Klankbord 7, 5 juli t/m 22 augustus e jaargang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klankbord 7, 5 juli t/m 22 augustus 2015 53 e jaargang"

Transcriptie

1 Klankbord 7, 5 juli t/m 22 augustus e jaargang

2 Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Ds A.A. vd Berg Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie van pastorale zaken kan worden verwezen naar de voorzitter van het consistorie, Jan de Jonge, , voor andere kerkenraadszaken kan met de scriba contact worden opgenomen. Dhr. P. Reedijk Hazelaarstraat 68, 3297 XL Puttershoek Mw. C. Kuipers Schouteneinde 55, 3297 AS Puttershoek Dhr. G.A.J. Tiesema Eikenlaan 11, 3297 XA Puttershoek NL79FVLB NL82FVLB Fam. M. v.d. Kolk Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek Banknummer Kerkvoogdij Banknummer Diaconie Kostersgezin/sleuteladres en zaalreservering van De Hoeksteen Kerk, De Hoeksteen, De Schakel Kerkplein 1, Kerkplein 3, A. van Lierstraat Website Klankbord redactie: Leny van Kleef, Monique Gielen en Samantha Janssens Kopij inzenden t/m maandag 27 juli, uur per of bij Samantha Janssens, Jasmijnstraat 4 Voor vragen Bezorging volgend nummer: 18 augustus t/m 22 augustus 2015 Vragen over bezorging Informatie Kerkelijk Bureau Eikenlaan Kopij die niet op tijd binnen is of waarvan de afzender anoniem is, kan niet worden verwerkt. Druk-, en zetfouten voorbehouden. 2

3 5 juli 10.30u bevestiging en intrede Ds. A.A. v/d Berg Ds. Hordijk uit s-gravendeel Dhr. N. van Oudheusden Zondagssch/kdnd: Kl: Oppas: Kerkdiensten Nadine, M:...Gr:... Mw. A. van Santen, Mw. H. Meijer, Christine Sterrenburg Koffie/thee/limonade drinken na de dienst 17.00u Ds. G. v/d Linden uit Waalwijk Dhr. H. Mannee Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Onderhoud kerkinterieur 12 juli 10.00u Ds. A.A. v/d Berg Dhr. H. Mannee Zondagssch/kdnd: Elleke, Gr: geen Oppas: Mw. I. Groeneweg, Mw. H. Kot, Lianne de Haan 17.00u Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem Dhr. H. Mannee Dienstcollecten: Diaconie Deurcollecten: Onderhoud gebouwen 19 juli 10.00u Ds. P.L. Droogers uit Werkendam Dhr. C. Groenendijk Zondagssch/kdnd: Leonie V. Gr: geen Oppas: Mw. D. van Eck, Mw. G. van Oudheusden, Tessa van Nieuwenhuijsen 16.00u Dienst voor de jeugd die naar Zambia gaat Ds. A.A. v/d Berg Dhr. C. Groenendijk Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Onderhoud orgel 3

4 26 juli 10.00u Ds.T. Meijer uit Puttershoek Dhr. N. van Oudheusden Zondagssch/kdnd: Annelies, Gr: geen Oppas: Mw. A. Plaisier, Mw. T. Prins, Louise Bijl 17.00u Kand. H.J. van Beek uit Leiden Dhr. N. van Oudheusden Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Onderhoud gebouwen 2 aug 10.00u Ds. R.H.M. de Jonge uit Leiden Dhr. H. Mannee Zondagssch/kdnd: Leonie D., Gr: geen Oppas: Mw. A. Groeneweg, Mw. A. Goud, Timo Hoek Koffie/thee/limonade drinken na de dienst 17.00u Ds. L. Den Breejen uit Delft Dhr. H. Mannee Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Kerkvoogdij 9 aug 10.00u Ds. R. ten Napel uit s-gravendeel Dhr. N. van Oudheusden Zondagssch/kdnd: Jan, Gr: geen Oppas: Mw. A. v.d. Kolk, Mw. I. Jongenotter, Esther de Haan 17.00u Ds. W. Geuze uit s-gravendeel Dhr. N. van Oudheusden Dienstcollecten: Diaconie Deurcollecten: Onderhoud gebouwen 16 aug 10.00u Ds. K. Vogelaar uit Dordrecht Dhr. H. Mannee Zondagssch/kdnd: Nadine, Gr: geen Oppas: Mw. P. Bos, Mw. N. v.d. Steen, Elina van Kleef 4

5 17.00u Ds. P.L. de Jong uit Rd Delfshaven Dhr. H. Mannee Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Kerk-in-actie-zending 23 aug 10.00u Ds. A.A. v/d Berg Dhr. N. van Oudheusden Zondagssch/kdnd: Kl: Sigrid, M: Annelies, G: Jan Oppas: Mw. J. Renkema, Mw. P. Vrijlandt, Christine Sterrenburg 17.00u Drs. P. Van Dam uit Houten Dhr. N. van Oudheusden Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Kerkvoogdij LET OP! Inleverdatum van kopij voor het volgende Klankbord is i.v.m. de zomervakantie 1 week eerder, dus op maandag 27 juli! Overige datums uit het rooster voor het Klankbord zijn ongewijzigd gebleven. Het rooster vindt u op de website: 5

6 Meditatie Een vader had... Ja, er zullen heel wat mensen zijn die deze zin afmaken met "...twee zonen!". We kennen het verhaal van de zonen met die enorm wijze, liefdevolle vader. Een verhaal dat de Here Jezus vertelde en wat nog altijd doorgegeven wordt. Nee, ik heb een ander verhaal. Een vader had een groot gezin. Kinderen en kleinkinderen zagen elkaar met regelmaat in zijn huis. Ze hadden plezier met elkaar, wisselden nieuwtjes uit, hadden meningsverschillen, steunden elkaar bij ziekte en verdriet. De één kwam wat vaker thuis dan de ander, maar ze waren er zeker van dat dàt het huis van hun vader was. Ze hoorden er hun eigen familiegeschiedenissen. Nee, dat was niet altijd even fraai geweest. Maar altijd weer stond de vader ze op te wachten. Sommige familieleden kwamen ook niet meer thuis. Dat vond de vader verdrietig. Ze waren zo welkom! Het mooiste moment was eigenlijk wel als de broers en zussen rond de tafel zaten. Die tafel was eigenlijk te klein, dus dat moest bij toerbeurt. Die maaltijd was geen gewone maaltijd, nee, het was om even stil te staan bij de grote liefde van de vader. Zijn liefde kende namelijk geen grenzen, zijn liefde ging verder dan de dood. Maar of het nu lag aan dat bijzondere, dat plechtige of aan dat wachten op je beurt, vreemd genoeg waren er kinderen van die vader die juist dan niet naar zijn huis kwamen. Ze werden wel gemist. De andere voelden zich door de liefde van de vader zo verbonden, dat ze dat die anderen ook zo gunden. Het deed hen verdriet die lege plekjes te zien. Wat is er nu mooier dan een teken van liefde te krijgen? Elke keer laat de vader roepen: "Komt dan, want alle dingen zijn gereed". Ik ben mij ervan bewust dat bovenstaand verhaal wellicht wat te eenvoudig is, als we beseffen hoe heilig de viering van het Heilig Avondmaal is. Tegelijk tref ik in de evangeliën juist ook aan dat rondom die laatste maaltijd van de Here Jezus met zijn discipelen het gaat over dienen (de voetwassing) en in Johannes 13 komt ook het nieuwe gebod (vers 34) 6

7 "Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt". In vroeger tijden klonk bij de tafel "Sancta sanctis" = de heilige dingen zijn voor de heiligen. Dan zou je dus wegkruipen: Heilig? "Uh, nee ik ben niet heilig. Er zitten wel vlekken op me". Maar er klonk ook: Sursum corda" oftewel de harten omhoog!" Nee, niet neerslachtig vanwege zonden, missers, tekorten, onheiligheid van ons: Omhoog, daar is uw Redder! De gelovigen gaven toentertijd als antwoord "Habemus ad Dominum" dat wil zeggen "Wij hebben ze (opgeheven) tot de Here". De viering van het Heilig Avondmaal zou best wat meer onze aandacht mogen krijgen. Door de eeuwen heen is het al veel minder vaak aan de orde (dagelijks lees maar Handelingen 2:46) Laten we er weer eens bewust mee leven, er naartoe leven. In Het Klankbord kunt u zien wanneer er een viering is. Schrijf eens in uw agenda, op de kalender. Misschien goed om in de week ervoor er bewust van te zijn dat u iets heiligs mee mag maken. Als het om een bruiloft zou gaan, zou gedacht worden aan allerlei dingen: Hoe ga ik, wat neem ik mee? Bij de uitnodiging voor het Heilig Avondmaal zijn ook vragen te stellen: Hoe ga ik? Waar ben ik vol van? Wat neem ik mee? Wat mij altijd weer treft zijn de woorden "..volkomen verzoening". Ik hoop dat we als broers en zussen rond de tafel van Vader dat mogen vieren: door het bloed van de Here Jezus zijn we verzoend met de Vader, volkomen schoongewassen, heilig in zijn ogen! Nelke Mannee-Schouten Kom tot de Vader kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft de woorden die Hij spreekt. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 7

8 Van de voorzitter En dan is het al weer zover, het Klankbord voor de zomervakantie ligt alweer bij u in de bus. Voor vele van ons breekt er een wat rustigere tijd aan, waarbij een ieder op zijn manier mag gaan genieten van een welverdiende rust. Genieten zult u zich afvragen, er valt niet zoveel te genieten laat staan uitrusten. Er zijn zoveel problemen met mij, mijn gezondheid en om mij heen, hoe kan ik dan genieten? Er is nog zoveel te doen, klussen, op vakantie, de tuin, werk van collega s dat blijft liggen, hoe kan ik dan uitrusten? Aan de ene kant is dat waar. Aan de andere kant weet u dat rust een keuze is. Gebruik dan de tijd die u beschikbaar hebt op een iets andere wijze. Laat de tv uit, vergeet de mobiele telefoon een tijdje, lees elke avond een stukje uit de Bijbel. U zult zien dat u rustiger wordt en meer gaat genieten. Dat is een goede raad, die we allen mogen uitproberen in de vakantie tijd. In de tijd die achter ons is hebben we een gezellige activiteiten dag gehouden. Hoewel het weer s-morgens wat tegen viel is het in de loop van de dag beter geworden en hebben we met elkaar veel werk verzet. Het is een goede manier om de gemeente te presenteren, het versterkt de onderlinge band en de opbrengst mag er zijn! Verder wordt Ds. Van den Berg bevestigd en kijken we als gemeente uit naar een fijne en bijzondere dienst. Ook van deze plek willen we Ds. Van den Berg Gods zegen toewensen voor zijn ambt in onze gemeente en voor de familie om hem heen. We danken Ds. Hordijk voor zijn ondersteuning als consulent en hopen hem nog vaak terug te zien bij ons in de gemeente. Ook Piet Reedijk bedanken we, die ondanks zijn moeilijke privé omstandigheden zich enorm heeft ingezet met de ondersteuning van het pastoraat. We danken de beroepingscommissie voor hun werkzaamheden voor het beroepingswerk en het College van Kerkrentmeesters en vrijwilligers (bijzonder blij zijn we met het werk van Dhr. Haeck) voor het opknappen van de pastorie en de organisatie van de bevestigingsdienst. We danken onze God voor de zegen over dit werk en bidden dat het ook tot zegen mag zijn voor Zijn gemeente in Puttershoek. In de tijd die voor ons ligt zijn er een aantal uitdagingen te voorzien. Het nieuwe seizoen gaat na de vakantie beginnen en de startzondag op 13 september zal onder het motto staan van het jaarthema van volgend jaar bouwen. Daarnaast zal er worden gewerkt aan de verdere invulling van het beleid waarbij ook aan u als gemeente zal worden gevraagd hierin 8

9 mee te denken. De vorm waarin dat zal worden gegoten is nog niet bekend, maar er zijn wel ideeën over, hierover later meer. In januari 2016 zullen er weer nieuwe ambtsdragers worden benoemd. Een groot aantal kerkenraadsleden zijn aftredend en een aantal hebben al aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Met het aantal vacatures dat er reeds is, zal er op u een beroep worden gedaan om namen in te dienen voor nieuwe ambtsdragers en ik wil u nu al vragen na te denken en rekening te houden met het beroep dat mogelijk op u gedaan zal worden. U heeft in de afgelopen klankborden wat ervaringsdeskundigen aan het woord gezien en ik kan u uit eigen ervaring verzekeren dat het een inspanning vergt, maar dat u het zal ervaren als opbouwend en inspirerend werk waar u uzelf door gezegend zult weten. Voor nu, terug naar de vakantie tijd en denk aan de goede raad! Met vriendelijke groet, Victor de Haan Ja, die 13e juni is ook alweer voorbij, de activiteitendag. Even dreigde het weer roet in het eten te gooien, maar na slechts één buitje was het droog en bleef het lekker weer. De thuisblijvers kunnen daar spijt van hebben, want het werd gezellig als vanouds. Onze kraam kreeg dezelfde aandacht als altijd. We deden we goede zaken en er kan weer een bedrag naar de kerk. Bedankt aan allen die iets bij ons kochten. Nu gaat EMMA de vakantieperiode in want op dinsdag 23 juni a.s. is onze laatste bijeenkomst vóór de vakantie. We gaan weer beginnen op dinsdag 1 september Tot zover wens ik U allen een goede zomertijd toe en graag tot ziens! Namens het bestuur en de leden, Teuny Gravendeel ( of ) EMMA 9

10 Zondagsschool en kindernevendienst Hallo allemaal, Nog een weekje en dan is het vakantie!!! Lekker hoor even geen school, niet op tijd je bed uit hoeven en meer kunnen doen waar je zin in hebt. Misschien ga je zelfs ook op vakantie of juist leuke daagjes weg. We wensen jullie heel veel plezier! Op de zondagen dat jullie thuis zijn, hopen we dat jullie naar de kerk komen. We hebben daar ook een vakantierooster. Dat betekent dat de kinderen van de jongste en middelste groep zoals gewoonlijk halverwege de dienst uit de kerk gaan, MAAR ze zitten dan samen in de consistorie en komen na de preek weer terug in de kerk. De kinderen van de oudste groep blijven de hele dienst in de kerk. Na de zomervakantie, vanaf 23 augustus gaan we weer op de gewone manier verder. Wat dan wel verandert, is dat we een nieuwe methode gaan proberen waar we de verhalen uit vertellen en de verwerking van doen. Mocht je hier meer over willen weten, of willen kijken welke verhalen we op welke zondag vertellen, kun je de website bezoeken: Maar nu eerst voor iedereen een hele fijne vakantie toegewenst. Zonnige groeten, Namens de zondagsschool en nevendienst, Nadine van der Zwaal 10

11 Bedankt Als een mens sterft, valt ie uiteen in duizend stukken Een ieder herinnert zich zijn eigen deel Als mensen samenkomen gebeurt het wonder Al die stukken vormen één geheel. Wij danken u hartelijk voor de manier waarop u uw medeleven hebt getoond na het overlijden van onze lieve zus, schoonzus en tante Heiltje van der Graaf Wij hopen dat ze mag voortleven in uw herinneringen. Broers en zussen, zwagers en schoonzussen, neven en nichten Puttershoek, juni 2015 Wij bedanken u voor de troost die wij ontvingen na het overlijden van onze lieve Simon. We weten en geloven dat hij nu veilig is in Jezus armen. Iedereen hartelijk dank. Truus van Oeveren-Blom, kinderen en kleinkinderen Papaverlaan 12, Yerseke Van de Diaconie Thema-avond Als kanker je raakt Donderdag 11 juni is deze thema-avond geweest, die vol passie geleid werd door Ds. T. Meijer en mw. Anneke van Etten. We mogen terugkijken op een mooie, bijzondere avond. 11

12 Rabo fietsdag. is niet meer U heeft het misschien al gehoord of gelezen in de krant, maar er wordt geen Rabo fietsdag in augustus meer georganiseerd door Rabobank Het Haringvliet. Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Het Haringvliet kunnen nog meedoen aan de clubkas campagne om hun clubkas te spekken; dit is een digitale actie en degene die hiervoor in aanmerking komen hebben daar inmiddels bericht over ontvangen. Zondag 16 augustus Collecte Kerk in Actie Zomerzending Vakonderwijs, toekomst voor weduwen In Nigeria behoren weduwen tot de allerarmsten in het land. Na het overlijden van hun echtgenoot worden de eigendommen van het gezin toegewezen aan de familie van de man. De vrouw blijft zonder bezit achter. Omdat vrouwen vaak geen opleiding hebben gehad, lijkt hun toekomst uitzichtloos. De vrouwenvereniging van de Kerk van Nigeria helpt de weduwen door hen korte vakopleidingen aan te bieden, zodat ze een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Na de opleiding ontvangen de vrouwen een microkrediet om zelfstandig van start te gaan als secretaresse, naaister of breister. Kerk in Actie ondersteunt het werk van de Kerk van Nigeria van harte. Het is bijzonder werk, omdat het gedragen wordt vanuit de doelgroep: vrouwen voor vrouwen. De collecte is bestemd voor dit zendingswerk in Nigeria en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie. Namens de Diaconie Tineke van Horssen Van de ZWO Zaterdag 13 juni hebben we met een kraam op onze jaarlijkse grote rommelmarkt gestaan voor machines die de geoogste cassave kunnen verwerken in Zuid-Sudan, dit is een project van ZOA. We hebben hiervoor 197,80 opgehaald. Allen die onze kraam bezocht hebben hartelijk dank hiervoor. Tineke van Horssen 12

13 Collecten Collecten tijdens de diensten: Diaconie 277, Kerk en Eredienst 251, Kerk en Eredienst 221, Kerk en Eredienst 306,10 Deurcollecten: Onderhoud gebouwen 205, Kerk in Actie-zending 338, Pastoraat eigen gemeente 176, Kerk in Actie-Werelddiaconaat 261,57 Deurbussen: Jeugdwerkbussen mei 101, Zendingsbussen mei 146,20 Giften: (via kerkenkas en bank in de periode van 15 mei t/m 12 juni 2015) Kerk 50,00 Bloemen 10,00 Mevr. De Jonge 191,00 Verjaardagsfonds 20,00 Kerkbalans: Toezegging t/m 9 juni ,00 Reeds ontvangen ,51 G.A.J. Tiesema Kerkelijk ontvanger Actie Kerkbalans 2015 Fijn om te zien dat ook deze maand het toegezegde bedrag aan Kerkbalans op ongeveer hetzelfde niveau is gebleven. Stand van de actie is momenteel: Commissie geldwerving 13

14 Mocht u nog vragen hebben, of uw toezegging willen aanpassen, kunt u contact opnemen met de kerkelijk ontvanger (tel , Grote rommelmarkt/gemeentedag Afgelopen zaterdag 13 juni konden de vele bezoekers zich uitstekend vermaken op de grote rommelmarkt/gemeentedag van onze kerk. Deze dag begon met een paar regenbuitjes, maar in de loop van de dag liet de zon zich van z n beste kant zien. Rommelmarkt, kramen met lekkere etenswaren, leuke activiteiten voor de jeugd en ouderen door diverse clubs van onze gemeente zorgden ervoor dat er voor iedereen wat leuks te beleven en te doen was. We kunnen terugkijken op een mooie, gezellige en geslaagde dag! Deze dag leverde ook in financieel opzicht een mooi resultaat op: (op dit moment) bruto 3.621,15! Bezoekers, sponsoren van kramen en het rad van avontuur, het rommelmarktteam, vrijwilligers van de clubs, coördinatoren en iedereen die in de voorbereiding of tijdens deze dag zich heeft ingezet hartelijk dank! Namens de Commissie Geldwerving Jaco van der Zwaal Van het college van Kerkrentmeesters Overdracht bijdrage rommelmarktteam Tot onze schaamte zijn we vergeten afgelopen jaar te vermelden dat we op 22 november vorig jaar, op de vrijwilligersmiddag voor alle vrijwilligers 14

15 van het college, een prachtige bijdrage van mochten ontvangen van het rommelmarktteam. Ieder jaar overhandigt het team weer een groot bedrag. Het lijkt misschien allemaal vanzelf te gaan, maar de werkelijkheid is anders. Hiervoor wordt heel heel veel werk en inzet geleverd door de vrijwilligers van het team. Hartelijk dank hiervoor! En excuses voor de late vermelding van de gift in het Klankbord. Commissies op de koffie Recent zijn een groot aantal commissies die onder het college vallen, uitgenodigd voor het gezamenlijk jaarlijkse overleg. Hierin wordt besproken hoe het met de commissie en werkzaamheden gaat en wat er te verbeteren valt. Deze keer hebben we een goed overleg mogen hebben met Emma, de organisten, de koster en website/klankbord. Er wordt door alle medewerkers en vrijwilligers hard gewerkt aan de diverse taken die bij hun club horen en zonder hen zouden heel veel zaken die we als gemeenteleden als vanzelfsprekend zien, niet kunnen bestaan. Allen dank! ANBI Samen met de diaconie is het college bezig de website voor te bereiden op de eisen die hiervoor gelden vanuit onze ANBI status. Vanaf het najaar is hierop alles te vinden wat hiermee verband houdt. Uiteraard kunt u, wanneer u hierover vragen heeft, ook een van de kerkrentmeesters aanspreken. Grasmaaier Door en voor de tuinmannen, de vrijwilligers die zorgen voor het onderhoud van het groen rondom de kerk is er een nieuwe grasmaaier aangeschaft, omdat dit hard nodig was. De Schakel Eindelijk is het zover Het grondwater onder De Schakel is gezakt en de beloofde werkzaamheden, het maken van openingen tussen de diverse compartimenten onder het gebouw, zullen in de 3 e week van juni worden verricht. Dit is een eerste stap in de aanpak van de vochtproblemen vanuit de kruipruimte van het gebouw. Namens college van kerkrentmeesters, Jaco van der Zwaal 15

16 Jubileum Adri Poortvliet Zoals we u al eerder meldden, viert Adri Poortvliet dit jaar zijn 50-jarig jubileum als organist. Ter eren hiervan zal er op zaterdag 19 september a.s. een jubileumconcert gehouden worden in de Grote Kerk van Dordrecht, waarbij de jubilaris zelf de hoofdrol vervult en zal plaatsnemen achter het grote Kam-orgel van deze kerk. Deze keer willen we u graag informeren over het programma. Zoals eerder vermeld, is Adri gevraagd om een programma samen te stellen met daarin de nodige samenzang. Immers, samenzang begeleiden is voor hem zijn belangrijkste taak als kerkorganist. Daarnaast wordt hem ook de gelegenheid geboden om wat orgelliteratuur ten gehore te brengen, maar daarbij is hem gevraagd om een niet te zwaar programma te kiezen. Hierbij is rekening gehouden met mensen die niet gewend zijn naar een orgelconcert te gaan. Naast enkele mooie orgelwerken is de Hollandse Koraalkunst deze jubileumavond ruim vertegenwoordigd. Als intro wordt gespeeld met medewerking van Renate Hooijer (zijn dochter) met dwarsfluit een gebed: Ik bid U aan, o macht der liefde in een bewerking van Klaas Jan Mulder. Na de opening is er samenzang van Psalm 150: Laat zich t orgel overal. Het programma wordt voortgezet met een feestelijk Looft God met Pauken en Cimbalen van Siegfrid Karg-Elert. Hierna spelen Adri en Renate een eigen gecomponeerde compositie voor dwarsfluit en orgel, waarin ook weer een bekende melodie in verweven is. Daarna is er samenzang over Ere zij aan God, de Vader. Op deze avond mag een compositie van Jan Zwart niet ontbreken, ook daar is de jubilaris een groot liefhebber van, daarom speelt Adri uit het omvangrijke repertoire de Fantasie over Psalm 103:8. Deze avond wordt voortgezet met een eigen improvisatie, gevolgd door samenzang over Lof zij de Heer. Hierna spelen Adri en Renate weer samen een klassiek werkje voor orgel en dwarsfluit. Als laatste orgelwerk wordt de Eerste Sonate van Becker ten gehore gebracht, een orgelwerk, waarvan Adri vindt, dat deze compositie juist op dit grote orgel thuis hoort. Hierin komt de veelzijdigheid van het orgel goed tot zijn recht. Het bestaat uit 5 delen. Deze avond is begonnen met een muzikaal gebed en wordt ook hiermee afgesloten, maar nu als dankgebed. Opgegroeid (naast de verplichte literatuur op orgelles) met de orgelmuziek van de organist Feike Asma, brengt Adri als laatste nummer de Fantasie over de Avondzang ten gehore, gevolgd door samenzang: k Wil U, o God, mijn dank betalen. Het zal duidelijk zijn, dat de programmering van deze avond door Adri met zorg is samengesteld en we mogen uitkijken naar een 16

17 orgelavond vol romantiek, afgestemd op het grote Kam-orgel in de Grote kerk van Dordrecht. Kaarten voor dit concert zijn vanaf nu te reserveren via of telefonisch De kaarten kosten 7,50 per stuk. Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. Het concert begint om uur en de kerk is open vanaf uur. Parkeren kan het beste in de Spuihaven-parkeergarage aan de Spuiboulevard en men loopt dan binnen 5 minuten naar de Grote Kerk. Na afloop van het concert is er in de kerk -onder het genot van een drankjegelegenheid om de jubilaris te feliciteren. Leen Koster Afscheid zondagsschool De afscheidsdienst van 14 Juni was leuk. Ik ga naar de middelbare school en daar heb ik Gods kracht voor nodig. Ik maak en stap om dit met God te doen, de preek was leuk om naar te luisteren. En het was een leuke dienst. Tijdens de dienst hebben wij die afscheid namen van de kindernevendienst een Bijbel of een Bijbelse encyclopedie gekregen. Ik hoop voortaan met mijn vader en moeder naar de kerk te blijven komen en tijdens de dienst te blijven zitten. Groet, Mels de Koning Passie van vrijwilliger Monique Het afgelopen jaar hebben we rondom het thema Passie(f) Vol overgave enkele vrijwilligers geïnterviewd. We hopen dat u geïnspireerd bent door de mooie en passievolle verhalen. We sluiten deze interviewreeks af met een interview met onze passievolle vrijwilliger: Monique Gielen, Combiclubleiding & Klankbordredactie. In het dagelijkse leven is Monique mama van vier kinderen (Oscar, Lisanne, Janine en Pascal). Monique is getrouwd met Rene en helpt mee in hun eigen bedrijf. Monique komt oorspronkelijk uit Numansdorp. 17

18 Hoe ben je ooit bij de betrokken geraakt bij kerk in Puttershoek? We kwamen in contact met de hervormde kerk, doordat Lisanne als eerste van onze kinders naar het kinderkoor ging. Hierdoor maakte we meer kennis met de Gemeente in Puttershoek. Eerst ben ik gestart met de Klankbordredactie. En we werden uitgenodigd voor de startbbq. Op de bbq was het erg gezellig. We werden gevraagd om de volgende ochtend ook naar de startdienst te komen. Zowel René als ik zijn christelijk opgevoed, maar naar de kerk gingen we niet meer. Na dit eerste kerkbezoek gaan we vaker. De kinderen nemen deel aan het kinderkoor, combiclub, Jor Young en de zondagsschool. Hoe ben je in het vrijwilligerswerk terecht gekomen, dat deed je al eerder dan dat ik je in de kerk zag? Ik zag een oproep in het Klankbord omdat, volgens mij Jaco, jouw man, stopte met het Klankbord. Je kon je aanmelden bij Leny van Kleef en die kende ik. Op het schoolplein sprak ik haar aan en zo kwam ik bij de redactie. Ik moet zeggen de Klankbordredactie vergaderingen zijn echt hele gezellige vergaderingen. En nu doe je ook de combiclub? Wij als redactie van het Klankbord lazen als eerste de noodoproep voor de combiclub. Samantha en ik hebben toen besloten om de combiclub weer op te gaan zetten. Welk talent kun je het beste kwijt in dit vrijwilligerswerk? Ik ben van nature iemand die van regelen houdt, maar wel achter de schermen hoor. Ik hou niet van op de voorgrond treden. Bij beide taken valt er genoeg te regelen. Volgens mij is jouw passie ook echt wel met mensen omgaan? Ja dat klopt. Ik ben wel een mensen-mens. Binnen de combiclub heb je te maken met vrijwilligers, de ouders van de kinderen en natuurlijk de kinderen zelf. Eén en al mensen contact. Waarom doe je al die taken? De combiclub ben ik gestart omdat ik geraakt werd door het verhaal dat het zou gaan stoppen. Het zou toch zonde zijn geweest als dat verdwenen was. Er liggen zoveel mooie materialen om te knutselen, de kinderen vinden het zo leuk. En met hoe meer mensen je zo n taak op pakt hoe minder tijd het voor iedereen kost. Dus mocht er iemand willen helpen, we kunnen altijd hulp gebruiken! Ik vind het fijn om in de gemeente ook 18

19 mijn steentje bij te dragen. En zo doe ik dat met passende taken die bij mij passen. In vergelijking met de combiclub klinkt het klankbord dan wel saai,, wat is daar nu leuk aan? De redactiegroep is heel erg gezellig. En weet je, jij weet alle informatie over de gehele gemeente als eerste. Daarnaast wordt het klankbord goed gewaardeerd. Een onmisbaar onderdeel in de gemeente. Wat doet het vrijwilligerswerk met je geloofsleven. Doordat ik het vrijwilligerswerk ben gaan doen. Kende ik mensen en kwamen we bij de BBQ terecht. Zo zijn we als gezin de drempel van de kerkdeur overstapt. Ik weet niet of we anders nu in de kerk zouden komen. Laatste vraag wat is eigenlijk je leukste/ mooiste moment? Toch eigenlijk wel een afsluiting van een seizoen, zoals bijvoorbeeld de kidspraise van het afgelopen jaar. Met relatief weinig geld zetten we zoiets moois neer. Ik geniet van de samenwerking met iedereen, vooraf en op de dag zelf. Maar ook echt van alle kinderen, alle blije en vrolijke gezichten, ja je zag ze echt genieten. Dit interview is een weergave van het gesprek dat plaatsvond tussen Monique Gielen en Mariska van der Zwaal. Ik ken Monique als moeder van en van de samenwerking bij de combiclub. Monique is bereid om de handen uit de mouwen te steken. Ik bewonder haar tomeloze enthousiasme en de kansen en mogelijkheden die ze altijd overal in blijft zien. Bent u na dit interview ook enthousiast over de combiclub of wilt u ook de redactie van het klankbord ondersteunen neem dan contact op met: of bel

20 Passie(f) vol over gave We hebben dit jaar best wat passies van mensen leren kennen. Maar nog lang niet van de gehele gemeente hebben we passies. We hopen nog wat mensen te vinden die bijvoorbeeld een passie voor schoonmaken hebben, passie om muziek te maken. Daarom doen wij nog een oproep, wij ook benieuwd naar uw passie oftewel naar uw talent! Want alle talenten samen vormen de Gemeente van Jezus Christus in Puttershoek, maar soms kennen we elkaars talent helemaal nog niet. Daarom willen we u vragen uw talent kenbaar te maken door op onderstaande lijst aan te kruisen wat uw talent is. Natuurlijk staan niet alle talenten op deze lijst, vul de lijst gerust aan. Mijn passie is: Sport Wandelen Fietsen Voetballen Volleyballen Fitness Zwemmen Zeilen/varen Darten Roeien... Computeren social media bijhouden goed in excel vormgeving van documenten boekhouden gamen administratie website bouwen roosters maken dingen uitzoeken/onderzoeken notuleren Dieren onderhouden, welke dieren... Klussen Klussen in huis Timmeren Behangen Verven in huis Tuinieren Techniek zoals elektriciteit, geluid Huishoudelijk BBQ-en Koken Bakken Schoonmaken Handwerken, bv... 20

21 Sociale contacten Praten Met kinderen bezig zijn Mensen onderwijzen Zorgzaam zijn, helpen Geloof uitdragen Luisteren Geloofsoverdracht aan bijv. jeugd Verhalen vertellen Overleggen/vergaderen Oppassen van baby's/peuters/kinderen Muziek Muziek maken Zingen Muziek luisteren Hobby's/passie's Reizen Bijbel studie Knutselen,papier etc Lezen Mode/kleding Beeldhouwen Bloemschikken TV kijken Schilderen Puzzelen Fotograferen Schrijf verhalen Nederlandse taal Notuleren, verslag leggen van gesprekken Mensen interviewen Leiding geven, mensen motiveren Handelen Tweedehands markten afstruinen Organiseren/regelen Antiek verzamelen en restaureren Ander talent:... GEGEVENS: Naam:... Telefoonnummer:... Adres: Wellicht benaderen wij u omdat we een mooie match gevonden hebben tussen uw talent/passie en een behoefte binnen de gemeente op welke manier dan ook. Dit hoeft veelal geen klussen te zijn van extreem veel werk. Denk ook aan inzet bij een middag of avond binnen bijvoorbeeld het jeugdwerk, éénmalige activiteiten, éénmalige hulp etc. etc. Mailen uw formulier naar: of breng uw formulier naar Haagwinde 23, Puttershoek. Of geef het aan de kerkdeur aan een kerkrentmeester af. Heeft u vragen neem dan contact op met Mariska van der Zwaal

22 Kinderoppas Zondagsschool / Kindernevendienst Tijdens de ochtenddienst, in De Hoeksteen. Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar Basisschoolgroepen 1-3 en 4-5. Tijdens de preek tot het einde van de dienst in De Hoeksteen. Groepen 6-8. Alleen tijdens de preek in de consistorie Info: (Tineke van Horssen) Van uur in De Hoeksteen. Info (fam. v.d. Zwaal) Gebedskring Elke vrijdagavond Bijbelkring O.l.v. en info bij br. P. Reedijk Hazelaarstraat 68 (maandagmiddag) De Hoeksteen (donderdagavond) Petruskring In de kerk en De Hoeksteen Thomaskring Info Mw. J. Kuipers Versendaal Inloophuis In het parochiecentrum bij de Katholieke kerk Elke woensdagmorgen (dhr. J.H. Renkema) Combi-Club Voor kinderen van groep 3 t/m 6 van uur Elke vrijdagmiddag uur in De Hoeksteen Info (Samantha Janssens) Zomerstop JOR Young Elke zaterdagavond JOR Elke zaterdagavond (van startweekend tot hemelvaart) Kinderkoor Een vrolijk geluid Elke woensdagavond Vrouwengesprek groep MANINNE HVG EMMA Woensdagavond Kerkradio RADIO HOEKSCHE WAARD Agenda Voor jongeren vanaf 10 jaar. In De Schakel van uur uur Info (Cees Broeren) Zomerstop Voor jongeren van de 2 e klas middelbare school. In De Schakel: start 20:30 uur, sluiting +/- 22:00 uur. Info: of Sander Meijer. Zomerstop Voor kinderen van 6 tot 12 jaar van uur uur in De Schakel Info (Marissa de Bruin), of Zomerstop 3 e donderdagmorgen van de maand. Tevens sponsor voor Medisch Hulpfonds Zimbabwe van mw. De Jonge te Leiden. Om de twee weken, aanvang uur. Info (mw. T. Gravendeel) Aanvraag bij: dhr. J. Markusse Biezenweide 50, Voor wie het horen wil. Op donderdagavond van uur tot uur, op zondagochtend van 8.00 uur tot 9.00 uur, op zondagavond van tot uur 22

23 ROMMELMARKT Inleveren: Ophaaldagen: Verkoop: OUD PAPIERAKTIE 2 e zaterdag v.d. mnd. Zegels en Kaarten ZWO Tienerkoor Differtentz, elke woensdagavond In De Schakel, A. van Lierstraat 7 Elke maandag uur inname goederen. Rommelmarkttelefoon , van ma. t/m vr. van uur uur. Info: Annie Vlasblom tussen uur uur. Juli en augustus dicht Vanaf 7 september weer open T.b.v. Stichting Vrienden van Amcha. In de container op het erf van de fam. A. Bijl, A. van Lierstraat 11a. Ingang: erf aan Wilhelminastraat. (Info ) Gebruikte, t.b.v. de zending. In de bussen in de kerkhal of bij dhr. M. van Ingen, Bovenkruier 55, 3297 TD Puttershoek (Info ) Contactadres ZWO secretariaat Cockie Snaaijer telnr: Rekeningnr. SKG: t.n.v. Diaconie in zake zendingscommissie NL36FVLB Voor tieners van 11 t/m 16 jaar van uur uur in De Schakel. Info ( Marissa de Bruin) of 50+ Soos Outlook Elke donderdag in De Schakel van uur uur. Onder het genot van een kop koffie of thee te ontspannen, en een gezellige middag te hebben. Info ( dhr V.O. de Haan) All4One Oefenen doen we om de week op donderdagavond van tot uur in De Schakel. Voor enthousiaste muzikanten & zangeres(sen) vanaf +/- 16 jaar. We spelen eigentijdse gospel, christelijke pop, opwekking, etc. tijdens kerkdiensten. Info Jeroen van der Vlis, 23

24 Heerlijk lichte dagen De zon verwarmend om ons heen 't Leert ons steeds naar U te vragen Die ons van eeuwigheid bescheen Korte nachten weinig duister Steeds opnieuw is er de morgen Wanneer Uw zon verschijnt in luister En ons laat weten van Uw zorgen Alles bloeit en gonst van leven Herschapen na de wintertijd Maar de kou is nu verdreven En wijst ons op uw eeuwigheid. Heerlijk wonen in Uw hoven Beschenen door de zomerzon Daar zullen wij voor altijd wonen Met Hem die de winter en de nacht, Voor altijd overwon 24

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Klankbord 8, 14 september t/m 18 oktober 2014 52 e jaargang

Klankbord 8, 14 september t/m 18 oktober 2014 52 e jaargang Klankbord 8, 14 september t/m 18 oktober 2014 52 e jaargang Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Vacant Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Klankbord 4, 29 maart t/m 2 mei 2015 53 e jaargang

Klankbord 4, 29 maart t/m 2 mei 2015 53 e jaargang Klankbord 4, 29 maart t/m 2 mei 2015 53 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Informatie Vacant Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Eerste Liefde. Openluchtdienst zondag 21 mei Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam

Eerste Liefde. Openluchtdienst zondag 21 mei Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam Eerste Liefde Openluchtdienst zondag 21 mei 2017 in samenwerking met de Evangelisatie Commissies van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk te Puttershoek Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam Met

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 februari 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK Derde zondag van de Veertigdagentijd- Oculi Kleur: Paars Het paars wil inkeer geven in passie en advent. Wij hebben in ons leven ons van God

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Tonny Nap Lezen : Openbaring 1 : 9-20 Tekst : Openbaring 1 : 17-18 NLB 725 : 1, 3 en 4 Gezang 22 : 3 en 4 Gezang 111 Opwekking 354 Psalm 150 : 1 en 2 Nieuwe activiteit

Nadere informatie

Klankbord 2, 18 januari t/m 21 februari 2015 53 e jaargang

Klankbord 2, 18 januari t/m 21 februari 2015 53 e jaargang Klankbord 2, 18 januari t/m 21 februari 2015 53 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Informatie Vacant Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie

Nadere informatie

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Maandag : 26 december 2016 Aanvang : 10.00 uur Voorganger : Ds. Aart Mak

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Klankbord 7, 27 juli t/m 13 september 2014 52 e jaargang

Klankbord 7, 27 juli t/m 13 september 2014 52 e jaargang Klankbord 7, 27 juli t/m 13 september 2014 52 e jaargang Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Vacant Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Liturgie zondag uur ds J.J. Meijer - belijdenisdienst. Liturgie zondag uur Focus dienst. Thema: let s Focus together

Liturgie zondag uur ds J.J. Meijer - belijdenisdienst. Liturgie zondag uur Focus dienst. Thema: let s Focus together Liturgie zondag 14-05-2017 09.30 uur ds J.J. Meijer - belijdenisdienst Thema: een leven dat van liefde overloopt Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Zingen: Opwekking 599 Gebed Getuigenis

Nadere informatie

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief oktober TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker

Nadere informatie

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen.

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen. NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.24 13-06-2014 Zondag 15 juni 2014 10.00 uur Ds. T. Boer uit Brakel 18.00 uur Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht Ouderling van dienst v.m.

Nadere informatie

Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde

Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde Aangepaste dienst met medewerking van de Bliid Boadskip Sjongers uit Berlikum Liturgie Voorzang Gez 132 Dank u voor deze nieuwe morgen Stil gebed Votum Zegengroet

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Klankbord 5, 3 mei t/m 6 juni 2015 53 e jaargang

Klankbord 5, 3 mei t/m 6 juni 2015 53 e jaargang Klankbord 5, 3 mei t/m 6 juni 2015 53 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Informatie Vacant Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie van

Nadere informatie

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde.

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde. ! SAMEN BIJ ÉÉN Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde. Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het mannenkoor Groot Schuylenburg

Nadere informatie

Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga

Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga 1, 2, 3, 4 - en; jij Telt ook mee! VOOR DE DIENST IEDEREEN WORDT VAN HARTE UITGENODIGD OM NA DE DIENST NOG EEN KOPJE KOFFIE / THEE MET ONS TE

Nadere informatie

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking.

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking. OVERDENKING Markus 6:31 En Hij zeide tot hen: Komt hier en gaat met Mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te

Nadere informatie

Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep

Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep Voorganger: Organiste: Ds. A.G.E. Klap Mevr. de Jager - Boudeling Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep Welkom Aanvangspsalm: Psalm 103 : 1, 3 en 5 Zegen mijn ziel, de grote

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Zaterdag 23 juli 2016 (60 e jaargang, nr. 10)

Zaterdag 23 juli 2016 (60 e jaargang, nr. 10) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 23 juli 2016 (60 e jaargang, nr. 10) Kerkdiensten Zondag 24 juli Plusdienst en Afsluiting Vakantie Bijbel Dagen 10.00

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah. : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector/Lectrice Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. R.A. Ferwerda Lied voor de dienst: 546 vers 1, 2, 3, 4 en 5.

Nadere informatie

Klankbord 10, 23 november t/m 20 december 2014 52 e jaargang

Klankbord 10, 23 november t/m 20 december 2014 52 e jaargang Klankbord 10, 23 november t/m 20 december 2014 52 e jaargang Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Vacant Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

alle kinderen en leerkrachten van Het gebint

alle kinderen en leerkrachten van Het gebint Orde van dienst: Kerk en Schooldienst zondag 30 oktober 2016 Predikant: Organist: Met medewerking van: ds. Bram Verduijn Margriet Withaar alle kinderen en leerkrachten van Het gebint Intrede De Kerkenraad

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 27 juli 2014 nr. 1654 DE GOEDE REEDE ORDE VAN DIENST Thema: Onze Vader in de hemel Gebed Lieve God, lees mijn zwijgen lange lege regels lang lees mij met andere ogen. Intrede Voorganger Ds.

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Kinderdienst: Je kan de boom in.

Kinderdienst: Je kan de boom in. Kinderdienst: Je kan de boom in. Zondag 16 februari 9:30 hebben we een kinderdienst, door en voor de kinderen van de kindernevendienst (maar natuurlijk ook voor grote mensen!). Deze ochtend vertellen we

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht. Fijn dat je er bent!

Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht. Fijn dat je er bent! Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht Fijn dat je er bent! Welkom Zingen: Opw. 123 Groot is uw trouw, o Heer Votum en groet Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 Prijst de Heer met blijde galmen

Nadere informatie

Zondag 3 juli 2016 10.00 Ds. H.J.Th. Velema 17.00 Ds. W.N. Middelkoop. Collecte 1 e L.K.K. 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing

Zondag 3 juli 2016 10.00 Ds. H.J.Th. Velema 17.00 Ds. W.N. Middelkoop. Collecte 1 e L.K.K. 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing Zondag 3 juli 2016 10.00 Ds. H.J.Th. Velema 17.00 Ds. W.N. Middelkoop Collecte 1 e L.K.K. 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing Zondag 10 juli 2016 10.00 Ds. W.N. Middelkoop 17:00 Ds. W.N.

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Beste Gemeenteleden, Adres: Telefoonnummer:

Beste Gemeenteleden, Adres: Telefoonnummer: Beste Gemeenteleden, Zaterdag 18 maart van 10.00-16.00 uur is het weer zover: Tijd voor de voorjaars rommelmarkt plus! In de samenloop kunt U lezen wat een gezellige dag het wordt! Hierbij willen wij ook

Nadere informatie

Orde van dienst Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk. Zondag 24 juni Anders dan Anders Dienst Over de Tien Woorden. What s in a Name?

Orde van dienst Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk. Zondag 24 juni Anders dan Anders Dienst Over de Tien Woorden. What s in a Name? Orde van dienst Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk Zondag 24 juni 2012 Anders dan Anders Dienst Over de Tien Woorden What s in a Name? Voorganger: Marco Visser Muzikale leiding: Muziekgroep

Nadere informatie

Kerkblad Rond de Maranathakerk

Kerkblad Rond de Maranathakerk Kerkblad Rond de Maranathakerk Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Verschijnt 11x per jaar, volgens rooster

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen MaS-vacaturebank Protestante Gemeente Vaassen Inleiding Hieronder is de maatschappelijke stagevacaturebank te vinden van de Protestante Gemeente Vaassen. De kerk is een bijzondere plek om je maatschappelijke

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 24 augustus 2014 nr. 1658 DE GOEDE REEDE Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Rina Keulen-Schenk Diaken Henk Ubing Organist Ytsen Wielstra Lector Riet Tigchelaar Kosters

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdenking. Hervormde gemeente Bourtange. Verjaardagen & Jubilea

Nieuwsbrief. Overdenking. Hervormde gemeente Bourtange. Verjaardagen & Jubilea Hervormde gemeente Bourtange Nieuwsbrief November / December 2015 Jaargang 2 nr. 6 Marktplein 2a 9945 PH Bourtange hervgembourtange@gmail.com Overdenking KIJK NAAR DE VOGELS Grassprieten groeien naar het

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum.

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum. Welkom in de Menorah Missionaire zondag Thema: Wat een geluk!! Voorganger : Ds. A.J. Nicolai Ouderling van dienst: Mw. F. Hovius Organist: Dhr. P. de Jong Lectrice: Mw. A. Deinum m.m.v. Rejoice o.l.v dhr.

Nadere informatie

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het Interkerkelijk Kinderkoor

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Zeven weken verbinden en ontmoeten rond. het kruikje van de weduwe. Handreiking voor het bezinningsproces. voor de wijkgemeente oost van

Zeven weken verbinden en ontmoeten rond. het kruikje van de weduwe. Handreiking voor het bezinningsproces. voor de wijkgemeente oost van Zeven weken verbinden en ontmoeten rond het kruikje van de weduwe Handreiking voor het bezinningsproces voor de wijkgemeente oost van de Gereformeerde Kerk in Woerden 17 april 9 juni 2013 1 2 De kruik

Nadere informatie

Onder, boven, voor en achter God is altijd bij mij Onder, boven, voor en achter God is om mij heen.

Onder, boven, voor en achter God is altijd bij mij Onder, boven, voor en achter God is om mij heen. 27 augustus 2015 ONS - NIEUWS Agenda: 1-9 : informatieavond 2-9: gebedsgroep 4-9: speelgoedochtend kleuters 9-9: startdienst 7-9: schoolfotograaf 14-9: schoolreis groep 3-7 16-9: schoolreis kleutergroepen

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 10 e zondag van de zomer 25 augustus 2013 dienst van Schrift en Tafel voorganger: ds. Nico Pronk organiste: Līga Vilmane ouderling: mevr. Mannie Molderink koster:

Nadere informatie

Uitnodiging. voor het Start-weekend. Zaterdag 19 & Zondag 20 september 2015. Hervormde gemeente Elburg wijk West en Oostendorp

Uitnodiging. voor het Start-weekend. Zaterdag 19 & Zondag 20 september 2015. Hervormde gemeente Elburg wijk West en Oostendorp Uitnodiging voor het Start-weekend Zaterdag 19 & Zondag 20 september 2015 Samen delen in overvloed Hervormde gemeente Elburg wijk West en Oostendorp -Welkom- Gemeenteleden, In uw handen heeft u de uitnodiging

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF Wijkpredikant: ds. John Boogaard Uitgave Wijkkerk Aller Erf Verschijning Streven 1 x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving Dik Kleyne Inhoud o.a. gemeenteleden

Nadere informatie

Zondag 15 mei Voorganger: Ds. Wina Hordijk van der Zwaag Organist: Hans de Graaf

Zondag 15 mei Voorganger: Ds. Wina Hordijk van der Zwaag Organist: Hans de Graaf Zondag 15 mei 2016 Voorganger: Ds. Wina Hordijk van der Zwaag Organist: Hans de Graaf Liederen in deze dienst: Intochtslied: Ps. 68: 2 Ps. 68: 7,9 Glorialied: Lied 683 Lied 686 Het lied van de Geest (mel.

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

LITURGIE. Tweede Paasdag 2016. m.m.v. muziekgroep

LITURGIE. Tweede Paasdag 2016. m.m.v. muziekgroep LITURGIE Tweede Paasdag 2016 Voorganger: Organist: Pianist: Ds. J.A. Brussaard Thijs Snoeijer Marcel ten Brinke m.m.v. muziekgroep Zingen: Door Uw genade Vader (Opwekking 369) Door Uw genade, Vader, Nooit

Nadere informatie

Ter overweging. WANDELEN MET GOD

Ter overweging. WANDELEN MET GOD Ter overweging. WANDELEN MET GOD Meer en meer kom ik erachter, zei een collega kerkelijk werker, dat ik mijn overvolle bureau met nog harder werken niet leeg krijg. Dan moet anders kunnen: `s Ochtends

Nadere informatie

Thema: Ik ben Christen, jij niet?

Thema: Ik ben Christen, jij niet? Liturgie voor de jeugddienst op zondag 2 april 2017 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 19.00 uur, samenzang vanaf 18.45 uur. Thema: Ik ben Christen, jij niet? Voorganger: ds. G.J. Röben Ouderling

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

ZONDAG 7 JUNI ZONDAG 14 JUNI ZONDAG 21 JUNI ZONDAG 28 JUNI ZONDAG 5 JULI

ZONDAG 7 JUNI ZONDAG 14 JUNI ZONDAG 21 JUNI ZONDAG 28 JUNI ZONDAG 5 JULI ZONDAG 7 JUNI 10.00 uur: ds. J. Veldhuijzen, Putten (voorbereiding Heilig Avondmaal) Psalm 110 vers 1 en 2 Organist: E.J. van Diermen 18.30 uur: ds. N. Raatgever, Ede Psalm 110 vers 3 en 5 Collecten diaconie

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie