Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties"

Transcriptie

1 Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties C1/

2 2 C1/ Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties (= Afnamepunt)

3 3 C1/ Inleiding -Toepassingsgebied : Deze schema s beschouwen nieuwe installaties met een nominale spanning kleiner dan of gelijk aan 70 kv. Ze behandelen niet de privénetten die eventueel toegelaten zijn volgens bepaalde technische reglementen. - Spanningsgebied : In het AREI (art. 4-02), zijn de spanningsgebieden "LS1" (50V< U HS1 (1.000V < U V) en "HS2" (U > V). 500V), "LS2" (500V < U 1.000V), In de technische voorschriften van SYNERGRID, zijn de spanningsgebieden "LS", "MS" en "HS". In de TRDE, zijn de spanningsgebieden "LS" en "HS" In het KB van 11 juli 2002 tarifaire structuur in de distributie (art 1-14), zijn de spanningsgebieden LS" en "MS" 26 kv en de "HS van 30 tot 70 kv". Aangezien het technisch karakter van dit document, zijn de spanningsgebieden "LS1", "LS2", "HS1" en "HS2" met als referentie het AREI. - Schema s De opgegeven schema s zijn principeschema s: Voorbeeld 1 : wordt in de transformatorbeveiligingscel geen onderscheid gemaakt tussen een gecombineerde lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden en een vermogenschakelaar. - voor de technische uitwerking in LS wordt verwezen naar het voorschrift C1/107 - voor de technische uitwerking in HS wordt verwezen naar het voorschrift C2/112. Voorbeeld 2 : wordt de lastscheidingsschakelaar in de aankomstcel bij HS getekend zonder aardingsscheider. - Eigendom De aansluiting blijft eigendom van de B uitgezonderd in geval van speciale contractuele bepalingen.

4 Het KB van 11 juli 2002 in verband met de tarifaire structuur van de B s definieert eveneens de notie : «groep gebruikers»: elke groep gebruikers van het net dat energie verhandelt (door injectie of door afname van energie) door middel van een van de delen van de infrastructuur van de B. De verdeling van het net maakt het gebruik van volgende bijkomende benamingen m.b.t. de verschillende tarieven gebruikt voor de gebruikers in functie van hun inplanting en hun wijze van aansluiting op het net van de B noodzakelijk. 1. Hoogspanning Rechtstreeks of Hoogspanning Transformatie (of HS Trans) : Gebruiker aangesloten op een onderstation HS2/HS1 bij middel van een rechtstreekse verbinding. De kabel is toegewezen aan de gebruiker. De aansluiting (cel(len), kabel(s), bescherming(en) valt financieel ten laste van de gebruiker. De aansluiting blijft eigendom van de B die er het beheer, het onderhoud en de herstelling van verzekert. Op het einde van de levensduur valt de hernieuwing van de aansluiting ten laste van de gebruiker. 2. Hoogspanning 1 : Gebruiker aangesloten op het HS1 net. 3. Laagspanning Rechtstreeks of Laagspanning Transformatie (of LS Trans) : Gebruiker aangesloten aan een cabine bij middel van een rechtstreekse aansluiting. 4. Laagspanning 1 (of LS1) : Gebruiker aangesloten op het LS1 net, gezamenlijk met de LS1 gebruikers. 4 C1/

5 I. Definities II. Afkortingen III. Schema s 1. LS1 distributienetgebruiker 1.1. Eén LS1 distributienetgebruiker (één toegangspunt, één LS meetinrichting) Eén LS1 distributienetgebruiker (één toegangspunt, twee LS meetinrichtingen) n LS1 distributienetgebruikers (bijvoorbeeld appartementen; via één aansluitingskabel; n toegangspunten, n LS meetinrichtingen) n LS1 distributienetgebruikers (bijvoorbeeld appartementen; via één B kabel; n toegangspunten, n LS meetinrichtingen). 2. HS1 distributienetgebruiker 2.1. Eén HS1 distributienetgebruiker (één toegangspunt, één HS meetinrichting) Eén HS1 distributienetgebruiker (één toegangspunt, één LS meetinrichting) n HS1 distributienetgebruikers (n toegangspunten, n HS meetinrichtingen) Eén HS1 distributienetgebruiker en (n-1) LS1 gebruikers (n toegangspunten, één HS meetinrichting, (n-1) LS meetinrichtingen) in uitzonderlijke gevallen aanvaard door de B Eén HS1 distributienetgebruiker (twee toegangspunten, met één HS meetinrichting op de hoofdvoeding en één HS meetinrichting op de hulpvoeding) in uitzonderlijke gevallen aanvaard door de B Eén HS1 distributienetgebruiker (twee toegangspunten, met één HS meetinrichting op de hoofdvoeding en één LS meetinrichting op de hulpvoeding) in uitzonderlijke gevallen aanvaard door de B. 3. HS2 of HS1 HS Rechtstreeks distributienetgebruiker 3.1. Eén HS Rechtstreeks distributienetgebruiker (één toegangspunt, één HS meetinrichting bij de B) Eén HS Rechtstreeks distributienetgebruiker (twee toegangspunten, één HS meetinrichting op de hoofdvoeding bij de B en één HS meetinrichting op de hulpvoeding bij de G via één aankomst) in uitzonderlijke gevallen aanvaard door de B Eén HS Rechtstreeks distributienetgebruiker (twee toegangspunten, één HS meetinrichting op de hoofdvoeding bij de B en één HS meetinrichting op de hulpvoeding bij de G via twee aankomsten) in uitzonderlijke gevallen aanvaard door de B Eén HS Rechtstreeks distributienetgebruiker (twee toegangspunten, twee HS meetinrichtingen op de hoofdvoedingen bij de B) in uitzonderlijke gevallen aanvaard door de B. 5 C1/

6 I. Definities : Technisch Reglement Distributie Elektriciteit TRDE (1) Distributienet: VREG: CWaPE: Binnen een geografisch afgebakend gebied geheel van verbindingen met een nominale spanning gelijk aan of lager dan 70 kv en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en ander hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor de distributie van elektriciteit op regionaal of lokaal niveau. Net op een spanning < 70 kv gebruikt voor het vervoer van elektriciteit naar eindafnemers op lokaal of regionaal niveau met uitzondering van lokaal transmissienet. BIM/Regering: Netten op een spanning < 36 kv, opgericht op het grondgebied van Brussel-Hoofdstad, alsook de delen van het 36 kvnet, geherklasseerd door de regering als distributienet volgens de ordonnantie van 19 juli 2001, omvattende de kabels, de lijnen, alsook de aftakkingen, de injectie-, de transformatie- en de verdeelposten, de dispatchings, de telecontroleinstallaties en alle bijhorende installaties nodig voor de elektriciteitsdistributie. Aansluiting: VREG: Het geheel van uitrustingen dat nodig is om de installatie van een distributienetgebruiker met het distributienet te verbinden, inclusief de meetinrichting. CWaPE: Het geheel van aansluitingen dat nodig is om de installaties van de distributienetgebruiker met het distributienet te verbinden, inclusief in het algemeen de meetinrichtingen. BIM/Regering: Het geheel van uitrustingen dat nodig is om de installaties van de distributienetgebruiker met het distributienet te verbinden, doorgaans inclusief de meetinstallaties. Toegangspunt: VREG: Een afname- en/of injectiepunt. CWaPE: Een afname- (en)/of injectiepunt. BIM/Regering: Een injectie- en/of afnamepunt. Afnamepunt: VREG: De fysische plaats en het spanningsniveau van het punt waar vermogen vanuit het distributienet wordt afgenomen CWaPE: De fysische plaats en het spanningsniveau van het (één) punt van het distributienet waar een belasting wordt af(aan)gesloten om vermogen vanuit het net af te nemen BIM/Regering: De fysische plaats en het spanningsniveau van een punt in het distributienet waar een belasting is aangesloten om elektrisch vermogen van het distributienet af te nemen 6 C1/

7 TRDE (2) Injectiepunt: VREG: CWaPE: De fysische plaats en het spanningsniveau van het punt waar vermogen in het distributienet wordt geïnjecteerd De fysieke plaats en het spanningsniveau van het (een) punt waar het vermogen kan worden geïnjecteerd in het net BIM/Regering: De fysische plaats en het spanningsniveau van het punt waar vermogen in het net kan worden geïnjecteerd Meetpunt: VREG: CWaPE: De fysische plaats en het spanningsniveau van het punt waar de meetinrichting met de betrokken installatie verbonden is De fysieke plaats en het spanningsniveau van het punt waar de meetinrichting met de (elektrische) betrokken installatie verbonden is BIM/Regering: De fysische plaats en het spanningsniveau van het punt waar de meetinrichting met een punt van het elektrisch systeem verbonden is Aansluitingspunt: VREG: CWaPE: De fysische plaats en het spanningsniveau van het punt waar de aansluiting is verbonden met het distributienet De fysieke plaats en het spanningsniveau van het punt waar de aansluiting is verbonden met het distributienet en waar inschakeling (verbinden) en uitschakeling (loskoppelen) mogelijk zijn. BIM/Regering: De fysische plaats en het spanningsniveau van het punt waar de aansluiting is verbonden met het distributienet en van waaruit kan worden gekoppeld en losgekoppeld Installatie die functioneel deel uitmaakt van het distributienet: VREG: CWaPE: Elke installatie die niet tot het distributienet behoort, maar waarvan het gebruik de functionaliteit van het distributienet wezenlijk beïnvloedt Een installatie waarop een distributienetgebruiker het eigendoms- of genotsrecht bezit, maar die dezelfde functie heeft als een installatie van het distributienet; dit begrip wordt nader omschreven in het aansluitingscontract of een overeenkomst die daarvan deel uitmaakt. BIM/Regering: Elke uitrusting waarop een distributienetgebruiker het eigendoms- of gebruiksrecht heeft, maar die dezelfde functionaliteit heeft als een installatie van het distributienet, dit begrip is nader bepaald in het aansluitingscontract of in een overeenkomst die deel daarvan uitmaakt 7 C1/

8 II. Abréviations / Afkortingen Texte en français Abréviation Nederlandse tekst Afkortingen gestionnaire du réseau de distribution GRD distributienetbeheerder B utilisateur du réseau de distribution URD distributienetgebruiker G réseau de distribution du GRD RD distributienet câble de raccordement (un ou plusieurs câble(s) ou ligne(s)) CR aansluitingskabel AK coffret de comptage CC meetinrichting MK compteur électrique CE elektriciteitsmeter EM installation de l utilisateur IU installatie van de distributienetgebruiker IG câble de liaison CL verbindingskabel VK parties fonctionnelles du réseau de distribution PF functionele delen van het distributienet FD point d accès (point de prélèvement / point d injection) PA toegangspunt (afnamepunt / injectiepunt) TP point de mesure PM meetpunt MP point de raccordement PR aansluitingspunt AP transformateur de courant TC stroomtransformator TI Couleurs des schémas / Kleuren van schema s Propriété, exploitation & entretien GRD Eigendom, exploitatie & onderhoud B Propriété, entretien URD, exploitation GRD Eigendom, onderhoud G, exploitatie B Propriété, exploitation & entretien URD Eigendom, exploitatie & onderhoud G 8 C1/

9 III. SCHEMA S De schema s hieronder zijn geldig voor de nieuwe installaties en de nieuwe aansluitingen. Voor ieder schema, identificeert men de eigendom, de exploitatie en het onderhoud van elk element door een kleurcode. De aspecten betreffende de financiële tussenkomst van de B en/of de G worden niet weergegeven. Een aansluitingskabel kan op privaat domein volgens de voorschriften van bepaalde B s geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van de G. Het onderhoud ervan wordt door de G verzekerd en de exploitatie door de B. 1. LS1 distributienetgebruiker 1.1. Eén LS1 distributienetgebruiker (één toegangspunt, één LS meetinrichting) Eén LS1 distributienetgebruiker (één toegangspunt, twee LS meetinrichtingen) n LS1 distributienetgebruikers (bijvoorbeeld appartementen, via één aansluitingskabel, n toegangspunten, n LS meetinrichtingen) n LS1 distributienetgebruikers (bijvoorbeeld appartementen, via één B kabel, n toegangspunten, n LS meetinrichtingen). 9 C1/

10 1.1. Eén LS1 distributienetgebruiker (één toegangspunt, één LS meetinrichting). IG MP VK EM (+ TI) MK TP* AP AK * Conform de afspraken met de VREG bevindt het toegangspunt voor het Vlaams Gewest zich op het punt MP 10 C1/

11 1.2. Eén LS1 distributienetgebruiker (één toegangspunt, twee LS meetinrichtingen). IG 1 IG 1 MP 1 VK 1 MP 1 VK 1 EM 1(+ TI) EM 1 (+ TI) TP* 1 of 2 beveiligingen al dan niet in serie of parallel MK AP AK * Conform de afspraken met de VREG bevindt het toegangspunt voor het Vlaams Gewest zich op het punt MP 11 C1/

12 1.3. n LS1 distributienetgebruikers (bijvoorbeeld appartementen; langs één aansluitingskabel; n toegangspunten, n LS meetinrichtingen). IG 1 IG 2 IG n MP 1 MP 2 MP n VK 1 VK 2 VK n EM 1 (+ TI) EM 2 (+ TI) EM n(+ TI) MK 1 MK 2 MK n TP 1 * TP 2 * TP n * AP AK 0 AK 1 AK2 AK n * Conform de afspraken met de VREG bevindt het toegangspunt voor het Vlaams Gewest zich op het punt MP 12 C1/

13 1.4. n LS1 distributienetgebruikers (bijvoorbeeld appartementen; langs één B kabel; n toegangspunten, n LS meetinrichtingen). IG 1 IG 2 IG n MP 1 MP 2 MP n VK 1 VK 2 VK n EM 1 (+ TI) EM 2 (+ TI) EM n(+ TI) MK 1 MK 2 MK n AP 1 TP 1 * TP 2 * TP n * AK 1 AK2 AP 2 AP n AK n * Conform de afspraken met de VREG bevindt het toegangspunt voor het Vlaams Gewest zich op het punt MP 13 C1/

14 2. HS1 distributienetgebruiker Eén HS1 distributienetgebruiker (één toegangspunt, één HS meetinrichting) Eén HS1 distributienetgebruiker (één toegangspunt, één LS meetinrichting) n HS1 distributienetgebruikers (n toegangspunten, n HS meetinrichtingen) Eén HS1 distributienetgebruiker en (n-1) LS1 gebruikers (n toegangspunten, één HS meetinrichting, (n-1) LS meetinrichtingen) in uitzonderlijke gevallen aanvaard door de B Eén HS1 distributienetgebruiker (twee toegangspunten, met één HS meetinrichting op de hoofdvoeding en één HS meetinrichting op de hulpvoeding) in uitzonderlijke gevallen aanvaard door de B Eén HS1 distributienetgebruiker (twee toegangspunten, met één HS meetinrichting op de hoofdvoeding en één LS meetinrichting op de hulpvoeding) in uitzonderlijke gevallen aanvaard door de B. 14 C1/

15 2.1. Eén HS1 distributienetgebruiker (één toegangspunt, één HS meetinrichting) G cabine IG TP EM MK AP 1 AP 1 MP 15 C1/

16 2.2. Eén HS1 distributienetgebruiker (één toegangspunt, één LS meetinrichting) 16 C1/ IG G cabine 2 de mogelijkheid MP TP EM MK AP 1 AP 1 IG

17 2.3. n HS1 distributienetgebruikers (n toegangspunten, n HS meetinrichtingen) EM 1 MK 1 EM 2 MK 2 EM n MK n G cabine TP 1 TP 2 TP n AP 1, 2..n AP 1, 2 n MP 1 MP 2 MP n IG 1 IG 2 IG n AP 1 cellen : gebruiker en / of eigenaar verantwoordelijk voor de cabine 17 C1/

18 18 C1/ Eén HS1 distributienetgebruiker en (n-1) LS1 gebruikers (n toegangspunten, één HS meetinrichting, (n-1) LS meetinrichtingen) in uitzonderlijke gevallen aanvaard door de B IG 2 MP 2 MK AP 1 EM 2 G 1 cabine EM 1 AP 2 TP 2 * TP 1 MK 1 IG 3 MP 3 MK 3 AP 1 AP 1 MP 1 EM 3 AP 3 IG n TP 3 * AP 1 cellen : gebruiker en/of eigenaar verantwoordelijk voor de cabine MP n MK n EM n Dit schema (meetinstallatie met aftrekmetingen) is enkel van toepassing in het Brussels Gewest en bij één B in Wallonië AP n TP n *

19 2.5. Eén HS1 distributienetgebruiker (twee toegangspunten, met één HS meetinrichting op de hoofdvoeding en één HS meetinrichting op de hulpvoeding) in uitzonderlijke gevallen aanvaard door de B 19 C1/ G cabine TP 1 EM 1 MK 1 EM 2 MK 2 TP 2 AP 1 AP 1 AP 2 AP MP 1 MP IG

20 20 C1/ Eén HS1 distributienetgebruiker (twee toegangspunten, met één HS meetinrichting op de hoofdvoeding en één LS meetinrichting op de hulpvoeding) in uitzonderlijke gevallen aanvaard door de B. G cabine TP 1 EM 1 MK 1 EM 2LS MK 2LS AP 1 AP 1' TP 2LS 1 1 MP 1 MP 2LS IG 2LS

21 3. HS2 of HS1 HS Rechtstreeks distributienetgebruiker Eén "HS Rechtstreeks" distributienetgebruiker (één toegangspunt, één HS meetinrichting bij de B) Eén "HS Rechtstreeks" distributienetgebruiker (twee toegangspunten, één HS meetinrichting op de hoofdvoeding bij de B en één HS meetinrichting op de hulpvoeding bij de G via één aankomst) in uitzonderlijke gevallen aanvaard door de B Eén "HS Rechtstreeks" distributienetgebruiker (twee toegangspunten, één HS meetinrichting op de hoofdvoeding bij de B en één HS meetinrichting op de hulpvoeding bij de G via twee aankomsten) in uitzonderlijke gevallen aanvaard door de B Eén "HS Rechtstreeks" distributienetgebruiker (twee toegangspunten, twee HS meetinrichtingen op de hoofdvoeding bij de B) in uitzonderlijke gevallen aanvaard door de B. 21 C1/

22 3.1. Eén "HS Rechtstreeks" distributienetgebruiker (één toegangspunt, één HS meetinrichting bij de B). HS1 post van de B AP/TP EM MK G cabine MP AK Opmerkingen: Varianten bestaan met meerdere kabels in parallel al of niet voorzien van differentieelbeveiliging. In het Brussels Gewest bevindt de meetinrichting zich in de cabine van de G. IG In Wallonië kan de B bij de G een bijkomende aankomstcel eisen uitgerust met een schakelaar/scheider voor aankomst kabel. 22 C1/

23 3.2. Eén "HS Rechtstreeks" distributienetgebruiker (twee toegangspunten, één HS meetinrichting op de hoofdvoeding bij de B en één HS meetinrichting op de hulpvoeding bij de G via één aankomst) in uitzonderlijke gevallen aanvaard door de B. HS1 post van de B G cabine AP 1 /TP 1 MK EM EM 2 MK TP 2 AP 2 MP 1 AK MP IG Opmerkingen: 2 Varianten bestaan met meerdere kabels in parallel al of niet voorzien van differentieelbeveiliging. In het Brussels Gewest bevindt de meetinrichting zich in de cabine van de G. In Wallonië kan de B bij de G een bijkomende aankomstcel eisen uitgerust met een schakelaar/scheider voor aankomst kabel. 23 C1/

24 3.3. Eén "HS Rechtstreeks" distributienetgebruiker (twee toegangspunten, één HS meetinrichting op de hoofdvoeding bij de B en één HS meetinrichting op de hulpvoeding bij de G via twee aankomsten) in uitzonderlijke gevallen aanvaard door de B. HS1 post van de B G cabine AP 1 /TP 1 MK EM EM 2 MK TP 2 AP 2 AP 2 MP 1 AK MP IG 2 2 Opmerkingen: Varianten bestaan met meerdere kabels in parallel al of niet voorzien van differentieelbeveiliging. In het Brussels Gewest bevindt de meetinrichting zich in de cabine van de G. In Wallonië kan de B bij de G een bijkomende aankomstcel eisen uitgerust met een schakelaar/scheider voor aankomst kabel. 24 C1/

25 3.4. Eén "HS Rechtstreeks" distributienetgebruiker (twee toegangspunten, twee HS meetinrichtingen op de hoofdvoeding bij de B) in uitzonderlijke gevallen aanvaard door de B. HS post A van de B G cabine HS post B van de B AP 1 /TP 1 EM 1 MK 1 EM 2 MK 2 AP 2 /TP MP 1 MP IG Opmerkingen: Varianten bestaan met meerdere kabels in parallel al of niet voorzien van differentieelbeveiliging. In het Brussels Gewest bevindt de meetinrichting zich in de cabine van de G. In Wallonië kan de B bij de G een bijkomende aankomstcel eisen uitgerust met een schakelaar/scheider voor aankomst kabel. 25 C1/

Bijlage: Cabine meerdere netgebruikers V3.0

Bijlage: Cabine meerdere netgebruikers V3.0 Bijlage_Cabine meerdere netgebruikers_v3.0 Bijlage: Cabine meerdere netgebruikers V3.0 1 Algemeen Algemeen wordt een gemeenschappelijke aansluiting van meerdere individuele eindgebruikers in bepaalde gevallen

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2015 behalve anders vermeld.

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2014. Tarieven voor Openbare

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 11 maart 2014

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 11 maart 2014 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon 1700 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

WKK en slimme netten

WKK en slimme netten WKK en slimme netten Veiligheid, netaansluiting, keuringen, Van den Bergh Rudy Activity Development Manager Brandstofcel Opladen fiets Thermische opslag 1 x Windturbines Woningen WKK Kantoren Centrale

Nadere informatie

Aansluitingscontract op het gasdistributienet

Aansluitingscontract op het gasdistributienet Aansluitingscontract op het gasdistributienet (versie van mei 2016) Referentie van het contract Tussen GLN-code EAN-GSRN-code Afname Maatschappelijke zetel Ondernemingsnummer/RPR BTW-nummer Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Rechtstreekse aansluiting

Rechtstreekse aansluiting BIJLAGE 2 Rechtstreekse aansluiting Bijlage bij het aansluitingscontract betreffende de aansluitingen op het distributienet hoogspanning (1kV < Un

Nadere informatie

Reglement voor de netkoppeling van fotovoltaïsche cellen

Reglement voor de netkoppeling van fotovoltaïsche cellen uitgavedatum 21-01-2014 eigendomsvoorbehoud Infrax Reglement voor de netkoppeling van fotovoltaïsche cellen Inhoud Lijst met afkortingen 3 Algemeen 4 1 PV-installatie

Nadere informatie

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h BIJLAGE bij nota commentaar Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 00 m³(n)/h «EAN Afname» «EAN Injectie» Tussen «Naam_Distributienetgebruiker» Maatschappelijke zetel: «Maatschappelijke_zetel_van_de_netgebruik»

Nadere informatie

Rechtstreekse Aansluiting

Rechtstreekse Aansluiting 0 1 Bijlage bij Aansluitingscontract Elektriciteit Hoogspanning (1 kv < Un < kv) Rechtstreekse Aansluiting Artikel 1 Toepassingsgebied van deze bijlage... Artikel Grenzen van de aansluiting, en eigenaarschap

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2015 behalve anders vermeld.

Nadere informatie

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk (> 300 m³(n)/h)

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk (> 300 m³(n)/h) Aansluitingscontract Aardgas Middendruk (> 300 m³(n)/h) «EANnr» Tussen «Naam_klant» Maatschappelijke zetel: «Maatschappelijke_zetel» te «Gemeente_Maatschappelijke_zetel» Ondernemingsnummer: «Ondernemings_nummer»

Nadere informatie

Tabel 1: Federale bijdrage

Tabel 1: Federale bijdrage TOESLAGEN Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari 2010. 1 Federale bijdrage In toepassing van het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003, wordt

Nadere informatie

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel e-mail: info@vreg.be tel.: +32 2 553 13 53 fax: +32 2 553 13 50 Technisch Reglement

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR HERINDIENSTNAME EN/OF HET OPNIEUW ONDER SPANNING BRENGEN VAN EEN LAAGSPANNINGSINSTALLATIE NA EEN INCIDENT

PROCEDURE VOOR HERINDIENSTNAME EN/OF HET OPNIEUW ONDER SPANNING BRENGEN VAN EEN LAAGSPANNINGSINSTALLATIE NA EEN INCIDENT PROCEDURE VOOR HERINDIENSTNAME EN/OF HET OPNIEUW ONDER SPANNING BRENGEN VAN EEN LAAGSPANNINGSINSTALLATIE NA EEN INCIDENT C1/123 07.05.2010 C1-123_NL_100507.doc 1 INHOUDSTAFEL 1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED...3

Nadere informatie

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel e-mail: info@vreg.be tel.: +32 2 553 13 53 fax: +32 2 553 13 50 Technisch Reglement

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel-

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel- Aansluiting De aansluiting op het Elia-net: een proces in verschillende stappen Sommige spelers op de Belgische elektriciteitsmarkt (producenten en industriële grootverbruikers) kunnen een aansluiting

Nadere informatie

Toelichtingen bij het opstellen van een afzonderlijk Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit

Toelichtingen bij het opstellen van een afzonderlijk Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Toelichtingen bij het opstellen van een afzonderlijk Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit 1. Inleiding Conform artikel 4.2.1. van het Energiedecreet is de VREG gehouden om, na consultatie

Nadere informatie

Tarieven aansluitingen elektriciteit - middenspanning 2016 Distributienetbeheer elektriciteit: 2016 Infrax West, Interenerga, IVEG en PBE

Tarieven aansluitingen elektriciteit - middenspanning 2016 Distributienetbeheer elektriciteit: 2016 Infrax West, Interenerga, IVEG en PBE 1 Nieuwe aansluitingen middenspanning Bij een middenspanningsaansluiting is het vermogen en het kabeltracé niet in de forfaitaire vergoeding begrepen. Een detailstudie wordt aangerekend bij elke vraag

Nadere informatie

Indien er in een maand geen verbruik is : is er alleen de aanrekening van de kw-term.

Indien er in een maand geen verbruik is : is er alleen de aanrekening van de kw-term. EXPLOITATIEJAAR 2005 opmerking : PERIODE : 01-07-2005-30-09-2005 INTERMOSANE Hoogspanning Laagspanning (2) (3) (4) (5) TransHS 26-1kV TransLS LS II Tarief gebruik net (art.5 kb 11.7.2002): tarief tarief

Nadere informatie

CONTRACT VOOR AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET 1kV < UN 15 kv EAN-GSRN: 5414489

CONTRACT VOOR AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET 1kV < UN 15 kv EAN-GSRN: 5414489 CONTRACT VOOR AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET 1kV < UN 15 kv EAN-GSRN: 5414489 Tussen : Maatschappelijke zetel : Rechtspersonenregister BTW-nummer : Vertegenwoordigd door : nr. Hierna "de

Nadere informatie

TOESLAGEN. Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari Federale bijdrage

TOESLAGEN. Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari Federale bijdrage TOESLAGEN Deze toeslagen zijn geldig vanaf 01 januari 2011. 1 Federale bijdrage In toepassing van het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003, wordt

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

CVBA SIBELGA. Technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe

CVBA SIBELGA. Technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe CVBA SIBELGA Technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe opgemaakt bij toepassing van artikel 11 van de ordonnantie

Nadere informatie

2 Artikel 1. Voorwerp van dit contract. Dit contract

2 Artikel 1. Voorwerp van dit contract. Dit contract Aansluitingscontract Elektriciteit Hoogspanning ( kv < U n < kv) «EAN Afname» EAN Injectie Tussen En Maatschappelijke zetel:.. Ondernemingsnummer:.. BTW nr.: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2006

Aansluitingstarieven 2006 Aansluitingstarieven 2006 De tarifaire voorwaarden voor elke aansluiting op het Elia-net, zoals bepaald door de beslissing van de CREG van 8 december 2005 en hernieuwd door de beslissingen van de CREG

Nadere informatie

TARIEFSTRUCTUUR VOOR HET TRANSPORT VAN ELEKTRICITEIT

TARIEFSTRUCTUUR VOOR HET TRANSPORT VAN ELEKTRICITEIT TARIEFSTRUCTUUR VOOR HET TRANSPORT VAN ELEKTRICITEIT Omwille van de transparantie en om de nieuwe tarieven vanaf januari 2016 zo efficiënt mogelijk te kunnen toepassen, publiceert de CREG op 30 oktober

Nadere informatie

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Forfaitaire verbruiken Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Versie 2009.04 1/6 1. Algemeenheden en toepassingsdomein Dit document stelt de regels vast inzake de elektriciteitsafname

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem

POLITIEVERORDENING. Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem POLITIEVERORDENING Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem Deel 1:Toepassingsgebied Onderhavig addendum aan de

Nadere informatie

I. De tariefbepaling voor de toegang tot het net: de principes

I. De tariefbepaling voor de toegang tot het net: de principes Toegang Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven De diensten voor toegang tot het net die Elia levert, omvatten de terbeschikkingstelling van de netinfrastructuur, het beheer

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 04.11.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 04.11.2014 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.11.2014 MONITEUR BELGE 84059 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31910] 23 MEI 2014. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het technisch reglement

Nadere informatie

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Toepassing van tarieven voor injectie op het distributienet Natalie Cornelis - Directie Controle prijzen en rekeningen 1 STUDIES VAN DE CREG

Nadere informatie

Ontwerp van technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe

Ontwerp van technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe Ontwerp van technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe Titel I. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene beginselen

Nadere informatie

Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang

Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang Toegang Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang Wanneer een netgebruiker die aangesloten is op het Elia-net beheerder wordt van een

Nadere informatie

1.1 Nieuwe aansluiting middenspanningsnet

1.1 Nieuwe aansluiting middenspanningsnet 1 Nieuwe aansluitingen middenspanningsnet 1-26kV Bij een middenspanningsaansluiting is het vermogen en het kabeltracé niet in de forfaitaire vergoeding begrepen. Een detailstudie wordt aangerekend bij

Nadere informatie

Users Group Standpunt betreffende de omzetting van artikel 28 van de Europese Richtlijn 2009/72/EG ( 1 )

Users Group Standpunt betreffende de omzetting van artikel 28 van de Europese Richtlijn 2009/72/EG ( 1 ) Users Group Standpunt betreffende de omzetting van artikel 28 van de Europese Richtlijn 2009/72/EG ( 1 ) 1 Voorwoord De Users Group is een overlegorgaan dat door Elia als beheerder van het Belgische hoogspanningsnet

Nadere informatie

TARIEVEN EN TOESLAGEN 2015 VOOR ELEKTRICITEITSNETTEN MET EEN TRANSMISSIEFUNCTIE

TARIEVEN EN TOESLAGEN 2015 VOOR ELEKTRICITEITSNETTEN MET EEN TRANSMISSIEFUNCTIE TARIEVEN EN TOESLAGEN 2015 VOOR ELEKTRICITEITSNETTEN MET EEN TRANSMISSIEFUNCTIE De hiernavolgende nettarieven voor de bestaande dienstverlening door Elia zijn in beginsel deze die goedgekeurd zijn door

Nadere informatie

Welkom. Opbouw MS-net. Februari 2016

Welkom. Opbouw MS-net. Februari 2016 Welkom Februari 2016 Van centrale tot klant DC/ KC TS SP µwkk / PV 400 V / 230 V 20 kv 36 kv 70 kv 150 kv 380 kv 10 kv 11 kv 12 kv 15 kv 29,9 kv WKK/ windturbine 20 kv HStransportnet HStransportnet 36

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2005

Aansluitingstarieven 2005 Aansluitingstarieven 2005 De tarifaire voorwaarden voor elke aansluiting op het Elia-net, zoals bepaald door de beslissing van de CREG van 6 december 2004 en hernieuwd door de beslissing van de CREG van

Nadere informatie

Tarieven aansluitingen elektriciteit - middenspanning 2015 Distributienetbeheer elektriciteit: 2015 Infrax West, Interenerga, IVEG en PBE

Tarieven aansluitingen elektriciteit - middenspanning 2015 Distributienetbeheer elektriciteit: 2015 Infrax West, Interenerga, IVEG en PBE 1 Nieuwe aansluitingen middenspanning Bij een middenspanningsaansluiting is het vermogen en het kabeltracé niet in de forfaitaire vergoeding begrepen. Een detailstudie wordt aangerekend bij elke vraag

Nadere informatie

MARKTGEGEVENS ELEKTRICITEIT 2012: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS

MARKTGEGEVENS ELEKTRICITEIT 2012: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS MARKTGEGEVENS ELEKTRICITEIT 22: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS Sinds 24 bevraagt de VREG maandelijks de netbeheerders met betrekking tot het aantal toegangspunten per leverancier. Gegevens met betrekking

Nadere informatie

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN WAARAAN DE NETTEN VAN DE DISTRIBUTIENETBEHEERDERS MOETEN VOLDOEN INZAKE BESCHERMING TEGEN OVERSTROOM

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN WAARAAN DE NETTEN VAN DE DISTRIBUTIENETBEHEERDERS MOETEN VOLDOEN INZAKE BESCHERMING TEGEN OVERSTROOM C1/111 SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN WAARAAN DE NETTEN VAN DE DISTRIBUTIENETBEHEERDERS MOETEN VOLDOEN INZAKE BESCHERMING TEGEN OVERSTROOM ln DE BOVENGRONDSE LIJNEN EN ONDERGRONDSE ENERGIEKABELS Datum

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2012-2015 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De tarifaire condities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, bepaald door de beslissing van

Nadere informatie

Rechtstreekse Aansluiting

Rechtstreekse Aansluiting BIJLAGE bij nota commentaar 0 0 Bijlage bij Aansluitingscontract Elektriciteit Hoogspanning ( kv < Un < kv) Rechtstreekse Aansluiting Artikel Toepassingsgebied van deze bijlage... Artikel Grenzen van de

Nadere informatie

Strategische Reserve Voorstellen van wijzigingen ARP-contract. Elia Users Group 05/06/2014

Strategische Reserve Voorstellen van wijzigingen ARP-contract. Elia Users Group 05/06/2014 Strategische Reserve Voorstellen van wijzigingen ARP-contract Elia Users Group 05/06/2014 Wijzigingen ARP-contract (1/2) 1. Definities Hernemen producten SDR en SGR zoals ze momenteel bestaan Mogelijke

Nadere informatie

SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS

SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking tot

Nadere informatie

Aanvullende voorschriften bij de technische regels vereist door de kenmerken van het lokale HS-net en de exploitatie ervan

Aanvullende voorschriften bij de technische regels vereist door de kenmerken van het lokale HS-net en de exploitatie ervan Bijzonder lastenboek Aanvullende voorschriften bij de technische regels vereist door de kenmerken van het lokale HS-net en de exploitatie ervan Voorschriften van Sibelga Referenties: SIB10 CCLB101-C Datum:

Nadere informatie

Nieuwe versie Oude versie

Nieuwe versie Oude versie Titel I. Algemene bepalingen Algemene bepalingen. Hoofdstuk 1. Algemene beginselen HOOFDSTUK I. - Algemene principes. Afdeling 1. 1. Toepassingsgebied en definities Art. 1. Voorliggend Technisch Reglement

Nadere informatie

Aa n sluiti ngsta rie ve n (1 januari maart 2004)

Aa n sluiti ngsta rie ve n (1 januari maart 2004) Aa n sluiti ngsta rie ve n (1 januari 2004-31 maart 2004) De tarifaire voorwaarden voor elke aansluiting op het Elia-net, zoals bepaald door de beslissing van de CREG van 11 december 2003, zijn van toepassing

Nadere informatie

Decentrale energieopwekking en slimme netten vanuit het perspectief van de regulator

Decentrale energieopwekking en slimme netten vanuit het perspectief van de regulator Decentrale energieopwekking en slimme netten vanuit het perspectief van de regulator Energie in de Noorderkempen 29/05/2010 Thierry Van Craenenbroeck Directeur netbeheer Vlaamse Reguleringsinstantie voor

Nadere informatie

Hoogspanning. 26-1kV (=Hoogspanning DNB)

Hoogspanning. 26-1kV (=Hoogspanning DNB) Trans (=HS/ gelijkgestelden) II Tarief gebruik net (art.5 kb 11.7.2002): tarief tarief tarief tarief tarief tarief tarief tarief 1. Tarief voor onderschreven en bijkomend vermogen : onderschreven bijkomend

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 04.05.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 04.05.2007 BELGISCH STAATSBLAD 23883 VLAAMSE OVERHEID Landbouw en Visserij [C 2007/35618] Erkenning van Haras de la Vie CVBA als centrum voor kunstmatige inseminatie bij paarden Bij besluit van de Vlaamse minister van Institutionele

Nadere informatie

Reglement voor de netkoppeling van Fotovoltaïsche cellen

Reglement voor de netkoppeling van Fotovoltaïsche cellen uitgavedatum 22-01-2009 eigendomsvoorbehoud Infrax Reglement voor de netkoppeling van Fotovoltaïsche cellen Inhoud Lijst met afkortingen 3 Algemeen 4 1 PV-installatie

Nadere informatie

Netkoppeling van decentrale productie

Netkoppeling van decentrale productie Netkoppeling van decentrale productie Infosessie land- en tuinbouwsector 8 juni 2007 Guido Claes Netkoppeling? 2 Wettelijke voorschriften netkoppeling Uitvoeringsbesluit hernieuwbare energie: o.a. de meting

Nadere informatie

Gesloten industriële netten: begrip en wetgeving

Gesloten industriële netten: begrip en wetgeving Gesloten industriële netten: begrip en wetgeving Smart Grid School, 9 oktober 2013 Wouter Geldhof (advocaat en partner PG energierecht Stibbe, Ugent) 10/8/2013 8:22:00 AM Agenda I. Europese definitie II.

Nadere informatie

a. Nettarieven BLAD 1 Basis: Technisch reglement Distributie Elektriciteit / 01.07.03 KB Tariefstructuur en boekhouding distributie Elektriciteit

a. Nettarieven BLAD 1 Basis: Technisch reglement Distributie Elektriciteit / 01.07.03 KB Tariefstructuur en boekhouding distributie Elektriciteit a. Nettarieven BLAD 1 Basis: Technisch reglement Distributie Elektriciteit / 01.07.03 KB Tariefstructuur en boekhouding distributie Elektriciteit Aansluiting op Vermogen/ Tarieven voor gebruik van het

Nadere informatie

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest. Versie 04.12.2009

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest. Versie 04.12.2009 Technisch Reglement Distributie Elektriciteit 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 19 B-1000 Brussel e-mail: info@vreg.be

Nadere informatie

van 23 februari 2010

van 23 februari 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

CONTRACT VOOR AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET MEERGEBRUIKERSCABINE EAN-GSRN: 5414489

CONTRACT VOOR AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET MEERGEBRUIKERSCABINE EAN-GSRN: 5414489 CONTRACT VOOR AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET MEERGEBRUIKERSCABINE EAN-GSRN: 5414489 Tussen Maatschappelijke zetel : Rechtspersonenregister BTW-nummer : Vertegenwoordigd door : nr. Hierna

Nadere informatie

C4/12.1 Regels van goed vakmanschap van apparatuur en steunen vreemd aan OV

C4/12.1 Regels van goed vakmanschap van apparatuur en steunen vreemd aan OV C4/12.1 Regels van goed vakmanschap van apparatuur en steunen vreemd aan OV v 03/2014 Inhoud 1. Algemeenheden en toepassingsdomein... 3 2. Definities... 3 3. Referentiedocumenten... 4 4. Apparatuur vreemd

Nadere informatie

Regionaal Technologisch Centrum Mechelen

Regionaal Technologisch Centrum Mechelen Welkom Regionaal Technologisch Centrum Mechelen Netstructuur zware industrie transformator industriële klant industrie directe klant residentiële klant elektriciteitcentrale transformator HS/MS transformator

Nadere informatie

VR 2016 2503 DOC.0312/2

VR 2016 2503 DOC.0312/2 VR 2016 2503 DOC.0312/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de activiteiten en openbaredienstverplichtingen van de distributienetbeheerders

Nadere informatie

C2/119. Symboliek van de functionele eenheden van installaties aangesloten op het HS verdeelnet

C2/119. Symboliek van de functionele eenheden van installaties aangesloten op het HS verdeelnet C2/119 Symboliek van de functionele eenheden van installaties aangesloten op het HS verdeelnet Gemeenschappelijke aanvullende technische voorschriften van de Belgische distributienetbeheerders voor aansluitingsinstallaties

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2006 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

Nadere informatie

FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE : AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET

FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE : AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE : AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET De distributienetbeheerder beschouwt de fotovoltaïsche installatie als een gedecentraliseerde productie-eenheid, d.w.z. een fysieke eenheid

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

(zie artikels 8, 11 en 20)

(zie artikels 8, 11 en 20) Bijlage 3ter: Aanduiding en/of wijziging van de duur van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken belast met de afname of de injectie en aanduiding van de overeenkomstige energieleverancier (zie

Nadere informatie

Middenspanningsdistributie Leaflet 2015 RM6. AA10-AA20 24 kv. Smart Recloser

Middenspanningsdistributie Leaflet 2015 RM6. AA10-AA20 24 kv. Smart Recloser Middenspanningsdistributie Leaflet 2015 RM6 AA10-AA20 24 kv Smart Recloser Werkingsprincipe Evolutie van de behoeften Elektriciteit is een onmisbaar product geworden. Zonder elektriciteit, kunnen we niets

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 21.12.2012) Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Nadere informatie

Aanvraag van groenestroomcertificaten voor elektriciteit uit offshore windenergie

Aanvraag van groenestroomcertificaten voor elektriciteit uit offshore windenergie Aanvraag van groenestroomcertificaten voor elektriciteit uit offshore windenergie Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Cfr. Koninklijk besluit d.d. 16 juli 2002 betreffende de instelling

Nadere informatie

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest Vlaamse Regulator van de Elektriciteitsen Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 19 B-1000 Brussel e-mail: info@vreg.be web: www.vreg.be Gratis tel.: 1700 fax: +32 2 553 13 50 Technisch

Nadere informatie

Technisch Reglement voor gewestelijke transmissie van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Inhoudstafel

Technisch Reglement voor gewestelijke transmissie van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Inhoudstafel Technisch Reglement voor gewestelijke transmissie van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Inhoudstafel TITEL 1. Algemene bepalingen HOOFDSTUK 1.1. Toepassingsgebied en definities HOOFDSTUK

Nadere informatie

Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest

Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Technisch lastenboek

Technisch lastenboek AANVULLENDE SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR HET AANSLUITEN VAN DECENTRALE PRODUCTIE- INSTALLATIES DIE IN PARALLEL WERKEN MET HET HET DISTRIBUTIENET Technisch lastenboek Referenties: SIB07EE004

Nadere informatie

Opslag van elektrische energie:

Opslag van elektrische energie: : Regelgevend kader Luc Decoster 17/02/2016 Gebruik van opslag Optimalisatie van het verbruik door de netgebruiker: Optimalisatie van het eigen verbruik In combinatie met lokale productie-installaties

Nadere informatie

Lokale productie-installaties en noodgroepen

Lokale productie-installaties en noodgroepen BIJLAGE bij nota commentaar 0 Bijlage bij Aansluitingscontract Elektriciteit Hoogspanning ( kv < Un kv) Lokale productie-installaties en noodgroepen Artikel Inhoud en doel van deze bijlage... Artikel Synergrid

Nadere informatie

Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer. Géry Vanlommel 30 maart 2009

Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer. Géry Vanlommel 30 maart 2009 Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer Géry Vanlommel 30 maart 2009 Taken distributienetbeheerder takenpakket van DNB s niet langer beperken tot louter doorvoeren van elektriciteit

Nadere informatie

TARIEVEN 2012 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2012 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN TARIEVEN 2012 VOOR HET GEBRUIK VAN HET NET EN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De tarifaire condities voor het gebruik van het net en voor de ondersteunende diensten, bepaald door de beslissing van de CREG

Nadere informatie

Verslag over de kwaliteit van de dienstverlening van de Distributienetbeheerder van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verslag over de kwaliteit van de dienstverlening van de Distributienetbeheerder van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20110720-120) betreffende: Verslag over de kwaliteit van de dienstverlening van de Distributienetbeheerder

Nadere informatie

Tarieven aansluitingen elektriciteit - middenspanning 2014 Distributienetbeheer elektriciteit: Infrax West, Interenerga, IVEG & PBE

Tarieven aansluitingen elektriciteit - middenspanning 2014 Distributienetbeheer elektriciteit: Infrax West, Interenerga, IVEG & PBE 1 Nieuwe aansluitingen middenspanning BTWe BTWi(21%) aantal artikel Bij een middenspanningsaansluiting is het vermogen en het kabeltracé niet in de forfaitaire vergoeding begrepen. Een detailstudie wordt

Nadere informatie

van 6 september 2011

van 6 september 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Inhoud van de presentatie

Inhoud van de presentatie KB 4 december 2012 Minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties arbeidsplaatsen Risicoanalyse oude elektrische installatie 18/06/2013 Dirk Wynants Preventieadviseur UZ Leuven Voorzitter

Nadere informatie

I. ADRES VOOR UITVOERING VAN DE WERKEN

I. ADRES VOOR UITVOERING VAN DE WERKEN WERKNVRG VOOR EEN GS- EN/OF ELEKTRICITEITSNSLUITING EN/OF -METER ls u een nieuwe aansluiting of meter wenst te plaatsen, kan u een werkaanvraag indienen door dit document in te vullen en naar ons terug

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE Zitting 2006-2007 23 mei 2007 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit

Nadere informatie

VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid

VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid 1 BA4 BA5 DOCUMENTATIE RISICOANALYSE bevoegdheid van mensen Uw dossier As built Risico s zien Acties nemen 1 SPIE Belgium 2 Het K.B. K.B. 4/12/2012

Nadere informatie

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN HOOGSPANNINGSINSTALLATIE (uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, 7.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN HOOGSPANNINGSINSTALLATIE (uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, 7. Klantverantw.: Opdrachtn.: ELE/44714/000 Klantnr.: 8100 Cont.pers.: STORMACQ SERGE Tel.: 02/276.77.43, Fax: - GSM: 0492/74.85.14 e-mail: alain.draps@bpost.be ProKo.: HS02 1 Verslagnr.: 4471682 Voorl. verslagnr.:

Nadere informatie

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE KOPIE AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan

Nadere informatie

Investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder voor de periode 2016-2020

Investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder voor de periode 2016-2020 REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20151127-218) betreffende het Investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder

Nadere informatie

Bijlage: Intra park kabels 29,9 kv/ 36 kv_v3.1

Bijlage: Intra park kabels 29,9 kv/ 36 kv_v3.1 Bijlage: Intra park kabels 29,9 kv/ 36 kv_v3.1 1.1 Algemeen Deze bijlage, betreffende het beheer van intra park kabels op het openbaar domein, parallel aan de openbare weg bij windmolenparken aangesloten

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Teruglevering Duurzame Elektriciteit door Producenten in België

Algemene voorwaarden Teruglevering Duurzame Elektriciteit door Producenten in België Algemene voorwaarden Teruglevering Duurzame Elektriciteit door Producenten in België Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting

Nadere informatie

BESLISSING (B)121220-CDC-1217

BESLISSING (B)121220-CDC-1217 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

INDIVIDUELE AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET 7 STAPPEN OM NIETS AAN HET TOEVAL OVER TE LATEN

INDIVIDUELE AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET 7 STAPPEN OM NIETS AAN HET TOEVAL OVER TE LATEN INDIVIDUELE AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET 7 STAPPEN OM NIETS AAN HET TOEVAL OVER TE LATEN INLEIDING De aansluiting is de handeling waarmee u uw elektrische binneninstallatie kunt aansluiten

Nadere informatie

Historie. Revisie 07/2012

Historie. Revisie 07/2012 Klantinstallaties op het LS-distributienet Netontkoppelbeveiliging van een installatie voor decentrale productie TSC LS/CK01 Historie Revisie 07/2012 1 12 TSC LS_CK01 07/2012 Inhoud 1 Algemeen 4 2 Groenestroommeter

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 23.03.2012, IMEA 20.03.2012, Imewo 23.03.2012, Intergem 22.03.2012, Iveka 20.03.2012, Iverlek 19.03.2012 en door Sectorcomité Noord Sibelgas 28.02.2012 PRIVE-VERKAVELING

Nadere informatie

Nieuwe versie Oude versie. Algemene bepalingen.

Nieuwe versie Oude versie. Algemene bepalingen. Titel I. Algemene bepalingen Algemene bepalingen. Hoofdstuck 1. Algemene beginselen HOOFDSTUK I. - Algemene principes. Afdeling 1. 1. Toepassingsgebied en definities Afdeling 1.1. - Toepassingsgebied en

Nadere informatie

AARDGASLEVERINGEN BijdrageArtikel20 septiesdecies. (Openbare Dienstverplichtingen)

AARDGASLEVERINGEN BijdrageArtikel20 septiesdecies. (Openbare Dienstverplichtingen) AARDGASLEVERINGEN BijdrageArtikel20 septiesdecies (Openbare Dienstverplichtingen) OFFICIËLE TEKST 20 JULI 2011 -Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie

Nadere informatie