Klankbord 7, 27 juli t/m 13 september e jaargang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klankbord 7, 27 juli t/m 13 september 2014 52 e jaargang"

Transcriptie

1 Klankbord 7, 27 juli t/m 13 september e jaargang

2 Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Vacant Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie van pastorale zaken, Kunt u contact opnemen met de voorzitter van het consistorie, Jan de Jonge, , voor andere kerkenraadszaken kan met de scriba contact worden opgenomen. Dhr. P. Reedijk Hazelaarstraat 68, 3297 XL Puttershoek Mw. C. Kuipers Schouteneinde 55, 3297 AS Puttershoek Dhr. G.A.J. Tiesema Eikenlaan 11, 3297 XA Puttershoek NL79FVLB Banknummer Kerkvoogdij Banknummer Diaconie NL82FVLB Kostersgezin/sleuteladres en Fam. M. v.d. Kolk zaalreservering van De Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek Hoeksteen Kerk, De Hoeksteen, De Schakel Kerkplein 1, Kerkplein 3, A. van Lierstraat Website Klankbord redactie: Leny van Kleef, Monique Gielen, Samantha Janssens Kopij inzenden t/m maandag 25 augustus, uur per of bij Samantha Janssens, Jasmijnstraat 4 Voor vragen Bezorging volgend nummer: 9 september t/m 13 september 2014 Vragen over bezorging Kerkelijk Bureau Eikenlaan Kopij die niet op tijd binnen is of waarvan de afzender anoniem is, kan niet worden verwerkt. Druk-, en/of zetfouten voorbehouden. 2

3 Kerkdiensten 27 juli 10.00u Ds. W. Bos uit Amersfoort Organist: Dhr. H. Mannee Oppas: Mw. I. Jongenotter Mw. A. Reedijk Lianne de Haan Zondagssch/kdnd: Nadine, reserve Elleke 17.00u Ds. P.J. Stam uit Katwijk Organist: Dhr. H. Mannee Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: onderhoud gebouwen 3 aug u Ds. N. ten Napel uit s-gravendeel Organist: Dhr. N. van Oudheusden Oppas: Mw. D. van Eck Mw.H. Kot Tessa van Nieuwenhuijsen Zondagssch/kdnd: Annelies, reserve Heleen Koffie/thee/limonade drinken na de dienst 17.00u Ds. H. Boter uit Voorschoten Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Kerkvoogdij 10 aug u Ds. P.J. Stam uit Katwijk Organist: Dhr. N. van Oudheusden Oppas: Mw. A. v/d Kolk Mw. I. Groeneweg Louise Bijl Zondagssch/kdnd: Evelien, reserve Jan 17.00u Ds. E.J.N. Kronenburg uit H.I. Ambacht Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dienstcollecten: Diaconie Deurcollecten: onderhoud gebouwen 17 aug. Doopdienst 10.00u Ds. A.B. Vroomans uit Delft Organist: Dhr. H. Mannee Oppas: Mw. N v/d Steen Mw. A. Molendijk Ellen Janssens Zondagssch/kdnd: Jan, reserve Leonie 17.00u Ds. W. De Graaff uit Geldermalsen Organist: Dhr. H. Mannee Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Kerk in actie - Zending 3

4 24 aug u Ds. W.P. v/d Hoeven uit Krimpen a/d Ijssel Organist: Dhr. N. van Oudheusden Oppas: Mw. J. Renkema Mw. T. Prins Christine Sterrrenburg Zondagssch/kdnd: Kalinka, reserve Tineke 17.00u Ds. C. Haasnoot uit Noordwijkerhout Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Kerkvoogdij 31 aug u Ds. A. de Jong uit Rotterdam Organist: Dhr. H. Mannee Oppas: Mw. A. Plaisier Mw. A. v. Zessen Lianne de Haan Zondagssch/kdnd: Kl: Nadine, M: Tineke, Gr: Heleen 17.00u Ds. L.H. Voschezang uit Bergambacht Organist: Dhr. H. Mannee Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: pastoraat eigen gemeente 7 sept u Ds. C.D. v. Alphen uit Numansdorp Organist: Dhr. H. Mannee Oppas: Mw. M. v/d Ree Mw. G. v. Oudheusden Tessa van Nieuwenhuijsen Zondagssch/kdnd: Kl: Nadine, M: Leonie, Gr: Evelien 17.00u Ds. G.J. Krol uit Geldermalsen Organist: Dhr. H. Mannee Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: plaatselijk ZWO werk 14 sept. Startdienst 10.00u Ds. L.C. v/d Eijk uit Maasdijk Organist: Dhr. H. Mannee Oppas: Mw. A. Groeneweg Mw. I. Groeneweg Louise Bijl Zondagssch/kdnd: GEEN Koffie/thee/limonade drinken na de dienst 17.00u Ds. N.W. v/d Houten uit Dordrecht Organist: Dhr. H. Mannee Dienstcollecten: Hervormde Jeugdraad Deurcollecten: onderhoud kerkplein 4

5 Het geheim van een zondig leven. Meditatie Een zeer beknopt onderzoekje, door mijzelf gedaan, wees uit dat een boekje met bovenstaande titel ongeveer evenveel aandacht trekt als een identiek boekje met de titel het geheim van een heilig leven. En wellicht bent ook u met enige verwachting aan dit stukje begonnen: toch nog enige reuring in deze komkommertijd! Of het moet zijn dat een zondig leven voor u geen geheimen heeft? Een aantal jaar geleden werd tijdens een kindermoment in een kerkdienst door ds Van Beek gevraagd wat zonde nou eigenlijk was. De antwoorden varieerden van als je een ijsje krijgt en het valt in het zand tot als je veel geld op de bank hebt staan en hij valt om, dat is zonde van je geld. Het merkwaardige is, dat de uitleg van de dienstdoende predikant bij mij minder goed is blijven hangen ook zonde! Als voorbereiding voor deze overdenking vroeg ik hetzelfde aan een jongvolwassen christen. Het antwoord kwam er vrij vlotjes uit. Dat je dingen doet die God verboden heeft. Weinig tegenin te brengen! Er zou nog aan toe te voegen zijn: en het nalaten wat God graag ziet. Wat zegt de Bijbel over zonde? In Joh 16:8 staat een heel korte beschrijving van het begrip zonde. En Hij (de Heilige Geest) zal de wereld overtuigen van zonde (..) van zonde omdat zij in Mij (Jezus) niet geloven. Een aantal verzen ervoor wordt over religieuze mensen gesproken. Het gaat in dat geval over joden die de christenen vijandig zullen bejegenen omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen. Nu moet er wel direct bij gezegd worden dat Paulus in I Kor 13 zegt dat (ook) hij slechts ten dele kent. In feite blijf je hier op aarde in het sterfelijk bestaan altijd zondig. Je moet als het ware bevrijd worden van onwetendheid, van het onvermogen om God en Jezus echt te kennen. De oorsprong van zonde ligt dus bij het niet geloven en kennen van God en Jezus. En met dat leren kennen en geloven ben je je leven lang bezig. Je kunt nooit zeggen dat je er bent. Maar in het verlengde hiervan kan je zeggen dat groeien in geloof en kennis een goddelijke opdracht is, met als doel steeds minder in een staat van zonde en verlorenheid te zijn. Verloren is een massief woord. Mag ik er kwijt van maken? En erbij zeggen dat God ons zoekt? Ook zonde is natuurlijk een beladen woord. Als je er doel of bestemming missen van maakt, is het direct een stuk concreter. Nu wordt er in de kerk elke zondag wel aandacht besteed aan de zogenaamde concrete 5

6 zonden. Meestal in de voorlezing van de 10 geboden, soms ook van leefregels uit de evangeliën of brieven. Toch vind ik dat een beetje symptoombestrijding. De noodzaak van het stellen van zulke regels, en de oorzaak van het niet in het DNA hebben van deze regels ligt namelijk in het niet kennen en geloven van/in God! Je aan de regels houden is op zichzelf natuurlijk heel goed, maar dit gedrag zou uit je hart moeten komen! Gedreven door liefde tot God en mensen. Het volgende probleem is, hoe kun je leren kennen en geloven? Geloven heeft iets compleet ongrijpbaars. Het gaat per definitie om het accepteren van iets onmogelijks. Zo gauw iets te beredeneren is, is het geloof verdwenen. Geloven is dus balanceren op het slappe koord, durven wandelen over water, blijven verwachten zonder (directe) tekenen van vervulling. En als dat geloof door de tijd heen gegroeid is, bestaat de kans dat er een nieuwe, grotere beproeving komt. Zo las ik recent in een dagboek dat Abraham na een lang leven van wandelen met en geloven in God uiteindelijk de ultieme beproeving kreeg: het offeren van Zijn zoon. Dit werd niet aan het begin van zijn geloofsweg van hem gevraagd. Er zat een stijgende lijn in. Boeiend om te constateren, moeilijk als je er zelf middenin zit! En dan kennen. Het wordt makkelijk gezegd. Ken jij Jezus? Ja hoor, ik ken Hem! Maar waarom zeggen de leerlingen na de storm op het meer dan Wie is Deze, dat zelfs wind en zee aan Hem gehoorzaam zijn! De reactie van Johannes op Patmos is ook veelzeggend: toen ik Hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Kortom, Hij gaat boven ons begrijpen. Toch ligt er die uitdaging, Hem (beter) te leren kennen. En hoe pakt je dat aan? Misschien heeft het leven op aarde ons iets te zeggen in deze. Want leren, dat zijn we waarschijnlijk wel met elkaar eens, doe je niet in de eerste plaats door je onder een berg boeken te begraven, maar door te doen, te oefenen. Fietsen, voetballen, zoenen. Denk aan het spreekwoord, oefening baart kunst! Zo leer je het meest van en over Jezus door met Hem te wandelen en Zijn instructies in de praktijk te gaan brengen, samen met anderen, de gemeente. Zo zijn we in kort bestek het zondig, doel missend leven op het spoor gekomen. Ongeloof, twijfel, ongehoorzaamheid, veronachtzamen van onderricht, luiheid, lauwheid. 6

7 Er is veel mogelijk. Want God is almachtig. Jezus zegt zelf dat Zijn kracht (juist) in zwakheid wordt volbracht. Het geheim van een zondig leven. Niet naar kerk of kring gaan. Niet bidden of Bijbellezen, terwijl je wel op de hoogte bent van deze activiteiten. Als er een beroep op je wordt gedaan de kans om te groeien voorbij laten gaan door NEEN te zeggen. Let op, Jezus zegt dat Zijn juk zacht en Zijn last licht is. Een christen zal dus in principe nooit overbelast hoeven raken door geestelijke inspanningen. Toch wil ik in dit stukje iedereen oproepen voortdurend te bidden tot God om leiding. Dat wij elke dag opnieuw zullen zien wat Hij van ons verwacht (misschien vooral door wat mensen van ons vragen ), en dat we daar onbevangen op in zullen gaan. Als we dat allemaal doen, zullen er ook geen overbelaste christenen zijn? Govert Gravendeel Kort verslag Kerkenraad. De vergadering van 12 mei werd geopend door vz. van Nieuwenhuijsen met een lezing uit Stille wateren en met gebed. Na vaststelling van de agenda werden de notulen van de vergadering van 31 maart doorgenomen en goedgekeurd, waarna de postlijst met ingekomen stukken werd afgewerkt. Alpha-cursus: begin 2014 gestart met 6 deelnemers, goed verlopen, 1 terugkomavond gepland. Na evaluatie volgt mogelijk een Bèta- of huiskring. Beleidsplan consistorie: tekst actualiseren, gesproken over groot huisbezoek, tot nu 5 x gehouden. Frequentie wat opvoeren, planning maken voor periode 2014/2015. Diaconie: jaarrekening 2013 besproken. Bijdrage levend geld gelijk gebleven. Jaarlijks worden alle inkomsten uitgegeven aan ondersteuning van goede doelen. Kascontrole moet nog gebeuren. Voedselbank: voor vervoer van/naar voedselbank Oud-Beijerland kan gezorgd worden voor mensen die zelf geen kans zien daar te komen. Kerkrentmeesters: jaarrekening 2013 besproken. Vernieuwing CV en plaatsing van zonnepanelen zijn grote incidentele posten. Kosten gedekt door acties en giften. Er komt info in het Klankbord. 7

8 Vrijwilligers: gemeenteleden zullen worden oproepen om mee te werken aan diverse activiteiten. Samen met de HJP het thema voor de startweek uitwerken bijv. Pastorie: krijgt een opknapbeurt (o.a. badkamer). Verder is er in De Schakel een vochtprobleem. Er wordt aan gewerkt. HJP : jaarrekening 2013 besproken. De activiteiten lopen redelijk. Consistorie: invulling dienst van 13 juli besproken. Aan de hand van de ledenadministratie zullen de bezoekwijken van de ouderlingen worden aangepast. Het gaat met name om wijk 1 en wijk 5. Kerkenraad: actief blijven zoeken naar kandidaten voor de vervulling van de vacatures in de kerkenraad. Gemeenteleden oproepen, om mee te doen. Info geven over taakinhoud en tijdbeslag. Samenwerking met de Gereformeerde kerk waar mogelijk uitbreiden en met elkaar in gesprek blijven. Een commissie zou kunnen kijken naar een gezamenlijk (PKN)-internet portal met algemene informatie. Rondvraag: o.a. onvoldoende kwaliteit kerkradio en enkele kleine punten. Sluiting: door zr. Kuipers met dankgebed. Graag willen wij u heel erg bedanken voor de felicitaties of uw aanwezigheid tijdens de inzegening van ons huwelijk. Wij kunnen met veel genoegen terugkijken op een gezegende trouwdag. Groeten Bart en Maaike de Winter Wiekenkruis 13 Bedankt Collecten Collecten tijdens de diensten: Diaconie 276, Kerk en Eredienst 237, Kerk en Eredienst 313, Diaconie 344, Kerk en Eredienst (mo.di.) 139, Kerk en Eredienst 245,47 8

9 Kerk en Eredienst 260, Bekercoll.St.De Hoop 672, Huwelijksdienst/De Winter/Nagtegaal 247, Kerk en Eredienst 246, Heilig Avondmaal HteH (De Hoop) 84, Kerk en Eredienst 255,41 Deurcollecten: Evangelisatie 222, Diaconie 179, Onderhoud kerkplein 261, Onderhoud gebouwen 272, Onderhoud gebouwen (mo.di.) 103, Pastoraat eigen gemeente 201, Kerk in Actie - Zending 262, Kerk in Actie-Werelddiaconaat 186, Onderhoud groenvoorziening 199, Onderhoud gebouwen 211,09 Deurbussen: Jeugdwerkbussen mei 80, Jeugdwerkbussen juni 102, Zendingsbussen mei 132, Zendingsbussen juni 155,65 Giften: (via kerkenkas en bank in de periode van 29 april t/m 4 juli 2014) Kerk 130,00 Kerkvoogdij 100,00 Bloemen 15,00 Hulpfonds Mw. De Jonge 437,70 Zending 100,00 Kerkbalans: per 3 juli 2014 Toezeggingen ,68 Nog te ontvangen ,68 G.A.J. Tiesema, Kerkelijk ontvanger 9

10 Update kerkenwerk onder verstandelijk beperkte mensen Puttershoek. Het is alweer een poos geleden dat er een stukje stond over de activiteiten die we ondernemen met verstandelijk beperkten in Puttershoek. Maar dat betekend niet dat er niks gebeurd is! Zo wordt er nog steeds maandelijks op dinsdagavond een Bijbelstudie georganiseerd bij Profila Zorg. We zijn met een clubje van 5 personen van de kerk en we houden een zing/lees/praat/bid uurtje voor de bewoners, welke we afsluiten met koffie/thee en wat lekkers. Meestal komen er vier bewoners op af. Maar met de kerst waren er wel 20! Ook wordt Leendert (een bewoner van Profila Zorg) om de week opgehaald en begeleidt tijdens de kerkdienst door vrijwilligers. Ook komt de wijkouderling zeer regelmatig langs. Maar er zijn meer bewoners die het leuk zouden vinden een maatje te hebben. Familie en bekenden wonen vaak ver weg en zijn regelmatig niet zo betrokken. Ze zoeken dan iemand die af en toe langs komt voor een bakkie of om maandelijks wat mee te ondernemen. Om op die manier ook gekend en geliefd te zijn. Zou u dit zien zitten? Of om maandelijks mee te gaan om Bijbelstudie te geven? Neem dan contact op! Bedankt! Marleen de Jonge Kerkenwerk onder verstandelijke gehandicapten Uit het magazine Diakonia: Van de Diaconie Persoonlijk verhaal van Marjan Twee jaar geleden stond ik nog in de rechtszaal, met mijn armen omhoog te juichen. Eindelijk was ik van m n schulden af. Maar nu zit ik hier weer. Marjan komt bijna dagelijks in de Pauluskerk, al zeven jaar lang. In 2006 overleed mijn partner, Xandor. We waren 27 jaar samen. Hij deed altijd het financiële werk. Ik moest dat toen gaan doen, maar ik kon het niet. Ik was zo verdrietig. Ik werd afgesloten van energie en belandde bij de kredietbank en de voedselbank. De mensen van de Pauluskerk hebben mij erdoor geholpen. Ik had veel gesprekken met de dominee en ook met 10

11 Sophia, de maatschappelijk werkster. In drie jaar tijd had ik al m n schulden afbetaald. De rechter zei tegen me: Marjan, u hebt het zo goed gedaan, u hebt een schone lei. Ik stond te juichen! Marjan besloot om zich te laten dopen in de Pauluskerk. Ik heb al het oude van me afgegooid en een nieuwe start gemaakt. Mijn kinderen hebben me na jaren weer opgezocht. Het was allemaal weer goed. Ze redde het prima met haar leefgeld van 245 euro. Tot ze vorig jaar ging verhuizen. Naar een flat met veel meer licht. Prachtig, maar toen kwam de energierekening. Die was veel hoger, omdat de vorige bewoners meer verbruikten. Ik ben in december opgenomen in het ziekenhuis en die doktersrekening ligt er nog. Ik krijg nog maar 80 euro leefgeld per maand. Eigenlijk zou ik weer naar de voedselbank moeten. Maar dat wil ik niet. Ik doe daar geen stap meer over de drempel. De kredietbank wil van mij af, omdat ik het zo goed doe. Maar ik durf het niet alleen te doen. Ik overzie het niet. Ik ben bijna elke dag in de Pauluskerk. Ik help hier in de bediening, met de koffie en de thee. Op zondag gaan we wel eens met elkaar op stap, met de bus naar Scheveningen of naar Amsterdam. De Pauluskerk is echt m n tweede huis. Als ik ergens mee zit, ga ik hierheen. De Pauluskerk in Rotterdam is een diaconaal centrum voor mensen in de knel en wil een plek zijn waar kansarme en kansrijke Rotterdammers elkaar ontmoeten. Geachte leden van de Diaconie, Bedankbrief Mw. De Jonge Heel fijn was het om zo n groot bedrag te ontvangen van de avondmaalscollecte op Goede Vrijdag. De collecte zelf was 882,25 euro en later kwam er nog 100 euro bij. Het geld is snel uitgegeven. Er werd een beroep op ons gedaan door Machteld en William Koelewijn, die er nu zijn en waarover u ook in het Klankbord hebt gelezen. Er waren hele zieke kinderen waarvoor geen geld was om ze verder te behandelen. Vooral 2 jongetjes, de ene had erge Malaria en de andere had tbc bij z n hart, ontdekten ze later. Ze kunnen nu goed geholpen worden. Machteld vroeg of er een donatie gedaan kon worden om deze kinderen te behandelen. Zodoende heb ik in de eerste instantie hiervoor al 500 euro opgestuurd. 11

12 Het andere project waarvoor we geld overgemaakt hebben was het schoolschriften project in Bvute. Ook voor extra voedsel voor arme gemeenteleden konden we geld overmaken. Voor arme kinderen is het geweldig als ze gewoon mee kunnen doen op school. Het lijkt zo simpel, een schrift en een pen, maar als je dat niet hebt, kun je niet meedoen. Heel hartelijk dank voor uw trouwe bijdragen voor deze projecten in Zimbabwe. Met vriendelijke groeten, Familie de Jonge Fietsen Ter herinnering: de Rabo fietsdag 2014 is op zaterdag 30 augustus a.s. Wilt u/jij meedoen en fietsen voor Zimbabwe? Geef je dan op via Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met ondergetekende. U kunt zich ook opgeven als vrijwillig(st)er om te helpen op de route, we ontvangen ook dan een bijdrage. Namens de Diaconie Tineke van Horssen All4One Enthousiaste muzikanten en zangeressen / zangers vanaf ongeveer 16 jaar die doorstromen vanuit het Tienerkoor. Oefenen is om de week op donderdagavond van tot uur in gebouw De Schakel aan het kerkplein. Optredens het hele jaar door in kerken in de regio. Vraag even op welke dagen we oefenen! Het spelen van eigentijdse gospel, christelijke pop, opwekking, etc. tijdens kerkdiensten of andere kerkelijke (rand)activiteiten. Iedereen draagt bij aan het repertoire door liedjes mee te nemen bij het oefenen. Info:Jeroen van der Vlis, website: 12

13 We stonden zaterdag 14 juni jl. weer met een kraam op de jaarlijkse rommel-/activiteitendag. Dit jaar stonden we er voor het hulpfonds van Mw. De Jonge in Zimbabwe. We waren van tevoren creatief bezig geweest om de aandacht op onze kraam te vestigen. Dit is gelukt met ons schilderij strand trekken. Ook met het nummertjesblad liep het goed, Tineke had het omgehangen en struinde zo de markt af naar invullers. Om uur waren we uitverkocht, het schilderij was leeg en het nummertjesblad was vol. We hebben nummertjes getrokken en konden zo nog 15 personen blij maken met een prijs. Een dankjewel aan alle sponsoren van de prijzen. In totaal hebben we 238 euro opgehaald voor het hulpfonds van Mw. De Jonge. Ook de fotokaartenactie liep goed, er werd voor 44 euro verkocht. In totaal hebben we 148 euro aan fotokaarten verkocht de afgelopen maanden. Deze actie loopt het hele jaar door!! Info Nel Naaktgeboren. Een ieder die aan het bovenstaande bijgedragen heeft heel hartelijk dank. Het was een gezellige, zonnige dag op ons Kerkplein. Collecte Zomerzending Ken je buren Op zondag 17 augustus collecteert Kerk in Actie voor het zendingswerk. Centraal staat hierbij de christelijke partnerorganisatie JCJCR (Jerusalem Center for Jewish-Christian Relations), die via een uitwisselingsprogramma joodse en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact brengt. De kinderen, in de leeftijd van jaar, krijgen op hun eigen school lessen over elkaars cultuur en godsdienst. Vervolgens gaan de schoolklassen bij elkaar op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst en ontdekken dat de anderen net zo zijn als zijzelf. Ook zijn er trainingen en ontmoetingen voor de docenten. De ontmoetingen helpen om de vooroordelen weg te nemen. Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst. De opbrengst van deze zendingscollecte is bestemd voor dit vredeswerk in Israël en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie wereldwijd. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Namens de ZWO, Tineke vanhorssen Nieuws van de ZWO 13

14 Zondagsschool en kindernevendienst Vakantie, hiep hiep hoera. Maandagavond, buiten bewolkt maar een goede temperatuur. De krant staat vol van het WK-voetbal dat Oranje door is naar de halve finale. Dus als jullie dit lezen weten we of ze wel of niet wereldkampioen zijn geworden. Wordt wel heel veel aandacht aan besteed, zeker voor een totaal niet voetbal liefhebber als ik ben. Heb er zelfs een hekel aan maar je kan er ook weer wat van leren blijkt soms. Zo gaf de dominee het zondagochtend in het gesprek met jullie mooi aan. Voor welke club ben je? was de vraag. Ajax, Feyenoord natuurlijk hoorde je roepen. We kennen dit wel. Maar voor wie was je gisteravond? vroeg de dominee toen. Nou voor Nederland natuurlijk. Dan bestaat er plotseling alleen maar Oranje en wordt er niet meer gekeken van welke club een speler komt, vreemd maar wel mooi denk ik dan. Op vakantie is dat ook vaak. Je komt op een camping of vakantiepark in Nederland of in het buitenland. Vaak speel je dan na enkele dagen met kinderen die overal vandaan komen, andere dorpen en steden uit heel Nederland en zelfs uit het buitenland. Spreken met een dialect of vreemde taal waar je soms niets van begrijpt. Maar het blijkt dat je toch snel weet wat de ander wil. En dat is natuurlijk heel leuk en gezellig. Soms hou je er zelfs nog een vakantie vriend of vriendin aan over en blijf je contact houden. Zo zou het met ons geloof eigenlijk ook moeten gaan. Het maakt niet uit wat je precies gelooft als je elkaar maar probeert te begrijpen en in zijn waarde wil laten. Dan is er heel veel mogelijk en kom je soms tot verrassende inzichten. Ik wens jullie dan ook een heel fijne vakantie en hoop dat je heel veel verschillende mensen tegenkomt en daar ook spelletjes mee doet of een gesprek hebt. Tot na een zonnige vakantie. Namens de leiding van zondagsschool en kindernevendienst, Jan de Geus 14

15 15

16 Afscheid zondagsschool/kindernevendienst Zondag 13 juli namen Marnix, Esther, Stan en ik afscheid van de zondagsschool/kindernevendienst. Heel de kerk was versierd met vlaggetjes. Het thema van de dienst was: I will survive met de schriftlezing uit Matteus 14 over Jezus op het meer. Daarom stonden en hingen er allemaal dingen in de kerk zoals een kano, zwembandjes, zwembanden enz. We gingen deze dienst figuurlijk op reis in een boot. Dominee Jumelet vertelde ons dat Jezus altijd met ons mee gaat op reis, ook als we straks naar onze nieuwe school gaan. In de dienst deden de kinderen ook nog zingen, wat leuk was. We namen ook zelf deel aan de dienst door de tien geboden, schriftlezing en een gedicht voor te lezen. Jan sprak ons toe dat we voortaan de hele dienst in kerk mogen zitten. En als symbool kregen we alle 4 een reddingsboei, waar onze naam op staan en God redt. Ook kregen we een zelfgekozen liedboek of encyclopedie. We kregen ook een witte roos om aan onze ouders te geven als bedankje dat ze ons meenemen naar de kerk. De gemeente zong ons toe: Stel je vertrouwen op de Heer je God. Want in Zijn hand ligt heel je levenslot. Hij heeft je lief, Zijn vrede woont in jou. Zie naar Hem op en weet; Hij is je steeds nabij. Ik vond het een hele mooie dienst! Elina van Kleef. 16

17 JOR JOR World Servants naar Zambia Ook volgend jaar gaat er weer een groep van de JOR mee met World Servants. In de zomervakantie van 2015 vertrekken we met 6 jongeren naar Zambia. De groep bestaat uit: Frank Janssens, Ellen Janssens, Laura den Hoed, Ellen Rijken, Lianne de Haan en Ilona Preesman. Champhanji We zullen van 27 juli t/m 17 augustus verblijven in Champhanji. Champanji ligt op ongeveer twee uren rijden van Lundazi, de grootste kern van het Lundazi District. Er wonen ongeveer 700 mensen in de gemeenschap. Het zijn voornamelijk migranten uit andere delen van Zambia. Het gebied is erg vruchtbaar en daarom is het een goede plek voor boeren om zich te vestigen. Problemen In 2012 is er een team van World Servants in Champanji geweest. Zij hebben meegeholpen bij de bouw van klaslokalen en toiletten. Eerder kregen de kinderen les in hutten gemaakt van modder en een rietendak en had de school geen latrines. Nu zijn er nieuwe klaslokalen waar de kinderen leren lezen en schrijven in goede omstandigheden. Maar vanuit de wijde omgeving willen nog veel meer kinderen naar school. Er is alleen onvoldoende ruimte om al deze kinderen goed onderwijs te kunnen bieden. Doelen Om al deze kinderen toch onderwijs te kunnen laten volgen, gaan wij in deze 3 weken twee klaslokalen bijbouwen bij de school. Ook zullen we een opslagruimte en een kantoortje voor de leraren neer zetten. Je kunt niet zomaar met 6 jongeren naar Zambia om daar te gaan bouwen, nee daar is geld voor nodig. Veel geld ook in ons geval. In totaal hebben wij nodig om de gehele reis te kunnen betalen. Om aan dit geldbedrag te komen, zullen wij het hele jaar door acties organiseren. U zult tijdig van deze acties horen via het kerkblad, via facebook, twitter of via de website: We hopen op uw steun! Namens de JOR World Servants groep Zambia, Ilona Preesman 17

18 Interview Om aan het werk van de ouderlingen (het consistorie) inhoudelijk wat meer bekendheid te geven, hebben we Jolande Kornaat bereid gevonden in een interview haar beleving van het ambt met u te delen. Hoe lang ben je al ouderling? Vanaf januari 2008, dus nu ongeveer 6 ½ jaar. Eén ambtstermijn duurt 4 jaar, dus je hebt een tweede termijn eraan gekoppeld. Wat heeft je doen besluiten na de eerste termijn door te gaan? Ik ben eigenlijk om twee redenen nog doorgegaan. Ik wilde het werk niet in de steek laten, anders is er een risico dat zaken voor een poosje stil komen te liggen. Zo gemakkelijk is het niet om iemand te vinden. De tweede reden is dat ik na de eerste termijn net goed ingedraaid was. Voor mijn gevoel was ik nog maar net begonnen. De tweede termijn is voor mij vooral verdieping van het werk dat in de eerste periode gestart is. Hoe ervaar je het ouderlingenwerk in de praktijk? Ik vind het mooi werk en erg leerzaam. Het werk heeft mijn geloof zeker verdiept en soms ervaar ik het als ontroerend. De mooie kant van het werk is dat je fijne, intieme gesprekken mag voeren met mensen die je eerder niet kende. Dat maakt het heel bijzonder, want je voelt dat mensen je vertrouwen geven. Ook voelt het werk voor mij als antwoord geven op mijn belijdenis, waar ik beloofde mee te werken aan de opbouw van de gemeente. Zo probeer ik te helpen. Er is natuurlijk ook een mindere kant. Het is soms moeilijk laveren tussen gemeentewerk en privé. En gevoelsmatig kan het zwaar zijn, je krijgt soms te maken met leven en sterven. Wel ervaar ik daar Gods kracht voor de mensen die het zwaar hebben, maar ook voor mezelf. Ik voel me gesteund en dat is dan weer de andere kant van het soms moeilijke werk. Hoeveel tijdsinvestering vraagt het van je? Dat is lastig te zeggen. In de eerste periode gemiddeld één avond per week. Nu is het wat minder, maar het verschilt wel per periode. Soms is er veel bezoekwerk achter elkaar en dan is het weer een poosje rustiger. Je moet ook weleens bewust wat rust inbouwen. Het moet niet teveel worden. Vanzelfsprekend zijn er ook de diensten die je doet op zondag. 18

19 We doen dat bij toerbeurt. Gemiddeld eens in de twee weken heb je op zondag dienst. Hoe is de samenwerking met de andere ouderlingen, dus binnen het consistorie? Dat gaat in één woord goed. We zijn een klankbord voor elkaar. We kunnen in geval van privé-drukte met kinderen, ouders die je wat meer nodig hebben, of in geval van vakantie altijd diensten ruilen. Ik heb bewondering voor de jonge mensen met gezinnen, ze doen het toch maar. Het consistorie bestaat uit totaal verschillende mensen, allemaal met hun eigen inbreng en toch is de samenwerking prima. Hoe ervaar je de samenwerking in de kerkenraad? Het is een fijne groep mensen. Alles kan in alle openheid gezegd worden. Er worden vaak serieuze zaken gedaan en besproken, maar er wordt ook vaak gelachen. Het zijn wel andere gesprekken en overleggingen dan in het consistorie, maar je voelt dat we voor hetzelfde doel gaan. Zijn er naast het werk in de kerkenraad nog nevenfuncties? Ja, ik maak deel uit van het Evangelisch Platform (EP) en daarvan breng ik verslag uit aan de kerkenraad. Ik kan dan goed uitleggen wat we daar doen en daardoor aandacht vragen voor het werk van het EP. Wat zou jij iemand die gevraagd wordt voor ouderling en daar serieus over denkt als boodschap meegeven? In de eerste plaats: Zeg niet meteen dat je dit werk niet kunt. Je hoeft het niet alleen te doen, zoek en ervaar de steun van de Heilige Geest. Zelf had ik destijds ook zoiets als: Wie ben ik dan wel? Wat moet ik zeggen? Kan ik dit wel? Ga in gebed, en dan merk je vaak dat het je gegeven wordt. In de tweede plaats: Je komt in een fijne, opbouwende groep terecht waar we elkaar met raad en daad terzijde staan. In de derde plaats: doe het werk in je eigen tempo. De een gaat nu eenmaal harder dan de ander. Geef duidelijk aan als je even een stapje terug moet doen. De band die we onderling hebben geeft daarvoor gelegenheid en mogelijkheden. Later pak jij het wel weer eens op als een ander jou nodig heeft. En in de laatste plaats: het werk is mooi en verrijkend. Je geeft veel, maar je haalt er ook veel uit. Je mag het zien als een roep vanuit de gemeente 19

20 en van God. Zonder de duidelijke steun die de gemeente je geeft zou ik het niet kunnen. Cobi Kuipers Rommelmarktnieuws Wij willen alle mensen en de sponsors, die hebben mee geholpen aan de jaarlijkse Gemeentedag, hartelijk bedanken! Dankbaar zijn we met het resultaat wat die dag heeft opgebracht. Tevens kunnen we terug kijken op een gezellige dag. Alles wordt nu schoongemaakt, er zijn weer nieuwe spullen en het seizoen gaan we met frisse moed beginnen. U kunt vanaf 1 september weer spullen inleveren van tot uur. VERKOOP SEPTEMBER 2014 vrijdag 26 september van tot uur zaterdag 27 september van tot uur KOFFIEHOEK Er zijn weer verse appelflappen en amandelbroodjes, heerlijk bij een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom in ons koffiehoekje. Namens rommelmarktteam, An Klinge 20

21 Van het college van Kerkrentmeesters Het college van kerkrentmeesters, verantwoordelijk voor de materiële en financiële zaken, is hiermee verantwoordelijk voor het goed functioneren van een groot aantal taken en commissies. Dankzij jarenlange ervaring en inzet van de vrijwilligers die deze taken vervullen, loopt dit altijd op rolletjes. Afgelopen periode zijn de volgende taken in een collegevergadering op de koffie geweest: diaconie, Emma, koster, organisten, rommelmarkt en verjaardagsfonds. Hier hebben we alles wat goed gaat en minder goed gaat samen gedeeld. En uiteraard heeft het college waardering en dank voor de enorme inzet van allen uitgesproken. Deze maand heeft het college afscheid genomen van broeder Eberhard van Nieuwenhuijsen. De blijvende kerkrentmeesters danken hem hartelijk voor zijn tomeloze, altijd eerlijke inzet voor onze gemeente en het extra half jaar dat hij is aangebleven na zijn officiële vertrek uit het college begin dit jaar. Eberhard vervulde met verve de rol van voorzitter van zowel het college van kerkrentmeesters als de kerkenraad en wist veel zaken met een bezoekje en gesprekje op de rit te krijgen. Door de vacature in het college, zijn de taken van Eberhard verdeeld onder de kerkrentmeesters. Zo neemt Ronald Mol, de vice-voorzitter, de voorzittershamer en zitting in het moderamen over en zullen de ontstane gaten in het rooster van taken tijdens de kerkdiensten worden opgevuld d.m.v. extra diensten van de kerkrentmeesters. We vragen uw niet aflatende gebed voor het vervullen van de vacature, want zonder hulp van onze God en zijn gemeente in Puttershoek kan uw college van kerkrentmeesters niet. Mocht u willen weten wat de taken van het college van kerkrentmeesters inhouden, hoeveel tijd dit vraagt, maar ook hoeveel plezier dit werk in een enthousiast en gezellig team geeft, maak dan gerust een praatje met een van ons. Ook binnen de kerkenraad is de voorzittershamer overgenomen van Eberhard, en wel door Victor de Haan. Namens het college van kerkrentmeesters, Jaco van der Zwaal 21

22 Commissie geldwerving Misschien denkt u erover om dit stukje maar niet te lezen? Want elke maand is de boodschap toch hetzelfde. Altijd weer de vraag om uw toezegging op tijd te betalen en misschien een kleine verhoging te overwegen Misschien dat u zou willen dat we de kleine financiële problemen die onze gemeente alweer een paar jaar heeft, maar eens moeten verzwijgen? Er wordt de commissie geldwerving wel eens verweten dat we meer vertrouwen moeten hebben, en dat we minder over geld moeten praten. Helaas moeten we u dan teleurstellen, want de jaarlijkse negatieve kasstroom is een zorg niet alleen voor de kerkenraad, maar raakt iedereen die lid is van de gemeente en deze een warm hart toedraagt. Ook al zijn de problemen nu nog klein, we zullen hier eerlijk over blijven praten. Onze mooie Christelijke gemeente in Puttershoek met z n prachtige kerkgebouw, pastoraat, clubs en zorg voor elkaar heeft nu eenmaal een kostenplaatje waarin niet veel te bezuinigen valt zonder dat dit gevolgen heeft voor het reilen en zeilen waaraan we nu gewend zijn. Als u van de goede boodschap in de zondagse kerkdienst houdt en het pastoraat in het dorp, zou u kunnen leven met een halve predikantsplaats? Als u vooral geniet van het prachtige monumentale kerkgebouw, zou u kunnen leven met achterstallig onderhoud? Als u het fijn vind dat de gemeente voor jong en oud activiteiten en ruimte biedt, zou u het fijn vinden wanneer we dit niet meer kunnen faciliteren? En zo kan er heel veel worden toegevoegd aan deze lijst. Wat betekent onze Hervormde gemeente voor u, wat is die u waard? Ongeachte hoeveel u financieel bijdraagt, waarderen wij enorm dat u lid bent van onze gemeente en wat u aan de kerk geeft. Misschien geeft u een bedrag met 3 cijfers voor de komma, misschien zoveel als u maar kunt missen, of misschien juist maar een tientje terwijl u best meer kan missen? Toch vragen we u wel een paar minuutjes de tijd te nemen serieus na te denken of aan tafel eens te praten over of de bijdrage toch niet een beetje om hoog kan, al is het maar 10 euro, en anders of u zich misschien als vrijwilligers wilt aanmelden. Want anders blijven wij elke maand vragen om meer" en moeten we vroeger of later als gemeenteleden keuzes maken. 22

23 In een grafiek uitgezet ziet de stand van zaken er als volgt uit: Solidariteitskas De bijdrage voor de Solidariteitskas blijft erg achter. Het zou fijn zijn als de gemeente ook op dat terrein meer Solidariteit zou tonen. Laten zij de financiën van de kerk alstublieft niet op een grotere achtergrond plaatsen. Informatie Mocht u nog vragen hebben, of uw toezegging willen aanpassen, kunt u contact opnemen met de kerkelijk ontvanger (tel , Namens commissie geldwerving, Jaco van der Zwaal 23

24 EMMA Na de evenementendag op 14 juni hebben wij nog 1 bijéénkomst gehad en wel op 15 juni. Toen begon de vakantie. De evenementendag is goed verlopen en we zijn blij met de opbrengst. We willen iedereen die onze kraam niet voorbij is gelopen hartelijk danken. In de vakantie zitten we niet helemaal stil, want we werken natuurlijk wel door aan onze opdrachten. Mocht U iets willen bestellen op het gebied van handwerk, in de meest brede zin van het woord, dan horen wij dat graag. Op 11 oktober a.s. gaan we onze najaarsbingo houden. De voorbereidingen zijn in volle gang. De bingokaarten zijn ook weer los verkrijgbaar. Onze eerste vergadering na de vakantie is op 3 september. Als U nog nooit bij ons langs bent geweest is dit misschien een mooie gelegenheid om eens te komen kijken. In ieder geval heel hartelijk welkom. Namens het bestuur en de leden, T. Gravendeel (tel ) Samen één gemeente zijn is: Startweekend 2014 Gezamenlijke passie voor de heer delen. Vol overgave inzetten bij vrijwillige werkzaamheden in de gemeente. Van ramen zemen tot het bezorgen van het klankbord. Van jeugdwerker zijn tot het bekleden van een kerken raadsfunctie Omzien naar onze naaste binnen en buiten de gemeente. Met onze ingegeven passie de kinderen/jeugd de passie van de heer voor hun te laten voelen en zien. Kortom er is geen samen gemeente zonder u/jij. Als Hervormde Jeugdraad hebben wij de afgelopen jaren gezien dat de start van het winterwerk niet alleen een nieuwe start voor de jeugd is., maar een vernieuwde start voor de gehele gemeente, kortom vol overgave samen één gemeente zijn. 24

25 En hoe kunnen we niet nog meer samen één gemeente zijn dan gezamenlijk het startweekend organiseren, ondersteunen en gezamenlijk beleven. Wij nodigen u/jou uit voor het STARTWEEKEND 2014 op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 september U heeft het thema Passie(f!) Vol over gave en alle activiteiten in het vorige klankbord kunnen lezen. Aangezien bij de uitgave van het volgende klankbord het startweekend al bijna start nog even een korte samenvatting. Kijk voor het volledige overzicht op de website of in het vorige klankbord: JOR Startweekendkamp start vrijdagavond 12 september Vanaf Klas 2 middelbare school Kindernevendienst /JOR Young/Tienerkoor Zaterdag 13 sept 14:00 uur op het kerkplein tot 17:00 uur Groep: 7/8 en klas 1/2 Zondagschool/Combiclub/Kinderkoor Zaterdag 13 sept 14:40 uur op het kerkplein tot 17:00 uur Voor: Groep 1 t/m 3 en 4 t/m 6 Gemeente BBQ Tuin pastorie en bij slecht weer evt. in de schuur van Willem Bijl. Vanaf 17:00 uur Startdienst Zondag 14 september om 10:00 uur Meedoen of meehelpen? Voor de inkopen voor de bbq en het regelen van voldoende hulp bij de activiteiten is het wenselijk dat u even van te voren laat weten of u komt. Dit kan via of via Samen één gemeente zijn kunnen we alleen als we allemaal onze passie delen en inzetten! 25

26 ZOA Talentenveiling t.b.v. ZOA Om het werk van Bart Dorsman in Zuid-Soedan vanuit Puttershoek te steunen organiseren wij weer een talenveiling. U heeft kunnen lezen hoe hoog de nood daar is. Voorgaande veilingen was u erg vindingrijk in het aanbieden van uw talenten. Denk hierbij aan de diners, dakgoten, tuinieren, taxiritten, spelletjesavond enz., enz. Uiteraard rekenen wij weer op een mooie opbrengst. De aanvang van de veiling is 27 september om uur in De Hoeksteen. Zaal open vanaf uur. De opbrengst komt volledig ten goede aan ZOA Alle geboden talenten worden vermeld op de veilinglijst en zijn gratis beschikbaar gesteld. De veiling gaat per opbod. De veilingmeester noemt per talent het nummer en de omschrijving volgens de veilinglijst en noemt de minimale inzet. Wanneer er niet wordt geboden op de minimale inzet vervalt het talent Alle aanwezigen krijgen bij binnenkomst een nummer uitgereikt waarmee kan worden geboden. Aan diegene die het hoogst biedt, wordt het talent toegewezen. Het is mogelijk om vooraf een bod uit te brengen, nooit lager dan de inzet, vanaf dit bod wordt dan verder geveild, komt er geen hoger bod dan is de telefonische afspraak bindend en kan niet worden herroepen. Tel: De koper ontvangt aan het eind van de avond een overeenkomst tussen aanbieder en koper. De verdere afhandeling is hierna een zaak tussen de aanbieder en de koper. De koper dient zelf contact op te nemen met de aanbieder om datum, tijd en plaats af te spreken. Betaling kan bij voorkeur door het overeengekomen bedrag te storten op rekening SKG t.n.v. Diaconie Puttershoek in zake zendingscommissie nr: o.v.v. veiling ZOA Of op de avond zelf contant 26

27 Talentenveiling hervormde kerk Puttershoek t.b.v. ZOA Aanbieder Naam Adres Woonplaats Telefoon Datum Handtekening Biedt het volgende talent aan t.b.v ZOA project De talenten worden 27 september 2014 verkocht aan de hoogste bieder. De opbrengst is bestemd voor ZOA. Na de verkoop zal de aanbieder het talent voldoen in overleg met de koper Dit biljet zal tijdens de talentenveiling dienen als overeenkomst tussen aanbieder en koper Betaling contant of overmaken. Overmaken op rekening t.n.v. Diaconie Puttershoek in zake zendingscommissie, Ovv talentenveiling ZOA 2012 U kunt dit formulier inleveren bij: Cockie Snaaijer, grondzeiler 5 Uiterlijk in te leveren tot en met 22 september Koper: Naam: Adres: Woonplaats: Telefoonnummer: Heeft bovengenoemd talent gekocht voor.. Dit bedrag is voldaan contant /bankgiro 27

28 Nog even een herinnering aan het stukje in het vorige Klankbord waarin al een globaal overzicht stond van het programma. Abusievelijk stond hier niet bij vermeld dat op de zaterdagmiddag, behalve de diverse activiteiten en de gloednieuwe voorstelling 'Als een vis in het water' van Matthijs Vlaardingerbroek ook muzikale medewerking wordt verleend door onze band All4One, dus hierbij is dit verzuim goedgemaakt. Verder was ook al het optreden op zondagmiddag genoemd van het Interkerkelijk Jongerenkoor Maranatha uit 's-gravendeel met als thema "Hoeksche Waard Zingt". Dit wordt wel bijzonder optreden omdat het de laatste optreden van dit koor zal zijn. De reden hiervan is dat, na een bestaan van 31 jaar, dit koor zal worden opgeheven in verband met terugloop in ledenaantal en onvoldoende aanwas van jongeren tussen de 15 en 35 jaar. Dit laatste optreden zal samen gedaan worden met een gelegenheidskoor van zangers en zangeressen uit de hele Hoeksche Waard. Een ieder die kan zingen is hierbij welkom. De geplande oefendata voor dit gelegenheidskoor zijn op 1,8,15 & 22 september in de Chr. Geref. Kerk in 's- Gravendeel. Voor het verdere programma verwijs ik naar het vorige Klankbord én ook naar de website van Crossroadhw: Kom ook naar Sporthal de Boogerd in Oud-Beijerland en geniet van de verschillende programma- onderdelen, de ontmoeting met elkaar en de prachtige boodschap van het christelijk geloof die op uiteenlopende manieren wordt gebracht. De toegang is gratis! Namens Crossroadhw Cor Groenendijk Crossroad Event 27 & 28 september a.s. CEES Voor de jeugd vanaf ca. 15 jaar. Zondagavond om de 3 weken in gebouw De Schakel vanaf 20:00 We praten over allerlei onderwerpen die ons bezighouden en wat geloof daarmee te maken heeft. Het onderwerp wordt door jullie voorbereid. Info: Annemiek Groeneweg, Cees en Barbara Broeren, tel

29 Het blad KERK-informatie is het officiële orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland. Het verschijnt maandelijks. Regelmatig wordt aan de zendingsopdracht aandacht geschonken. In het aprilnummer stond een interview van Gerrit Groeneveld met Ds. Pier Magré (80), in de jaren zestig werkzaam in Kameroen en Jasper Maas (29) die thans met een zendingsopdracht werkzaam is in Ghana. De verschillen met de jaren zestig-zeventig van de vorige eeuw en deze tijd worden aan de hand van de ervaringen van beide zendingswerkers besproken. Toch blijft het werk van Christus en van de Heilige Geest onveranderd. Zo vertelt Jasper Maas hoe hij in Ghana een glimp van Gods genade mocht opvangen en vertelt de volgende gebeurtenis: Een ongetrouwd meisje in een van de dorpsgemeenten was zwanger geraakt. Haar familie joeg haar het huis uit en in de kerk was ze ook niet meer welkom. Een week na de geboorte van haar zoontje zocht ik haar op om de naming ceremony uit te voeren. Toen ik het jongetje in mijn armen nam om voor hem te bidden, zag ik haar een traan van haar wang vegen. Toen ik haar hutje uitkwam, hoorde ik enkele mensen zeggen: Waarom is de pastor gekomen om dit kind te dopen en een naam te geven? Die ochtend had ik tijdens de dagopening op het trainingscentrum het verhaal van Jezus ontmoeting met Zacheus uit Lucas 19 besproken. Ik moest denken aan vers 7: En allen die dit zagen zeiden morrend tegen elkaar: Hij is het huis van een zondig mens binnen gegaan Een maand later pakte de vader van het meisje tijdens een zondagse dienst zijn kleinzoon voor het eerst vast en hield hem trots omhoog. Ik voelde me gelukkig om daar bij te zijn en een glimp van genade te mogen opvangen. Om zo Gods missie van herstel, bevrijding en verzoening van dicht bij mee te maken. Rokus Baan Voor u gelezen in KERK-informatie 29

30 Agenda Kinderoppas HVG EMMA Woensdagavond Zondagsschool / Kindernevendienst Tijdens Om twee de ochtenddienst, weken, aanvang in uur. De Info Hoeksteen Voor (mw. kinderen T. Gravendeel) van 0 t/m 3 jaar Basisschoolgroepen 1-3 en 4-5. Tijdens de preek tot het einde van de dienst in De Hoeksteen. Groepen 6-8. Alleen tijdens de preek in de consistorie Info: (Tineke van Horssen) Van uur in De Hoeksteen. Info (fam. v.d. Zwaal) Gebedskring Elke vrijdagavond Bijbelkring O.l.v. en info bij br. P. Reedijk Hazelaarstraat 68 (maandagmiddag) De Hoeksteen (donderdagavond) Petruskring In de kerk en De Hoeksteen Thomaskring Info Mw. J. Kuipers Versendaal Inloophuis In het parochiecentrum bij de Katholieke kerk Elke (dhr. J.H. Renkema) woensdagmorgen Combi-Club Elke vrijdagmiddag JOR Young Elke zaterdagavond JOR Elke zaterdagavond (van startweekend tot hemelvaart) Kinderkoor Een vrolijk geluid Elke woensdagavond Vrouwengesprek groep MANINNE Voor kinderen van groep 3 t/m 6 van uur uur in De Hoeksteen Info (Samantha Janssens) Zomerstop tot 19 sept. Voor jongeren vanaf 10 jaar. In De Schakel van uur uur Info (Cees Broeren) Voor jongeren van de 2 e klas middelbare school. In de Schakel: start 20:30 uur, sluiting +/- 22:00 uur. Info: of Sander Meijer. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar van uur uur in De Schakel Info (Marissa de Bruin), of Zomerstop tot na het startweekend. 3 e donderdagmorgen van de maand. Tevens sponsor voor Medisch Hulpfonds Zimbabwe van mw. De Jonge te Leiden. 30

31 Kerkradio RADIO HOEKSCHE WAARD ROMMELMARKT Inleveren: Ophaaldagen: Verkoop: Aanvraag bij: dhr. J. Markusse Biezenweide 50, Voor wie het horen wil. Op donderdagavond van uur tot uur, op zondagochtend van 8.00 uur tot 9.00 uur, op zondagavond van tot uur In De Schakel, A. van Lierstraat 7 Elke maandag uur inname goederen. Rommelmarkttelefoon , van ma. t/m vr. van uur uur. Info: Annie Vlasblom tussen uur uur. VERKOOP SEPTEMBER 2014 vrijdag 26 september van tot uur zaterdag 27 september van tot uur OUD PAPIERAKTIE 2 e zaterdag v.d. mnd. Zegels en Kaarten ZWO Tienerkoor Differtentz, elke woensdagavond T.b.v. Stichting Vrienden van Amcha. In de container op het erf van de fam. A. Bijl, A. van Lierstraat 11a. Ingang: erf aan Wilhelminastraat. (Info ) Gebruikte, t.b.v. de zending. In de bussen in de kerkhal of bij dhr. M. van Ingen, Bovenkruier 55, 3297 TD Puttershoek (Info ) Contactadres ZWO secretariaat Cockie Snaaijer telnr: Rekeningnr. SKG: t.n.v. Diaconie in zake zendingscommissie NL36FVLB Voor tieners van uur uur in De Schakel. Info ( Marissa de Bruin) of Zomerstop tot na het startweekend. 50+ Soos Outlook Elke donderdag in De Schakel van uur uur. Onder het genot van een kop koffie of thee te ontspannen, en een gezellige middag te hebben. Info ( dhr V.O. de Haan) Na de zomerstop een nieuwe start in augustus. 31

32 We zijn hier vreemdelingen Achter al onze angsten schijnt een stralend licht; de zon van Gods liefde een hemels vergezicht. Het doet ons hier beseffen dat we vreemdelingen zijn. Die wandelen in de stilte van ied're verborgen pijn. Maar als de getijden veranderen het licht stralend opgaat in ons hart. alle wolken voor de zon verdwijnen voelen wij ons niet meer verward. Als de laatste bladzij' is gelezen de vrede neerdaalt in de ziel heeft de liefde overwonnen in alles waar ik voor kniel. Nu mogen wij bedenken dat we vreemdelingen zijn. Maar als de zon eeuwig zal schijnen is er heling in alle pijn. 32

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Klankbord 7, 5 juli t/m 22 augustus 2015 53 e jaargang

Klankbord 7, 5 juli t/m 22 augustus 2015 53 e jaargang Klankbord 7, 5 juli t/m 22 augustus 2015 53 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Ds A.A. vd Berg Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie

Nadere informatie

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen MaS-vacaturebank Protestante Gemeente Vaassen Inleiding Hieronder is de maatschappelijke stagevacaturebank te vinden van de Protestante Gemeente Vaassen. De kerk is een bijzondere plek om je maatschappelijke

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking.

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking. OVERDENKING Markus 6:31 En Hij zeide tot hen: Komt hier en gaat met Mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Klankbord 8, 14 september t/m 18 oktober 2014 52 e jaargang

Klankbord 8, 14 september t/m 18 oktober 2014 52 e jaargang Klankbord 8, 14 september t/m 18 oktober 2014 52 e jaargang Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Vacant Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we: Kleuren

Voor de dienst zingen we: Kleuren Feest in de kerk! Voor de dienst zingen we: Kleuren M. Zimmer Kleuren, kleuren, allemaal kleuren rood, oranje, geel, groen, paars en blauw God bedacht die prachtige kleuren Anders was alles zo grijs en

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Klankbord 4, 29 maart t/m 2 mei 2015 53 e jaargang

Klankbord 4, 29 maart t/m 2 mei 2015 53 e jaargang Klankbord 4, 29 maart t/m 2 mei 2015 53 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Informatie Vacant Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Klankbord 2, 20 jan t/m 23 feb 2013 51 e jaargang

Klankbord 2, 20 jan t/m 23 feb 2013 51 e jaargang Klankbord 2, 20 jan t/m 23 feb 2013 51 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Banknummer Kerkvoogdij 6358.07.211 Banknummer Diaconie 6358.07.351 Kostersgezin/sleuteladres

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het Interkerkelijk Kinderkoor

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 27 juli 2014 nr. 1654 DE GOEDE REEDE ORDE VAN DIENST Thema: Onze Vader in de hemel Gebed Lieve God, lees mijn zwijgen lange lege regels lang lees mij met andere ogen. Intrede Voorganger Ds.

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst )

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) 1 Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) Liturgie zondagmiddag 12 september 2010 te Hardinxveld-Giessendam: Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God (1 Tim.1)

Nadere informatie

WAT WATER ER TOE DOET

WAT WATER ER TOE DOET WAT WATER ER TOE DOET oktober 2010 3- Gedoopt en daarna Daarna begint de opvoeding en daarbij het proberen duidelijk te maken wie God is en hoe je op een goede manier met Hem kunt leven. Dat is natuurlijk

Nadere informatie

Preek Johannes 3 : 16

Preek Johannes 3 : 16 Preek Johannes 3 : 16 Liturgie 21 november 2010 Houten - dienst door jeugd - D.Vonck Voor de dienst: http://www.youtube.com/watch?v=eshqcoeit4w&feature=fvsr Beamer: Psalm 13:6 Ik vertrouw op uw liefde:

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Wie zijn wij? Stichting Harvest Celebration Center is een stichting die zich in wil zetten voor de degene die om welke reden ook niet kunnen deelnemen

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014. Organist Cornelis Jacobi

Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014. Organist Cornelis Jacobi Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014 Voorganger Organist Beamer ds Henk-Jan de Groot Cornelis Jacobi Welkom en mededelingen Zingen allemaal: - Goedemorgen welkom allemaal Goedemorgen,

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven

Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven Liturgie Voorzang Gez 121,1.2.3 Stil gebed Votum / groet Zingen Gez 121,4.7.9 Wet Zingen: Ps 96,1.4 Gebed Schriftlezing: - Joh 2,23-3,21 -

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Zondag 20 oktober 2013

Zondag 20 oktober 2013 Zondag 20 oktober 2013 Groen Groen is de kleur van de hoop. Brood en vis als symbool voor Jezus die ons door zijn leven hoop geeft. Daarmee varen wij de toekomst tegemoet Zuiderkerkgemeente Voorganger:

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Ruth 1 - God gaat altijd met je mee!

Ruth 1 - God gaat altijd met je mee! Ruth 1 - God gaat altijd met je mee! Gezinsdienst en Doop Norah Maaike Kloeze Liturgie Welkom Eerste adventskaars aansteken plus gedichtje Zingen 1. Groot en machtig is Hij (Opwekking 387) 2. God kent

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1-

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1- Orde van dienst voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord Thema: Zondag Vaderdag Voorganger Ouderling van dienst Organist Koster : ds. A.H. Groen : Eef van Neuren

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015

Zondag 20 december 2015 Welkom Aansteken 4de adventskaars Zondag 20 december 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. W. Misker Paars Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed. Het

Nadere informatie

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen.

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen. NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.24 13-06-2014 Zondag 15 juni 2014 10.00 uur Ds. T. Boer uit Brakel 18.00 uur Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht Ouderling van dienst v.m.

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen DIT IS DE DAG Themadienst, waarin 4 kinderen afscheid nemen van zondagsschool Ruth ; Afsluiting winterwerk. t Harde, zondag 17 maart 2013. Voorganger: ds. D. Dekker. Organist: dhr. A. van Dijk. Aanvang:

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen. Thema aan jou gelijk... (Pnr. 1316) Markus 12: 28-34 Uitgesproken 8 november 2009 in het Open Hof te Kampen

Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen. Thema aan jou gelijk... (Pnr. 1316) Markus 12: 28-34 Uitgesproken 8 november 2009 in het Open Hof te Kampen Thema (Pnr. 1316) Markus 12: 28-34 Uitgesproken 8 november 2009 in het Open Hof te Kampen Ouderling van dienst Muzikale begeleiding Nanda Tegelaar Henk Kamphof U luistert naar: een opname van de morgendienst

Nadere informatie

Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet?

Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet? Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet? Iedereen wordt geconfronteerd met de dood. Moeilijk is dat. Maar volgens Prediker is het mooi om op een begrafenis te zijn. Want verdriet om de dood zet je stil,

Nadere informatie

10. Het laatste woord

10. Het laatste woord 10. Het laatste woord DOELSTELLINGEN De kinderen maken kennis met de zeven kruiswoorden: Jezus laatste woorden vóór Zijn kruisdood. De kinderen leren dat de kruiswoorden een soort samenvatting van Jezus

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Klankbord 8, 2 sept t/m 6 okt 2012 50 e jaargang

Klankbord 8, 2 sept t/m 6 okt 2012 50 e jaargang Klankbord 8, 2 sept t/m 6 okt 2012 50 e jaargang Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Banknummer Kerkvoogdij 6358.07.211 Banknummer Diaconie 6358.07.351

Nadere informatie

ZOMERBRIEF INTERKERKELIJKE WERKGROEP HART-EN-VROUW

ZOMERBRIEF INTERKERKELIJKE WERKGROEP HART-EN-VROUW ZOMERBRIEF INTERKERKELIJKE WERKGROEP HART-EN-VROUW Terugblik afgelopen seizoen We mogen dankbaar terugkijken op een mooi seizoen van Hart-en-Vrouw. In oktober hielden we een cabaret Avond Oma in de la

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

GEBEDSPASTORAAT. =bidden voor elkaar,bidden met elkaar

GEBEDSPASTORAAT. =bidden voor elkaar,bidden met elkaar GEBEDSPASTORAAT =bidden voor elkaar,bidden met elkaar Mat. 18: 19: Jezus zegt: wanneer 2 van u eensgezind op aarde iets vragen zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is.want waar er 2

Nadere informatie

EEN VERWONDERDE BOODSCHAP

EEN VERWONDERDE BOODSCHAP Joh. 4:29 - gehouden op 16092012 - p. 1 EEN VERWONDERDE BOODSCHAP Liturgie Votum en groet Zingen: Psalm 125:1.2 Gebed Schriftlezing; Joh. 4:5-30 Zingen: Liedboek 75:4.5.6 Preek: Joh. 4:29 Zingen: Ps. 36:2.3

Nadere informatie