Klankbord 4, 29 maart t/m 2 mei e jaargang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klankbord 4, 29 maart t/m 2 mei 2015 53 e jaargang"

Transcriptie

1 Klankbord 4, 29 maart t/m 2 mei e jaargang

2 Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Informatie Vacant Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie van pastorale zaken kan worden verwezen naar de voorzitter van het consistorie, Jan de Jonge, , voor andere kerkenraadszaken kan met de scriba contact worden opgenomen. Dhr. P. Reedijk Hazelaarstraat 68, 3297 XL Puttershoek Mw. C. Kuipers Schouteneinde 55, 3297 AS Puttershoek Dhr. G.A.J. Tiesema Eikenlaan 11, 3297 XA Puttershoek NL79FVLB NL82FVLB Fam. M. v.d. Kolk Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek Banknummer Kerkvoogdij Banknummer Diaconie Kostersgezin/sleuteladres en zaalreservering van De Hoeksteen Kerk, De Hoeksteen, De Schakel Kerkplein 1, Kerkplein 3, A. van Lierstraat Website Klankbord redactie: Leny van Kleef, Monique Gielen en Samantha Janssens. Kopij inzenden t/m maandag 13 april, uur per of bij Samantha Janssens, Jasmijnstraat 4 Voor vragen Bezorging volgend nummer: 28 april t/m 2 mei 2015 Vragen over bezorging Kerkelijk Bureau Eikenlaan Kopij die niet op tijd binnen is of waarvan de afzender anoniem is, kan niet worden verwerkt. Druk/, en zetfouten voorbehouden. 2

3 Kerkdiensten 29 mrt. Palmzondag 10.00u Ds. Hordijk uit s-gravendeel Organist: Dhr. H. Mannee Zondagssch/kdnd: Kl: Nadine, M: Tineke, Gr: Jan Oppas: Mw. I. Jongenotter, Mw. P. Bos, Lianne de Haan Koffie/thee/limonade drinken na de dienst 17.00u Ds. N.W. v/d Houten uit Dordrecht Organist: Dhr. H. Mannee Dienstcollecten: kerk en eredienst Deurcollecten: onderhoud orgel 3 apr. Goede Vrijdag 15.00u Aangepaste viering Heilig Avondmaal Ds. W. Geuze Organist: Dhr. N. van Oudheusden 19.30u Heilig Avondmaal Ds. W. Geuze Organist: Dhr. H. Mannee Bekercollecte: bepaald Diaconie Deurcollecten: pastoraat eigen gemeente 5 apr. 1 e Paasdag 10.00u Ds. Z. De Graaf uit Katwijk Organist: Dhr. N. van Oudheusden Zondagssch/kdnd: Kl: Nadine, M: Leonie D, Gr: GEEN Oppas: Mw. A. Groeneweg, Mw. T. Prins, Tessa v. Nieuwenhuijsen 17.00u Ds. W.H. Hendriks uit Mijnsheerenland Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: paascollecte 12 apr u Dhr. Den Besten uit Sliedrecht Organist: Dhr. H. Mannee Zondagssch/kdnd: Kl: Sigrid, M: Annelies, Gr: Jan Oppas: Mw. A. v/d Kolk, Mw. A. Reedijk, Louise Bijl 3

4 17.00u Ds. J. Van Walsum uit Alblasserdam Organist: Dhr. H. Mannee Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Kerkvoogdij 19 apr u Ds. W. Geuze uit s-gravendeel Organist: Dhr. H. Mannee Zondagssch/kdnd: Kl: Nadine, M: Leonie V, Gr: Heleen Oppas: Mw. A. Molendijk, Mw. J. Renkema, Timo Hoek 17.00u Kand. H.J. van Beek uit Leiden Organist: Dhr. H. Mannee Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Kringwerk 26 apr u Ds. T. Meijer uit Puttershoek Organist: Dhr. N. van Oudheusden Zondagssch/kdnd: Kl: Kalinka, M: Tineke, Gr: Evelien Oppas: Mw. N. v/d Steen, Mw. A. v. Zessen, Christine Sterrenburg 17.00u Ds. L. Den Breejen uit Delft Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dienstcollecten: Diaconie Deurcollecten: onderhoud gebouwen 3 mei 10.00u Ds. R. ten Napel uit s-gravendeel Organist: Dhr. N. van Oudheusden Zondagssch/kdnd: Kl:...M: Leonie D, Gr: Jan Oppas: Mw. P. Vrijlandt, Mw. A. v. Santen, Lianne de Haan Koffie/thee/limonade drinken na de dienst 17.00u Ds. A.B. Vroomans uit Delft Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Evangelisatie 4

5 Meditatie Lucas 23: 6 Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Het is nog vroeg in de grote stad Jeruzalem. De mensen slapen nog. Maar niet alle mensen slapen meer. In het huis van Maria van Magdala en Maria is het al een drukte van belang. De vrouwen hebben het moeilijk. Jezus hun meester is er niet meer. Hij werd onschuldig veroordeeld en na de veroordeling direct op Golgotha gekruisigd. Maar wat had Jezus verkeerd gedaan? Eigenlijk niets. Hij had zieke mensen beter gemaakt, boze geesten bij mensen uitgedreven. Hij had zelfs mensen uit de dood doen herrijzen. Maar de oudsten van het volk vonden dat Jezus een bedrieger was. Hij had zichzelf de langverwachtte Messias genoemd. Daarom moest Jezus dood. En via handige diplomatie hadden ze het voor elkaar gekregen om Jezus veroordeeld te krijgen. Zo hing Jezus daar aan het kruis. Ze hadden Hem uitgelachen en bespot. Kom van het kruis af, als je de langverwachtte Messias bent. Maar de oudsten van het volk en het volk ook schrokken wel toen het plotseling donker werd midden op de dag. Drie uur lang duurde die duisternis. Iedereen was weg. En toen Jezus stierf riep: Hij Vader in Uw handen beveel ik mijn Geest. Snel moest Jezus van het kruis gehaald worden, straks begon de sabbat en dan mochten er geen gekruisigden meer hangen. Dat schreef de Joodse wet voor. Nu is de sabbat voorbij en de vrouwen gaan het lichaam van Jezus de laatste eer bewijzen. Ze hebben geurige kruiden bij zich. Zo nemen ze afscheid van hun Heer en Heiland. Althans dat denken ze. Maar het gaat heel anders dan de vrouwen hadden voorzien. Ze vonden de steen die voor het graf was weg gewenteld, terwijl ze zeker wisten dat hij bij het sluiten van het graf er precies voor lag. Toch gaan ze in het graf, en schrijft Lucas: Ze vonden het lichaam van Jezus niet. De vrouwen weten niet wat ze moeten doen. Lucas schrijft dat ze daarover in verlegenheid waren. Maar de verlegenheid van de vrouwen slaat om in angst. Wat is dat daar? Daar staan twee mannnen in een blinkend gewaad. De vrouwen zijn zo verschrikt dat ze niet durven te kijken. Ze kijken naar de grond. Maar een van de mannen spreekt hen aan: "Wat zoeken jullie? De levende bij de doden? Hij is hier niet, want Hij is opgewekt. Tijd om na te denken is er niet want de mannen in het blinkende gewaad geven de vrouwen een opdracht. Ze moeten naar de discipelen en de anderen gaan om te vertellen wat er allemaal gebeurd was. De vrouwen doen wat er hun gezegd wordt, maar de boodschap wordt niet met veel gejuich ontvangen. Het lijkt de discipelen en de anderen zotteklap. Met andere woorden die 5

6 vrouwen zeggen maar wat. Er is een disciple, Petrus die toch naar het graf gaat. En hij vindt het, zoals de vrouwen het gezegd hadden. Het graf is leeg. En Petrus verbaasd zich over wat er gebeurd is. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat is de Paasboodschap ook voor ons in het jaar Veel mensen zien het donker van deze wereld. Oorlog in veel gebieden van onze wereld. Aanslagen op mensen en gebouwen. Er is veel honger in deze wereld. Veel mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Al de ziekten van de wereld. En dan komt bij velen die onvermijdelijke vraag. Als God [Jezus] nu bestaat waarom [waartoe] dit alles. Waarom treed God dan niet op. God trad ook op door het zenden van Zijn Zoon. God trad ook op toen die Zoon daar stierf aan het kruis. God wekte zijn Zoon op uit de doden. Er werd een nieuw begin geschreven in deze wereld. En natuurlijk het is heel erg wat er gebeurd in onze wereld. Daar mogen we de ogen niet voor sluiten Zeker niet! Maar er is hoop en toekomst in deze wereld en deze tijd. Wij mogen getuigen zijn van Gods grote daden. Hij is opgewekt, hij leeft en Hij komt ook in ons leven. Om onze duisternis te verdrijven en om de mensheid voor te gaan. Niet naar Galilea moeten wij gaan. Nee, naar het eeuwig Vaderhuis. En weet u wat zo mooi, is we mogen allemaal aansluiten. Gaat u ook mee achter Hem aan? Gezegende Paasdagen. Piet Reedijk Van de voorzitter Op de afgelopen kerkenraadsvergadering is besloten om voorlopig het nieuwe liedboek niet in te voeren. We zullen in de komende tijd, wanneer we nadenken over het nieuwe beleidsplan van de gemeente, dit onderwerp ook meenemen. De commissie liedboek wordt omgedoopt in commissie Lofzang in de eredienst om aan te geven dat de zoektocht breder is dan alleen het invoeren van een nieuw liedboek. Daarom zal de commissie ook worden uitgebreid met 2 mensen. We zijn blij dat op Palmzondag Tessa van Nieuwenhuijsen openbare belijdenis van haar geloof wil afleggen en zien daarbij dat ook zonder een eigen predikant het opbouwwerk doorgang vindt. Daarbij bedanken we Ds. Hordijk voor zijn inzet en zien we uit naar een gezegende dienst en wensen Tessa Gods zegen toe. Het catechese werk is daarmee voor dit 6

7 seizoen tot een einde gekomen en we willen ook het catechese team danken voor hun inzet! Onze Hervormde Gemeente is alweer meer dan een jaar vacant. Bij het afscheid van ds. Vroomans waren we vol goede moed dat we snel weer een nieuwe dominee zouden krijgen. We weten nu dat onze wensen en verwachtingen toen niet zijn uitgekomen. Maar de beroepingscommissie werkt hard en er zijn al weer nieuwe mogelijke herders en leraren op het oog. We blijven vol verwachting uitzien naar een nieuwe predikant voor onze gemeente. Belangrijker dan dat is de verwachting naar onze hemelse Redder. In deze 40 dagentijd mogen we gedenken wat het betekent dat Jezus voor ons heeft moeten lijden. Zijn lijden en sterven getuigt van Zijn liefde voor ons. Zijn opstanding die we binnenkort mogen vieren getuigt van Gods liefde voor Hem en voor ons. Het is een onbegrijpelijk wonder dat God ons niet in de steek laat terwijl wij Hem zo vaak de rug toekeren. Laten wij dan proberen ons te richten op de acceptatie van die liefde om zo ook dit te kunnen doorgeven aan onze familie, vrienden, kennissen en buren. Met vriendelijke groet, Victor de Haan In het vorige Klankbord heb ik u wat informatie gegeven over de volgende bijeenkomst van de Oecumenische werkgroep op 18 maart. Ik meldde toen dat er nog geen precieze invulling was voor de laatste bijeenkomst op 22 april. Inmiddels is afgesproken dat het onderwerp op die avond zal zijn: Je geld of je leven. We bespreken dan met elkaar het 2 e hoofdstuk van het boekje van ds. P. L. de Jong. Het bijbehorende bijbelgedeelte is Lucas 12: Dit hoofdstuk is destijds nog niet besproken, dus vandaar dat de volgorde afwijkend is. Met vriendelijk groet, Cobi Kuipers - Versendaal Oecumenische Werkgroep 7

8 Wijk in Beweging Op woensdag 18 maar is er Wijk-in-Bewegingsavond georganiseerd voor mensen van Bovenkruier, Tjasker en nog wat andere straten daar in de buurt. We hadden met elkaar een fijne avond en zien er met plezier op terug. Nu denken we dat het voor de oudere bewoners van die straten soms een drempel kan zijn om s avonds de deur uit te gaan. Daarom is besloten om een tweede keer voor die wijk een bijeenkomst te houden, maar dan s middags. En we willen meteen daarbij de bewoners van de bejaardenwoningen aan het Wiekenkruis uitnodigen. De middag zal worden gehouden op dinsdag 14 april aan het adres van wijkouderling Cobi Kuipers, Schouteneinde 55. Piet Reedijk zal deze middag ook aanwezig zijn. In het geval teveel mensen zich opgeven voor een bijeenkomst in een woonkamer zullen we uitwijken naar De Hoeksteen. Voor vervoer van mensen die niet zelf kunnen komen kan worden gezorgd. We willen beginnen om half drie en denken af te sluiten om half vijf. Met vriendelijke groet van uw wijkouderling, J. Kuipers - Versendaal Commissie Lofzang in de eredienst "Zing, mijn ziel, voor God uw Here!" "Ziel, gij zijt geboren tot, zingen voor de Heer uw God." Psalm 146 Met deze woorden zou een overdenking kunnen beginnen. Je zou zelfs de moeilijke vraag naar de zin van je bestaan er mee kunnen beantwoorden. Zingen is dus niet zomaar een bezigheid en zingen tot Gods eer al helemaal niet. Het afgelopen jaar zijn we binnen onze gemeente bezig geweest met het Liedboek In de commissie die hiertoe diverse activiteiten heeft ontwikkeld, zaten ds. Vroomans, de beide organisten en drie ouderlingen. Er is een avond gezongen onder leiding van Hanna Rijken (musicus en theoloog), we "proefden" maandelijks een lied en er is een enquête geweest. Diverse gemeenteleden hebben reacties ingestuurd en mondeling gegeven, waarvoor onze dank. 8

9 Ook in dit proces kwam de diversiteit en breedte van onze gemeente duidelijk naar voren. Als commissie zijn we tot de volgende conclusie gekomen: Er is op dit moment onvoldoende draagvlak tot invoering van het Liedboek 2013 Er is wél behoefte aan meer dan wat het Liedboek 1973 biedt. Dus "iets" ernaast. Onze taak zit er dus nog niet op. De kerkenraad heeft ons de opdracht gegeven te onderzoeken hoe de lofzang in de eredienst nog meer kan aansluiten bij de behoefte binnen de gemeente. Nu staat onze gemeente hierin absoluut niet alleen! Dat blijkt alleen al uit het feit dat dit voorjaar de vernieuwde Evangelische Liedbundel, getiteld Hemelhoog, zal verschijnen. Tegelijk brengt de HGJB een geheel herziene Op Toonhoogte uit. Beide bundels worden als aanvullingen gezien. We zullen dus verder gaan als commissie, nu niet zozeer gericht op het nieuwe liedboek, maar met "de lofzang in de eredienst" als uitgangspunt. Bij deze vragen we ook gemeenteleden die hieraan mee willen doen, zich aan te melden. Aanmelden kan via één van ons. Ouderlingen: Jan de Jonge Roland Smit Nelke Mannee-Schouten Organisten: Nico van Oudheusden Henk Mannee Bedankt 8 Februari is onze dochter, Noémie gedoopt. We hebben gemerkt dat er in de voorbereiding en op de zondag zelf hiervoor heel veel mensen uit de gemeente dingen hebben geregeld. Het benaderen en afspraken maken met de dominee, het regelen van de liturgie, het maken van de doopkaart, alles klaarzetten, het koffiedrinken en nog veel meer. 9

10 Waarschijnlijk ook nog dingen die we niet gemerkt hebben. We hebben een hele fijne doopdienst gehad, mede door al deze mensen. Daarvoor willen we via deze weg iedereen bedanken. Martijn en Nadine van der Zwaal Collecten Collecten tijdens de diensten: Kerk en Eredienst 299, Kerk en Eredienst 320, Diaconie 227, Kerk en Eredienst 290, Kerk en Eredienst 261,70 Deurcollecten: Kerk in Actie - Werelddiaconaat 374, Onderhoud Gebouwen 240, Pastoraat eigen gemeente 192, Kerk in Actie-40 dagentijd 217, Kerk in Actie-Zending 214,00 Deurbussen: Zendingsbussen februari 114, Jeugdwerkbussen februari 76,10 Giften: (via kerkenkas en bank in de periode van 30 jan. t/m. 5 mrt.2015) Kerk 108,00 Bloemen 5,00 Alpha Cursus 40,00 Kerkbalans: Toezegging t/m. 5 maart ,00 Reeds ontvangen ,06 G.A.J. Tiesema Kerkelijk ontvanger 10

11 Van de Diaconie Collecte op Goede Vrijdag Op Goede Vrijdag mogen wij als gemeente weer het Heilig Avondmaal vieren. De opbrengst van de bekercollecte is dan - zoals al een aantal jaren op Goede Vrijdag - bestemd voor het Steunfonds van Mevrouw de Jonge. Nog steeds is er in Zimbabwe grote armoede en is de medische nood groot. *** Opbrengst kaarten en postzegels De kaarten en postzegels die u/jij meebrengt naar de inzamelbakken bij de kerkingang en die door de heer Van Ingen trouw verzameld en weggebracht worden heeft in 2014 landelijk EUR (2013: EUR ) opgebracht. De inzameling van kaarten en postzegels is een gezamenlijke actie van Kerk in Actie en de GZB. Via een vooraf vastgestelde regeling wordt de opbrengst verdeeld. Tachtig procent van de opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie, twintig procent gaat naar de GZB. Iedereen heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit project. *** Even er tussen uit Wie zorgt voor een zieke partner is altijd bezig, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Het is geen luxe, maar noodzaak om die zorg af en toe los te mogen laten. Dat kan tijdens de diaconale vakantieweken van hetvakantiebureau.nl, partner van Kerk in Actie. Ook mensen die in een verpleeghuis wonen of aan huis gekluisterd zijn door ziekte, kunnen er dan even tussenuit. Ieder jaar organiseert hetvakantiebureau.nl vakantieweken voor mensen die te maken hebben met ziekte. Ze genieten dan van een week met volop rust en aandacht voor elkaar. Zo kunnen mantelzorgers en hun partner even onbezorgd kunnen genieten. Het vakantiebureau.nl organiseert jaarlijks meer dan 60 vakantieweken in diverse locaties in het land. Zie onderstaand overzicht: Vakanties voor ouderen met geen tot weinig zorg Vakanties met zorg Vakanties voor mantelzorgers met een thuiswonende dementerende partner, etc. 11

12 Voor uitgebreide informatie ligt er een gids ter inzage in De Hoeksteen en kunt u kijken op Heeft u hierbij hulp nodig, dan kunt u ook één van de diakenen aanspreken. Namens de diaconie Tineke van Horssen Verjaardagsfonds Hieronder volgt het halfjaarlijkse overzicht van de opbrengst van de verjaardagsbussen over de maanden september 2014 t/m februari Het is weer een mooi bedrag geworden waarvoor we alle jarigen willen bedanken. Daarnaast is het heel belangrijk dat we op de inzet van onze medewerksters kunnen rekenen waarvoor wij hen hartelijk dankzeggen. Mevr. L. van der Bom 46,60 Mevr. G. De Crom 78,97 Mevr. L. Groeneveld 97,80 Mevr. A. Groninger 72,40 Mevr. A. van Kleef 120,00 Mevr. A. Klinge 144,40 Mevr. T. Markusse 173,85 Mevr. A. Molendijk 97,10 Mevr. N. Naaktgeboren 128,50 Mevr. Y. Sterrenburg 116,10 Mevr. A. Vlasblom 157,54 Mevr. J. Weeda 162,55 Mevr. B. IJsselstein 111,75 Mevr. H. Tiesema 22,00 Kas/Bank 130,00 Totaal 1.659,56 Corrie Baan Hanny Tiesema 12

13 Verkoping van Olieverfschilderijen en Aquarellen. Vrijdag 10 april 2015 vindt in de Hoeksteen aan het Kerkplein te Puttershoek een verkoping plaats van olieverfschilderijen en aquarellen gemaakt door Jan Plaisier uit Puttershoek, bij velen bekend als schilder van o.a. landschappen van de Hoeksche Waard. De opbrengst van deze verkoop komt geheel ten goede aan de hervormde gemeente van Puttershoek. Wij raden iedereen aan deze unieke gelegenheid te bezoeken en wellicht een mooi exemplaar aan te schaffen. Openingstijden: Vrijdagmiddag van uur tot uur Vrijdagavond van tot uur Ook kunt u een lekker kopje koffie of thee gebruiken.

14

15 Kerkblad voor de Hoeksche Waard Zondag 8 maart j.l. is u bij de uitgangen van de kerk ter kennismaking De Protestantse Kerk het Kerkblad voor de Hoeksche Waard aangereikt. Dit is het blad met nieuws over de plaatselijke gemeente maar ook is het een bovenplaatselijk kerkblad. Het blad verschijnt wekelijks en bevat het gemeentenieuws van onze gemeente, maar ook van de meeste omringende gemeenten. Het is goed om ook op dit blad geabonneerd te zijn, want door dit blad blijft u wekelijks op de hoogte van het wel en wee van de gemeente. Daarnaast krijgt u ook de nodige informatie over de kerkdiensten en de meest actuele agenda. De abonnementsprijs is 32,10 per jaar. Voor 15 is ook een digitaal abonnement mogelijk. U kunt een abonnement aanvragen bij: Drukkerij De Hoop in Dordrecht, tel: Van harte aanbevolen! Van het college van Kerkrentmeesters Gordijnen kerk Velen van u hebben vast gezien of gemerkt dat het ochtendzonnetje nog vrij naar binnen kan kijken door de ramen van de kerk tijdens de ochtenddiensten. Menig kerkganger heeft het hierdoor een graadje warmer of zit tegen het licht in te turen. Zoals in het vorige Klankbord bericht zijn de nieuwe gordijnen besteld, maar is het vanwege de levertijd nog even wachten tot deze zijn opgehangen. Wij vragen uw begrip voor de hinder die u hierdoor mogelijk ondervindt. Pastorie De werkzaamheden in de pastorie zijn zo goed als afgerond. Alle wanden en plafonds zijn gesausd, de keuken is geplaatst. Er resteren altijd nog wat kleine klusjes, maar wat ons betreft is het belangrijkste wat nog ontbreekt een nieuwe dominee(s gezin). In de werkzaamheden zitten vele, vele uurtjes van vrijwilligers. Allen enorm bedankt voor de hulp en inzet! In het bijzonder dank aan Koos die 17

16 vrijwel dagelijks in de pastorie aan het werk was! En natuurlijk aan Magda die thuis de zaken draaiend hield. Riolering De Schakel De gebruikers en beheerders van De Schakel wisten bijna niet beter: bij de toiletten van de JOR moest je altijd oppassen voor natte voeten i.v.m. verstopping van het riool. Ten einde raad heeft het college deze toiletten professioneel onder handen laten nemen en nadat men hiermee een paar uur lang bezig is geweest, lopen deze weer prima door. Hiermee is ook het probleem bij zware regenval met de put op het G.A.J. Tiesema plein opgelost. De professionals meldden dat vervangen van de riolering zeer aan te bevelen is en het college gaat dit dan ook meenemen in het zoeken naar een definitieve oplossing. Namens college van kerkrentmeesters, Jaco van der Zwaal Actie Kerkbalans 2015 Wij zijn blij en dankbaar dat toegezegde bedrag voor actie Kerkbalans 2015 gegroeid is tot het begrootte bedrag! Helpt u ons mee deze balans te bewaren? Stand van de actie is momenteel: Commissie geldwerving 18

17 Mocht u nog vragen hebben, of uw toezegging willen aanpassen, kunt u contact opnemen met de kerkelijk ontvanger (tel , Namens de Commissie Geldwerving Jaco van der Zwaal Aankomende acties JOR World Servants Racen met een Duck voor JOR World Servants Na het grote succes van de Carwash en het Italiaanse diner komt de volgende actie er al weer aan. Op zaterdag 25 april aanstaande organiseren wij een Duckrace! Misschien kunt u zich de Duckrace van vorig jaar nog herinneren? Dit was een geweldige dag en wij hopen dat onze Duckrace net zo n succes zal worden. De verkoop van de loten ( 2,- per lot) begint eind maart. Breng op 25 april een bezoekje aan de Duckrace en zie of er een prijs op uw lot is gevallen. De race zal net als vorig jaar plaatsvinden in de Vliet, bij de Boezemkade. Het evenement start om uur en zal rond uur afgelopen zijn. Naast het racen van de eendjes zal er op deze dag meer te doen zijn. Voor de kinderen is er onder meer een mogelijkheid tot grabbelen en paardrijden. Komt dat zien! Vele handen maken licht werk. Wij hopen dat er mensen zijn die ons willen helpen om deze dag tot een groot succes te maken. Daarom organiseren wij op maandagavond 23 maart een informatieavond voor belangstellenden. Deze avond zal plaatsvinden in de Schakel. De exacte tijd zal via een afkondiging in de kerk bekend gemaakt worden. Voor meer informatie, kijk op onze website: Groetjes van de JOR World Servants groep 19

18 Zondagsschool en kindernevendienst Hallo jongens en meisjes, Het is bijna zover! Volgende week zondagmorgen gaan we met z'n allen ontbijten! In navolging van al heel veel jaren, gaan we op 1e paasdag met de kinderen ontbijten. Het is dan altijd heel gezellig. Samen met de kinderen van de combi-club en alle ouders beginnen we om 9 uur in de Hoeksteen. Wel graag even opgeven! Daarna gaan we allemaal naar de kerk om het paasfeest met de rest van de gemeente te vieren. In deze dienst zingen de kinderen 2 liedjes, te weten; Hij is de rots en Maria kwam bij het graf. Om deze liedjes nog eens extra te oefenen komen we zondag 29 Maart na de dienst even bij elkaar in de kerk. Komen jullie dan ook.? Na het Pasen is de tijd van het vasten voorbij. Hebben jullie nog meegedaan met de spaardoosjes? Sommige kinderen snoepen in deze tijd alleen op zondag of soms helemaal niet! Ik vind dit ontzettend knap. Het geld wat bespaard wordt met deze actie doen ze dan in het doosje. Ik ben benieuwd wat dit opgeleverd heeft. Als je hieraan meegedaan hebt...zowiezo wat mij betreft! Gezegende paasdagen, Namens de leiding van de zondagschool en kindernevendienst, Annelies van der Kolk EMMA Op 4 maart hebben we onze jaarvergadering gevierd. Het was echt een feest want 65 jaar is toch bijzonder. Dankzij een (overigens anonieme) sponsor hebben wij met onze leden een heel mooie avond beleefd. Onze sponsor zijn wij natuurlijk erg dankbaar. Als curiositeit werden de reglementen uit 1951 weer uit de kast gehaald. Het is duidelijk dat de tijden wel erg veranderd zijn. Nog een echt Emma-evenement was de voorjaarsbingo op 7 maart. Ouderwets gezellig. Lekker druk en dientengevolge een goede opbrengst. Probeert u er de volgende keer ook eens aan mee te doen. Nu hebben we de lentemarkt in De Hoeksteen op 27 en 28 maart op ons programma. Emma is daar ook aanwezig met 20

19 een kraam. Komt U bij ons langs? En natuurlijk houdt ons jaarlijkse reisje op 7 mei a.s. onze gemoederen bezig. Ook hier zien we weer erg naar uit. We gaan naar Brabant en u kunt zich al opgeven bij Marijke (tel ). Zij kan u van alle bijzonderheden over deze dag op de hoogte brengen. Namens het bestuur en de leden, Teuny Gravendeel ( of ) Voorjaarsmarkt 2015 Vrijdag 27 maart van tot uur Zaterdag 28 maart van tot uur Er is een kraam met CURIOSA, TUPPERWARE, BUITENSPEELGOED en CAMPINGSPULLEN. Net als voorgaande jaren hebben we een verloting met ALTIJD PRIJS, waar je prachtige bakjes kunt winnen met voorjaarsbloemen en paaseitjes. In onze koffiehoek hebben we vers gebakken koeken met koffie of thee, u kunt de koeken ook meenemen naar huis en uiteraard hebben we ook erwtensoep. U bent van harte uitgenodigd om de voorjaarsmarkt te bezoeken. Namens rommelmarktteam, An Klinge Rommelmarktnieuws Nieuws uit Juba, Zuid Soedan Sinds november 2013 werken wij, Bart en Nelleke Dorsman, voor ZOA in Zuid Soedan. Via het Klankbord willen we u graag op de hoogte houden van ons werk. De situatie in Zuid Soedan blijft zorgelijk. Ondanks de diverse vredesbesprekingen in Addis Abeba en enkele getekende akkoorden tussen de regering en de oppositie blijven de partijen elkaar bevechten. Juist deze week (we schrijven dit op 9 maart) zijn de vredesbesprekingen weer afgebroken. De internationale wereld bespreekt nu sancties tegen Zuid Soedan om de leiders aan te moedigen toch weer rond de tafel te 21

20 gaan zitten en met een duurzame oplossing te komen. De Afrikaanse Unie die alle besprekingen leidt staat daar ook achter. De bevolking is erg bezorgd en velen verlangen naar vrede en rust in het land. Er wordt veel geïnvesteerd in het leger en weinig aan de ontwikkeling van het land terwijl dat zo nodig is. De internationale gemeenschap richt zich op hen die door het conflict als slachtoffer worden geraakt. Het conflict concentreert zich in het noord oosten van het land. Met name in de gebieden waar olie wordt gewonnen. Juba, de plaats waar wij wonen ligt in het zuid oosten en hier merken wij niets van deze problemen. Wel van de gevolgen. Er zijn nog steeds meer dan een miljoen vluchtelingen die worden opgevangen in kampen of bij familie. In de kampen worden de mensen voorzien van tenten en eten. Er zijn medische voorzieningen, scholen voor de kinderen, er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen. Toch blijft de situatie zorgelijk omdat er te veel mensen op een (te) klein gebied wonen met het gevaar dat ziektes zich gemakkelijk verspreiden. De mensen die worden opgevangen door familie kennen weer andere problemen. De beperkte voedselvoorraden en water voorzieningen moeten met meer mensen gedeeld worden. Er ontstaan tekorten die natuurlijk ook weer spanningen teweeg brengen. De meeste mensen willen graag terug naar hun oude omgeving of ergens anders een nieuw bestaan opbouwen. Langzamerhand zie je mensen terugkeren, soms alleen overdag om hun land te bebouwen waarna ze s avonds weer naar de veilige omgeving van het kamp terugkeren. Anderen keren definitief terug en bouwen weer een nieuw bestaan op. Het is bemoedigend te zien hoe sterk de mensen zijn en hoe vastbesloten om toch weer te investeren in een nieuw bestaan ondanks dat de toekomst voor velen nog onzeker is. ZOA, de organisatie waar Bart voor werkt, is actief in landbouw en druk bezig de programma s voor te bereiden zodat er meteen aan het begin van het landbouwseizoen begonnen kan worden. Er worden zaden en gereedschappen uitgedeeld aan families die terugkeren naar hun eigen gebied. Waar mogelijk worden trainingen gegeven met als doel de opbrengsten te verbeteren, zaadwinning te promoten en initiatieven rond het genereren van inkomen te stimuleren en verbeteren. Slechts weinig boeren zijn in staat om genoeg voedsel te verbouwen waarmee hun families het hele jaar gevoed kunnen worden. Een verhoogde opbrengst 22

21 kan deze voedselsituatie verbeteren en een eventueel surplus kan verkocht worden op de markt. Goede opslag mogelijkheden zijn dan van belang. Daarnaast is het winnen van zaad voor het volgende seizoen een voorwaarde voor een lange termijn oplossing. De families zijn in het algemeen wel in staat om de periode dat er geen eten van het land beschikbaar is te overbruggen. Er wordt gejaagd op kleine dieren als herten. Dit is in veel gebieden niet toegestaan maar door pijl en boog te gebruiken voorkomt men lawaai waardoor de kans om betrapt te worden behoorlijk wordt ingeperkt. Naast wild leveren de bossen ook eetbare wortels, bessen en bladgroen. Voor de bevolking langs de rivieren is vis een goede aanvulling op het dagelijks voedsel. De vis wordt gevangen in het regen seizoen als er volop water in de rivier is en gedroogd bewaard voor het droge seizoen als veel rivieren in het land compleet droogvallen. Gelukkig is de cholera epidemie die in mei uitbrak en veel slachtoffers eiste weer onder controle. Sinds eind november zijn er geen nieuwe ziektegevallen meer gemeld. Er is nog wel veel aandacht voor preventieprogramma s. De belangrijkste veroorzaker van cholera is het drinken van besmet water en het gebrek aan goede hygiënische omstandigheden. Hoe kunnen we in de toekomst cholera voorkomen. Maar ook andere ziekten als diarree, een simpele aandoening die in Zuid Soedan veel slachtoffers eist. Met name onder kinderen van 5 jaar en jonger. Het is niet zo eenvoudig. Er is geen waterleiding. Wel zijn er op veel plaatsen waterputten waarvan het water veilig is voor consumptie. Voor sommige mensen dichtbij, anderen moeten 30 minuten of langer (90 minuten is geen uitzondering) lopen voor een jerrycan met veilig drinkwater. Hoe groot is dan de verleiding om maar snel water te tappen bij de rivier die maar op 5 minuten loopafstand is? Voor ongeveer 30% van de bevolking is oppervlakte water als rivieren en stromen de enige water voorziening en is er geen andere keus dan hiervan te drinken. Bij de hygiëne campagnes wordt het belang van water-koken benadrukt en het gebruik van chloor-tabletten aangeraden om het water te zuiveren. Niet alle mensen kunnen zich de tabletten veroorloven. En als het water dan ook nog naar chloor smaakt... Het is niet zo simpel om eeuwen oude tradities te veranderen. De nood is groot en er wordt hard gewerkt om het leed te verzachten. Het programma van ZOA heeft twee hoofd componenten. Humanitaire hulp In de door het conflict getroffen gebieden en ontwikkelings hulp in de rustige gebieden. Humanitaire hulp richt zich op de eerste levensbehoeften als 23

22 voedsel en water, maar ook hulp voor wederopbouw als zaden en gereedschappen. De ontwikkelingshulp heeft een langere termijn visie waarbij de oorzaken van armoede bestreden worden en bestaat uit onder andere trainingen voor boeren, lokale overheid, vrouwen groepen, water comités. De lokale bevolking wordt betrokken bij het maken van plannen en bij de uitvoering. Tijdens bijeenkomsten worden de problemen besproken en gezamenlijk wordt een oplossing gezocht. Deze aanpak bevordert de betrokkenheid en het gevoel van verantwoordelijk zijn bij de lokale bevolking. Het wonen in een land met zo veel nood heeft veel uitdagingen, maar biedt ook kansen. Voor ons werk reizen we veel door het land. We zien hoe mensen wonen, hoe hun dagelijks leven er uit ziet, waar ze water halen, hoe ze het land bebouwen. We bezoeken scholen, kerken, klinieken, ministeries. We ontmoeten veel mensen en hebben goede gesprekken. We horen hoe lang de vrouwen moeten lopen om water te halen, hoe karig de opbrengst van het land is, dat er geen goede school voor de kinderen is, dat vrouwen kilometers moeten lopen om te bevallen in een kliniek. We zijn altijd weer verbaasd over de kracht en de veerkracht van de bevolking. Na elk bezoek komen we terug met het voornemen er alles aan te doen om de leef omstandigheden van deze mensen te verbeteren. Eind vorig jaar is er een verzoek tot mede financiering van een ZOA project bij de Hervormde gemeente van Puttershoek ingediend. Hieronder volgt nogmaals een samenvatting van dit project: Project: van keuterboer tot agrarisch zakenman Kern van het project: Boeren ondersteunen om hun oogst te vergroten door middel van het aanleren van moderne landbouw technieken, het gebruik van mechanische gereedschappen en het uitbreiden van landbouwgronden. De oogst die boven het eigen gebruik gaat, moet worden verkocht op de regionale of zelfs op de landelijke markt. Met de hiermee verdiende middelen zal de levensstandaard in het gebied op een blijvende manier worden verbeterd. Een kernpunt in het welslagen van dit project is de aanschaf van machines die de geoogste cassave kunnen verwerken. Alleen hierdoor is een grotere oogst verwerkbaar. De machines worden aan groepen boeren ter beschikking gesteld. Elke groep moet wel een eigen financiële bijdrage leveren. Naast de aanschaf van de machines wordt de boeren geleerd om 24

23 het technisch onderhoud van de machine te doen en het beheer. De exploitatie van de machine moet winstgevend zijn om levensvatbaar te zijn en de winst moet wijs worden gebruikt. Een deel van de winst moet achterblijven voor onderhoud en uiteindelijk op de lange termijn voor de vervanging van de machine. Het aspect van management en economie is onderdeel van de ondersteuning en de training voor de boeren. We willen een kleine groep boeren selecteren om met de machine een bedrijf op te zetten. Onze eerste berekeningen laten zien dat de investering een goed rendement oplevert en in 3-4 jaar kan worden terugverdiend. Tijdens de 3-jarige looptijd van het project willen we 18 machines aan de boeren in het project gebied verstrekken. Als je enig verschil wilt maken, dan moet je het niet te klein aanpakken. Verzoek aan Puttershoek Hierbij werd toen door ZOA Zuid Soedan aan de Hervormde Gemeente van Puttershoek gevraagd om een bijdrage te leveren aan de aanschaf van een cassave verwerking machine. Elke machine kost ongeveer 3.600,= inclusief de transportkosten van Uganda naar het project gebied. De boeren moeten hier zelf rond de 15% aan bijdragen. Het resterende bedrag van ongeveer 3.000,= is de bijdrage van ZOA in de aanschaf van een machine. De eind vorig jaar gehouden veiling heeft ongeveer 1.500,= opgebracht. Een flink deel is dus al gefinancierd. Helpt u mee om dit werk verder te steunen? We vragen u ook om te bidden voor dit land en de bewoners, de regeringsleiders, de kerken, de hulpverleners en het werk van ZOA. Als u dit project financieel wilt steunen kan dat via een gift naar de volgende bankrekening van ZOA Apeldoorn, IBAN NL02 RABO onder vermelding van Landbouw project Zuid Soedan. Hartelijke groeten vanuit Juba. Bart en Nelleke Dorsman 25

24 Kinderoppas Zondagsschool / Kindernevendienst Tijdens de ochtenddienst, in De Hoeksteen. Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar Basisschoolgroepen 1-3 en 4-5. Tijdens de preek tot het einde van de dienst in De Hoeksteen. Groepen 6-8. Alleen tijdens de preek in de consistorie Info: (Tineke van Horssen) Van uur in De Hoeksteen. Info (fam. v.d. Zwaal) Gebedskring Elke vrijdagavond Bijbelkring O.l.v. en info bij br. P. Reedijk Hazelaarstraat 68 (maandagmiddag) De Hoeksteen (donderdagavond) Petruskring In de kerk en De Hoeksteen Thomaskring Info Mw. J. Kuipers Versendaal Inloophuis In het parochiecentrum bij de Katholieke kerk Elke woensdagmorgen (dhr. J.H. Renkema) Combi-Club Voor kinderen van groep 3 t/m 6 van uur Elke vrijdagmiddag uur in De Hoeksteen Info (Samantha Janssens) JOR Young Voor jongeren vanaf 10 jaar. In De Schakel van Elke zaterdagavond uur uur Info (Cees Broeren) JOR Elke zaterdagavond (van startweekend tot hemelvaart) Kinderkoor Een vrolijk geluid Elke woensdagavond Vrouwengesprek groep MANINNE HVG EMMA Woensdagavond Kerkradio RADIO HOEKSCHE WAARD Agenda Voor jongeren van de 2 e klas middelbare school. In De Schakel: start 20:30 uur, sluiting +/- 22:00 uur. Info: of Sander Meijer. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar van uur uur in De Schakel Info (Marissa de Bruin), of 3 e donderdagmorgen van de maand. Tevens sponsor voor Medisch Hulpfonds Zimbabwe van mw. De Jonge te Leiden. Om de twee weken, aanvang uur. Info (mw. T. Gravendeel) Aanvraag bij: dhr. J. Markusse Biezenweide 50, Voor wie het horen wil. Op donderdagavond van uur tot uur, op zondagochtend van 8.00 uur tot 9.00 uur, op zondagavond van tot uur 26

25 ROMMELMARKT Inleveren: Ophaaldagen: Verkoop: OUD PAPIERAKTIE 2 e zaterdag v.d. mnd. Zegels en Kaarten ZWO Tienerkoor Differtentz, elke woensdagavond In De Schakel, A. van Lierstraat 7 Elke maandag uur inname goederen. Rommelmarkttelefoon , van ma. t/m vr. van uur uur. Info: Annie Vlasblom tussen uur uur. Februari verkoop: vrijdag 27 van tot uur Zaterdag 28 van tot uur T.b.v. Stichting Vrienden van Amcha. In de container op het erf van de fam. A. Bijl, A. van Lierstraat 11a. Ingang: erf aan Wilhelminastraat. (Info ) Gebruikte, t.b.v. de zending. In de bussen in de kerkhal of bij dhr. M. van Ingen, Bovenkruier 55, 3297 TD Puttershoek (Info ) Contactadres ZWO secretariaat Cockie Snaaijer telnr: Rekeningnr. SKG: t.n.v. Diaconie in zake zendingscommissie NL36FVLB Voor tieners van 11 t/m 16 jaar van uur uur in De Schakel. Info ( Marissa de Bruin) of 50+ Soos Outlook Elke donderdag in De Schakel van uur uur. Onder het genot van een kop koffie of thee te ontspannen, en een gezellige middag te hebben. Info ( dhr V.O. de Haan) All4One Oefenen doen we om de week op donderdagavond van tot uur in De Schakel. Voor enthousiaste muzikanten & zangeres(sen) vanaf +/- 16 jaar. We spelen eigentijdse gospel, christelijke pop, opwekking, etc. tijdens kerkdiensten. Info Jeroen van der Vlis, Catechisatie Elke dinsdagavond vanaf uur in de Schakel 27

26 Ik ben toch zo ontzettend blij, Jezus leeft, voor u en mij! k was zo opstandig toen 'k hoorde van Zijn dood; mijn geweten was in grote nood. Zo n lieve man aan t kruis geslagen, ze lieten Hem zelf Zijn kruis nog dragen. Wat moest Hij veel verduren, was dat niet anders te sturen? Alles was zo gepland hoorde ik achteraf en in gedachten stond ik bij het graf op die stille Paasmorgen die eerst zo weinig uitzicht bood maar de pijn in mijn hart werd op slag gedood toen ik hoorde hoe het was gegaan. Hij is uit de dood opgestaan! En nu ben ik toch zo ontzettend blij want Hij leeft ook voor mij! Hij heeft mijn zonden weggenomen, k voel Zijn bloed door mijn aderen stromen. Dank zij Hem mag ik leven en ieder die het geloven wil mag dit zo beleven! Uit: "Granaatjes met een gouden slot". 28

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Eerste Liefde. Openluchtdienst zondag 21 mei Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam

Eerste Liefde. Openluchtdienst zondag 21 mei Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam Eerste Liefde Openluchtdienst zondag 21 mei 2017 in samenwerking met de Evangelisatie Commissies van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk te Puttershoek Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam Met

Nadere informatie

Klankbord 7, 5 juli t/m 22 augustus 2015 53 e jaargang

Klankbord 7, 5 juli t/m 22 augustus 2015 53 e jaargang Klankbord 7, 5 juli t/m 22 augustus 2015 53 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Ds A.A. vd Berg Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse Sionbrief voor de Stille Week en Pasen NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.15a 9-4-2014 Diensten in de Stille Week In de Stille Week, de week voor Pasen, is er op maandag, dinsdag

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Klankbord 8, 14 september t/m 18 oktober 2014 52 e jaargang

Klankbord 8, 14 september t/m 18 oktober 2014 52 e jaargang Klankbord 8, 14 september t/m 18 oktober 2014 52 e jaargang Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Vacant Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie

Nadere informatie

zondag 27 maart 2016 Welkom in Het Centrum Pasen dienst voor jong & oud Voorganger: ds. J.A. Wegerif Ouderling van dienst: Piet Jansen Organist:

zondag 27 maart 2016 Welkom in Het Centrum Pasen dienst voor jong & oud Voorganger: ds. J.A. Wegerif Ouderling van dienst: Piet Jansen Organist: zondag 27 maart 2016 Welkom in Het Centrum Pasen dienst voor jong & oud Voorganger: ds. J.A. Wegerif Ouderling van dienst: Piet Jansen Organist: Gerjan Kamerling Foto bloemstuk Liturgische bloemschikking.

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Welkom op school. Nieuws vanuit de directie. Smidsweg 49, 3852 XA Ermelo 0341-554186

Welkom op school. Nieuws vanuit de directie. Smidsweg 49, 3852 XA Ermelo 0341-554186 e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Smidsweg 49, 3852 XA Ermelo 0341-554186 Nieuwsbrief 13 17 april schooljaar 2013-2014 AGENDA Dinsdag 6 mei 1 e lesdag na de meivakantie

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah. : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector/Lectrice Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. R.A. Ferwerda Lied voor de dienst: 546 vers 1, 2, 3, 4 en 5.

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

zondag 17 april 2016 Welkom in Het Centrum Voorganger: ds. Inge Eckhardt uit Ingen Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Gerjan Kamerling

zondag 17 april 2016 Welkom in Het Centrum Voorganger: ds. Inge Eckhardt uit Ingen Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Gerjan Kamerling zondag 17 april 2016 Welkom in Het Centrum Voorganger: ds. Inge Eckhardt uit Ingen Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Gerjan Kamerling Foto bloemsch. Liturgische bloemschikking. Thema: @@@@

Nadere informatie

Lezen : Johannes 1 : 1-9 Johannes 3 : Johannes 8: Tekst : Johannes 8 : 12

Lezen : Johannes 1 : 1-9 Johannes 3 : Johannes 8: Tekst : Johannes 8 : 12 Lezen : Johannes 1 : 1-9 Johannes 3 : 16-21 Johannes 8: 12-20 Tekst : Johannes 8 : 12 NLB 287 : 1, 2 en 5 Lied 26 : 1 en 3 Opwekking 334 Psalm 119 : 12 en 17 Psalm 84 : 5 en 6 Bijeenkomsten in de Stille

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Welkom in de Menorah Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : Ds. A.H. Boschma : mw. A. Bouma : dhr. H. Dorsman : mw. A. Bouma

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Welkom in de Menorah Thema: Genieten. : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah Thema: Genieten. : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah Thema: Genieten Voorganger Ouderling v. dienst Organist Trompetist Medewerking : ds A.H. Boschma : dhr. A. Boven : dhr. R.A. Ferwerda : dhr. S. Knol : 25++ groep WELKOMSTDIENST 21

Nadere informatie

Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013

Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013 Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013 Woord vooraf: We zijn deze zondag zingend begonnen met gemeenteleden die een bijzondere muzikale bijdrage aan deze dienst gaan leveren. Tijdens de dienst zullen

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

LITURGIE. Tweede Paasdag 2016. m.m.v. muziekgroep

LITURGIE. Tweede Paasdag 2016. m.m.v. muziekgroep LITURGIE Tweede Paasdag 2016 Voorganger: Organist: Pianist: Ds. J.A. Brussaard Thijs Snoeijer Marcel ten Brinke m.m.v. muziekgroep Zingen: Door Uw genade Vader (Opwekking 369) Door Uw genade, Vader, Nooit

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Denkt u bij de uitgang aan de Zendingsbus? De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Voedselbank Veenendaal.

Denkt u bij de uitgang aan de Zendingsbus? De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Voedselbank Veenendaal. Liturgie voor 6 november 2016 Thema: WIE IS JOUW HELD? Deze dienst is voorbereid met kinderen en personeel van CBS t Speel-Kwartier Voorganger: ds. John Boogaard Ouderling van dienst: Mineke van Beek Organist:

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Paasgezinsdienst 6 april 2015

Paasgezinsdienst 6 april 2015 Welkom in de Paasgezinsdienst 6 april 2015 God wint, dat geloven wij 1. Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem) 2. Welkom en gebed 3. Samenzang Opwekking voor kids 85 4. Uitleg paasproject 5. Samenzang

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 februari 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK Derde zondag van de Veertigdagentijd- Oculi Kleur: Paars Het paars wil inkeer geven in passie en advent. Wij hebben in ons leven ons van God

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN Jona wordt in zee geworpen. Uit: De Kijkbijbel Kees de Kort In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Jonas, zoon van Joost en Denise Vervoorn Zondag 3 september

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. 4 e Advent. : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah. 4 e Advent. : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah 4 e Advent Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. J. van der Leij : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda Lied voor de dienst: Lied 461: 1, 2, 3 en 4

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde.

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde. ! SAMEN BIJ ÉÉN Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde. Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het mannenkoor Groot Schuylenburg

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Klankbord 7, 27 juli t/m 13 september 2014 52 e jaargang

Klankbord 7, 27 juli t/m 13 september 2014 52 e jaargang Klankbord 7, 27 juli t/m 13 september 2014 52 e jaargang Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Vacant Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie

Nadere informatie

Eredienst 14 mei uur Voorganger: Ds. R. Roth

Eredienst 14 mei uur Voorganger: Ds. R. Roth Eredienst 14 mei 2017 10.00 uur Voorganger: Ds. R. Roth Liturgie Votum / zegengroet (Sela) Gezang 161: 1, 2 Gebed Gezang 161: 3, 4 Schriftlezing 1 Samuël 17 Psalm 25: 1, 2 >> Regenboog Preek Opwekking

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Eredienst Kerk & School met kinderen en leerkrachten van CBS t Kompas

Eredienst Kerk & School met kinderen en leerkrachten van CBS t Kompas Protestantse gemeente te Hoek Zondag 8 november 2015 Eredienst Kerk & School met kinderen en leerkrachten van CBS t Kompas Bouwen aan een veilig Huis Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: ds. Arie

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST Trinitatis zondag 31 mei 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderlingen Diakenen Lector Leiding kinderkerk Organist Koster Collecte ds. Paul

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. J.A.

ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. J.A. ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal Voorganger: Ds. J.A. Antonides De Paaskaars brandt Lied voor de dienst: 577 geheel Welkom, afkondigingen.

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Beste Gemeenteleden, Adres: Telefoonnummer:

Beste Gemeenteleden, Adres: Telefoonnummer: Beste Gemeenteleden, Zaterdag 18 maart van 10.00-16.00 uur is het weer zover: Tijd voor de voorjaars rommelmarkt plus! In de samenloop kunt U lezen wat een gezellige dag het wordt! Hierbij willen wij ook

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Kerkblad Rond de Maranathakerk

Kerkblad Rond de Maranathakerk Kerkblad Rond de Maranathakerk Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Verschijnt 11x per jaar, volgens rooster

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 10 e zondag van de zomer 25 augustus 2013 dienst van Schrift en Tafel voorganger: ds. Nico Pronk organiste: Līga Vilmane ouderling: mevr. Mannie Molderink koster:

Nadere informatie

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Pasen met de Samenleesbijbel Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Samenleesbijbel De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Paasviering. Sing-in 2017

Paasviering. Sing-in 2017 Paasviering Sing-in 2017 Welkom en gebed Psalm 100:1 Juich, aarde, juich alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. Wij

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Holy zondag 5 februari 2017

Protestantse Wijkgemeente Holy zondag 5 februari 2017 Protestantse Wijkgemeente Holy zondag 5 februari 2017 Zondag : 5 e na Epifanie Kleur : groen Voorganger : ds. Erwin de Fouw Lector : Cor Bijl Organist : Piet George Klootwijk Het zout der aarde en het

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN DUINZICHTKERK - STARTZONDAG zondag 21 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Van harte welkom in de Duinzichtkerk op startzondag. De activiteiten rond deze

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst. : Ds. Henk Jan de Groot : dhr. H. Meijer

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst. : Ds. Henk Jan de Groot : dhr. H. Meijer Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : Ds. Henk Jan de Groot : dhr. H. Meijer : dhr. P. de Jong : mw. M. Tiekstra Lied voor de dienst: Lied 517: 1 a, 2 en 5 (NLB) Christus,

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Welkom in deze dienst

Welkom in deze dienst Welkom in deze dienst Voorganger is ds. H.F. Klok (Nijkerk) Schriftlezing: Filippenzen 3 vers 1 t/m 12 Psalm 98 vers 3 en 4 (Nieuwe Berijming) Psalm 25 vers 2 (Schoolpsalm) Psalm 30 vers 1 en 3 Gezang

Nadere informatie

Kerkdienst hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, 5 april 2015. Eerste paasdag

Kerkdienst hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, 5 april 2015. Eerste paasdag Kerkdienst hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, 5 april 2015 Eerste paasdag Thema: en hij zag het en geloofde. Voorganger: ds. M.J. Tekelenburg Organist: Gerard v.d. Akker Fluitisten: Marjolein Reijneveld

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Klankbord 2, 20 jan t/m 23 feb 2013 51 e jaargang

Klankbord 2, 20 jan t/m 23 feb 2013 51 e jaargang Klankbord 2, 20 jan t/m 23 feb 2013 51 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Banknummer Kerkvoogdij 6358.07.211 Banknummer Diaconie 6358.07.351 Kostersgezin/sleuteladres

Nadere informatie

Ouderling v. dienst. : mw. W. Brinkhuis : mw. P. Meijer. Welkom in de Menorah

Ouderling v. dienst. : mw. W. Brinkhuis : mw. P. Meijer. Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : Ds. E. van Gulik : mw. W. Brinkhuis : mw. P. Meijer : dhr. H. Dorsman Welkom in de Menorah Lied voor de dienst: Lied 8b (NLB) Lied voor de dienst: Lied

Nadere informatie

Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop

Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop Voorganger : Ds. Jaap Hansum Organist : Dhr. Rein van Leeuwen Welkom en mededelingen Zingen: Zingende gezegend 228:1,2,3 Geloofd zij God, Hij

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vierde zondag van de herfst De rijke dwaas, Jan Luyken (1649-1712) Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie