Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur"

Transcriptie

1 Tilburg University De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Published in: De Rol van het Vermogen in de Economie. Preadviezen van de KVS Publication date: Link to publication Citation for published version (APA): Das, J. W. M., & van Soest, A. H. O. (). De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens. In R. J. M. Alessie, P. J. A. van Els, & L. H. Hoogduin (Eds.), De Rol van het Vermogen in de Economie. Preadviezen van de KVS. (pp. -). Amsterdam: KVS. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Take down policy If you believe that this document breaches copyright, please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date:. aug. 5

2 Tabel : Beschrijvende statistieken van de vermogenscomponenten component fractie bezit gemiddelde ( ) mediaan ( ) waarde eigen vermogen BV, e.d. 5, % betaalrekening, positief, %.57.5 betaalrekening, negatief, %.9 5 bedrijfsspaarrekening 5,5 %.7.5 spaar- / depositorekening 57, % 5..7 aandelen / opties, %.5.9 obligaties, %.. beleggingsfondsen, %.79.7 woning en/of onroerend goed 5, %..5 hypothecaire lening 7,7 % koopsompolis / lijfrenteverzekering 5,9 %.77. kapitaalverzekering, % 9..5 niet-hypothecaire lening 7, % Toelichting: omdat de peildatum is vastgesteld op december zijn de vragen in guldens gesteld. De gegeven antwoorden zijn naar euro s omgerekend.

3 Tabel : Gemiddelden van achtergrondkenmerken voor bezitters van de verschillende vermogenscomponenten kenmerk A B C D E F G H I J K L M N dummies leeftijd (in procenten) 9 jaar en jonger tot en met 9 tot en met 9 5 tot en met 5 jaar en ouder dummies opleidingsniveau (in procenten) laag midden hoog dummies arbeidsmarktpositie (in procenten) werknemer zelfstandig werkloos arbeidsongeschikt VUT/pensioen anders dummy alleenstaand (%) gezinsgrootte,5,,5,,,,9,,,,,7,, bruto huishoudinkomen ( ) toelichting: A: waarde eigen vermogen BV, e.d. F: aandelen / opties K: koopsompolis / lijfrenteverzekering B: betaalrekening, positief G: obligaties L: kapitaalverzekering C: betaalrekening, negatief H: beleggingsfondsen M: niet-hypothecaire lening D: bedrijfsspaarrekening I: woning en/of overig onroerend goed N: alle respondenten E: spaar- / depositorekening J: hypothecaire lening

4 Tabel : Frequenties (in %) van de antwoorden op de vraag of men de laatste twee jaar ( en ) in vergelijking met de periode van voor het jaar minder, evenveel of meer geld heeft uitgegeven aan de onderstaande categorieën / n.v.t. dagelijkse consumptie,,5 5, 7,,, duurzame consumptiegoederen,5, 9,7, 5,, luxe consumptiegoederen 5,7,,,,5,7 aflossingen op leningen, 5,, 9,, 9, Toelichting: -- : veel minder; - : minder; -/+ : evenveel; + : meer; ++ : veel meer

5 Tabel : Schattingsresultaten ordered probit model afhankelijke variabelen verklarende variabele Y Y Y Y aantal leden huishouden,9 *,7,7 -, bruto huishoudinkomen (in ) -,, *, *, (bruto huishoudinkomen, in ) -, * -, * dummy leeftijd tot en met 9 jaar -, * -,9 -,7 -, dummy leeftijd tot en met 9 jaar -,57 * -,55 * -,5 * -, * dummy leeftijd 5 tot en met jaar -, * -,9 * -, * -,579 * dummy leeftijd 5 jaar en ouder -,55 * -,7 *,7 * -, * dummy vrouw -,5 * -,5 * -,9 * -,5 ** dummy opleidingsniveau midden,7 * dummy opleidingsniveau hoog,9 * dummy bezit risicodragende beleggingen,,5, * -, aantal waarnemingen Toelichting: ) Vergelijkt u uw financiële beslissingen van de laatste twee jaar met die van voor het jaar. Hebt u dan minder, evenveel of meer geld uitgegeven aan Y : dagelijkse consumptie; Y : duurzame consumptiegoederen (zoals auto, wasmachine, e.d.); Y : luxe consumptiegoederen (zoals vakanties, sieraden, e.d.); Y : aflossingen op leningen; antwoordcategorieën : : veel minder; : minder; : evenveel; : meer; 5: veel meer; (: n.v.t) ) * = significant op 5% niveau; ** = significant op % niveau.

6 Tabel 5: Frequenties (in %) van de antwoorden op de vraag of men de laatste twee jaar in vergelijking met de periode van voor het jaar minder, evenveel of meer van onderstaande acties heeft ondernomen / n.v.t. geld geleend,,,,, 5,9 geld opzij gezet,5,,,5,7 9, geld belegd op de beurs, 5,9,,5, 7, geld risicovrij belegd,, 9,5,,5 7,7 geld risicodragend belegd,,, 5,,7 7, beursinformatie verzameld,5,5,,, 7, beurstransacties ondernomen,, 9,5,,5 7,7 Toelichting: -- : veel minder; - : minder; -/+ : evenveel; + : meer; ++ : veel meer

7 Tabel : Schattingsresultaten probit model met als te verklaren variabele het antwoord op de vraag of men op de hoogte was van de veranderingen in de fiscale behandeling van inkomsten uit sparen en beleggen in het nieuwe belastingstelsel verklarende variabele schatting parameter aantal leden huishouden,99 bruto huishoudinkomen (in ),5 (bruto huishoudinkomen, in ) -, dummy leeftijd tot en met 9 jaar,9 dummy leeftijd tot en met 9 jaar, dummy leeftijd 5 tot en met jaar,77 dummy leeftijd 5 jaar en ouder, dummy vrouw -,9 dummy opleidingsniveau midden, dummy opleidingsniveau hoog,7 Toelichting: alle variabelen zijn significant op 5% niveau met uitzondering van dummy leeftijd tot en met 9 jaar.

8 Tabel 7: Frequenties (in %) van de antwoorden op de vraag in hoeverre de onderstaande stellingen als gevolg van de nieuwe belastingwetgeving van toepassing zijn zeker niet nauwelijks enigszins zeer zeker n.v.t. Ik heb mijn geld anders belegd,,,,7 5, Ik heb meer informatie verzameld over aan- en verkoop van fondsen,7,7,,7 7, Ik heb meer transacties ondernomen op de aandelenbeurzen,,5,, 75, Ik heb meer geld op mijn spaarrekening gezet,7 9, 7,9,7 7, Ik heb de aflossing op leningen verhoogd 7,5,,,5 57, Ik heb minder geld belegd op de aandelenbeurzen,,,, 7, Ik heb meer geld belegd in risicovrije fondsen,9 9,5,, 9, Ik heb minder geld belegd in risicodragende fondsen 5,7,,5,5 7,9

9 Tabel : Schattingsresultaten ordered probit model afhankelijke variabelen verklarende variabele Y Y Y aantal leden huishouden -, -, -, bruto huishoudinkomen (in ),7 *,, dummy leeftijd tot en met 9 jaar -,9 -,,9 dummy leeftijd tot en met 9 jaar,,5,55 ** dummy leeftijd 5 tot en met jaar,,5 **, * dummy leeftijd 5 jaar en ouder,,, dummy vrouw -,7 ** -, ** -,79 * aantal waarnemingen Toelichting: ) Als gevolg van de nieuwe belastingwetgeving heb ik Y : mijn geld anders belegd; Y : meer informatie verzameld over aan- en verkoop van fondsen; Y : meer transacties ondernomen; antwoordcategorieën : : zeker niet; : nauwelijks; : enigszins; : zeer zeker; (5: n.v.t.) ) * = significant op 5% niveau; ** = significant op % niveau.

10 Tabel 9: Schattingsresultaten ordered probit model afhankelijke variabele verklarende variabele Y Y Y Y Y5 aantal leden huishouden -, * -,75 -, -,97 -, bruto huishoudinkomen (in ), * -,7 -,,, dummy leeftijd t/m 9 jaar,7 -,7 -, -,7,75 dummy leeftijd t/m 9 jaar,75 -,5,9,5 **,5 ** dummy leeftijd 5 t/m jaar, -,59,5 *,75 *,79 * dummy leeftijd 5 jaar en ouder, -,5 **,99 *,,7 * dummy vrouw, -, -, -,9 -,9 dummy opleidingsniveau midden -,7 ** dummy opleidingsniveau hoog -, * aantal observaties 9 9 Toelichting: ) Afhankelijke variabele is het antwoord op de stelling: Als gevolg van de nieuwe belastingwetgeving heb ik Y : meer geld op mijn spaarrekening gezet; Y : de aflossingen op mijn leningen verhoogd; Y : minder geld belegd op de aandelenbeurzen; Y : meer geld belegd in risicovrije fondsen; Y5 : minder geld belegd in risicodragende fondsen; antwoordcategorieën : : zeker niet; : nauwelijks; : enigszins; : zeer zeker; (5: n.v.t.) ) * = significant op 5% niveau; ** = significant op % niveau.

11 Tabel : Schattingsresultaten probit model met als te verklaren variabele het antwoord op de vraag of men gebruik maakt van de fiscale regeling met betrekking tot beleggingen in groene en/of sociaal-ethische fondsen verklarende variabele schatting parameter aantal leden huishouden -, bruto huishoudinkomen (in ), dummy leeftijd tot en met 9 jaar, dummy leeftijd tot en met 9 jaar, dummy leeftijd 5 tot en met jaar,55 dummy leeftijd 5 jaar en ouder,7 * dummy vrouw, Toelichting: * = significant op 5% niveau

12 Tabel : Frequenties (in %) van de antwoorden op de vraag in hoeverre de onderstaande stellingen van toepassing zijn zeker niet nauwelijks enigszins zeer zeker Respondenten met maatschappelijke beleggingen: Ik beleg in groene en/of sociaal-ethische fondsen omdat het rendement tot een 5,7,, 7,5 aanzienlijke vrijstelling onbelast is Ik zou ook maatschappelijk beleggen als er geen belastingvoordeel aan vast zit; het is, 5,9 5,,5 een kwestie van principe Ik zou nog meer maatschappelijk beleggen als het vrijgestelde bedrag hoger zou zijn,5, 9,5 7, Respondenten zonder maatschappelijke beleggingen: Ik was wel op de hoogte van de mogelijkheid om in groene en/of sociaal-ethische fondsen te beleggen Ik was wel op de hoogte van het belastingvoordeel van groene en/of sociaal-ethische beleggingen Ik beleg niet in groene en/of sociaal-ethische fondsen omdat het een te laag rendement oplevert 7, 9, 7, 5,,,7,9,,,, 7,7

13 Tabel : Schattingsresultaten ordered probit model afhankelijke variabele verklarende variabele Y Y Y aantal leden huishouden, *, *, bruto huishoudinkomen (in ),7 *, *,7 dummy leeftijd tot en met 9 jaar,,7 -, dummy leeftijd tot en met 9 jaar, *,5 *,7 dummy leeftijd 5 tot en met jaar,97 *,5 *,9 dummy leeftijd 5 jaar en ouder,5 *,7 *, dummy vrouw -, * -,5 * -,5 * dummy opleidingsniveau midden,5,7 dummy opleidingsniveau hoog, *,9 * aantal waarnemingen Toelichting ) afhankelijke variabele is het antwoord op de stelling: Y : Ik was wel op de hoogte van de mogelijkheid om in groene en/of sociaal-ethische fondsen te beleggen; Y : Ik was wel op de hoogte van het belastingvoordeel van groene en/of sociaal- ethische beleggingen; Y : Ik beleg niet in groene en/of sociaal-ethische fondsen omdat het een te laag rendement oplevert; antwoordcategorieën : : zeker niet; : nauwelijks; : enigszins; : zeer zeker. ) * = significant op 5% niveau.

Tilburg University. Omgaan met verschillen Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Omgaan met verschillen

Tilburg University. Omgaan met verschillen Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Omgaan met verschillen Tilburg University Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Publication date: 2002 Link to publication Citation for published version (APA): Kroon, S., Vallen, T., & Van den Branden,

Nadere informatie

Het gebruik van financiële derivaten door grote Nederlandse ondernemingen Boersma, J.; Veld, C.H.

Het gebruik van financiële derivaten door grote Nederlandse ondernemingen Boersma, J.; Veld, C.H. Tilburg University Het gebruik van financiële derivaten door grote Nederlandse ondernemingen Boersma, J.; Veld, C.H. Publication date: 1995 Link to publication Citation for published version (APA): Boersma,

Nadere informatie

Waardering van pensioenverplichtingen; IAS 19R versus fiscale regelgeving Dieleman, Bas

Waardering van pensioenverplichtingen; IAS 19R versus fiscale regelgeving Dieleman, Bas Tilburg University Waardering van pensioenverplichtingen; IAS 19R versus fiscale regelgeving Dieleman, Bas Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Document version: Other version Publication

Nadere informatie

Tilburg University. Voorwoord en naschrift bij T.E. van Dokkum Barendrecht, Maurits. Published in: Nederlands Juristenblad. Publication date: 1999

Tilburg University. Voorwoord en naschrift bij T.E. van Dokkum Barendrecht, Maurits. Published in: Nederlands Juristenblad. Publication date: 1999 Tilburg University Voorwoord en naschrift bij T.E. van Dokkum Barendrecht, Maurits Published in: Nederlands Juristenblad Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Falsifieerbare normen en omstandighedencatalogus voor vastgoedexploitanten Hoogeveen, Mascha; Berkhout, T.M.

Falsifieerbare normen en omstandighedencatalogus voor vastgoedexploitanten Hoogeveen, Mascha; Berkhout, T.M. Tilburg University Falsifieerbare normen en omstandighedencatalogus voor vastgoedexploitanten Hoogeveen, Mascha; Berkhout, T.M. Published in: Weekblad voor fiscaal recht Document version: Publisher final

Nadere informatie

Tilburg University. Noot bij: Rb. Assen (2009-11-24) Koops, Bert Jaap. Document version: Author final version (often known as postprint)

Tilburg University. Noot bij: Rb. Assen (2009-11-24) Koops, Bert Jaap. Document version: Author final version (often known as postprint) Tilburg University Noot bij: Rb. Assen (2009-11-24) Koops, Bert Jaap Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2010 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F.

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Tilburg University Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Published in: Oordelen Bundel 2009: Gelijke behandeling: Oordelen en commentaar Document version: Publisher final version

Nadere informatie

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2009. Link to publication

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2009. Link to publication Tilburg University Trendrapport Vraag naar arbeid 2008 van de Pas, Irmgard; van Daalen, G.; Evers, G.; Hillebrink, C.; Kerkhofs, M.J.M.; Kooman, J.; de Lange, W.A.M.; Pouwels, B.; Roman, A.; Schippers,

Nadere informatie

Tilburg University. Fiscale ethiek in de boardroom Gribnau, Hans. Published in: Vakblad Tax Assurance

Tilburg University. Fiscale ethiek in de boardroom Gribnau, Hans. Published in: Vakblad Tax Assurance Tilburg University Fiscale ethiek in de boardroom Gribnau, Hans Published in: Vakblad Tax Assurance Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2014 Link to

Nadere informatie

Kwaliteit en kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie Coppens, J.J.M.

Kwaliteit en kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie Coppens, J.J.M. Tilburg University Kwaliteit en kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie Coppens, J.J.M. Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2015 Link to publication

Nadere informatie

Tilburg University. Financiële instellingen en de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld Groenhuijsen, Marc; van der Landen, D.

Tilburg University. Financiële instellingen en de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld Groenhuijsen, Marc; van der Landen, D. Tilburg University Financiële instellingen en de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld Groenhuijsen, Marc; van der Landen, D. Document version: Author final version (often known as postprint)

Nadere informatie

Dwangmiddelen en rechtsmiddelen. Derde interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001 Groenhuijsen, Marc; Knigge, G.

Dwangmiddelen en rechtsmiddelen. Derde interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001 Groenhuijsen, Marc; Knigge, G. Tilburg University Dwangmiddelen en rechtsmiddelen. Derde interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001 Groenhuijsen, Marc; Knigge, G. Publication date: 2002 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Tilburg University Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Published in: Delikt en Delinkwent Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Tilburg University. Sociale media en surveillance Timan, Tjerk; Koops, Bert Jaap. Published in: Strafblad

Tilburg University. Sociale media en surveillance Timan, Tjerk; Koops, Bert Jaap. Published in: Strafblad Tilburg University Sociale media en surveillance Timan, Tjerk; Koops, Bert Jaap Published in: Strafblad Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2014 Link

Nadere informatie

Tilburg University. Eervol jong moederschap Keinemans, J.S. Publication date: 2010. Link to publication

Tilburg University. Eervol jong moederschap Keinemans, J.S. Publication date: 2010. Link to publication Tilburg University Eervol jong moederschap Keinemans, J.S. Publication date: 2010 Link to publication Citation for published version (APA): Keinemans, J. S. (2010). Eervol jong moederschap: Een studie

Nadere informatie

Tilburg University. Kroniek vermogensrecht 2011 TjongTjin Tai, Eric. Published in: Nederlands Juristenblad

Tilburg University. Kroniek vermogensrecht 2011 TjongTjin Tai, Eric. Published in: Nederlands Juristenblad Tilburg University Kroniek vermogensrecht 2011 TjongTjin Tai, Eric Published in: Nederlands Juristenblad Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2011 Link to

Nadere informatie

Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligersland van Gilst, Els; Schalk, Rene; Garretsen, Henk; van de Goor, Ien

Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligersland van Gilst, Els; Schalk, Rene; Garretsen, Henk; van de Goor, Ien Tilburg University Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligersland van Gilst, Els; Schalk, Rene; Garretsen, Henk; van de Goor, Ien Published in: Journal of Social Intervention: Theory and Practice

Nadere informatie

Juridische kwalificatie van verkeersgegevens in het licht van artikel 13 Grondwet Koops, Bert Jaap

Juridische kwalificatie van verkeersgegevens in het licht van artikel 13 Grondwet Koops, Bert Jaap Tilburg University Juridische kwalificatie van verkeersgegevens in het licht van artikel 13 Grondwet Koops, Bert Jaap Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date:

Nadere informatie

Tilburg University. Het multiculturalismedebat en de islam in Nederland Shadid, W.A.R. Publication date: 2009. Link to publication

Tilburg University. Het multiculturalismedebat en de islam in Nederland Shadid, W.A.R. Publication date: 2009. Link to publication Tilburg University Het multiculturalismedebat en de islam in Nederland Shadid, W.A.R. Publication date: 2009 Link to publication Citation for published version (APA): Shadid, W. (2009). Het multiculturalismedebat

Nadere informatie

Tilburg University. Publication date: 2008. Link to publication

Tilburg University. Publication date: 2008. Link to publication Tilburg University Wie dan leeft... wie dan zorgt? Een zoektocht naar niet-familiale zorgsolidariteit tussen en binnen generaties in het licht van ontgroening en (kleurrijke) verzilvering van de samenleving

Nadere informatie

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Oudwijkerlaan 1D - 3581 TA Utrecht Website: hypothekenmiddennederland.nl e-mail: info@hypothekenmiddennederland.nl Telefoon: 030 276 32 18 Telefax:

Nadere informatie

Tilburg University De kunst van het overtuigen General rights Take down policy

Tilburg University De kunst van het overtuigen General rights Take down policy Tilburg University De kunst van het overtuigen Yzermans, Maria Published in: Recht Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2013 Link to publication Citation

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

& Risicoprofiel. mw... Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10

& Risicoprofiel. mw... Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10 KlantProfiel & Risicoprofiel Naam: dhr. mw... Datum: Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10 Klantprofiel 2011 Naam cliënt : Adviseur : Ton Netjes 1 van 10 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale

Nadere informatie

Beleggen Risico Inventarisatie

Beleggen Risico Inventarisatie eleggen Risico Inventarisatie PERSOONSGEGEGEVENS PRTIULIEREN Geslacht chternaam Voorletters Titulatuur/anhef SN dres Postcode/Woonplaats Land Opleidingsniveau eroep Telefoon privé Telefoon zakelijk (1)

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie