Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011."

Transcriptie

1 Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport

2

3 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Inleiding Onderzoeksvragen Testmethode Onderzoeksopzet Online enquête Lab-test Resultaten online enquête Profielen Gebruik van de applicatie Bruikbaarheid Verwachtingen, wensen en behoeftes Betaalconstructie Afsluitende opmerkingen Conclusies Resultaten lab-test Profielen ipad gebruik Elsevier ipad app Andere apps beoordeling App voorkeur App rangorde Aanbevelingen Bijlagen... Error! Bookmark not defined. I. Resultaten online enquête II. Deelnemersprofielen lab-test III. Over het 3D-project... 55

4 Designing the Daily Digital 4

5 Elsevier ipad applicatie onderzoek 1 Samenvatting Sinds de introductie van de ipad zijn er ontelbare applicaties ontworpen voor elk denkbaar doel. Je kunt het zo gek niet bedenken of er bestaat wel een app voor. De één is goed ontworpen, de ander niet. Ondanks vele goede voorbeelden zijn er genoeg apps die niet goed aansluiten bij de wensen van de gebruiker. Het is niet verwonderlijk dat de functionaliteiten niet goed aansluiten omdat het een spel van trial-and-error is. Het apparaat is nieuw en de touch-interactie in combinatie met een nieuwe gebruikscontext zijn nog veel vernieuwender. Ondanks dat een aantal apps de goede toon gezet heeft, blijkt dat deze digitale producten na verloop van tijd niet de gewenste of gehoopte verkoopcijfers halen. De nieuwigheid is eraf en men is alweer op zoek naar iets nieuws. Hoe zorg je ervoor dat de applicatie een goed product is, dat aansluit bij de wensen van de gebruiker op het gebied van content, vormgeving en gebruiksgemak? Door goed te luisteren naar de gebruiker kan je al een heel eind komen. Verder is het belangrijk dat er een goede visie achter de app zit. Wat is de reden dat je een app in de markt zet, wat is het doel dat je beoogt te halen, welke doelgroep wil je ermee bereiken, wat moet het opleveren en ben je als bedrijf bereid en in staat om te innoveren? Elsevier heeft een belangrijke stap in de goede richting gezet om na te gaan waar ze op dit moment staan, wat de sterke en zwakke punten van hun ipad-applicatie zijn en hoe ze dit op korte en lange termijn kunnen verbeteren. Door een tweetal onderzoeken uit te voeren is in kaart gebracht wat de doelgroep van de Elsevier ipad-applicatie vindt en hoe ze deze graag veranderd zouden zien. Daarnaast is er in ruimere zin gekeken naar de meerwaarde van een ipad-applicatie voor tijdschrift-content en wat de meest optimale randvoorwaarden hiervoor zijn. De belangrijkste resultaten zijn: De Elsevier ipad-applicatie is gemakkelijk in gebruik en er hoeft weinig geleerd te worden om hem te kunnen gebruiken. De toegevoegde waarde is dat je altijd meerdere edities bij je kunt hebben zodat je waar en wanneer je wilt nog eens rustig een artikel kunt lezen. De laadtijd van pagina s en de interactie om snel door alle content te kunnen bladeren was zeer essentieel voor een positieve beleving van de app. Op dit vlak kan de Elsevier-app verbeterd worden. 5

6 Designing the Daily Digital Toevoegingen van meer functionaliteiten zoals het gebruik van multimedia content, een actieve verbinding met internet en het delen van artikelen zouden mogelijkheden kunnen zijn die de doelgroep aanspreken. Verder zijn er veel specifieke wensen op het gebied van vormgeving en interactie die essentieel zijn voor een optimale beleving. In de hoofdstukken over de twee onderzoeksgedeelten (online enquête en lab-test) wordt hier uitvoerig uitleg over gegeven. Overige bevindingen: Op het moment gebeurt er veel op het gebied van ontwikkeling van ipadapplicaties. Het resultaat van dit onderzoek brengt ons weer een stap dichter bij het begrijpen van dit medium en hoe we op deze nieuw kansen kunnen inspelen. Het vak van uitgeven is sterk aan het veranderen doordat meer partijen betrokken raken bij deze sector. Apple speelt bijvoorbeeld een steeds grotere rol en de gebruikers kunnen op veel manieren aan gratis content komen. Wanneer heeft een product of dienst een meerwaarde zodat mensen bereid zijn om hiervoor te betalen? Deze bereidheid is er zeker, maar er zal op een (inter)actieve manier ingespeeld moeten worden. Het combineren van alle kennis vanuit de markt is één gedeelte van het verhaal. Het betrekken van de gebruiker is een ander onderdeel van innovatie dat essentieel is voor dit nieuwe medium. 6

7 Elsevier ipad applicatie onderzoek 2 Inleiding Innovatieproject Designing the Daily Digital (3D) houdt zich bezig met innovatie binnen de media. Nieuwe toepassingen worden ontwikkeld en geëvalueerd om richtlijnen voor succesvolle media-innovatie samen te stellen. Hierbij staat de gebruiker en zijn/haar beleving van informatieconsumptie centraal. Verantwoordelijk voor het 3D-lab is projectpartner Infonomics & New Media (3D- INM), verbonden aan de Hogeschool Zuyd. Een van de recente ontwikkelingen waar het 3D-project zich op richt, is de introductie van tablet-pc s als de ipad. Uitgevers verwachten dat dit product goede mogelijkheden biedt om lezers te laten betalen voor (kwaliteits)content. Er bestaat echter nog veel onduidelijkheid over de beste manier(en) waarop dit tot stand kan worden gebracht. Het weekblad Elsevier heeft sinds kort een ipad-applicatie op de markt, waarmee het weekblad tegen betaling als digitale editie gelezen kan worden. De applicatie is een eerste poging van Elsevier om kwaliteitscontent digitaal aan te bieden en lezers daarvoor te laten betalen. Voor het slagen van deze (en eventuele toekomstige) applicatie(s), is het van groot belang dat lezers zowel de content, vormgeving, interactie als prijs kunnen waarderen. Dit onderzoek is erop gericht om de reacties, verwachtingen en wensen van gebruikers op deze gebieden te peilen en te verwerken tot richtlijnen voor mogelijke verbeteringen. 2.1 Onderzoeksvragen In dit onderzoek wordt de Elsevier ipad-applicatie geëvalueerd. Daarbij zijn de volgende vragen leidend: Hoe wordt de huidige applicatie gebruikt?: hoe lang, waar, op welke manier etc. Hoe beoordelen gebruikers de huidige applicatie op het gebied van usability?: gebruiksgemak, interactie, vormgeving, functionaliteiten etc. Wat zijn de behoeftes, wensen en verwachtingen van gebruikers ten aanzien van zowel de huidige als mogelijk toekomstige versies van de Elsevier ipadapplicatie? Hoe beoordelen gebruikers het huidige betaalmodel? 7

8 Designing the Daily Digital 2.2 Testmethode Om deze vragen te kunnen beantwoorden werd een tweetal verschillende evaluaties toegepast. De eerste betrof een online vragenlijst voor mensen die enkele weken van de applicatie gebruik hadden gemaakt; de tweede een lab-test waarin deelnemers hun gebruik van de applicatie konden uitleggen waarbij zij geobserveerd en geïnterviewd werden. Ter aanvulling werden vergelijkbare applicaties getoond met verschillende functionaliteiten zodat op basis van deze vergelijking bepaald kon worden wat gewaardeerd werd op het gebied van gebruiksgemak, vormgeving, interactie en functionaliteiten. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van november 2010 tot en met maart Aan het begin van deze periode was de ipad-applicatie van Elsevier net een paar weken in de Appstore beschikbaar, een paar maanden na de lancering van de ipad in juli Ruben Logjes Sander Kruitwagen HZ-INM, juni

9 Elsevier ipad applicatie onderzoek 3 Onderzoeksopzet Het onderzoek is opgesplitst in twee delen; een online enquête en een lab-test. Deze verdeling is gekozen om de Elsevier ipad applicatie op basis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data te kunnen evalueren. De online enquête is als eerste uitgevoerd en is sturend geweest voor de invulling van de lab-test. 3.1 Online enquête Voor de online enquête was een specifieke doelgroep nodig, namelijk de Elsevier lezers die een ipad bezitten en bereid waren om minimaal de gratis editie op de ipad te lezen. Vanwege deze specifiek vraag hadden 60 deelnemers zich aangemeld, waarvan uiteindelijk een groep van 35 deelnemers daadwerkelijk de moeite heeft genomen om de online enquête in te vullen. De onderdelen van de online enquête waren als volgt: Algemeen gebruik: hoe vaak / hoe lang / waar wordt de applicatie gebruikt, gebruikt men de Elsevier website en/of mobiele applicatie etc. Bruikbaarheid/ usability : gebruiksgemak, overzichtelijkheid, leesbaarheid, vormgeving etc. Verwachtingen, wensen en behoeftes: functionaliteiten, meerwaarde, andere goede / slechte apps, voorkeur voor digitaal of fysiek lezen etc. Betaalconstructie: gewenste prijs voor een los artikel, losse editie of abonnement, en de combinatie van tijdschrift en ipad editie etc. Persoonlijk: demografische gegevens, overzicht van applicatie gebruik op de ipad en overige opmerkingen. 3.2 Lab-test De online enquête is sturend geweest voor de invulling van de lab-test. De resultaten van die fase hadden al een duidelijk beeld gegeven over het gebruik van de Elsevier applicatie. Daarom is ervoor gekozen om naast een gedetailleerde uitleg van deelnemers over hun gebruik van de applicatie ook de aandacht te richten op het ipad gebruik van deze doelgroep. Door het voorleggen van vier andere applicaties en een website is getracht om te achterhalen wat het meest gewaardeerd wordt op het gebied van usability en welke functionaliteiten belangrijk zijn tijdens het lezen van digitale (tijdschrift) content. 9

10 Designing the Daily Digital 10

11 Elsevier ipad applicatie onderzoek 4 Resultaten online enquête Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van alle data uit de online enquête en wordt afgesloten met conclusies. Een aantal onderdelen van de online enquête waren te uitvoerig om in de samenvatting op te nemen en zijn terug te vinden in bijlage I (bij het desbetreffend gedeelte zal dit aangegeven staan). Deelnemers Zoals eerder genoemd hadden in eerste instantie 60 mensen gereageerd op de oproep om mee te doen aan het Elsevier ipad onderzoek. Hiervan hebben uiteindelijk 35 mensen de online enquête ingevuld. De verdeling van de groep was als volgt: 3 vrouwen en 32 mannen Leeftijd tussen de 26 en 82 Gemiddelde leeftijd: 50 jaar (zie Figuur 1) 8 6 Mean = 49.6 Std. Dev. = N = 35 Aantal leeftijd Figuur 1: De verdeling van de leeftijd van de deelnemers in groepen van 5 jaar. 11

12 Designing the Daily Digital 4.1 Profielen Dit gedeelte bevat informatie over de huidige informatieconsumptie van de Elsevier diensten zoals, het Elsevier tijdschrift, de ipad applicatie, Elsevier mobiel en de website van Elsevier. Deelnemerprofiel Zoals te zien is in Figuur 2, gaf men aan dat er gemiddeld meer digitaal dan fysiek werd lezen. Een logische redenering zou dan zijn dat men de Elsevier liever digitaal zou willen lezen dan het tijdschrift. De verwachting zou zijn dat men de ipad app vaker zou (willen) lezen dan het tijdschrift. Daarnaast kan gesteld worden dat de meesten bij de groep early adaptors horen ondanks de gemiddelde hoge leeftijd van de deelnemers. De meeste deelnemers waren ten tijde van het onderzoek (eind december 2010) al een paar maanden of langer in het bezit van een ipad (zie Figuur 3). Overige gegevens die niet direct van belang zijn zoals woonsituatie, of men werkzaam is in de media-sector, en of men een ipad heeft aangeschaft om de Elsevier ipad applicatie te kunnen gebruiken zijn in bijlage I te vinden. vrijwel alles fysiek - zowel digitaal als fysiek - vrijwel alles digitaal Figuur 2: Leest u meer fysiek of digitaal? (n=35) meer dan 5 maanden 3-5 maanden 2 maanden 1 maand minder dan 2 weken Figuur 3: Hoe lang bent u in het bezit van een ipad? (n=35) 12

13 Elsevier ipad applicatie onderzoek Elsevier tijdschrift Zoals te zien is in Figuur 4, is een groot gedeelte van de deelnemers abonnee of abonnee geweest. Slechts 11% is nooit abonnee geweest. De abonnees lezen minimaal 2 à 3 keer per maand het tijdschrift of vaker. De overige deelnemers kopen losse edities waardoor de lagere leesfrequentie verklaard kan worden (zie Figuur 5). In bijlage I is een gecombineerde figuur te vinden van deze data waaruit blijkt dat degenen die abonnee zijn ook het meest het Elsevier tijdschrift lezen. ja 40% nee, en nooit geweest 11% nee, maar wel geweest 49% Figuur 4: Bent u geabonneerd op Elsevier? (n=35) ja, elke week ja, 2-3 keer per maand ja, 1 keer per maand ja, minder dan 10 keer nee, (vrijwel) nooit Figuur 5: Leest u het Elsevier magazine? (n=35) Elsevier diensten Ter aanvulling van de vragen over het Elsevier tijdschrift zijn de volgende twee vragen gesteld m.b.t. de overige diensten van Elsevier. Maakt u gebruik van de Elsevier website? Maakt u gebruik van de applicatie van Elsevier voor mobiele telefoons? Ondanks de grote spreiding van het gebruik van de Elsevier website (Figuur 6), wordt de website gemiddeld een paar keer per week gebruikt. Daarentegen kan in 13

14 Designing the Daily Digital Figuur 7 duidelijk gezien worden dat men de Elsevier applicatie voor mobiele telefoons relatief weinig gebruikt. Vanuit de gegevens van de online enquête kan hier verder geen verklaring voor worden gegeven. Voor de mobiele applicatie moet men in het bezit zijn van een smartphone wat eventueel een beperking kan zijn. Verder kan de leeftijd of het bezit van een PC/laptop van belang zijn. Tijdens de lab-test is het gebruik van beide diensten meer in detail besproken. Deze resultaten kunnen in het volgende hoofdstuk gevonden worden. dagelijks 2-4 keer per week 1 keer per week 1-3 keer per maand (vrijwel) nooit Figuur 6: Maakt u gebruik van de Elsevier website? (n=35) dagelijks 2-4 keer per week 1 keer per week 1-3 keer per maand (vrijwel) nooit Figuur 7: Maakt u gebruik van Elsevier mobiel? (n=35) 4.2 Gebruik van de applicatie Gemiddeld werd de applicatie ongeveer 3 keer per week gebruikt, maar dit gebruik verschilt sterk per persoon (zie Figuur 8). Verder valt het op dat de gebruiksduur relatief kort is (zie Figuur 9). Gemiddeld lag het gebruik tussen een kwartier en een halfuur. Deze korte duur is afhankelijk van een aantal variabelen, zoals: Hoe prettig men het gebruik van de app vond. Als reden werden een aantal minpunten genoemd zoals: 14

15 Elsevier ipad applicatie onderzoek (hieronder staan de belangrijkste en meest genoemde) o het laden van de pagina s duurt te lang. o er is een probleem met zoomen (liefst wil men niet zoomen of de app moet onthouden op welke grootte je aan het lezen bent). o de index en thumbnails zijn niet fijn in gebruik. Men leest meer scannend op de ipad (er worden minder artikelen in zijn geheel gelezen in vergelijking met het tijdschrift). De ipad heeft andere concurrerende apps ( , spelletjes etc.). dagelijks 2-4 keer per week 1 keer per week 2-3 keer in totaal nooit Figuur 8: Hoe vaak wordt de app gebruikt? (n=35) meer dan een uur een uur een half uur een kwartier minder dan een kwartier Figuur 9: Hoe lang wordt de app gebruikt? (n=35) Welke ipad edities werden het meeste gelezen In Figuur 10 is duidelijk te zien dat de gratis editie (nummer 42) het meest digitaal gelezen werd door de deelnemers. Een aantal redenen die hiervoor gegeven werden waren: Men was vaak niet bereid om voor de overige edities te betalen, bijvoorbeeld omdat ze al abonnee waren op het tijdschrift of vanwege de hiervoor genoemde problemen tijdens het gebruik. 15

16 Designing the Daily Digital Degenen die juist wel meer digitale edities hadden aangeschaft, hadden dit gedaan omdat zij juist meerdere edities bij zich wilde hebben en dat gaat volgens hen gemakkelijk op de ipad. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nr 41 nr 42 nr 43 nr 44 nr 45 nr 46 spec nr 47 nr 48 zowel tijdschrift als ipad alleen op ipad alleen als tijdschrift Figuur 10: Het gebruik van alle digitale ipad edities ten tijde van het onderzoek. (n=35) Eén enkele deelnemer heeft een kwartaalabonnement op de digitale Elsevier genomen. Deze persoon wilde graag meerdere digitale edities bij zich hebben (zie Figuur 11). Ja 3% Nee 97% Figuur 11: Heeft u een kwartaalabonnement aangeschaft voor de ipad applicatie? (n=35) Hoeveel artikelen werden er per editie op de ipad gelezen Men leest gemiddeld rond de tien artikelen per digitale editie (van de ongeveer 40 artikelen zie Figuur 12). Dit komt hoogstwaarschijnlijk door voornoemde variabelen. Een deel van de deelnemers gaf aan dat er minder artikelen gelezen werden dan men in het tijdschrift zou lezen. 16

17 Elsevier ipad applicatie onderzoek minder dan 5 tussen 5 en 15 tussen 15 en 25 tussen 25 en 35 meer dan Figuur 12: Hoeveel artikelen heeft u per editie op de ipad gelezen? (n=35) Op welke locaties werd de Elsevier ipad-applicatie gebruikt? De ipad applicatie werd het meeste in de thuissituatie gebruikt (zie Figuur 13), en maar voor een heel klein gedeelte buitenshuis, als men bijvoorbeeld onderweg, aan het werk of bij vrienden is. Ondanks dat de ipad een mobiel apparaat is, wordt hij toch voornamelijk thuis gebruikt Figuur 13: Op welke locaties werd de ipad applicatie gebruikt? (n=35) Bovenstaande figuur zegt misschien meer over het ipad gebruik voor tijdschriftcontent in het algemeen dan specifiek voor de Elsevier ipad applicatie. Uit 17

18 Designing the Daily Digital een ander onderzoek 1 naar het gebruik van de Goedele applicatie van Sanoma blijkt namelijk ook dat men deze applicatie voornamelijk thuis gebruikt (Figuur 14) Thuis 90 Op het werk 31 Onderw eg 35 Op reis 33 Waar gebruik je je ipad? Figuur 14: Gebruik van de Goedele applicatie van Sanoma. (in percentages, n=1248)

19 Elsevier ipad applicatie onderzoek 4.3 Bruikbaarheid Voor dit onderdeel is gebruik gemaakt van stellingen om na te kunnen gaan hoe men de bruikbaarheid van de ipad applicatie beoordeeld. Het voorbeeld met de grijze hokjes dient ter illustratie van de waarden waaruit men kon kiezen. De blauwe arcering geeft de gemiddelde score van de online enquête weer. Op de volgende pagina zal een uitleg gegeven worden over deze resultaten. Stellingen sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Ik vind de dienst onnodig complex sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Ik denk dat de dienst gemakkelijk te gebruiken is sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Ik stel me voor dat de meeste mensen deze dienst zeer snel zullen leren te gebruiken sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Ik moest veel dingen leren om van deze dienst gebruik te kunnen maken sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Ik kan gemakkelijk door de verschillende artikelen bladeren sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Het was mij meteen duidelijk hoe ik met de applicatie moest omgaan sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Tijdens het lezen van de artikelen heb ik een goed overzicht sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens 19

20 Designing the Daily Digital De onderlinge verbanden tussen bovenstaande stellingen waren statistisch heel duidelijk te zien (significant). Men vond de dienst makkelijk te gebruiken, men kon redelijk makkelijk door de artikelen bladeren, het was meteen duidelijk hoe de applicatie gebruikt moest worden en tijdens het lezen had men een goed overzicht. Men gaf aan dat er weinig geleerd hoefde te worden en dat het voor anderen waarschijnlijk ook eenvoudig zou zijn om de applicatie te leren gebruiken. In Figuur 15 is verder een ander verband te zien. Hoe vaker men de app gebruikt, hoe makkelijker men het vindt om de applicatie te gebruiken. Dit geldt heel sterk voor de oudere deelnemers. Er kan geconcludeerd worden dat de iets jongere doelgroep wat hogere eisen stelt, de applicatie minder makkelijk in gebruik vindt en hem daardoor ook minder vaak gebruikt. Figuur 16 laat een tegengesteld effect zien dat mensen die de applicatie minder vaak gebruiken ook aangaven dat ze minder hoefden te leren (dit geldt voor de meeste deelnemers). Dit had niets met de leeftijd te maken, maar dit zou eventueel aan de ervaring met andere apps kunnen liggen (de leercurve in het algemeen). Hiervoor is geen statistisch bewijs te geven omdat niet nagegaan is hoe bekwaam men is in het gebruik van de ipad. Figuur 15: het verband tussen het gemak om te bladeren en intensiteit van gebruik. (n=35) 20

21 Elsevier ipad applicatie onderzoek Count Hoe vaak heeft u de Elsevier ipadapplicatie in de afgelopen vier weken gemiddeld gebruikt? 2-3 keer in totaal 1 keer per week 2-4 keer per week dagelijks 0 sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Stellingen [Ik moest veel dingen leren om van deze dienst gebruik te kunnen maken] Figuur 16: het verband tussen veel dingen leren en intensiteit van gebruik. (n=35) Beoordelingsaspecten De onderstaande lijst met beoordelingsaspecten zijn voorgelegd om een indicatie te krijgen wat men precies wel of niet fijn vindt aan het gebruik. Het voorbeeld hieronder met de grijze hokjes dient ter illustratie van de waarden waaruit men kon kiezen. erg slecht slecht neutraal goed erg goed de leesbaarheid van de artikelen erg slecht slecht neutraal goed erg goed de snelheid waarmee artikelen geladen worden erg slecht slecht neutraal goed erg goed 21

22 Designing the Daily Digital de visuele kwaliteit erg slecht slecht neutraal goed erg goed de overzichtelijkheid erg slecht slecht neutraal goed erg goed het gebruiksgemak erg slecht slecht neutraal goed erg goed Gemiddeld werden alle variabelen neutraal tot goed bevonden, behalve de snelheid waarmee de artikelen geladen worden. Hier zou bij een volgende versie van de ipad applicatie aandacht aan besteed moeten worden. Een aanpassing van de overzichtelijkheid en het gebruiksgemak (usability en interactie) zou eveneens een goede optimalisering kunnen zijn. Bovenstaande variabelen bepalen voor een groot deel de totale beleving van de applicatie. Een aanvulling op de vorige bevindingen laat duidelijk zien dat de leeftijd een grote invloed heeft op de waardering van een tweetal aspecten (zie Figuur 18 en Figuur 18). Hoe ouder men is, des te hoger de scores voor de snelheid waarmee de artikelen geladen worden en de visuele kwaliteit. Een verklaring kan zijn dat de jongere doelgroep veel tijd online besteed, gewend is aan het gebruik van digitale media en veel hogere eisen stelt aan de kwaliteit hiervan. 22

23 Elsevier ipad applicatie onderzoek Figuur 17: het verband tussen beoordeling van de snelheid van laden en de leeftijd. (n=35) Count leeftijd in groepen erg slecht slecht neutraal goed erg goed Beoordeling aspecten [de visuele kwaliteit] Figuur 18: het verband tussen beoordeling van de visuele kwaliteit en de leeftijd. (n=35) 23

24 Designing the Daily Digital 4.4 Verwachtingen, wensen en behoeftes Om een beeld te krijgen van de verwachtingen van de deelnemers zijn onderstaande stellingen voorgelegd. Het voorbeeld hieronder met de grijze hokjes dient ter illustratie van de waarden waaruit men kon kiezen. Stellingen sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens De Elsevier ipad-applicatie voldoet aan mijn verwachtingen sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Ik lees Elsevier liever op de ipad dan als papieren tijdschrift sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Ik raad andere mensen aan de Elsevier ipad-applicatie te gebruiken sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens De Elsevier ipad-applicatie is goed zoals hij nu is sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens In de toekomst zal ik vaak gebruik maken van de Elsevier ipad-applicatie sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens De Elsevier ipad-applicatie heeft duidelijk toegevoegde waarde sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Ik heb behoefte aan meer functies sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens 24

25 Elsevier ipad applicatie onderzoek De verbanden tussen al deze variabelen waren heel sterk aanwezig. Ondanks de uiteenlopende meningen kan gesteld worden dat een groot deel van de deelnemers ontevreden is over de ipad app. Ongeveer de helft van de deelnemers vindt dat de Elsevier ipad applicatie niet aan hun verwachtingen voldoet, wat een goede reden is om de ipad in de toekomst niet te gaan gebruiken en bijvoorbeeld liever het tijdschrift te lezen. Wederom blijkt dat de leeftijd hier een sturende factor is (zie Figuur 19). De oudere deelnemers (60+) zijn eerder tevreden. Waar bijna alle deelnemers het over eens zijn is dat de ipad applicatie een toegevoegde waarde heeft. Je kunt altijd meerdere edities bij je hebben, wat het voordeel is van digitaal lezen. Daarnaast is er een duidelijke meerderheid die graag extra functionaliteiten zou willen hebben. Uit opmerkingen van deelnemers bleek verder dat de meerderheid graag een betere werking/interactie van de ipad applicatie zou wensen. Count leeftijd in groepen sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Stellingen [De Elsevier ipad-applicatie voldoet aan mijn verwachtingen] Figuur 19: het verband tussen leeftijd en voldoen aan de verwachting. (n=35) 25

26 Designing the Daily Digital Functies In de onderstaande grafiek (Figuur 20) is te zien welke functionaliteiten de voorkeur hebben. Een aantal van deze hooggewaardeerde functies zijn al in de Elsevier ipad applicatie aanwezig. Een toekomstige uitbreiding van de applicatie zou de volgende functionaliteiten kunnen bevatten: Multi-media inhoud Artikelen van de Elsevier website Het lettertype en de -grootte kunnen aanpassen (dus niet in/uitzoomen) Artikelen kunnen delen met anderen Artikelen exclusief voor de ipad Figuur 20: Extra functionaliteiten die men wenst. (n=35) Verschillen tussen papieren tijdschrift en ipad editie? Naast het voordeel van het meenemen van meerdere edities op de ipad geeft men aan dat er meer op een scannende manier gelezen wordt, omdat het gebruik veel meer gericht is op koppen snellen en eventueel een enkel artikel in zijn geheel lezen. Deze manier van lezen wordt door de huidige ipad applicatie niet ondersteunt, zegt een groot gedeelte van de deelnemers, omdat de inhoudsopgave 26

27 Elsevier ipad applicatie onderzoek bijvoorbeeld niet interactief is, er niet makkelijk gebladerd kan worden en dat de laadtijd van pagina te lang is. Eén deelnemer gaf aan dat de iphone applicatie bijvoorbeeld veel beter werkt en als voorbeeld kan dienen voor de ipad applicatie. Nu is de ipad applicatie meer een 1 op 1 vertaling van het tijdschrift. Een uitgebreide lijst met reacties over het gebruik van deze twee typen media (tijdschrift en ipad) en hoe deze verschillen, kan gevonden worden in bijlage I in het gedeelte Zijn er verschillen tussen de manieren waarop u Elsevier als tijdschrift en op de ipad leest? In de toekomst lees ik Elsevier... Op deze vraag antwoordde maar liefst 83% dat ze Elsevier graag digitaal zouden willen lezen. Van deze 83% wilde 46% graag een combinatie van het tijdschrift en de ipad applicatie (zie Figuur 20). Hieruit kan geconcludeerd worden dat er een grote behoefte is om digitaal te kunnen lezen.... op een ipad (of andere digitale manier) 37%... als papieren tijdschrift 17%... zowel als tijdschrift als op een ipad 46% Figuur 21: In de toekomst lees ik Elsevier... (n=35) 27

28 Designing the Daily Digital Goede en slechte apps voorbeelden Hieronder staat een opsomming van goede en slechte voorbeelden die door de deelnemers genoemd zijn. Er werden meer goede dan slechte apps genoemd. Opvallend is het om te zien dat bijvoorbeeld NU HD en Telegraaf zowel hoog bij de goede apps als bij de slechte apps scoren. Hieruit valt op te maken dat er een grote verscheidenheid is tussen de deelnemers. Vanuit de online enquête is niet te achterhalen waarom men bepaalde apps wel of niet fijn vond. In het volgende gedeelte (lab-test) wordt uitvoerig aandacht besteed aan de redenen hiervoor. De reacties uit diepgaande discussies over de werking van een aantal applicaties waren een goede terugkoppeling. Goede apps Slechte apps NRC 5 Nu HD 3 Nu HD 4 Telegraaf 3 New York Times 3 pdf apps 2 Telegraaf 3 Elsevier 2 Financial Times 2 FD 2 Flipboard 2 Volkskrant 2 Goedele 2 Buienradar 1 NRC Next 2 Karwei 1 Time Magazine 2 pdf apps 1 Zinio 2 Time Magazine 1 ANWB Magazines 1 Wegener bladen 1 BBC News 1 Wired 1 Bloomberg 1 Totaal 20 Das van VW 1 Dwell Magazine 1 Maxim HD 1 NPR 1 TRVL Magazine 1 TV Gids 1 USA Today 1 Veronica Gids 1 Veronica Magazine 1 Wired 1 Totaal 40 Meest gebruikte apps Op de volgende pagina is een indeling te zien van de top 3 apps van alle deelnemers. De resultaten zijn gecombineerd en gegroepeerd (zie Figuur 22) om een duidelijk beeld te geven van het type apps dat voornamelijk door deze doelgroep gebruikt wordt. 28

29 Elsevier ipad applicatie onderzoek Nieuws 30 Nu.nl 11 Telegraaf 8 "Nieuws" 3 NRC 3 Teletekst 2 FD 1 NRC Next 1 RTL nieuws 1 Mail/Safari 26 Mail 13 Safari 13 Lezen 14 Elsevier 2 Flipboard 2 Zinio 2 Elsevier (mobile) 1 Geen Stijl 1 Good reader 1 Google reader 1 ibook 1 Kindle 1 Stumbleupon 1 TED 1 Vermaak 8 Foto's 2 Video 2 Backgammon 1 Muziek 1 Uitzendinggemist 1 Youtube 1 Social Media 8 Twitter 6 Social Media 2 Overig 7 Buienradar 2 Google Maps 2 TV gids 2 Google Earth 1 Office 6 Agenda 2 Telebankieren 2 iword 1 Keynote 1 Overig 7% Social Media 8% Vermaak 9% Lezen 13% Office 6% Mail/Saf ari 26% Nieuws 31% Figuur 22: Verdeling top 3 apps (n=35, meerdere keuzes mogelijk) 29

30 Designing the Daily Digital 4.5 Betaalconstructie Voor dit onderdeel is gebruik gemaakt van een drietal stellingen en een aantal open vragen om na te kunnen gaan wat men van de prijsstelling vindt van de huidige ipad applicatie en hoe men dat in de toekomst zou willen zien. Het voorbeeld hieronder met de grijze hokjes dient ter illustratie van de waarden waaruit men kon kiezen. Stellingen sterk mee oneens mee oneens Neutraal mee eens sterk mee eens Men moet geld betalen voor de ipad app sterk mee oneens mee oneens Neutraal mee eens sterk mee eens Abonnees zouden de ipad app gratis moeten kunnen lezen sterk mee oneens mee oneens Neutraal mee eens sterk mee eens Men moet losse artikelen kunnen kopen sterk mee oneens mee oneens Neutraal mee eens sterk mee eens Uit bovenstaande scores blijkt dat men waarde toekent aan de ipad applicatie. Men verwacht alleen wel dat abonnees de ipad applicatie gratis moeten kunnen gebruiken. Gewenste prijs voor een losse editie: De gemiddelde prijs die de deelnemers zouden willen betalen voor een losse editie kwam op 2,- (zie Figuur 22 spreiding 0,-/ 4,-). Gewenste prijs voor een kwartaalabonnement: De gemiddelde prijs die de deelnemers zouden willen betalen voor een kwartaalabonnement kwam op 20,- (zie Figuur 22 spreiding 0,-/ 50,-). 30

31 Elsevier ipad applicatie onderzoek Gewenste prijs voor een los artikel: Het kunnen kopen van losse artikelen werd uiteenlopend gewaardeerd. Dit is een relatief nieuw begrip voor mensen. Dit blijkt ook uit de inschatting van de deelnemers. De gemiddelde prijs die de deelnemers zouden willen betalen voor een los artikel kwam op 0,50 (spreiding 0-1). Een reële prijs in verhouding met de verwachte prijs voor een losse editie zou waarschijnlijk meer in buurt komen van 0,10-0, Mean = 2,07 Std. Dev. = 1,147 N = 33 Frequency ,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Wat vindt u een goede prijs voor een losse digitale editie van Elsevier op de ipad? 6, Mean = 19,85 Std. Dev. = 13,056 N = 30 Frequency ,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 Wat vindt u een goede prijs voor een kwartaalabonnement (13 edities) op digitale edities van Elsevier via de ipad? Figuur 23: Inschattingen van de prijs. 31

32 Designing the Daily Digital 4.6 Afsluitende opmerkingen Hieronder staan een aantal aanvullende opmerkingen. Sommige hiervan zijn samengevoegde opmerkingen van deelnemers als die dicht bij elkaar in de buurt kwamen. Soms is het een individuele mening die interessant genoeg was om te vermelden. Herhaling van voorgaande opmerkingen uit dit hoofdstuk zijn mogelijk. Men noemde deze punten zelf nogmaals als afsluiting van de online enquête, waaruit de urgentie van deze aspecten blijkt. (In bijlage I is de volledige lijst opmerkingen te vinden) Interactieve content (inhoudsopgave, grafieken, cryptogram etc.) en gebruiksgemak zijn belangrijk. Toegang tot dossiers en oude edities via de ipad applicatie (tegen een kleine betaling). Door een groot volume wordt dit rendabel voor Elsevier. Een combinatie van offline en online content zou fijn zijn, en een beter samenspel met actualiteiten en filmpjes etc. De ipad app heeft geen toegevoegde waarde als het slechts een pdf is. De snelheid van het laden van pagina s is veel te langzaam om prettig te kunnen lezen en bladeren. 4.7 Conclusies De ipad applicatie is niet moeilijk in het gebruik. De visuele kwaliteit, overzichtelijkheid en snelheid is redelijk, maar zouden verbeterd kunnen worden voor een optimale beleving. Het toevoegen van extra functionaliteiten zou gewaardeerd worden; multimedia content, artikelen van de Elsevier website, het delen van artikelen met anderen, artikelen exclusief voor de ipad en toegang tot het archief of speciale dossiers/edities. De toegevoegde waarde van de ipad app is dat men altijd en overal de gekochte digitale edities bij zich kan hebben. De doelgroep is digitaal ingesteld; de app zou geoptimaliseerd moeten worden voor het scannen en filteren van alle artikelen. De prijs is nu te hoog in verhouding tot de meerwaarde van de app. Betalen voor een digitale editie vind men niet vreemd. Abonnees zouden gratis of veel goedkoper gebruik moeten kunnen maken van de app. 32

33 Elsevier ipad applicatie onderzoek 5 Resultaten lab-test De resultaten van de online enquête gaven een behoorlijk eenduidig beeld, waardoor ervoor gekozen is om tijdens de lab-test een relatief kort gedeelte te wijden aan het gebruiksgemak van de Elsevier ipad applicatie. De overige beschikbare tijd is besteed om een beter inzicht te krijgen in het algemene ipad gebruik van deze doelgroep. Door het voorleggen van vier andere applicaties en een website is getracht om te achterhalen wat het meest gewaardeerd wordt om het lezen van digitale (tijdschrift) content aangenaam te maken. Hieronder een overzicht van dit gedeelte van het onderzoek: 6 persoonlijke interviews met geïnteresseerde lezers uit de groep mensen die de online enquête hadden ingevuld (35 mensen). 6 mannen met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar (tussen 41 en 61 jaar). De interviews zijn afgenomen op verschillende locaties in de randstad. Beoordeling van de Elsevier ipad app: deelnemers laten vertellen over hun ervaring met de app. Verder lag de nadruk op de interactie, zoeken naar artikelen, meerwaarde van de app, betaling en optimaal scenario. Vergelijking andere applicaties: de nadruk lag op functionaliteiten, sterke en zwakke punten en overige punten die van belang waren. 3 Mean = Std. Dev. = N = 6 2 Aantal leeftijd Figuur 24: Leeftijd en verdeling van de deelnemers. 33

34 Designing the Daily Digital 5.1 Profielen In bijlage II kan een gedetailleerde samenvatting van de profielen van de zes deelnemers worden gevonden. Dit onderdeel van het onderzoek was voornamelijk bedoeld om een goed beeld van elke deelnemer te krijgen en om iemand wat over zichzelf te laten vertellen. Enkele gegevens uit de online enquête die teruggekoppeld kunnen worden: Op het moment van testen hadden 5 van de 6 deelnemers de ipad langer dan 6 maanden in hun bezit. Vier van de zes deelnemers waren abonnee op de Elsevier (het tijdschrift), de andere twee waren wel abonnee geweest. Allen gebruiken de Elsevier website, waarvan 66% dagelijks. 66% gebruikt de mobiele Elsevier applicatie, waarvan 33% dagelijks. 5.2 ipad gebruik Naast algemene vragen over de informatieconsumptie van de deelnemers is specifiek gevraagd hoe men de ipad gebruikt (zie bijlage III voor alle uitgewerkte reacties). De ipad wordt voor veel uiteenlopende doeleinden gebruikt zoals voor surfen op het internet, navigatie, de agendafunctie, , internet bankieren, uitzending gemist kijken, podcasts beluisteren, spelletjes voor de kinderen, lezen tijdens vakantie etc. De meeste deelnemers weten heel goed wat ze met de ipad kunnen en hebben het apparaat vaak bij zich. Bij drie van de zes deelnemers wordt de ipad naast privé gebruik ook veelvuldig tijdens het werk gebruikt, bijvoorbeeld om documenten te lezen of om dingen te laten zien. 5.3 Elsevier ipad app Hieronder volgt een beknopte samenvatting van alle reacties die men heeft gegeven op acht vragen over het gebruik van de Elsevier ipad applicatie. Deze acht vragen zijn gegroepeerd in vijf aandachtsgebieden. Opmerkingen over de interactie: Het scherpstellen duurt veel te lang. Uit ervaring met andere pdf tijdschriften gaf men aan dat dit veel sneller kan. 34

35 Elsevier ipad applicatie onderzoek Een tekst only optie ontbreekt. Het zou fijn zijn als je zelf zou kunnen kiezen of je een artikel in rich content wilt lezen of alleen als tekst. De inhoudsopgave is niet interactief. Als dit wel het geval was, zou je makkelijker door het tijdschrift kunnen navigeren. Verder zijn de functionaliteiten van de applicatie beperkt of werken niet zoals verwacht. Het zoomen werkt niet goed: je grootte instelling wordt niet onthouden en er wordt niet consequent gecentreerd waar je op geklikt hebt. Je kunt niet makkelijk bladeren. Vanwege het kleine lettertype ben je verplicht in te zoomen: in landscape view helemaal, omdat je niet kunt kiezen tussen het weergeven van een of twee pagina s. Verschil papier/digitaal, meerwaarde: Het voordeel is dat als je onderweg bent, je meerdere edities bij je kunt hebben. Op de ipad is het mogelijk om meer functionaliteiten te kunnen gebruiken plus de toevoeging van multimedia content en interactiviteit. Opmerkingen over het zoeken naar artikelen: Via de zoekfunctie zou de lijst met resultaten iets meer context mogen bevatten (meer tekst rondom het gezochte woord) en liefst niet meer dan één zoekresultaat per artikel, maar een lijst met artikelen als resultaat. Als men wel binnen een artikel naar een word zou zoeken zou het gezochte woord gearceerd moeten worden weergegeven, anders heeft de zoekfunctie geen nut. Zoeken in alle gekochte items en het archief zou fijn zijn. Zoeken via de inhoudsopgave gaat lastig omdat hij heel klein is, en niet interactief. De lijst met artikelen onder de knop voor de index zou ook meer context mogen bevatten. Een bookmark functie, zodat je dingen later makkelijk kunt teugvinden. De Thumbnails van de pagina's mogen groter, nu heb je er eigenlijk niets aan. 35

36 Designing the Daily Digital Waarom heeft u niet meer digitale edities gekocht? Het lezen ging niet makkelijk, het was een tegenvaller. Dit zou bijvoorbeeld met een pdf viewer/tijdschriften app beter kunnen gaan. Optimaal scenario: De digitale editie zou beter aangepast moeten worden aan het apparaat, zodat het meer is dan een pdf. Zowel op het gebied van vormgeving, indeling/structuur en interactiviteit (geldt niet alleen voor de ipad app van Elsevier maar ook voor andere apps) Een combinatie van de content van het tijdschrift met live-nieuws. Het abonnement van het tijdschrift kan gecombineerd worden met een abonnement op de ipad editie. 5.4 Andere apps beoordeling De onderstaande ipad applicaties en één website waren geselecteerd voor dit gedeelte van het onderzoek om een beter inzicht te kunnen krijgen in de wensen van de doelgroep wat betreft functionaliteiten, vormgeving, interactie en gebruiksvriendelijkheid. Deze keuze is bewust gemaakt om een zo breed mogelijk palet te creëren ter ondersteuning van de mogelijkheden die op dit moment beschikbaar zijn op de ipad en relevant waren voor het Elsevier ipad onderzoek. Vier apps en één website De Standaard: Een kranten app met veel mogelijkheden. Flipboard: Een speelse reader voor veel verschillende bronnen. The Economist: Een rustige app met veel extra functionaliteiten. Vrij Nederland: Een sterk vormgegeven app, met specifieke interacties. elinea: Een webbased reader voor het combineren van bronnen Op de volgende pagina s staan alle reacties van de deelnemers gecombineerd per app/website. In bijlage III zijn alle uitgewerkte reacties te vinden. 36

37 Designing the Daily Digital Flipboard 3,4 Overzichtelijk, mooie vormgeving en het werkt heel intuïtief. De inhoudsopgave ontbreekt en verder geen structuur. Het bladeren is leuk. Je kunt alles delen met anderen. Je kunt zelf kanalen toevoegen en ordenen. De manier van inzoomen op een artikel werkt goed/mooi

38 Elsevier ipad applicatie onderzoek The Economist 5 De manier van zoomen is heel speciaal en werkt goed. Het lettertype kun je vergroten of verkleinen, maar de layout (positie van foto s bijvoorbeeld) verandert niet. De aanduiding van het aantal pagina s per artikel is fijn. De mogelijkheid om het artikel te beluisteren is luxe, maar niet voor iedereen noodzakelijk. Een hele gestructureerde inhoudsopgave met categorieën. Te weinig context bij de artikelen in de inhoudsopgave. Het groter weergeven van foto s en grafieken kan niet. De applicatie onthoudt waar je bent gebleven en opent die pagina zodra je de applicatie weer gaat gebruiken. Geen toevoeging van internetcontent of een deel functie

39 Designing the Daily Digital Vrij Nederland 6 De vaste indeling van sommige artikelen is fijn. De niet-standaard gestures zijn verwarrend. De vormgeving en leesbaarheid scoren heel hoog. De inhoudsopgave is goed, maar wel lang en bevat geen context bij een kop. Het vergroten van de tekst of een plaatje is niet mogelijk, maar dit is niet storend omdat alles goed leesbaar is. De koppeling met het internet is niet handig. Je krijgt nu de website van Vrij Nederland in een pop-up te zien. Bij de Standaard is dat veel beter gedaan (geïntegreerd in de applicatie). Weinig extra s Veel tekst en weinig prikkeling

40 Designing the Daily Digital 5.5 App voorkeur Per applicatie/website is door de deelnemers een waardering gegeven op een zevental variabelen. De deelnemers hoefden zelf de apps/website niet met elkaar te vergelijken. Door de waardes van de variabelen achteraf te combineren was het toch mogelijk om alle apps/website met elkaar te kunnen vergelijken. Per variabele (zeven in totaal) wordt kort uitgelegd wat de betekenis van de scores is. Overzichtelijk - chaotisch The Economist, Vrij Nederland, Flipboard en de Standaard werden het meest overzichtelijk gewaardeerd. Elsevier en elinea werden het minst overzichtelijk bevonden. Figuur 25: (n=6) 42

41 Elsevier ipad applicatie onderzoek Statisch - dynamisch Elsevier, elinea en de The Economist werden het meest statisch gewaardeerd. Er is een grote spreiding tussen statisch en dynamisch. Figuur 26: (n=6) Duidelijk vaag (functionaliteit) Flipboard, The Economist en Vrij Nederland werden het meest duidelijk gewaardeerd. De meeste apps werden voornamelijk duidelijk bevonden, Elsevier en elinea het minst duidelijk. Figuur 27: (n=6) 43

42 Designing the Daily Digital Nuttig - nutteloos Flipboard, Vrij Nederland, The Economist en de Standaard werden het meest nuttig gewaardeerd. Elsevier en elinea werden het minst nuttig bevonden. Figuur 28: (n=6) Rustig - onrustig Vrij Nederland, The Economist en Flipboard zijn het meest rustig gewaardeerd. De meeste apps worden voornamelijk rustig bevonden, elinea het minst rustig. Figuur 29: (n=6) 44

43 Elsevier ipad applicatie onderzoek Veel weinig mogelijkheden De Standaard heeft volgens de deelnemers veruit de meeste mogelijkheden, Elsevier de minste. Er is een groot verschil tussen de apps in de mate van het aantal mogelijkheden. Figuur 30: (n=6) Eenvoudig - ingewikkeld Elsevier, The Economist en Flipboard werden het meest eenvoudig gewaardeerd. Alle apps werden voornamelijk eenvoudig bevonden (de totaal scores ontlopen elkaar niet veel). Figuur 31: (n=6) 45

44 Designing the Daily Digital 5.6 App rangorde Als laatste onderdeel van het interview moesten de deelnemers alle voorbeelden inclusief Elsevier tegen elkaar afwegen en zo voor de volgende twee vragen hun rangorde bepalen. Beste app voor tijdschrift content: The Economist, de Standaard en Flipboard kregen de hoogste scores. Figuur 32: (n=6) Beste app passend bij het merk Elsevier: The Economist, de Standaard en Vrij Nederland, of een combinatie van deze drie, werd gezien als het meest geschikt voor Elsevier. Figuur 33: (n=6) 46

45 Elsevier ipad applicatie onderzoek 6 Aanbevelingen Het combineren van alle resultaten uit beide gedeelten van het onderzoek levert de volgende aanbevelingen op voor het verbeteren van de ipad-applicatie: Verbetering van de huidige ipad-applicatie (korte termijn) Een interactieve inhoudsopgave. Snellere laadtijd van artikelen (verbeterde pdf-kwaliteit?). Via social media of artikelen kunnen delen met anderen. Zoeken binnen edities en uitbreiding met een bookmark-functie. Meer context rondom zoekterm en een lijst van artikelen als zoekresultaat. Mogelijkheid om alleen tekst en/of alleen één artikel te kunnen lezen (zonder zoomen). Foto s en grafieken los kunnen uitvergroten. Grote thumbnails onderaan, zodat de koppen op de pagina s leesbaar zijn. Een gecombineerd abonnement met het tijdschrift of een andere prijsstelling voor deze eenvoudige ipad versie. Overgangsoplossing Deze pdf-versie kan via een applicatie als Zinio betaald aangeboden worden voor een lagere prijs. Daarnaast kan dan een eigen, meer geavanceerde app ontwikkeld worden, die via de Appstore gedownload kan worden. Van ipad-app naar ipad-strategie (lange termijn) Van print-native naar net-native product De ipad als huisgenoot: allways-on, gecombineerd met internet content, en vaker kort gebruik in plaats van geconcentreerd gebruik. Continue uitgeefcyclus: door het spreiden van redactionele inspanningen (van product naar dienst). Ontbundeld uitgeefbeleid: artikelen zijn los verkrijgbaar. Gebundeld redactiebeleid: ipad-versies van speciale uitgaven (eventueel combineren van bestaande content), en deze specials op de actualiteit richten (collecties) en vanuit de ipad-applicatie aanprijzen. 47

46 Designing the Daily Digital Door het aanboren van een expertise lezerskring, kan gerichte feedback verkregen worden voor nieuwe publicaties en gewenste specials. Ontwikkel net-native ipad-app Een verbeterde applicatie, gericht op een optimale interactiviteit (zie eventueel de 3D-showcase voor voorbeelden 8 ). Een aangepaste vormgeving en lay-out, waarbinnen artikelen niet meer dezelfde indeling hebben als in het tijdschrift (via templates). Vaste schermpagina-indeling (rustiger dan zelf scrollen binnen artikel) met subtiele aanduiding van het aantal pagina s in bijpassende vormgeving. De mogelijkheid om te kunnen wisselen tussen vormgegeven pagina s (met eventueel minder artikelen) en een tekstversie. Een interactieve inhoudsopgave met veel categorieën en weergave van koppen met context (1 à 2 zinnen van een artikel/samenvatting). Integratie van de Elsevier webcontent, toevoeging van speciale ipad content, en ruimte voor lezersinbreng. Het toevoegen van audio/gesproken artikelen zodat artikelen als een soort podcast beluisterd kunnen worden wanneer men onderweg is of bijvoorbeeld te moe is om te lezen. Reflectie Vanwege het lage aantal deelnemers van de online enquête zijn de resultaten vooral indicatief. De resultaten van de persoonlijke interviews daarentegen zijn voldoende om een goede feedback te geven over de usability van de ipadapplicatie. Eveneens vullen de resultaten van de interviews de resultaten van de online enquête goed aan en onderbouwen ze de conclusies van dit onderzoek

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 24 November 2010

Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 24 November 2010 Advisory Transitie naar digitale proposities Betalingsbereidheid van de lezersmarkt 24 November 2010 Vertrouwelijk Agenda Pagina 1 Achtergrond onderzoek 1 2 Hoofdconclusies 3 3 Kritische succesfactoren

Nadere informatie

De Nederlandse ipad gebruiker. Oktober 2010

De Nederlandse ipad gebruiker. Oktober 2010 De Nederlandse ipad gebruiker Achtergrond N = 5.719 (N.B. Dat is bijna een tiende van alle ipad bezitters in Nederland per sep. 2010 = ± 60.000). Sanoma Digital heeft via de NU.nl ipad app een enquête

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Designing the Daily Digital innovatieplatform voor de NL media

Designing the Daily Digital innovatieplatform voor de NL media Designing the Daily Digital innovatieplatform voor de NL media Anke Eyck Infonomics & New Media Hogeschool Zuyd, Maastricht Gebruikersonderzoek Designing the Daily Digital User Centred Design Huidige nieuwsconsument

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

Wanneer je de Apps installeert via de Ipad, vergeet ze dan zeker niet te synchroniseren via itunes met je pc of omgekeerd.

Wanneer je de Apps installeert via de Ipad, vergeet ze dan zeker niet te synchroniseren via itunes met je pc of omgekeerd. Interessante Apps voor de ipad! Wat zijn Apps? Apps = Applications (toepassingen) Applicaties voor mobiele telefoons (iphone) en tablets (ipad) met internetverbinding. Deze Apps zijn verkrijgbaar via de

Nadere informatie

Rapportage Intomart GfK Voor Cebuco juni 2013

Rapportage Intomart GfK Voor Cebuco juni 2013 Rapportage Intomart GfK Voor Cebuco juni 2013 Intomart GfK 2013 Trends in digitale Media Juni 2013 1 Inhoud De apparaten Gebruik van de apparaten Apps De digitale dagbladlezer Volgen van het nieuws Key

Nadere informatie

LeesRadar Vragenlijst

LeesRadar Vragenlijst Jump to page: Page 1 Voer Uit 0% Uw mening over de LeesRadar Beste deelnemer, Afgelopen twee weken heeft u gebruik kunnen maken van de LeesRadar. Wij zijn erg benieuwd wat u ervan vond. Hieronder volgen

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

Trends in Digitale Media 2012

Trends in Digitale Media 2012 Trends in Digitale Media 2012 Onderzoek naar bezit en gebruik mobiele devices Intomart Gfk in samenwerking met Cebuco, GAU, PMA, RAB en SPOT Selectie uit resultaten door SPOT Meer schermen versterkt positie

Nadere informatie

KLANTONDERZOEK. Meest risicovolle aanname Consument wil interactief nieuws tot zich nemen

KLANTONDERZOEK. Meest risicovolle aanname Consument wil interactief nieuws tot zich nemen KLANTONDERZOEK Meest risicovolle aanname Consument wil interactief nieuws tot zich nemen Meerdere testvormen 1. Een heel specifiek doelgroeponderzoek. We beperken onze doelgroep tot tussen de 20 en 25-jarige

Nadere informatie

4x V vwo Maastricht 3x V vwo Zwolle 2x M mbo Hilversum 1x M vwo Zuthpen

4x V vwo Maastricht 3x V vwo Zwolle 2x M mbo Hilversum 1x M vwo Zuthpen Ah, Nu snap ik het! Op 18 mei kregen we een mailtje binnen van een VWO scholiere uit Maastricht die ons schreef over moeilijk te begrijpen nieuwsberichten. Een van de pijlers van NOS op 3 is het uitleggen

Nadere informatie

Internet en gemeentelijke website

Internet en gemeentelijke website Internet en gemeentelijke website Aanwezigheid aansluiting op Internet Het bezit van een computer; al dan niet met een internetaansluiting, is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Het lijkt erop dat aan

Nadere informatie

Trends in Digitale Media 2013

Trends in Digitale Media 2013 Trends in Digitale Media 2013 Onderzoek van Gfk in samenwerking met Cebuco, PMA, SPOT, RAB en KVB Selectie uit resultaten door SPOT TV kijken via tablet met 5 gegroeid Vorig jaar december concludeerde

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Handleiding. RSS reader Feedly

Handleiding. RSS reader Feedly Handleiding RSS reader Feedly Wat is Feedly en waarom gebruiken? 3 Hoe aanloggen? 3 Hoe informatie toevoegen aan Feedly 4 Berichten lezen & delen 8 Hoe Feedly organiseren 10 2 Wat is Feedly en waarom gebruiken?

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAL PUBLISHING

HANDLEIDING DIGITAL PUBLISHING HANDLEIDING DIGITAL PUBLISHING Versie 1.0 WELKOM IN DEZE NIEUWE WERELD De wereld van het digitaal publiceren is nog een vrij nieuwe. Maar hoe nieuw deze wereld ook is, er is al veel over te vinden en te

Nadere informatie

1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project

1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project 1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project Beschrijving van de organisatie Volgens de website van de NOSop3 (nos.nl 2011) doet NOSop3 24 uur per dag, 7 dagen per week, as it happens verslag van het laatste

Nadere informatie

Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam

Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam Team Fristeractief: Annet Heitman Jasper Mijdam Charlotte Cozijn Puck Holshuijsen Marieke Zeegers 17 november 2010 Digitaal instellinsplan,

Nadere informatie

Online digitaal. bladerpdf. Gratis. bladerpdf. Ontwerp uw brochure, boek of folder bij diezijngoed.eu en krijg een gratis bladerpdf!

Online digitaal. bladerpdf. Gratis. bladerpdf. Ontwerp uw brochure, boek of folder bij diezijngoed.eu en krijg een gratis bladerpdf! Online digitaal bladerpdf Gratis bladerpdf Ontwerp uw brochure, boek of folder bij diezijngoed.eu en krijg een gratis bladerpdf! Geschikt voor: Online bladerpdf (bladersysteem) Is uw boek of brochure eindelijk

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

Altijd en overal online?

Altijd en overal online? Altijd en overal online? Smartphone Tablet E-Reader Netbook Notebook Chromebook Smartphones Bekende merken en types: Apple iphone 4 Samsung Galaxy S II HTC Desire HD Blackberry bold Steeds minder: Nokia

Nadere informatie

Nieuwsmedia profiteren van opmars tablet en smartphone

Nieuwsmedia profiteren van opmars tablet en smartphone Nieuwsmedia profiteren van opmars tablet en smartphone Nieuwsmedia profiteren van de opmars van digitale devices. Het aantal gebruikers van tablets is in december 2011 gestegen tot ruim 1,7 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

iphone & ipad Vergroot uw digitale wereld

iphone & ipad Vergroot uw digitale wereld iphone & ipad Vergroot uw digitale wereld iphone & ipad De iphone, ipad en ipod touch bieden veel mogelijkheden, vooral ook voor slechtziende en blinde mensen. Dit dankzij de standaard ingebouwde functies

Nadere informatie

Bijlage 3. Kwalitatieve resultaten (uitkomsten verschillende usertests)

Bijlage 3. Kwalitatieve resultaten (uitkomsten verschillende usertests) Bijlage 3. Kwalitatieve resultaten (uitkomsten verschillende usertests) 3.1 Mei 2014 3.2 10 & 11 november 2014 3.3 8 december 2014 Bijlage 3. Kwalitatieve resultaten (uitkomsten verschillende usertests)

Nadere informatie

In het hoofd van de gebruiker. Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011

In het hoofd van de gebruiker. Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011 In het hoofd van de gebruiker Resultaten Lezersonderzoek Digitaal lezen Ereadingevent Lessius Mechelen 9 juni 2011 1 Situering o IWT onderzoeksproject Van e-reader tot e- reading o 35 bedrijven/organisaties

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoek mobiel doneren Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoeksrapportage Auteur: Seth Schaafsma Project: Z4792 3-7-2014 Pilot mobiel doneren Nu.nl Methode en opzet Het onderzoek is online

Nadere informatie

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Uitkomst enquête... 4 Conclusie.... 9 2 Inleiding Inleiding Een smartphone is een mobiele telefoon

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Handleiding HBO GO V.2

Handleiding HBO GO V.2 Handleiding HBO GO V.2 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 2 Ophalen HBO GO Ipad applicatie in de App Store. 3 Ophalen HBO GO Android Tablet applicatie in de Google Play Store.. 4 HBO GO Registreren en Inloggen..

Nadere informatie

Volop kansen voor conversie in E-zines. Onderzoek naar gebruik en effect van online magazines

Volop kansen voor conversie in E-zines. Onderzoek naar gebruik en effect van online magazines Volop kansen voor conversie in E-zines Onderzoek naar gebruik en effect van online magazines MediaTest Whitepaper, maart 2015 > Amsterdam, Beste lezer, maart 2015 Steeds meer organisaties ontwikkelen een

Nadere informatie

Resultaten. Eenvoudige statistieken Vragenlijst 21747 'Landelijke dagbladen en online nieuws' Vragenlijst 21747

Resultaten. Eenvoudige statistieken Vragenlijst 21747 'Landelijke dagbladen en online nieuws' Vragenlijst 21747 Resultaten Vragenlijst 2747 Aantal responses in deze vragenlijst: Totaal aantal responses in deze vragenlijst: Percentage van het totaal: 35 35.% page / 24 page 2 / 24 Samenvatting voor Heeft u een abonnement

Nadere informatie

Daisylezer handleiding (Android)

Daisylezer handleiding (Android) Daisylezer handleiding (Android) Inhoud Over Daisylezer o Toegankelijkheid Aanmelden Algemeen Hoofdscherm o Boekenplank o Abonnementen Plakboek Beheer van titels o Retourneren o Downloaden en verwijderen

Nadere informatie

Museumbezoek onder Studenten

Museumbezoek onder Studenten Museumbezoek onder Studenten Ontwerprapport CMD-Project Jelle Clignet CMD2B 1108174 Inhoudsopgave Inleiding 2 Concept 3 Beschrijving van het concept 3 Applicatie 3 Ondersteunende middelen 3 Middelen 4

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

belang van je personal branding

belang van je personal branding Het efficiënt combineren van social media in het belang van je personal branding 2 Het merk JIJ! getting social Personal branding is een van de nieuwe mogelijkheden van social media en internet. Personal

Nadere informatie

BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING. Joost van der Zanden /05/2016

BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING. Joost van der Zanden /05/2016 BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING Joost van der Zanden 2212130 19/05/2016 Inhoudsopgave INTRODUCTIE METHODOLOGIE RESULTATEN CONCLUSIE & AANBEVELINGEN 3 5 6 8 Introductie WAT IS FUNDYFRIEND? Fundyfriend

Nadere informatie

Nummer 2 - Februari 2012. De marketing van internetshoppen. Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen. Nieuwe vs. oude media. De perfecte vormgeving

Nummer 2 - Februari 2012. De marketing van internetshoppen. Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen. Nieuwe vs. oude media. De perfecte vormgeving Nummer 2 - Februari 2012 Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen De marketing van internetshoppen Nieuwe vs. oude media De perfecte vormgeving RUBRIEKEN 8 Column: Sak van den Boom 45 Agenda p. 46 18

Nadere informatie

OV-plangedrag Breng-reizigers

OV-plangedrag Breng-reizigers OV-plangedrag Breng-reizigers Lectoraat Human Communication Development Auteurs: Daphne Hachmang Renée van Os Els van der Pool Datum: 9-9-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond onderzoek 4 2.1

Nadere informatie

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden.

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden. Vragenlijst Beste mevrouw, meneer In het kader van mijn thesis Digitale vaardigheden van 65-plussers heb ik deze vragenlijst opgesteld voor zowel gebruikers als niet-gebruikers van internet Dit werk kan

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Resultaten. Eenvoudige statistieken Vragenlijst 21747 'Landelijke dagbladen en online nieuws' Vragenlijst 21747

Resultaten. Eenvoudige statistieken Vragenlijst 21747 'Landelijke dagbladen en online nieuws' Vragenlijst 21747 Resultaten Vragenlijst 21747 Aantal responses in deze vragenlijst: Totaal aantal responses in deze vragenlijst: Percentage van het totaal: 153 153 100.00% page 1 / 24 page 2 / 24 Samenvatting voor 1 Heeft

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1

GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1 GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1 Inhoud 1. Bezit apparaten 2. De digitale dagbladlezer 3. Volgen van het nieuws 4. Gebruik apps 5. Onderzoeksverantwoording GfK 2013 Trends in digitale

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Dit volume is goed, dit moet ik zo houden.

Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Dit volume is goed, dit moet ik zo houden. Wie Citaat feedback Wat? (Interpreteren) Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Wat & waarom? (Vervolg vraag) Goed volume in je stem. Het volume van mijn stem is zodanig dat de informatie goed te horen

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010 NEXT WEB 2010 Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder 1.060 respondenten, April 2010 2 Gemiddeld is men 16 uur/week online Mannen zijn meer online dan vrouwen [18 uur

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

Onderzoek Tablets in het onderwijs

Onderzoek Tablets in het onderwijs Onderzoek Tablets in het onderwijs September 2011 Voorwoord In dit verslag presenteren we onze bevindingen van de tablettest die we hebben uitgevoerd. Zowel de ipad 2 als verschillende Android tablets

Nadere informatie

Wat is de ipad-applicatie ACN2GO Europe?

Wat is de ipad-applicatie ACN2GO Europe? Veelgestelde vragen Wat is de ipad-applicatie ACN2GO Europe? De ipad-app ACN2GO Europe biedt een uitgebreid kijkje in het bedrijf en haar producten. Met de app kunt u de ACN Opportunity delen met uw prospects,

Nadere informatie

Enquête gebruik RIS en tablets

Enquête gebruik RIS en tablets Aan: het presidium en de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Van: griffier Datum: 21 februari 2013. Betreft: enquête gebruik RIS en Tablets Enquête gebruik RIS en tablets Introductie enquête Sinds 1 januari

Nadere informatie

Business Challenge 2015

Business Challenge 2015 Business Challenge 2015 1 Mr. Erik Doornbos Joost Geurtsen De juiste antwoorden zijn in het ORANJE genoteerd 2 Vraag 1 Welke prominent zei ooit als eerste: Data Is The New Oil A. Neelie Kroes (Eurocommissaris

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009 GeldersPanel over het Gelderland Journaal Resultaten peiling 7 en 8 11 december 2009 Inleiding In de zevende en achtste peiling onder het GeldersPanel zijn de panelleden vragen over het Gelderland Journaal

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

WHAT S HAPPENING 2013

WHAT S HAPPENING 2013 WHAT S HAPPENING 2013 INTERNETGEBRUIK PASSIEF INTERNETGEBRUIK Welkom bij dit onderzoek. Eerst willen we je wat vragen over jouw internetgebruik. Geef van de volgende zaken aan in hoeverre jij dit wel/niet

Nadere informatie

Onderzoek naar het huidige Content Marketing landschap Mogelijk gemaakt door Logeion, Scripta Communicatie en MediaTest

Onderzoek naar het huidige Content Marketing landschap Mogelijk gemaakt door Logeion, Scripta Communicatie en MediaTest De effectiviteit van klantcommunicatie Maart 2016 Onderzoek naar het huidige Content Marketing landschap Mogelijk gemaakt door Logeion, Scripta Communicatie en MediaTest Opzet Beeld organisatie afgelopen

Nadere informatie

1.1 DE OPDRACHT IN HET KORT

1.1 DE OPDRACHT IN HET KORT Opdracht 03: een formulier ontwerpen Versie voor studenten v5.0 2010.04.28 James M. Boekbinder Skype: jboekbinder3641 E-mail: james.boekbinder@gmail.com Blog: http://www.razormind.info/infoconstructor

Nadere informatie

In de volgende vragen zal je bevraagd worden over verschillende aspecten van digitale media en digitale apparaten, waaronder PC's, laptops,

In de volgende vragen zal je bevraagd worden over verschillende aspecten van digitale media en digitale apparaten, waaronder PC's, laptops, In de volgende vragen zal je bevraagd worden over verschillende aspecten van digitale media en digitale apparaten, waaronder PC's, laptops, notebooks, smartphones, tablets, mobiele telefoons zonder internet,

Nadere informatie

Online bereik blijft op niveau in de zomer

Online bereik blijft op niveau in de zomer DDMM Nieuwsbrief 5, september 2014 Bezoekaandeel per platform Media Imperatives Internet VINEX Merken top 25 Over het DDMM- onderzoek 3 4 6 7 Online bereik blijft op niveau in de zomer De zomervakantie

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

Hoe wil de consument gegidst worden?

Hoe wil de consument gegidst worden? Hoe wil de consument gegidst worden? Juni 2014 Voor u ligt de whitepaper Hoe wil de consument gegidst worden. Voor meer informatie of nog meer resultaten, neem contact op met Corry Siegers (zie contactdetails

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Ontwerpen van een niet-web beleving

Ontwerpen van een niet-web beleving Ontwerpen van een niet-web beleving jaar 2 deeltijd, kwartaal 2 Datum: december 2010 Naam: Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 Inhoudsopgave Deelopdracht 1 analyze mobiele (web)apps... 3 ANWB app...

Nadere informatie

PROJECT INTERACTIEVE MULTIMEDIA ASSIGNMENT 3 BESCHRIJVING

PROJECT INTERACTIEVE MULTIMEDIA ASSIGNMENT 3 BESCHRIJVING PROJECT INTERACTIEVE MULTIMEDIA ASSIGNMENT 3 Maarten Hoogendoorn mhn296 Eric Nieuwenhuijsen enn430 BESCHRIJVING Voor opdracht 2 willen wij een interactief videospel maken dat gebruik maakt van de data

Nadere informatie

STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE

STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE Na het bekijken van de aangeleverde.psd bestanden, blijkt er nog veel onduidelijkheden over de functionaliteit van de website. Met name wat de elementen zijn en de

Nadere informatie

4 Testen en optimaliseren

4 Testen en optimaliseren Alle wegwijzers in de fase: 4 Testen en optimaliseren 4.1 Je ontwerp testen bij de doelgroep (74) 4.2 Je ontwerp voorleggen aan een expert (75) 4.3 Je ontwerp voorleggen aan de opdrachtgever (76) 4.4 Je

Nadere informatie

Wat is social media nou eigenlijk?

Wat is social media nou eigenlijk? Social media Wat is social media nou eigenlijk? Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud

Nadere informatie

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SREENFORCE SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA, JANUARI 2017 TELEVISIETOESTEL VERUIT DOMINANT VOOR LIVE TV-KIJKEN Vorig jaar december concludeerde Screenforce

Nadere informatie

Handleiding ipad. Handleiding voor het gebruik van een ipad voor de gemeente Gouda

Handleiding ipad. Handleiding voor het gebruik van een ipad voor de gemeente Gouda Handleiding ipad Handleiding voor het gebruik van een ipad voor de gemeente Gouda Inleiding Een ipad is geen computer, maar een tablet. Dit betekent dat de gebruikersvriendelijkheid voorop staat, maar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Meta. Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat. 2.1 Land/regio 2.2 Datum/tijd Hoofdstuk 3 Meta-installatie

Hoofdstuk 1 Introductie Meta. Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat. 2.1 Land/regio 2.2 Datum/tijd Hoofdstuk 3 Meta-installatie Magister Meta Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Meta 2 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat 4 2.1 Land/regio 4 2.2 Datum/tijd 4 Hoofdstuk 3 Meta-installatie 6 Hoofdstuk 4 Android/iOS functionaliteit Meta 9

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 13 Hoe werkt u met dit boek? 13 Website 15 Toets uw kennis

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 13 Hoe werkt u met dit boek? 13 Website 15 Toets uw kennis Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 13 Website... 15 Toets uw kennis... 15 Voor docenten... 15 De schermafbeeldingen...

Nadere informatie

Gebruik Web 2.0 eerstejaars studenten UU

Gebruik Web 2.0 eerstejaars studenten UU Gebruik Web 2.0 eerstejaars studenten UU Elly Langewis, december 2010 Inleiding In het kader van een SURF-project worden een aantal modules ontwikkeld voor docenten, onder andere over het gebruik van web

Nadere informatie

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet!

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! ziekenhuis Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend ziekenhuis met zo n 450 bedden en ruim 125 medisch

Nadere informatie

WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies

WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies IBAN: NL57ABNA0479025207 Inleiding: Wij hebben uw website op diverse facetten geanalyseerd en hier een bondig rapport voor geschreven. Door het uitvoeren van onderstaande

Nadere informatie

Blog handleiding voor de Groenteman

Blog handleiding voor de Groenteman Blog handleiding voor de Groenteman In deze speciale bloggers handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist een

Nadere informatie

Our Mobile Planet: Nederland

Our Mobile Planet: Nederland Our Mobile Planet: Nederland Inzicht in de mobiele consument Mei 2012 Overzicht Smartphones zijn een onlosmakelijk onderdeel van ons dagelijks leven geworden. De marktpenetratie van smartphones is gestegen

Nadere informatie

Top 100 online titels nader bekeken

Top 100 online titels nader bekeken DDMM Nieuwsbrief 3, augustus 2014 Effecten WK Voetbal TV en Online Video Top 25 merken Over het DDMM- onderzoek 3 4 6 8 Top 100 online titels nader bekeken Sinds de metingen van DDMM zijn er voor de Nederlandse

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Thuis het beste beeld en geluid?

Thuis het beste beeld en geluid? www.hcc.nl/home-entertainment Syllabus home entertainment Thuis het beste beeld en geluid? Deze syllabus geeft achtergrondinformatie over de lezing home entertainment. De onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

Handleiding voor het lezen van NRC Handelsblad of nrc.next op de ipad, iphone en ipod Touch

Handleiding voor het lezen van NRC Handelsblad of nrc.next op de ipad, iphone en ipod Touch Handleiding voor het lezen van NRC Handelsblad of nrc.next op de ipad, iphone en ipod Touch Klantenservice NRC Media 2015/2016 2 Inhoud Inhoud... 3 1. Installeren... 4 2. Account aanmaken... 6 3. Woonachtig

Nadere informatie

Finchline Widgets. Versie 4.0

Finchline Widgets. Versie 4.0 Finchline Widgets Versie 4.0 Widgets In Finchline Enterprise worden widgets gebruikt om de beschikbare gegevens grafisch weer te geven. Nieuws Widgets Het nieuws is afkomstig uit 7000 Nederlandstalige

Nadere informatie

BrowseAloud Plus: dé voorleestool op websites! 1

BrowseAloud Plus: dé voorleestool op websites! 1 BrowseAloud Plus: dé voorleestool op websites! 1 INFORMATIE VOOR COMMUNICATIEMANAGERS EN WEBMASTERS INHOUD Informatie voor communicatiemanagers en webmasters... 2 BrowseAloud Plus: dé voorleestool op websites!

Nadere informatie

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht Analyse Inleiding Bij het beoefenen van karate zijn er meerdere trainingsvormen. Een individuele trainingsvorm is de kata, waar een vast

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

Wageningen University (2012)

Wageningen University (2012) Resultaten mobile phone survey September 2012 Wageningen University (2012) Uitgave van EDUsupport Wageningen University Aanleiding... 1 Werkwijze... 1 Resultaten... 2 Samenvatting... 2 Representativiteit

Nadere informatie

Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014

Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014 Resultaten lezersonderzoek West. Ledenmagazine VNO-NCW West Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014 Aantal verzonden digitale enquêtes

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Concept document Kitesurf Spot Elyse Teerink November 15, 2012. Conceptdocument Informatie Architectuur

Concept document Kitesurf Spot Elyse Teerink November 15, 2012. Conceptdocument Informatie Architectuur Conceptdocument Informatie Architectuur Elyse Teerink 500604947 Herkanser Y. Westplat HVA 15/11/2012 1 Inhoudsopgave Inleiding De doelgroep De opdracht In gesprek met kitesurfers Account en inloggen Automatisch

Nadere informatie

NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten

NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten Februari 2015 De grens tussen de traditionele media print, televisie en radio is in de afgelopen jaren steeds meer aan het

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie