Tilburg University. Gaat doorwerken na AOW echt werken? Oude Mulders, Jaap; van Dalen, Harry; Henkens, Kene. Published in: Me Judice

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tilburg University. Gaat doorwerken na AOW echt werken? Oude Mulders, Jaap; van Dalen, Harry; Henkens, Kene. Published in: Me Judice"

Transcriptie

1 Tilburg University Gaat doorwerken na AOW echt werken? Oude Mulders, Jaap; van Dalen, Harry; Henkens, Kene Published in: Me Judice Document version: Final published version Publication date: 2017 Link to publication Citation for published version (APA): Oude Mulders, J., van Dalen, H., & Henkens, K. (2017). Gaat doorwerken na AOW echt werken?: Het oordeel van werkgevers. Me Judice, 9, 1. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. - Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research - You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain - You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Take down policy If you believe that this document breaches copyright, please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 16. mrt. 2017

2 Gaat doorwerken na AOW echt werken? Het oordeel van werkgevers 18 jan 2017 Het kabinet Rutte II heeft het wettelijk mogelijk gemaakt om door te werken na het bereiken van de AOW-leeftijd. Het past in de trend om langer door te werken, maar zitten werkgevers wel te wachten op AOW-ers? Uit NIDI-onderzoek van Oude Mulders, Van Dalen en Henkens blijkt dat managers niet echt staan te trappelen om oudere werknemers na hun AOW opnieuw in dienst te nemen, zelfs niet als die oudere van waarde is voor een organisatie en bereid is tegen een flink lager loon (40% lager loon) te werken en op flexibele contractvoorwaarden. Verhoging AOW-leeftijd De verhoging van de AOW-leeftijd is in 2012 ingevoerd met de stilzwijgende gedachte dat mensen langer door zullen en kunnen werken. Voor veel ouderen gaat dit langer doorwerken niet van harte; zij zijn boos doordat de AOW-leeftijd in het zicht van de haven is opgeschoven (Henkens et al., 2016). Toch zijn er ook oudere werknemers die met veel plezier in het werk de AOW-leeftijd halen, en zelfs graag langer zouden doorwerken. In de meeste gevallen krijgen zij deze kans echter niet, omdat men onder bijna alle cao s automatisch ontslagen wordt bij het bereiken van de AOW-leeftijd (zie Dingemans, 2016). Hoewel dit verplichte pensioen in Nederland relatief onomstreden is, ziet de overheid wel heil in werken na de AOW-leeftijd. Zo is per 1 januari 2016 de wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden, die er onder andere voor zorgt dat werkende AOW ers het recht op het minimumloon behouden en niet voor een schijntje hoeven te werken, werkgevers niet langer premies hoeven te betalen voor WW, Ziektewet, WAO, WIA en AOW, maar ook dat werkgevers maar 13 weken loon hoeven door te betalen bij ziekte, in plaats van 2 jaar. Deze maatregelen zouden het in dienst nemen van werknemers voorbij de AOW-leeftijd aantrekkelijker moeten maken. Daarnaast worden sinds enkele jaren ambtenaren van de rijksoverheid niet meer automatisch op de AOW-leeftijd ontslagen, waarmee de overheid het goede voorbeeld wil geven. Dit beleid is niet onomstreden, omdat bijvoorbeeld de vakbond FNV en politieke partijen als de SP vrezen voor verdringing op de arbeidsmarkt. Slechts een kleine minderheid van de werkgevers stimuleert hun werknemers om door te werken na de AOW-leeftijd. Het werken na de AOW-leeftijd blijkt echter voor velen lang niet altijd bereikbaar. Enerzijds omdat voor sommigen het werk zo zwaar is dat het al een hele klus is om de AOW-gerechtigde leeftijd in goede gezondheid te bereiken, zoals onlang nog werd benoemd door keuringsartsen (AD van 3 januari 2017 (http://www.ad.nl/dossier-nieuws/werknemer-niet-klaarvoor-langer-werken~a719f6b8/) ). Werk in de zorg of de bouw leent zich bijvoorbeeld niet bepaald voor zeer lang doorwerken. Anderzijds staan werkgevers ook nog niet echt te trappelen om AOW-ers in dienst te nemen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit Europees onderzoek onder werkgevers uit Gemiddeld zegt een kleine 15% van de werkgevers uit zeven Europese landen dat zij werken na de publieke pensioenleeftijd (in het geval van Nederland dus na de AOW-leeftijd) stimuleren. Uit figuur 1 blijkt dat er veel variatie tussen landen is. Waar van de Poolse en Deense werkgevers ongeveer een kwart zegt dat zij doorwerken na de AOW-leeftijd stimuleren, is dit in de andere landen, en zo ook in Nederland, veelal minder dan 10%. 1 van :10

3 2 van :10 Figuur 1: Percentage Europese werkgevers dat zegt werken na de publieke pensioenleeftijd te stimuleren, 2009 Bron: ASPA (2009), zie over opzet van ASPA onderzoek: Van Dalen et al. (2012). Hoewel er sinds die tijd veel veranderd is in wetgeving, suggereren recentere cijfers op dit vlak niet dat er veel veranderd is in het beleid van organisaties. Zo stelt slechts 7% van werkgevers in de Werkgevers Enqête Arbeid van TNO (http://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/sfil0100/view.php?fil_id=144) uit 2014 dat het voor de personele bezetting in hun vestiging belangrijk is dat werknemers ook ná hun pensioengerechtigde leeftijd doorwerken. Waarom zijn werkgevers terughoudend? De belangrijkste vraag is waarom zijn Nederlandse werkgevers zo terughoudend bij het in dienst nemen van AOW ers? Als we daar een antwoord op kunnen vinden zou men ook beter grip kunnen krijgen op de vraag hoe ouderen die willen doorwerken na de AOW-leeftijd zelf iets kunnen doen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Om dat uit te zoeken hebben we een vignette-onderzoek uitgevoerd, waarbij we een steekproef van managers (N = 443) uit verschillende organisaties en sectoren vroegen om aan te geven of zij oudere werknemers uit hun eigen organisatie met verschillende eigenschappen na de AOW-leeftijd zouden willen laten werken. Het gaat hier om data uit het LISS panel van CenERdata (https://www.website.lisspanel.nl/) uitgevoerd in Een vignette-onderzoek is een type onderzoek dat veel in marketing en sociologisch onderzoek wordt gebruikt om voorkeuren te achterhalen voor situaties die moeilijk zijn waar te nemen in de praktijk. Een houding ten aanzien van oudere werknemers die langer willen doorwerken in algemene zin hoeft nog niet veel te zeggen over hoe managers denken en beslissen in de praktijk wanneer zij te maken krijgen met concrete situaties. Om die situatie na te bootsen kunnen vignetten van veel waarde zijn. Het is een veelgebruikt onderzoeksinstrument in marketing om te achterhalen welke producteigenschappen van belang zijn voor een aankoop (Wittink en Cattin, 1989). Inmiddels is het een ingeburgerde methode die ook veelvuldig in arbeidsmarktvraagstukken wordt toegepast (zie bijv. Van Dalen en Henkens, 2016). Hoe gaat zo n studie in zijn werk? Iedere manager krijgt vijf willekeurige profielen van werknemers te zien waarbij de manager gevraagd wordt om voor te stellen dat de bewuste werknemer uit zijn eigen bedrijf kan komen. De manager wordt na het lezen van het vignette de volgende vraag gesteld: Een werknemer heeft binnen uw organisatie de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt. Hij of zij zou graag nog een tijd [fulltime/parttime/op afroepbasis] door willen werken. Het gaat om een werknemer in een functie waaraan u nu het meest leiding geeft. Hoe groot acht u de kans dat u hem of haar op de gewenste contractbasis weer in dienst zou willen nemen?

4 3 van :10 Ieder vignette bevat in ons onderzoek zes karakteristieken van werknemers en één karakteristiek van het bedrijf in kwestie. De zes karakteristieken betreffen (1) kennis en ervaring; (2) bereidheid tot een loonoffer; (3) functioneren tot nu toe; (4) gezondheid; (5) persoonlijk netwerk; en (6) voornaamste motivatie om door te willen werken. Het bedrijfskenmerk betreft de mate waarin men te maken heeft met een personeelstekort dan wel er een noodzaak bestaat tot inkrimpen van het personeelsbestand. In de analyse concentreren we ons op kenmerken die iets vertellen over de productiviteit en flexibiliteit van oudere werknemers die door willen werken voorbij de AOW-leeftijd. De productiviteit in brede zin had betrekking op het functioneren van de werknemer in kwestie tot zijn (verplichte) pensioen, kennis en ervaring, het netwerk dat men bezit en de intrinsieke dan wel extrinsieke motivatie om te werken. De flexibiliteit werd benaderd door een beschrijving te geven van de bereidwilligheid van de werknemer om een lager loon te werken en een flexibel contract (parttime dan wel op afroep) te aanvaarden. Zelfs oudere werknemers die van veel waarde zijn voor een bedrijf én zeer flexibel zijn hebben maar een matige kans om opnieuw aangenomen te worden. Uit de resultaten bleek, zoals verwacht, dat de potentiële productiviteit van de werknemer de grootste invloed heeft op de beslissingen van managers. Wanneer een werknemer niet over unieke kennis of ervaring beschikt, niet goed functioneert, niet gezond is, of niet een waardevol netwerk heeft, maakt hij of zij nauwelijks kans om door te mogen werken na de AOW-leeftijd. Werknemers hebben echter zelf ook nog de mogelijkheid om hun kansen op herintreding bij het bedrijf te beïnvloeden. Wanneer zij bereid zijn tot een substantieel loonoffer 20% of 40% - verhogen ze weliswaar hun kans op werk, maar het effect is niet zo groot dat hier wonderen van verwacht moeten worden. Verrassend genoeg heeft de bereidheid om parttime of op oproepbasis (in plaats van fulltime) te gaan werken geen effect op de kansen om door te mogen werken. Alle bovengenoemde effecten zijn samengevat en geïllustreerd in figuur 2 voor vier type van doorwerkende AOW-ers: typen die verschillen naar de mate waarin zij productief en flexibel zijn. Figuur 2: Bereidheid van managers om AOW ers binnen hun eigen organisatie te laten doorwerken (gerangschikt naar verschillende kenmerken werknemers) Noot: Lage productiviteit = eenvoudig vervangbare kennis, matige prestaties, matige gezondheid, weinig waardevolle contacten, extrinsiek gemotiveerd. Hoge productiviteit = moeilijk vervangbare kennis, goede prestaties, goede gezondheid, veel waardevolle contacten, intrinsiek gemotiveerd.

5 Lage flexibiliteit = niet bereid tot loonsverlaging en full-time positie. Hoge flexibiliteit = bereid tot 40% loonsverlaging en part-time/afroepbasis positie. Bron: LISS data, berekeningen gebaseerd op Oude Mulders et al. (2014, tabel 3). Het meest in het oog springende feit van figuur 1 is dat zelfs oudere werknemers die van veel waarde zijn voor een bedrijf - hoog productief - én bereid zijn loon in te leveren en op flexibele basis te gaan werken maar een matige kans hebben om opnieuw aangenomen te worden. Alle oudere werknemers die minder gunstige kenmerken hebben, hebben een nauwelijks kans om door te mogen werken na hun AOW-leeftijd. In Oude Mulders et al.. (2014) wordt bezien of het ook nog uitmaakt of een krappe arbeidsmarkt van invloed is op het oordeel van de managers. In de bovenstaande berekening is dit berekend onder de conditie van een evenwichtige arbeidsmarkt. De invloed van een krappe arbeidsmarkt is er wel - het maak AOW-ers iets aantrekkelijker - maar het effect is te klein om bovenstaande conclusie anders te formuleren. Conclusies Het faciliteren van doorwerken na de AOW-leeftijd voor werknemers en werkgevers, zoals het kabinet Rutte II heeft bewerkstelligd, is een positieve trend, maar we hoeven er vermoedelijk geen grote effecten op de arbeidsmarkt van te verwachten. Slechts een kleine minderheid van de werkgevers stimuleert hun werknemers om door te werken na de AOW-leeftijd. Daarnaast blijkt uit ons onderzoek dat zelfs wanneer werknemers willen doorwerken, productief zijn, én bereid zijn loon in te leveren en flexibel te gaan werken, zij slechts een matige kans hebben om door te mogen blijven werken bij dezelfde organisatie. Het valt niet uit te sluiten dat met het voortschrijden van de tijd werkgevers meer ervaring met doorwerkende AOW-ers krijgen en wellicht ook een positiever beeld ontwikkelen over deze groep werknemers. Tot dusver hebben doorwerkende AOW-ers niet veel kans om hun verblijf bij hun bedrijf te verlengen. Een positieve kant aan dit verhaal is dat vakbonden niet meteen bevreesd moeten zijn dat door de wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd verdringing zal optreden. Werkgevers hebben blijkbaar al hun handen vol om werknemers in dienst te houden tot de AOW-leeftijd. Sterker nog de meeste werkgevers ontwikkelen nauwelijks initiatieven om werknemers duurzaam tot hun AOW in te zetten (Van Dalen, Henkens en Wang, 2015). Het échte duurzaamheidsbeleid moet nog uitgevonden worden. Referenties: Dalen, H.P. van, K. Henkens, W. Conen en J. Schippers (2012) Dilemma s rond langer doorwerken Europese werkgevers aan het woord (https://www.nidi.nl/shared/content/output/books/nidi-book-85.pdf), Amsterdam University Press, Amsterdam. Dalen, H.P. van, K. Henkens, en M. Wang (2015), Recharging or Retiring the Older Worker? Uncovering Age-Based Strategies of European Employers (https://www.researchgate.net/publication / _Recharging_or_Retiring_the_Older_Worker_Uncovering_Age-Based_Strategies_of_European_Employers), Gerontologist, 55, Dalen, H.P. van, en K. Henkens, (2016). Why demotion of older workers is a no-go area for managers (https://www.researchgate.net/publication/ _why_demotion_of_older_workers_is_a_no-go_area_for_managers). International Journal of Human Resource Management, te verschijnen. Dingemans, E., (2016) Wanneer is langer doorwerken een genot en wanneer een gruwel? (http://www.mejudice.nl /artikelen/detail/wanneer-is-langer-doorwerken-een-genot-en-wanneer-een-gruwel-), Me Judice, 20 april Henkens, K., Van Solinge, H., Damman, M., en Dingemans, E. (2016). Langer doorwerken valt nog niet mee (http://www.nidi.nl/shared/content/demos/2016/demos henkens.pdf). Demos: Bulletin over bevolking en samenleving, 32(2), 1-4. Oude Mulders, J., van Dalen, H.P., Henkens, K., en Schippers, J. (2014). How likely are employers to rehire older workers after mandatory retirement? A vignette study among managers (https://www.researchgate.net/publication / _How_Likely_are_Employers_to_Rehire_Older_Workers_After_Mandatory_Retirement_A_Vignette_Study_Among_Managers). De Economist, 162, Wittink, D. R., & Cattin, P. (1989). Commercial use of conjoint analysis: An update. The Journal of Marketing, Te citeren als Jaap Oude Mulders, Harry van Dalen, Kène Henkens, Gaat doorwerken na AOW echt werken? Het oordeel van werkgevers, Me Judice (http://www.mejudice.nl/), 18 januari Copyright 4 van :10

6 De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice (http://www.mejudice.nl/) en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen (/overig/copyright). Afbeelding Afbeelding old man, young man (https://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/ /) van gato-gato-gato (CC BY-NC-ND 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.nl) ). In de media 26 jan 2017 Algemeen Dagblad Pensioen is pensioen, dus stoppen (http://www.ad.nl/nieuws/werkgevers-willengeen-senioren~a457bb3e/) Auteurs Jaap Oude Mulders (http://www.mejudice.nl/auteurs/detail/jaap-oude-mulders) NIDI, Den Haag en Rijksuniversiteit Groningen Harry van Dalen (http://www.mejudice.nl/auteurs/detail/harry-van-dalen) NIDI, Den Haag, Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University, TISEM en TIAS Kène Henkens (http://www.mejudice.nl/auteurs/detail/kene-henkens) NIDI, Den Haag, UMCG (Rijksuniversiteit Groningen), Universiteit van Amsterdam Links Rijksoverheid: Doorwerken na AOW: Hoe zit het ook alweer? (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemeneouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/wat-verandert-er-op-mijn-werk-als-ik-wil-doorwerken-na-mijn-aow-leeftijd) Artikel: How likely are employers to rehire older workers after mandatory retirement? A vignette study among managers (https://www.researchgate.net/publication / _How_Likely_are_Employers_to_Rehire_Older_Workers_After_Mandatory_Retirement_A_Vignette_Study_Among_Managers) Demos: Langer doorwerken valt nog niet mee (http://www.nidi.nl/shared/content/demos/2016/demos henkens.pdf) Gerelateerde artikelen Wanneer is langer doorwerken een genot en wanneer een gruwel? (http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/wanneeris-langer-doorwerken-een-genot-en-wanneer-een-gruwel-) Is demotie echt een taboe? Oudere werknemers aan het woord (http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/is-demotieecht-een-taboe-oudere-werknemers-aan-het-woord) Private werkgevers niet huiverig voor hoger loon oudere werknemer (http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/privatewerkgevers-niet-huiverig-voor-hoger-loon-oudere-werknemer) Langer doorwerken zonder financiële prikkels (http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/langer-doorwerken-zonder-financieleprikkels) De verleiding van vervroegd pensioen in crisistijd (http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/de-verleiding-van-vervroegdpensioen-in-crisistijd) Flexibel beloningsstelsel verbetert positie oudere werknemer (http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/flexibelbeloningsstelsel-verbetert-positie-oudere-werknemer) Moeilijkste problemen rond de oudere werknemer komen nog (http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/moeilijksteproblemen-rond-de-oudere-werknemer-komen-nog) 5 van :10

7 Gerelateerde video s Andrew Oswald over geluk en productiviteit (http://www.mejudice.nl/video/detail/andrew-oswald-over-geluken-productiviteit) Kène Henkens over langer werken en organisaties (http://www.mejudice.nl/video/detail/kene-henkens-over-langer-werkenen-organisaties) 6 van :10

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988 Tilburg University Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo Published in: De Psycholoog Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen,

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M.

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Tilburg University Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Published in: Adformatie Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985 Tilburg University Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue Publication date: 1985 Link to publication Citation for published version (APA): Pieters,

Nadere informatie

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring Hacker, T.W.F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1980 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1983 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R.

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Tilburg University De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Publication date: 1992 Link

Nadere informatie

Tilburg University. Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1977. Link to publication

Tilburg University. Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1977. Link to publication Tilburg University Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog Publication date: 1977 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1977). Economische

Nadere informatie

Tilburg University. Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1

Tilburg University. Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1 Tilburg University Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1 Publication date: 1985 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed.

Tilburg University. Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed. Tilburg University Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed. Publication date: 1990 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M.

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Financiele advisering aan de consument Publication date: 1993 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988. Link to publication

Tilburg University. Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988. Link to publication Tilburg University Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1988). Psychologisch marktonderzoek.

Nadere informatie

Tilburg University. Publication date: 2005. Link to publication

Tilburg University. Publication date: 2005. Link to publication Tilburg University Naar een Optimaal Design voor Investeringssubsidies in Milieuvriendelijke Technieken Aalbers, R.F.T.; van der Heijden, Eline; van Lomwel, A.G.C.; Nelissen, J.H.M.; Potters, n; van Soest,

Nadere informatie

Tilburg University. Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H.

Tilburg University. Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H. Tilburg University Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H. Published in: Waarden-in-Spanning. Conflicterende Keuzen bij Zelfstandige Ondernemers, Land en- Tuinbouwers Publication date: 2001 Link to publication

Nadere informatie

Tilburg University. Succesmaatstaven voor beursondernemingen Kabir, M.R.; Douma, S.W. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie

Tilburg University. Succesmaatstaven voor beursondernemingen Kabir, M.R.; Douma, S.W. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Tilburg University Succesmaatstaven voor beursondernemingen Kabir, M.R.; Douma, S.W. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Publication date: 1996 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur

Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Tilburg University De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Published in: De Rol van het Vermogen in de Economie. Preadviezen van de KVS Publication date: Link to

Nadere informatie

Tilburg University. Omgaan met verschillen Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Omgaan met verschillen

Tilburg University. Omgaan met verschillen Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Omgaan met verschillen Tilburg University Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Publication date: 2002 Link to publication Citation for published version (APA): Kroon, S., Vallen, T., & Van den Branden,

Nadere informatie

Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R.

Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R. Tilburg University Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R. Published in: Financiering en belegging Publication date: 1993 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Over de restspanningen die optreden na het koud richten van een zwak gekromde as Esmeijer, W.L.

Over de restspanningen die optreden na het koud richten van een zwak gekromde as Esmeijer, W.L. Over de restspanningen die optreden na het koud richten van een zwak gekromde as Esmeijer, W.L. Gepubliceerd: 01/01/1966 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the

Nadere informatie

Tilburg University. Wie wil nog een oudere werknemer? van Dalen, Harry; Henkens, K. Published in: Demos: Bulletin over Bevolking en Samenleving

Tilburg University. Wie wil nog een oudere werknemer? van Dalen, Harry; Henkens, K. Published in: Demos: Bulletin over Bevolking en Samenleving Tilburg University Wie wil nog een oudere werknemer? van Dalen, Harry; Henkens, K. Published in: Demos: Bulletin over Bevolking en Samenleving Publication date: 2004 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Verbeteringsvoorstel ten aanzien van de akoestiek van de zaal in het gemeenschapshuis " De Klosterhof" te Arcen Deelen, van, Eric

Verbeteringsvoorstel ten aanzien van de akoestiek van de zaal in het gemeenschapshuis  De Klosterhof te Arcen Deelen, van, Eric Verbeteringsvoorstel ten aanzien van de akoestiek van de zaal in het gemeenschapshuis " De Klosterhof" te Arcen Deelen, van, Eric Gepubliceerd: 01/01/1992 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als

Nadere informatie

Tilburg University. Internationaal marketingonderwijs Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Internationaal marketingonderwijs Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1992 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M., &

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift en schema video recording

Bedieningsvoorschrift en schema video recording Bedieningsvoorschrift en schema video recording Groot, de, M.Th. Gepubliceerd: 01/01/1966 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication:

Nadere informatie

Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E.

Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E. Tilburg University Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E. Published in: Nederlands Juristenblad Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Tilburg University. De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 1999 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Evaluatie experiment van werk naar werk tussenrapportage Visscher, K.; de Groot, M.; van Eck, S.; van Gestel, N.; van de Pas, Irmgard

Evaluatie experiment van werk naar werk tussenrapportage Visscher, K.; de Groot, M.; van Eck, S.; van Gestel, N.; van de Pas, Irmgard Tilburg University Evaluatie experiment van werk naar werk tussenrapportage Visscher, K.; de Groot, M.; van Eck, S.; van Gestel, N.; van de Pas, Irmgard Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Tilburg University. Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine. Publication date: 2000

Tilburg University. Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine. Publication date: 2000 Tilburg University Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine Publication date: 2000 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Wij zullen doorgaan... Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor psychoanalyse. Publication date: 2012

Tilburg University. Wij zullen doorgaan... Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor psychoanalyse. Publication date: 2012 Tilburg University Wij zullen doorgaan... Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor psychoanalyse Publication date: 2012 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Het schatten van marktpenetratie en marktaandeel

Het schatten van marktpenetratie en marktaandeel Het schatten van marktpenetratie en marktaandeel Wijnen, J.T.M. Gepubliceerd: 01/01/1994 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication:

Nadere informatie

Tilburg University. De kans om een tenniswedstrijd te winnen Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R. Published in: STAtOR. Publication date: 2008

Tilburg University. De kans om een tenniswedstrijd te winnen Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R. Published in: STAtOR. Publication date: 2008 Tilburg University De kans om een tenniswedstrijd te winnen Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R. Published in: STAtOR Publication date: 2008 Link to publication Citation for published version (APA): Klaassen,

Nadere informatie

Bepaling van de sterkte en de stijfheid van werktuigkundige constructies met behulp van de methode der eindige elementen

Bepaling van de sterkte en de stijfheid van werktuigkundige constructies met behulp van de methode der eindige elementen Bepaling van de sterkte en de stijfheid van werktuigkundige constructies met behulp van de methode der eindige elementen Janssen, J.D.; Schoofs, A.J.G. Gepubliceerd: 01/01/1971 Document Version Uitgevers

Nadere informatie

Een toepassing van de elementgenerator volgens rapport PRGL-SYST R71-2, 71-1 Schoofs, A.J.G.

Een toepassing van de elementgenerator volgens rapport PRGL-SYST R71-2, 71-1 Schoofs, A.J.G. Een toepassing van de elementgenerator volgens rapport PRGL-SYST R71-2, 71-1 Schoofs, A.J.G. Gepubliceerd: 01/01/1971 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document

Nadere informatie

Hergebruik moet vanzelfsprekend worden

Hergebruik moet vanzelfsprekend worden Hergebruik moet vanzelfsprekend worden Moonen, S.P.G. Published in: 360, het kan wel! Gepubliceerd: 01/01/2013 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document

Nadere informatie

Eindhoven University of Technology MASTER. Een brug dichtbij de ontwikkeling van een micronetwerk. Ploegmakers, R.F.C.

Eindhoven University of Technology MASTER. Een brug dichtbij de ontwikkeling van een micronetwerk. Ploegmakers, R.F.C. Eindhoven University of Technology MASTER de ontwikkeling van een micronetwerk Ploegmakers, R.F.C. Award date: 2009 Disclaimer This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored

Nadere informatie

Tilburg University. Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Onder druk : Multidisciplinaire richtlijn Werkdruk

Onder druk : Multidisciplinaire richtlijn Werkdruk Onder druk : Multidisciplinaire richtlijn Werkdruk Oerlemans, W.G.M.; Bakker, A.B.; Vuuren, van, C.V.; Veldhoven, van, M.J.C.M.; Bekkum, van, P.W.J.; Lith, van, P.M.P.; Siegert, H.S.; Tweehuysen, H.; Velde,

Nadere informatie

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Tilburg University. Bedrijfsscholing de Wolff, C.J.; Luijkx, Ruud; Kerkhofs, M.J.M. Published in: Over - Werk: Tijdschrift van het steunpunt WAV

Tilburg University. Bedrijfsscholing de Wolff, C.J.; Luijkx, Ruud; Kerkhofs, M.J.M. Published in: Over - Werk: Tijdschrift van het steunpunt WAV Tilburg University Bedrijfsscholing de Wolff, C.J.; Luijkx, Ruud; Kerkhofs, M.J.M. Published in: Over - Werk: Tijdschrift van het steunpunt WAV Publication date: 2002 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Eindhoven University of Technology MASTER. Wonen op de grens van land en zee "leven en beleven op een zeedijk" Slokkers, G.C.J.J.

Eindhoven University of Technology MASTER. Wonen op de grens van land en zee leven en beleven op een zeedijk Slokkers, G.C.J.J. Eindhoven University of Technology MASTER Wonen op de grens van land en zee "leven en beleven op een zeedijk" Slokkers, G.C.J.J. Award date: 2007 Disclaimer This document contains a student thesis (bachelor's

Nadere informatie

Tilburg University. Published in: Economisch Statistische Berichten. Publication date: 2000. Link to publication

Tilburg University. Published in: Economisch Statistische Berichten. Publication date: 2000. Link to publication Tilburg University Komen we steeds meer rood te staan?. [Review of the book De Nederlandse Economie 1999, CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek, 2000] van Schaik, A.B.T.M. Published in: Economisch Statistische

Nadere informatie

Afwaterings- en bevriezingsproblemen te Best

Afwaterings- en bevriezingsproblemen te Best Afwaterings- en bevriezingsproblemen te Best Technische Hogeschool Eindhoven (THE). Bouwkundewinkel Gepubliceerd: 01/01/1985 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check

Nadere informatie

Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike

Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric

Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric Tilburg University Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric Document version: Preprint (usually an early version) Publication date: 2009 Link to publication

Nadere informatie

Voorziening voor de integratie van zonwering

Voorziening voor de integratie van zonwering Voorziening voor de integratie van zonwering Lichtenberg, J.J.N.; Timmermans, A.W.C.; Willems, M.H.P.M. Gepubliceerd: 07/01/2003 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please

Nadere informatie

Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety

Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma.

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. University of Groningen Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. Verbakel, N. J. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

University of Groningen. Eerste Hulp vaker ter plaatse Verhage, Vera

University of Groningen. Eerste Hulp vaker ter plaatse Verhage, Vera University of Groningen Eerste Hulp vaker ter plaatse Verhage, Vera IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

Laat maar zitten Janssen, Janine Hubertina Lambertha Joseph

Laat maar zitten Janssen, Janine Hubertina Lambertha Joseph Laat maar zitten Janssen, Janine Hubertina Lambertha Joseph IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Wanneer voelt de verhoging van de AOW-leeftijd als diefstal? de Beer, Joop; van Dalen, Harry; Henkens, Kene

Wanneer voelt de verhoging van de AOW-leeftijd als diefstal? de Beer, Joop; van Dalen, Harry; Henkens, Kene Tilburg University Wanneer voelt de verhoging van de AOW-leeftijd als diefstal? de Beer, Joop; van Dalen, Harry; Henkens, Kene Published in: Me Judice Document version: Publisher's PDF, also known as Version

Nadere informatie

Interactie als gereedschap Koole, Tom

Interactie als gereedschap Koole, Tom Interactie als gereedschap Koole, Tom IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

Tilburg University. Vereenzelviging en het ontnemen van vermogenswinsten Vranken, J.B.M.

Tilburg University. Vereenzelviging en het ontnemen van vermogenswinsten Vranken, J.B.M. Tilburg University Vereenzelviging en het ontnemen van vermogenswinsten Vranken, J.B.M. Published in: WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie Document version: Peer reviewed version

Nadere informatie

Tilburg University. Internationaal marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Published in: Onderzoek. Publication date: 1992. Link to publication

Tilburg University. Internationaal marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Published in: Onderzoek. Publication date: 1992. Link to publication Tilburg University Internationaal marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Published in: Onderzoek Publication date: 1992 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1992). Internationaal

Nadere informatie

Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G.

Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G. Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Zorgen rondom IVF Boekaar, J.; Riemersma, M.

Zorgen rondom IVF Boekaar, J.; Riemersma, M. Zorgen rondom IVF Boekaar, J.; Riemersma, M. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

Tilburg University. Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld Vranken, J.B.M. Publication date: 2008. Link to publication

Tilburg University. Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld Vranken, J.B.M. Publication date: 2008. Link to publication Tilburg University Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld Vranken, J.B.M. Publication date: 2008 Link to publication Citation for published version (APA): Vranken, J. B. M., (2008). Buitengerechtelijke

Nadere informatie

Tilburg University. Naar een echte visie op het onderwijs Barendrecht, Maurits. Published in: Nederlands Juristenblad. Publication date: 2001

Tilburg University. Naar een echte visie op het onderwijs Barendrecht, Maurits. Published in: Nederlands Juristenblad. Publication date: 2001 Tilburg University Naar een echte visie op het onderwijs Barendrecht, Maurits Published in: Nederlands Juristenblad Publication date: 2001 Link to publication Citation for published version (APA): Barendrecht,

Nadere informatie

Schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs de Boer, Hester

Schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs de Boer, Hester Schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs de Boer, Hester IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Berekening van dimensieloze getallen ten behoeve van het electro-erosief onderzoek Kerstens, C.

Berekening van dimensieloze getallen ten behoeve van het electro-erosief onderzoek Kerstens, C. Berekening van dimensieloze getallen ten behoeve van het electro-erosief onderzoek Kerstens, C. Gepubliceerd: 01/01/1965 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the

Nadere informatie

Rechterlijke organisatie en organisatie van de rechtspraak Barendrecht, Maurits

Rechterlijke organisatie en organisatie van de rechtspraak Barendrecht, Maurits Tilburg University Rechterlijke organisatie en organisatie van de rechtspraak Barendrecht, Maurits Published in: Nederlands Juristenblad Publication date: 2001 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Interne rechtsvergelijking Vranken, J.B.M. Published in: Tijdschrift voor privaatrecht. Document version: Peer reviewed version

Tilburg University. Interne rechtsvergelijking Vranken, J.B.M. Published in: Tijdschrift voor privaatrecht. Document version: Peer reviewed version Tilburg University Interne rechtsvergelijking Vranken, J.B.M. Published in: Tijdschrift voor privaatrecht Document version: Peer reviewed version Publication date: 1995 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Zijn werkgevers geneigd oudere werknemers na verplicht pensioen terug in dienst te nemen?

Zijn werkgevers geneigd oudere werknemers na verplicht pensioen terug in dienst te nemen? Zijn werkgevers geneigd oudere werknemers na verplicht pensioen terug in dienst te nemen? Jaap Oude Mulders Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) en Universiteit Utrecht Door

Nadere informatie

The diversity puzzle Mäs, Michael

The diversity puzzle Mäs, Michael The diversity puzzle Mäs, Michael IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document Version

Nadere informatie

University of Groningen. Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea

University of Groningen. Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea University of Groningen Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek afdeling Sociale Zaken Westerveld?

Klanttevredenheidsonderzoek afdeling Sociale Zaken Westerveld? University of Groningen Klanttevredenheidsonderzoek afdeling Sociale Zaken Westerveld? IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it.

Nadere informatie

Vervormingsmetingen Z-profiel

Vervormingsmetingen Z-profiel Vervormingsmetingen Z-profiel Kortman, J.C. Gepubliceerd: 01/01/1964 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication: A submitted

Nadere informatie

The infant motor profile Heineman, Kirsten Roselien

The infant motor profile Heineman, Kirsten Roselien The infant motor profile Heineman, Kirsten Roselien IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Taaltechnologie voor mensen met communicatieve beperkingen Krahmer, Emiel; Marsi, E.C.; Beijer, L.

Taaltechnologie voor mensen met communicatieve beperkingen Krahmer, Emiel; Marsi, E.C.; Beijer, L. Tilburg University Taaltechnologie voor mensen met communicatieve beperkingen Krahmer, Emiel; Marsi, E.C.; Beijer, L. Published in: DIXIT: tijdschrift over toegepaste taal- en spraaktechnologie Publication

Nadere informatie

Condition-based maintenance for complex systems Olde Keizer, Minou Catharina Anselma

Condition-based maintenance for complex systems Olde Keizer, Minou Catharina Anselma Condition-based maintenance for complex systems Olde Keizer, Minou Catharina Anselma IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please

Nadere informatie

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld: Onderzoeksresultaten fase 1 Hoekstra, Elisabeth; Perlaviciute, Goda; Steg, Emmalina

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld: Onderzoeksresultaten fase 1 Hoekstra, Elisabeth; Perlaviciute, Goda; Steg, Emmalina Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld: Onderzoeksresultaten fase 1 Hoekstra, Elisabeth; Perlaviciute, Goda; Steg, Emmalina IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Consequences of success in pediatrics: young adults with disability benefits as a result of chronic conditions since childhood Verhoof, Eefje

Consequences of success in pediatrics: young adults with disability benefits as a result of chronic conditions since childhood Verhoof, Eefje UvA-DARE (Digital Academic Repository) Consequences of success in pediatrics: young adults with disability benefits as a result of chronic conditions since childhood Verhoof, Eefje Link to publication

Nadere informatie

University of Groningen. On physical functioning after pediatric burns Disseldorp, Laurien Maria

University of Groningen. On physical functioning after pediatric burns Disseldorp, Laurien Maria University of Groningen On physical functioning after pediatric burns Disseldorp, Laurien Maria IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J.

Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J. Link to publication Citation for published version (APA): Aguirre

Nadere informatie

Man of vrouw? Een onderzoek naar sekseverschillen in reacties op chronische aandoeningen Roeke, M.

Man of vrouw? Een onderzoek naar sekseverschillen in reacties op chronische aandoeningen Roeke, M. Man of vrouw? Een onderzoek naar sekseverschillen in reacties op chronische aandoeningen Roeke, M. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

Helping infants and toddlers in Foster family care van Andel, Hans

Helping infants and toddlers in Foster family care van Andel, Hans Helping infants and toddlers in Foster family care van Andel, Hans IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

Verslag van de onderzoeksopdracht voor het schrijven van een handleiding voor de assemblies-module van Unigraphics 10.2 Brouwer, de, Erwin A.M.

Verslag van de onderzoeksopdracht voor het schrijven van een handleiding voor de assemblies-module van Unigraphics 10.2 Brouwer, de, Erwin A.M. Verslag van de onderzoeksopdracht voor het schrijven van een handleiding voor de assemblies-module van Unigraphics 10.2 Brouwer, de, Erwin A.M. Gepubliceerd: 01/01/1995 Document Version Uitgevers PDF,

Nadere informatie

Improving metabolic control in NIDDM patients referred for insulin therapy Goddijn, Patricia Petra Maria

Improving metabolic control in NIDDM patients referred for insulin therapy Goddijn, Patricia Petra Maria Improving metabolic control in NIDDM patients referred for insulin therapy Goddijn, Patricia Petra Maria IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish

Nadere informatie

STRAATVERLICHTING IN ASSEN. Levenscyclusanalyse van de Kegel 2000 en de Stela Square 10 LED Kerstholt, René

STRAATVERLICHTING IN ASSEN. Levenscyclusanalyse van de Kegel 2000 en de Stela Square 10 LED Kerstholt, René STRAATVERLICHTING IN ASSEN. Levenscyclusanalyse van de Kegel 2000 en de Stela Square 10 LED Kerstholt, René IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish

Nadere informatie

Eindhoven University of Technology MASTER. Dag in dag uit ritueel in de architectuur. Rijsmus, N.A. Award date: 2011

Eindhoven University of Technology MASTER. Dag in dag uit ritueel in de architectuur. Rijsmus, N.A. Award date: 2011 Eindhoven University of Technology MASTER Dag in dag uit ritueel in de architectuur Rijsmus, N.A. Award date: 2011 Disclaimer This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored

Nadere informatie

Tinnitus Bartels, Hilke

Tinnitus Bartels, Hilke Tinnitus Bartels, Hilke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document Version Publisher's

Nadere informatie

Tilburg University. Bespreking van 'Werknemerscompensatie in de steigers' van Dijck, Gijs. Published in: Recht der werkelijkheid

Tilburg University. Bespreking van 'Werknemerscompensatie in de steigers' van Dijck, Gijs. Published in: Recht der werkelijkheid Tilburg University Bespreking van 'Werknemerscompensatie in de steigers' van Dijck, Gijs Published in: Recht der werkelijkheid Document version: Author final version (often known as postprint) Publication

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen Moving towards independence? Evaluation of the 'Mobility Opportunities Via Education' curriculum with children with profound intellectual and multiple disabilities van der Putten,

Nadere informatie

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta University of Groningen Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

Tilburg University. Het Nederlandse parlement als Europese waakhond Meuwese, Anne. Published in: Ars Aequi

Tilburg University. Het Nederlandse parlement als Europese waakhond Meuwese, Anne. Published in: Ars Aequi Tilburg University Het Nederlandse parlement als Europese waakhond Meuwese, Anne Published in: Ars Aequi Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2014 Link to

Nadere informatie

Zijn werkgevers geneigd oudere werknemers na verplicht pensioen terug in dienst te nemen?

Zijn werkgevers geneigd oudere werknemers na verplicht pensioen terug in dienst te nemen? Loopbanen Zijn werkgevers geneigd oudere werknemers na verplicht pensioen terug in dienst te nemen? Oude Mulders, J., Van Dalen, H.P., Henkens, K., & Schippers, J. (2014). How likely are employers to rehire

Nadere informatie

Verbindingskracht & combinatievermogen de Vries ev Delies, Jantina Jantje

Verbindingskracht & combinatievermogen de Vries ev Delies, Jantina Jantje Verbindingskracht & combinatievermogen de Vries ev Delies, Jantina Jantje IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Klimaatbeheersing in kerkgebouwen

Klimaatbeheersing in kerkgebouwen Klimaatbeheersing in kerkgebouwen Schellen, H.L. Gepubliceerd: 01/01/2008 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication: A submitted

Nadere informatie

Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus

Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

Tilburg University. Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole. Published in: Fiscaal Praktijkblad

Tilburg University. Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole. Published in: Fiscaal Praktijkblad Tilburg University Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole Published in: Fiscaal Praktijkblad Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2013 Link to publication

Nadere informatie

The importance of tactical skills in talent development Kannekens, Rianne

The importance of tactical skills in talent development Kannekens, Rianne The importance of tactical skills in talent development Kannekens, Rianne IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Tilburg University. Keuzevrijheid pensioen van Dalen, Harry; Henkens, K.; Hershey, D. Published in: Demos: Bulletin over Bevolking en Samenleving

Tilburg University. Keuzevrijheid pensioen van Dalen, Harry; Henkens, K.; Hershey, D. Published in: Demos: Bulletin over Bevolking en Samenleving Tilburg University Keuzevrijheid pensioen van Dalen, Harry; Henkens, K.; Hershey, D. Published in: Demos: Bulletin over Bevolking en Samenleving Publication date: 2006 Link to publication Citation for

Nadere informatie