Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011."

Transcriptie

1 Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport

2

3 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Inleiding Onderzoeksvragen Testmethode Onderzoeksopzet Online enquête Lab-test Resultaten online enquête Profielen Gebruik van de applicatie Bruikbaarheid Verwachtingen, wensen en behoeftes Betaalconstructie Afsluitende opmerkingen Conclusies Resultaten lab-test Profielen ipad gebruik Elsevier ipad app Andere apps beoordeling App voorkeur App rangorde Aanbevelingen Bijlagen... Error! Bookmark not defined. I. Resultaten online enquête II. Deelnemersprofielen lab-test III. Over het 3D-project... 55

4 Designing the Daily Digital 4

5 Elsevier ipad applicatie onderzoek 1 Samenvatting Sinds de introductie van de ipad zijn er ontelbare applicaties ontworpen voor elk denkbaar doel. Je kunt het zo gek niet bedenken of er bestaat wel een app voor. De één is goed ontworpen, de ander niet. Ondanks vele goede voorbeelden zijn er genoeg apps die niet goed aansluiten bij de wensen van de gebruiker. Het is niet verwonderlijk dat de functionaliteiten niet goed aansluiten omdat het een spel van trial-and-error is. Het apparaat is nieuw en de touch-interactie in combinatie met een nieuwe gebruikscontext zijn nog veel vernieuwender. Ondanks dat een aantal apps de goede toon gezet heeft, blijkt dat deze digitale producten na verloop van tijd niet de gewenste of gehoopte verkoopcijfers halen. De nieuwigheid is eraf en men is alweer op zoek naar iets nieuws. Hoe zorg je ervoor dat de applicatie een goed product is, dat aansluit bij de wensen van de gebruiker op het gebied van content, vormgeving en gebruiksgemak? Door goed te luisteren naar de gebruiker kan je al een heel eind komen. Verder is het belangrijk dat er een goede visie achter de app zit. Wat is de reden dat je een app in de markt zet, wat is het doel dat je beoogt te halen, welke doelgroep wil je ermee bereiken, wat moet het opleveren en ben je als bedrijf bereid en in staat om te innoveren? Elsevier heeft een belangrijke stap in de goede richting gezet om na te gaan waar ze op dit moment staan, wat de sterke en zwakke punten van hun ipad-applicatie zijn en hoe ze dit op korte en lange termijn kunnen verbeteren. Door een tweetal onderzoeken uit te voeren is in kaart gebracht wat de doelgroep van de Elsevier ipad-applicatie vindt en hoe ze deze graag veranderd zouden zien. Daarnaast is er in ruimere zin gekeken naar de meerwaarde van een ipad-applicatie voor tijdschrift-content en wat de meest optimale randvoorwaarden hiervoor zijn. De belangrijkste resultaten zijn: De Elsevier ipad-applicatie is gemakkelijk in gebruik en er hoeft weinig geleerd te worden om hem te kunnen gebruiken. De toegevoegde waarde is dat je altijd meerdere edities bij je kunt hebben zodat je waar en wanneer je wilt nog eens rustig een artikel kunt lezen. De laadtijd van pagina s en de interactie om snel door alle content te kunnen bladeren was zeer essentieel voor een positieve beleving van de app. Op dit vlak kan de Elsevier-app verbeterd worden. 5

6 Designing the Daily Digital Toevoegingen van meer functionaliteiten zoals het gebruik van multimedia content, een actieve verbinding met internet en het delen van artikelen zouden mogelijkheden kunnen zijn die de doelgroep aanspreken. Verder zijn er veel specifieke wensen op het gebied van vormgeving en interactie die essentieel zijn voor een optimale beleving. In de hoofdstukken over de twee onderzoeksgedeelten (online enquête en lab-test) wordt hier uitvoerig uitleg over gegeven. Overige bevindingen: Op het moment gebeurt er veel op het gebied van ontwikkeling van ipadapplicaties. Het resultaat van dit onderzoek brengt ons weer een stap dichter bij het begrijpen van dit medium en hoe we op deze nieuw kansen kunnen inspelen. Het vak van uitgeven is sterk aan het veranderen doordat meer partijen betrokken raken bij deze sector. Apple speelt bijvoorbeeld een steeds grotere rol en de gebruikers kunnen op veel manieren aan gratis content komen. Wanneer heeft een product of dienst een meerwaarde zodat mensen bereid zijn om hiervoor te betalen? Deze bereidheid is er zeker, maar er zal op een (inter)actieve manier ingespeeld moeten worden. Het combineren van alle kennis vanuit de markt is één gedeelte van het verhaal. Het betrekken van de gebruiker is een ander onderdeel van innovatie dat essentieel is voor dit nieuwe medium. 6

7 Elsevier ipad applicatie onderzoek 2 Inleiding Innovatieproject Designing the Daily Digital (3D) houdt zich bezig met innovatie binnen de media. Nieuwe toepassingen worden ontwikkeld en geëvalueerd om richtlijnen voor succesvolle media-innovatie samen te stellen. Hierbij staat de gebruiker en zijn/haar beleving van informatieconsumptie centraal. Verantwoordelijk voor het 3D-lab is projectpartner Infonomics & New Media (3D- INM), verbonden aan de Hogeschool Zuyd. Een van de recente ontwikkelingen waar het 3D-project zich op richt, is de introductie van tablet-pc s als de ipad. Uitgevers verwachten dat dit product goede mogelijkheden biedt om lezers te laten betalen voor (kwaliteits)content. Er bestaat echter nog veel onduidelijkheid over de beste manier(en) waarop dit tot stand kan worden gebracht. Het weekblad Elsevier heeft sinds kort een ipad-applicatie op de markt, waarmee het weekblad tegen betaling als digitale editie gelezen kan worden. De applicatie is een eerste poging van Elsevier om kwaliteitscontent digitaal aan te bieden en lezers daarvoor te laten betalen. Voor het slagen van deze (en eventuele toekomstige) applicatie(s), is het van groot belang dat lezers zowel de content, vormgeving, interactie als prijs kunnen waarderen. Dit onderzoek is erop gericht om de reacties, verwachtingen en wensen van gebruikers op deze gebieden te peilen en te verwerken tot richtlijnen voor mogelijke verbeteringen. 2.1 Onderzoeksvragen In dit onderzoek wordt de Elsevier ipad-applicatie geëvalueerd. Daarbij zijn de volgende vragen leidend: Hoe wordt de huidige applicatie gebruikt?: hoe lang, waar, op welke manier etc. Hoe beoordelen gebruikers de huidige applicatie op het gebied van usability?: gebruiksgemak, interactie, vormgeving, functionaliteiten etc. Wat zijn de behoeftes, wensen en verwachtingen van gebruikers ten aanzien van zowel de huidige als mogelijk toekomstige versies van de Elsevier ipadapplicatie? Hoe beoordelen gebruikers het huidige betaalmodel? 7

8 Designing the Daily Digital 2.2 Testmethode Om deze vragen te kunnen beantwoorden werd een tweetal verschillende evaluaties toegepast. De eerste betrof een online vragenlijst voor mensen die enkele weken van de applicatie gebruik hadden gemaakt; de tweede een lab-test waarin deelnemers hun gebruik van de applicatie konden uitleggen waarbij zij geobserveerd en geïnterviewd werden. Ter aanvulling werden vergelijkbare applicaties getoond met verschillende functionaliteiten zodat op basis van deze vergelijking bepaald kon worden wat gewaardeerd werd op het gebied van gebruiksgemak, vormgeving, interactie en functionaliteiten. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van november 2010 tot en met maart Aan het begin van deze periode was de ipad-applicatie van Elsevier net een paar weken in de Appstore beschikbaar, een paar maanden na de lancering van de ipad in juli Ruben Logjes Sander Kruitwagen HZ-INM, juni

9 Elsevier ipad applicatie onderzoek 3 Onderzoeksopzet Het onderzoek is opgesplitst in twee delen; een online enquête en een lab-test. Deze verdeling is gekozen om de Elsevier ipad applicatie op basis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data te kunnen evalueren. De online enquête is als eerste uitgevoerd en is sturend geweest voor de invulling van de lab-test. 3.1 Online enquête Voor de online enquête was een specifieke doelgroep nodig, namelijk de Elsevier lezers die een ipad bezitten en bereid waren om minimaal de gratis editie op de ipad te lezen. Vanwege deze specifiek vraag hadden 60 deelnemers zich aangemeld, waarvan uiteindelijk een groep van 35 deelnemers daadwerkelijk de moeite heeft genomen om de online enquête in te vullen. De onderdelen van de online enquête waren als volgt: Algemeen gebruik: hoe vaak / hoe lang / waar wordt de applicatie gebruikt, gebruikt men de Elsevier website en/of mobiele applicatie etc. Bruikbaarheid/ usability : gebruiksgemak, overzichtelijkheid, leesbaarheid, vormgeving etc. Verwachtingen, wensen en behoeftes: functionaliteiten, meerwaarde, andere goede / slechte apps, voorkeur voor digitaal of fysiek lezen etc. Betaalconstructie: gewenste prijs voor een los artikel, losse editie of abonnement, en de combinatie van tijdschrift en ipad editie etc. Persoonlijk: demografische gegevens, overzicht van applicatie gebruik op de ipad en overige opmerkingen. 3.2 Lab-test De online enquête is sturend geweest voor de invulling van de lab-test. De resultaten van die fase hadden al een duidelijk beeld gegeven over het gebruik van de Elsevier applicatie. Daarom is ervoor gekozen om naast een gedetailleerde uitleg van deelnemers over hun gebruik van de applicatie ook de aandacht te richten op het ipad gebruik van deze doelgroep. Door het voorleggen van vier andere applicaties en een website is getracht om te achterhalen wat het meest gewaardeerd wordt op het gebied van usability en welke functionaliteiten belangrijk zijn tijdens het lezen van digitale (tijdschrift) content. 9

10 Designing the Daily Digital 10

11 Elsevier ipad applicatie onderzoek 4 Resultaten online enquête Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van alle data uit de online enquête en wordt afgesloten met conclusies. Een aantal onderdelen van de online enquête waren te uitvoerig om in de samenvatting op te nemen en zijn terug te vinden in bijlage I (bij het desbetreffend gedeelte zal dit aangegeven staan). Deelnemers Zoals eerder genoemd hadden in eerste instantie 60 mensen gereageerd op de oproep om mee te doen aan het Elsevier ipad onderzoek. Hiervan hebben uiteindelijk 35 mensen de online enquête ingevuld. De verdeling van de groep was als volgt: 3 vrouwen en 32 mannen Leeftijd tussen de 26 en 82 Gemiddelde leeftijd: 50 jaar (zie Figuur 1) 8 6 Mean = 49.6 Std. Dev. = N = 35 Aantal leeftijd Figuur 1: De verdeling van de leeftijd van de deelnemers in groepen van 5 jaar. 11

12 Designing the Daily Digital 4.1 Profielen Dit gedeelte bevat informatie over de huidige informatieconsumptie van de Elsevier diensten zoals, het Elsevier tijdschrift, de ipad applicatie, Elsevier mobiel en de website van Elsevier. Deelnemerprofiel Zoals te zien is in Figuur 2, gaf men aan dat er gemiddeld meer digitaal dan fysiek werd lezen. Een logische redenering zou dan zijn dat men de Elsevier liever digitaal zou willen lezen dan het tijdschrift. De verwachting zou zijn dat men de ipad app vaker zou (willen) lezen dan het tijdschrift. Daarnaast kan gesteld worden dat de meesten bij de groep early adaptors horen ondanks de gemiddelde hoge leeftijd van de deelnemers. De meeste deelnemers waren ten tijde van het onderzoek (eind december 2010) al een paar maanden of langer in het bezit van een ipad (zie Figuur 3). Overige gegevens die niet direct van belang zijn zoals woonsituatie, of men werkzaam is in de media-sector, en of men een ipad heeft aangeschaft om de Elsevier ipad applicatie te kunnen gebruiken zijn in bijlage I te vinden. vrijwel alles fysiek - zowel digitaal als fysiek - vrijwel alles digitaal Figuur 2: Leest u meer fysiek of digitaal? (n=35) meer dan 5 maanden 3-5 maanden 2 maanden 1 maand minder dan 2 weken Figuur 3: Hoe lang bent u in het bezit van een ipad? (n=35) 12

13 Elsevier ipad applicatie onderzoek Elsevier tijdschrift Zoals te zien is in Figuur 4, is een groot gedeelte van de deelnemers abonnee of abonnee geweest. Slechts 11% is nooit abonnee geweest. De abonnees lezen minimaal 2 à 3 keer per maand het tijdschrift of vaker. De overige deelnemers kopen losse edities waardoor de lagere leesfrequentie verklaard kan worden (zie Figuur 5). In bijlage I is een gecombineerde figuur te vinden van deze data waaruit blijkt dat degenen die abonnee zijn ook het meest het Elsevier tijdschrift lezen. ja 40% nee, en nooit geweest 11% nee, maar wel geweest 49% Figuur 4: Bent u geabonneerd op Elsevier? (n=35) ja, elke week ja, 2-3 keer per maand ja, 1 keer per maand ja, minder dan 10 keer nee, (vrijwel) nooit Figuur 5: Leest u het Elsevier magazine? (n=35) Elsevier diensten Ter aanvulling van de vragen over het Elsevier tijdschrift zijn de volgende twee vragen gesteld m.b.t. de overige diensten van Elsevier. Maakt u gebruik van de Elsevier website? Maakt u gebruik van de applicatie van Elsevier voor mobiele telefoons? Ondanks de grote spreiding van het gebruik van de Elsevier website (Figuur 6), wordt de website gemiddeld een paar keer per week gebruikt. Daarentegen kan in 13

14 Designing the Daily Digital Figuur 7 duidelijk gezien worden dat men de Elsevier applicatie voor mobiele telefoons relatief weinig gebruikt. Vanuit de gegevens van de online enquête kan hier verder geen verklaring voor worden gegeven. Voor de mobiele applicatie moet men in het bezit zijn van een smartphone wat eventueel een beperking kan zijn. Verder kan de leeftijd of het bezit van een PC/laptop van belang zijn. Tijdens de lab-test is het gebruik van beide diensten meer in detail besproken. Deze resultaten kunnen in het volgende hoofdstuk gevonden worden. dagelijks 2-4 keer per week 1 keer per week 1-3 keer per maand (vrijwel) nooit Figuur 6: Maakt u gebruik van de Elsevier website? (n=35) dagelijks 2-4 keer per week 1 keer per week 1-3 keer per maand (vrijwel) nooit Figuur 7: Maakt u gebruik van Elsevier mobiel? (n=35) 4.2 Gebruik van de applicatie Gemiddeld werd de applicatie ongeveer 3 keer per week gebruikt, maar dit gebruik verschilt sterk per persoon (zie Figuur 8). Verder valt het op dat de gebruiksduur relatief kort is (zie Figuur 9). Gemiddeld lag het gebruik tussen een kwartier en een halfuur. Deze korte duur is afhankelijk van een aantal variabelen, zoals: Hoe prettig men het gebruik van de app vond. Als reden werden een aantal minpunten genoemd zoals: 14

15 Elsevier ipad applicatie onderzoek (hieronder staan de belangrijkste en meest genoemde) o het laden van de pagina s duurt te lang. o er is een probleem met zoomen (liefst wil men niet zoomen of de app moet onthouden op welke grootte je aan het lezen bent). o de index en thumbnails zijn niet fijn in gebruik. Men leest meer scannend op de ipad (er worden minder artikelen in zijn geheel gelezen in vergelijking met het tijdschrift). De ipad heeft andere concurrerende apps ( , spelletjes etc.). dagelijks 2-4 keer per week 1 keer per week 2-3 keer in totaal nooit Figuur 8: Hoe vaak wordt de app gebruikt? (n=35) meer dan een uur een uur een half uur een kwartier minder dan een kwartier Figuur 9: Hoe lang wordt de app gebruikt? (n=35) Welke ipad edities werden het meeste gelezen In Figuur 10 is duidelijk te zien dat de gratis editie (nummer 42) het meest digitaal gelezen werd door de deelnemers. Een aantal redenen die hiervoor gegeven werden waren: Men was vaak niet bereid om voor de overige edities te betalen, bijvoorbeeld omdat ze al abonnee waren op het tijdschrift of vanwege de hiervoor genoemde problemen tijdens het gebruik. 15

16 Designing the Daily Digital Degenen die juist wel meer digitale edities hadden aangeschaft, hadden dit gedaan omdat zij juist meerdere edities bij zich wilde hebben en dat gaat volgens hen gemakkelijk op de ipad. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nr 41 nr 42 nr 43 nr 44 nr 45 nr 46 spec nr 47 nr 48 zowel tijdschrift als ipad alleen op ipad alleen als tijdschrift Figuur 10: Het gebruik van alle digitale ipad edities ten tijde van het onderzoek. (n=35) Eén enkele deelnemer heeft een kwartaalabonnement op de digitale Elsevier genomen. Deze persoon wilde graag meerdere digitale edities bij zich hebben (zie Figuur 11). Ja 3% Nee 97% Figuur 11: Heeft u een kwartaalabonnement aangeschaft voor de ipad applicatie? (n=35) Hoeveel artikelen werden er per editie op de ipad gelezen Men leest gemiddeld rond de tien artikelen per digitale editie (van de ongeveer 40 artikelen zie Figuur 12). Dit komt hoogstwaarschijnlijk door voornoemde variabelen. Een deel van de deelnemers gaf aan dat er minder artikelen gelezen werden dan men in het tijdschrift zou lezen. 16

17 Elsevier ipad applicatie onderzoek minder dan 5 tussen 5 en 15 tussen 15 en 25 tussen 25 en 35 meer dan Figuur 12: Hoeveel artikelen heeft u per editie op de ipad gelezen? (n=35) Op welke locaties werd de Elsevier ipad-applicatie gebruikt? De ipad applicatie werd het meeste in de thuissituatie gebruikt (zie Figuur 13), en maar voor een heel klein gedeelte buitenshuis, als men bijvoorbeeld onderweg, aan het werk of bij vrienden is. Ondanks dat de ipad een mobiel apparaat is, wordt hij toch voornamelijk thuis gebruikt Figuur 13: Op welke locaties werd de ipad applicatie gebruikt? (n=35) Bovenstaande figuur zegt misschien meer over het ipad gebruik voor tijdschriftcontent in het algemeen dan specifiek voor de Elsevier ipad applicatie. Uit 17

18 Designing the Daily Digital een ander onderzoek 1 naar het gebruik van de Goedele applicatie van Sanoma blijkt namelijk ook dat men deze applicatie voornamelijk thuis gebruikt (Figuur 14) Thuis 90 Op het werk 31 Onderw eg 35 Op reis 33 Waar gebruik je je ipad? Figuur 14: Gebruik van de Goedele applicatie van Sanoma. (in percentages, n=1248) 1 18

19 Elsevier ipad applicatie onderzoek 4.3 Bruikbaarheid Voor dit onderdeel is gebruik gemaakt van stellingen om na te kunnen gaan hoe men de bruikbaarheid van de ipad applicatie beoordeeld. Het voorbeeld met de grijze hokjes dient ter illustratie van de waarden waaruit men kon kiezen. De blauwe arcering geeft de gemiddelde score van de online enquête weer. Op de volgende pagina zal een uitleg gegeven worden over deze resultaten. Stellingen sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Ik vind de dienst onnodig complex sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Ik denk dat de dienst gemakkelijk te gebruiken is sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Ik stel me voor dat de meeste mensen deze dienst zeer snel zullen leren te gebruiken sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Ik moest veel dingen leren om van deze dienst gebruik te kunnen maken sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Ik kan gemakkelijk door de verschillende artikelen bladeren sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Het was mij meteen duidelijk hoe ik met de applicatie moest omgaan sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Tijdens het lezen van de artikelen heb ik een goed overzicht sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens 19

20 Designing the Daily Digital De onderlinge verbanden tussen bovenstaande stellingen waren statistisch heel duidelijk te zien (significant). Men vond de dienst makkelijk te gebruiken, men kon redelijk makkelijk door de artikelen bladeren, het was meteen duidelijk hoe de applicatie gebruikt moest worden en tijdens het lezen had men een goed overzicht. Men gaf aan dat er weinig geleerd hoefde te worden en dat het voor anderen waarschijnlijk ook eenvoudig zou zijn om de applicatie te leren gebruiken. In Figuur 15 is verder een ander verband te zien. Hoe vaker men de app gebruikt, hoe makkelijker men het vindt om de applicatie te gebruiken. Dit geldt heel sterk voor de oudere deelnemers. Er kan geconcludeerd worden dat de iets jongere doelgroep wat hogere eisen stelt, de applicatie minder makkelijk in gebruik vindt en hem daardoor ook minder vaak gebruikt. Figuur 16 laat een tegengesteld effect zien dat mensen die de applicatie minder vaak gebruiken ook aangaven dat ze minder hoefden te leren (dit geldt voor de meeste deelnemers). Dit had niets met de leeftijd te maken, maar dit zou eventueel aan de ervaring met andere apps kunnen liggen (de leercurve in het algemeen). Hiervoor is geen statistisch bewijs te geven omdat niet nagegaan is hoe bekwaam men is in het gebruik van de ipad. Figuur 15: het verband tussen het gemak om te bladeren en intensiteit van gebruik. (n=35) 20

21 Elsevier ipad applicatie onderzoek Count Hoe vaak heeft u de Elsevier ipadapplicatie in de afgelopen vier weken gemiddeld gebruikt? 2-3 keer in totaal 1 keer per week 2-4 keer per week dagelijks 0 sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Stellingen [Ik moest veel dingen leren om van deze dienst gebruik te kunnen maken] Figuur 16: het verband tussen veel dingen leren en intensiteit van gebruik. (n=35) Beoordelingsaspecten De onderstaande lijst met beoordelingsaspecten zijn voorgelegd om een indicatie te krijgen wat men precies wel of niet fijn vindt aan het gebruik. Het voorbeeld hieronder met de grijze hokjes dient ter illustratie van de waarden waaruit men kon kiezen. erg slecht slecht neutraal goed erg goed de leesbaarheid van de artikelen erg slecht slecht neutraal goed erg goed de snelheid waarmee artikelen geladen worden erg slecht slecht neutraal goed erg goed 21

22 Designing the Daily Digital de visuele kwaliteit erg slecht slecht neutraal goed erg goed de overzichtelijkheid erg slecht slecht neutraal goed erg goed het gebruiksgemak erg slecht slecht neutraal goed erg goed Gemiddeld werden alle variabelen neutraal tot goed bevonden, behalve de snelheid waarmee de artikelen geladen worden. Hier zou bij een volgende versie van de ipad applicatie aandacht aan besteed moeten worden. Een aanpassing van de overzichtelijkheid en het gebruiksgemak (usability en interactie) zou eveneens een goede optimalisering kunnen zijn. Bovenstaande variabelen bepalen voor een groot deel de totale beleving van de applicatie. Een aanvulling op de vorige bevindingen laat duidelijk zien dat de leeftijd een grote invloed heeft op de waardering van een tweetal aspecten (zie Figuur 18 en Figuur 18). Hoe ouder men is, des te hoger de scores voor de snelheid waarmee de artikelen geladen worden en de visuele kwaliteit. Een verklaring kan zijn dat de jongere doelgroep veel tijd online besteed, gewend is aan het gebruik van digitale media en veel hogere eisen stelt aan de kwaliteit hiervan. 22

23 Elsevier ipad applicatie onderzoek Figuur 17: het verband tussen beoordeling van de snelheid van laden en de leeftijd. (n=35) Count leeftijd in groepen erg slecht slecht neutraal goed erg goed Beoordeling aspecten [de visuele kwaliteit] Figuur 18: het verband tussen beoordeling van de visuele kwaliteit en de leeftijd. (n=35) 23

24 Designing the Daily Digital 4.4 Verwachtingen, wensen en behoeftes Om een beeld te krijgen van de verwachtingen van de deelnemers zijn onderstaande stellingen voorgelegd. Het voorbeeld hieronder met de grijze hokjes dient ter illustratie van de waarden waaruit men kon kiezen. Stellingen sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens De Elsevier ipad-applicatie voldoet aan mijn verwachtingen sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Ik lees Elsevier liever op de ipad dan als papieren tijdschrift sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Ik raad andere mensen aan de Elsevier ipad-applicatie te gebruiken sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens De Elsevier ipad-applicatie is goed zoals hij nu is sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens In de toekomst zal ik vaak gebruik maken van de Elsevier ipad-applicatie sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens De Elsevier ipad-applicatie heeft duidelijk toegevoegde waarde sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Ik heb behoefte aan meer functies sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens 24

25 Elsevier ipad applicatie onderzoek De verbanden tussen al deze variabelen waren heel sterk aanwezig. Ondanks de uiteenlopende meningen kan gesteld worden dat een groot deel van de deelnemers ontevreden is over de ipad app. Ongeveer de helft van de deelnemers vindt dat de Elsevier ipad applicatie niet aan hun verwachtingen voldoet, wat een goede reden is om de ipad in de toekomst niet te gaan gebruiken en bijvoorbeeld liever het tijdschrift te lezen. Wederom blijkt dat de leeftijd hier een sturende factor is (zie Figuur 19). De oudere deelnemers (60+) zijn eerder tevreden. Waar bijna alle deelnemers het over eens zijn is dat de ipad applicatie een toegevoegde waarde heeft. Je kunt altijd meerdere edities bij je hebben, wat het voordeel is van digitaal lezen. Daarnaast is er een duidelijke meerderheid die graag extra functionaliteiten zou willen hebben. Uit opmerkingen van deelnemers bleek verder dat de meerderheid graag een betere werking/interactie van de ipad applicatie zou wensen. Count leeftijd in groepen sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens Stellingen [De Elsevier ipad-applicatie voldoet aan mijn verwachtingen] Figuur 19: het verband tussen leeftijd en voldoen aan de verwachting. (n=35) 25

26 Designing the Daily Digital Functies In de onderstaande grafiek (Figuur 20) is te zien welke functionaliteiten de voorkeur hebben. Een aantal van deze hooggewaardeerde functies zijn al in de Elsevier ipad applicatie aanwezig. Een toekomstige uitbreiding van de applicatie zou de volgende functionaliteiten kunnen bevatten: Multi-media inhoud Artikelen van de Elsevier website Het lettertype en de -grootte kunnen aanpassen (dus niet in/uitzoomen) Artikelen kunnen delen met anderen Artikelen exclusief voor de ipad Figuur 20: Extra functionaliteiten die men wenst. (n=35) Verschillen tussen papieren tijdschrift en ipad editie? Naast het voordeel van het meenemen van meerdere edities op de ipad geeft men aan dat er meer op een scannende manier gelezen wordt, omdat het gebruik veel meer gericht is op koppen snellen en eventueel een enkel artikel in zijn geheel lezen. Deze manier van lezen wordt door de huidige ipad applicatie niet ondersteunt, zegt een groot gedeelte van de deelnemers, omdat de inhoudsopgave 26

27 Elsevier ipad applicatie onderzoek bijvoorbeeld niet interactief is, er niet makkelijk gebladerd kan worden en dat de laadtijd van pagina te lang is. Eén deelnemer gaf aan dat de iphone applicatie bijvoorbeeld veel beter werkt en als voorbeeld kan dienen voor de ipad applicatie. Nu is de ipad applicatie meer een 1 op 1 vertaling van het tijdschrift. Een uitgebreide lijst met reacties over het gebruik van deze twee typen media (tijdschrift en ipad) en hoe deze verschillen, kan gevonden worden in bijlage I in het gedeelte Zijn er verschillen tussen de manieren waarop u Elsevier als tijdschrift en op de ipad leest? In de toekomst lees ik Elsevier... Op deze vraag antwoordde maar liefst 83% dat ze Elsevier graag digitaal zouden willen lezen. Van deze 83% wilde 46% graag een combinatie van het tijdschrift en de ipad applicatie (zie Figuur 20). Hieruit kan geconcludeerd worden dat er een grote behoefte is om digitaal te kunnen lezen.... op een ipad (of andere digitale manier) 37%... als papieren tijdschrift 17%... zowel als tijdschrift als op een ipad 46% Figuur 21: In de toekomst lees ik Elsevier... (n=35) 27

28 Designing the Daily Digital Goede en slechte apps voorbeelden Hieronder staat een opsomming van goede en slechte voorbeelden die door de deelnemers genoemd zijn. Er werden meer goede dan slechte apps genoemd. Opvallend is het om te zien dat bijvoorbeeld NU HD en Telegraaf zowel hoog bij de goede apps als bij de slechte apps scoren. Hieruit valt op te maken dat er een grote verscheidenheid is tussen de deelnemers. Vanuit de online enquête is niet te achterhalen waarom men bepaalde apps wel of niet fijn vond. In het volgende gedeelte (lab-test) wordt uitvoerig aandacht besteed aan de redenen hiervoor. De reacties uit diepgaande discussies over de werking van een aantal applicaties waren een goede terugkoppeling. Goede apps Slechte apps NRC 5 Nu HD 3 Nu HD 4 Telegraaf 3 New York Times 3 pdf apps 2 Telegraaf 3 Elsevier 2 Financial Times 2 FD 2 Flipboard 2 Volkskrant 2 Goedele 2 Buienradar 1 NRC Next 2 Karwei 1 Time Magazine 2 pdf apps 1 Zinio 2 Time Magazine 1 ANWB Magazines 1 Wegener bladen 1 BBC News 1 Wired 1 Bloomberg 1 Totaal 20 Das van VW 1 Dwell Magazine 1 Maxim HD 1 NPR 1 TRVL Magazine 1 TV Gids 1 USA Today 1 Veronica Gids 1 Veronica Magazine 1 Wired 1 Totaal 40 Meest gebruikte apps Op de volgende pagina is een indeling te zien van de top 3 apps van alle deelnemers. De resultaten zijn gecombineerd en gegroepeerd (zie Figuur 22) om een duidelijk beeld te geven van het type apps dat voornamelijk door deze doelgroep gebruikt wordt. 28

29 Elsevier ipad applicatie onderzoek Nieuws 30 Nu.nl 11 Telegraaf 8 "Nieuws" 3 NRC 3 Teletekst 2 FD 1 NRC Next 1 RTL nieuws 1 Mail/Safari 26 Mail 13 Safari 13 Lezen 14 Elsevier 2 Flipboard 2 Zinio 2 Elsevier (mobile) 1 Geen Stijl 1 Good reader 1 Google reader 1 ibook 1 Kindle 1 Stumbleupon 1 TED 1 Vermaak 8 Foto's 2 Video 2 Backgammon 1 Muziek 1 Uitzendinggemist 1 Youtube 1 Social Media 8 Twitter 6 Social Media 2 Overig 7 Buienradar 2 Google Maps 2 TV gids 2 Google Earth 1 Office 6 Agenda 2 Telebankieren 2 iword 1 Keynote 1 Overig 7% Social Media 8% Vermaak 9% Lezen 13% Office 6% Mail/Saf ari 26% Nieuws 31% Figuur 22: Verdeling top 3 apps (n=35, meerdere keuzes mogelijk) 29

30 Designing the Daily Digital 4.5 Betaalconstructie Voor dit onderdeel is gebruik gemaakt van een drietal stellingen en een aantal open vragen om na te kunnen gaan wat men van de prijsstelling vindt van de huidige ipad applicatie en hoe men dat in de toekomst zou willen zien. Het voorbeeld hieronder met de grijze hokjes dient ter illustratie van de waarden waaruit men kon kiezen. Stellingen sterk mee oneens mee oneens Neutraal mee eens sterk mee eens Men moet geld betalen voor de ipad app sterk mee oneens mee oneens Neutraal mee eens sterk mee eens Abonnees zouden de ipad app gratis moeten kunnen lezen sterk mee oneens mee oneens Neutraal mee eens sterk mee eens Men moet losse artikelen kunnen kopen sterk mee oneens mee oneens Neutraal mee eens sterk mee eens Uit bovenstaande scores blijkt dat men waarde toekent aan de ipad applicatie. Men verwacht alleen wel dat abonnees de ipad applicatie gratis moeten kunnen gebruiken. Gewenste prijs voor een losse editie: De gemiddelde prijs die de deelnemers zouden willen betalen voor een losse editie kwam op 2,- (zie Figuur 22 spreiding 0,-/ 4,-). Gewenste prijs voor een kwartaalabonnement: De gemiddelde prijs die de deelnemers zouden willen betalen voor een kwartaalabonnement kwam op 20,- (zie Figuur 22 spreiding 0,-/ 50,-). 30

31 Elsevier ipad applicatie onderzoek Gewenste prijs voor een los artikel: Het kunnen kopen van losse artikelen werd uiteenlopend gewaardeerd. Dit is een relatief nieuw begrip voor mensen. Dit blijkt ook uit de inschatting van de deelnemers. De gemiddelde prijs die de deelnemers zouden willen betalen voor een los artikel kwam op 0,50 (spreiding 0-1). Een reële prijs in verhouding met de verwachte prijs voor een losse editie zou waarschijnlijk meer in buurt komen van 0,10-0, Mean = 2,07 Std. Dev. = 1,147 N = 33 Frequency ,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Wat vindt u een goede prijs voor een losse digitale editie van Elsevier op de ipad? 6, Mean = 19,85 Std. Dev. = 13,056 N = 30 Frequency ,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 Wat vindt u een goede prijs voor een kwartaalabonnement (13 edities) op digitale edities van Elsevier via de ipad? Figuur 23: Inschattingen van de prijs. 31

32 Designing the Daily Digital 4.6 Afsluitende opmerkingen Hieronder staan een aantal aanvullende opmerkingen. Sommige hiervan zijn samengevoegde opmerkingen van deelnemers als die dicht bij elkaar in de buurt kwamen. Soms is het een individuele mening die interessant genoeg was om te vermelden. Herhaling van voorgaande opmerkingen uit dit hoofdstuk zijn mogelijk. Men noemde deze punten zelf nogmaals als afsluiting van de online enquête, waaruit de urgentie van deze aspecten blijkt. (In bijlage I is de volledige lijst opmerkingen te vinden) Interactieve content (inhoudsopgave, grafieken, cryptogram etc.) en gebruiksgemak zijn belangrijk. Toegang tot dossiers en oude edities via de ipad applicatie (tegen een kleine betaling). Door een groot volume wordt dit rendabel voor Elsevier. Een combinatie van offline en online content zou fijn zijn, en een beter samenspel met actualiteiten en filmpjes etc. De ipad app heeft geen toegevoegde waarde als het slechts een pdf is. De snelheid van het laden van pagina s is veel te langzaam om prettig te kunnen lezen en bladeren. 4.7 Conclusies De ipad applicatie is niet moeilijk in het gebruik. De visuele kwaliteit, overzichtelijkheid en snelheid is redelijk, maar zouden verbeterd kunnen worden voor een optimale beleving. Het toevoegen van extra functionaliteiten zou gewaardeerd worden; multimedia content, artikelen van de Elsevier website, het delen van artikelen met anderen, artikelen exclusief voor de ipad en toegang tot het archief of speciale dossiers/edities. De toegevoegde waarde van de ipad app is dat men altijd en overal de gekochte digitale edities bij zich kan hebben. De doelgroep is digitaal ingesteld; de app zou geoptimaliseerd moeten worden voor het scannen en filteren van alle artikelen. De prijs is nu te hoog in verhouding tot de meerwaarde van de app. Betalen voor een digitale editie vind men niet vreemd. Abonnees zouden gratis of veel goedkoper gebruik moeten kunnen maken van de app. 32

33 Elsevier ipad applicatie onderzoek 5 Resultaten lab-test De resultaten van de online enquête gaven een behoorlijk eenduidig beeld, waardoor ervoor gekozen is om tijdens de lab-test een relatief kort gedeelte te wijden aan het gebruiksgemak van de Elsevier ipad applicatie. De overige beschikbare tijd is besteed om een beter inzicht te krijgen in het algemene ipad gebruik van deze doelgroep. Door het voorleggen van vier andere applicaties en een website is getracht om te achterhalen wat het meest gewaardeerd wordt om het lezen van digitale (tijdschrift) content aangenaam te maken. Hieronder een overzicht van dit gedeelte van het onderzoek: 6 persoonlijke interviews met geïnteresseerde lezers uit de groep mensen die de online enquête hadden ingevuld (35 mensen). 6 mannen met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar (tussen 41 en 61 jaar). De interviews zijn afgenomen op verschillende locaties in de randstad. Beoordeling van de Elsevier ipad app: deelnemers laten vertellen over hun ervaring met de app. Verder lag de nadruk op de interactie, zoeken naar artikelen, meerwaarde van de app, betaling en optimaal scenario. Vergelijking andere applicaties: de nadruk lag op functionaliteiten, sterke en zwakke punten en overige punten die van belang waren. 3 Mean = Std. Dev. = N = 6 2 Aantal leeftijd Figuur 24: Leeftijd en verdeling van de deelnemers. 33

34 Designing the Daily Digital 5.1 Profielen In bijlage II kan een gedetailleerde samenvatting van de profielen van de zes deelnemers worden gevonden. Dit onderdeel van het onderzoek was voornamelijk bedoeld om een goed beeld van elke deelnemer te krijgen en om iemand wat over zichzelf te laten vertellen. Enkele gegevens uit de online enquête die teruggekoppeld kunnen worden: Op het moment van testen hadden 5 van de 6 deelnemers de ipad langer dan 6 maanden in hun bezit. Vier van de zes deelnemers waren abonnee op de Elsevier (het tijdschrift), de andere twee waren wel abonnee geweest. Allen gebruiken de Elsevier website, waarvan 66% dagelijks. 66% gebruikt de mobiele Elsevier applicatie, waarvan 33% dagelijks. 5.2 ipad gebruik Naast algemene vragen over de informatieconsumptie van de deelnemers is specifiek gevraagd hoe men de ipad gebruikt (zie bijlage III voor alle uitgewerkte reacties). De ipad wordt voor veel uiteenlopende doeleinden gebruikt zoals voor surfen op het internet, navigatie, de agendafunctie, , internet bankieren, uitzending gemist kijken, podcasts beluisteren, spelletjes voor de kinderen, lezen tijdens vakantie etc. De meeste deelnemers weten heel goed wat ze met de ipad kunnen en hebben het apparaat vaak bij zich. Bij drie van de zes deelnemers wordt de ipad naast privé gebruik ook veelvuldig tijdens het werk gebruikt, bijvoorbeeld om documenten te lezen of om dingen te laten zien. 5.3 Elsevier ipad app Hieronder volgt een beknopte samenvatting van alle reacties die men heeft gegeven op acht vragen over het gebruik van de Elsevier ipad applicatie. Deze acht vragen zijn gegroepeerd in vijf aandachtsgebieden. Opmerkingen over de interactie: Het scherpstellen duurt veel te lang. Uit ervaring met andere pdf tijdschriften gaf men aan dat dit veel sneller kan. 34

35 Elsevier ipad applicatie onderzoek Een tekst only optie ontbreekt. Het zou fijn zijn als je zelf zou kunnen kiezen of je een artikel in rich content wilt lezen of alleen als tekst. De inhoudsopgave is niet interactief. Als dit wel het geval was, zou je makkelijker door het tijdschrift kunnen navigeren. Verder zijn de functionaliteiten van de applicatie beperkt of werken niet zoals verwacht. Het zoomen werkt niet goed: je grootte instelling wordt niet onthouden en er wordt niet consequent gecentreerd waar je op geklikt hebt. Je kunt niet makkelijk bladeren. Vanwege het kleine lettertype ben je verplicht in te zoomen: in landscape view helemaal, omdat je niet kunt kiezen tussen het weergeven van een of twee pagina s. Verschil papier/digitaal, meerwaarde: Het voordeel is dat als je onderweg bent, je meerdere edities bij je kunt hebben. Op de ipad is het mogelijk om meer functionaliteiten te kunnen gebruiken plus de toevoeging van multimedia content en interactiviteit. Opmerkingen over het zoeken naar artikelen: Via de zoekfunctie zou de lijst met resultaten iets meer context mogen bevatten (meer tekst rondom het gezochte woord) en liefst niet meer dan één zoekresultaat per artikel, maar een lijst met artikelen als resultaat. Als men wel binnen een artikel naar een word zou zoeken zou het gezochte woord gearceerd moeten worden weergegeven, anders heeft de zoekfunctie geen nut. Zoeken in alle gekochte items en het archief zou fijn zijn. Zoeken via de inhoudsopgave gaat lastig omdat hij heel klein is, en niet interactief. De lijst met artikelen onder de knop voor de index zou ook meer context mogen bevatten. Een bookmark functie, zodat je dingen later makkelijk kunt teugvinden. De Thumbnails van de pagina's mogen groter, nu heb je er eigenlijk niets aan. 35

36 Designing the Daily Digital Waarom heeft u niet meer digitale edities gekocht? Het lezen ging niet makkelijk, het was een tegenvaller. Dit zou bijvoorbeeld met een pdf viewer/tijdschriften app beter kunnen gaan. Optimaal scenario: De digitale editie zou beter aangepast moeten worden aan het apparaat, zodat het meer is dan een pdf. Zowel op het gebied van vormgeving, indeling/structuur en interactiviteit (geldt niet alleen voor de ipad app van Elsevier maar ook voor andere apps) Een combinatie van de content van het tijdschrift met live-nieuws. Het abonnement van het tijdschrift kan gecombineerd worden met een abonnement op de ipad editie. 5.4 Andere apps beoordeling De onderstaande ipad applicaties en één website waren geselecteerd voor dit gedeelte van het onderzoek om een beter inzicht te kunnen krijgen in de wensen van de doelgroep wat betreft functionaliteiten, vormgeving, interactie en gebruiksvriendelijkheid. Deze keuze is bewust gemaakt om een zo breed mogelijk palet te creëren ter ondersteuning van de mogelijkheden die op dit moment beschikbaar zijn op de ipad en relevant waren voor het Elsevier ipad onderzoek. Vier apps en één website De Standaard: Een kranten app met veel mogelijkheden. Flipboard: Een speelse reader voor veel verschillende bronnen. The Economist: Een rustige app met veel extra functionaliteiten. Vrij Nederland: Een sterk vormgegeven app, met specifieke interacties. elinea: Een webbased reader voor het combineren van bronnen Op de volgende pagina s staan alle reacties van de deelnemers gecombineerd per app/website. In bijlage III zijn alle uitgewerkte reacties te vinden. 36

37 Designing the Daily Digital Flipboard 3,4 Overzichtelijk, mooie vormgeving en het werkt heel intuïtief. De inhoudsopgave ontbreekt en verder geen structuur. Het bladeren is leuk. Je kunt alles delen met anderen. Je kunt zelf kanalen toevoegen en ordenen. De manier van inzoomen op een artikel werkt goed/mooi

38 Elsevier ipad applicatie onderzoek The Economist 5 De manier van zoomen is heel speciaal en werkt goed. Het lettertype kun je vergroten of verkleinen, maar de layout (positie van foto s bijvoorbeeld) verandert niet. De aanduiding van het aantal pagina s per artikel is fijn. De mogelijkheid om het artikel te beluisteren is luxe, maar niet voor iedereen noodzakelijk. Een hele gestructureerde inhoudsopgave met categorieën. Te weinig context bij de artikelen in de inhoudsopgave. Het groter weergeven van foto s en grafieken kan niet. De applicatie onthoudt waar je bent gebleven en opent die pagina zodra je de applicatie weer gaat gebruiken. Geen toevoeging van internetcontent of een deel functie

39 Designing the Daily Digital Vrij Nederland 6 De vaste indeling van sommige artikelen is fijn. De niet-standaard gestures zijn verwarrend. De vormgeving en leesbaarheid scoren heel hoog. De inhoudsopgave is goed, maar wel lang en bevat geen context bij een kop. Het vergroten van de tekst of een plaatje is niet mogelijk, maar dit is niet storend omdat alles goed leesbaar is. De koppeling met het internet is niet handig. Je krijgt nu de website van Vrij Nederland in een pop-up te zien. Bij de Standaard is dat veel beter gedaan (geïntegreerd in de applicatie). Weinig extra s Veel tekst en weinig prikkeling

40 Designing the Daily Digital 5.5 App voorkeur Per applicatie/website is door de deelnemers een waardering gegeven op een zevental variabelen. De deelnemers hoefden zelf de apps/website niet met elkaar te vergelijken. Door de waardes van de variabelen achteraf te combineren was het toch mogelijk om alle apps/website met elkaar te kunnen vergelijken. Per variabele (zeven in totaal) wordt kort uitgelegd wat de betekenis van de scores is. Overzichtelijk - chaotisch The Economist, Vrij Nederland, Flipboard en de Standaard werden het meest overzichtelijk gewaardeerd. Elsevier en elinea werden het minst overzichtelijk bevonden. Figuur 25: (n=6) 42

41 Elsevier ipad applicatie onderzoek Statisch - dynamisch Elsevier, elinea en de The Economist werden het meest statisch gewaardeerd. Er is een grote spreiding tussen statisch en dynamisch. Figuur 26: (n=6) Duidelijk vaag (functionaliteit) Flipboard, The Economist en Vrij Nederland werden het meest duidelijk gewaardeerd. De meeste apps werden voornamelijk duidelijk bevonden, Elsevier en elinea het minst duidelijk. Figuur 27: (n=6) 43

42 Designing the Daily Digital Nuttig - nutteloos Flipboard, Vrij Nederland, The Economist en de Standaard werden het meest nuttig gewaardeerd. Elsevier en elinea werden het minst nuttig bevonden. Figuur 28: (n=6) Rustig - onrustig Vrij Nederland, The Economist en Flipboard zijn het meest rustig gewaardeerd. De meeste apps worden voornamelijk rustig bevonden, elinea het minst rustig. Figuur 29: (n=6) 44

43 Elsevier ipad applicatie onderzoek Veel weinig mogelijkheden De Standaard heeft volgens de deelnemers veruit de meeste mogelijkheden, Elsevier de minste. Er is een groot verschil tussen de apps in de mate van het aantal mogelijkheden. Figuur 30: (n=6) Eenvoudig - ingewikkeld Elsevier, The Economist en Flipboard werden het meest eenvoudig gewaardeerd. Alle apps werden voornamelijk eenvoudig bevonden (de totaal scores ontlopen elkaar niet veel). Figuur 31: (n=6) 45

44 Designing the Daily Digital 5.6 App rangorde Als laatste onderdeel van het interview moesten de deelnemers alle voorbeelden inclusief Elsevier tegen elkaar afwegen en zo voor de volgende twee vragen hun rangorde bepalen. Beste app voor tijdschrift content: The Economist, de Standaard en Flipboard kregen de hoogste scores. Figuur 32: (n=6) Beste app passend bij het merk Elsevier: The Economist, de Standaard en Vrij Nederland, of een combinatie van deze drie, werd gezien als het meest geschikt voor Elsevier. Figuur 33: (n=6) 46

45 Elsevier ipad applicatie onderzoek 6 Aanbevelingen Het combineren van alle resultaten uit beide gedeelten van het onderzoek levert de volgende aanbevelingen op voor het verbeteren van de ipad-applicatie: Verbetering van de huidige ipad-applicatie (korte termijn) Een interactieve inhoudsopgave. Snellere laadtijd van artikelen (verbeterde pdf-kwaliteit?). Via social media of artikelen kunnen delen met anderen. Zoeken binnen edities en uitbreiding met een bookmark-functie. Meer context rondom zoekterm en een lijst van artikelen als zoekresultaat. Mogelijkheid om alleen tekst en/of alleen één artikel te kunnen lezen (zonder zoomen). Foto s en grafieken los kunnen uitvergroten. Grote thumbnails onderaan, zodat de koppen op de pagina s leesbaar zijn. Een gecombineerd abonnement met het tijdschrift of een andere prijsstelling voor deze eenvoudige ipad versie. Overgangsoplossing Deze pdf-versie kan via een applicatie als Zinio betaald aangeboden worden voor een lagere prijs. Daarnaast kan dan een eigen, meer geavanceerde app ontwikkeld worden, die via de Appstore gedownload kan worden. Van ipad-app naar ipad-strategie (lange termijn) Van print-native naar net-native product De ipad als huisgenoot: allways-on, gecombineerd met internet content, en vaker kort gebruik in plaats van geconcentreerd gebruik. Continue uitgeefcyclus: door het spreiden van redactionele inspanningen (van product naar dienst). Ontbundeld uitgeefbeleid: artikelen zijn los verkrijgbaar. Gebundeld redactiebeleid: ipad-versies van speciale uitgaven (eventueel combineren van bestaande content), en deze specials op de actualiteit richten (collecties) en vanuit de ipad-applicatie aanprijzen. 47

46 Designing the Daily Digital Door het aanboren van een expertise lezerskring, kan gerichte feedback verkregen worden voor nieuwe publicaties en gewenste specials. Ontwikkel net-native ipad-app Een verbeterde applicatie, gericht op een optimale interactiviteit (zie eventueel de 3D-showcase voor voorbeelden 8 ). Een aangepaste vormgeving en lay-out, waarbinnen artikelen niet meer dezelfde indeling hebben als in het tijdschrift (via templates). Vaste schermpagina-indeling (rustiger dan zelf scrollen binnen artikel) met subtiele aanduiding van het aantal pagina s in bijpassende vormgeving. De mogelijkheid om te kunnen wisselen tussen vormgegeven pagina s (met eventueel minder artikelen) en een tekstversie. Een interactieve inhoudsopgave met veel categorieën en weergave van koppen met context (1 à 2 zinnen van een artikel/samenvatting). Integratie van de Elsevier webcontent, toevoeging van speciale ipad content, en ruimte voor lezersinbreng. Het toevoegen van audio/gesproken artikelen zodat artikelen als een soort podcast beluisterd kunnen worden wanneer men onderweg is of bijvoorbeeld te moe is om te lezen. Reflectie Vanwege het lage aantal deelnemers van de online enquête zijn de resultaten vooral indicatief. De resultaten van de persoonlijke interviews daarentegen zijn voldoende om een goede feedback te geven over de usability van de ipadapplicatie. Eveneens vullen de resultaten van de interviews de resultaten van de online enquête goed aan en onderbouwen ze de conclusies van dit onderzoek

m s Peuters en kleuters op internet Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel

m s Peuters en kleuters op internet Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel a pp noot ui Peuters en kleuters op internet m s Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel Met medewerking van Justine Pardoen Peter Nikken 2 app oo n t

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG Een onderzoek naar het gebruik van social media door gemeenten in Nederland David Kok 1 Copyright 2011 D.S.C. Kok, Amsterdam Alle rechten zijn niet voorbehouden.

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND?

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? Kijk ook op: sharing.nictiz.nl/ziekenhuiswebsites Datum 25 juni 2014 Auteurs Begeleiding Vormgeving Evalien Veldhuijzen Thien Ly

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik BEHOEFTEONDERZOEK ONDER VMBO-DOCENTEN NEDERLANDS OVER HET BEVORDEREN VAN LEZEN DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud CED-GROEP drs. Lenie van den Bulk drs. Menno Kouveld

Nadere informatie

Samen doen, samen zijn. De jeugd van 2012

Samen doen, samen zijn. De jeugd van 2012 Samen doen, samen zijn De jeugd van 2012 1 2 Voorwoord De jeugd van 2012, een voorspelling van een nieuwe generatie? Voorspellen is risico s nemen, je hebt immers geen idee of je gelijk gaat krijgen. Het

Nadere informatie

Stimuleren van leesbevordering op de BSO

Stimuleren van leesbevordering op de BSO STAND VAN ZAKEN 2013 Deze publicatie is uitsluitend te downloaden via www.lezen.nl STAND VAN ZAKEN 2013 Colofon Nieuwe Prinsengracht 89 1018 VR Amsterdam 020-6230566 www.lezen.nl info@lezen.nl Vormgeving

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Samen leren. tieners en sociale Media

Samen leren. tieners en sociale Media Samen leren tieners en sociale Media sociale media geeft je vleugels. volgens mijn vader is het allemaal nepperij. niet demensionaal. een face to face is echt en demensionaal (meisje, 16 jaar). Samen leren

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Hoe cultureel is de digitale generatie?

Hoe cultureel is de digitale generatie? Hoe cultureel is de digitale generatie? Hoe cultureel is de digitale generatie? Het internetgebruik voor culturele doeleinden onder schoolgaande tieners Marjon Schols Marion Duimel Jos de Haan Sociaal

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam Wel of niet naar het buitenland? Het dilemma van de scholier. Motieven, ondersteuning en informatiebehoefte van scholieren bij hun voorbereiding om naar het buitenland te gaan voor studie of tussenjaar

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag 28-2-2014 Eindredactie: Ingrid Bakker Nicky van den Bosch Astrid kroes Cheyenne Ligtenberg Léon Pereboom Gebruik- en

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Colofon. Aanvullingen, verbeteringen en suggesties zijn van harte welkom! Geschreven door Paulus Veltman (@paulusveltman)

Colofon. Aanvullingen, verbeteringen en suggesties zijn van harte welkom! Geschreven door Paulus Veltman (@paulusveltman) 339 Colofon Nederlandse editie 4.8, januari 2015. Kijk op http://paulusveltman.nl/handleiding-twitter.html voor de meest recente versie van dit boekje. De Engelse vertaling is te downloaden op http://paulusveltman.com/twitter-guide.html.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie