Huis-aan-huiskrantenonderzoek 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huis-aan-huiskrantenonderzoek 2011"

Transcriptie

1 Huis-aan-huiskrantenonderzoek 2011 Voor: Wegener Media Door: Synovate Datum: April 2011 Project: Copyright: Synovate BV. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die u in dit document worden aangeboden zijn intellectueel eigendom van Synovate. Deze zijn strikt vertrouwelijk van aard en worden u aangeboden met dien verstande dat zij door u strikt vertrouwelijk behandeld dienen te worden en dat van de hiervoor genoemde concepten en ideeën geen gebruik zal worden gemaakt. Bij het aanleveren van dit document aanvaardt of veronderstelt Synovate geen verantwoordelijkheid voor enig ander doeleinde of tegenover enig andere persoon aan wie dit rapport wordt getoond of die het eventueel in handen krijgt, behalve in het geval waar dit uitdrukkelijk is overeengekomen door middel van onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Synovate 0

2 Voorwoord Wegener Media heeft Synovate gevraagd onderzoek uit te voeren naar het bereik en de kwaliteit van het bereik van de huis-aan-huiskranten, nieuwsbladen, landelijke dagbladen en regionale dagbladen. Deze rapportage beschrijft hoe het onderzoek is uitgevoerd en geeft de belangrijkste resultaten weer. Synovate verklaart, als uitvoerend onderzoeksbureau, dat de weergave van de resultaten van het onderzoek, zoals gepresenteerd in deze publicatie of in afgeleide rapportages met bronvermelding, overeenkomt met de uitkomsten van het Huis-aan-huiskrantenonderzoek De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de uitkomsten in afgeleide publicaties berust bij de exploitant. We hebben het onderzoek met genoegen uitgevoerd. Mocht u vragen hebben betreffende deze rapportage, neemt u dan gerust contact met ons op. Amsterdam, april 2011 Synovate Synovate Synovate Berghaus Plaza Koningin Wilhelminaplein HK Amsterdam The Netherlands 1

3 Inhoud Pagina 1. Samenvatting 3 2. Onderzoeksopzet 5 3. Resultaten de bereiksuitkomsten 8 4. Lezersprofiel Leesduur Waardering Distributiegraad Mediumkeuze lokale informatie Actiebereidheid Doel winkelbezoek Actief winkelbezoek 51 Bijlagen 53 Titellijst 54 Onderzoeksverantwoording 76 Vragenlijst 85 Begrippenlijst 96 Synovate 2

4 1. Samenvatting Mediumtype huis-aan-huiskranten Huis-aan-huiskranten zijn een sterk mediumtype: hoger totaal en gemiddeld bereik in vergelijking met de betaalde landelijke dagbladen en regionale dagbladen (respectievelijk 90% en 81%) Ruim 8 van de 10 personen hebben binnen de afgelopen verschijningsinterval een huis-aan-huiskrant gelezen Breed lezersprofiel: huis-aan-huiskranten worden in alle lagen van de bevolking gelezen, de lezers vormen een afspiegeling van de Nederlandse samenleving Advertenties in huis-aan-huiskranten zetten aan tot actie: 42% van de lezers heeft naar aanleiding van een advertentie een winkel of bedrijf bezocht 71% van deze winkelbezoekers heeft als belangrijkste doel een aankoop te doen 94% van de inwoners van het verzorgingsgebied wenst huis-aanhuiskranten te ontvangen Huis-aan-huiskranten Wegener Media Hoog totaalbereik en gemiddeld bereik (respectievelijk 75% en 60%): 6,8 miljoen personen lezen wekelijks de huis-aan-huiskranten van Wegener Media De huis-aan-huiskranten van Wegener Media hebben binnen alle doelgroepen een hoger bereik in vergelijking met de betaalde landelijke dagbladen en regionale dagbladen Hoog bereik in (moeilijk bereikbare) doelgroepen zoals de lagere opleidings- en inkomensklassen. Ook jongeren en hoger opgeleiden Synovate 3

5 worden goed bereikt (specificatie per doelgroep vindt u in de grafieken in de paragrafen 3.7 en 3.8) Huis-aan-huiskranten van Wegener Media bereiken 64% van de boodschappers De waardering voor de redactionele content is hoog. Ook de advertenties in de huis-aan-huiskranten van Wegener krijgen een positieve score Gemiddelde leesduur van de huis-aan-huiskranten van Wegener Media is 14,5 minuten. Vanaf de leeftijd van 50 jaar stijgt de leesduur naar gemiddeld 19 minuten. De huis-aan-huiskranten van Wegener Media laten vanaf 2002 een hoog en stabiel bereik zien. Door de uitbreiding van de portfolio is het bereik van Wegener Media sterk toegenomen Synovate 4

6 2. Onderzoeksopzet 2.1 Aanleiding Sinds 2002 laat Wegener Media driejaarlijks een grootschalig Huis-aanhuiskrantenonderzoek uitvoeren met het doel bereikcijfers te verzamelen van het mediumtype huis-aan-huiskrant in het algemeen en van huis-aanhuiskranten van Wegener Media in het bijzonder. Ten opzichte van voorgaande jaren heeft Wegener Media zijn portfolio van huis-aan-huiskranten aanzienlijk uitgebreid door eigen titels uit te geven in Friesland, Groningen en Limburg en heeft Wegener Media twee jaar geleden met een aantal uitgevers een samenwerkingsverband afgesloten. Daarnaast is het concurrentieveld sterker geworden en is het medialandschap de laatste jaren sterk versnipperd. Met dit onderzoek hoopt Wegener Media antwoord te krijgen op de vraag of Wegener Media haar positie binnen de huis-aan-huiskranten heeft kunnen handhaven of zelfs heeft kunnen versterken. Synovate 5

7 2.2 Uitbreiding onderzoek in vergelijking tot voorgaande versies Wegener Media werkt sinds 2008 samen met de collega-uitgevers: Boom regionale uitgevers, Media Totaal Noord en Rodi Media. De titels van deze partners zijn opgenomen in het onderzoek. In geval van Rodi Media zijn de bereiksuitkomsten van het eveneens door Synovate in 2009 uitgevoerde onderzoek toegevoegd. Naast genoemde samenwerkingsverbanden is ook het verspreidingsgebied van Wegener in vergelijking met het vorige onderzoek uitgebreid. 2.3 Doelstelling De doelstelling van het Huis-aan-huiskrantenonderzoek 2011 is als volgt: Binnen het verspreidingsgebied van de huis-aan-huiskranten van Wegener Media en de participerende samenwerkende partijen, - meten van het bereik 1 van huis-aan-huiskranten, nieuwsbladen en landelijke en regionale dagbladen - meten van specifieke aspecten op totaalniveau zoals het ondernemen van actie naar aanleiding van een advertentie in een huis-aan-huiskrant Voor de huis-aan-huiskranten van Wegener Media en de participerende samenwerkende partijen meten van kwalitatieve aspecten op titelniveau zoals leesduur en waardering 1 Onder bereik verstaan we in dit kader: totaalbereik, gemiddeld bereik en huishoudenbereik Synovate 6

8 2.4 Onderzoeksopzet Voor een gedetailleerde uiteenzetting van de onderzoeksopzet verwijzen we u graag naar de bijlagen. Hier volstaan we met de belangrijkste kengetallen. Populatieomvang: ruim 11,3 miljoen personen van 13 jaar en ouder woonachtig in het verspreidingsgebied van de huis-aan-huiskranten van Wegener Media en haar samenwerkingspartners (inclusief Rodi Media) Steekproefomvang: personen verdeeld over 365 gemeenten, personen verdeeld over 408 gemeenten (inclusief het Rodi Media onderzoek) Onderzoeksperiode: mei tot en met november 2010 (met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus) Methode van onderzoek: CATI (Computer Assisted Telephonic Interviewing). Gemiddelde gespreksduur: 9 minuten. Alle titels zijn tijdens de volledige duur van de veldwerkperiode voorgehouden. Dit waarborgt een gelijkwaardige opbouw van de bereiksdata. Synovate 7

9 3. Resultaten de bereiksuitkomsten In paragraaf 3.1 volgt een uitleg over de populatieomvang. Vanaf paragraaf 3.2 volgen de uitkomsten uit het onderzoek ten aanzien van: Totaal bereik Huishoudenbereik (alleen de huis-aan-huiskranten van Wegener Media) Gemiddeld bereik In de rapportage zijn de cijfers van Wegener Media opgenomen inclusief én exclusief Rodi Media. Daar waar een vergelijking wordt gemaakt met landelijke en regionale dagbladen zijn de cijfers van Wegener Media exclusief Rodi Media. In het Rodi Media-onderzoek zijn namelijk geen landelijke en regionale dagbladen opgenomen. Indien Wegener Media wordt vergeleken met huis-aan-huiskranten totaal, zijn de cijfers inclusief Rodi Media. Aantal titels opgenomen in het onderzoek: Betaalde landelijke dagbladen ( 9 titels) Gratis landelijke dagbladen ( 3 titels) Regionale dagbladen ( 25 titels) Huis-aan-huiskranten Wegener Media (259 titels) (incl. samenwerkende partijen) Alle huis-aan-huiskranten (655 titels) Voor een overzicht van de opgenomen titels per lezersgroep verwijzen wij u graag naar de bijlagen op pagina 54. In paragraaf 3.5 gaan we in op de bereiksuitkomsten van de metingen uit 2002, 2004, 2007 en 2010 en schetsen we de bereiksontwikkeling van het afgelopen decennium. Synovate 8

10 Vanaf paragraaf 3.6 verdiepen we de uitkomsten van het gemiddeld bereik van de lezersgroepen naar: geslacht leeftijd inkomen opleiding welstand gezinnen huiseigenaren Nadat in hoofdstuk 4 aandacht is geschonken aan de lezersprofielen van de huis-aan-huiskranten gaan we in hoofdstuk 5 en 6 in op de kwalitatieve aspecten leesduur en waardering. Hoofdstuk 7 is gewijd aan de distributiegraad. Met uitzondering van de distributiegraad zijn de kwalitatieve vragen alleen voorgelegd aan de lezers (score op totaalbereik) van huis-aanhuiskranten van Wegener Media (in een variabel vragenblok). In de hoofdstukken 8 t/m 11 wordt de mediakeuze met betrekking tot lokale informatie en de actiebereidheid naar aanleiding van een advertentie in een huis-aan-huiskrant beschreven. Synovate 9

11 3.1 Populatieomvang In het verspreidingsgebied van de huis-aan-huiskranten van Wegener Media en haar samenwerkingspartners zijn ruim 11 miljoen personen van 13 jaar en ouder woonachtig. Regionale dagbladen zijn niet in alle postcodegebieden behorend tot het verspreidingsgebied verkrijgbaar. Dat heeft gevolgen voor de omvang van de populatie ( personen) en in het verlengde daarvan de percenteerbases van deze combinatie. De landelijke dagbladen zijn gemeten binnen het verspreidingsgebied van de huis-aan-huiskranten van Wegener Media exclusief Rodi Media. Hieronder treft u per combinatie de bevolkingsaantallen aan: Huis-aan-huiskranten Wegener Media (incl. Rodi Media): Huis-aan-huiskranten Wegener Media (excl. Rodi Media): Huis-aan-huiskranten totaal (incl. Rodi Media): Huis-aan-huiskranten totaal (excl. Rodi Media): Betaalde landelijke dagbladen: Regionale dagbladen: Synovate 10

12 3.2 Totaal bereik Het totaal bereik is aan het begin van het interview vastgesteld aan de hand van de vraag: Welke van de volgende <landelijke dagbladen, gratis dagbladen, regionale dagbladen, huis-aan-huiskranten / nieuwsbladen> heeft u de afgelopen 12 maanden minstens één keer gelezen of ingezien. Dat kan zijn thuis, op het werk, op school of universiteit, onderweg of bij kennissen of familie of waar dan ook. Het voorgehouden titelpakket is afhankelijk van de opgave van de postcode door de respondent met als voorwaarde dat deze titel valt in het verzorgingsgebied van de huis-aan-huiskranten van Wegener Media. Grafiek: Totaalbereik (afgelopen 12 maanden gelezen of ingezien excl. Rodi Media) Betaalde landelijke dagbladen % Regionale dagbladen % Huis-aan-huiskranten W egener Media % Huis-aan-huiskranten totaal % Ruim 9 miljoen personen van 13 jaar en ouder hebben de afgelopen 12 maanden minstens één huis-aan-huiskrant gelezen of ingezien. 7,7 miljoen van hen een huis-aan-huiskrant van Wegener Media. Zowel de regionale dagbladen als de betaalde landelijke dagbladen laten een totaalbereik zien van rond de 7,5 miljoen personen. Synovate 11

13 Grafiek: Totaalbereik (afgelopen 12 maanden gelezen of ingezien inclusief Rodi Media.) % Huis-aanhuiskranten Wegener Media Huis-aanhuiskranten totaal % Het bereik van Wegener Media inclusief Rodi Media is ruim 8,5 miljoen personen. Ruim 10 miljoen personen hebben het afgelopen jaar minimaal één huis-aan-huis titel gelezen of ingezien. In hoofdstuk 7 zien we dat 6% een Nee / Nee-sticker heeft. Hierdoor weten we dat vrijwel iedereen, die zijn brievenbus daarvoor openstelt in het afgelopen jaar thuis minstens één huis-aan-huiskrant onder ogen heeft gehad. Synovate 12

14 3.3 Huishoudenbereik Aan respondenten in het verspreidingsgebied van de huis-aanhuiskrantentitels van Wegener Media (exclusief Rodi Media), die aangaven in de afgelopen 12 maanden de betreffende titel niet gelezen of ingezien te hebben, is de volgende vraag gesteld: Zijn er andere personen van 13 jaar of ouder in uw huishouden die <naam krant> in de afgelopen 12 maanden minstens 1 keer hebben gelezen of ingezien? Inclusief het bereik onder deze personen leidt dit tot een huishoudenbereik van 81%. Ruim 8,3 miljoen personen hebben in het afgelopen jaar minstens één titel van de huis-aan-huiskranten van Wegener Media (excl. Rodi Media) gelezen of ingezien. Synovate 13

15 3.4 Bereik per gemiddeld nummer Voor de titels is het bereik per gemiddeld nummer berekend op basis van het recencygegeven (= lezen binnen het verschijningsinterval). Een gedetailleerde uitleg van de bepaling van het bereik per gemiddeld nummer is opgenomen in de bijlage op pagina 80. Grafiek: Gemiddeld bereik exclusief Rodi Media Betaalde landelijke dagbladen % Regionale dagbladen % Huis-aan-huiskranten Wegener Media % Huis-aan-huiskranten totaal % Het gemiddeld bereik van de Wegener Media (excl. Rodi Media) titels is 61% (6,2 miljoen personen). Negen van de tien personen die in het afgelopen jaar minstens een huis-aan-huiskrant hebben gelezen of ingezien, hebben dat ook in het afgelopen verschijningsinterval gedaan. De huis-aan-huiskranten zijn in het afgelopen verschijningsinterval relatief door meer personen gelezen of ingezien dan dagbladen. Synovate 14

16 Grafiek: Gemiddeld bereik inclusief Rodi Media % Huis-aanhuiskranten Wegener Media Huis-aanhuiskranten totaal % Het gemiddeld bereik van huis-aan-huiskranten van Wegener Media inclusief Rodi Media komt uit op ruim 6,8 miljoen personen. Alle huis-aan-huiskranten bereiken ruim 9 miljoen personen. Synovate 15

17 3.5 Ontwikkeling bereik per gemiddeld nummer Het bereik van huis-aan-huiskranten over het afgelopen decennium is stabiel. De afgelopen tien jaar schommelt het bereik per gemiddeld nummer van huisaan-huiskranten rond de 80%. Grafiek: Gemiddeld bereik huis-aan-huiskranten (%) Grafiek: Gemiddeld bereik huis-aan-huiskranten totaal (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Synovate 16

18 Als gevolg van de uitbreiding van het portfolio van de huis-aan-huiskranten van Wegener Media stijgt het absolute bereik naar 6,8 miljoen personen in Grafiek: Gemiddeld absoluut bereik huis-aan-huiskranten van Wegener Media Synovate 17

19 3.6 Bereik per gemiddeld nummer - geslacht In het onderscheid naar geslacht in het bereik per gemiddeld nummer onder de verschillende mediumtypen zien we geringe verschillen. Bij de landelijke dagbladen is het bereik onder mannen iets hoger. Bij de huis-aan-huiskranten is het bereik onder vrouwen iets hoger. Grafiek: Gemiddeld bereik geslacht (exclusief Rodi Media) Betaalde landelijke dagbladen % 32% Regionale dagbladen Huis-aanhuiskranten Wegener Media % 43% 57% 65% mannen vrouwen Huis-aanhuiskranten totaal % 84% Synovate 18

20 Grafiek: Gemiddeld bereik geslacht (inclusief Rodi Media) % 64% mannen vrouwen Huis-aanhuiskranten Wegener Media Huis-aanhuiskranten totaal % 83% Het beeld van het bereik onder mannen en vrouwen van de huis-aanhuiskranten inclusief Rodi Media wijkt niet significant af van het beeld exclusief Rodi Media. Synovate 19

21 3.7 Bereik per gemiddeld nummer - leeftijd Het bereik van huis-aan-huiskranten onder jongeren tot en met 24 jaar is hoog. Desalniettemin neemt het bereik vanaf het 25 e jaar fors toe en is er naarmate de leeftijd vordert een stijgende tendens waar te nemen tot boven de 90% vanaf het 50 e levensjaar. De bereikstoename bij de regionale dagbladen zet zich in vanaf 35 jaar en bij de landelijke dagbladen is bij de 50- plussers sprake van een toename. Grafiek: Gemiddeld bereik leeftijd (exclusief Rodi Media) 100% 80% 60% 40% 20% % Betaalde landelijke dagbladen Regionale dagbladen Huis-aanhuiskranten Wegener Media Huis-aanhuiskranten totaal Synovate 20

22 Grafiek: Gemiddeld bereik leeftijd (inclusief Rodi Media) 100% 80% 60% 40% % 0% Huis-aan-huiskranten Wegener Media Huis-aan-huiskranten totaal Synovate 21

23 3.8 Bereik per gemiddeld nummer - opleiding De doorgaans moeilijk bereikbare doelgroep lager opgeleid is met huis-aanhuiskranten juist goed bereikbaar. Bijna 7 op de 10 personen uit deze subdoelgroep worden met minstens een exemplaar van een Wegener huisaan-huiskrant binnen het verschijningsinterval bereikt. Van de midden en hoger opgeleiden wordt respectievelijk bijna twee derde en ruim de helft van de doelgroep bereikt. Grafiek: Gemiddeld bereik opleiding (exclusief Rodi Media) Betaalde landelijke dagbladen % 29% 43% Regionale dagbladen Huis-aanhuiskranten Wegener Media % 43% 47% 57% 59% 65% hoog midden laag Huis-aanhuiskranten totaal % 80% 84% Synovate 22

24 Grafiek: Gemiddeld bereik opleiding (inclusief Rodi Media) % Huis-aanhuiskranten Wegener Media % % 77% hoog midden laag Huis-aanhuiskranten totaal % % Synovate 23

25 3.9 Bereik per gemiddeld nummer inkomen Alle inkomensgroepen zijn goed te bereiken met huis-aan-huiskranten. Het hoogste bereik zien we bij de lagere inkomens. Van de huishoudens met een midden- en hoger inkomen wordt respectievelijk 82% en 78% bereikt. Grafiek: Gemiddeld bereik inkomen (exclusief Rodi Media) Betaalde landelijke dagbladen % % % Regionale dagbladen Huis-aanhuiskranten Wegener Media % 44% 44% 57% 62% 64% meer dan 2x modaal tussen 1x en 2x modaal tot en met modaal Huis-aanhuiskranten totaal % 82% 83% Synovate 24

26 Grafiek: Gemiddeld bereik inkomen (inclusief Rodi Media) Huis-aanhuiskranten Wegener Media % 61% meer dan 2x modaal tussen 1x en 2x modaal tot en met modaal % % Huis-aanhuiskranten totaal % % Synovate 25

27 3.10 Bereik per gemiddeld nummer welstand Bij welstand zien we een vergelijkbaar beeld als bij opleiding en inkomen, namelijk een licht aflopend bereik van een lage welstand naar een hoge welstand. Dit komt omdat welstand uit de variabelen opleiding en inkomen is samengesteld. Grafiek: Gemiddeld bereik welstand (exclusief Rodi Media) Betaalde landelijke dagbladen % % % Regionale dagbladen Huis-aanhuiskranten Wegener Media % 44% 45% 57% 62% 65% hoog (W1/W2) midden (W3) laag (W4/W5) Huis-aanhuiskranten totaal % 83% 84% Synovate 26

28 Grafiek: Gemiddeld bereik welstand (inclusief Rodi Media) % Huis-aanhuiskranten Wegener Media % % 77% hoog (W1/W2) midden (W3) laag (W4/W5) Huis-aanhuiskranten totaal % % Synovate 27

29 3.11 Bereik per gemiddeld nummer gezinnen De huis-aan-huiskranten bereiken 76% van de gezinnen. De huis-aanhuiskranten van Wegener Media bereiken 54% van de gezinnen. Grafiek: Gemiddeld bereik gezinnen (exclusief Rodi Media) Betaalde landelijke dagbladen % Regionale dagbladen % Huis-aan-huiskranten Wegener Media % Huis-aan-huiskranten totaal % Synovate 28

30 Grafiek: Gemiddeld bereik gezinnen (inclusief Rodi Media) % Huis-aanhuiskranten Wegener Media Huis-aanhuiskranten totaal % Synovate 29

31 3.12 Bereik per gemiddeld nummer huiseigenaren Onder huiseigenaren is het bereik van de huis-aan-huiskranten 82%. De huisaan-huiskranten van Wegener Media laten hier een bereiksscore zien van 61%. Grafiek: Gemiddeld bereik huiseigenaren (exclusief Rodi Media) Betaalde landelijke dagbladen % Regionale dagbladen % Huis-aan-huiskranten Wegener Media % Huis-aan-huiskranten totaal % Synovate 30

32 Grafiek: Gemiddeld bereik huiseigenaren (inclusief Rodi Media) % Huis-aanhuiskranten Wegener Media Huis-aanhuiskranten totaal % Synovate 31

33 3.13 Bereik per gemiddeld nummer boodschappers De huis-aan-huiskranten bereiken 83% van de boodschappers. Het bereik van de huis-aan-huiskranten van Wegener Media onder deze doelgroep is 64%. Grafiek: Gemiddeld bereik boodschappers (exclusief Rodi Media) Betaalde landelijke dagbladen % Regionale dagbladen % % Huis-aanhuiskranten Wegener Media Huis-aanhuiskranten totaal % Synovate 32

34 Grafiek: Gemiddeld bereik boodschappers (inclusief Rodi Media) % Huis-aanhuiskranten Wegener Media Huis-aanhuiskranten totaal % Synovate 33

35 4. Lezersprofiel Van de huis-aan-huiskrantlezer hebben we het profiel in kaart gebracht. Onderstaande grafieken tonen aan dat de huis-aan-huiskranten worden gelezen in alle lagen van de bevolking. We kijken hierbij naar de kenmerken geslacht, leeftijd, opleiding en inkomen. Het profiel van de huis-aanhuiskrantlezer wordt vergeleken met het profiel van alle inwoners binnen het verspreidingsgebied van de huis-aan-huiskranten van Wegener Media. In de onderstaande cijfers zien we dat het lezersprofiel in vrijwel alle klassen overeenkomt met de populatie. Alleen onder jongeren zien we dat het aandeel huis-aan-huiskrant lezers iets lager uitkomt dan het aandeel van deze groep binnen de totale populatie. Grafiek: Lezersprofiel geslacht Man % 49% Vrouw % 51% Huis-aan-huiskranten totaal Allen Synovate 34

36 Grafiek: Lezersprofiel leeftijd jaar jaar % 17% 13% 14% jaar jaar % 28% 26% 24% 19% 17% Huis-aan-huiskranten totaal Allen Synovate 35

37 Grafiek: Lezersprofiel opleiding Laag % 31% Middelbaar % 41% Hoog % 29% Huis-aan-huiskranten totaal Allen Synovate 36

38 Grafiek: Lezersprofiel inkomen tot en met modaal % 61% tussen 1x en 2x modaal % 22% meer dan 2x modaal % 16% Huis-aan-huiskranten totaal Allen Synovate 37

39 5. Leesduur Een huis-aan-huiskrant leest men gemiddeld 14 minuten. De leesduur van de Wegener Media titels (excl. Rodi Media) is binnen alle doelgroepen hoger en is gemiddeld 14,5 minuten. Grafiek: Leesduur 14,5 minuten Huis-aanhuiskranten Wegener Media Huis-aanhuiskranten totaal 14,1 Synovate 38

40 5.1 Leesduur - geslacht Tussen mannen en vrouwen treffen we nauwelijks verschillen in de gemiddelde leesduur. De gemiddelde leesduur in huis-aan-huiskranten van Wegener Media is voor beide groepen ruim 14 minuten. Mannen lezen gemiddeld iets korter in de huis-aan-huistitels dan vrouwen. Grafiek: Leesduur geslacht minuten 14,3 14,7 14,7 13,5 Huis-aan-huiskranten Wegener Media Huis-aan-huiskranten totaal Man Vrouw Synovate 39

41 5.2 Leesduur leeftijd Naarmate de leeftijd vordert, neemt de leesduur toe. Jongeren tot 24 jaar lezen gemiddeld 11 minuten in huis-aan-huiskranten. In de leeftijdscategorieën en jaar zien we een toename van de leesduur. Boven de 50 jaar neemt de gemiddelde duur sterk toe. De 65- plussers lezen gemiddeld 19 minuten. Uit het onderzoek blijkt verder dat 16% gemiddeld zelfs meer dan een half uur in een editie van een Wegener huis-aan-huiskrant leest. Dit zijn met name personen van 50 jaar en ouder. Grafiek: Leesduur - leeftijd minuten Gemiddelde leesduur: 14,5 minuten leeftijd Huis-aan-huiskranten Wegener Media Huis-aan-huiskranten totaal Synovate 40

42 5.3 Leesduur opleiding De leesduur van de huis-aan-huiskranten neemt af naarmate het opleidingsniveau stijgt. Lager opgeleiden lezen ruim 16 minuten, hoger opgeleiden 12 minuten. Grafiek: Leesduur - opleiding minuten 16,6 16,3 14,7 14,0 12,2 12,0 Huis-aan-huiskranten Wegener Media Huis-aan-huiskranten totaal laag midden hoog Synovate 41

43 5.4 Leesduur inkomen De klasse tot en met modaal laat de hoogste leesduur zien. De huis-aanhuiskranten van Wegener Media worden door deze groep gemiddeld ruim 17 minuten gelezen. De leesduur neemt af naarmate het inkomen stijgt tot 12 minuten onder de groep meer dan 2x modaal. Grafiek: Leesduur - inkomen minuten 17,3 15,7 12,0 12,7 12,0 12,5 Huis-aan-huiskranten Wegener Media Huis-aan-huiskranten totaal tot en met modaal tussen 1x en 2x modaal meer dan 2x modaal Synovate 42

44 5.5 Leesduur welstand Welstand is een samengestelde variabele die is opgebouwd uit inkomen en opleiding. Daarom zien voor dit kenmerk dezelfde ontwikkeling van de leesduur terug. Bij een toenemende welstand neemt de leesduur af. Grafiek: Leesduur - welstand minuten 17,7 16,4 15,7 14,8 12,3 12,2 Huis-aan-huiskranten Wegener Media Huis-aan-huiskranten totaal laag (W4/W5) midden (W3) hoog (W1/W2) Synovate 43

45 6. Waardering De mate van waardering is vanuit drie invalshoeken vastgesteld. Aan alle lezers van de huis-aan-huiskranten is gevraagd om de kranten in hun algemeenheid te beoordelen door middel van een rapportcijfer. Verder is aan de lezers gevraagd om zowel de redactionele artikelen en berichten als de advertenties door middel van een vijfpuntsschaal te waarderen. Daarbij is de volgende schaalverdeling gehanteerd: zeer de moeite waard de moeite waard enigszins de moeite waard niet zo of helemaal niet de moeite waard weet niet 6.1 Algemene waardering In zijn algemeenheid worden de huis-aan-huiskranten gewaardeerd met het cijfer 6,6. Er is nauwelijks verschil te zien in waardering tussen de verschillende leeftijdsgroepen. De waardering onder de inkomensklassen t/m modaal ligt iets hoger (6,8) in vergelijking met de hogere inkomensklassen. Ook de lager opgeleiden laten een hogere waardering zien (6,8) dan de hoger opgeleiden. De titels van Wegener Media komen gemiddeld uit op een rapportcijfer van 6,7. Synovate 44

46 6.2 Waardering redactie Ruim vier op de tien lezers vindt hetgeen redactioneel in de huis-aanhuiskranten van Wegener Media wordt aangeboden zeer of gewoon de moeite waard. 8% van de lezers vindt de redactionele inhoud niet of helemaal niet de moeite waard. Als we kijken naar de verschillende subgroepen (geslacht, leeftijd, opleiding en inkomen) dan zien we dat er nauwelijks verschillen zichtbaar zijn in waardering. Grafiek: Waardering redactie Huis-aanhuiskranten Wegener Media 3% 40% 46% 8% zeer de moeite waard de moeite waard Huis-aanhuiskranten totaal 3% 43% 43% 7% enigszins de moeite waard niet zo of helemaal niet de moeite waard weet niet Synovate 45

47 6.3 Waardering advertenties Bijna eenderde van de lezers vindt de advertenties in de huis-aan-huiskranten (zeer) de moeite waard. 38% van de lezers geeft aan de advertenties enigszins de moeite waard te vinden. 24% van de lezers van huis-aanhuiskranten van Wegener Media vindt advertenties in de huis-aan-huiskranten niet zo of helemaal niet de moeite waard. Grafiek: Waardering advertenties Huis-aanhuiskranten 1% Wegener Media 30% 35% 24% 10% zeer de moeite waard de moeite waard enigszins de moeite waard niet zo of helemaal niet de moeite waard Huis-aanhuiskranten totaal 2% 29% 38% 22% 10% weet niet Als we naar de subgroepen kijken dan zien we dat met name vrouwen, de inkomensgroep t/m modaal en de groep met een lager opleidingsniveau de advertenties meer dan gemiddeld waarderen. Synovate 46

48 7. Distributiegraad In het verzorgingsgebied van de huis-aan-huiskranten van Wegener Media stelt 84% van de bevolking zijn brievenbus open voor de ontvangst van alle soorten drukwerk. Zij hebben geen sticker geplakt. De huis-aan-huiskranten kunnen worden verspreid onder bijna 94% van de populatie. Alleen bij de brievenbussen met een Nee/Nee-sticker, mag een huis-aan-huiskrant niet bezorgd worden. Hierdoor is slechts voor 6% van alle personen van 13 jaar en ouder in het verzorgingsgebied de confrontatiekans met huis-aan-huiskranten verkleind. In onderstaande tabel is te zien, dat er geen onderscheid is in de distributiegraad van stickers binnen de verschillende verspreidingsgebieden. Tabel: distributiegraad stickers per verspreidingsgebied (excl. Rodi Media) Betaalde Wegener Regionale landelijke huis-aanhuiskranten dagbladen dagbladen % % % Nee/Neesticker 6,1 6,2 6,1 Ja/Neesticker 9,8 9,9 9,8 Geen sticker 84,1 83,9 84,1 Synovate 47

49 8. Mediumkeuze lokale informatie De huis-aan-huiskrant is het meest gebruikte medium om te lezen over lokale informatie. Grafiek: Mediumkeuze lokale informatie huis-aan-huiskrant 61% internet regionaal dagblad folders regionale televisie 50% 47% 41% 39% regionale magazines regionale radio 22% 22% geen van deze 4% Synovate 48

50 9. Actiebereidheid Advertenties in huis-aan-huiskranten zetten aan tot actie. Zo heeft 42% naar aanleiding van een advertentie in een huis-aan-huiskrant een winkel of bedrijf bezocht. Grafiek: Actiebereidheid Een winkel of bedrijf bezocht 42% Website bezocht 30% Contact met winkel of bedrijf opgenomen 19% Synovate 49

51 10. Doel winkelbezoek Van de lezers die naar aanleiding van een advertentie in een huis-aan-huiskrant een winkel bezochten, was voor 71% het doen van een aankoop het belangrijkste doel. Grafiek: Doel winkelbezoek (afgelopen week) Aankoop doen 71% Orienteren 19% Informatie inwinnen 9% Anders 1% Synovate 50

52 11. Actief winkelbezoek Een derde van de lezers van huis-aan-huiskranten gaat binnen een week nadat men een advertentie in een huis-aan-huiskrant heeft gelezen naar de winkel of heeft er dan contact mee opgenomen. Grafiek: Voor het laatst winkel of bedrijf bezocht of contact mee opgenomen naar aanleiding van een advertentie in huis-aan-huiskrant gisteren 9% ongeveer een week geleden 21% ongeveer twee weken geleden ongeveer drie weken geleden ongeveer een maand geleden 7% 9% 11% langer dan een maand geleden 43% Synovate 51

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Na de WW in de bijstand De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Van WW naar bijstand 4 2.1. Doorstroom van WW naar bijstand groeit

Nadere informatie

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten 2 NAtuur & Milieu zon zoekt gemeenten INHOUD Samenvatting 3 Voorwoord 5 Werkwijze en verantwoording 6 Groei zonne-energie in Nederland 7 Vergelijking

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt RAPPORTAGE PINK PANEL KENNEMERLAND 2014 DIGITAAL ONDERZOEKSPANEL VEILIGHEID LESBISCHE VROUWEN, HOMOSEKSUELE MANNEN, BISEKSUELEN EN TRANSGENDERS (LHBT s) IN

Nadere informatie

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden ] Didier Laaggeletterdheid in Nederland Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden Laaggeletterdheid in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Didier Fouarge, Willem

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs DE STAAT VAN HET ONDERWIJS De staat van het onderwijs ONDERWIJSVERSLAG 2012/2013 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS APRIL 2014 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS ONDERWIJSVERSLAG 2012/2013 oor u ligt het nderwijsverslag

Nadere informatie

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart Marieke Buisman en Willem Houtkoop ] Laaggeletterdheid in kaart Colofon Titel Laaggeletterdheid in kaart Auteurs Marieke Buisman en Willem Houtkoop Datum April 2014 Ontwerp Design Crew ISBN/EAN 978-94-6052-079-2

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

lles over print Informatie over dagbladen en tijdschriften voor de advertentiemarkt

lles over print Informatie over dagbladen en tijdschriften voor de advertentiemarkt lles over print Informatie over dagbladen en tijdschriften voor de advertentiemarkt Inhoudsopgave 1. Voorwoord.....................................................................................................4

Nadere informatie

Kracht en kwetsbaarheid

Kracht en kwetsbaarheid Kracht en kwetsbaarheid Sociale samenhang en leefbaarheid in gemeente Barneveld Ir. M. Jager-Vreugdenhil Drs. C. van Til-Teekman K. Kruiswijk-van Hulst MSc J. Slendebroek-Meints MSc November 2010 Kracht

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders:

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders: Reeks 5 wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Het gebruik van alcohol door jongeren

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië in Rotterdam Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief

Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië in Rotterdam Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië in Rotterdam Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief Erik Snel Jack Burgers Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert van der Meij Katja

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Evaluatie Direct Werk Helmond

Evaluatie Direct Werk Helmond Hans Droppert 21 april 2008 1 1. Inleiding Eind 2006/Begin 2007 werd in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Helmond een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van

Nadere informatie

Chronisch ziek en werk

Chronisch ziek en werk kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische

Nadere informatie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie Zelfbewust een Zelfstandige Positie Economische zelfstandigheid van zzp'ers: resultaten zzp-panel meting I van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc. drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, november 2011

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

Door omwonenden gewenste informatie over vliegtuiggeluid

Door omwonenden gewenste informatie over vliegtuiggeluid Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO rapport 2005-011 Milieu en Leefomgeving Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief Jack Burgers Sanne van de Pol Erik Snel Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

Wie zwemt er tegenwoordig? Tien. Zwemvaardigheid. punten C0 M48 Y95 K0 C100 M88 Y0 K5

Wie zwemt er tegenwoordig? Tien. Zwemvaardigheid. punten C0 M48 Y95 K0 C100 M88 Y0 K5 Wie zwemt er tegenwoordig? Verbetering Zwemvaardigheid 2006-2009 Tien punten C0 M48 Y95 K0 C100 M88 Y0 K5 Wie zwemt er tegenwoordig? Een beschrijving van actueel zwemgedrag en de attitude over zwemmen

Nadere informatie