t Dijkertje Do 03 mrt Koffie- & Inloopochtend Za 05 mrt Jeugd Disco Ma 07 mrt Algemene Leden Vergadering Za 26 mrt PaasBingo REHOBOTH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t Dijkertje Do 03 mrt Koffie- & Inloopochtend Za 05 mrt Jeugd Disco Ma 07 mrt Algemene Leden Vergadering Za 26 mrt PaasBingo REHOBOTH"

Transcriptie

1 t Dijkertje 42 ste jaargang Maart 2016 REHOBOTH Do 03 mrt Koffie- & Inloopochtend Za 05 mrt Jeugd Disco Ma 07 mrt Algemene Leden Vergadering Za 26 mrt PaasBingo

2 MOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK GEBOUW REHOBOTH Alleen voor leden Zaterdag OF zondag 75,=* Voorwaarde: Het tekenen van een overeenkomst. *Er wordt een waarborgsom van 30 in rekening gebracht, welke wordt terugbetaald na controle inventaris en gebouw. Voor informatie: David Knibbe, Koekoekslaan 4,

3 1 Maart e jaargang no. 4 Inhoud: pagina Van de Bestuurstafel 2 IN MEMORIAM 3/4 Inloop- & Koffieochtenden do 10:00 12:00u 6 Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 7 Notulen ALV 9 maart Jaarverslag Secretariaat Jaarverslag Koffie- & Inloopochtend 10 Jaarverslag Buurthulp 10 Jaarverslag Sinterklaas, Bazaar en Bridge 10 Jaarverslag Veerpont Ome Piet 11 Jaarverslag VROM Commissie 12 Jaarverslag Bingo avonden 13 Roomboter spritsen 14 Jaarverslag Klaverjassen 14 Nieuwjaarstoespraak Buurt WhatsApp groep 18 Jaaroverzicht 2015 Financieel en Beheer 19 Jaarverslag Buurtband Chicane 23 Jaarverslag Jeugd Disco s 23 Waterbubbelstad (Het is erg koud) deel 7 24 Bent u al lid? Adverteren in t Dijkertje? 26 AED Buurthuis - - LnD Events 27 Kleurplaat 28 Agenda en Adressen 31/32 Bestuur van de Buurtvereniging: Voorzitter: Jannie v.d. Geest tel Secretaris: Eric Labordus Penningmeester: David Knibbe e Penningm.: Monique Groot Lid: Fred Buijs Adres secretariaat: Koekoekslaan 85 zie voor alle andere adressen pag PG Badhoevedorp

4 2 Van de Bestuurstafel Beste buurtbewoners, Er is na de zomervakantie veel gebeurd in ons Buurtschap en binnen onze Buurtvereniging. Zoals u kunt lezen in dit Dijkertje zijn ons helaas weer een paar bekende buurtbewoners/leden ontvallen. Maar gelukkig hebben zich ook weer nieuwe bewoners gevestigd in ons Buurtschap. Na een (te)groot aantal teleurstellende ervaringen met het Gemeentelijk apparaat en de Golfbaan exploitant heb ik besloten mijn bestuursfuncties binnen de Buurtvereniging neer te leggen, hopelijk is er een andere bewoner die de draad wil oppakken. Al mijn inspanningen ten spijt heeft dit eigenlijk tot niets geleid; De chicanes staan er nog steeds en dit geldt zeker ook voor de onveiligheid voor (schoolgaande) fietsers. Alle gevolgen/aanpassingen als gevolg van de omlegging A9 pakken allemaal negatief uit voor inwoners van Badhoevedorp en Nieuwemeer met helaas GEEN uitzondering. Het hard bevochten en afgesproken fietspad en het onderliggende Dijklichaam worden geofferd ten gunste van de Golfbaan Exploitant, hij ontplooit zich steeds meer als een ongeloofwaardige, onbetrouwbare en vooral slechte buurman. Wat buiten voorgaande ook blijkt uit, het zeer slechte beheer en onderhoud van de ecologische zone en gemaakte afspraken en plannen hierover. Hij leeft blijkbaar boven de wet. Ik heb de laatste jaren het gevoel gekregen dat de Gemeente meer luistert naar individuen dan de vrijwillige vertegenwoordigers van de Buurtvereniging en ondanks alle beloften en eindeloze plannen komt hier totaal GEEN verbetering in. Onze inspanningen worden vaak eerder misbruikt, onder de noemer van uitgevoerde participatie. Normaal zou ik zeggen de aanhouder wint, maar ik geef het op. Met vriendelijke maar zeer teleurgestelde groet, Erik Hoogenboom Aftredend Bestuur en VROM lid. PS Voor diegene die interesse hebben ivm voorgaande u kunt me altijd aanspreken bij de Veerpont Ome Piet.

5 3 IN MEMORIAM

6 4 IN MEMORIAM

7 5

8 Inloop- & Koffieochtenden do u. De 1 e donderdag van de maand is er telkens koffieochtend in ons Buurthuis Rehoboth. De eerst komende is donderdag 3 maart 2016 en daarna 7 april Tijdens de koffieochtenden komen verschillende, door u zelf te bepalen onderwerpen ter tafel. Dus heeft u vragen en/of opmerkingen of durft u s avonds de buurtactiviteiten niet meer te bezoeken? Laat u dan informeren over wat er zoal speelt, onder het genot van een bakkie koffie of thee. Wilt u (nog eens) kennismaken met de Boodschapshuttle, meld het ons, bij voldoende belangstelling kunnen we dit mogelijk nogmaals organiseren. U bent van harte welkom. 6 Namens Buurtvereniging Nieuwemeer: Monique, David en Thomas Info: Monique Groot of

9 7 Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2016 aan: De leden van de Buurtvereniging Nieuwe Meer betreft: Agenda van de Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Buurtvereniging Nieuwe Meer nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op maandag 7 maart 2016 om 20:00 uur in ons buurthuis Rehoboth. 1. Agenda 2. Opening & vaststellen agenda 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 9 maart Mededelingen 5. Ingekomen & uitgaande post 6. Jaarverslag secretariaat & penningmeester 7. Verslag kascontrolecommissie Benoeming kascontrolecommissie Balans & financieel jaaroverzicht Jaarverslagen 2015 van VROM, Dijkertje,Veerpont, Buurthulp en Ontspanning 11. Vaststellen contributie Begroting Bestuurswisseling 14. Rondvraag 15. Sluiting Jannie van der Geest sluit de 1 e driejaars periode af en is herkiesbaar voor een overbruggingsperiode. Erik Hoogenboom sluit de 1 e driejaars periode af en is NIET herkiesbaar. David Knibbe sluit de 1 e driejaars periode af en is herkiesbaar voor een 2 e driejaars periode. Eric Labordus sluit de 3 e driejaars periode af en dient statutair af te treden, gedurende tenminste één jaar. De leden hebben eerder gekozen om deze onderbreking niet af te dwingen, teneinde de continuïteit van het bestuur niet in gevaar te brengen. Eric Labordus stelt zich herkiesbaar voor een aansluitende nieuwe 1 e driejaars periode. Het bestuur dringt (opnieuw) aan bij leden zich als vrijwilliger op te geven voor het bestuur of commissies. Dringend zijn wij op zoek naar versterking op verschillende onderdelen / onderwerpen / activiteiten. Zie ook de separaat verstuurde HAH Flyer / Uitnodiging ALV Namens het bestuur, Eric Labordus, secretaris

10 8

11 Jaarverslag secretariaat Aan het einde van het afgelopen verenigingsjaar telde de Buurtvereniging Nieuwe Meer 102 leden (waarvan een tweetal ereleden), een afname van zes leden. Daarnaast waren er 96 geregistreerde donateurs, een afname van zes donateurs. Verder telden wij 15 adverteerders in het Dijkertje, een stijging van drie adverteerders. In het afgelopen jaar is het bestuur in zes bestuursvergaderingen bijeengekomen. Verder zijn er een aantal tussentijdse overleggen geweest over specifieke zaken. Er is één algemene ledenvergadering geweest. Voor de ledenvergadering heeft Thomas Kwakernaat zich teruggetrokken uit het bestuur; deze telt nu zes personen. Thomas blijft zich wel met sociaal culturele activiteiten bezig houden en is beschikbaar als vrijwilliger. In 2015 is de Buurtvereniging gestart met de nieuwe activiteit inloopochtenden; elkaar ontspannen ontmoeten in Rehoboth. Het bestuur van de vereniging heeft zich het afgelopen jaar onder meer met de volgende zaken beziggehouden: Financiën Buurtvereniging, AED Rehoboth, Omgevings Raad Schiphol, beheer en onderhoud Rehoboth wo reparatie van de platte daken en een topgevel, Drank- & Horecavergunning, Nieuwemeerdijk, Convenant Dorps- en Wijkraden, Subsidieaanvragen AED en Vereniging/Buurthuis, Bestemmingsplan Badhoevedorp, omlegging & verbreding A9, Plan van Aanpak Ringdijk en Ringvaart, Fietstunnel door knooppunt Badhoevedorp, Milieueffecten van het afgraven Dijklichaam langs A9 en aanleg van het recreatief fietspad langs de A9. Tegenwoordig worden de meeste zaken per mail afgedaan; in 2015 betrof dit zo n 350 mailberichten. Contacten hebben wij gehad met onder meer de volgende organisaties: Gemeente Haarlemmermeer, Burggolf/The International, Rijkswaterstaat, omringende dorpsraden, NV Luchthaven Schiphol, SRE, diverse politieke partijen, Milieu Federatie, Milieu Defensie, Amsterdamse Bos, SBOH en Rijnland. Eric Labordus Secretaris Buurtvereniging Nieuwemeer

12 10 Jaarverslag Inloop- & Koffieochtenden Het afgelopen jaar is de belangstelling/deelname aan de Koffie- & Inloopochtenden geleidelijk aan toegenomen. Erg leuk. Steeds meer en in wisselende samenstelling komen buurtbewoners een bakkie koffie doen en even bijpraten. Ook tijdens de kennismaking met de Wijkagenten konden we rekenen op een goede belangstelling. Tijdens de eerste kennismaking met de Boodschapshuttle hebben we met een volle shuttle een leuke ronde door het dorp, langs het winkelcentrum en het nieuwe Dorpshuis gemaakt. De 2de keer viel de belangstelling tegen, mogelijk is er in Nieuwemeer (nog) geen echte behoefde aan dit soort vervoer. Mocht u alsnog kennis of gebruik willen maken met de Boodschapshuttle aansluitend aan de Inloopochtend, laat het dan weten, bij voldoende belangstelling gaan we kijken wat er te regelen valt. Uiteraard kunt u ook voor allerlei andere zaken, vragen en ideeën binnenlopen bij de Inloopochtend, dus blijf er niet mee rondlopen en deel u ideeën en/of vragen. Jaarverslag Buurthulp. Ik doe mijn best de zieken en ouderen in ons buurtje te bezoeken. Laat ons weten wie er ziek, zwak of misselijk is. Als U weet dat er in de buurt een baby is geboren laat het me weten De buurtvereniging verrast U met een slab met de naam van uw kind. Nieuwe bewoners heten wij welkom met een leuk gastendoekje met Welkom in Nieuwemeer. Er zijn veel nieuwe bewoners gekomen. Wij hopen U dan ook als nieuw lid te mogen verwelkomen. Om zo de saamhorigheid op de dijk te behouden en/of vergroten. Is er iemand die mij wil helpen of het van mij over wil/kan nemen? Het geeft veel voldoening. Dank U wel. Jannie van der Geest Jaarverslag Sinterklaas en Bazaar en Bridge. Eén jaarverslagje van deze activiteiten Sinterklaas was weer een leuk feestje. Veel kinderen werden verrast door de Sint. Mede mogelijk gemaakt door de vrijwilligers en de bijdrage van de pont bazen van Veerpont Ome Piet. De Bazaar is mede door de inzet van de jongeren heel goed verlopen en bezocht. Er is een felle strijd gestreden om de prijzen. Ballengooien, Sjoelen, Spijker slaan & Pepernoten raden. Kom volgend jaar allemaal. Bridge is een leuk spel, en we hebben een gezellig club. Wij willen er graag wat nieuwe leden bij. Het gaat om de gezelligheid en er wordt gespeeld op verschillende niveau s. En er wordt en mag ook gelachen worden...

13 11. Weet U iemand, of wilt u Bridgen leren? Iedereen is van harte welkom op vrijdag avond. Het zou mooi zijn als wij de club weer kunnen uitbreiden met een extra tafel. Jannie van der Geest Jaarverslag Veerpont Ome Piet We kunnen terugkijken op weer een geslaagd jaar, ons vijfde. Dit niet alleen door de gebruikers maar zeker ook de sponsoren die dit project financieel mogelijk maken. En niet te vergeten de verzorgende buurtbewoners en de vrijwilligers incl. ons cateringteam. Wij hopen ook komend jaar weer op hen allen te kunnen rekenen, dan kunt u dit weer op ons. Wij hebben dit jaar 4957 pp overgezet en zijn net als vorig jaar met een positief saldo geëindigd, ondanks de onderhoud-,reparatie- en reserveringskosten dit jaar. Want zoals u heeft kunnen lezen is de Pont aan het begin, van het afgelopen seizoen op het droge geweest en werden wij dit jaar geconfronteerd met een gebroken stuurkabel. Gelukkig was dit laatste snel opgelost door medewerking van onze sponsor en technische steun: Trustwatersport. Dit jaar hebben wij ook gevaren voor het overzetten van de groep deelnemers aan de Verhalentafel uit Badhoevedorp in samenwerking met de Boodschapshuttle. Verder hebben wij bij avond de deelnem(st)ers aan de Halloween Griezeltocht overgezet. Maar ons jaar is net buiten het seizoen afgesloten met het overzetten van de deelnemers aan de Olympische Wandeltocht van WS78 en hiermee is ons overzet aantal op bijna 5000 uitgekomen. Iets waar wij met zijn allen trots op zijn. Komend seizoen varen we nog op de vertrouwd ingerichte locatie aanlegwal aan Amsterdamse Bos zijde, deze kant zal eind van komend seizoen onderhanden genomen worden en zal een gedaante wisseling ondergaan, de plannen kunt u op de website bekijken, maar hoe het er allemaal in het echt uit komt te zien is ook voor ons een grote vraag, wel hebben wij er veel vertrouwen in. Verder willen we kijken of we middels een samenwerking met de Boodschapshuttle de bereikbaarheid van de Pont en uiteraard het Bos voor de senioren uit Badhoevedorp kunnen verbeteren, maar dit idee is nog zeer prematuur. Hopelijk ook komend jaar tot ziens voor een overtocht en/of een praatje. Met vriendelijke groet De Vrijwilligers Veerpont Ome Piet

14 12 Jaarverslag VROM commissie Afgelopen jaar is Martin Brekelmans zich gelukkig steeds meer gaan mengen in de activiteiten van de VROM Commissie, dit deed hij al geruime tijd maar afgelopen jaar meer officieel als VROM lid. Wij hebben aan de verschillende kernen overleggen deelgenomen en zoals u heeft kunnen lezen in de voorgaande Dijkertjes hebben wij ons samen met een groot aantal andere Ringdijkkernen drukgemaakt over het uitblijvende gemeentelijke beleid ter verhoging van de verkeersveiligheid op de Ringdijk. Als Ringdijk kernen zijn wij het in grote lijnen met elkaar eens, maar we hebben allemaal onze lokale ideeën en wensen. Vandaar dat wij tegengas hebben gegeven aan het door de Gemeente voorgestelde Plan van aanpak Ringdijk, waarin verkeersveiligheid een veel te lage prioriteit krijgt. Ondanks alle inzet tot in de Gemeenteraad vergadering aan toe, gaat de Gemeente gewoon door met haar plan, helaas een treurig bevestiging van het gebrek aan maatwerk. Waarmee overigens naar ons idee zelfs aanzienlijke kosten besparingen te behalen waren. We zijn blijkbaar een te rijke gemeente. De lokale gemeentelijke overleggen zijn door een gebrek aan planning vrijwel tot niet teruggebracht, waar wij ons grote zorgen overmaken. Het verzoek om inzicht te krijgen in een planning en overzicht van deelnemers aan de verschillende zeer kleine overleg groepjes en een verzoek tot samenvoeging heeft helaas tot niets geleid. Vanuit het SBOH is afgelopen jaar niet veel mede te delen geweest, maar er wordt wel hard gewerkt achter de schermen naar verwachting komt er begin 2016 een nieuwe Nieuwsbrief om u te informeren over de lopende en stand van zaken. Met het Amsterdamse Bos hebben wij een zeer goed overleg gehad incl. een bewoner informatie bijeenkomst over de plannen voor de ecologische zone aan de walkant van de Ringvaart. De aanvang van deze werkzaamheden staan gepland eind 2016 begin 2017 en informatie over dit onderwerp incl. beelden kunt u terugvinden op de website bij de Veerpont Ome Piet en onder NIEUWS Over de aansluiting van de Schipholdraaibrug is overleg met de provincie geweest en volgens de planning gaat deze rond de zomer 2016 hersteld worden. Hiermee hopen wij dat de fietsverbinding ook weer toegankelijk wordt voor brommobielen. Voor als er tijdens de werkzaamheden een volledige blokkade van deze overgang plaatsvindt hebben wij aandacht gevraagd voor een alternatief, zoals in het verleden een tijdelijke pontverbinding. Of hier gehoor aan wordt gegeven blijft spannend....

15 13.. Mocht u interesse hebben voor voorgaande en/of andere VROM onderwerpen, dan bent u van harte welkom, dit mede ingegeven door mogelijk bezettingswijzigingen binnen de VROM commissie, zo is Cees Rijnsburger passief lid geworden, maar blijft hij wel onze oren en ogen voor dit deel van Nieuwemeer. En over de andere mogelijke wijzigingen bent u al eerder geïnformeerd. Dus schroom niet, meld u aan er staat nog veel op ons af te komen, oa de vernieuwing van het Bestemmingplan Nieuwemeer. Wel moet u beschikken over engelen geduld. Tot slot heeft u recent in de media de perikelen rond het fietspad en het Dijklichaam kunnen volgen, op het moment dat u dit leest heeft dit zijn beslag mogelijk al gekregen en weet ik zelf dat de uitkomst hiervan verstrekkende gevolgen kan hebben. Maar dit laatste is eigenlijk meer iets voor het jaar verslag van volgend jaar 2016 of het eerst komende tussen verslag en de inmiddels vertrouwder wordende digitale Nieuwsbrief. Vergeet niet dat u altijd iemand kunt bereiken bij de Pont van Ome Piet, tijdens de Koffie- Inloopochtend en/of via de contact gegevens terug te vinden achter in elk Dijkertje of op de website. U kunt dus eigenlijk niet zeggen ik heb het niet geweten, of ik wist niet waar ik het moest/kon melden/vinden. Met vriendelijke groet Erik Hoogenboom VROM Cie Buurtvereniging Nieuwemeer Jaarverslag Bingo avonden Elke Bingo proberen we weer te verbeteren en te vernieuwen. Dus de laatste de Kerst Bingo, waren er grotere en duurdere prijzen. De prijzen waren weer erg in trek, vooral voor de hoofdprijzen werd gerend. Aan het begin van de avond stond de Kerstman ons weer gezellig welkom te heten. Bedankt Kerstman dat je toch nog even langs kon komen. De zaal was weer lekker vol, met jong en oud. Het was weer een super gezellige avond, met dank aan veel mensen. Maar helaas nemen we afscheid van Maryse en Tamara in het Bingo team. Maar we hebben een paar nieuwe babes ingelijfd, zodat het nieuwe Bingo team bestaand uit Wenny, Marian, Pascalle, Erik en Anja. Dus nieuwe mensen met nieuwe ideeën. Kom dus weer allemaal naar de PaasBingo en ervaar de vernieuwing en de gezelligheid. De Bingobabes

16 14 Roomboter spritsen Benodigdheden 200gr, roomboter 150gr, basterdsuiker Zakje vanille Suiker Snufje zout belangrijk voor de smaak 1 ei losgeklopt 250gr, zelfrijzend bakmeel Bakpapier en een spuitzak. Bereiding Verwarm de oven voor op 150gr Boter, suiker, vanille suiker en zout Romig kloppen. Meng het gezeefde bakmeel in gedeeltes door het botermengsel. Doe het mengsel in een spuitzak met een grote kartel spuitmond. Spuit op een bakplaat met bakpapier ringen of toefjes. Bak ze 20 tot 25 min. gaar en lichtbruin. Laat de spritsen afkoelen en u heeft heerlijke koekjes voor bij de koffie of thee of voor de Pontbazen Geniet er van De lekkere dingen Bakster Jannie Jaarverslag Klaverjassen De Klaverjassers hebben dit jaar geen Jaarverslag, als gevolg van het wegvallen van John van Zonneveld. David Knibbe namens de Klaverjassers

17 15 Wilt u adverteren in ons buurtblad? t Dijkertje verschijnt 4x per jaar. Inlichtingen kunt u inwinnen bij Elly Visbeen, & zie pag. 26 in dit Dijkertje

18 16 Nieuwjaars Toespraak 2016 Hartelijk welkom op deze middag. Het jaar 2015 ligt weer achter ons. Met ups en downs, Een jaar met vreugde en verdriet. Er is zoveel veranderd in onze buurt maar ook de omgeving, kijk maar naar de omlegging van de A9 wat een project. Wij als bestuur, maar voornamelijk de VROM commissie houden de vinger aan de pols. Wij maken ons grote zorgen over de realisatie van het fiets-/voetpad tussen Badhoevedorp en het Amsterdamse Bos, over het Dijklichaam langs de Golfbaan. Ik wil nu ook even stil staan bij de mensen die ons zijn ontvallen. Bep Rijnsburger, de vrouw van ons gewaardeerd lid, Kees. Voor Kees en de kinderen en kleinkinderen een groot verlies. Maar wat gaan wij als vereniging de gezelligheid van Beppie missen. Dan hebben wij vernomen dat Anouchka Bonnema afgelopen jaar is overleden. Anouchka met Koos samen jaren lang de drijvende kracht achter onze Buurtvereniging. Veel hebben wij als vereniging aan hem te danken. Dan zijn ook Greet en Frans van den Hauten vlak na elkaar overleden. Greet op 16.okt en Frans op 18 dec Pas nu kwam ik er achter wat de echte naam van de fam. van den Hauten was. In de volksmond noemde iedereen hem Frans van Houten, van de schaapjes. Ook deze fam. wordt in de hele buurt maar vooral in de Koekoekslaan erg gemist. Tot slot is vlak voor kerst, 19 dec John van Zonneveld overleden. John was een Klaverjasser en Bridger en verantwoordelijk voor de verhalen van Pennenstreek uit het Dijkertje. Een heel gezellig mens die wij erg zullen missen. Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte met het verlies, wij blijven aan hen denken. Gelukkig zijn er ook vele positieve dingen te noemen. Zoals de Bingoen Kienavonden deze worden steeds gezelliger en beter bezocht met dank aan de Jeugd en Bingobabes. Ook de jaarlijkse bazaar gaat dank zij de inzet van de buurt jongeren gewoon door en dat is een feestje. De strijd gaat om ballen gooien, sjoelen en spijker slaan wordt steeds spannender. Uiteraard doen we dit niet voor de prijzen, maar vinden het wel een erg lekkere en leuke bijkomstigheid. Ook het Rad van fortuin is dankzij of mede door de taarten een groot succes. En dan doelen we niet alleen op de oude deelneemsters. Jaarlijks is ook de Dijkouverture door Thomas een heel leuke middag. In 2015 zijn wij begonnen met op de 1 e donderdag van de maand de inmiddels vertrouwde en steeds beter bezochte Inloop- en Koffieochtend. Ik wil iedereen uitnodigen om een langs te komen. Wij kunnen dan met elkaar, onder het genot van een bakkie koffie, van gedachten wisselen over allerlei onderwerpen...

19 17.. Zo hebben we kennisgemaakt met de nieuwe wijkagenten. Peter Vanetie en Kasper Rooyackers. En afgelopen donderdag hebben we kennis gemaakt met de door vrijwilligers Peter en Linda georganiseerd Boodschapshuttle, een mooie aanvulling op mobiliteitsmogelijkheden voor Nieuwemeer. Mogelijk gaan we komend jaar een samenwerking opzetten met Veerpont Ome Piet. Verder is er bij Rehoboth een AED opgehangen en gaan wij verschillende bewoners hiervoor opleiden. Uiteraard is de wijkagent ook op de hoogte van deze AED en weten zij de toegangscode. Dan is er de Buurt WhatsApp groep gestart met een groeiend aantal aanmeldingen, samen met de AED hebben wij uw veiligheid weer iets verhoogd. Het Dijkertje is dank zij Erik nieuw leven in geblazen en afgelopen jaar hebben we ook de start meegemaakt van de elektronische Nieuwsbrief. Samen met de website is er veel informatie van in en om ons Buurtje te vinden. U kunt eigenlijk nu nooit meer zeggen ik wist het niet. Al is dit maar door het Informatiebord op de stoep voor ons Buurthuis. De Algemene Leden Vergadering was op 9 maart. Aansluitend heeft Jasper Schiphof heeft een filmpje Rondje Nieuwemeer laten zien over de natuur in onze directe omgeving. De jeugd disco krijgt steeds meer vorm en heeft leuke acties, zoals Halloween wandeling en Thema Disco s. De Buurt band Chicane oefent op de woensdagen gewoon lekker door u kunt dit deze middag zelf weer beluisteren. Nieuwe bewoners verwelkomen wij met een welkoms- geschenkje. Tevens informeren wij hen gelijk over onze activiteiten. Uiteraard mogen ze ook direct lid worden. Het pontje van Ome Piet gaat voor het 6 e seizoen varen. Afgelopen jaar was weer een geweldig succes dankzij alle pont vrijwilligers en sponsoren. Kom gerust eens langs het is altijd heel gezellig ook in onze Pipowagen. We zitten met zijn allen hier in Rehoboth nu weer lekker droog na de noodzakelijke ingrepen aan het dak. Uiteraard heeft het onderhoud continu onze aandacht. De tuin ligt er altijd verzorgd bij door de inzet van Hugo. Voor verdere achtergrond informatie over het reilen en zeilen van de vereniging en haar vele activiteiten bent u bij deze uitgenodigd voor onze ALV in maart. Vervolg zie volgende pagina

20 18 Vervolg Nieuwjaarstoespraak Gedicht Start met een glimlach, Als je een lelijk en triest gezicht hebt Is het misschien je eigen schuld, Wie lelijk kijkt krijgt een lelijk gezicht Weet dat, je gezicht op de eerste plaats voor anderen bestemd is. Je hoeft er zelf eigenlijk alleen maar op te kijken, bij het scheren en bij de make-up. Komaan begin elke dag met een vrolijk gezicht. Er is een wisselwerking, tussen je gezicht en je hart Alles verandert als je gezicht verandert Je wordt niet zo vlug moe van je werk, als je met een ontspannen en blij gezicht aan de slag gaat. Je geniet meer van de goede en schone kanten van het leven. Je zet je huis genoten in de zon, je bent sterker in tegen slagen. Een open lachend gezicht is een zegen voor al je medemensen. Daarom voor elk moment van de dag. Start met een glimlach. Voorzitter Jannie van der Geest Buurt WhatsApp. groep De Buurt WhatsApp. Groep is opgezet en is al meerdere keren gebruikt. Op dit moment zijn er ongeveer 40 gebruikers, heeft u zich nog niet aangemeld, of heeft u vragen? Kijk dan op de website of stuur een mailtje met uw huisnummer en uiteraard uw mobiele nummer naar; Als u op onze website klikt op dit logo komt u bij de informatie. Hier vindt u ook de gebruiksrichtlijnen

21 19 Jaaroverzicht 2015 financieel en beheer Vorig jaar werd al gemeld dat de vereniging in zwaar weer verkeerde. Op de algemene ledenvergadering van 9 maart 2015 is toen besloten om de contributie te verhogen naar 15 per jaar. Meerdere leden hebben daar zelfs nog een schepje bovenop gedaan (in totaal 500), waarvoor onze hartelijke dank!! Echter, vlak na de algemene ledenvergadering op 9 maart 2015 kwamen er onverwachte maar noodzakelijke kosten voor dakreparatie van Als bestuur hebben we gekeken of er mogelijkheden waren om extra subsidie van de gemeente te krijgen. In de afgelopen jaren hebben we die niet gevraagd, omdat wij als vereniging daarvoor teveel reserves hadden. Naast een subsidie voor sociale en culturele activiteiten is er voor 2016 een aanvraag ingediend voor onze accommodatie (Rehoboth) en voor onze participtatie-activiteiten. Het verheugt ons te kunnen meedelen dat alle drie de subsidies voor 2016 zijn toegekend. Voor de aanvraag was het echter wel noodzakelijk om de balans van 2014 op 2 punten anders naar de gemeente te presenteren dan vorig jaar in het Dijkertje aan de leden is gepresenteerd. Waardoor nu ook in de verantwoording van de cijfers van 2015 de beginbalans daarop is aangepast. Zo is het Eigen Vermogen opgesplitst in een deel dat vastligt in het gebouw en de inventaris, een deel dat vastligt in voorzieningen voor groot onderhoud en inventaris. En het resterende deel dat als algemene reserve overblijft. Tevens wordt er niet langer afgeschreven op het gebouw en de verbouwingen. Het geheel hiervan wordt voortaan op de balans gewaardeerd voor De afschrijvingen gaven een vertekenend beeld in de jaarresultaten, die hierdoor nog extra negatief werden. Hieronder vindt u de gewijzigde opstelling van de balans per

22 20

23 21

24 22

25 23 Jaarverslag Coverband Chicane Op 11 januari hebben wij evenals vorig jaar een middagoptreden gehad in Rehoboth tijdens de Nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl. We zijn rond de klok van uur begonnen en hebben een kleine 2 uur gevuld met muziek. Onze nieuwe Zangeres Thea Kielman heeft hierbij haar debuut gemaakt. Dat zingen ging haar niet alleen goed af, ze heeft het publiek ook weten te verrassen met haar viool spel. Na het vertrek van Veronica wegens de grote reisafstanden zijn wij weer compleet met onze Thea als backing vocal. Omdat een band eigenlijk meerdere optredens nodig heeft hebben wij ook in Januari een optreden gehad bij de buurtvereniging van onze drummer in Alkmaar. Ja, Nu moesten wij een keer zo n 50km rijden. Dat het de laatste jaren ook slecht gaat in de horeca zal voor vele geen nieuws zijn maar het gevolg is dat bandjes en DJ s daar alleen nog gratis iets mogen komen doen. 1 april, onze woensdag repetitie avond was een gelegenheid waarbij wij enkele uren hebben gespeeld in het gezellige CAFE THIJS in de dorpsstraat te Amstelveen. Eigenlijk is dat de try-out geworden voor 8 mei want toen hebben wij gespeeld op de bruiloft van de dochter van onze geluidsman Simon. Het is voor alle aanwezigen een gezellige fijne avond in een goede feeststemming geworden. We hebben er erg van genoten en gezien de reacties van het bruidspaar was het een zeer geslaagde avond. Een van de feestgangers heeft ons toen uitgenodigd om een feest/barbecue op te leuken met onze muziek met als tegenprestatie lekker mee eten. Het weer was perfect we hebben lekker buiten in het zonnetje kunnen spelen. Tijdens dit optreden kwam een van de bezoekers vragen of hij een paar nummers blues mocht spelen en hij deed dit op een meer dan verrassende manier. Fred Buijs namens de band Chicane Jaarverslag Jeugd / Thema Disco De jeugd is niet zo van stukjes/verslagen maken, daarom ben ik zo eigenwijs hier toch iets over te schrijven. Het bestuur is zeer blij met het verloop, van de Disco activiteiten, afgelopen jaar. De resultaten zijn leuk en het Disco Team heeft zich als actief team in de kijker gewerkt binnen onze vereniging. O.a middels de Thema Disco s en de Halloween Griezeltocht. Verder hebben ze bewezen goed om te gaan met de afspraken met het bestuur en de beheerder, maar laten op hun beurt ook zien dat er van bestuurskant, gewerkt moet worden aan deze afspraken. Vanaf 2016 als vaste buurt activiteit vindt u de contact gegevens terug achter in het Dijkertje. Namens het Bestuur

26 Waterbubbelstad Het is erg koud (deel 7). 24 Het is op de Nieuwemeerdijk koud weer. Max en Sophie zijn samen naar de overkant van de weg gelopen om de visje te kunnen zien. Als ze bij het water aan komen zien ze dat het water bevroren is. O néé roept Max. Max en Sophie gaan weer naar binnen en gaan meteen iets verzinnen wat ze kunnen doen om bij visje in het water te komen. Op een gegeven moment kom Sophie met het idee om met twee scheppen door het ijs heen proberen te hakken. Max vindt dit een goed idee van Sophie. Max en Sophie gaan gelijk naar de schuur om twee scheppen te pakken en rennen daarna zo snel ze kunnen naar hun vaste steiger om het ijs stuk te gaan hakken. Als ze er eenmaal door heen zijn gaan ze meteen in het water naar Waterbubbelstad, als ze daar aankomen zien ze dat alle visjes het heel erg koud hebben. Sophie komt met een idee om voor alle visjes sjaaltjes te gaan breien en dan kunnen ze zeggen wat hun lievelingskleur is en dan word die kleur hun schaaltje. Later als Max en Sophie alle sjaaltjes hebben gebreid zien ze alles visjes weer met vrolijke gezichtjes rond zwemmen. Tot de volgende keer bij hopelijk warmer weer doeeeejjjjjjj Kim Bungener

27 25 Brrrrrr Brrrrrr

28 26 Bent u al Lid? Beste (NIEUWE) Buurtbewoners Alle bewoners in Nieuwemeer. Krijgen allemaal automatisch t Dijkertje in de bus. Als u dit leest maar nog geen lid bent, vragen wij u bij deze u aan te melden als lid, zodat wij u over van alles binnen ons buurtschap (waar u niet voor niets bent komen wonen) via t Dijkertje, informatie avonden, HAH flyers en natuurlijk de website & nieuwsbrief kunnen blijven informeren. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar; David Knibbe: of per telefoon Wij willen dan het volgende van u weten: Naam : Adres : E.mail : De kosten zijn minimaal 15,- per jaar. Uiteraard kunt u zich ook aanmelden via de website; > BUURTVERENIGING > LID WORDEN? Adverteren in t Dijkertje? Beste buurtbewoner / ondernemer, Om dit buurtblad in papierenvorm te kunnen blijven uitgeven, hebben wij de steun van u als lokale ondernemer nodig. U kunt ons steunen door het plaatsen van een advertentie/bedrijfsvermelding. Het Dijkertje komt min. 4 keer per jaar uit en de kosten voor een jaar zijn; 1 pagina 70,00 per jaar ¾ pagina 52,50 per jaar ½ pagina 37,50 per jaar ¼ pagina 25,00 per jaar Heeft u interesse mail dan uw gegevens, dan ontvangt u van ons een advertentie/vermeldings voorstel. De redactie van t Dijkertje

29 27 AED Buurthuis Rehoboth Als u dit Dijkertje leest zijn de trainingen voor AED gebruikers afgerond en kan ik u melden dat er 22 buurtbewoners zijn die deze training met goed gevolg hebben afgelegd. Hier zijn wij zeer content mee. Op onze website kunt u allerlei informatie over de AED vinden. Ik ga ook kijken hoe er een aansturing tussen een 112 AED melding en de bevoegde gebruikers gelegd kan worden, hierover zal ik u middels een Nieuwsbrief en/of de website informeren. Uiteraard hebben de deelnemers allemaal de toegangscode voor de kast gekregen en gaan wij bekijken hoe wij naar de toekomst de kennis en vaardigheden op het juiste peil kunnen houden. Bent u geïnteresseerd, meld het zodat u eventueel voor een vervolg training uitgenodigd kan worden. Erik Hoogenboom, namens het bestuur LnD Events U heeft zich misschien afgevraagd of wij een nieuwe donateur/sponsor hebben in t Dijkertje. Hoe dit zit zal ik u uitleggen: Daan Pape verzorgd vanaf het begin de apparatuur voor de Jeugd- & Thema disco s, dit doet hij als vrijwilliger en lid van het Disco-team. Maar hij doet dit vanuit en met de middelen van zijn bedrijf, vandaar deze bedrijfsvermelding. Uiteraard kan hij ook het geluid en licht voor uw feesten en/of partijen verzorgen, schroom dus niet om bij hem een offerte te vragen. Hij heeft een zeer uitgebreid pakket aan middelen en mogelijkheden, voor grote en kleine evenementen.

30 28 KLEURPLAAT Kleur deze keer ALLEEN de onderdelen waardoor je beter in het donker wordt gezien. Kijk in het Dijkertje online of je het goed hebt gedaan, of bezoek onderstaand internet adres voor de oplossing.

31 29

32 30

33 31 Wilt u adverteren in ons buurtblad? t Dijkertje verschijnt 4x per jaar. Inlichtingen kunt u inwinnen bij Elly Visbeen, & zie pag. 26 in dit Dijkertje

34 12 32 Datum Activiteit Aanvang Inloop- & Koffieochtend 10:00h Jeugd Disco 19:30h Algemene Leden Vergadering 19:30h Bestuur- & Comm. vergadering 20:00h PaasBingo 19:30h Inloop- & Koffieochtend 10:00h AGENDA Vaste activiteiten (onder voorbehoud) Dinsdagavond Klaverjassen 20.00h Vrijdagavond Bridgen 20.00h 1 e Do. van de maand Inloop- / koffieochtend 10:00h 12:00h 1 e Zaterdagavond van de maand Jeugd disco 19:00h 23:00h Attentie: Inleveren van kopij: voor het buurtblad van Mei / Juni uiterlijk De redactie van t Dijkertje

35 BUURTVERENIGING NIEUWE MEER K.v.K ADRESSENLIJST COMMISSIELEDEN Commissie /Functie Naam 1171 Adres 020 Beheerder Buurthuis David Knibbe PJ Koekoekslaan VROM Voorzitter Fred Buijs NZ Nwe. Meerdijk Lid (passief) Cees Rijnsburger NM Nwe. Meerdijk Lid Martin Brekelmans NW Nwe. Meerdijk Lid Jannie v/d Geest NT Nwe. Meerdijk Internet Erik Hoogenboom NW Nwe. Meerdijk Redactie t Dijkertje Monique Groot NW Nwe. Meerdijk Realisatie. Erik Hoogenboom NW Nwe. Meerdijk Adverteerders Elly Visbeen NW Nwe Meerdijk Veerpont Ome Piet thv Nwe. Meerdijk 334 Van ½ april tot ½ oktober Zaterdag 12:00 18:00h & Zon- & Feestdagen 11:00 19:00h Martin Brekelmans NW Nwe. Meerdijk Erik Hoogenboom NW Nwe. Meerdijk Inloopochtend Thomas Kwakernaat NV Nwe. Meerdijk Monique Groot NW Nwe. Meerdijk David Knibbe PJ Koekoekslaan Muziek Commissie Band Chicane Fred Buijs NZ Nwe. Meerdijk Algemeen Thomas Kwakernaat NV Nwe. Meerdijk Bridge Jannie v/d Geest NT Nwe. Meerdijk Buurthulp Jannie v/d Geest NT Nwe. Meerdijk Fietstocht Jannie v/d Geest NT Nwe. Meerdijk Kienen / Bingo / Bazaar Anja Bungener NW Nwe. Meerdijk Klaverjassen Ans Laan NN Nwe. Meerdijk Sinterklaas Emiel Vermast NJ Nwe. Meerdijk Jeugd- & Thema Disco Jolanda. Daan, Rick, Dennis en Indy discorehoboth Buurtvereniging Nieuwemeer Gironummer NL80INGB Buurthuis Rehoboth NS Nwe Meerdijk

36

40 ste jaargang September 2014

40 ste jaargang September 2014 t Dijkertje 40 ste jaargang September 2014 REHOBOTH MOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK GEBOUW REHOBOTH Alleen voor leden Zaterdag OF zondag 75,=* Voorwaarde: Het tekenen van een overeenkomst. *Er wordt een waarborgsom

Nadere informatie

REHOBOTH REHOBOTH. Do 02 juni Koffie- & Inloopochtend Zo 04 sept. Jaarlijkse fietstocht Za 17 dec. KerstBingo

REHOBOTH REHOBOTH. Do 02 juni Koffie- & Inloopochtend Zo 04 sept. Jaarlijkse fietstocht Za 17 dec. KerstBingo t Dijkertje 42 ste jaargang Juni 2016 REHOBOTH REHOBOTH Do 02 juni Koffie- & Inloopochtend Zo 04 sept. Jaarlijkse fietstocht Za 17 dec. KerstBingo MOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK GEBOUW REHOBOTH Alleen voor

Nadere informatie

t Dijkertje 41 ste jaargang Juni 2015

t Dijkertje 41 ste jaargang Juni 2015 t Dijkertje 41 ste jaargang Juni 2015 REHOBOTH MOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK GEBOUW REHOBOTH Alleen voor leden Zaterdag OF zondag 75,=* Voorwaarde: Het tekenen van een overeenkomst. *Er wordt een waarborgsom

Nadere informatie

REHOBOTH. Do. 03 sept. Inloop- & Koffieochtend Za. 05 sept. 80 s Disco Zo. 06 sept. Jaarlijkse Fietstocht

REHOBOTH. Do. 03 sept. Inloop- & Koffieochtend Za. 05 sept. 80 s Disco Zo. 06 sept. Jaarlijkse Fietstocht t Dijkertje 41 ste jaargang September 2015 REHOBOTH Do. 03 sept. Inloop- & Koffieochtend Za. 05 sept. 80 s Disco Zo. 06 sept. Jaarlijkse Fietstocht MOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK GEBOUW REHOBOTH Alleen voor

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts nieuwsbrief@bridgedocent.nl Bekijk het archief online Nieuwsbrief 53 december 2016 Kerst- en Nieuwjaarsgroet Beste bridgedocent(e), Met veel plezier kijken we graag samen

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Jaarverslagen 2004 Beheer Toelichting rendementsrekening ijsclub Nieuwe Meer VROM Redactie Buurthulp Bazaar en kienen

Jaarverslagen 2004 Beheer Toelichting rendementsrekening ijsclub Nieuwe Meer VROM Redactie Buurthulp Bazaar en kienen INHOUD Oproep algemene ledenvergadering 4 april 2005 Notulen ledenvergadering d.d. 29 maart 2004 Jaarverslag secretariaat Toelichting en Jaarverslag penningmeeste Jaarverslagen 2004 Beheer Toelichting

Nadere informatie

Agenda Het Korennieuws Juli Zaterdag 26 Augustus Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus Vergadering Spooktocht

Agenda Het Korennieuws Juli Zaterdag 26 Augustus Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus Vergadering Spooktocht Agenda 2017 Het Korennieuws Juli 2017 Zaterdag 26 Augustus 14.00 Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus 20.30 Vergadering Spooktocht Zondag 03 September 07.30 Vissen Zondag 17 September 13.30 Fietstocht BBQ Zaterdag

Nadere informatie

KJS- nieuwsbrief 14 Schooljaar maart 2017 *Volgende nieuwsbrief 6 april 2017

KJS- nieuwsbrief 14 Schooljaar maart 2017 *Volgende nieuwsbrief 6 april 2017 KJS- nieuwsbrief 14 Schooljaar 2016-2017 23 maart 2017 *Volgende nieuwsbrief 6 april 2017 Onze school is geen eiland Deze week krijgen we bewoners van Midden Inn op bezoek. In de hal zullen zij koffie

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2016

Nieuwsbrief september 2016 Nieuwsbrief september 2016 Dag dames, Nu de zomer bijna voorbij is en het verenigingsleven overal weer gaat beginnen ontvangt u deze eerste nieuwsbrief van ons nieuwe verenigingsjaar, 2016-2017. Ik

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.!

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.! Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen. Aanwezig: Dick van Zanten (voorzitter), Vincent Stapper (secretaris), Hanney Plugge,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20 Schooljaar juli 2016

Nieuwsbrief 20 Schooljaar juli 2016 Nieuwsbrief 20 Schooljaar 15 16 6 juli 2016 AGENDA Activiteit woensdag t/m vrijdag 6 t/m 8 juli groep 8 kamp donderdag 7 juli gr 1 t/m 8 2 e rapport mee zaterdag 9 juli ov & team Kledinginzameling dinsdag

Nadere informatie

Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn

Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn Notulen 1. Opening De vergadering wordt geopend om 21.35u. Mirjam heet iedereen welkom.

Nadere informatie

Agenda Het Korennieuws Februari 2017

Agenda Het Korennieuws Februari 2017 Agenda 2017 Het Korennieuws Februari 2017 Donderdag 26 Januari 20.00 Kaarten Vrijdag 27 Januari 18.30 Discozwemmen Donderdag 09 Februari 20.00 Kaarten Maandag 13 Februari 20.30 Kienen Vrijdag 17 Februari

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Datum: 28 oktober 2014 Locatie: Schoolgebouw De Vogels Tijd: 19.30u Aanwezig: Afgemeld: Ancion (voorzitter), Jeroen van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

Agenda. Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag

Agenda. Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag Agenda Za 24 nov Klusdag Ma 3 dec 1 e advent Wo 5 dec Sinterklaas Ma 10 dec 2 e advent Ma 10 dec klas 6 introductiemiddag bovenbouw Zutphen Ma 17 dec 3 e advent Wo 19 dec Klas 1 en 2 kerstspel bij de Helmhorst

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK 1-2017 Beste dorpsgenoten De lente is al aardig op gang gekomen. De narcissen en tulpen bloeien volop en de vogels zijn al druk in de weer om een nestje te bouwen. Tijd voor de geboorte van een nieuw item,

Nadere informatie

nieuwsbrief Oud papier (herhaling)

nieuwsbrief Oud papier (herhaling) Inhoud Oud papier Schoonmaakmiddag Juf Andrea ziek Even voorstellen Open dag Fruitdagen Schooltijden Visite Rapporten Volgende nieuwsbrief Agenda nieuwsbrief Oud papier (herhaling) De datum voor het ophalen

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2014

Sociaal Jaarverslag 2014 Sociaal Jaarverslag 2014 Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2014 van Dorpsraad Lieshout. Waarom dit jaarverslag? Graag willen wij u informeren over het doel van de Dorpsraad en welke activiteiten we in

Nadere informatie

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 VRIJDAG 19 juni 2015 DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 01 mei 2015 Hoi! EVEN VOORSTELLEN Wij zijn een groep enthousiaste dorpelingen die samen willen bouwen aan de toekomst van Balkbrug en daarop slim samenwerken.

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Weer van start. Agenda. Jaargang augustus 2017 nummer 1. Maandag 21 augustus a.s. is het weer zo ver!

Nieuwsbrief. Weer van start. Agenda. Jaargang augustus 2017 nummer 1. Maandag 21 augustus a.s. is het weer zo ver! Jaargang 2017-2018 18 augustus 2017 nummer 1 Nieuwsbrief Weer van start Agenda Maandag 21 augustus 8.20 opening op schoolplein Dinsdag 29 augustus Informatieavond in groepen 19.00-19.45 gr 5-6/6-7/7-8

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Cameliadal 6 2317 HK Leiden : 071-5212938 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiden, februari 2010 Nieuwsbrief 2010-1 Beste

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949. 27 e jaargang.

Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949. 27 e jaargang. Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee Opgericht 10 augustus 1949 september 2013 27 e jaargang Verenigingsinfo ERELEDEN P.C. Hagenaars en J.A. Plokker BESTUUR

Nadere informatie

Het bestuur van BV de Oranjehoek wenst u: MET DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS

Het bestuur van BV de Oranjehoek wenst u: MET DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS Het bestuur van BV de Oranjehoek wenst u: "Met vlag en wimpel" is het orgaan van buurtvereniging "DE ORANJEHOEK". Het blad wordt gratis toegezonden aan de leden van de vereniging. De contributie bedraagt

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders,

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders, NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012 1.Beste ouders, December is altijd een drukke maand op school. We zijn op school druk in de weer met allerlei activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

Tennisvereniging de Rackets Zevenaar. Eerste Nieuwsbrief van de Rackets

Tennisvereniging de Rackets Zevenaar. Eerste Nieuwsbrief van de Rackets Tennisvereniging de Rackets Zevenaar Eerste Nieuwsbrief van de Rackets Dat is even wennen; van het ingeburgerde, volledig geaccepteerde, twee-keer-per-jaar verschijnende Info Bulletin, naar een vaker verschijnende

Nadere informatie

REHOBOTH. 29 november Intocht Sinterklaas 30 november 6 e Dijkouverture 13 december Kerstbingo. 10 januari 2015 Nieuwjaarsreceptie

REHOBOTH. 29 november Intocht Sinterklaas 30 november 6 e Dijkouverture 13 december Kerstbingo. 10 januari 2015 Nieuwjaarsreceptie t Dijkertje 40 ste jaargang November 2014 REHOBOTH 29 november Intocht Sinterklaas 30 november 6 e Dijkouverture 13 december Kerstbingo 10 januari 2015 Nieuwjaarsreceptie MOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK GEBOUW

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord AGENDA Beste lezers, Ondanks het prachtige weer wordt er bij de wijkvereniging hard nagedacht over de komende receptie ter ere van ons 25-jarig bestaan. Wat

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

CONTACTBRIEF nr

CONTACTBRIEF nr CONTACTBRIEF nr.03 2013 Bereikbaarheid Hulpdienst Voor Elkaar (HVE) De HVE is op maandag t/m vrijdag (tussen 09.00 en 13.00 uur) rechtstreeks bereikbaar op telefoonnummer 06-15587336. Buiten deze uren

Nadere informatie

ACTIVITEITEN RONDEDANS

ACTIVITEITEN RONDEDANS ACTIVITEITEN In de RONDEDANS Dienstencentrum Rondedans Julianastraat 74 2316 NZ Leiden Tel: 071-7074200 E-mail: g.zanda@radiuswelzijn.nl Dienstencentrum Rondedans Weekoverzicht vaste activiteiten Maandag

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Afwezig: Marjo Aanwezig: Sandra, Simone, Lieke, Sophie, Claudia, Nicole, Linda, Chantal, Will, Suzanne, Evelyne

Afwezig: Marjo Aanwezig: Sandra, Simone, Lieke, Sophie, Claudia, Nicole, Linda, Chantal, Will, Suzanne, Evelyne Notulen OR vergadering 19 september 2017 Afwezig: Marjo Aanwezig: Sandra, Simone, Lieke, Sophie, Claudia, Nicole, Linda, Chantal, Will, Suzanne, 1. opening Sophie opent de vergadering en neemt waar voor

Nadere informatie

Eerder dan verwacht komen we met een nieuwe Nieuwsbrief.

Eerder dan verwacht komen we met een nieuwe Nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF NR 008 datum: 24 juli 2013 Beste leden van de Stamtafel Oss, Eerder dan verwacht komen we met een nieuwe Nieuwsbrief. Vreugde en Verdriet Verdriet Helaas hebben we dit keer een aantal verdriet

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Nummer 8, 2 december 2016 AGENDA HOERA! EEN GEZELLIGE DAG!!!

Nummer 8, 2 december 2016 AGENDA HOERA! EEN GEZELLIGE DAG!!! Nummer 8, 2 december 2016 AGENDA 5 december Sinterklaasfeest 12.00 uur vrij 6 december Speelgoedshow groep 1 t/m 8 8 december Versieren Kerst 9 december Groepsmail Middag vrij 14 december gr 7/8 naar Erasmus

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Het nieuwsblad van en voor buurtvereniging. De Singels

Het nieuwsblad van en voor buurtvereniging. De Singels Het nieuwsblad van en voor buurtvereniging De Singels September 2013 Inhoud Van de redactie Colofon 2 Van de redactie 3 Bestuurstafel 4 Uit de Skûle 5 Mozaïeken 5 Vaste activiteiten 6 Handwerkcafé 6 Oproep

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

VERON afdeling Amsterdam

VERON afdeling Amsterdam Afz: VERON afd. Amsterdam P/A Tolkamerstraat 105 1107 PC Amsterdam Zuidoost. 1 Voorwoord voorzitter Beste Amsterdamse radioamateurs, Na een onderbreking van enkele jaren hebben wij op 7 en 8 september

Nadere informatie

Uitnodiging. Jaarvergadering Oudervereniging. Agenda. Locatie: OBS Jongleren. 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4.

Uitnodiging. Jaarvergadering Oudervereniging. Agenda. Locatie: OBS Jongleren. 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Uitnodiging Jaarvergadering Oudervereniging Woensdag 30 september 2015 Agenda Start: 19.30 uur Locatie: OBS Jongleren 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Afsluiting Oudervereniging OBS jongleren,

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:De Pleisterplaats. Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Voorzitter Harold Soffner 5941442 Secretaris Henriëtte

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

DORPSRAAD GRUBBENVORST

DORPSRAAD GRUBBENVORST DORPSRAAD GRUBBENVORST Secretariaat@dorpsraadgrubbenvorst.nl www.dorpsraadgrubbenvorst.nl Verslag van de openbare Dorpsraadsvergadering. Datum: woensdag 18 januari 2017 Locatie: t Haeren te Grubbenvorst.

Nadere informatie

Anno 1954 Editie 2 Maart/April 2013 CLUBBLAD S.O.V.V.E. adressticker. Vrijdag 12 april in de Fuut aanvang 20.00 uur

Anno 1954 Editie 2 Maart/April 2013 CLUBBLAD S.O.V.V.E. adressticker. Vrijdag 12 april in de Fuut aanvang 20.00 uur Anno 1954 Editie 2 Maart/April 2013 SPOORWEG ONTSPANNINGS VERENIGING VOORWAARTS CLUBBLAD S.O.V.V.E. EINDHOVEN adressticker Vrijdag 12 april in de Fuut aanvang 20.00 uur Inhoudsopgave: In dit nieuwe clubblad

Nadere informatie

20-11-2014. Sperwerhoek 6 2743 GC Waddinxveen telefoon: 0182 614406 www.dickbrunaschool.nl nieuwsbrief@dickbrunaschool.nl

20-11-2014. Sperwerhoek 6 2743 GC Waddinxveen telefoon: 0182 614406 www.dickbrunaschool.nl nieuwsbrief@dickbrunaschool.nl 20-11-2014 Sperwerhoek 6 2743 GC Waddinxveen telefoon: 0182 614406 www.dickbrunaschool.nl nieuwsbrief@dickbrunaschool.nl Belangrijke datums 5 december Sinterklaas. Continurooster tot 13.30u gr. 5 t/m 8

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 22e Algemene Ledenvergadering bij Avila op 23 Februari 2017 Dit jaar wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wederom in het Koetshuis van het Avila

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Nieuwsbrief Juli 2015 De laatste nieuwsbrief voor dat we allemaal op vakantie gaan en heerlijk van de Zomer gaan genieten. Wij willen jullie graag nog een aantal puntjes meedelen. Baby nieuws Aller eerst

Nadere informatie

Evaluatie activiteiten Activiteitenplan

Evaluatie activiteiten Activiteitenplan Evaluatie activiteiten 2015-2016 Activiteitenplan 2016-2017 Koffie inloop Creatief Bloesematelier Spelmiddag Productiviteit, Kinderactiviteiten Bingo Spel Disco Kids kitchen, Volwassen bingo, Cognitief,

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016

Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016 Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016 Het is weer zomer?! In de thuiszorg altijd een drukke periode. We gaan ons uiterste best doen om de zorg voor u zo goed mogelijk te laten verzorgen. In deze brief

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Informatieavond voor ouders van toekomstige 4-jarigen die. Open huis voor ouders van toekomstige 4-jarigen die een

Informatieavond voor ouders van toekomstige 4-jarigen die. Open huis voor ouders van toekomstige 4-jarigen die een Agenda Nummer 19 15 januari 2016 2015 20142014november 20 januari Jaap Starke cursus, vervanging nog niet bekend 18 t/m 29 januari Alle groepen Cito-toetsen 2014 23 februari Informatieavond voor ouders

Nadere informatie

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 Agenda Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 2 t/m 17 mei Meivakantie (incl. Hemelvaart) 4 mei Leerlingen doen mee aan de Nationale herdenking 25 mei Pinksteren Donderdag 21 mei Sportdag

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

t Wiekendje Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2.

t Wiekendje  Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. Maandag 3 oktober: erfgoedproject Kort en Klein Dinsdag 4 oktober: dierendag Dinsdag 4 oktober: GMR-vergadering Woensdag

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

AUGUSTUS Inhoud:

AUGUSTUS Inhoud: Inhoud: Burendag Stuupkes mèrt Kersttocht Handwerkclubje Speeltuinroute Heeft u een idee? We kijken terug naar: Gennepse Quiz Foute Bingo AUGUSTUS 2016 De zomer is weer in volle gang, Voor velen zit de

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015 & Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Beste Ouder/verzorger, Hierbij ontvangt u namens de gehele oudervereniging het jaarverslag en een uitnodiging voor de algemene

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar -

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar - Panningen april 2007 Hallo Buurtgenoten. Dit jaar is voor onze buurt een speciaal jaar want dan vieren wij het 40 jarige bestaan van Buurtvereniging Nobis. We proberen een aantal activiteiten extra leuk

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Afgelopen donderdag kreeg u een extra nieuwsbrief over de formatie van het komend schooljaar

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

Agenda 2017 Het Korennieuws April 2017

Agenda 2017 Het Korennieuws April 2017 Agenda 2017 Het Korennieuws April 2017 Vrijdag 31 Maart 18:30 Filmavond Maandag 17 April 10:30 Paaseieren zoeken Donderdag 20 April 20:00 Kaarten Maandag 24 April 20:30 Kienen Maandag 15 Mei 20:30 Kienen

Nadere informatie

1 maart 2013 Nummer 1 2013 Leidse Bond voor speeltuinen. Nieuwsbrief

1 maart 2013 Nummer 1 2013 Leidse Bond voor speeltuinen. Nieuwsbrief 1 maart 2013 Nummer 1 2013 Leidse Bond Nieuwsbrief Ledenvergadering Woensdagavond 15 mei Beste speeltuinvrienden, 20:00 uur In het jaar 2013 wil de LBS u nog beter op de hoogte houden van het prachtige

Nadere informatie

Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding

Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding 26 augustus Luizencontrole 26 Startdienst, 19.00 uur in De Hoeksteen 31 Gebedsgroep 31 Rots en Water informatieavond voor ouders

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Afscheid

In deze nieuwsbrief. Afscheid In deze nieuwsbrief Agenda: Afscheid Vakantierooster Vrije (mid)dagen Meester Peter Plusklas Nieuws vanuit de MR Nieuws vanuit de Ouderraad Lezen in de zomervakantie Vakantiebijbelclub Resto van Harte

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Beste Zeiler/roeier. De Winter is voorbij, nog een paar dagen en de zomertijd komt er aan, hetgeen betekend dat het 's avonds weer langer licht wordt, en men weer de gelegenheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) GELUKKIG NIEUWJAAR Namens het team van de Gerardus Majella wensen wij u en uw gezin een gelukkig en gezond 2017. Wij hebben er weer veel zin in! Na een leuke start op het

Nadere informatie

Kerstfeest Schooljaar 2012-2013. Nummer 5. 29-11-2012 Enkele belangrijke data: Lightwise Groep 1 en 2

Kerstfeest Schooljaar 2012-2013. Nummer 5. 29-11-2012 Enkele belangrijke data: Lightwise Groep 1 en 2 Binnenkort zullen op speelse wijze ook de fietsen van de kleuters en de leerlingen van groep 3-4 getest worden en hopelijk kunnen er ook dan weer volop goedkeuringsstickers worden uitgedeeld, want we gaan

Nadere informatie

Samenwijsaccommodatie Diessen. Een gezamenlijke nieuwsbrief van bs Willibrordus en. Studiedag: alle leerlingen zijn vrij. Hoe voel jij je in de klas?

Samenwijsaccommodatie Diessen. Een gezamenlijke nieuwsbrief van bs Willibrordus en. Studiedag: alle leerlingen zijn vrij. Hoe voel jij je in de klas? Samenwijsaccommodatie Diessen Nieuwsflits Een gezamenlijke nieuwsbrief van bs Willibrordus en M O L E N S T R A A T 8 5 0 8 7 B N D I E S S E N J A A R G A N G 1. N R. 1 3 D O N D E R D A G 0 1 D E C 2

Nadere informatie