Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011"

Transcriptie

1 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

2

3 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) september 2011 In opdracht van Publiekszaken Rotterdam (PZR)

4 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: G.H. van der Wilt Project: Adres: Blaak 34, 3011 TA Rotterdam Postbus 21323, 3001 AH Rotterdam Telefoon: (010) Telefax:(010) Website: 2 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011

5 INHOUD Samenvattende beschouwing 5 1 Inleiding De enquête Resultaten Opbouw van de rapportage 8 2 Dienstverlening algemeen Algemene dienstverleningsaspecten 9 3 Contacten met de gemeente en deelgemeente(n) Manieren van contact Contacten met Stadswinkels en deelgemeente(n) Aanvragen en ophalen paspoort, id of rijbewijs blijft belangrijkste reden bezoek Meer Rotterdammers maken een afspraak Meerderheid tevreden over dienstverlening, rapportcijfers iets lager dan in Helft bezoekers onbekend met internetzuilen Het centrale telefoonnummer van de gemeente Bekendheid centrale telefoonnummer blijft stijgen Centrale telefoonnummer vooral tijdens kantooruren gebeld Bellen met het centrale nummer om een melding te doen of iets aan te vragen Doorverbinden en terugbellen blijft moeilijk 17 4 Internetgebruik, digitale dienstverlening, DigiD, sociale media Gebruik van internet blijft stabiel Bezoek Rotterdam.nl Rotterdam.nl vooral bezocht om informatie over gemeentelijke onderwerpen Vindbaarheid en begrijpelijkheid informatie scoren een voldoende Niet-bezoekers geven voorkeur aan andere manieren van contact DigiD Sociale media en mobiel internet Bijna de helft van de Rotterdammers maakt gebruik van sociale media Meeste mobiele internetters wil gemeentelijke zaken via smartphone regelen 23 5 Klachten over of voor de gemeente Klachten over of voor de gemeente Klachten blijven vooral telefonisch binnenkomen Minder klachten op tijd afgehandeld, tevredenheid licht gedaald Indienen klacht heeft toch geen zin 27 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening

6 4 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011

7 Samenvattende beschouwing Deze rapportage doet verslag van het jaarlijkse onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Rotterdam onder Rotterdammers tussen de 16 en 85 jaar. Aan de hand van diverse vragen die zijn gesteld in de Omnibusenquête van 2011 van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek is onder meer gekeken naar de dienstverlening van de gemeente in het algemeen, naar de contacten die de Rotterdammers het afgelopen jaar hebben gehad met de gemeente, naar het internetgebruik en de digitale dienstverlening van de gemeente en naar de klachtenafhandeling van de gemeente. Waar mogelijk zijn in de resultaten in deze rapportage vergeleken met de resultaten van eerdere Omnibusenquêtes. Algemene dienstverlening Rotterdammers vinden een snelle levering van producten door de gemeente en een korte wachttijd in de Stadswinkels de belangrijkste aspecten van de algemene dienstverlening van de gemeente. Telefonische bereikbaarheid van de gemeente s avonds en in het weekend wordt het minst belangrijk gevonden. Contacten met de gemeente en deelgemeente(n) Als het gaat om het zelf benaderen van de gemeente om ergens naar te informeren of iets aan te vragen, geven de meeste Rotterdammers de voorkeur aan internet of de telefoon als manier om contact op te nemen. Wanneer Rotterdammers door de gemeente worden benaderd, dan gaat de voorkeur uit naar een brief van de gemeente. Daarnaast is er een significante stijging te zien van het aantal Rotterdammers dat per door de gemeente benadert wil worden. 67% van alle Rotterdammers is in het afgelopen jaar wel eens langs geweest bij een balie van een Stadswinkel of deelgemeentekantoor; veruit de meeste daarvan zonder van te voren een afspraak te maken. De meeste bezoekers komen voor het aanvragen of ophalen van een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Hoewel een ruime meerderheid van de bezoekers van de Stadswinkels of deelgemeentekantoren voldoende tot goed te spreken is over een aantal aspecten van dienstverlening, zijn de rapportcijfers hiervoor ten opzichte van een jaar eerder iets lager. De bekendheid van het centrale telefoonnummer van de gemeente blijft stijgen. Inmiddels geeft 49% van de Rotterdammers aan bekend te zijn met het nummer; de meerderheid daarvan heeft het nummer ook wel eens gebeld. De belangrijkste reden om het centrale telefoonnummer te bellen is om een melding te doen over de buitenruimte of om iets aan te vragen. Het doorverbinden en terugbellen van bellers bij wie het doorverbinden niet direct lukte, blijft een belangrijk aandachtspunt. Internetgebruik en digitale dienstverlening 77% van de Rotterdammers maakt wel eens gebruik van internet, voornamelijk om informatie te zoeken, te en en bankzaken te regelen. Van de Rotterdammers die internetten, bezoekt 55% wel eens de website van de gemeente Rotterdam, Het opzoeken van informatie over een gemeentelijk onderwerp is de meest genoemde reden voor het bezoek aan de website. De vindbaarheid en de Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening

8 begrijpelijkheid van gemeentelijke informatie krijgen van de bezoekers respectievelijk een 6,7 en 7,2. DigiD, sociale media en smartphones Bijna 60% van alle Rotterdammers is bekend met DigiD, het digitale identificatiemiddel dat vaak nodig is om via internet zaken met de overheid te kunnen regelen. De bekendheid van DigiD is hoger dan in 2010 en ook het gebruik ervan is toegenomen. Hoewel één op de vijf Rotterdammers die bekend zijn met DigiD vindt dat DigiD het moeilijker maakt om zaken op internet te regelen, vindt bijna de helft dat het noodzakelijk is dat de overheid DigiD gebruikt bij digitale dienstverlening. Bijna de helft van de Rotterdammers maakt gebruik van sociale media; vooral Facebook en Hyves zijn populair. Een op de drie Rotterdammers maakt wel eens gebruik van mobiel internet op een smartphone. Een ruime meerderheid van die gebruikers geeft aan zaken met de gemeente via hun smartphone te willen regelen. Daarbij kan gedacht worden aan het betalen voor een parkeerplaats en het doen van een melding over de buitenruimte. Klachten over of voor de gemeente 30% van de Rotterdammers heeft het afgelopen jaar een klacht gehad over of voor de gemeente. Het percentage Rotterdammers geen klacht had over of voor de gemeente is voor het eerst sinds 2008 weer gestegen. De telefoon blijft het meest gebruikte medium om een klacht in te dienen, daarnaast is een stijging te zien van het gebruik van de website van de gemeente om klachten in te dienen. Ten opzichte van 2010 zijn minder klachten op tijd afgehandeld en is de tevredenheid over de afhandeling van klachten licht gedaald. 6 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011

9 1 Inleiding Op verzoek van diverse afdelingen en diensten van de gemeente Rotterdam voert het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) jaarlijks in februari een Omnibusenquête uit onder Rotterdammers van 16 tot 85 jaar. Op verzoek van Publiekszaken Rotterdam zijn daarin vragen opgenomen over contacten van Rotterdammers met de gemeente (Stadswinkels) en deelgemeenten, over het bezit en gebruik van Internet en over de website over sociale media, over het centrale telefoonnummer van de gemeente, over klachten voor of over de gemeente en over de dienstverlening van de gemeente in het algemeen. 1.1 De enquête Zoals gezegd, stammen de gegevens voor dit onderzoek uit de in februari en maart 2011 gehouden Omnibusenquête. De enquête is dit jaar opgesplitst in drie vragenlijsten: een aantal onderwerpen kwam slechts op de zogenoemde A-lijst aan de orde, een aantal alleen op de B- lijst, een aantal alleen op de C-lijst, en sommige op meerdere lijsten. De vragenlijsten van de enquête zijn op basis van drie aselecte steekproeven verspreid onder drie keer inwoners van Rotterdam. De respons bedroeg voor de A-lijst 35% (1.263 respondenten), voor de B-lijst 37% (1.314 respondenten) en voor de C-lijst eveneens 37% (1.328 respondenten); in totaal 36%. Daarmee is de respons twee procentpunt lager dan vorig jaar. Voor zo ver op verifieerbare kenmerken valt na te gaan, is echter ook dit jaar de respons op de Omnibusenquête voldoende representatief voor de totale Rotterdamse bevolking van 16 tot 85 jaar, al zijn mannen, Rotterdammers onder de 45 jaar en allochtonen ondervertegenwoordigd. In voorgaande jaren was dit echter niet veel anders, zodat uitkomsten nog steeds goed vergeleken kunnen worden met uitkomsten uit eerdere Omnibusenquêtes. Op zich is de representativiteit ook belangrijker dan de omvang van de respons, die natuurlijk nog altijd groot genoeg is om uitspraken te kunnen doen. Lees hier meer over in bijlage II. De vragen waarover deze rapportage handelt, stonden voor een deel in de A-lijst, voor een deel in de B-lijst en voor een deel in de C-lijst. 1.2 Resultaten De vragen die dit jaar over de gemeentelijke dienstverlening in de Omnibusenquête zijn opgenomen, komen voor een groot deel overeen met vragen uit de Omnibusenquêtes van 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 en Waar mogelijk zal dan ook een vergelijking gemaakt worden met de resultaten uit die jaren. Naast de jaarlijkse Omnibusenquête en de daaruit voortvloeiende rapportage over gemeentelijke dienstverlening vinden er ook diverse benchmarks plaats. Hierin wordt gekeken naar de gemeentelijke dienstverlening en hoe deze zich verhoudt tot de dienstverlening in andere gemeenten. Beide onderzoeken hanteren een andere methodiek: de Omnibusenquête gaat over de laatste twaalf maanden, terwijl voor de benchmarks de respondenten vaak direct na hun contact met de gemeente bevraagd worden. Hierdoor kan het voorkomen dat de resultaten van beide onderzoeken verschillen, terwijl het over dezelfde onderwerpen gaat. Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening

10 1.3 Opbouw van de rapportage Deze rapportage is als volgt opgebouwd. In het tweede hoofdstuk wordt kort ingegaan op een aantal algemene dienstverleningsaspecten. De contacten van de Rotterdammers met de gemeente (Stadswinkels en deelgemeentekantoren) en de bekendheid en het gebruik van het centrale telefoonnummer van de gemeente worden in het derde hoofdstuk besproken. In hoofdstuk vier staat de gemeentelijke dienstverlening op internet centraal. Ook worden in dit hoofdstuk vragen over de bekendheid en het gebruik van DigiD en over sociale media en mobiel internet behandeld. Hoofdstuk vijf gaat over klachten voor of over de gemeente en de afhandeling daarvan. Deze rapportage kent tevens vijf bijlagen. Bijlage I bevat een lijst met alle opdrachtgevers van de Omnibusenquête 2011 en een overzicht van hun vragen in de verschillende vragenlijsten. In bijlage II worden respons en representativiteit van de Omnibusenquête 2011 besproken aan de hand van de achtergrondkenmerken van de respondenten. In bijlage III wordt een korte toelichting gegeven op de statistische interpretatie van de in deze rapportage weergegeven percentages en over de significantie van verschillen. De boodschap uit deze bijlage moge zijn, dat in het algemeen verschillen of afwijkingen van 1- à 2% niet als verschillen mogen worden beschouwd, maar evengoed door het toevalskarakter van de steekproef kunnen zijn veroorzaakt. Als bijvoorbeeld iets het ene jaar 14% was, en het volgende jaar 15%, dan is daarmee dus nog geen toename aangetoond. In bijlage IV zijn de in deze rapportage behandelde vragen letterlijk uit de vragenlijst overgenomen. In bijlage V tenslotte zijn voor een aantal vragen de antwoorden uitgesplitst naar drie achtergrondkenmerken van de respondenten: geslacht, leeftijd en etniciteit. Tot slot van deze indeling zij er op gewezen, dat overal waar in deze rapportage gesproken wordt over de Rotterdammers, de Rotterdammers van 16 tot 85 jaar bedoeld worden. Op 1 januari 2011 waren dat er (van de in totaal ). Voor zij er wellicht ten overvloede op gewezen, dat de Omnibusenquête een personenenquête is, zodat de hier gepresenteerde uitkomsten in eerste instantie gelden voor personen, en niet voor huishoudens. Met andere woorden: als een bepaald percentage Rotterdammers iets vindt of heeft, dan zegt dat nog niets over het precieze percentage Rotterdamse huishoudens dat dat vindt of heeft. 8 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011

11 2 Dienstverlening algemeen De Rotterdammers is over een aantal aspecten van dienstverlening van de gemeente Rotterdam gevraagd hoe belangrijk ze deze aspecten vinden. In dit korte hoofdstuk kijken we naar de uitkomsten van deze vraag. 2.1 Algemene dienstverleningsaspecten Rotterdammers vinden een snelle levering van producten door de gemeente en een korte wachttijd in de Stadswinkels de belangrijkste aspecten van de algemene dienstverlening van de gemeente. Zie figuur 2.1. Ten opzichte van 2010 is hierin niks veranderd. Figuur 2.1 Hoe belangrijk vindt u de volgende aspecten van de dienstverlening? snelle levering van producten korte wachttijd in de Stadswinkels ruimere openingstijden Stadswinkels zaterdagochtendopenstelling Stadswinkels telefonische bereikbaarheid gemeente 's avonds en in het weekend 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zeer belangrijk belangrijk neutraal onbelangrijk zeer onbelangrijk Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening

12 10 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011

13 3 Contacten met de gemeente en deelgemeente(n) In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de vragen over contacten die Rotterdammers hebben met de gemeente. Allereerst wordt gekeken aan welke manieren van contact Rotterdammers de voorkeur geven als ze de gemeente benaderen en als ze door de gemeente benaderd worden. Vervolgens wordt specifieker ingegaan op de contacten van Rotterdammers bij de Stadswinkels of deelgemeente(n). Tot slot wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de bekendheid en het gebruik van het centrale telefoonnummer van de gemeente. 3.1 Manieren van contact 1. De gemeente Rotterdam levert zo veel mogelijk alle dienstverlening zowel elektronisch (internet!), telefonisch, aan balies als per post. Welke manier heeft uw voorkeur als u de gemeente benadert om? Een ruime meerderheid geeft bij alle vier de cases aan de voorkeur te geven aan internet of telefoon als manier om zelf contact op te nemen met de gemeente. Ten opzichte van 2010 is slechts sprake van kleine verschuivingen. Figuur 3.1 Voorkeursmanieren om de gemeente te benaderen om 100% 90% 80% 70% 5% 6% 6% 6% 3% 6% 14% 13% 15% 13% 18% 17% 21% 7% 9% 8% 9% 24% 11% 9% 13% 11% 14% 13% 60% 50% 40% 29% 29% 38% 35% 52% 48% 41% 43% 30% 20% 10% 38% 36% 32% 29% 18% 19% 23% 22% 0% informatie verkrijgen iets aanvragen informeren stand van zaken reageren op w at gemeente gedaan of niet gedaan heeft internet telefoon balie post Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening

14 2. Welke manier heeft uw voorkeur als de gemeente u benadert om u te informeren over plannen of wijzigingen in uw omgeving, of over veranderingen in het gemeentelijk beleid (bijvoorbeeld parkeerbeleid, WOZ-beleid)? Een brief van de gemeente heeft de voorkeur onder veruit de meeste Rotterdammers. Ten opzichte van 2010 is het percentage Rotterdammers dat per benadert wil worden significant gestegen. Figuur % 64% 60% 59% Voorkeursmanieren om door de gemeente benaderd te worden 50% 40% 30% 20% 10% 0% per brief 18% 16% krant, huis-aanhuisbladen, folders 12% 18% per 5% 6% internet (Rotterdam.nl) 1% 1% anders Contacten met Stadswinkels en deelgemeente(n) Tweederde van de Rotterdammers (67%) is in het afgelopen jaar wel eens langs geweest bij een balie van een Stadswinkel of een deelgemeente. Afgezien van wat lichte schommelingen is dit percentage de laatste vijf jaar behoorlijk stabiel (tabel 3.3). Tabel 3.3 Bent u in de afgelopen twaalf maanden wel eens langs geweest bij een balie van een Stadswinkel of deelgemeente? ja 55% 67% 63% 64% 65% 67% nee 42% 30% 31% 32% 35% 33% weet niet 3% 3% 6% 4% - * voor 2010 iets andere vraagstelling Met uitzondering van de Stadswinkel Centrum komt minstens driekwart van de bezoekers van de Stadswinkels (of deelgemeentebalies) uit dezelfde deelgemeente. In Hoek van Holland is dat zelfs 100%. 12 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011

15 Tabel 3.4 Bij welke Stadswinkel of deelgemeente bent u de laatste keer langs geweest? 2011* % bezoekers uit eigen deelgemeente** Stadswinkel Centrum 18% 31% Stadswinkel Prins Alexander 16% 98% Stadswinkel Kralingen-Crooswijk 10% 76% Stadswinkel Noord 9% 86% Stadswinkel Charlois 9% 75% deelgemeente IJsselmonde 8% 85% Stadswinkel Feijenoord 8% 76% Stadswinkel Delfshaven 7% 90% Stadswinkel Hoogvliet 6% 98% deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek 6% 92% Stadswinkel Rozenburg 4% 97% Stadswinkel Overschie 3% 86% Stadswinkel Pernis 2% 93% Stadswinkel Hoek van Holland 2% 100% * percentages tellen op tot meer dan 100%, omdat de respondenten meerdere antwoorden hebben gegeven ** percentages hebben betrekking op kleine absolute aantallen en zijn vooral indicatief van aard Aanvragen en ophalen paspoort, id of rijbewijs blijft belangrijkste reden bezoek Tabel 3.5 Wat was de reden voor het laatste bezoek aan Stadswinkel of deelgemeente? aanvragen / ophalen paspoort of identiteitsbewijs 45% aanvragen / ophalen rijbewijs 22% 69% 69% aanvragen / ophalen uittreksel bevolkingsregister 10% 10% 10% algemene informatie 9% 8% 9% Rotterdampas 4% 6% 5% aanvragen / ophalen vergunning 9% 5% 7% inschrijven bij gemeente / doorgeven adreswijziging 4% 4% 4% Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 2% 2% 2% alles wat met parkeren te maken heeft - 2% 2% anders (o.a. huwelijk, aangifte geboorte, doorgeven klacht) 6% 3% 9% * percentages tellen op tot meer dan 100%, omdat de respondenten meerdere antwoorden hebben gegeven Meer Rotterdammers maken een afspraak Hoewel nog steeds een hele grote meerderheid van de Rotterdammers geen afspraak maakte voor het bezoek aan de Stadswinkel of de deelgemeente, is het percentage Rotterdammers dat wél een afspraak maakte ten opzichte van 2010 met 5%-punt gestegen. Met 15% is daarmee het hoogste niveau in de afgelopen vijf jaar bereikt. Bijna tweederde maakte de afspraak telefonisch, de rest via internet. Daarin is ten opzichte van vorig jaar niets veranderd. Tabel 3.6 Had u een afspraak gemaakt? ja, ik had een afspraak gemaakt 11% 9% 13% 10% 15% nee, ik ben er gewoon naar toe gegaan 89% 91% 87% 90% 85% Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening

16 ruim één op de drie Rotterdammers vond het prettiger om zonder afspraak naar de Stadswinkel of deelgemeente te gaan drie op de tien Rotterdammers wisten niet dat ze een afspraak konden maken bijna één op de tien Rotterdammers maakte geen afspraak omdat ze daar niet aan dachten of toevallig in de buurt waren Tabel 3.7 Waarom heeft u geen afspraak gemaakt? 2010* 2011* ik vond het prettiger om zonder afspraak te gaan 32% 36% ik wist niet dat ik een afspraak kon maken 34% 30% het was voor het product dat ik nodig had niet mogelijk een afspraak te maken 23% 16% was niet nodig / vond ik niet nodig - 5% ik heb eerder wel eens een afspraak gemaakt, maar ik werd vervolgens niet sneller geholpen 2% 2% ik wist niet hoe ik een afspraak moest maken 2% 2% ik heb eerder wel eens geprobeerd een afspraak te maken, maar dat lukte niet 1% 1% anders (niet aan gedacht, was in de buurt, korte wachttijd) 9% 8% * percentages tellen op tot meer dan 100%, omdat de respondenten meerdere antwoorden hebben gegeven Meerderheid tevreden over dienstverlening, rapportcijfers iets lager dan in 2010 Tussen de 73% en 86% van de Rotterdammers is voldoende tot goed te spreken over een vijftal aspecten van dienstverlening van de Stadswinkel of deelgemeente waar men is geweest. Tabel 3.8 Hoe tevreden was u over? goed voldoende matig slecht weet niet meer, n.v.t. de wachttijd totdat u geholpen werd 38% 35% 14% 12% 2% de snelheid waarmee u geholpen werd 47% 38% 9% 5% 2% de vriendelijkheid van de medewerker 54% 32% 9% 4% 1% de deskundigheid van de medewerker 49% 35% 9% 4% 3% de openingstijden 43% 36% 11% 7% 4% Figuur 3.9 Rapportcijfers aspecten Stadswinkels / deelgemeenten 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6, snelheid vriendelijkheid deskundigheid openingstijden wachttijd 14 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011

17 3.2.4 Helft bezoekers onbekend met internetzuilen Tabel 3.10 In de Stadswinkels staan internetzuilen, die u kunt gebruiken om informatie op te vragen. Wist u van het bestaan van deze internetzuilen? ja, maar ik heb er nog nooit gebruik van gemaakt 37% 42% ja, en ik heb er ook wel eens gebruik van gemaakt 10% 9% nee, dat wist ik niet 53% 49% Tabel 3.11 Waarom heeft u nog nooit gebruik gemaakt van zo n internetzuil bij de Stadswinkel? dat is volgens mij nog niet nodig geweest 83% 79% ik wilde de internetzuil wel gebruiken, maar ik wist niet hoe 2% 8% ik maak voor dit soort zaken liever geen gebruik van internet 5% 5% ik wilde de internetzuil wel gebruiken, maar hij was buiten gebruik 1% 2% anders (liever thuis via internet, liever persoonlijk) 9% 6% 3.3 Het centrale telefoonnummer van de gemeente Het laatste onderwerp in het hoofdstuk Contacten met de gemeente en deelgemeente(n) dat behandeld wordt is het centrale telefoonnummer van de gemeente Rotterdam. Hieronder wordt ingegaan op de bekendheid en het gebruik van het nummer (14 010) Bekendheid centrale telefoonnummer blijft stijgen Tabel 3.12 Wist u dat de gemeente Rotterdam één centraal telefoonnummer heeft voor alle vragen van burgers? ja, en ik heb het ook al eens gebeld 8% 16% 20% 24% 28% 32% ja, maar ik heb het nog nooit gebeld 19% 17% 17% 16% 17% 17% nee, dat wist ik niet 73% 66% 63% 60% 54% 51% Iets meer dan de helft van de respondenten die hebben aangegeven bekend te zijn met het centrale telefoonnummer van de gemeente zegt ook het daadwerkelijke nummer te kennen. Tabel 3.13 Kent u het nummer? ja 32% 32% 25% 31% 50% 52% nee 68% 68% 75% 69% 50% 48% Vervolgens is aan diegenen die het daadwerkelijke nummer zeggen te kennen gevraagd wat dat nummer dan is. 59% noemt hier het goede nummer: Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2010, toen 33% ook echt het goede nummer noemde. Het oude nummer ( ) wordt nog door 6% van de respondenten die zeggen bekend te zijn met het nummer genoemd. Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening

18 3.3.2 Centrale telefoonnummer vooral tijdens kantooruren gebeld Meer dan de helft van de respondenten die bekend zijn met het centrale telefoonnummer weten niet precies wanneer ze het kunnen bellen. Tabel 3.14 Weet u wanneer u dit nummer kunt bellen? (op welke dagen en welke uren?) (het juiste antwoord is gearceerd) dat weet ik niet 61% 48% 55% 41% 42% 48% op werkdagen tijdens kantoortijden 15% 23% 17% 20% 26% 25% iedere dag de hele dag 13% 15% 15% 15% 12% 10% op werkdagen tot uur 2% 4% 4% 5% 8% 8% op werkdagen tot uur en ook op zaterdag 1% 4% 4% 6% - - geen antwoord 8% 6% 6% 13% 11% 9% De meeste respondenten die het nummer wel eens belden, deden dit tijdens kantooruren. Tabel 3.15 Als u het centrale telefoonnummer als eens gebeld heeft: Wanneer belde u met dit nummer? tijdens kantooruren 93% 88% in de avonduren 11% 11% in het weekend 4% 5% * percentages tellen op tot meer dan 100%, omdat de respondenten meerdere antwoorden hebben gegeven Bellen met het centrale nummer om een melding te doen of iets aan te vragen Respondenten belden vooral voor het doen van een melding over de buitenruimte en om iets aan te vragen (tabel 3.16) en omdat ze, als ze contact opnemen met de gemeente, dat het liefst telefonisch doen (tabel 3.17). Tabel 3.16 Waarvoor belde u de laatste keer met het centrale telefoonnummer? 2010* 2011 om een melding te doen over de buitenruimte (openbaar groen, vuil op straat) 34% 32% om informatie op te vragen over gemeentelijke dienstverlening 34% 28% om iets aan te vragen (ophalen grofvuil, parkeervergunning) 32% 30% anders (diverse vragen (o.a. belastingen), meldingen) 12% 10% * percentages tellen op tot meer dan 100%, omdat de respondenten meerdere antwoorden hebben gegeven Tabel 3.17 Waarom belde u de laatste keer met het centrale telefoonnummer? 2010* 2011 als ik contact opneem met de gemeente dan doe ik dat het liefst per telefoon 71% 66% ik heb eerst op de website gekeken, maar daar kon ik niet vinden wat ik zocht 15% 15% ik heb eerst op de website gekeken, maar wat ik daar vond was onduidelijk 8% 7% anders (digitaal kon het niet, geen internet, sneller via telefoon) 8% 12% * percentages tellen op tot meer dan 100%, omdat de respondenten meerdere antwoorden hebben gegeven 16 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011

19 3.3.4 Doorverbinden en terugbellen blijft moeilijk Veel respondenten kunnen zich niet meer herinneren of het doorverbinden, indien noodzakelijk, meteen lukte. Bij één op de vijf lukte het in ieder geval niet meteen. Tabel 3.18 Als u moest worden doorverbonden met een gemeentelijke dienst of instelling: lukte dit meteen? ja 46% 44% 57% 63% 52% nee 30% 32% 21% 25% 21% weet niet meer 24% 24% 22% 12% 28% In meer dan de helft van de gevallen bij wie het doorverbinden niet meteen lukte, is er niet teruggebeld. Hoewel het om kleine absolute aantallen gaat blijkt uit deze cijfers wel dat het terugbellen van Rotterdammers de laatste jaren achteruit is gegaan. Tabel 3.19 Werd u binnen 5 dagen teruggebeld? nee, ik ben helemaal niet teruggebeld 38% 41% 50% 49% 55% ja 31% 25% 30% 27% 24% nee, het duurde langer dan vijf dagen 11% 15% 11% 10% 10% weet ik niet meer 20% 19% 9% 14% 10% * percentages hebben betrekking op kleine absolute aantallen en zijn vooral indicatief Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening

20 18 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011

21 4 Internetgebruik, digitale dienstverlening, DigiD, sociale media In de Omnibusenquête van 2011 zijn enkele vragen gesteld over het bezit en gebruik van internet en meer specifiek, over de gemeentelijke dienstverlening op internet. In dit hoofdstuk zal allereerst kort worden gekeken naar het gebruik van internet door de Rotterdammers, waarna de vragen over de gemeentelijke dienstverlening op internet behandeld zullen worden. Waar mogelijk worden de antwoorden daarbij vergeleken met de resultaten uit eerdere rapportages. Vervolgens wordt ingegaan op (het gebruik van) DigiD. Dit hoofdstuk sluit af met de behandeling van vragen over het gebruik van sociale media en smartphones, die dit jaar voor het eerst zijn opgenomen in de Omnibusenquête. 4.1 Gebruik van internet blijft stabiel Tabel 4.1 Maakt u wel eens gebruik van internet? internetgebruik 38% 52% 55% 61% 63% 70% 70% 76% 77% 77% 73% 77% Tabel 4.2 Waarvoor gebruikt u Internet? informatie zoeken (surfen) telebankieren en/of verzekeren kopen van producten chatten films en/of muziek games (spelletjes) nieuws- en discussiegroepen * 2007* 2008* 2009* % 96% 96% 96% 96% 89% 93% 94% 93% 95% 95% 92% 92% 93% 94% 94% 84% 89% 89% 90% 90% 87% x x x x 46% 22% 50% 29% 61% 30% 58% 31% 66% 38% 72% 44% 71% 51% 76% 55% 76% 57% 20% 26% 30% 31% 32% 30% 30% 35% 30% 30% 26% x x 29% 29% 28% 27% 28% 33% x x 29% 30% 28% 24% 26% 27% % 14% 11% 15% 14% 18% 20% 23% 23% 30% 30% voor iets anders % 23% 12% * deze jaren is expliciet gevraagd naar het thuisgebruik van Internet. Hierdoor wijken de percentages enigszins af van de voorgaande jaren 4.2 Bezoek Rotterdam.nl Aan de respondenten die hebben aangegeven wel eens gebruik te maken van internet is gevraagd of ze wel eens de website bezoeken. In tegenstelling tot vorig jaar is hierbij geen onderscheid meer gemaakt tussen verschillende gemeentelijke websites (van bijvoorbeeld gemeentelijke diensten of deelgemeenten), omdat de gemeente uitgaat van één ingang via internet en dat is In tabel 4.3 is het bezoek aan weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen alle Rotterdammers (dus ook die geen gebruik maken van internet) en de Rotterdammers die gebruik maken van internet. Figuur 4.4 laat de trendlijn zien van het percentage Rotterdammers dat de gemeentelijke website wel eens bezoekt. Tussen 2010 en 2011 staat een stippellijn om de verandering in de vraagstelling weer te geven. Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening

22 Tabel 4.3 Overzicht internetgebruik en bezoek alle Rotterdammers alleen internetgebruikers maakt geen gebruik van internet 27% 23% - - wel internet, geen bezoek 30% 35% 41% 45% wel internet, bezoekt ook 43%* 42% 59%* 55% * inclusief andere gemeentelijke websites Figuur % Percentage Rotterdammers dat de gemeentelijke website wel eens bezoekt 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rotterdam.nl vooral bezocht om informatie over gemeentelijke onderwerpen Respondenten die de gemeentelijke website bezoeken, doen dat vooral om informatie te zoeken over een gemeentelijk onderwerp. In mindere mate wordt de website bezocht om onder andere aanvragen in te dienen en afspraken te maken. Een vergelijking met 2010 is hier niet mogelijk, omdat is gekozen voor een andere vraagstelling, die beter aansluit bij de kennisbehoefte van de gemeente. Tabel 4.5 Voor welke van onderstaande zaken heeft u wel eens gebruik gemaakt van % van Rotterdammers die bezoeken % van alle Rotterdammers informatie zoeken over een gemeentelijk onderwerp 85% 36% aanvraag indienen (bijvoorbeeld voor een uittreksel of vergunning) 26% 11% afspraak maken voor het ophalen van grofvuil 23% 10% reactie doorgeven (klacht, melding, compliment of idee) 18% 8% afspraak maken voor de Stadswinkel of het deelgemeentekantoor 15% 6% verhuizing doorgeven 13% 5% informatie opvragen over de stand van zaken van mijn aanvraag 8% 3% bezwaar indienen 7% 3% anders (opzoeken vacatures, i.v.m. werk/school) 3% 1% weet niet meer 2% 1% * percentages tellen op tot meer dan 100%, omdat de respondenten meerdere antwoorden konden gegeven 20 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011

Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2012

Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2012 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2012 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2012 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2013

Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2013 rotterdam.nl/onderzoek Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2013 Onderzoek en Business Intelligence Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2013 G.H. van der Wilt Onderzoek

Nadere informatie

Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2015

Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2015 rotterdam.nl/onderzoek Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2015 Onderzoek en Business Intelligence Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2015 G.H. van der Wilt Onderzoek en

Nadere informatie

ROTTERDAMMERS OVER BURGERPARTICIPATIE 2007. Resultaten uit de Omnibusenquête 2007

ROTTERDAMMERS OVER BURGERPARTICIPATIE 2007. Resultaten uit de Omnibusenquête 2007 ROTTERDAMMERS OVER BURGERPARTICIPATIE 2007 Resultaten uit de Omnibusenquête 2007 Projectnummer 07-2673 E. Mertens Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Juli 2007 In opdracht van de Afdeling Organisatie

Nadere informatie

DE ROTTERDAMSE MARKTBEZOEKER 2007

DE ROTTERDAMSE MARKTBEZOEKER 2007 DE ROTTERDAMSE MARKTBEZOEKER 2007 Resultaten uit de Omnibusenquête 2007 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2007 In opdracht van Stadstoezicht Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

ROTTERDAMMERS OVER DE DIENST BURGERZAKEN

ROTTERDAMMERS OVER DE DIENST BURGERZAKEN ROTTERDAMMERS OVER DE DIENST BURGERZAKEN Resultaten uit de Omnibusenquête - A.H.M.A. Dorren Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) mei In opdracht van de dienst Burgerzaken Rotterdam Prijs:,- Gegevens

Nadere informatie

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages.

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages. MARGES EN SIGNIFICANTIE BIJ STEEKPROEFRESULTATEN. De marges van percentages Metingen via een steekproef leveren een schatting van de werkelijkheid. Het toevalskarakter van de steekproef heeft als consequentie,

Nadere informatie

De Rotterdamse marktbezoeker. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

De Rotterdamse marktbezoeker. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 De Rotterdamse marktbezoeker Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 De Rotterdamse marktbezoeker Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 31 mei

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

De Rotterdamse marktbezoeker 2013

De Rotterdamse marktbezoeker 2013 rotterdam.nl/onderzoek De Rotterdamse marktbezoeker 2013 Onderzoek en Business Intelligence De Rotterdamse marktbezoeker Resultaten uit de Omnibusenquête 2013 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business Intelligence

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Imago Rotterdamse festivals

Imago Rotterdamse festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2010 In opdracht van Rotterdam Festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteurs: Annemarie Reijnen Project: 10-3331 Adres: Blaak 34, 3011

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Bekendheid Mijn loket 2008

Bekendheid Mijn loket 2008 Bekendheid Mijn loket 2008 Bekendheid Mijn Loket 2008 Concept René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Servicedienst Communicatiediensten

Nadere informatie

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening Burgerijenquête 5 Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening 5- gemeente Oosterhout, Onderzoek & Statistiek Burgerijenquête 5: Klanttevredenheidsmeting gemeentelijke dienstverlening Rapportkaart

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Lokaal mediabeleid Rotterdam

Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam G.H. van der Wilt en A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2011 In opdracht van de raadscommissie JOCS van de gemeente

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

ROTTERDAMMERS OVER WERKEN BIJ DE GEMEENTE

ROTTERDAMMERS OVER WERKEN BIJ DE GEMEENTE ROTTERDAMMERS OVER WERKEN BIJ DE GEMEENTE Resultaten uit de Omnibusenquête 2003 03-2001 A.H.M.A. Dorren Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) mei 2003 In opdracht van de directie Personeel & Organisatie

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Vrijwilligers en informele hulp in Rotterdam 2011. Resultaten uit het Vrijetijdsonderzoek 2011

Vrijwilligers en informele hulp in Rotterdam 2011. Resultaten uit het Vrijetijdsonderzoek 2011 Vrijwilligers en informele hulp in Rotterdam 2011 Resultaten uit het Vrijetijdsonderzoek 2011 Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2011 Resultaten uit het Vrijetijdsonderzoek 2011 Projectnummer

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Openingstijden

Hoofdstuk 5 Openingstijden Hoofdstuk 5 Openingstijden Samenvatting Om de dienstverlening te verbeteren zijn in 2011 alle balies van de gemeente (behalve die van Burgerzaken) en servicepunten ondergebracht in de het Stadsbouwhuis.

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken Als onderdeel van Benchmark Publiekszaken 2011 1 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Omnibusenquête 2012 deelrapport gemeentelijke dienstverlening

Omnibusenquête 2012 deelrapport gemeentelijke dienstverlening Bedrijfsvoering / FB Onderzoek & Statistiek Omnibusenquête 2012 deelrapport gemeentelijke dienstverlening maart 2013 Bedrijfsvoering / Facilitair Bedrijf, Onderzoek & Statistiek Coördinatie / organisatie

Nadere informatie

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 1 Klanttevredenheidsonderzoek Baliebezoek 2012 DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 2 3 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Publieksbalies DIA/SOZAWE/ROEZ/ Hulpverleningsdienst Als onderdeel

Nadere informatie

Feitenkaart Rotterdammers over hun stad: Omnibusenquête 2011

Feitenkaart Rotterdammers over hun stad: Omnibusenquête 2011 Feitenkaart Rotterdammers over hun stad: Omnibusenquête 2011 Op verzoek van diverse afdelingen en diensten van de gemeente Rotterdam voert het COS jaarlijks in februari en maart een Omnibusenquête uit

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN Wie zitten er in het burgerpanel? Het burgerpanel telt 645 actieve leden. Aan het klanttevredenheidsonderzoek van 2011 hebben 264 burgers deelgenomen. Dit is 41% van de

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2013 Resultaten uit het Vrijetijdsonderzoek 2013

Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2013 Resultaten uit het Vrijetijdsonderzoek 2013 rotterdam.nl/onderzoek Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2013 Resultaten uit het Vrijetijdsonderzoek 2013 Onderzoek en Business Intelligence Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken Juli 2007 Onderzoek uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

RECREATIEF BEZOEK VAN ROTTERDAMMERS AAN ROTTERDAM

RECREATIEF BEZOEK VAN ROTTERDAMMERS AAN ROTTERDAM RECREATIEF BEZOEK VAN ROTTERDAMMERS AAN ROTTERDAM Resultaten uit de Vrijetijdsomnibus 2005 drs. G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) april 2006 In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten harmonie Advies en Faciliteiten Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 69 Fax (038) 498 28 59 GJ.Willighagen@zwolle.nl www.zwolle.nl Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

ROTTERDAMMERS EN COMPUTERS 2001. Resultaten uit de Omnibusenquête 2001 O-1667. drs. P.A. de Graaf Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Juli 2001

ROTTERDAMMERS EN COMPUTERS 2001. Resultaten uit de Omnibusenquête 2001 O-1667. drs. P.A. de Graaf Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Juli 2001 ROTTERDAMMERS EN COMPUTERS 2001 Resultaten uit de Omnibusenquête 2001 O-1667 drs. P.A. de Graaf Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Juli 2001 In opdracht Afdeling Informatiebeleid van de Bestuursdienst

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en maandagochtend gesloten. Ruim

Nadere informatie

Resultaten peiling 2: gemeentelijke dienstverlening & website

Resultaten peiling 2: gemeentelijke dienstverlening & website Aa en Hunze panel Resultaten peiling 2: gemeentelijke dienstverlening & website Juni 2014 1. Inleiding De tweede peiling onder het Aa en Hunze panel had als onderwerp de gemeentelijke dienstverlening en

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Hulst GfK Panel Services I 2012 GfK 2012 Dienstverlening en Communicatie 2012 1 Agenda 1. Samenvatting 2. Publieksbalies 3. Telefonisch contact 4. Informatievoorziening

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Stadskanaal uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Samenvatting De gemeente Breda werkt met één centraal nummer waarnaar gebeld kan worden voor het maken van afspraken, vragen, meldingen en

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Kanalen in Balans. Onderzoek naar kanaalkeuze Gemeente Tilburg 2008. Publiekszaken / Beleidsontwikkeling /

Kanalen in Balans. Onderzoek naar kanaalkeuze Gemeente Tilburg 2008. Publiekszaken / Beleidsontwikkeling / Kanalen in Balans Onderzoek naar kanaalkeuze Gemeente Tilburg 2008 Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Publiekszaken / Beleidsontwikkeling / Burger- en Ondernemerszaken Team Onderzoek & Informatie December 2008

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is dagelijks open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren is zes op de tien bekend met de openingstijden

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

ROTTERDAMMERS EN COMPUTERS 2003. Resultaten uit de Omnibusenquête 2003

ROTTERDAMMERS EN COMPUTERS 2003. Resultaten uit de Omnibusenquête 2003 ROTTERDAMMERS EN COMPUTERS 2003 Resultaten uit de Omnibusenquête 2003 Projectnummer 03-2002 drs. P.A. de Graaf Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Mei 2003 In opdracht van de Afdeling Informatiebeleid

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Binnenstadsmonitor. Appendix Factsheets. De staat van de Rotterdamse binnenstad. Rotterdam.nl/onderzoek stadswinkel

Binnenstadsmonitor. Appendix Factsheets. De staat van de Rotterdamse binnenstad.  Rotterdam.nl/onderzoek stadswinkel www.rotterdam.nl Rotterdam.nl/onderzoek 0800-1545 stadswinkel Gemeente Rotterdam Rotterdamse Serviceorganisatie Onderzoek en Business Intelligence Blaak 34 3011 TA Rotterdam Postadres: Postbus 21323 3001

Nadere informatie

Internet en gemeentelijke website

Internet en gemeentelijke website Internet en gemeentelijke website Aanwezigheid aansluiting op Internet Het bezit van een computer; al dan niet met een internetaansluiting, is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Het lijkt erop dat aan

Nadere informatie

ONDERZOEK GEMEENTE APP

ONDERZOEK GEMEENTE APP ONDERZOEK GEMEENTE APP ONDERZOEK GEMEENTE APP April 2014 In opdracht van: Linda van Gelder, afdeling Communicatie Samenstelling vragenlijst en rapportage: Josée Boormans, Afdeling FB/Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008 COCEPTRAPPORT Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest ajaar 2008 PO kennis in uitvoering Drs. M. (Marianne) van Bommel Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Respons overzicht... 3 2. Resultaten

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011

Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011 Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011 Martijn Epskamp, René van Duin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) april 2011 In opdracht van Publiekszaken Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie

Bevolking Ommoord. Aantal inwoners. Stand van het aantal inwoners op 1 januari

Bevolking Ommoord. Aantal inwoners. Stand van het aantal inwoners op 1 januari Bevolking Ommoord Aantal inwoners Stand van het aantal inwoners op 1 januari Buurt Ommoord Gebied Prins Alexander Gemeente Rotterdam 2009 24.147 90.312 587.161 2010 24.195 91.645 592.939 2011 24.504 92.640

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Kijk- en luisteronderzoek 2013b Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan 76-6226 BV - Maastricht - www.owp.nl Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding onderzoek 6 1.2

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Rotterdammers over hun stad: Omnibusenquête 2015

Rotterdammers over hun stad: Omnibusenquête 2015 Feitenkaart Rotterdammers over hun stad: Omnibusenquête 2015 Op verzoek van diverse afdelingen en diensten van de gemeente Rotterdam voert het gemeentelijke dienstencentrum Onderzoek en Business Intelligence

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Verplaatsingen in Rotterdam, Stadsregio en Nederland, 2004-2011

Verplaatsingen in Rotterdam, Stadsregio en Nederland, 2004-2011 Verplaatsingen in, Stadsregio en, 2004-2011 VERPLAATSINGEN IN ROTTERDAM, STADSREGIO EN NEDERLAND, 2004-2011 drs. C. de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) februari 2013 In opdracht van afdeling

Nadere informatie

Deskresearch kanaalsturing gemeente Rotterdam

Deskresearch kanaalsturing gemeente Rotterdam rotterdam.nl/onderzoek Deskresearch kanaalsturing gemeente Rotterdam Onderzoek en Business Intelligence Deskresearch kanaalsturing gemeente Rotterdam G.H. van der Wilt, M.J.W. Epskamp Onderzoek en Business

Nadere informatie

TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK EVENEMENTENPARKEER- REGELING 2007

TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK EVENEMENTENPARKEER- REGELING 2007 TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK EVENEMENTENPARKEER- REGELING 2007 Projectnummer 07-2722 drs. P.A. de Graaf Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) November 2007 In opdracht van de Afdeling Beleid & Ontwikkeling

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Houten uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie

Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Bekendheid VVE-010 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011 In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Adres: Blaak 34, 3011 TA Rotterdam Postbus

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

Rotterdam Veiligheidsindex 2012

Rotterdam Veiligheidsindex 2012 Rotterdam Veiligheidsindex 2012 Meting van de veiligheid in Rotterdam 2 Rotterdam Veiligheidsindex 2012 Meting van de veiligheid in Rotterdam Inhoud Woord vooraf 5 1. Inleiding 7 2. Rotterdam 9 3. Deelgemeenten

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

JOFFEN IN FEIJENOORD ONDERZOEK NAAR DE WENSEN EN BEHOEFTEN VAN JONGEREN VOOR VRIJETIJDSVOORZIENINGEN IN HUN WOONBUURT

JOFFEN IN FEIJENOORD ONDERZOEK NAAR DE WENSEN EN BEHOEFTEN VAN JONGEREN VOOR VRIJETIJDSVOORZIENINGEN IN HUN WOONBUURT JOFFEN IN FEIJENOORD ONDERZOEK NAAR DE WENSEN EN BEHOEFTEN VAN JONGEREN VOOR VRIJETIJDSVOORZIENINGEN IN HUN WOONBUURT drs. J.M. Reijnen Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 14 februari 2005 In opdracht

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1.1 Opzet tabellenboek Dit tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2004. Het algemene rapport,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport WERK, ZORG EN INKOMEN Zoetermeer, 25 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Omnibusonderzoek 2009 Omnibusonderzoek 2009, Team Onderzoek en Statistiek Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening. 17 maart 2014

Onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening. 17 maart 2014 Onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Oost Gelre Boulevard Heuvelink 104 6828

Nadere informatie

MARKTBEZOEK VAN ROTTERDAMMERS, 2005

MARKTBEZOEK VAN ROTTERDAMMERS, 2005 . MARKTBEZOEK VAN ROTTERDAMMERS, 2005 drs. G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) april 2006 In opdracht van Dienst Marktwezen Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: drs.

Nadere informatie

Rotterdammers over het verkeer 2009 Resultaten uit de Omnibusenquête 2009

Rotterdammers over het verkeer 2009 Resultaten uit de Omnibusenquête 2009 Rotterdammers over het verkeer 2009 Resultaten uit de Omnibusenquête 2009 Rotterdammers over het verkeer 2009 Resultaten uit de Omnibusenquête 2009 Projectnr. 09-3045 drs. P.A. de Graaf Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie