5 meter diepte) in het westelijke deel van het woongebied Doorn valt volgens de Regionale bodemkwaliteitskaart onder de klasse Landbouw/natuur. Het oostelijk deel van het woongebied Doorn valt deels onder de klasse Landbouw/natuur, deels onder de klasse wonen (met gebiedsspecifiek beleid PCB s). Dit betekent dat vrijkomende bovengrond ter plaatse van de klasse wonen toepasbaar is binnen de Regionale bodemkwaliteitskaart op locaties met kwaliteitsklasse wonen (met gebiedsspecifiek beleid PCB s) of industrie. Vrijkomende bovengrond uit de klasse Landbouw/natuur kan worden toegepast 5

43 Integraal milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug op alle locaties binnen de Regionale bodemkwaliteitskaart. Voor het toepassen van grond binnen het plangebied geldt dat de aan te brengen grond minimaal moet voldoen aan de vastgestelde bodemkwaliteitsklassen van de ontvangende grond. Op de kaart in bijlage 4 zijn de klassen van de Regionale bodemkwaliteitskaart voor de plangebieden weergegeven. Ondergrondse brandstoftanks In het verleden zijn ondergrondse tanks gebruikt ten behoeve van de verwarming van de woningen middels opslag van huisbrandolie of andere brandstoffen. Op de kaart in bijlage 2 zijn de locaties weergegeven waarvan informatie beschikbaar is over ondergrondse tanks. Historisch bodembestand (HBB) De provincie Utrecht heeft in 2004 door ReGister historisch onderzoek uit laten voeren naar verdachte activiteiten zoals (voormalige) bedrijfsactiviteiten en ondergrondse brandstoftanks. Het onderzoek is op 14 april 2004 afgerond en heeft een digitaal bestand opgeleverd. Aan elke locatie met één of meerdere verdachte activiteiten is een dominante NSX -score gekoppeld. Een NSX-score wordt bepaald aan de hand van een UBI -code. De dominante NSX-score (hoogste score) wordt bepaald aan de hand van de dominante UBI-code (meest verdachte activiteit). 1. NSX < 100 Betreft veelal kleinschalige activiteiten die niet hebben kunnen leiden tot een ernstige bodemverontreiniging. 2. NSX > 100 Activiteiten die op basis van de omvang van de bron een mogelijk ernstige bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. 3. NSX > 300 Potentieel ernstige bodemverontreiniging, waarbij vanwege de bron spoedeisendheid is te verwachten. In het plangebied HBB-locaties voor in alle drie de NSX-klassen. Alle HBB-locaties zijn weergegeven op de kaart in bijlage 3. Gedempte sloten In 2004 is in opdracht van de provincie Utrecht door ReGister/DHV een inventarisatie gemaakt van gedempte sloten en stortplaatsen/ophogingen. Uit deze inventarisatie blijkt dat in het plangebied meerdere gedempte sloten aanwezig zijn. De ligging van deze slootdempingen is weergegeven op de kaart in bijlage 3. De kwaliteit van het dempingsmateriaal is bij de Omgevingsdienst niet bekend. Blindgangers Bij de Omgevingsdienst is geen informatie bekend over bomkraters voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Infiltratie/kwel In het plangebied is sprake van infiltratie, in het westelijk deel 0,5-1 mm/dag, in het oostelijk deel 0,5-1 of > 1 mm/dag (zie bijlage 5). Conclusie en aanbeveling Bij (her)ontwikkelingen binnen het gehele bestemmingsplangebied moet rekening worden gehouden met de hierboven beschreven bronnen van bodemverontreiniging. Van de Wbb-locaties is bekend dat hier een (potentiële) bodemverontreiniging aanwezig is. Voor de overige locaties is op basis van de bouwverordening het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 verplicht. In enkele gevallen wordt een vrijstelling verleend, deze uitzonderingen staan beschreven in de bouwverordening. Het bodemonderzoek dient beschikbaar te zijn voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden en mag niet ouder zijn dan 5 jaar. Voor de meest recente stand van zaken met betrekking tot bodemkwaliteit in het gehele plangebied wordt verwezen naar (het bodeminformatiesysteem van) de Omgevingsdienst. 6

44 Integraal milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 4. Geluid Deze paragraaf beschrijft welke aspecten uit de Wet geluidhinder relevant zijn voor het plangebied. Ter inventarisatie is de geluidssituatie vanwege wegverkeer binnen het plangebied in beeld gebracht. Tevens is onderzocht of binnen of nabij het plangebied een door de provincie vastgesteld stiltegebied aanwezig is. Wettelijk kader In de Wgh zijn geluidsgevoelige bestemmingen benoemd. Dit zijn (samengevat) woningen, scholen en diverse gezondheidszorggebouwen. Daarnaast omschrijft de Wgh zones langs wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen. Artikel 76 en 76a van de Wet geluidhinder (Wgh) legt een koppeling met de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit betekent dat een ruimtelijke ontwikkeling met nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen in een plangebied binnen een geluidszone van een weg, moet voldoen aan de voorwaarden uit de Wgh. Als nadere invulling van deze voorwaarden is een gemeentelijke beleidsregel hogere waarden Wgh van kracht. Als een nieuwe ontwikkeling binnen een geluidszone ligt moet een initiatiefnemer akoestisch onderzoek doen naar het geluidsniveau (geluidsbelasting) bij (nieuwe) geluidsgevoelige bestemmingen. Binnen geluidszones gelden voorkeurswaarden voor de geluidsbelasting vanwege afzonderlijke wegen. Als een voorkeurswaarde wordt overschreden dan moet een initiatiefnemer onderzoeken of geluidsreducerende maatregelen getroffen kunnen worden aan de bron of in de overdracht om aan de voorkeurswaarde te kunnen voldoen. Als hieruit blijkt dat niet aan de voorkeurswaarde kan worden voldaan dan kan het college van B&W ontheffing verlenen van de voorkeurswaarde. Hierbij geldt een maximale ontheffingswaarde, die afhankelijk is van de specifieke situatie. Op 1 juli 2012 zijn door een wetswijziging van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds (gpp s) voor hoofdspoorwegen (en ook voor rijkswegen) van kracht geworden. Gpp s stellen een grens voor de toelaatbare hoeveelheid geluid op zogenaamde referentiepunten. De gpp s zijn opgenomen in het zogenaamde geluidregister. Vanwege het feit dat de beheersverordening geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, is in dit geval geen sprake van toetsing aan de Wgh of gpp's. Goede ruimtelijke ordening Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur hebben volgens de Wgh geen geluidszone. Toch kan de geluidsbelasting van dergelijke wegen hoger zijn dan de voorkeurswaarde. Bekend is dat al vanaf een intensiteit van motorvoertuigen per etmaal bij asfalt/stille klinkers of 600 motorvoertuigen per etmaal bij klinkers de voorkeurswaarde kan worden overschreden. Daarom moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening de bijdrage van deze wegen altijd worden beoordeeld. Gemeentelijke beleidsregel hogere waarden Wgh De gemeente draagt zorg voor een zo goed mogelijke akoestische kwaliteit van de leefomgeving in situaties waar geluidsniveaus boven de wettelijke voorkeurswaarden niet kunnen worden voorkomen. Daarom heeft het college van B&W de beleidsregel hogere waarden Wgh in 2009 vastgesteld. In deze beleidsregel zijn randvoorwaarden genoemd voor het toestaan van hogere geluidsbelastingen dan de voorkeurswaarde. De gemeentelijke voorwaarden zijn geformuleerd als eis of als inspanningsverplichting 1 ; zo geldt als eis dat er per woning minimaal één geluidluwe gevel aanwezig moet zijn. 1 inspanningsverplichting: indien niet aan de voorwaarde kan worden voldaan dient de initiatiefnemer te motiveren waarom dit niet kan of waarom voor een alternatieve oplossing is gekozen 7

45 Integraal milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Milieubeleidsplan Natuurlijk Duurzaam De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een milieubeleidsplan met kwaliteitsprofielen vastgesteld. De relevante profielen met de bijbehorende ambities voor geluid zijn weergegeven in bijlage 6. Situatie plangebied In of nabij het plangebied is geen spoorweg of gezoneerd industrieterrein aanwezig. Voor het plangebied is alleen binnen het kader van de Wgh het geluid van wegverkeer van belang. Binnen een beheersverordening worden echter geen nieuwe ontwikkelingen toegestaan. Strikt genomen treedt de Wgh dan niet in werking. Soms wordt binnen een beheersverordening gezocht wordt naar mogelijkheden (besluitvlakken) om ontwikkelingen mogelijk te maken. Als deze besluitvlakken later kunnen worden ingevuld met geluidsgevoelige bestemmingen dan kan daar de situatie ontstaan dat betreffende ontwikkeling, ondanks een hoge geluidsbelasting, niet nader akoestisch onderzocht hoeft te worden en er geen geluidsreducerende maatregelen afgedwongen kunnen worden. Dit is ongewenst en gaat in tegen het principe van een goede ruimtelijke ordening. Als de gemeente deze insteek overweegt dan adviseert de Omgevingsdienst te overwegen om de planvorm van de beheersverordening los te laten. Indien de gemeente toch voor de beheersverordening kiest, adviseert de Omgevingsdienst om voor genoemde lokaties nader onderzoek uit te voeren en voor de betreffende (nader te ontwikkelen) besluitvlakken aanvullende planregels op te stellen. Geluidskaart Door indicatieve berekeningen is ter inventarisatie de geluidsbelasting in het plangebied in beeld gebracht. In analogie met de Wet geluidhinder is uitgegaan van toekomstige verkeersgegevens (peiljaar 2025). In figuur 2 zijn de geluidscontouren ten gevolge van het wegverkeer weergegeven. De waarden zijn inclusief de aftrek voor het stiller worden van het wegverkeer, conform artikel 110g. 8

46 Integraal milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Figuur 2 geluid contourenkaart wegverkeer (incl. art. 110 Wgh) Uit figuur 2 blijkt dat de voorkeurswaarde (48 db) voor wegverkeer nabij de Driebergsestraatweg wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde is afhankelijk of een geluidsgevoelige bestemming in de bebouwde kom (63 db) ligt of buiten de bebouwde kom (53 db). Provinciale stiltegebieden De provincie heeft in december 2012 de Provinciale milieuverordening Utrecht 2013 (PMV2013) vastgesteld. Hierin zijn stiltegebieden opgenomen en benoemd als provinciaal belang en kan daardoor invloed hebben op het gebruik van bevoegdheden binnen de Wet ruimtelijke ordening, Algemene plaatselijke verordening, Wegenverkeerswet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Activiteitenbesluit. Nabij het plangebied is het stiltegebied Beverweerd/Rijsenburg gelegen. Deze is in lichtrood gearceerd weergegeven in figuur 3. 9

47 Integraal milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Figuur 3: Stiltegebied Beverweerd/Rijsenburg nabij plangebied Voor stiltegebieden gelden bijzondere regels, waaronder een richtwaarde van 35 db(a) (etmaalgemiddelde) voor een toename door nieuwe ontwikkelingen. Indien er nieuwe ontwikkelingen of plannen zijn in of nabij een stiltegebied, moet worden onderzocht of kan worden voldaan aan de richtwaarde. De doorwerking van de richtwaarden in eerdergenoemde wettelijke kaders is opgenomen in artikel 27 van de PMV2013. Een overschrijding van de richtwaarde heeft gevolgen voor de ontwikkeling of het plan en er zal overleg gevoerd moeten worden met de provincie Utrecht. Conclusie Voor het opstellen van de beheersverordening Woongebied Doorn hoeft geen toetsing aan de Wet geluidhinder plaats te vinden, omdat in een beheersverordening geen nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt. Wel is voor het plangebied woongebied Doorn de geluidssituatie in beeld gebracht. De geluidscontourenkaarten laten zien waar in het plangebied de voorkeurswaarde wordt overschreden. De Omgevingsdienst adviseert om de geluidskaarten en de ligging van de stiltegebieden in de beheersverordening op te nemen. 10

48 Integraal milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 5. Luchtkwaliteit Tussen de luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening is een koppeling gelegd. Zo dienen ruimtelijke plannen te worden getoetst aan de in de Wet milieubeheer opgenomen richtwaarden en grenswaarden voor een aantal luchtvervuilende stoffen. Wettelijk kader Voor luchtkwaliteit zijn de luchtkwaliteitseisen (hoofdstuk 5.2) van de Wet milieubeheer van kracht. Hierin is vastgelegd dat onder meer ruimtelijke ontwikkelingen dienen te worden getoetst aan de in de wet opgenomen grenswaarden en richtwaarden. Deze Wet is nader uitgewerkt in Besluiten en Regelingen, waarvan het Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen(nibm), het Besluit gevoelige bestemmingen en de Regeling beoordeling de belangrijkste zijn. Daarnaast is ook het beginsel van een goede en duurzame ruimtelijke ordening van belang. Grenswaarden In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn de richtwaarden en de grenswaarden opgenomen voor een aantal luchtvervuilende stoffen. De belangrijkste zijn de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel. Grenswaarden Stof Type norm Van kracht vanaf Concentratie ( g/m 3 ) Max. overschrijdingen per jaar Stikstofdioxide Jaargemiddelde Uurgemiddelde Fijn stof Jaargemiddelde uursgemiddelde Tabel 1: Grenswaarden stikstofdioxide en fijn stof van bijlage 2 Wet milieubeheer De concentraties van de overige stoffen benaderen de grenswaarden en richtwaarden in Nederland niet. Er hoeft daarom niet te worden getoetst aan deze richtwaarden en grenswaarden, ze zijn dus niet opgenomen in de bovenstaande tabel. Niet in betekenende mate (nibm) Alleen projecten die in betekenende mate bijdragen aan de concentraties luchtvervuiling worden getoetst aan de grenswaarden. Er dient te worden onderzocht of een project in betekenende mate van invloed is op de luchtkwaliteit. Het Besluit nibm bepaalt dat een ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie luchtvervuiling als deze minder dan 3% van de grenswaarde, ofwel 1,2 microgram per m 3. De Regeling nibm is hier een nadere uitwerking van. Hierin is bepaald dat woningbouwprojecten tot woningen met één ontsluitingsweg en kantoren tot m 2 zijn vrijgesteld van toetsing aan de wettelijke grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof. Besluit gevoelige bestemmingen Kinderen, ouderen en zieken zijn gevoeliger voor luchtvervuiling en worden daarom extra beschermd. Op basis van het Besluit gevoelige bestemmingen gelden voor gevoelige bestemmingen nabij wegen zwaardere beperkingen. Zo mogen binnen 300 meter van rijkswegen en 50 meter vanaf provinciale wegen geen bestemmingen voor langdurig verblijf als kinderdagverblijven, scholen of verzorgingstehuizen worden gebouwd, als de wettelijke grenswaarden (dreigen te) worden overschreden. Het Besluit verplicht overheden om onderzoek uit te voeren naar de concentraties stikstofdioxide en fijn stof. Voor gemeentelijke wegen geldt een zwaardere motiveringsplicht. Goede ruimtelijke ordening Plannen dienen te voldoen aan het beginsel van een goede ruimtelijke ordening. Een goede luchtkwaliteit is een van de af te wegen belangen, ofwel de luchtkwaliteit dient geschikt te zijn voor de beoogde functie. Inzicht in de luchtkwaliteitsituatie is daarom van belang. 11

49 Integraal milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeentelijk beleid Conform het milieubeleidsplan van de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt het gebied ingedeeld in het betreffende milieukwaliteitprofiel, zie bijlage 6. Situatie plangebied De Omgevingsdienst heeft de concentraties stikstofdioxide en fijn stof berekent met de rekenmodule Stacks+ van KEMA, als onderdeel van het rekenmodel GeoMilieu De hieruit voortgekomen concentraties voor 2012 zijn grafisch weergegeven in de figuren 4 en 5. Voor de daaropvolgende jaren zijn de luchtkwaliteitskaarten niet weergeven, omdat op basis van de huidige inzichten de concentraties stikstofdioxide en fijn stof, ondanks de verkeerstoename, aanmerkelijk lager zijn. De reden hiervan is het bronbeleid van de Europese en nationale overheid en het schoner worden van het wegverkeer. Figuur 4: Concentraties stikstofdioxide in 2012 in en nabij het plangebied 12

50 Integraal milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Figuur 5: Concentraties fijn stof in 2012 in en nabij het plangebied Uit de figuren 4 en 5 is af te leiden dat de huidige concentraties stikstofdioxide en fijn stof de wettelijk toegestane jaargemiddelde grenswaarde van 40 microgram per m 3 niet benaderen. Naast een jaargemiddelde grenswaarde voor fijn stof is er ook een daggemiddelde grenswaarde van 50 microgram per m 3 van kracht, die per jaar 35 keer mag worden overschreden. Uit statistische vergelijkingen van TNO en het RIVM blijkt dat deze grenswaarde bij een concentratie van 31,3 microgram per m 3 vaker dan 35 keer wordt overschreden. Aangezien de concentraties fijn stof in het plangebied microgram per m 3 bedragen, wordt ook aan deze daggemiddelde grenswaarde voldaan. De uurgemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide wordt vanaf concentraties boven de 60 microgram per m 3 overschreden. De concentraties in het plangebied bedragen 20 tot 26 microgram per m 3, wat betekent dat ook aan de uurgemiddelde grenswaarde wordt voldaan. In het plangebied zelf worden er geen grenswaarden overschreden. Hiermee wordt voldaan aan het beginsel van een goede ruimtelijke ordening, ofwel op basis van de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is het gebied geschikt voor de beoogde functie. Conclusie Uit het voorgaande blijkt dat de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof in het bestemmingsplangebied niet worden overschreden. Dit betekent dat er wordt voldaan aan de wetgeving voor luchtkwaliteit en het beginsel van een goede ruimtelijke ordening. 13

51 Integraal milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 6. Externe veiligheid Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen lopen als gevolg van aanwezigheid in de directe omgeving van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden bewaard en/of bewerkt, transportroutes waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd en ondergrondse buisleidingen. De aan deze activiteiten verbonden risico s moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven. Het wettelijk kader voor risicobedrijven is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (REVI). Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is het wettelijke kader vastgelegd in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de onderliggende regelgeving. De wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt volgens verwachting medio 2012 herzien in samenhang met het vaststellen van het zogenaamde Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het beleid voor ondergrondse buisleidingen is vastgelegd in het Besluit Externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Bij de beoordeling van de externe veiligheidssituatie zijn twee begrippen van belang: Het plaatsgebonden risico (PR) richt zich als maat voor het risico vanwege activiteiten met gevaarlijke stoffen vooral op de basisveiligheid voor personen in de omgeving van die activiteiten. Aan het PR is een wettelijke grenswaarde verbonden die niet mag worden overschreden. Het PR wordt vertaald als een risicocontour rondom een risicovolle activiteit, waarbinnen geen kwetsbare objecten (bijv. woningen) mogen liggen. Het groepsrisico (GR) is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Rondom een risicobron wordt een invloedsgebied gedefinieerd, waarbinnen grenzen worden gesteld aan het maximaal aanvaardbare aantal personen, de z.g. oriënterende waarde (OW). Dit is een richtwaarde, waarvan het bevoegd gezag, mits afdoende gemotiveerd, kan afwijken. Deze verantwoordingsplicht geldt voor elke toename van het GR, ook als de OW niet wordt overschreden. Beleidskader elektromagnetische straling Voor hoogspanningslijnen is het beleidskader beschreven in het Advies met betrekking tot hoogspanningslijnen (Min. VROM d.d. 5 oktober 2005). Hierin adviseert de Staatssecretaris van VROM het in acht nemen van een veiligheidszone, waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla. Voor zendmasten (omroep/gsm/umts) zijn in de EU-publicatie 1999/519/EG blootstellingslimieten aanbevolen voor personen die permanent in de nabijheid van zendmasten verblijven. Nederland heeft deze aanbeveling overgenomen en opgenomen in de Telecommunicatiewet. Gemeentelijk beleid De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het hiervoor genoemde provinciale beleidskader naar gemeentelijk niveau vertaald in haar Milieubeleidsplan. Beschrijving risicosituatie Onderstaande uitsnede van de professionele Risicokaart toont de omgeving van het plangebied. 14

52 Integraal milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug aardgasleiding Risicobedrijven Er zijn binnen of in de naaste omgeving van de plangebieden geen risicovolle inrichtingen aanwezig waarvan de risicocontouren de plangebieden kunnen beïnvloeden. Transport van gevaarlijke stoffen Er zijn binnen of in de naaste omgeving van de plangebieden geen op grond van het raadsbesluit routering gevaarlijke stoffen aangewezen routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor zover daarvan sprake kan zijn kan dergelijk vervoer slechts plaatsvinden als daarvoor een vervoersontheffing is verleend. De frequentie daarvan is zodanig beperkt, dat er geen risico-effecten zijn die buiten de rijweg reiken. Daarnaast is sprake van vervoer van gevaarlijke stoffen, die niet onder de regelgeving van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen vallen. Dit betreft in hoofdzaak bevoorradingstransporten (benzine, diesel) ten behoeve van tankstations binnen de plangebieden of transitvervoer naar tankstations buiten de plangebieden. Ook dit vervoer levert voor een beoordeling van de risicosituatie geen meetbare bijdrage. Het vervoer van gevaarlijke stoffen vormt dus geen belemmering voor de plangebieden. Buisleidingen Ten westen van het westelijke plandeelgebied ligt een hogedruk-aardgasleiding. Langs het leidingdeel ter hoogte van het plangebied geldt geen contour voor het plaatsgebonden risico. Volgens een in juli 2011 door de Omgevingsdienst uitgevoerde risicoanalyse ten behoeve van het bestemmingsplan Buitengebied Doorn is het berekende groepsrisico ter hoogte van het plangebied ruimschoots lager dan 10% van de oriëntatiewaarde. De leiding vormt daarom geen belemmering voor het plangebied. Hoogspanningslijnen Er zijn in de omgeving geen hoogspanningslijnen aanwezig waarvan de indicatieve veiligheidszones de plangebieden kunnen beïnvloeden. Zendmasten Uit de gegevens op de website blijkt dat de in (de omgeving van) de plangebieden aanwezige zendmasten geen overschrijdingen veroorzaken van de geldende blootstellingslimieten voor elektrische en magnetische veldsterkten. Onderstaande kaartuitsnede van het Antenneregister toont de ligging van de aanwezige zendmasten. 15

53 Integraal milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Conclusie De aspecten externe veiligheid en elektromagnetische straling vormen geen belemmering voor de plangebieden van de beheersverordening Woongebied Doorn. Er zijn voor deze aspecten ook geen nadere onderzoeken vereist. 16

54 Integraal milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 7. Duurzaamheid De Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast zijn wettelijke eisen voor duurzaamheid opgenomen in het Bouwbesluit. Deze eisen worden in deze paragraaf eerst genoemd, daarna wordt het gemeentelijk beleid weergegeven. Wettelijk kader duurzaamheid, april 2013 De wettelijke eisen aan nieuwbouw van woningen staan in het bouwbesluit. De volgende eisen worden gesteld bij nieuwbouw en/of verbouwingen:. 1. Een minimale isolatiewaarde van Rc=3,5 voor dichte uitwendige scheidingsconstructies; 2. Een maximale U-waarde van 1,65 voor ramen (glas en kozijn) en deuren; 3. Een minimale EPC waarde afhankelijk van het type gebouw. De EPC dient berekent te worden middels de EPG methodiek. 4. Milieuprestatie Gebouw (MPG) Milieuprestatie Gebouw (MPG): In 2013 geldt vanuit het Bouwbesluit de verplichting om bij de aanvraag omgevingsvergunning Bouwen een berekening aan te leveren van de Milieuprestatie van een gebouw. De verplichting geldt voor alle woningen, woongebouwen en kantoorgebouwen met nevenfuncties groter dan 100 m 2. Gemeentelijk beleid De Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft haar duurzaam bouwen beleid verwoord in het milieubeleidsplan Natuurlijk Duurzaam. Voor nieuwbouw streeft de gemeente een 25% scherpere EPC na dan wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld op dit moment is de EPC-eis voor woningen 0,6 en streeft de gemeente dus naar een EPC = 0,45. Daarnaast wordt gestreefd naar een minimale gemiddelde GPR Gebouw score van 7 en voor kansrijke projecten een GPR van 8,0. Duurzaam inkopen De overheid koopt per jaar voor bijna 60 miljard euro in en heeft daarmee een belangrijke invloed op het milieu en sociale aspecten hier en in andere landen. Bewust en gericht duurzaam inkopen vormt een krachtig instrument om belangrijke duurzaamheiddoelstellingen te bereiken. De rijksoverheid heeft in overleg met marktpartijen en andere overheden (VNG), diverse duurzaamheidcriteria opgesteld. Deze zijn per type project te vinden op Voor gemeenten waaronder Utrechtse Heuvelrug geldt de verplichting om in 2015 voor 100% duurzaam in te kopen. Vanaf 2010 willen de gemeenten al voor 75% duurzaam inkopen. Praktisch betekent dit dat voor alle opdrachten en projecten van overheid nu al voor minimaal 75% dienen te voldoen aan de minimale eisen zoals ze zijn te vinden in de criteriadocumenten op De verplichting voor Duurzaam Iinkopen geldt ieder geval voor alle Grond-, Weg- en Waterbouw (infrastructurele werken) waarbij de gemeente betrokken is. 17

55 Integraal milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Aanbod gemeente Om duurzaam bouwen en de ambities van de gemeente te ondersteunen, biedt de gemeente aan bouwpartijen: 1) Gebruik software GPR-gebouw 2) Vrijblijvend gesprek met een energie-expert van de gemeente GPR Gebouw Het instrument GPR Gebouw vertaalt concrete maatregelen in een prestatiescore voor duurzaam bouwen. Het is een hulpmiddel om duurzaamheidambities van tevoren te bepalen. Om een bepaalde GPR Gebouw score te bereiken zijn er veel verschillende mogelijkheden die zelf te bepalen zijn door de bouwende partij. Scores variëren van 0 t/m 10, een score van 6 staat gelijk aan het Bouwbesluitniveau (uitgezonderd thema energie voor nieuwbouw woningen waarvoor een 7 gelijk is aan bouwbesluit). GPR Gebouw is opgebouwd uit vijf verschillende thema s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde (GPR Gebouw versie 4.2). Gebruik software GPR gebouw Het gebruik van GPR wordt gratis door de gemeente beschikbaar gesteld. Hiermee kan een initiatiefnemer inzicht krijgen in de kansen voor duurzaamheid. Voor een licentie kan de initiatiefnemer contact opnemen met de heer Erwin Mikkers van de Omgevingsdienst regio Utrecht via of Er wordt dan vrijblijvend een paswoord en gebruikersnaam toegestuurd. Met een licentie kan de initiatiefnemer, architect of ontwikkelaar gebruik maken van het computerprogramma GPR gebouw (www.gprgebouw.nl) en hiermee kijken in hoeverre maatregelen voor het gebouw een invulling geven aan duurzaamheid. Dit geldt zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw. De licentie kan zonder verplichtingen worden gebruikt. Energie-expert van de gemeente Om ondersteuning te bieden bij het identificeren en benutten van duurzame maatregelen bij bouwprojecten, biedt de gemeente een gratis en vrijblijvend gesprek aan met een energie-expert. Dit is de heer Erwin Mikkers van de Omgevingsdienst. Tijdens het gesprek kan vrijblijvend worden ingegaan op kansrijke technische duurzame energiemaatregelen voor uw bouwplannen. Conclusie Er worden door middel van deze beheersverordening geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt in het plangebied. Voor toekomstige ontwikkelingen binnen het plangebied zijn er volop kansen om het gebied te verduurzamen. Voor een hoger duurzaamheidniveau worden voor de ontwerpfase afspraken gemaakt tussen de architect/ontwikkelaar en gemeente Utrechtse Heuvelrug over hoe de gevraagde GPR gebouw -scores kunnen worden bereikt. De gemeente kan de aanvrager vrijblijvend ondersteunen met kennis over duurzame kansen en het gebruik van de GPR software. 18

56 Integraal milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 8. Gebiedsgericht Milieubeleid Toepassing van milieuwetgeving draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. De milieuwetgeving zorgt er voor dat bij de ontwikkeling van functies en activiteiten voldaan wordt aan de basiskwaliteiten van de omgeving. Wat vaak niet wordt gerealiseerd is dat de wettelijke normen voor de minimaal toelaatbare kwaliteit staan. Ook wordt er voorbijgegaan aan het feit dat ieder gebied eigen kwaliteiten heeft. Door de wettelijke normen als enige randvoorwaarden te hanteren is er een reële kans dat ontwikkelingen in gebieden met een hoge leefkwaliteit er toe leiden dat er juist ongewild een verslechtering optreedt. Daarom is in het Milieubeleidsplan Natuurlijk Duurzaam gebiedsgericht milieubeleid een belangrijk uitgangspunt. Het milieubeleidsplan stelt duurzaamheid voorop. Intern zet de gemeente in op duurzaamheid, maar ook buiten de gemeentelijke organisatie wordt dit gestimuleerd. In 2035 wil de gemeente klimaatneutraal zijn en in 2015 wil de gemeentelijke organisatie energieneutraal zijn. Daarnaast streeft de gemeente naar een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Hiertoe wil de gemeente de bestaande milieukwaliteit behouden en waar mogelijk verbeteren. Dit betekent dat er ook eisen worden gesteld aan ruimtelijke ontwikkelingen, enerzijds op gebouwniveau en anderzijds op omgevingsniveau. Het Milieubeleidsplan beschrijft de duurzaamheidsambities van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In het milieubeleidsplan staan vier pijlers centraal: 1. duurzaamheid 2. gemeentelijke interne duurzaamheidszorg 3. klimaat, energie en duurzaam bouwen 4. kwaliteit van de leefomgeving Gebiedsgericht milieubeleid heeft als doel om milieukwaliteit te borgen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Gebiedsgericht beleid maakt het mogelijk om, daar waar dit gewenst of nodig is, tot differentiatie in milieukwaliteit te komen. Het motto hierbij is: de juiste milieukwaliteit op de juiste plek. Met gebiedsgericht milieubeleid is het kwaliteitsniveau afhankelijk van de situatie in verschillende gebieden, zoals bijvoorbeeld een stadscentrum, een suburbane woonwijk, een bedrijventerrein of een natuurgebied. Door ambities af te stemmen op de kenmerken van een gebied, kunnen de karakteristieke kwaliteiten van een gebied worden beschermd of verbeterd. Met behulp van gebiedsgericht milieubeleid worden milieuvoorwaarden en -ambities voor de ontwikkeling van specifieke gebieden vroegtijdig geformuleerd en kunnen ze gestructureerd en op het juiste moment worden ingebracht bij ruimtelijke planvorming. Gebiedtypen en milieukwaliteitsprofielen Een gebied met een typerende set van ruimtelijk-functionele kenmerken, zoals wonen of kantoren, wordt een gebiedstype genoemd. Aan gebiedstypen kunnen toepasselijke (milieu)kwaliteitscriteria worden verbonden. Zodoende worden ambities voor bijvoorbeeld geluid, luchtkwaliteit, water of energie specifiek afgestemd op de ruimtelijk-functionele kenmerken van gebieden. Een milieukwaliteitsprofiel is een hulpmiddel om de passende milieuambities voor een bepaald gebied in samenhang uit te drukken. Per gebied wordt de gewenste milieukwaliteit op de relevante milieuthema s aangegeven. Met het opstellen van het milieukwaliteitsprofiel ontstaat vroegtijdig duidelijkheid over de milieu-inzet en de bandbreedte voor ruimtelijke initiatieven. Voor Utrechtse Heuvelrug zijn de volgende acht gebiedstypen geformuleerd; Centrum dorp, Wonen buiten centrum, Bedrijventerreinen, Kantoren en publieksintensieve voorzieningen, Landelijk gebied, hoofdfunctie agrarisch, Landelijk gebied, verweving van functies, Landelijk gebied, hoofdfunctie natuur en Verkeersassen. Voor het plangebied Woongebied Doorn zijn de gebiedstypen Centrum dorp, Wonen - buiten centrum' en Verkeersassen van toepassing (bijlage 6). 19

57 Integraal milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Per gebiedstype is een milieukwaliteitprofiel opgesteld, dat wordt gebruikt voor de milieu-inzet bij het opstellen van bestemmingsplannen, grote ruimtelijke projecten, beleidsplannen of structuurvisies en gebiedsvisies. Per gebiedstype en per milieuaspect zijn drie niveaus benoemd: het wettelijk niveau, de huidige kwaliteit en de gebiedsambitie. Er zijn drie ambitieniveaus: 1. Wettelijk niveau Het wettelijk niveau is de minimale kwaliteit, vastgesteld door de nationale overheid en is het laagste, wettelijk verplichte minimum dat voor een milieuaspect mogelijk is. 2. Huidige kwaliteit De huidige kwaliteit is het actuele kwaliteitsniveau, dit kan gelijk zijn aan de wettelijke grenswaarde maar kan daar ook boven liggen. In de gemeente Utrechtse heuvelrug ligt de huidige kwaliteit op veel plaatsen hoger dan wettelijk verplicht. Het is van belang deze kwaliteit te behouden en waar mogelijk te verbeteren. 3. Gebiedsambitie Het hoge ambitieniveau geldt nagenoeg als de meest optimale milieukwaliteit binnen een gebiedstype en is het hoogste kwaliteitsniveau. Om dit te bereiken moeten meestal vergaande voorzieningen worden getroffen. Toetsing van ontwikkelingen In de beheerverordening worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Toetsing aan de milieukwaliteitsprofielen is daarom in principe niet aan de orde. Indien in de beheersverordening besluitvlakken worden opgenomen, waarbinnen ontwikkelingen mogelijk zijn die zijn overgenomen uit het voorgaande bestemmingsplan, moet de gemeente overwegen in hoeverre bij de ontwikkelingen moet worden voldaan aan de milieuambities. 20

58 BIJLAGE 1. Overzicht bedrijven in het plangebied Milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, BIJLAGEN bij rapport september 2013

59 BIJLAGE 2. Overzicht bodemonderzoeken en ondergrondse tanks Milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, BIJLAGEN bij rapport september 2013

60 BIJLAGE 3. Overzicht Wbb-locaties, Hbb-locaties en slootdempingen Milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, BIJLAGEN bij rapport september 2013

61 BIJLAGE 4. Overzicht klassen van de regionale bodemkwaliteitskaart Milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, BIJLAGEN bij rapport september 2013

62 BIJLAGE 5. Overzicht infiltratie en kwelgebieden Milieuadvies beheersverordening Woongebied Doorn, BIJLAGEN bij rapport september 2013

Stedenbouwkundige kaders Woongebieden tussen Driebergen en Doorn Utrechtse Heuvelrug

Stedenbouwkundige kaders Woongebieden tussen Driebergen en Doorn Utrechtse Heuvelrug Stedenbouwkundige kaders Woongebieden tussen Driebergen en Doorn Utrechtse Heuvelrug concept opstellers/ W. Snelders A. Vredenburg M.C.E. Tijs- van Tongeren (gemeente) datum/ 29 oktober 2013 projectnummer/

Nadere informatie

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Inhoud Beeldkwaliteit Kavelpaspoorten Projectnummer : 11008-001 Bestand : 11008-001-19 Datum : 30 september

Nadere informatie

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Inhoud Beeldkwaliteit Kavelpaspoorten Projectnummer : 11008-001 Bestand : 11008-001-19 Datum : 30 september

Nadere informatie

Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg

Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg In het plangebied zijn diverse typologieën te onderscheiden. In hoofdstuk 2 zijn de volgende typologieën benoemd: Individueel en geschakelde woningen

Nadere informatie

Gemengde bebouwing niveau 3

Gemengde bebouwing niveau 3 Gebied 8: Nederheide Gemengde bebouwing niveau 3 Bebouwing De westkant van de straat Nederheide hoort bij Woensdrecht, terwijl de oostkant bij Hoogerheide hoort. De oorspronkelijke bebouwing dateert uit

Nadere informatie

Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade. stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032

Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade. stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032 Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032 Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade stedenbouwkundige randvoorwaarden

Nadere informatie

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin 1. inleiding In 2003 is een locatieonderzoek verricht voor de toekomstige woningbouwopgave van Manderveen. Uit

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum

Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum 05 08 2015 Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum Project: Locatie Schapendrift Blaricum datum:

Nadere informatie

GEMEENTE HELDEN. Beeldkwaliteitplan t Höltje-Zuid

GEMEENTE HELDEN. Beeldkwaliteitplan t Höltje-Zuid GEMEENTE HELDEN Beeldkwaliteitplan t Höltje-Zuid Project: Beeldkwaliteitplan t-höltje-zuid Opdrachtgever: Wonen Limburg Vastgoedontwikkeling Opsteller: Compositie 5 stedenbouw bv Datum: april 2008 Bestandsnummer:

Nadere informatie

Individuele woningbouw niveau 3

Individuele woningbouw niveau 3 Gebied 11: Canadalaan Individuele woningbouw niveau 3 Bebouwing De bebouwing in dit gebied dateert uit de jaren 70-80 en de oorspronkelijke functie is gelijk aan de huidige; te weten wonen. De bebouwing

Nadere informatie

, voorzitter. , griffier

, voorzitter. , griffier Beeldkwaliteitplan Heinkenszand Over de Dijk, fase III, deelgebieden Oostelijk woongebied en Clara s Pad september 2008 Vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele bij besluit van 4 september 2008,

Nadere informatie

NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR

NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR Notitie Hattem Berg en Bos stedenbouwkundige structuur Code 1016302.01 / 13 november 2012 GEMEENTE HATTEM 1016302.01 / 13 NOVEMBER 2012 NOTITIE

Nadere informatie

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig 93 Gebiedsbeschrijving Structuur

Nadere informatie

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam Projectnummer: 22435 Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing Omschrijving : De Eekelaar 43 appartementen met commerciële ruimten en parkeerkelder Aan de Dorpsstraat te Chaam Opdrachtgever : de Eekelaar

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

8. Haarstraat. 9. Nijverdalseweg. 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg

8. Haarstraat. 9. Nijverdalseweg. 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg 8. Haarstraat 9. Nijverdalseweg De Esstraat vormt de oude verbinding tussen de kern van Rijssen naar de oude Esgronden. Nabij de aansluiting van de Tabaksgaarden

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving 9.1.F Inventum Gebiedsbeschrijving De voormalige locatie van lnventum is gelegen aan de Leijenseweg op de hoek van de 2e Brandenburgerweg. In 1908 werd daar de eerste fabriekshal gebouwd voor Inventum;

Nadere informatie

ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL

ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL De ontwikkeling van het landschap Het perceel ligt ten oosten van Enschede aan de voet van de stuwwal waarop de stad is gevestigd. De voet

Nadere informatie

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d. 24-11-2016 Uitgangspunten bouwmogelijkheden gemeentelijke kavels: Hoofdgebouw dient gebouwd te worden in de voorgevelrooilijn (zie bijlagen); De afstand tussen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige kaders woongebied Maarsbergen Utrechtse Heuvelrug

Stedenbouwkundige kaders woongebied Maarsbergen Utrechtse Heuvelrug Stedenbouwkundige kaders woongebied Maarsbergen Utrechtse Heuvelrug opstellers/ W. Snelders A. Vredenburg Gemeente: M.C.E. Tijs- van Tongeren datum/15 april 2013 projectnummer/ 11003-002 Urbanout/ines

Nadere informatie

47003-bkp-v BESTEMMINGSPLAN "WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE" 1 INLEIDING Aanleiding en doel...

47003-bkp-v BESTEMMINGSPLAN WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE 1 INLEIDING Aanleiding en doel... GEMEENTE WOENSDRECHT BESTEMMINGSPLAN "WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE" BIJLAGE 5 bij de TOELICHTING BEELDKWALITEITSPLAN Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding en doel... 2 1.2 Ligging

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan DEFINITIEF Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan Locatie van Zeist Anklaarseweg te Apeldoorn 15 December 2010 1 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 1.0 Ruimtelijke analyse 7 2.0 Deelgebieden 17 3.0 Plaatsing

Nadere informatie

hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk

hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk beeldkwaliteitplan mei 2013 nieuw erf Nieuw-Dijk colofon SAB bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T

Nadere informatie

Gemeentewerf maasbommel. beeldkwaliteitplan 3 november west maas en waal

Gemeentewerf maasbommel. beeldkwaliteitplan 3 november west maas en waal Gemeentewerf maasbommel beeldkwaliteitplan 3 november 2009 west maas en waal colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026)

Nadere informatie

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath gemeente T i e l Plan Muggenborch Kapel Avezaath Kavelpaspoort A: Richtershof Uw eigen droomhuis bouwen! Een eigen huis bouwen doet u waarschijnlijk

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk Beeldkwaliteitsplan Goorstraat 35 en Goorstraat ongenummerd (tussen 21 en 23) Te Soerendonk Oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding.3 2) Provinciaal en gemeentelijk beleid m.b.t. buitengebied 4 3) Uitwerking

Nadere informatie

Gebied 12 Elst Centrum

Gebied 12 Elst Centrum Gebied 12 Elst Centrum het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 12 Elst centrum 131 Gebiedsbeschrijving Structuur Het centrum van Elst wordt gevormd door de licht gekromde

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan Kerkweg Zeddam

beeldkwaliteitplan Kerkweg Zeddam Kerkweg zeddam beeldkwaliteitplan Kerkweg Zeddam colofon SAB bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F (026) 3576611 I www.sab.nl

Nadere informatie

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Kavelboek 050401 De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Inleiding 4 Stedenbouwkundig plan 6 Beeldkwaliteit 10 Kavels 14 4 Inleiding Kavelboek De Groene Erven is in opdracht van GEM Schuytgraaf opgesteld

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 1 juli 2015 Doel In dit document worden de richtlijnen beschreven voor de vormgeving van de bebouwing in het stedenbouwkundig plan voor Drielanden west fase 1.

Nadere informatie

Gebied 5 Historische invalswegen

Gebied 5 Historische invalswegen Gebied 5 Historische invalswegen Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 5 Historische invalswegen 81 het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 5 Historische invalswegen

Nadere informatie

Bijlage 3. Stedenbouwkundig advies Geerweg 36, 26 september 2016, Willem Prinsen

Bijlage 3. Stedenbouwkundig advies Geerweg 36, 26 september 2016, Willem Prinsen Bijlage 3 Stedenbouwkundig advies Geerweg 36, 26 september 2016, Willem Prinsen Onderwerp: woning tussen Geerweg 36/ Laakweg 2 Datum: 26 september 2016 Locatie: Geerweg Tussen Geerweg 36 en Laakweg 2

Nadere informatie

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Versie 2 December 2009 Inhoudsopgave De ligging van De Eiken 2 Het verkavelingsplan 3 De architectuur 6 De verschillende

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

GROENEWEG HEIDE, VENRAY BEELDKWALITEIT

GROENEWEG HEIDE, VENRAY BEELDKWALITEIT GROENEWEG HEIDE, VENRAY BEELDKWALITEIT i.o.v. gemeente Venray projectnummer 100111 SAB Arnhem november 2011 GROENEWEG HEIDE 2 INLEIDING De gemeente Venray is voornemens in het dorp Heide circa 30 woningen

Nadere informatie

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Ontwerp 14 april 2015 Rho adviseurs i.s.m. Gemeente Heerenveen Team stedenbouw / cv Inleiding De Rosa Manusweg is onderdeel

Nadere informatie

6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer

6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer 6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer ORANJEWOUD UW DROOMVILLA AAN DE RAND VAN PARKLANDSCHAP ORANJEWOUD villa UW DROOM IN HET GROEN Uw droomwoning bouwen in Oranjewoud? Dat kan! Aan de Koningin Julianaweg, bij

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN PLAN WELLINK ZWOLLE GEMEENTE OOST GELRE ROBHL

STEDENBOUWKUNDIGPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN PLAN WELLINK ZWOLLE GEMEENTE OOST GELRE ROBHL STEDENBOUWKUNDIGPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN PLAN WELLINK ZWOLLE GEMEENTE OOST GELRE INLEIDING In het bestemmingsplan Buurtschap Zwolle 2011 is de toekomstige woningbouw op de voormalige locatie van Wellink

Nadere informatie

Ontwerp woning en kantoor aan de Lagenheuvelstraat te Volkel In opdracht van M. de Groot datum 03 februari 2014. Toelichting en onderbouwing

Ontwerp woning en kantoor aan de Lagenheuvelstraat te Volkel In opdracht van M. de Groot datum 03 februari 2014. Toelichting en onderbouwing Situatie plangebied, met omkaderd het boerderijvolume als hoofdgebouw en de kapschuur als bijgebouw Impressie bouwvolumes: boerderijvolume als hoofdgebouw en de kapschuur als bijgebouw TOELICHTING en ONDERBOUWING

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN LOCATIE GRIJSEN Fase 2

BEELDKWALITEITPLAN LOCATIE GRIJSEN Fase 2 BEELDKWALITEITPLAN LOCATIE GRIJSEN Fase 2 Burloseweg Winterswijk 19 oktober 2016 Velperweg 157 6824 MB Arnhem 026-443 26 63 www.ontwerpenomgeving.nl 1 COLOFON Beeldkwaliteitplan locatie Grijsen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Krullenlaan 3. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning en schuur. Datum foto : 23-10-2010

Krullenlaan 3. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning en schuur. Datum foto : 23-10-2010 Krullenlaan 3 Straat en huisnummer : Krullenlaan 3 Postcode en plaats : 2061 HT Bloemendaal Kadastrale aanduiding : F746 Complexonderdeel : Schapenduinen Naam object : Bouwjaar : Eind 19 de eeuw (hoofdmassa),

Nadere informatie

Welstandscriteria/Beeldkwaliteitkader Hultens End, Hulten

Welstandscriteria/Beeldkwaliteitkader Hultens End, Hulten Welstandscriteria/Beeldkwaliteitkader Hultens End, Hulten Inleiding Door middel van de stedenbouwkundige visie en de motivering hierop wordt er op hoofdlijnen een beeld gegeven van de beoogde toekomstige

Nadere informatie

Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase

Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase 1 Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase Inleiding De Werkgroep Bosakkers Gasteren heeft in samenwerking

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief definitief Beeldkwaliteitsplan Molehiem in Jirnsum ------------ Buro Appelman ------------------------------------------------------------------------------------------------- tuin- & landschapsarchitectuur

Nadere informatie

Vlissingen. Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen. Stedenbouwkundig plan 061802.009185.00 02-04-2013

Vlissingen. Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen. Stedenbouwkundig plan 061802.009185.00 02-04-2013 Vlissingen Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen Stedenbouwkundig plan identificatie planstatus projectnummer: datum: 061802.009185.00 02-04-2013 projectleider: opdrachtgever: ing. J.C.C.M.

Nadere informatie

B i j l a g e 2 : L a n d s c h a p p e l i j k e i n p a s s i n g A d v i e s b e e l d k w a l i t e i t R u i m t e v o o r R u i m te- r e g e -

B i j l a g e 2 : L a n d s c h a p p e l i j k e i n p a s s i n g A d v i e s b e e l d k w a l i t e i t R u i m t e v o o r R u i m te- r e g e - B i j l a g e 2 : L a n d s c h a p p e l i j k e i n p a s s i n g A d v i e s b e e l d k w a l i t e i t R u i m t e v o o r R u i m te- r e g e - l i n g R i j p e r w e g 4 4 a Advies beeldkwaliteit

Nadere informatie

Piet Hein kavel te Goes

Piet Hein kavel te Goes Piet Hein kavel te Goes Stedenbouwkundige randvoorwaarden 151215 BIJLAGE 2 1 Bestaande situatie De Piet Hein kavel ligt aan de zuidrand van de oude binnenstad in een omgeving met deels kleinschalige oudere

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

WAGENINGEN, DE MOUTERIJ STEDENBOUWKUNDIG PLAN & BEELDKWALITEIT 21 JUNI 2016

WAGENINGEN, DE MOUTERIJ STEDENBOUWKUNDIG PLAN & BEELDKWALITEIT 21 JUNI 2016 WAGENINGEN, DE MOUTERIJ STEDENBOUWKUNDIG PLAN & BEELDKWALITEIT 21 JUNI 2016 2 I WAGENINGEN, DE MOUTERIJ INHOUDSOPGAVE AANLEIDING AANPASSING BEELDKWALITEITPLAN 5 CONTEXT 6 HUIDIGE SITUATIE 7 STEDENBOUWKUNDIG

Nadere informatie

Het dorp kenmerkt zich door zijn historische kern, de compacte ligging in het open poldergebied en een eigen voorstedelijk woonmilieu.

Het dorp kenmerkt zich door zijn historische kern, de compacte ligging in het open poldergebied en een eigen voorstedelijk woonmilieu. Achtergrondinformatie Bokhoven Ligging in de stad Bokhoven is een typisch dijkdorp aan de zuidkant Maas. Het dorp ligt in het noordwesten van de gemeente s-hertogenbosch. Bokhoven maakt deel uit van stadsdeel

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

Artikel 19 Wonen - Karakteristiek

Artikel 19 Wonen - Karakteristiek Artikel 19 Wonen - Karakteristiek 19.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'wonen-karakteristiek' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. aan huis verbonden beroepen; c. water; d. behoud van de

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Plek voor ideeën e Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland

stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland transformatie weide s-herenstraat tussen 88 en 89 30_05_2007 stedenbouwkundig concept Maasland routing, herkenningspunten en contouren stedelijk gebied

Nadere informatie

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 document Randvoorwaarden project s017e_oorgat 6 afdeling VROM datum 250110 Ontwerp versie 1.0 Bijlage B 1/9 Inleiding Oorgat 6 is op dit moment in gebruik

Nadere informatie

Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten

Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten opdrachtgever: diaconie Hervormde gemeente Putten 12 mei 2015 LievenseCSO Krachtighuizerweg plangebied Inhoud Inleiding 4 Landschapsontwikkelingsplan Ermelo

Nadere informatie

Gebied 2 Komgronden. het gebied is roodgekleurd op de kaart. Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 2 Komgronden 61

Gebied 2 Komgronden. het gebied is roodgekleurd op de kaart. Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 2 Komgronden 61 Gebied 2 Komgronden het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 2 Komgronden 61 Gebiedsbeschrijving Structuur De komgronden bestaan uit agrarisch gebied en zijn voornamelijk

Nadere informatie

Stedenbouwkundige en architectonische toelichting ( )

Stedenbouwkundige en architectonische toelichting ( ) Stedenbouwkundige en architectonische toelichting (09-06-2016) Stedenbouwkundige opzet van Stepekolk. Stepekolk is ten zuiden van de Veste gelegen en vormt de overgang van het cultuurhistorisch agrarisch

Nadere informatie

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS STEDENBOUWKUNDIG PLAN N Aan de zuidkant van Nieuwerkerk aan den IJssel, grenzend aan de Groene Zoom met Capelle aan den IJssel, ligt de toekomstige wijk Esse Zoom Laag. Hier worden de komende jaren 550

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Vrijgeest Oegstgeest

Beeldkwaliteitplan Vrijgeest Oegstgeest AAder stadsadvies Beeldkwaliteitplan Vrijgeest Oegstgeest 9 maart 2015 1 9 maart 2015 Inleiding Voor u ligt het beeldkwaliteitplan ten behoeve van de ontwikkeling van het plan Vrijgeest in Oegstgeest.

Nadere informatie

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Definitief 22 oktober 2015 Rho adviseurs i.s.m. Gemeente Heerenveen Team stedenbouw / cv Inleiding De Rosa Manusweg

Nadere informatie

TE KOOP: Riante bouwkavel in Eeneind-Oost. Adres: De Spijkert 23 Oppervlakte: 658 m2 Koopsom: (excl. btw)

TE KOOP: Riante bouwkavel in Eeneind-Oost. Adres: De Spijkert 23 Oppervlakte: 658 m2 Koopsom: (excl. btw) TE KOOP: Riante bouwkavel in Eeneind-Oost Adres: De Spijkert 23 Oppervlakte: 658 m2 Koopsom: 246.750 (excl. btw) De gemeente Nuenen De gemeente Nuenen c.a. is gelegen in het groene middengebied tussen

Nadere informatie

BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN

BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN Janssen de Jong Projectontwikkeling inex architecten 11.11.2013 Janssen de Jong Projectontwikkeling - inexarchitecten INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

GEMEENTE CRANENDONCK. Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong, Budel

GEMEENTE CRANENDONCK. Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong, Budel GEMEENTE CRANENDONCK Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong, Budel Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong Budel Projectnr. 009-036 / januari 2015 INHOUD

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN. Schutboom en omgeving Gemeente Best

BEELDKWALITEITSPLAN. Schutboom en omgeving Gemeente Best BEELDKWALITEITSPLAN Schutboom en omgeving Gemeente Best Croonen Adviseurs b.v. Hoff van Hollantlaan 7 Postbus 435 5240 AK Rosmalen Tel: 073 5233900 Fax: 073 5233999 www.croonen.nl BOE01-BES00006-01f 10

Nadere informatie

De hoofdopzet van deze ontwerpstudie voor het uitwerkingsgebied Roosenhorst is als volgt:

De hoofdopzet van deze ontwerpstudie voor het uitwerkingsgebied Roosenhorst is als volgt: Toelichting op de ontwerpstudie Roosenhorst UW III 1.1 Hoofdopzet De hoofdopzet van deze ontwerpstudie voor het uitwerkingsgebied Roosenhorst is als volgt: Roosenhorst wordt een gevarieerd gebied, waarin

Nadere informatie

Notitie vaststelling uitgangspunten bestemmingsplannen "Woonwijken Zuidoost", "Woonwijken Zuid en West" en "Woonwijken Noordoost".

Notitie vaststelling uitgangspunten bestemmingsplannen Woonwijken Zuidoost, Woonwijken Zuid en West en Woonwijken Noordoost. Notitie vaststelling uitgangspunten bestemmingsplannen "Woonwijken Zuidoost", "Woonwijken Zuid en West" en "Woonwijken Noordoost". Inleiding De gemeente werkt aan de actualisering van de bestaande bestemmingsplannen.

Nadere informatie

Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg

Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg KAVELPRIJZEN, PROCEDURE, BESTEMMINGSPLANTECHNISCHE EISEN EN VASTGESTELDE KWALITEITSEISEN JUBBEGA SCHOOLWEG/EKKE DIJKSTRAWEG. I Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg Het plangebied Jubbega

Nadere informatie

Woongebied Doorn West Beheersverordening, ontwerp

Woongebied Doorn West Beheersverordening, ontwerp Beheersverordening, ontwerp Inhoudsopgave 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doelstelling 1.2 Ligging en begrenzing van het plangebied 1.3 Geldende plannen 1.4 Leeswijzer 4 4 4 4 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Oterleek. Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus concept en inhoud: la4sale - Amsterdam

Oterleek. Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus concept en inhoud: la4sale - Amsterdam Oterleek Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus 2005 concept en inhoud: la4sale - Amsterdam het dorp ligt achter de Schermerringvaart dichtbebouwd en groen dorp een deel met burgerhuizen...... een deel

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Het ontwerp-bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg heeft gedurende de termijn van 2 september tot en met 14 oktober voor

Nadere informatie

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug 1 oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Opgave 3. 2. Analyse 4. Provinciale en gemeentelijke ambities; Knelpunten plangebied; Kwaliteiten; Kansen. 3. Ontwikkelstrategie

Nadere informatie

: Stedenbouwkundig advies inpassing woning Heesterseweg Leiweg. Vraagstelling. Aanleiding. Uitgangspunten

: Stedenbouwkundig advies inpassing woning Heesterseweg Leiweg. Vraagstelling. Aanleiding. Uitgangspunten Advies : Stedenbouwkundig advies inpassing woning Heesterseweg Leiweg Datum : 26 november 2012 Opdrachtgever : Gemeente Maasdonk Ter attentie van Projectnummer : Roy Borst : 209x00452 Opgesteld door Michel

Nadere informatie

Aanvullende welstandscriteria Locatie Van Everdingen

Aanvullende welstandscriteria Locatie Van Everdingen Aanvullende welstandscriteria Locatie Van Everdingen Inhoud Aanvullende welstandscriteria Locatie Van Everdingen... 1 Aanleiding... 2 Gebiedsbeschrijving... 2 Bebouwingskenmerken (omgeving)... 4 Ontwikkeling

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM. 7 juli 2010

BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM. 7 juli 2010 BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM 7 juli 2010 Notitie Havenkwartier Koudum Code 085003 / 07-07-10 GEMEENTE NIJEFURD 085003 / 07-07-10 BEELDKWALITEITSKADER HAVENKWARTIER KOUDUM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Inleiding: Deze studie omvat een stedenbouwkundige en architectonische verkenning

Nadere informatie

Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum. juli 2008

Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum. juli 2008 Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum juli 2008 Verkavelingsopzet plan Kwekerij VERKAVELING VARIATIE AAN TYPES rijenwoning 2 onder 1 kapwoning patio-levensloop bestendige woning vrijstaande woning

Nadere informatie

projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007

projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007 H E E C K E R E N 1a H E E C K E R E N 1a projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007 INHOUDSOPGAVE algemeen planbeschrijving algemene richtlijnen richtlijnen per gebied 04 05 07 09 3 ALGEMEEN INLEIDING

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG KADER. Nieuwbouw brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen april 2014

STEDENBOUWKUNDIG KADER. Nieuwbouw brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen april 2014 STEDENBOUWKUNDIG KADER Nieuwbouw brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen april 2014 Inhoudsopgave Haute Equipe Ruimte & Planschade i.o.v. Gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 - Achtergrond 2 - Plangebied 3 - Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Sfeer Materialisering Kleur

Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Sfeer Materialisering Kleur Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Het landgoed kent een sterk variërende omgeving met bos, heide, weide en akkers, beekdal, ven en meer. De gebouwen vallen traditioneel niet erg op, ook de nieuwbouw zal

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Beers, Elstweg 5

Beeldkwaliteitsplan. Beers, Elstweg 5 Beeldkwaliteitsplan Beers, Elstweg 5 gemeente Cuijk Concept In opdracht van: Ariëns groep Door: HSRO Stedenbouw en Ruimtelijke ontwikkeling April 2016 Beeldkwaliteitsplan Beers, Elstweg 5 gemeente Cuijk

Nadere informatie

URHAHN STEDENBOUW EN STRATEGIE MAART 2016 BKP AMERSFOORTSESTRAATWEG

URHAHN STEDENBOUW EN STRATEGIE MAART 2016 BKP AMERSFOORTSESTRAATWEG URHAHN STEDENBOUW EN STRATEGIE MAART 2016 BKP AMERSFOORTSESTRAATWEG 1 BEELDKWALITEITPLAN PROCES KLANKBORD 1 PARTICIPATIEBIJEENKOMST KLANKBORD 2 PRESENTATIE VASTSTELLING DEFINITIEF PRODUCT PRINCIPES UITWERKING

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt 1 Locatie en omgeving De Componistenbuurt is een jaren 70 wijk gelegen in het noordoosten van Berkel. De westzijde van de Componistenbuurt wordt

Nadere informatie

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen.

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen. LEGENDA grens onderzoeksgebied agrarisch bedrijf Ruimtelijke elementen Esperenweg/ Langereyt bebouwing bebouwing - storend dorpsrand - hard lint De Maneschijn/ Driehoek bebouwingsconcentratie opgaande

Nadere informatie

Landschappelijke en stedenbouwkundig inpassing bouwplan Wouterstraat 9, America PNR-5966PP

Landschappelijke en stedenbouwkundig inpassing bouwplan Wouterstraat 9, America PNR-5966PP x Kleuskens' LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de westelijke dorsprand van de kern America. Het erf bestaat uit een woning met bijbehorende tuin, 2 te slopen stallen en bijbehorende verharding.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan "Klazienaveen, De Planeet 13 e wijziging van welstandsnota

Beeldkwaliteitplan Klazienaveen, De Planeet 13 e wijziging van welstandsnota Beeldkwaliteitplan "Klazienaveen, De Planeet 13 e wijziging van welstandsnota dienst beleid afdeling fysiek lijke ontwikkeling april 2009 09.005 1 Beeldkwaliteitplan Klazienaveen, De Planeet 13e wijziging

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Er anden deelplan Edelhert en Egel Hoogeveen CONCEPT. mei 2016 Gemeente Hoogeveen Koopman Vastgoed BV CZT

Beeldkwaliteitsplan Er anden deelplan Edelhert en Egel Hoogeveen CONCEPT. mei 2016 Gemeente Hoogeveen Koopman Vastgoed BV CZT Beeldkwaliteitsplan Er anden deelplan en Egel Hoogeveen mei 2016 Gemeente Hoogeveen Koopman Vastgoed BV Beeldkwaliteitsplan Erflanden deelplan en Egel Hoogeveen Gemeente Hoogeveen Koopman Vastgoed BV mei

Nadere informatie

Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden. Beemte.

Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden. Beemte. Erven zijn vaak een combinatie van een woning + iets anders. Samen vormen de erven een groen eiland in de open broeklanden Beemte 146 Dorpsrecepten Beemte 147 Uddel / Radio Kootwijk / Hoog Soeren / Hoenderloo

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011

Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011 Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011 Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg COLOFON

Nadere informatie

LINTBEBOUWING (sterke samenhang)

LINTBEBOUWING (sterke samenhang) 5 LINTBEBOUWING (sterke samenhang) Gebiedsbeschrijving In de na-oorlogse periode is op nieuwe plaatsen en in het verlengde van bestaande linten, nieuwe lintbebouwing gerealiseerd. Doordat deze linten in

Nadere informatie

Beeldkwaliteitspaspoort Groot Achterveld

Beeldkwaliteitspaspoort Groot Achterveld Beeldwaliteitspaspoort Groot Achterveld Veraveling nader uit te weren Beeldwaliteitspaspoort Groot Agteveld april 0 Algemeen architectuur 0 Kap verplicht zelfde of op ld per op elfde architectuur en zelfde

Nadere informatie

GROOT ZONNEHOEVE Vrije kavels in Boskamers

GROOT ZONNEHOEVE Vrije kavels in Boskamers GROOT ZONNEHOEVE Vrije kavels in Boskamers INHOUDSOPGAVE 5 GROOT ZONNEHOEVE; Landelijk wonen in de stad 6 VRIJE KAVELS IN GROOT ZONNEHOEVE 7 WOONGEBIEDEN 8 KAART GROOT ZONNEHOEVE 10 ALGEMENE BOUWREGELS

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Oorsprong van het plangebied Erve Broekmate is een locatie in het zuiden van Nijverdal. Ter hoogte van de kruising van de Keizersweg met

Nadere informatie