Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011"

Transcriptie

1 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

2

3 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) september 2011 In opdracht van Publiekszaken Rotterdam (PZR)

4 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: G.H. van der Wilt Project: Adres: Blaak 34, 3011 TA Rotterdam Postbus 21323, 3001 AH Rotterdam Telefoon: (010) Telefax:(010) Website:www.rotterdam.nl/rotterdammersovergemeentelijkedienstverlening 2 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011

5 INHOUD Samenvattende beschouwing 5 1 Inleiding De enquête Resultaten Opbouw van de rapportage 8 2 Dienstverlening algemeen Algemene dienstverleningsaspecten 9 3 Contacten met de gemeente en deelgemeente(n) Manieren van contact Contacten met Stadswinkels en deelgemeente(n) Aanvragen en ophalen paspoort, id of rijbewijs blijft belangrijkste reden bezoek Meer Rotterdammers maken een afspraak Meerderheid tevreden over dienstverlening, rapportcijfers iets lager dan in Helft bezoekers onbekend met internetzuilen Het centrale telefoonnummer van de gemeente Bekendheid centrale telefoonnummer blijft stijgen Centrale telefoonnummer vooral tijdens kantooruren gebeld Bellen met het centrale nummer om een melding te doen of iets aan te vragen Doorverbinden en terugbellen blijft moeilijk 17 4 Internetgebruik, digitale dienstverlening, DigiD, sociale media Gebruik van internet blijft stabiel Bezoek Rotterdam.nl Rotterdam.nl vooral bezocht om informatie over gemeentelijke onderwerpen Vindbaarheid en begrijpelijkheid informatie scoren een voldoende Niet-bezoekers geven voorkeur aan andere manieren van contact DigiD Sociale media en mobiel internet Bijna de helft van de Rotterdammers maakt gebruik van sociale media Meeste mobiele internetters wil gemeentelijke zaken via smartphone regelen 23 5 Klachten over of voor de gemeente Klachten over of voor de gemeente Klachten blijven vooral telefonisch binnenkomen Minder klachten op tijd afgehandeld, tevredenheid licht gedaald Indienen klacht heeft toch geen zin 27 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening

6 4 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011

7 Samenvattende beschouwing Deze rapportage doet verslag van het jaarlijkse onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Rotterdam onder Rotterdammers tussen de 16 en 85 jaar. Aan de hand van diverse vragen die zijn gesteld in de Omnibusenquête van 2011 van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek is onder meer gekeken naar de dienstverlening van de gemeente in het algemeen, naar de contacten die de Rotterdammers het afgelopen jaar hebben gehad met de gemeente, naar het internetgebruik en de digitale dienstverlening van de gemeente en naar de klachtenafhandeling van de gemeente. Waar mogelijk zijn in de resultaten in deze rapportage vergeleken met de resultaten van eerdere Omnibusenquêtes. Algemene dienstverlening Rotterdammers vinden een snelle levering van producten door de gemeente en een korte wachttijd in de Stadswinkels de belangrijkste aspecten van de algemene dienstverlening van de gemeente. Telefonische bereikbaarheid van de gemeente s avonds en in het weekend wordt het minst belangrijk gevonden. Contacten met de gemeente en deelgemeente(n) Als het gaat om het zelf benaderen van de gemeente om ergens naar te informeren of iets aan te vragen, geven de meeste Rotterdammers de voorkeur aan internet of de telefoon als manier om contact op te nemen. Wanneer Rotterdammers door de gemeente worden benaderd, dan gaat de voorkeur uit naar een brief van de gemeente. Daarnaast is er een significante stijging te zien van het aantal Rotterdammers dat per door de gemeente benadert wil worden. 67% van alle Rotterdammers is in het afgelopen jaar wel eens langs geweest bij een balie van een Stadswinkel of deelgemeentekantoor; veruit de meeste daarvan zonder van te voren een afspraak te maken. De meeste bezoekers komen voor het aanvragen of ophalen van een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Hoewel een ruime meerderheid van de bezoekers van de Stadswinkels of deelgemeentekantoren voldoende tot goed te spreken is over een aantal aspecten van dienstverlening, zijn de rapportcijfers hiervoor ten opzichte van een jaar eerder iets lager. De bekendheid van het centrale telefoonnummer van de gemeente blijft stijgen. Inmiddels geeft 49% van de Rotterdammers aan bekend te zijn met het nummer; de meerderheid daarvan heeft het nummer ook wel eens gebeld. De belangrijkste reden om het centrale telefoonnummer te bellen is om een melding te doen over de buitenruimte of om iets aan te vragen. Het doorverbinden en terugbellen van bellers bij wie het doorverbinden niet direct lukte, blijft een belangrijk aandachtspunt. Internetgebruik en digitale dienstverlening 77% van de Rotterdammers maakt wel eens gebruik van internet, voornamelijk om informatie te zoeken, te en en bankzaken te regelen. Van de Rotterdammers die internetten, bezoekt 55% wel eens de website van de gemeente Rotterdam, Het opzoeken van informatie over een gemeentelijk onderwerp is de meest genoemde reden voor het bezoek aan de website. De vindbaarheid en de Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening

8 begrijpelijkheid van gemeentelijke informatie krijgen van de bezoekers respectievelijk een 6,7 en 7,2. DigiD, sociale media en smartphones Bijna 60% van alle Rotterdammers is bekend met DigiD, het digitale identificatiemiddel dat vaak nodig is om via internet zaken met de overheid te kunnen regelen. De bekendheid van DigiD is hoger dan in 2010 en ook het gebruik ervan is toegenomen. Hoewel één op de vijf Rotterdammers die bekend zijn met DigiD vindt dat DigiD het moeilijker maakt om zaken op internet te regelen, vindt bijna de helft dat het noodzakelijk is dat de overheid DigiD gebruikt bij digitale dienstverlening. Bijna de helft van de Rotterdammers maakt gebruik van sociale media; vooral Facebook en Hyves zijn populair. Een op de drie Rotterdammers maakt wel eens gebruik van mobiel internet op een smartphone. Een ruime meerderheid van die gebruikers geeft aan zaken met de gemeente via hun smartphone te willen regelen. Daarbij kan gedacht worden aan het betalen voor een parkeerplaats en het doen van een melding over de buitenruimte. Klachten over of voor de gemeente 30% van de Rotterdammers heeft het afgelopen jaar een klacht gehad over of voor de gemeente. Het percentage Rotterdammers geen klacht had over of voor de gemeente is voor het eerst sinds 2008 weer gestegen. De telefoon blijft het meest gebruikte medium om een klacht in te dienen, daarnaast is een stijging te zien van het gebruik van de website van de gemeente om klachten in te dienen. Ten opzichte van 2010 zijn minder klachten op tijd afgehandeld en is de tevredenheid over de afhandeling van klachten licht gedaald. 6 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011

9 1 Inleiding Op verzoek van diverse afdelingen en diensten van de gemeente Rotterdam voert het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) jaarlijks in februari een Omnibusenquête uit onder Rotterdammers van 16 tot 85 jaar. Op verzoek van Publiekszaken Rotterdam zijn daarin vragen opgenomen over contacten van Rotterdammers met de gemeente (Stadswinkels) en deelgemeenten, over het bezit en gebruik van Internet en over de website over sociale media, over het centrale telefoonnummer van de gemeente, over klachten voor of over de gemeente en over de dienstverlening van de gemeente in het algemeen. 1.1 De enquête Zoals gezegd, stammen de gegevens voor dit onderzoek uit de in februari en maart 2011 gehouden Omnibusenquête. De enquête is dit jaar opgesplitst in drie vragenlijsten: een aantal onderwerpen kwam slechts op de zogenoemde A-lijst aan de orde, een aantal alleen op de B- lijst, een aantal alleen op de C-lijst, en sommige op meerdere lijsten. De vragenlijsten van de enquête zijn op basis van drie aselecte steekproeven verspreid onder drie keer inwoners van Rotterdam. De respons bedroeg voor de A-lijst 35% (1.263 respondenten), voor de B-lijst 37% (1.314 respondenten) en voor de C-lijst eveneens 37% (1.328 respondenten); in totaal 36%. Daarmee is de respons twee procentpunt lager dan vorig jaar. Voor zo ver op verifieerbare kenmerken valt na te gaan, is echter ook dit jaar de respons op de Omnibusenquête voldoende representatief voor de totale Rotterdamse bevolking van 16 tot 85 jaar, al zijn mannen, Rotterdammers onder de 45 jaar en allochtonen ondervertegenwoordigd. In voorgaande jaren was dit echter niet veel anders, zodat uitkomsten nog steeds goed vergeleken kunnen worden met uitkomsten uit eerdere Omnibusenquêtes. Op zich is de representativiteit ook belangrijker dan de omvang van de respons, die natuurlijk nog altijd groot genoeg is om uitspraken te kunnen doen. Lees hier meer over in bijlage II. De vragen waarover deze rapportage handelt, stonden voor een deel in de A-lijst, voor een deel in de B-lijst en voor een deel in de C-lijst. 1.2 Resultaten De vragen die dit jaar over de gemeentelijke dienstverlening in de Omnibusenquête zijn opgenomen, komen voor een groot deel overeen met vragen uit de Omnibusenquêtes van 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 en Waar mogelijk zal dan ook een vergelijking gemaakt worden met de resultaten uit die jaren. Naast de jaarlijkse Omnibusenquête en de daaruit voortvloeiende rapportage over gemeentelijke dienstverlening vinden er ook diverse benchmarks plaats. Hierin wordt gekeken naar de gemeentelijke dienstverlening en hoe deze zich verhoudt tot de dienstverlening in andere gemeenten. Beide onderzoeken hanteren een andere methodiek: de Omnibusenquête gaat over de laatste twaalf maanden, terwijl voor de benchmarks de respondenten vaak direct na hun contact met de gemeente bevraagd worden. Hierdoor kan het voorkomen dat de resultaten van beide onderzoeken verschillen, terwijl het over dezelfde onderwerpen gaat. Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening

10 1.3 Opbouw van de rapportage Deze rapportage is als volgt opgebouwd. In het tweede hoofdstuk wordt kort ingegaan op een aantal algemene dienstverleningsaspecten. De contacten van de Rotterdammers met de gemeente (Stadswinkels en deelgemeentekantoren) en de bekendheid en het gebruik van het centrale telefoonnummer van de gemeente worden in het derde hoofdstuk besproken. In hoofdstuk vier staat de gemeentelijke dienstverlening op internet centraal. Ook worden in dit hoofdstuk vragen over de bekendheid en het gebruik van DigiD en over sociale media en mobiel internet behandeld. Hoofdstuk vijf gaat over klachten voor of over de gemeente en de afhandeling daarvan. Deze rapportage kent tevens vijf bijlagen. Bijlage I bevat een lijst met alle opdrachtgevers van de Omnibusenquête 2011 en een overzicht van hun vragen in de verschillende vragenlijsten. In bijlage II worden respons en representativiteit van de Omnibusenquête 2011 besproken aan de hand van de achtergrondkenmerken van de respondenten. In bijlage III wordt een korte toelichting gegeven op de statistische interpretatie van de in deze rapportage weergegeven percentages en over de significantie van verschillen. De boodschap uit deze bijlage moge zijn, dat in het algemeen verschillen of afwijkingen van 1- à 2% niet als verschillen mogen worden beschouwd, maar evengoed door het toevalskarakter van de steekproef kunnen zijn veroorzaakt. Als bijvoorbeeld iets het ene jaar 14% was, en het volgende jaar 15%, dan is daarmee dus nog geen toename aangetoond. In bijlage IV zijn de in deze rapportage behandelde vragen letterlijk uit de vragenlijst overgenomen. In bijlage V tenslotte zijn voor een aantal vragen de antwoorden uitgesplitst naar drie achtergrondkenmerken van de respondenten: geslacht, leeftijd en etniciteit. Tot slot van deze indeling zij er op gewezen, dat overal waar in deze rapportage gesproken wordt over de Rotterdammers, de Rotterdammers van 16 tot 85 jaar bedoeld worden. Op 1 januari 2011 waren dat er (van de in totaal ). Voor zij er wellicht ten overvloede op gewezen, dat de Omnibusenquête een personenenquête is, zodat de hier gepresenteerde uitkomsten in eerste instantie gelden voor personen, en niet voor huishoudens. Met andere woorden: als een bepaald percentage Rotterdammers iets vindt of heeft, dan zegt dat nog niets over het precieze percentage Rotterdamse huishoudens dat dat vindt of heeft. 8 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011

11 2 Dienstverlening algemeen De Rotterdammers is over een aantal aspecten van dienstverlening van de gemeente Rotterdam gevraagd hoe belangrijk ze deze aspecten vinden. In dit korte hoofdstuk kijken we naar de uitkomsten van deze vraag. 2.1 Algemene dienstverleningsaspecten Rotterdammers vinden een snelle levering van producten door de gemeente en een korte wachttijd in de Stadswinkels de belangrijkste aspecten van de algemene dienstverlening van de gemeente. Zie figuur 2.1. Ten opzichte van 2010 is hierin niks veranderd. Figuur 2.1 Hoe belangrijk vindt u de volgende aspecten van de dienstverlening? snelle levering van producten korte wachttijd in de Stadswinkels ruimere openingstijden Stadswinkels zaterdagochtendopenstelling Stadswinkels telefonische bereikbaarheid gemeente 's avonds en in het weekend 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zeer belangrijk belangrijk neutraal onbelangrijk zeer onbelangrijk Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening

12 10 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011

13 3 Contacten met de gemeente en deelgemeente(n) In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de vragen over contacten die Rotterdammers hebben met de gemeente. Allereerst wordt gekeken aan welke manieren van contact Rotterdammers de voorkeur geven als ze de gemeente benaderen en als ze door de gemeente benaderd worden. Vervolgens wordt specifieker ingegaan op de contacten van Rotterdammers bij de Stadswinkels of deelgemeente(n). Tot slot wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de bekendheid en het gebruik van het centrale telefoonnummer van de gemeente. 3.1 Manieren van contact 1. De gemeente Rotterdam levert zo veel mogelijk alle dienstverlening zowel elektronisch (internet!), telefonisch, aan balies als per post. Welke manier heeft uw voorkeur als u de gemeente benadert om? Een ruime meerderheid geeft bij alle vier de cases aan de voorkeur te geven aan internet of telefoon als manier om zelf contact op te nemen met de gemeente. Ten opzichte van 2010 is slechts sprake van kleine verschuivingen. Figuur 3.1 Voorkeursmanieren om de gemeente te benaderen om 100% 90% 80% 70% 5% 6% 6% 6% 3% 6% 14% 13% 15% 13% 18% 17% 21% 7% 9% 8% 9% 24% 11% 9% 13% 11% 14% 13% 60% 50% 40% 29% 29% 38% 35% 52% 48% 41% 43% 30% 20% 10% 38% 36% 32% 29% 18% 19% 23% 22% 0% informatie verkrijgen iets aanvragen informeren stand van zaken reageren op w at gemeente gedaan of niet gedaan heeft internet telefoon balie post Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening

14 2. Welke manier heeft uw voorkeur als de gemeente u benadert om u te informeren over plannen of wijzigingen in uw omgeving, of over veranderingen in het gemeentelijk beleid (bijvoorbeeld parkeerbeleid, WOZ-beleid)? Een brief van de gemeente heeft de voorkeur onder veruit de meeste Rotterdammers. Ten opzichte van 2010 is het percentage Rotterdammers dat per benadert wil worden significant gestegen. Figuur % 64% 60% 59% Voorkeursmanieren om door de gemeente benaderd te worden 50% 40% 30% 20% 10% 0% per brief 18% 16% krant, huis-aanhuisbladen, folders 12% 18% per 5% 6% internet (Rotterdam.nl) 1% 1% anders Contacten met Stadswinkels en deelgemeente(n) Tweederde van de Rotterdammers (67%) is in het afgelopen jaar wel eens langs geweest bij een balie van een Stadswinkel of een deelgemeente. Afgezien van wat lichte schommelingen is dit percentage de laatste vijf jaar behoorlijk stabiel (tabel 3.3). Tabel 3.3 Bent u in de afgelopen twaalf maanden wel eens langs geweest bij een balie van een Stadswinkel of deelgemeente? ja 55% 67% 63% 64% 65% 67% nee 42% 30% 31% 32% 35% 33% weet niet 3% 3% 6% 4% - * voor 2010 iets andere vraagstelling Met uitzondering van de Stadswinkel Centrum komt minstens driekwart van de bezoekers van de Stadswinkels (of deelgemeentebalies) uit dezelfde deelgemeente. In Hoek van Holland is dat zelfs 100%. 12 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011

15 Tabel 3.4 Bij welke Stadswinkel of deelgemeente bent u de laatste keer langs geweest? 2011* % bezoekers uit eigen deelgemeente** Stadswinkel Centrum 18% 31% Stadswinkel Prins Alexander 16% 98% Stadswinkel Kralingen-Crooswijk 10% 76% Stadswinkel Noord 9% 86% Stadswinkel Charlois 9% 75% deelgemeente IJsselmonde 8% 85% Stadswinkel Feijenoord 8% 76% Stadswinkel Delfshaven 7% 90% Stadswinkel Hoogvliet 6% 98% deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek 6% 92% Stadswinkel Rozenburg 4% 97% Stadswinkel Overschie 3% 86% Stadswinkel Pernis 2% 93% Stadswinkel Hoek van Holland 2% 100% * percentages tellen op tot meer dan 100%, omdat de respondenten meerdere antwoorden hebben gegeven ** percentages hebben betrekking op kleine absolute aantallen en zijn vooral indicatief van aard Aanvragen en ophalen paspoort, id of rijbewijs blijft belangrijkste reden bezoek Tabel 3.5 Wat was de reden voor het laatste bezoek aan Stadswinkel of deelgemeente? aanvragen / ophalen paspoort of identiteitsbewijs 45% aanvragen / ophalen rijbewijs 22% 69% 69% aanvragen / ophalen uittreksel bevolkingsregister 10% 10% 10% algemene informatie 9% 8% 9% Rotterdampas 4% 6% 5% aanvragen / ophalen vergunning 9% 5% 7% inschrijven bij gemeente / doorgeven adreswijziging 4% 4% 4% Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 2% 2% 2% alles wat met parkeren te maken heeft - 2% 2% anders (o.a. huwelijk, aangifte geboorte, doorgeven klacht) 6% 3% 9% * percentages tellen op tot meer dan 100%, omdat de respondenten meerdere antwoorden hebben gegeven Meer Rotterdammers maken een afspraak Hoewel nog steeds een hele grote meerderheid van de Rotterdammers geen afspraak maakte voor het bezoek aan de Stadswinkel of de deelgemeente, is het percentage Rotterdammers dat wél een afspraak maakte ten opzichte van 2010 met 5%-punt gestegen. Met 15% is daarmee het hoogste niveau in de afgelopen vijf jaar bereikt. Bijna tweederde maakte de afspraak telefonisch, de rest via internet. Daarin is ten opzichte van vorig jaar niets veranderd. Tabel 3.6 Had u een afspraak gemaakt? ja, ik had een afspraak gemaakt 11% 9% 13% 10% 15% nee, ik ben er gewoon naar toe gegaan 89% 91% 87% 90% 85% Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening

16 ruim één op de drie Rotterdammers vond het prettiger om zonder afspraak naar de Stadswinkel of deelgemeente te gaan drie op de tien Rotterdammers wisten niet dat ze een afspraak konden maken bijna één op de tien Rotterdammers maakte geen afspraak omdat ze daar niet aan dachten of toevallig in de buurt waren Tabel 3.7 Waarom heeft u geen afspraak gemaakt? 2010* 2011* ik vond het prettiger om zonder afspraak te gaan 32% 36% ik wist niet dat ik een afspraak kon maken 34% 30% het was voor het product dat ik nodig had niet mogelijk een afspraak te maken 23% 16% was niet nodig / vond ik niet nodig - 5% ik heb eerder wel eens een afspraak gemaakt, maar ik werd vervolgens niet sneller geholpen 2% 2% ik wist niet hoe ik een afspraak moest maken 2% 2% ik heb eerder wel eens geprobeerd een afspraak te maken, maar dat lukte niet 1% 1% anders (niet aan gedacht, was in de buurt, korte wachttijd) 9% 8% * percentages tellen op tot meer dan 100%, omdat de respondenten meerdere antwoorden hebben gegeven Meerderheid tevreden over dienstverlening, rapportcijfers iets lager dan in 2010 Tussen de 73% en 86% van de Rotterdammers is voldoende tot goed te spreken over een vijftal aspecten van dienstverlening van de Stadswinkel of deelgemeente waar men is geweest. Tabel 3.8 Hoe tevreden was u over? goed voldoende matig slecht weet niet meer, n.v.t. de wachttijd totdat u geholpen werd 38% 35% 14% 12% 2% de snelheid waarmee u geholpen werd 47% 38% 9% 5% 2% de vriendelijkheid van de medewerker 54% 32% 9% 4% 1% de deskundigheid van de medewerker 49% 35% 9% 4% 3% de openingstijden 43% 36% 11% 7% 4% Figuur 3.9 Rapportcijfers aspecten Stadswinkels / deelgemeenten 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6, snelheid vriendelijkheid deskundigheid openingstijden wachttijd 14 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011

17 3.2.4 Helft bezoekers onbekend met internetzuilen Tabel 3.10 In de Stadswinkels staan internetzuilen, die u kunt gebruiken om informatie op te vragen. Wist u van het bestaan van deze internetzuilen? ja, maar ik heb er nog nooit gebruik van gemaakt 37% 42% ja, en ik heb er ook wel eens gebruik van gemaakt 10% 9% nee, dat wist ik niet 53% 49% Tabel 3.11 Waarom heeft u nog nooit gebruik gemaakt van zo n internetzuil bij de Stadswinkel? dat is volgens mij nog niet nodig geweest 83% 79% ik wilde de internetzuil wel gebruiken, maar ik wist niet hoe 2% 8% ik maak voor dit soort zaken liever geen gebruik van internet 5% 5% ik wilde de internetzuil wel gebruiken, maar hij was buiten gebruik 1% 2% anders (liever thuis via internet, liever persoonlijk) 9% 6% 3.3 Het centrale telefoonnummer van de gemeente Het laatste onderwerp in het hoofdstuk Contacten met de gemeente en deelgemeente(n) dat behandeld wordt is het centrale telefoonnummer van de gemeente Rotterdam. Hieronder wordt ingegaan op de bekendheid en het gebruik van het nummer (14 010) Bekendheid centrale telefoonnummer blijft stijgen Tabel 3.12 Wist u dat de gemeente Rotterdam één centraal telefoonnummer heeft voor alle vragen van burgers? ja, en ik heb het ook al eens gebeld 8% 16% 20% 24% 28% 32% ja, maar ik heb het nog nooit gebeld 19% 17% 17% 16% 17% 17% nee, dat wist ik niet 73% 66% 63% 60% 54% 51% Iets meer dan de helft van de respondenten die hebben aangegeven bekend te zijn met het centrale telefoonnummer van de gemeente zegt ook het daadwerkelijke nummer te kennen. Tabel 3.13 Kent u het nummer? ja 32% 32% 25% 31% 50% 52% nee 68% 68% 75% 69% 50% 48% Vervolgens is aan diegenen die het daadwerkelijke nummer zeggen te kennen gevraagd wat dat nummer dan is. 59% noemt hier het goede nummer: Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2010, toen 33% ook echt het goede nummer noemde. Het oude nummer ( ) wordt nog door 6% van de respondenten die zeggen bekend te zijn met het nummer genoemd. Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening

18 3.3.2 Centrale telefoonnummer vooral tijdens kantooruren gebeld Meer dan de helft van de respondenten die bekend zijn met het centrale telefoonnummer weten niet precies wanneer ze het kunnen bellen. Tabel 3.14 Weet u wanneer u dit nummer kunt bellen? (op welke dagen en welke uren?) (het juiste antwoord is gearceerd) dat weet ik niet 61% 48% 55% 41% 42% 48% op werkdagen tijdens kantoortijden 15% 23% 17% 20% 26% 25% iedere dag de hele dag 13% 15% 15% 15% 12% 10% op werkdagen tot uur 2% 4% 4% 5% 8% 8% op werkdagen tot uur en ook op zaterdag 1% 4% 4% 6% - - geen antwoord 8% 6% 6% 13% 11% 9% De meeste respondenten die het nummer wel eens belden, deden dit tijdens kantooruren. Tabel 3.15 Als u het centrale telefoonnummer als eens gebeld heeft: Wanneer belde u met dit nummer? tijdens kantooruren 93% 88% in de avonduren 11% 11% in het weekend 4% 5% * percentages tellen op tot meer dan 100%, omdat de respondenten meerdere antwoorden hebben gegeven Bellen met het centrale nummer om een melding te doen of iets aan te vragen Respondenten belden vooral voor het doen van een melding over de buitenruimte en om iets aan te vragen (tabel 3.16) en omdat ze, als ze contact opnemen met de gemeente, dat het liefst telefonisch doen (tabel 3.17). Tabel 3.16 Waarvoor belde u de laatste keer met het centrale telefoonnummer? 2010* 2011 om een melding te doen over de buitenruimte (openbaar groen, vuil op straat) 34% 32% om informatie op te vragen over gemeentelijke dienstverlening 34% 28% om iets aan te vragen (ophalen grofvuil, parkeervergunning) 32% 30% anders (diverse vragen (o.a. belastingen), meldingen) 12% 10% * percentages tellen op tot meer dan 100%, omdat de respondenten meerdere antwoorden hebben gegeven Tabel 3.17 Waarom belde u de laatste keer met het centrale telefoonnummer? 2010* 2011 als ik contact opneem met de gemeente dan doe ik dat het liefst per telefoon 71% 66% ik heb eerst op de website gekeken, maar daar kon ik niet vinden wat ik zocht 15% 15% ik heb eerst op de website gekeken, maar wat ik daar vond was onduidelijk 8% 7% anders (digitaal kon het niet, geen internet, sneller via telefoon) 8% 12% * percentages tellen op tot meer dan 100%, omdat de respondenten meerdere antwoorden hebben gegeven 16 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011

19 3.3.4 Doorverbinden en terugbellen blijft moeilijk Veel respondenten kunnen zich niet meer herinneren of het doorverbinden, indien noodzakelijk, meteen lukte. Bij één op de vijf lukte het in ieder geval niet meteen. Tabel 3.18 Als u moest worden doorverbonden met een gemeentelijke dienst of instelling: lukte dit meteen? ja 46% 44% 57% 63% 52% nee 30% 32% 21% 25% 21% weet niet meer 24% 24% 22% 12% 28% In meer dan de helft van de gevallen bij wie het doorverbinden niet meteen lukte, is er niet teruggebeld. Hoewel het om kleine absolute aantallen gaat blijkt uit deze cijfers wel dat het terugbellen van Rotterdammers de laatste jaren achteruit is gegaan. Tabel 3.19 Werd u binnen 5 dagen teruggebeld? nee, ik ben helemaal niet teruggebeld 38% 41% 50% 49% 55% ja 31% 25% 30% 27% 24% nee, het duurde langer dan vijf dagen 11% 15% 11% 10% 10% weet ik niet meer 20% 19% 9% 14% 10% * percentages hebben betrekking op kleine absolute aantallen en zijn vooral indicatief Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening

20 18 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011

21 4 Internetgebruik, digitale dienstverlening, DigiD, sociale media In de Omnibusenquête van 2011 zijn enkele vragen gesteld over het bezit en gebruik van internet en meer specifiek, over de gemeentelijke dienstverlening op internet. In dit hoofdstuk zal allereerst kort worden gekeken naar het gebruik van internet door de Rotterdammers, waarna de vragen over de gemeentelijke dienstverlening op internet behandeld zullen worden. Waar mogelijk worden de antwoorden daarbij vergeleken met de resultaten uit eerdere rapportages. Vervolgens wordt ingegaan op (het gebruik van) DigiD. Dit hoofdstuk sluit af met de behandeling van vragen over het gebruik van sociale media en smartphones, die dit jaar voor het eerst zijn opgenomen in de Omnibusenquête. 4.1 Gebruik van internet blijft stabiel Tabel 4.1 Maakt u wel eens gebruik van internet? internetgebruik 38% 52% 55% 61% 63% 70% 70% 76% 77% 77% 73% 77% Tabel 4.2 Waarvoor gebruikt u Internet? informatie zoeken (surfen) telebankieren en/of verzekeren kopen van producten chatten films en/of muziek games (spelletjes) nieuws- en discussiegroepen * 2007* 2008* 2009* % 96% 96% 96% 96% 89% 93% 94% 93% 95% 95% 92% 92% 93% 94% 94% 84% 89% 89% 90% 90% 87% x x x x 46% 22% 50% 29% 61% 30% 58% 31% 66% 38% 72% 44% 71% 51% 76% 55% 76% 57% 20% 26% 30% 31% 32% 30% 30% 35% 30% 30% 26% x x 29% 29% 28% 27% 28% 33% x x 29% 30% 28% 24% 26% 27% % 14% 11% 15% 14% 18% 20% 23% 23% 30% 30% voor iets anders % 23% 12% * deze jaren is expliciet gevraagd naar het thuisgebruik van Internet. Hierdoor wijken de percentages enigszins af van de voorgaande jaren 4.2 Bezoek Rotterdam.nl Aan de respondenten die hebben aangegeven wel eens gebruik te maken van internet is gevraagd of ze wel eens de website bezoeken. In tegenstelling tot vorig jaar is hierbij geen onderscheid meer gemaakt tussen verschillende gemeentelijke websites (van bijvoorbeeld gemeentelijke diensten of deelgemeenten), omdat de gemeente uitgaat van één ingang via internet en dat is In tabel 4.3 is het bezoek aan weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen alle Rotterdammers (dus ook die geen gebruik maken van internet) en de Rotterdammers die gebruik maken van internet. Figuur 4.4 laat de trendlijn zien van het percentage Rotterdammers dat de gemeentelijke website wel eens bezoekt. Tussen 2010 en 2011 staat een stippellijn om de verandering in de vraagstelling weer te geven. Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening

22 Tabel 4.3 Overzicht internetgebruik en bezoek alle Rotterdammers alleen internetgebruikers maakt geen gebruik van internet 27% 23% - - wel internet, geen bezoek 30% 35% 41% 45% wel internet, bezoekt ook 43%* 42% 59%* 55% * inclusief andere gemeentelijke websites Figuur % Percentage Rotterdammers dat de gemeentelijke website wel eens bezoekt 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rotterdam.nl vooral bezocht om informatie over gemeentelijke onderwerpen Respondenten die de gemeentelijke website bezoeken, doen dat vooral om informatie te zoeken over een gemeentelijk onderwerp. In mindere mate wordt de website bezocht om onder andere aanvragen in te dienen en afspraken te maken. Een vergelijking met 2010 is hier niet mogelijk, omdat is gekozen voor een andere vraagstelling, die beter aansluit bij de kennisbehoefte van de gemeente. Tabel 4.5 Voor welke van onderstaande zaken heeft u wel eens gebruik gemaakt van % van Rotterdammers die bezoeken % van alle Rotterdammers informatie zoeken over een gemeentelijk onderwerp 85% 36% aanvraag indienen (bijvoorbeeld voor een uittreksel of vergunning) 26% 11% afspraak maken voor het ophalen van grofvuil 23% 10% reactie doorgeven (klacht, melding, compliment of idee) 18% 8% afspraak maken voor de Stadswinkel of het deelgemeentekantoor 15% 6% verhuizing doorgeven 13% 5% informatie opvragen over de stand van zaken van mijn aanvraag 8% 3% bezwaar indienen 7% 3% anders (opzoeken vacatures, i.v.m. werk/school) 3% 1% weet niet meer 2% 1% * percentages tellen op tot meer dan 100%, omdat de respondenten meerdere antwoorden konden gegeven 20 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt RAPPORTAGE PINK PANEL KENNEMERLAND 2014 DIGITAAL ONDERZOEKSPANEL VEILIGHEID LESBISCHE VROUWEN, HOMOSEKSUELE MANNEN, BISEKSUELEN EN TRANSGENDERS (LHBT s) IN

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik BEHOEFTEONDERZOEK ONDER VMBO-DOCENTEN NEDERLANDS OVER HET BEVORDEREN VAN LEZEN DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud CED-GROEP drs. Lenie van den Bulk drs. Menno Kouveld

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt!

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Onderzoek naar de verstrekking van hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking, oogaandoening, doofblindheid Utrecht, maart 2015 Auteurs: Dominique van

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden ] Didier Laaggeletterdheid in Nederland Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden Laaggeletterdheid in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Didier Fouarge, Willem

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak 1 Inleiding Het verbeteren van de veiligheid in de stad is en blijft de hoogste prioriteit van de gemeente

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Onderzoek voor Veilige Publieke Taak 2007-2009 - 2011 Manja Abraham Sander Flight Willemijn Roorda Agressie en geweld tegen werknemers met een

Nadere informatie

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID Dr. Gjalt de Graaf Dr. Karin Lasthuizen Thijs Bogers, MA Bram ter Schegget, BSc. Tebbine Strüwer, BSc.

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Chronisch ziek en werk

Chronisch ziek en werk kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief Jack Burgers Sanne van de Pol Erik Snel Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Tel je zegeningen. Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie

Tel je zegeningen. Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie Tel je zegeningen Het maatschappelijk rendement van christelijke kerken in Rotterdam en hun bijdrage aan sociale cohesie Dr. Jorge Castillo Guerra Drs. Marjolein Glashouwer Drs. Joris Kregting Nijmegen,

Nadere informatie

Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao

Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao een empirische studie onder de beroepsbevolking van Curaçao Lianne Rückert Masterscriptie Criminologie November 28 Geneeskundige-

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie