Vrijstellingsregeling voor Overstap van GNK Bachelor curriculum 2007 naar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijstellingsregeling voor Overstap van GNK Bachelor curriculum 2007 naar 2012"

Transcriptie

1 Vrijstellingsregeling voor Overstap van GNK Bachelor curriculum 2007 naar 2012 Vastgesteld door de EC op 2 september Opgesteld door Aandachtsgroep Overgangsregeling Voorzitter Mw. J.H.M. Schonk Versie 8.0 (2 september 2013) 1 Op 8 juli 2013 is de eerste versie van deze regeling vastgesteld door de EC. Op 2 september 2013 heeft de EC ingestemd met een wijziging in de vrijstelling voor AWV-jaar-1 c.2012 en is toegevoegd de vrijstelling voor Farmacologie jaar 2 c J.H.M. Schonk Pagina

2 Inhoudsopgave... 2 JAAR 1 CURRICULUM Van Start tot Arts (standaard VR)... 3 Van Mens tot Cel (VR met AE)... 3 Van Cel tot Molecuul (standaard VR)... 4 Lijn Academisch Wetenschappelijke Vorming (standaard VR)... 4 Sturing en Stofwisseling (VR met AE)... 5 Hersenen en Aansturing (standaard VR)... 6 Lijn Beroepsvorming (standaard VR)... 6 Lijn Gezondheidsbevordering (geen ETCS en geen verplichtingen)... 7 Lijn Organiseren & Samenwerken (geen ETCS en geen verplichtingen)... 7 Voortgangstentamen VGT jaar AFSLUITEN JAAR 1: Het bindend studieadvies (BSA eis)... 8 JAAR 2 CURRICULUM Mechanisms of Disease I (standaard VR)... 9 Mechanisms of Disease II (standaard VR)... 9 Lijn Academisch Wetenschappelijke Vorming (deel VR)... 9 Vraagstukken Bewegen (9 etcs) (standaard VR) Vraagstukken Buik en kleine Bekken (8 etcs) (standaard VR) Vraagstukken Borst en Nieren (8 etcs) (standaard VR) Vraagstukken Geestelijke Gezondheid (5 etcs) (standaard VR) Lijn Beroepsvorming (deel VR) Lijn Gezondheidsbevordering (VR met AE) Lijn Organisatie en Samenwerken (geen VR mogelijk) Farmacologie (standaard VR) Voortgangstentamen VGT jaar J.H.M. Schonk Pagina

3 JAAR 1 CURRICULUM 2012 Van Start tot Arts (standaard VR) Vrijstelling voor de onderwijseenheid Van Start tot arts wordt verleend indien: A. én de OE Arts en patiënt c.2007 (jaar 1) is behaald; B. én de OE Gezondheid, ziekte en gedrag c.2007 (jaar 1) is behaald; C. én de OE Volksgezondheid c.2007 (jaar 1) is behaald. Indien bovenstaande drie OEen met voldoende resultaat zijn geregistreerd in usis wordt deze vrijstelling standaard verleend bij overstap. Indien één van deze drie OEen niet met voldoende resultaat is afgesloten (maar de andere twee OEen wel) geldt er een aanvullende eis (AE). Zodra de student aantoonbaar heeft voldaan aan deze AE, én de andere twee OEen met voldoende resultaat zijn geregistreerd in usis, kan er een VR voor Van Start tot arts bij de EC worden aangevraagd. Aanvullende eisen Indien alleen de OE Arts en patiënt niet is behaald bestaat de AE uit: óf week van de OE Van Start tot arts c.2012 (jaar 1) te volgen én een deel van de toets van deze OE maken met voldoende resultaat; óf een aanvullende opdracht te maken met voldoende resultaat. Indien alleen de OE Volksgezondheid niet is behaald bestaat de AE uit: óf week van de OE Van Start tot arts te volgen én een deel van de toets van deze OE maken met voldoende resultaat; óf een aanvullende opdracht te maken met voldoende resultaat Indien alleen de OE Gezondheid, ziekte en gedrag niet is behaald bestaat de AE uit het maken van een opdracht die met voldoende resultaat gemaakt moet zijn. Van Mens tot Cel (VR met AE) Vrijstelling voor de onderwijseenheid Van mens tot cel wordt verleend indien: A. én de OE Functionele morfologie c.2007 (jaar 1) is behaald; B. én de OE Morfologie van de mens c.2007 (jaar 1) is behaald; C. én voldaan is aan de aanvullende eis die geldt voor deze vrijstelling. Zodra de student aantoonbaar aan alle drie verplichtingen (A t/m C) heeft voldaan, kan er een VR voor Van mens tot cel bij de EC worden aangevraagd. De aanvullende eis bestaat uit: én het doorlopen van de E-learning module Met Huid en Haar met voldoende resultaat; én uit het volgen van een vivo practicum hoofdhals en afleggen van een toets Hoofd-hals met voldoende resultaat. J.H.M. Schonk Pagina

4 Van Cel tot Molecuul (standaard VR) Vrijstelling voor de onderwijseenheid Van cel tot molecuul wordt verleend indien: A. én de OE Van Mens tot molecuul c.2007 (jaar 1) is behaald; A. én de OE Gen, omgeving en ziekte c.2007 (jaar 2) is behaald. Indien in usis is geregistreerd dat de student deze beide OEen heeft afgesloten met voldoende resultaat, wordt deze vrijstelling standaard verleend bij overstap. Lijn Academisch Wetenschappelijke Vorming (standaard VR) De lijn Academisch Wetenschappelijke Vorming (AWV) bestaat in c.2012 uit 2 delen: AWV-1A: een 2-weeks blok en AWV-1B onderwijs dat geïntegreerd in andere OE-en wordt gegeven Voor deze twee onderdelen wordt apart vrijstelling verleend. Vrijstelling voor AWV-1A wordt verleend indien: A. de OE Volksgezondheid c.2007 (jaar 1) is behaald; Vrijstelling voor AWV-1B wordt verleend indien: B. het propedeusewerkstuk c.2007 (jaar 1) met voldoende resultaat is afgesloten; Noot: Studenten die een vrijstelling hebben voor de Lijn AWV jaar 1 maar die wel onderwijseenheden moeten volgen van jaar 1 c.2012 waarin schrijfopdrachten zijn opgenomen die tevens deel uitmaken van de lijn AWV, hebben geen vrijstelling van deze schrijfopdrachten omdat deze tevens gelden als aanvullende eis voor de betreffende onderwijseenheid. Een vrijstelling voor de lijn AWV jaar 1 c.2012 geeft dus geen recht op vrijstelling van AWV schrijfopdrachten die onderdeel uitmaken van andere onderwijseenheden in c.2012 jaar 1 J.H.M. Schonk Pagina

5 Van Basis tot Homeostase (VR met AE) Vrijstelling voor de onderwijseenheid Van basis tot homeostase wordt verleend indien. A. (a) Óf:: 1. de OE Hart en bloedsomloop c.2007 (jaar 1) is behaald; 2. én de OE Ademhaling c.2007 (jaar 1) is behaald; 3. én de OE Nieren c.2007 (jaar 1) is behaald; (b) Óf 4. twee van deze drie OEen zijn behaald 5. én voor de derde OE tenminste het cijfer vier is behaald; B. én indien voldaan is aan de aanvullende eis die geldt voor deze vrijstelling. Zodra de student aantoonbaar aan de verplichtingen [A1,2&3 óf A4&5] heeft voldaan én aan de verplichting B heeft voldaan, kan er een VR voor Van basis tot homeostase bij de EC worden aangevraagd. De aanvullende eis bestaat uit: het volgen van een deel van het onderwijs van de OE Van basis tot homeostase en het maken van een opdracht met voldoende resultaat. Sturing en Stofwisseling (VR met AE) Vrijstelling voor de onderwijseenheid Sturing en stofwisseling wordt verleend indien. A. én de OE Sturing en regeling c.2007 (jaar 1) is behaald; B. én de OE Maag, darm en lever c.2007 (jaar 1) is behaald; C. én voldaan is aan de aanvullende eis die geldt voor deze vrijstelling. Zodra de student aantoonbaar aan alle verplichtingen (A t/m C) heeft voldaan kan er een VR voor Sturing en stofwisseling bij de EC worden aangevraagd. De aanvullende eis bestaat uit het maken van een toets over de onderwerpen Diabetes mellitus I en II, metabool syndroom, hyperlipidemie met voldoende resultaat. Er wordt een vrijstelling van de aanvullende eis verleend indien: D. én de OE Gen, omgeving en Ziekte c.2007 (jaar 2) is behaald; E. én de OE Endocriene stoornissen met Inleiding oogheelkunde c.2007 (jaar 3) is behaald. Indien de student aan de verplichtingen (A, B, D en E) heeft voldaan, wordt de vrijstelling voor Sturing & stofwisseling standaard verleend bij overstap. J.H.M. Schonk Pagina

6 Hersenen en Aansturing (standaard VR) Vrijstelling voor de onderwijseenheid Hersenen en aansturing wordt verleend indien: A. én voor de OE Functionele morfologie c.2007 (jaar 1) tenminste het cijfer 5 is behaald; B. én de OE Zenuwstelsel c.2007 (jaar 1) is behaald; C. én de OE Gezondheid, ziekte en gedrag c (jaar 1) is behaald; D. én de OE Psychopathologie c.2007 (jaar 2) is behaald. Zodra in usis is geregistreerd dat de student aan deze vier verplichtingen A t/m D heeft Lijn Beroepsvorming (standaard VR) Vrijstelling voor de lijn Beroepsvorming wordt verleend indien: A. én de Zorgstage met voldoende resultaat is afgesloten; B. én LKO c.2007 jaar 1 met voldoende resultaat is afgesloten C. én EHBO of Basic Life Support is behaald. Zodra in usis is geregistreerd dat de student aan deze drie verplichtingen A t/m C heeft LET OP: Ingangseis deelname Lijn Beroepsvorming jaar 2 c.2012 In de lijn Beroepsvorming (LBV) jaar 2 c wordt voortgebouwd op de kennis en vaardigheden die zijn verworven in de LBV jaar 1. Dit betekent dat studenten die overstappen van c.2007 c.2012 én die vrijstelling krijgen voor LBV jaar 1 niet voldoende zijn toegerust om goed te kunnen deelnemen aan onderwijs van LBV jaar 2. Deze studenten dienen daarom te voldoen aan een ingangseis alvorens zij zich kunnen inschrijven voor LBV jaar 2. De precieze inhoud en vorm van de ingangseis wordt door de examinator van LBV jaar 2 bepaald. J.H.M. Schonk Pagina

7 Lijn Gezondheidsbevordering (geen ETCS en geen verplichtingen) In de OER 2012 staan geen verplichtingen voor de lijn Gezondheidsbevordering (GB) voor overstappers van c.2007 c In de OER 2012 is aan deze lijn geen ECTS toegekend voor jaar 1. Deze lijn wordt dan ook niet genoemd in de tabel Verplichte Onderwijseenheden jaar 1 c Het onderwijs van de lijn GB is geïntegreerd in de andere onderwijseenheden en wordt integraal getoetst in die onderwijseenheden. Bij een voldoende voor de toets(en) van die OEen is dan tevens voldaan aan het onderwijs van LGB voor zover gegeven in die OEen. Studenten die overstappen van c.2007 naar c.2012 én voor het merendeel van de OEen van jaar 1 c.2012 een VR verkrijgen, hebben dus geen onderwijs genoten m.b.t. de lijn GB. Alleen de studenten die dus OEen moeten volgen waarin de lijn GB is opgenomen nemen dus kennis van de leerstof van deze lijn. Gelet op het feit dat de lijn Gezondheidsbevordering ook deel uitmaakt van het 2 de studiejaar van c.2012 en er in het 2 de studiejaar ook een aantal ETCS aan worden toegekend, acht de examinator van deze lijn het niet noodzakelijk dat er voor deze studenten een aparte aanvullende eis komt. De studenten kunnen de achterstand in kennis op dit gebied wegwerken in het 2 de jaar tijdens de lijn Gezondheidsbevordering. Lijn Organiseren & Samenwerken (geen ETCS en geen verplichtingen) In de OER 2012 staan geen verplichtingen voor de lijn Organiseren en Samenwerken (O&S) voor overstappers van c.2007 naar c In de OER 2012 is aan deze lijn geen ECTS toegekend voor jaar 1. Deze lijn wordt dan ook niet genoemd in de tabel Verplichte Onderwijseenheden jaar 1 c Het onderwijs van de lijn O&S is geïntegreerd in de andere onderwijseenheden en wordt integraal getoetst in die onderwijseenheden. Bij een voldoende voor de toets(en) van die OEen is dan tevens voldaan aan het onderwijs van de lijn O&S voor zover gegeven in die OEen. Studenten die overstappen van c.2007 naar c.2012 én voor het merendeel van de OEen van jaar 1 c.2012 een VR verkrijgen, hebben dus geen onderwijs genoten m.b.t. de lijn O&S. Alleen de studenten die OEen moeten volgen waarin de lijn O&S is opgenomen nemen dus kennis van de leerstof van deze lijn. Gelet op het feit dat de lijn Organiseren & Samenwerken ook deel uitmaakt van het 2 de studiejaar van c.2012 en er in het 2 de studiejaar ook een aantal ETCS aan worden toegekend, achten de examinatoren van deze lijn het niet noodzakelijk dat er voor deze studenten een aparte aanvullende eis komt. De studenten kunnen de achterstand in kennis op dit gebied weg werken in het 2 de jaar tijdens deze lijn. J.H.M. Schonk Pagina

8 Voortgangstentamen VGT jaar 1 Voor studenten van het c.2012 is het verplicht aan iedere voortgangstoets deel te nemen. Vrijstelling voor voortgangstoetsen of -tentamen kunnen en worden bij overstap dus niet verleend. Uiteraard geldt die verplichting vanaf het moment van de overstap hetgeen betekent dat het aantal voortgang toetsen waaraan de student moet hebben deelgenomen om het bachelor diploma c.2012 te behalen minder dan 12 kan zijn. AFSLUITEN JAAR 1: Het bindend studieadvies (BSA eis) Studenten die overstappen van c.2007 naar c.2012 verliezen mogelijk een aantal ETCS omdat het c.2007 niet naadloos aansluit bij het c Dit kan consequenties hebben voor het voldoen aan de BSA eis(en) (40 ETCS na 1 jaar en 60 ETS jaar 1behaald na twee jaar). De EC zal bij het toepassen van de hardheidsclausule hier rekening mee houden. J.H.M. Schonk Pagina

9 JAAR 2 CURRICULUM 2012 Mechanisms of Disease I (standaard VR) Vrijstelling voor de onderwijseenheid Mechanisms of disease I wordt verleend indien: A. én de OE Algemene pathologie c.2007 (jaar 2) is behaald; B. én de OE General pathology c.2007 (jaar 2) is behaald; C. én de OE Immunologie c (jaar 2) is behaald; D. én de OE Infectious diseases c.2007 (jaar 2) is behaald; Zodra in usis is geregistreerd dat de student aan deze vier verplichtingen A t/m D heeft Mechanisms of Disease II (standaard VR) Vrijstelling voor de onderwijseenheid Mechanisms of disease II wordt verleend indien: A. én de OE Gen, omgeving en ziekte c.2007 (jaar 2) is behaald B. én de OE Nieuwvorming c.2007 (jaar 2) is behaald; C. én de OE Oncologie c (jaar 3) is behaald; D. én de OE Mechanisms of disease I c.2012 (jaar 2) is behaald dan wel een vrijstelling hiervoor is verleend. Zodra in usis is geregistreerd dat de student aan deze vier verplichtingen A t/m D heeft Lijn Academisch Wetenschappelijke Vorming (deel VR) De lijn Academisch Wetenschappelijke Vorming (AWV) jaar 2 bestaat in c.2012 uit de volgende onderdelen: AWV-2A: Een 2-weeks blok AWV AWV-2B: Training presentatietechnieken in een academische context AWV-2C: English in medical practice AWV-2D: Geschiedenis van de geneeskunde [1] AWV-2E: AWV onderwijs dat geïntegreerd is in andere OEen. Vrijstelling voor AWV-2A en AWV-2B wordt verleend indien de OE Wetenschappelijke Vorming c.2007 (jaar 2) is behaald; Voor de onderdelen AWV-2C en 2D is geen vrijstelling mogelijk omdat het hier nieuw onderwijs betreft. Het onderwijs AWV2-E is volledig geïntegreerd in de onderwijseenheden van jaar 2 c Indien aan de student voor een of meerdere van deze OE-en vrijstelling wordt verleend is daarmee ook een vrijstelling verleend voor het AWV onderwijs dat in die OEen is geïntegreerd. De Academisch Wetenschappelijke Vorming (AWV) kent 5 ETCS. Zodra in usis is geregistreerd dat de student aan de AWV 2A t/m D heeft voldaan dan wel dat daarvoor VR is verleend kunnen de 5 ETCS worden toegekend. J.H.M. Schonk Pagina

10 Studenten die voor onderdeel A en B een vrijstelling verkrijgen (en dus een deelvrijstelling hebben voor AWV jaar 2) krijgen geen cijfer maar een VOLDAAN op hun cijferlijst voor de lijn Academisch Wetenschappelijke Vorming (AWV) jaar 2 c Vraagstukken Bewegen (9 etcs) (standaard VR) Vrijstelling voor de onderwijseenheid Vraagstukken Bewegen wordt verleend indien: A. én de OE Houding en Beweging inclusief snijzaal bewegingsapparaat c.2007 (jaar 2) is behaald; B. én de OE Trauma c.2007 (jaar 2) is behaald; C. én de OE Bewegingsapparaat c.2007 (jaar 3) is behaald; Alle drie deze OEen dienen met een voldoende te zijn afgesloten. Indien voor een van deze drie onderdelen een onvoldoende is behaald dient de OE Vraagstukken Bewegen (met in begrip van de snijzaal) te worden gevolgd. Zodra in usis is geregistreerd dat de student aan deze drie verplichtingen A t/m C heeft Vraagstukken Buik en kleine Bekken (8 etcs) (standaard VR) Vrijstelling voor de onderwijseenheid Vraagstukken Buik en kleine bekken wordt verleend indien: A. én de OE Borst Buik Bekken c.2007 (jaar 2) is behaald; B. én de OE Buik c.2007 (jaar 3) is behaald; C. én de OE Nefrologie en urologie c.2007 (jaar 3) is behaald. Zodra in usis is geregistreerd dat de student aan deze drie verplichtingen A t/m C heeft Vraagstukken Borst en Nieren (8 etcs) (standaard VR) Vrijstelling voor de onderwijseenheid Vraagstukken Borst en Nieren wordt verleend indien: A. én de OE Pathofysiologie c.2007 (jaar 2) is behaald; B. én de OE Borst Buik Bekken c.2007 (jaar 2) is behaald; C. én de OE Borst c.2007 (jaar 3) is behaald; D. én de OE Nefrologie - urologie c.2007 (jaar 3) is behaald. Zodra in usis is geregistreerd dat de student aan deze vier verplichtingen A t/m D heeft J.H.M. Schonk Pagina

11 Vraagstukken Geestelijke Gezondheid (5 etcs) (standaard VR) Vrijstelling voor de onderwijseenheid Vraagstukken Geestelijke Gezondheid wordt verleend indien: A. én de OE Psychopathologie c.2007 (jaar 2) is behaald; B. én de OE Psychiatrische ziekten c.2007 (jaar 3) is behaald. Zodra in usis is geregistreerd dat de student aan deze twee verplichtingen heeft voldaan, wordt deze vrijstelling standaard verleend. Lijn Beroepsvorming (deel VR) Voor de lijn Beroepsvorming kan slechts een gedeeltelijke vrijstelling worden verkregen. Alle studenten dienen: A. én de werkgroepbijeenkomsten van het docentcoach-traject te volgen, met de spreekuurobservatie en de docentcoach-gesprekken B. én de vaardigheidstoets te behalen. Studenten die LKO jaar 2 c.2007 hebben behaald, worden vrijgesteld van het volgen van de werkgroepbijeenkomsten KRCV (Klinisch Redeneren en ConsultVoeren) en voor het schriftelijk tentamen LBV jaar 2 c Studenten die in aanmerking komen voor deze deelvrijstelling krijgen op het diplomasupplement van het BA diploma c.2012 geen cijfer voor LBV maar een VR. Lijn Gezondheidsbevordering (VR met AE) Vrijstelling voor de Lijn Gezondheidsbevordering wordt verleend indien; A. én het keuzevak International Health c.2007 is behaald; B. én voldaan is aan de aanvullende eis die geldt voor deze vrijstelling. Zodra de student aantoonbaar aan deze twee verplichtingen heeft voldaan kan er een VR voor de Lijn Gezondheidsbevordering bij de EC worden aangevraagd. De aanvullende eis bestaat uit: het maken van de opdracht Gezondheidsbevorderaar. Lijn Organisatie en Samenwerken (geen VR mogelijk) Voor de lijn Organisatie en Samenwerken is geen vrijstelling mogelijk omdat het hier nieuw onderwijs betreft. Farmacologie (standaard VR) Vrijstelling voor de onderwijseenheid Farmacologie wordt verleend indien de OE Farmacologie jaar 2 c.2007 is behaald. J.H.M. Schonk Pagina

12 Voortgangstentamen VGT jaar 2 Voor studenten van het c.2012 is het verplicht aan iedere voortgangstoets deel te nemen. Vrijstellingen voor voortgangstoetsen of -tentamen worden bij overstap dus niet verleend. Uiteraard geldt die verplichting vanaf het moment van de overstap hetgeen betekent dat het aantal voortgangstoetsen waaraan de student moet hebben deelgenomen om het bachelor diploma c.2012 te behalen minder dan 12 kan zijn. J.H.M. Schonk Pagina

Opleiding Geneeskunde (ongedeelde opleiding)

Opleiding Geneeskunde (ongedeelde opleiding) Geldig vanaf 1 september 2012 Opleiding Geneeskunde (ongedeelde opleiding) Opleiding Geneeskunde (ongedeelde opleiding) Studiejaar Inhoud: 1. Algemeen 2. Opbouw van de opleiding 3. Onderwijs. Toetsing

Nadere informatie

Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde

Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde De overgangsregeling is in eerste instantie bedoeld voor studenten, die per 1 september 2008 zijn gestart met de opleiding (cohort

Nadere informatie

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Vumc compas 2015 Voldoen aan wettelijk raamwerk academische bachelor (OCW): Wet kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

Toetsregeling Vaardigheden B1.1

Toetsregeling Vaardigheden B1.1 Toetsregeling Vaardigheden B1.1 Bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Het tentamen Vaardigheden B1.1 maakt deel uit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Bacheloropleiding Geneeskunde Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en

Nadere informatie

Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde

Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde Bijlage 1 Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde Master 1, 2 en 3 ECTS-verdeling Aantal weken 1 ECTS = 28 studieuren KENNIS EN INZICHT 26 Thema 1A Methoden van klinisch en epidemiologisch 4 4

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 6-0 9 7 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep en het verzoek tot het treffen van een voorlopige

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/297 Rechter(s) : mr.borman Datum uitspraak : 28 april 2016 Partijen : appellante en CBE Rijksuniversiteit Groningen

Zaaknummer : CBHO 2015/297 Rechter(s) : mr.borman Datum uitspraak : 28 april 2016 Partijen : appellante en CBE Rijksuniversiteit Groningen Zaaknummer : CBHO 2015/297 Rechter(s) : mr.borman Datum uitspraak : 28 april 2016 Partijen : appellante en CBE Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden : Aanwezigheidsverplichtingen buitenland combinatietabel

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Geneeskunde Curriculum 2005

Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Geneeskunde Curriculum 2005 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Geneeskunde Curriculum 2005 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR GENEESKUNDE CURRICULUM 2005 Vastgesteld door de decaan op 16 juni 2015 en geldend met ingang van

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7. BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, MARITIEME TECHNIEK & TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die per 1 september 2014 of eerder zijn gestart met de opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 6-1 8 1 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2012 Bacheloropleiding Geneeskunde Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Toetsregeling Zorgstage (MED-B1ZST)

Toetsregeling Zorgstage (MED-B1ZST) Toetsregeling Zorgstage (MED-B1ZST) Bacheloropleiding Geneeskunde Radboudumc Deze regeling is van kracht 30 januari 2017. 1. Begripsbepaling De Zorgstage bestaat uit een stage van tien dagen bij een instelling

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Anne Sytske Keijser secretaris examencommissie Talen en culturen van China

Anne Sytske Keijser secretaris examencommissie Talen en culturen van China Faculteit der Letteren Opleiding Talen en culturen van China Aan: alle BA-studenten van de opleiding Talen en culturen van China betreft: Generieke overgangsregeling voor de BA Leiden, 6 maart 2008 Geachte

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 1 3 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Geneeskunde Curriculum 2005

Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Geneeskunde Curriculum 2005 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Geneeskunde Curriculum 2005 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR GENEESKUNDE CURRICULUM 2005 Vastgesteld door de decaan op 26 juni 2014 en geldend met ingang van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005

Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005 Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005 OER 2005, masteropleiding geneeskunde, geldend vanaf 1 september 2008 1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER GENEESKUNDE CURRICULUM 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law.

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law. Inleiding op de overgangsregeling overstappen naar de brede bachelor Rechtsgeleerdheid voor bachelor studenten. (Deze regeling is niet bedoeld voor pre-master studenten) In september 2013 is als gevolg

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur Wijzigingsformulier opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Toetsregeling Beroepsvaardigheden en thema s B1.1

Toetsregeling Beroepsvaardigheden en thema s B1.1 Toetsregeling Beroepsvaardigheden en thema s B. studiejaar 25-26 Bacheloropleiding Geneeskunde Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf 3 augustus 25. ) Begripsbepaling Het tentamen Beroepsvaardigheden

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - CURRICULUM OVERZICHT EN JAARINDELING

ARTIKEL 1 - CURRICULUM OVERZICHT EN JAARINDELING ARTIKEL 1 - CURRICULUM OVERZICHT EN JAARINDELING De opleiding is zo veel mogelijk georganiseerd conform de uniforme 3TU (TU Eindhoven, Universiteit Twente en TU Delft) jaarindeling in samenspraak met de

Nadere informatie

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR 2014-2015, relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 van de desbetreffende master

Nadere informatie

Voorlichting voor aanstaande 2e jaars

Voorlichting voor aanstaande 2e jaars Voorlichting voor aanstaande 2e jaars Bachelorprogramma 2 e en 3 e jaar Jan van Rooij onderwerpen vooruitkijken: 2 e jaar, 3 e jaar en master ingangseisen voor vakken en master studeren in het buitenland

Nadere informatie

Het derde jaar van de Bachelor Psychologie

Het derde jaar van de Bachelor Psychologie Het derde jaar van de Bachelor Psychologie studieadviseurs Psychologie 21 april 2015 Discover the world at Leiden University onderwerpen structuur van de bachelor/3e jaar veranderingen in 2015 2016 (verdiepings

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Geneeskunde Curriculum 2005

Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Geneeskunde Curriculum 2005 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Geneeskunde Curriculum 2005 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR GENEESKUNDE CURRICULUM 2005 Vastgesteld door de Raad van Bestuur, instemming verleend door de UMC

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5-1 3 0 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen de Examencommissie

Nadere informatie

In de inbrengtabellen is aangegeven welke cursus uit het nieuwe curriculum een cursus uit het oude curriculum kan vervangen en omgekeerd.

In de inbrengtabellen is aangegeven welke cursus uit het nieuwe curriculum een cursus uit het oude curriculum kan vervangen en omgekeerd. Rechtsgeleerdheid vanaf studiejaar 2015-2016 In het studiejaar 2014-2015 zal het eerste jaar van het huidig curriculum bachelor voor het laatst aangeboden worden. Vanaf 2015-2016 gaat het nieuwe programma

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

12-2-2014. Herziening bachelorprogramma s Biomedische wetenschappen en Geneeskunde. Inhoud. Missie. Stand van zaken, 15 januari 2014

12-2-2014. Herziening bachelorprogramma s Biomedische wetenschappen en Geneeskunde. Inhoud. Missie. Stand van zaken, 15 januari 2014 Herziening bachelorprogramma s Biomedische wetenschappen en Geneeskunde Stand van zaken, 15 januari 2014 Inhoud Missie, uitgangspunten, belangrijkste kenmerken Gezamenlijk BMW en GNK Eindtermen beide opleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

Faculteit Medische Wetenschappen. Bacheloropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en ExamenRegeling 2014-2015. Curriculum G2020

Faculteit Medische Wetenschappen. Bacheloropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en ExamenRegeling 2014-2015. Curriculum G2020 Faculteit Medische Wetenschappen Bacheloropleiding Geneeskunde Onderwijs- en ExamenRegeling 2014-2015 Curriculum G2020 OER Bacheloropleiding Geneeskunde G2020 studiejaar 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE Paragraaf

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Afrika Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

def. Onderwijs- en Examenregeling ten behoeve van de propedeutische fase van de bacheloropleiding Geneeskunde, Curriculum 2015

def. Onderwijs- en Examenregeling ten behoeve van de propedeutische fase van de bacheloropleiding Geneeskunde, Curriculum 2015 def. Onderwijs- en Examenregeling ten behoeve van de propedeutische fase van de bacheloropleiding Geneeskunde, Curriculum 2015 Inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling...5

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Medische Wetenschappen Regels en Richtlijnen van de Examencommissie voor examinatoren van de bachelor- en masteropleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde Opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bachelor in Psychologie 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Bachelor in Psychologie 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Bachelor in Psychologie 2015-2016 1 2 Inhoudsopgave 1. Onderwijs- en examenregeling Bachelor in Psychologie 2015-2016 5 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding Artikel.3

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Overgangsregeling Curius naar Curius+ Masteropleiding Geneeskunde & Regeling Coschapprogramma Curius vanaf 2012

Overgangsregeling Curius naar Curius+ Masteropleiding Geneeskunde & Regeling Coschapprogramma Curius vanaf 2012 Overgangsregeling Curius naar Curius+ Masteropleiding Geeskunde & Regeling Coschapprogramma Curius vanaf 2012 Deze (overgangs)regeling is in eerste instantie bedoeld voor Curius studt die zijn gestart

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005

Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005 Onderwijs- en Examenregeling Master Geneeskunde Curriculum 2005 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER GENEESKUNDE CURRICULUM 2005 Vastgesteld door de decaan op 16 juni 2015 en geldend met ingang van 1 augustus

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 87

U I T S P R A A K 1 3-0 87 U I T S P R A A K 1 3-0 87 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 2 3 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam en woonplaats apellant], appellant tegen examinator Politiek en Politieke Wetenschap,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2014 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Afrikaanse talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Examenprogramma Hoofdfase cohort 2013 en eerder

Examenprogramma Hoofdfase cohort 2013 en eerder Examenprogramma Hoofdfase Voor instroomcohort 2013 en eerder Hoofdfase jaar 2 Jaar 2 zoals hieronder beschreven wordt vanaf collegejaar 2015-2016 niet meer aangeboden. Wel wordt indien nodig de toetsing,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 U2013/01227 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Introductie Bachelor Psychologie

Introductie Bachelor Psychologie Introductie Bachelor Psychologie 28 Augustus 2017 Dr. Seger Breugelmans Drs. Renske Helmer Welkom Opleidingsdirecteuren Onderwijscoördinatoren Bachelor Psychologie Renske Helmer Trudy Haneveer Seger Breugelmans

Nadere informatie

Toetsregeling Klinische Vraagstukken

Toetsregeling Klinische Vraagstukken Toetsregeling Klinische Vraagstukken Bacheloropleidingen Geneeskunde Radboudumc Deze regeling is van kracht vanaf september 27. Begripsbepaling De tentamens Klinische vraagstukken niveau t/m 5 bestaan

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

Derde Studiejaar Psychologie

Derde Studiejaar Psychologie Derde Studiejaar Psychologie Sinem Akgün Studieadviseur Studieadviseur Programma: Studieopbouw 3de jaar (Sinem Akgün) Bachelorproject (Wido la Heij) Honours Research Bachelorproject (Fenna Poletiek) Opbouw

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Da Vinci College schooljaar 2015-2016

Vrijstellingsregeling Da Vinci College schooljaar 2015-2016 Vrijstellingsregeling Da Vinci College schooljaar 2015-2016 De vrijstellingsregeling heeft betrekking op alle examens van de mbo-opleidingen van het Da Vinci College en is geldig in het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor tentamens en examens van de opleiding Geneeskunde

Regels en Richtlijnen voor tentamens en examens van de opleiding Geneeskunde Regels en Richtlijnen voor tentamens en examens van de opleiding Geneeskunde De Regels en Richtlijnen vormen een aanvulling op en een verdere uitwerking van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Zij zijn

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Gevolgen invoering Brede bachelor voor zittende (schakel) studenten Inleiding 1

INHOUDSOPGAVE. 1. Gevolgen invoering Brede bachelor voor zittende (schakel) studenten Inleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Gevolgen invoering Brede bachelor voor zittende (schakel) studenten 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Hoe ziet het eerste jaar van de Brede bachelor er uit? 1 1.3 Hoe ziet de jaarindeling van het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

DA VINCI COLLEGE VRIJSTELLINGSREGELING

DA VINCI COLLEGE VRIJSTELLINGSREGELING DA VINCI COLLEGE VRIJSTELLINGSREGELING 2017-2018 De vrijstellingsregeling heeft betrekking op alle examens van de mbo-opleidingen van het Da Vinci College en is geldig in het schooljaar 2017-2018 voor

Nadere informatie

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Met ingang van 1 september 2016 start de vernieuwde master Onderneming en recht. Toelating

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (pag. 3 t/m 23) Regels en richtlijnen voor de examens (pag. 25 t/m 32) Bacheloropleiding Geneeskunde

Onderwijs- en examenregeling (pag. 3 t/m 23) Regels en richtlijnen voor de examens (pag. 25 t/m 32) Bacheloropleiding Geneeskunde Onderwijs- en examenregeling (pag. 3 t/m 23) & Regels en richtlijnen voor de examens (pag. 25 t/m 32) Bacheloropleiding Geneeskunde 2/33 2 3/33 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Geneeskunde

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie