Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid. Albert Einstein. Schoolgids De Ontdekking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid. Albert Einstein. Schoolgids De Ontdekking"

Transcriptie

1 Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid. Albert Einstein Schoolgids De Ontdekking

2 Meer informatie over de visie, missie en onderbouwing van het onderwijskundige gedeelte is te vinden in het schoolplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Verhuur ruimtes Sociocratische structuur van de school... 6 De Ontdekking als sociocratische organisatie... 6 Consentbeginsel... 6 Topkring... 7 Schoolkring... 7 De stafkring... 8 Zorgteamkring... 8 Mentoren... 8 Bemiddelingskring... 8 Ouderkring Studenten Nieuwe studenten Leerplan Leeftijdsmix Deelname aan sociocratische kringen Leren Primair Onderwijs KVK: RSIN Triodos: NL29TRIO

3 Voortgezet Onderwijs Veiligheid Schorsing Verwijdering Zorg Algemene informatie Schooltijden Vakanties Ziekte Verlof Ouderbijdrage Sponsoring, donaties, giften Participatie (meedoen, denken en bouwen) Dieet en medicatie Hygiëne Afspraken omtrent computergebruik en het spelen van games Roken Persoonlijke eigendommen en verantwoordelijkheid Studiedagen van de stafkring Gedragscodes Leer- en leefomgeving Bijlage: sociocratische kringstructuur De Ontdekking KVK: RSIN Triodos: NL29TRIO

4 1. Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van De Ontdekking, sociocratische school voor Drenthe e.o.. De Ontdekking is een school voor kinderen/ jongeren van 4 tot 18 jaar waarbij een doorlopende leerlijn kan worden gevolgd. Kinderen/ jongeren die deelnemen aan de school worden door ons studenten of leerlingen genoemd. Studenten op De Ontdekking zijn regisseur van hun eigen leerplan. Dit leerplan mogen ze zelf opstellen onder supervisie van hun persoonlijke mentor. Indien de student laat zien dit niet zelf te kunnen, stelt de stafkring het leerplan op. Een individueel leerplan kan altijd worden bijgesteld met consent. De Ontdekking werkt met het sociocratisch kringmodel. Dat wil zeggen dat iedereen gelijkwaardig is aan elkaar, ook in de besluitvorming, en verantwoordelijk is voor elkaar zichzelf. Door dit gegeven is de vrijheid die een ieder ervaart op De Ontdekking niet een chaotische maar een gestructureerde vrijheid. Jouw vrijheid mag de vrijheid van de ander niet in de weg zitten. De Ontdekking is gevestigd in Nieuw-Buinen, in een boerderij welke gehuurd wordt door Stichting PiTi, een kleinschalige zorgstichting voor dagbesteding en begeleiding voor kinderen en volwassenen met ASS (autisme spectrum stoornis) en aanverwante uitdagingen. PiTi faciliteert de Ontdekking totdat deze financieel en organisatorisch sterk genoeg is om op eigen benen te staan. Locatie en adresgegevens: adres: Noorderdiep BC Nieuw-Buinen adres: website: facebook: twitter: aangesloten bij: KVK: RSIN Triodos: NL29TRIO

5 De locatie waar De Ontdekking zich bevindt is een natuurlijke en agrarische omgeving. In de school zijn diverse ruimtes zoals een woonkeuken, huiskamer, atelier, ICT en multifunctionele ruimte, werkplaats en aparte studieruimtes. Buiten rondom de boerderij zijn diverse tuinindelingen met een besloten binnentuin met speelweide en enkele dieren, een spannend bospad, een weiland en een grote uitdagende moestuin gebaseerd op de permacultuur. Verder huurt De Ontdekking de sporthal in Nieuw-Buinen één keer per week en wordt er veel gebruik gemaakt van leermomenten op andere locaties. Open dagen Enkele keren per jaar houdt De Ontdekking open dagen. Dit gebeurt op een woensdagmiddagen waarbij ook de meeste studenten aanwezig zijn en hun steentje bijdragen aan de organisatie en uitvoering van zo n open dag. Op o.a. de website en de facebookpagina wordt aangegeven wanneer er open dagen zijn. Wilt u tussentijds kennismaken met De Ontdekking dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Voor mensen die geïnspireerd zijn om ook een school als deze te starten en willen langskomen om zich te laten informeren, zullen we af en toe een bijeenkomst organiseren waarvoor we een kleine bijdrage vragen. KVK: RSIN Triodos: NL29TRIO

6 2. Sociocratische structuur van de school De Ontdekking als sociocratische organisatie De Ontdekking hanteert het sociocratisch kringmodel. Dit houdt in de praktijk in dat er wordt gewerkt met diverse kringen. Zo is er de: - Topkring: het bestuur bestaande uit minimaal 5 leden. De topkring krijgt tevens advies van mensen vanuit het onderwijskundige vlak welke geen deel uitmaken van de topkring. Door de huidige kleine bezetting wordt de topkring geadviseerd door de stafkring en het bestuur van stichting PiTi. - Stafkring: alle docenten/ begeleiders die werken op De Ontdekking - Schoolkring: alle studenten en docenten/ begeleiders - Ouderkring: alle ouders van de studenten. - Bemiddelingskring: kring van studenten en docenten/ begeleiders. De samenstelling wisselt per keer in overleg. - Diverse subkringen zoals bv: uitjeskring, dierenkring etc. Deze kringen kunnen een tijdelijk karakter hebben. Elke kring heeft een voorzitter welke de leiding heeft om de kring goed te coördineren en er voor te zorgen, wanneer de kring vergadert, iedereen aan de beurt komt en er geluisterd wordt naar elkaar. Belangrijke besprekingen en besluiten worden genoteerd door de aangewezen notulist. Elke kring heeft een dubbele koppeling met de naaste hoger of lager gelegen kring. Dit betekent dat elke kring goed op de hoogte is van het reilen en zeilen in de andere kringen en er een goede communicatie is en blijft wat ten goede komt aan de gehele schoolorganisatie en leer- en leefomgeving alsmede de sfeer. Zie hiervoor het organigram. Consentbeginsel Voor elke kring geldt dat als je deel uit maakt van een kring, je beslissingsrecht hebt. Ben je niet aanwezig en laat je niet je stem via een ander horen, dan ga je automatisch consent met de besluiten die worden gemaakt. Het consentbeginsel komt er op neer dat je akkoord gaat met het besluit en hierbij geen overwegend bezwaar hebt. Je schikt je in de oplossing ten bate van de gehele groep als het ware. KVK: RSIN Triodos: NL29TRIO

7 Heb je wel overwegend bezwaar dan zul je dit met goede argumenten moeten onderbouwen. Besluiten worden genoteerd in het besluitenboek. Besluiten kunnen opnieuw worden beoordeeld wanneer hier behoefte aan is. Een besluit kan hierdoor ook herzien worden en omgezet worden in een nieuw en ander besluit. Topkring De topkring bestaat uit een aantal mensen dat intensief is betrokken bij De Ontdekking. De topkring houdt zich vooral bezig met zaken aangaande de administratie en het fiscale aspect, de financiële stroming, inkoop, onderzoek, netwerken en beleidsmatige zaken. Tevens regelt zij grotendeels de communicatie. Een afgevaardigde van de topkring vergadert regelmatig met de stafkring mee. Andersom is dit ook het geval. Schoolkring De schoolkring bestaat uit alle studenten en docenten/ begeleiders van de school. Eens per week zal de schoolkring vergaderen om allerlei lopende en/ of belangrijke nieuwe zaken te bespreken. Ook jonge studenten mogen deelnemen aan deze kring en hierin ook een motie inbrengen (een voorstel doen). Moties worden opgeschreven en op het motiebord bekend gemaakt. Als het een motie is waar iedereen even over moet nadenken dan wordt dit ruim van te voren gedaan voordat de kring plaatsvindt. In de kring kan van alles besloten worden: dat het besluit wordt uitgesteld, dat het besluit wordt genomen of dat het besluit ten dele wordt genomen en er een extra motie is voorgesteld om er voor te zorgen dat iedereen toch consent is. Als je besluit niet deel te nemen aan het schoolkringoverleg, geef je automatisch je consent (toestemming) aan het op dat moment gemaakte besluit. Je kunt wel je bezwaar of je consent via een ander kenbaar maken. Dit moet je dan schriftelijk laten weten aan de voorzitter (als je nog niet kan schrijven, kun je een ander vragen dit te doen.) KVK: RSIN Triodos: NL29TRIO

8 De stafkring De stafkring bestaat uit bevoegde (VO en PO) en begeleiders, allen met de juiste kwaliteiten die nodig zijn voor een school als De Ontdekking. De docenten/ begeleiders kunnen gastdocent zijn en een kort moment aanwezig zijn op de school of zij kunnen een dag of dagdeel vast aanwezig zijn volgens het docentenrooster. De stafkring vergadert driewekelijks samen met stichting PiTi en evalueert dagelijks. Zorgteamkring Binnen De Ontdekking is een zorgteam betrokken bij kinderen en jongeren die even wat extra aandacht behoeven. Het team bestaat uit krachtige mensen vanuit de zorg en het onderwijs. Juist de combinatie van de kennis uit deze twee sectoren maakt dat het zorgteam zeer goed kan inschatten wat nodig is voor een student. Het team kan hierdoor goede begeleiding en adviezen geven aan de studenten en docenten. Het team is deels betrokken bij stichting PiTi. Mentoren Elke student mag een eigen mentor kiezen welke de student begeleidt met het opstellen en begeleiden van het individuele leerplan. Wanneer een student geen mentor kan/ wil kiezen besluit de stafkring welke mentor wordt toegewezen. Bemiddelingskring Er zijn altijd momenten waarbij een conflict kan ontstaan. Op De Ontdekking gaan wij hier op sociocratische wijze mee om. Wanneer een conflict niet onderling kan worden opgelost, kan een beroep worden gedaan op de bemiddelingskring. De deelnemers van deze kring zullen per periode verschillen. Zowel studenten als docenten maken deel uit van deze kring. De kring heeft een voorzitter welke besluit wie wanneer aan het woord mag komen. Ieder wordt eerlijk gehoord. Er wordt gezocht naar een passende oplossing voor beide partijen. Het kan zijn dat een verontschuldiging voldoende is of dat er een taak verricht moet worden voor de ander. Dit wordt gezamenlijk met consent afgesproken. KVK: RSIN Triodos: NL29TRIO

9 Ouderkring De ouderkring wordt samengesteld door de ouders zelf. Er is wel altijd een lid van de schoolkring aanwezig in de ouderkring en andersom om goede communicatie te behouden tussen alle betrokkenen. Ouders hebben op deze manier ook een stem in het gehele schoolgebeuren. KVK: RSIN Triodos: NL29TRIO

10 3. Studenten Nieuwe studenten Studenten worden aangenomen op de Ontdekking na een kennismakingsweek waarin de student en de schoolkring de gelegenheid hebben om te kijken of de student goed op zijn/ haar plek is en of dit type onderwijs goed past, waarbij zijn/ haar intrinsieke motivatie als ook ondersteuning door het thuisfront essentieel zijn. In deze kennismakingsweek leert de student door verschillende opdrachten en door deel te nemen aan allerlei (les)activiteiten de school beter kennen. Als besloten wordt dat een student definitief wil starten op de Ontdekking wordt het startformulier ingevuld door de student en de ouders/ verzorgers. Dit document zal dan in een gezamenlijk gesprek worden besproken waarbij nadrukkelijk wordt ingegaan op de motivatie van de student (en ouder indien het kind jong is). Daarnaast wordt er een contract getekend. Het contract wordt afgesloten voor de duur van minimaal één schooljaar dat loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Het contract wordt stilzwijgend verlengd of kan worden opgezegd 2 maanden voor het einde van het schooljaar, 31 mei. Voor bijzondere situaties gelden regels die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Er wordt een privacy formulier getekend i.v.m. foto s en filmpjes. Er vindt een warme overdracht plaats met de vorige school indien een student al eerder een andere school bezocht heeft waarbij het bewijs van in- en uitschrijving onderling uitgewisseld wordt. Soms vind er contact plaats met de desbetreffende leerplichtambtenaar. Leerplan Als het besluit is genomen dat een student kan beginnen op De Ontdekking krijgt hij/ zij een maand de tijd om te laten zien dat hij/ zij een leerplan kan/ wil maken met behulp van een zelf gekozen of aangewezen mentor. Ook met jonge kinderen wordt dit gedaan, maar zal de mentor goed de kerndoelen in het leerplan meenemen. Als een kind/ jongere uit een ander onderwijssysteem komt en min of meer is vastgelopen, zal door de stafkring gekozen worden om eerst een leerplan gezamenlijk op te stellen waarbij zo veel mogelijk nog de oude planning en structuur van de vorige school gevolgd wordt. Al doende wordt gekeken of hierin verandering kan worden aangebracht. Het is van belang dat deze studenten niet meteen in een zee van vrijheid geworpen worden omdat zij dit meestal niet aan kunnen. KVK: RSIN Triodos: NL29TRIO

11 Studenten wordt geadviseerd te werken met een, samen met de mentor opgestelde, vaste weekplanning waardoor er overzicht en duidelijkheid is voor alle studenten en docenten. Ouders worden op de hoogte gebracht van het leerplan. De uitvoering van het leerplan wordt gecontroleerd door de student zelf en de mentor. Resultaten en verslaggeving van de ontwikkelingen van de student worden weergegeven in het leerlingvolgsysteem (LVS) en in het door de student zelf verzorgde portfolio. Daarnaast is er een persoonlijke map waarin diverse opdrachten, verslagen etc. worden verzameld. Een student kan e.e.a. digitaal laten zien. Dit moet ook in de persoonlijke map zichtbaar zijn. Met het individuele leerplan kan een student er voor kiezen te willen werken naar een diploma of ander doel. Indien een diploma de wens is, wordt samen met de mentor een planning voor dit traject gemaakt en zullen kerndoelen en eindtermen goed worden geïmplementeerd. De aanvraag voor een examen dat plaatsvindt in mei, moet uiterlijk in december worden ingediend en worden betaald door de ouders/ verzorgers. Elke student heeft te maken met de kerndoelen zoals opgesteld door het Ministerie van Onderwijs. Aan de kerndoelen kan gewerkt worden op diverse manieren: - door de diverse lesmethodes en leerbronnen, aanwezig op de Ontdekking of via internet te verkrijgen - door projectonderwijs waarin diverse kerndoelen en vakoverschrijdende kennis is ingebouwd - praktijkervaringen d.m.v. stages (maatschappelijke, snuffel- en leerstages) - spelenderwijs, spelend en ervarend - door de krachtige leer- en leefomgeving van De Ontdekking - van en met elkaar Leeftijdsmix Op De Ontdekking is bewust sprake van een leeftijdsmix van kinderen/ jongeren. De visie hierachter is dat kinderen van diverse leeftijden van en met elkaar leren zoals dit in een natuurlijke gemeenschap ook zou zijn. De praktijk wijst uit dat ondanks dit KVK: RSIN Triodos: NL29TRIO

12 toch ook leeftijdsgenoten veel met elkaar optrekken, maar de vrijheid om dit zelf te beslissen is aanwezig op De Ontdekking. De Ontdekking waarborgt een veilige en rustige plek voor de heel jonge kinderen en geschikte plekken waar kinderen en jongeren bezig kunnen zijn met studeren. Deelname aan sociocratische kringen Elke student wordt geacht deel te nemen aan de diverse kringen. Door deel te nemen leert een student wat het is om gelijkwaardig te zijn aan elkaar en verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en elkaar. De vrijheid ervaar je door zelf voorstellen te mogen doen en te mogen kiezen, rekening houdend met de minimaatschappij waarin je leeft en leert. 4. Leren Het leeraanbod op De Ontdekking is zonder grenzen, wat wil zeggen dat er een basishoeveelheid leeraanbod aanwezig is, maar dat er door middel van vraag gestuurd leren allerlei extra bronnen opgezocht, aangeschaft en bezocht kunnen worden. Leren is een aangeboren intrinsieke motivatie van ieder mens. Het is de kunst in de huidige maatschappij om deze motivatie in elk kind de ruimte te blijven geven. Meer inhoudelijk vervolg op dit punt is te vinden in het schoolplan van De Ontdekking. Primair Onderwijs Op De Ontdekking kun je beginnen vanaf je 4e levensjaar. Het is voor de kinderen van deze leeftijdsgroep belangrijk dat zij zo veel mogelijk kunnen spelen en ervaren op hun eigen manier. Ontwikkelingen van elk kind worden goed in de gaten gehouden door de stafkring en er is veel overleg met de ouders om belangrijke zaken te kunnen bespreken. Naarmate een kind laat zien dat het toe is aan bepaalde leerstof, zal dit zeker worden aangeboden. Het kan voor kinderen met een andere begaafdheid erg goed werken dat zij in hun eigen tempo mogen leren. Het sociaal-emotionele aspect komt goed aan bod in de minimaatschappij die De Ontdekking is. Er is veel ruimte voor spontane, ongedwongen interactie. Er wordt gevraagd van het kind om KVK: RSIN Triodos: NL29TRIO

13 oplossingsgericht te werken. Er wordt gewerkt met coöperatief leren en middels sociocratische principes, wat een goede basis vormt voor elk kind. Door veel met projecten te werken waarin allerlei kennis en vaardigheden aan bod komen, leert het kind spelenderwijs op een natuurlijke wijze. De overgang van PO naar VO is een natuurlijke gang. Als een kind zich ontwikkelt richting de bovenbouw van het Primair Onderwijs zal het spelenderwijs kennis maken met lesmateriaal en kennis van het Voortgezet Onderwijs. Dit wordt o.a. veroorzaakt door: - eigen interesse en motivatie - oudere studenten - de krachtige leeromgeving van De Ontdekking Voortgezet Onderwijs Wanneer een jongere echt bezig is met het voortgezet onderwijs zal het leerplan naar wens van de student worden aangepast aan een einddoel als bijvoorbeeld een examen op VMBO, HAVO of VWO niveau. Het leerplan wordt uitgebreid met een degelijke planning om voor een bepaalde termijn te voldoen aan kerndoelen en eindtermen passend bij het examen. Een examen kan ook in meerdere periodes worden gedaan waardoor een student de tijd kan nemen om met een paar vakken bezig te zijn. Een student kan ook besluiten een geheel eigen weg te volgen waarbij niet het behalen van een diploma wordt nagestreefd. Wel wordt er door de mentor dan op toegezien dat de student kennis heeft genomen van de kerndoelen voor VO zoals opgesteld door het Ministerie van Onderwijs en dat de student qua kennisniveau een overstap kan maken naar eventueel vervolgonderwijs (wat zonder diploma natuurlijk wel lastiger is en er toelatingsexamens zullen moeten worden gedaan). Studenten kunnen er zelf voor kiezen om te worden getoetst met een CITO, NIO of GIVO toets. Hiermee kunnen ze zelf zien hoe hun ontwikkeling is ten opzichte van een landelijk gemiddelde. Ook een docent kan ervoor kiezen om een dergelijke tussentijdse toets af te nemen bij een student om te kijken waar nog aandachtspunten zitten. Studenten die van De Ontdekking afkomen zullen zijn toegerust met een grote hoeveelheid zelfkennis, intrinsieke motivatie om bepaalde doelen te bereiken en met een gezond maatschappelijk beeld om goed deel te kunnen nemen aan de maatschappij. KVK: RSIN Triodos: NL29TRIO

14 5. Veiligheid De Ontdekking staat voor de veiligheid van de leer- en leefomgeving van elke student en docent/ begeleider. Echter wel binnen de mogelijkheden die van een locatie als de huidige verwacht kan worden. Kinderen leven en leren in een omgeving waarbij vallen en opstaan een onderdeel vormt van zijn/ haar ontwikkeling. Voor de schade die een kind toebrengt, zijn de ouders verantwoordelijk via hun eigen aansprakelijkheidsverzekering. Voor schade die ontstaat door toedoen van de faciliteiten van De Ontdekking is er een aansprakelijkheidsverzekering. Het pand waarin de Ontdekking gehuisvest is, is beoordeeld op brandveiligheid. Er zijn EHBO-spullen aanwezig indien nodig. Er is altijd een BHV-er aanwezig. Er is een gedegen adressenlijst van alle aanwezigen, ouders/ verzorgers/ contactpersonen en er is een vluchtplan in geval van brand. Minimaal 1x per jaar wordt er een brandoefening gehouden. Aanwezig op school: agressieprotocol en kindermishandelingprotocol. Schorsing Veiligheid heeft ook te maken met je veilig voelen. Als een student om wat voor reden dan ook zich dusdanig gedraagt dat andere studenten zich niet meer veilig en geborgen kunnen voelen, zal de stafkring overgaan tot een schorsing van een student. Dit gebeurt echter nadat deze student naar de bemiddelingskring is geweest en daarna nog niet de afspraken weet na te komen. Een schorsing wordt altijd gemeld aan de desbetreffende leerplichtambtenaar. Tijdens de schorsing kan de student een time-out ervaren waarin hij/zij kan reflecteren wat er aan de hand is met hem/haar. Hierbij kan een mentor de student begeleiden of kan er hulp ingeroepen worden door derden met toestemming en in overleg van de ouders. Verwijdering Als een student zich toch niet weet te handhaven conform de afgesproken regels van De Ontdekking en de schoolkring, en hierdoor de sfeer en de veiligheid in gevaar brengt, zal moeten worden overgegaan tot verwijdering en uitschrijving van deze student. De desbetreffende leerplichtambtenaar zal hiervan dan ook op de hoogte worden gesteld. KVK: RSIN Triodos: NL29TRIO

15 6. Zorg Er is extra aandacht voor studenten met een uitdaging op het motorisch en/ of intelligentiegebied. Er wordt op maat gewerkt en afstemming gezocht op individueel niveau met eigen mogelijkheden en benodigdheden in overleg met de ouders/ verzorgers, eventuele externe begeleiders en eventueel andere scholen. Ook is het van belang dat het zorgteam zo veel mogelijk verslaglegging en informatie van de oude school ontvangt om zo te kunnen beoordelen waar een kind vandaan komt en hoe het zich daardoor heeft gevormd. Op de Ontdekking staat voor dit kind een nieuwe weg open en kan het met een schone lei beginnen, zonder oordeel, maar wel met de mogelijkheden die de stafkring en de faciliteiten van De Ontdekking het kind kunnen bieden. Extra ingekochte hulp voor begeleiding op school zal door de ouders zelf moeten worden gefinancierd. De Ontdekking heeft geen toegang tot de gelden van de zogeheten rugzakindicatie/ samenwerkingsverbanden in het kader van de wet passend onderwijs (aug. 2014). Dat De Ontdekking passend onderwijs biedt, staat buiten kijf. De Ontdekking werkt nauw samen met stichting PiTi welke een specialisatie heeft op het gebied van autisme en aanverwante uitdagingen. Het komt voor dat er zorggelden (PGB/ ZIN) worden aangevraagd bij gemeentes om een kind qua problematiek te kunnen ondersteunen in een groepssituatie. Er wordt dan een begeleider van stichting PiTi ingezet naast de docent die les geeft. Meer informatie hierover kunt u op school vinden. Op de Ontdekking werken diverse docenten/ begeleiders met expertises die een student kunnen ondersteunen waar nodig (o.a. met HSP, HB en beelddenken). KVK: RSIN Triodos: NL29TRIO

16 7. Algemene informatie Schooltijden De Ontdekking is geopend: maandag dinsdag donderdag vrijdag 9.00 uur tot uur 9.00 uur tot uur 9.00 uur tot uur 9.00 uur tot uur Binnen het basisonderwijs zijn de leerlingen verplicht over 8 schooljaren 7520 uur onderwijs te volgen. Per jaar is dit gemiddeld 940 uur. Dit is gemiddeld 23,5 uur per week. De huidige schooltijden voor leerlingen in de basisschoolleeftijd zijn van 09:00 uur tot 15:30 uur. Binnen het voortgezet onderwijs zijn de leerlingen verplicht minimaal 1000 uur per schooljaar te volgen. Dit is gemiddeld 25 uur per week. Dit betekent dat een student er voor kan kiezen een keer wat later te komen of eerder weg te gaan. Dit gaat altijd in overleg met de stafkring aan het begin van de week i.v.m. het inplannen van de vakdocenten. Wil een student structureel andere tijden (binnen de openingstijden), dan kan hiervoor een motie worden ingediend. De huidige schooltijden voor studenten in het voortgezet onderwijs zijn van 09:00 uur tot 16:30 uur. Vakanties Op dit moment worden de schoolvakanties van het reguliere onderwijs gehanteerd. Herfstvakantie: wk 43, van maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober Kerstvakantie: wk 52 en 1, van maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari Voorjaarsvakantie: wk 9, van maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart Goede Vrijdag: wk 12, vrijdag 25 maart Tweede Paasdag: wk 13, maandag 28 maart Meivakantie: wk 17 en 18, van maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei Tweede Pinksterdag: wk 20, maandag 16 mei Extra week vrij: wk 24, maandag 13 juni t/m vrijdag 17 juni Zomervakantie: wk 29 t/m 34, van maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus KVK: RSIN Triodos: NL29TRIO

17 Ziekte Wanneer een student ziek is, moet dit voor 9.00 uur s morgens per telefoon worden gemeld aan de school. Wanneer een docent ziek of onverwacht verhinderd is, zal getracht worden snel een vervanging te zoeken. Op het aankomstbord in de hal is dan te zien wie er die dag niet is. Verlof Bijzonder verlof moet schriftelijk worden aangevraagd bij de topkring. Ongeoorloofd verlof: Bij regelmatig ongeoorloofd verlof gaat de schoolleider in gesprek waarom dit voorkomt en wat oplossingen kunnen zijn om dit te gaan voorkomen. Blijft het ongeoorloofd verlof voorkomen en de oplossingen werken niet, dan wordt dit regelmatig gemeld aan de desbetreffende leerplichtambtenaar. Deze gaat vervolgens beslissen welke maatregelen genomen moeten worden in het kader van de leerplichtwet. Ouderbijdrage De Ouderbijdrage is op dit moment per maand, 12 x per jaar. Dit is exclusief examengelden en materiaalaanschaf. Voor uitstapjes wordt per keer een vrijwillige bijdrage gevraagd. U ontvangt een factuur per welke u kunt betalen via uw bank/ girorekening. In overleg kunnen ook andere afspraken worden gemaakt. Gelden kunnen ook worden gevonden door bijvoorbeeld crowdfunding. Er is een inkomensafhankelijke tabel voor ouders/ verzorgers. Voor meerdere kinderen uit 1 gezin gelden kortingen van 5 % vanaf het 2 e kind, per kind. Van de ouderbijdrage worden onder andere de kosten betaald voor de huur, vaste lasten, diverse onkosten voor materiaal e.d. en salarissen van de docenten. De topkring is druk bezig om landelijk scholen als de Ontdekking wel voor een bepaalde bekostiging in aanmerking te laten komen. In januari 2014 gaf de Onderwijsraad ook dit advies aan de regering. Samen met 9 democratische scholen in Nederland heeft De Ontdekking in juni 2015 een bekostigings- en onderzoek experimentaanvraag gedaan. Tip: schaf voor uw kind een Museumjaarkaart aan! KVK: RSIN Triodos: NL29TRIO

18 Sponsoring, donaties, giften De Ontdekking heeft altijd behoefte aan sponsoring, donaties en giften, zeker omdat ze nu nog een niet bekostigde school is vanwege de eigen visie en missie. Wilt u participeren en ons steunen? Heel graag! Als tegenprestatie kunnen wij uw eventuele bedrijf noemen op onze website en facebookpagina. Participatie (meedoen, denken en bouwen) De Ontdekking staat open voor interessante initiatieven op het gebied van participeren met de school. Dit kan bijvoorbeeld zijn een dienst aanbieden waar de participant en De Ontdekking beiden baat bij hebben of een handig iemand die klusjes wil aanpakken. In ruil daarvoor kan de Ontdekking wellicht weer wat betekenen. Op deze manier werken we allen samen aan een gezondere samenleving waarin we elkaar weer zien en waarbij we ook duurzamer* bezig gaan met allerlei aspecten. *Duurzamer kun je op meerdere manieren uitleggen: langer durend dus met meerwaarde voor de toekomst maar ook beter voor de leefomgeving, aarde, milieu. Als iets duurzamer is gaat het langer mee in alle opzichten. Participeren doe je ook door de school en dit type onderwijs meer onder de aandacht te brengen bij anderen: je eigen netwerken, je gemeente, de overheid etc. Hoe noodzakelijker en logischer dit onderwijs mag worden, des te meer het landelijk gedragen gaat worden. Dieet en medicatie Wij kunnen rekening houden met bepaalde diëten en medicatie-inname van studenten. Graag ontvangen wij dan een overzicht waar rekening mee moet worden gehouden. Ook vragen wij ouders/ verzorgers rekening te houden met andere kinderen die een dieet hebben. Medicatie wordt bewaard in een afgesloten kastje. Hygiëne Het is vanzelfsprekend dat er goed wordt omgegaan met hygiëne. Studenten maken minimaal 1x per week gezamenlijk de diverse ruimtes schoon. Verwacht wordt dat kinderen verantwoordelijk zijn voor hun eigen hygiëne. Hierbij kan begeleiding KVK: RSIN Triodos: NL29TRIO

19 gevraagd worden indien nodig. Hygiëne is ook een onderdeel van het leerproces en het zelfstandig worden. Afspraken omtrent computergebruik en het spelen van games Computers, laptops, tablets etc. worden alleen voor lesdoeleinden gebruikt wanneer er lessen zijn. Er is met de huidige studenten een dagrooster gemaakt waarin de tijden vermeld staan wanneer er lessen zijn. Op vrije momenten mogen computers wel gebruikt worden voor games e.d. maar wel op een verantwoorde manier en zonder aanstootgevende beelden. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijdsmix van de kinderen die er anders mee in aanraking zouden kunnen komen. Op school wordt gewerkt met internetkastjes, een netwerkkabel en WiFi. De straling van WiFi wordt ontstoort door een Polorizer. Tijdens lessen mag een student niet worden gebeld, ge-appt of g d worden en blijft hij/ zij bezig met schoolse taken. Belangrijke mededelingen kunnen ouders doen via het telefoonnummer van de school. Roken In alle gebouwen van De Ontdekking/ stichting PiTi mag niet worden gerookt. Er mag alleen buiten, uit het zicht van studenten en docenten gerookt worden als de student/ docent duidelijk aangeeft (nog) niet hiermee te kunnen stoppen. Er is nog niet een anti-rookbeleid maar dit wordt wel overwogen. Roken wordt niet gestimuleerd en ten zeerste afgeraden Als er wordt gerookt, houdt diegene zelf rekening met de afstand tot anderen en de windrichting. Afval wordt in de container buiten gegooid. Naast roken is er ook een streng beleid omtrent blowen en drugsgebruik. Dit is ten zeerste verboden op en rondom school alsook in de omgeving van Nieuw-Buinen. Wanneer een student verdacht wordt van gebruik wat invloed heeft direct qua gedrag op school, wordt hij/ zij meteen geschorst en mag niet meer terugkomen. Deze strenge maatregel geldt vanwege de vaak kwetsbare groep kinderen/ jongeren waarmee we te maken hebben. Ook voor drankgebruik gelden dezelfde regels. Energy-drinks e.d. zijn niet toegestaan op en rondom school. KVK: RSIN Triodos: NL29TRIO

20 Persoonlijke eigendommen en verantwoordelijkheid Ieder is verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen eigendommen. Indirect dus de ouders/ verzorgers. De stafkring zal wel zorg dragen voor het redelijkerwijs opletten op persoonlijke eigendommen. Studiedagen van de stafkring Af en toe hebben de stafleden een studiedag, individueel of gezamenlijk. Dit wordt aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt in het rooster. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar het schoolplan van De Ontdekking. Gedragscodes Op de Ontdekking is eenieder gelijkwaardig en in deze hoedanigheid gaan we ook met elkaar om. Daarom gaan volwassenen niet over (hun) kinderen praten waar de kinderen bij staan. Wij betrekken de kinderen bij het gesprek of vragen de ouders/ verzorgers even een gesprekje zonder dat het kind nabij is. Op De Ontdekking is het de gewoonte dat ouders/ verzorgers die hun kinderen brengen, niet lang blijven praten binnen de schoolruimtes of binnen gehoorafstand. Ook is het niet de bedoeling dat ouders op onverwachte tijdstippen de school bezoeken. De rust, sfeer en samen bedachte regelmaat binnen de Ontdekking, de leef- en leergemeenschap is van grote waarde om kinderen te laten leren en ontdekken. Leer- en leefomgeving Iedereen die betrokken is bij De Ontdekking zorgt voor de leer- en leefomgeving van de school. Iedereen is verantwoordelijk voor de hygiëne en ordelijkheid. Iedereen draagt zorg voor het zorgvuldig omgaan met de eigendommen, dieren en de natuur van en rondom de school, stichting PiTi en de verhuurder. Wanneer iemand iets doet wat niet overeenkomt met deze afspraken, mag de ander diegene hierop wijzen. Dat is ook een ieders verantwoordelijkheid. Samen draag je de zorg voor je leer- en leefomgeving. Schoolgids, geldig schooljaar Nieuwe besluiten tussendoor worden via de ouderdropbox en doorgegeven. KVK: RSIN Triodos: NL29TRIO

Schoolgids De Ontdekking

Schoolgids De Ontdekking Schoolgids De Ontdekking 2016-2017 Meer informatie over de visie, missie en onderbouwing van het onderwijskundige gedeelte is te vinden in het schoolplan. Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Locatie en adresgegevens...

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK INHOUD Uitkomst onderzoek Newschool.nu te Harderwijk 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST ONDERZOEK SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM Definitief 31 juli 2017-5102620 INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Sanyu te Haarlem 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3. Samenvattend

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA INHOUD 1 Uitkomst onderzoek Libertad te Breda 5 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 6 3 Samenvattend oordeel 13 Bijlage 1A: Overzicht resultaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK IBBO BARNSTEEN TE EDE

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK IBBO BARNSTEEN TE EDE BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK IBBO BARNSTEEN TE EDE INHOUD Uitkomst onderzoek Ibbo Barnsteen te Ede 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht resultaten

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD VOORTGEZET ONDERWIJS

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD VOORTGEZET ONDERWIJS UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD VOORTGEZET ONDERWIJS DE VRIJE RUIMTE TE DEN HAAG School/vestiging: De Vrije Ruimte VO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 30AC Datum uitvoering onderzoek: 13 december

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

Schoolondersteuning AB Het Spectrum

Schoolondersteuning AB Het Spectrum Per wanneer: Waar: Voor wie: Aanmelden: Start bij tenminste 10 aanmeldingen. Mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 15.00-18.00 uur. AB Het Spectrum, Radonweg 24 te Amersfoort Leerlingen met een vorm

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

LOS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LOS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LOS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE DEURNE INHOUD Uitkomst onderzoek LOS te Deurne 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 11 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

OUDERINFORMATIEBULLETIN

OUDERINFORMATIEBULLETIN OUDERINFORMATIEBULLETIN Stedelijk Dalton Lyceum Vakcollege juli 2017 Voorwoord Allereerst een hartelijk welkom aan de ouders van de nieuwe leerlingen. Wij hopen dat uw zoon of dochter zich snel thuis zal

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD VOORTGEZET ONDERWIJS DOE040 TE EINDHOVEN

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD VOORTGEZET ONDERWIJS DOE040 TE EINDHOVEN UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD VOORTGEZET ONDERWIJS DOE040 TE EINDHOVEN School: DOE040 VO Plaats: Eindhoven BRIN-nummer: 30YC Datum uitvoering onderzoek: 18 juni 2015 Datum vaststelling rapport:

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderdagopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! Stichting Kinderopvang De Egmonden Stichting Kinderopvang De Egmonden biedt professionele kinderopvang

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

LOS VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS

LOS VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LOS VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS TE DEURNE INHOUD Uitkomst onderzoek LOS te Deurne 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 11 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3. Samenvattend oordeel 11 Bijlage

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD VOORTGEZET ONDERWIJS LIBERTAD TE BREDA

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD VOORTGEZET ONDERWIJS LIBERTAD TE BREDA UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD VOORTGEZET ONDERWIJS LIBERTAD TE BREDA School/vestiging: Libertad Plaats: Breda BRIN-nummer: 31AB Datum uitvoering onderzoek: 27 november 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Website: www.comeniusschool.info Postbus 556 3700 AN Zeist Comeniusschool vestigingsadres: Zinzendorflaan 2-B 030-6917285

Website: www.comeniusschool.info Postbus 556 3700 AN Zeist Comeniusschool vestigingsadres: Zinzendorflaan 2-B 030-6917285 Weekbrief 27 e jaargang nummer 1014 Datum: 13-02-2015 Comeniusschool postadres: Website: www.comeniusschool.info Postbus 556 3700 AN Zeist Comeniusschool vestigingsadres: Zinzendorflaan 2-B 030-6917285

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Aannameprocedure Vrijeschool Zutphen schooljaar 2015/2016 (voorgenomen besluit )

Aannameprocedure Vrijeschool Zutphen schooljaar 2015/2016 (voorgenomen besluit ) Aannameprocedure Vrijeschool Zutphen schooljaar 2015/2016 (voorgenomen besluit 11-11-2014 ) Inhoud Inleiding 2 Aanmelding van een nieuwe leerling 2 Benodigde gegevens voor de aanname 2 Aannamecommissie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS DE VRIJE RUIMTE TE DEN HAAG

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS DE VRIJE RUIMTE TE DEN HAAG UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS DE VRIJE RUIMTE TE DEN HAAG School: De Vrije Ruimte Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 30AB Datum uitvoering onderzoek: 9 juni 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS DE VALLEI TE DRIEL

UITKOMST ONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS DE VALLEI TE DRIEL UITKOMST ONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS DE VALLEI TE DRIEL INHOUD Uitkomst onderzoek VO De Vallei te Driel 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL Elimschool nieuwsbrief periode: start schooljaar herfstvakantie 2015 16-10- 2015 Inhoud Personele situatie Belangrijke data Fotoproject Eigen kracht Toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo.

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Inleiding. Van toepassing is de Procedure toelating, schorsing en verwijdering van Het Erasmus (2006). Doelen en resultaten: Met de regeling

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK VIVERE DEMOCRATISCH ONDERWIJS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ROTTERDAM

UITKOMST ONDERZOEK VIVERE DEMOCRATISCH ONDERWIJS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ROTTERDAM UITKOMST ONDERZOEK VIVERE DEMOCRATISCH ONDERWIJS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ROTTERDAM INHOUD Uitkomst onderzoek Vivere Democratisch onderwijs te Rotterdam 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound:

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound: Individueel arrangement Rebound Informatiegids 2016-2017 Telefoonnummer rebound: 06 20205474 Individueel arrangement rebound. In het individueel arrangement rebound wordt door onderwijs, leerling, ouders

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS DE ONTDEKKING PO TE NIEUW-BUINEN

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS DE ONTDEKKING PO TE NIEUW-BUINEN UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS DE ONTDEKKING PO TE NIEUW-BUINEN School: De Ontdekking PO Plaats: Nieuw-Buinen BRIN-nummer: 30XF Datum uitvoering onderzoek: 20 april 2017

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

Examentrainingen 2013. Alle informatie op een rij. Bijles Maas en Waal

Examentrainingen 2013. Alle informatie op een rij. Bijles Maas en Waal Examentrainingen 2013 Alle informatie op een rij Bijles Maas en Waal Inhoudsopgave Wat is een examentraining?... 3 Informatieavond voor examenkandidaten... 4 Studiebegeleiding voor examenkandidaten...

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n Hartelijk welkom bij De Hoekse Dolfijn. U heeft gekozen voor een bedrijf dat streeft naar een hoge kwaliteit. Duidelijkheid is ook een vorm van kwaliteit. Daarom hebben

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK BLISS VIBRATION KIDS ACADEMY VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

UITKOMST ONDERZOEK BLISS VIBRATION KIDS ACADEMY VOOR PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST ONDERZOEK BLISS VIBRATION KIDS ACADEMY VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE s-hertogenbosch INHOUD Uitkomst onderzoek Bliss Vibration Kids Academy te s-hertogenbosch 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

2. Een gezamenlijke studiedag met ouders en docenten

2. Een gezamenlijke studiedag met ouders en docenten De Leon van Gelder, Groningen pagina 1 De Leon van Gelder: school, leerlingen en ouders samen op weg naar een passende schoolloopbaan De Leon van Gelder in Groningen, een vestiging van het Reitdiep College,

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2016-2017 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

Bonifax. St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 www.bonifaciusschool.nl ouders@bonifaciusschool.nl. Wassenaar, maart 2015.

Bonifax. St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 www.bonifaciusschool.nl ouders@bonifaciusschool.nl. Wassenaar, maart 2015. Bonifax Wassenaar, maart 2015. Beste ouders/verzorgers, Deze Bonifax is voor de maand maart 2015. Deze maand staat grotendeels in het teken van de projectweken met als afsluiting de open-huis-avond op

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 VISIE IJSSELCOLLEGE OP OMGAAN MET SCHOOLVERZUIM De school is de plek waar leerlingen door leren voorbereid worden op deelname aan de maatschappij of participeren op de

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement VO-VSO Lelystad. 1 oktober 2016 Inleiding

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Meer dan alleen een goede school

Meer dan alleen een goede school Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Meer dan alleen een goede school i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q De leraren kunnen goed met kinderen omgaan. Ze geven je een veilig

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen Opgesteld door werkgroep Medisch Handelen Februari 2017/ versie 1.0 Vastgesteld door de Dr op 13 februari 2017 Leeswijzer Het protocol medicijnverstrekking

Nadere informatie

Nieuwsbrief Happy kids Almere April 2014

Nieuwsbrief Happy kids Almere April 2014 Beste ouders en/of verzorgers, Bent u op de hoogte van alle nieuwtjes op de opvang? In deze nieuwsbrief kunt u lezen over alle nieuwtjes en op de hoogte blijven van het rijlen en zeilen op de opvang. Iedere

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP... 3 2.2 BEGELEIDING IN GROEP... 4 2.3 ONTWIKKELING DOOR INTERACTIE...

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Greijdanus. School voor vmbo, havo en vwo. Schitteren in Zijn licht! www.greijdanus.nl/enschede

Greijdanus. School voor vmbo, havo en vwo. Schitteren in Zijn licht! www.greijdanus.nl/enschede Enschede Schitteren in Zijn licht! Greijdanus School voor vmbo, havo en vwo Het Greijdanus College in Enschede is een gereformeerde school voor vmbo en havo/vwo. We geloven in de God van de Bijbel. We

Nadere informatie

Tiener College

Tiener College Tiener College 2012-2013 Leren met kracht en passie Klaar voor de start Vanaf schooljaar 2012-2013 kun je kiezen voor het Tiener College in Gorinchem. We bieden een programmalijn voor leerlingen van 10-14

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 3.2 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Maart 2015 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

Een bekostiging leerlingenvervoer wordt uitsluitend gegeven voor het vervoer van huis naar school en

Een bekostiging leerlingenvervoer wordt uitsluitend gegeven voor het vervoer van huis naar school en TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER voor scholen voor regulier basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs (sbo), (voortgezet) speciaal onderwijs en regulier voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2015-2016 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Vanaf schooljaar 2015-2016 mag ik meedenken en meebouwen aan de ontwikkeling van het Hyperion Lyceum. Ik heb daar heel veel zin in. Het Hyperion

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Tessenderlandt. Puberbrein als innovatiekans. Project puberbrein Kompas

Tessenderlandt. Puberbrein als innovatiekans. Project puberbrein Kompas Tessenderlandt Puberbrein als innovatiekans Project puberbrein Kompas Product presentatie Kompas Van PSL naar activerend onderwijs. Kompas heeft in de loop der jaren het bestaande stage programma omgebouwd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Verlof- en vakantieregeling PSG 2015-2016

Verlof- en vakantieregeling PSG 2015-2016 Verlof- en vakantieregeling PSG 2015-2016 Maart 2015 2015 Vakantieregeling OP S2015-2016 Verlof- en vakantieregeling OOP S15-16 Versie Status Datum Auteur Doel-Wijzigingen Versie 1.0 concept Jan 2015 schouten

Nadere informatie

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8 Lesgeven aan groep 7 en 8 Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop

Nadere informatie

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES INHOUD Uitkomst onderzoek Essenzo Goes BV te Goes 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

HAPPY KIDS BASISSCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

HAPPY KIDS BASISSCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK HAPPY KIDS BASISSCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek HAPPY KIDS basisschool te Utrecht 3 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 Samenvattend

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2014-2015 Den Haag, juli 2014 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum. Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Dé plek om heerlijk rond te spoken! gastouderopvang. t Spookje

Dé plek om heerlijk rond te spoken! gastouderopvang. t Spookje gastouderopvang t Spookje Dé plek om heerlijk rond te spoken! gastouderopvang t Spookje Gangeltstraat 8 6132 HB Sittard 046-4585396 06-53353168 info@hetspookje.nl www.hetspookje.nl Huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie