infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252"

Transcriptie

1 infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252 Dinsdag 1 mei in het Wildemanspark Herent-Zuid wereldmarkt 14 uur: Opening wereldmarkt, doorlopend terras en feestweide uur: Workshop Afrikaanse percussie (herhaling om 15.30, en uur). 15 uur: Workshop circustechnieken (doorlopend tot 17 uur) en schminkstand. Doorlopend infotent Hart voor de wereld, amateurkunstenaars en Murga Herent. Gratis toegang. Lees meer in Wild Applaus op blz Lees meer over het programma en de praktische afspraken in Wild Applaus op blz. 2 Dirk Alaerts Kort nieuws Gemeentehuis gesloten De gemeentediensten en het Sociaal Huis (OCMW) zijn gesloten op dinsdag 1 mei (Feest van de arbeid), op donderdag 17 en vrijdag 18 mei (O.-L.-H.-Hemelvaart) en Pinkstermaandag 28 mei. De bibliotheek en het milieupark zijn wel open op vrijdag 18 mei en zaterdag 19 mei. Met Belgerinkel naar de Winkel Op 5 mei begint de campagne Met Belgerinkel naar de Winkel. Lees meer op blz. 4. Feestmarkt op dinsdag 1 mei Naast de Wereldmarkt in het Wildemanspark is er ook weer heel wat te beleven in de straten rond het park, met o.a. rommelmarkt van 14 tot 19 uur in de Onze-Lieve-Vrouwstraat. Dit jaar brengt niemand minder dan Will Tura een bezoek aan de feest- en wereldmarkt. Info: marktleider Zitdagen belastingen Krijgt u graag wat hulp bij het invullen van de aangifte van de personenbelasting? Lees meer op blz 2. hart-musical Op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 april, in de loodsen van BWLeuven aan de Tildonksesteenweg. Lees meer in Wild Applaus op blz. 2. Dirk Alaerts Het druk bijgewoonde openingsweekend (16-18 maart) van De Kouter werd overschaduwd door het tragische busongeval in Zwitserland. De vlaggen hingen halfstok, op vrijdagavond werd een minuut stilte gehouden en talrijke bezoekers schreven een boodschap van medeleven in de rouwregisters voor Leuven en Lommel. Publiceren in het nummer van juni De volgende infokrant verschijnt begin juni. U kunt tot 30 april teksten voor dat nummer bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen redactie Infokrant, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent. E-adres: Teksten die te laat op de redactie binnenkomen, kunnen niet worden opgenomen. De grafische opmaak houdt u beter sober. Volgende inleverdata 4 juni (infokrant juli-augustus 2012) 30 juli (infokrant september 2012) Afgiftekantoor Herent. Verschijnt maandelijks Verantwoordelijke uitgever: schepen L. Draye, Spoorwegstraat 6 Herent

2 Varia Openbare werken Zitdagen belastingen Naar jaarlijkse gewoonte worden zitdagen georganiseerd om u bij te staan bij het invullen van de aangifte van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2012, inkomstenjaar De zitdagen vinden op de volgende data plaats, doorlopend van 9 tot uur: Veltem: woensdag 16 mei (gemeenteschool Toverveld). Herent: maandag 21 mei en dinsdag 22 mei (raadzaal Haagbeuk, 1ste verdieping, De Kouter). In juni kunt u ook elke werkdag van 9 tot 12 uur op de belastingsdienst op de Philipssite in Leuven om bijstand vragen. Breng de volgende documenten mee: inkomstenfiches (wedden, vakantiegeld, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen ); bedragen van de kadastrale inkomens; bewijzen van betalingen die recht geven op aftrek (hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften aan sommige instellingen, kosten voor kinderopvang, uitgaven voor energiebesparende maatregelen, betalingsbewijzen onderhoudsgeld ). Meldpunt vossenschade Om de schade in onze gemeente op te volgen en om bij te dragen tot betere inzichten in de vossenproblematiek organiseert de gemeente in samenwerking met de Hubertusvereniging Vlaanderen een meldpunt waarop u elk schadegeval kunt noteren. Dit meldpunt kunt u bereiken via de website Nutsleidingen De volgende werken zijn uitgevoerd of worden in de loop van de volgende maanden uitgevoerd. Als u vragen hebt, dan stelt u die het beste rechtstreeks aan Telenet algemeen IJzerenberglaan Telenet plaatsen ondergrondse kabel voor privé verkaveling van 3 loten Mechelsesteenweg ter hoogte van nr 691 Telenet vervangen ondergronds kabelnet wegens defect De nutsmaatschappijen informeren de buurt bij het begin van de werken. Keermuur aan kapel op N26 In april is de muur aan de kapel gemetst, de trap gegoten in beton, het laatste grondwerk verricht en het spuitbeton bovenaan het talud aangebracht. Daarna is de aannemer begonnen het voet- en fietspad te vernieuwen. Als dat klaar is, wordt zo Dirk Alaerts nodig de asfalttoplaag in de werfzone vernieuwd. Vermoedelijk zijn de werken einde mei klaar. Starters Feniks biedt hulp aan huis bij opvoedingsproblemen. Meer info vindt u op U kunt ook mailen op Gemeenteraad De gemeenteraad heeft op 17 april vergaderd. De verslagen van de gemeenteraad zijn openbaar en kunnen worden ingekeken op het gemeentehuis. Afscheid en welkom gemeenteraadslid De raad heeft het ontslag van raadslid Rik Daems als lid van de gemeenteraad aanvaard. Johan Windels is aangesteld als zijn opvolger. Straatnaam nieuwe verkaveling Uit de straatnamen die het Genootschap voor Heemkunde had voorgesteld voor de nieuwe weg in de verkaveling aan de Heerstraat in Herent, heeft het bestuur Den Boomgaard gekozen. Parkeren Met het Algemeen gemeentelijk aanvullend verkeersreglement, Mechelsesteenweg worden enkele parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd (blauwe zone) aan de stationsomgeving van Herent (noorden zuidkant van de spoorweg) ingesteld. De tijdelijke ruime blauwe zone wordt er opgeheven en vervangen door enkele plaatsen met beperkte parkeertijd in de onmiddellijke nabijheid van enkele handelszaken. Vernieuwing twee speeltuinen Dat de speeltuinen in het Binnenhof en aan het Ellehuis worden vernieuwd past in het globale toekomstplan om alle buitenspeel infrastructuur grondig te moderniseren. Bestaande speeltuinen die niet meer aan een hedendaagse visie en aan de veiligheidsnormen beantwoorden, worden aangepakt. Voorts wil de gemeente blinde vlekken in het speelweefsel aanpakken. De dienst vrije tijd heeft een bestek opgesteld waarbij de opdracht Aanleg nieuwe speeltuin Binnenhof wordt geraamd op euro en Verhuis speeltuin Ellehuis op euro. Voorts heeft de gemeente voor het speelterrein aan het Binnenhof een subsidiedossier ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. De raad heeft het bestek goedgekeurd. De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit op de gemeenteraadszitting van dinsdag 8 mei om 20 uur in zaal Haagbeuk, De Kouter, Spoorweg straat 6 in Herent. U kunt de agenda vanaf woensdag 2 mei raadplegen in het gemeentehuis en vanaf 1 mei op Start werkzaamheden Elia Elia, beheerder van het hoogspanningsnet, legt een nieuwe ondergrondse verbinding van 9.5 km tussen Wijgmaal en Gasthuisberg aan om de transportcapaciteit in de regio Leuven te versterken. Door de aanleg van de nieuwe verbinding zal de bevoorradingszekerheid toenemen en wordt voldaan aan de stijgende energiebehoeften in de regio. De nutswerken zijn einde maart begonnen in Leuven. De kabel komt deels onder de openbare weg te liggen en deels onder privé (landbouw)percelen. Gefaseerd verloop van de werken Eerst wordt gewerkt in de Bornestraat in Wilsele en de Guido Gezellelaan tussen de Herentsesteenweg in Wilsele en de Wijgmaalsesteenweg. Later volgen werken in Herent op de Wijgmaalsesteenweg tussen Wijgmaal Brug en de Guido Gezellelaan, Zavelputstraat, Vaaltweg, Veldstraat en via een onderboring van de Mechelsesteenweg naar de Rijweg, Schaffelkantstraat, Acacialaan, Mollekensstraat, Galgenbergstraat, Bieststraat en Vlietstraat naar de Brusselsesteenweg. Verkeer De werken worden met verkeersborden aangegeven. De Bornestraat en de Guido Gezellelaan zijn afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid langs de Herentsesteenweg, Wilselsesteenweg, Bijlokstraat en Wijgmaalsesteenweg. De bussen van De Lijn nemen een alternatieve route. 2

3 Openbare werken Werken N2 Brusselsesteenweg uitgestippeld Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de handelaarsvereniging Brusselsesteenweg hebben een regeling uitgewerkt die de werken op de N2 in 3 werkonderdelen met bijhorende verkeersregeling opsplitst. De werf wordt opgesplitst in drie deelzones zone 1: kruispunt Brusselsesteenweg - Termerestraat - Termere boslaan zone 2: tussen de 2 kruispunten zone 3: kruispunt Brusselsesteenweg - Nieuwe Steenweg - Terbankstraat Verkeersregeling Er wordt gewerkt in 3 blokken waarbij gewisseld wordt tussen gedeeltelijke afsluiting en openstelling voor alle verkeer. blok 1: Brusselsesteenweg afgesloten richting Brussel sinds 18 april tot begin juli; blok 2: verkeer in beide richtingen mogelijk van begin tot einde juli; blok 3: Brusselsesteenweg afgesloten richting Brussel van begin augustus tot half november. half april - mei - juni zone 1: kruispunt Brusselsesteenweg - Termere straat - Termereboslaan blok 1: Brusselsesteenweg afgesloten richting Brussel sinds 18 april tot begin juli juli augustus - september bouwverlof zone 3: kruispunt Brusselsesteenweg - Nieuwe Steenweg - Terbankstraat blok 2: verkeer in beide richtingen mogelijk van begin tot einde juli oktober - november zone 2: tussen de 2 kruispunten blok 3: Brusselsesteenweg afgesloten richting Brussel van begin augustus tot half november. Planning De vooropgestelde termijnen zijn onder voorbehoud van normaal weer zonder onvoorziene omstandigheden. Bij gunstig weer kan het werk 2 tot 3 weken vroeger klaar zijn. Voor actuele informatie zie website AWV en Zone 1 kruispunt Brusselsesteenweg - Termerestraat - Termereboslaan Zuidzijde van het kruispunt Brusselsesteenweg - Termerestraat - Termereboslaan. De Termerestraat blijft afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. De wijk Schoonzicht blijft bereikbaar via het nieuwe traject van de Termereboslaan. Dezelfde verkeersregeling als voor het noordelijke deel wordt gehanteerd. Daarna wordt de Termerestraat weer opengesteld en kan het verkeer op de Brusselsesteenweg door in beide richtingen tot ongeveer 2 weken na het bouwverlof. In de volgende infokranten leest u meer over de werken in zone 3 (kruispunt Brusselsesteenweg - Nieuwe Steenweg Terbankstraat). Het werk aan het noordelijke deel van zone 3 start na het bouwverlof, duurt +/- 4 weken en zal klaar zijn eind augustus. Tegen 1 september zal ook het fietspad aan de noordzijde volledig klaar zijn en opengesteld worden voor fietsers in beide richtingen. Het zuidelijke deel wordt in september aangepakt en afgewerkt. Over zone 2 (tussen de 2 kruispunten) krijgt u meer details in de infokrant van september. Timing De werken zullen normaal gezien in hun geheel beëindigd zijn tegen half november. In die timing zijn weerverletdagen (dagen waarop niet kan worden gewerkt door slecht weer of door onvoorziene omstandigheden) gerekend. Als het tijdens de werken gedurende uitzonderlijk lange periodes regent, is het mogelijk dat de timing verschuift. Als het over een belangrijke verschuiving gaat, zal AWV de pers daarover inlichten. Voor een veilige verkeers doorstroming controleert de politie op snelheid. Lees meer op blz. 5. Doorgang bussen De Lijn verzekerd De bussen van De Lijn kunnen tijdens de werken de Brusselsesteenweg in beide richtingen blijven gebruiken. Tijdelijke verkeer slichten en een bussluis regelen het verkeer. Noordelijk deel van het kruispunt Brusselsesteenweg - Termere straat - Termereboslaan / nieuw traject van de Termerboslaan / noordelijk fietspad tussen Termerestraat en Nieuwe Steenweg (deel zone 2). De Termerestraat wordt afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. De wijk Schoonzicht blijft bereikbaar via het oude traject van de Termereboslaan. Doorgaand verkeer van Brussel naar Leuven blijft mogelijk en wordt door werflichten geregeld. Het verkeer van Leuven naar Brussel, uitgezonderd dat van De Lijn en de hulpdiensten, wordt omgeleid via de E314 en de E40. Daartoe wordt ter hoogte van de werkzone gewerkt met werflichten en een bussluis om het doorgaande verkeer vanuit Leuven te stoppen. De bushaltes aan het kruispunt zijn tijdelijk verplaatst in de richting van Brussel, aan de Hogebeek. Voor voetgangers en fietsers is het pad in het tunneltje verhard en zijn tijdelijke trappen aangelegd. Zo kunnen ze zich veilig naar de bushalte, Winksele-dorp en / of Schoonzicht begeven. Asfaltherstel na winterschade In verschillende straten van de gemeente wordt de asfaltverharding hersteld: Stationsstraat (station tot Graafschaplaan): 2-laagse slemlaag over volledige lengte; Kroonstraat (aansluiting Brusselsesteenweg): herstel asfalt, vervangen van 2 betonplaten; Kroonstraat: opgieten van dwars- en langswegen; rond punt Graafschaplaan: affrezen asfalt, nieuwe toplaag; Spoorwegstraat en Kouterstraat: plaatselijk herstel, nieuwe slemlaag; Bovensteenweg: plaatselijk herstel asfalt; Winkselsesteenweg (aansluiting Bremveldstraat): plaatselijk herstel asfalt; Spekstraat: plaatselijk herstel asfalt; Tildonksesteenweg (bocht aansluiting met beton): affrezen asfalt, nieuwe toplaag; kruispunt Schotstraat/Rijweg: affrezen asfalt, nieuwe toplaag; Wijgmaalsesteenweg: plaatselijk herstel asfalt; s Herenwegveld (aansluiting met Bijlokstraat): plaatselijk herstel asfalt; Hoogbeemd: plaatselijk herstel asfalt. 3

4 Milieu Meer info: milieudienst of via Gevuld keukenafvalbakje met composteerbare zak Milieukalender 1 en 17/05: milieupark gesloten 23/05: Er is geen afvalinzameling op pinkstermaandag 28 mei. De vervangende ophaling van PMD en GFT is op woensdag 23 mei. 1/06: snoeihoutophaling Leg uw afval de dag voor de ophaling na 20 uur of de dag van de ophaling zelf voor 7 uur goed zichtbaar buiten, zonder voetgangers, fietsers of auto s te hinderen. De sorteerregels kunt u nalezen op de ophaalkalender, in de infogids Wegwijs in Herent en op Milieupark en EcoWerf Met een keukenafvalbakje begint composteren al in de keuken Groente- en fruitafval kan al snel vliegjes en schimmels aantrekken. Een geventileerd keukenafvalbakje met composteerbare zak lost dat probleem op. Geen keuken- en fruitafval in de huisvuilzak Het keukenafvalbakje heeft een deksel met microgaatjes en verluchtingsopeningen langs de zijkant waardoor het afval sneller uitdroogt. Ook het composteerbare zakje dat er in past, laat lucht door. U hebt dan geen last van vieze geuren, fruitvliegjes of schimmel. Als het composteerbaar zakje vol is, gooit u het in de gft-bak of in uw compostbak of -vat. En door het keukenafval uit uw vuilzak te houden spaart u ook geld. HOME-OK compost-label De composteerbare zakjes voor de keukenafvalbakjes dragen het HOME-OK compost-label. Dat wil zeggen dat ze zonder problemen composteren in uw eigen compostvat of -bak. Zorg wel voor wat droog structuurmateriaal om te mengen met de gevulde zakjes. U kunt de keukenafvalbakjes en composteerbare zakken aankopen aan het onthaal van De Kouter. Tips voor bewaring van biologisch afbreekbare zakken Controleer de houdbaarheidsdatum die op de zakken gedrukt staat. Koop pas nieuwe GFT- zakken als uw voorraad is opgebruikt. Bewaar de zakken koel en droog: in de garage, in een droge kelder, in een koele en droge keukenkast, maar niet in de koelkast. Composteren kunt u leren! Thuiscomposteren is echt niet moeilijk. In onze gemeente kunt u een beroep doen op de compostmeesters, die alle kneepjes kennen en u graag helpen om van uw eigen tuin- en keukenresten compost te maken. Hou alvast 16 juni vrij in uw agenda want dan nodigen de compostmeesters u uit voor een Open Tuindag tijdens Juni Compostmaand. Uw mulchmaaier of fluisterhakselaar 10% goedkoper? Vraag een subsidie aan bij EcoWerf! Wie tussen 1 mei en 30 juni een mulch- of combimaaier of een fluisterhakselaar aankoopt volgens de voorwaarden van het subsidiereglement, kan bij EcoWerf een subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 10% van de netto aankoopprijs met een maximum van 75 euro. De subsidie is deel van de campagne Kringlooptuinieren van de provincie Vlaams-Brabant. Een mulchmaaier zorgt voor minder grasafval, met een hakselaar verkleint u uw snoeiafval. Dat zijn voordelen waarvan u nog jaren kunt genieten! U kunt het officiële aanvraagformulier en subsidiereglement afhalen aan het onthaal van De Kouter of het downloaden via Meer info op en Van 28 mei tot 14 juni, in De Kouter Tentoonstelling Minder Hinder De informatiecampagne Minder Hinder van de provincie Vlaams- Brabant, die tijdelijk wordt opgesteld in onze gemeente, richt zich tot inwoners die hinder ondervinden, maar evengoed tot mensen die hinder veroorzaken. De rode draad is: Voorkomen is beter dan genezen. We zijn met z n allen samen verantwoordelijk voor Minder hinder. En als er hinder is, dan helpt het echt wel om met elkaar te praten zodat er een oplossing uit de bus komt, eerder dan onmiddellijk de overheid in te schakelen. Van 28 mei tot 14 juni staan de luisterzitjes van de informatiecampagne Minder Hinder opgesteld in De Kouter, Spoorwegstraat 6 in Herent. Iedereen is welkom op elke werkdag van 8.30 tot 12 uur, elke maandagavond van tot uur en elke woensdag van 14 tot 16 uur. Kom zelf maar eens luisteren! Met Belgerinkel naar de Winkel Waarom de fiets in plaats van de auto? U moet nog boodschappen doen voor het avondeten. Het makkelijkste is om snel even de auto te pakken en naar de supermarkt te rijden. Maar waarom moet u juist dan toch de fiets pakken om die voedingswaren te halen? Hieronder de acht argumenten om wel te fietsen: 1. Fietsen is heel gezond. Uw conditie gaat erop vooruit. U krijgt veel meer energie en uw lichaam wordt sterker. 2. Fietsen is goed voor het milieu. Een fiets is een duurzaam vervoermiddel dat amper energie kost en geen schadelijke uitlaatgassen afgeeft. 3. Fietsen helpt tegen files. Tien procent minder auto s in de spits lost het fileprobleem al grotendeels op. 4. Fietsen is bewegen en relaxen en helpt tegen stress. Een half uurtje per dag maakt u stressbestendiger. 5. Fietsen houdt de bereikbaarheid in stand. Ons land slibt dicht met autowegen en parkeerplekken. Een fiets, fietspaden en stallingen nemen veel minder ruimte in beslag. Dat maakt ons beter bereikbaar. 6. Fietsen is goedkoop. De aankoop, verzekering en de brandstof van een auto is duur. 7. Fietsen heeft snel resultaat. Voor uw conditie, uw welbevinden én uw portemonnee. 8. Op 5 mei start de campagne Met Belgerinkel naar de Winkel. Vanaf dan krijgt u in elke deelnemende winkel een stempel op de spaarkaart. U kunt stempels sparen tot en met 5 juli. Met een volle spaarkaart maakt u kans op een mooie retro belgerinkelfiets of tal van andere prijzen. De deelnemende handelaars herkent u aan de affiche in de etalage. U vindt ze ook op 4

5 Politie HerKo Internationale samenwerking Succesvolle opendeurdag bij politiezone HerKo De eerste opendeurdag van politiezone HerKo, die samen met de gemeente en het OCMW tijdens het openingsweekend van De Kouter op 18 maart georganiseerd werd, kon op veel belangstelling rekenen van jong en oud. Er was informatie over inbraakpreventie, drugs- en sporenonderzoek en de verschillende diensten van de politiezone. Vooral de politiecellen, de demonstraties met patrouillehonden van de politiezone Leuven en de demonstraties geweldbeheersing vielen in de smaak. Op zaterdag 9 juni neemt politiezone HerKo ook deel aan de opendeurdag van de gemeente en het OCMW van Kortenberg. Partnerband geëvalueerd door federale commissie In februari bezocht een federale commissie onze partnerregio Nimlaha kok in Guatemala. Bedoeling was de Herentse werking te evalueren en vooruit te blikken op het nieuwe federale programma. De commissie kon veel dieptegesprekken voeren met de belangrijkste leiders en administratieve verantwoordelijken van de regio. Ook de Noord-Zuidambtenaren van de gemeente Herent werden uitgenodigd om mee hun ondersteuning te geven bij het vertalen en om toelichting te geven. De commissie werkt momenteel nog aan het verslag van het bezoek. De stedenbandprogramma s, indien goed doordacht en uitgevoerd, kunnen een aantoonbare bijdrage leveren tot een verbeterde dienstverlening aan de bevolking, tot meer betekenisvolle participatie van de bevolking aan het beleid en in beperkte mate ook tot een toenemende inachtneming van andere principes van goed bestuur, zoals transparante besluitvorming (uit het syntheserapport van Ace Europe). Het federale ontwikkelingsprogramma waar Herent aan deelneemt, blijkt plots (bij het schrijven van dit artikel) ook deel uit te maken van de usurperende bevoegdheden (die van federaal naar Vlaams niveau worden doorgesluisd). Het is dus nog niet duidelijk wat er nu met dit federale gemeentelijke ontwikkelingsprogramma zal gebeuren Op een breuklijn Als u voorbij flitst, flitsen wij terug In 2012 controleerde de politie reeds meer dan voertuigen op hun snelheid, 6% was in overtreding en kreeg een proces-verbaal in de bus. Ook in de werfzone langs de Brusselsesteenweg in Winksele (zie blz. 3) werden na een periode van sensibiliseren al vele bestuurders geflitst. Om de bestuurders attent te maken op hun rijgedrag plaatste de politie eerst een snelheidsinformatiebord, waarmee de weggebruikers duidelijk werd gemaakt of ze zich aan de snelheidsbeperking hielden. Er werden ook borden gehangen met daarop als u voorbij flitst, flitsen wij terug. Ondanks deze inspanningen bleek al snel dat velen deze boodschap niet voor hen bedoeld achten. 74% van de bestuurders reed te snel. Dat waren verontrustende cijfers, het flitsen van voertuigen was dan ook onvermijdelijk om de veiligheid van de personen rondom de werf te verzekeren. Sinds de start van de wegenwerken heeft de politie minstens twee maal per maand een snelheidscontrole uitgevoerd. Enkele cijfers: Totaal aantal gecontroleerde voertuigen: 2392 Totaal percentage voertuigen in overtreding: 10% Totaal aantal ingetrokken rijbewijzen: 2 Bij de laatste controles reden vele bestuurders een waarschuwingsbord - dat hun gereden snelheid aanduidt - tegen hoge snelheid voorbij om honderd meter verderop, zonder hun snelheid aangepast te hebben, door de politie geflitst te worden: onbegrijpelijk. Hopelijk passen zij na het betalen van een fikse boete hun rijgedrag aan. Om het effect van de flitscontroles te onderzoeken zal de politie nog snelheidsmetingen uitvoeren. Indien zou blijken dat het overtredingspercentage hoog blijft, zal het aantal flitscontroles verhoogd worden, want: Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor. De aarde in Midden-Amerika is nogal onrustig. Ons partnerdorp Nimlaha kok blijkt nu ook op een breuklijn te liggen. Na overvloedige regenval en een aardschok is een duidelijke kloof ontstaan die midden door het dorp loopt. Drie families moesten hun huizen al verlaten wegens instortingsgevaar. Een nieuw administratief gebouw kon zelfs niet eens in gebruik worden genomen wegens de vele scheuren in de muren en verzakkingen in de grond. Ook door de gemeenschapskeuken loopt een gevaarlijke scheur. Niemand lijkt op dit moment echt een oplossing te kennen voor dit probleem. Stedenband haalt mosterd bij coöperatieve Om beter te kunnen functioneren in de prille democratie die we Guatemala toch mogen noemen, is het nodig om lokale bestuurlijke processen te ondersteunen met goede ideeën. Al langere tijd is er in onze partnerregio s een gebrek aan interne controle en monitoring. Van een lokale coöperatieve werd nu een idee overgenomen om een comité de vigilancia (toezichtcomité) op te richten dat maandelijks een audit uitvoert om de financiën en de werkopdrachten beter op te volgen voor meer duurzaamheid en transparantie. Infotempel De bezoekers op de opendeurdag van de gemeente hebben allicht de infozuil in de vorm van een Mayatempel opgemerkt in de Quetzalzaal waar het vogelkunstwerk ondertussen ook te bewonderen is. De Noord-Zuiddienst wil immers zo vaak mogelijk inwoners informeren over zijn werking. De wereld in Herent binnenbrengen en Herent in de wereld lanceren is immers de uitdaging voor de toekomst. Een ontwerper liet zich gaan en inspireerde zich op de rijke Maya-bouwtraditie om een infozuil te bouwen. Twee fotokaders, een computer en infofolders kunnen aangebracht worden op deze zuil. De zuil is ook te zien op de Herent-Zuidmarkt in het Wildemanspark op 1 mei. Wilt u de zuil zelf opstellen in uw school, bedrijf of organisatie neem dan contact op met de 5

6 Welzijn Voor tuinhulp of klusjes, PWA Herent Voelt u de kriebels om in de tuin te werken of om het huis op orde te krijgen, maar is het allemaal een beetje te veel of net te moeilijk om het zelf te doen? Woont u in Herent, Veltem of Winksele? Dan kunt u een beroep doen op het PWA van Herent. In het PWA zijn er werkzoekenden aan het werk die bij u thuis komen helpen in de tuin of kleine klusjes kunnen opknappen zoals gras afrijden, onkruid wieden, snoeien, behangen, schilderen en kleine lood gieterij- of electriciteitswerkjes uitvoeren. De hulp kost 6,95 euro per uur en is aftrekbaar van uw belastingen. U betaalt 1 keer per jaar een inschrijvingsgeld van 7,40 euro. De mensen die bij u komen werken, zijn verzekerd voor arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. U moet wel zelf voor het nodige materiaal zorgen. Meer info: PWA-kantoor in De Kouter op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. U kunt ons ook telefonisch bereiken op of via mail Burgerlijke Stand Domo een vrijwilligersorganisatie met pit Domo vzw is een autonome vrijwilligersorganisatie die actief is in Leuven en omliggende gemeenten. Domo is uniek in Vlaanderen: vrijwilligers geven opvoedingsondersteuning aan kwetsbare gezinnen met kleine kinderen. Domo is de afkorting van Door Ondersteuning Mee Opvoeden. De werking van Domo is simpel en ijzersterk: één vrijwilliger volgt en ondersteunt langdurig één gezin dat het moeilijk heeft. In 2012 wil Domo extra inzetten op gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar. Domo is daarvoor dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Hebt u interesse? Kom dan naar de infoavond: Van drempels kansen maken: Vrijwilliger worden bij Domo vzw op 21 mei, van 20 tot 22 uur, Domo vzw (Naamsestraat , Leuven). De toegang is gratis. Heb je nog wat tijd? Wil je die tijd vrijmaken voor kwetsbare gezinnen met jonge kinderen? Meer info: , of Welkom in onze groep Op 31 mei stopt heel rokend Vlaanderen een dag lang met roken. Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en de Logo s (Lokaal Gezondheidsoverleg) over heel Vlaanderen zetten hun schouders onder deze actie. Als u meedoet, krijgt u een beloning toegestuurd en bovendien maakt u kans om een Playstation 3 met het spel Move-fitness en move-controllers te winnen. Als dat niet mooi is. Rookt u? Schrijf u dan nu meteen in via of (gratis) Geboortes Jules-Clément Van der Veken, zoontje van Jeroen en Sandra Nys Korneel Sarin, zoontje van Karan en Sanne Vreys Mathias Deraemaecker, zoontje van David en Karin Leunen Helena Hermans, dochtertje van Dries en Agnieszka Komorkiewicz Blendi Salihu, zoontje van Bekim en Xhevaire Jusufi Jitske Janssens, dochtertje van Dirk en Sofie Vleminckx Liam Berthels, zoontje van Gina Berthels Matz Decoen, zoontje van Marco en Sara Vanderlinden Bahadir Toguslu, zoontje van Erkan en Neslihan Gundogan Heleen Tobac, dochtertje van Peter en Jolijn Favest Ella Njibezah, dochtertje van Gerry en Liesbeth Weemans Ariane Ndayiragije, dochtertje van Cadeau en Mariam Mayugi Door Dewit, zoontje van Kevin en Anja Janssens Yinthe D Hoogh, dochtertje van Ilse D Hoogh Lennart Rijmenams, zoontje van Benjamin en Liesbeth Van Goethem Mauro Deruytere, zoontje van Peter en Klaartje Van Cauwenberge Nathan Lintermans, zoontje van Kurt en Kim Cailliau Amber Vanmarcke, dochtertje van Sonja Vanmarcke Jerome Dehertoghe, zoontje van Didier en Iris Dierickx Dries Verstraelen, zoontje van Jan en Katleen Remeysen Fien Keustermans, dochtertje van Stijn en Lia Van Samang Karina Mkrtchyan, dochtertje van Arsen en Hasmik Karchyan Aleeza Banaris, dochtertje van Shazia Banaris Ella Barrezeele, dochtertje van Pieter en An Ver Heyen Estee Draye, dochtertje van Hendrik en Ellen Biesemans Gouden Bruiloft Gustaaf Willems en Christiane Vanden Eynde 21 maart Als u een handicap hebt, kan uw begeleider met een begeleiderspas, overal waar u het label ziet, gratis mee naar een concert, tentoonstelling, sportwedstrijd Hebt u nog geen pasje, vraag er dan één aan bij de provincie Vlaams-Brabant, op het nummer of surf naar Overlijdens Maria Vermaelen, echtgenote van Augustus Verhoeven Ludovicus Vandevenne, weduwnaar van Simonne Lamin Paul Van Hecke, echtgenoot van Godelieve De Vos Maria Nevens, echtgenote van René Boux Marie Verbinnen, weduwe van Edouard Geleyns Suzanne Schram, weduwe van Roger De Hauwere Clémentine Smits, echtgenote van Eugeen Tooth Ivona Leyssens, weduwe van Virginia Verbeeck Anna Serneels, weduwe van Gustaaf De Meyer Danielle Asselmans, echtgenote van Justin La Rivière Irma Crab, weduwe van Jozef Marissens Amelia Vanaerschot, weduwe van Jan Bonaventure Carolus Havaux Maria Veltmans, weduwe van Lodewijk Van Langendonck Jean Huyghens, echtgenoot van Paula Dentz André Neuhard, echtgenoot van Paula Vandenbosch Albert Raskin, echtgenoot van Celina Olaerts Emmanuel Geeraerts, echtgenoot van Delphine Hugaerts Antonius Peters, echtgenoot van Marguerite Belemans Henricus Moons, weduwnaar van Maria Boey Angèle Ruelens, weduwe van Jean Kennis Guy Vanden Bosch Maria Lamin, weduwe van Joannes Massie Philomena Vangestel, weduwe van Julien Leyssens Evrardus Pieron, echtgenoot van Frieda Pagels Richard Van Roey, weduwnaar van Clairette Vanhaesendonck Maurice Vanzavelberg Marcel Geens, echtgenoot van Mariette Pepermans René Peeters, weduwnaar van Victorine Weltens Emilie De Greef, weduwe van Julius Leroy Ingrid Vandoren, echtgenote van Alain Smets Lea De Troije Armandus Boghe, echtgenoot van Josée Vranckx Felix Gijsemans, echtgenoot van Marie Meulders Laura Neuville Germania Swiggers, weduwe van Frans Swiggers Maria Van Meerbeeck, weduwe van August Deridder Als u een handicap hebt, kan uw begeleider 6 met een begeleiderspas* gratis mee naar een concert, tentoonstelling, sportwedstrijd...

7 Sociaal Huis! Woonwijzer Belastingverminderingen aanslagjaar 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn nagenoeg alle fiscale voordelen voor energiebesparende maatregelen afgeschaft. Binnenkort moet echter de belastingaangifte van het inkomstenjaar 2011 worden ingevuld en voor verschillende verbouwingswerken die u vorig jaar deed, hebt u nog recht op een fiscale aftrek. De werken moeten uitgevoerd zijn door een geregistreerd aannemer en voldoen aan een aantal technische voorwaarden. Meestal bedraagt de belastingvermindering 40% van het totale bedrag incl. btw. Het maximumbedrag dat u per jaar kunt inbrengen, bedraagt voor de meeste maatregelen euro. Indien de 40% meer bedraagt dan dit maximumbedrag en uw woning minstens 5 jaar oud is, dan kan het restbedrag overgedragen worden naar de 3 daaropvolgende aanslagjaren. In totaal kunt u dus maximaal 4 keer euro belastingvermindering krijgen. Gratis verzekering gewaarborgd wonen Wanneer u een hypothecaire lening bent aangegaan en u kunt een tijdje niet werken, zorgt de verzekering gewaarborgd wonen ervoor dat u deze lening kunt blijven afbetalen. Als u in Vlaanderen een woning koopt, bouwt of renoveert en hiervoor een hypothecaire lening afsluit, kunt u via deze verzekering een beperkte financiële tussenkomst in de afbetaling van uw lening krijgen. Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, kan dit voor maximaal 3 jaar, bij onvrijwillige werkloosheid twee keer gedurende 18 maanden. Het bedrag van de tussenkomst is steeds beperkt tot maximum 500 of 600 euro en is afhankelijk van uw geleende som en het geleden inkomensverlies. Uw huidige tewerkstellingsvorm, de geschatte verkoopwaarde van uw woning en het bedrag van uw hypothecair krediet bepalen of u in aanmerking komt en hoeveel u uitgekeerd krijgt. Daarnaast moet de woning uw huidige of toekomstige hoofdverblijfplaats zijn en mag u geen andere woning bezitten. Tenslotte is het belangrijk dat uw eerste kapitaalsopname niet langer dan een jaar geleden is. U kunt de verzekering aanvragen bij Wonen Vlaanderen via standaardformulieren die te vinden zijn op be. U kunt echter ook altijd terecht op het spreekuur van Woonwijzer. Meer info: Eva Vanhoof van de Woonwijzer, of Elke maandagavond van tot uur kunt u bij Eva terecht tijdens het spreekuur in De Kouter. Voor een bezoek op maandagnamiddag of een huisbezoek maakt u een afspraak. Activiteiten in De Hemelboom Mechelsesteenweg 487 De cafetaria van de Hemelboom wil een plaats zijn voor iedereen die behoefte heeft aan ontmoeting en zet daarom zijn deuren geregeld open. Zo kunt u iedere werkdag om 12 uur terecht voor een warme maaltijd in het Sociaal Restaurant. Elke maandagmiddag is de cafetaria vanaf 14 uur open voor een babbel en een drankje. Elke donderdagmiddag vanaf 14 uur wordt er met de kaarten gespeeld (samenwerking met Okra Herent). Activiteiten in mei: Pannenkoekennamiddag - maandag 2 mei vanaf uur Iedereen is welkom om gezellig te keuvelen en lekkere pannenkoeken te eten (2 pannenkoeken met koffie voor 2 euro). Restaurantdag - maandag 21 mei om 12 uur Bezoekers kunnen samen met bewoners en mensen die de warme maaltijden van het Sociaal Huis gebruiken, vanaf 12 uur gezellig komen tafelen in de cafetaria. Inschrijven: voor 15 mei bij Menu maandag 21 mei Witloofroomsoep Lamsbout met groentenkrans en puree Gebak Meer info over cafetaria De Hemelboom bij herent.be Geschreven voor en door OCMW-cliënten De nieuwe onthaalbrochure van het Sociaal Huis Wat is het Sociaal Huis? Met welke vragen kunt u er terecht? Wanneer en waar kunt u de maatschappelijk werkers bereiken? Is het Sociaal Huis er alleen voor mensen zonder centen? Welke diensten zijn er allemaal? De nieuwe onthaalbrochure geeft u een duidelijk en beknopt overzicht over de verschillende manieren waarop het Sociaal Huis inwoners van Herent verder helpt. Niet alleen leest u per dienst wat de hulp inhoudt en voor wie hij bestemd is; u krijgt ook praktische informatie over de kostprijs, wat u moet meebrengen en met wie u daarvoor contact kunt opnemen. Wat de onthaalbrochure echt bijzonder maakt, is dat zij werd geschreven door deelnemers en de groepswerker van Huis Marant. Marant kreeg de opdracht om de brochure op maat van cliënten van het Sociaal Huis te schrijven. Geen moeilijk taalgebruik, geen lange teksten, maar een kleurrijke, persoonlijke en toegankelijke brochure voor álle inwoners van Herent. Meer informatie nodig? , 7

8 Nuttige contactgegevens Het college van burgemeester en schepenen Op maandag voor u in De Kouter of na telefonische afspraak: Willy Kuijpers burgemeester, onderwijs, veiligheid uur Jos Bex Jo De Clercq cultuur, sport, ICT, markten, feestelijkheden, lokale economie, stedenbouw (vergunningen), milieu Luk Draye financiën, personeel en organisatie, inspraak en informatie, ontwikkelingssamenwerking, begraafplaatsen Arlette Caes openbare werken, gelijke kansen, woonbeleid, erosie, waterbeleid, landbouw, ruimtelijke ordening (planning), mobiliteit Marleen Schouteden bibliotheekwezen, gezin, buitenschoolse opvang, jeugd, plaatselijke tewerkstelling, vrijwilligerswerk, toerisme Chris Gielens voorzitter OCMW, welzijn, ouderenbeleid Herman Artois gemeentesecretaris 19 uur na afspraak uur ook maandag bij voorkeur na afspraak na afspraak na afspraak alle werkdagen, tijdens de openingsuren, bij voorkeur na afspraak De contactgegevens van de leden van de gemeenteraad, de OCMW-raad en de politieraad vindt u via Hoe bereikt u De Kouter? met het openbare vervoer Het treinstation van Herent ligt pal tegenover het nieuwe gebouw; de bushalte van De Lijn voor buslijnen 284, 285, 4 en 652 ligt aan het gebouw. als u een mobiliteitsbeperking hebt Voor u zijn enkele parkeerplaatsen voorbehouden. Als u met de rolstoel komt, dan kunt u de helling aan de ingang nemen. met de fiets Voor het gebouw is een fietsenstalling. met de wagen Vanuit Mechelen of Leuven slaat u vanop de Omleiding (N26) af naar de Mechelsesteenweg, richting treinstation. Vanuit het centrum van Herent neemt u de Rijwegbrug, de Kouterstraat voorbij het milieupark, naar rechts de Spoorwegstraat in. U kunt gratis parkeren achter het gebouw. De Infokrant is een ploeg Ideeëngoed: college van burgemeester en schepenen Druk: Peeters nv Redactieteam: Lies Guldentops, Ellen Janse, Hannes Vanhaverbeke en Luk Draye Inbreng: gemeentelijke diensten en Herentse verenigingen Verantwoordelijke uitgever: Luk Draye Het college behoudt zich het recht voor om aangeboden teksten in te korten. De krant is gemaakt met milieubewust vervaardigd papier. Hib-Hop buitenschoolse opvang Wildemansweg 36, 3020 Herent Coördinator: Karin De Win Kind en Gezin Schoolstraat 15A T Raadplegingen Kind & Gezin - Kind en Preventie Milieupark Hoek Spoorwegstraat / Kouterstraat Wachtdiensten Apothekers Huisartsen Tandartsen Lokale politie HerKo één centraal telefoonnummer: Politiehuis Herent De Kouter maandag dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag Politiehuis Kortenberg maandag, dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Voor dringende hulp 101 (politie) 100 (voor GSM 112) (brandweer, ziekenwagen) Vraag gratis veiligheidsadvies voor uw woning. Toegang tot 15 minuten voor sluitingstijd Het milieupark is open van dinsdag tot vrijdag van12.30 tot uur en zaterdag van 9 uur tot 16 uur. Het is op maandag, zon- en feestdagen gesloten. Spoorwegstraat 6, 3020 Herent 8 tot 20 uur 8 tot 17 uur 8 tot uur De Walsplein 30, 3070 Kortenberg 8 tot 13 uur 12 tot 17 uur 8 tot 17 uur 8 tot 13 uur 9 tot 13 uur De Kouter - Het Huis van de Gemeente Spoorwegstraat 6, 3020 Herent, één centraal telefoonnummer: fax: Meer informatie vindt u op maandag tot vrijdag 8.30 tot 12 uur maandagavond tot uur woensdagmiddag 14 tot 16 uur Gemeentediensten Sociaal Huis Voorzitter Vast Bureau Marc Peeters An Katrien Sodermans Lies Mine Bibliotheek Openingsuren maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Secretaris uur uur en uur uur uur uur

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april Tweemaandelijks gemeentelijk informatieblad Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel DEN BEIAARD 2010 maart-april De middenkatern vervangt de "huis-aan-huis-berichten" Erfgoeddag en WAK 2010 in kasteel Boetfort:

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen.

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen. Kom maar binnen, dat zeg je tegen iemand die welkom is in je huis. Het is een uitnodiging, een open deur. Kom maar binnen is ook de titel van het kunstwerk van Jef Mouton dat in 2006 aan het Sociaal Huis

Nadere informatie

buren Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Hoe werft BP aan? IN DIT NUMMER: www.bpgeel.be JAARGANG 10 NR 30 lente 2007

buren Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Hoe werft BP aan? IN DIT NUMMER: www.bpgeel.be JAARGANG 10 NR 30 lente 2007 buren JAARGANG 10 NR 30 lente 2007 Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Informatieblad van BP voor Eindhout, Groot-Vorst, Oosterlo, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Zittaart www.bpgeel.be

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

60+ Gids. Ouder worden in Veurne

60+ Gids. Ouder worden in Veurne 60+ Gids Ouder worden in Veurne Voorwoord Beste Veurnse 60+er, Wiene kunn n me voe joen doeën? Het Stadsbestuur van Veurne wil je graag na je 60ste verjaardag deze 60+ Gids overhandigen. Als senior krijg

Nadere informatie

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN INHOUD Aan tafel 4 Alarm 6 Samen uit!

Nadere informatie

Gaat je kind voor het eerst naar school? Maak kennis met de verschillende basisscholen!

Gaat je kind voor het eerst naar school? Maak kennis met de verschillende basisscholen! GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/33 e jaargang Juni 2015 nummer 6 www.nevele.be 10 Gaat je kind voor het eerst naar school? Maak kennis met de verschillende basisscholen! 2 6 7 8 9

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

Een tuin van de hele buurt

Een tuin van de hele buurt Een tuin van de hele buurt 'De weg tot een gemeenschappelijke tuin Leonore Noorduyn en Arjen Wals Wageningen Universiteit en Researchcentrum Leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies Wetenschapswinkel

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk Inventief omgaan met welzijn op het werk Leon Frijters en Koen Van Caesbroeck, ATF De nieuwe war for talent win je door niet te vechten Frederik Anseel, professor organisatiepsychologie UGent www.admb.be

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

België duurzaam. Samen maken we VISIE BELGIË. voor. een. lees de acht verhalen over duurzaam leven

België duurzaam. Samen maken we VISIE BELGIË. voor. een. lees de acht verhalen over duurzaam leven een VISIE voor BELGIË Samen maken we België duurzaam lees de acht verhalen over duurzaam leven & voeg jouw engagement toe aan de wensboom voor een duurzaam België p 2 een VISIE voor BELGIË Iedereen kan

Nadere informatie

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 100 tips om het milieu te sparen bij uw verplaatsingen ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 1 OVERZICHT Voorwoord 3 10 handige tips in een oogopslag 4 Verplaatsingen en Leefmilieu

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. Service & Onderhoud voor alle merken APK 14,50

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. Service & Onderhoud voor alle merken APK 14,50 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 27 april 2011 3 Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN FORD RIJDERS OPGELET: ALLEEN BIJ VAN BUNNINGEN!

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen

Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen Driemaandelijks tijdschrift van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 62 februari 2004 Gedragsregels op rotondes Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel

Nadere informatie

Minder regels voor vrijwilligers

Minder regels voor vrijwilligers Minder regels voor vrijwilligers krant voor gemeenten & vrijwilligersorganisaties een uitgave van Vereniging NOV Minder lokale regels Zo moeilijk is het toch niet? Een vergunning of subsidie aanvragen?

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin multifunctioneel 2014 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Uitgave Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie