Als ik later groot ben...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als ik later groot ben..."

Transcriptie

1 Als ik later groot ben...

2 RECENTE ONTWIKKELINGEN EN STAND VAN ZAKEN Hierin geven wij een korte toelichting op de recente ontwikkelingen en inzichten van Work at School en is er een aanvulling op ons businessplan. Work at School biedt dit aan op verzoek van de board van het Stadsinitiatief Rotterdam. Op 14 februari jongstleden heeft Work at School haar businessplan ingeleverd voor het Stadsinitiatief Rotterdam. In de tussentijd werkt het team van Work at School vol enthousiasme door en groeit het initiatief. We staan aan de vooravond van de verkiezingen. Er zijn diverse gesprekken met stakeholders of domeindeskundigen. Er zijn al een aantal pilots uitgevoerd, die onszelf de eerste operationele leermomenten hebben opgeleverd. Er is ook al een eerste offerte uitgebracht en er zijn sponsorverzoeken richting diverse partijen in Rotterdam. In bijlage D word het succesvolle Engelse voorbeeld beschreven. Laten we hier inspiratie uit halen en Rotterdam het eerste Nederlandse structurele beroepen inspiratieplatform geven. Gesprekken Uit een aantal gesprekken met stakeholders, domeindeskundigen en potentiele partners is veel voortgekomen. Hieronder vindt u een beknopt overzicht: Uit het gesprek met Korrie Louwes. Zoek samenwerking met JINC. Dit hebben wij gedaan en wij zijn op dit moment in gesprek. Als beroepsinspiratieplatform kunnen we JINC ondersteunen en ontzorgen. Er worden kosten berekend voor de Speakers Academy, is het niet mogelijk gratis speakers in te zetten op scholen? Met Albert de Booy van de Speakers Academy is overeengekomen dat de sprekers van de Speakers Academy gratis gastlessen geven voor Work at School, op basis van vrijwilligheid en maatschappelijke betrokkenheid. De Speakers Academy stimuleert haar sprekers bij te dragen aan Work at School. Zoek bestendiging in Rotterdam Zuid. Dit hebben wij eveneens opgepakt; In de bijlage vindt u een steunbetuiging en enthousiasmerende brief van Marco Pastoors; Work at School is een prachtig en pragmatisch initiatief van betrokken Rotterdammers en past inde peiler school van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Het is voor schoolkinderen op Zuid geweldig inspirerend om bevlogen vakmensen voor de klas te hebben. Zeker met het oog op de voor Zuid belangrijke sectoren Zorg en Techniek. Ik zou erg verguld zijn met de komst van veel bekende en minder bekende Rotterdamse professionals voor gastlessen, die daarmee aangeven dat ook zij een bijdrage willen leveren aan de vooruitgang van Rotterdam-Zuid. Uit gesprekken met de ambassadeurs Ocker van Munster (directeur van SKVR) en Marcel Jongmans (enthousiasmeur). Wij hebben geleerd dat emotie, stadsbelang en effectiviteit belangrijk zijn. Rotterdammers aanspreken op hun emotie doen we door het kind in onze uitingen centraal te stellen. Aansluiting op het beleid van de gemeente is noodzakelijk. Wij hebben hiertoe contact gezocht met afdeling JOS (Jeugd, Onderwijs en Samenleving). JOS is enthousiast en draagt Work at School een warm hart toe. Gerlinde van Raalte, vestigingsdirecteur van JINC meldt; De gastlessen van Work at School kunnen een aanvulling zijn op de projecten die JINC aanbiedt op het VMBO en basisschool groep 8. Hierdoor krijgen de Rotterdamse kinderen een optimale kans inspiratie op te doen voor hun toekomst. Recente ontwikkelingen en stand van zaken

3 Uit het gesprek met Rudy Stroink, boardlid Stadsinitiatief. Work at School is een structureel beroepeninspiratieplatform waar Rotterdamse leerlingen, professionals, bedrijfsleven, ondernemers en onderwijsinstellingen elkaar kunnen vinden, van elkaar kunnen leren en daardoor elkaar versterken. Dit alles gericht op het ondersteunen en maken van keuzes door kinderen (pagina 15 van businessplan). Dit staat goed in het plan maar benadruk dit, het heeft een sterke commerciële basis! Rotterdam staat er niet goed op als het gaat over arbeidsparticipatie en schooluitval, meer nog dan andere steden. Work at School heeft positief effect en is meer dan nodig, vooral in Rotterdam. Benoem dit nadrukkelijker en onderbouw dit met cijfers. Doen we inmiddels. We kunnen hieraan toevoegen dat sinds mei van dit jaar Minister Bussemaker van OCW het geven van gastlessen agendeert. In de uitzending van Eva Jinek, WNL op Zondag van 5 mei 2013, benoemt de Minister van OCW dit concreet. Van de nonnen tot Semler (Tegenlicht). Work at School past volledig in huidige sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en is toekomstbestendig. Onderwijs verschuift van een overheidsnutsfunctie naar een integraal onderdeel van de samenleving scholen worden steeds meer een enabler. De school-muren worden geslecht. Daarnaast is Massive Open Online Courses (MOOC) de revolutie in Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Work at School speelt in een vroeg stadium in op deze ontwikkelingen door open course ware aan te bieden. Zorg dat je na de subsidie een onafhankelijk en gezond bedrijf bent. Dit doen wij door duidelijk te kiezen wat wij zijn en te zorgen voor een financieel sterke positie. Zoek vanaf het eerste moment sponsoring bij het bedrijfsleven. Hiermee bouwen wij een relatie op en maken wij Work at School sterker. Inmiddels ligt er een sponsorverzoek bij gerenommeerde financiële instellingen. Maak duidelijk dat de financiële begroting is opgesteld met een zwarte bril. M.a.w. de voorgestelde begroting is te conservatief, dus zorg voor reserve opbouw. Dit doen wij door een PM post voor kosten op te nemen. Door het vrijvallen van de kosten van de Speakers Academy. Het is vanuit het Stadsinitiatief niet toegestaan dat een structurele subsidie wordt ontvangen van de gemeente. In de begroting wordt vanaf 2017, euro aan subsidie opgenomen. Klopt, dit is een bedrag aan subsidie van niet gemeentelijke aard. Te denken valt aan rijkssubsidies. Voor de huisvesting wordt per persoon 350 euro per maand begroot. Het is niet duidelijk waarvoor deze kosten zijn begroot (o.a. hoe gaan jullie het team huisvesten). In ons plan kiezen we ervoor om flex-werkplekken te huren in Rotterdam, hierdoor zijn kosten direct en flexibel. Het bedrag van 350 euro per maand is gebaseerd op onderzoek op internet. De bedragen wisselen tussen de 280 en 400 euro per maand. Dit zijn locaties in centrum Rotterdam. (http://www.freelancewerkplekken.nl/2010/10/werkplek-rotterdam/) Een sponsorpakket kost euro maar de in het overzicht opgenomen bedragen voor sponsoring zijn niet deelbaar door In paragraaf 8.4 op pagina 39 van het businessplan wordt uitdrukkelijk vermeld dat voor een sponsorpakket een richtbedrag is. Voor de sponsorinkomsten calculeert Work at School van 2013 tot en met 2018 respectievelijk 2, 4, 6, 11, 12, 15 sponsors. In 2018 calculeert Work at School twee grote structurele sponsors voor een bedrag van per sponsor. Ook hier is sprake van een richtbedrag. De vergoeding van de Raad van Toezicht en Advies is euro maar in 2014 (als er 8 leden zitten in in Raad van Advies) is er euro opgenomen. Er is sprake van een begroting en nieuw inzicht. De vergoeding is gesteld op per jaar per lid van de RvA en RvT. Op pagina 47 staat dat de beide raden uit minimaal 5 en maximaal 8 personen bestaan. De RvA bestaat op dit moment uit 9 leden. De verachting is dat de RvA wordt uitgebreid naar 10 leden. Met dit huidige inzicht is het voorstel om maximaal 5 leden van de RvT aan te stellen. De vergoeding per lid wordt bijgesteld naar 666 euro per jaar per lid van RvA en RvT. Recente ontwikkelingen en stand van zaken

4 Van de totale opbrengsten in bijvoorbeeld 2014 en 2015 cumulatief (in totaal ) is de aanname dat (61%) door het bedrijfsleven en sponsoring wordt opgebracht en niet door de corebusiness op scholen. Dit lijkt kwetsbaar, ook omdat er geen inzicht is in de vraag van bedrijven hiernaar. In het plan zitten alleen intentieverklaringen van scholen. De verdeling van de inkomsten representeert de waarde voor bedrijven en instellingen. Er worden gesprekken gevoerd met (vooraanstaande grote) Nederlandse en Rotterdamse bedrijven en instellingen. Vanwege piëteit naar de bedrijven en instellingen toe heeft Work at School besloten geen intentieverklaringen op te nemen. Bedrijven geven aan dat Work at School waarde creëert vanwege; aanzuigende werking naar sectoren, minder drop-outs in hun eerste baan als gevolg van een verkeerde keuze, vroege talent scouting, verhogen van de toepasbaarheid van onderwijs voor bedrijfsleven, verhogen van kwaliteit van medewerkers potentieel, profilering sector, branche, bedrijf, beroep en vak bij jongeren. Dit wordt onderschreven door de organisaties van de RvA. De opbouw van de organisatiekosten zijn niet duidelijk. Welke type functies worden wanneer in de organisatie opgenomen en tegen welk uurloon? gezien het gemeenschapsgeld dat met het Stadsinitiatief vrijkomt, wil de board graag weten welk uurtarief tegen welke type functies door de initiatiefnemers wordt gehanteerd. Voor de berekening van de functies wordt in de begroting van Work at School uitgegaan van bedragen per fte. In bijlage A van deze toelichting is een overzicht toegevoegd met uurtarieven en functies. In paragraaf 4.3 op pagina 18 rechter kolom, Core (business) is het operating model uitgewerkt. De basis functies zijn: Matching, publishing, organisatie events, partners, M&C. De ondersteunende functie administratie is gecalculeerd. Voor het fiscaal juridisch advies worden specialisten ingehuurd. Op verzoek van de board is een overzicht van het totaal aantal fte s gemaakt. Dit is inclusief organisatie van events. Het plan gaat uit van inhuur op basis van directe kosten voor events. Voor de berekening van onkosten pp pm (pagina 37) moeten deze fte s worden verminderd. Recente ontwikkelingen en stand van zaken

5 Bijlage A: uitsplitsing functies en tarieven functie functie functie Functie Administratie fte 1 fte: , , , , , , M&C en publishing fte 1 fte: , Matching & Partners, Directie fte 1 fte: , , , Organisatie (events) 1 fte: , , , , , , totaal fte kosten fte inclusief events Totaal per jaar obv 1400 uur per jaar is 14,28 per uur obv 1400 uur per jaar is 21,42 per uur obv 1400 uur per jaar is 35,71 per uur obv 1400 uur per jaar is 37,50 (zie pagina 36) Bijlage B: Acties Pilots en offertes. Op dit moment worden pilots uitgevoerd op Montessori Lyceum Rotterdam en Wolfert van Borselen. Afspraken worden gepland met het Libanon Lyceum. Er zijn offertes uitgebracht bij de Kleine Prins. Wij zijn actief op zoek naar andere sponsors buiten het Stadsinitiatief. Wij zijn in gesprek met stichtingen met een sociaal-maatschappelijke doelstelling, maar ook profit-bedrijven in Rotterdam. Natuurlijke partners die ons initiatief kun nen ondersteunen bij het behalen van onze doelstellingen, zijn reclame- of communicatiebureaus. Op dit moment zijn wij met twee bureaus in gesprek over een eventuele langdurige samenwerking. Met een internationaal software bedrijf worden verkennende gesprek-ken gevoerd. Zij zijn geïnteresseerd om te investeren in Work at School , , , , , , Recente ontwikkelingen en stand van zaken

6 Bijlage C: Geconsolideerd overzicht van begroting Kosten Fte kosten Gastlessen, huisvesting, RvA, onkosten overig Marketing Inhuur juridisch advies ICT Events (excl.coörd, zit in fte) PM Totaal kosten Opbrengsten Gastlessen Events Sponsoring subsidies Course ware (traffic leads aanvulling curriculum sholen) Totaal opbrengsten Stadsinitiatief Resultaat Stichting Work at School Recente ontwikkelingen en stand van zaken

7 Bijlage D: Naar Engels voorbeeld In deze bijlage vindt u een artikel over Robert Peston uit London, die een vergelijkbaar initiatief heeft opgezet, dat uiterst succesvol is! Since about the autumn of 2011, we ve given roughly 350 free talks with only two members of staff working on it, says Peston. But we ve had requests for talks from more than 2,000 schools, so there s a big demand. Our ambition is basically to be able to supply a free talk to any school in the country that wants one. There s no reason why we shouldn t be giving 1,000 talks a year, or more. Robert Peston s Plan B: bringing inspirational speakers to state school A debilitating illness and the death of a beloved wife would knock the stuffing out of most people. But as Robert Peston tells Alison Roberts, his belief in his charity bringing speakers to state schools is giving him something to shout about. 13 March 2013 BBC business editor Robert Peston s first week back at work after a six-week illness was a busy one. The Royal Bank of Scotland occupied more than its fair share of blogging time, as it is wont to do. But he also threw a party at the Natural History Museum to officially launch a venture much closer to his heart the charity Speakers for Schools, designed to promote social mobility, broaden horizons and offer to stateeducated kids just a little of the institutionalised privilege taken for granted at the UK s top private schools. If he was noticeably thinner as he took to the podium to welcome guests, it s hardly surprising. Peston, who s 52, was floored in mid-january by complications associated with a viral infection and has spent the past month in bed. A small battery of medical tests concluded there was nothing horribly wrong with him but that he needed to stop altogether to let the illness take its course, and then take his time in recuperation. It was a debilitating thing, and I was very unwell, he says. I was sort of knocked out and off my feet for quite a few weeks. I m easing myself back into work and not quite all guns blazing yet, though I m feeling a hell of a lot better. I really don t want to risk a relapse. I m a single parent now, and I have to prioritise my sons in all this. Getting ill like that was of course absolutely the last thing I needed. It s been a ghastly few months for Peston. In September last year he lost his wife, the novelist Sian Busby, to lung cancer after five years of illness. They had one son together, 16-year-old Max, and Peston has an older stepson called Simon. Weeks later, burglars broke into his house in Muswell Hill and stole some of Sian s jewellery. At the time he tweeted pictures of the rings they d taken in the hope that someone might find them but they ve not been returned and it was clearly felt as a vicious emotional blow. I m not a materialistic person, he says. But they managed to steal broadly the only things in the house that mattered to me, which were my grandmother s wedding and engagement rings and this thing called a cariad ring, which is a Welsh love ring that I had given to Sian. And Sian absolutely loved all these rings, she wore them all the time. I was going to give them to my two boys, Simon and Max. They were literally the only things here that I cared about. So it was incredibly depressing, and very upsetting, that among all the other stuff they nicked, those were taken. A less affable person might react misanthropically to all this; but in a sense Peston has done the opposite. Last week, his brainchild Speakers for Schools cut ties with its umbrella organisation, the Education and Employers Taskforce, and became a fully independent charity backed by a donation from Andrew Law, boss of the global hedge fund Caxton Associates. Law s gift guarantees the project s existence and expansion for the next three years. The idea was always a simple one to offer talks from many of the UK s top people to state school children but a lack of funding meant that requests from schools hugely outstripped the charity s capacity to fulfil them. Now extra staff can be hired and many more matches between schools and VIPs (politicians, businessmen, scientists, academics, sportspeople, arts people, even comedians) can be made. Recente ontwikkelingen en stand van zaken

8 Since about the autumn of 2011, we ve given roughly 350 free talks with only two members of staff working on it, says Peston. But we ve had requests for talks from more than 2,000 schools, so there s a big demand. Our ambition is basically to be able to supply a free talk to any school in the country that wants one. There s no reason why we shouldn t be giving 1,000 talks a year, or more. It was shortly after the financial crisis of 2007 that Peston, by then a TV personality of sorts, was struck by the fact that the schools asking him to talk to their students were almost exclusively fee-paying. I had plenty of requests from the Etons and Harrows and amazingly quite a lot from various societies and clubs run by the boys themselves, which shows you how extraordinarily confident they are. In fact they write you a letter that broadly makes it sound as though they re doing you a favour rather than the other way around. Peston went to the comprehensive Highgate Wood, and Law, whose hedge fund now manages $6.7 billion, to a similar state school in Cheadlehume, Manchester. But those sorts of schools tend to assume the opposite that important people just won t visit them. Having successful people tell you about their lives and jobs is partly a means of getting what I call soft skills, continues Peston. If you re routinely hearing from top speakers, you ll have a knowledge outside the curriculum, and of the outside world, that just makes you sound brighter and more confident. And that helps enormously when it comes to talking to universities and employers. If you want to improve the life chances of kids, then broadening horizons matters enormously. Law is similarly motivated: It s about widening people s lives, he says. If one child does something out of the norm of their background, geographical location or family history as a result of hearing a speaker, then that s a success. There have been some great spin-offs, too. Peston won t name him but one businessman who visited a patricianly challenged school in inner London later paid for an entire class to go skiing. Another gave away lots of football tickets; others have offered work experience to children who might never have stepped into an office before. Speakers for Schools, says Peston, represents something bright and vibrant for him right now. It s still an emerging venture, with two new trustees PR guru Roland Rudd and fitness entrepreneur David Giampaolo adding their own address books to the long list of already-recruited speakers. But Peston is passionate about, and ambitious for, another long-planned launch. His wife s last novel, written through her illness, will be published later this year. A Commonplace Killing, set in north London just after the Second World War, was Busby s second novel, though she also wrote several glowingly reviewed works of non-fiction. It s a very powerful and moving book and it s extraordinary that Sian managed to finish it, he says. I do think people will think it s absolutely amazing and they ll see what a wonderful writer she was. In terms of, you know, good things in my life, that s a very good thing in my life. I m looking forward to that tremendously. Many students in particularly disadvantaged areas have no one in their immediate circle who ever says to them: You re a brilliant person who can do great things. They might come from homes where nobody is working and the choices are really narrow. There are lots of schools where the prevailing vision among the students is that there are only three options to be a footballer, go on Big Brother or get pregnant too young and get social housing. And that s ridiculous, given the potential of these children. When Bill Gates went to a school in Deptford an early triumph for Speakers for Schools teachers later told Peston that just having someone recognisably important visit the school and show the children that they mattered had an immediate effect on morale. Recente ontwikkelingen en stand van zaken

9 inzending Stadsinitiatief 2013 versie 1.0 Rotterdam, 13 februari 2013

10 SAMENVATTING Ik ben Rotterdammer en de vader van Fedde en Robbe; twee veel te snel ouder wordende, Rotterdamse jongens. De grote vakantie is afgelopen. Als klassenouder van groep 8 stuur ik een simpel mailtje met twee vragen aan het begin van het schooljaar. Wie kan er volgende week maandag meehelpen met de luizencontrole en wie wil er op vrijdagmiddag een uur over zijn beroep vertellen in de klas? Mijn mailbox puilde uit. Drie ouders komen luizen controleren en meer dan de helft van de ouders komt op vrijdag vertellen over zijn of haar beroep. Alleen al in het hoger onderwijs, kiest één op de drie kinderen een verkeerde studie. Dit kost Rotterdam veel geld én is frustrerend voor onze Rotterdamse kinderen. Ook is het opvallend, dat de weg naar een beroep afhangt van toevalligheden, kansen en anderen. Omdat kinderen geen beroepservaring of -beleving hebben, komt het helaas vaak voor dat zij verkeerde keuzes maken. Saillant detail is dat meer dan de helft van deze jongeren vindt dat ze slecht of onvoldoende begeleid zijn bij het maken van hun persoonlijke studiekeuze. Om in de nieuwe economische werkelijkheid succesvol te zijn, is een optimale allocatie tussen een goed geschoolde en gemotiveerde beroepsbevolking en het Rotterdamse bedrijfsleven van enorm belang. Ondersteuning van een persoonlijke keuze van een kind dient niet alleen een individueel belang, maar komt ten goede aan de gehele Rotterdamse samenleving. Dit is het begin en de relevantie van Work at School. Work at School organiseert gastlessen voor kinderen op Rotterdamse basisscholen (groep 8) en middelbare scholen (focus op klas 3). De gastlessen worden gegeven door onze Teachers, dit zijn inspirerende talentvolle Rotterdamse professionals en ondernemers. Elke vrijdag is er een Work at School gastles. Door deze gastlessen leren de kinderen wat een beroep, vak of bedrijf nu echt inhoudt. Kinderen krijgen context, beleving en ervaring. Kortom: Work at School helpt kinderen kiezen wat zij later willen worden. Elk kind heeft talenten en ambitie. Een kind in contact brengen met Rotterdammers die talent, passie en kennis hebben, vergroot de kans dat een kind zijn talent ontdekt, kennis vergaart en door het maken van de juiste keuzes richting geeft aan de toekomst. Voor de talentvolle Rotterdammers biedt Work at School de mogelijkheid om iets voor hun stad terug te doen en hun band met de stad te versterken. Zo bouwen wij mee aan een levende stad en aan het fundament van Rotterdam. Work at School is een structureel beroepeninspiratieplatform waar Rotterdamse leerlingen, professionals, het bedrijfsleven, ondernemers, en onderwijsinstellingen elkaar vinden, van elkaar leren en daardoor elkaar versterken. Ons strategisch profiel: Work at School is open, verbindend, faciliterend en verrijkend. Work at School biedt gastlessen die schoolkinderen inspireren bij het richting geven aan hun leerweg. De kinderen worden gemotiveerd om te leren en te kiezen wat ze willen worden. Work at School verbindt: leerlingen en professionals, heden en toekomst, Rotterdammers, scholen en bedrijven, de stad met haar schoolkinderen en bevlogen professionals. Work at School is een identity brand: wij willen dat Teachers, scholen, bedrijven en instellingen zich met onze visie, missie en strategisch profiel kunnen vereenzelvigen. Wij blijven hierdoor in continue verbinding met de actualiteit van onze doelgroepen. Zo kunnen wij subtiel reageren op sociaal-maatschappelijke dynamiek. In 2018 zijn er 1600 gastlessen per jaar. Dit zijn 45 gastlessen per week. Elke maand vinden er vier tot vijf events plaats gericht op beroepen of uitzonderlijke sprekers. Daarnaast heeft Work at School 1000 filmpjes online als aanvullend curriculum en zijn er 500 verhalen van kinderen over beroepen. Work at School bereikt ongeveer kinderen in dat jaar. 3

11 Work at School wordt met open armen ontvangen. Onze doelgroepen verbinden zich aan het initiatief. In het businessplan vindt u steunbetuigingen van scholen, quotes van kinderen en professionals. De aanmeldingen van professionals, ondernemers en bedrijven stromen binnen. De georganiseerde pilots zijn succesvol gebleken. De scholen willen Work at School. Vanuit onze maatschappelijke doelstelling (meerwaarde voor Rotterdam) geven wij sturing aan de werving van Teachers in lijn met het economisch beleid van Rotterdam. Zo hebben wij bijzondere aandacht voor de sectoren haven/logistiek, zorg/medical, duurzaamheid/water, creatieve industrie en ethnic enterprise. Work at School is zeer gelukkig met de leden van de Raad van Advies. Aansprekende bedrijven, organisaties en professionals uit Rotterdam hebben zich al verbonden aan het initiatief. Work at School vraagt het Stadsinitiatief subsidie. De subsidie is noodzakelijk voor de opstart van Work at School. De subsidie wordt ingezet in de periode 2013 tot en met Work at School heeft een positieve business case, de investering- en exploitatiekosten zijn geraamd op per jaar. De besparing op maatschappelijke kosten als gevolg van minder schooluitval, is vele malen groter. Work at School heeft geen winstoogmerk en realiseert maatschappelijk rendement voor Rotterdam. Dit is een multiplier effect; het is niet voor niets dat vooraanstaande Rotterdammers geïnteresseerd zijn in Work at School. 4

12 Rotterdam, 7 februari 2013 L.s, Scholen staan in het middelpunt van de belangstelling. Dat is niet verbazingwekkend omdat scholen een belangrijke maatschappelijke opdracht hebben. Die opdracht bestaat eruit dat met schaarse overheidsmiddelen topprestaties geleverd moeten worden. Die topprestaties zijn nodig om de generaties van de toekomst voor te bereiden op hun bijdrage aan de samenleving. Een dergelijke mooie, maar ook ingewikkelde opdracht kan alleen succesvol uitgevoerd worden als we erin slagen om een verbinding aan te brengen tussen de scholen en de samenleving. Zo n verbinding zal ertoe leiden dat het leren van kinderen plaats kan vinden in een betekenisvolle context en zal leiden tot een goede voorbereiding op de samenleving en het werkzame leven in de (semi-) publieke sector of het bedrijfsleven. Juist als onze kinderen weten waarom ze leren, zullen zij beter leren en tot diepgaandere inzichten komen op de vraag hoe zij zich verhouden tot de maatschappij. Dit is nu precies de reden waarom ik het projectvoorstel Work at School van harte onderschrijf en aanbeveel in uw aandacht. Dit project levert niet alleen een relevant resultaat op, maar ook een resultaat dat leidt tot een diepte-investering voor de komende decennia. In mijn inmiddels 38 jarige ervaring met het Rotterdamse onderwijs heb ik geleerd dat onze leerlingen vooral die herinneringen meenemen in hun verdere leven die voortkomen uit de inspiratie van aansprekende mensen. Wie van ons heeft geen rolmodel gehad? Als ik onze docenten vraag waarom zij gekozen hebben voor het onderwijs, is het antwoord vrijwel altijd dat zij werden geïnspireerd door een docent uit de eigen schooltijd die tot de verbeelding sprak. Het verbinden van de verbeelding met het leren van kinderen heeft een enorme impact op beroepskeuze en geluk in het latere leven. Ik zou het als schoolleider een buitengewoon belangrijk signaal vinden voor alle jonge Rotterdammers en de Rotterdamse samenleving als het project Work at School genomineerd zou worden voor het Stadsinitiatief Met hartelijke groet, Rob Fens Rector Wolfert van Borselen scholengroep

13

14 ! Rotterdam,!12!februari!2013!! Betreft:!Het!RML!over!Work!at!School!! Het!RML!heeft!met!enthousiasme!kennis!genomen!van!het!programma!Work!at!School! (WaS)!en!ziet!de!gastcolleges!verzorgd!door!WaS!als!een!welkome!aanvulling!op!het! curriculum.!met!dit!programma!kan!context!worden!toegevoegd!aan!de!beleving!van!de! leerlingen!door!ze!echte!doorkijkjes!te!geven!naar!beroepen.!het!rml!is!ervan!overtuigd!dat! kennis!van!het!beroepenveld!leerlingen!perspectieven!geeft,!waardoor!zij!extra!gestimuleerd! en!gemotiveerd!kunnen!worden!in!hun!schoolwerk.!dergelijke!activiteiten!zijn!door!school! niet!altijd!makkelijk!te!organiseren.!was!biedt!hierin!dus!een!kans.! Het!RML!vindt!ouderbetrokkenheid!een!groot!goed.!Het!is!daarom!een!belangrijk!pluspunt! dat!was!bij!hun!activiteiten!gebruik!wil!maken!van!het!enorme!potentieel!aan!ouders!die!als! gastspreker!kunnen!optreden.! Het!RML!ondersteunt!dan!ook!de!deelname!van!Work!at!School!aan!het!Stadsinitiatief!van! harte.!! Florence!Weytingh,!conrector!onderwijs! Roger!Zandvliet,!conrector!leerlingenzaken!! Drs.!R.J.!(Roger)!Zandvliet! Conrector!Leerlingenzaken! Montessori!Lyceum!Rotterdam! Schimmelpenninckstraat!17! 3039!KS!!Rotterdam! T:!010T ! F:!010T ! W:!www.rml.nl!!!!!!

15 INHOUDSOPGAVE 1. IK BEN EEN ROTTERDAMMER WAT WIL JIJ LATER WORDEN? 2.1 Het balletje kan soms raar rollen De verkeerde keuze 2.3 Het belang voor ons, de Rotterdammers? 2.4 Conclusie WAT DOET WORK AT SCHOOL? 3.1 Wat wij doen aan het probleem 3.2 De Work at School filosofie: Inspireren om te leren 3.3 De doelgroepen 3.4 Onze visie en missie: waar wij voor staan ONZE DIENSTEN 4.1 Work at School diensten en producten 4.2 Borging van kwaliteit 4.3 Work at School organisatiemodel 4.4 Het Work at School team 4.5 Work at School: Governance en de Raad van Advies 4.6 Conclusie RESULTATEN 5.1 Strategische resultaten 5.2 Tactisch: resultaten voor onze doelgroepen 5.3 Operationeel: resultaten in diensten en producten (tot 2019) ROTTERDAMS DRAAGVLAK EN DRAAGKRACHT 6.1 Pilots bewijzen: kinderen willen Work at School! 6.2 Scholen doen mee 6.3 Rotterdamse vakmensen doen mee 6.4 Het Rotterdams bedrijfsleven doet mee 6.5 Work at School sluit aan bij Rotterdams beleid 6.6 Conclusie

16 7. PLANNING 7.1 Fasering FINANCIËN 8.1 Het aantal leerlingen en scholen in Rotterdam 8.2 Aantal Experiences, Online Curriculum en Events 8.3 Kosten 8.4 Inkomsten 8.5 Resultaat van Stichting Work at School en de gevraagde subsidie 8.6 Eigen investeringen NAWOORD 43 9

17 1. IK BEN EEN ROTTERDAMMER... en de vader van Fedde en Robbe; twee veel te snel ouder wordende, Rotterdamse jongens. De grote vakantie is afgelopen. Als klassenouder van groep 8 stuur ik een simpel mailtje met twee vragen aan het begin van het schooljaar. Wie kan er volgende week maandag meehelpen met de luizencontrole en wie wil er op vrijdagmiddag een uur over zijn beroep vertellen in de klas? Mijn mailbox puilde uit. Drie ouders komen luizen controleren en meer dan de helft van de ouders komt op vrijdag vertellen over zijn of haar beroep. Snel de data vastgelegd in overleg met de juf! De eerste ouder die haar verhaal vertelt is hartchirurg. Ik bel haar de dag erna op. En? Ja, ik vond het wel heel spannend, normaal houd ik een praatje voor een klas vol huisartsen, dat is routine. Maar voor de klas staan met kinderen en een gastles geven, daar moest ik toch wel even over nadenken. Het was zo leuk. De vragen die ik kreeg waren zo puur. Ik keek weer even met andere ogen naar mijn vak. Het ging over mensen beter maken, daarom wilde ik zelf ook arts worden vroeger. Ik heb uitgebreid verteld over hoe een hart werkt. Er werden ook heel veel vragen gesteld over hoe je arts wordt. Nou ik heb het helemaal uitgelegd hoor. Er hebben al drie ouders verteld over hun beroep, deze beroepen kende ik allemaal niet. Dus het heeft heel veel zin. Ik zal hierdoor niet stoppen voordat ik mijn doel heb bereikt. Een half jaar later sta ik op zaterdagochtend in de wind langs het sportveld. Een ouder komt naar mij toe en vraagt: Zeg jij bent toch een initiatief voor Rotterdam gestart waarbij mensen over hun vak in de klas vertellen? Mag ik meedoen? Ik zou het leuk vinden om te vertellen over mijn beroep als loodgieter. Ik vind dat kinderen hier te weinig van afweten. Ik zal je ook eerlijk vertellen dat ik ook weer een belang heb; ik vind dat er te weinig kinderen bewust kiezen en elkaar ook vaak volgen of zogenaamd hippe beroepen kiezen. Ik zoek over een paar jaar loodgieters voor mijn bedrijf. En als ik kinderen kan interesseren of vertellen over het vak, heb ik grotere kans dat de kinderen een juiste keuze maken voor zichzelf maar ook misschien voor het vak van loodgieter. Bam, daar is het. Zo simpel Ja leuk, geef me je contactgegevens. Een loodgieter die ons een fantastisch idee op een bordje presenteert. Eigenlijk zou hij ach laat maar hier gaan we! Na vier weken vraag ik de juf om aan een paar kinderen te vragen hoe ze het vinden dat ouders voor de klas over hun beroep vertellen. Ik ontvang fantastische verslagen van de kinderen: Ik vind het erg leuk dat er ouders komen vertellen over hun beroep. Je leert er veel verschillende beroepen door kennen. Zo leer je ook dat je voor een doel moet werken. Je kan ook op internet opzoeken wat een beroep inhoudt, maar als een ouder komt vertellen, weet je ook wat je dan de hele dag doet. Ik heb geen idee van wat ik later wil worden. Ik krijg zo ook meer kennis over de middelbare school, en dat je alle kanten op kunt later. 10

18 2. WAT WIL JIJ LATER WORDEN? 2.1 Het balletje kan soms raar rollen Vraag aan iemand waarom hij zijn beroep heeft gekozen. Het antwoord dat je krijgt is uitgebreid, divers en persoonlijk, maar heeft verrassend weinig te maken met bewuste keuzes. Ik wist niet wat ik wilde worden en mijn vader zei dat techniek wel iets voor mij was. Ja, toen ben ik bij mijn oom in het autobedrijf gaan werken op zaterdagen toen ik jong was, eigenlijk is het zo gekomen. Ik had een verkeerde studie gekozen, landbouw technologie, dat lukte me niet, stom van me, ik was nooit een ster in rekenen. Ik wist toen niet meer wat ik moest doen. Mijn moeder werkte in de gezondheidszorg, ik ben toen bij haar in het ziekenhuis gaan kijken. Ik zag daar een fysiotherapeut, dat leek me wel leuk. Toen ben ik mij hierin gaan verdiepen. Ik wist echt niet wat ik wilde worden, ik zat in het laatste jaar van mijn studie Nederlandse Letteren en zocht een stage. Een familielid vertelde dat ze bij een marketingbureau een stagiaire zochten. Ik wist echt niet wat een marketingbureau was. Inmiddels werk ik er bijna 15 jaar met veel plezier. Veel familieleden hebben rechten gestudeerd, van mij werd dit ook verwacht. Ik heb dit gedaan. Na een paar jaar bij een advocatenbureau, voelde ik me niet gelukkig. Ik heb toen een half jaar thuis gezeten en kwam via een vriend in contact met een schrijver, via hem is het balletje gaan rollen. Als je vraagt hoe het komt dat het balletje zo rolt, krijg je in de regel dit antwoord: Het is eigenlijk belachelijk hoe vroeg je moet kiezen als kind. Als je 15 of 16 bent, bepaalt jouw keuze in grote mate jouw mogelijkheden voor later. Ik wist dat echt niet toen ik 15 of 16 was, ik hield mij met andere zaken bezig. Daarbij wist ik echt niet wat voor beroepen er destijds waren. Zelfs de keuze voor een bepaalde middelbare school moet je maken op je 11e of 12e jaar. Dat kan toch eigenlijk niet? Ja, onze zoon bepaalt zelf naar welke middelbare school hij gaat! Als hij goed gemotiveerd is, volgen wij als ouders zijn keuze. Dat is voor ons de juiste motivatie. Het is opvallend dat de weg hoe men uiteindelijk uitkomt bij een beroep, afhangt van toevalligheden, kansen en andere mensen. 2.2 De verkeerde keuze Omdat wij geen keuze kunnen maken op basis van ervaring of beleving, komt het helaas vaak voor dat wij de verkeerde keuzes maken. Bij de Nationale Wat wil je worden manifestatie bleken de volgende beroepen het meest populair onder kinderen van 8 tot 12 jaar: dierenverzorger, zanger(es), acteur/actrice, profvoetballer, piloot, juf/ meester, politieagent, kapper, tekenaar en verpleegkundige. Beroepen als Java-programmeur, accountmanager binnendienst, waterklerk of beleidsmedewerker waren klaarblijkelijk niet populair. Studie uitval door een verkeerde keuze voor een opleiding en beroep is een maatschappelijk probleem. Eén Vandaag presenteerde 17 januari de resultaten van haar onderzoek over studiekeuze door haar jongerenpanel (2300 respondenten). Per jaar stoppen studenten in het eerste jaar van hun (hogere) opleiding met als voornaamste reden een verkeerde studiekeuze. 3 Dit komt neer op ruim één derde van het totaal aantal gestarte studenten. Deze kinderen hebben geen ander alternatief en zitten thuis. Per jaar kost dit de Nederlandse samenleving ,- Saillant detail is dat meer dan de helft van deze jongeren vindt dat ze slecht of onvoldoende begeleid zijn bij het maken van hun persoonlijke studiekeuze. 4 11

19 Minster van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappn, Jet Bussemaker reageert dat de verkeerde keuze maken een maatschappelijk probleem is, maar dat het ook frustrerend is voor de studenten zelf. De minister geeft ook aan dat de keuze op jonge leeftijd gemaakt moet worden. Ze stelt dat begeleiding van de keuze problematisch is. Daar is nu een rol voor ouder, decaan of docent. De minister is haar beleid aan het vormgeven. Het beleid wordt gekenmerkt door het voorkomen van verkeerde keuzes. In haar ogen moet er bewuster gekozen worden. In een onderzoek van de TU Delft 5 wordt er gesteld dat te weinig motivatie en verkeerde studiekeuze een centrale rol spelen bij voortijdige studie uitval en studievertraging. Over het algemeen schommelen de cijfers van de totale studie uitval ongeacht welke (voor)opleiding rond de 10%. 6 Dus van alle 10 kinderen die een vervolgopleiding beginnen, is er eentje die uiteindelijk zonder diploma verder moet. De bovengenoemde problematiek komt keihard aan bij het Rotterdamse onderwijs, maar ook bij het Rotterdamse beroepenveld. Omdat kinderen soms verkeerde keuzes maken, bestaat er een kans dat uitstroom uit het onderwijs, naar bepaalde beroepen achter blijft. 7 Juist nu Rotterdam voor een aantal grote uitdagingen staat. 2.3 Het belang voor ons, de Rotterdammers? Het is van enorm belang dat er een structurele allocatie plaats vindt tussen onderwijs en de beroepsbevolking. Dit geldt voor alle aspecten van de Rotterdamse samenleving. Het eerste belang dat wij dienen, ligt bij de Rotterdamse schoolkinderen. Zij verdienen niet alleen goed onderwijs, maar ook kansen die meer ruimte creëren voor het maken van de juiste keuzes. Work at School inspireert en motiveert om te leren; omdat je met de gastlessen beter komt te weten wat je later zou willen worden. Een ander belang is de behoefte van een substantieel deel van de beroepsbevolking om zich verbonden te voelen met de eigen stad en om iets voor de stad te betekenen. Ook is het belang van de stad om een actieve en betrokken gemeenschap te zijn; een levende stad. Work at School biedt Rotterdamse professionals een mogelijkheid tot zingeving en maatschappelijke betrokkenheid. Daarbij biedt Work at School Rotterdam een actieve community van betrokken professionals bij de toekomst van de Rotterdamse jeugd: inspireren door te doceren. Als laatste heeft iedere Rotterdammer belang bij een robuuste economie. Een economie die draaiende wordt gehouden door een gemotiveerde en ontwikkelde beroepsbevolking en energieke ondernemers, is een economie die voor iedereen kansen biedt op zelfontplooiing. Work at School biedt inspiratie tot persoonlijke ontwikkeling, maar ook kans op sturing in de match tussen arbeidsmarktbehoefte en aankomend potentieel: door bij het bieden van gastlessen ook rekening te houden met de kernsectoren voor de Rotterdamse economie. Ondersteuning van een persoonlijke keuze van een kind dient niet alleen een individueel belang, maar komt ten goede aan de gehele Rotterdamse samenleving. 2.4 Conclusie Het is opvallend, dat de weg hoe men uiteindelijk uitkomt bij een beroep, afhangt van toevalligheden, kansen en andere mensen. Om in de nieuwe economische werkelijkheid succesvol te zijn, is een optimale allocatie tussen een goed geschoolde en gemotiveerde beroepsbevolking en het Rotterdamse bedrijfsleven van enorm belang. Ondersteuning van een persoonlijke keuze van een kind dient niet alleen een individueel belang maar komt ten goede aan de Rotterdamse samenleving. Dus als je weet wat je wil worden, is dat van belang voor jou, maar ook voor Rotterdam. Work at School verkleint de afhankelijkheid van toeval, door kansen en mensen aan te bieden via gastlessen voor Rotterdamse schoolkinderen. Work at School doet dit vanuit de bevlogenheid voor een levende stad. 12

20 Noten 1 Zie 2 Zie gen/ Zie tions/2010/roa_r_2010_9.pdf 4 Woordvoorster Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), tijdens onderzoekspresen tatie één Vandaag 17 januari TU Delft: Naar een breed model voor studie succes, Maartje van den Bogaard, Zie onderwijs/cijfers/overig/schoolverlaters.htm 7 Zie bussemaker-minder-en-specialistischer-mboopleidingen/ 13

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Martin Garrix and his fans

Martin Garrix and his fans Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Martin Garrix and his fans Martin Garrix is more than a young star and producer. He s also a super nice guy! If there are fans who want his autograph,

Nadere informatie

Afstudeerproduct Spelen in een band

Afstudeerproduct Spelen in een band Afstudeerproduct Spelenineenband PhilippeThijs DoMuIV 2009 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les1:Gewenning 6 Les2:Stopsencues 9 Les3:EenstapjeverderI 11 Les4:EenstapjeverderII 15 Les5:Uptempo 17 Les6:Fade

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

World Class Aviation Academy

World Class Aviation Academy World Class Aviation Academy Opleidingen voor luchtvaarttechnici moeten voorop lopen Hoogwaardig vliegtuigonderhoud is een onmisbare randvoorwaarde voor het leveren van topprestaties van de luchtvaartsector.

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren!

16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren! 16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren! ij zijn geboren verhalenvertellers. Als klein kind worden we al geconfronteerd met een verhaaltje voor het slapen gaan. Op de lagere school zitten

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

k ga naar school go to school

k ga naar school go to school Nederlandstalig onderwijs k ga naar school go to school Nederlands English k ga naar school go to school Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat ik mijn knuffel

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen.

De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen. Beste cursist, De komende weken ga je een aantal akkoorden leren spelen en je gaat daarbij ook nog leren zingen. Aan het eind van de cursus ga je met je groep optreden voor familie en vrienden. Iedere

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

This evening on TV: Glee Lees de tekst en beantwoord de vraag. Waar speelt Glee zich af? This evening on TV: Glee. Fact sheet.

This evening on TV: Glee Lees de tekst en beantwoord de vraag. Waar speelt Glee zich af? This evening on TV: Glee. Fact sheet. 1 This evening on TV: Glee Lees de tekst en beantwoord de vraag. Waar speelt Glee zich af? This evening on TV: Glee In the Glee club, the pupils sing famous songs from Britney Spears to One Direction,

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 6.1: Partytime! Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: crisps, chips, grapes, fruit salad, strawberries, apples,

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

P e r s o n a l C a r e e r P l a n

P e r s o n a l C a r e e r P l a n P e r s o n a l C a r e e r P l a n If you can dream it, you can do it. Walt Disney First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into

Nadere informatie

NLP Practitioner: De weg naar succes!

NLP Practitioner: De weg naar succes! NLP Practitioner: De weg naar succes! Kracht ervaren en gebruiken Sneller en diepgaander communiceren Emoties leren beheersen Onderscheidend zijn Genieten van het leven Jouw eigen weg leren gaan Waarom

Nadere informatie

Zelf-Healing-Moment Litouwen Mei Gepland

Zelf-Healing-Moment Litouwen Mei Gepland Zelf-Healing-Moment Litouwen Mei Gepland Evenementendata zijn nog niet bevestigd. Ervaringsavond Vrijdag, 5 Mei 19:00 22:00 : Balance-Recovery Ervaringsavond Financiële Compensatie: 15,- Boek dit Evenement

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

It s time for us to do something about the health of our nation

It s time for us to do something about the health of our nation It s time for us to do something about the health of our nation april 2013 Aanleiding We maken ons zorgen over de verslechterende gezondheid van onze jeugd Percentage overgewicht jongeren blijft stijgen

Nadere informatie

T IS AGILE VOOR DE VERANDERING

T IS AGILE VOOR DE VERANDERING T IS AGILE VOOR DE VERANDERING Wendbare organisatie, teal, agile, Nieuwe kreten of is er echte verandering op til? Pascal Vanden Bossche pascalvdbossche Wij begeleiden organisaties om succesvol projecten

Nadere informatie

LESBRIEF onderbouw. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House. Ed Sheeran

LESBRIEF onderbouw. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House. Ed Sheeran LESBRIEF onderbouw MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Lego House Ed Sheeran Inleiding Lego House is één van de recente hits van singer-songwriter Ed Sheeran. In deze lesbrief ga je met dit nummer aan de

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

LES 10. Naar onze buurt verhuisd. Sabbat Doe Lees Johannes 1 en Hebreeën 2.

LES 10. Naar onze buurt verhuisd. Sabbat Doe Lees Johannes 1 en Hebreeën 2. LES Naar onze buurt verhuisd Ben je ooit verhuisd naar eenn nieuw huis? Vroeg je je af of je in de nieuwe buurt zou passen? Misschien is er een nieuw persoon in jouw buurt komen wonen. Wat heb je gedaan

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 4.1: Sports and weather Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: tennis, football, goal, swimming pool, field, sun,

Nadere informatie

WERELDWIJS. met tweetalig onderwijs! europees platform. internationaliseren in onderwijs

WERELDWIJS. met tweetalig onderwijs! europees platform. internationaliseren in onderwijs WERELDWIJS met tweetalig onderwijs! europees platform internationaliseren in onderwijs Is jouw wereld groter dan Nederland? Ben je eraan toe om over de grenzen heen te kijken? Vind je talen leuk? Wil je

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Dohmen advocaten: designers en techneuten die advocaat geworden zijn

Dohmen advocaten: designers en techneuten die advocaat geworden zijn Dohmen advocaten: designers en techneuten die advocaat geworden zijn IE in de LED-wereld praktijkvoorbeelden, tips & trucs Hub Dohmen twitter: http://twitter.com/hdohmen LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

Van SROI naar ROSI. Hoe innovatie de basis vormt voor Return on Social Investment

Van SROI naar ROSI. Hoe innovatie de basis vormt voor Return on Social Investment Van SROI naar ROSI Hoe innovatie de basis vormt voor Return on Social Investment Welkom Interactieve workshop over perspectief voor mensen Praktijkvoorbeeld hoe anders kijken naar verplichtingen, tot oplossingen

Nadere informatie

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben?

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? Shopping 1 Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? I would like to have Ed Sheeran webshop Lego House hoody Jacket Cap Necklace This grey men s hooded

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3 Chapter 1 Stone 1 Zo toon je interesse in iemand How do you feel? How is life? What's wrong with you? What's bothering them? You look happy. You seem worried. Hoe voel

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

Party shopping Bekijk deze pagina van een webwinkel. Kies de juiste antwoorden.

Party shopping Bekijk deze pagina van een webwinkel. Kies de juiste antwoorden. Party shopping Bekijk deze pagina van een webwinkel. Kies de juiste antwoorden. 1 read 1 Welke feestartikelen kun je in deze webshop kopen? prijsjes voor spelletjes op een feest kleine cadeautjes voor

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

De wasstraat. Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0)

De wasstraat. Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0) De wasstraat Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0) 20 370 51 42 hello@fonk-amsterdam.com Why? Een van de belangrijkste vragen die je jezelf moet vragen als startup is

Nadere informatie

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia www.projects-abroad.net May 2013 1 Hi all, Carmen Herbas Country Director Welcome to the May edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 3.1: School Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. - Nouns: school, teacher, playground, head teacher, classroom, pencil,

Nadere informatie

Hoe combineer je Mindfullness, Passie en Power (onderscheidend) om een

Hoe combineer je Mindfullness, Passie en Power (onderscheidend) om een Hi Paul, Robin, Bram, Jan, Wat ik wil voorstellen om bij de launch, waarom we samenwerken en wat we gaan doen, ook een (link naar) Ebook mee te geven met - ons onderscheidend vermogen en een tip van de

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Animals 1 - Describe your Pet

Animals 1 - Describe your Pet Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Gonnie de Vries 27 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67811 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Stages in het flexibel semester. Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester

Stages in het flexibel semester. Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester Initiatiefvoorstel Fractie SAM Stages in het flexibel semester Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester Fractie SAM Aan de universiteitsraad 13 november

Nadere informatie

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle Handleiding The very hungry caterpillar Eric Carle In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

Nadere informatie

De Technologische Cultuur van Geluidssystemen

De Technologische Cultuur van Geluidssystemen De Technologische Cultuur van Geluidssystemen De Technologische Cultuur van G eluidssystemen Cultuur ontwikkeling technologie Voorbeeld: luidsprekertechnologie & line arrays Technologie cultuur & gedrag

Nadere informatie

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Joop Polder. Artipico Art Gallery

Joop Polder. Artipico Art Gallery Artipico Art Gallery was born in 1939 in The Hague, in The Netherlands. He graduated from several academies of visual arts in Europe and has successfully worked as an artist for many years. gets his inspiration

Nadere informatie

Uw bedrijf. 19 nov - 23 nov. 11 mar - 15 mar. 1 mei - 3 mei. Wat hebben wij u te bieden? Wie zijn wij?

Uw bedrijf. 19 nov - 23 nov. 11 mar - 15 mar. 1 mei - 3 mei. Wat hebben wij u te bieden? Wie zijn wij? Wie zijn wij? Studievereniging i.d is de studievereniging van Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Met 2700 leden is zij een van de grootste en actiefste studieverenigingen van Delft. Studievereniging

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

read beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger.

read beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger. 1 What do you want to be? Lees de tekst. Kruis daarna één van de zinnen aan. De tekst gaat over beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger. grow up job future choose space groot worden baan toekomst

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

Roemenië Romania - Rumänien

Roemenië Romania - Rumänien Roemenië Romania - Rumänien Oktober 2013 - October 2013 In oktober 2013 zijn wij voor het eerst, op eigen kosten en gelegenheid, afgereisd naar Roemenië. In October 2013, we travelled for the first time,

Nadere informatie

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%)

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%) Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten A Vocabulary 2 6 8 8 B Vocabulary 2 4 2 8 8 C Grammar 2 5 1 8 8 D Grammar 1 8 1 10 10 E Grammar 3 7 10 10 F Grammar 1 7 8 8 G Grammar 7

Nadere informatie

Tweetalig basisonderwijs in het Gooi. Learning Beyond Boundaries

Tweetalig basisonderwijs in het Gooi. Learning Beyond Boundaries Tweetalig basisonderwijs in het Gooi Learning Beyond Boundaries Tweetalig basisonderwijs in het Gooi Bent u op zoek naar een basisschool die tweetalig onderwijs in een internationale omgeving aanbiedt

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie