HET STEDELIJK IN MEMORIAM. CLUBBLAD K.T.S.M. - JANUARI 2010 Koninklijke Vereniging Het Tielsch Stedelijk Muziekcorps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET STEDELIJK IN MEMORIAM. CLUBBLAD K.T.S.M. - JANUARI 2010 Koninklijke Vereniging Het Tielsch Stedelijk Muziekcorps"

Transcriptie

1 HET STEDELIJK CLUBBLAD K.T.S.M. - JANUARI 2010 Koninklijke Vereniging Het Tielsch Stedelijk Muziekcorps IN MEMORIAM Co van Ingen 71 jaar K.T.S.M. lid, Erevoorzitter sinds 1997 Piet van Zetten 50 jaar K.T.S.M. lid Theo Verbeek 64 jaar K.T.S.M. lid

2 OOGMETING / CONTACTLENZEN gediplomeerd: optometrist, contactlensspecialist Dick en Betty Stolp Waterstraat 57 - TIEL - Tel

3 Na de welverdiende vakantieperiode is het nieuwe muzikale seizoen alweer in volle gang. Een seizoen waarin het 115 jarig bestaan van onze vereniging als rode draad door alle verenigingsactiviteiten zal lopen. Op het moment dat ik dit aan het papier toevertrouw realiseer ik mij tevens dat ik ook alweer aan het vijftiende jaar als voorzitter van K.T.S.M. bezig ben. Wat gaat de tijd toch snel. Kort wil ik terugblikken naar de emoties rond het overlijden van twee van onze leden vlak vóór en op de dag van ons jaarlijkse concert. We wisten al langer dat Piet van Zetten en Theo Verbeek te kampen hadden met een afnemende gezondheid maar dat wij van beiden binnen een week afscheid moesten nemen tijdens een crematieplechtigheid in Beuningen kun je vooraf niet bedenken. De wijze waarop wij als vereniging hiermee om zijn gegaan heeft mij geroerd en diep getroffen. Ook de naaste familie van degenen die ons ontvallen zijn hebben hun grote waardering hierover uitgesproken. Piet en Theo zijn verenigingskanjers geweest waaraan iedereen een voorbeeld kan nemen. In mijn toespraken tijdens de crematieplechtigheden heb ik dit uitgebreid gememoreerd. Deze toespraken zijn elders in dit blad onverkort opgenomen. Hoe moeilijk het soms ook is, is het voor iedereen zaak de draad weer op te pakken en allen te herinneren als onnavolgbare verenigingsmensen die hun beste krachten aan K.T.S.M. hebben gegeven , K.T.S.M. 115 jaar en dat gaan we vieren. In een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten zal ons jubileum centraal staan. Te denken valt hierbij in elk geval aan ons jubileumconcert op 15 mei in de Agnietenhof en de tweede editie van de play-in die gehouden zal worden op zaterdag 6 maart en onder leiding zal staan van componist, arrangeur, dirigent en klankregisseur Peter Kleine Schaars. Alhoewel bij het verschijnen van dit verenigingsblad het doorgaan van de 16 e editie van Taptoe nog niet zeker is (ook wij hebben te maken met de gevolgen van de crisis) zal deze bij het doorgaan ook een extra feestelijk tintje krijgen. Zaterdag 19 juni is gepland als jubileumdag. Van de invulling hiervan staan de eerste contouren al op papier maar dient nog nader uitgewerkt te worden. Houdt in elk geval deze datum maar vast vrij in je agenda want wat is er mooier om een dergelijke mijlpaal in de verenigingshistorie met z n allen te vieren. Het komende jaar zullen we elk beschikbaar PR moment aangrijpen om K.T.S.M. te promoten waarbij ledenwerving centraal zal staan. Tot slot wil ik vanaf deze plaats een oproep doen aan alle gelederen binnen onze vereniging, alsmede ouders, partners en/of huisgenoten van onze leden om eens na te denken om naast de reguliere verenigingsactiviteiten eens te rade te gaan of er tijd is, of tijd vrijgemaakt kan worden, om ook op ander gebied de handen eens uit de mouwen te steken. Het gaat mij meer en meer tegenstaan dat het iedere keer weer het zelfde clubje mensen is dat voor een groot deel van de werkzaamheden opdraait. Ik heb het al eens vaker aangehaald: dat is absoluut niet meer van deze tijd en tegenover dat kleine clubje kartrekkers absoluut niet fair! Als we K.T.S.M. gezond willen houden en als we willen dat de faciliteiten die wij onze leden bieden voor de toekomst gewaarborgd blijven dan zullen we met z n allen op moeten trekken. Er zijn verschillende commissies die absoluut versterking nodig hebben. En als die versterking er niet komt dan zijn wij genoodzaakt bepaalde werkzaamheden uit te gaan besteden, wat weer veel geld kost en uiteindelijk middels een meer dan marginale contributieverhoging doorberekend zal moeten worden aan onze leden. Hier zit natuurlijk niemand op te wachten. Maximaal een paar uurtjes per maand daar hebben we het over, en wees eens eerlijk, waar hebben we het over! Ik wens jullie allen een gezond en muzikaal jubileumjaar toe. Jaap. Vandaag presenteren wij u dit clubblad, een clubblad met een gitzwarte rand! K.T.S.M. heeft door het overlijden van drie verenigingsiconen het afgelopen jaar in zwaar weer verkeerd. Mede hierdoor zijn wij niet in staat geweest ons clubblad uit te brengen op het tijdstip dat u van ons gewend was. Een aantal artikelen in dit clubblad zijn dan ook gedateerd. Toch hebben wij gemeend deze artikelen te plaatsen zoals deze oorspronkelijk bedoeld waren. Nogmaals ons welgemeende excuus hiervoor! namens het bestuur, Jaap van Erven

4 IN MEMORIAM Co van Ingen geboren 27 juli overleden 23 oktober 2009 K.T.S.M. lid tussen Erelid sinds 1995 Erevoorzitter sinds 1997 Wij zijn hier bijeen om afscheid te nemen van ons lid, erelid en erevoorzitter Co van Ingen. Iedereen die hier aanwezig is heeft daarbij zijn of haar eigen gedachten en herinneringen. Wij, het bestuur, de leden en het instructiekorps van de Koninklijke Vereniging `Het Tielsch Stedelijk Muziekcorps` hebben dat ook, en ervaren dat op dit moment in sterke mate. Wij verliezen in Co een bijzonder en toegewijd K.T.S.M.-er. Co werd in 1938 lid van K.T.S.M. en is daarmee ruim 71 jaar lid geweest. Als lid van onze vereniging besefte Co al snel dat er naast musiceren veel te doen is in een vereniging. In 1957 werd hij op 19 jarige leeftijd dan ook bestuurslid. Op 29 augustus 1957 werd Co benoemd tot 2e secretaris/penningmeester en op 15 januari 1964 werd hij 1 secretaris. Deze functie werd op 25 juni 1980 ingewisseld voor het voorzitterschap, een functie die hij 10 jaar bekleedde. Daarna was hij tot 1997 nog 6 jaar vicevoorzitter, waarmee Co in totaal 40 jaar bestuurslid van K.T.S.M. is geweest. Voor zijn verdiensten voor de vereniging werd Co in 1995, tijdens het 100 jarig jubileum, tot erelid benoemd en werd hij, bij zijn afscheid als bestuurslid in 1997, benoemd tot erevoorzitter. In 1997 werd hij als erevoorzitter door het toenmalig bestuur betrokken bij het slaan van de eerste paal en het leggen van de eerste steen van het nieuwe K.T.S.M. clubgebouw aan de Burgemeester Cambier van Nootenlaan. Een blijvende herinnering hieraan zijn de gedenkstenen die je bij binnenkomst in het gebouw aantreft. Vanaf het moment dat Co toetrad tot het bestuur heeft hij zich ongeveer 45 jaar bezig gehouden met het opleiden van leerlingen. Deze opleidingen gebeurden allemaal in zijn vrije tijd, volledig op basis van vrijwilligheid en niet te vergeten steeds met een groot en niet aflatend enthousiasme. Een van zijn grote kwaliteiten was zijn onophoudelijke geduld dat hierbij onontbeerlijk is. Een in het oog springend voorbeeld is wel de opleiding tot fluitiste van zijn oogappel Chantal, zijn meiske, die hij op 4 jarige leeftijd de eerste beginselen al bijbracht. In aantallen omgezet heeft Co in al die jaren meerdere complete orkesten afgeleverd. Vanaf het moment dat in 1980 het K.T.S.M. clubblad het levenslicht zag, zijn vele artikelen hiervoor van zijn pen gerold. Hij introduceerde meerdere vaste rubrieken, waaronder stukjes over de K.T.S.M. geschiedenis en andere onderwerpen van uiteenlopende aard, veelal met een educatief muzikaal karakter. Ergens eind jaren 80 vatte Co het idee op om een boek te schrijven over K.T.S.M.. Meer dan 6 jaar heeft hij gewerkt aan het schrijven van het jubileumboek 100 jaar K.T.S.M.. Het eerste exemplaar werd tijdens een speciale bijeenkomst met burgemeester en wethouders in juni 1995 op het gemeentehuis uitgereikt aan de burgmeester. Nog niet zolang geleden vertelde hij mij dat er voldoende stof is om in de toekomst een addendum hierop te realiseren. Een klus die hij helaas niet

5 zelf af kan maken. Een taak die nu aan de huidige generatie K.T.S.M.- ers is om op te pakken.als actief muzikant heeft Co gedurende ruim 40 jaar diverse instrumenten bespeeld. Om er maar een paar te noemen: schuiftrombone, hoorn, bas en klarinet. Op latere leeftijd heeft hij nog een accordeonopleiding bij de muziekschool gevolgd, een instrument dat hij verdienstelijk beheerste. Hij was ruim 20 jaar marsleider en in combinatie met zijn bestuursfuncties gaf hij zowel in letterlijke als in figuurlijke zin de marsroute van het korps en van de vereniging in zijn geheel aan. Met zoveel jaren dienstbaarheid aan K.T.S.M. kun je zeggen dat er met zijn overlijden een verenigingsicoon is heengegaan. Een verenigingsman in hart en nieren, een steunpilaar voor K.T.S.M.. Het mooie van dit alles is dat hij dit zelf allemaal niet wilde weten. Hij wilde absoluut niet op de voorgrond treden en hoewel hij daar soms niet onderuit kon werd dat veelal aan anderen overgelaten. Door zijn activiteiten bij K.T.S.M. heeft Co op muziekgebied, de amateuristische kunstbeoefening in Tiel, een grote dienst bewezen. Tijdens al deze jaren heeft zijn vrouw Netty hem steeds terzijde gestaan. Zij deed dat op haar eigen wijze. In de periode dat Co secretaris was, was Netty de secretaresse van de secretaris en in de voorzittersperiode de vrouw achter de voorzitter. In huize van Ingen was er hierdoor altijd voldoende gespreksstof over het wel en wee van K.T.S.M.. Vele jaren hebben zij samen, tot op late leeftijd, nog deel uitgemaakt van de schoonmaakploeg. Naast zijn activiteiten als lid en bestuurslid van K.T.S.M. was hij ook nog op andere breed maatschappelijke gebieden betrokken. Ik noem hier zijn lidmaatschap van de culturele raad van Tiel en van de Stichting Culturele Activiteiten. Als lid van de culturele raad van Tiel heeft hij zich zeer ingespannen om geld bijeen te brengen voor het Carillon van de St. Maartenskerk. Zijn bijdrage bestond o.a. uit het aanschrijven van oud Tielenaren om hen te bewegen een steentje aan dit carillon bij te dragen. Het carillon werd uiteindelijk op 5 september 1964 in gebruik genomen. In de jaren 64 en 65 is hij lid geweest van de Stichting Culturele Activiteiten Tiel. Een stichting die tot doel had het vacuüm op te vullen dat er was door het ontbreken van een goede schouwburg in Tiel. Het Tielse publiek bleef hierdoor onder andere verstoken van goede toneelvoorstellingen. In die tijd moest men hiervoor o.a. naar Nijmegen, Utrecht en Wageningen. Door tussenkomst van de stichting werden toneelgezelschappen uitgenodigd om naar Tiel te komen en werden muziekuitvoeringen en tentoonstellingen gegeven. Deze stichting is blijven bestaan totdat Cultureel Streekcentrum de Agnietenhof haar deuren opende en de taak van de stichting overnam. Voor zijn dienstbaarheid aan K.T.S.M. en zijn actieve en welbestede periode met brede maatschappelijke belangen werd Co in 1985 onderscheiden met de Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.Persoonlijk heb ik Co gekend als een aimabele man die je altijd met raad en daad terzijde stond. Voor mij was hij een leermeester op muzikaal gebied en niet op de laatste plaats op bestuurlijk vlak. Hij leerde mij tot 10 te tellen, zeg maar een pas op de plaats te maken, op de momenten dat de vereniging dat nodig had en nog veel meer dan dit soort bestuurlijke vaardigheden. K.T.S.M. mag zich gelukkig prijzen dat hij dit soort zaken niet voor zichzelf hield maar uitdroeg aan hen die thans K.T.S.M. richting geven en ook in de toekomst van belangrijke waarde zullen zijn in het voortbestaan van ons aller K.T.S.M.. Vandaag nemen wij afscheid van hem. Een afscheid dat ook voor K.T.S.M. erg zwaar valt. Nu dit definitief en onafwendbaar is rest ons alleen de herinnering aan een K.T.S.M. icoon in hart en nieren, die we niet gauw zullen vergeten. Co, bedankt voor dit alles. Tot slot wens ik Netty en naaste dierbaren de komende tijd veel sterkte toe om dit enorme verlies een plek te geven. Tiel, 29 oktober 2009, Jaap van Erven.

6 IN MEMORIAM THEO VERBEEK jaar K.T.S.M. lid mei mei 2009 Erelid K.T.S.M. Wij zijn vandaag hier bijeen om definitief afscheid te nemen van ons lid en zeer gewaardeerd erelid, Theo Verbeek. Meer dan 64 jaar heeft zijn lidmaatschap bij onze vereniging geduurd. Naast het enorme verlies voor zijn vrouw Alie, de kinderen en kleinkinderen is ook K.T.S.M. direct betrokken bij dit definitieve afscheid. Theo werd in 1945 lid van K.T.S.M. en is daarmee 64 jaar lid van onze vereniging geweest. In al deze jaren heeft hij zich ontpopt als een toegewijd K.T.S.M.-er in hart en nieren. Een markant persoon die zich bijna zijn hele leven op een fantastische manier geheel belangeloos heeft ingezet voor K.T.S.M.. Zijn onnavolgbare inzet was voor K.T.S.M. aanleiding om hem in 1998 te benoemen tot erelid van onze vereniging en werd later geridderd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Als actief muzikant is Theo ruim 55 jaar slagwerker geweest, die op meerdere fronten inzetbaar was. Eerst als tamboer bij het tamboercorps en later als grote tromslager en bekkenist bij het harmonieorkest. In de 50-er jaren was hij één van de gangmakers van de toenmalige Egerländerkapel bij K.T.S.M.. Naast muziek maken waren er binnen de vereniging meer zaken waar hij voor stond. K.T.S.M. werd al heel snel zijn vereniging. Gedurende een hele lange periode van zijn lidmaatschap richtte hij zich voornamelijk op de organisatie van gezellige onderonsjes en feestavonden en combineerde hij zijn vrijwilligerswerk als bode van de vereniging Gustaaf Adolf met het ophalen van contributiegelden bij de K.T.S.M. leden. Hierbij was hij ook bewaker van het donateurbestand en zorgde dat de jaarlijkse donaties op tijd werden geïnd. Samen met zijn vrouw Alie was hij meer dan 15 jaar mede betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse contactavonden en heeft hij ruim 15 jaar, samen met een ploeg enthousiaste K.T.S.M.-ers, iedere zaterdag oud papier opgehaald. Begin jaren 80 was Theo één van de medeoprichters van de activiteitencommissie binnen de K.T.S.M. gelederen. Dit combineerde hij in die tijd met zijn activiteiten als bestuurslid technische zaken. De activiteitencommissie werd destijds opgericht met als doel evenementen te organiseren om de onderlinge verenigingsband te verstevigen en de kaspositie van K.T.S.M. te versterken. De georganiseerde activiteiten brachten mede door zijn inzet veel geld in het laatje. Een vaste bron van inkomsten waardoor

7 o.a. de contributie laag gehouden kon worden. Een belangrijke activiteit was de organisatie van de maandelijkse klaverjasmiddag in het verenigingsgebouw, die hij samen met zijn vrouw Alie ruim 15 jaar organiseerde. Bij alle binnen de vereniging ontplooide activiteiten stond hij steevast als rots in de branding klaar om het vuile werk op te knappen, want dat schuwde hij niet. In de ruim 8 jaar als bestuurslid technische zaken, ontwikkelde Theo zich tot sjouwer met technische kwaliteiten. Een kwaliteit die zowel hem als K.T.S.M. goed van pas kwam. Theo kon zijn niet te evenaren dosis energie kwijt en het K.T.S.M. onderkomen was hierdoor altijd tot in de puntjes verzorgd. Zeker toen K.T.S.M. eind jaren 60 een eigen onderkomen kreeg in de Honingstraat. Een oude fabriekshal werd mede door zijn energieke inzet omgetoverd tot een fraaie repetitieruimte. Geen klus was hem te dol. Theo werd hierdoor als het ware ongevraagd huismeester van K.T.S.M.. In 1997 en 1998 heeft hij samen met een tiental K.T.S.M.-ers en niet te vergeten zijn vrouw Alie, een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van het huidige nieuwe verenigingsgebouw aan de Burgemeester Cambier van Nootenlaan. K.T.S.M. ontpopte zich hierdoor meer en meer als zijn vijfde kind en die nam een hele prominente plaats in binnen het gezin. Ondanks het feit dat zijn gezondheid hem de laatste tijd in de steek liet werden de werkzaamheden in de rol van huismeester tot voor kort nog steeds met veel allure en inzet verricht. En deze werkzaamheden waren heel divers: vloer schrobben, gras maaien, verlichting controleren, sleutelbeheer, tuin schoffelen, onkruid wieden, struiken en bomen snoeien, kleine reparaties verrichten, zomaar een greep hieruit. Samen met zijn maten Piet Bax en Jan Emans was Theo bijna dagelijks in het K.T.S.M.-gebouw aanwezig. Theo is voor K.T.S.M. van onschatbare waarde geweest en een voorbeeld voor velen. Ook zijn inzet voor taptoe Tiel is lovenswaardig te noemen. Vanaf de eerste taptoe in 1995 was hij een belangrijke schakel in alles wat met bouw en techniek te maken had. Persoonlijk heb ik vaak met Theo mogen discussiëren over K.T.S.M. aangelegenheden van uiteenlopende aard. Ik merkte dan dat zijn betrokkenheid vaak zover ging dat de realiteit uit het oog werd verloren. Het was voor hem vaak moeilijk te accepteren dat hij aan de uitvoerende kant stond en dat anderen aangeven hoe dat in het belang van de vereniging het beste kon gebeuren. Het was vaak een spel van het verdedigen van verschillende meningen en ingenomen standpunten, om te bepalen wat het beste was voor K.T.S.M.. Vaak liep dat heel erg stroef; echter telkens kwam al snel weer het besef naar boven dat het verenigingsbelang voorop stond. Tijdens de opening van ons nieuwe verenigingsgebouw hebben Theo en Alie de altijd wapperende K.T.S.M. vlag aan de vereniging geschonken. Sinds zaterdag wappert hij even niet; want hij hangt halfstok, als uiting van rouw dat een groot K.T.S.M.-er is heengegaan. En als hij vanaf morgen weer hoog in top wappert, dan weet ik zeker dat velen bij het zien hiervan nog heel vaak aan hem terug zullen denken. Om te aanvaarden dat wij Theo, die zijn beste krachten schonk aan K.T.S.M., nu voorgoed los moeten laten, valt ons zwaar. Theo, bedankt voor alles wat je voor K.T.S.M. hebt betekend, we missen je nu al! Tot slot wil ik Alie, de kinderen, kleinkinderen en allen die hem dierbaar waren veel sterkte wensen bij het verwerken van dit verlies.

8 IN MEMORIAM Piet van Zetten Wij zijn vandaag hier bijeen om definitief afscheid te nemen van ons zeer gewaardeerd lid en muzikale vriend Piet van Zetten. Als de dood toeslaat dan rest ons niets anders dan terug te gaan in de herinnering. Een mooie herinnering aan een man die ruim 50 jaar van zijn leven aan K.T.S.M. verbonden is geweest en die ik vorig jaar nog de gouden KNFM speld mocht opspelden vanwege het feit dat hij 70 jaar muzikant was. Piet, in 1938 werd je als 12 jarige jongen lid van K.T.S.M.. Dit was in een periode dat het verenigingsleven volop floreerde ondanks de eerste oorlogsdreigingen die er al waren. Je was, zo als we zeggen, een voorbeeld leerling die zich het bespelen van de klarinet snel eigen maakte. Jouw gedrevenheid en niet te evenaren zelfdiscipline heeft je in je verdere leven als muzikant geen windeieren gelegd. Jouw muzikale inzet bleef daarom ook niet alleen beperkt tot het bespelen van de klarinet. Ook was je een gerespecteerd saxofonist en slagwerker. Deze laatste vaardigheid had je van je broer Dirk afgekeken, die helaas op 2 mei 1943 door de Duitsers werd gefusilleerd. Ook heb je begin jaren 60 zelfs enige tijd de lyraphoon bespeeld. Daarnaast ben je bij K.T.S.M. tussen eind vijftiger jaren en 1965 bestuurslid geweest waarvan enkele jaren 2 e secretaris. Als lesgever ben je gedurende vele jaren van grote waarde geweest voor K.T.S.M.. De inzet en thuisstudie die je als beginnend muzikant ooit van jezelf eiste probeerde je ook over te dragen op je leerlingen. Dit lukte echter niet altijd. Vervelend vond je het als leerlingen geen vorderingen maakten. Je was er de man niet naar om kostbare tijd en energie te verspillen aan een leerling waarvan je vond dat er thuis te weinig werd gestudeerd. Je liet dat dan merken op een manier waarvan je hoopte dat dit effect zou hebben, echter nooit op een kwetsende toon. Het duurde even, maar soms hield je geduld gewoon op. Ga maar weer naar huis, want je hebt er niets aan gedaan zei je dan! Bij de één had dat het beoogde effect en bij de ander werkte het niet. Je bent altijd zorgvuldig omgegaan met de leerlingen die je regelmatig toegeschoven werden. Er zijn binnen K.T.S.M. nog steeds voldoende voorbeelden die door jou zijn opgeleid, dan wel de fijne kneepjes hebben geleerd. In 1958 kreeg je verkering met jouw Co, waarmee je twee jaar later in het huwelijksbootje stapte en vorig jaar het 50 jarig huwelijksfeest vierde, samen met je zoon, schoondochter en kleinkinderen. In 1963 werd zoon Ard geboren. Een kleine anekdote uit die tijd wil ik nog even in herinnering roepen: K.T.S.M. schafte in die tijd nieuwe bekkens aan en jij werd als slagwerkdeskundige ingeschakeld om een oordeel over de klank te geven; De bekkens werden thuis afgeleverd en de test kon beginnen: met een paar flinke klappen op de bekkens werden deze als geschikt bevonden echter met een huilende Ard tot gevolg, ongelofelijk geschrokken van dit helse kabaal.

9 Ivm verandering van werkkring verhuisde je eind jaren 60 met je gezin naar Enspijk maar bleef gedurende deze periode actief K.T.S.M. er. In 1970 verhuisde je met het gezin om dezelfde reden nog eens, nu naar Kamerik. Door de reisafstand kon K.T.S.M. helaas alleen nog maar op afstand gevolgd worden. Omdat muziek maken in je bloed zat werd je lid van de plaatselijke fanfare Nieuw Leven, waar je gedurende 17 jaar saxofoon hebt gespeeld en vele jaren als penningmeester in het bestuur hebt gezeten. In die tijd werd ook jullie zoon Ard lid van de plaatselijke fanfare. Ard begon als tamboer en was later gedurende enkele jaren een gerespecteerd bugelspeler die zelfs de diploma s A en B behaalde. Ard was echter niet de leerling waar je als lesgever van droomde. Tijdens de opleiding moest de vraag van pa: heb je al geblazen heel vaak ontkennend beantwoord worden. Ard voetbalde liever dan dat hij muziek maakte. Terwijl vader Piet de moed allang opgegeven had sleepte moeder Ko hem er regelmatig met de haren bij. Voetbal is uiteindelijk als overwinnaar uit de bus gekomen. In 1987 ging je, na een 44 jarig dienstverband bij de PTT, met de VUT en terugkeer naar Tiel en natuurlijk weer naar K.T.S.M. was snel geregeld. Jan Verbeek, destijds bassist bij K.T.S.M., zorgde ervoor dat jullie gezin in een huis van de Gustaaf Adolf in de Groenlandsstraat kon gaan wonen. De klarinet werd weer opgepakt; je werd lid van de muziekcommissie; je beheerde zorgvuldig het muziekarchief; kortom, het was alsof je nooit was weggeweest. Deze laatste 22 jaar was je wederom een voorbeeld voor vele K.T.S.M. ers. Een plichtsgetrouwe muzikant, die altijd aanwezig was zowel bij repetities als bij optredens. De laatste jaren, als een marsoptreden wel eens te ver of te vermoeiend was, dan stond je minimaal als belangstellend toeschouwer aan de kant. Bij concerten en serenades was je tot het laatst toe actief betrokken. Ondanks de ongemakken die zich toen al manifesteerden, heb je nog meegedaan aan het Kerstconcert afgelopen december in de St. Maartenskerk. Als trouwe repetitiebezoeker ergerde je je soms aan het wisselvallige repetitiebezoek van vele anderen. Hierdoor werden naar jouw mening te weinig vorderingen gemaakt. Jouw mening hierover liet je soms duidelijk merken. Zelf was je een muzikant die van zichzelf eiste dat hij zijn partijtje goed beheerste. En als het op oudere leeftijd nodig was nog meer energie in zelfstudie te steken dan gebeurde dat ook. Wekelijks oefende je bijvoorbeeld samen met Piet Galjé van het seniorenorkest de moeilijke passages in de muziekpartijen. De ene week bij de ene Piet en de andere week bij de andere Piet thuis! Soms vroegen jullie je af of de buren er geen last van hadden. Bij navraag bleek dat de buren erop zaten te wachten dat jullie weer begonnen, zodat ze mee konden luisteren en genieten van jullie samenspel. Co, je zei mij afgelopen week nog dat muziek maken in het leven van Piet altijd op de eerste plaats kwam en dat er geen praten aan was als je meende dat soms andere zaken voorgingen. Piet wist echter altijd de juiste mix te vinden in het maken van muziek en het zorgen voor jullie gezin. Piet, we zijn nu op het moment aangekomen dat we definitief afscheid van je moeten nemen als muzikale vriend en K.T.S.M.-er in hart en nieren. Ons rest alleen nog de herinnering aan jou als bevlogen K.T.S.M. er, die we niet gauw zullen vergeten. Piet, bedankt voor dit alles. Tot slot wens ik Co, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe de komende tijd om dit verlies een plek te geven.

10 Een dankbrief van Netty van Ingen

11 Taptoe Tiel 2010 Ook in 2010 zal K.T.S.M. weer haar jaarlijkse Taptoe Weekend Tiel organiseren. In 2010 bestaat het Taptoe Weekend Tiel wederom uit 3 dagen. Op vrijdag 4 juni 2010 staat op het Taluud de Tielse Toeterslag weer gepland. Bij het schrijven van dit redactionele stuk zijn er reeds 3 inschrijvingen binnen van topkapellen uit Nederland. Zij gaan de strijd aan voor de Tielse Toeter. De deelnemers die nu bekend zijn: -Alarmfase 3 Bemmel -Hofbende Venray -The Originals Budel Het hele spektakel vindt plaats in de gezellig aangeklede feesttent op het Taluud en is dus overdekt en bent u dus niet afhankelijk van weersomstandigheden. De Tielse Toeterslag is een evenement wat u niet mag missen. Op zaterdag 5 juni 2010 staat de 16e editie van Taptoe Tiel op het programma. Hieronder vindt u de deelnemers van deze editie. Amigo uit Leiden Jubal uit Dordrecht Jachthoornkorps Gemert uit Gemert Irene uit Ede Euroband uit Rotterdam Scheepjeswolharmonie uit Veenendaal Op de 3e dag van Taptoe Weekend Tiel staat de traditionele toeterdag en toeterslag op het programma. Een geweldige braderie van ongeveer 200 kramen met een koopzondag met ruim 20 dweilorkesten in de binnenstad. Wij hopen u te mogen begroeten op 4,5 en 6 juni 2010 in Tiel tijdens het Taptoe Weekend Tiel! Kelvin Huiberts

12 Waterstraat 56 Tiel

13 John van Woesik stopt als bestuurslid en taptoecommissielid John liep al langer met deze gedachte maar telkens wisten wij hem op de een of andere manier te overreden. Vlak voor de vakantie heeft John ons echter te kennen gegeven dit besluit te moeten nemen. De bestuurswerkzaamheden staan de laatste jaren hierdoor min of meer op een laag pitje maar daar hadden we met elkaar een goede modus in gevonden. Niet onbekend zal zijn dat John daarnaast de zware taak op zijn schouders had om als taptoecommissielid de braderieën organisatorisch in goede banen te leiden. Werkzaamheden die gelet op de drie braderieën die we organiseren het gehele jaar rond doorlopen met een min of meer rustige periode in het vierde kwartaal. John loopt er telkens weer tegenaan dat met name in de maanden april t/m september dit niet meer te combineren valt met zijn werk. Werk wat zijn pieken bereikt juist op de momenten dat de organisatie van de taptoe veel aandacht nodig heeft. Een ongewenste situatie die hem tot dit besluit heeft gebracht en die wij moeten respecteren. Voor K.T.S.M. een zware aderlating. John is op dit moment in overleg met het bestuur zijn werkzaamheden aan het overdragen. Als taptoecommissielid stopt John per 1 januari en als bestuurslid nemen wij afscheid van hem op de Algemene Ledenvergadering op donderdag 18 februari. Gelukkig gaat het niet ten koste van zijn hobby als slagwerker bij onze drumband en kartrekker van de sambaband Tropical Beat. Er komen ongetwijfeld momenten om John te bedanken voor alles wat hij naast muziek maken voor onze vereniging heeft betekend. Toch vanaf deze plaats alvast een welgemeend bedankt hiervoor. Het spreekt voor zich dat wij momenteel naarstig op zoek zijn om de opengevallen plaats(en) op te vullen. Voel je je geroepen? Meldt je dan bij het bestuur. KERSTCONCERT 2009 Zondag 20 december 2009 werd ons jaarlijks terugkerend kerstconcert in de St. Maartenskerk in Tiel gehouden. Ondanks dat er die dag zo n 15 á 20 cm. sneeuw naar beneden kwam met als oorzaak natuurlijk slecht begaanbare wegen, wisten veel mensen de kerk toch te bereiken. Ons harmonieorkest beet het spits af met een bewerking van Concert Prelude en The Call of Christmas, waaruit O Come All Ye Faithful (Komt allen te samen) werd gespeeld. Dit keer werkte de Operette en Musicalvereniging d Elstars mee aan deze avond en bracht een aantal liederen ten gehore. Het orgel werd bespeeld door dhr. Ben Middeldorp, dat was genieten. Men spreekt wel eens over alle registers werden opengetrokken nou, dat deed hij ook. Samen met onze muziek werd door d Elstars het lied Dona Nobis vertolkt, heel mooi. Zo af en toe zat men met kippenvel, niet vanwege kou maar gewoon omdat de uitvoering van een bepaald lied zo mooi werd gedaan. Het samengestelde blaasensemble uit ons orkest speelde God Rest You Merry Gentleman met zang van het koor. In gedachten was het net of je naar het Leger des Heils zat te luisteren. Wel heel mooi overigens. Onze dirigent Ron van Duffelen had speciaal voor deze gelegenheid het lied Bethlehem gearrangeerd. Het nummer werd door het harmonieorkest dit samen met d Elstars uitgevoerd en stond onder leiding van de dirigent van d Elstars, Hans van Bergen. Het was wel even wennen, maar hij deed dit geweldig! Het bekende The Holy City werd prachtig vertolkt door een solist van het koor met begeleiding van het orgel. Dit bracht opnieuw kippenvel op vele ruggen. Uiteindelijk werd het een heel mooi kerstconcert waar we best nog wel eens aan terug zullen denken. Het was fijn om samen -- met d Elstars, de organist en de pianiste bij het koor en natuurlijk ook niet onbelangrijk de beide dirigenten -- zo n concert te kunnen geven. Martini van Toorn

14

15 Via deze weg wil ik een ieder bedanken voor de steun die wij hebben mogen ontvangen tijdens het overlijden van Theo.Alle kaarten, bloemen, lieve woorden, persoonlijke aanwezigheid hebben ons erg veel goed gedaan. Ook zijn wij diep geraakt door de bijdrage van K.T.S.M. bij de crematie. De boog bij aankomst, het dragen van de kist, de toespraak en de muziek hebben zijn crematie tot iets bijzonders gemaakt. Als Theo dit nog had kunnen meemaken (en misschien heeft hij dit wel), dan had hij liggen glunderen in zijn kist, dat hij zo in de belangstelling had gestaan tussen zijn familie en de muziek. Nogmaals dank Alie, kinderen en kleinkinderen KORTE BERICHTEN Gezocht Enthousiaste muzikanten m/v Dweilorkest de Eigenheimers, onderdeel van K.T.S.M. zoekt voor een aantal instrumenten enthousiaste muzikanten die onze gezellige groep willen komen versterken. Wij kunnen op dit moment de volgende instrumenten plaatsen: Bes Bas Bariton / Euphonium Trompet Als u een ander instrument speelt en belangstelling hebt zijn er uiteraard ook mogelijkheden. Informeer bij Arie Zoetekouw of Kelvin Huiberts via Op 1 december 2009 bereikte ons het droevige bericht dat op 87 jarige leeftijd de moeder van onze voorzitter was overleden. Mw. Van Erven is ruim 30 jaar steunend lid van onze vereniging geweest en meer dan 20 jaar lid van de schoonmaakploeg. Haar betrokkenheid bij K.T.S.M. zal altijd in onze herinnering blijven. Wij wensen Jaap en Anja de komende tijd veel sterkte toe om dit verlies een plek te geven. Het bestuur. Tot snel bij het leukste dweilorkest uit de Betuwe! K.T.S.M heeft meer in zijn mars Ook zin om muziek te maken? kijk op voor meer info.

16 Juwelier Th. G. de Jongh 6ESTIGING 4IEL $E 2IEMSDIJK Markt AS Tiel 0OSTBUS (% 4IEL INFO TIEL DONKERGROEN NL WWW DONKERGROEN NL 4EL &AX -AAKT HET LEVEN GROEN Tel Op vakantie in Zeeland aan zee en in de natuur! Hotel-(***), restaurant, bar en appartementencomplex De Torenhoeve Bel vandaag nog en vraag naar onze mogelijkheden: Torenweg KB Burgh-Haamstede Telefoon: ww

17 Toeteren in Leerdam Eind april sprak ik bij toeval over mijn wens om ooit nog eens met een orkest me te doen aan de intocht van de Vierdaagse in Nijmegen. Ik zit er al enige jaren langs de route om mijn schoonvader en duizenden anderen toe te juichen, maar met alle korpsen die dan langs komen kriebelt het om zelf mee te doen. De Bazuin uit Leerdam zou dit jaar meelopen, wie weet? Mijn verbazing was groot toen ik na een berichtje op hun website werd uitgenodigd! De Bazuin uit Leerdam is een Jachthoornkorps. Met de Stichting Verenigde Jachthoornkorpsen (SVJ) lopen ze vrijwel jaarlijks mee bij bovengenoemde intocht. Naast Jachthoorns bestaat het Leerdamse korps verder uit slagwerk, divers hoog en laag koper en sinds 2007 dwarsfluiten en piccolo s. Toen na het bezoeken van een repetitie bleek dat De Bazuin en mijn persoon elkaar wel lagen, werden de plannen gesmeed. Ondanks mijn slechte ervaringen met het op straat lopen met een fluit, werd dat toch het instrument van onze keuze. Ook zou ik diverse keren mee-repeteren en meespelen bij diverse andere straat-optredens in de aanloop naar de intocht op 24 juli meelopen. Enkele jaren geleden is De Bazuin nog te gast geweest tijdens de Tielse Taptoe. Ik begrijp dat het optreden toen geen al te grote indruk maakte. Inmiddels timmeren ze, wat mij betreft, goed aan de weg. Op hun website staan diverse YouTube-filmpjes van een show die ik best aardig vind (helaas is de beeldkwaliteit wat minder). Ook heb ik ze reeds diverse keren aan het repeteren gezien. De Bazuin is een relatief jong korps, met diverse enthousiaste fanatiekelingen. Over 4 jaar willen ze eigenlijk welgraag naar het WMC. Marsboekjes zijn zowel bij de show- als de mars-optredens niet zozeer verboden, maar gezamenlijk benoemd tot ongewenst. Ik heb ook redelijk wat tijd gestoken in het uit het hoofd leren spelen van 9 marsen, en een dwarsfluit-harpje is sowieso een onding, vind ik. De marsen van een Jachthoornkorps zijn gelukkig wat simpeler dan een harmonie of fanfare-mars, omdat een jachthoorn slechts vier tonen kan maken. Als tip kreeg ik nog mee dat de Es op de fluit wel heel vaak voorkomt. Na 2 maal repeteren in Leerdam had ik 28 mei j.l. mijn vuurdoop, nota bene in Nieuwegein waar ik jaren gewoond heb. Nu maar hopen op weinig bekenden langs de kant die eventuele flaters zouden horen. Ik begon me ook wat ongerust te maken toen ik begreep dat de orkesten de gehele 5 km zouden lopen. Oef Uiteindelijk viel het mij mee, het liep gelukkig goed door. Ik had gehoopt wat meer mee te kunnen spelen, maar mijn geheugen liet me vaak in de steek. Het is ook lastig spelen: mijn partij had ik wel geleerd, maar de mars als geheel kende ik vaak niet. Probeer dan je deuntje maar op de juiste plek te krijgen met 12 schallende jachthoorns in je nek. De orkestleden hielpen me waar ze konden, mijn mars-vaardigheid bleek nog wat verbeterpuntjes te hebben. Ook hulde aan een leden van de Bazuin die voor het eerst mee-liepen bij een dergelijk mars-optreden en al helemaal niet wisten wat ze konden verwachten. Na nog een intocht in Leerdam op 11 juni (in de stromende regen) en een vrijmarkt met zowel een mars- als een zittend optreden kwam de Vierdaagse in het zicht. Op de 24ste juli werden we om uur in Wijchen verwacht, een stadje vlakvoor Nijmegen. Hier zou nog gezamenlijk gerepeteerd worden en na het omkleden zouden we tegen uur met bussen naar Nijmegen worden gebracht. Naast de Bazuin waren dit jaar ook aanwezig: Showband Putten, HTM Den Haag, Euphonia Eibergen, Kamper Jachthoornkorps, Ceacilia Gilde Hilversum en OG Krimpen a/d IJssel. Bij het repeteren bleek de geïnvesteerde oefentijd zijn vruchten af te werpen. Het ging behoorlijk goed. Helaas werd een van de nieuwe marsen vervangen door een ouder exemplaar die ik niet kende. Na een lunch, omkleden en een potje pesten om de tijd te doden mochten we eindelijk in de bus. We werden afgezet bij de laatste rustplaats van de Vierdaagse. Hier kleden ook de militairen zich om in hun mooie tenue om de laatste 6,5 kilometers over de Via Gladiola naar de finish aan de Wedren af te leggen. Het is vooral wachten en kijken naar de andere orkesten die al eerder vertrekken, meestal met diverse regimenten achter zich aan. De SVJ is het enige burgerkorps dat vanaf hier vertrekt, de overige burgerkorpsen (Douaneharmonie, verzamelde TPG-orkesten etc.) hebben elders een eigen invoegpunt. Ook een aantal buitenlandse militaire orkesten maken hun opwachting. Als toegift eind augustus ook nog meegespeeld bij het bloemencorso in Winterswijk (weer eens wat anders dan fruit) en inmiddels me ook in Tiel weer met de fluit op straat gewaagd (inclusief het leren van 8 marsen; OK wat meer oefening is nog nodig,maar het viel mij niet tegen). Karin Geels Meer informatie: en en

18

19 Het Fruitcorso Zaterdag 12 september 2009 was het 49e fruitcorso. Natuurlijk kon K.T.S.M. daarbij niet ontbreken. Volgens onze voorzitter heeft ktsm altijd aan alle 49 gehouden corso s een muzikale bijdrage geleverd. Er is in al die jaren best het een en ander veranderd in het uiterlijk van onze vereniging. Ik denk hierbij vooral aan het majorettenpeloton dat sinds 1962 meeloopt en toendertijd bestond uit een groepje van acht dames. Verder hebben we een groeiend aantal dames dat sinds jaren het orkest en drumband mee bemant. En niet te vergeten de outfit van de drie onderdelen van ons korps, daar is in die tijd ook wel het een en ander aan veranderd. Het corsocomité hoopt volgend jaar voor de 50e keer fruitcorso te houden en onze vereniging viert dan al weer het 115 jarig bestaan. Wat gaat de tijd toch snel! Er is natuurlijk niemand meer bij de vereniging die nog iets kan vertellen over het prille begin van ktsm, maar het boek geschreven door erevoorzitter dhr. van Ingen, ter gelegenheid van ons 100 jarig jubileum, geeft heel veel informatie over de ktsm-geschiedenis. Het blijft steeds weer boeiend om eens wat op te zoeken of te lezen in dit boek. Terug naar het Fruitcorso Het was een waar genoegen om het mee te mogen lopen, vond ik. Prima weer, niet te warm en gelukkig droog! Een enkel lid liep dit corso voor de eerste keer mee maar in de wandelgangen gehoord blijkt dat er inmiddels leden zijn die het corso al 40 keer of vaker hebben meegelopen. Complimenten hoor! Dan is er ook een tegengestelde versie want het blijkt dat juist onze voorzitter eigenlijk nooit meer een groots evenement als een Fruitcorso mee zal kunnen lopen. Dat is toch heel wrang. De leden die het corso voor de 40e keer of zelfs al vaker meeliepen, zouden misschien eens hun beleving van de allereerste keer corso lopen op papier kunnen zetten, bedoeld voor het clubblad. Het lijkt me leuk dat de andere leden eens kunnen lezen hoe het er toen aan toe ging en het is een goede stimulans voor de overige leden om vooral door te gaan, ook op naar de 40 jaar lid of zelfs nog langer. Evenals voorgaande jaren was het een zwaar lopen voor ons. De stoet stond vaak even stil en daar word je doodmoe van. Het zou veel fijner zijn om aan een stuk door te kunnen lopen. Maar dat lukt gewoon niet want de wagens in het algemeen gezien, hebben tijd nodig om bochten te nemen en wat daarachter aankomt staat dan ook weer even stil en zo gaat het maar door. Toch hebben we fijn muziek gemaakt met ons allen waarbij de majoretten natuurlijk als ons visitekaartje fungeerden. Zij deden hun showtjes met veel verve. En wat te denken van de tambourmaitre met zijn mannen? Zij kregen ook nogal eens applaus, dat zegt genoeg. Bij de tribune aangekomen geeft de meeste ktsm-ers toch altijd even lichte rillingen. Het is ook niet niks als je daar langs zo n grote mensenmenigte marcheert en muziek en show aan hen presenteert. Het applaus dat dan klinkt, klinkt als muziek in onze ktsm oren. Daar doen we het toch voor. Het gebeurt steeds vaker dat mensen langs de kant voor ons klappen terwijl we voorbij marcheren en even niet blazen. Toch is er altijd wel een of andere lolbroek die op z n tiels staat te roepen: Jullie moete blaoze. Af en toe zijn de orkestleden blij als het even niet hoeft en de drumband de muziek overneemt. Dan kunnen de mond/ en wangspieren weer even uitrusten. Al liep onze voorzitter dan niet mee hij zorgde wel voor een drankje toen we heel even een pauze hadden. Jammer genoeg hebben wij als deelnemend korps weinig van de steeds maar mooier wordende wagens kunnen zien, maar ze waren ook in de veiling te bezichtigen en natuurlijk schonk de regionale t.v.zender er aandacht aan. Wat ik altijd jammer vind is dat op de televisie feitelijk alleen maar met name de grote wagens te zien zijn terwijl er ook jeugdwagens meerijden en dan denk je al gauw de jeugd heeft de toekomst toch? Laat dan die wagens ook eens zien. En ook in eigen belang en van ktsm, zou ik graag de deelnemende muziekkorpsen willen zien en horen. Zonder deze korpsen zou het corso minder indrukwekkend zijn, dit soort muziek zal er altijd bij blijven horen. Hopelijk komen de programmamakers nog eens op het idee om een corso helemaal uit te zenden. Laat de zendtijd dan langer zijn maar dan zien de kijkers tenminste het gehele corso van begin tot eind. Maar goed we kijken nu al weer uit naar volgend jaar wanneer wij als 115 jarig korps mee mogen lopen in het 50e Fruitcorso. Martini

20 Beste mensen van K.T.S.M., Middels het schrijven van deze korte brief wil ik jullie, mede namens mijn moeder en overige familieleden, allemaal bedanken voor de ongelooflijke steun die wij van jullie gehad hebben tijdens de opname in het ziekenhuis van mijn vader en helemaal na zijn overlijden. Jullie zullen begrijpen dat het verdriet om zijn overlijden hierdoor niet kleiner is, maar het maakt het wel draaglijker en makkelijker om het een plaats te geven. Wij waarderen het heel erg hoe jullie als vereniging, en Jaap in het bijzonder als voorzitter, omgegaan zijn met het afscheid van mijn vader. Het is heel fijn voor ons om terug te kunnen kijken op de wijze warop jullie, maar ook oud-k.t.s.m.-ers, mijn vader hebben herdacht. Dat was echt hartverwarmend. Vele andere verenigingen zouden hier een voorbeeld aan kunnen nemen. Ik weet zeker dat mijn vader, als echte en trouwe K.T.S.M.-er erg trots op jullie is. BEDANKT! Graag wil ik iedereen bedanken die met mij meeleefde, toen ik zeer onverwacht zo ziek in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Jullie muzikale steun heeft mij heel erg goed gedaan, hartelijk dank hiervoor! Ton van Zetten Het is bijna te bizar voor woorden dat inmiddels ook Theo Verbeek is overleden. Binnen 10 dagen zijn 2 echte K.T.S.M.-ers er tussenuit gepiept. Ik hoop dat jullie voorlopig gevrijwaard blijven van nog meer van dit soort ellende en dat jullie je kunnen gaan richten op het maken van lekker muziek en dat jullie vereniging nog lang zal bestaan. Kortom, nogmaals bedankt voor jullie ongelooflijke steun. Met vriendelijke groet, Ard van Zetten

21 Alie Verbeek verwent K.T.S.M. met een prachtig kado! Alie Verbeek, weduwe van ons erelid Theo Verbeek, die in mei dit jaar vrij plotseling kwam te overlijden, heeft K.T.S.M. verrast met een prachtig kado. Een plasma TV van maarliefst 127 cm doorsnee. Het was Alie s wens om, in de gedachten van haar man Theo, K.T.S.M. een dergelijk mooi kado aan te bieden. Na overleg met het bestuur werd ervoor gekozen dit te doen tijdens een orkestrepetitie. Een nagenoeg voltallig orkest was eind oktober, samen met Alie s zoon Martin en schoondochter Amie, getuige van deze emotionele gebeurtenis. De TV is geplaatst op de plek van de oude TV, in de hoek aan het eind van de bar, waar Theo samen met zijn klusjesmakker Piet Bax, zich regelmatig op de hoogte hield van het laatste wereldnieuws en actualiteiten. Wij kennen Alie Verbeek niet alleen als de vrouw van Theo Verbeek, maar zeker ook als iemand die als echtgenote van, K.T.S.M. een zeer warm hart toedraagt. Zo is Alie gedurende al die jaren dat zij samen met Theo was, bijzonder betrokken geweest bij alle activiteiten die georganiseerd werden om de financiële positie van K.T.S.M. te versterken en de onderlinge band te verstevigen. Ik denk hierbij aan het organiseren van contact- en feestavonden en collectes. Ook was zij ruim 10 jaar de rechterhand van Theo tijdens het organiseren van de maandelijkse kaartmiddagen en avonden en heeft zij vele jaren bardiensten gedraaid op de repetitieavonden van het orkest en was zij zelfs vanaf de ingebruikname van ons nieuwe gebouw meerdere jaren barbeheerder. Tijdens de laatste maanden van de afbouw van ons nieuwe clubgebouw was Alie bijna dagelijks als een heuse doe-het-zelver aanwezig. Geen klus was haar te dol. Weekend, Pasen of Pinksteren, het maakte allemaal niets uit, Alie was present. Handigheid met naald en draad waren in het oog springende activiteiten waarvan K.T.S.M. dankbaar gebruik maakte. Menig uniform is door haar vermaakt en eind jaren 80 heeft zij het initiatief genomen om voor de toenmalige blaaskapel vestjes te maken. Zelfs één van onze vaandels is door haar vakkundig gerenoveerd. Alie Verbeek, de vrouw achter de muzikant, een voorbeeld voor velen. Op het moment dat Alie Verbeek bij ons in het verenigingsgebouw was voor het aanbieden van dit prachtige kado, waren wij op de hoogte van haar afnemende gezondheid. Het heeft ons dan ook diep getroffen dat zij slechts zeven maanden na het overlijden van haar man en ons erelid Theo Verbeek, begin januari is overleden. Als vrouw achter de muzikant is Alie voor K.T.S.M. een bijzondere persoonlijkheid geweest. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen de komende tijd veel sterkte toe dit verlies te aanvaarden.

22 CONCERT en SHOWAVOND K.T.S.M. The Music Machine Zaterdag 15 Mei 2010 Schouwburg Agnietenhof Tiel

23 Serenade Op maandag 14 september 2009 toog K.T.S.M. naar Petra en Peter Felix vanwege hun 25 jarig huwelijksfeest dat werd gevierd. Petra is geen onbekende bij ons want zij is vroeger jaren majorette geweest en de laatste jaren legt zij zich toe om de majoretten bij te staan met allerlei taken. Ze is eigenlijk een soort moeder van hen. Toevalligerwijs is dochter Priscilla ook majorette en loopt voorop als de Miss. Het majorettegebeuren zit bij hun toch wel een beetje in de genen, denk ik zo. Het echtpaar Felix met hun familie waren echt verrast toen ktsm de straat in kwam marcheren. We hebben voor hun woning een aantal nummers gespeeld waarbij als laatste de Felicitatiemars. Er was belangstelling genoeg van familie en mensen daar uit de buurt. Nadat het bestuur de felicitaties over had gebracht werd ons wat te drinken aangeboden door de familie. Daarna keerden we huiswaarts, weer een optreden rijker. Martini van Toorn Van de Eigenheimers. Ook voor De Eigenheimers zit de vakantie erop en is het seizoen weer begonnen. De eerste optredens hebben we alweer achter de rug. We zijn op 13 september begonnen met een verrassingsoptreden (maar niet heus) bij het 40 jarig huwelijk van onze trompettist Dick Hitman Tijdens een gezellig samenzijn in Brasserie Nu hebben wij Dick en Noortje onze muzikale felicitatie overgebracht. Het weekend daarna, om precies te zijn op zaterdag 19 september, begaven we ons naar Mijdrecht, alwaar de jaarlijkse Dweildag werd gehouden, gecombineerd met de brandweerdag van de gemeente Ronde Venen. Voor de Eigenheimers de mogelijkheid om zich te presenteren in een andere omgeving. Bijkomend voordeel is, dat je ook andere (voor ons nog onbekende) kapellen ziet en hoort spelen. Dit spelen tenminste als er geen brandweerwagen met loeiende sirene langs kwam. Op donderdag 1 oktober was in de Agnietenhof het afscheid van Gert-Jan van Ingen als directeur van De Vree en Sliepen. Hier hebben de Eigenheimers een kort optreden verzorgd al vertegenwoorders van K.T.S.M. Volgens de berichten is dit zeer op prijs gesteld. Als laatste hebben de Eigenheimers op uitnodiging deelgenomen aan de Toeter-en Blaosavond bij showband O.B.K. in Rhenen. Hierbij waren ook de Boere Soul Stampers uit Utrecht, De Knaoiers uit Puiflijk en de Free Style Herriekapel uit Druten present. Door deze laatste 2 kapellen was het voor Thijs een soort reünie met zij vrienden van de ginne kaant. De Eigenheimers hebben zich ook hier van hun beste kant laten horen en zien. Bezetting: Door bezettingsproblemen, die vaak worden veroorzaakt door (onregelmatig) werk, moeten de Eigenheimers regelmatig optredens afzeggen. Dit is natuurlijk jammer, maar de dienst gaat nu eenmaal voor het meisje. Wij zijn erg blij, dat de bezetting op trombone is verdubbeld doordat Maarten Hartmans onze gelederen is komen versterken. Hopelijk blijft hij lang met plezier zijn partijen meeblazen. De eerste optredens waren in ieder geval veelbelovend. Repertoire. Er wordt momenteel gewerkt aan het opschonen en vernieuwen van ons repertoire. Hoewel vernieuwen misschien niet helemaal de juiste benaming is. Met titels als o.a Du, Una Paloma Blanca, Jambalaya en Tijuana Taxi worden ook oude bekende nummers ingestudeerd. Zodra het definitieve repertoire is vastgesteld is dit terug te vinden op onze website. Nieuwe kleding. Onze huidige kleding, groene afritsbroek met gekleurde shirts is dringend aan vervanging toe. Onze kledingcommissaris Jeroen Ruyink is, laatstelijk bijgestaan door Henk Boluijt, naarstig op zoek geweest naar (betaalbare) mogelijkheden. Op onze repetitie van 29 oktober zal een aantal voorbeelden worden getoond, waarna een definitieve keuze zal worden gemaakt. Ik weet niet wat het wordt, maar volgens de eerste berichten in ieder geval iets heel anders dan nu. Als alles volgens plan verloopt, zullen de Eigenheimers in maart 2010 in hun nieuwe tenue te bewonderen zijn. Meer info over de Eigenheimers is te vinden op de website ww.eigenheimers.nl Contact via E mail: Namens Blaaskapel De Eigenheimers. Arie Zoetekouw.

24

25 Bertus Huiberts beëindigt actieve muzikale loopbaan bij K.T.S.M. Op ruim 88 jarige leeftijd heeft ons erelid Bertus Huiberts onlangs, tijdens een repetitieavond, als actief muzikant afscheid genomen van zijn muziekvrienden bij K.T.S.M.. Meer dan 66 jaar is hij bij K.T.S.M. actief geweest op meerdere instrumenten, voornamelijk klarinet en saxofoon. Nagenoeg alle orkestleden en zijn naaste familieleden waren aanwezig om dit gedenkwaardige moment mee te maken. Namens de vereniging heb ik Bertus bedankt voor al die mooie jaren dat hij betrokken is geweest bij het wel en wee van onze vereniging en hem een mooie actiefoto in schildersperspectief aangeboden, natuurlijk vergezeld van een fraaie bos bloemen voor zijn vrouw Minie die helaas hierbij niet aanwezig kon zijn. Het afscheid van Bertus werd gecombineerd met een bezoek aan ons verenigingsgebouw door onze burgemeester. De heer de Vreeze maakte van de gelegenheid gebruik om ook zijn waardering uit te spreken voor alles wat Bertus de afgelopen 66 jaar voor K.T.S.M. heeft betekend. Namens de gemeente Tiel reikte hij Bertus een prachtige ingelijste fotocompositie uit van alle belangrijke, herkenbare en historische plaatsen van Tiel. De inzet van Bertus voor K.T.S.M. in vogelvlucht: Bertus heeft een grote bijdrage geleverd aan de sloop van metaalfabriek Velders en Schoots aan de Honingstraat (een gedeelte van het pand van de huidige muziekschool), om het mogelijk te maken dat K.T.S.M. daar een nieuw onderkomen in gebruik kon nemen. Bertus heeft destijds het complete schilderwerk voor dit gebouw verzorgd en heeft gedurende meerdere jaren het onderhoud van dit pand verzorgd. Er werd door hem een geldinzamelingsactie georganiseerd door blikken speldjes met K.T.S.M. erop te maken en te verkopen voor één gulden per stuk. Een actie die destijds flink wat opgeleverd heeft. Toen er een nieuwe kanteltrom nodig was bleek er geen geld voor te zijn. Samen met Piet van Zetten had hij toen het idee om op verjaardagen bij leden thuis een busje neer te zetten, waar de verjaardagsgasten een donatie in konden doen. Uiteindelijk lukte het hen om de trom aan te schaffen. Boven, bij het toenmalige café van Arie Herk aan de Voorstad, was vroeger de repetitieruimte. Hier heeft Bertus archiefkasten voor gecharterd die hij ook zelf schilderde. Ook heeft Bertus veel houten opbergkisten gemaakt voor de trommels. Als volleerd muzikant in een dansorkest heeft Bertus in de jaren vijftig regelmatig gratis opgetreden tijdens feestavonden van K.T.S.M. en op het bal na het jaarlijkse concert. Bertus is ook een aantal jaren actief geweest als lesgever aan klarinet- en saxofoonleerlingen, waaronder ook privé lessen bij leden thuis. Ook als bestuurslid heeft Bertus enkele jaren zijn sporen voor K.T.S.M. verdiend en heeft een tijdlang het uniformbeheer voor zijn rekening genomen. Tijdens de nieuwbouw van ons huidige onderkomen heeft hij samen met mij en Jaap van Gent, onze bouwadviseur destijds, het kleuradvies gegeven en het begin van het schilderwerk verzorgd. Al met al 66 fantastische jaren waar hijzelf met veel voldoening op terug kan kijken en waar K.T.S.M. hem eeuwig dankbaar voor zal zijn. Jaap van Erven

26 Om uw eigen manier van afscheid nemen vorm te geven. MET DANK AAN ALLE MEDEWERKERS VOOR HUN INZET TIJDENS HET 15e TAPTOE WEEKEND TIEL

27 Leden Varia Leden met gezondheidsproblemen Een rubriek die je het liefst niet gevuld wilt zien. Toch is er aanleiding om een aantal leden met gezondheidsproblemen de revue te laten passeren en in elk geval vanaf deze plek een hart onder de riem te steken met de wens dat het hen spoedig beter zal vergaan. Jan Emans, lid van verdienste van K.T.S.M., is met gezondheidsproblemen opgenomen in een verpleeghuis in s Hertogenbosch. Met de liefdevolle verzorging van het verplegend personeel wordt het leven van Jan zo aangenaam mogelijk gemaakt. Tijdens de taptoe in juni hebben wij hem voor het laatst actief gezien bij de hem zo geliefde KTSM. Als je Jan eens een kaartje wilt sturen of wilt bezoeken, dan is hier het adres: Zorgcentrum Walstede, Konijnenwal 48, 4001 HE TIEL; afdeling Hoogstede Petra Felix, beter bekend als de moeder aller majoretten, is al meer dan een jaar aan het tobben met botproblemen in haar been. Onlangs, tijdens de serenade ter gelegenheid haar 25 jarig huwelijk, sprak ik haar over deze vervelende aandoening. Inmiddels is de juiste diagnose gesteld en binnenkort wordt Petra geopereerd. Wij hopen dat de problemen hiermee opgelost worden en dat Petra zich zonder ongemakken weer volledig kan richten op haar bezigheden bij onze majorettenpelotons. Ton van Zetten, trombonist bij het orkest, heeft vanaf het taptoeweekend en gedurende de gehele vakantie behoorlijk in de lappenmand gezeten. Inmiddels is Ton weer zodanig hersteld dat hij weer ongeremd zijn muzikale activiteiten heeft opgepakt. Ook zijn humoristische opmerkingen tijdens de repetities zijn er weer als vanouds. In een paar regels is niet te beschrijven wat Ton samen met zijn geliefden deze periode door heeft moeten maken. Gelukkig is het tij positief gekeerd en bleek een vervelende darmontsteking de boosdoener van alle problemen. Mede namens bestuur, instructiekorps en leden van K.T.S.M. wens ik iedereen een voorspoedig herstel toe dan wel het allerbeste voor de toekomst. Getrouwd Mariska Optenhövel en Paul van Meurs, respectievelijk majorette en tamboer (bestuurslid/penningmeester) bij K.T.S.M., zijn 15 mei in het huwelijk getreden. Een dag voor ons concert werd er weer eens een heus K.T.S.M. huwelijk gesloten. Voorafgaand aan hun huwelijksfeest hebben we een sfeervolle serenade gebracht. Karin van Toorn, klarinettiste bij het orkest, is op 5 oktober j.l. getrouwd met Jeroen Berendsen. In overleg met de naaste familie is een verwoede poging gedaan een serenade te brengen ter gelegenheid van dit heuglijke feit. Mede omdat wij pas laat op de hoogte waren van hun voorgenomen huwelijk is dit helaas niet gelukt. Inmiddels is namens het bestuur een bloemetje aangeboden aan het kersverse echtpaar. Mede namens bestuur, instructiekorps en leden van K.T.S.M. wens ik alle getrouwden een gezonde toekomst toe! Jaap van Erven

28 De Hypotheker J. HOENDERVANGER v.o.f. TV VIDEO AUDIO COMPUTER REPARATIE CENTRE SATELITTE SYSTEMS Nieuweweg NR Tiel Telefoon Fax

29 Met K.T.S.M. het jubileumjaar in... Dit jaar (2010) bestaat onze vereniging 115 jaar. Een oude dame zoals dat heet maar over alle linies nog kerngezond. De kracht zit hem naast saamhorigheid ook in de faciliteiten die wij onze leden te bieden hebben. Denk hier maar eens over na: voor 12 euro per maand ben je al lid en zonder bijkomende kosten krijg je les op een instrument die naar keuze, in overleg met het bestuur, in bruikleen wordt verstrekt. Als je zover bent opgeleid dat je toe kunt treden tot één van onze verenigingsonderdelen krijg je ook nog eens een uniform, kapeloutfit of majorettenpakje tot je beschikking. Daarnaast mag je iedere keer weer gebruik maken van alle faciliteiten die ons fraaie clubgebouw te bieden heeft. Echt waar en dat allemaal voor 12 euro per maand! Omdat ons clubblad een oplage heeft van ruim 200 wil ik eens navraag doen of er onder de lezers wellicht gegadigden zijn die samen met ons het jubileumjaar in willen. Bij voorkeur natuurlijk als ervaren muzikant, tamboer of majorette, want dan kun je gelijk instromen en meedoen met optredens en concerten. Ik denk hierbij aan mensen die al eens eerder, of bij K.T.S.M. of elders, muziek hebben gemaakt en de draad weer op willen pakken. Sluit je gerust bij ons aan want K.T.S.M. is een laag drempelige vereniging waar je al snel je plek zult vinden. Heb je helemaal geen muzikale ervaring? Geen enkel probleem want ook dan ben je van harte welkom om als leerling bij onze vereniging toe te treden. Naast de lessen in eigen beheer bestaat zelfs de mogelijkheid, in overleg met het bestuur, tegen gereduceerd tarief lessen op de muziekschool te volgen. Een jubileumjaar is altijd een extra mooi moment om lid te worden. Naast de reguliere verenigingsactiviteiten is er dan ook volop aandacht voor feestjes en partijtjes en dat is weer goed om de onderlinge band te versterken en dat is weer goed om het saamhorigheidsgevoel op te krikken. Ik ben benieuwd naar de respons... Jaap van Erven ( DE SYMBOLISCHE PEN Hallo allemaal, ik ben Myrthe Blauw en ik ben 12 jaar. Ik zit in de brugklas op het RSG Lingecollege in Tiel op locatie Heiligestraat. Ik doe daar het niveau HAVO/VWO. De vorige Symbolische Pen is geschreven door mijn vader: Erik Blauw. Hij is 41. Daar staat ook al het één en ander over hem in. Mijn moeder is Renate Blauw, en bij haar leeftijd had geen 47 maar 37 moeten staan, inmiddels is zij nu 38. Mijn zusjes: Nienke is 9 en Benthe is 8. Wij zijn erg muzikaal: Benthe en ik spelen dwarsfluit, mijn vader en Nienke spelen klarinet en mijn moeder speelt op de altsaxofoon. Ik speel vanaf mijn 6 e dwarsfluit. Ik ben begonnen in groep 4 met het spelen op een klokkenspel en noten leren lezen. Dat werd georganiseerd door De Plantage. Toen ging ik bij De Plantage probeer-een-instrument doen. Dan mag je 4 instrumenten uitkiezen die je dan allemaal 6 weken lang mag proberen. Daar zat ook dwarsfluit bij. Dat vond ik het allerleukste instrument (:P). Toen heb ik dat gekozen. En sinds dien speel ik dus dwarsfluit. Graag wil ik de Symbolische Pen doorgeven aan Jordy Verrijdt. Hij zit bij mij op school, bij het leerlingenorkest en bij het grote orkest. (of hoe je dat ook noemen wilt). Dit was het. Groetjes Myrthe

30 Onderhoud en schoonmaak van het K.T.S.M. - gebouw Voor het onderhoud en schoonmaken van ons verenigingsgebouw is een exploitatieploeg en een schoonmaakploeg regelmatig in de weer. De exploitatieploeg is met vaste regelmaat in ons gebouw te vinden terwijl de schoonmaakploeg eens in de vijf weken het gebouw schoonmaakt. Door intensief gebruik kunnen de tussenpozen beslist niet groter. De exploitatieploeg schrobt regelmatig de vloer hetgeen een flinke verlichting voor de schoonmaakploeg is. Toch blijft er nog voldoende werk over om ook de andere ruimten schoon te houden. Natuurlijk hebben de leden hierbij een eigen verantwoordelijkheid maar dan nog Omdat de bezetting van de beide ploegen niet altijd even optimaal is blijven er soms nog wel eens werkzaamheden liggen. Vandaar een (herhaalde) oproep aan iedereen die wel eens tijd over heeft om af en toe een klusje te klaren of om eens in de vijf weken op een woensdagmiddag mee te helpen met het schoonmaken van het gebouw. Interesse? Neem contact op met de trekker van de exploitatie- of schoonmaakploeg! Exploitatieploeg Schoonmaakploeg Piet Bax Anja van Erven Wil van Os Marijke Paerels Jolanda Poelen Martinie van Toorn Nietus Versteegh Karin Staal Cor van Os Bets Emans Schoonmaakrooster schoonmaakploeg 2010 Woensdag 06 januari Woensdag 17 februari Woensdag 31 maart Woensdag 12 mei Woensdag 16 juni Agenda Vrijdag 18 februari Jaarvergadering K.T.S.M. Zaterdag 6 maart K.T.S.M. Play-Inn Zaterdag 15 mei Concert en Showavond K.T.S.M. Dinsdag 18 mei Concert Verzorgingstehuis 4,5 en 6 juni Taptoe Weekend Tiel Zaterdag 19 juni Jaarsluiting / Jubileum avond K.T.S.M. Zaterdag 11 september e Fruitcorso Tiel Vrijdag 5- en zaterdag 6 november - Musical d Elstars - Harmonie orkest K.T.S.M.

31 organisatie Taptoe Weekend Tiel Koninklijke Vereniging Het Tielsch Stedelijk Muziekcorps K.T.S.M. De Koninklijke Vereniging Het Tielsch Stedelijk Muziekcorps (K.T.S.M.), werd opgericht op 18 juni Onder leiding van kapelmeester F. Krönig werd op 26 november van dat jaar het eerste officiële concert gegeven. Het ledenaantal bedroeg toen 25 personen. De tweede wereldoorlog heeft bij K.T.S.M. flinke wonden achtergelaten met als dramatisch dieptepunt het fusilleren van een aantal leden aan het einde van de oorlog. Ten tijde van de onderdrukking waren concerten en optredens verboden en door beschietingen, bombardementen en plunderingen zijn vele waardevolle eigendommen, waaronder het instrumentarium en een groot deel van de notulen en verslagen, gestolen of verbrand. In 1948 beschikte de vereniging weer over een goed repetitielokaal en ook ten aanzien van de instrumenten was een verbetering gekomen. Tijdens het jaarlijkse concert in 1948 werd door de toenmalig burgermeester Cambier van Nooten, namens Hare Majesteit de Koningin, het predikaat Koninklijk verleend. Begin vijftiger jaren was K.T.S.M. één van eerste verenigingen in ons land die met sousafoons werd uitgerust. Op koninginnedag 1962 werd een groep majorettes in kleurrijke uniformen gepresenteerd hetgeen een mooie uitbreiding van de vereniging betekende. Hoogtepunt in de rijke K.T.S.M. historie is de realisatie van een nieuw verenigingsgebouw in De kroon op het werk van vele jaren creativiteit, saamhorigheid en doorzettingsvermogen binnen de K.T.S.M. gelederen REPETITIE TIJDEN Drumband maandag Harmonieorkest dinsdag Majorettenpeloton woensdag Leerling tamboers maandag Leerlingenorkest dinsdag Leerling majoretten woensdag Bestuur Voorzitter... Jaap van Erven Secretaris... Erik Meenken Penningmeester... Paul van Meurs Bestuurslid... Kelvin Huiberts Bestuurslid en Leden- en donateursadministratie... John van Woesik Ere lid Bertus Huiberts Leden van verdienste Piet Bax, Jan Emans, Jaap van Gent Blaaskapel De Eigenheimers Kelvin Huiberts tel Sambaband Tropicalbeat John van Woesik Verenigingsgebouw Burg. Cambier van Nootenln DP Tiel Tel Kopij Clubblad Website K.T.S.M. Website Taptoe Tiel K.T.S.M.

32

33 Wie is Peter Kleine Schaars? (10 augustus 1962) Muzikale Highlights 1986 DM trombone klassiek (conservatorium Zwolle) 1987 DM trombone jazz (conservatorium Zwolle) 1989 Aanstelling bij Marinierskapel der Koninklijke Marine e prijs compositiewedstrijd N.I.B Wereldtitel onderdeel show met het orkest K&G op W.M.C UM compositie & arrangeren (conservatorium Rotterdam) 1997 Wereldtitels onderdelen show & mars met K&G op W.M.C DM HaFa directie (conservatorium Tilburg) 2001 Compositie opdracht verplichte werk Wettbewerb StGallen 2002 UM HaFa directie (conservatorium Maastricht) 2002 Klankregisseur & producer bij de Haske Publications BV 2004 Dirigent Advendo Franeker 2004 Dirigent Nederlands Politie orkest 2005 Wereldtitels onderdelen show & mars met K&G op W.M.C Dirigent Gruno s Postharmonie Groningen 2005 WAMSB Award Winner 2007 gastdocent ArtEZ conservatorium te Zwolle Biografie Peter Kleine Schaars, geboren op 10 augustus 1962 te Deventer, zet zijn eerste stappen op het muzikale vlak als hij tien jaar oud is. Door een gebrek aan trombonisten in de regio speelt hij op jeugdige leeftijd al in diverse orkesten, uiteenlopend van symfonieorkesten, harmonie- en fanfareorkesten, koperensembles, bigbands, jazzensembles, salsaorkesten en popgroepen. Op zestienjarige leeftijd begint hij met het maken van arrangementen voor de diverse ensembles waarin hij speelt. Zijn veelzijdige interesse groeit uit in het voltooien van vier conservatoriumopleidingen, te weten trombone klassiek, trombone jazz, compositie/arrangeren lichte muziek (Bob Brookmeijer, Rob Pronk en Klaas de Vries) en HaFa-directie (Jan Cober). Vanaf juni 1989 is hij werkzaam bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine in de functies van trombonist, stafarrangeur en assistent-dirigent. Onafgebroken speelt de kapel twaalf jaar lang arrangementen en composities van zijn hand, die door het publiek zeer worden gewaardeerd. Hij ontvangt veel compositie- en arrangeeropdrachten van orkesten, solisten en instanties, en geeft door zijn professionele ervaring met lichte muziek en symfonische blaasorkesten regelmatig gastdirecties en workshops in binnen- en buitenland. Nadat zijn compositie Funky Fuque meets Waddle Waltz wordt beloond met de eerste prijs in de compositiewedstrijd van het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek componeert hij uitsluitend nog in opdracht. Naast de beroepssector ontdekt geleidelijk ook de amateursector zijn vernieuwende stijl van schrijven als in 1996 de eerste werken bij uitgeverij Molenaar verschijnen. De toenemende internationale werkzaamheden als componist en dirigent zijn steeds moeilijker te combineren met een volledige baan bij de Marinierskapel. Vanaf eind 2002 is hij dan ook parttime werkzaam als klankregisseur en producer bij de Haske Publications B.V., komen zijn werken uit bij de Haske (o.a. in de serie Peter s Popular Collection) en geniet hij volop van zijn werkzaamheden als dirigent en workshopleider in binnen- en buitenland. Momenteel is hij dirigent van het Nederlands Politie Orkest, Advendo Franeker, Gruno s Postharmonie Groningen en artistiek eindverantwoordelijke van de wereldtitelhouder Kunst en Genoegen Leiden waarmee hij n.a.v. drie wereldtitels de prestigieuze WAMSB award 2005 won. Vanaf 2007 is hij als vaste gastdocent verbonden aan de ArtEZ conservatorium te Zwolle. PLAY-INN K.T.S.M Op zaterdag 6 maart organiseert K.T.S.M. weer een grandioze Play-Inn! Wat is een Play-Inn?: Een hele dag repeteren met collega muzikanten samen met een bekende dirigent (Peter Kleine Schaars). Aan het einde van de dag wordt een concertje gegeven met de ingestudeerde stukken. Wie kan er aan mee doen?: Iedereen die een muziekinstrument speelt welke in een harmonie/fanfare thuishoort kan hieraan mee doen en minimaal A diploma heeft of op een gelijkwaardig/hoger niveau muziek maakt. Hoe kan ik inschrijven?: Ga naar de website van K.T.S.M. (www.ktsm.nl) en klik op het inschrijfformulier. Vul het in en je bent ingeschreven. Let op!! Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

34

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school!

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school! WAT EEN AFSCHEID! Er kan in de jaarplanning dan wel staan, dat er afscheid van meester Verduin wordt genomen, op de 2 e en 3 e juli, maar dan er ook nog voor zorgen dat dit perfect geregeld is, is andere

Nadere informatie

Muziekvereniging. Kunst Na Arbeid. Malletband. Vrij en Blij. Hierden. Informatiegids

Muziekvereniging. Kunst Na Arbeid. Malletband. Vrij en Blij. Hierden. Informatiegids Muziekvereniging Kunst Na Arbeid Malletband Vrij en Blij Hierden Informatiegids Voorwoord Kunst Muziek maken is mooi en geeft je veel plezier. Helaas is het niet voor iedereen weggelegd om er je beroep

Nadere informatie

Lignum nieuwsbrief 2012-2 1

Lignum nieuwsbrief 2012-2 1 Lignum nieuwsbrief 2012-2 1 Aan: Vrienden van Lignum U ontvangt onze nieuwsbrief omdat u belangstelling heeft getoond in Lignum. Als u deze gratis digitale nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, kijk dan

Nadere informatie

Sponsorplan KTVM. Zo helpen wij elkaar. Muziek maken is een prachtige hobby voor jong en oud.

Sponsorplan KTVM. Zo helpen wij elkaar. Muziek maken is een prachtige hobby voor jong en oud. Sponsorplan KTVM Fotografie: Henk Versteeg Zo helpen wij elkaar Muziek maken is een prachtige hobby voor jong en oud. Een vereniging draaiende houden is tegenwoordig bijna niet mogelijk zonder hulp van

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Nieuwjaar Dames en heren,

Nieuwjaar Dames en heren, Dames en heren, Goede middag en van harte welkom op ons Nieuwjaarsconcert 2016. Welkom aan mevrouw Rijsdorp, vandaag voor de laatste keer als burgemeester present op ons Nieuwjaarsconcert. Dat woordje

Nadere informatie

Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst

Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst Het leren bespelen van een muziekinstrument is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Zie ook de website www.muziekmaaktslim.nl : Muziek maken is leuk en bovendien

Nadere informatie

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Naar mijn vriendin 19 maart ging ik in de middag naar Den-Haag met de trein. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis

Nadere informatie

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena.

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma www.cultuurpuntaltena.nl Informatie voor van het basisonderwijs Gemeente Woudrichem 019500_BIBLIOTHEEK_ALTENA_brochure_CPA_MuziekWijzer_Altena_A5.indd 16-17

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

In één klap. Auteur: Johanna van Caspel

In één klap. Auteur: Johanna van Caspel In één klap Auteur: Johanna van Caspel Voorwoord Beste lezer, In deze tijd zijn veel mensen bezig met allerlei dingen die er niet toe doen, we maken ons druk om van alles en nog wat maar zien niet wat

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Ik wens u nu alvast een hele fijne kerstvakantie en een goede start van het nieuwe jaar!

Nieuwsbrief. Ik wens u nu alvast een hele fijne kerstvakantie en een goede start van het nieuwe jaar! Nieuwsbrief December De laatste maand van het jaar is begonnen. Een periode die bol staat van de bijzondere gebeurtenissen op school. Afgelopen week bezocht Sinterklaas onze school en nu maken we ons op

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

Muziek Les. Tekst bestuderen. De informatieve tekst en illustraties geven de leerlingen meer inzicht in de Oosterhoutse carnavals muziek.

Muziek Les. Tekst bestuderen. De informatieve tekst en illustraties geven de leerlingen meer inzicht in de Oosterhoutse carnavals muziek. Carnaval en Muziek Doormiddel van een informatieve tekst en geluidsfragmenten krijgen de leerlingen inzicht in de muziek van het Oosterhouts carnaval. Het belangrijkste doel is de leerlingen een beeld

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Nieuwe trainers Sporting Heerlen. Hub Essers overleden. Fernando Ricksen eregast bij Sporting Heerlen - ZSV

Nieuwe trainers Sporting Heerlen. Hub Essers overleden. Fernando Ricksen eregast bij Sporting Heerlen - ZSV Nieuwe trainers Sporting Heerlen Sporting Heerlen heeft de technische staf voor het seizoen 2015/2016 compleet. Als trainer voor Sporting Heerlen 2 is Martè Streng aangesteld en als leider Wiel Ruminski.

Nadere informatie

Annie van Gansewinkel. Vast

Annie van Gansewinkel. Vast Annie van Gansewinkel Vast 4 Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen De groeten Je krijgt de groeten van je vader. Jim haalt zijn schouders op. Hij blijft tegen de bal schoppen. De bal knalt tegen

Nadere informatie

DE MARINIERSKAPEL IN DE DOELEN Maandag 9 en maandag 16 maart 2015

DE MARINIERSKAPEL IN DE DOELEN Maandag 9 en maandag 16 maart 2015 DE MARINIERSKAPEL IN DE DOELEN Maandag 9 en maandag 16 maart 2015 LESBRIEF BIJ SCHOOLCONCERTEN VOOR GROEP 7 / 8 onderdeel van Cultuurtraject Rotterdam Een samenwerking van Concertgebouw de Doelen, de Marinierskapel

Nadere informatie

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen.

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen. Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel Postbus 70 5170 AB Kaatsheuvel Huishoudelijk reglement 26 mei 2004 Artikel 1. Nieuwe leden: 1. Hij die lid wenst te worden van de vereniging geeft zich op bij een

Nadere informatie

Talenten: Gebruik ze of verlies ze!

Talenten: Gebruik ze of verlies ze! Talenten: Gebruik ze of verlies ze! Denk eens terug toen je pas leerde fietsen. Kon je het meteen de eerste keer? Neen? Sommige dingen leren, kost nu eenmaal tijd. Op dezelfde manier moeten wij oefenen

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

INHOUD: Bestuursmededelingen. Kerstconcert 2012. Wist u dat. W.M.C. Activiteiten 2013. Agenda Optredens

INHOUD: Bestuursmededelingen. Kerstconcert 2012. Wist u dat. W.M.C. Activiteiten 2013. Agenda Optredens Maart 2013 INHOUD: Hallo muziekvrienden! Bestuursmededelingen Kerstconcert 2012 Wist u dat. W.M.C. Daar is ie dan, de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar! Ook in deze brief wordt u weer voorzien van

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Naam student: Roos Wiggelendam Klas: 2A2 Studentnummer: 500634829 Docent: D. Kronenburg Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Datum: 14/06/2013 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Casus Blz. 4 Leerdoelen

Nadere informatie

ACHTERUIT ZWEMMEN IN GLASSPLINTERS door Herman Brusselmans

ACHTERUIT ZWEMMEN IN GLASSPLINTERS door Herman Brusselmans door Herman Brusselmans ACHTERUIT ZWEMMEN IN GLASSPLINTERS Ik ben begonnen met schrijven op mijn 23e. Maar het grote succes kwam pas later. Op mijn 24e. Door dit succes bleef ik schrijven. Maar ook omdat

Nadere informatie

Huisregels lidmaatschap Crescendo

Huisregels lidmaatschap Crescendo Huisregels lidmaatschap Crescendo Wij zijn heel blij dat jij/u of uw zoon/dochter lid wil worden van muziekvereniging Crescendo Voorthuizen! Voor de duidelijkheid even een aantal voorwaarden waaraan wij

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 MUZIEKVERENIGING BOXTEL S HARMONIE

JAARVERSLAG 2006 MUZIEKVERENIGING BOXTEL S HARMONIE JAARVERSLAG 2006 MUZIEKVERENIGING BOXTEL S HARMONIE 1. Inleiding Het jaar 2006 is het eerste jaar waarin de harmonie dakloos is na de brand van 3 december 2005 bij Café De Kom. Uiteindelijk zijn er tijdelijke

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015 Heilooër Harmonie-orkest Caecilia Beleidsplan 2012 2015 Versie 2014 V Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling van de vereniging 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 Bestuur 4 2.2 Commissies 4 3. Beleid

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

Koninklijk Zeister Harmonie Muziekgezelschap. 26 Najaarsconcert nov Sionskerk. scherzo ma non troppo najaar 2016

Koninklijk Zeister Harmonie Muziekgezelschap. 26 Najaarsconcert nov Sionskerk. scherzo ma non troppo najaar 2016 Koninklijk Zeister Harmonie Muziekgezelschap scherzo ma non troppo najaar 2016 Het belangrijkste wat ons de afgelopen tijd bezighoudt is natuurlijk het aanstaande vertrek van Thomas Lowe. Ten tijde van

Nadere informatie

Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016

Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016 Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016 De maand oktober is alweer aan zijn laatst stukje begonnen. Komende zondag gaat de tijd alweer een uurtje terug! Wat gaat de tijd toch snel! Ik hoop van harte dat

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school.

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het

Nadere informatie

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar Succes verhaal - Stoppen met haren uittrekken Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar knokken tegen Trichotillomanie eindelijk bevrijd van gewoonte tot haren uittrekken!!!! Al ruim 20 jaar lang had ik last van

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015

1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015 1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015 Persoonlijk aangesproken! (Geloven in Generaties 1) Tekst: 1 Samuël 13 Mijn geloof in mijn kerk Deze week vroeg ik me af wanneer ik eigenlijk zélf tot geloof gekomen ben?

Nadere informatie

We hebben geleerd hoe we kadootjes moeten inpakken en hoe we taarten maken.

We hebben geleerd hoe we kadootjes moeten inpakken en hoe we taarten maken. Beste ouder(s)/ verzorger(s), Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2015. De afgelopen periode hebben de kleuters met veel energie gewerkt over verschillende thema s. Over welke thema

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vreedzame School

Nieuwsbrief De Vreedzame School Nieuwsbrief De Vreedzame School Algemeen Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en

Nadere informatie

A) Gebruik de volgende voegwoorden: maar, want, en, of.

A) Gebruik de volgende voegwoorden: maar, want, en, of. A) Gebruik de volgende voegwoorden: maar, want, en, of. 1. Trek je schoenen uit moeder heeft pas schoongemaakt. 2. Ik wilde gaan tennissen mijn vrienden vonden het te warm. 3. Drink je koffie drink je

Nadere informatie

DE REIS IS BEGONNEN SPANNENDE DAG TIJDENS FAMILIEREIS

DE REIS IS BEGONNEN SPANNENDE DAG TIJDENS FAMILIEREIS DE REIS IS BEGONNEN Na maanden van voorbereiding, selecteren patiënten in de ziekenhuizen, vrijwilligers ronselen, bussen, hotelkamers en toegangskaarten regelen, was het gisteren weer zover, de 13e busreis

Nadere informatie

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand Juni

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand Juni Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand Juni Parkinson Café Delft en omstreken website: Sophia Revalidatie (sportkantine), www.parkinsoncafedelfteo.nl Reinier de Graafweg 1, email: 2625

Nadere informatie

Het allerleukste meisje

Het allerleukste meisje > > 0 0 0 Het allerleukste meisje Er zijn meisjes die het liefst met poppen spelen er zijn meisjes die vaak voor de spiegel staan er zijn meisjes die zich als een bruid verkleden en dan wensen dat ze ooit

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Jezus was moe. Hij had het helemaal gehad. Het begon er allemaal mee toen sommige van de schiftgeleerden zagen hoe wij, zijn leerlingen, een stuk brood

Nadere informatie

De stappendans van oplossingsgericht werken Voorbeeld van een onlinegesprek

De stappendans van oplossingsgericht werken Voorbeeld van een onlinegesprek De stappendans van oplossingsgericht werken Voorbeeld van een onlinegesprek Onderstaand gesprek illustreert de beweeglijkheid van het oplossingsgericht werken. De kleuren geven de bewegingen aan in het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MHCW 2017 nr. 11

NIEUWSBRIEF MHCW 2017 nr. 11 NIEUWSBRIEF MHCW 2017 nr. 11 In deze nieuwsbrief onder andere: Uitnodiging nieuwjaarsborrel; Nieuwe secretaris, even voorstellen; Penningmeester gezocht; Lustrumcommissie gevuld. Agenda 9 januari start

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTERVERENIGING MEPPEL EN OMSTREKEN

SCHEIDSRECHTERVERENIGING MEPPEL EN OMSTREKEN SCHEIDSRECHTERVERENIGING MEPPEL EN OMSTREKEN Bestuursamenstelling Voorzitter: Eddy Spraakman Tel: 0522-242444 Email: e.spraakman@planet.nl Secretariaat: Bertus Spijkerman Tel: 0522-462650 Email: Bertusspijkerman@hetnet.nl

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

Muzieklessen groep 5:

Muzieklessen groep 5: Muzieklessen groep 5: We kwamen de gymzaal van de kleuters binnen. Er stond een man met een gitaar, en er lagen matten. Daar moesten we gaan zitten. Hij had meer gitaren mee, hij liet de namen van de gitaren

Nadere informatie

Over schulden gesproken

Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. In de schulden

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013

JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013 JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013 Beste Ouders en Verzorgers. Met enige trots presenteert de Stichting Ouderraad OBS Het Zand haar allereerste jaarverslag! Sinds 11 maart

Nadere informatie

1. Je krijgt van je juf of meester een plaatje. Bekijk het plaatje goed.

1. Je krijgt van je juf of meester een plaatje. Bekijk het plaatje goed. D S T R K C N T LS 1 Opdracht 1 Nodig: papier en lijm 1. Je krijgt van je juf of meester een plaatje. Bekijk het plaatje goed. 2. Zoek nu een klasgenoot met een ander plaatje. 3. Zoek nu samen nog vier

Nadere informatie

SRG Nieuwsbrief 14. Kaderdag 7 maart 2015

SRG Nieuwsbrief 14. Kaderdag 7 maart 2015 SRG Nieuwsbrief 14 Kaderdag 7 maart 2015 SRG Nieuwsbrief 14 februari 2015 De medewerkers hebben afgelopen periode gehoord op welke reis zij voorlopig ingedeeld zijn. Aan het meegaan als medewerker zijn

Nadere informatie

1 Sam. 13 preek NGKE 4 sept. 2016

1 Sam. 13 preek NGKE 4 sept. 2016 1 1 Sam. 13 preek NGKE 4 sept. 2016 2 Persoonlijk aangesproken! (Geloven in Generaties 1) Mijn geloof in mijn kerk Deze week vroeg ik me af wanneer ik eigenlijk zélf tot geloof gekomen ben? En ik weet

Nadere informatie

STEEHOUWER U I T V A A R T Z O R G

STEEHOUWER U I T V A A R T Z O R G Tekstregels Dankbetuiging VOORBEELD -1- Voor uw belangstelling en deelneming ons betoond na het overlijden van betuigen wij u onze hartelijke dank. VOORBEELD -2- Wij danken u hartelijk voor uw medeleven

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Interview met Pam M Jones

Interview met Pam M Jones Interview met Pam M Jones Door Timen van Ark, Radio presentator bij www.countryland.nl Programma Countryland Café Uitzending 10-09-2016 We hebben vandaag hier een artiest die ook een beetje bekendheid

Nadere informatie

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze... Voornaam Achternaam

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze... Voornaam Achternaam Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze... Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van woorden, bloemen, praktische hulp of een

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Schendelsinfo 16 e jaargang; nr. 4 December 2010

Schendelsinfo 16 e jaargang; nr. 4 December 2010 Schendelsinfo 16 e jaargang; nr. 4 December 2010 Gemert, 2 december 2010 Hallo allemaal, Dit is de 4 e Schendelsinfo van 2010 met daarin weer mooie foto s en verslagen van de meest recente activiteiten

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg December 2010 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman Henschoterlaan 28 3931 DB

Nadere informatie

Alleen een plastic tasje

Alleen een plastic tasje Alleen een plastic tasje Gaat u zitten, fijn dat u er bent. Wilt u thee? Met suiker? Zal ik beginnen bij het begin? Ik woon hier sinds 1970. Toen ik hier aankwam, had ik alleen een klein plastic tasje

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

DATUM: 19 december 2016

DATUM: 19 december 2016 Om de maandag krijgen onze leerlingen de Globe (nieuwsbrief) mee. Hierin leest u informatie over de activiteiten die plaatsvinden of al hebben plaatsgevonden. De Globe wordt in kleur aan uw kind meegegeven.

Nadere informatie

zondag 5 feb 2017 in het Kruispunt

zondag 5 feb 2017 in het Kruispunt zondag 5 feb 2017 in het Kruispunt lezing oude testament (lector) Jesaja 43, 9-12 lied Liedboek 513 God heeft het eerste woord... lezing nieuwe testament (lector) Matteus 5, 13-16 lied Liedboek 838, 1.

Nadere informatie

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam Hans Kuyper F-Side Story Tekeningen Annet Schaap leopold / amsterdam De eerste woorden Naomi was geen bang meisje. Nou ja, meestal niet. Extreem grote spinnen ging ze liever uit de weg, en al te opdringerige

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Cecieleke CECIELEKE INTOCHT SINTERKLAAS. Nieuwsbulletin Fanfare St. Cecilia Herten 34 e jaargang nr. 10 woensdag 23 december 2015

Cecieleke CECIELEKE INTOCHT SINTERKLAAS. Nieuwsbulletin Fanfare St. Cecilia Herten 34 e jaargang nr. 10 woensdag 23 december 2015 Cecieleke Nieuwsbulletin Fanfare St. Cecilia Herten 34 e jaargang nr. 10 woensdag 23 december 2015 CECIELEKE Het jaar 2015 nadert zijn einde. De Kerstdagen staan voor de deur en daarmee een stuk gezelligheid.

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging. Januari 2014

De Hoef Tennisvereniging. Januari 2014 De Hoef Tennisvereniging Januari 2014 Zicht op bestuurszaken januari 2014 Januari is zo n maand dat je blij bent dat er weer regelmaat komt. Na de gezellige feestdagen is het prettig om je dagelijkse ritme

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. Kalender. Schooljaar 2014-2015, nr. 17 Vrijdag 10 juli 2015

NIEUWSFLITS. Kalender. Schooljaar 2014-2015, nr. 17 Vrijdag 10 juli 2015 NIEUWSFLITS Kalender 14 juli Musical voor kinderen Alle groepen 15 juli Musical voor ouders 16 juli Stoeltje passen Alle groepen 17 juli Vakantie va 12.00 uur!!!! Alle groepen Nieuwsflits Fenne van der

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Nieuws van de directie

Nieuws van de directie 1617-09 (01-02-17) 06 februari studiedag: alle leerlingen zijn vrij 09 februari rapport mee 14 + 16 februari 10-minutengesprekken 14 t/m 16 februari adviesgesprekken groep 8 VOORAANKONDIGING: 19 februari

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Voorwoord Juf Eva Hoopman Juf Linda Serious Request groep 6/7B (Leon) Terugblik kerstmarkt Heb jij ook een foto op de kerstmarkt laten maken? Informatieavond groep 7 en 8 Luizenpluizen

Nadere informatie

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes.

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt het als een moedig man gedaan. Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden en wie kan voelen,

Nadere informatie

1. Adem twee maal rustig en laag, voor je begint met improviseren 2. Speel zoals je bent

1. Adem twee maal rustig en laag, voor je begint met improviseren 2. Speel zoals je bent 1. Adem twee maal rustig en laag, voor je begint met improviseren Dat geeft je de gelegenheid je te ontspannen. Merk op, hoe je lichaam aanvoelt. Of het bloed lekker door je heen stroomt. Hoe meer ontspannen

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer KLEM Katja en Udo in de schulden Anne-Rose Hermer Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Katja ontmoet Udo Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis.

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Herderscheenieuwsbrief

Herderscheenieuwsbrief Herderscheenieuwsbrief Woordje van de directeur. Geachte ouders/verzorgers, Jaargang 15 De laatste, en zeker ook wel leuke, loodjes zijn aangebroken.! Intussen is bekend naar welke groepen of scholen onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Vivarium 2015: Lucky #7

Vivarium 2015: Lucky #7 Nieuwsbrief nr.1 Maart 2015 Vivarium 2015: Lucky #7 Na de zeer succesvolle terugkeer van Vivarium in 2014, zijn de voorbereiding op de komende editie al weer in volle gang. Wie de gehele historie van Vivarium

Nadere informatie