Als ik later groot ben...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als ik later groot ben..."

Transcriptie

1 Als ik later groot ben...

2 RECENTE ONTWIKKELINGEN EN STAND VAN ZAKEN Hierin geven wij een korte toelichting op de recente ontwikkelingen en inzichten van Work at School en is er een aanvulling op ons businessplan. Work at School biedt dit aan op verzoek van de board van het Stadsinitiatief Rotterdam. Op 14 februari jongstleden heeft Work at School haar businessplan ingeleverd voor het Stadsinitiatief Rotterdam. In de tussentijd werkt het team van Work at School vol enthousiasme door en groeit het initiatief. We staan aan de vooravond van de verkiezingen. Er zijn diverse gesprekken met stakeholders of domeindeskundigen. Er zijn al een aantal pilots uitgevoerd, die onszelf de eerste operationele leermomenten hebben opgeleverd. Er is ook al een eerste offerte uitgebracht en er zijn sponsorverzoeken richting diverse partijen in Rotterdam. In bijlage D word het succesvolle Engelse voorbeeld beschreven. Laten we hier inspiratie uit halen en Rotterdam het eerste Nederlandse structurele beroepen inspiratieplatform geven. Gesprekken Uit een aantal gesprekken met stakeholders, domeindeskundigen en potentiele partners is veel voortgekomen. Hieronder vindt u een beknopt overzicht: Uit het gesprek met Korrie Louwes. Zoek samenwerking met JINC. Dit hebben wij gedaan en wij zijn op dit moment in gesprek. Als beroepsinspiratieplatform kunnen we JINC ondersteunen en ontzorgen. Er worden kosten berekend voor de Speakers Academy, is het niet mogelijk gratis speakers in te zetten op scholen? Met Albert de Booy van de Speakers Academy is overeengekomen dat de sprekers van de Speakers Academy gratis gastlessen geven voor Work at School, op basis van vrijwilligheid en maatschappelijke betrokkenheid. De Speakers Academy stimuleert haar sprekers bij te dragen aan Work at School. Zoek bestendiging in Rotterdam Zuid. Dit hebben wij eveneens opgepakt; In de bijlage vindt u een steunbetuiging en enthousiasmerende brief van Marco Pastoors; Work at School is een prachtig en pragmatisch initiatief van betrokken Rotterdammers en past inde peiler school van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Het is voor schoolkinderen op Zuid geweldig inspirerend om bevlogen vakmensen voor de klas te hebben. Zeker met het oog op de voor Zuid belangrijke sectoren Zorg en Techniek. Ik zou erg verguld zijn met de komst van veel bekende en minder bekende Rotterdamse professionals voor gastlessen, die daarmee aangeven dat ook zij een bijdrage willen leveren aan de vooruitgang van Rotterdam-Zuid. Uit gesprekken met de ambassadeurs Ocker van Munster (directeur van SKVR) en Marcel Jongmans (enthousiasmeur). Wij hebben geleerd dat emotie, stadsbelang en effectiviteit belangrijk zijn. Rotterdammers aanspreken op hun emotie doen we door het kind in onze uitingen centraal te stellen. Aansluiting op het beleid van de gemeente is noodzakelijk. Wij hebben hiertoe contact gezocht met afdeling JOS (Jeugd, Onderwijs en Samenleving). JOS is enthousiast en draagt Work at School een warm hart toe. Gerlinde van Raalte, vestigingsdirecteur van JINC meldt; De gastlessen van Work at School kunnen een aanvulling zijn op de projecten die JINC aanbiedt op het VMBO en basisschool groep 8. Hierdoor krijgen de Rotterdamse kinderen een optimale kans inspiratie op te doen voor hun toekomst. Recente ontwikkelingen en stand van zaken

3 Uit het gesprek met Rudy Stroink, boardlid Stadsinitiatief. Work at School is een structureel beroepeninspiratieplatform waar Rotterdamse leerlingen, professionals, bedrijfsleven, ondernemers en onderwijsinstellingen elkaar kunnen vinden, van elkaar kunnen leren en daardoor elkaar versterken. Dit alles gericht op het ondersteunen en maken van keuzes door kinderen (pagina 15 van businessplan). Dit staat goed in het plan maar benadruk dit, het heeft een sterke commerciële basis! Rotterdam staat er niet goed op als het gaat over arbeidsparticipatie en schooluitval, meer nog dan andere steden. Work at School heeft positief effect en is meer dan nodig, vooral in Rotterdam. Benoem dit nadrukkelijker en onderbouw dit met cijfers. Doen we inmiddels. We kunnen hieraan toevoegen dat sinds mei van dit jaar Minister Bussemaker van OCW het geven van gastlessen agendeert. In de uitzending van Eva Jinek, WNL op Zondag van 5 mei 2013, benoemt de Minister van OCW dit concreet. Van de nonnen tot Semler (Tegenlicht). Work at School past volledig in huidige sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en is toekomstbestendig. Onderwijs verschuift van een overheidsnutsfunctie naar een integraal onderdeel van de samenleving scholen worden steeds meer een enabler. De school-muren worden geslecht. Daarnaast is Massive Open Online Courses (MOOC) de revolutie in Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Work at School speelt in een vroeg stadium in op deze ontwikkelingen door open course ware aan te bieden. Zorg dat je na de subsidie een onafhankelijk en gezond bedrijf bent. Dit doen wij door duidelijk te kiezen wat wij zijn en te zorgen voor een financieel sterke positie. Zoek vanaf het eerste moment sponsoring bij het bedrijfsleven. Hiermee bouwen wij een relatie op en maken wij Work at School sterker. Inmiddels ligt er een sponsorverzoek bij gerenommeerde financiële instellingen. Maak duidelijk dat de financiële begroting is opgesteld met een zwarte bril. M.a.w. de voorgestelde begroting is te conservatief, dus zorg voor reserve opbouw. Dit doen wij door een PM post voor kosten op te nemen. Door het vrijvallen van de kosten van de Speakers Academy. Het is vanuit het Stadsinitiatief niet toegestaan dat een structurele subsidie wordt ontvangen van de gemeente. In de begroting wordt vanaf 2017, euro aan subsidie opgenomen. Klopt, dit is een bedrag aan subsidie van niet gemeentelijke aard. Te denken valt aan rijkssubsidies. Voor de huisvesting wordt per persoon 350 euro per maand begroot. Het is niet duidelijk waarvoor deze kosten zijn begroot (o.a. hoe gaan jullie het team huisvesten). In ons plan kiezen we ervoor om flex-werkplekken te huren in Rotterdam, hierdoor zijn kosten direct en flexibel. Het bedrag van 350 euro per maand is gebaseerd op onderzoek op internet. De bedragen wisselen tussen de 280 en 400 euro per maand. Dit zijn locaties in centrum Rotterdam. (http://www.freelancewerkplekken.nl/2010/10/werkplek-rotterdam/) Een sponsorpakket kost euro maar de in het overzicht opgenomen bedragen voor sponsoring zijn niet deelbaar door In paragraaf 8.4 op pagina 39 van het businessplan wordt uitdrukkelijk vermeld dat voor een sponsorpakket een richtbedrag is. Voor de sponsorinkomsten calculeert Work at School van 2013 tot en met 2018 respectievelijk 2, 4, 6, 11, 12, 15 sponsors. In 2018 calculeert Work at School twee grote structurele sponsors voor een bedrag van per sponsor. Ook hier is sprake van een richtbedrag. De vergoeding van de Raad van Toezicht en Advies is euro maar in 2014 (als er 8 leden zitten in in Raad van Advies) is er euro opgenomen. Er is sprake van een begroting en nieuw inzicht. De vergoeding is gesteld op per jaar per lid van de RvA en RvT. Op pagina 47 staat dat de beide raden uit minimaal 5 en maximaal 8 personen bestaan. De RvA bestaat op dit moment uit 9 leden. De verachting is dat de RvA wordt uitgebreid naar 10 leden. Met dit huidige inzicht is het voorstel om maximaal 5 leden van de RvT aan te stellen. De vergoeding per lid wordt bijgesteld naar 666 euro per jaar per lid van RvA en RvT. Recente ontwikkelingen en stand van zaken

4 Van de totale opbrengsten in bijvoorbeeld 2014 en 2015 cumulatief (in totaal ) is de aanname dat (61%) door het bedrijfsleven en sponsoring wordt opgebracht en niet door de corebusiness op scholen. Dit lijkt kwetsbaar, ook omdat er geen inzicht is in de vraag van bedrijven hiernaar. In het plan zitten alleen intentieverklaringen van scholen. De verdeling van de inkomsten representeert de waarde voor bedrijven en instellingen. Er worden gesprekken gevoerd met (vooraanstaande grote) Nederlandse en Rotterdamse bedrijven en instellingen. Vanwege piëteit naar de bedrijven en instellingen toe heeft Work at School besloten geen intentieverklaringen op te nemen. Bedrijven geven aan dat Work at School waarde creëert vanwege; aanzuigende werking naar sectoren, minder drop-outs in hun eerste baan als gevolg van een verkeerde keuze, vroege talent scouting, verhogen van de toepasbaarheid van onderwijs voor bedrijfsleven, verhogen van kwaliteit van medewerkers potentieel, profilering sector, branche, bedrijf, beroep en vak bij jongeren. Dit wordt onderschreven door de organisaties van de RvA. De opbouw van de organisatiekosten zijn niet duidelijk. Welke type functies worden wanneer in de organisatie opgenomen en tegen welk uurloon? gezien het gemeenschapsgeld dat met het Stadsinitiatief vrijkomt, wil de board graag weten welk uurtarief tegen welke type functies door de initiatiefnemers wordt gehanteerd. Voor de berekening van de functies wordt in de begroting van Work at School uitgegaan van bedragen per fte. In bijlage A van deze toelichting is een overzicht toegevoegd met uurtarieven en functies. In paragraaf 4.3 op pagina 18 rechter kolom, Core (business) is het operating model uitgewerkt. De basis functies zijn: Matching, publishing, organisatie events, partners, M&C. De ondersteunende functie administratie is gecalculeerd. Voor het fiscaal juridisch advies worden specialisten ingehuurd. Op verzoek van de board is een overzicht van het totaal aantal fte s gemaakt. Dit is inclusief organisatie van events. Het plan gaat uit van inhuur op basis van directe kosten voor events. Voor de berekening van onkosten pp pm (pagina 37) moeten deze fte s worden verminderd. Recente ontwikkelingen en stand van zaken

5 Bijlage A: uitsplitsing functies en tarieven functie functie functie Functie Administratie fte 1 fte: , , , , , , M&C en publishing fte 1 fte: , Matching & Partners, Directie fte 1 fte: , , , Organisatie (events) 1 fte: , , , , , , totaal fte kosten fte inclusief events Totaal per jaar obv 1400 uur per jaar is 14,28 per uur obv 1400 uur per jaar is 21,42 per uur obv 1400 uur per jaar is 35,71 per uur obv 1400 uur per jaar is 37,50 (zie pagina 36) Bijlage B: Acties Pilots en offertes. Op dit moment worden pilots uitgevoerd op Montessori Lyceum Rotterdam en Wolfert van Borselen. Afspraken worden gepland met het Libanon Lyceum. Er zijn offertes uitgebracht bij de Kleine Prins. Wij zijn actief op zoek naar andere sponsors buiten het Stadsinitiatief. Wij zijn in gesprek met stichtingen met een sociaal-maatschappelijke doelstelling, maar ook profit-bedrijven in Rotterdam. Natuurlijke partners die ons initiatief kun nen ondersteunen bij het behalen van onze doelstellingen, zijn reclame- of communicatiebureaus. Op dit moment zijn wij met twee bureaus in gesprek over een eventuele langdurige samenwerking. Met een internationaal software bedrijf worden verkennende gesprek-ken gevoerd. Zij zijn geïnteresseerd om te investeren in Work at School , , , , , , Recente ontwikkelingen en stand van zaken

6 Bijlage C: Geconsolideerd overzicht van begroting Kosten Fte kosten Gastlessen, huisvesting, RvA, onkosten overig Marketing Inhuur juridisch advies ICT Events (excl.coörd, zit in fte) PM Totaal kosten Opbrengsten Gastlessen Events Sponsoring subsidies Course ware (traffic leads aanvulling curriculum sholen) Totaal opbrengsten Stadsinitiatief Resultaat Stichting Work at School Recente ontwikkelingen en stand van zaken

7 Bijlage D: Naar Engels voorbeeld In deze bijlage vindt u een artikel over Robert Peston uit London, die een vergelijkbaar initiatief heeft opgezet, dat uiterst succesvol is! Since about the autumn of 2011, we ve given roughly 350 free talks with only two members of staff working on it, says Peston. But we ve had requests for talks from more than 2,000 schools, so there s a big demand. Our ambition is basically to be able to supply a free talk to any school in the country that wants one. There s no reason why we shouldn t be giving 1,000 talks a year, or more. Robert Peston s Plan B: bringing inspirational speakers to state school A debilitating illness and the death of a beloved wife would knock the stuffing out of most people. But as Robert Peston tells Alison Roberts, his belief in his charity bringing speakers to state schools is giving him something to shout about. 13 March 2013 BBC business editor Robert Peston s first week back at work after a six-week illness was a busy one. The Royal Bank of Scotland occupied more than its fair share of blogging time, as it is wont to do. But he also threw a party at the Natural History Museum to officially launch a venture much closer to his heart the charity Speakers for Schools, designed to promote social mobility, broaden horizons and offer to stateeducated kids just a little of the institutionalised privilege taken for granted at the UK s top private schools. If he was noticeably thinner as he took to the podium to welcome guests, it s hardly surprising. Peston, who s 52, was floored in mid-january by complications associated with a viral infection and has spent the past month in bed. A small battery of medical tests concluded there was nothing horribly wrong with him but that he needed to stop altogether to let the illness take its course, and then take his time in recuperation. It was a debilitating thing, and I was very unwell, he says. I was sort of knocked out and off my feet for quite a few weeks. I m easing myself back into work and not quite all guns blazing yet, though I m feeling a hell of a lot better. I really don t want to risk a relapse. I m a single parent now, and I have to prioritise my sons in all this. Getting ill like that was of course absolutely the last thing I needed. It s been a ghastly few months for Peston. In September last year he lost his wife, the novelist Sian Busby, to lung cancer after five years of illness. They had one son together, 16-year-old Max, and Peston has an older stepson called Simon. Weeks later, burglars broke into his house in Muswell Hill and stole some of Sian s jewellery. At the time he tweeted pictures of the rings they d taken in the hope that someone might find them but they ve not been returned and it was clearly felt as a vicious emotional blow. I m not a materialistic person, he says. But they managed to steal broadly the only things in the house that mattered to me, which were my grandmother s wedding and engagement rings and this thing called a cariad ring, which is a Welsh love ring that I had given to Sian. And Sian absolutely loved all these rings, she wore them all the time. I was going to give them to my two boys, Simon and Max. They were literally the only things here that I cared about. So it was incredibly depressing, and very upsetting, that among all the other stuff they nicked, those were taken. A less affable person might react misanthropically to all this; but in a sense Peston has done the opposite. Last week, his brainchild Speakers for Schools cut ties with its umbrella organisation, the Education and Employers Taskforce, and became a fully independent charity backed by a donation from Andrew Law, boss of the global hedge fund Caxton Associates. Law s gift guarantees the project s existence and expansion for the next three years. The idea was always a simple one to offer talks from many of the UK s top people to state school children but a lack of funding meant that requests from schools hugely outstripped the charity s capacity to fulfil them. Now extra staff can be hired and many more matches between schools and VIPs (politicians, businessmen, scientists, academics, sportspeople, arts people, even comedians) can be made. Recente ontwikkelingen en stand van zaken

8 Since about the autumn of 2011, we ve given roughly 350 free talks with only two members of staff working on it, says Peston. But we ve had requests for talks from more than 2,000 schools, so there s a big demand. Our ambition is basically to be able to supply a free talk to any school in the country that wants one. There s no reason why we shouldn t be giving 1,000 talks a year, or more. It was shortly after the financial crisis of 2007 that Peston, by then a TV personality of sorts, was struck by the fact that the schools asking him to talk to their students were almost exclusively fee-paying. I had plenty of requests from the Etons and Harrows and amazingly quite a lot from various societies and clubs run by the boys themselves, which shows you how extraordinarily confident they are. In fact they write you a letter that broadly makes it sound as though they re doing you a favour rather than the other way around. Peston went to the comprehensive Highgate Wood, and Law, whose hedge fund now manages $6.7 billion, to a similar state school in Cheadlehume, Manchester. But those sorts of schools tend to assume the opposite that important people just won t visit them. Having successful people tell you about their lives and jobs is partly a means of getting what I call soft skills, continues Peston. If you re routinely hearing from top speakers, you ll have a knowledge outside the curriculum, and of the outside world, that just makes you sound brighter and more confident. And that helps enormously when it comes to talking to universities and employers. If you want to improve the life chances of kids, then broadening horizons matters enormously. Law is similarly motivated: It s about widening people s lives, he says. If one child does something out of the norm of their background, geographical location or family history as a result of hearing a speaker, then that s a success. There have been some great spin-offs, too. Peston won t name him but one businessman who visited a patricianly challenged school in inner London later paid for an entire class to go skiing. Another gave away lots of football tickets; others have offered work experience to children who might never have stepped into an office before. Speakers for Schools, says Peston, represents something bright and vibrant for him right now. It s still an emerging venture, with two new trustees PR guru Roland Rudd and fitness entrepreneur David Giampaolo adding their own address books to the long list of already-recruited speakers. But Peston is passionate about, and ambitious for, another long-planned launch. His wife s last novel, written through her illness, will be published later this year. A Commonplace Killing, set in north London just after the Second World War, was Busby s second novel, though she also wrote several glowingly reviewed works of non-fiction. It s a very powerful and moving book and it s extraordinary that Sian managed to finish it, he says. I do think people will think it s absolutely amazing and they ll see what a wonderful writer she was. In terms of, you know, good things in my life, that s a very good thing in my life. I m looking forward to that tremendously. Many students in particularly disadvantaged areas have no one in their immediate circle who ever says to them: You re a brilliant person who can do great things. They might come from homes where nobody is working and the choices are really narrow. There are lots of schools where the prevailing vision among the students is that there are only three options to be a footballer, go on Big Brother or get pregnant too young and get social housing. And that s ridiculous, given the potential of these children. When Bill Gates went to a school in Deptford an early triumph for Speakers for Schools teachers later told Peston that just having someone recognisably important visit the school and show the children that they mattered had an immediate effect on morale. Recente ontwikkelingen en stand van zaken

9 inzending Stadsinitiatief 2013 versie 1.0 Rotterdam, 13 februari 2013

10 SAMENVATTING Ik ben Rotterdammer en de vader van Fedde en Robbe; twee veel te snel ouder wordende, Rotterdamse jongens. De grote vakantie is afgelopen. Als klassenouder van groep 8 stuur ik een simpel mailtje met twee vragen aan het begin van het schooljaar. Wie kan er volgende week maandag meehelpen met de luizencontrole en wie wil er op vrijdagmiddag een uur over zijn beroep vertellen in de klas? Mijn mailbox puilde uit. Drie ouders komen luizen controleren en meer dan de helft van de ouders komt op vrijdag vertellen over zijn of haar beroep. Alleen al in het hoger onderwijs, kiest één op de drie kinderen een verkeerde studie. Dit kost Rotterdam veel geld én is frustrerend voor onze Rotterdamse kinderen. Ook is het opvallend, dat de weg naar een beroep afhangt van toevalligheden, kansen en anderen. Omdat kinderen geen beroepservaring of -beleving hebben, komt het helaas vaak voor dat zij verkeerde keuzes maken. Saillant detail is dat meer dan de helft van deze jongeren vindt dat ze slecht of onvoldoende begeleid zijn bij het maken van hun persoonlijke studiekeuze. Om in de nieuwe economische werkelijkheid succesvol te zijn, is een optimale allocatie tussen een goed geschoolde en gemotiveerde beroepsbevolking en het Rotterdamse bedrijfsleven van enorm belang. Ondersteuning van een persoonlijke keuze van een kind dient niet alleen een individueel belang, maar komt ten goede aan de gehele Rotterdamse samenleving. Dit is het begin en de relevantie van Work at School. Work at School organiseert gastlessen voor kinderen op Rotterdamse basisscholen (groep 8) en middelbare scholen (focus op klas 3). De gastlessen worden gegeven door onze Teachers, dit zijn inspirerende talentvolle Rotterdamse professionals en ondernemers. Elke vrijdag is er een Work at School gastles. Door deze gastlessen leren de kinderen wat een beroep, vak of bedrijf nu echt inhoudt. Kinderen krijgen context, beleving en ervaring. Kortom: Work at School helpt kinderen kiezen wat zij later willen worden. Elk kind heeft talenten en ambitie. Een kind in contact brengen met Rotterdammers die talent, passie en kennis hebben, vergroot de kans dat een kind zijn talent ontdekt, kennis vergaart en door het maken van de juiste keuzes richting geeft aan de toekomst. Voor de talentvolle Rotterdammers biedt Work at School de mogelijkheid om iets voor hun stad terug te doen en hun band met de stad te versterken. Zo bouwen wij mee aan een levende stad en aan het fundament van Rotterdam. Work at School is een structureel beroepeninspiratieplatform waar Rotterdamse leerlingen, professionals, het bedrijfsleven, ondernemers, en onderwijsinstellingen elkaar vinden, van elkaar leren en daardoor elkaar versterken. Ons strategisch profiel: Work at School is open, verbindend, faciliterend en verrijkend. Work at School biedt gastlessen die schoolkinderen inspireren bij het richting geven aan hun leerweg. De kinderen worden gemotiveerd om te leren en te kiezen wat ze willen worden. Work at School verbindt: leerlingen en professionals, heden en toekomst, Rotterdammers, scholen en bedrijven, de stad met haar schoolkinderen en bevlogen professionals. Work at School is een identity brand: wij willen dat Teachers, scholen, bedrijven en instellingen zich met onze visie, missie en strategisch profiel kunnen vereenzelvigen. Wij blijven hierdoor in continue verbinding met de actualiteit van onze doelgroepen. Zo kunnen wij subtiel reageren op sociaal-maatschappelijke dynamiek. In 2018 zijn er 1600 gastlessen per jaar. Dit zijn 45 gastlessen per week. Elke maand vinden er vier tot vijf events plaats gericht op beroepen of uitzonderlijke sprekers. Daarnaast heeft Work at School 1000 filmpjes online als aanvullend curriculum en zijn er 500 verhalen van kinderen over beroepen. Work at School bereikt ongeveer kinderen in dat jaar. 3

11 Work at School wordt met open armen ontvangen. Onze doelgroepen verbinden zich aan het initiatief. In het businessplan vindt u steunbetuigingen van scholen, quotes van kinderen en professionals. De aanmeldingen van professionals, ondernemers en bedrijven stromen binnen. De georganiseerde pilots zijn succesvol gebleken. De scholen willen Work at School. Vanuit onze maatschappelijke doelstelling (meerwaarde voor Rotterdam) geven wij sturing aan de werving van Teachers in lijn met het economisch beleid van Rotterdam. Zo hebben wij bijzondere aandacht voor de sectoren haven/logistiek, zorg/medical, duurzaamheid/water, creatieve industrie en ethnic enterprise. Work at School is zeer gelukkig met de leden van de Raad van Advies. Aansprekende bedrijven, organisaties en professionals uit Rotterdam hebben zich al verbonden aan het initiatief. Work at School vraagt het Stadsinitiatief subsidie. De subsidie is noodzakelijk voor de opstart van Work at School. De subsidie wordt ingezet in de periode 2013 tot en met Work at School heeft een positieve business case, de investering- en exploitatiekosten zijn geraamd op per jaar. De besparing op maatschappelijke kosten als gevolg van minder schooluitval, is vele malen groter. Work at School heeft geen winstoogmerk en realiseert maatschappelijk rendement voor Rotterdam. Dit is een multiplier effect; het is niet voor niets dat vooraanstaande Rotterdammers geïnteresseerd zijn in Work at School. 4

12 Rotterdam, 7 februari 2013 L.s, Scholen staan in het middelpunt van de belangstelling. Dat is niet verbazingwekkend omdat scholen een belangrijke maatschappelijke opdracht hebben. Die opdracht bestaat eruit dat met schaarse overheidsmiddelen topprestaties geleverd moeten worden. Die topprestaties zijn nodig om de generaties van de toekomst voor te bereiden op hun bijdrage aan de samenleving. Een dergelijke mooie, maar ook ingewikkelde opdracht kan alleen succesvol uitgevoerd worden als we erin slagen om een verbinding aan te brengen tussen de scholen en de samenleving. Zo n verbinding zal ertoe leiden dat het leren van kinderen plaats kan vinden in een betekenisvolle context en zal leiden tot een goede voorbereiding op de samenleving en het werkzame leven in de (semi-) publieke sector of het bedrijfsleven. Juist als onze kinderen weten waarom ze leren, zullen zij beter leren en tot diepgaandere inzichten komen op de vraag hoe zij zich verhouden tot de maatschappij. Dit is nu precies de reden waarom ik het projectvoorstel Work at School van harte onderschrijf en aanbeveel in uw aandacht. Dit project levert niet alleen een relevant resultaat op, maar ook een resultaat dat leidt tot een diepte-investering voor de komende decennia. In mijn inmiddels 38 jarige ervaring met het Rotterdamse onderwijs heb ik geleerd dat onze leerlingen vooral die herinneringen meenemen in hun verdere leven die voortkomen uit de inspiratie van aansprekende mensen. Wie van ons heeft geen rolmodel gehad? Als ik onze docenten vraag waarom zij gekozen hebben voor het onderwijs, is het antwoord vrijwel altijd dat zij werden geïnspireerd door een docent uit de eigen schooltijd die tot de verbeelding sprak. Het verbinden van de verbeelding met het leren van kinderen heeft een enorme impact op beroepskeuze en geluk in het latere leven. Ik zou het als schoolleider een buitengewoon belangrijk signaal vinden voor alle jonge Rotterdammers en de Rotterdamse samenleving als het project Work at School genomineerd zou worden voor het Stadsinitiatief Met hartelijke groet, Rob Fens Rector Wolfert van Borselen scholengroep

13

14 ! Rotterdam,!12!februari!2013!! Betreft:!Het!RML!over!Work!at!School!! Het!RML!heeft!met!enthousiasme!kennis!genomen!van!het!programma!Work!at!School! (WaS)!en!ziet!de!gastcolleges!verzorgd!door!WaS!als!een!welkome!aanvulling!op!het! curriculum.!met!dit!programma!kan!context!worden!toegevoegd!aan!de!beleving!van!de! leerlingen!door!ze!echte!doorkijkjes!te!geven!naar!beroepen.!het!rml!is!ervan!overtuigd!dat! kennis!van!het!beroepenveld!leerlingen!perspectieven!geeft,!waardoor!zij!extra!gestimuleerd! en!gemotiveerd!kunnen!worden!in!hun!schoolwerk.!dergelijke!activiteiten!zijn!door!school! niet!altijd!makkelijk!te!organiseren.!was!biedt!hierin!dus!een!kans.! Het!RML!vindt!ouderbetrokkenheid!een!groot!goed.!Het!is!daarom!een!belangrijk!pluspunt! dat!was!bij!hun!activiteiten!gebruik!wil!maken!van!het!enorme!potentieel!aan!ouders!die!als! gastspreker!kunnen!optreden.! Het!RML!ondersteunt!dan!ook!de!deelname!van!Work!at!School!aan!het!Stadsinitiatief!van! harte.!! Florence!Weytingh,!conrector!onderwijs! Roger!Zandvliet,!conrector!leerlingenzaken!! Drs.!R.J.!(Roger)!Zandvliet! Conrector!Leerlingenzaken! Montessori!Lyceum!Rotterdam! Schimmelpenninckstraat!17! 3039!KS!!Rotterdam! T:!010T ! F:!010T ! W:!www.rml.nl!!!!!!

15 INHOUDSOPGAVE 1. IK BEN EEN ROTTERDAMMER WAT WIL JIJ LATER WORDEN? 2.1 Het balletje kan soms raar rollen De verkeerde keuze 2.3 Het belang voor ons, de Rotterdammers? 2.4 Conclusie WAT DOET WORK AT SCHOOL? 3.1 Wat wij doen aan het probleem 3.2 De Work at School filosofie: Inspireren om te leren 3.3 De doelgroepen 3.4 Onze visie en missie: waar wij voor staan ONZE DIENSTEN 4.1 Work at School diensten en producten 4.2 Borging van kwaliteit 4.3 Work at School organisatiemodel 4.4 Het Work at School team 4.5 Work at School: Governance en de Raad van Advies 4.6 Conclusie RESULTATEN 5.1 Strategische resultaten 5.2 Tactisch: resultaten voor onze doelgroepen 5.3 Operationeel: resultaten in diensten en producten (tot 2019) ROTTERDAMS DRAAGVLAK EN DRAAGKRACHT 6.1 Pilots bewijzen: kinderen willen Work at School! 6.2 Scholen doen mee 6.3 Rotterdamse vakmensen doen mee 6.4 Het Rotterdams bedrijfsleven doet mee 6.5 Work at School sluit aan bij Rotterdams beleid 6.6 Conclusie

16 7. PLANNING 7.1 Fasering FINANCIËN 8.1 Het aantal leerlingen en scholen in Rotterdam 8.2 Aantal Experiences, Online Curriculum en Events 8.3 Kosten 8.4 Inkomsten 8.5 Resultaat van Stichting Work at School en de gevraagde subsidie 8.6 Eigen investeringen NAWOORD 43 9

17 1. IK BEN EEN ROTTERDAMMER... en de vader van Fedde en Robbe; twee veel te snel ouder wordende, Rotterdamse jongens. De grote vakantie is afgelopen. Als klassenouder van groep 8 stuur ik een simpel mailtje met twee vragen aan het begin van het schooljaar. Wie kan er volgende week maandag meehelpen met de luizencontrole en wie wil er op vrijdagmiddag een uur over zijn beroep vertellen in de klas? Mijn mailbox puilde uit. Drie ouders komen luizen controleren en meer dan de helft van de ouders komt op vrijdag vertellen over zijn of haar beroep. Snel de data vastgelegd in overleg met de juf! De eerste ouder die haar verhaal vertelt is hartchirurg. Ik bel haar de dag erna op. En? Ja, ik vond het wel heel spannend, normaal houd ik een praatje voor een klas vol huisartsen, dat is routine. Maar voor de klas staan met kinderen en een gastles geven, daar moest ik toch wel even over nadenken. Het was zo leuk. De vragen die ik kreeg waren zo puur. Ik keek weer even met andere ogen naar mijn vak. Het ging over mensen beter maken, daarom wilde ik zelf ook arts worden vroeger. Ik heb uitgebreid verteld over hoe een hart werkt. Er werden ook heel veel vragen gesteld over hoe je arts wordt. Nou ik heb het helemaal uitgelegd hoor. Er hebben al drie ouders verteld over hun beroep, deze beroepen kende ik allemaal niet. Dus het heeft heel veel zin. Ik zal hierdoor niet stoppen voordat ik mijn doel heb bereikt. Een half jaar later sta ik op zaterdagochtend in de wind langs het sportveld. Een ouder komt naar mij toe en vraagt: Zeg jij bent toch een initiatief voor Rotterdam gestart waarbij mensen over hun vak in de klas vertellen? Mag ik meedoen? Ik zou het leuk vinden om te vertellen over mijn beroep als loodgieter. Ik vind dat kinderen hier te weinig van afweten. Ik zal je ook eerlijk vertellen dat ik ook weer een belang heb; ik vind dat er te weinig kinderen bewust kiezen en elkaar ook vaak volgen of zogenaamd hippe beroepen kiezen. Ik zoek over een paar jaar loodgieters voor mijn bedrijf. En als ik kinderen kan interesseren of vertellen over het vak, heb ik grotere kans dat de kinderen een juiste keuze maken voor zichzelf maar ook misschien voor het vak van loodgieter. Bam, daar is het. Zo simpel Ja leuk, geef me je contactgegevens. Een loodgieter die ons een fantastisch idee op een bordje presenteert. Eigenlijk zou hij ach laat maar hier gaan we! Na vier weken vraag ik de juf om aan een paar kinderen te vragen hoe ze het vinden dat ouders voor de klas over hun beroep vertellen. Ik ontvang fantastische verslagen van de kinderen: Ik vind het erg leuk dat er ouders komen vertellen over hun beroep. Je leert er veel verschillende beroepen door kennen. Zo leer je ook dat je voor een doel moet werken. Je kan ook op internet opzoeken wat een beroep inhoudt, maar als een ouder komt vertellen, weet je ook wat je dan de hele dag doet. Ik heb geen idee van wat ik later wil worden. Ik krijg zo ook meer kennis over de middelbare school, en dat je alle kanten op kunt later. 10

18 2. WAT WIL JIJ LATER WORDEN? 2.1 Het balletje kan soms raar rollen Vraag aan iemand waarom hij zijn beroep heeft gekozen. Het antwoord dat je krijgt is uitgebreid, divers en persoonlijk, maar heeft verrassend weinig te maken met bewuste keuzes. Ik wist niet wat ik wilde worden en mijn vader zei dat techniek wel iets voor mij was. Ja, toen ben ik bij mijn oom in het autobedrijf gaan werken op zaterdagen toen ik jong was, eigenlijk is het zo gekomen. Ik had een verkeerde studie gekozen, landbouw technologie, dat lukte me niet, stom van me, ik was nooit een ster in rekenen. Ik wist toen niet meer wat ik moest doen. Mijn moeder werkte in de gezondheidszorg, ik ben toen bij haar in het ziekenhuis gaan kijken. Ik zag daar een fysiotherapeut, dat leek me wel leuk. Toen ben ik mij hierin gaan verdiepen. Ik wist echt niet wat ik wilde worden, ik zat in het laatste jaar van mijn studie Nederlandse Letteren en zocht een stage. Een familielid vertelde dat ze bij een marketingbureau een stagiaire zochten. Ik wist echt niet wat een marketingbureau was. Inmiddels werk ik er bijna 15 jaar met veel plezier. Veel familieleden hebben rechten gestudeerd, van mij werd dit ook verwacht. Ik heb dit gedaan. Na een paar jaar bij een advocatenbureau, voelde ik me niet gelukkig. Ik heb toen een half jaar thuis gezeten en kwam via een vriend in contact met een schrijver, via hem is het balletje gaan rollen. Als je vraagt hoe het komt dat het balletje zo rolt, krijg je in de regel dit antwoord: Het is eigenlijk belachelijk hoe vroeg je moet kiezen als kind. Als je 15 of 16 bent, bepaalt jouw keuze in grote mate jouw mogelijkheden voor later. Ik wist dat echt niet toen ik 15 of 16 was, ik hield mij met andere zaken bezig. Daarbij wist ik echt niet wat voor beroepen er destijds waren. Zelfs de keuze voor een bepaalde middelbare school moet je maken op je 11e of 12e jaar. Dat kan toch eigenlijk niet? Ja, onze zoon bepaalt zelf naar welke middelbare school hij gaat! Als hij goed gemotiveerd is, volgen wij als ouders zijn keuze. Dat is voor ons de juiste motivatie. Het is opvallend dat de weg hoe men uiteindelijk uitkomt bij een beroep, afhangt van toevalligheden, kansen en andere mensen. 2.2 De verkeerde keuze Omdat wij geen keuze kunnen maken op basis van ervaring of beleving, komt het helaas vaak voor dat wij de verkeerde keuzes maken. Bij de Nationale Wat wil je worden manifestatie bleken de volgende beroepen het meest populair onder kinderen van 8 tot 12 jaar: dierenverzorger, zanger(es), acteur/actrice, profvoetballer, piloot, juf/ meester, politieagent, kapper, tekenaar en verpleegkundige. Beroepen als Java-programmeur, accountmanager binnendienst, waterklerk of beleidsmedewerker waren klaarblijkelijk niet populair. Studie uitval door een verkeerde keuze voor een opleiding en beroep is een maatschappelijk probleem. Eén Vandaag presenteerde 17 januari de resultaten van haar onderzoek over studiekeuze door haar jongerenpanel (2300 respondenten). Per jaar stoppen studenten in het eerste jaar van hun (hogere) opleiding met als voornaamste reden een verkeerde studiekeuze. 3 Dit komt neer op ruim één derde van het totaal aantal gestarte studenten. Deze kinderen hebben geen ander alternatief en zitten thuis. Per jaar kost dit de Nederlandse samenleving ,- Saillant detail is dat meer dan de helft van deze jongeren vindt dat ze slecht of onvoldoende begeleid zijn bij het maken van hun persoonlijke studiekeuze. 4 11

19 Minster van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappn, Jet Bussemaker reageert dat de verkeerde keuze maken een maatschappelijk probleem is, maar dat het ook frustrerend is voor de studenten zelf. De minister geeft ook aan dat de keuze op jonge leeftijd gemaakt moet worden. Ze stelt dat begeleiding van de keuze problematisch is. Daar is nu een rol voor ouder, decaan of docent. De minister is haar beleid aan het vormgeven. Het beleid wordt gekenmerkt door het voorkomen van verkeerde keuzes. In haar ogen moet er bewuster gekozen worden. In een onderzoek van de TU Delft 5 wordt er gesteld dat te weinig motivatie en verkeerde studiekeuze een centrale rol spelen bij voortijdige studie uitval en studievertraging. Over het algemeen schommelen de cijfers van de totale studie uitval ongeacht welke (voor)opleiding rond de 10%. 6 Dus van alle 10 kinderen die een vervolgopleiding beginnen, is er eentje die uiteindelijk zonder diploma verder moet. De bovengenoemde problematiek komt keihard aan bij het Rotterdamse onderwijs, maar ook bij het Rotterdamse beroepenveld. Omdat kinderen soms verkeerde keuzes maken, bestaat er een kans dat uitstroom uit het onderwijs, naar bepaalde beroepen achter blijft. 7 Juist nu Rotterdam voor een aantal grote uitdagingen staat. 2.3 Het belang voor ons, de Rotterdammers? Het is van enorm belang dat er een structurele allocatie plaats vindt tussen onderwijs en de beroepsbevolking. Dit geldt voor alle aspecten van de Rotterdamse samenleving. Het eerste belang dat wij dienen, ligt bij de Rotterdamse schoolkinderen. Zij verdienen niet alleen goed onderwijs, maar ook kansen die meer ruimte creëren voor het maken van de juiste keuzes. Work at School inspireert en motiveert om te leren; omdat je met de gastlessen beter komt te weten wat je later zou willen worden. Een ander belang is de behoefte van een substantieel deel van de beroepsbevolking om zich verbonden te voelen met de eigen stad en om iets voor de stad te betekenen. Ook is het belang van de stad om een actieve en betrokken gemeenschap te zijn; een levende stad. Work at School biedt Rotterdamse professionals een mogelijkheid tot zingeving en maatschappelijke betrokkenheid. Daarbij biedt Work at School Rotterdam een actieve community van betrokken professionals bij de toekomst van de Rotterdamse jeugd: inspireren door te doceren. Als laatste heeft iedere Rotterdammer belang bij een robuuste economie. Een economie die draaiende wordt gehouden door een gemotiveerde en ontwikkelde beroepsbevolking en energieke ondernemers, is een economie die voor iedereen kansen biedt op zelfontplooiing. Work at School biedt inspiratie tot persoonlijke ontwikkeling, maar ook kans op sturing in de match tussen arbeidsmarktbehoefte en aankomend potentieel: door bij het bieden van gastlessen ook rekening te houden met de kernsectoren voor de Rotterdamse economie. Ondersteuning van een persoonlijke keuze van een kind dient niet alleen een individueel belang, maar komt ten goede aan de gehele Rotterdamse samenleving. 2.4 Conclusie Het is opvallend, dat de weg hoe men uiteindelijk uitkomt bij een beroep, afhangt van toevalligheden, kansen en andere mensen. Om in de nieuwe economische werkelijkheid succesvol te zijn, is een optimale allocatie tussen een goed geschoolde en gemotiveerde beroepsbevolking en het Rotterdamse bedrijfsleven van enorm belang. Ondersteuning van een persoonlijke keuze van een kind dient niet alleen een individueel belang maar komt ten goede aan de Rotterdamse samenleving. Dus als je weet wat je wil worden, is dat van belang voor jou, maar ook voor Rotterdam. Work at School verkleint de afhankelijkheid van toeval, door kansen en mensen aan te bieden via gastlessen voor Rotterdamse schoolkinderen. Work at School doet dit vanuit de bevlogenheid voor een levende stad. 12

20 Noten 1 Zie 2 Zie gen/ Zie tions/2010/roa_r_2010_9.pdf 4 Woordvoorster Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), tijdens onderzoekspresen tatie één Vandaag 17 januari TU Delft: Naar een breed model voor studie succes, Maartje van den Bogaard, Zie onderwijs/cijfers/overig/schoolverlaters.htm 7 Zie bussemaker-minder-en-specialistischer-mboopleidingen/ 13

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

elke dag een werelddocent

elke dag een werelddocent elke dag een werelddocent 1 gevoel dat het klopte tussen mij en Afrika. Door de warme hartelijkheid van de mensen voor wie niets teveel is. Door de niet aflatende lach van de kinderen, hun positiviteit,

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Wat is het doel van onderwijs? 100 mensen geven antwoord

Wat is het doel van onderwijs? 100 mensen geven antwoord Wat is het doel van onderwijs? 100 mensen geven antwoord Inhoudsopgave 2 3 08 Hanneke 02 Inhoud 05 Introductie 25 Inge 20 Robert 21 Petra 24 Irene 22 Han 23 Erik 19 Sterre 38 Robert 39 Sarojinie 42 Olek

Nadere informatie

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Binnen en buiten de kom

Binnen en buiten de kom Binnen en buiten de kom Onderzoek naar sturen op het verbinden van binnen- en buitenschools leren Met succesfactoren en voorlopige conclusies CPS 2011 1 Voorwoord De Onderwijsraad (2009) geeft in haar

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Over diplomaten en activisten Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Marianne Cense Rutgers WPF 2013 De titel van dit rapport, Over

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Pauline M. Voortman WERKT. Over werken aan vertrouwen in organisaties

Pauline M. Voortman WERKT. Over werken aan vertrouwen in organisaties Pauline M. Voortman V E RT RO U W E N WERKT Over werken aan vertrouwen in organisaties Vertrouwen werkt Over werken aan vertrouwen in organisaties Trust Works Working on trust in organisations Proefschrift

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Dr. F. Meijers. Kwaliteit aan zet. Op weg naar professionele mentoring

Dr. F. Meijers. Kwaliteit aan zet. Op weg naar professionele mentoring Dr. F. Meijers Kwaliteit aan zet Op weg naar professionele mentoring Kwaliteit aan zet Op weg naar professionele mentoring Dr. F. Meijers Voorwoord Welk urgent maatschappelijk probleem is het best oplosbaar?

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Het goede voorbeeld Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Juni 2009 2 Verwey- Jonker Instituut Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 15 2. De jongeren

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie