infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252"

Transcriptie

1 infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252 Dinsdag 1 mei in het Wildemanspark Herent-Zuid wereldmarkt 14 uur: Opening wereldmarkt, doorlopend terras en feestweide uur: Workshop Afrikaanse percussie (herhaling om 15.30, en uur). 15 uur: Workshop circustechnieken (doorlopend tot 17 uur) en schminkstand. Doorlopend infotent Hart voor de wereld, amateurkunstenaars en Murga Herent. Gratis toegang. Lees meer in Wild Applaus op blz Lees meer over het programma en de praktische afspraken in Wild Applaus op blz. 2 Dirk Alaerts Kort nieuws Gemeentehuis gesloten De gemeentediensten en het Sociaal Huis (OCMW) zijn gesloten op dinsdag 1 mei (Feest van de arbeid), op donderdag 17 en vrijdag 18 mei (O.-L.-H.-Hemelvaart) en Pinkstermaandag 28 mei. De bibliotheek en het milieupark zijn wel open op vrijdag 18 mei en zaterdag 19 mei. Met Belgerinkel naar de Winkel Op 5 mei begint de campagne Met Belgerinkel naar de Winkel. Lees meer op blz. 4. Feestmarkt op dinsdag 1 mei Naast de Wereldmarkt in het Wildemanspark is er ook weer heel wat te beleven in de straten rond het park, met o.a. rommelmarkt van 14 tot 19 uur in de Onze-Lieve-Vrouwstraat. Dit jaar brengt niemand minder dan Will Tura een bezoek aan de feest- en wereldmarkt. Info: marktleider Zitdagen belastingen Krijgt u graag wat hulp bij het invullen van de aangifte van de personenbelasting? Lees meer op blz 2. hart-musical Op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 april, in de loodsen van BWLeuven aan de Tildonksesteenweg. Lees meer in Wild Applaus op blz. 2. Dirk Alaerts Het druk bijgewoonde openingsweekend (16-18 maart) van De Kouter werd overschaduwd door het tragische busongeval in Zwitserland. De vlaggen hingen halfstok, op vrijdagavond werd een minuut stilte gehouden en talrijke bezoekers schreven een boodschap van medeleven in de rouwregisters voor Leuven en Lommel. Publiceren in het nummer van juni De volgende infokrant verschijnt begin juni. U kunt tot 30 april teksten voor dat nummer bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen redactie Infokrant, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent. E-adres: Teksten die te laat op de redactie binnenkomen, kunnen niet worden opgenomen. De grafische opmaak houdt u beter sober. Volgende inleverdata 4 juni (infokrant juli-augustus 2012) 30 juli (infokrant september 2012) Afgiftekantoor Herent. Verschijnt maandelijks Verantwoordelijke uitgever: schepen L. Draye, Spoorwegstraat 6 Herent

2 Varia Openbare werken Zitdagen belastingen Naar jaarlijkse gewoonte worden zitdagen georganiseerd om u bij te staan bij het invullen van de aangifte van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2012, inkomstenjaar De zitdagen vinden op de volgende data plaats, doorlopend van 9 tot uur: Veltem: woensdag 16 mei (gemeenteschool Toverveld). Herent: maandag 21 mei en dinsdag 22 mei (raadzaal Haagbeuk, 1ste verdieping, De Kouter). In juni kunt u ook elke werkdag van 9 tot 12 uur op de belastingsdienst op de Philipssite in Leuven om bijstand vragen. Breng de volgende documenten mee: inkomstenfiches (wedden, vakantiegeld, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen ); bedragen van de kadastrale inkomens; bewijzen van betalingen die recht geven op aftrek (hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften aan sommige instellingen, kosten voor kinderopvang, uitgaven voor energiebesparende maatregelen, betalingsbewijzen onderhoudsgeld ). Meldpunt vossenschade Om de schade in onze gemeente op te volgen en om bij te dragen tot betere inzichten in de vossenproblematiek organiseert de gemeente in samenwerking met de Hubertusvereniging Vlaanderen een meldpunt waarop u elk schadegeval kunt noteren. Dit meldpunt kunt u bereiken via de website Nutsleidingen De volgende werken zijn uitgevoerd of worden in de loop van de volgende maanden uitgevoerd. Als u vragen hebt, dan stelt u die het beste rechtstreeks aan Telenet algemeen IJzerenberglaan Telenet plaatsen ondergrondse kabel voor privé verkaveling van 3 loten Mechelsesteenweg ter hoogte van nr 691 Telenet vervangen ondergronds kabelnet wegens defect De nutsmaatschappijen informeren de buurt bij het begin van de werken. Keermuur aan kapel op N26 In april is de muur aan de kapel gemetst, de trap gegoten in beton, het laatste grondwerk verricht en het spuitbeton bovenaan het talud aangebracht. Daarna is de aannemer begonnen het voet- en fietspad te vernieuwen. Als dat klaar is, wordt zo Dirk Alaerts nodig de asfalttoplaag in de werfzone vernieuwd. Vermoedelijk zijn de werken einde mei klaar. Starters Feniks biedt hulp aan huis bij opvoedingsproblemen. Meer info vindt u op U kunt ook mailen op Gemeenteraad De gemeenteraad heeft op 17 april vergaderd. De verslagen van de gemeenteraad zijn openbaar en kunnen worden ingekeken op het gemeentehuis. Afscheid en welkom gemeenteraadslid De raad heeft het ontslag van raadslid Rik Daems als lid van de gemeenteraad aanvaard. Johan Windels is aangesteld als zijn opvolger. Straatnaam nieuwe verkaveling Uit de straatnamen die het Genootschap voor Heemkunde had voorgesteld voor de nieuwe weg in de verkaveling aan de Heerstraat in Herent, heeft het bestuur Den Boomgaard gekozen. Parkeren Met het Algemeen gemeentelijk aanvullend verkeersreglement, Mechelsesteenweg worden enkele parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd (blauwe zone) aan de stationsomgeving van Herent (noorden zuidkant van de spoorweg) ingesteld. De tijdelijke ruime blauwe zone wordt er opgeheven en vervangen door enkele plaatsen met beperkte parkeertijd in de onmiddellijke nabijheid van enkele handelszaken. Vernieuwing twee speeltuinen Dat de speeltuinen in het Binnenhof en aan het Ellehuis worden vernieuwd past in het globale toekomstplan om alle buitenspeel infrastructuur grondig te moderniseren. Bestaande speeltuinen die niet meer aan een hedendaagse visie en aan de veiligheidsnormen beantwoorden, worden aangepakt. Voorts wil de gemeente blinde vlekken in het speelweefsel aanpakken. De dienst vrije tijd heeft een bestek opgesteld waarbij de opdracht Aanleg nieuwe speeltuin Binnenhof wordt geraamd op euro en Verhuis speeltuin Ellehuis op euro. Voorts heeft de gemeente voor het speelterrein aan het Binnenhof een subsidiedossier ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. De raad heeft het bestek goedgekeurd. De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit op de gemeenteraadszitting van dinsdag 8 mei om 20 uur in zaal Haagbeuk, De Kouter, Spoorweg straat 6 in Herent. U kunt de agenda vanaf woensdag 2 mei raadplegen in het gemeentehuis en vanaf 1 mei op Start werkzaamheden Elia Elia, beheerder van het hoogspanningsnet, legt een nieuwe ondergrondse verbinding van 9.5 km tussen Wijgmaal en Gasthuisberg aan om de transportcapaciteit in de regio Leuven te versterken. Door de aanleg van de nieuwe verbinding zal de bevoorradingszekerheid toenemen en wordt voldaan aan de stijgende energiebehoeften in de regio. De nutswerken zijn einde maart begonnen in Leuven. De kabel komt deels onder de openbare weg te liggen en deels onder privé (landbouw)percelen. Gefaseerd verloop van de werken Eerst wordt gewerkt in de Bornestraat in Wilsele en de Guido Gezellelaan tussen de Herentsesteenweg in Wilsele en de Wijgmaalsesteenweg. Later volgen werken in Herent op de Wijgmaalsesteenweg tussen Wijgmaal Brug en de Guido Gezellelaan, Zavelputstraat, Vaaltweg, Veldstraat en via een onderboring van de Mechelsesteenweg naar de Rijweg, Schaffelkantstraat, Acacialaan, Mollekensstraat, Galgenbergstraat, Bieststraat en Vlietstraat naar de Brusselsesteenweg. Verkeer De werken worden met verkeersborden aangegeven. De Bornestraat en de Guido Gezellelaan zijn afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid langs de Herentsesteenweg, Wilselsesteenweg, Bijlokstraat en Wijgmaalsesteenweg. De bussen van De Lijn nemen een alternatieve route. 2

3 Openbare werken Werken N2 Brusselsesteenweg uitgestippeld Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de handelaarsvereniging Brusselsesteenweg hebben een regeling uitgewerkt die de werken op de N2 in 3 werkonderdelen met bijhorende verkeersregeling opsplitst. De werf wordt opgesplitst in drie deelzones zone 1: kruispunt Brusselsesteenweg - Termerestraat - Termere boslaan zone 2: tussen de 2 kruispunten zone 3: kruispunt Brusselsesteenweg - Nieuwe Steenweg - Terbankstraat Verkeersregeling Er wordt gewerkt in 3 blokken waarbij gewisseld wordt tussen gedeeltelijke afsluiting en openstelling voor alle verkeer. blok 1: Brusselsesteenweg afgesloten richting Brussel sinds 18 april tot begin juli; blok 2: verkeer in beide richtingen mogelijk van begin tot einde juli; blok 3: Brusselsesteenweg afgesloten richting Brussel van begin augustus tot half november. half april - mei - juni zone 1: kruispunt Brusselsesteenweg - Termere straat - Termereboslaan blok 1: Brusselsesteenweg afgesloten richting Brussel sinds 18 april tot begin juli juli augustus - september bouwverlof zone 3: kruispunt Brusselsesteenweg - Nieuwe Steenweg - Terbankstraat blok 2: verkeer in beide richtingen mogelijk van begin tot einde juli oktober - november zone 2: tussen de 2 kruispunten blok 3: Brusselsesteenweg afgesloten richting Brussel van begin augustus tot half november. Planning De vooropgestelde termijnen zijn onder voorbehoud van normaal weer zonder onvoorziene omstandigheden. Bij gunstig weer kan het werk 2 tot 3 weken vroeger klaar zijn. Voor actuele informatie zie website AWV en Zone 1 kruispunt Brusselsesteenweg - Termerestraat - Termereboslaan Zuidzijde van het kruispunt Brusselsesteenweg - Termerestraat - Termereboslaan. De Termerestraat blijft afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. De wijk Schoonzicht blijft bereikbaar via het nieuwe traject van de Termereboslaan. Dezelfde verkeersregeling als voor het noordelijke deel wordt gehanteerd. Daarna wordt de Termerestraat weer opengesteld en kan het verkeer op de Brusselsesteenweg door in beide richtingen tot ongeveer 2 weken na het bouwverlof. In de volgende infokranten leest u meer over de werken in zone 3 (kruispunt Brusselsesteenweg - Nieuwe Steenweg Terbankstraat). Het werk aan het noordelijke deel van zone 3 start na het bouwverlof, duurt +/- 4 weken en zal klaar zijn eind augustus. Tegen 1 september zal ook het fietspad aan de noordzijde volledig klaar zijn en opengesteld worden voor fietsers in beide richtingen. Het zuidelijke deel wordt in september aangepakt en afgewerkt. Over zone 2 (tussen de 2 kruispunten) krijgt u meer details in de infokrant van september. Timing De werken zullen normaal gezien in hun geheel beëindigd zijn tegen half november. In die timing zijn weerverletdagen (dagen waarop niet kan worden gewerkt door slecht weer of door onvoorziene omstandigheden) gerekend. Als het tijdens de werken gedurende uitzonderlijk lange periodes regent, is het mogelijk dat de timing verschuift. Als het over een belangrijke verschuiving gaat, zal AWV de pers daarover inlichten. Voor een veilige verkeers doorstroming controleert de politie op snelheid. Lees meer op blz. 5. Doorgang bussen De Lijn verzekerd De bussen van De Lijn kunnen tijdens de werken de Brusselsesteenweg in beide richtingen blijven gebruiken. Tijdelijke verkeer slichten en een bussluis regelen het verkeer. Noordelijk deel van het kruispunt Brusselsesteenweg - Termere straat - Termereboslaan / nieuw traject van de Termerboslaan / noordelijk fietspad tussen Termerestraat en Nieuwe Steenweg (deel zone 2). De Termerestraat wordt afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. De wijk Schoonzicht blijft bereikbaar via het oude traject van de Termereboslaan. Doorgaand verkeer van Brussel naar Leuven blijft mogelijk en wordt door werflichten geregeld. Het verkeer van Leuven naar Brussel, uitgezonderd dat van De Lijn en de hulpdiensten, wordt omgeleid via de E314 en de E40. Daartoe wordt ter hoogte van de werkzone gewerkt met werflichten en een bussluis om het doorgaande verkeer vanuit Leuven te stoppen. De bushaltes aan het kruispunt zijn tijdelijk verplaatst in de richting van Brussel, aan de Hogebeek. Voor voetgangers en fietsers is het pad in het tunneltje verhard en zijn tijdelijke trappen aangelegd. Zo kunnen ze zich veilig naar de bushalte, Winksele-dorp en / of Schoonzicht begeven. Asfaltherstel na winterschade In verschillende straten van de gemeente wordt de asfaltverharding hersteld: Stationsstraat (station tot Graafschaplaan): 2-laagse slemlaag over volledige lengte; Kroonstraat (aansluiting Brusselsesteenweg): herstel asfalt, vervangen van 2 betonplaten; Kroonstraat: opgieten van dwars- en langswegen; rond punt Graafschaplaan: affrezen asfalt, nieuwe toplaag; Spoorwegstraat en Kouterstraat: plaatselijk herstel, nieuwe slemlaag; Bovensteenweg: plaatselijk herstel asfalt; Winkselsesteenweg (aansluiting Bremveldstraat): plaatselijk herstel asfalt; Spekstraat: plaatselijk herstel asfalt; Tildonksesteenweg (bocht aansluiting met beton): affrezen asfalt, nieuwe toplaag; kruispunt Schotstraat/Rijweg: affrezen asfalt, nieuwe toplaag; Wijgmaalsesteenweg: plaatselijk herstel asfalt; s Herenwegveld (aansluiting met Bijlokstraat): plaatselijk herstel asfalt; Hoogbeemd: plaatselijk herstel asfalt. 3

4 Milieu Meer info: milieudienst of via Gevuld keukenafvalbakje met composteerbare zak Milieukalender 1 en 17/05: milieupark gesloten 23/05: Er is geen afvalinzameling op pinkstermaandag 28 mei. De vervangende ophaling van PMD en GFT is op woensdag 23 mei. 1/06: snoeihoutophaling Leg uw afval de dag voor de ophaling na 20 uur of de dag van de ophaling zelf voor 7 uur goed zichtbaar buiten, zonder voetgangers, fietsers of auto s te hinderen. De sorteerregels kunt u nalezen op de ophaalkalender, in de infogids Wegwijs in Herent en op Milieupark en EcoWerf Met een keukenafvalbakje begint composteren al in de keuken Groente- en fruitafval kan al snel vliegjes en schimmels aantrekken. Een geventileerd keukenafvalbakje met composteerbare zak lost dat probleem op. Geen keuken- en fruitafval in de huisvuilzak Het keukenafvalbakje heeft een deksel met microgaatjes en verluchtingsopeningen langs de zijkant waardoor het afval sneller uitdroogt. Ook het composteerbare zakje dat er in past, laat lucht door. U hebt dan geen last van vieze geuren, fruitvliegjes of schimmel. Als het composteerbaar zakje vol is, gooit u het in de gft-bak of in uw compostbak of -vat. En door het keukenafval uit uw vuilzak te houden spaart u ook geld. HOME-OK compost-label De composteerbare zakjes voor de keukenafvalbakjes dragen het HOME-OK compost-label. Dat wil zeggen dat ze zonder problemen composteren in uw eigen compostvat of -bak. Zorg wel voor wat droog structuurmateriaal om te mengen met de gevulde zakjes. U kunt de keukenafvalbakjes en composteerbare zakken aankopen aan het onthaal van De Kouter. Tips voor bewaring van biologisch afbreekbare zakken Controleer de houdbaarheidsdatum die op de zakken gedrukt staat. Koop pas nieuwe GFT- zakken als uw voorraad is opgebruikt. Bewaar de zakken koel en droog: in de garage, in een droge kelder, in een koele en droge keukenkast, maar niet in de koelkast. Composteren kunt u leren! Thuiscomposteren is echt niet moeilijk. In onze gemeente kunt u een beroep doen op de compostmeesters, die alle kneepjes kennen en u graag helpen om van uw eigen tuin- en keukenresten compost te maken. Hou alvast 16 juni vrij in uw agenda want dan nodigen de compostmeesters u uit voor een Open Tuindag tijdens Juni Compostmaand. Uw mulchmaaier of fluisterhakselaar 10% goedkoper? Vraag een subsidie aan bij EcoWerf! Wie tussen 1 mei en 30 juni een mulch- of combimaaier of een fluisterhakselaar aankoopt volgens de voorwaarden van het subsidiereglement, kan bij EcoWerf een subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 10% van de netto aankoopprijs met een maximum van 75 euro. De subsidie is deel van de campagne Kringlooptuinieren van de provincie Vlaams-Brabant. Een mulchmaaier zorgt voor minder grasafval, met een hakselaar verkleint u uw snoeiafval. Dat zijn voordelen waarvan u nog jaren kunt genieten! U kunt het officiële aanvraagformulier en subsidiereglement afhalen aan het onthaal van De Kouter of het downloaden via Meer info op en Van 28 mei tot 14 juni, in De Kouter Tentoonstelling Minder Hinder De informatiecampagne Minder Hinder van de provincie Vlaams- Brabant, die tijdelijk wordt opgesteld in onze gemeente, richt zich tot inwoners die hinder ondervinden, maar evengoed tot mensen die hinder veroorzaken. De rode draad is: Voorkomen is beter dan genezen. We zijn met z n allen samen verantwoordelijk voor Minder hinder. En als er hinder is, dan helpt het echt wel om met elkaar te praten zodat er een oplossing uit de bus komt, eerder dan onmiddellijk de overheid in te schakelen. Van 28 mei tot 14 juni staan de luisterzitjes van de informatiecampagne Minder Hinder opgesteld in De Kouter, Spoorwegstraat 6 in Herent. Iedereen is welkom op elke werkdag van 8.30 tot 12 uur, elke maandagavond van tot uur en elke woensdag van 14 tot 16 uur. Kom zelf maar eens luisteren! Met Belgerinkel naar de Winkel Waarom de fiets in plaats van de auto? U moet nog boodschappen doen voor het avondeten. Het makkelijkste is om snel even de auto te pakken en naar de supermarkt te rijden. Maar waarom moet u juist dan toch de fiets pakken om die voedingswaren te halen? Hieronder de acht argumenten om wel te fietsen: 1. Fietsen is heel gezond. Uw conditie gaat erop vooruit. U krijgt veel meer energie en uw lichaam wordt sterker. 2. Fietsen is goed voor het milieu. Een fiets is een duurzaam vervoermiddel dat amper energie kost en geen schadelijke uitlaatgassen afgeeft. 3. Fietsen helpt tegen files. Tien procent minder auto s in de spits lost het fileprobleem al grotendeels op. 4. Fietsen is bewegen en relaxen en helpt tegen stress. Een half uurtje per dag maakt u stressbestendiger. 5. Fietsen houdt de bereikbaarheid in stand. Ons land slibt dicht met autowegen en parkeerplekken. Een fiets, fietspaden en stallingen nemen veel minder ruimte in beslag. Dat maakt ons beter bereikbaar. 6. Fietsen is goedkoop. De aankoop, verzekering en de brandstof van een auto is duur. 7. Fietsen heeft snel resultaat. Voor uw conditie, uw welbevinden én uw portemonnee. 8. Op 5 mei start de campagne Met Belgerinkel naar de Winkel. Vanaf dan krijgt u in elke deelnemende winkel een stempel op de spaarkaart. U kunt stempels sparen tot en met 5 juli. Met een volle spaarkaart maakt u kans op een mooie retro belgerinkelfiets of tal van andere prijzen. De deelnemende handelaars herkent u aan de affiche in de etalage. U vindt ze ook op 4

5 Politie HerKo Internationale samenwerking Succesvolle opendeurdag bij politiezone HerKo De eerste opendeurdag van politiezone HerKo, die samen met de gemeente en het OCMW tijdens het openingsweekend van De Kouter op 18 maart georganiseerd werd, kon op veel belangstelling rekenen van jong en oud. Er was informatie over inbraakpreventie, drugs- en sporenonderzoek en de verschillende diensten van de politiezone. Vooral de politiecellen, de demonstraties met patrouillehonden van de politiezone Leuven en de demonstraties geweldbeheersing vielen in de smaak. Op zaterdag 9 juni neemt politiezone HerKo ook deel aan de opendeurdag van de gemeente en het OCMW van Kortenberg. Partnerband geëvalueerd door federale commissie In februari bezocht een federale commissie onze partnerregio Nimlaha kok in Guatemala. Bedoeling was de Herentse werking te evalueren en vooruit te blikken op het nieuwe federale programma. De commissie kon veel dieptegesprekken voeren met de belangrijkste leiders en administratieve verantwoordelijken van de regio. Ook de Noord-Zuidambtenaren van de gemeente Herent werden uitgenodigd om mee hun ondersteuning te geven bij het vertalen en om toelichting te geven. De commissie werkt momenteel nog aan het verslag van het bezoek. De stedenbandprogramma s, indien goed doordacht en uitgevoerd, kunnen een aantoonbare bijdrage leveren tot een verbeterde dienstverlening aan de bevolking, tot meer betekenisvolle participatie van de bevolking aan het beleid en in beperkte mate ook tot een toenemende inachtneming van andere principes van goed bestuur, zoals transparante besluitvorming (uit het syntheserapport van Ace Europe). Het federale ontwikkelingsprogramma waar Herent aan deelneemt, blijkt plots (bij het schrijven van dit artikel) ook deel uit te maken van de usurperende bevoegdheden (die van federaal naar Vlaams niveau worden doorgesluisd). Het is dus nog niet duidelijk wat er nu met dit federale gemeentelijke ontwikkelingsprogramma zal gebeuren Op een breuklijn Als u voorbij flitst, flitsen wij terug In 2012 controleerde de politie reeds meer dan voertuigen op hun snelheid, 6% was in overtreding en kreeg een proces-verbaal in de bus. Ook in de werfzone langs de Brusselsesteenweg in Winksele (zie blz. 3) werden na een periode van sensibiliseren al vele bestuurders geflitst. Om de bestuurders attent te maken op hun rijgedrag plaatste de politie eerst een snelheidsinformatiebord, waarmee de weggebruikers duidelijk werd gemaakt of ze zich aan de snelheidsbeperking hielden. Er werden ook borden gehangen met daarop als u voorbij flitst, flitsen wij terug. Ondanks deze inspanningen bleek al snel dat velen deze boodschap niet voor hen bedoeld achten. 74% van de bestuurders reed te snel. Dat waren verontrustende cijfers, het flitsen van voertuigen was dan ook onvermijdelijk om de veiligheid van de personen rondom de werf te verzekeren. Sinds de start van de wegenwerken heeft de politie minstens twee maal per maand een snelheidscontrole uitgevoerd. Enkele cijfers: Totaal aantal gecontroleerde voertuigen: 2392 Totaal percentage voertuigen in overtreding: 10% Totaal aantal ingetrokken rijbewijzen: 2 Bij de laatste controles reden vele bestuurders een waarschuwingsbord - dat hun gereden snelheid aanduidt - tegen hoge snelheid voorbij om honderd meter verderop, zonder hun snelheid aangepast te hebben, door de politie geflitst te worden: onbegrijpelijk. Hopelijk passen zij na het betalen van een fikse boete hun rijgedrag aan. Om het effect van de flitscontroles te onderzoeken zal de politie nog snelheidsmetingen uitvoeren. Indien zou blijken dat het overtredingspercentage hoog blijft, zal het aantal flitscontroles verhoogd worden, want: Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor. De aarde in Midden-Amerika is nogal onrustig. Ons partnerdorp Nimlaha kok blijkt nu ook op een breuklijn te liggen. Na overvloedige regenval en een aardschok is een duidelijke kloof ontstaan die midden door het dorp loopt. Drie families moesten hun huizen al verlaten wegens instortingsgevaar. Een nieuw administratief gebouw kon zelfs niet eens in gebruik worden genomen wegens de vele scheuren in de muren en verzakkingen in de grond. Ook door de gemeenschapskeuken loopt een gevaarlijke scheur. Niemand lijkt op dit moment echt een oplossing te kennen voor dit probleem. Stedenband haalt mosterd bij coöperatieve Om beter te kunnen functioneren in de prille democratie die we Guatemala toch mogen noemen, is het nodig om lokale bestuurlijke processen te ondersteunen met goede ideeën. Al langere tijd is er in onze partnerregio s een gebrek aan interne controle en monitoring. Van een lokale coöperatieve werd nu een idee overgenomen om een comité de vigilancia (toezichtcomité) op te richten dat maandelijks een audit uitvoert om de financiën en de werkopdrachten beter op te volgen voor meer duurzaamheid en transparantie. Infotempel De bezoekers op de opendeurdag van de gemeente hebben allicht de infozuil in de vorm van een Mayatempel opgemerkt in de Quetzalzaal waar het vogelkunstwerk ondertussen ook te bewonderen is. De Noord-Zuiddienst wil immers zo vaak mogelijk inwoners informeren over zijn werking. De wereld in Herent binnenbrengen en Herent in de wereld lanceren is immers de uitdaging voor de toekomst. Een ontwerper liet zich gaan en inspireerde zich op de rijke Maya-bouwtraditie om een infozuil te bouwen. Twee fotokaders, een computer en infofolders kunnen aangebracht worden op deze zuil. De zuil is ook te zien op de Herent-Zuidmarkt in het Wildemanspark op 1 mei. Wilt u de zuil zelf opstellen in uw school, bedrijf of organisatie neem dan contact op met de 5

6 Welzijn Voor tuinhulp of klusjes, PWA Herent Voelt u de kriebels om in de tuin te werken of om het huis op orde te krijgen, maar is het allemaal een beetje te veel of net te moeilijk om het zelf te doen? Woont u in Herent, Veltem of Winksele? Dan kunt u een beroep doen op het PWA van Herent. In het PWA zijn er werkzoekenden aan het werk die bij u thuis komen helpen in de tuin of kleine klusjes kunnen opknappen zoals gras afrijden, onkruid wieden, snoeien, behangen, schilderen en kleine lood gieterij- of electriciteitswerkjes uitvoeren. De hulp kost 6,95 euro per uur en is aftrekbaar van uw belastingen. U betaalt 1 keer per jaar een inschrijvingsgeld van 7,40 euro. De mensen die bij u komen werken, zijn verzekerd voor arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. U moet wel zelf voor het nodige materiaal zorgen. Meer info: PWA-kantoor in De Kouter op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. U kunt ons ook telefonisch bereiken op of via mail Burgerlijke Stand Domo een vrijwilligersorganisatie met pit Domo vzw is een autonome vrijwilligersorganisatie die actief is in Leuven en omliggende gemeenten. Domo is uniek in Vlaanderen: vrijwilligers geven opvoedingsondersteuning aan kwetsbare gezinnen met kleine kinderen. Domo is de afkorting van Door Ondersteuning Mee Opvoeden. De werking van Domo is simpel en ijzersterk: één vrijwilliger volgt en ondersteunt langdurig één gezin dat het moeilijk heeft. In 2012 wil Domo extra inzetten op gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar. Domo is daarvoor dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Hebt u interesse? Kom dan naar de infoavond: Van drempels kansen maken: Vrijwilliger worden bij Domo vzw op 21 mei, van 20 tot 22 uur, Domo vzw (Naamsestraat , Leuven). De toegang is gratis. Heb je nog wat tijd? Wil je die tijd vrijmaken voor kwetsbare gezinnen met jonge kinderen? Meer info: , of Welkom in onze groep Op 31 mei stopt heel rokend Vlaanderen een dag lang met roken. Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en de Logo s (Lokaal Gezondheidsoverleg) over heel Vlaanderen zetten hun schouders onder deze actie. Als u meedoet, krijgt u een beloning toegestuurd en bovendien maakt u kans om een Playstation 3 met het spel Move-fitness en move-controllers te winnen. Als dat niet mooi is. Rookt u? Schrijf u dan nu meteen in via of (gratis) Geboortes Jules-Clément Van der Veken, zoontje van Jeroen en Sandra Nys Korneel Sarin, zoontje van Karan en Sanne Vreys Mathias Deraemaecker, zoontje van David en Karin Leunen Helena Hermans, dochtertje van Dries en Agnieszka Komorkiewicz Blendi Salihu, zoontje van Bekim en Xhevaire Jusufi Jitske Janssens, dochtertje van Dirk en Sofie Vleminckx Liam Berthels, zoontje van Gina Berthels Matz Decoen, zoontje van Marco en Sara Vanderlinden Bahadir Toguslu, zoontje van Erkan en Neslihan Gundogan Heleen Tobac, dochtertje van Peter en Jolijn Favest Ella Njibezah, dochtertje van Gerry en Liesbeth Weemans Ariane Ndayiragije, dochtertje van Cadeau en Mariam Mayugi Door Dewit, zoontje van Kevin en Anja Janssens Yinthe D Hoogh, dochtertje van Ilse D Hoogh Lennart Rijmenams, zoontje van Benjamin en Liesbeth Van Goethem Mauro Deruytere, zoontje van Peter en Klaartje Van Cauwenberge Nathan Lintermans, zoontje van Kurt en Kim Cailliau Amber Vanmarcke, dochtertje van Sonja Vanmarcke Jerome Dehertoghe, zoontje van Didier en Iris Dierickx Dries Verstraelen, zoontje van Jan en Katleen Remeysen Fien Keustermans, dochtertje van Stijn en Lia Van Samang Karina Mkrtchyan, dochtertje van Arsen en Hasmik Karchyan Aleeza Banaris, dochtertje van Shazia Banaris Ella Barrezeele, dochtertje van Pieter en An Ver Heyen Estee Draye, dochtertje van Hendrik en Ellen Biesemans Gouden Bruiloft Gustaaf Willems en Christiane Vanden Eynde 21 maart Als u een handicap hebt, kan uw begeleider met een begeleiderspas, overal waar u het label ziet, gratis mee naar een concert, tentoonstelling, sportwedstrijd Hebt u nog geen pasje, vraag er dan één aan bij de provincie Vlaams-Brabant, op het nummer of surf naar Overlijdens Maria Vermaelen, echtgenote van Augustus Verhoeven Ludovicus Vandevenne, weduwnaar van Simonne Lamin Paul Van Hecke, echtgenoot van Godelieve De Vos Maria Nevens, echtgenote van René Boux Marie Verbinnen, weduwe van Edouard Geleyns Suzanne Schram, weduwe van Roger De Hauwere Clémentine Smits, echtgenote van Eugeen Tooth Ivona Leyssens, weduwe van Virginia Verbeeck Anna Serneels, weduwe van Gustaaf De Meyer Danielle Asselmans, echtgenote van Justin La Rivière Irma Crab, weduwe van Jozef Marissens Amelia Vanaerschot, weduwe van Jan Bonaventure Carolus Havaux Maria Veltmans, weduwe van Lodewijk Van Langendonck Jean Huyghens, echtgenoot van Paula Dentz André Neuhard, echtgenoot van Paula Vandenbosch Albert Raskin, echtgenoot van Celina Olaerts Emmanuel Geeraerts, echtgenoot van Delphine Hugaerts Antonius Peters, echtgenoot van Marguerite Belemans Henricus Moons, weduwnaar van Maria Boey Angèle Ruelens, weduwe van Jean Kennis Guy Vanden Bosch Maria Lamin, weduwe van Joannes Massie Philomena Vangestel, weduwe van Julien Leyssens Evrardus Pieron, echtgenoot van Frieda Pagels Richard Van Roey, weduwnaar van Clairette Vanhaesendonck Maurice Vanzavelberg Marcel Geens, echtgenoot van Mariette Pepermans René Peeters, weduwnaar van Victorine Weltens Emilie De Greef, weduwe van Julius Leroy Ingrid Vandoren, echtgenote van Alain Smets Lea De Troije Armandus Boghe, echtgenoot van Josée Vranckx Felix Gijsemans, echtgenoot van Marie Meulders Laura Neuville Germania Swiggers, weduwe van Frans Swiggers Maria Van Meerbeeck, weduwe van August Deridder Als u een handicap hebt, kan uw begeleider 6 met een begeleiderspas* gratis mee naar een concert, tentoonstelling, sportwedstrijd...

7 Sociaal Huis! Woonwijzer Belastingverminderingen aanslagjaar 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn nagenoeg alle fiscale voordelen voor energiebesparende maatregelen afgeschaft. Binnenkort moet echter de belastingaangifte van het inkomstenjaar 2011 worden ingevuld en voor verschillende verbouwingswerken die u vorig jaar deed, hebt u nog recht op een fiscale aftrek. De werken moeten uitgevoerd zijn door een geregistreerd aannemer en voldoen aan een aantal technische voorwaarden. Meestal bedraagt de belastingvermindering 40% van het totale bedrag incl. btw. Het maximumbedrag dat u per jaar kunt inbrengen, bedraagt voor de meeste maatregelen euro. Indien de 40% meer bedraagt dan dit maximumbedrag en uw woning minstens 5 jaar oud is, dan kan het restbedrag overgedragen worden naar de 3 daaropvolgende aanslagjaren. In totaal kunt u dus maximaal 4 keer euro belastingvermindering krijgen. Gratis verzekering gewaarborgd wonen Wanneer u een hypothecaire lening bent aangegaan en u kunt een tijdje niet werken, zorgt de verzekering gewaarborgd wonen ervoor dat u deze lening kunt blijven afbetalen. Als u in Vlaanderen een woning koopt, bouwt of renoveert en hiervoor een hypothecaire lening afsluit, kunt u via deze verzekering een beperkte financiële tussenkomst in de afbetaling van uw lening krijgen. Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, kan dit voor maximaal 3 jaar, bij onvrijwillige werkloosheid twee keer gedurende 18 maanden. Het bedrag van de tussenkomst is steeds beperkt tot maximum 500 of 600 euro en is afhankelijk van uw geleende som en het geleden inkomensverlies. Uw huidige tewerkstellingsvorm, de geschatte verkoopwaarde van uw woning en het bedrag van uw hypothecair krediet bepalen of u in aanmerking komt en hoeveel u uitgekeerd krijgt. Daarnaast moet de woning uw huidige of toekomstige hoofdverblijfplaats zijn en mag u geen andere woning bezitten. Tenslotte is het belangrijk dat uw eerste kapitaalsopname niet langer dan een jaar geleden is. U kunt de verzekering aanvragen bij Wonen Vlaanderen via standaardformulieren die te vinden zijn op be. U kunt echter ook altijd terecht op het spreekuur van Woonwijzer. Meer info: Eva Vanhoof van de Woonwijzer, of Elke maandagavond van tot uur kunt u bij Eva terecht tijdens het spreekuur in De Kouter. Voor een bezoek op maandagnamiddag of een huisbezoek maakt u een afspraak. Activiteiten in De Hemelboom Mechelsesteenweg 487 De cafetaria van de Hemelboom wil een plaats zijn voor iedereen die behoefte heeft aan ontmoeting en zet daarom zijn deuren geregeld open. Zo kunt u iedere werkdag om 12 uur terecht voor een warme maaltijd in het Sociaal Restaurant. Elke maandagmiddag is de cafetaria vanaf 14 uur open voor een babbel en een drankje. Elke donderdagmiddag vanaf 14 uur wordt er met de kaarten gespeeld (samenwerking met Okra Herent). Activiteiten in mei: Pannenkoekennamiddag - maandag 2 mei vanaf uur Iedereen is welkom om gezellig te keuvelen en lekkere pannenkoeken te eten (2 pannenkoeken met koffie voor 2 euro). Restaurantdag - maandag 21 mei om 12 uur Bezoekers kunnen samen met bewoners en mensen die de warme maaltijden van het Sociaal Huis gebruiken, vanaf 12 uur gezellig komen tafelen in de cafetaria. Inschrijven: voor 15 mei bij Menu maandag 21 mei Witloofroomsoep Lamsbout met groentenkrans en puree Gebak Meer info over cafetaria De Hemelboom bij herent.be Geschreven voor en door OCMW-cliënten De nieuwe onthaalbrochure van het Sociaal Huis Wat is het Sociaal Huis? Met welke vragen kunt u er terecht? Wanneer en waar kunt u de maatschappelijk werkers bereiken? Is het Sociaal Huis er alleen voor mensen zonder centen? Welke diensten zijn er allemaal? De nieuwe onthaalbrochure geeft u een duidelijk en beknopt overzicht over de verschillende manieren waarop het Sociaal Huis inwoners van Herent verder helpt. Niet alleen leest u per dienst wat de hulp inhoudt en voor wie hij bestemd is; u krijgt ook praktische informatie over de kostprijs, wat u moet meebrengen en met wie u daarvoor contact kunt opnemen. Wat de onthaalbrochure echt bijzonder maakt, is dat zij werd geschreven door deelnemers en de groepswerker van Huis Marant. Marant kreeg de opdracht om de brochure op maat van cliënten van het Sociaal Huis te schrijven. Geen moeilijk taalgebruik, geen lange teksten, maar een kleurrijke, persoonlijke en toegankelijke brochure voor álle inwoners van Herent. Meer informatie nodig? , 7

8 Nuttige contactgegevens Het college van burgemeester en schepenen Op maandag voor u in De Kouter of na telefonische afspraak: Willy Kuijpers burgemeester, onderwijs, veiligheid uur Jos Bex Jo De Clercq cultuur, sport, ICT, markten, feestelijkheden, lokale economie, stedenbouw (vergunningen), milieu Luk Draye financiën, personeel en organisatie, inspraak en informatie, ontwikkelingssamenwerking, begraafplaatsen Arlette Caes openbare werken, gelijke kansen, woonbeleid, erosie, waterbeleid, landbouw, ruimtelijke ordening (planning), mobiliteit Marleen Schouteden bibliotheekwezen, gezin, buitenschoolse opvang, jeugd, plaatselijke tewerkstelling, vrijwilligerswerk, toerisme Chris Gielens voorzitter OCMW, welzijn, ouderenbeleid Herman Artois gemeentesecretaris 19 uur na afspraak uur ook maandag bij voorkeur na afspraak na afspraak na afspraak alle werkdagen, tijdens de openingsuren, bij voorkeur na afspraak De contactgegevens van de leden van de gemeenteraad, de OCMW-raad en de politieraad vindt u via Hoe bereikt u De Kouter? met het openbare vervoer Het treinstation van Herent ligt pal tegenover het nieuwe gebouw; de bushalte van De Lijn voor buslijnen 284, 285, 4 en 652 ligt aan het gebouw. als u een mobiliteitsbeperking hebt Voor u zijn enkele parkeerplaatsen voorbehouden. Als u met de rolstoel komt, dan kunt u de helling aan de ingang nemen. met de fiets Voor het gebouw is een fietsenstalling. met de wagen Vanuit Mechelen of Leuven slaat u vanop de Omleiding (N26) af naar de Mechelsesteenweg, richting treinstation. Vanuit het centrum van Herent neemt u de Rijwegbrug, de Kouterstraat voorbij het milieupark, naar rechts de Spoorwegstraat in. U kunt gratis parkeren achter het gebouw. De Infokrant is een ploeg Ideeëngoed: college van burgemeester en schepenen Druk: Peeters nv Redactieteam: Lies Guldentops, Ellen Janse, Hannes Vanhaverbeke en Luk Draye Inbreng: gemeentelijke diensten en Herentse verenigingen Verantwoordelijke uitgever: Luk Draye Het college behoudt zich het recht voor om aangeboden teksten in te korten. De krant is gemaakt met milieubewust vervaardigd papier. Hib-Hop buitenschoolse opvang Wildemansweg 36, 3020 Herent Coördinator: Karin De Win Kind en Gezin Schoolstraat 15A T Raadplegingen Kind & Gezin - Kind en Preventie Milieupark Hoek Spoorwegstraat / Kouterstraat Wachtdiensten Apothekers Huisartsen Tandartsen Lokale politie HerKo één centraal telefoonnummer: Politiehuis Herent De Kouter maandag dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag Politiehuis Kortenberg maandag, dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Voor dringende hulp 101 (politie) 100 (voor GSM 112) (brandweer, ziekenwagen) Vraag gratis veiligheidsadvies voor uw woning. Toegang tot 15 minuten voor sluitingstijd Het milieupark is open van dinsdag tot vrijdag van12.30 tot uur en zaterdag van 9 uur tot 16 uur. Het is op maandag, zon- en feestdagen gesloten. Spoorwegstraat 6, 3020 Herent 8 tot 20 uur 8 tot 17 uur 8 tot uur De Walsplein 30, 3070 Kortenberg 8 tot 13 uur 12 tot 17 uur 8 tot 17 uur 8 tot 13 uur 9 tot 13 uur De Kouter - Het Huis van de Gemeente Spoorwegstraat 6, 3020 Herent, één centraal telefoonnummer: fax: Meer informatie vindt u op maandag tot vrijdag 8.30 tot 12 uur maandagavond tot uur woensdagmiddag 14 tot 16 uur Gemeentediensten Sociaal Huis Voorzitter Vast Bureau Marc Peeters An Katrien Sodermans Lies Mine Bibliotheek Openingsuren maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Secretaris uur uur en uur uur uur uur

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Verkeersmemorandum. Voorwoord. Algemene opmerkingen: VAN BLADELSTRAAT. Kruispunt OLV-straat met Blokweg

Verkeersmemorandum. Voorwoord. Algemene opmerkingen: VAN BLADELSTRAAT. Kruispunt OLV-straat met Blokweg Verkeersmemorandum Voorwoord Dit verkeersmemorandum werd opgesteld door vertegenwoordigers van de Ouderraden van de Scholengemeenschap De Kraal, met vestigingen in de Van Bladelstraat, Elststraat, Schaffelkantstraat

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Infoavond. Werken N499 Veldekens Kruipuit Zwepe

Infoavond. Werken N499 Veldekens Kruipuit Zwepe Infoavond Werken N499 Veldekens Kruipuit Zwepe Verloop Welke werken? Fasering & timing Omleidingen Bereikbaarheid: voertuigen Bereikbaarheid: fietsers Bereikbaarheid: voetgangers Handelszaken De Lijn Huisvuilophaling

Nadere informatie

Maken we van jullie straat een speelstraat?

Maken we van jullie straat een speelstraat? Maken we van jullie straat een speelstraat? Infobrochure Dit symbool in deze brochure betekent dat je bij de dienst Infrastructuur het document kan opvragen of het kan downloaden van de website. Inhoud

Nadere informatie

Heraanleg R35 Waregem Westerlaan-Noorderlaan. Informatievergadering 24 april 2017

Heraanleg R35 Waregem Westerlaan-Noorderlaan. Informatievergadering 24 april 2017 Heraanleg R35 Waregem Westerlaan-Noorderlaan Informatievergadering 24 april 2017 1 Agenda Inleiding door stadsbestuur Overzicht project en fasering Jeroen Vanhollemeersch, studiebureau Sweco Overzicht

Nadere informatie

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg FOUTPARKEREN PZ HerKo U doet er toch niet aan mee? Lokale Politie Herent- Kortenberg Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Beste inwoner, Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

DIENSTENCENTRUM AGB DE KOUTER STELT BEDRIJFSRUIMTEN TER BESCHIKKING

DIENSTENCENTRUM AGB DE KOUTER STELT BEDRIJFSRUIMTEN TER BESCHIKKING DIENSTENCENTRUM AGB DE KOUTER STELT BEDRIJFSRUIMTEN TER BESCHIKKING 2 Colofon AGB De Kouter BTW BE 0845.210.389 Spoorwegstraat 6 T 016 85 30 20 agb@herent.be Dienstencentrum De Kouter Spoorwegstraat 6

Nadere informatie

Wegenwerken in Leuven en omgeving Efficiënte coördinatie en communicatie beperken de hinder

Wegenwerken in Leuven en omgeving Efficiënte coördinatie en communicatie beperken de hinder PERSMEDEDELING VAN HET AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 3 mei 2013 Wegenwerken in Leuven en omgeving Efficiënte coördinatie en communicatie beperken de hinder Op 21 mei 2013 start het Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

Opritten E314 afgesloten, extra hinder in en rond Leuven

Opritten E314 afgesloten, extra hinder in en rond Leuven Pagina 1 van 5 Lies Guldentops Van: Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant [wegen.vlaamsbrabant=vlaanderen.be@mail91.us2.mcsv.net] namens Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant [wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be]

Nadere informatie

E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen

E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen Infovergadering 30 maart 2017 Stefan Heuninck Projectingenieur AWV Agentschap Wegen en Verkeer Wegbeheerder van +- 6900 km gewestwegen, waarvan 1500

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

Heraanleg N132 Beerse en Merksplas. Informatievergadering 28 augustus 2017

Heraanleg N132 Beerse en Merksplas. Informatievergadering 28 augustus 2017 Heraanleg N132 Beerse en Merksplas Informatievergadering 28 augustus 2017 1 Inhoud Wie voert de werken uit? Wat, waar en waarom? Timing en fasering van de werken Hinder en bereikbaarheid Samenleven op

Nadere informatie

Infovergadering heraanleg Izegemsestraat en zijstraten

Infovergadering heraanleg Izegemsestraat en zijstraten Infovergadering heraanleg Izegemsestraat en zijstraten 28 maart 2017 Agenda Verwelkoming Mevrouw Coppé, Schepen Mobiliteit en Openbare Werken Toelichting wegenwerken Izegemsestraat Stefan Leys, Diensthoofd

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

Beste bewoner. Daniël Termont burgemeester

Beste bewoner. Daniël Termont burgemeester DRONGEN Beste bewoner Wijk van de Maand is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Niet langer één enkele debatavond,

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

Heraanleg Bisschoppenhoflaan Antwerpen. Informatievergadering 9 februari 2017

Heraanleg Bisschoppenhoflaan Antwerpen. Informatievergadering 9 februari 2017 Heraanleg Bisschoppenhoflaan Antwerpen Informatievergadering 9 februari 2017 1 Inhoud Wie voert de werken uit? Wat, waar, waarom? Timing en fasering van de werken Hinder en bereikbaarheid Samenleven op

Nadere informatie

WELKOM. Infoavond Bevrijdingsstraat St-Lenaartsesteenweg. 10 juni 2015

WELKOM. Infoavond Bevrijdingsstraat St-Lenaartsesteenweg. 10 juni 2015 WELKOM Infoavond Bevrijdingsstraat St-Lenaartsesteenweg 10 juni 2015 Project van Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid (AWV) - Rijweg en fietspad Vanavond Met wie heeft u te maken? Vanavond

Nadere informatie

Werken Vosseschijnstraat. Renovatie toplaag asfalt, enkele spooroverwegen en plaatselijke ingrepen aan fietspaden en wegbermen

Werken Vosseschijnstraat. Renovatie toplaag asfalt, enkele spooroverwegen en plaatselijke ingrepen aan fietspaden en wegbermen Werken Vosseschijnstraat Renovatie toplaag asfalt, enkele spooroverwegen en plaatselijke ingrepen aan fietspaden en wegbermen Agenda 1. Voorstelling 2. Project Werfzone Uitleg project Wat gaan we doen?

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

Van 26 maart tot 5 april 2012

Van 26 maart tot 5 april 2012 Van 26 maart tot 5 april 2012 Start nutswerken aan de zuidzijde De aannemer werkt verder aan het voetpad en de wandelpromenade aan de noordzijde van de straat. De nutswerken aan de zuidzijde van de De

Nadere informatie

HERINRICHTING DEEL NEKKERSPOELSTRAAT DEEL GROTE NIEUWEDIJKSTRAAT

HERINRICHTING DEEL NEKKERSPOELSTRAAT DEEL GROTE NIEUWEDIJKSTRAAT HERINRICHTING DEEL NEKKERSPOELSTRAAT DEEL GROTE NIEUWEDIJKSTRAAT Projectgebied Volledige heraanleg(gevel tot gevel) Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel Verharding: Rijweg asfalt Voetpad in betonstraatstenen

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

Infobrochure speelstraten in Zwalm

Infobrochure speelstraten in Zwalm 1 Infobrochure speelstraten in Zwalm 1. Wat is een speelstraat? 2. Hoe wordt mijn straat een speelstraat? 3. Tips 4. De afsprakennota 5. Formulieren aanvraag + bijlage 1. Wat is een speelstraat? Een speelstraat

Nadere informatie

Woensdag 21 september 2011: start nieuw seizoen YOGA

Woensdag 21 september 2011: start nieuw seizoen YOGA september 2011. Woensdag 21 september 2011: start nieuw seizoen YOGA Heb je zin om te bewegen en al bewegend je lichaam en jezelf beter te leren kennen. Dit kan door YOGA. Het is een doordacht systeem

Nadere informatie

Ouderraad De Zeppelin

Ouderraad De Zeppelin VZW KB EN BLOH DIESTSESTEENWEG 11, 3540 HERK-DE-STAD Ouderraad De Zeppelin Verslag van de vergadering van 8-09-2011 Aanwezig: Jerome, Bart, Geert, Ingrid, Wendy, Anneleen, Yves, Dirk, Han, Joris, Petra

Nadere informatie

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Lokale Politie LAN Foutparkeren Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! beste inwoner Stilstaan en parkeren Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

dorpskernvernieuwing Moorslede 12/05/2015 - slibvorm

dorpskernvernieuwing Moorslede 12/05/2015 - slibvorm 12/05/2015 - slibvorm 1 2 06/05/2015 - planning De planning (afhankelijk van het weer) kunnen we als volgt meedelen: Week van 4 mei: - Eandis voorziet de afbraak van de oude verlichtingspalen, het slopen

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Steenokkerzeel : werken in Tervuursesteenweg - Houtemsesteenweg Projectnummer 21381

Uitnodiging infoavond. Werken in Steenokkerzeel : werken in Tervuursesteenweg - Houtemsesteenweg Projectnummer 21381 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21381 infoavond augustus 2016 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Steenokkerzeel : werken

Nadere informatie

SPEELSTRATEN. Speelstraten zijn er enkel tijdens de zomervakantie.

SPEELSTRATEN. Speelstraten zijn er enkel tijdens de zomervakantie. SPEELSTRATEN SPEELSTRATEN Wat is een speelstraat? Een speelstraat is een begrip uit de wegcode en wordt gedefinieerd in het koninklijk besluit van 1 december 1975: een openbare weg, waar tijdelijk en tijdens

Nadere informatie

Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december

Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december Warande en Paterserf Buurt van de Maand Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december De Warande en Paterserf zijn in december Buurt van de

Nadere informatie

2. 9. 44 ?4 @4 6 - 4> 4<. +.9 ( ( % & ( *. (( 9 / 9$,,:&:9$,, ; 0 ;9 0<690 -6 = ( !"# # % 56 = B ( 6#,=7;@0./ ( 6=( ( 6=0./@7; % 56,=( , -!!'#!

2. 9. 44 ?4 @4 6 - 4> 4<. +.9 ( ( % & ( *. (( 9 / 9$,,:&:9$,, ; 0 ;9 0<690 -6 = ( !# # % 56 = B ( 6#,=7;@0./ ( 6=( ( 6=0./@7; % 56,=( , -!!'#! - - 0-121 11 --458 012 02 0-0 01 4 < > -4D8 222< @> 1 119 9 1192 2 9 44 - = = 5 = B =;@0 = =0@; 5=?4 @4 2 055 1292-4> 4< C 9 22 C 9 C 9 2?2 C 9 22 C 9 C 9 22 C 9 22 C 9 C 9 C 9 2@2 C 9 C 9 2@?? C 9 2@

Nadere informatie

Stadsvernieuwing. Werfeditie oktober 2011. Vooruitblik. De De Keyserlei is klaar om zich te ontpoppen als een echte stadsboulevard en ontvangstlocatie

Stadsvernieuwing. Werfeditie oktober 2011. Vooruitblik. De De Keyserlei is klaar om zich te ontpoppen als een echte stadsboulevard en ontvangstlocatie Stadsvernieuwing Werfeditie oktober 2011 In de stationsomgeving De De Keyserlei is klaar om zich te ontpoppen als een echte stadsboulevard en ontvangstlocatie voor de bezoekers van de stad. Waar en wanneer

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

UITNODIGING INFOAVOND

UITNODIGING INFOAVOND UITNODIGING INFOAVOND uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 20219 infoavond mei 2010 6 contactpersoon tel. fax e-mail FreddySchampaert +32 (0)3 450 46 92 +32 (0)3 450 44 45 freddy.schampaert@aquafin.be

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

Project K-06-042 Herinrichting N14 fase 2 te Zandhoven

Project K-06-042 Herinrichting N14 fase 2 te Zandhoven Project K-06-042 Herinrichting N14 fase 2 te Zandhoven contactpersonen Bouwheer Medeopdrachtgevers Aannemer Werfleider van de aannemer Agentschap Wegen en Verkeer Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113

Nadere informatie

Vraag en antwoord uitvoering Heerderweg. Planning op hoofdlijnen. Omleidingen

Vraag en antwoord uitvoering Heerderweg. Planning op hoofdlijnen. Omleidingen Vraag en antwoord uitvoering Heerderweg Oktober 2017 Deze vraag- en antwoordrubriek is gericht op de aan- en omwonenden (incl. bedrijven) van de Heerderweg.. Dit is een actuele rubriek. Heeft u vragen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

MOBILITEIT: WERFBEZOEK BRAVOKO & KUIPERSKAAI

MOBILITEIT: WERFBEZOEK BRAVOKO & KUIPERSKAAI Academiejaar 2015-2016 Faculteit Natuur en Techniek Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent MOBILITEIT: WERFBEZOEK BRAVOKO & KUIPERSKAAI Seppe De Meyer Bachelor in het Vastgoed: Landmeten DOCENT: Vandenhende

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent MAART 2013 HUIS MARANT Groepswerking Marant wordt gevormd door mensen die armoede een stem willen geven. We komen samen in en organiseren maandelijks informatieve en ontspannende activiteiten. Het Marantboekje

Nadere informatie

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen Woonwijzer Midden-Brabant 0471 85 03 77 eva.vanhoof@igo.be INFOFICHE WONEN 6 pagina s - deze pagina inbegrepen Update 22/02/2012 Sociale kredietmaatschappijen. Een sociale kredietmaatschappij werd door

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

PROJECT PARKSTRAAT-BOLLESTRAAT RIOLERINGS_ EN WEGENWERKEN START DER WERKEN

PROJECT PARKSTRAAT-BOLLESTRAAT RIOLERINGS_ EN WEGENWERKEN START DER WERKEN BEWONERSBRIEF 21.12.2016 PROJECT PARKSTRAAT-BOLLESTRAAT RIOLERINGS_ EN WEGENWERKEN START DER WERKEN Aan de bewoners van de Bermstraat, deel Rijselstraat, Bollestraat, Schavelarestraat, Parkstraat, Koolskampstraat,

Nadere informatie

Heraanleg Antwerpsesteenweg. 10 februari 2015 Infovergadering Sint-Amandsberg

Heraanleg Antwerpsesteenweg. 10 februari 2015 Infovergadering Sint-Amandsberg Heraanleg Antwerpsesteenweg 10 februari 2015 Infovergadering Sint-Amandsberg Agentschap Wegen en Verkeer Wegbeheerder van +- 6900 km gewestwegen, waarvan 1500 km autosnelwegen Aanleg, onderhoud en verbeteren

Nadere informatie

Tour de France 2015 door Glabbeek

Tour de France 2015 door Glabbeek Update 01/07/2015 - Medische problemen tijdens de doortocht Belangrijk bericht voor de inwoners betreffende medische problemen tijdens de doortocht van de Tour de France op maandag 6 juli 2015! Tijdens

Nadere informatie

Herinrichting Mechelsesteenweg (N26) tussen Omleiding Herent en grens Buken. 17 oktober 2016, Winksele

Herinrichting Mechelsesteenweg (N26) tussen Omleiding Herent en grens Buken. 17 oktober 2016, Winksele Herinrichting Mechelsesteenweg (N26) tussen Omleiding Herent en grens Buken 17 oktober 2016, Winksele 1 Verloop infoavond 1. Voorstelling sprekers 2. Presentatie Toelichting herinrichting 3.Algemene vragenronde

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 8 Wegeniswerken te Zingem

NIEUWSBRIEF 8 Wegeniswerken te Zingem NIEUWSBRIEF 8 Wegeniswerken te Zingem. Wegeniswerken uitvoeren zorgt voor onvermijdelijke hinder voor de bewoners en passanten. Maar we zijn ervan overtuigd dat een intense communicatie kan helpen deze

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 4 Wegenis- en rioleringswerken Omgangstraat, Dompel, Verbindingsstraat, Kwaadstraat, Dorpsstraat

NIEUWSBRIEF 4 Wegenis- en rioleringswerken Omgangstraat, Dompel, Verbindingsstraat, Kwaadstraat, Dorpsstraat NIEUWSBRIEF 4 Wegenis- en rioleringswerken Omgangstraat, Dompel, Verbindingsstraat, Kwaadstraat, Dorpsstraat Geachte, Ondertussen zijn we al enkele weken bezig met het uitvoeren van de rioleringswerken

Nadere informatie

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen ! Persnota 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen Flitscontroles in de zone 30 I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid!is!één!van!de!topprioriteiten!van!de!stadsco/! alitie.!elk!verkeersslachtoffer!is!er!één!teveel.!de!stadscoalitie!is!er!

Nadere informatie

Zuidoost op Dreef Werkzaamheden aan de dreven in Zuidoost

Zuidoost op Dreef Werkzaamheden aan de dreven in Zuidoost Zuidoost op Dreef aan de dreven in Zuidoost Herziening nieuwsbrief 19 augustus 2013 In deze nieuwsbrief leest u over de werkzaamheden die vanaf september 2013 tot november 2014 plaatsvinden aan verschillende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 28 Wegeniswerken te Zingem

NIEUWSBRIEF 28 Wegeniswerken te Zingem NIEUWSBRIEF 28 Wegeniswerken te Zingem 20 september 2017. Wegeniswerken uitvoeren zorgt voor onvermijdelijke hinder voor de bewoners en passanten. Maar we zijn ervan overtuigd dat een intense communicatie

Nadere informatie

Fotozoektocht per fiets naar Brialmontforten

Fotozoektocht per fiets naar Brialmontforten Fotozoektocht per fiets naar Brialmontforten ZOMER 2015 www.fietsersbond.be/kontich Tips en afspraken Met deze fotozoektocht leidt Fietsersbond vzw afdeling Kontich je deze zomer (tot 20 september) naar

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM april mei juni 2015 Maandelijks gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum

Nadere informatie

Stad Brugge Communicatie & Citymarketing 8000 BRUGGE

Stad Brugge Communicatie & Citymarketing 8000 BRUGGE Stad Brugge Communicatie & Citymarketing Aan de bewoners van de Noordzandstraat, Kopstraat en omgeving 8000 BRUGGE uw kenmerk ons kenmerk bijlagen verz.nr. datum ccm/sm/bb15/214(2200) 1 Vanaf 10 augustus

Nadere informatie

N43 in Deinze Infovergadering. 27 maart 2017

N43 in Deinze Infovergadering. 27 maart 2017 N43 in Deinze Infovergadering 27 maart 2017 1 Twee projectpartners 2 KristofWieme Werfleider Agentschap Wegen en Verkeer 3 Wat houden de werken van AWV in? Structureel onderhoud Van H. Malfaitplein tot

Nadere informatie

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen.

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen. Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen www.gezondegemeente.be Lokale acties integraal aanpakken De gezondheidsmatrix ken je al? Dit is een variant ervan. Het helpt je op weg naar een meer integrale

Nadere informatie

Welkom. Panelleden. Gemeente Oostkamp: - Jan de Keyser, Burgemeester - Els Roelof, schepen Mobiliteit - Delphine Roels, schepen Openbare Werken

Welkom. Panelleden. Gemeente Oostkamp: - Jan de Keyser, Burgemeester - Els Roelof, schepen Mobiliteit - Delphine Roels, schepen Openbare Werken Aanpassingen aan de Beverhoutstraat, Van Cailliedreef en Veldstraat en aan de Veldkapelstraat in Beernem in het kader van de Groene Fietsgordel Brugge Infovergadering voor de betrokken bewoners/eigenaars

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

Start herinrichtingswerken op 24 augustus. Verkeer op één helft van de weg, hinder verwacht.

Start herinrichtingswerken op 24 augustus. Verkeer op één helft van de weg, hinder verwacht. Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant Start herinrichtingswerken op 24 augustus. Verkeer op één helft van de weg, hinder verwacht. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op 24 augustus met de

Nadere informatie

Ook de wijk rond Pierstraat wacht al jaren op een volwaardige busverbinding. Die vraag wordt dan ook opgenomen in het mobiliteitsplan.

Ook de wijk rond Pierstraat wacht al jaren op een volwaardige busverbinding. Die vraag wordt dan ook opgenomen in het mobiliteitsplan. Kontich gaat voor een beter aanbod van openbaar vervoer Dat het gemeentebestuur een voorstander is van de tramdoortrekking naar de park & ride aan de E19 is ondertussen wel bekend. Die visie wordt ook

Nadere informatie

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN het sociaal onderzoek van het OCMW WEGWIJS IN HET SOCIAAL ONDERZOEK in negen stappen... Wat is het sociaal onderzoek? Waarom het sociaal onderzoek? Wie voert

Nadere informatie

Heraanleg R8 Kortrijk-Kuurne. Infoavond Kuurne

Heraanleg R8 Kortrijk-Kuurne. Infoavond Kuurne Heraanleg R8 Kortrijk-Kuurne Infoavond 27-01-2010 Kuurne Inhoudstafel Situering Waarom werken? => huidige knelpunten Doelstellingen project Fasering van de werken uitleg fase per fase Overige projecten

Nadere informatie

Maak een. van je straat. Infobrochure Lovendegem.

Maak een. van je straat. Infobrochure Lovendegem. Maak een van je straat Infobrochure Lovendegem www.lovendegem.be/jeugd 1Wat is een speelstraat? Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen van een straat

Nadere informatie

Lambrechtshoekenlaan kleine ingrepen. infoavond start der werken 20/02/2017

Lambrechtshoekenlaan kleine ingrepen. infoavond start der werken 20/02/2017 Lambrechtshoekenlaan kleine ingrepen infoavond start der werken 20/02/2017 Verwelkoming Panel Son Van den Broek moderator Wendy Simons districtsschepen bevoegd voor openbare werken, middenstand en lokale

Nadere informatie

Infovergadering Wijnendalestraat. 29 juni 2015

Infovergadering Wijnendalestraat. 29 juni 2015 Infovergadering Wijnendalestraat 29 juni 2015 Agenda - Verwelkoming schepen Coppé - Herinrichting Wijnendalestraat uitleg bij ontwerp - Nutswerken - Riolerings- en wegeniswerken - Maatregelen handelaars

Nadere informatie

Heraanleg Leuvensesteenweg Mechelen. Informatievergadering 26 juni 2017

Heraanleg Leuvensesteenweg Mechelen. Informatievergadering 26 juni 2017 Heraanleg Leuvensesteenweg Mechelen Informatievergadering 26 juni 2017 1 Inhoud Wie voert de werken uit? Waarom werken? Timing en fasering van de werken Hinder en bereikbaarheid Samenleven op de werf Communicatie

Nadere informatie

Spelende kinderen in de straat!

Spelende kinderen in de straat! Speelstraten Spelende kinderen in de straat! Zelfs in een gemeente als Stabroek wordt speelruimte voor kinderen en jongeren traag maar zeker verdrongen door huizen en auto s. Er zijn kinderen die over

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wieltjeshove

Nieuwsbrief Wieltjeshove Nieuwsbrief Wieltjeshove Deze maand: December 2013 Jarigen van de maand 1 Vernieuwde website Wieltjeshove 2 Verlofregeling 2014 3 Vormingen voor de onthaalouders 4 Wist-je-datjes 5 Berekenen Ouderbijdrage

Nadere informatie

WELKOM. Gemeente KORTENBERG: Project KTB3017: NEGENHOEK INFOAVOND 27 januari 2016

WELKOM. Gemeente KORTENBERG: Project KTB3017: NEGENHOEK INFOAVOND 27 januari 2016 WELKOM Gemeente KORTENBERG: Project KTB3017: NEGENHOEK INFOAVOND 27 januari 2016 VERLOOP VAN DE AVOND 1. Verwelkoming door afgevaardigde van het bestuur 2. Toelichting door studiebureau Technum Ontwerp

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Persnota Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Verlaag je snelheid, verhoog de veiligheid. 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Kortrijk was een verkeersonveilige stad Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 22595 infoavond 2 oktober 2017 3 contactpersoon tel. e-mail Wim Berghmans 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Huldenberg - Tommestraat

Nadere informatie

VIRGA JESSEFEESTEN 2017 Q&A mobiliteit en bereikbaarheid

VIRGA JESSEFEESTEN 2017 Q&A mobiliteit en bereikbaarheid VIRGA JESSEFEESTEN 2017 Q&A mobiliteit en bereikbaarheid ALGEMEEN Kan ik de binnenstad inrijden tijdens de ommegang? Bij elke ommegang wordt een veiligheidszone ingesteld rond het parcours, die verkeersvrij

Nadere informatie

Sportparticipatie en fysieke activiteit

Sportparticipatie en fysieke activiteit Sportparticipatie en fysieke activiteit Gepensioneerden Het doel van deze vragenlijst is wat meer te weten te komen over uw eigen sportbeoefening. Graag hadden wij op uw medewerking gerekend. Deze vragenlijst

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / april 2012 / nummer 251

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / april 2012 / nummer 251 infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / april 2012 / nummer 251 Vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 april, loodsen BWLeuven (Foresco-site) hart, de Musical gaat de laatste rechte lijn in! 3 jaar

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Beste ouder, Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Informatievergadering werken Grootstraat fase 2. Maandag 15 april 2013 om 20u. in gc Taeymans. Verslag

Informatievergadering werken Grootstraat fase 2. Maandag 15 april 2013 om 20u. in gc Taeymans. Verslag Informatievergadering werken Grootstraat fase 2 Maandag 15 april 2013 om 20u. in gc Taeymans Verslag Panelleden - André Vanhex, schepen openbare werken - Guido Vandecruys, studiebureau Mebumar - Bart Jacobs,

Nadere informatie

Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur

Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Gemeente Wichelen Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Verslag MINA-raad Algemene Vergadering 26 april 2011 Aanwezigheidslijst: naam functie dagelijks bestuur stemgerechtigd vereniging 26/04/2011

Nadere informatie

u i t n o d i g i n g www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010

u i t n o d i g i n g www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010 uitnodiging www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010 v a n h a r t e w e l k o m! De Fietsersbond nodigt alle leden op 9 oktober uit in het Geuzenhuis in Gent, voor een dag boordevol boeiende informatie

Nadere informatie

Inter-gemeentelijke samenwerking met v.z.w. Palliatieve Thuiszorg

Inter-gemeentelijke samenwerking met v.z.w. Palliatieve Thuiszorg Persmap 23 september 2010 Kook Je Fit Inter-gemeentelijke samenwerking met v.z.w. Palliatieve Thuiszorg OCMW Aalst Gasthuisstraat 40 9300 Aalst Tel. 053 77 24 24 e-mail: info@ocmwaalst.be website: www.ocmwaalst.be

Nadere informatie

Zottegem UW AFVAL UW AFVAL. wij trekken het ons persoonlijk aan. Rode zone. AFVALKALENDER 2009 Elke maand een preventietip

Zottegem UW AFVAL UW AFVAL. wij trekken het ons persoonlijk aan. Rode zone. AFVALKALENDER 2009 Elke maand een preventietip Zottegem UW AFVAL UW AFVAL wij trekken het ons persoonlijk aan AFVALKALENDER 2009 Elke maand een preventietip Rode zone Januari 2009 06/01: uiterste datum voor aanvragen ophaling grofvuil 08/01: 053-85

Nadere informatie