P LITIE. Team Generieke Opsporing 3 (DLR) PROCES-VERBAAL. Vandros. Onderzoek: OZ-801. Proces-verbaalnr: Documentnummer:

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P LITIE. Team Generieke Opsporing 3 (DLR) PROCES-VERBAAL. Vandros. Onderzoek: OZ-801. Proces-verbaalnr: Documentnummer:"

Transcriptie

1 P LITIE 350 Team Generieke Opsporing 3 (DLR) PROCES-VERBAAL Onderzoek: Proces-verbaalnr: Vandros OZ-801 Documentnummer: Verbalisant: Onderwerp: R249, brigadier van politie, werkzaam binnen de Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Recherche, Unit Randstad Noord, team 3. proces-verbaal van bevindingen aangaande uitwerking en beluistering geluidsopname afkomstig van getuige Astrid Holleeder; Opname bestand: Als ze praat over Cor heb ze een probleem d.d. 03 november Ik verbalisant, verklaar het volgende: Op 19 mei 2015 is er aan de officier van justitie Mr. S. Tammes, een USB stick met daarop een aantal geluidsopnamen overhandigd door getuige Astrid Holleeder. Het betreffen geluidsopnamen van opgenomen gesprekken tussen getuigen Astrid Holleeder en Sonja Holleeder enerzijds en de verdachte Willem Holleeder anderzijds. De geluidsopnamen betreffen digitale bestanden welke door de getuigen zijn voorzien van een naam. Deze naam wordt verder aangehouden in de uitwerking. Veelal verwijst deze naam naar een periode of gebeurtenis waarover het opgenomen gesprek is gegaan. De geluidsopnamen zijn beluisterd en uitgewerkt door een schrijftolk. Daarna zijn de opnamen door mij, verbalisant, beluisterd en is de uitwerking gecontroleerd. Dit proces-verbaal betreft de navolgende opname: Aan wie heb ze hem verkocht? Gaat ze niet zeggen, want dan ga jij daar weer aan de deur staan. Ja. (Lacht) dus ze heb niks met die Marokkaan? Ik weet het niet. Nee, ze zegt: Ga ik niet zeggen, want dan gaat hij er toch weer aan de deur staan. hmhm.. Oké. Dan weet ik dat ook. En eh.. Hoe heet het? Ik zei van uhh..wat jij had gezegd weet je? Van XXX (naam genoemd van zoon Sonja) en YYY (naam genoemd van dochter Sonja)? En uhh daarna zij.. Ja.. En daarna zei enne.. Ze zegt nou, ik ben toch altijd al mijn hele leven bang. Ze zegt: Het maakt me allemaal niet meet uit. Dan doet hij dat maar. Goed. Enne hoe heet het eh.. Ze zei ook nog van eh.. Ik zei vanne: Let op hè Box, dat je geen gekke dingen doet hè? Want als hij boos isje weet hoe hij is! Hè? Landelijke Eenheid Dienst Landelijke Recherche

2 351 Ja. Ik zei van Cor, weet je, wat je had gezegd? Ja zegt ze ja, waarom denk je dat Cor zo lang geleefd heb... Ik heb hem altijd gewaarschuwd Wat een hoer hë?! Hè? Ja.. Hè? Ja maar nou snap ik hem wel.. Wat? Zij heb gewoon hoe heet het... Ze heb gewoon ((NW))..gepakt. (01:18) Ja. Nee... Nee.. Wat een hoer. Sjonge jonge.. maar goed, ze is helemaal hoe heet het hoor.. ze is echt helemaal eh.. Suïcidaal in de zin van eh... Ze is helemaal eh.. Ze zegt: Het maakt niet meer uit, ze zegt: XXX (naam genoemd van zoon Sonja) gaat toch voor ik zeg van: Ja maar je had toch effe aan hem kunnen denken? ze zegt: Ja, en XXX (naam genoemd van zoon Sonja) heb geld nodig en XXX (naam genoemd van zoon Sonja) gaat toch voor! dus eh.. Ze was best wel eh.. Ik denk meer uit angst hoor..onderkoeld weet je wel? Echt een beetje dat ik in die ogen keek, dat ik dacht van: Heb je een pilletje teveel op..? Zou ze met de politie praten? Nee dat doet ze niet. Ze zou nog liever doodgeschoten worden. Echt waar! Dat zou ze nooit.. Weet je wat het is As.. Ja... jullie hebben het allemaal elke keer verkeerd met Sonja hè? Nou, ik ben er wel een beetje klaar mee, hoor. Ja hè? Ik word hier een beetje moe van. Het is elke keet wat en ik zit er elke keer tussen! Ja maat, weet je wat het is As, je bedoelt het altijd goed.. Ja! (fel) bedoelt altijd goed! Altijd goed.. Je probeert haar overal mee te helpen.. Nee, ik probeer iedeteen overal mee te helpen. Omdat we familie zijn, weet je? Ja! En dat hoort ook zo As. En dan krijg ik dat nog een keertje en dan kan ik eh... Denk ik oh oh oh oh, wat heb het voor zin, weet je? As... As... Ik wou bijna haar auto afpakken hè? Moet je niet doen.. Ik wou zeggen: Geef die auto maar, dan gaat die naar Wim! Ik ben er klaar mee! Maat weet je wat het is As...? Ik snap ook niet dat zij zo... Zij lijkt wel alsof ze een pilletje teveel op heb hoor! Nee! As luister... Zij is zo! Zij is zo! Zij is echt zo! Ja.. Zij is zo.. Ja.. Zij speelt ook een spel met Peter. Ze speelt een spel met Petet. Zij heb met Peter geneukt. Dat is duidelijk toch? Ze liegen allebei. Daarom heb die ook ((NTV)) (03:11) Oh ja, dat zei ik ook. Ik zei van: Hoe kan het nou eerst dat Peter zegt dat er betaald is, weet je of zoiets? Wat jij zei tegen mij.. Ja. Toen zei ze: Maar Peter heb het ook betaald. Ze zegt alleen maat voor nu, maar eerst zou XXX (naam genoemd van zoon Sonja) terugkomen, omdat hij niet langet kon blijven, omdat hij het geld niet had. Nu heb hij het geld van zijn auto, dus ken hij gewoon blijven. En dat heb ik daarvan betaald. Dus voor het vervolg zeg maat, heb ze die auto vetkocht. Hij zou alles betaald hebben. Landelijke Eenheid 2. Dienst Landelijke Recherche

3 352 Dus eh.. Peter zou betalen Ze zeg ook: Ja, hij heb ook alles betaald, maar toen was er een rekening van, ik weet niet, ik moest nog 2,5 rug bijpassen... Vond ik niet erg... As! Op jouw rust 2,5 rug, Peter heb alles betaald. Peter heb het mij zelf gezegd, Peter heb letterlijk tegen mij gezegd: Ik heb alles voor )(XX (naam genoemd van zoon Sonja) betaald en ik blijf dat betalen. Hm.. Ja! Heb ze nou toch bekend! Nee, maar ja, zij zegt voor dat eerste deel. En dat tweede deel, heb ze nu via die auto kunnen betalen. Nee, kom op! Dat is helemaal onzin As! Helemaal onzin! Want ze heb geld te goed van Peter. Wim, ik denk dat je gewoon haat maar een beetje moet laten. Lekker met rust laten en het lekker uit moet zoeken. Laat zij maat haat eigen ding doen. Ja maat... weet je? Doei! Weet je wat het probleem gaat worden, Peter heb dat geld hè? Dat zie ik nou al kommen hè? Nou, dat zie ik niet hoor. Hee? Want ik denk dat niemand er op zit te wachten als er slechte publiciteit komt, dus eh.. Daar hoef je echt geen gekke dingen voor te doen. Snap je? Dus daar zie ik helemaal niks in. Bovendien zit ik daar toch tussen? Ga ik het wel in de gaten houden. Wat een vieze hoer hè! Hè? Nou ja, zij is gewoon... Weet je wat zij krijgt..? ze zegt: Laat hij me maar doodschieten, ik ben het toch zat, ik kan er toch allemaal niet meer tegen. Gajezien... Ik zeg: Ik zal het zeggen. Hè? Ja wat moet ik er nu op zeggen. Ze weet precies hoe je bent. Dat ze je niet tegen je... Moet schoppen. Nee. Wat heb het voor zin? Weet je? En trouwens.. Geef jij je auto dan maar! Moet niks! Mag ze houden! Ze mag d t auto houden. Zal ikje wat zeggen? Ja...? Die Marokkaan rijdt er gewoon in. Zal ik je eens wat zeggen? Hij is helemaal niet betaald! Peter heb gewoon alles betaald, die Marokkaan rijdt er gewoon in. Want ze wil hem mij niet geven. Ik heb hem verkocht heb ze meteen bedacht toen jij dat zei. Toen zei ze dat gelijk tegen mij: Kan niet want ik heb hem verkocht Ja! Dat is onzin, die Marokkaan rijdt erin. Nou, ik vind het wel goed zo. Weet je? Ik weet niet hoe ik daar mee om moet gaan hoor Wim, meen ik echt serieus. Ik heb geen zin meer om leuk en gezellig te doen. Ja As, ik ook niet meer eh.. Ik wil je nog één ding vragen om tegen haar te zeggen.. Ze mag nergens meer komen. Bij mijn familie. Ook niet bij Sandra, ook niet bij XXX (naam genoemd van zoon Sonja), bij (naam genoemd zoon Willem Holleeder). Helemaal nergens meer kommen. En zeg maar gewoon dat zij datzelfde voor mijn is als mijn broertje Gerard. En dat ik er klaar mee ben... En dat ik heus wel weet wie dr is.. Zeg haar ook maar, dat ik weet wie er in die auto rijdt. Oké. Maar moet ze bij mij komen? Doe wat je wilt.. Maakt mij niet uit.. Ja.. Wat jij wilt.. Maakt mij niet uit. Ik bedoel, ik zie Gerard ook al nooit meet.. Moet je luisteren... Die komt ook nooit eens langs uit zichzelf hoor.. (fluistert)je moet tegen haar zeggen, als ze praat over die Cor hè... Ja. (fluistert)... Heb ze een probleem hoor! Ja. Maar daarom ga ik wel bij haar blijven, Ik ga er wel in de buurt blijven. Echt een viezerik hè! Want daar heb ik geen zin in! Om daar nog een keer ellende mee te krijgen. Landelijke Eenheid 3. Dienst Landelijke Recherche

4 353 Weet je wat het is As, dan moet ik dat gewoon oplossen, meteen! (06:34) Nee... Moet je niet doen. Dat kan niet Wim, daar kan je niet mee leven. Hè? Daar kan je niet mee leven. Ik wel! Ik wel! Ik kan er niet mee leven als ik het niet doe! (06:46) Oké. En weet je wat het is.. ((NTV)) (06:48) los is.. Moet je niet doen. Maakt me niet uit As. Ik ga die Meijer en Boellaard op haar af sturen, alles. Ik wel. (06:59) Ja dat is het enige. Hè? Dat is het enige. Maat goed toen heb ik ook de kooljes uit het vuur gehaald, want iedereen doet wel alsof zij dat was, maat dat heb ik gedaan toen... Precies! As ze doet niks! Wat heb ze nou wel zelf gedaan? Behalve alles stiekem...? Alles wat ze zelf heb gedaan is voor d rzelf. Meet heb ze niet gedaan. (zucht) Ik hoop, ik ga d t een beetje vanuit, dat dit een beetje één of andere, ik weet niet wat er is. één of andere.. Dat ze een dag stoet is in haar leven en dat het morgen weet anders is... Nee? Ik ga morgen ook zeggen: Box je kan hem nu nog geven hé, die auto.. Nee hoeft niet meet. Nee, je moet zeggen dat ze hem niet meet mag geven. Maakt niks meer uit, en zeg maar ook gewoon, dat ik weet dat ze hem niet verkocht heb. Ze heb hem niet verkocht. Dat zegt ze gewoon.. A la minute. Begrijp je? Want ze had ook veel eetdet kunnen zeggen dat ze die auto verkocht had. Ik ga dag en nacht op de brommer.. Asttid: Ja! En nooit heb ze gezegd dat ze die auto verkocht heb? Nooit! Helemaal nooit! Hoe ken je dan met mekaar omgaan? Hoe ken je dan met mekaar omgaan? Asttid: Ja dat weet ik ook niet Wim! Hoe ken je.. Maar goed, omdat ik normaal gesptoken daar helemaal niet.., Ik denk omdat zij denkt, van ja... ik moet een antwoord hebben en anders gaat Assie het toch zeggen. Luister, ik ga je dit zeggen.. As, die auto is niet vetkocht. Asttid: Ze heb het nooit gezegd tegen mij.. echt niet! As.. Luister, als XXX (naam genoemd van zoon Sonja) nou geld nodig heb, en ze heb al 2,5 rug van jou... Asttid: Ja. Ik zal je wat anders zeggen... Had ik hem gewoon betaald voor hem. Moet je luisteren, moet je luisteren, ik zal het anders zeggen hè? Als ze die auto verkoopt, ken ze toch ook zeggen, moet jij je 2,5 rug terug? Asttid: Die had ik gegeven die 2,5 rug. Dat is wel zo. Ik heb hem ook geld gegeven. As. Peter heb tegen mij gezegd, Alles... Asttid: En zij zegt: Nou daat heb ik hem mee geconfronteerd en zij zegt gewoon vanne... Eh ja, tot aan nu, en nu komt hij niet tetug, nu blijft hij. Maar Peter heeft tegen mij gezegd dat hij dat blijft doen! Ja.. Dus dat doet ie ook. Asttid: Ik weet het niet Wim.. Begrijp je? Ik denk dat je het gewoon maat even moet laten. Ik zal haat morgen zeggen van nou zus... Of ik ga er niet eens meet met haat over praten voorlopig, anders wotd ik toch geïrriteerd. Je moet zeggen dat ze nergens meet welkom is. Nee. Dat ze voot mij niet meet bestaat, dat ik geen zus, dat ze me zuster niet is. En als ik ooit ergens achtet kom, ken ze lachen en het gaat haar goed, gewoon een hoer. Ja. As luister.. Gaat lekker zo hè? Landelijke Eenheid 4. Dienst Landelijke Recherche

5 Ja jij zit lekker hè? Ja dat sowieso, maar ik bedoel dat gaat lekker zo, met Gerard, met Son... As, dat is nou eenmaal zo hè? Ja.. Je ziet het hë. Weet je wat het is As, ze lijken toch sowieso op mekaar die twee, Ja. Sowieso. dat is nooit anders geweest. Nee, maar goed, zij is nog nooit zo stoet geweest hoor. Zoals nu.. Ze is aan het praten met de politie.. Nee! Dat zou ze echt niet... Niet? Nee.. echt niet Wim! Niet? Nee! Dat geloof ik echt niet. Geloof jij dat? Ja! Nee..! Viezerik Ik denk dat zij nog liever doodgeschoten wordt, dan met de politie praten. Ze kan nog niet 10 hele zinnen achter mekaar zeggen. As... Ja? Stop ermee, met dingen te denken... Zij is slimmer als je denkt! As, stop daarmee! Luister! Jij moet haar beoordelen op hoe ze is. Ze is gewoon een hoer en ze speelt met iedereen een spelletje. Ja..en dus..? Hoe moet ik daarmee omgaan? Gewoon zo moet je zelf weten hoe je daarmee om gaat schat. Maar luister, één ding! Als zij die auto verkocht heb voor XXX (naam genoemd van zoon Sonja), hoor jij dat te weten. Die dag en nacht met haar omgaat. Ja dat weet ik! Dat zou ik toch moeten weten? Of niet? Ik heb haar toch geholpen alleen maar? Of niet? Ja! Als zij in de shit terechtkwam.. Maar luister, als je de deur platloopt, en je mag de koffie betalen, je mag alles betalen... Ja! Alles..! En ze verkoopt een auto.. En ik betaal haar laarzen nog.. Dan mag... Huh? En ik betaal de laarzen nog en ik betaal het eten steeds. Kan je toch ook wat betalen Ja maar luister, dat kan je toch zeggen.. Op zijn minst toch zeggen: Ik heb die auto verkocht? (Lacht) Ja.. Gewoon zeggen ik kan nou effe wat betalen. As ze hoeft niet eens te betalen. Ze moet alleen zeggen.. Luister, vind je het erg dat ik die auto.. Nou dat vind ik niet erg.. Dat vind ik ook, want als ze geld nodig heb voor XXX (naam genoemd van zoon Sonja) zegt ze het ook. Want ik heb XXX (naam genoemd van zoon Sonja) ook zijn school betaald. Al die jaren. Dat bedoel ik. En zijn huiswerkklas en al die dingen heb ik betaald. Heb ik nooit teruggevraagd hoor. Luister. Ze had gewoon tegen jou kennen zeggen: As ik ga die auto verkopen voor XXX (naam genoemd van zoon Sonja), want hij heeft meer geld nodig. Dat had ze gewoon kunnen zeggen, want ze gaat dag en nacht met je om. Ja. (zucht) Dat mag je niet verzwijgen. Ja maat daarom heb ik gezegd: Ik geloof het niet. Maar goed, weet je... Ik bedoel ik ben maar de boodschapper.. Nee maar ik zal je dit zeggen, ik zal je zeggen, dat heb ikje net zelf gezegd Landelijke Eenheid 5. Dienst Landelijke Recherche

6 En misschien is het wel zo dat een ander er in rijdt. Er rijdt een ander in.. Dus maakt het alleen maar erger. Dat zij denkt van nou, daar heb ik geen zin in. Zij heb hem nietverkocht. Want als zij hem verkocht heb... Moet je dit zeggen, als je hem verkocht hebt, stel je mijn teleur. Nou, en sowieso, als ze hem verkocht heb, weet ze toch wel hoeveel, voor hoeveel ze hem verkocht heb? Ja. Maar als ik een tweede vraag stel, dan komt er geen antwoord. Waarom niet dan? Omdat ze het niet weet. Hë? Omdat ze het niet weet. Kan toch niet Wim? Kan toch niet? Of wel? Voor hoeveel dan? Ja dat weet ik niet meet. Heb ze ook gezegd: Weet ik niet meet? Ja. Die auto is er nog gewoon. Dat denk ik ook. Ik zal je zeggen As, mag... Dat denk ik hè.. Ik weet het.. Je weet het nooit zeker! As, ik weet zeker dat die Marokkaan erin rijdt. Maar ik ga. Zeg maar gewoon dat ik die Marokkanen ga vragen hoe het zit? Zeg dat maar. Gewoon zeggen: Wim gaat goed om met die Marokkanen, en hij gaat kijken of die erin rijdt. Ja. Maat hij heb al gezegd: Die auto is niet verkocht! en dan moet je gewoon zeggen, als je hem wel verkocht hebt, stel je alleen mij teleur dat je me dat gewoon niet eerlijk verteld hebt. Ja. Nee maat goed daarom kan ik het me ook niet voorstellen, eerlijk gezegd, maar goed. Ik kan me niet voorstellen dat ze hem verkocht heb, want anders zou ze toch wel op zijn minst zeggen, oh we zijn uit het financiële probleem met XXX (naam genoemd van zoon Sonja)? Want als er een financieel probleem is, word ik er altijd in gemixt. Want dan trek ik wel mijn knip. Vind ik ook helemaal niet erg, doe ik met liefde, daar gaat het niet om. Maar dat hoeft niet meer As.. Nee! Maar, moet je ook niet meer doen! Nee, nee.. Doe ik niet meer. Maar ik zal je wat zeggen, As, neem van mijn één ding an, neem van mijn één ding en.. Peter de Vries heb de laatste afspraak dat ik met hem had, heeft hij me verteld: Ik heb alles voor XXX (naam genoemd van zoon Sonja) betaald... En altijd zal blijven doen. Nou dat zei ik tegen haar. Oké. Dat heeft hij mij verteld uit zichzelf. Ja. ik betaal alles voor XXX (naam genoemd van zoon Sonja), met dat tennis en alles... Naar hem toegestuurd, heb mijn best ervoor gedaan. En alles wat hij nodig heb, dat krijgt ie van mijn. En nou moet zij betalen? Ik weet niet eens wat het is, wat ze moet betalen..? Dat zegt ze ook niet.. MaarAs... MaarAs... Terwijl... Ze zegt ook niet wat ze moet betalen. Want ik kan ook als het echt nodig is, kan ik dat ook betalen. As! Luister..! Ze neemt de boel in de maling, allemaal neemt ze ons in de maling. Wat is haar belangeije.. Ja.. (zucht) maar goed.. Weet je, op zijn minst als er iets is... kijk, ik weet dat ze nou bang is hè.. Ja dat weet ik wel zeker! Ze is bang hè? Ik heb het één keer gezegd tegen haar, bij de Willemsparkweg toen ze bij de Bergmankliniek naar binnen ging, dat meissie ken ik, die daar achter de balie werkte. Ze zegt: Jouw zusje komt zo bang binnen.. Ze zat helemaal te trillen Landelijke Eenheid 6. Dienst Landelijke Recherche

7 Ja ze was ook wel bang. Maar ik ga je dit zeggen, ik zal je dit zeggen As.. Ik ben echt teleurgesteld, ze moet uit mijn buurt blijven.. Ja dat is beter.. Uit de buurt van alles van me. Zeg maar dat ze voor mij hetzelfde is als mijn broertje Gerard. Ja,ja.. Kijk, weet je wat het is As... De tijd komt nog.. Jawel. En zij gaat hiervoor betalen. En ik, zij krijgt hiervoor.. Je weet hoe ik ben hè? Ja... Jeweethoe ik ben hè? Ja... Ken ik niet mee leven. Nee. Nou dit moet je wel effe uit, dit moet je gewoon uitje systeem doen.. Dit is toch anders weet je? Ja, dat gaat niet As. Maakt niet uit. 356 Afsluiting Waarvan op ambtseed opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende op 10augustus R249 Landelijke Eenheid 7. Dienst Landelijke Recherche

8 -. 0 I = 3 CD =0 0D 0< 0. 0-CD CD N = - D)CD 1= w

9 Dienst Landelijke Recherche Landelijke Eenheid Dienst Landelijke Recherche, Unit Randstad Noord, team 3. Veelal verwijst deze naam naar een periode of gebeurtenis waarover het opgenomen gesprek is Op 19 mei 2015 is er aan de officier van justitie Mr. S. Tammes, een USB stick met daarop een Het betreffen geluidsopnamen van opgenomen gesprekken tussen getuigen Astrid Holleeder en op af. Maar goed, dat doe je altijd... ((NTV)). Ja, ik schrok daar een beetje van.. Van die gozet.. Ja! (lacht) en ik schrok echt, ik denk: en dan gaat ie zo... En dan gaat ie zo het talud op Oke dan Maat nu is hij weg! Maar ik schrok echt! Ik denk: Nou... en jij ging er nog De geluidsopnamen betreffen digitale bestanden welke door de getuigen zijn voorzien van een Waarvan? Die schrok ook van mijn.. Zag je? Hij schrok, hij dacht dat ik op hem af kwam lopen.. Dat doen ze allemaal, gaan ze boodschappen doen. Oké dan. Daar halen ze allemaal sigaretten en alles. Dit proces-verbaal betreft de navolgende opname: De geluidsopnamen zijn beluisterd en uitgewerkt door een schrijftolk. gegaan. Ik verbailsant, verklaar het volgende: Onderzoek: Vandros Documentnummer: Verbalisant: R249, brigadier van politie, werkzaam binnen de Landelijke Eenheid, Onderwerp: proces-verbaal van bevindingen aangaande uitwerking en beluistering Sonja Holleeder enerzijds en de verdachte Willem Holleeder anderzijds. PROCES-VERBAAL Team Generieke Opsporing 3 (DLR) Proces-verbaalnr: OZ-802 november naam. Deze naam wordt verder aangehouden in de uitwerking. geluidsopname afkomstig van getuige Astrid Holleeder; Opname bestand: Mensen die zo doen praten met de politie.wav d.d. 03 aantal geluidsopnamen overhandigd door getuige Astrid Holleeder. Daarna zijn de opnamen door mij, verbalisant, beluisterd en is de uitwerking gecontroleerd. PLITIE 357

10 ((NW)) (00:30) Ja Wim, ik weet niet eens meer wat ik zeggen moet. Ik bedoel, ik word er een beetje misselijk van. Ik vind het.. Om een autootje!! Waar gaat het over! Maar weet je wat het is As, het gaat niet om die auto. Het gaat om de... om met mekaar zijn. Iedereen moet voor haar klaar staan.. Ja! Ik sta altijd klaar! Zij is er voor niemand! Begrijp je? En zo is het! Ja. Ik sta altijd klaar! Weet je wat je moet doen..? Omdat ik denk, dat we een soort algemeen belang hebben, dat het iedereen goed gaat. Ja maar luister effe, laat ik het zo zeggen, je laatje familie niet steunen. Nee. En nu moet ik met dat brommertje, je ziet geen kanker met zo n schermpje ervoor.. ja is echt.. Ik vind het echt, echt erg voor je.. Je ziet helemaal niks hè! Nee, want ik zie het in de auto al amper. Dus, maakt verder niet uit! Het is goed! Die Marokkaan mag er in rijden. Is goed! Ik zal je zeggen, die Marokkaan is ook niks hè! Hij kan wel familie van die Badr zijn, maar wat is die Badr dan? Badr is ook een pisbak! Wat moeten ze dan? Nee.. Huh? Ik zal je dit zeggen... Je moet nog één keer naar haar toe gaan. Ja.. Nu, straks? Ja! Je moet zeggen: Luister, ik heb hem gesproken, hij zegt gewoon: auto is niet verkocht en dat hij al weet wie er in rijdt. Maar eh.. En dan moet je gewoon voor jezelf zeggen: Luister Box, je moet gewoon eerlijk zeggen als hij verkocht is. Want als hij verkocht is heb je mij teleurgesteld. Want je weet mij wel te roepen, als er geld nodig is... Precies!... Maar niet als je iets verkoopt, zeggen: Ik verkoop het. Of wat dan ook.. Want dat recht heb ik om dat te weten. En als zij zegt: J5 het is niet verkocht dan weet ik dat het niet verkocht is. En als zij wel zegt dat het verkocht is, dan weet je dat zij alleen maar Tegen mij liegt.. Nee,.. Gebruikt je alleen. Ja. en moet je daarna je eigen conclusies trekken. Nou ja, luister, ik bedoel eh.. Ik eh.. Kijk As, weet je wat het is, dit had ze een jaar ((NTV)) (02:15) Nou ja, weet je wat het is Wim? Kijk weet je, jullie hebben.. Wat ik al heel vervelend vind, is dat er onnodig nu dit is. Snap je? En ik weet, jij bent ook niet de makkelijkste. Weet je? Ja. Je weet hoe ik er over denk hè? Ja, dan denk ik goh, en dat weet zij ook! Dus je kan nou wel in ene een soort vlaag hebben van dat je je stoer voelt of zo, ik weet niet wat het is? Of een soort van.. Kamikaze actie.. Mensen die zo doen, mensen die zo doen.. Ja? Neem van mijn an.. Die praten met de politie. (02:49) Nou, dat lijkt mij heel sterk Wim. Hoe moet zij daar uitkomen dan? Hoe moet zij dat gaan doen dan? Dat kan niet! Dat geloof ik niet! Maakt mij niet uit hè! (fluistert) ((NTV)) (03:01)..andere twee. Oké. (fluistert)... Is goed, maar zij gaat ook hè! (03:04) Oké. (fluistert) ((NTV)) (03:08) Nou ja, ik steun jou Wim, want ik vind dit niet nodig. Weet je wat het is As, ze wist dat het zover zou komen. Nee, maar goed, ik bedoel eh.. Maar één ding As... Voor een autootje hè! Voor een autootje, voor helemaal niks! 358 Landelijke Eenheid 2. Dienst Landelijke Recherche

11 359 Nee As, het gaat niet om het autooije! Nee maat.. Het gaat om dat alles voor haar is! Ja. Er is niks voor jou, er is niks voor mij. Luister! Ik doe die Boelaard en Meijer, komen niet aan de deur, omdat ze bang zijn voor mij. Ja. Maat zij wil alles in d r zakken stoppen. En dat iedereen...ssst!? Alles moet in haat belang! Ja! Meijer en Boelaard moet dat, Wim moet dat. Dat boek.. Heb ik er helemaal uit gelaten! Heb ik gedaan! Ja! Is dit mijn dank? Ja. Ik heb dat boek, hee luister, die familie, weet je hoe ze over haar gesproken hebben? Alles is eruit. Ja. Is dit mijn dank? En ik mag niet in een autootje rijden? En die Marokkaan wel? Want ik zag haar ook wel in die auto van YYY (naam genoemd van dochter Sonja) rijden, en dan.. Dat is één spelletje met mekaar. Maar die Marokkaan moet ook oppassen wat hij doet! Geen verkeerd woord hè! (04:21) Nee, Maar ik denk dat hij daar helemaal niet eens wat van weet. Nee. Nee. nee.. Nee maar ik bedoel, ik denk dat ze hem daar helemaal buiten houdt. Wat zich afspeelt. Ik denk dat zij gewoon in haar... Bloep... Weer iets zegt... En ik zeg nog tegen haar hè, weet je het zeker Box, dat je het verkocht hebt? Want ik ga nu naar hem toe hè? Ja! Ja! Ik heb hem verkocht! Ik heb hem ook verkocht! Dat ken je toch zeg zeggen, of niet? Nee! Want dan ga je daar voor de deur staan of dan ga je moeilijk doen. Daar is ze bang voor. Dan moet je zeggen: Hij weet het kenteken, en gaat hij die Marokkanen laten zoeken. Mag je vertellen hè, tegen Box! Maar ais ik nu naar haar toe ga, moet ik dan weer even terug komen? Blijf je hier? Ik weet niet hoe lang het duurt.. Nou, ik heb me net echt gehaast, maar het was wel druk op de weg. Ja. Luister, ga er naartoe... nergens meer komen, bij mijn, niet bij (naam zoon Willem Holleeder genoemd), bij helemaal niemand komen. Als je naar Stien (ton) gaat, zorg dat je weet dat ik er niet ben. Wil d r nooit meet zien in mijn hele leven. Ja. Ze is nog erger dan mijn broertje Gerard. Ik ben d r helemaal klaar mee! En jij moet gewoon zeggen... Hoe zit het nou echt? Hee Box.. hoe zet het nou echt? Want als je het echt verkocht hebt..... Had je dat wel even mogen zeggen.. Had je het mij moeten zeggen!! Astrid Ja. Begrijp je? Dan kan ze zeggen, Ja maar dat is van XXX (naam genoemd van zoon Sonja)... zegje Nee, ik betaal XXX (naam genoemd van zoon Sonja)! Ik betaal XXX (naam genoemd van zoon Sonja) ook hè?! Maat ik zal je dit zeggen As... Ja..? Dat wat jij XXX (naam genoemd van zoon Sonja) betaald hebt, weet je waarvoor dat is? Nee? Zakgeld! niks met dat te maken, wat ik betaald heb, wat jij betaald heb. Waarom doe je XXX (naam genoemd van zoon Sonja) je dinges niet op jonge? Nou, omdat ik het eigenlijk.. Eh.. Landelijke Eenheid 3. Dienst Landelijke Recherche

12 As..! Ja.. Wat jij gegeven heb, is zakgeld. Peter heeft mij verzekerd dat alles betaald heb... Luister...! Mag ik dat ook nog effe zeggen dan? Ja! Ken je gewoon zeggen. Ze ken we! Peter zeggen dat hij het niet moet zeggen. Maar dan houd ik hem aan zijn woord hè! Want kijk weet je wat het is As, als hij alles betaalt, en hij wil wat langer blijven, weet Peter ook dat hij langer wil blijven. Ja.. Dan kan hij toch gewoon betalen? Dat heb je... Ja ik moet je eerlijk zeggen, ik ben het er nooit mee eens geweest dat Peter moest betalen. Want ik vind het niet zo netjes. Hij hoort te betalen want de rechten heb ik wel van dat boek! Ja! Ja maar dat boek levert niet zo heel veel op hoor, echtl Althans, wat ik ervan gezien heb hë. Ik durf nou niks meer te zeggen.. Ik ga er effe naartoe.. Maar ik probeer me terug te haasten, maar ik weet niet hoe snel dat gaat hè? Wat jij wil As, ik ben hier wel om... Effe kijken, hoe laat ben je terug? Hoe laat is het nu? kwart voor 7. Kwart voor 7... Het is een beetje druk... Nou doe maat 9 uur hoor! 9 uur, ja? 9uur ja : Astrid stapt in de auto... Einde opname. Afsluiting Waarvan op ambtseed opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende op 10 augustus De R249 Landelijke Eenheid 4. Dienst Landelijke Recherche

13 Pvb verstrekking opnamen (audio) Son 2e kerstdag 2013

14 Dienst Landelijke Recherche Landelijke Eenheid Met Sandra eten hè. Nee natuurlijk niet, jij niet. Dit proces-verbaal betreft de navolgende opname: Dienst Landelijke Recherche, Unit Randstad Noord, team 3. PROCES-VERBAAL Team Generieke Opsporing 3 (DLR) Proces-verbaalnr: OZ-803 geluidsopname afkomstig van getuige Astrid Holleeder. Betreft gesprek tussen Opname bestand: Son 2e kerstdag 2013 aantal geluidsopnamen overhandigd door getuige Astrid Holleeder. naam. Deze naam wordt verder aangehouden in de uitwerking. Daarna zijn de opnamen door mij, verbalisant, beluisterd en is de uitwerking gecontroleerd. De geluidsopnamen betreffen digitale bestanden welke door de getuigen zijn voorzien van een De geluidsopnamen zijn beluisterd en uitgewerkt door een schrjftolk. gegaan. Op 19 mei 2015 is er aan de officier van justitie Mr. S. Tammes, een USB stick met daarop een Het betreffen geluidsopnamen van opgenomen gesprekken tussen getuigen Astrid Holleeder en Ik verbalisant, verklaar het volgende: Onderzoek: Vandros Documentnummer: Verbalisant: R249, brigadier van politie, werkzaam binnen de Landelijke Eenheid, Sonja en Willem Holleeder Sonja Holleeder enerzijds en de verdachte Willem Holleeder anderzijds. Opnameduur: 1:28:27 parkeren, 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag, ja. Vrij parkeren op 2e Kerstdag, 1e Kerstdag en Onderwerp: proces-verbaal van bevindingen aangaande uitwerking en beluistering (02:52) Nieuwjaarsdag. Ik denk overal, gewoon vrij parkeren kerstdagen. Hier staat het, bij parkeren op 1e Veelal verwijst deze naam naar een periode of gebeurtenis waarover het opgenomen gesprek is inkomend telefoongesprek: Ja ik zit te kijken maar het staat er niet op. Vanaf effe kijken, vanaf 1 juli... Info staat ook niks van feestdagen. Ik weet het niet, apart! Ik weet het niet hoor. Oh wacht ff.. eh... Vrij Kerstdag, 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Oké. Hoi. (07:34) Voor mij hoef je je niet neijes aan te kleden hoor! Hee, ga je weg vandaag? Kan ik mee? 361

15 362 Waarom niet? Omdat ze toch al chagrijnig is, zo is dat. oh.. Haar d t op... Waar? Zo? Hè? ((NTV)) Weet je het zeker dat ik hier kan parkeren? Jaha. Moet je het zien zo? Ja zo meteen. Ga maar kijken, ik zag het net staan. Ook met Pasen, en zo, en en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag vrij parkeren. Zullen we een bakkie koffie doen gezellig? Ja is goed, waar? Hier op de hoek, is open. eh.. Ja kunnen we wel effe doen. Ja toch? Ik heb nog geen koffie gehad. Jullie gaan lekker eten? Ja bij de ((NTV)). Hiero? Ja, hij is open. Nu? Nee toch? Gesloten. Maar er staat wel open hè... Nee gesloten. gesloten oh oké. Ook weet bijna lekker voorbij die dagen. Wat een kutdagen vind ik het. (08:54) Hoe is het? Ja goed. Ben je nog naar Peter geweest? Ik ga gewoon zo met je zitten en dan ga ik het je effe allemaal uitleggen. Want ik heb geen zin meer in stress, en ik vind het ook niet leuk hoe we met elkaar omgaan. Watte? Nou ik vind het ook niet leuk hoe we met elkaar omgaan, ik vind dat helemaal niet nodig. ja.. Son doet het zelf. Ja weet ik, en ik zal je vertellen waarom ik het ook doe, ik denk, daarom ga ik effe een bakkie koffie drinken... Laat effe zien... Oh ja.. Oh hier. Wacht effe hoor.. Nee dat is het niet. Net zag ik het staan. Eerst zag ik het niet. Terug... Info... Even kijken hoor Wim. Eerst zag ik het niet, en toen zag ik het wel. Wacht effe... Eh.. Waar zag ik het nou, hoe kom ik daar nou weet in? Info...ja.. Hier... Hier...Vrij Parkeren, Pasen, 2e Kerstdag, 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Oké. Zie je wel? oh zo. Wat raar dat je hier moet betalen? Ik heb een bekeuring gekregen gisteren. Dat meen je niet... Nou, vind ik echt belachelijk... ((NTV)) (10:27) betalen... gewoon cash? Is toch een kutbuurt, daarom ga ik er nooit heen! Ik vind het vreselijk. die mensen dan, die hier wonen. Die kunnen nergens een visum krijgen, hè? Is toch belachelijk? Jullie gaan lekker eten vanavond? Ik wist niet dat het hier zat. Ik zag het vandaag pas... Wat wil jij Wim? Doe maar verse muntthee. Hai, mag ik een verse muntthee, en een kleine.. Oh geen verse munt, wat wil je? Oké.. In ieder geval een kleine latte macchîato. Wat wil je? Doe maar wel een thee. Heb je iets van andere thee? Oké, laat ik zo wel even zien. (12:00) Landelijke Eenheid 2. Dienst Landelijke Recherche

16 363 Ober: (13:16) Even kijken, wat kan je het beste zitten? Wil je hier zitten of daar? Ja? Hier kan je zitten. oh is ook lekker ja. Heb je al besteld? Ja, ik heb, wat voor thee? Ze hebben geen groene of geen muntthee. Ik zei Espresso. Oh. Mag ik wat vragen, mag ik in plaats van thee een espresso? Komt er nog wat bij? Nee dan krijg u 20 cent terug. Oh nee, laat maar zitten. Nee hij heb het al espresso. Nee daarom belde ik ook effe weet je, Wim.. Elke keer durf ik gewoon tegen je niks te zeggen, en waarom niet? Omdat je altijd tegen me te keer gaat. Je... Ja maar, is geen excuus... Nee, maar, nee Wim.. Maar vroeger... Het te keer gaan is omdat je alles verzwijgt. Nee, dat is omdat je altijd dreigt met van alles. Ik dreig niet. Ik ben gewoon bang voor jou. Ja! ja, ken je gerust zijn, want mensen die mij echt in de maling nemen... Luister... Het feit... Het feit dat jij dat tegen mij allemaal zegt... Ja.. Dan word ik bang van jou. Ja. en ik weet hoe je bent. Ja. En ik weet dat je het meent... Ja... en dan denk ik.. ja, Waarom kan ik nog eerlijk tegen jou zijn dan? Hè? Ik bedoel, we hebben allebei een doel... Laten we daar gaan zitten. (14:28) Weet je, vroeger was jij nooit zo. Nu, gaat het je maar om 1 ding, en dat is om geld. Nou... hè? Het gaat maat om 1 ding en dat is geld. Dat? We moeten er allebei, weet je... Zoals die film ook, ik bedoel, wat maakt het uit of ik daar heen ga? Wat is nou het probleem Wim? Omdat, weet je wat het is Son, kijk... ik laat niemand... Ik ga het je nou nog één keet vertellen. Om te beginnen, Peter maakt mooie sier, maar die heeft eigenlijk alleen maar opgeschreven wat Cor gezegd heeft. Wij hebben in Frankrijk hebben we een deal gemaakt, toen was er sprake van dat er ik, Meijer en Boelaard, als er een film zou komén, zouden meedelen. En dat is onomstotelijk, dat is ook zo, wat ze zeggen. En dan is het een beetje zwaar verteerbaat, als je, je moet je voorstellen, wij hebben daarvoor gezeten. We hebben alles gedaan en alles, en hij heeft alleen maar opgeschreven wat Cor gezegd heeft. En omdat Cor er niet is, grijpt iedereen zijn kans om de boel te verdraaien en er vandoor te gaan met alles. En dat is helemaal niet eerlijk. Maar dat gaat ook niet gebeuren. Maar dat weet jij toch? Je weet toch dat het niet zo is? Ik bedoel... Maar het is zo, moet je luisteren... Het gaat om geld, maar op een bepaald moment gaat het niet meer om geld. Kijk jij moet heel goed begrijpen Son, dat het leek... Kijk.. als mensen recht hebben op het geld van de film, ben ik Meijer en Boellaard, want dat is ook zo afgesproken. En nu, kijk, als Cor er nog was geweest, had er om te beginnen al geen film geweest. Want ik had de film nooit goed gekeurd. Zo simpel is het. En nu, is het met allemaal dingen doordat jij bepaalde goedkeuringen hebt Landelijke Eenheid 3. Dienst Landelijke Recherche

17 364 gegeven aan dingen, heeft hij zijn spel kennen spelen. En dat is leuk en aardig. Kijk, hij heb mij toen, ik ben toen bij hen aan de deur geweest. (16:26) Volgende keer kom ik niet bij hem aan de deur. Zal je zien wat er met hem gebeurt. Ik laat me door niemand in de maling nemen. Ook niet door hem. De laatste keer ben ik geweest bij hem, heb ik gezegd: Hoe zit dat nou, dat percentage? Ja dat moet je Sonja maat vragen, wil ik niet zeggen. Maar weet je wat het is Box? Ik vind A, dat ik het niet jou hoef te vragen, en ik vind B, dat hij mij gewoon moet vertellen wat er is. Want hij ken wel denken dat hij The Man is, en hij ken wel daar in Amerika gaan staan met zo n dinges, en noem maar op.. Maar hij is niks! Hij heb daar de hele tijd op de set gelopen hij speelt King Boko (fon). Maat hij heb niks gedaan! Mark van Eeuwe heeft de film verkocht, en Cor heb het boek gewoon gezegd wat hij op wil schrijven, that s it! En dan kan iedereen wel dit en dat en zus en zo zeggen, en dat boek hebben we toen ook afgesproken, dat boek, prima. Ook afgesproken, dat boek mag jij hebben. Maar als er ooit een film komt... Dan met zijn allen, geld verdienen. Natuurlijk niet één persoon! Hè? Kijk als Cor had ge... Kijk als Cor nog had geleefd, weet je wat Cor had kunnen zeggen (lacht) gaat het jou om het geld Son? Natuurlijk niet. Dat werkt helemaal zo niet Boxie! En wij hebben allemaal daarmee te maken gehad, en wij worden buiten spel gezet door jou en Peter. Niet tegen mij, want jij weet hoe wij, hoe wij het besproken hadden, dat is niet zo. Ja maat luister... Zo zien de mensen het ook! En dat Meijer en Boellaard niet aan de deur staan, is omdat ze bang voor me zijn. En niks anders. Heb je je telefoon bij je? Ja zit in mijn jaszak. Laat maat zitten, zo belangrijk is het niet. Ik kan hem ook uitzetten hoor. Ja zet dat ding maar uit. Ja? ((NTV)) heeft geen zin toch? Jij moet niet van mij denken, dat ik jou buiten spel zet. Dat heb je gewoon niet zo... Nee maar Box, weet je waar het om gaat? Luister... Het gaat niet om het geld in priori... Waar het om gaat, is wat respect. Kijk, Boxer, het is allemaal leuk en aardig hè, Waarom moet hij beginnen met die film met een overval? Als ik had geweten dat dat erin zat, dan zou ik zeggen, dat wil ik er niet in hebben, want ((NTV)) Nee dat wist ik ook niet. Nee maar, begrijp je? Wat wordt er nog meer over mij gezegd in die film? Nee... Niks bijzonders. nah... Jij weet het niet.. Ik heb toch gekeken! Boxer, neem van mij één ding aan, die man speelt een spelletje. (18:51) Maar hij kan spelen wat hij wil hè? Ik zweer het je! Je weet hoe ik ben hè? Voordat je het weet ligt hij op de grond hè? KLAAR! BETS, BOEM! Niets meer! Wegwezen! Kankerhond! Weet je wat het is Boxer, ik word in de maling genomen. En één ding, niemand neemt mij zonder consequenties in de maling. Niemand! En ook Peter de Vries niet en ook jij niet. Niemand! Ik vind gewoon, ik vind het om te beginnen, word ik daarin belast.. met die overvallen. Waarom, waarom? Daar komen allemaal praatjes van. Als daar nou voor opgepakt wil worden, nou? Kijk, hij kan zeggen: Ik heb het niet geweten. Nee, jij hebt toestemming gegeven. Jij bent de enige die toestemming heb gegeven, anders had hij nooit die film kunnen maken. Jij hebt toestemming gegeven op je eigen titel. Ja! Niet van mij, niet van Boellaard zijn titel niet, met mijn titel niet. Jij hebt die titel genomen, ja doe maar! Nee! Ik heb geen titel genomen... Nee jij hebt het gedaan, met hem! Jij heb samen besloten met Peter. Hij kan het niet in zijn eentje besluiten. Zelfde, hij had 30%, waarom heeft hij dan ineens 50%? Hij heb nu nog 50% Wim, hij heb dat toen met Cor geregeld. Dat weet ik echt 100% zeker. Ja? Waarom had het contract dat we zien daar...? Dat heb hij toentertijd al met Cor zo besproken. Dus ik weet dat het besproken was. Weet je Box, er zijn allemaal dingen die besproken zijn, die niet meer te verifiëren zijn. Nee, maat daar moet toch een transactie aan te pas gekomen zijn? Daar moet toch een notaris aan te pas gekomen zijn om die 20% over te dragen? Maar dat is Landelijke Eenheid 4. Dienst Landelijke Recherche

18 365 allemaal natuurlijk niet, omdat hij dat toen besproken heb... Ja.. Niemand kan het verifiëren, is makkelijk zeggen hè? Hebben we toen besproken. Maar toen is besproken dat hij 30% krijgt en wij met zijn vieren dat zouden delen. Valt hij weg, mag jij zijn deel hebben. Maar wie zegt dan dat het allemaal zoals jij en hij dat zegt? En dan vind jij het gek dat ik boos word? Want ik voel me gebruikt, want ik voel me in de maling genomen, waarom? Het gaat om mij! Luister... Mijn hele leven wordt overhoop gegooid. Wat in Amerika, overal in de wereld weten ze nu ook wie ik ben, hoe moet ik nou reizen? Dat wisten ze toen ook al hoor Wim. Nee, nee! Dat wisten de mensen niet. Well Wel! Wim, ze weten het echt wel geloof me.. Ik weet het toch hoe het is? We gaan even ergens anders naartoe. 0: Willem en Sonja gaan naar buiten. Kijk Boxer! Dat is nietwaar, wat je zegt. Weet je wat het is? Ik ken niet meer reizen, want het is heel simpel. Als ik in het buitenland aangehouden word, al is het onterecht, zeggen ze: Ja Holleeder! Begrijp je wat ik bedoel? Ja maar Wim, dat heb ik zelfs. Ik heb het ook als ik daar in kom. Maar Boxer.. Jij kan dat best hebben hë! Maar Boxer, één ding, ik sta in een film en niet jij! Ik ook! Ik kom er ook in voor Wim! Jij staat er niet als misdadiger! Nee! Maar... Je staat daar als liefje. Maar het wordt ook, maar luister, het wordt ook niet als misdadiger neergezet hè. Nee natuurlijk niet. Natuurlijk is het een misdadiger, het is gewoon ontvoering! (verheft stem) je bent toch niet gek aan het worden! Praat nou niet altijd dingen goed, wat je helemaal niet goed kan praten. Leer nou gewoon eens fatsoenlijk te praten en fatsoenlijk te denken! Boxer... Ik kan niet meer reizen. Klaar! En dat heb jij en Peter voor mij besloten! Want vind jij niet Boxer, dat ik dat zelf had mogen beslissen? Vind je niet dat ik het recht heb gehad om te zeggen: Ik wil het niet! ook voor (naam zoon WH). Kijk, (naam zoon WH) is nou 8 jaar, dat komt allemaal weer in de bioscoop, kinderen op school, noem maar op. Waarom beslis jij dat met Peter? En jij zegt ook maar van: Ja.. ja natuurlijk, je weet wat ik doe als het me niet bevalt. Dat weet je! (22:50) Dat weten ze allemaal, en zo simpel is het! Dat blijft ook zo! Waarom moet ik dit nu allemaal accepteren dan? Waarvoor dat dan? Nou ik zal je in eerste instantie zeggen dat jij zei ook dat het prima was. Toen in het begin. Boxer, toen was er helemaal geen sprake van een film. Was helemaal geen sprake van. Het moment dat er sprake zou zijn dat er een film zou komme, is er bij mij niemand over gesproken en heeft iedereen alles in het geheim gedaan. Bewust geheim gehouden omdat ze weten dat ik het niet wil. Nou ik heb het niet geheim gehouden hoor. Heel simpel, als ik dat nou over Peter zou zeggen alles, als ik nou over Peter zou zeggen dat hij geld heb verdiend met een drugstransactie, wat Cor geript heb, wat hij in de krant gezet heb, wat gepakt was door de politie. Waar dan die crimineel is gegrepen. Zou hij dat leuk vinden? Als ik nou over hem ga vertellen dat wij hem altijd geld gegeven hebben, zou hij dat leuk vinden? Dat ken ik toch ook gewoon zeggen, als hij dat... Box jij vergeet één ding hè... Box jij vergeet echt één ding. Ik heb hier natuurlijk heel veel last van. En jij en hij hebben dat besloten. En dat stuit me tegen de borst. En zo hebben jullie dat ook besloten voor Meijer en Boellaard. Maar om wie gaat het nou?? (verheft stem) (24:19) Het gaat om mij, Meijer en Boellaard!! En wij moeten maar als kleutertjes in de hoek gaan staan omdat meneer de Vries en jij dat besloten heb. Weet je wat ie verdient? De kogel! Misschien ga ik dat wel tegen die Boellaard zeggen, geen geld goed dan schieten we hem dood. Klaar! Boxer, waarom moeten wij dit allemaal accepteren omdat jij en Peter die keuze gemaakt heb? Hij had nooit die film kunnen maken met 50%. Landelijke Eenheid 5. Dienst Landelijke Recherche

19 366 Weet ik niet. Nee ken die niet!! Dors tie ook niet. Zal hij nooit gedurfd hebben. Jij hebt de kar getrokken. Jij heb gezegd: Ja!! nou.. En dan zeg jij: Ja. Jij bent altijd boos vind je dat gek? En (naam zoon WH) dan, (naam zoon WH) is 9 als die film uitkomt! Moet (naam zoon WH) dan op school geconfronteerd worden met die film? Wat is de bedoeling? Waar, wie beslist dat voor mij dan? Wie beslist het dan Boxer? Dus ja, dan zeg jij Ja je bent boos ja natuurlijk ben ik boos, maat denk jij dat Meijer en Boellaard minder boos zijn als ik? Maat luister, voor de goeie orde hè, kijk die Meijer en die Boellaard begrijp ik toch niet, want ik had hem toch allang doodgeschoten. Hij heb Meijer ook al verraaien. Maar wie heb dan het recht om zo daar neer te zetten als wij er niet eens om gevraagd hebben of wij dat goed vinden? Dat gebeurt toch nergens? Er moet toch altijd een beetje toestemming hebben. Je ken toch niet zomaar wat opschrijven? Ken die wel zeggen,: Ik heb het boek geschreven. Hij heb het boek niet opgeschreven, hij heb opgeschreven wat Cor zei, hij heb helemaal niks gedaan. Hij heb helemaal geen impact hij mocht helemaal niks doen, Cor heb gezegd, dat is het verhaal, dat kan je opschrijven, en anders oprotten. Zo is het gegaan, en niks anders!! Dus ja. Boxer.. dat zit mijn dwars! Dan kom je, en dan vraag ik aan hem: Hoe zit het met dat geld? Ja dat kan ik niet zeggen, dat moet je maat aan Sonja vragen. Is goed jongen, nou ik weet één ding, nou geen ruzie meer met hem maken hè? (Fluistert): geen ruzie maken, ((NTV)) ruzie dan ((NTV)) dood. (26:7 0) één dingetje, dan is het klaar. Boxer, ik ga ook geen ruzie meer maken hè? Want dan gaat ie naar de politie. Vind je dat normaal dat ie naar de politie is gegaan omdat ik niet wilde dat die film doorging? En.. Jullie verwijten mij alles. En dan ga jij pontificaal, terwijl Meijer en Boellaard daar net zo over denken als ik. Ook daar kwaad om zijn en noem maar op. Dan ga jij me effe pontificaal met hem overal naar die dinges toe.. dat ken toch niet? Dat ken toch niet Boxer?? Dat is toch waanzin! Luister, ik merk zelf hoe ik dat vind als ik jullie daar naartoe zie gaan. Wat denk je dat hun vinden dan? Ja Boxer, jij kan wel allemaal makkelijk praten, maar denken van ik ben de Boxer, ik kan doen en laten wat ik wil! Nou, ik ben helemaal... Dat is absoluut niet waar! Maar ik ga je dit zeggen Boxer.. Dat is niet zo Wim!! Maar Boxer... Ik zal je dit zeggen, ik denk dat je het helemaal verkeerd ziet en doet. Je denkt toch zeker niet dat het normaal is, dat jij nog eens een keer gaat provoceren, en daar rond gaat lopen? Terwijl daar.. Maar het is niet provoceren Wim... Boxer, ik ga je dit zeggen hè.. Ik ga je dit zeggen hè... Leg maar even je telefoon ergens neer. Ik heb hem uitstaan. Ja dat maakt niet uit, Kunnen we zo aanzetten Boxer. Waar moet ik hem neerleggen dan? Leg maar even hier neer. Ja ik ga je dit zeggen Boxer... IK!! Heb alleen maar ellende van jou! Alleen maarl! Ik heb alleen maar ellende met Van der Bijl gehad. Met de familie van Cor, allemaal omdat ze denken dat ik het geld heb, terwijl ik dat niet heb! Nou, ik heb het ook niet! Nee... Wim!! Je gelooft me niet..!! Houd er nou over op! Houd er nou over op! Ga niet verder in die discussie, want dan komen we er niet meer uit. Oké. Nee, daarom! Ik ga je dit zeggen.. Ik heb alleen het gezeur gehad. Jij niet! IK!! De rechtbank overal. Nou Wim, ik heb één en al ellende gehad van alles hoor!! Ook..van dat heh. Ja maar weet je wat het is Boxer... Ook van dat hè!! Ja maar...weet je wat het is Boxer... Dat is een lange discussie, en ken ikje makkelijk voorliegen. Weet je wat het is Boxer, het heb geen zin om overal over te praten. Anders krijgen we echt ruzie en dat moeten we niet doen. Landelijke Eenheid 6. Dienst Landelijke Recherche

20 367 Nee ik wil geen ruzie. Ik probeer ruzie te voorkomen. Nee, daarom wil ik nou ook met je praten, er over.. Weet je wat het is Boxer.. Ik heb van jou alleen maar ellende gehad! Alleen maar ellende op ellende, op ellende op ellende!! Ik heb geen zeep, ik heb alles... Ja maar niet door mij! Ja maar Boxer, als Thomas gewoon zijn mond had gehouden, had ik niet veroordeeld geweest hè! Allemaal steunbewijs. Zonder steunbewijs had ik niet veroordeeld geweest. Dat maakt allemaal niet uit. Ik heb alles op mijn nek gehad. En ga jij met Peter dat samen beslissen nog effetjes. Ja maar wat heb ik nou met Thomas te maken? Dat jij vastzit? (fluistert) Als je gewoon appart gedeeld met hun had, had er niks aan de hand geweest! Zo was het hele verhaal! Daar is de ruzie om. De ruzie is elke keer met jou om geld! Nee dat is niet waar! Want Cor heb het allang van tevoren geregeld Wim. Cor wist allang wat er aan de hand was. Cor had al 2 jaar ruzie met Thomas. Ja maar luister! Het interesseert me niet! Ja maar dat is wel wat Cor gedaan heb!! Ik heb de kar moeten trekken voor niks, voor nul! En nou kwam ik er uit, en nou is er effe besloten dit er film wordt gedaan! Door jou en Peter. Wie denken jullie nou dat jullie samen zijn? Jullie bepalen dat toch niet?! De film gaat over mij, Meijer en Boellaard!! Hoe kennen jullie nou bepalen dat wij overal in de Bioscoop komen, terechtkomen. Hoe ken dat dan? Leg me dat eens uit dan?! Hoe ken het dat jij dat bepaalt?! Ik bepaal het niet.. Nee?? Waarom sta ik dan met me porem d rin?? Leg je telefoon maar weg. Waarom sta ik met mijn porem overal in? Waarvoor? Ja, wat heb ik, wat heb ik daaran? Nou, dan vraag je wat, en dan ga je nog effe bijdehand doen. Ik ben niet bijdehand hoor. Schei uit Boxer, jij heb allang gewoon van kiet af aan open kaart moeten spelen. Heb je niet gedaan. Klaar. Het moet zo zijn Boxer, dat ik dingen moet vragen. Jij moet mij dingen komen vertellen. Het gaat over mij!! Maar jij laat alles, alles stiekem en gluiperig, tot het allemaal fout loopt. En alles wat je gluiperig hebt gedaan, is allemaal fout gelopen. En weet je waarom? Wat heb ik gluiperig gedaan dan? Hee Wim? Weet je wat het is, iedereen komt bij mij voor geld. Wat heb ik met iedereen te maken. Helemaal geen tering met iedereen te maken Wim! Ja maar weet je wat het is Box, dat je er niks mee te maken heb? Weet je wat het is Boxer... Nee! Ik heb zelf geen geld! Waar moet ik het vandaan halen? Boxer... Je had het moeten regelen toen je het wel had! Ik had het niet! Wim, ik heb toen, ik heb het toen al gezegd... Heb Bertus jou niet betaald? Want dan ga je naar Bertus toe, heb hij je niet betaald? Ik heb niks met Bertus te maken. Cor heb het toen al verkocht aan Grifhorst! Toentertijd al!! Aan wie? Aan Grifhorst! Toentertijd al, daarvoor al. Ik zal je dit zeggen. Ik ga naar ze allemaal toe, ik ga naar die Grifhorst toe.. Ga dr maar heen, dan zal je het horen. En wie er liegt, je weet wat ik ga doen hè!! (30:35) Ja. Is goed. Oké. Ga ik gewoon doen. Want het kan niet zo zijn dat er geen geld is. Er is niks. Want daarvoor heb ie het al verkocht Wim! Daarvoor! Hij had 1 miljoen pas getoucheerd, meer niet! Wat heb die? 1 miljoen getoucheerd. Meer niet! Wim, hij had het daarvoor al verkocht. En waarom? Hij had ruzie met jou, hij wist dat, wat er aan de hand was. Ik ga er over ophouden nou Boxer... Nee, want het is zo... Landelijke Eenheid 7. Dienst Landelijke Recherche

21 (verheft stem) over dat ophouden nou!! Over dat gaan ik ophouden nou!! Ik heb het alleen over die film. Die film is gewoon één pikpartij! En jullie hebben één spelletje gespeeld. Nou, ik speel geen spelletjes... Want hoe ken iedereen er nou geld aan verdienen, en ik niet? Hebben we het toch geregeld? Wat is er dan geregeld? We hebben toch geregeld dat jij ook geld kreeg? Ja maar, dan heb hij toch nog 50%? Dat moet je met hem regelen, maar ik heb met jou geregeld dat jij ook je geld krijgt. Boxer, ben jij in wel Amerika daar geweest? Ja, ik ben er wel geweest. Dus weer gelogen? Ik zeg het nu, daarom wil ik toch met je praten nu toch, of niet? Alles achteraf zeggen... Nee hoef ik niet achteraf te zeggen, Wim.. Ze hebben me uitgenodigd, en toen heb ik gedacht: Nou, dat vind ik wel lekker, heb ik gelijk 2 weken vakantie Weet je wat het voordeel is geweest.. Nou..?... Dat je het achteraf zegt? Dat je geweest bent. Als je het vooruit zegt, dan zeg ik: Niet doen Boxer en dat weet je. En daarom ga je het gewoon doen. Ja dat weet ik. Nee om dat je dan te keer gaat tegen me, en dat je dan zegt: Ja ik schiet je dood, ik schiet je kinderen dood! Ik heb gezegd toch! Je weet toch dat het niet mag!! Daarom denk ik, ik ga het wel zeggen dat het wel zo is. ((NTV)) (31:56) Ja waarom? Ik zeg het toch? ((NTV)) (32:02) Waarom kan je daar wzie om krijgen dan? Willem (fluistert) omdat ((NTV)) het plan natuurlijk belazerd wordt Boxer.. Wim....Belazerd wordt...? Ik ben daar gewoon geweest, ik ben er niet eens elke dag geweest. Ik ben af en toe eens gaan kijken en voor de rest lekker mijn vakantie gehad. Ja? Ben je af en toe gaan kijken? Ja!! Meer niet!! Moet je luisteren, waarom moet dat allemaal zo gluiperig? Omdat je alleen maar dreigt tegen mij Wim! Ik kan niet tegen jou gewoon... Ik ga je dit zeggen: Ikdreig niet! Ikdreig niet! Nee ik weet dat je het doet, ik weet het... Ik zeg gewoon waar je voor uit moet kijken... helemaal niet! Ja! Daarom, en dat is de bedoeling, en dat is nou hetgene waarom ik het niet durf te zeggen. Weet je wat het is Boxer? Dat je durft te zeggen is één, maar je durft het wel te doen! Maar Wim, luister.. het is nou... Zo simpel is het, jij doet gewoon wat je wilt!! Nee! Ik doe gewoon wat ik wil..? Ik zeg gewoon dat ik het niet wil, en daarom zeg je het niet! En dan ga je maar doen. En achteraf denk je dat je kan zeggen: Ja, ja, sorry, sorry... Zo werkt het niet Boxer! Nee! Dan heb je geen problemen meer hoor! Ik heb niks bijzonders gedaan Wim.. Wat is nou het punt? Daar gaat het toch niet om! Het gaat er gewoon om.. Maar waarom wil je gewoon niet dat ik dat doe dan? Dat heb ik toch uitgelegd? Omdat ik niet wil, dat ooit uitkomt dat die Meijer en Boellaard dat horen..(33:10) En weet je wat het is, als ze het nou horen, zal ikje zeggen.. Ja.. Ga maar naar mijn zussie, ga maar d t maar heen, en schiet ze maar dood. Klaar!! Ik ben er klaar mee. Oké! Ik ga jullie niet meer beschermen!! Jullie hebben van mij 368 Landelijke Eenheid 8. Dienst Landelijke Recherche

22 369 geen bescherming meer, klaar!! Je zal zien wat er gaat gebeuren. Want die Meijer en Boellaard komen straks om het te halen! Ze komen maar! Ja dan komen ze maat..? Nou Wim, ik zal je eerlijk zeggen, dan leg ik gewoon een verklaring neer, bij een notaris, ook goed. Moet je doen Boxer! Maar weet je wat het is? Ik laat me echt niet bedreigen... Door wat moet ik me laten bedreigen? Omdat ik zelf ook in die shit meegenomen ben? Nee! Omdat je niet eerlijk bent Boxer! Omdat ik niet eerlijk..? Daarom zei ik tegen jou, dat jij alleen maar bedreigt met alles Wim! Weet je wat het is Boxer.. Als je niet Het is niet leuk als je hoort dat je kinderen doodgeschoten worden. (huilt) ja!! Ja, maar weet je wat het is Boxer? Moet je niet gaan!! Waarom niet?? (huilt) Omdat ik gezegd heb niet gaan!! Ja maar wat is het punt??? Ik heb gezegd: Niet gaan!! Ja maar wat maakt het uit?! Ik zie er geen dinges in! Nee dat moet jij weten!! Moet jij weten... Ik zie er helemaal geen... nee!! Jij ziet nergens wat in!! Waarom moet mijn kind ermee geconfronteerd worden dan met die film? Bepaal jij dat met hem? Ik heb helemaal niks bepaald! Ach! Kom op Boxer! Alleen met jouw toedoen kan die dat! Kom op!! Is nietwaar!! Flikker op! Is helemaal niet waar! Flikker op Boxer! Hij ken dat helemaal niet in zijn eentje beslissen. Nou dat denk ik wel! Ja? Denk je dat wel? Ja! Denk je dat wel? Denk je dat hij dat durft? Ja, waarom niet? (34:20) Hij weet toch wat we met hem doen dan, of niet? Hij weet toch wat we met hem doen? Hun kunnen het toch ook doen of niet? Denk je dat hun helemaal achterlijk zijn, dat ze helemaal niks durven? Denk je dat het kinderen zijn? Het zijn heus geen kinderen, hoor! Huh, die hebben genoeg op mensen geschoten, hoor! Dus maak je maar niet druk hoor! Hee! Je zit in een wespennest te roeren! Een wespennest? Ja, een wespennestja. Het gaat toch ook om mijn leven? Nee het gaat niet om jouw leven! Het gaat om iedereen zijn leven! Het gaat om iedereen zijn leven ja! En het gaat ook om mijn leven. Niet alleen om jouw leven! Nee! Niet alleen om mijn leven nee! En jij neemt alleen de dingen van jouw leven! Dat is niet waar! Ach Boxer kom op nou! Leg me dan één keer uit waarom ik om jouw kinderen moet denken, en jij niet om mijn kinderen? Waarom moet jij niet aan (naam zoon WH) denken dan? Waarom denk jij dat jij het kan maken, zonder wat te regelen met mij? Zonder dat ik het goed vind of wat dan ook? Hoe denk je dat je dat kan denken joh? Jij denkt alleen maar aan jezelf! Dat is helemaal niet waar! Waarom moet die jongen van mij op school geconfronteerd worden met die film? Waarom? Leg me één keer uit waarom? Omdat jij en Peter dat willen! Omdat jullie dat besloten hebben met zijn tweeën! Helemaal niet! Landelijke Eenheid 9. Dienst Landelijke Recherche

23 Ach, kom op Boxer!! Je praat alleen over je eigen kinderen, en mijn kind dan? Wordt daar niet over gedacht? Nee er wordt alleen aan jou en hem gedacht!! Nou ik denk helemaal niet aan mezelf hoor! Ja!!.. Boxer.. en je weet dat ik het niet... Ik denk helemaal niet aan mezelf! Luister! Je weet dat ik het niet wil, en toch ga je! En ik zal je zeggen, ik weet dat je een gluiperd bent, en ik weet dat je gegaan bent! Want ik ken je alsof ik je gemaakt heb!! En je bent gewoon een gluiperd!! Waarom dan? Omdat je een gluiperd bent! Omdat je toch gaat! Want je had beter verstandig kunnen doen en zeggen: Wim, zal ik nou wel gaan of niet gaan? Ja maar ik... Dan had je er over kunnen praten! Maat... Nou niet meer, nou ben je gegaan! En nou kom je zeggen: Ja sorry, ik ben gegaan! Nee, ik zeg geen sorry. Ik zeg gewoon: Ik ga geen geheimen meer doen Wim. Ik, de tijd dat jij.. Weet je waarom jij geen geheimen meer hoeft te doen gluipie...? Ja... waarom? Omdat die film nou klaar is hè? Die is klaar!! Wat is er verder met ((NTV)) dan? Dan hoeven jullie geen gluipie meer te doen hë!! En dan denk je... Jij denkt altijd heel anders Wim, over dingen. Als jij iets.. Ja!! Jij denkt dingen in je hoofd wat niet... Nee jij maakt in je leven alleen maar narigheid en ellende!! oh ja?? De hele wereld waar ik ruzie mee heb, komt door jou! Door mij?? Ja door jou ja!! Ik heb met niemand een probleem Wim! Nee? Nee! Ik heb met iedereen problemen gehad, kankerhoer!! Ja! voor mij?! Ja voor jou ja! Omdat jij dit weer hebt gedaan!! Je bent niet goed bij je hoofd! (36:33) Waarvan ik de schuld heb gehad! Zelfs op de rechtbank heb ik de schuld gehad! Flikker op! Mafkees van niks! Nou eh.. Dat is helemaal niet waar! Dat kan helemaal niet! Ga nou niet zeggen wat niet waar is! Wat waar is wat op papier staat! Ga nou niet zeggen dat het niet zo is!! Ik kan wel zeggen dat het niet zo is... Ja, ja nou kan je het zeggen ja. Had je toen op de rechtbank moeten zeggen met je grote bek! Jij kan alles achteraf!! Pietje achteraf!! Flikker op jonge! Je bent gewoon een gluiperd!! Ik ben geen gluiperd! Je bent gewoon een gluiperd Boxer! Niet waar! Je bent gewoon een gluiperd! Is het je dat nou waard geweest, om daar naartoe te gaan? Dan ben je toch niet goed bi] je hoofd! Dan spoor je toch niet ofwel?? Wat zei Assie d rvan? Weet ik veel! Het is duidelijk, jij doet gewoon wat je wilt!! Nee!! Ik doe niet alleen wat ik wil. In dat lijken we een beeije op mekaar, weet je waarin? Jij doet wat je wilt, ik doe ook wat ik wil. Zo simpel is het!! Ja.. En jij weet dat ik het niet goed vind, en toch ga je. Als iemand zegt: Je moet het niet doen.. enje doet het toch Landelijke Eenheid 10. Dienst Landelijke Recherche

24 371 Ja maar luister.. Bepaal jij dat allemaal dan? Oké, dan moet jij het bepalen, moet je ook de gevolgen nemen! Maar er is ook helemaal geen, niks bijzonders daaro! Dat moet jij weten!! Dat moet jij weten Boxer!! Ik wil niet dat mensen allemaal uitgesloten worden met alles en dat jij daar als Bon Vivant, met hem loopt! Nou ik geloof niet... Weet je wat hij doet? Hij gebruikt jou als schild! Hij gebruikt jou.. Waarom? (schreeuwt) OMDAT HIJ BANG IS!! ((NW)). (37:48) BEGRIJP JE DAT?? WAT MOET IK MET GEZEIK MET ME KIND? HOE GAAN JULLIE DAT OPLOSSEN? JA!! VERTEL HET ME MAAR!! Weet je wat het is Box, je bent gewoon een gluiperd! Met alles.. Helemaal niet waar, als ik gewoon.. Je bent gewoon een vieze..... Normaal alles met jou kan bespreken is er helemaal aan de hand Wim! Willem :... Gewoon een vieze, smerige, stinkgluiperd! Dat ben je!! Wil je dat op papier gaan zetten, vieze hoer. Wat nou!! (schreeuwt) IK GA WEL WAT OP PAPIR ZETTEN... HE? GA DAN WAT OP PAPIER ZETTEN DAN JONGE!! VIEZE HOER! DAT JE BENT MET JE OP PAPIER ZETTEN WIE DENK JE DIT JE BENT? JOH GAAN OP DE BLAREN ZITTEN WAT JE ZELF DOET!! EN NIET ALLEMAAL ZEGGEN HUH IK GA WAT OP PAPIER ZETTEN VOOR DE POLITIE! HUHHUH.. MAFKEES! Denk je dat iemand daar wakker van legt? Nee niet! Maat als.. Nou dan! Maar als ik ga, dan gaat een ander ook! Ja? Hoe gaan ze dan? Nou weet ik veet, kan mij het schelen! Willem : Is dat een dreigement? Nee! Is dat een dreîgement...?.. Dit is geen dreigement. (38:41) Dan maak ik gelijk kortemetten hoor! Nee! (38:45) Ik maak gewoon gelijk kortemetten, laat niets over hoor! Kijk uit wat je zegt hè! Kijk uit wat je zegt en wat je. doet hè! (schreeuwt) WANT JE KEN NIET ALLES OVERAL MEE WEGKOMME HEI! NIET ZOALS JE DAT NOU WEER DOET ACHTERAF.. DAT OOK NIET HÈ!! Nee.. 1 FOUT... LUISTER 1 FOUT, EN IK KOM dwars overal doorheen! Kijk uit wat je doet! Ik weet het wel hoe je bent hoor. Hoef je mij niet te zeggen. Ik heb het ook niet over jou... (39:02) 1 fout hoor!! 1 Fout nog.. En het is klaar hoor! Nog zo n stukkie hoor! Zijden draadje... 1 Fout nog! Vieze kankerhoer! Met je vuile vieze liegen weer! Met die vuile vieze viespeuk daar! (schreeuwt) WIE DENKT HIJ DAT HIJ IS DAN?? Wie denkt hij dat ie is dan? Denkt ie dat hij mij bang kan maken dat hij naar de politie is geweest? Nee. Nee? Hij kent mij nog niet hè? Hij kent mij nog niet hè? Niemand flikt me dit kunstje, alleen jij met hij? Ik flik helemaal geen kunstjes Wim. Jij ziet het alleen heel anders! Ja?? Ja! Ik tlik helemaal geen kunstje. Wat heb ik gezegd?? Niet doen! Heb ik gezegd: niet doen 7 Ja maar ik.. Heb ik het gezegd: Niet doen?? Ja! Maar, ik zeg... Landelijke Eenheid. Dienst Landelijke Recherche 11.

25 372 Je hebt het toch gedaan? Maar ik zeg alleen tegen jou.. Maar luister, luister.. Je heb het toch gedaan? Ja toch? Nou is het aan mijn wat ik daar mee ga doen! Nou ik zie het gewoon als een vakantie. Jij mag zien wat je wilt Boxer! Het gaat aan jou wat jij ziet.. Ik heb gezegd: Niet doen! klaar! En het is niet jouw verhaal. Het is helemaal niet van jou en niet van hun. Het is van mij, Meijer en Boellaard. Nou dat vind ik prima! Dat maakt me ook niet uit. Boxer, waarom krijgt hij 50% dan? Denkt hij dat hij er lekker van kan leven? Denkt hij dat? Huh, huh.. Nou jongen, je kent me nog niet... Ik ken je wel. Daarom wist ik ook laten we het gewoon es uitpraten, maar dat heeft geen zin. Ja, nu is het makkelijk.. Nee, dat slaat nergens op. Want of het nou wel of niet, dan had ik het evengoed.. Nee, weet je wat het is Box? Je had het uit moeten praten voor je ging! Niet achteraf. Achteraf praten lost niks op! Dat is gewoon zeggen: Ik heb het gedaan, slik het maar en zoek het uit! Nou ja, ik dacht dat het helemaal niet zo n probleem zou zijn, Wim. (40:41) nee hetzelfde als ik zeg: Ik sla je hele kankerkop het ziekenhuis in, en zeg ik achteraf: Ja laten we het er effe over hebben.. dan zeg je toch ook: Het hoeft niet meer! je hebt het toch al gedaan? Nou.. Waarom? Ja maar dat vind ik wel heel wat anders hoor! Nou, ga nou niet zeggen dat het heel wat anders is. Dat vind ik wel heel wat anders! Ja. Boxer, wat weet je er nou van! Je maakt je eigenlijk belachelijk, hoor zo. Geloof me nou. Je maakt je eigen echt belachelijk. Weet je wat het is Boxer met jou? Jij speelt stommetje.. Ik speel geen stommeije. Maar ik ga je zeggen Boxer... Boxer, als je in bepaalde sferen komt, dat je dan verkeerde dingen doet, ((NTV)) (41:19) ken je je vingers branden. En als je je vingers ken branden, dan moet je dat gewoon doen! Maar luister neem van mij 1 ding aan Boxer.. Jij ken niet alles wegvagen achteraf! Je kan dingen bespreken vooraf! Niet achteraf Boxer! Maar ik kan het met jou niet bespreken Wim! Ja... ((NTV)) (41:35) Dat is jouw punt! Dat is het hele punt wat ik je wil uitleggen! Nou.. Weet je waarom je hier bent? Nou? Weet je waarom je hier bent? Omdat je weet dat ik er toch achter kom. Nou, wat maakt dat het uit? Zo kan ik het ook.. Begrijp je, ik kom er toch achter. Ik zal je eerlijk Ik zit te wachten, ik gaat em bellen... Wat zal je eerlijk zeggen Wim?... Is ze geweest? Ja als ze liegt dan krijgt.. ((NTV)) (41:48) dat is het hele verhaal! Begrijp je? Maar weet je wat het is Boxer? Jij brengt hem in gevaar, jij brengt iedereen in gevaar, met jouw gezeikl Met jouw gezeik! Wim, ik heb met niemand problemen. Oh nee? Dat gaan we zien. Dat zal je nog zien. (42:04) Jij bent echt een vieze hoer! Echt een vieze gluiperd ben je! Je hele leven al geweest, gewoon een vieze gluiperd ben je, alles achteraf.. vertellen!! Gewoon kinderachtig, als een baby! Gewoon even pakken, en dan zie ik het wel. Want jij denkt: Ik kan jou wel handelen Helemaal niet! Ik zal je dit zeggen Boxer.. Ik zal je dit zeggen Boxer: Jij ken niks handelen! Ik hoef ook niks te handelen. Ja tuurlijk...weet je wat het is? (42:25) Je bent hier onder de gratie van mij. Omdat ze bang zijn voor mij, en noem het op.. Weet je wat het is Boxie? Mijn handen van je af, en je zal zien wat ze met je doen... Jij denkt dat je God bent. Ik denk niet dat ik God ben, want ik heb niks verder dus eh.. Lendelijke Eenheid 12. Dienst Landelijke Recherche

26 373 en dat ze alles... Ja.. Weet je wat het is Boxer? Je misbruikt me. Je gebruikt me gewoon. Ik niet! Absoluut niet! ah natuurlijk! Nee niet! Hij ook! De viespeuk! Maar wacht maar! Echt niet! Ik zal je nooit gebruiken! Je gebruikt me gewoon Boxer! En niet anders. Daarvoor ken je op straat lopen. En anders had dat allang niet meer gekund. Had je allang, had je allang consequenties geweest,((ntv)) (42:53) dat weet je net zo goed als ik. Je weet dat die Boellaard niet bang is om iemand dood te schieten. Maakt hem niks uit. Die jongen heb geen leven. Die gaat liever binnen zitten. ((NW)). Nou, dan schiet hij me toch dood? Kan mij het nou schelen? Oh, als je er zo makkelijk over denkt.. Ja! Ik heb, dag en nacht leef ik in angst... Alleen maar! Hè! Ja? Ja! Alleen maar! Dat is niet te merken aan je gedrag. Nee? Nou en het is wel zo! Ja? En misschien komt het door mijn medicijnen wat ik slik.. Ja.. Ik weet het niet, maar ik.. Maar ik zal je dit zeggen Boxer.. Iemand die angstig is.. Ja.. luister.. (fluistert) Er zijn veel mensen die bang voor me zijn hè... Ja. Maar als ik zeg dat ik iets niet wil, gaan ze het niet doen! En jij gaat het wel doen! Er is niemand, als ik zeg: Ik wil het niet! dat ze het doen. Hm.. En jij doet het wel! nou, jij bent... ik vind dat als jij mijn broer bent.. Wat voor broer? Nee maar luister, wat voor broer? Wat voor broer? Dat dacht ik ja. Als jij mijn zuster bent.. Ja. Waarom doe je mijn en (naam zoon WH) dit aan? Zonder dat jij mij gevraagd hebt, Wim, wat vind jij daar van? Moeten we het door laten gaan of niet? Is hetzelfde. Jij bent toch mijn zuster, zoals ik jouw broer moet zijn? Ja. En jij denkt toch niet aan mij? Nou... dat doe je toch al nooit.. Nee, waarom zou ik aan jou nog denken? Dat doe je toch bij mij. (44:08) Ja, dat weet je niet. Zal je nog wel achterkomen dat het nu niet gebeurt. Maar dat is ook zo. Ja dat ga je nu zien! Ga je wel zien, maak je daar maar niet druk om. Wat dat betreft is alles al veranderd nou dat Cor er niet meer is. Ja! En weet je door wie! Niet door mij! Willem Ja... Boxer! Waarom? Door mij? Omdat alles hetzelfde is. Wat dan? Vertel het me dan.. Omdat ik bij je kwam, en dat je zei van: Ik heb gauw effe de dinge verkocht, want ik moet geld hebben dit en dat... Tuurlijk niet! Ik begrijp het allemaal wel, jij hebt het allemaal zelf gedaan, en je hebt het me ook zelf verteld hë, dus kom nou met dinge... Nee! Dat is niet waar! Toentertijd kwam iedereen al bij mij aan de deur Wim. Nee, niet waar! wil ik niet meer horen. Landelijke Eenheid 13. Dienst Landelijke Recherche

27 374 Nee, oké. Ook goed! Weet je wat het is Box? Je beledigt me! Nee is nietwaar. Jij hebt je eigen gedachten er over. En ik snap het wel, want zo heb iedereen gedacht. Ik weet het. Weet je Box? Ik weet het. Heel simpel hè! (44:56) Ik trek ze allemaal aan de oren, ik trek ze even nee naar binnen, ik zet een pistool op hun hoofd, en ik zeg: Zeg maar dan! zeg maar gewoon hebben jullie betaald? Hoe hebben jullie betaald, wat is er gebeurd? Ik heb helemaal niet.. Nee helemaal niks! Ja kan je zien! Denk nou maat niet dat die Bertus gaat liegen voor jou hè? Nee dat hoeft ook niet! Zal je zien hoor! Want niemand gaat liegen! Nee! Want weet je wat het is.. Weet je wat het is Boxer, het maakt verder niet uit. Het is gewoon een ((NTV)) (45:76) Maar luister Wim, mag ik nou 1 ding wat zeggen? Ja.. Niemand... Zeg dat het er al was hè? Oké, het is er... Zeg dat het er was. Maat wie heeft recht dan op het geld? Luister.. Het is Cor zijn geld en mijn geld dan toch, met de kinderen? Wie heeft recht op mijn geld? Wie gaat mij afpersen van Cor zijn geld? Wie dan? Ik ga je dit zeggen Boxer.. Cor heb iedereen altijd belogen. Ja belogen.. Ja! Ja! En je weet net zo goed als ik dat Cor zo is. Dat heb die ook gedaan Boxer. En zo simpel is het! En dat maakt verder niet uit, maar het is gewoon zo, dat weet ik zelf al. En dat ik je altijd verdedigd heb, noem het op! Ik heb de kar moeten trekken! En jij loopt een beetje schijnheilig te doen! Dit en dat.. Nou dat is helemaal niet waar! Boxer! Je moet gewoon eerlijk zijn. Mensen moeten eerlijk.. Ik wil ook eerlijk zijn Wim, maar ik kan niks. Nee, Wim! Omdat jij zelf zo met me doet!! Nee! Dat is nietwaar! Wel waar! Als ik.. Wim.. Als je elke keer maar hoort: je kinderen dood.. als je dit niet doet, je kinderen.. Als je dat niet doet.. Je kinderen.., Luister, ik ga je dit zeggen.. Ik heb tegen je gezegd: Ik wil niet dat je daar naartoe gaat. Ik wil niet dat Meijer en Boellaard horen dat jij daar geweest bent. Die horen dat toch niet! Van wie moeten ze dat horen dan? Waarom moet je liegen? Maar waarom moeten hun dat horen, van wie? Er is niemand die het weet! Maar waarom moet er over gelogen worden? Omdat jij... Ik hou nietvan liegen Boxer! Nee dat snap ik! Maar ik houd niet van dingen... Ik houd niet van dingen verzwijgen.. Nee dat snap ik. Nee dat snap ik. Dat dingen dan uit kunnen komen. Dingen.. Dat snap ik. Dingen doe je of je doet ze niet! Als je afspreekt: Je doet ze niet! Dan doe je ze niet!! Niemand weet dat ik gegaan ben. Ik heb het niemand verteld! Ja Box, dat komt vanzelf! Dat komt vanzelf! Nou, nou ja.. Komt vanzelf... Ja! Ja! Ja!.. Hun leven.. Dit is precies hoe jij leeft! Ze weten het niet! Iedereen komt overal achter. Jij denkt dat iedereen niks weet. (46:59) Één ding Boxer, jij bent de enige die in jezelf gelooft, en niemand gelooft in jou! Jij bent het domste wezen wat ik ooit gezien heb! Alles komt uit! Alles komt uit! En jij denkt dat je slim bent...? Dat alles uitkomt!! Nee niet... Landelijke Eenheid 14. Dienst Landelijke Recherche

28 375 Luister... Dat alles uitkomt. En je gluiperig gedoe dat je denkt, dat komt toch niet uit. Want dat is precies hoe het zit. Daardoor kom je in de problemen. Ja maar luister. Als ik tegen jou normaal met jou gewoon kan praten Willem, maar jij praat niet met mij. Jij praat nooit met mij. Maar Boxer.. Voor die film had je met mij gewoon normaal kunnen praten. Ik heb toch nog nooit met jou ruzie gehad, dat is toch door die film gebeurd? Ik heb geen ruzie met jou gehad. Ik heb je altijd beschermd, ik heb altijd voor je gezorgd. Maakt niet uit, ik heb gewoon ruzie gekregen door die film, door die streken die je hebt. En daar heb ik ruzie om. Nee niet! En daar heb ik ruzie om! En daar.. (schreeuwt) EN WAAROM IS DAT NOU HET ENIGE DAT JIJ NIET KEN VERTELLEN? WAT IS DAT? LEG ME DAT NOU EENS UIT.. ALS DAT NU ALLEMAAL ZO EERLIJK IS, ZOALS DIJ ZEGT... Ja.. WAAROM HEB JIJ MIJ DAN NOOIT KENNEN VERTELLEN OVER DIE FILM? WANT DAT IS HET ENIGE WAT JULLIE VERZWEGEN HEBBEN, EN DAT IS HET ENIGE WAAR WIJ RUZIE OM HEBBEN, DAT IS DIE KANKERFILM! DAAR HEBBEN WIJ RUZIE OM. BEGRIJP JE? dat je het geld, het geld gestolen hebt, en noem het op! moet je zelf weten. maakt mij niet uit. het gaat me om die film. je hebt me in de maling genomen. Nee niet! Jij met Peter samen! Zo zie jij dat, maar dat is niet zo. Jij met Peter samen! Want jij heb toentertijd al met Peter toch gesproken? Helemaal niet! Onzin! Gewoon onzin! Gewoon onzin! Dat zegt hij, maar dat is gewoon onzin! Je denkt toch zeker niet: Ja doe maar en dat ik dan geen geld heb of wei? Wat denk jij?! Ja maar zo gaat het toch ook niet gebeuren? Denk jij, dat als hij die film wilde maken, dat ik niet eerst wilde weten hoe het zat? Maar als ik denk dat hij die film heb kennen maken als hij 50% had? Weet je niet dat ik dan gezegd had: Jij krijgt geen rooie cent meer, anders gaat de film niet door? wat denk je zelf!! Denk je dat hier Gekke Gerritje staat, Lijpe Loeije? Nee Boxer.. Jij kan zeggen: Hij heb het gezegd, hij heb het gezegd... nee.. Weet je wat er gebeurd is? Cor heb gezegd: Niet doen! dat heb Cor gezegd. Niet doen! We hebben met zijn allen gezegd: Niet doen! en dat is het verhaal. Jij en hij hebben dat gedaan. En ik heb altijd, altijd heb ik voor je gestaan. En nu wordt er zo gelogen., hee Boxer, weet je wat het is? Je ken er beter over ophouden. Want voor iedereen komt er anders ellende, want ik ben niet gek. Want ik weet precies wat jij mij vertelde in de keuken, toen jij me voor het eerst vertelde... Helemaal niet waar! Nee hoe kom je daar nou bij! Wil jij mij zeggen dat ik gek ben? Nou Wim, ik heb dat nooit kunnen vertellen! Nee! Dat is niet zo! Boxer! Ik weet nog precies dat ik die kleine dingetjes, Negerzoenijes pakte, dat jij mij vertelde: Wim, ik heb het verkocht. Maar Cor had het al verkocht en dit en dat.. En zus en zo.. Ja, Cor had het verkocht ja. En toen heb ik tegen jou gezegd: Heb je het goed geregeld met de belasting? toen heb jij gezegd: Dat heeft die dinges gedaan allemaal, dat is in orde. Toen heb ik gezegd: Nou dat lijkt mij niet. toen zei jij: Het is in orde. Dus ga niet zeggen dat ik het niet weet. Nee! Luister, daar heb je me alles eerlijk gezegd. Ja. Dat was nog in de tijd dat jij eerlijk was. Nou verdraai je alles. Maakt ook niet uit, als het om geld gaat jonge, als het zo belangrijk voor je is ga je verdraaien. Nee.. Landelijke Eenheid 15. Dienst Landelijke Recherche

29 376 Maar ik gaje dit zeggen Boxer, ik ga je één ding zeggen hè. Wij hebben ruzie om die film. Ik ben d r klaar mee! Ik wil helemaal geen ruzie met je. Luister Boxer, Het kan niet zo zijn dat jij en Peter alles bepalen. En nou wil je het wel uitpraten, maar nou is die film al gemaakt. Die was toen toch al in de maak. Dus dat maakt niet uit. Wel waar! Luister.. Je gaat eraan voorbij, die film dat wij samen hebben besproken met zijn allen, die komt er niet. En nu Cor er niet is, heb jij met Peter besloten dat die film er komt. Jij hebt geen toestemming aan mij gevraagd. Niemand heb aan mij toestemming gevraagd, en dat wat er gebeurd is. En dan gaan ze een beetje draaien en een beetje doen, want iedereen denkt dat ie slim is. En dan wordt het van: Ja zeg hem dit.. Nee! Helemaal niet! Ik wil jou alles wel zeggen Wim! Maar weet je wat het is Boxer? Boxer! Weet je wat het is in het leven? In het leven komt alles uit. In het leven komt alles uit Boxer. En weet je wat het is? Is dat nou gewoon wat het je waard is? Nee dat is het me helemaal niet waard! Hij is de lachende derde. Peter. Hij is de lachende derde! Je ken net zo lang wachten totdat ((NTV)) (50:59) hij is de lachende derde en jij eh.. ((NW)) Nee! Helemaal niet, ik ben helemaal niet ((Nl!)). Nee dat weet ik ook wel. Weet je wat het is Boxer, als je alles gewoon aan mij over had gelaten, hadden we er allebei beter voor gestaan, en slim ben je zeker niet. Daar ken je niks aan doen. Maar 1 ding... Je bent een gluiperd! Je bent een gluiperd.. Alles achteraf. Nee ik ben geen gluiperd! Achteraf.. Nee dat is niet waar! Het is horen achteraf! Nee het is gewoon dat ik niet altijd tegen jou alles kan zeggen! Ach Boxer, schei nou toch uit! Gluiperd! Wat moet jij nou nog zeggen tegen mij, als wij besproken hebben, dat je er niet meer naar toe zou gaan? Wij hebben dat afgesproken samen. Dan doe ik dat toch niet heb je tegen mij gezegd. Ben je dat vergeten? Nee, dat zei ik. Ja dan doe ik het niet. Dan mag ik daar toch vanuit gaan, of niet? Ja daar mag je vanuit gaan ja. Oké, maar luister! Nee luister effe nou! Nee.. Dan mag ik ervan uit gaan toch dat je dat niet doet? Ja.. Ja.. Dus dan heb je me toch weer een streek geleverd? Ik ben uitgenodigd door die mensen.. Dan denk ik nou.. Nee niks met uitnodigen, dat hebben wij besproken. Jij zou er niet meer naartoe gaan. Voor mij is dat.. Jij hebt letterlijk gezegd, toen met België... Ik doe het niet meer... Ja luister! Mag ik effe.. Voor mij is het duidelijk.. Ga niet draaien! Ga niet... Ik ga niet draaien.. wacht effe, Boxer! Als je draait.. Ik draai niet. Luister Boxer! Weet je dat mensen agressief worden van jou? Omdat je alles omdraait, en weet probeert goed te praten. Nee helemaal niet! Het is niet goed te praten wat je gedaan hebt. Het is gewoon een schijtstreek weer! Ouderwets! Nee niet! Dat bedoel ik Boxer. Zo kom je er nooit uit hoor! Nee ik weet het, maat ik wil je gewoon wat vertellen. Ik gaje dit zeggen. Je hoeft niks te vertellen, ik weet wat je gedaan hebt. Je zou het niet doen. En dan kan je zeggen: Ik heb lekker vakantie en dit en dat.. je zou het niet doen! Je liegt weer met weggaan. Je liegt met alles. En achteraf kom je vragen of het goed is? Landelijke Eenheid 16. Dienst Landelijke Recherche

30 377 En weet je waarom? Omdat jij tegen mij zegt: Als je gaat, denk aan je kinderen, ik sla je het ziekenhuis in Ja! Waarom ga je dan? Hè? Waarom gaje dan? Nou, gewoon omdat ik.. Terwijl je weet dat ik dat ga doen? Waarom ga je dan? Nou, omdat ik weet dat ik.. Waarom ga je dan? Als je weet dat ik dat ga doen? Waarom ga de dan? Nou, omdat ik dan denk, ik zie er geen kwaad in! Dat moet jij weten! Maar als je weet dat ik dat gezegd heb, waarom ga je dan? (52:56) Denk je dat ik zo n imbecieltje ben dat je schijt aan me kan hebben? Nee! Maar je weet toch dat ik het niet wil? Ja maar ik zie er helemaal geen erg in.. Dat interesseert me niet wat jij ziet! Het gaat ook niet om jou! Nee! Want jij bent helemaal niks!! Nee, dat ben ik ook niet. Jij bent gewoon het neukie van Cor geweest, that s it! Het gaat om mij, Meijer en Boellaard! Wat beslis jij met hem dan steeds? Ik beslis niet met hem. Waarom ga je dan! We hebben toch afgesproken: Niet doen! hebben we dat afgesproken? Nou ik zei ja... Hebben we dat afgesproken?! Ja Oké!! Waarom ben je gegaan dan? Omdat ik dacht: Heb ik gelijk vakantie. Ja dat ja. Maar we hebben gezegd dat je het niet zou doen. Ja. En ik vind het vervelend. Ik vind die hele film gewoon vervelend. Het is vervelend voor (naam zoon WH), het is vervelend voor YYY (naam genoemd van dochter Sonja), want die moet ook oppassen op haar werk natuurlijk. En zo kan ik nog anderhalf uur door blijven gaan. Denk jij dat (naam zoon WH) zo n last heb dan? ja maar Box, jij denkt te makkelijk voor een ander! Dat is niet waar! Je denkt te makkelijk voor een ander. Alles te makkelijk. Zoals dit... Als je het nou even goed bekijkt. Jij bent dus eh.. Bang om het tegen mij te zeggen... Ja tuurlijk.. Even luisteren, maar je weet toch goed wat ik gezegd heb, of niet? Daar ben je toch bang voor, wat ik zeg? Of niet? Ja. Nou, waarom gaje dan? Hè? waarom ga je dan? Nou omdat ik vind... Dan weet je toch wat ik ga doen? Waarom ga je dan? Nou, omdat ik af en toe denk: Ik heb toch een kutleven. Ja. Je kan wel een kutleven hebben Boxer, dan moet je voor de trein springen. Nou... Maar luister Boxer, heb je nou helemaal geen zelfrespect? Het maakt me gewoon niet meet uit. Nee! Ik denk het niet. Nee? Dat is wel jammer nou. Dat is heel jammer. Want als je nog niet eens het zelfrespect voor je zelf hebt, dan kun je toch gewoon een afspraak mee maken dat je je aan die afspraak houdt? Ja ik zie het zo... af en toe ik denk, het maakt me ook allemaal niet meer uit. Zo handel je in ieder geval wel. (huilt) Ja precies! Zo is het ook! Dan denk ik... ((NW)) (55:01) bekijk het maar!! Landelijke Eenheid 17. Dienst Landelijke Recherche

31 378 ((NW)). Oh nee? (huilt) Je zou het toch niet doen! We hadden toch die afspraak? Als jij je gewoon aan die afspraak had gehouden, was er helemaal niks aan de hand geweest, had niemand aan de deur kennen komen, had ik er altijd geweest voor je, niks aan de hand. We hadden een afspraak gemaakt. Nee Wim! Ach..! Nee! Nee! Nee! Niet ach altijd..! Niet altijd ach! Nee, niet ach..! Wel ach..! daarvoor had je ook lopen dreigen met.. Nee, niet altijd ach! Wel ach!! Niet altijd ach!! Boxer, ik ga het je nog een keet zeggen. Ik dreig niet! (55:29) (huilt) ik wee toch dat je het doet! Ik waatschuw gewoon! Je moet niet te vet gaan! (huilt) Ik weet dat je ertoe in staat bent dus.. Ja maar waarom doe je dat dan, als je weet hoe ik ben? (huilt) Omdat het me allemaal niet meer uit maakt. Nee, het maakt je niet meet uit? Nee! Nee! Boxer, dat is makkelijk achteraf. (huilt) Nee! Het is gewoon zo Wim! Ja! Boxer, weet je wat het is Box? (huilt) Weet je Wim? Iedereen heb bij mij geld lopen... Al was het wel zo, niemand heb geld, recht op een erfenis van Cor! Dat bepaal jij niet! Oh nee?!! Dat bepaal jij niet Boxer.. Het is toch van Cor, of niet! Ja maat Box, dat bepaal jij niet! Er is niet alles van Cor! Oh nee? Nee! Dat is makkelijk gezegd allemaal. Want Box...Jij ken zo praten omdat ik er was. Ja! Wat denk je wel! Jij ken dat niet in je eenije bepalen! Wat dan? Maar als er niks is, is er niks hè! Ja maat Box, dat is makkelijk gezegd. Zo is het gewoon! Ja zo is het gewoon... Ja zo is het echt! Nee Box... Moet jij weten. Maakt mij niet uit hoor.. Mij ook niet. huh huh, mij maakt het niet uit Boxer. Mij interesseert.. Ik hoef dat geld niet. Al hun, hun geld willen, ik hou ze niet meer tegen. Dit moeten hun weten Wim! Zo is het ook! Dan gaan ze hun gang toch? Ja dat moeten ze voor hun eigen weten. Weet je wat het is Boxer? Ik wil wel iemand helpen, maar niet in de maling genomen worden en dan helpen. Dat hoeft ook niet. Dat ga ik niet doen. Dat is het verhaal Boxer. (56:41) En over die film.. Komen ze straks ook nog bij je langs! Je wilde toch een leuke vakantie? Maar neem van mij één ding aan Boxer, dat is je vakantie niet waard hoor! Nee.. Maar weet je wat het is, hij vindt dat leuk. Wie hij? Kinderen, en iedereen een bijrol. Wat heb die voor bijrol gehad die mongool? Was gewoon een tigurant! Wat voor bijrol heb tie gehad? Landelijke Eenheid 18. Dienst Landelijke Recherche

32 379 Gewoon effe staan in een eh.. Dingetje. Meet niet. Heb die zelf geen respect dan.. Het was helemaal niet echt een rol of zo.. Is ie de weg kwijt? Dat doe je toch niet? Dat doe je toch niet? Dat kan je op tv toch niet zeggen? Dat doe je toch niet? Is die man gek geworden? Is ie die weg kwijt geraakt? Ja weet ik veel? Moet je aan hem vragen.. Dat komt wel een keer. Maak je daar maar niet druk om. ((NTV)) (57:30) ik zet ((NW)) vast.. Net zo lang tot ik het wil. Ik begrijp jou niet. Je bent een domme vrouw. Maar weet je wat het is Boxer? Je maakt voor iedereen ellende. Iedereen. En je blijft maar doorgaan, je blijft maar doorgaan.. Wim, ik heb voor niemand... Met wie heb ik nou... Ik heb niemand, voor wie heb ik nou ellende..? Voor die kutfamilie van hem? Die kankerfamilie van hem? Kan jij wel zeggen, maat waarom moet ik daarvoor zitten? Ik heb d r voor gezeten, voor dat geouwehoerl Dan moet je toch bij die mensen zijn! Ach, hou toch op! Maar dan moet je niet bij mij zijn! Ja Boxer... Ik heb ook ruzie met ze, dus eh.. Ja, ja.. Ik weet het allemaal wel. Weet je wat het is Box... Het interesseert me niet. Als je zo blijft praten, heeft het he!emaal geen zin... Je wilt praten, maar je wilt niet praten. Ik wil graag praten ja. Weet je wat je wilt praten? Je wilt gewoon zeggen: Het is goed zo, klaar! En dat je weer verder ken! Nee, niet! Ik ga niet En voor de rest blijf je liegen en bedriegen! Nee! Ik wil niet meer liegen! Het is een grote leugen! Ik wil niet liegen! Ik wil helemaal niet liegen! Box! Toe nou.. Ik wil niet liegen.. Dat is ook wat ik probeer duidelijk te maken. Ik wil niet liegen. Weet je wat het is Boxer? Je liegt alleen maar! Nee! Omdat ik bang ben voor je!! Ja, Box, dat is makkelijk gezegd. Ja.. Je bent zo bang dat je gewoon gaat, en dat durft niemand! Nee? Je bent niet bang! Ik ben wel bang! Ik ben zeker bang voor jou. Alleen maar, ja! Jij bent niet bang. Jij denkt dat je gewoon ken doen, en dat je gaat praten, en achteraf ken zeggen? klaar wegwezen! Rot op! Wat denk jij! Jij en Peter! Nee dat is helemaal niet.. Hebben jullie gelachen om me daar? Waar slaat dat nou op? Waar slaat dat nou.. Dat vraag ik.. Heb je nog gelachen daaro? Wat is dat nou voor iets raars, wat je zegt? Je heb gelachen hè? Waarom denk je dat nou? hmhm.. Waarom denk je al zoiets? Dat snap ik al niet.. Omdat ik... Luister... Hoe ken je nou zo denken dat wij zo over jou denken. Hoe ken je dat nou in je hoofd halen? Daar komen ze nog wel achter. Hoe ken ik dat denken? Luister, ik ga het je nog één keer zeggen... Zonder mijn toestemming wordt die film gemaakt. Zonder mijn toestemming. Ik, Meijer en Boellaard moeten allemaal opkankeren, want jij en Peter regelen dat. Heb ik helemaal niet gezegd. Landelijke Eenheid 19. Dienst Landelijke Recherche

33 380 Nee, jij en Peter hebben het geregeld. Jullie gaan het allemaal samen delen en doen. Want dat is de insteek. Nee dat is niet de insteek. Jij bent er gewoon bij betrokken. Nee, nee.. Dat hadden jullie van tevoren... En niet omdat ik boos ben en dan.. Nee, niet omdat je boos bent. Dat is toch logisch? Ik ga je dit zeggen Boxer, het is net zo logisch dus dat hun daar geld van krijgen. Want hun hebben ook die ontvoering gezet. Hij speelt mooie sier, hij doet dit, hij doet dat, Jullie nemen me gewoon in de maling. Niet waar! Jullie lachen met zijn allen! Hoe kom je daar nou bij? oh, ik zeg wel effetjes gewoon.. Dat het goed is. Hoe kom je daar nou bij? (fn1v)) (59:52) Dat is helemaal niet waar! en Boxer, je hebt helemaal geen kracht hoor, om te zeggen wat je wilt hoor. Wim, het maakt me ook niet uit! Ik hoef geen kracht te hebben. Ik heb geen kracht, ik hoef geen kracht te hebben. Dan moet je daar ook niet naar handelen! Weet je... Maar dan moet je daar ook niet naar handelen Boxer! Ik vind het gewoon een schijtstreek, ik weet.. Weet je wat het ergste is Boxer? Je bent zo n sukkeltje, zo n debieltje, dat ik vooraf weet, wat je gaat doen. Ik weet er al vanaf! Ik heb het nog tegen Assie gezegd... Oh die gaat gewoon daar naartoe hoor. Die gaat echt niet naar XXX (naam genoemd van zoon Sonja) toe hoor, leugentjes. Nou en dan word je weer op een leugen betrapt. Nee ik betrap je niet, ik zeg het je gewoon! Nee Boxer... Dat bedoel ik Boxer, daar moet je mee ophouden wat je doet! Ik zeg het toch gewoon tegen je! Ik ga nu toch gewoon.. (01:00:33) (schreeuwt) ALS JE ZO DOOR BLIJFT PRATEN, MEEN IK ECHT! DAN KOM JE NIET EENS BIJ JE AUTO TERUG, DAN SLA IK JE ECHT HET ZIEKENHUIS IN! JE MOET NIET STEEDS MIJ ALS EEN IMBECIEL NEERZETTEN. BEGRIJP JE DAT? EN NIET ZEGGEN VAN: IK HEB HET EERLIJK GEZEGD. JE HEBT HET HELEMAAL NIET EERLIJK GEZEGD, JE HEBT HET GEWOON GEDAAN EN GELOGEN! Omdat ik gewoon niet wil liegen! Nee! Weet je waarom je niet wil liegen? Dan had je vooraf moeten doen Boxer! Had je vooraf moeten zeggen: Wim ik wil daar naartoe! dan had je niet gelogen. Nou had je gewoon gelogen, klaar! En je kunt een leugen niet terugdraaien. Klaar! Simpel! Gelogen heb je, en that s it! En denk niet dat je slim bent, dat je zegt: Ik ga het nu vertellen. Boxer, weet je wat het is, dat is een hele oude truc! Ik denk niet eens over trucen na! Nee? Nee. Heb je wel gelachen om me? Waar slaat dat nou op Wim? Waar slaat dat nou op?! Hoe kom jë daar nou bij? Alsof het zo is! Ja maar Peter weet toch ook dat ik het niet wil? Waarom doet hij dat dan? Wat? Met jou daar te gaan zitten? Waarom doet hij dat dan? Als ik.. Waarom zitten die kinderen van Boellaard er niet en van mij? Welke rechten hebben jullie, ontlenen jullie steeds aan jezelf? Welk recht hebben jullie nou om daar te gaan zitten een Bon Vivantte gaan spelen? En denken dat jullie God zijn en dat ieder een debiel is... Hoe zien jullie dat? Je hebt gelogen! Je hebt gelogen dat je daar niet naartoe.. Ik heb nog gevraagd: Ga je daar naartoe? Nee Wim! Ik ga naar XXX (naam genoemd van zoon Sonja). Ja dat wou ik ook. En je hebt weer gelogen, zoals altijd! Je liegt je hele leven! Weet je wat je moet doen Boxer? Landelijke Eenheid 20. Dienst Landelijke Recherche

34 hele leven niet meet! nadenken, hoe een leugenaar je bent. Hoe vuil gluiperdjeje bent... En weet je waarom? Omdat ik niet altijd eerlijk durf te zeggen, Wim. Jaaa... Maar die verhalen ken ik. Nee je hoeft niet een verhaal, het is echt zo! Ik gaje dit zeggen... Boxer ik gaje dit zeggen. (01:02:12)1k gaje een kans Ik wil ook helemaal niet liegen. Nee Boxer, je heb alleen maar gelogen. Dus je ken niet zeggen.. Dat komt omdat jij zo met mij omgaat. Nee.. Nee, nee nee Boxer. Wel! Dat is wel zo! Ik ga het nog één keer zeggen..(01 :02:25) Als je bang bent voor me, en we hebben 381 daar gelachen. Jullie hebben 2 leuke weken gehad. gewoon schijt aan mijn! Want jij denkt: Hij doet toch niks! is een sukkeltje. bang voor me. Dan heb je schijt aan me. Ik heb geen schijt aan je. Had je het niet moeten doen. Ik zie er gewoon geen hoe heet het in. Moet jij weten wat je ziet, wij hadden een afspraak! Wij hadden een afspraak dat je het niet zou doen. Jij hebt he toch gedaan. Je hebt het gewoon gedaan. Jij hebt Dat denk ik echt niet hoor.. (01:02:51) Daar daag je mij mee uit.. Ik weet echt wel dat het niet zo is. Daar daag je mij me uit. Hè? Je lacht me in mijn porum uit! Oh ja? Met je Petertje erbij. Nou dat is echt niet zo hoor Wim. Peter weet ook dat ik het niet wil. Dat is echt niet zo hoor! Peter weet ook dat ik het niet wil. Jullie hebben het samen gedaan. Jullie hebben Hoe kom je daar nou bij? jullie hebben 2 leuke weken gehad. Jullie hebben het prima naar jullie zin gehad, alleen ja de weken zijn om, en nou willen jullie weer in het gewone gareel komen. Maar dat zal niet makkelijk gaan Boxer! Nou dan niet! Nou, zo simpel is het! Maar zo simpel is het ook. Dan zie ik het wel Wim. Het maakt me niet meer uit. Mijn ah moet je doen kind! Nee.. Weet je wat het is Boxer, met je zelf weten. Ik heb niks. Wat heb ik nou? Ik heb niks aan mijn leven! Voor mij is... Nee! Echt niet! Nee.. Weet je wat het is Boxer, Onbegrijpelijk dat je geen eigen respect hebt... eh.. Dat je geen niet gewoon, eerlijk bent geweest, dat je alleen maar kan liegen in je leven.. Nou, ik kan niet alleen maar liegen, ik wil het liefst helemaal niet liegen... Oh Box, je leven bestaat helemaal uit leugens.. Dat is niet waar! Weet je wat het is met die leugens Boxer? (01:03:56) Leugens zijn altijd ten gunste van mij.. Oh ja.. doe wat je wil, het maakt mij niks uit lieverd. Ik weet nou weer dat je weet gelogen hebt. Laat ik het zo zeggen, ik wist dat je gelogen had. Want ik had al tegen Assie achterlijke Gerritje ben? Jij en Peter.. Ik heb Peter ook gezegd: Dat hij het niet Is toch mijn keuze? Ook hij denkt dat ik een imbeciel ben. Landelijke Eenheid 21. Dienst Landelijke Recherche afgesproken dat je dat niet meer zou doen en je doet het toch, ben je niet meer moest doen. Hij heb het ook gedaan. gezegd, die zit gewoon daar... Dat weet ik gewoon, ik ben niet gek! Denk je dat ik

35 382 Absoluut niet! Jawel! Kijk, net zo goed als hij denkt dat jij bepaalt dat die film komt... Nee helemaal niet! Heb jij ook bepaald als grote baas om daar naartoe te gaan. (01:04:30) En jij heb mij neergezet als een klein jongetje. En ik moet nou gaan bewijzen dat ik geen klein jongetje ben. Zo simpel is het leven. Want ik ga natuurlijk niet over me heen laten lopen door jou en Peter. Waar slaat dat nou op? Ja precies zoals ik het zeg! Maar Boxer, je ken dit wel elke keer zo praten, maar Boxer, neem van mij één ding an, je ken mensen niet in de maling nemen.. Maar wij nemen jou helemaal niet in de maling! Het is gewoon absoluut nietwaar Dat doe je wel Absoluut niet waar Wim! Waarom moet die film komen, als ik dat niet wou? Wim we nemen jou echt 100%.. Waarom moet die film doorgaan als ik het niet wil? Waarom moet (naam zoon WH) problemen krijgen? Waarom moet ik niet meer naar het buitenland kunnen? Wie...wat Bepalen jullie dat voot mij? Jullie bepalen dat? Dat zijn de redenen waarom wij nooit een film wilden. Jij en Peter gaan bepalen dat dat voor ons niet meer geldt en dat jullie het leuk vinden, dat jullie daar willen feest vieren.. Nou zo n feestvieren was het niet hoor... Dat jullie het geweldig hebben, en ik moet op tv en ik ben goed, en ik heb gesproken en ik ben dit en ik ben dat! Weet je wat die viespeuk, ook zo n leugenaartje, ik zeg: Hoe gaat het nou Peet, ga je daar nou mee naartoe of zo? Nee, absoluut niet, absoluut niet, ik mag me er niet mee bemoeien! en dan gaat hij het zo doen. Het is precies jij! Jullie bekokstoven dit samen. En er is maat één vraag waar ik achter moet komen... Luister, ik moet je nog één ding zeggen. Ik zweet het op alles wat me lief is... Luister... Er is nog één ding waar ik achter met komen, en dan ga je zien wat er gaat gebeuren.. Hoe jullie samen neuken! Dat is het enige. Nou, ik kan je eerlijk zeggen.. Hoe jullie het in bed bespreken.. Mag ik wat zeggen? Nee je hebt geen eerlijk zeggen.. Nee? Jij ken niet eerlijk zijn. Oké, dan zweet ik het nu op mijn kinderen. Nee je kan zweren wat je wil, Boxer, jij liegt op alles! Nou! Dat niet hoor! Ik ben heen hoer hoor! Ja maar Boxer, je liegt om alles! Ja maar ik ben geen hoer hoor!.. Maar je liegt om alles. Ja, maar ik ben geen hoer! Maar neem van mij aan.. Ik kan je nu al zeggen, dat ik... Laat ik je één ding zeggen, als ik daar achter kom, dan weet jij niet wat er gaat gebeuren! Dan za! ik effe een statement maken. (01:06:09) Nou? Dan kan ikje effetjes... Ken je doen! Ga het doen! Boxer.. Ik ken je. Ik ben eerlijk in dit soort dingen. Jij bent helemaal nergens eerlijk in! Nou.. dat wel, in dat wel. Weet je wat ik altijd tegen Nicola zeg? Jongen, als je één keer liegt, word alles in twijfel getrokken! dus wat jij, jouw woorden, zijn waard: Nul. Ja, ik kan je nu al zeggen, dat dit gewoon... Dan hoef je je daar geen zorgen om te maken. Nee! Absoluut niet! Ik zal je ook anders zeggen.. Als het wel zo is, dan moet je je zorgen gaan maken. Ja, nou, dan hoef ikme in ieder geval geen zorgen te maken. Zo is het. Jullie hebben gelachen, jullie hebben het leuk gehad.. Landelijke Eenheid 22. Dienst Landelijke Recherche

36 Dienst Landelijke Recherche Landelijke Eenheid 23. is het domste wat je hebt kennen doen. Je broer in de maling nemen... Ik zal je zeggen Box.. Ik ga je zeggen Box, dat is het niet waard geweest hoor. Dat Wel waar! Jawel! Ja maat jij wilt het zien zo als jij het wil. Wij hebben een afspraak, en jij ziet het zo, Waarom ben je gegaan dan? Ja, je kan ook vragen toch? Voor wat ik ervan vond? (01:07:37) het gaat namelijk niet om jou alleen, het gaat Maar Boxer, het gaat niet om jou! Hoe ken jij nou over mij bepalen, en voor Meijer En waarom is die film er dan? Wij willen het niet! Wij willen het allemaal niet! Weet je Ga nou nog één keer zeggen. Je moet niet dommetje blijven spelen. Weet je wat het Maat zo gaat het ook niet gebeuren. Het staat er misschien zo voor, voor jullie, Dieptriest! Dieptriest eh.. Box. Dat je zover bent afgegleden. Dat is echt triest, is Alles draait om jou. Alles draait om jou! Jij! Bespreekt alles met Peter. Jij hebt met Peter beslist... Luister....1k zal het één en ander even op papier gaan zetten wat er allemaal gaat Dan leg je het ergens neer, en ga ik je daarna vertellen, en laat ik je zien en dan zal om iedereen hè? Jij bent gewoon maar eh.. De broodjessmeerder in de film.. Begrijp je? En een mens heeft geen intelligentie nodig om door jouw leugens heen alle beslissingen genomen, en wij moeten oprotten! Zo staat het ervoor! op papier zetten voor je.. is. Heb je ook weinig aan hoor! Bekijk het es! En dan zeg jij dat jij het allemaal jongens... Dat gaat niet hè! Als je een film maakt over de maffia gaat ook niet hè? kan doen en laten wat je wilt, je hebt schijt aan mij en je doet gewoon wat je wilt. Zo anders, jij ziet dus als jij met mij een afspraak maakt, dat het gewoon nul is en dat jij waarom? Bepaal jij voor ons! Dus jij gaat bepalen.. Dat is hetzelfde als je gaat dat die afspraak niks waard is? Als ik met jou een afspraak maak? Jij ziet het bepalen voor de maffia hè? Ja je mag.. Ik doe gewoon hè. Je moet het zo doen, hier bepaalt met hem.. jammer... Maar oké. Alles dtaait om jou, dat weet ik. dan? gebeuren, wat je allemaal gelogen hebt, dat moet allemaal eruit.. Ik zal het wel even ik heb met mijn kind en iedereen om ons heen, allemaal niks mee te maken. Jij en hij hebben het verhaal van de Heinekenontvoering toegeëigend, en jullie hebben te prikken, maar het is heel simpel. Jij hebt besloten met hem die film te maken. En is Box? Als jij dommetje speelt dan beledig je mijn intelligentie. Moet je niet doen. Nou, dat is niet waar. Het is gewoon normaal hoor! Ik neem je niet in de maling! Ik zie het niet zo, nee! als je een afspraak hebt dat die afspraak niks waard is. Wat denk je wel? Denk jij Nee, zo heb ik het niet gezien. Omdat ik denk, dan heb ik gelijk lekker vakantie. heb jij het gezien. Voor wat? Nou en? en Boellaard? Hoe kun je daarvoor bepalen dan? Leg me dat eens uit! Ik bepaal helemaal niet voor jullie! Niemand wil die ellende! Jij wil het wel met hem. En hij wil het omdat hij de big shot Maar ik bepaal niks Wim! Ik heb helemaal niks te bepalen! maar.. Nee. Zo staat het er niet voor. Nee. Dat is helemaal niet waar, zo staat het er helemaal niet voor. Alles draait helemaal niet om mij. Helemaal niet! Echt niet! Ik bespreek helemaal niks met Peter, Wim. Wat heb ik nou met Peter te bespteken Wat dan? Zet het maar even op papier.. je zien hoe boos ik kan zijn. Weet je wat het is box.. Ik weet, ik ken jou als geen 383

37 384 betere. Ik ken je als geen betere. Ik weet hoe je bent, ik weet wat er is, ik weet wat er speelt. Denk nou niet dat ik gek ben Boxer.. Maar ik.. Wat is er nou? Iets wat ik fout doe.. Oh ja, oké. Ik had niet moeten gaan. Dat weet ik. Ja, maar dat.. jij kan ook niet beslissen over mij en over de film! Maat weet je wat het is Boxer, waarom zijn de dingen fout achteraf? Je bent toch geen kleuter van 6 jaar? Nee, maar Wim, ik zie er helemaal geen kwaad in.. Hou op Boxer! Wij hadden dit afgesproken! Jij hoeft die film ook helemaal niet te zien, want wij hadden een afspraak! Wat moet je nou zien? Dat is toch rond die afspraak? Hebben we toch al gedaan met zijn tweeën? Oké, doen we het zo. Oké doen we het zo. Oké, dan doe ik het niet meet. Jouw woorden.. En dan vraag ik: Ga je daar naartoe? Nee, ik ga naar XXX (naam genoemd van zoon Sonja). Die zit natuurlijk alleen, dat wil ik niet. Leg jouw telefoon maar even in de auto. (01:11:35) Dat ik er niet mee kan leven dit je me in de maling neemt. Ik neem je helemaal niet in de maling Wim. Ach! Iedereen, ook jij! Ik neem je helemaal niet in de maling! Ik ben geen dom blondje die je kan naaien! Jawel... Het maakt allemaal niet uit. Ze kunnen me allemaal naaien! Maar.. Dat ze toch moeten weten, dat ik eh... Toch rigoureus kan zijn als het me niet bevalt. En weet je wat het is Box? Je begrijpt het niet. Ik begrijp het van Peter niet, dat ie zo dwaas is, ik begrijp het niet van jou dat je zo dwaas bent. En weet je wat het met Peter is? Die denkt dat ie slim is. Denk je dat die mij gebeld heb, dat ie terug is? Om vertellen hoe het is? Of moet ik alles op tv horen? Want jullie bepalen natuurlijk alles! Ik bepaal helemaal niks? Nee? Nee! Dus ik moet het op tv gaan horen allemaal...? Jullie maken je dingetjes, en ik ben stront voor jullie, en ik heb er niks mee te maken? Hè? Nee dat is niet zo.. Maar hoe ziet hij dat dan? Ja dat weet ik toch niet, hoe hij dat ziet? Dat weet je niet? Nee dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Weet je wat het is Boxer.. het liegen gaat gewoon door, het heb geen zin. Nee. Je hebt niet geprobeerd te praten.. Jawel. Ik probeer uit te leggen.. Je probeert goed te praten wat je weet van te voren, dat gaat niet. Ik probeer uit te leggen, waarom ik het niet durf te zeggen tegen je. Dat probeer ik uit te leggen. Boxer, als je het niet durft te zeggen, dan durf je het ook niet te doen. Dat is hoe het is. Ik wilde het ook helemaal niet. Ja, maar als je het doet, dan durf je het ook. Dan durf je wel, dan heb je consequenties, ((NTV)). (01:13:13) En je zegt het zelf...((ntv)) Je bent bang om het te zeggen... nee... Ja... Zal ik je zeggen hoe het zit? Ja... Je hebt er schijt aan! Nee, ik heb er niet schijt aan. Je hebt er schijt aan! Wim, ik heb er helemaal geen schijt aan, echt niet! Je hebt er geen schijt aan. Je hebt schijt aan Meijer.. Nee..... Je hebt schijt aan Boellaard, en iedereen. Je denkt dat jij koning Boko (fon) bent met je Peter de Vries. Landelijke Eenheid 24. Dienst Landelijke Recherche

38 385 Willem : Helemaal niet! Ik zal je dit zeggen... Dat is helemaal niet zo! Weet je hoe het eruit gaat zien? Deze film, wordt echt een probleem met die film, ga je zien! Boxer jij weet niet wat je aangehaald hebt. Je neemt iedereen in de maling, jij met je Petertje. En weet je wat het is, dat weet Peter ook, ook hij doet het... En weet je waarom? Jullie bespreken het gewoon. Dat is helemaal niet waar Wim! Weet je wat het is? Helemaal niet! Weet je het is belangrijk dat XXX (naam genoemd van zoon Sonja) er effe komt, dat jij daar komt... Ja maar.. Hoezo? Waarom moet je dan gaan als het niet belangrijk is? Ik vond het gewoon een leuke vakantie! Ja, je vond het.. Je vond het.. Maar jij bepaalt het gewoon! Wat gaat er gebeuren als ik straks met die overval krijg die ze gaan uitvinden? Dan valt iedereen weer over ons heen hè? Dat weet ik niet Wim, dat weet ik niet.. Ja jij weet nooit dingen! Ja dat is ook zo.. Weet je wat het is Boxer? Jij weet nooit wat! Maar waarom moet ik die ellende hebben? Wat gaat er gebeuren dan? Ik heb het al gezegd hë, als ik ellende krijg zie ikje dan wel hè! Maar dat gaat ie zien wat voor ellende er gebeurt hë.. Ik ga niet meet ellende voor jou en Petertje nemen hoor. Ik ((NTV)) hè! En als ik gezeik op te tv krijg over die overvallen en gezeik en gezeur, dat ik daar ellende mee krijg, dan ben je verantwoordelijk, net als hij hè? Dat je het weet hè? Jullie hebben die film gemaakt, jullie zijn verantwoordelijk hè? Als Meijer, Boellaard daar ellende door krijgen, zijn jullie verantwoordelijk. Want neem van mij één ding aan, als ze dat zien, dan weet je niet wat er gaat gebeuren. Want je bent met hem gewoon een verraaier! (01:15:09) Nee je bent gewoon een verraaier.. Ik weet niet eens of het erin komt hoor, dus eh... Nee, weet je wat het is Boxer, jij weet nooit wat! Nee! Ik wist het ook niet. Ik heb me er verder helemaal niet mee bemoeid. Weet ik Box.. Ik zal je dit zeggen, laat hem maar ((NTV)).. Alsjeblieft.. ((NTV)) Heeft helemaal niemand last van. Maakt niet uit hoor.. Je bent er nou toch geweest? Je hebt die film gezien gezien nou toch? Je hebt hem toch gezien? Je hebt die overval toch ook gezien? Nee heb ik niet gezien. Niet gezien? Heb heel Nederland al gezien. Maar ik heb het niet gezien! Nee? Nee, ik heb er helemaal niks van meegekregen. Box...lkzaljeditzeggen... jij bentverantwoordeljk! Samen hethem. Denaam Holleeder, zal hij niet helpen. Als er over gesproken wordt, ((NTV)) (01:15:50) ik heb er niets mee te maken, zoek het maar uit! Klaar! Het is gewoon verraaierswerk! Gewoon verraaierswerk. Net zoals ie Meijer heb verraaien in Paraguay, weer! En daar werk jij aan mee? Schaam je je niet? Ik weet daar helemaal niks van hoor! Ik wist het ook niet! Jij weet nooit wat, en jij zegt altijd de waarheid! Ja! Ik heb me verder nergens mee bemoeid verder. Boxer jij zegt de waarheid achteraf. Nee! Niet achteraf. Achteraf! Dit wist ik ook echt niet. Weet je wat het is Box, we gaan het allemaal wel zien. Ja het is echt zo! We gaan het wel zien, weet je watwe doen? (01:16:30) nog één keer een verraaiersdingetje, nog één keer, geloof me, geloof me nou, dat wil je niet! Geloof me, dat wil je echt niet! Landelijke Eenheid 25. Dienst Landelijke Recherche

39 386 Maar ik doe het ook niet! Laatste waarschuwing nu, het zit aan zo n draadje, want ik ben je echt zat hè!! Ben je echt spuug en spuugzat! En als je me zusje niet was geweest, dan was het allang over geweest. Allang over geweest. (01:16:45) Laatste officiële, laatste waarschuwing, kijk me in me ogen.. Rooie kaart! Nog één dingetje Boxer korte, als je mijn zussie niet was geweest, had je hier nu niet gestaan, had je deze ellende allang gehad! (heel fel) WANT JE NEEMT ME NU ECHT IN DE ZEIK!! Wim, ik zweer het op alles wat me lief is dat het niet zo is! Laatste waarschuwing, officiële waarschuwing (01:17:13) officiële waarschuwing.. Al jij denkt dat je die in de wind kunt slaan, Boxer, laatje me geen keus, daar word ik zo gewelddadig van, dat is niet leuk. Want ik ben er helemaal klaar mee! Met je hele leugens, je hele gluiperige gedoe, en dat gluiperige bekkie van je, en je weet nooit wat en noem maar op... Nee! Iedereen heb door jou ellende! Waarom moet ik die ellende hebben? Waarom dan die overval? Dat weet ik toch ook niet Wim! Ik weet het echt niet! Weet je wat het is? Je krijgt het ook in je melik hè! Die overval hè? Ken je betalen weer! (Lacht) (01:17:44) Ik heb toch niks. Nee, kun je niet meer in je autootje rijden met die X)(X (naam genoemd van zoon Sonja) Nee.. Ah! Jij weet het ((NTV)).. ik heb niks.. Boxer, ik ga je een advies geven, en je moet niks meer zeggen nu, alleen het advies aanhoren, en dan zijn we er klaar mee, dan ga jij je kant en ga ik mijn kant.. 1. Goed nadenken, of je nog verder gaat liegen. 2. Officiële rode kaart bij het volgende keer in de maling nemen, hebben we echt een probleem. En voor de rest ben je gewoon een vieze smerige stinkende leugenaar... En weet je wat het is Boxer, wat jij doet is het niet waard, maar je doet het wel. En ik zal je eerlijk zeggen, het is voor mij onbegrijpelijk, dat je dit doet, en je moet je schamen, je hebt geen schaamtegevoel, je hebt helemaal niks. Je bent de grootste egoïst die ik in mijn hele leven gezien heb. Je bent een gluiperd alles, dat gluiperige staat in het teken in van je egoïsme, niks anders en niks meer. Alles draait om jou en de kinderen. Maar je vergeet één ding, de mensen er omheen diejewegtrapt. Daargaathetom. (01:19:01) En jij hebt een positie ingenomen, met Peter, die je helemaal niet kan hebben! En je hebt nu iets aangehaald. Want kijk, weet je wat het is Boxer.. Loop maar even mee nog... Wie zorgde dan dat je niet in dat boek werd genoemd van die poot, dat kleine kerelje? Alles heb ik voor jullie gedaan, alles doe ik! Voorlopig staat er genoeg in over me. Er staat genoeg in. Over wie? Over mij. Ach Boxer, schei uit! Wat er eerst in stond, daar lusten de honden geen brood van, maar dat weet je dondersgoed. Want je kunt mij over al voor gebruiken. Begrijp je wat ik bedoel? Jij met je Petertje. Je had beter de waarheid over Peter op kunnen schrijven, Ik heb alles eruit laten halen! Hè, is dat mijn dank! Dat je dan met hem weer lekker naar Amerika gaat, terwijl je met me afgesproken hebt: Wim, ik doe het niet! maakt mij niet uit Wim, zijn je letterlijke woorden. Interesseert me helemaal niks Wim. Ik doe het ook niet. Het interesseert me ook niet. Ik heb ook gezegd: Niet in Amerika. heb je ook gezegd: Nee! Ja. En nou heb je het toch gewoon gedaan. Weet je wat het is Boxer, kijk in de spiegel... En weet je.. Als dit het nou allemaal waard is, moet je je maar eens afvragen of je nog wel goed bij je hoofd bent? Want weet je wat het is? Je hebt een kamp gekozen, Kamp Peter... Helemaal niet Kamp Peter, nee helemaal niet! Is echt niet zo Wim, is echt niet zo. Landelijke Eenheid 26. Dienst Landelijke Recherche

40 387 Nee, wacht effe.. Hoe zit het met die boeken van dat boek? Want dat boek, gaan we nu ook veranderen hè? Want dat boek gaat ook verkocht worden nou hè? In het buitenland hè? Ja... Denken jullie dat samen allemaal weer op te eten. Jullie denken dat jullie slim zijn, maar jullie zijn niet slim hè! Wim, ik heb het.. (Of :20:33) Wat gaje zeggen Boxer... Ga goed nadenken over wat je doet.. Je ken zeggen: Ik wil nou eerlijk zijn.. dat is achteraf, dat heb geen zin meer Boxer. Ja! Je hoeft tegen mij niet te zeggen: Ik ga nou eerlijk zijn, ik wil nou zeggen dat ik geweest ben Als je eerlijk was geweest, had je het vooraf gezegd, heb je niet gedaan, ben je nou ook niet eerlijk. Je bent niet eerlijk! Weet je hoe dat heet? Control damage. Jij bent niet eerlijk! Ben je nooit geweest! Weet je wat het is? Jij bent altijd mijn liefste zusje geweest, heb me zo in jou vergist, jij bent zo n gluiperd, je bent zo n smerig wijf... Echt ongelooflijk! Wat heb ik me in jou vergist! Ik heb altijd van je gehouden, altijd alles voor je gedaan, overal heb ik voor je gestaan! Ik zal je zeggen Boxer, je hebt me echt teleurgesteld, je hebt me echt, echt, echt, je bent echt de grootste viezerik die ik meemaak.. Al je leugens en je bedrog, de raarste leugens, en... Je doet beloftes, je ken niks nakomen. Want je ken niks nakomen, want je bent zon leugenaar, dat je niet eens je beloftes na kunt komen. Ik zal je eerlijk zeggen: Het is in en in triest! (01:21:37) in en in triest! Ik zal je eerlijk zeggen, ik vind het onbegrijpelijk! De positie die je had, hë? Dat je je eigen kon gelden, zo.. Zo.. Zo bent geworden Boxer... Onbegrijpelijk, echt onbegrijpelijk! En weet je wat het is Boxer? Laatste waarschuwing... rode kaarl.niet nog een keer mij in de maling nemen met je Petertje... En voor de rest Boxer, het gaatje goed! Maak geen zorgen om je kinderen, maat niet meet liegen ja? De volgende keer als ik je spreek, 1 hebben we ruzie. Tot die tijd, als je toch alleen maar ken liegen, praten we niet meer. Weet je wat het is Boxer? Als je tegen me liegt, voel ik me in de maling genomen. keet liegen, Ik zal je dit zeggen Boxer, er is niemand, die alles weet wat er speelt. En ik zal je dit zeggen, hoe ken jij zo laag gezonken zijn als dat je nou bent? Onbegrijpelijk! Onbegrijpelijk! Ik heb je al tijd op handen gedragen, je was altijd mijn liefste zusje geweest. Wat ik allemaal voor je gedaan heb. Daarom snap ik ook niet waarom.. ((NTV)) nee Boxer, weet je wat het is Boxer? Als ik dan je liefste zusje ben.. Geweest, niet meer. Nee, niet meet nee. Maar dat was ik daarvoor al niet meet. Nee hoor. Was ik daarvoor al niet meer. Ik was daarvoor alje liever zusje niet meer, hè? Weet je wat het is Boxer, weet je wat het is? Je ken zielig doen dat ken je goed. Nee ik hoef geen zielig doen.. ik ga je nou nog één keet zeggen Box.. Je bent laag gezonken voor geld. Maakt mij verder niet uit. Ik zal je dit zeggen Boxie, je bent nog niet eens het recente afspraak, je recente afspraak, dat je er niet naartoe zou gaan, ook dat ken je niet nakomen. En weet je wat het is Boxer? Dat is niet te verteren. Zelfs dat ken je niet nakomen. Jij ken namelijk alleen aan jezelf denken. Is niet waar Wim! Nee? Nee! Boxer, dan had je niet gegaan. Boxer, als je niet aan jezelf had gedacht, dan had je het niet gedaan. Want weet je wat het... Was het die vakantie waard? Was het die vakantie waard om ruzie te hebben met mij? Wim... Luister.. Ik zal het je nog één keerzeggen en dan ga ik er over ophouden... Nee! Jij wist toch dat je ruzie zou krijgen als ik er achter zou komen? Wist je dat? Wist je toch of niet? Of denk je dat ik gewoon gezegd had: Oh leuk dat je geweest was? dan hebben we daarvoor, hebben we er ruzie om gehad. Jij hebt mij beloofd, je wist Landelijke Eenheid 27. Dienst Landelijke Recherche

41 388 als je die belofte zou breken en daar naartoe zou gaan, dat wij ruzie zouden krijgen, of niet? Gewoon eerlijk zeggen, wees nou één keertje eerlijk! En nou heb je ruzie, en nou zeg je weet dat je het niet wist. Maar maak je om je kinderen geen zorgen, want hoe je het ook wendt of keert, ik houd nog van die kinderen. Maar weet je wat het is... maat jou.. Maar waarom zeg je dat soort dingen dan? Weet je wat het is Boxer? Waarom zeg je dat soort dingen? Je neemt me gewoon in de maling Boxer. Je hebt een afspraak met me gemaakt! Daarvoor! Daarvoor! Wat daarvoor? (huilt) Van: Ik schiet de kinderen dood! waarvoor? Omdat ik heel boos ben, je moet niet weer gaan beginnen nou hè! Nee! Dus maak je geen zorgen, maak je geen zorgen om de kinderen. Ik houd van die kinderen, ik zal die kinderen niks aan doen. Ik zal je dit zeggen Boxer, jij hebt mij echt, echt, echt tot het bot teleurgesteld. En weet je wat het is Boxer, ik dacht dat we eruit waren, en wat doe je als klap op de vuurpijl, ga je weer daar naartoe. En wat hadden we afgesproken? Je zou het niet doen! Maar maak je geen zorgen.. (huilt) nee! Ik begrijp het helemaal niet! Nee! Nou, één ding! Maak je geen zorgen omje kinderen.. Enne, voor de rest Boxer, blijf eerlijk nou vanaf nu, als je oneerlijk bent, krijgen we wel ruzie. Ik heb niks tegen YYY (naam genoemd van dochter Sonja), ik heb niks tegen XXX (naam genoemd van zoon Sonja), ik houd van die kinderen, ik ken ze hun hele leven al. Enne.. (huilt) maar dan moet je dat ook niet zeggen! (schreeuwt) JIJ MOET NIKS! JIJ HEBT NIKS TE MOETEN! JIJ MOET JE BEK HOUDEN NOU! DAT MOET JIJ! JE BENT GEWOON EEN VIEZE LEUGENAAR! JE HEBT EEN AFSPRAAK MET ME GEMAAKT EN JE HEBT ME GEWOON WEER IN DE MALING GENOMEN. Dus Boxer, maak je geen zorgen over je kinderen, daar hoef je niet van wakker te liggen. Absoluut niet! Enne.. Jij hebt een rode kaart, niet meer liegen. Volgende keer liegen... Hebben we een probleem. (01:25:58) Stapt in de auto en rijden weg... Q15. op ambtseed te hebben opgemaakt en gesloten te Amsterdam op 11 Landelijke Eenheid 28. Dienst Landelijke Recherche

42 opnamen (audio), voor hem Vïersprong Peter R. het vanavond nog de Vries dan regel ik 29 april 2013 de Pvb verstrekking

43 Dienst Landelijke Recherche W: Het is op te lossen, van twee kanten, begrijp je W: Maar het kan niet zo zijn, dat hij eh gewoon dat alles opgelost is en dat ik 3 jaar moet zitten. W: Kijk, als ik door hem 3 jaar...kijk dan ken ie wel zeggen, het is je eigen schuld, dan had je het Landelijke Eenheid - 1 geluidsopname afkomstig van getuige Astrid Holleeder; Onderzoek; Van dros Documentnummer: Verbalisant; R336, inspecteur van politie, werkzaam binnen de Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Recherche, Unit Randstad Noord, team 3. Onderwerp: proces-verbaal van bevindingen aangaande uitwerking en beluistering Veelal verwijst deze naam naar een periode of gebeurtenis waarover het opgenomen gesprek is Dan is het geen oplossing he... Het betreffen geluidsopnamen van opgenomen gesprekken tussen getuigen Astrid Holleeder en niet moeten doen...maar ik ga niet er vanuit dat jij naar de politie gaat. Kijk en dat is beetje het A: Ja A: Nee het vanavond nog voor hem Lengte minuten Dit proces-verbaal betreft de navolgende opname: gegaan. De geluidsopnamen betreffen digitale bestanden welke door de getuigen zijn voorzien van een De geluidsopnamen zijn door mij, verbalisant, beluisterd en uitgewerkt. Op 19 mei2015 is er aan de officier van justitie Mr. S. Tammes, een USB stick met daarop een Ik verbalisant, verklaar het volgende: vanavond nog voor hem Proces-verbaalnr: OZ-807 Opname: 29 april 2073 de viersprong peter de vries dan regel ik het Sonja Holleeder enerzijds en de verdachte Willem Holleeder anderzijds. aantal geluidsopnamen overhandigd door getuige Astrid Holleeder. naam. Deze naam wordt verder aangehouden in de uitwerking. Uitwerking geluidsbestand naam 29 april 2013 de viersprong peter de vries dan regel ik Hoorbaar zijn Willem Holleeder en Astrid Holleeder. L 1 T 1 E DLR-UnitRandstadNoord ) PROCES-VERBAAL 388A -

44 389 verhaal. Ik weet niet hoe hij erin staat. Of dat ie zich eigen zo belangrijk voordoet, dat ie het mooi vind of ik weet het niet. Misschien reclame voor die film.. A: mmm dat lijkt me niet echt de beste reclame. W: kijk hij heb ook geschreven dat ik toestemming heb gegeven voor die film en dat ik ook wel weet hoe...en euh namens 50 procent van de aandelen zeg ik gewoon, het gaat niet door. Kijk wat hij wil allemaal, hij ken het krijgen zoals ie wil. Het is niet in mijn handen nu. Maar het kan niet zo zijn, dat ik gewoon....want kijk hij zegt wel sorry, en ik ga lekker door.. Dat is natuurlijk geen manier. A: Nee W: Dat is geen manier van uitpraten. Wil je het dan wel uitpraten? A: Ja ik ga dat met hem bespreken. W: Wil je het dan wel uitpraten?? Of niet. Of wil je alleen echt ruzie? A: Nee W: Wat nee? A: Nou ja dat moet gewoon niet zo zijn, klaar. W: Want als hij echt ruzie wil, is goed, dan gaan ik gewoon gas geven, dan regel ik het even vanavond nog voor hem. A: nee dat moet je niet doen. W: Ja maat weet je wat het is. As, ik ben het zat. A: Ja dat snap ik, maat daarom zeg ik Wim kijk klaar over. Ik ga een bitterballetje pikken.. W: Ja klaar over!? A: ik zal even mijn auto uitzetten... Einde geluidsbestand. Afsluiting Waarvan op ambtsbelofte opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende op 24juni 2015 te Amsterdam. De verbalisa R336 Landelijke Eenheid - Dienst Landelijke Recherche 2-2

45 Viersprong net als bij wat hij m gewoon 29 april 2 wil Thomas fluistert krijgt ie 013 de opnamen Pvb verstrekking (audio),

46 gegaan. Proces-verbaalnr: OZ-808 Onderzoek: Vandros PROCES-VERBAAL DLR- Unit Randstad Noord 390 Hoorbaar zijn Willem Holleeder en Astrid Holleeder. net als bij Thomas wat hij wil Lengte minuten Uitwerking geluidsbestand naam 29 april 2073 II de viersprongkrijgt ie m gewoon fluistert naam. Deze naam wordt verder aangehouden in de uitwerking. Sonja Holleeder enerzijds en de verdachte Willem Holleeder anderzijds. aantal geluidsopnamen overhandigd door getuige Astrid Holleeder. Opname: 29 april 2013 II de viersprongkrijgt ie m gewoon fluistert net als bij Thomas wat hij wil geluidsopname afkomstig van getuige Astrid Holleeder; Verbalisant: R336, inspecteur van politie, werkzaam binnen de Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Recherche, Unit Randstad Noord, team 3. Onderwerp: proces-verbaal van bevindingen aangaande uitwerking en beluistering Ik verbalisant, verklaar het volgende: Op 19 mei 2015 is er aan de officier van justitie Mr. S. Tammes, een USB stick met daarop een Het betreffen geluidsopnamen van opgenomen gesprekken tussen getuigen Astrid Holleeder en De geluidsopnamen betreffen digitale bestanden welke door de getuigen zijn voorzien van een Veelal verwijst deze naam naar een periode of gebeurtenis waarover het opgenomen gesprek is De geluidsopnamen zijn beluisterd en uitgewerkt door mij, verbalisant. Dit proces-verbaal betreft de navolgende opname: Autoportier hoorbaar. A: Het heet de viersprong, niet de driesprong. Stijn al gesproken...weetje dat ie afspraak heb? Met hem, vanavond al.. W: Hoe weet je dat? A: Ik heb Stijn gebeld. Stijn vroeg of ik hem wilde bellen. W: (ntv).. A: Waarom W: nou ja..die Vl...(ntv) Landelijke Eenheid - 1 Dienst Landelijke Recherche - Documentnummer:

47 391 A: Wie zegt dat W: Ja dat heb Stijn uitgezocht. Valt onder de nieuwe wet, zo simpel is het. Die VI...eruitgegaan... A: Moet je wel veroordeeld worden Wim. W: ja maar dat zit er wel in...(ntv) gisteren was ie weer bij Carlo en Irene, is er ook weer wat over gezegd. Dus daar is ie wel op uit ook. Begrijp je? Dus ja aan het eind van de rit Assie, heb ik ook tegen Sonja...ik heb een hoop problemen door alles. Enne weet je wat het is, voor die jongen zou het verschrikkelijk zijn maar ik ga dat natuurlijk van niemand pikken. Echt waar Assie. Dan zit ik liever levenslang...(ntv).. trekt dit niet. Die arme jongen. Het is gewoon een kankerstreek is het...een vieze hond. Zoals iedereen altijd gezegd heeft, een vieze hond... begrijp je. Kijk As, hij speelt een spel. Hij ken toch gewoon zijn mond houden. A Maat heb je ook, heb je het met Stijn echt uitgezocht? W: Ja...de nieuwe wet erbij gepakt. Na een veroordeling, nieuwe VI ten uitvoer leggen..het OM ken besluiten om een berisping te geven of het uit te voeren. En in mijn situatie zeker uit te voeren... A: nou ik ga er wel even naar kijken... W: Het is zo As. A: en nu ga je vanavond met hem praten? W: Ja ik moet eerst tot rust zien te komen. Ik weet niet hoe hij gaat praten. Of hij bijgoochem gaat doen. Kijk hij heeft het natuurlijk mee he, hij weet dat ik natuurlijk een probleem met die drie jaar heb. Dus hij doet heel bijdehand natuurlijk denk ik... Kijk ik heb niet met hem, jij hebt met hem gesproken As. A: Ja ik wil wel weer naar hem toegaan. W: Ja ik denk niet dat dat verstandig is om te doen. A: Ik ga hem wel bellen ik ga hem zeggen he ik hoor dat je een afspraak hebt..wil je dat ik er bij ben of zo W: Dus ja dat is het hele verhaal...enne hij heb om half acht een afspraak met Stijn.. A: oh niet met jou? W: Hij wil eerst met Stijn praten, en dan om acht uur met mij. Ik denk dat ie die strafzaak door wil zetten en dat ie alleen komt praten om te kijken hoe of wat.. mmm strafzaak weg en ik wordt veroordeeld dan heb ik weer drie jaar aan mijn been. Dus zoals iedereen dat gezeik heeft he, die familie van Hout, iedereen die gezeik heeft om die kankerfilm ken ik er even drie jaar voor bij gaan zitten. A: Maar is het niet zo dat op het mmoment dat hij bijvoorbeeld op de zitting zou zeggen van euh..nou euh ik stel het niet op prijs... W: Ja dat gaat Stijn proberen maar ik denk niet dat ie dat gaat doen. Ik denk dat ie zijn poot stijf gaat houden en stoer gaat doen. Hij heb de wind mee he. Die drie jaar hangt boven mijn hoofd he. Betere reclame voor die film is er niet hoor. Ken ie stoer doen in Amerika he. A: Nou ik denk dat hij hier ook niet op zit te wachten, want hij weet dat jij ook niet makkelijk bent he. Hé? W: je weet wat ik ga doen hel A: Nou ik zal je eerlijk zeggen, die jacqueline die zei ook al, van euh hij gaat hem toch niks doen he? Ik zei, ze zijn al 25 jaar vrienden. Ze zegt, ja maar euh...he W: Zei ze maar euh?? A: Nou zij vond het toch maar heel eng hoor. W: Ja A: Ja zij was bang euh W: Ja maar dat komt doordat ze zelf die aangifte gedaan hebben. Hun beseffen toch ook wel.. waarom ga je dan bijdehand bij Carlo en Irene zitten, een soort soort... A: ik weet niet wat daar nou weer gezegd is. W: ik heb het gezien, een soort bedreiging... nou het is geen söört bedreiging. Het is geen söört... A: ok W: begrijp je, en dan denk ik, als je het uit wil praten, waarom ga je het dan allemaal zo aanhalen dan? A: Ja W: Begrijp je. Wat is je doel? Kijk As, als ik drie jaar moet zitten, dan begrijp je (minuut 4.55: fluistert ntv klinkt als: iets van Thomas)...wat hij wil. Kijk hier kennen alleen maar verliezers uitkomen. A: Ja daarom, hoe is dat nou op te lossen? W: Ja hij moet gewoon zorgen dat ik die drie jaar niet krijg. Kijk As, als ik die drie jaar krijg dan is het een probleem. Mij maakt het niet uit hoe het allemaal gaat...(ntv)...heb ik schijt aan alles.. 2

48 begrijp je. Kijk, die drie jaar dat is zijn schuld. Kijk ik denk dat hij gaat zeggen, dat is je eigen schuld. Dat had je kennen weten. A: Ja maat daar heb eigenlijk niemand bij stilgestaan. W: Ja maar hij had het ook kennen weten. Begrijp je. A: Hij heb daar ook niet bij stilgestaan. W: Ja huh maar hij ken dat wel zeggen, maar als mij dat drie jaar gaat kosten As, dan heb ik daar... A: ja ik weet het. W:...geen zin in he. A: Nee. Dat snap ik heel goed. W: dan komt dat jongeije weet he, is 7 jaar, is blij dat zijn vader eruit is he. He moeten zijn kinderen dan....he en mijn kinderen, en zijn kinderen dan? (minuut 5.52: fluistert) zijn kinderen...(ntv). Hij verdrietig, ook. En dat is het probleem een beeije As. Het probleem is, het probleem is As... A: Ja maar hoe kan ik dat voorkomen? Als ik nou met hem ga praten. Van he, he je hebt wel een afspraak maar...en ik leg hem uit van...het is zielig voor die jongen. W: Nee, dat hoef je niet uit te leggen, dat het zielig is voor die jongen. Maar hij moet begrijpen wel natuurlijk dat ie dat gedaan hebt..begrijp je? Luister Assie, hier worden alleen maar verliezers...dat komt door die (spugend / schreeuwt) kanker Sonja. Laatst heb ik h r gezegd he, weet je wat het is As, ik mag bij haar niet thuiskomen omdat zij omdat zij omdat YYY (naam genoemd van dochter Sonja) een goeie baan heb, maar die film maakt niet uit, omdat ze het geld in hun zak kunnen steken, die kankerhonden. Het is gewoon een kankerhoer, die Sonja. Sonja heeft mijn leven verkankerd weer, net zoals het leven verkankerd is van Cor van Hout zijn familie. En al die mensen die dachten geld te krijgen, wat Cor beloofd had. He. Omdat zij zogenaamd alles alleen moet hebben. Ik ben er kotsmisselijk van. As, ik ben er kotsmisselijk van, Ik heb gewoon drie jaar boven mijn hoofd. Kijk die kinderen lopen, en Maaike. Voor die vieze kankerhond, omdat ie gewoon aangifte doet. Omdat ik gewoon kwaad ben, dan ken je toch de volgende dag komen praten of niet. En dat is het probleem Assie. A: Ja W: Dat is het probleem hier, drie jaar, kennen ze weer op bezoek komen. Vieze hond. Astrid, ik zal je zeggen, ik ken niks anders doen, dan wat ik moet doen hè. En dat gaan ik ook doen. (minuut 7.29 fluistert:) As, drie jaar...ik moet wel... A: Nee W: Ja het moet.. A: nee. Dat moet niet... W: ja het moet. A: we gaan het oplossen. W: Jaaa, het ligt niet aan mij As, ik zoek een oplossing, maar hij heb die twitter verstuurd. He de hele dag staat die telefoon roodgloeiend over mij...die media zit er bovenop bovenop rammen rammen rammen en aan het eind van de rit, staat justitie ook tegen de muur en moeten ze me pakken. A: mmm W: En hij weet dondersgoed, wat ie doet met die media. Waarom twitterje dan. Waarom doe je het, waarom praat je het niet eerst uit. Dat is het verhaal. A: Ja nou zal ik even kijken of ie tijd heeft, voor mij. W: Ik weet niet of het verstandig is, kijk jij maar wat je doet. Ik zeg niet wat je moet doen. Ik ken het niet inschatten As. Ik weet niet wat voor spel die speelt. Ik heb hem niet gesproken dus ik het spel niet zien. Als jij denkt dat je het spel weet, moet je maar doen wat je doen.. A: Ja ik denk dat ik hem goed genoeg ken dat ie mij euh daarvoor gekkigheid uithaal. Hij weet dat ik heel normaal ben en altijd het goede zoek. W: kijk, voor mijn was het al de volgende dag over... A: Ja W: Hij heb het anders gezien, ik ben gewoon boos geweest en niet meer dan dat. Alleen boos. Alleen nu zit ik met de gebakken peren, omdat hij het verkeerd ingeschat hebt. Dat ie niet gewoon de volgende dag even gebeld heeft. En hij, hij heb actie ondernomen. En door zijn actie heb ik die problemen. En ik wil alles oplossen, prima. Maar het kan niet zo zijn dat ik het op moet lossen met Ja meneer, sorry meneer de vries enne ga even lekker zitten. Want wat is dat?? A: Ja W: een oplossing moet van beide kanten komen maar dan moet er aan beide kanten geen schade zijn. A: ok Einde geludsbestand

49 393 Afsluiting Waarvan op ambtsbelofte opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende op 24juni 2015 te Amsterdam. R336 4

50 _ (0 0 m 0 CD _) CD 0. CD

51 394 DLR- Unit Randstad Noord LIIIE PROCES-VERBAAL Onderzoek: Proces-verbaalnr: Documentnummer: Verbalisant: Onderwerp: Vandros OZ R336, inspecteur van politie, werkzaam binnen de Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Recherche, Unit Randstad Noord, team 3. proces-verbaal van bevindingen aangaande uitwerking en beluistering geluidsopname afkomstig van getuige Astrid Holleeder; Opname: 30 april 2013 na gespr p de vries stijn belang 2412 bang van te voren Ik verbalisant, verklaar het volgende: Op 19 mei2015 is er aan de officier van justitie Mr. S. Tammes, een USB stick met daarop een aantal geluidsopnamen overhandigd door getuige Astrid Holleeder. Het betreffen geluidsopnamen van opgenomen gesprekken tussen getuigen Astrid Holleeder en Sonja Holleeder enerzijds en de verdachte Willem Holleeder anderzijds. De geluidsopnamen betreffen digitale bestanden welke door de getuigen zijn voorzien van een naam. Deze naam wordt verder aangehouden in de uitwerking. Veelal verwijst deze naam naar een periode of gebeurtenis waarover het opgenomen gesprek is gegaan. De geluidsopnamen zijn beluisterd en uitgewerkt door mij, verbalisant. Dit proces-verbaal betreft de navolgende opname: Uitwerking geluidsbestand naam 30 april 2013 na gespr p de vries stijn belang 2412 bang van te voren Lengte minuten Hoorbaar zijn Willem Holleeder en Astrid Holleeder. Voertuiggeluiden hoorbaar A: Koninginnedag. En hopelijk de laatste keet. Minuut 6.55 Astrid hoorbaar Sandra hoorbaar Willem hoorbaar Tv hoorbaar. Landelijke Eenheid Nationale Politie Dienst Landelijke Recherche 1

52 395 Minuut 8.19 W: loop met me mee kind Willem en Astrid lijken naar buiten te lopen. A: ik heb hem nog even gebeld.gisteren. Ik had hem nog even gebeld, of hij had mij nog even gebeld. W: Ja A: enne hij vond het heel erg meevallen. Hij vond het een heel ontspannen gesprek toch. W: Ja A: Dus. Hij was wel blij dat dat geweest was. W: Dat wel? A: Ja. W: 0k, had Stijn ook geschreven, dat het een goed gesprek was, dat ie blij was A:ja toch W: Ja Stijn heb dan een brief geschreven, een beetje meer euh, ja hij zegt het tactisch he. wilde niet te veel voor hem...alleen maar dat het goed uitgebouwd was... A: ja dat zou ik ook doen. W:..excuus, weer die excuus, dat irriteert me mateloos....(ntv) die mongool doet voor niks aangifte. A: Ja maar ja weet je...als dat het ergste is Wim, dan om drie jaar te voorkomen, wat is het punt weet je. W: Ja Stijn zegt dat het bijna niet mogelijk is meer om mij drie jaar te geven, ze kunnen je geen drie jaar geven...(ntv) A: ja en dat willen hun ook echt voorkomen hoor. W: Wie? A: Nou, zij zeker. W: Ja? A: Ja. Zij is echt bang Wim. Dat zei ik je gisteren al, zij is echt bang. W: Ja hij was ook bang. A: Hij is ook bang hoor. Hij had een snoetje... W: Hij keek heel zielig uit z n ogen. A: Ja ik weet het, ik heb hem gezien... W: (ntv) A: Ja dat zei ik, hij kijkt heel pijnlijk uit zijn ogen. W: Ja helemaal overspannen. A: Hij was ook helemaal overspannen. W: (minuut ntv) terwijl toch...hij wist het zelf ook niet, van die drie jaar nog zitten. Ik zei, je wist het wel. Ik zei, ik kom bij jou zoals ik bij mijn familie kom.. A: Maar wat zei hij daarop dan? W:...datjij dan naarde politie gaat...hij zegtjajajaja A: Maar geen echte? Maar wat moet ie zeggen, hij heb het gedaan, hij kan niet meer...hij kan er niks meer op zeggen. Hij kan ook niks meer zeggen, hij kan het niet terugtrekken ook. Dat is gewoon het hele punt. Hij kan niks meer. Hij hebt dat gedaan en klaar. En hij hebt dat niet overzien en hij is er wel heel erg van geschrokken. En zij vooral he.. W: he? A: Zij vooral. Zij is vooral heel erg geschrokken. Ik moet ook echt nog even bij haar langs hoor. W:ja A: Maar ik denk, ik laat het nou even rusten W:ja A: weet je het is koninginnedag. W: Ja als ik wat kan doen dan euh...ken je me bellen. A: Ja hoe wou je dat aangeven? Dat kan je niet aangeven. Dat zou hij op haar over moeten brengen. En ik zal dat ook wel even doen hoor. Kijk ik heb dit natuurlijk al eerder gedaan. Maar voordat ik hem sprak, zeg maar, over euh..... problemen met die drie jaar. A: ja dat begrijp ik ook wel. W: dat is ook het probleem. Het is allemaal ondoordacht geweest, maar je bent er wel verantwoordelijk voor. A: ja dat is wat zij ook zei. Van ja zij zei van ja je doet aangifte. En ik denk, wat ik gisteren zei, Wim, ik denk dat zij dat min of meer in de hysterie van het moment, met Peter he, en Peter vindt dat dan belangrijk. En dat ze het op die manier hebben gedaan. Kijk Wim je moet je niet vergissen, het blijven natuurlijke hele normale mensen he. 2

53 396 W: Nou hij is geen normal mens. Hij is alleen maar met misdaad bezig geweest, z n hele leven.. Dus. het zijn geen normale mensen. Hij moet beter weten. Snp je wat ik bedoel? A: Nou ja W: Maar hij heb een te groot ego. Hij is beledigd en vanuit zijn ego heeft ie dit gedaan. En nou legt dat probleem op tafel en zal ie toch wat moeten doen. Kijk Stijn gaat nou die brief schrijven, en als er meer voor nodig is dan zal ie toch meet moeten doen. Anders hebt ie toch echt een probleem. A: ja maat dat snapt hij wel hoor. Dat doe hij ook wel hoor. Kijk het feit dat hij gisteren zo eigenlijk geen weerwoord geeft, W:ja A: is natuurlijk niks voor hem he. Hij is altijd wel bla bla bla W: ja. Geen enkel weerwoord? A: Nee. kijk eens aan hoe die op tv is... dan heb die altijd wel een mening of een dit of een dat. Dus ik denk dat hij gewoon dacht, van ik hoop dat we dit gewoon goed op kunnen lossen. En heb jij die brief gezien? Is die al gemaakt? W: Stijn heb voorgelezen, beetje... (ntv) en dan zegt ie in dat het tweede gesprek is gesproken en dat alles daar geregeld is. En dat we er allebei over eens zijn dat er geen problemen zijn. A: 0k. Dat is mooi... W:...(ntv)...van mijn kant dat ik euh...(ntv)... besproken, zo moet je het doen, en als je teveel doet slaat het op je terug. A: Ja dat is ook zo Wim. Daar heeft ie gewoon helemaal gelijk in. W: En als meer nodig is, zegt ie, trek je hem aan zijn oren en dan moet ie...(ntv) A: Ja precies, dat ie gewoon op de zitting... W: Ja of bij een rechter. A: Ja maar ook ook eerst eens kijken of het wel een haalbare zaak is. Ik ben daar nog niet zo uit hoor... W: Kijk met deze brief deze brief...is het natuurlijk nog moeilijker...als het dus geen probleem is, het is niks, dan is het een schreeuwpartij.. A: ja dan is het een schreeuwpartij. Ja maat dat wordt het ook, omdat er verder geen doodsbedreiging in zit. Zo zie ik het ook. W: het is koud. A: Ja het is ook heel koud. Maar hij ziet het dus positief.. W: Ja... hij zegt ook, met deze brief, ga je echt geen drie jaar krijgen A: Ja mooi. Maar goed het is ook handig, dat als je daar niet toe hoeft te komen, een zitting...doordatje gewoon een onbewijsbare zaak heeft. Dat zou lekker zijn. W: (ntv) A: Ja maar kan je het nou een beetje loslaten of niet? W: Ja nou met die brief dan weer niet he. Kijk weet je wat het is As. Kijk ik ken wel wat te keer gegaan zijn, maar wat hij gedaan heb...ik vergeef het hem nu van laat maar zitten, maar hij moet toch echt wel begrijpen dat ik het hem vergeven heb, maar het is eigenlijk niet normaal. Het is belachelijk. Weet je. A: Ja het is een enorm probleem geworden. Nu ineens. Kijk had je niet met die VI te maken, dan was je het bureau binnengewandeld en weer uitgewandeld. W: gisteren ook 4 of 5 keer gezegd. A: heb je hem ook gevraagd waarom hij dat gedaan hebt? W:nee ik heb hem gewoon gezegd, het is toch niet normaal dat je naar de politie... A: en wat zei hij dan? W:... dat slaat helemaal nergens op..ja ja ja A: o dat zegt ie wel. W: huh huh ja ja ja...ja ja zo praat ie dan. Ja ja. Ik zeg, dat is toch niet normaal. A: dan zal die bang zijn. Dat is het enige wat ik me kan voorstellen, want hij is normaal wel euh... W:Ja maar het is ook niet normaal natuurlijk. A:hij heb geen weerwoord. W: nee. A:maar hij zegt ook tegen mij, hij vond het wel prettig. Weet je. Ik denk dat hij blij was om jou gewoon even te zien in ontspannen staat. W: Ja kijk, ik heb gewoon ontspannen gesproken. Dat ken ik natuurlijk wel. En dat heb ik gewoon gedaan. Maar euh met zo n brief dan weer, dan word ik weer pissig, dus dat moet ik niet doen. Maar dat moet even slijten...(ntv) maar het is natuurlijk niet normaal wat ie gedaan hebt, laat ik dat eerlijk zeggen. Dat is toch waanzin. A:ja maar je moet het wel op een gegeven moment achter je laten. 3

54 397 W:ja, als het maar geen gevolgen heb. Kijk als ik drie jaar moet zitten, dan ga ik (NTV) (minuut 16.38) A: Nee, maar goed... W:begrijp je. Maat ik denk dat ie zich dat wel realiseert A:dat denk ik ook hoor. Dat was het eerste wat zij zei ook en ik weet zeker: zij heb met hem gesproken. Zij is gewoon heel erg bang. Zij zei ook tegen mij van ik ben best wel wat gewend maat zoals hij daar stond.. Ze was echt heel bang voor jou. Ik zeg, maat dat komt misschien omdat je hem al kent...kijk als je iemand niet kent, dan weet je niet...maar nu zie je het contrast want je kent hem als normaal en ineens zie je iets anders weet je. Kijk, daar sch rik je van. W:Kijk ik ken me best voorstellen dat ze geschrokken zijn, want huh ik was er echt even klaar mee. A:ja W: Begrijp je? Het is allemaal leuk en aardig maar euh... maar ok ik heb het uitgesproken, zo moet het blijven. A:je moet het gewoon achter je laten Wim, want het is W: als ik.. A:je had het niet beter kunnen doen dan dit he. W: als ik die 3 jaar niet meer huh ja dan... A: ja maar je moet hun wel op een gegeven...kijk zij is heel bang. W:ja A: dat zeg maar (fluistert) ((NTV) minuut 17.44) hoe heet ie. W:je hoeft het niet te vertellen, ik weet wat je bedoeld. A:daar is zij bang van. Alleen..dus je moet wel zeggen (fluistert) het is klaar nu, snap je? W:Jaja. Ja tuurlijk A:lk ga het hun wel zeggen, je moet je helemaal niet druk meer maken weet je. En als je kan zeggen van,ja Wim accepteert ook de gevolgen, begrijp je. In de zin van... W:Nee, zo is het genoeg. Ik ga zeggen dat het over is. Ik ga niet verder meer door het stof heen. A:nee je hoeft niet door het stof heen, maar...je moet hun wel gerust stellen. W: prima, maar ik ga niet meer door het stof. Ik ga niet uitspreken dat het zo goed is, noernaar op en als er wat komt dat het niks uitmaakt. Ga ik niet doen. Dat moet je ook niet doen.. Hij moet wel beseffen wat ie gedaan heeft he. Kijk As, het moet niet een situatie worden dat ik ga goedpraten wat ie gedaan heb... A:nee ok maar.. W:kijk, dat is niet aan de orde, wat ie gedaan heb is schandalig. Het is gewoon een vieze smerige kanker.. zoals iedereen het op straat, kijk As, je weet niet wat ik meemaak he. A:Ja W:iedereen zegt het he, wat een vieze hond he... Uit auto s schreeuwen ze het. Op de snelweg schreeuwen ze het. Als ik ergens sta, komen ze naar me toe, wat een viezerik he. Hij weet niet wat ie aangehaald heeft hoor. De mensen kotsen hem echt uit. A: Ja, je ziet ook hoe de mensen reageren als je gewoon op straat staat. Iedereen wil je handtekening. Met je op de foto... W:Al die mensen, As, die dat de hele dag doen, die zeggen allemaal, wat een viezerik he. wat een viespeuk Hij heb zich eigen zo naar beneden gehaald. Hij beseft zich niet hoeveel schade hij aangericht heeft A:Maar, je laat nu gewoon een beetje de dingen rusten. W:Kijk,wat ik nu gedaan heb, met dat excuus en alles, dat is buiten proporties.. A:ja maat dat is wel de enige weg. W:ok maar prima, maar meer gaan ik niet doen. Begrijp je, ik ga ze niet....ze hoeven zich geen zorgen te maken...(minuut ntv)..en dat ze dat denken, dat ken je blijven doen, dat ga ik niet weghalen. begrijp je. Waarom? Waarom, omdat ik natuurlijk, kijk ik ben al veel te ver gegaan met mijn excuses, want luister As, iemand kan schreeuwen en doen of laten wat ie wil, maar als je niet eens een poging waagt om het de volgende dag op te lossen, maar meteen naar de politie rent, dan ben je gewoon een varken. Het is gewoon een varken. Zo heb ie het gedaan. Hij heb zijn zin met die film, hij heb alles.. Kijk ik heb mijn zin hoor want ik pak gewoon 25% van die Sonja en als Sonja vervelend is krijgt zij helemaal niks meet. Pak ik gewoon alles. Wat zij wil, het is gewoon afgelopen nou. Enne die 25% moet het allemaal verzachten. Maar euh Assie, wat hij gedaan heeft is onvergeeflijk...(ntv) A: Kijk ik zou, je moet op een gegeven moment dingen strategisch bekijken Wim. En los van die emotie W:Ja maat luister, ik heb liever A: Anders blijf je er mee rondlopen W:Strategisch.. 4

55 398 A:Wat het eigenlijk, hoe je het eigenlijk moet hebben... W:Strategisch is het nu klaar. A:je moet eigenlijk nu gewoon contact met hem hebben. Dat zou nog het beste zijn. W:Ja dat ga ik doen. Laat ik het zo zeggen As, strategisch is het klaar. Hij staat bij mij in de schuld. Zo zien ik dat gewoon. Kijk ik heb hem nu vergeven voor wat ie gedaan heeft. En wat ie gedaan heeft is buiten proporties. Je kunt niet met iemand waarmee je al 25 jaar mee omgaat, wat je weet dat het een boef is, en noem maat op en je wil overal mensen in de pan hakken en noem maar wat op en altijd een grote bek overal hebben, en nou ben je zelf een keer aan de beurt omdat er iemand tegen je schreeuwt, dan ren je naar de politie!!! Assie, de mensen zeggen het op straat allemaal. Mensen komen vanaf de overkant aanrennen. Wat een viezerik he. Laat ie de kanker krijgen. Allemaal zeggen ze dat. De hele dag door. Overal waar ik kom zeggen ze Wat een viespeuk he de Vries, wat een viespeuk... Meer hoor ik niet. A:Ja maat dat moet tock genoeg zijn voor jou ook. Wim, als je het strategisch...kijk het mooiste zou zijn, kijk zo n zitting heb je voorlopig nog niet he. En hoe langer het duurt hoe beter het is. W:Het gaat ook niet kommen, ik weet het zeker... A:je moet ook niet zo maat er naar toe gaan. Je moet ze als getuigen oproepen. W:welke getuigen? A:gewoon heel rustig aan doen. Zon zitting moet je lekker opschuiven. W:er zijn geen getuigen. A:hun kunnen toch voor jou getuigen?! W:wie A:hun W:Ja maar dat komt allemaal nog wel. A: (minuut2l.57fluistertnlv)...zeggen. W:nee maar dat gaan ze ook doen. Als ze dat niet gaan doen, nou dan kan die lachen. Want dan is er geen keuze. Dan gaan ik, dat is wat Stijn ook zegt. Dat komt nog als het nodig is. A: Ja dan ben je twee jaar verder...begrijp je. W:we gaan het zien. A:het moet wel onherroepelijk zijn, je veroordeling, wil je VI in werking treden snap je. En dan heb je ook nog cassatie. Dus je hebt daar voorlopig helemaal geen last van joh. W:Maar, laat ik het zo zeggen, ik denk niet dat ik er last van zou krijgen. Hij zal er voor moeten werken ook. En voor de rest euh, kijk As ik gaat proberen te vergeten, maar het is gewoon een vieze hondestreek. Wat hier geflikt is, is eigenlijk onvergetelijk. En dan waar ik dan door getriggerd ben, is weer dat woord excuus erin. Dat ik zeg, weet je, ik heb stijn ook weer gebeld, van moet ik nou weer... he ik moet weer excuses aanbieden he, Waarvoor? omdat hij zo n spelletje heb gespeeld met me. Begrijp je As. En dat woord excuus zit me dwars. Dan voel ik me een beetje, weet je, ik denk, ja dit is de wereld op zijn kop. En ik begrijp het wel dat ik het moet doen, voor die drie jaar, en dat begrijp ik zelf ook wel. Maar dat zit me even dwars Assie. A: Ja ja maat je hebt het over charme-offensief, het laat wel een zachte kant zien. Snap je. W:ik weet het As. A: In die zin is het helemaal niet zon punt hoor. W:Ik weet dat dat goed is, maar dan nog As, is het niet makkelijk. A:Nee, dat snap ik, dat hetvoor jou niet makkelijk is. W:het is niet makkelijk. A:voor elke opportunist is het een appeltje eije W:maar voor mij is het niet makkelijk want ik weet... A:Ja maar je hebt ze die excuses toch eigenlijk niet aangeboden? W:Nee daarom juist. Heb ik ook niet. Ik zeg ja, ik had het anders moeten doen, maar Peter, hoe ken ik verwachten dat jij, jij naar de politie gaat. A:Maar dat is toch ook heel wat ander wat je zegt. Ik zou het opvatten zoals jullie het in de beginjaren ook hadden. Ja sorry.. W:lk weet niet As, maar weet je wat het is As, laat maar...maar het is een diepe aderlating voor me A: ja ik zie het aan je. W:Echt waar enne vanaf nou moet ie gewoon doen wat ik zeg, en als ie niet doet wat ik zeg dan euh huh, dan ben ik er klaar mee. A:Ja maar ik denk dat dat het punt niet is hoor. Ik denk dat zij dat heel goed begrijpt. Zij is heel...(fluistert) hij is ook bang. Want ik heb hem ook nog nooit zo gezien. W:hij schijt in zijn broek. A:hij is echt bang hoor W:hij schijt in zijn broek A:hij is bang dat (fluistert) van te voren zon ntv (minuut 24.28) voor zo n verhaal 5

56 W:ja tuurlijk A:daar is hij echt bang voor...want hij, toen dat gebeurd was, was hij de eerste die mij belde, ik dacht waarom belt hij mij, maar hij was helemaal toen in de stress weet je... W:wan neer was dat A:Toen (fluistert) het met Thomas gebeurde. W:jajajajaja A:toen belde hij mij. W:jajaja 399 A:ik dacht waarom belt hij mij nou, met die mededeling door de telefoon. Ik denk, wat is dat voor onzin. W:ja A:weetje W: ja laten we er maar over ophouden. Daar hoeven we niet over te praten. A: weet je, hun gaan echt niet, hun zijn echt, Wim, geloof me, hun gaan niet meer anders doen. Dit is het. Dit is de laat.. ik had nooit verwacht dat hij zo mak zou zijn ik zeg het is helemaal prima, hij was blij. Hij was blij met die ontspanning en dat snap ik he.. W: (kucht) Asdus je moet ook op een gegeven moment dingen loslaten en dan... W:Ja weet ik maar zo n brief Assie en die komt morgen uit, daar heb ik heel veel moeite mee. Want ten eerste heb ik het niet gezegd he, ik heb geen excuus aangeboden, ik heb gezegd ik had het anders moeten doen. He tuurlijk is het niet goed ook voor je vrouw, maar Peter hoe kan ik verwachten dat je naar de politie gaat? Wat is dat nou voor belachelijk iets. Dat is toch onbegrijpelijk... A:ja W:je gaat gewoon naar de politie. Ik zei, ik wou een boek met je schrijven over mijn leven, dat wou ik bij je neerleggen voor als ik dood was. Nou ik ben blij dat ik dat boek niet gemaakt heb, want je rent naar de politie. Wat is dit nou? A:ja W:ja en die misseljke twitter van je A:heb je dat wel gezegd? W:ja A: Ook misselijk en zo. W: ja, is toch een misselijke twitter. A:daar reageerde hij niet op? W:Ja eerst zei die, van ja die twitter was al klaar. Ik zei dat ken niet. Toen zei die dat ik vond het vervelend dat Stijn dat al gescrheven had dat er gezegd was dat euh het uitgepraat was. A:ja ja ja dat klopt wel dat klopt wel dat heb ie toen tegen mij in dat telefoongesprek ook gezegd. W:Waarop Stijn zegt luister even, wacht even, wij hebben gezegd dat wat er gebeurd is en dat jullie het uitgesproken hebben en dat er nog een gesprek zou...en de politie heeft mij bevestigd dat ze jou gebeld hebben en dat jij dat bevestigd hebt. A:Ok, dus dat is zijn euh..ja want Stijn is iemand die is daar vrij secuur in. Maar dat zei die inderdaad ook tegen mij. W:dus hij zegt, dat is mijn verhaal. Dus dat is wat jij gezegd hebt. A:ja W: ajajajaja dat is zo dat is zo Ik zeg, jammer het is toch een misselijke twittet, met je verhaal Het blijft zo. Dat weet je toch niet of het zo blijft he. De film gaat gewoon door..wantje hebt getekend. Ja ja hij zegt, ik heb me woord gegeven, jij zegt het dan zal het zo zijn. Ja maat of ik nou getekend heb, als ik niet wil, dan gebeurt het toch niet. A: Dat heb je ook gezegd? W:Ja. Ik heb gewoon gas gegeven. A:Ja maar hoe kan hij het dan als een prettig gesprek hebben ervaren? W:Omdat ik het gewoon heel rustig gezegd heb. Ik heb het niet met deze toon gezegd. Ik zei Ja Peter, het is toch anders als ik het zeg he. Maar dat maakt verder niet uit, als ik mijn woord heb gegeven dan is het goed. Kijk ik ben een man van mijn woord, dus dan mag het doorgaan. Ik zeg maar euh als ik niet meer wil, dan gebeurd het toch nooit. A:Ok, dus hij snapt die boodschap wel. W: Hij weet dondersgoed hoe het zit natuurlijk. Begrijp je. A:ja W:Nou is 1 financieel niet in mijn belang en is het niet zo verstandig omdat ik dan onder druk die film heb gestopt. Begrijp je A:Ja dan krijg je dat weer. Ja want dan krijg je een soort van euh... 6

57 W:zie je wel, dan gaan ze zeggen van ja het heb er wel toe geleid dat de film stopt, begrijp je. A:ja, dat kun je ook als een soort afpersing zien. Maar dan een andere manier. W:precies dus enne wat dat betreft is het klaar. A:Ja nou dan moet je het gewoon in een vorm gieten die voor jou acceptabel is en die voor iedereen acceptabel is. Ik heb het met Son ook nog besproken. W:J a A:die zegt ja ik wil hem ook geven maar ik vind dat de kinderen ook recht hebben op iets. De kinderen van Cor. W:Ja dat moeten ze zelf weten, maat ik ga niet minder dan 25 procent nemen. Zij gaat maar met het geld doen wat zij wil en ik doe wat ik wil. En als zijn het aan de kinderen wil geven dan geeft ze dat aan d r kinderen. En ze moet mij niet piemelen, want ik ben zo klaar met haat. A:Maar zij zei dat ze vind ieder dan 12,5 procent, Dan doen we het door vieren, begrijp je. W:Nee, dan doen we het door acht. Dan gaan Meijer en Boellaard ook krijgen. A:Ja maar als je het door vieren doet, zeg maar XXX (naam genoemd van zoon Sonja) en YYY (naam genoemd van dochter Sonja), want die hebben nog een enorme schuld staan weet je van Cor. Van de belasting. Ieder drie ton. Dat is toch allemaal in een procedure maar dat komt er wel een keertje aan natuurlijk W:Kijk As, ik ga niet op 12,5 procent zitten. Want dan ben ik er klaar mee. Dan gaat die film ook niet door. Dan ben ik er helemaal klaar mee. Dan heb Boks ook problemen. Ik ga dat niet doen. Luister het is heel simple. Ik heb teveel gezeur gehad. Ik heb drie jaar op mijn nek. Door haar. Ze mag blij zijn als ik 25 procent pak en geen 50. Ik ben er gewoon klaar mee. A:Jai k ga het nu, je moet het zelf maar met haar uitzoeken. Ik heb ik denk nou... W:ik heb het er al gezegd, dus ze weet het al. Zo simpel is het. En zij ken wel weer een rekensom gaan maken, maar luister daar heb ik niks mee te maken. Ik heb met haat rekensom niks te maken, want ik ken wel blijven rekenen voor de boxer, en het is weer zo en zo. Als ze zegt ik doe het niet, dan is het ook goed, dan zal ze zien wat ik met haat doe. Dan is zij aan de beurt. Maakt mij ook niet uit he. A: mmmm nee W:Ja maar Ik ga niet meer...assie, ik ga dat niet meer doen. Ik heb het nu afgesloten, ik ga niet meer pingelen, ik moet door het stof terwijl ik eigenlijk niet door het stof wil. Ik vind het goed. Maar niet meer pingelenfl Niet meer vervelend doen, wel vervelend doen dan heb je echt ruzie. Dan heb ze echt ruzie. Dan heb ze een probleem. Assie ik ga het niet anders doen. En ik heb niks met XXX (naam genoemd van zoon Sonja) te maken. Weet je wat het is, XXX (naam genoemd van zoon Sonja) en YYY (naam genoemd van dochter Sonja) zijn niet bij mij op bezoek geweest. Twee keertjes is XXX (naam genoemd van zoon Sonja) geweest, YYY (naam genoemd van dochter Sonja) is 1 keer geweest. Ik heb met YYY (naam genoemd van dochter Sonja) en XXX (naam genoemd van zoon Sonja) niks te maken. Ze tijden in auto s, ze hebben alles, ze hebben schuld. Zo leven ze niet. Ik heb geen geld en hun gaan gewoon geld pakken. Ik ga met Peter ook gewoon praten hoe het nou zit, wat gaat er over blijven, wat gaar er gebeuren... A:misschien is dat het slimste want dat zei ]acq ook nog tegen mij, waar heeft iedereen het eigenlijk over want ze zegt, wij hebben alleen nog maar geld geinvesteerd erin. Het is tienduizenden euro s om alles te vertalen en alles te regelen, er is nog helemaal geen piek verdiend. Ze zei niet een piek, maat er helemaal niks verdiend. En het is maar de vraag wat er uitkomt. W:ja maat wat zijn hun afspraken die ze gemaakt hebben. A: ik weet het niet Wim. Dat heeft me nooit, ik heb eerlijk gezegd nooit verwacht dat het iets zou worden. Dat zeg ik heel eerlijk, maat kennelijk lukt het hem toch, want dat moet ik hem nageven, hij is wel een slimme zakenman W:Hij zal wel een percentage hebben afgesproken A:ja dat is wel zo maar dat is geloof ik heel weinig, ik geloof, ik weet het echt niet hoor, misschien zeg ik het totaal verkeerd, maar wat ik gehoord heb denk ik is van euh de opbrengst..kijk je moet netto bruto rekenen maar volgens mij is het drie procent. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval als het loopt, stel dat het drie procent is dan is 97 procent naar de ptoducers en dit en dat. Dus dat is heel weinig. Wat er overblijft. Wat dat in bedragen is, weet ik niet. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb me et ook niet mee bezig gehouden want het boeit me allemaal niet zo omdat ik het eerst maar moet zien. Maat misschien lukt het hem he, hij is toch iemand die een slimme zakenman is. W: dit heft ie niet slim gedaan. Ook niet (ntv). filmmakers, kijk voor hem is het van belang dat het opgelost is want die filmmakers gaan dan zeggen, ja...als er zon mafkees rondloopt, dat willen A:ja 400 7

58 401 W:..daar hebben we weinig trek in. We hebben even nagekeken wie die man is, dat is een mafkees, dat gaan we niet doen. Begrijp je.. A: Je gaat toch niet naar Amerika, wat kun hun het nou schelen. W:nee maar het gaat erom dat die producers ook de stekker eruit trekken dan. Dat ze denken, we hebben het gezien...weetje, geweld en dit en dat. Wat is hier aan de hand... A:jaja W:dat heb ie dom gedaan hoor, dat kom ook... (ntv) met Willem he. A: heb je dat gezegd tegen hem? En wat zei die? W: ja ken zomaar A:ja dat zei die tegen mij. Het interesseert hem ook niet he. Heb ie ook niet over nagedacht Wim. He zullen we even het zonnetje opzoeken, want het is wel heel koud. Net zoals ie niet over die drie jaar heb nagedacht, want ik zei dat ook tegen hem he, en dan zie je hem zo wakker schudden, van euh nee ja dan zie ik dat dan wel weer. W:maar zeg maat tegen Sonja, dat ze A:ik ga Sonja vandaag niet meer zien. Maar ik zal het er morgen zeggen. W:Ze ken met mij niet onderhandelen. Ik ben er helemaal klaar mee. En als zij nog vervelend blijft dan zorg ik dat ze helemaal niks krijgt, dan geef ik alles aan Meijer en Boellaard en mij en dan is het gewoon klaar. Zij heb geen enkele recht, XXX (naam genoemd van zoon Sonja) heb geen enkele recht. YYY (naam genoemd van dochter Sonja) heb geen enkele recht. Die marokkaan gaat maat gewoon verder duwen. Ze tijden in auto s. Assie, zo werkt het in het leven, ze hebben me tot op het bot vernederd. Begrijp je? Astrid luister, A:Son is altijd bij je op bezoek geweest Wim. W:Jaaa maar ik ga je dit zeggen, ik ga je dit zeggen. Als ik niet meer mag komen voor dr woning, en al die Marokkanen weten wel hoe het zit en komen wel allemaal en iedereen is er geweest en ik mag komen, als mevrouw is uitgerust...dan beledig je me. Begrijp je? Ten opzichte van iedereen beledigen ze me. En dan zal ikje zeggen, ik pak ze nou terug. Want iok pak ze gewoon af.. En als je niet wil, dan kennen ze het krijgen. A: nou ja W: dus, zo simpel is het. A: Nou Wim... W: Ja maar As, A:Hé, het zijn familie he. W:Maakt me niks meer uit As, m n broer heb me mijn geld weggegooid. Luister, ik laat me niet continu naaien in mijn kont door familie. Begrijp je. Sonja en hij zijn hetzelfde..het gaat altijd om geld want ze durft nou weet om geld te vragen. Ze wil me nou afschepen met 12,5 procent. Wie denk je wel dat je bent...ze heb recht op niks. Op niks. A:Sja zij zegt, het is Cor zijn bboek. Cor heeft het boek geschreven. W:Cor zijn boek? Cor zijn boek? Wil ze dat gaan volhouden? Dan maak ik het nog afgelopen hoor, dat de film is afgelopen. Want zij ken mij niet bepalen dat het cor zijn boek is hoor. Mafkees. A: Ik wou dat ik niks had gezegd. Je wordt al weer helemaal boos. W:Ja maar Assie, wat nou Cor zijn boek. A:Ja zij zegt, het is Cor zijn boek. Jij wou het niet eens. W:lk wou het niet, we hebben afspraken gemaakt. Toen heb ik mee ingestemd. Maar we hebben met zijn allen afgesproken dat we met zijn vieren de film zouden delen. Dat hebben we afgesproken en we hadden 70 procent. A: oh.. waar komt dat lawaai vandaan? Zullen we even kijken? Een stukkie. W:is goed, maar begrijp je? Weet je wat, zeg maar tegen haar, ze mag die 50 procent houden, zal je zien wat ik met haar doe A: Nee W:Zij heb, zij en XXX (naam genoemd van zoon Sonja), A: Nee W:Ja, en YYY (naam genoemd van dochter Sonja), zallen niet ËÉN EURO er van ktijgen...echt waar, ik ben echt klaar met ze. Dan zal ik eens een klap in het donker uitdelen. Ik ben er klaar mee. A: Nee, maar W:Luister, weet je wat het is. Ze doet het weer. Ze brengt me weer in deze vorm. Ze doet het weer. Maar ASssie, luister. Ik zweer het op (naam zoon WH), als ze te ver gaat. Dan krijgt ze hem he. Dan is het gewoon klaar he. OVER einde verhaal. A:Nee. 8

59 402 W:Want dan HAAL IK DIE UKDOORN uit mijn leven. Want ik word gek van die vrouw. Ze krijgt NIKS. 25 procent blijft bij mij. En anders pak ik 50. Oprotten! En weet je wat!? GA 36k maar naar de politie. (fluistert minuut 36.25) dan schiet ik XXX (naam genoemd van zoon Sonja) als eerste dood! Wat zij wil. A: Nee, nee... W:Luister nou, als ik door hun één dag hoef te zitten, dan zal je zien wat er gaat gebeuren. Echt waar, geloof me nou, ze moet niet doorgaan, ze moet niet doorgaan. A:Dat doet zij niet Wim. W:Ze krijgt hem.. A:Maar zij zegt dingen, en zij denkt laat Assie het maar zeggen W:Zo..tegen Assie zeggen, het gaat net door, ik heb gewoon 25 procent. Als ze vervelend wil doen, pak ik haar alles af, geef ik die 25 procent aan Meijer en Boellaard. Oprotten. En als zij denkt dat ze er wat tegen moet doen, dan moet ze dat maar doen. Dan stuurt ze dat Marokkaanije maar van dr. Laat maar kommen dat Marokkaantje, die schiet ik als eerste dood. Kankermongool. Wie denkt zij nou dat ze is, ze is niks, ze heb geen recht, ze heb al die tijd gezopen en gevreten van dat boek, dat hebben we gewoon zo gedaan. Wie denk je nou wel, dat Cor de baas is of zo. Wie is de baas dan? A: (fluistert) ja jij W:ze moet oppassen wat ze doet. A:doe rustig, Wim. W: ja As, maar ze blijft doorgaan A:Rustig nou. W:Ze blijft doorgaan. A:Het is goed zo Wim. W: (minuut fluistert ntv) Rustig?! Ze doet het weet. Zij maakt me gek. Luister één ding, dat gaat niet lang gebeuren meer zo. A:nee W:ze moet echt ophouden nou. Met die spelletjes. Het is afgelopen, gewoon 25 procent, wil ze moeilijk doen, zal ze zien wat ze doet. A:Ok, ik regel dat. Klaar. W:Assie, luister nou. Al brengt het niks op, ik zal je dit zeggen... als zij door blijft gaan, krijgt ze verdriet. (fluistert minuut ntv) A: Nee! W:...die heb me het meeste beledigd. Die is als eerste aan de beurt. Weet je wat het is As, ik ken er niet meer tegen. A:Nee. W:Assie, luister. Ik moet ik ga luister ik sta op ontploffen. Het is zo n stukje weg... A:lk heb jou nog nooit zo heftig gezien naar hun toe. W:Assie, luister. Ze hebben me beledigd tot het bot. Assie, hun hebben geen recht op dat geld, ze ken niet zeggen, neem 12,5 procenten met 37,5 er vandoor gaan. Ken zij niet doen!!! Want zij heb recht op niks. Wie is zij. ZE HEB MET R KUT OPENGELEGEN EN TOEN HEB ZE WAT GEKREGEN maat dat boek, was gewoon een witwas verhaal. Ik had, ik kreeg m n inkomen op de gracht, en zij moest ook wit geld hebben. Dât was het verhaal. Zo hebben we het laten gaan ok. Toen hebben we geld zat verdiend en heb ik nooit geld uit het boek gepakt. He, zo van laat het geld zitten..ik gun het Sonja. Maar weet je wat het is, als er een film komt, hebben we ook gezegd, dan is het van ons allemaal. Het boek mag jij en een film is van ons allemaal. Meijer en Boellaard moet ik het bos insturen. Ja! A: mm W:Ja, die moet ik het bos insturen, en nou wil zij mij ook nog eens even het bos insturen. Gaat niet gebeuren. 25 procent en anders heb ze ruzie, zal ze zien wat ik doe..weet je wat, geen 25 procent, dan mag ze 50 houden, za! ze zien wat ze krijgt. A: Rustig. W:Zat ze zien wat er.. luister As, ik zweer het, (fluistert minuut ntv)...het maakt me echt niks meer uit hoor As, A: nee W:het zit me hier...door haar heb ik bijna drie jaar, het zit me hier. Ze moet echt ophouden. A:J a W:ze weet niet wat ze aanhaalt hoor. Ze weet niet wat ze aanhaalt. A:ze weet wel wat ze aanhaalt. W: (praat zacht) ze weet niet wat ze aanhaalt assie, ik zweer het, luister As.(fluistert ntv minuut 39.42)1k ben het echt ZAT ZAT ZAT ZAT!!! A:Ja 9

60 W: KAN KERH OER, het gaat gewoon weet beginnen. A:ik ga gewoon regelen dat het goed is zo. Ik regel het vanavond nog ok. W: voor haat te hopen! A:Ok. W:want weet je wat het is, ik ken hier niet meer mee leven. A:nee dat heb ik begrepen, W:ik ken hier niet mee leven. Weet je waar het omgaat, het gaat niet eens meer om het geld, het gaat om, weet je wat het is, ik ben geen clown. Begrijp je A:ja ik weet heel goed wie je bent Wim. Ik weet het. W:lk ben geen clown en je moet...op een keet houdt het op. A:ja W:begtijp je, en als ze niet doet wat ik zeg, krijgt ze verdriet. En dan zal ik nog even tossen welke van de twee, ga er maat vanuit, weet je wat, dan gaat ze maat naar de politie. Want weet je wat het is, die kankerhoer is naar de politie geweest. Die drie jaar boven me hoofd, ik doe zo, maar blijf niet met me fokken! Blijf me niet opstoken! Niet doen Sonja! Sonja moet nou dr mond houden, niet meer praten. A: Ja, ik ga het zeggen. Mond houden, en jij bepaalt het! Hoe het verder gaat. W:lk bepaal het. En klaar. A:Ok W:En het is klaar met XXX (naam genoemd van zoon Sonja) en het is klaar met iedereen.. A:en jij blijft gewoon met Peter in gesprek en hun zoeken het gewoon uit. W: Ik pak het gewoon op. A:Luister, ik zeg dat. Ook. Echt serieus. En ik zal ook echt serieus zeggen, Son het is echt serieus. Ga niet met hem beginnen, want je weet... W:ja het is gewoon klaar, ik ben er klaar mee. Ik heb er geen trek meer in. Ze blijft bezig. Ik zal je zeggen, laat ze maar naar de politie gaan. Ze is er toe in staat hoor. A:Nee W:Voor geld hoor. A:nee dat doet ze niet. He, dat doet zij echt niet Wim. W:Nee, dat had je ook over Peter gezegd. A:Nou, nee. Peter is geen familie he Wim. Peter is geen familie, he laten we wel wezen. Peter is een gewoon iemand. Wij zijn allemaal met elkaar opgegroeid en wij weten hoe moeilijk het is allemaal. W: Weet je wat het is As, ze probeert het gewoon weer. A:nee. Nou ik ga het gewoon doorgeven en ik zeg gewoon, luister Son dit is het en jij gaat helemaal er nikks meer over zeggen, de enige gesprekspartner van Peter is Wim, en klaar over.. W:ben ik, en niemand meer. A:en op het moment dat Peter haar vraagt, hoe zit het...zegt zij Wim. W:Luister, Peter ken vragen wat ie wil, ik zeg gewoon Peter hoe het zit. Zo simpel is het.. en ik ga met Peter over die 20 procent ook beginnen. Maar dat gaan ik niet gisteren doen. A:Nee dat moet je even rustig aan... W:dat ga ik ook, zeg ik, hoe zit het...nou met die 30-70? A:ja W: (praat zachijes) ik heb hem wel gezegd, luister even, voor de goede orde. Meijer, Boellaard en ik zouden allemaal geld krijgen van de film...datje het weet. A:ja W:ik zeg, en het is niet zo erg want ik ben niet bevriend met Meijer en Boellaard, maat euhhh huh! A:ja W:het is wel zo he. En Cor ken (ntv minuut 43.29) die familie is niet voor niks kwaad op mij, als ze denken dat ik al het geld heb. Weet je, maar ik zeg, ik heb nergens wat van. Maar weet je wat het is. Ik krijg de schuld, en dat ben ik een beetje zat Peter, al die spelletjes, en ze gaat het gewoon weer doen. A: Ik ga er naartoe en ik zeg het zo precies.. W:ik zal je dit zeggen he A:ja W: (praat zacht) als ze 12,5 procent voor XXX (naam genoemd van zoon Sonja) wil, en 12,5 procent voor YYY (naam genoemd van dochter Sonja), en zij neemt genoegen met 12,5 procent, dan neem..(ntv) die 25 procent af. Wat zij wil! A: neeee

61 W: weet je wat het is, ik zeg je eerlijk he, (minuut fluistett ntv) echt hoor. Dit gaat niet te ver. Weet je wat het is. Niemand is mijn leven nog zo vet gegaan met mijn, ats zij. En nou moet het echt stoppen, anders zal ze zien wat er gaat gebeuren. Want ik trek het niet langer meer. A:nee. W:ik ken het verschil niet meer zien tussen een vijand en haar. En zij. En omdat zij zich als een vijand blijft gedragen, en het lijkt wel of ze er plezier in schept, om mij op te blazen. A:ja W:het is klaar. Het gebeurd zoals ik het wil. Vanaf nu onderhandel ik met Peter. Ze hoeft niks te zeggen. Ze zal horen wat ie, die 20 procent oplevert, en dat krijgt ze gewoon. En de rest regelt ze maar. En als ze het niet doet, dan zal ze zien wat er gebeurd. Weet je As? A:ja W:zo is het in het leven. Als je goed bent, dan krijg je goed. Ze hebben me...6 jaar heb ik gezeten. YYY (naam genoemd van dochter sonja) kon niet komen. Heb ik tegen Sonja gezegd, YYY (naam genoemd van dochter Sonja) kon niet komen want hij heeft een goeie baan. Dus ik heb gezegd, maat als ie dan zo n goede baan hebt, is die film dan niet een beetje lastig? A:ja W:dat is toch veel erger, als dat je bij mij op bezoek had gekomen. Maar nee, dat was toch Cor. Ik zeg, ja maar ik was toch Wim. Ik zeg, maar je kon niet, je dochter kon niet bij mijn op bezoek komen omdat ze zo n goede baan heb, maar die film willen jullie wel meevreten allemaal. Dat is allemaal niet erg. Ik zeg, dat is toch tien keer erger. En zo is het elke keet. Het is het ene oneerlijke met het andere oneerlijke... En Assie, ik ga het gewoon niet doen. (ntv) ze zoekt het maar uit. En eerlijk, als ze eerlijk is, dan krijgt ze niks. Het blijft gewoon weer doorgaan. Is ze nou niet goed bij dr hoofd? A: (lacht) oh had ik het maat nooit gezegd. W:As, even serieus. A:Ohhh ik heb al weer spijt... W:je moet het zeggen, want ze zegt het toch. A: ja daarom denk ik, ik zeg het je. W:maar luister As, ik ze wel goed bij haar hoofd? A:nou ik vond het al knap dat ze 50 door 4 kon delen, dat meen ik echt (lacht) W:Dat is jouw vergissing, Ik heb het je zo vaak gezegd dat ze niet zo stom is. Ze ken ook heel goed rekenen voor haarzelf. A: ik vind er wel heel stom. W:maar ze weet niet wat er gaat gebeuren. Want zij denkt maar dat alles ken, dat jij het even zegt end dat het dan klaar is. Maar dan gaat het feest beginnen. Want weet je wat het is As, al komt er niks uit die 25 procent, maakt me helemaal niks uit. Het gaat me ook niet om het geld. Het gaat me gewoon om de principe zaak. Alles wat ik op mijn nek heb. Alles wat ik al op mijn nek heb gehad. Met van der Bijl en al die mensen en alles wat ik op mijn nek heb en maar gluiperig zitten en doen, Assie, ik ben er klaar mee. En die kinderen. Ik heb daar niks mee te maken. Ze zoekt het maar uit. Geef je die kinderen toch die 12,5 procent. Hebt zij toch niets. Ook goed. Ja,je moet met je 25 procent doen wat je zelf wilt. Ik doe ook met m n 25 procent wat ik doe. Ik ga echt niet voor minder. Voor 12,5 procent mag je niet eens een hoofdrol spelen in de film. Omdat zij dan 37,5 heb. met XXX (naam genoemd van zoon Sonja). Ik weet het wel. Ze hebben al die jaren gekeken, van ha ha ha het komt er aan. En daar gaat het om. Echt onbegrijpelijk A: Ja. W:Dat ze gewoon weer doorgaat. Maar ziet ze dan niet wat er speelt. A:Nee, jij bent toch, dat denk ik niet, ik denk niet dat zij denkt van, hoe hoe hoe serieus dit dan escaleert zeg maat. W:Maar ziet zij niet dan wat ze allemaal al aangericht heeft. A:nee, want zij zegt, oh straks zeg ik weer iets verkeerds. W:wat zegt ze dan? A:zij zegt, wat heb ik dan gedaan? Waarom is ie nou zo kwaad op mij. Wat heb ik nou gedaan? W:Nou moet je zeggen, dat hij nou een voorbeeld hebgegeven waarom die zo kwaad op jou is. Omdat je weer begint over dat geld. En je kunt zeggen, zo kwaad iheb ik hem nog niet gezien. En je kunt zeggen, wat ie gezegd heeft, nou Box neem van mij aan, nou ophouden. Laat het. Ik ben er klaar mee. Het gaat me ook niet meer om het geld As. Maar al die beledigingen. Dat belediginkie met die auto, het is gewoon een belediging astrid. Ik heb gezegd...voor mijn veiligheid heb ik een andere auto nodig. (ntv) maar begrijp je A:ja

62 W:ja en nou wil ze weer 12,5 procent. Voor datzelfde autootje. De kanker voor d r.ze denkt ik ben leipe gerritje.gewoon 25 procent. En als je dat niet doet. Ook goed jongen. Ga maat naar de politie. Maakt niet uit. (fluistert minuut ntv) als ik één dag voor haat binnen zit. Die twee gaan het eerst! A: Neeee, maar dat gebeurd niet. W: ha ha Astrid, weet je wat het is. Het gebeurd... A:Wim, wij zijn, zij ziet niet eens wat zed ingest, hou op zeg. W: Weet je wat het is, zij ziet nooit wat, maar ze ken wel 50 door 4 delen. A: Knap he. W:Zij ziet nooit wat maar wil wel een rekensom maken. A: ik was echt verbaasd. Ik zeg, box ken jij 50 door 4 delen. Hoeveel is 50 gedeeld door 4 dan? Ze weet het gewoon he. W: Ja maar luister, As, zij is niet gek. Zij gebruikt jou... A: Ja om boodschap heen en weer te brengen. W:ja want als ik er ben. Ik ben er toch geweest. Dan is het goed is het goed. En nou ineens kom je via jou weer met een verhaal over XXX (naam genoemd van zoon Sonja) en YYY (naam genoemd van dochter Sonja). Ik heb met m n vrienden niks te maken en met XXX (naam genoemd van zoon Sonja) ook niet. Helemaal niks. A: Ze gaat gewoon luisteren Wim. En dat weet je ook wel. Ze gaat gewoon luisteren. Klaar, het is net als met Peter uiteindelijk, als het er op aan komt dan hebben ze er allemaal geen trek in. W:Assie, luister. Echt waar (fluistert minuut ntv) want hij weet gewoon...hoe het ervoor staat. A:maar dat gaat hij ook echt niet doen. Maat dat heb ik al gemerkt aan hoe je verteld dat hij zich gedroeg hoor. W:Luister, die peter is ter berde gebracht, meer niet. En toen begon die over Sonja, als laatste en toen... A:ja dat vond ie echt we] vervelend. W:ja toen begon ie ik zweer het ik zweet het ik zweet het. Ik zeg, nou ik heb het niet aangehaald hier want omdat ik je niet wilde beledigen omdat ik zelf ook denk dat het niet zo is. A:Nee het is ook echt niet zo hoor Wim. W:lk zeg maar ja inderdaad dat is de reden dat ik uit mijn dak ging natuurlijk. En toen heb ik gezegd tegen Sonja van de film gaat niet meer door en toen ben ik naar hem toegereden. Weer Sonja.. en ik ben nou klaar met Sonja. De volgend keer, weer zo n...(ntv) A: ja, maar er komt geen verhaal meer. Zij doen helemaal niks meer. Jij neemt het over. Jij gaat het met Peter regelen. W: Ja ik regel het. En voor de rest A: één colaaije pakken, één colaatje light pakken. W: ja en voor de rest..25 procent. En wil ze niet. Ook goed, dan krijgt ze niks. Ik ben er klaar mee. A: ik denk dat ze alles wel wil hebben hoor. Wat overblijft. W: Ja. Ja nou ik heb met XXX (naam genoemd van zoon Sonja) niks te maken. Die jongen is ook gehoord...twee keer. Bijdehand doen. He ik mocht niet eens op bezoek komen. Terwijl al die Marokkanen... luister, de Flap moest mij zeggen dat YYY (naam genoemd van dochter Sonja) in verwachting was. Hij zegt, wist jij dat? ik zeg, nee dat wist ik helemaal niet. Begrijp je. Al die marokkanen wisten het. Iedereen wist het behalve ik. Dat ze in verwachting was. En denkt ze nou dat ze 12,5 procent krijgt. Nee hoor. Om te oogsten moet je eerst zaaien. Ze krijgt geen piek meer. A: wat heb jij gedaan vandaag Wim? W: beeije rondgereden he, proberen te chillen. A: Godsiemijne (sleutelgeluid hoorbaar) A: ik denk oh oh oh oh. (deurgeluid hoorbaar) Ik geloof dat ik het een beetje erger heb gemaakt. 405 Andere vrouw is hoorbaar. A: ik geloof dat ik het erger heb gemaakt. S:Wat? A: Sorry hoor, sorry hoor San, voor je avond. Willem, Sandra en Astrid hoorbaar. Minuut Einde opname geluidsbestand. 12

63 406 Afsluiting Waarvan op ambtsbelofte opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende op 11 augustus 2015 te Amsterdam. R336 13

64 0 0 0 ru 0 -D -o (0 0 CD II.CD 3 - CD V - 4 CD 0CD 0 w (0

65 407 DLR- Unit Randstad Noord P 1 1 T 1 E PROCES-VERBAAL Onderzoek: Vandros Proces-verbaalnr: OZ-81 0 Documentnummer: Verbalisant: Onderwerp: R336, inspecteur van politie, werkzaam binnen de Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Recherche, Unit Randstad Noord, team 3. proces-verbaal van bevindingen aangaande uitwerking en beluistering geluidsopname afkomstig van getuige Astrid Holleeder; Opname: Endstra heeft me ook willen pikken hè, daarom dat ik het heb gedaan. Ik verbalisant, verklaar het volgende: Op 19 mei2015 is er aan de officier van justitie Mr. S. Tammes, een USB stick met daarop een aantal geluidsopnamen overhandigd door getuige Astrid Holleeder. Het betreffen geluidsopnamen van opgenomen gesprekken tussen getuigen Astrid Holleeder en Sonja Holleeder enerzijds en de verdachte Willem Holleeder anderzijds. De geluidsopnamen betreffen digitale bestanden welke door de getuigen zijn voorzien van een naam. Deze naam wordt verder aangehouden in de uitwerking. Veelal verwijst deze naam naar een periode of gebeurtenis waarover het opgenomen gesprek is gegaan. Deze geluidsopname is beluisterd en uitgewerkt door een schrjftolk. Daarna is de opnamen beluisterd en de daarbij behorende uitwerking door de schrijftolk gecontroleerd door mij, verbalisant. Dit proces-verbaal betreft de navolgende opname: Endstra heeft me ook willen pikken hè, daarom dat ik het heb gedaan. Ja. Dus ja... Nou ja, ik denk dat eh zij gewoon, zij moet een beslissing nemen en dan moet ze het jou maar komen vertellen, wat dacht je daar van? Nee, je moet zeggen dat ze een beslissing moet nemen, en dan gewoon tegen jou wat moet zeggen, en voorlopig uit mijn buurt moet blijven. Want dat gaat niet goed. Nee. Als ik haar vanavond tegen kom, dan sla ik haar echt het ziekenhuis in. Ik sla dr tanden eruit, sla d r het ziekenhuis in. En ze komt gewoon op de Intensive Care te liggen, ik ben er gewoon klaar mee. Ik ben zo boos, ik ben nog nooit zo boos geweest in mijn leven. Nou dan doe, dan zeg ik het wel. (lacht) Landelijke Eenheid Nationale Politie - Dienst Landelijke Recherche 1 -

66 408 Laat ikje dit zeggen hè.. Nee... (fluistert) Endstta heb me ook willen pikken, daarom ((NW)) (00:44) Ja weet ik, precies hetzelfde. luister... (fluistert) Daarom heb ik het gedaan. Ja. Goed? Kijken wat ze erop zegt... Ja ik weet het. Weet je wat het is As? Ik ken er niet mee leven. Nee dat weet ik. Ik ken er niet mee leven. Ik ken hier niet mee leven, dit is nog erger dan erg! Nou, dat andere.. Mijn eige zus die liegt voor geld. Kan je het rijmen? Wat voor recht heeft ze daar op? Ze heeft helemaal geen recht. Nee, maar zij weet dit ook hè? Wat? Zij weet toch dat je niet makkelijk bent? Daarom zeg ik... ((NTV)) (01:17) Daarom snap ik het ook niet hoor. Heb jij mijn zus vaker ((NW)) (01:19) kijk wat dat is? Nee.. Wim, hoe wil je dat doen? Hoe wil zij dat doen dan? Dat weet ik niet. ((NTV)) (01:32) Nee.. ((NTV)) Nee. Heb je d r al gezien ((NTV)) (01:37) Ik ben nu klaar, ik ga de er straks even heen, en dan eh... Hoe heet het? Dan eh.. Nou jij gaat naar dinges toe, dan zie ik je morgen wel effe. ((NTV)) ik ga om 11 uur hier kijken. Je gaat hier kijken? Oké.. Ja zelf denk ik, ik haal haar op en neem maar mee, dan merkt ze vanzelf hoe de stemming is.. Ja As, dat loopt uit de hand! Nee, dan ga ik dat niet doen. Astrid, luister, ik zweer het, ik sla d r hartstikke dood hier, ik sla d t hier echt door die bosjes heen, ik sla haar echt de tanden eruit alles! Ik breek d r haar neus, ik breek d t kaak, ik ben echt door het dolle. Dat heb geen zin As. Ik vind het vervelend dat jij er steeds tussen zit... Nou ja, ik heb liever dat zij heel blijft, dan dat ik... Aan de andere kant.. Ik zal je dit zeggen... Ja.. Ik zal je dit zeggen As, ik vind dat dit het moment is dat het niet alleen mijn aangaat, maar dat ze jou ook in de maling neemt. Begrijp je? Jawel. Het is nu iets, waar jij ook wat van kan zeggen. Begrijp je? Het is niet zo dat ze alleen mijn in de maling heb genomen, maar ook jou. Zelfs al zou dat zo zijn, dan nog... Klopt dat niet, snap je wat ik bedoel? Het klopt ook niet wat ze doet. Nee, dan klopt het niet. Het is gewoon een slijmbal, een ouwehoer! Weetje, dan denk ik nou, dan eh.. Als je het met de één kan, kan je het met iedereen hè? Ja. Afsluiting Waarvan op ambtsbelofte opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende op 24juni 2015 te Amsterdam. De verbalist R336 2

67 Pvb verstrekking opnamen (audio), Hillis achter Cor i. _%j

68 409. DLR- Unit Randstad Noord LIIIE PROCES-VERBAAL Onderzoekt Vand ros Proces-verbaaln r: Z-81 1 Documentnummer: Verbalisant: Onderwerp: R336, inspecteur van politie, werkzaam binnen de Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Recherche, Unit Randstad Noord, team 3. proces-verbaal van bevindingen aangaande uitwerking en beluistering geluidsopname afkomstig van getuige Astrid Holleeder; Opname: Hillis achter Cor, We zijn het erover eens dat er niks in staat.., Afscheid Ik verbalisant, verklaar het volgende: Op 19 mei2015 is er aan de officier van justitie Mr. S. Tammes, een USB stick met daarop een aantal geluidsopnamen overhandigd door getuige Astrid Holleeder. Het betreffen geluidsopnamen van opgenomen gesprekken tussen getuigen Astrid Holleeder en Sonja Holleeder enerzijds en de verdachte Willem Holleeder anderzijds. De geluidsopnamen betreffen digitale bestanden welke door de getuigen zijn voorzien van een naam. Deze naam wordt verder aangehouden in de uitwerking. Veelal verwijst deze naam naar een periode of gebeurtenis waarover het opgenomen gesprek is gegaan. De geluidsopnamen zijn beluisterd en uitgewerkt door een schrijftolk. Daarna zijn de opnamen beluisterd en de daarbij behorende uitwerking door de schrjftolk gecontroleerd door mij, verbalisant. Dit proces-verbaal betreft de navolgende opname: Hillis achter Cor, We zijn het erover eens dat er niks in staat.., Afscheid De kwaliteit van de opname is slecht en derhalve is de opname moeilijk te verstaan. NN-man: Wat krijg je van me? 43 rond, en bedankt! (lacht). Alsjeblieft... ((NTV)) moet betalen? ((NTV)). Hij zei van: Nu is het gratis ik zeg: Nou bedankt (lacht). Hee, oké. Dus ik ga naar Stijn, en dan zeg ik hem wat ik met jou net heb afgesproken, klaar! En klaar! We zijn het er over eens, dat er niks staat. Nee, staat er ook niet. Is een goeie zaak zo. In tegendeel, ik vind het heel positief. Ja. Landelijke Eenheid Nationale Poiltie - Dienst Landelijke Recherche 1 -

69 staan.. Logisch ((NIV)) (01 :23)1k vind het wel heel positief staan. ((NTV)) weer een hele andere kant op. Ja. ((NTV)).(01:26) Kan ik nog iets voor je doen? Nee... Nee? Die andere dingen nog? Heb ik even gelezen... stijl.. Ja? Stijl? Ja, vind ik wel. Oké, rare taal. Kijk, het is heel simpel, als hij de ene noemt, dan kan ((NTV)) (01:45) Nee. ((NTV)). Maar dan stopt het al, en bovendien, dat is natuurlijk niet wat ze hebben willen horen. nee ((NTV)) Ja.. Dat denk ik ook. Hij geeft je geen woord, wraak.. Hij zegt er niks op, dus het waait een beetje. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. enne.. Je gedraagt je zoals het hoort. Enne, ik zeg... En ik praat Sonja nog wel eens ((NW)) (02:10) Ja. ((NW)) Nee, ik doe het precies zoals ik het met jou heb afgesproken. Hij moet in de afwachtende positie. Pas als hij, belt of doet, reageert hij. Nu is dat einde van de dag helemaal. Dus jij moet gewoon ook niet aannemen. Als hij blijft bellen aan het einde van de dag.... Bijna einde van de dag... 2 Uur hè..en dan eh... Hoe heet het? Klaar! Zo wil ik het doen. Ja. En jij eh... Jij gaat hem morgen zelf bellen. Ik bel hem morgen wel effe.. Oké. ((NW)) Doei! 410 Minuut 03:34 Minuut 07:32 Och meneer! (telefoongesprek) Hee kom maat wat eerder hoor, want ik ben heel snel klaar. Nou ik weet niet, eh... Doe maar kwart over 2, half 3, half 3 gewoon daar op de gracht zelf. Dat is niet zo n pleuris end lopen. Bij eh... Nee waar niet? Eh bij Stijn op de gracht. Ja. Mij ophalen ja. Oké. Doeg! Afsluiting Waarvan op ambtsbelofte opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende op 25juni 2015 te Amsterdam. De verbalisant, R336 II 2

70 = - CD = -D ri CD 0 3 CD -I0 I CD - 0 II - CD = -

71 411 Team Generieke Opsporing 3 (DLR) PROCES-VERBAAL Onderzoek: Vandros Proces-verbaalnr: Z-826 Documentnummer Verbalisant: Onderwerp: R249, brigadier van politie, werkzaam binnen de Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Recherche, Unit Randstad Noord, team 3. proces-verbaal van bevindingen aangaande uitwerking en beluistering geluidsopname afkomstig van getuige Astrid Holleeder; Opname bestand: Verklaring Ros komt naar buiten d.d. 12 september Ik verbalisant, verklaar het volgende: Op 19 mei 2015 is er aan de officier van justitie Mr. S. Tammes, een USB stick met daarop een aantal geluidsopnamen overhandigd door getuige Astrid Holleeder. Het betreffen geluidsopnamen van opgenomen gesprekken tussen getuigen Astrid Hoileeder en Sonja Holleeder enerzijds en de verdachte Willem Holleeder anderzijds. De geluidsopnamen betreffen digitale bestanden welke door de getuigen zijn voorzien van een naam. Deze naam wordt verder aangehouden in de uitwerking. Veelal verwijst deze naam naar een periode of gebeurtenis waarover het opgenomen gesprek is gegaan. De geluidsopnamen zijn beluisterd en uitgewerkt door een schrijftolk. Daarna zijn de opnamen door mij, verbalisant, beluisterd en is de uitwerking gecontroleerd. Dit proces-verbaal betreft de navolgende opname: Astrid rijdt in de auto. Radio staat aan, ze zingt mee. 05:36 Astrid stopt en stapt uit. Is Maaike er ook? Nee. Eh.. Hij had een hele doos verklaringen, van die Fred Ros. Oh, Stijn? Ja. Oké. Nou weet ik niet of het is wat hij... Staat op de dinges toch? Wat? Staat op internet alles.. Landelijke Eenheid Dienst Landelijke Recherche

72 412 Wat? Dat hij kroongetuige is, dat hij verklaringen over jou heb afgelegd. Meen je... ik weet nog niks! Godverdomme! Jij bent ook een waus! Ik denk dit hoor je hele dag niet man! Meen je niet...? Ja man! Ik hoor je de hele dag niet! Verklaring over mij afgelegd? Ja! Waarom dan? Staat vol op internet! Moet je het zien? Wat staat er in dan? Weet ik niet. Maar dat ze ook verklaringen over jou hebben. Hij heeft verklaard over Soerel, hij heb Ah AkgUn (fon) verklaard. Ja.. Liquidaties, Cor..Nemic (fon). En eh... Hoe heet die? Thomas. Cor, Nemic (fon) en Thomas? Ja. Wat heb die over mij verklaard? Ik heb die man nog nooit gesproken! Weet ik niet! Dat weet ik niet! Maar dat staat op internet. De hele dag is het in het nieuws. Ik heb niks geen nieuws gezien, ik ben niet binnen geweest. Och..Jezus! Moet je het zien? Ja Ik denk: Jij bent weg! Nee! Waarom ga je niet weg? Waarom zou je hier blijven? Waar moet ik naartoe dan? Eerst die verklaringen lezen. Ik moet nou naar Stijn toe! Als Stijn zegt: Morgen 3 uur, dan rijd je nu naar hem toe! Kolere zeg hee! Waar is ie? Thuis. Wat kan die man zeggen dan? Die man heb jou nog nooit gezien. Nee niks! Maar daarom, als hij verklaard heb over mij, bel hem effe op.. Wim, ik zweer het! Ik denk: Ik hoor je helemaal niet! Ik heb helemaal niks gehoord As! Ik ben de hele dag op straat! En niemand heb wat tegen jou gezegd? Nee! Dan mis je Sandra hè? Die is scherp! Die is scherp! Dat is het... Oh wat erg! Wat moet ik doen? Moet ik Stijn ophalen? Stijn bellen nu. Moet effe Stijn bellen, dat ik effe bij je langskom, ik wil je kop effe zien. Eh.. Effe kijken, ik had hem effe uitgezet. Zal hem effe aanzetten. 07:56 Wordt ik dan gearresteerd in de zaak? Hm? Ik ga naar Stijn rijden. Ik ga naar Stijn rijden en dan laat ik het je zien ja? Nou.. (Astrid spreekt vermoedelijk voic van Stijn in) Hai Stijn met Astrid, eh we willen graag even die verklaringen zien, dus bel me effe als je dit hoort. Doei! Wat is er gezegd dan? Nou dat weet ik niet. Ik weet alleen dat het eh... Wat staat er op internet? Het staat in de Telegraaf, het staat op NU.nl. Het staat op crimesite. Het staat op... Maar wat zeggen ze dan? Dat hij kroongetuige is, ze zijn in onderhandeling, met hem heel lang, hier Fred Ros, getuige tegen Holleeder. Ik ken die hele gozer niet. Landelijke Eenheid 2. Dienst Landelijke Recherche

73 413 Daarom ben je ook nog niet gearresteerd denk ik. Kijk.. Een nieuwe kroongetuige, het gaat om Fred Ros, halvering van zijn eis. Ah A. Soerel en Jesse R. En volgens R. hebben Dino en Soerel, Dino Soerel en Ah A. opdracht gegeven voor de moord op Kees Houtman en Thomas van der Bijl. En R. heeft ook gepraat over de moorden op Cor van Hout, en Nedim Imac (fon). In wisselende samenstelling zouden Dino Soerel, AH A. en Jesse R. betrokken zijn geweest. OM noemt de verklaringen uit eigen wetenschap neemt ze mee in het hoger beroep. Even kijken.. All A. is op vrije voeten.. nou die eh.. Zit in Turkije. Die waren dus allemaal vrij gesproken. J2. Hier,. Hij heeft ook verklaringen afgelegd over moorden die niet in het Passagedossier vallen en noemt daarbij ook de naam van Willem Holleeder. Hij zou betrokken zijn geweest bij de moord op zijn vroegere compaan Cor Van Hout in Holleeder is al in verband gebracht met zeker 3 liquidaties, naar er nooit voor vervolgd. Dus hij praat over Cor..? Ja. Dat is wat ze mij willen ten laste leggen. Ja, nou jou, kennelijk. (zucht) ik zet hem even uit hoor. Koud man! Ik denk jij weet dat via Maaike? Oké. Nou... Dan gaan we even lezen wat er is. Maat luister.. Weet je wat ik niet snap... Maat, in welke hoedanigheid heeft hij de stukken gehad? Dat snap ik ook niet. Ben jij nog verdachte in Passage? Ben je ooit verdachte geweest in Passage? Nee. Nee. Dan snap ik het niet... Ik ook niet, daarom wil ik hem spreken. Ja! Dan moet ik hem wel weer aan zetten, mijn telefoon, ik heb hem gevraagd te bellen. Waar woont ie? In eh.. hoe heet het hè? Bij Leiden.. Maar hij eh, hij heb die stukken gekregen, dus hij zit misschien nog op kantoor... Oké, kun je ook even kijken.. ((NTV)) (10:48) Oké. Misschien was hij net in gesprek. Hè? Misschien was hij net in gesprek. Wil jij rijden? Nee jij! Ja man... Luister, mijn.. Over moord zit niet in het dossier. Nee, door Corvan Hout toch? Oké. Ik heb hem al gesproken. Oké. Mooi! 11:23 Astrid en Willem stappen in de auto. Gooi die zak er maar uit hoor. Even kijken... (radio wordt aangezet) Ik ben de hele dag op stap, omdat ik geen huis heb. Begrijp je? Ja, dat begrijp ik heel goed. Weet jij een beeije de weg? Ja, gewoon hier toch Oké. Als jij nou voorleest, gaan ik rijden. Rijd maar effe een stukje verderop. Ik heb het net voorgelezen. Is dat alles? Ja! Dat was alles. En ook, ze zeggen overal hetzelfde. Zelfde verhaal? Ja. De Telegraaf is ermee begonnen, en Trouw. Nou dat is het allemaal. Ik denk: Waar zit jij nou? Maar in welke hoedanigheid heb hij die stukken..? Ik snap dat niet. Ik snap niet waarom jij die stukken... Dan hebben ze gewoon niks. Kan niet anders. huh? Landelijke Eenheid 3. Dienst Landelijke Recherche

74 414 Als er iets is, gaan ze je arresteren Wim. 12:20 Geluid melding binnenkomst bericht op een mobiele telefoon. Nee ik krijg een mailtje van de piket.. Wat een gezeik! Heb ik nou effe geen zin in. Hij is nou al aan het... Zij hij dat niet dan? Ja, hij zei wel. ((NTV)). Willem : Ik denk: Wat luit die nou! ik heb die hele gozer nog nooit gezien! Heb die gast in de bajes ook nog, toen die naast me kwam zitten. (fluistert ((NTV)). (13:00) Ja.. Het leven ja... Nou we rijden er gewoon heen... Warmond Hèh? Ik rij naar kantoor. Oké. Want ik denk niet dat hij nu thuis is. Ik denk dat hij op kantoor zit. gas... Waar ligt Warmond? Bij Leiden. As, ik heb die gozer nog nooit gesproken. Oké. Ik heb in de bajes hè, kwam hij naast me zitten. Heb ik de directeur erbij gehaald, ik heb tegen hem gezegd: Luister, ik heb deze man nog nooit gesproken, en dat wil ik in dit stadium ook niet.dus ik wil uit mekaar gehaald hebben. Toen hebben ze ons uit mekaar gehaald Oké. Heel goed. 13:51 Luister, als zij iets hadden gehad, hadden zeje gearresteerd. Of.. Omdat jij de hele dag op straat bent, kunnen ze je niet vinden. (Lacht). Maar dan komen ze straks wel... Mooi jasje heb je aan. Gisteravond bij een vriendinneije geslapen. Ja. (zucht) nou, is heel simpel, als ze wat hadden gehad, had jij hier niet meet gezeten. Gaan ze niet Stijn eerst de stukken geven, zodat je je verdediging kan voorbereiden. Nee natuurlijk niet! Ga weg! Ben je ooit in Passage aangehouden? Nee. Dan zie ik het niet. hum? Dan zie ik het niet. Ik had het echt niet vervacht. Mij noemen ze alleen bij Cor? Ja. Dat staat hier in. Ik denk nog bij mezelf: Ik hoor niks... ik hoor je niet... Ja schat, ik ben gewoon op straat, ik heb geen huis. Gewoon rechtdoor. Ja. ((NW)) (15:34) Ja, dat is de enige die kon. Als je levenslang hebt kun je geen kroongetuige zijn. Dus dat is de enige optie. Is niet zo moeilijk... Daarom hebben ze hem geen levenslang... Misschien is het dat ook wel, dat ze al een soort profiel hadden gemaakt. Weet je? Ik heb hem nooit gesproken en nog nooit gezien. Oké. Dan wordt het heel lastig. Hm? Dan wordt het heel lastig. Want dan is het allemaal horen zeggen. Dus eh.. ga ik nog steeds goed? Moet ik hier naar rechts? Ik heb hem nooit gesproken, sterker nog, ik zit in de bajes, dat hij naast me komt te zitten. En daarom heb ik gezegd: luister, deze man heb ik nog nooit gesproken, en die wil ik in dit stadium ook niet voor het eerst spreken. Dus ik wil uit elkaar gehouden worden. Heb je goed gedaan. Hè? Heb je goed gedaan. ((NTV)) Landelijke Eenheid 4. Dienst Landelijke Recherche

75 415 Nou ja, ik zal je eerlijk zeggen, ik meen het echt, ik denk dat dit gewoon bagger is. Want anders gaan ze je echt wel arresteren. Bagger, bagger...als hij kroongetuige is, is hij ((NTV)) of zo... Ben je gek, hij verklaart over Soerel en hij verklaart over... Akgün.. Akgun.. die is ook nooit meer te pakken, want die zit in Turkije. Ja. Dus dat wordt een spookproces, gaan ze de dagvaarding uitbrengen en gewoon veroordelen. Die Akgün zit toch al in het Passageproces? Ja. Maar die is vrij gesproken. Dus ze gebruiken die verklaring nu in het Passage proces. Ja. Maat ik vind het heel apart dat jij ze ook krijgt. En dan vraag ik me helemaal af, in welke zaak? Ik snap dit niet. Ik snap dit echt niet. Misschien is het wel gewoon een foutje. Nee? Maar die zaak zit dus ook niet in Passage. Nee maar goed, als zij aanwijzingen hebben gaan ze je niet eerst een dossiertje toesturen en dan zeggen meneer wilt u zich even voorbereiden, we gaan je horen.. Dat is toch onzin? Misschien is er wel een hele hoop zwart in het eh.. In de verklaring? Dat zou kunnen. Maar dat lijkt me niet. Nee.. Dat lijkt me niet. Nee. k vind dit heel raar. Meen ik echt. Ik heb die gozer nog nooit gesproken. Dat is helder. Hè? Dat is helder. Wat moet hij zeggen dan...? Tja... Over mij kan die niks zeggen. Ze hebben me al een keer in de maling proberen te nemen met dingen, me in de schoenen te schuiven.. Hmhm. 18:49 Hoe ken dit nou? Ik was nog vanochtend bij Stijn.. Nou ja, ik hoorde het vanmiddag pas. Maar het schijnt al in de krant te hebben gestaan. Vandaag niet.. Jawel! Ja? Ik heb de krant gekocht en gekeken, niet gezien ergens, ik heb alleen Dickie Vrij gelezen.. Dan heb je waarschijnlijk de ochtendkrant.. Kwam me kamer binnen. Wij kwamen om 2 uur terug en om 3 uur kwam hij mijn kamer binnen. En hij zegt: Ros is kroongetuige. Oh? Het was 3 uur. Kijk waar ik me zorgen om maak, dat die Ros gaat liegen. Ja. Dat ze willen dat hij een stukje liegt over mij. En ik heb hem nog nooit gesproken. Nooit gezien, nooit gesproken. Nee, en wat een ander over jou zegt...hmm Hm?... En wat een ander over jou zegt..? Nou, ik denk ook eerlijk gezegd, Wim, als het iets was geweest, hadden ze je al gearresteerd hoor. Zal die niet gewoon thuis zitten met zijn kind? Het kan.. Je weet het niet. Hij is ((NTV)) (20:18) Maar ja, dan moeten we effe kijken, desnoods rijden we toch naar hem toe? Ik weet toch niet waar hij woont? Oké. Dan kunnen we alleen maar dit proberen... Proberen we dit, anders moet je Chrisje (ton) even bellen of Stijn jou... Die kan hem gewoon thuis bereiken. Hier Wim? Denk je? Landelijke Eenheid 5. Dienst Landelijke Recherche

76 Nee... Ja doe maar hier... ((NW)) (20:43) misschien moet je Chrisje (fon) even bellen. Ik ga Chrisje (fon) wel even bellen. Wie heeft ze dan nog meer? Hm? Dan heeft dinges ze ook... Jan Hein... Zal ik Jan Hein effe bellen? Zo? Zit ook op de gracht. Die heb ik ook nog vanochtend gezien. ((NTV)) denk toch wel dat ze me vandaag gaan arresteren als ze die stukken hebben gekregen? Of zouden ze dan eerst wachten? Ze gaan je niet de stukken geven en dan arresteren. Dat slaat helemaal nergens op! (Lacht) ik heb nog nooit zoiets debiels gehoord. Er is gewoon niet genoeg. Nee! Ze gaan je toch niet arresteren, eerst de stukken geven en dan arresteren? Wat is dat nou voor gekkigheid? Stijn spreekt met mijn morgen om 3 uur af.. Ja... Maar heb ook de hele dag met mijn telefoon aan gereden. En niemand heb jou gebeld? Niemand heb mij gebeld. Ik denk: Jij wil louter lucht zijn. Niemand heb mij gebeld. Tsja... Hoe kan ik het beste rijden? Rechtdoor... Rechtdoor? Groene griebel... Ja... Ik denk jij belt mij expres niet. Moet je niet eerst effe zien of ie er niet is? Heb jij zijn kantoornummer dan? Van dinges? Ja..? Nee.. Die kan ik wel bellen, daar nemen ze helemaal niet op. Daar zit een antwoordapparaat op. We gaan eerst effe naar Stijn. En weet je nog.. Je weet toch waar het kantoor.. Je weet toch waar hij woont? Jan Hein? Ja dat weet ik, maar ik wil hem niet lastig vallen... Dan ga ik Chrisje (fon) wel bellen. Of Stijn moet.. Stijn gaat toch zeggen van, ja we moeten het eerst lezen... En ik neem aan dat je er wel bij wilt zitten als hij het gaat lezen? Nou, ik moet hier echt om lachen hoor. Slaat zo nergens op! Ze gaan je stukken verstrekken, in welk onderzoek dan? Misschien laten ze dat onderzoek verdwijnen.. In welk onderzoek dan? Maar dat niet gescoord Passage.. Nee maar als jij in een nieuw onderzoek zou zitten, dan gaan ze je dat niet zo spontaan toesturen. Nee, maat misschien hebben ze dat gedeelte al zwart gemaakt? Ze hebben dat gedeelte gewoon zwart gemaakt, ((NTV)) (24:36) Ja, maar waarom moeten ze je die stukken dan toesturen? Voor die hoe heet het... Voor dat vrouwtje, hij heb toch iemand in het Passageonderzoek? Oh! Nu snap ik het. Hij heb het in een ander dossier zitten? Ja! Oh! En dat is, bijvoorbeeld wat ze over mij zeggen, moet er dat in zitten. Dat zou heel goed kunnen ja. Ik snap m nu. Ik snap hem. Dus dat is wat je moet weten. Of er iets over jou in staat? Wanneer heb je afgesproken, morgen is zaterdag? Ga ik toch ook eerder even naar Stijn? Staan ze me misschien niet op te wachten... Ja, maar dan ga jij toch niet? Dan ga ik wel. En dan neem ik het wel mee. Nee.. ik moet Stijn zelf spreken, en gewoon gauw het beste plan... Nee maar dan ga ik gewoon eh... Ik bel je gewoon als ((NTV)) (25:47) Waarover heeft hij allemaal verklaard? Over Akgün, Jesse R... Jesse R. en Soerel. En voor mij betrokkenheid bij? 416 Landelijke Eenheid 6. Dienst Landelijke Recherche

77 Bij Cor.. Welke gozer... Hoe kan hij over mij verklaren? Tsja.. Hè? Verbaast mij ook.. Linksaf hè? Ja. Hij is gewoon thuis.. Dat kan. Je weet het nooit, misschien als de kinderen bij zijn ex zijn of zo... een weekend.. Dan is hij er wel. Dan heb je thuis ook niks te zoeken. Maar dan zal het zijn zoals jij zegt hoor. Dan zit het er nog niet in. Dan is het zwart. Maat ja, het is wel van belang om te weten wat hij over die anderen zegt. Dan weet je ook al wat. Dan weet je of het een leugenaar is. Rechts? Rechtsaf.. Hmhm..((zucht)) Hij heb het helemaal nog nooit gelezen. Hij gaat het pas lezen als de zitting voorbij is, dus ja... Hij zet hem gelijk uit dat kreng Gaat hij je bellen.. ga je rechts? hmhm. Gaat hij zeggen: Ik kom eraan.. (lacht). Wie? Jij.. (Lacht). ((NTV)) (29:56) Oh dat zei hij al. Oké. Oh helder. Ja dat is duidelijk. Maar dat moet hij ook hè, dan kan ie er pas wat over zeggen dus..dat is logisch Ja... Altijd een beetje mazzel hebben... Je weet het ook nooit met hem, het kan zomaar. Maar ja en als... En nou weet je, is erg man... Echt hë! Nou jongen, ik zweer het je, ik denk: Jij belt me expres niet.. is hij er niet? Nee. Ik denk: Jij belt mij expres niet ik denk: Nou ik zal maar niet bellen, jij wilt vast niet dat er gebeld wordt. ((NTV))(31 :19) Ja.. Ja, kijken we even of zijn auto er staat. Staat in de garage. Oké. Hoogste verdieping staat wel het licht aan. Hij zit 1 hoog. Ja. Kunnen ze hem altijd even bellen als ze willen denk ik... gewoon links.., voor hem ook, op de stoep voor de deur.. Ja. Kan jij even bellen. Ja ik moet weten wat ik moet doen eh... Ja. Nou ja, ik zou even in de tuin slapen hoor. Ja.. (fntv)) heb ik al een keer geslapen.. Nu? Hier? Ja. Dat gaatje niet lukken natuurlijk. Hè? Ik zou een keet willen weten wat ze hebben..? Nou Uit kan niet zo zijn, als jij zegt: Ik heb hem nog nooit gesproken, kan het niks zijn. En dan zou je sowieso gearresteerd worden. Hm? Ik heb ((NTV)) Dan is het klaar! Hm? Dan is het klaar! Die heb gezegd ((NTV)) (32:50) 417 Zijn auto staat in de garage hè? ((NW)) Doe ik. 33:19 autoportieren gaan open en slaan dicht. Ergens is volgens mij nog een andere huurder. Ja een Architectenbureau. Chrisje effe vragen of die em effe belt. Landelijke Eenheid 7. Dienst Landelijke Recherche

78 412 34:24 hee! Chris! Sorry dat ik je zo laat stoot op de vrijdagavond. Oh oké geen probleem. Kan jij Stijn op de ene of andere manier bereiken en vragen of hij mij belt? Oké! Oké! Dank je wel! Hoi! Ze zegt: Ik ga het proberen, ik heb hetzelfde nummer als jullie allemaal, maar ik ga het proberen. 35:05 Astrid en Willem stappen in de auto. we kunnen wel effe jouw richting oprijden. Als hij belt? En dan eh.. Bellen we je als we er zijn. Ja maar ik weet dus niet waar hij woont. Ja, ik weet ongeveer waar hij woont. Oké. Ik weet het niet precies.. Maar als.. Ze gaat het proberen hè.. Dus... Wil niet zeggen dat het lukt. ((NW)) sowieso. Ja. Hoe gaan we dat doen? Rechtdoor? Maar een straat verder... Ja. We gaan effe een Telegraaf halen. Achter in zit iets los, moet ik vastdraaien. Dus ik zet altijd de radio aan. Word je gek van, ik kan er helemaal niet tegen. Nu helemaal niet. Nee maar goed, dan is het... Het is onmogelijk dat je nog niet gearresteerd bent als ze wat hebben. Onmogelijk! Kunnen we zo daar de snelweg pakken? Ja Dus ik maak me nog niet eens zo n zorgen. ((NTV)) (36:55) Hij zal zo wel thuis zijn.. Weet ik niet. Ja ik kan bellen met mijn collega, maar... Zij kennelijk niet. En anders is het gewoon ja, een kwestie wat je moet doen, dat ken je zelf ook bedenken, hè? Ik denk dat je het kan vergeten, anders had ze wel teruggebeld. Hè? Aangezien hij al zei: Nee, morgen! klaar! Op internet staat overal hetzelfde? Zal ikzo met je hier doornemen. Krantje halen? Ja. 39:37 Astrid en Willem stappen uit de auto. Portieren slaan dicht. 47:05 Willem : Hol! Lekker aan het bakken? Mag ik2 colaaijes light van je? Nee dank je.. kijken of ik het klein heb voor je hoor? Nee... Dan doe ik het zo. Dank je wel hè! Nee joh, dank je, doei! Staat alleen op internet. Hè? Het staat alleen op internet. Gaan we een lunchje doen. ((NTV)). Nee.. Zitten?.. Even uit blijven. Blikkie? Ga ik hem niet hier neerzetten, dit is een gele band. Je weet het nooit als ze nu denken, mag ik even legitimatie? Van wie? (lacht) van jou.. Van mij? Ze hoeven toch geen legitimatie, ze weten toch wie ik ben? Even kijken... Wel vuil dat Sandra niet effe gebeld heb. Even kijken hoor.. Daar staat het in, Telegraaf.. Het staat ook op OM.nl. Oh Ja? Landelijke Eenheid 8. Dienst Landelijke Recherche

79 Ja. Op de OM-site stond het. oké. Gaan we die effe lezen. Waarvoor ik mee...? Hier. OM rechercheert, doet onderzoek.. Dat is heel wat anders dan dat ze wat hebben hè? Want mogelijk gaan die ook ((NTV)) (43:35) Hij geldt nog steeds als verdachte. Oké dat is de Telegraaf. Ja. Crimesite effe zien? OM? Oh ja.. Die Meijering heb het weer allemaal herhaald over mijn hè? Van: Je moet hem hebben, je moet hem hebben hè? Hoe heet die ook alweer? Ros... Ja 4 uur geleden. ((NW)) (44:54) Voor de van moord vrijgesproken All en Dino... Grote vraag... ah shit! Nee geen probleem. Wat een knoeier zeg! Oh politie, kom we gaan rijden ja? Je mag hier niet staan hè.. En anders gaan we effe lekker zitten :50 Astrid en Willem stappen in de auto. Ja maar iedereen schrijft elkaar nu na hé? Dus dat heeft niet zoveel te maken met iets nieuws hè. Het gaat alleen maar over wat ze allemaal gelezen hebben en invullen hè? Laten we ergens naartoe rijden.. Ja ga ik ook. oké.. Oh sorry.. Heb je dit gelezen ook? Ja... Is allemaal hetzelfde. ((NW))(48:12) ja.. Linksaf hè? Daar...? is niet ver.. Ja, mijn richting is al aan ((NTV)). Oh gaat hij ook stoppen..? (Lacht). Kijk dan.. Ga je daar boven neerzetten links... Ja.. Weet je wat het is... Nou? Punt is dat die eh.. La Serpe, dat die voorzitter van het Hof die ze hebben, die heb niks met die La Serpe. Ja en nu? Ik denk dat ze bang zijn dat die anderen allemaal Vrij gesproken worden. Zijn allemaal variaties op hetzelfde thema hoor. Ik wil gewoon... 52:08 Astrid en Willem stappen uit de auto. Einde opnam-\ Aldus 4t proces-veaal op ambtseed te hebben opgemaakt en gesloten te Amsterdam op 30 juni 2015e / f 7 r / R249 J \ Landelijke Eenheid 9. Dienst Landelijke Recherche

80 Pvb verstrekking opnamen (audio),

81 420 DLR- Unit Randstad Noord PROCES-VERBAAL Onderzoek: Proces-verbaalnr: Vandros Z-833-a Documentnummer: Verbalisant: Onderwerp: T659, brigadier van politie, werkzaam binnen de Eenheid Amsterdam, Dienst Regionale Recherche, team zwacri. proces-verbaal van bevindingen aangaande uitwerking en beluistering geluidsopname afkomstig van getuige Astrid Holleeder; Opname: 17 oktober 2013 Ik verbalisant, verklaar het volgende: Op 19 mei2015 is er aan de officier van justitie Mr. S. Tammes, een USB stick met daarop een aantal geluidsopnamen overhandigd door getuige Astrid Holleeder. Het betreffen geluidsopnamen van opgenomen gesprekken tussen getuigen Astrid Holleeder en Sonja Holleeder enerzijds en de verdachte Willem Holleeder anderzijds. De geluidsopnamen betreffen digitale bestanden welke door de getuigen zijn voorzien van een naam. Deze naam wordt verder aangehouden in de uitwerking. Veelal verwijst deze naam naar een periode of gebeurtenis waarover het opgenomen gesprek is gegaan. De geluidsopnamen zijn beluisterd en uitgewerkt door een schrijftolk. Daarna zijn de opnamen beluisterd en de daarbij behorende uitwerking door de schrijftolk gecontroleerd door mij, verbalisant. Dit proces-verbaal betreft de navolgende opname: Dus wist ik wel wie eh Chris of... Chris eh.. Korterink gaat over eh.. Leon Kutven schrijven. Moet ik het regelen of doe jij het? (lacht) maar hij zat in Thailand, hij schrikt: Ik kom nu terug. Serieus? Nee... ((NW)) ik breek elke bot in je lichaaml (lacht) als je wat verkeerds schrijft. Heeft hij het hele verhaal omgezet, van slecht naar goed. Zo bang is hij. Ja. Begrijp je? Ja. Landelijke Eenheid Nationale Politie - Dienst Landelijke Recherche 1 -

82 421 Ik ben zo gek.. Want hij zegt tegen mij, ik heb hem door een bekende laten bellen. Hij zegt ook: Ja ik heb het nog niet af. Ik zeg: Stuur nou maar gewoon effetjes wat je al heb.. Ik zeg: Want als het me niet bevalt, gaan ik gas geven met je. Ja.. Dat je het weet. Hmhm. Maar ik ken niet zien hoe die mij... (fluistert) ((NW)) (01:00) dat heb die al gezegd van niet, Ik ken het niet zien. Dus ik verwacht ook het laatste stukkie niks.. Nee, misschien.. Heb jij dat eerder gelezen, over dat over het eh... ((ntv)) motor bestuurd hadden (01:16) Huh? Heb toch overal gestaan in de boekjes... Dat heb ik niet.. Ik wel. ((NTV)) proces verbaal.(01:27) Oké. Dat is niet zo. Begrijp je As? Hm.. Dat is ook erg! Ja maar zo gaat het As. Dat is ook erg... Waarom? Nou ja... ((NTV)) (02:03) Weet je wat het is? Het is uiteindelijk... ((NTV)) (02:14) ((NTV)). Hè? (onverstaanbaar door hard omgevingslawaai) 03:03 Zal ik jou een geheimpje vertellen? Vind je wel? ((NTV)) (03:21) Dat was hem! Die wist ik niet. Dat wist ik niet moet ik eerlijk zeggen. ((NTV)) Ja. Zo zit het in werkelijkheid. ((NTV)) zo is het gegaan. Afsi uiting Waarvan op ambtsbelofte opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende op 2juli2015 teamsterdam. - De verbalisant, / T659 2

83 Pvb verstrekking opnamen (audio),

84 Dienst Landelijke Recherche Landelijke Eenheid Nationale Politie - Hè? Wie? Nou, is weinig gebeurd hè? Hmm, effe bellen, ik heb niks gehoord. Nou, iedereen zegt het al. Iedereen zegt het al. Dit proces-verbaal betreft de navolgende opname: De geluidsopnamen betreffen digitale bestanden welke door de getuigen zijn voorzien van een De geluidsopnamen zijn beluisterd en uitgewerkt door een schrijftolk. gegaan. Op 19 mei 2015 is er aan de officier van Justitie Mr. S. Tammes, een USB stick met daarop een Het betreffen geluidsopnamen van opgenomen gesprekken tussen getuigen Astrid Holleeder en Ik verbalisant, verklaar het volgende: geluidsopname afkomstig van getuige Astrid Holleeder; aantal geluidsopnamen overhandigd door getuige Astrid Holleeder. Onderzoek: Vandros Documentnummer: Verbalisant: R336, inspecteur van politie, werkzaam binnen de Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Recherche, team 3. Onderwerp: proces-verbaal van bevindingen aangaande uitwerking en beluistering Veelal verwijst deze naam naar een periode of gebeurtenis waarover het opgenomen gesprek is Proces-verbaalnr: OZ-833-b Opname: 15september2014 Sonja Holleeder enerzijds en de verdachte Willem Holleeder anderzijds. Daarna zijn de opnamen beluisterd en de daarbij behorende uitwerking door de schrijftolk naam. Deze naam wordt verder aangehouden in de uitwerking. gecontroleerd door mij, verbalisant. PROCES-VERBAAL DLR- Unit Randstad Noord

85 423 Dat het eh.. Dat ze zo voorzichtig zeggen dat je alleen maar en passant word genoemd.dus eh ik maak me niet.. Hoe bedoel je en passant? Gewoon en passant, waar die concreet wordt over Dino enne.. Die andere, is het bij jou, wordt het en passant.. Zelfs in de media wordt het niet eens opgeklopt. Nee hè? Nee. Dus eh.. Dus eh.. Misschien helemaal geen last, niks? Nee. Goeie zaak. Ja toch? Ja kun je het een beetje over Haak hebben. Het bestaan van eh.. Thomas enne ((NTV)) (00:56) ze zelf. Voor al die ((NTV)) (01:00) Als ze zeggen dat hij... Ik bedoel.. Hij heb het gedaan omdat Thomas over hem zou verklaren? Ja! Was ook zo hè? Thomas was ook aan het verklaren. Ja, wat kan hij nou over hem verklaren? Wie? Thomas over Dino? Staat toch in de stukken, in de verklaringen van hem? Van Thomas... Ja maar wat zegt die dan? Daar zegt hij toch niks daar over? Dat hij erachter zit. Ja.. Ja... Nee, dat hij met jou is, zegt hij. Maar dat is echt onzin! Nee, hij heeft gezegd, eh Hillis en Dino zijn de sterke mensen, die doen het. Dat heeft hij gezegd. Ja, zoiets, maar in feite... Zei hij alleen maar dat jullie samen waren. Ja daar staat.. Eb nee, weet je wat hij gezegd heb? Dm0, dat Dino dat soort dingen deed. Dat hij wist dat Dino dingen deed. Maar alsof hij zelf schutter zou zijn. Ja. 2

86 424 Ja! Daarom heb hij dat gedaan. Maarja, hij verklaart het hartstikke goed, dus eh.. Hè? Hij verklaart heel goed, dus eh.. Ja toch? Ja! Wat dat betreft ben ik wel blij dat zo verklaard is, het heldert een hele hoop op. Want die onrust die Meijering gezaaid heb.. Is erger als wat er nu gebeurd is. Ja! Dat zei ik net nog tegen Menno. Dat spelletje. Hij zegt nou, dan kan Dino niet eens een dealtje sluiten. Hè? Dan kan Dino nog niet eens een dealje ooit sluiten, want eh... Nee.... Je hebt eh, die heb al een spelletje gespeeld. Daar gaan ze nooit meet een ander spelletje mee spelen. Nee! Dus het is alleen maar.. Het is ongelooflijk, maar het is echt alleen maar in je voordeel. Ja. Precies wat ik nodig had. Ja! Het is wat hè? Ongelooflijk! God of de duivel hè? Dat weet je niet hè? (Lacht). Maat in ieder geval die eh.. Ik zou maat oppassen, zo heb je een pact met de duivel gesloten. (Lacht). Oh jee... Afsluiting Waarvan op ambtsbelofte opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende op 11augustus2015 te Amsterdam. De verbalisant, R336 1 \ 3

87 II 0 0 II

88 425 DLR- Unit Randstad Noord PROCES-VERBAAL Onderzoek: Proces-verbaalnr: Vandtos Z-833-c Documentnummer: Verbalisant: Onderwerp: R336, inspecteur van politie, werkzaam binnen de Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Recherche, team 3. proces-verbaal van bevindingen aangaande uitwerking en beluistering geluidsopname afkomstig van getuige Astrid Holleeder; Opname: Astrid en Willem over Sonja en Peter R de Vries Ik verbalisant, verklaar het volgende: Op 19mei2015 is eraan de officier van justitie Mr. S. Tammes, een USB stick met daarop een aantal geluidsopnamen overhandigd door getuige Astrid Holleeder. Het betreffen geluidsopnamen van opgenomen gesprekken tussen getuigen Astrid Holleeder en Sonja Holleeder enerzijds en de verdachte Willem Holleeder anderzijds. De geluidsopnamen betreffen digitale bestanden welke door de getuigen zijn voorzien van een naam. Deze naam wordt verder aangehouden in de uitwerking. Veelal verwijst deze naam naar een periode of gebeurtenis waarover het opgenomen gesprek is gegaan. De geluidsopnamen zijn beluisterd en uitgewerkt door een schrijftolk. Daarna zijn de opnamen beluisterd en de daarbij behorende uitwerking door de schrijftolk gecontroleerd door mij, verbalisant. Dit proces-verbaal betreft de navolgende opname: Astrid praat wat in zichzelf zet radio harder. (07:40) Auto stopt. Astrid stapt uit, loopt neuriënd weg. Sandra:Hai, hai... Sjonge jonge.. Zeg heb hij een abonnement op mij genomen? Sandra: Echt hè? Wil je wat drinken? Nee, ga jij mij bellen voor stokkies? Die heb ik niet Wim, die heb jij gisteren allemaal al van me gekregen, of eergisteren. Nou dan ga ik weer hè... Landelijke Eenheid Nationale Politie - Dienst Landelijke Recherche 1 -

89 426 Hoe is het schat? Ja... Goed broertje, met jou? Ben jij crazy of ben jij crazy? Een beeije of heel veel? Jij ziet er niet vrolijk uit! Weet ik niet.. Ja weet ik ook niet.. Nee, zal wel aan jou liggen Wim. Dat is meestal. Sandra:flacht). Zal wel aan jou liggen. Wat is dit? Hè? Sandra: Grappig.. Ben je er nou nog mee bezig? Laat het gaan... Laat het gaan! Laat het los... Heb toch geen zin hè? Hè? Dat het toch geen zin heb, je heb toch gedaan wat je kan? Hij is niet vrolijk hè? Sandra:(lacht) zal wel aan mij liggen.. Nee.. Nee, dat kan niet San. Jij bent een schatje ben jij. ((NTV)) (09:46) (Lacht)ik heb nog effe gebeld gisteren. wat dan? Ik heb hem nog effe gebeld of hij heb mij nog effe gebeld. Ja. (10:06) Enne... hij vond dat ik helemaal gelijk, en hij vond het een heel opvallend ((NTV)) Ja. Dus we zijn blij dat geregeld was. Dat wel. Hij had Stijn ook geschreven, van eh... Dat het goed is dat het uitgepraat was. Ja toch? Stijn heb dan die brief geschreven... Ja.. Ja, weet je, eigenlijk tactisch weet je, hij wil niet teveel van hem erin leggen. Alleen maar dat het goed uitgepraat was... Ja, dat zou ik ook zo doen. Hij stuurt vandaag weer excuses. ((NTV)) (10:36) maak er maar eentje, hij zegt ((NTV)) (10:40) dan denk ik: Ja wat the fuck is dat! die mongool die doet voor niks aangifte. Ik moet mijn excuses.. Ja, maar ja weet je? Ik bedoel, als dat het, als dit het ergste is Wim, voor 3 jaar? Kan je alleen maar ((NTV)) (10:52) 2

90 427 Precies! Bijna niet mogelijk meet voor nog wat van die 3 jaar te geven. Ze kunnen geen 3 jaar geven als et geen problemen zijn. Nee. En dat willen hun ook echt voorkomen hoor. Wie? Zij zeker! Ja? Ja. Zij is echt bang Wim! Zij ((NTV)). Zij is echt bang! Hij was ook bang. Hij was ook bang. Hij heeft een snoetje... Och! Hij keek heel zielig zelfs. Ja, ik weet het. Ik heb hem gezien, enne... Maar... Dat ie amper ken lachen. Ja. Hele tijd, hij kijkt heel pijnlijk uit zijn ogen. Helemaal zo overspannen. Astrid; Ja... Begrijp ik wel. Hij was ook lang overspannen. Ik begrijp die zet nog niet, dat hij naar de ((NTV)) (1 1:33) is gegaan hoor. Heb ik hem ook gezegd. Hij zegt: Ja, jij wist het zelf ook niet van die 3 jaar. Ik zeg, ik wist het wel. Mooi parkje dit hè? Alleen... Het komt door jou! Als je zoals ik bij mijn familie kom... ((NW)) Wat zei hij daarop dan?... Dat jij naar de politie gaat. ja, ja.. alleen maar ja, ja, ja, ja.. Astrid; Maar geen eh... Ja wat moet hij nog zeggen? Hij heb het gedaan. Hij kan er niks meer op zeggen.. Ja.. Ja.. Astrid; Maar hij kan ook niks meet zeggen. Hij kan het niet terugtrekken ook. Weet je? Dat is gewoon het hele punt, hij kan niks meer. Hij heb het gedaan, en klaar. Hij heb dat niet overzien. En hij is er heel erg van geschrokken. En zij vooral hè! Hè? Astrid; En zij vooral heel erg van geschrokken. Ik moet ook echt nog effe bij haar langs hoor. Maar ik denk ik laat het nou even rusten. Fijne Koninginnedag.. Willem; Nou, het is toch logisch. Als eh... (gaapt, onverstaanbaar) kan die bellen. Astrid; Ja. Nou ja.. Ja hoe wou je dat aangeven? Dat kan je niet aangeven. Dat zal hij op haar over moeten brengen. Ik wil het ook wel effe doen hè. Peter heeft het natuurlijk al eerder gedaan. Maar voordat ik hem sprak zeg maar, over eh... 3

91 428 kijk, omdat hij problemen met die ((NW)) (12:52) Ja, dat begrijp ik ook wel. Is ook het probleem. Ja. Nou ja.. Allemaal ondoordacht, maar je bent er wel verantwoordelijk voor. Dat is wat zij ook zei. Weet je, van ja... Ja hoeft dat niet te herhalen, maat... Maar zij zegt: We doen die aangifte en ik denk, wat ik gisteren zei, ik denk dat zij min of meet in de hysterie van het moment, met Peter zo, weet je? Peter vindt dat dan belangrijk. En dat ze het op die manier hebben gedaan. Kijk, je moet je niet vergissen, het blijven natuurlijk hele normale mensen hè! Nee helemaal niet. Hij is alleen maar met misdaad bezig geweest, zijn hele leven. Geen normale mensen. Hij moet beter weten, begrijp je wel? Maat hij heeft met zijn grote ego.. Hij is vanuit zijn ego, hij is beledigd, en vanuit zijn ego heb hij dit gewoon gedaan. En nou heb ie problemen op tafel en dat zal hij toch op moeten lossen. Kijk, enne... Stijn gaat nou die brief schrijven, als er meet voor nodig is, zal hij toch meer moeten doen. Ja. Anders heb hij toch echt een probleem! Ja, maar dat snapt hij wel hoor! Hee! Dat weet hij ook wel hoor. Het feit dat hij gisteren zo, eigenlijk geen weerwoord geeft... Dat is niks voor hem hë. Hij heeft altijd wel bla, bla, bla. Ja. Hij heeft altijd een weerwoord. Kijk eens hoe hij op tv is, dan heb die altijd wel een mening of altijd wel een dit of een dat. Ik denk dat hij gewoon dacht van: Nou ja, ik hoop dat we dit gewoon goed op kunnen lossen.. en heb jij die brief gezien, is die al gemaakt? Ja vorige week. Ja. enne, ik heb ((NW)) (14:45) dat we er allebei over eens zijn dat er geen problemen zijn. Oké. Mooi! ((NTV)) meet van mijn kant heb ik... Ja het moet allemaal van mijn kant... Ja... En ((NTV)) ja.. Zo moeten we het doen.. Ja. En als je teveel doet krijg je een ((NW)) (15:00) Ja, maar dat is ook zo, hoor Wim. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Je moet daar een soort inzicht in laten zien... En als meer nodig is.. Trek ik hem aan zijn oren, en moet hij meer doen... Ja precies! Dat hij gewoon eh....verklaren bij een rechter... 4

92 429 Maat ook, ook rechters kijken.. Of er wel een ((NTV)) in zit hè? Ik ben daar nog niet zo uit hoor! Ja kijk, met deze brief eerst van ((NW)) (15:28) ik bedoel, hij zegt gewoon, Stijn zegt gewoon: We doen het heel erg.. ((NW)) (15:36) als er geen probleem is, ((NTV)).. een schreeuwpartij.. Dan is het een schreeuwpartij... Begrijp je? Maar dat wordt het ook omdat er verder geen doodsbedreiging in zit. Zo zie ik het ook. hè Assie.. Het is heel gauw. Ja, het is ook heel gauw. Hee maar eh.. Hij ziet dat dus positief. Ja. Met deze brief geen 3 jaar eh... Dat is mooi! Maar goed, het is wel handig als je ook op de zitting, als je daar niet aan toe hoeft te komen, omdat je gewoon een onbewijsbare zaak hebt hè? Dat zou lekker zijn. We gaan het wel zien... Kan je het nou een beetje loslaten? Of niet? Nou met die brief dan weer niet, weet je? Weet je wat het is As, ik ken daar wel te keer gegaan zijn, maat wat hij gedaan heb, is onvergeeflijk in principe! Ik vergeef het hem, laat maar zitten. Maar hij moet wel begrijpen dat ik het hem vergeven heb, want het is natuurlijk eigenlijk niet normaal natuurlijk, het is belachelijk. Weet je wel? Ja! Nou ja, het is een enorm probleem geworden ineens. Kijk, had je niet met die VI te maken, dan was je daar binnen gegaan en er weer uit gewandeld. Ja, kijk gisteren ook wel 4 of 5 keer gezegd van: Luister... Maar heb je het dan nooit gevraagd waarom hij dat dan gedaan heb? ((NTV)) het is toch niet normaal dat je dat doet? En wat zei hij dan? Slaat toch helemaal nergens op? ja, ja, ja... Dat zegt hij wel? Ja, ja, ja... niet eens.. van huhhuh... Weet je? Ja, ja, ja... Zo praat hij dan. Ja... Ik weet niet.. Dat is toch niet normaal? Dan zal hij bang zijn. Ja kijk, weet je... Dat kan ik me voorstellen, hij is normaal wel eh.. Het is ook niet normaal natuurlijk. Hij heb geen weerwoord? Nee! 5

93 430 HIJ zegt ook tegen mij, hij vond het eh... Ja wel prettig weet je? Ik denk dat hij blij was, om jou gewoon even te zien, in een ontspannen staat... Ja. Kijk, ik heb gewoon ontspannen gesproken, dat ken ik natuurlijk wel. Dus dat heb ik gewoon gedaan. (17:48) Maar met zo n brief dan weer, weet je? Dat word ik weer pissig, dat moet ik niet doen. Nee... Maar dat moet effe slijten... Maar het is natuurlijk niet normaal, ((NTV)) eerlijk zeggen... Dat is toch waanzin! Nee.. je moet het op een gegeven moment achter je laten. Ja! Als het maar geen gevolgen heb. Kijk, als ik 3 jaar moet zitten ga ik ((NW)) (18:04) Nee... Begrijp je? dat... Maar ik denk dat hij zich dat wel realiseert. Dat denk ik ook hoor, is het eerste wat zij zei... En ik weet zeker, zij heb met hem gesproken. Hè, zij is gewoon heel erg bang. Ze zei ook tegen mij: Ik ben best wel wat gewend, maar zoals hij daar stond, heeft hij me echt wel bang gemaakt. ik zeg: Maar dat komt misschien omdat je hem al kent. Weet je, als je iemand niet kent, dan weet je niet wat je.. Maar je ziet het contrast, je kent hem als normaal en in ene zie je iets anders, weet je? Daar schrik je van? Dat kan ik me best voorstellen.. Maar eh... ik was er echt effe klaar mee. Begrijp je? Het is allemaal leuk en aardig, maar, oké, ik heb het uitgesproken en zo moet het blijven... Je moet het achter je laten Wim, voor wat het is. Je had het niet beter kunnen doen dan dit hè? Hè? Die 3 jaar niet meer eh... Nee, maar je moet het.. zij is heel bang dat zeg maar... Dat((NTV)) (19:09) Ja ik.. Hoef je me niet te vertellen, ik weet wat... Daar is zij bang van! Ja. Alleen, dus je moet wel... Zeggen, het is klaar nu! Begrijp je? Ja. Ik ga je wel zeggen, je moet je helemaal niet druk maken. Kijk, als je kan zeggen van Wim accepteert ook de gevolgen, van... Nee! Zo is het genoeg! Ik ga zeggen dat het over is. Ik ga niet verder meer door het stof heen... Nee, je hoeft niet door het stof, maat je moet hem wel geruststellen Wim! Ja prima. Maar ik ga niet meer door het stof. 6

94 Nee Ik ga niet uitspreken dat het zo goed is en noem maar wat op, en als er wat komt dat het niet uitmaakt. Dat ga ik niet doen. Dat moet je ook niet doen, hij moet wel beseffen wat hij gedaan heb... Hmhm. Kijk, weet je wat het is? Het moet niet een situatie worden dat ik ga goedpraten wat hij gedaan heb. Nee, oké... Maar... Want dat is niet aan de orde, wat hij gedaan heb, dat is schandalig! Gewoon een vieze, smerige kankerstreek! Zoals iedereen het op straat praat, je weet niet wat ik meemaak hè! Iedereen zegt: Wat een vieze hond hè! uit auto s schreeuwen, op de snelweg schreeuwen ze het.. Als ik ergens sta, Wat een viezerik hè! hij weet niet wat hij aangehaald heb hoor! Nee? De mensen die kotsen hem echt uit. Ja... Nee. Je ziet ook hoe de mensen reageren als je gewoon op straat staat. Iedereen wil je handtekening, mag ik op de foto... Al die mensen die dat de hele dag doen, zeggen allemaal: Wat een viezerik hè! Wat een viespeuk hè! hij heb zijn eigen zo naar beneden gehaaldl Door dit te doen. Hij beseft zich niet hoeveel schade hij zichzelf aangericht heb. Maat, je laat nu gewoon de dingen een beetje rusten. Kijk, wat ik nu gedaan heb, met dat excuus en alles, is buiten proporties.. Is wel de enige weg... Ja prima! Meer gaan ik niet doen.. Begrijp je? Ik ga er niet... Kijk, ze hoeven zich geen zorgen te maken. Als ik 3 jaar krijg wordt het verhaal anders. En dat ze dat denken, ken je blijven doen, maar het niet weghalen. Begrijp je? En waarom? Ik ben al veel te ver gegaan met mijn excuses. Want luister As, iemand ken schreeuwen en doen en laten wat je wilt, als je nog niet eens een poging waagt het de volgende dag op te lossen, maat meteen naar de politie rent, dan ben je gewoon een varken! Hij is gewoon een varken! Zo heb hij het gedaan! Hij heb zijn zin met zijn film, hij heb alles. Nou, ik heb mijn zin, ik pak gewoon 25% van die Sonja, en als Sonja vervelend is, krijgt ze helemaal niks meet en pak ik gewoon alles! Wat zij wil, het is gewoon afgelopen nou! Enne, die 25% die moet het allemaal verzachten. Maar... Wat hij gedaan heb is onvergeeflijk! Weet je wat het is As...? Maat, ik zou, ik zou.. Je moet op een gegeven moment dingen strategisch bekijken Wim. En los zien van met die emoties... Ja maar luister As.. Anders blijf je ermee rondlopen.. Astrid.. Strategisch... Eigenlijk wat het, hoe je het eigenlijk moet hebben... Strategisch is het nu klaar.. Ja... Maar je moet eigenlijk nu gewoon normaal contact met hem hebben. 7

95 432 Ja. Gaan ik doen. Dat zou nog het beste zijn! Laat ik het zo zeggen As, strategisch is het klaar, hij staat bij mijn in de schuld. Zo zie ik dat gewoon. Kijk, ik heb hem nu vergeven voor wat hij gedaan heb. En wat hij gedaan heb is buiten proporties. Je kunt niet met iemand waar je 25 jaar mee omgaat, wat je weet dat het een boef is, en noem maar wat op. En overal mensen in de pan hakken en noem maar wat op. En overal een grote bek overal hebben. En nu ben je zelf een keer aan de beurt dat er iemand tegen je schreeuwt, dan ren je naar de politie? Assie, de mensen zeggen het op straat alle maal tegen me. Ze komen allemaal.. Mensen komen van de overkant aantennen: Wat een viezetik hè! Wat een viezerik hè! Laat ie de kanker krijgen! zeggen ze allemaal. Allemaal! De hele dag door! Overal waar ik kom zeggen ze: Wat een viespeuk hè, die de Vries! Wat een viespeuk hè, die de Vries. Meer hoor ik niet. Ja, dat moet dan toch genoeg zijn voor je? Want als je het strategisch... Kijk, het mooiste zou zijn, want zo n zitting heb je voorlopig nog niet hè? En hoe langer het duurt hoe beter het is. Ja maar As... Het gaat er ook niet komen. Ik weet het zeker! Je moet er ook niet zomaar naartoe gaan, je moet zelf getuigen hebben. Welke getuigen? Je moet gewoon ntv wat heb je gedaan? Die zitting moet je lekker op schuiven. Welke getuigen? Hun kunnen toch getuigen? Hun moeten getuigen. (fluistert) Wie? Hun!(fluistert) Dat komt later wel. (fluistert) ((NTV)) (23:21) Maar dat gaan ze ook doen. Als ze dat niet doen kan ik nog lachen. Dan ben ik... Dan gaan ik.. Dat is wat Stijn ook zegt.. Dat komt nog als het nodig is. Dan ben je 2 jaar verder. Hè! Het moet wel onherroepelijk zijn je veroordeling, wil je VI in werking treden. Snap je? En dan heb je ook nog cassatie. Dus je hebt daar voorlopig helemaal geen last van Wim. Nee, maar laat ik het zo zeggen, ik denk niet dat ik er last van zal krijgen. Hij zal daarvoor moeten werken ook. En de voor de rest eh... kijk As, ik ga het proberen te vergeten, maat ((NTV)) wat hij geflikt heb is eigenlijk onvergeeflijk. En waar ik nou door getriggerd ben, is weet dat woord excuus erin, Ik heb Stijn ook gebeld, ik moet weer excuus aanbieden omdat hij zo n spelletje heb gespeeld met mij. Ja. Begrijp je As? Ja. $

96 433 Dat woord excuus zit me dwars. Dan voel ik me een beetje... Weet je? Ja dat is de wereld op zijn kop! En ik begrijp het wel dat ik dat moet doen voor die 3 jaar. Dat begrijp ik zelf ook wel, maar dat zit me effe dwars Assie. Ja maar tegelijkertijd, we hebben het over charmeoffensief, het laat wel een zachte kant zien. Snap je? Ik weet het As, ik weet het! Dit is helemaal niet zo n punt vind ik hoor. Ik weet dat het een zachte kant is, ik weet dat dat goed is. Maar dan nog As, het is niet makkelijk. Nee, dat snap ik. Dat het voor jou niet makkelijk is. Begrijp je? Het is niet makkelijk. Nee, voor elke opportunist is het een appeltje eitje, weet je? Maar voor mijn is het niet makkelijk, ik weet... Maar waar, hoe heb je die excuses dan, je heb ze toch niet aangeboden, of wel? Nee daarom juist. Nou dan... Heb ik ook niet. Ik zeg ja, ik had het anders moeten doen. Hè? Maar Peter hoe ken ik verwachten dat jij naar de politie gaat? Maar, dat is toch ook heel wat anders wat je zegt? Ik zou het opvatten zoals jullie in de beginjaren ook hadden: Ja sorry Ik weet het As, maar weet je wat het is As.. Laat maar. Het is een diepe aderlating voor me... Ja... Echt waar! Enne vanaf nou moet hij gewoon doen wat ik zeg, en als hij niet doet wat ik zeg, dan eh.. Ja... Dan ben ik er klaar mee! (25:33) Maar ik denk dat dat er niet is hoor. Ik denk dat zij dat wel goed begrijpt. Zij is heel.. Ik heb hem ook nog nooit zo gezien hoor! Ik heb het toch gezien! Hij schijt in zijn broek! Hij schijt in zijn broek toch! Hij is bang. Hij is bang voor zo n verhaal. Ja natuurlijk! Is hij echt bang voor hoor! Want hij, toen dat gebeurd was, was de eerste die mij belde. ((NIV)) dat hadden we toen niet. In de stress weet je? ja, ja, ja... Belde hij mij! Waarom belt hij mij nou? Met die mededeling... ((NTV)) weet je? Maar laten we er maar over ophouden. Hoeven me niet over te praten. 9

97 Hun gaan echt niet, hun zijn echt, Wim geloof me nou... ((NTV)) dit is het, dit is, hadden ze nooit verwacht! ((NTV)) (fluistert) hij was blij. Hij was blij met die ontspanning. En dat snap ik! Hè? Je moet ook op een gegeven moment de dingen loslaten. 434 Weet ik. Maat weet je wat het is As, zo n brief weer, en die komt morgen uit. En daar heb ik heel veel moeite mee. Want weet je wat het is....ten eerste heb ik het niet gezegd hè. Ik heb geen excuus gezegd. Ik heb gezegd: Hij had het anders moeten doen. (26:43) Ja. En natuurlijk is dat niet goed voor ((NW)) (26:49) Maar Peter, hoe ken ik verwachten dat jij naar de politie gaat? Ja. Wat is dat nou voor belachelijk iets? Ja... Is toch onbegrijpelijk? Ja, ja, ja... Ik zeg, waarom ga je naar de politie? Ik zeg tegen hem, ik wou een boek met je gaan schrijven, over mijn leven. Dat wou ik bij je neerleggen voor als ik dood was. Nou ik ben blij dat ik dat boek niet heb gemaakt, geschreven. Want jij brengt het bij de politie. Wat is dat nou? Hè? Ik zeg, en die misselijke Twitter van je... Heb je dat echt gezegd? Ja, ja! Ook misselijk en zo.. Ja! Dat is toch een misselijke Twitter? Hè? Ik zeg.. Daar reageerde hij niet op? Ja, hij heb... Eerst zei hij, die Twitter was al klaar. Ik zeg dat kan niet. Toen zei hij: Oh nee, het was eigenlijk, ik vond het vervelend dat Stijn had geschreven meteen, dat het gezegd was, dat het uitgepraat was. Ja, ja, ja, ja.. Dat klopt wel, dat klopt wel. Dat heb ie toen tegen mij in dat telefoongesprek ook gezegd. Weet je, waarop Stijn zegt: Luister effe, wacht effe, wij hebben gezegd wat er gebeurd is dat jullie het uitgesproken hebben, en dat er nog een gesprek zou komen. En de politie heeft mij bevestigd dat ze jou gebeld hebben en dat jij dat bevestigd hebt. Dus dat is wat ik gezegd heb.. Oké, dus zijn eh.. Ja want Stijn is iemand, die is daar vrij secuur in, maar dat zei hij inderdaad ook tegen mij... Ja, dus hij zegt, dat is mijn verhaal zo. Dus dat is wat jij gezegd hebt. Ja, ja, ja.. Dat is ook, dat is ook ik zeg ja, het is toch een misseljke Twitter? Met je verhaal: Het blijft zo! dat weet je toch niet of het zo blijft? De film gaat gewoon door, want je hebt getekend. Ja ik heb getekend. Ik zeg: Ik heb mijn woord gegeven, jij zegt het, dus zal het zo zijn. Ik zeg: Maar of jij nou getekend hebt, als ik niet wil gebeurt het toch niet. Dat heb je ook gezegd? Ja. Ik heb gewoon gas gegeven. Maar hoe kan hij nou, hoe kan hij het dan als prettig gesprek hebben ervaren? 10

98 435 Omdat ik het gewoon heel rustig gezegd heb. Ik heb het niet met deze toon gezegd. Ik zeg Peter... Ja. Het is toch anders als ik het zeg. Hè? Maar dat maakt verder niet uit. Als ik mijn woord heb gegeven dan is het goed. Ik ben een man van mijn woord. Dus dan mag het doorgaan. Ja. Ik zeg maar eh.. Als ik het niet wil gebeurt het nooit meet ook. Nee. Oké. Dus hij snapt die boodschap wel? Ja. Begrijp je? Ja. En nou is het en prive niet in mijn belang om die film te stoppen. En is het niet zo verstandig omdat ik dan onder druk die film heb gestopt. Ja. Begrijp je? Ja, dan krijgen we dat weer. Ja want dan krijg je een soort van eh... Zie je wel? Dan gaan ze zeggen, ja maat het heb er wel toe geleid dat die film stop is gezet. Begrijp je? Precies. Ja. Dat kun je ook als een soort afpersing zien, maar dan op een andere manier. Dit is een afpersing. Ja. Enne, dus wat dat betreft is dat klaar. Dan moet je het gewoon in een vorm gieten die voor jou acceptabel is Wim. En die voor iedereen acceptabel is. Want Son, ik heb het met Son ook nog besproken. Die zegt Ja, ik wil hem ook geven. Ik vind dat die kinderen ook wel recht hebben op iets, de kinderen van Cor. Begrijp je? Ja dat moeten ze zelf weten. Maar ik ga niet minder als 25% nemen. Zij doet maar met haar geld wat zij wil. En ik doe met mijn geld wat ik wil. Als zij het aan de kinderen wil geven, dan geeft ze het aan de kinderen. Ze kan met mij niet pingelen, want ik ben zo klaar met haar. Ja maar zij zegt: Ik vind eigenlijk ieder 12,5% dan, door vieren snap je? Ja, dan doen we het door 8, gaat Meijer en Boelaard ook krijgen. Nee, want als je het door vieren doet, zeg maar, XXX (naam zoon Sonja), YYY (naam genoemd van dochter Sonja), want die hebben nog een enorme schuld staan. Weet je van Cor.. Van wat? Van de belasting van Cor, ieder 3 ton. Dat is nog allemaal in een procedure, maar het komt er wel een keertje aan natuurlijk. Kijk As, ik ga niet op die 12,5% zitten. Dan ben ik er klaar mee. Dan gaat die film ook niet door en ben ik er helemaal klaar mee. Dan heb Boxer ook problemen. Ik ga dat niet 11

99 doen. Luister, het is heel simpel, ik heb teveel gezeur gehad. Er legt 3 jaar op mijn nek. Door haar. Ze mag blij zijn als ik 25% pak en geen 5011k ben er gewoon klaar mee Ik ga, je moet het zelf maar met haar uitspreken... Ik heb het er al gezegd hè. Dus ze weet het al! Ja. Ze weet het al. Zo simpel is het. En zij ken wel weer een rekensom gaan maken, maar luister, daar heb ik niks mee te maken. Ik heb met haar rekensom niks te maken. Want ik kan wel blijven rekenen voor d r boxer, en het is weer zo en zo.. Als ze zegt: Ik doe het niet is het ook goed, zullen we zien wat ik met er doe! Dan is zij aan de beurt hè! Maakt me ook niet uit hè! Want ik ga dit niet meet doen. Nee.. Ja maar... Assie, luister, ik ga het niet meer doen. Ik heb het nu afgesloten. Ik ga niet meer pingelen. Hè? Ik moet door het stof. Terwijl ik eigenlijk... Niet door het stof wil. Nee.. Ik vind het goed, maar... Niet meer pingelen. Niet meer vervelend doen. Wel vervelend doen? Heb ze echt ruzie. Dan heb ze echt ruzie. Dan heb ze echt een probleem met me. En Assie ik ga het niet anders doen! Ik heb niks met XXX (naam genoemd van zoon Sonja) te maken. Weet je wat het is? XXX (naam genoemd van zoon Sonja) en YYY (naam genoemd van dochter Sonja) zijn niet bij me op bezoek geweest. 1 Keertje, 2 keer is XXX (naam genoemd van zoon Sonja) geweest. YYY (naam genoemd van dochter Sonja) is 1 keer geweest. Ik heb met YYY (naam genoemd van dochter Sonja) en XXX (naam genoemd van zoon Sonja) niks te maken!! Ze rijden in auto s! Ze hebben alles! Ze hebben schuld? Zo leven ze niet! Dat moeten ze zelf weten. Ik heb geen geld. Hun gaan gewoon geld pakken. Ik ga met Peter ook gewoon praten hoe het nou zit. Wat gaat er over blijven? Wat gaat er gebeuren? Wat zijn de afspraken? Misschien is dat het slimste, want dat zei hoe heet ze ook nog tegen mij. Jac... Ze zei van, waar heeft iedereen het eigenlijk over? Ze zegt: Wij hebben alleen nog maar geld geïnvesteerd! Het gaat om tienduizenden euro s om alles te betalen. En om het te regelen en om het te doen! Er is helemaal nog geen piek verdiend! zegt zij niet een piek maar... Er is helemaal nog niks verdiend en het is maar de vraag wat er uit komt! Maar wat zijn hun afspraken die ze gemaakt hebben met die bedrijven? Ik weet dat niet Wim. Dat weet ik echt niet. Dat boeit... Ik heb eerlijk gezegd nooit verwacht dat het iets zou worden. Dat zeg ik je heel eerlijk. Dat heb ik nooit verwacht. Maar kennelijk lukt het hem toch. Want ja, dat moet je hem nageven, hij is wel een hele slimme zakenman. Kijk As, ook die film, hij zal natuurlijk wel percentages afgesproken hebben. Ja dat is wel zo, maar dat is geloof ik heel weinig hè? Want er moet, heel veel gaat.. Ik weet het echt niet hoor, misschien zeg ik het nu totaal verkeerd, maat wat ik wel eens gehoord heb, denk ik, is van de... Of de.. Kijk je moet natuurlijk altijd netto/bruto rekenen... Maar volgens mij is dat 3% of zo? Ik heb echt geen idee. In ieder geval het komt er op neer, als het, als het loopt, gaat natuurlijk.. Stel dat het 3% is, 97% naar de producers en dit en dat.. Dus dat is heel weinig wat er overblijft. Wat dat in bedragen is weet ik niet. Dat weet ik niet Wim. Hee! Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb me er ook niet mee bezig gehouden, want het boeit mij eigenlijk niet zo, want ik moet het eerst allemaal nog wel zien. Maat, misschien lukt het hem hè? Hij is toch iemand die een slimme zakenman is. Dat heeft hij niet slim gedaan.. Ook niet voor de filmmakers, kijk, voor hem is het ook belangrijk dat het opgelost is, want de filmmakers gaan zeggen, als er zo n mafkees 12

100 rondloopt als Willem, daar hebben we weinig trek in. Denk effe na, we weten hoe die man is, is een mafkees! 437 Ja. Gaan wij niet doen. ((NW)) (32:23) (lacht) je gaat toch niet naar Amerika? Wat kan hem dat nou schelen? Nee, het gaat erom dat die producers ook de stekker eruit trekken. En dat ze denken: We hebben geen zin in... Dat is waar, dat is waar, dat ophef... Weet je, dat gaan wij niet doen... dat is geweld en dit en dat en zus en zo, en wat is hier aan de hand? Ja. Dat heb hij heel dom gedaan. Dat heb ik ook gezegd. Heb je dat ook gezegd tegen hem? En wat zei hij daarop dan? Toch niet verstandig voor de film hè? Ja, ken zomaar.. Ken zomaar zegt hij? Ja dat zei hij tegen mij ook. Interesseert hem ook niet hoor. Heb ie ook niet over nagedacht Wim. Net zoals het... Zullen we effe het zonnetje opzoeken? Het is wel heel koud hè? Net zoals hij niet over die 3 jaar heb nagedacht. Want ik zei dat ook tegen hem hè? En dan zie je hem zo wakker schudden. Eh ja, nee dat zie ik dan wel weer. Hij denkt niet van tevoren na. Maar zeg maar tegen Sonja... Ik ga Sonja vandaag niet meer zien hoor, maar ik zal het haar morgen zeggen. Ze ken met mij niet onderhandelen, ik ben er helemaal klaar mee. En als zij nog vervelend blijft, zorg ik dat ze helemaal niks krijgt, dan geef ik alles aan Meijer en Boelaard en mijn en dan is het gewoon klaar! Zij heb geen enkele recht, XXX (naam genoemd van zoon Sonja) heb geen enkele recht en YYY (naam genoemd van dochter Sonja) heb geen enkel recht. De Marokkaan gaan we gewoon verder dealen, ze rijden in auto s, Assie, zo werkt het in het leven hè. Ze hebben me tot op het bot vernederd! Begrijp je? Astrid.. Luister.. Nou.. Son is altijd bij je op bezoek geweest Wim, hee! Luister,..ja.. Ik ga je dit zeggen... Ik ga je dit zeggen. Als ik daar verder niet meet mag komen voor de ((NTV)) (33:56) en al die Marokkanen weten wel hoe het zit, en die komen wel allemaal en iedereen is geweest, en ik mag komen als mevrouw is uitgehupst, dan beledig je me! Begrijp je? Ten opzichte van iedereen beledigen ze me. En dan ga ik je zeggen: Ik pak ze nou terug! Want ik pak ze het gewoon af! En als ze dat niet willen, kennen ze het krijgen! Dus zo simpel is het! Maar Wim! We zijn familie hè?!! Ja maar As, maakt me niks meer uit. Me broer heb me mijn geld weggegooid. Ja. Luister, ik laat me niet continu naaien in me kont door mijn familie. Sonja en hij zijn hetzelfde, Het gaat altijd om geld, want ze durft nou weer om geld te vragen. Gewoon, ze wil me nou afschepen met 12,5%. Wie denk je dat je bent!! Ze heb recht op niks!! Op niks!! 13

101 438 Maar ja, zij zegt het is Cor zijn boek. Cor heb het toch geschreven? Cor zijn boek? Cor zijn boek? Wil ze dat gaan volhouden, dan maak ik het nog afgelopen hè, dat de film afgelopen is. Want zij kan mij niet bepalen dat het Cor zijn boek is hoor! (Lacht). Ik wou dat ik niks had gezegd. Ik wou dat ik niks had gezegd. Je wordt alweer helemaal boos. Ja maar Assie, wat nou Cor zijn boek?? Zij zegt: Het is Cor zijn boek! Jij wou het niet eens! Ja, ik wou het niet. We hebben afspraken gemaakt, toen heb ik mee ingestemd, ik wou het niet, toen heb ik ermee ingestemd. Maar we hebben met zijn allen afgesproken dat we met zijn vieren, de film zouden delen. Dat hebben we afgesproken en we hadden 70%. Nou dat weet ik allemaal niet. Waar komt dat lawaai vandaan? Hè? Waar komt dat lawaai vandaan? Effe kijken? Een stukkie? Maar begrijp je As? En als zij dat wil, luister, weet je wat, zeg maar tegen d r ze mag die 50% houden. Zal je zien wat ik met haar doe! Nee... Zij hè, en XXX (naam genoemd van zoon Sonja), luister As, ik ga je dit beloven, zij XXX (naam genoemd van zoon Sonja) en YYY (naam genoemd van dochter Sonja) zal het niet 1 euro ervan krijgen!! Echt waar ik ben echt klaar met ze! Zal ik es een klap in het donker uitdelen. Ik ben er klaar mee As! (35:55) Nee maar.. Luister As, weet je wat het is? Ze doet het weer! Ze brengt me weer in deze vorm. Ze doet het weer! Assie luister, ik zweet het hè op (naam zoon JJ H), als ze te ver gaat ktijgt ze hem hè! Dan is het gewoon klaar hè! Over! Einde verhaal! (32.10) Nee... Want dan haal ik die likdoorn uit mijn leven! Want ik word gek van die vrouw! Ze krijgt niks! 25% blijft van mij en anders pak ik 50!! Oproffen!! (36:22) Weetje wat? Ga ook maar naar de politie. Schiet ik XXX (naam genoemd van zoon Sonja) als eerste dood. (36:24) Wat zij wil! Nee... Nee... Luister naar mij.. Als ik door hun, 1 dag hoef te zitten hè, zal je zien wat er gaat gebeuren. Echt waar, geloof me nou! Ze moeten niet door gaan! Ze moeten niet doorgaan! Datdoetzij niet Wim! Hee! Maar ze zegt dingen, weet je? En zij denkt: Laat Assie het maar zeggen.. Ja, nou zal ik het tegen Assie zeggen: Gaat niet door, ik heb gewoon 25% als ze vervelend wil doen, pak ik haar alles af, geef ik die 25% aan Meijer en Boelaard! Oprottent En als zij denkt dat ze er wat tegen moet doen, dan moet ze dat maar doen! Dan stuurt ze dat Marokkaantje maar van d r! Laat maar komen dat Marokkaantje, schiet ik als eerste dood! Kankermongool! (37:01) Wie denkt zij nou dat ze is? Ze is niks! Ze hebt geen recht met haar recht. Altijd heb ze gezopen en gevreten van het boek! Dat heb hun gewoon zo gedaan! Wie denk je nou wel? Dat Cor de baas is of zo?? Weet 14

102 je wie de baas hier is?? (doffe dreun hoorbaar) Wie is de baas dan?? Ze moet oppassen wat ze doet hè! 439 Doe rustig... Ja maat Assie... Ze moet.. Hou nou op!!! Ja maar As, ze blijft doorgaan! Rustig nou! Maat ze blijft doorgaan! Ja maar het is goed zo. Ze doet het weer!! Nee, doe nou rustig! Ja maar ze doet het weer! Zij maakt mij gek! Ja, ik zie het. Zij maakt mij gek! Luister één ding, dat gaat niet lang gebeuren meer zo hoor! Ze moet echt ophouden nou!! Nee... Met die spelletjes, het is afgelopen! Gewoon 25% wil ze moeilijk doen zal ze zien wat ik zal doen! Oké, ik regel dat, klaar! Hee.. Assie, luister.. Ik regel dat!... Al brengt het niks op.. Nee... Ik zal je dit zeggen hè, als zij door blijft gaan, krijgt ze verdriet. (diepe zucht) ja... Ik zal je zeggen, wie heb me het meeste beledigd? Die is als eerste aan de beurt! (38:06) Nee... Weet je wat het is As, ik ken er niet meer tegen!! Nee... Hou... Luister, ik sta op ontploffen... Het is zo n stukje weg! Ja. Waarom dan? Ik heb jou nog nooit zo heftig gezien naar hun toe! Assie, luister! Ze hebben me beledigd tot op het bot! Assie, hun hebben geen recht op dat geld! Ze ken niet zeggen: Neem 12,5% en met 37,5 er vandoor gaan! Dat ken zij niet doen! Want zij heb recht op niks! Wie is zij! Ze heb met d r kut open gelegen! En 15

103 heb ze wat gekregen! Maat dat boek, was gewoon een witwas verhaal! Ik had, ik kreeg mijn inkomen op de gracht, en zij moest ook wit geld hebben! Dat was het verhaal! (38:46) zo hebben we het laten gaan, oké. Toen hebben we geld zat verdiend, heb ik nooit geld uit het boek gepakt! Laat het geld zitten! Gun het Sonja. Maar weet je wat het is, als er een film komt, hebben we ook gezegd, dan is het van ons allemaal. Boek mag jij, maat film is van ons allemaal. Meijer en Boelaard moet ik het bos in sturen. Ja? 440 Hmhm.. Die moet ik al het bos in sturen. En nou wil zij mij ook nog effe het bos in sturen! Gaat niet gebeuren. 25%! En anders heb ze ruzie en zal ze zien wat ik doe! Weet je wat? Zeg maat dit: geen 25% mag ze 50 houden, zal ze zien wat ze krijgt (39:19) Nee, oké. Rustig! Zal ze zien wat ze krijgt! Luister As, ik zweet het op alles wat me lief is, ( fluistert) het maakt me echt niks meer uit hoor As. Nee. Het zit me hier! Door haar heb ik bijna 3 jaar! Het zit me hier! Ze moet echt ophouden. Ze weet niet wat ze aanhaalt hè! Ze weet niet wat ze aanhaalt! Ze weet wel wat ze aanhaalt. Nee, ze weet niet wat ze aanhaalt, Assie. Assie, ik zweet het! (fluistert) ((NTV)) (39:47) (schreeuwt) IK BEN HET ECHT ZAT, ZAT, ZAT, ZAT!!! KANKERHOER!! Gaat gewoon weer beginnen! Ik ga, hoe heet het? Ik ga gewoon regelen dat het goed is zo! Hee? Ik regel dat vanavond nog, oké? Praten over.. Want weet je wat het is? Ik ken er niet meer mee leven! Nee! Maar dat heb ik ook goed begrepen! Ik kan er niet meer mee leven! Weet je waar het om gaat? Het gaat niet eens meer om geld! Nee... Het gaat helemaal niet om het geld. Het gaat om... Weet je wat het is As, ik ben geen clown! Begrijp je? Begrijp je? Ja.. Ik weet heel goed hoe je bent Wim! (Lacht). Ik weet het, ik weet het! Begrijp je? Ik ben geen clown! Nee ik weet het! En je moet op een keer, houdt het op! Ja... Begtijp je? En als ze niet doet wat ik zeg, dan krijgt ze verdriet!(40:25) Ja... Dan zal ik nog effe tossen welke van de 2. (40:27) ik ben er klaar mee. Weet je wat? Dan gaat ze maar naar de politie! Dan krijgt ze nog wel.. Weet je wat het is? Die kankerhoer is naar de politie geweest. Die 3 jaar boven mijn hoofd! Ik doe zo... Maar ik blijf niet met me fokken! 16

104 441 Nee. Blijf me niet opstoken! Niet doen As! Sonja moet nou mond houden. Niet meet praten.. Ja ik ga het zeggen. mond houden en jij bepaalt het verder gewoon. Ik bepaal het, en klaar! Oké. En het is klaar met XXX (naam genoemd van zoon Sonja) en het is klaar met iedereen. En jij blijft gewoon met Peter in gesprek en hun zoeken het gewoon uit. Ik los het gewoon op! Luister.. Ik zeg dat ook. Echt serieus, en ik zal ook echt serieus zeggen van: Son, het is echt serieus! ga niet met hem beginnen, want je weet... Nou.. Het is gewoon klaar! Ik ben er klaar mee! Is goed.. Ik heb er geen trek meer in... Nee.. Is goed. Want ze blijft bezig! Ze blijft gewoon bezig! Ik zal je wat zeggen, ze moet gewoon naar de politie gaan! Daar is ze voor in staat hoor! Nee.. Voor geld hoor! Nee! Dat doet ze niet! Nee? Hee! Dat doet zij echt niet! Hee! Heb je ook over Peter gezegd. Nou nee!!! Peter is geen familie hè Wim? Hee? Peter is geen familie, laten we wel wezen! Peter is een gewoon iemand, en wij zijn allemaal met mekaar opgegroeid. En weten hoe moeilijk het is allemaal. Weet je wat het is As, opgegroeid....ze probeer het gewoon weer! Probeert het gewoon weer. Nou, ik ga het gewoon doorgeven, ik zeg gewoon: Luister Son, dit is het! Je gaat helemaal niks meer er over zeggen. Vanaf nu de enige gesprekspartner van Peter is Wim!... Ben ik. Klaar... En niemand meer! Klaar, over! En op het moment dat Peter haar vraagt: Hoe zit het? zegt zij: Wim.. Luister, Peter kan vragen wat hij wil! Ik zeg gewoon Peter hoe het zit. Zo simpel is het. Ik ga met Peter over die 20% ook beginnen! Maar ga ik niet gisteren doen. Nee, dan moet je rustig aan.. 17

105 442 Dan ga ik binnenkort doen... Hoe zit het nou of zo? Ik heb hem wel gezegd, luister effe, voor de goeie orde.. Meijer, Boelaard en ik, zouden allemaal geld krijgen, van die film hè? Ja, ja, ja... Dat je het weet! En het is niet zo erg, want ik ben niet bevriend met Meijer en Boelaard, maar eh.. Het is wel zo hè! En Cor ken... ((NW)) (43:50) ik heb hem ook gezegd, die familie is niet voor niks kwaad op mijn, want ze denken dat ik al het geld heb! Weet je? En ik zeg, maat ik heb nergens wat van! Maar weet je wat het is? Ik krijg de schuld! En dat ben ik een beeije zat. Al die spelletjes! Ik ben die spelletjes zat! En ze gaat het gewoon weer doen! Ik ga er naartoe, en ik zeg zo precies.. Ik zal je dit zeggen hè, ik zal je dit zeggen hè... als zij 12,5% voor )(XX (naam genoemd van zoon Sonja) wil, 12,5%... voor.. YYY (naam genoemd van dochter Sonja), en zij neemt genoegen met 12,5%, dan komt daar ook die 25% af, wat zij wil! Nee... Weet je wat het is As, weet je wat het is? Ik zeg je eerlijk hè, (fluistert) ((NW)) (43:15) echt hoor! Ja,ja.. Dit gaat nu te ver! Weet je wat het is As, niemand is in mijn leven nog zo ver gegaan met mijn als zij. Nou moet ze echt stoppen anders zal ze zien wat er gaat gebeuren. Want ik trek dit het niet langer meer. Nee. Ik ken het verschil niet meet zien tussen een vijand en haar en zij.. Omdat zij zich als een vijand blijft gedragen. En dat lijkt wel of ze er plezier in schept om mij op te blazen! Ja. Het is klaar! Het gebeurt zoals ik het wil! Vanaf nu... Onderhandel ik met Peter, ze heb niks te zeggen. Ze zal horen wat die 25% oplevert, en dat krijgt ze gewoon. En rest regel ik. Als ze dat niet doet, zal ze zien wat er gebeurt. Weet je wat het is As, zo is het in het leven. Als je goed bent, krijg je goed. Ze hebben me... 6 Jaar heb ik gezeten. YYY (naam genoemd van dochter Sonja) kon niet komen.. Heb ik ook tegen Sonja gezegd. YYY (naam genoemd van dochter Sonja) kon niet komen want die heeft een goeie baan. Dus ik heb gezegd, als ze nou zo n goeie baan heb, is die film dan niet een beeije lastig? Ja.. Dat is toch veel erger dan dat je bij mij op bezoek gaat komen? Nee, maat dat was toch Cor? Ik zeg, Nee, maar ik was toch Willem? Ik zeg maar, je kon niet bij mij, je dochter kon niet bij mij op bezoek komen omdat ze zo n goeie baan heb. Maat die film willen jullie wel mee vreten allemaal. Dat is allemaal niet erg. Dat is toch 10 keet erger! En zo is het nou één keet. Het is het ene oneerlijke met het andere oneerlijke. En Assie, ik ga het gewoon niet doen! Ik hou gewoon 25% en ze zoekt het maar uit! En eerlijk, zeg maar als het eerlijk is, krijgt ze niks! Wegwezen! (diepe zucht) Ze blijft gewoon.. Weer doorgaan! Is ze niet goed bij d t hoofd! (lacht). Had ik het maar nooit gezegd. Ik heb al weet spijt als haren op mijn hoofd! Even serieus... Maar effe serieus, is ze niet goed bij d r hoofd? Je moet het zeggen want zij zegt het toch? 1$

106 443 Ja, daarom denk k: Ik zeg het je. weet je? Maar luister As, is zij niet goed bij d r hoofd? Nou, ik vond het al heel knap dat ze 50 door 4 kon delen, meen ik echt, meen ik serieus. Nou, maar weet je wat het is As, dat is jouw vergissing, ik heb je al zo vaak gezegd dat ze niet zo stom is. Ze ken ook heet goed tekenen voor d rzelf! Ja, ja. Ik vind haar wel heel dom. Maar ze weet niet wat er gaat gebeuren. Want zij denkt maar, dat alles ken! Dat jij het me effe zegt, en dat het dan klaar is! Maar dan gaat het feest beginnen! (45:31) Want weet je wat het is As, al komt er niks uit die 25% van mij, maakt me helemaal niks uit! Het gaat me ook niet om het geld! Nee... Het gaat me gewoon om het principe nu.. Alles wat ik op me nek heb, alles wat ik al op me nek heb gehad, met die Van der Bijl en met al die mensen, alles wat ik op mijn nek, en maar gluiperig zitten en doen... As, ik ben er klaar mee! (zucht) En de kinderen, ik heb daar niks mee te maken! Ze zoekt het maar uit! Dan geeft ze die kinderen toch die 12,5%, heb zij toch niks! Ook goed! Ja. Je moet met je 25% doen wat je zelf wil! Ja. Ik doe ook met mijn 25% wat ik wil. En ik ga echt niet voor minder! Voor 12,5% mag ik als hoofdrolspeler in een film komen. Nee. Omdat zij dan 37,5 heb, met XXX (naam zoon Sonja)? Ik weet het wel, ze hebben al die jaren gekeken van: Haha, het komt eran.. ((NTV)). Is voor mij echt onbegrijpelijk dat ze gewoon weet door gaan. Maar ziet ze dan niet wat er speelt? Nee.. Jij bent toch... Ja.. Dat denk ik niet. Ik denk niet dat zij denkt van, hoe.. serieus dit kan escaleren zeg maar. Maar ziet ze niet in wat ze allemaal al aangericht heeft? Nee, want zij zegt... (Lacht). Straks zeg ik weer iets verkeerds.. Wat zegt ze dan? Zij zegt... Ja maat wat heb ik dan gedaan? Waarom is hij nou zo kwaad op mij? Wat heb ik nou gedaan? Moet je zeggen nou, die heb nou weer een voorbeeld gegeven waarom hij zo kwaad op jou is, omdat je weer begint over het geld. Ken je zeggen, luister, ik zal je nog wat zeggen...zo kwaad heb ik hem nog niet gezien. En wat hij gezegd heb, heb ik hem ook nog nooit hoten zeggen, maat Box, neem van mijn an, nou ophouden! Klaar! Ja. 19

107 Ik ben er klaar mee! Gaat me ook niet meer om dat geld As. Weet je wat het is, al die beledigingen, dat beledigingetje met die auto, is gewoon een belediging! Ik heb gezegd, luister, voor mijn veiligheid, ik heb effe een andere auto nodig Astrid Zo? Nee hoor, die auto blijft gewoon staan. Ja. En mijn zoon is... Ja vind ik ook een beetje eh... Begrijp je? Hee.. En nou wil ze weer 12,5% voor datzelfde autootje? Kanker voor d r! Sja! Denkt ze dat ik lijpe Gerritje ben! Ik wil gewoon 25%! Ja. En als ze dat niet doet, is het ook goed jongen. Ga maar naar de politie! Maakt mij niet uit! Want weet je wat het is, als ik 1 dag voor haar binnen zit... Die 2 gaan het eerst! (48:10) Nee.. maat dat gebeurt niet.. Assie weet je wat het is... Het gebeurt straks niet.. Wim! Zij ziet niet eens in wat ze dingest.. Houd op zeg! Weet je wat het is... Zij ziet nooit wat! Nee. Ze ken wel 50 door 4 delen ja... Ja... wel goed hè! Knap hè? (Lacht). Zij ziet nooit wat in, maar ze wil wel weer een rekensom maken. Ik was echt verbaasd! (Lacht) ik zeg: Box... Kan je 50 door 4 delen? Box hoeveel is 50 gedeeld door 4 dan? Nou... Zij weet het gewoon hè! Maat luister, zij is niet gek! Ze gebruikt jou.. Ja, om de boodschappen heen en weer te brengen. Om de boodschappen heen en weer te brengen. Want als ik er ben.. Krijg ik weer de hoe heet het... Want als ik er ben, ik ben er toch geweest? Is goed, is goed is goed, al heb ik niks... Oké. Is goed! En nou ineens kom je weer met jou en meteen verhaal van XXX (naam genoemd van zoon Sonja) en YYY (naam genoemd van dochter Sonja)? Ik heb met YYY (naam genoemd van dochter Sonja) niks te maken en met XXX (naam genoemd van zoon Sonja) ook niet! Helemaal niks! Hun hebben mij ook niet... Zij gaat gewoon luisteren Wim. Hee? Dat weet jij ook wel. Zij gaat gewoon luisteren klaar! Het is net als met Peter uiteindelijk, als het erop aan komt hebben ze er allemaal geen trek in. 20

108 445 Assie, luister, luister even, echt waar, hij doet wat ik zeg, hij weet gewoon hoe het ervoor staat. Ja. Maar dat gaat hij ook echt niet doen. Dat heb ik al gemerkt aan hoe je vertelt hoe hij zich gedroeg hoor. Misschien, Peter heeft iets te berde gebracht meet niet. En toen begon hij... Had ik nooit verwacht hoor!... En toen begon hij over Sonja, als laatste, en toen zei die van.. Oh ja, dat vond hij echt heel vervelend.... Ik zweer het, ik zweet het, ik zweet het.. Ik zeg nou, ik heb het niet aangehaatd hier omdat ik je niet wilde beledigen omdat ik zelf ook denk dat het niet zo is. Nee het is ook echt niet zo hoor. Ik zeg: Maar, inderdaad dat is de reden waarom ik uit mijn dak ging natuurlijk en toen heb ik gezegd tegen De film gaat niet meer door, je gaat het zien.. Ja. En toen ben ik naar hem toe gereden. Ja. Toen weer, Sonja.. En ik ben nou klaar met Sonja. En de volgende keer, weer zo n verhaal, krijgt ze niks! Nee! Er komt geen verhaal meer! En het is over uit! Zij doen helemaal niks meer! Jij neemt het over en jij gaat het gewoon met Peter regelen... Ik tegel het vanaf nu.. Precies! Ik ga gewoon precies alles regelen. Ja. Duidelijk. Even een colaatje pakken? Ja. En voor de test... Colaaije light pakken? Voor de rest heb zij nergens meer mee te maken. Ze krijgt 25%, wil ze die niet hebben is het ook goed, krijgt ze niks! Ik ben er klaar mee. Nou, ik denk dat zij alles wel weer hebben hoor. Ja? Astrid (Lacht) wat er overblijft... Ik zal je dit zeggen Ik heb met XXX (naam genoemd van zoon Sonja) niks te maken, niet op bezoek gekomen...die moest ook 2 keer bijdehand doen. ((NTV)) niks te maken. Ik mocht niet eens op bezoek komen. Terwijl al die Marokkanen... Luister, de Flap (fon) moest mij zeggen dat YYY (naam genoemd van dochter Sonja) in verwachting was. Ja.. 21

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

geheim nooit aan iemand anders vertelt. En vooral niet aan grote mensen. Dat zou rampzalige gevolgen hebben. Ze zouden zeggen dat ik een gevaarlijke

geheim nooit aan iemand anders vertelt. En vooral niet aan grote mensen. Dat zou rampzalige gevolgen hebben. Ze zouden zeggen dat ik een gevaarlijke 1 Een geheim Ik heb een geheim. De kinderen van groep 3 4 keken op. Allemaal legden ze hun kleurpotloden neer en keken vol belangstelling naar meester Frans. Is het een groot geheim, meester? vroeg Sita.

Nadere informatie

GOED VRIENDJE? FOUT VRIENDJE?

GOED VRIENDJE? FOUT VRIENDJE? Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Veilig Thuis, tel.: 0800 2000 Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een uitgave van JIP Den Haag en Middin.

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Pannenkoeken met stroop

Pannenkoeken met stroop Pannenkoeken met stroop Al een maand lang zegt Yvonne alleen maar nee. Heb je je best gedaan op school? Nee. Was het leuk? Nee. Heb je nog met iemand gespeeld? Nee. Heb je lekker gegeten? Nee. Heb je goed

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Jeremia 1: Vertel het door!

Jeremia 1: Vertel het door! Jeremia 1:4-19 - Vertel het door! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Jeremia 1:4-19 Vertel het door!

Jeremia 1:4-19 Vertel het door! Jeremia 1:4-19 Vertel het door! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Nadere informatie

3 Pesten is geen lolletje

3 Pesten is geen lolletje Na deze les kun je: het verschil tussen plagen en pesten noemen; jouw ervaringen met pesten vertellen; uitleggen hoe je pesten kunt stoppen; afspraken maken over pesten. 3 Pesten is geen lolletje Pesten

Nadere informatie

DE NAAM JON FOSSE. NAMNET (1995) Een toneelstuk. Vertaling Tom Kleijn ********** PERSONEN. Meisje Jongen Zus Moeder Vader Bjarne ***********

DE NAAM JON FOSSE. NAMNET (1995) Een toneelstuk. Vertaling Tom Kleijn ********** PERSONEN. Meisje Jongen Zus Moeder Vader Bjarne *********** jon fosse - de naam JON FOSSE DE NAAM NAMNET (1995) Een toneelstuk Vertaling Tom Kleijn ********** PERSONEN Meisje Jongen Zus Moeder Vader Bjarne *********** Copyright : Jon Fosse 1995, Colombine Teaterförlag

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Staat op haalt een pilsje en neemt zelf een kopje thee Stilte

Staat op haalt een pilsje en neemt zelf een kopje thee Stilte : zij 9 maanden zei hij, 9 maanden, hooguit 1,5 jaar Dat is 12 en 6 18 maanden. 1 keer zo veel ja een keer zo veel Best veel 9 maanden In 9 maanden baar je een kind In 18 2 Dat is wel veel Ja, dat is wel

Nadere informatie

Door mijn leven liep een doorbroken streep

Door mijn leven liep een doorbroken streep Door mijn leven liep een doorbroken streep Door mijn leven liep een doorbroken streep Alex Does Schrijver: Coverontwerp: ISBN: Alex Does DEEL 1. Ik schrijf over mijn leven wat ik tot nu toe gehad hebt,

Nadere informatie

ah. ik ben pyjama. aangenaam! lou!

ah. ik ben pyjama. aangenaam! lou! op zoek naar de jeugdherberg? ja! die zou hier toch in de buurt moeten zijn? ja, hoor! daar... maar eh... in dit seizoen... waarschijnlijk is hij vol. ze gaven me n paar andere adresjes, maar... je had

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

1. Tussen de schoenen

1. Tussen de schoenen 1. Tussen de schoenen Man, kijk uit! John schrikt zich wild. Eigenlijk mag het niet, maar hij rijdt op de stoep. Plotseling komt er een kind aanrennen, recht voor zijn scooter. Hij kan niet op tijd remmen,

Nadere informatie

De redding van Zacheüs Meditatie ds. Gerard Rinsma zondag 30 oktober e zondag na Trinitatis

De redding van Zacheüs Meditatie ds. Gerard Rinsma zondag 30 oktober e zondag na Trinitatis De redding van Zacheüs Meditatie ds. Gerard Rinsma zondag 30 oktober 2016 22e zondag na Trinitatis Toralezing: Genesis 12:1-8 Evangelielezing: Lucas 19:1-10 OVERWEGING Als je terug komt in het dorp waar

Nadere informatie

Verliefd zijn is dat je iemand meer dan aardig vindt, eigenlijk véél meer dan aardig.

Verliefd zijn is dat je iemand meer dan aardig vindt, eigenlijk véél meer dan aardig. Verliefd Savannah (11) Verliefd zijn is dat je iemand meer dan aardig vindt, eigenlijk véél meer dan aardig. Massimo (11) Dat je iemand ziet die je heel mooi vindt. Dan wil je gewoon bij haar zijn. Misschien

Nadere informatie

Liedje van ex bewoonster TOH, Werkconferentie (Migranten)jeugd

Liedje van ex bewoonster TOH, Werkconferentie (Migranten)jeugd Liedje van ex bewoonster TOH, Werkconferentie (Migranten)jeugd georganiseerd door Time Out Huis Gelderland en Netwerk Cultuursensitief werken 13 april 2017 De scholen, politie, wijkteams, jeugdbescherming

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde

Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde Aangepaste dienst met medewerking van de Bliid Boadskip Sjongers uit Berlikum Liturgie Voorzang Gez 132 Dank u voor deze nieuwe morgen Stil gebed Votum Zegengroet

Nadere informatie

Johannes 8:12 Jezus is de sleutel tot echt leven

Johannes 8:12 Jezus is de sleutel tot echt leven Johannes 8:12 Jezus is de sleutel tot echt leven In het donker zie je niets. Niet waar je bent, niet hoe de wereld er uit ziet, niet wat je moet doen. In het licht ga je het allemaal begrijpen. Jezus zegt:

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

Lelijke griet. Dino is nog steeds te verbaasd om iets normaals te zeggen. Het enige dat hij kan bedenken is: Heet je echt Belle?

Lelijke griet. Dino is nog steeds te verbaasd om iets normaals te zeggen. Het enige dat hij kan bedenken is: Heet je echt Belle? Rolstoeltaxi Dino, wil jij even helpen? Dino reageert niet. Hij is ingespannen bezig met zijn tekening. De opdracht is om het bovenaanzicht van de school te maken. En dat valt niet mee. Dino, vraagt de

Nadere informatie

E-BOOK 10 GOUDEN TIPS OVER KINDEREN EN EMOTIES. kinderen en Emoties 10 GOUDEN TIPS OVER KINDEREN EN EMOTIES

E-BOOK 10 GOUDEN TIPS OVER KINDEREN EN EMOTIES. kinderen en Emoties 10 GOUDEN TIPS OVER KINDEREN EN EMOTIES E-BOOK 10 GOUDEN TIPS OVER KINDEREN EN EMOTIES VOORWOORD In 2016 schreef ik de Gids over emoties bij kids 80 praktische tips. Mijn kennis en ervaring blijft zich echter door ontwikkelen. Daarom deel ik

Nadere informatie

Seksualiteit: Grenzen en Wensen

Seksualiteit: Grenzen en Wensen IJBURGCOLLEGE.NL Seksualiteit: Grenzen en Wensen Leerlingen handleiding Michiel Kroon Lieve leerling, Het is belangrijk om op een open en goede manier over seks te kunnen praten. De lessenserie die in

Nadere informatie

Het is druk op het schoolplein. Overal zie je kinderen die aan het knikkeren zijn. Joost heeft een grote zware knikkerzak. Hij roept: 'Ik heb de

Het is druk op het schoolplein. Overal zie je kinderen die aan het knikkeren zijn. Joost heeft een grote zware knikkerzak. Hij roept: 'Ik heb de De regenboogbonk Oma is op bezoek. 'Kijk eens Floor,' zegt ze. 'Ik heb een cadeautje voor je.' Ze geeft Floor een klein rond pakje. Floor doet snel het papiertje eraf. 'Wow,' zegt ze, 'wat mooi!' In haar

Nadere informatie

Ehh... dit klopt niet mevrouw... wat u me hier geeft. U hebt een kaartje met

Ehh... dit klopt niet mevrouw... wat u me hier geeft. U hebt een kaartje met Hoofdstuk 31 Audioscripts TAAK 31.2 Opdracht 2 Proces-verbaal 1 Dames en heren, uw vervoersbewijs alstublieft. Ja, dank u wel. Oké... in orde meneer... ja, bedankt. Alstublieft. Ehh... dit klopt niet mevrouw...

Nadere informatie

Waarom dit boek? Hey daar, welkom in mijn boek!

Waarom dit boek? Hey daar, welkom in mijn boek! Waarom dit boek? 6 Ik ben alleen op vakantie gegaan om uit te zoeken wie ik ben en wat ik wil met mijn leven. Ik heb weinig vrienden en sta bekend als de nerd van de klas. Misschien b n ik ook wel een

Nadere informatie

INDIAAN HOTEMETOOT. Geschreven door: Sheila de Pauw

INDIAAN HOTEMETOOT. Geschreven door: Sheila de Pauw INDIAAN HOTEMETOOT Geschreven door: Sheila de Pauw INDIAAN HOTEMETOOT Rolverdeling: Opperhoofd Slimme Steen Hotemetoot Decor: Het decor is een indianendorp, waar minimaal twee wigwams instaan. De wigwam

Nadere informatie

Thema Nederlandse cultuur en gewoontes

Thema Nederlandse cultuur en gewoontes http://www.edusom.nl Thema Nederlandse cultuur en gewoontes Lesbrief 32. Mag ik even uitpraten? Wat leert u in deze les? Eén lange zin maken van twee korte zinnen. Je mening geven. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Even later staan Phoebe, Paige en Piper bij Darryl tussen allemaal politieagenten

Even later staan Phoebe, Paige en Piper bij Darryl tussen allemaal politieagenten Auteur: Tim Janssens Mail: timmiejanssens_1994@hotmail.com Leo tegen Leo Phoebe staat in de keuken. Piper komt binnen. Piper: Wat ben je aan het doen, Phoebe? Phoebe (boos): Nagels aan het bijten! Is dat

Nadere informatie

uit Jurres mond. Jasmijn kijkt op. Jij bent toch ook bij Maikel geweest? Ja, dat is waar. Oké, doe Maikel dan ook maar. Maar hij moet wel een beetje

uit Jurres mond. Jasmijn kijkt op. Jij bent toch ook bij Maikel geweest? Ja, dat is waar. Oké, doe Maikel dan ook maar. Maar hij moet wel een beetje Inhoud 1 Feestbeest... 7 2 Wij willen winnen!... 12 3 Maikel... 19 4 Zoektocht... 25 5 Briefjes... 31 6 Code Langnek... 37 7 Waar Mart bang voor is... 44 8 Een verdacht pakket... 50 9 Poederdoos... 56

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 12. In de pauze.

Thema Op het werk. Lesbrief 12. In de pauze. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 12. In de pauze. Wat leert u in deze les? Iemand gelijk geven. Nee zeggen. Uw mening geven. Van twee woorden één woord maken. Veel succes! Deze les is ontwikkeld

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Veilig Thuis Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod 2 Een stukje uitleg Dat je samen met papa/mama, of een andere persoon in dit boekje gaat werken is niet zo maar. Dat komt omdat

Nadere informatie

pest eruit? De baas spelen

pest eruit? De baas spelen Hoe ziet iemand die een ander pest eruit? Waarschijnlijk heb je wel gemerkt dat het ontzettend moeilijk is om zo n beschrijving te geven. Dat is logisch want er bestaat niet iemand die eruit ziet als een

Nadere informatie

Levende Verhalen Het verhaal van Anke

Levende Verhalen Het verhaal van Anke 1 Levende Verhalen Het verhaal van Anke Anke is een krachtige, levenslustige vrouw die midden in haar leven staat. Ze heeft een intensieve baan als leidinggevende in de zorg en naast haar drukke baan is

Nadere informatie

Deze tekst is afkomstig van de online bibliotheek op

Deze tekst is afkomstig van de online bibliotheek op DE NIEUWE TONEELBIBLIOTHEEK Deze tekst is afkomstig van de online bibliotheek op www.denieuwetoneelbibliotheek.nl. De rechten, inclusief en met name de rechten voor uitvoering, liggen voor alle teksten

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

DOEBOEK VOOR OUDER EN KIND

DOEBOEK VOOR OUDER EN KIND Tussen JOU en MIJ SCHRIJF- EN DOEBOEK VOOR OUDER EN KIND Janneke van Bockel Tussen en Begonnen op 20 Herinneringen die je later wil hebben moet je NU maken 4 Ma-ham, luister je wel? zegt ze streng. Ja

Nadere informatie

Huilend geromantiseerd en schijnend geëerd

Huilend geromantiseerd en schijnend geëerd Huilend geromantiseerd en schijnend geëerd 1 2 Aurora Stevens Huilend geromantiseerd en schijnend geëerd Autobiografie 3 Copyright Aurora Stevens Omslagontwerp Aurora Stevens Auteursfoto Janna de Jong

Nadere informatie

Gezond thema: DE HUISARTS

Gezond thema: DE HUISARTS Gezond thema: DE HUISARTS 1. Wat gaan we doen? Praten over de huisarts en wat de huisarts doet. Nieuwe woorden leren over de huisarts. Het gesprek met de huisarts oefenen. 2. Wat vind ik van? Als je een-op-een

Nadere informatie

Stomme trutten. Qatar, Qatar!, giechelen de meisjes voor het huis aan de overkant. Kelly heeft gelijk. Nu zijn ze op de fiets.

Stomme trutten. Qatar, Qatar!, giechelen de meisjes voor het huis aan de overkant. Kelly heeft gelijk. Nu zijn ze op de fiets. Stomme trutten Kijk, die stomme trutjes zijn er weer. Kelly wijst naar buiten. Sanne kijkt nieuwsgierig uit het raam. Voor het huis aan de overkant staan twee meisjes. Meisjes met blonde paardenstaartjes.

Nadere informatie

Lucas 10:25-37 Mag Jezus jouw naaste zijn?

Lucas 10:25-37 Mag Jezus jouw naaste zijn? Lucas 10:25-37 Mag Jezus jouw naaste zijn? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Bij deze preek is geen powerpoint

Nadere informatie

De moeilijkste verkoop in je leven, is het verkopen van jezelf aan jezelf.

De moeilijkste verkoop in je leven, is het verkopen van jezelf aan jezelf. De moeilijkste verkoop in je leven, is het verkopen van jezelf aan jezelf. Verkopen staat gelijk aan inkomen Iedere dag ben je bezig met verkopen je verkoopt aan; jezelf familieleden je omgeving je partner

Nadere informatie

Gespreksvoorbeeld rond uniek verloop of uitzondering

Gespreksvoorbeeld rond uniek verloop of uitzondering Gespreksvoorbeeld rond uniek verloop of uitzondering M = Michael White Melanie = therapeute waar Trudy & Peter al eerdere gesprekken mee gevoerd hebben; werkt in jeugdgevangenis waar Peter verblijft; Peter

Nadere informatie

Deze tekst is afkomstig van de online bibliotheek op

Deze tekst is afkomstig van de online bibliotheek op DE NIEUWE TONEELBIBLIOTHEEK Deze tekst is afkomstig van de online bibliotheek op www.denieuwetoneelbibliotheek.nl. De rechten, inclusief en met name de rechten voor uitvoering, liggen voor alle teksten

Nadere informatie

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Veilig Thuis Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Een stukje uitleg Dat je samen met papa/mama, of een andere persoon in dit boekje gaat werken is niet zo maar. Dat komt omdat

Nadere informatie

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N Personen Pa Ma Kind 1 Kind 2 Dominee Vrouw van de Dominee Zondagsschooljuf Man van de zondagsschooljuf Buurman Smit Buurvrouw Smit Het Ding (speelt wel mee,

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

Bij mij weten ze dat niet. Ja, ik schaam mij er voor.

Bij mij weten ze dat niet. Ja, ik schaam mij er voor. Beeldvorming Welk beeld heeft men van ons? De kijk van de buitenwereld (buren, school, vrienden, ) op hen. Een onderwerp dat ook geen kaartje nodig had om naar boven te komen tijdens de gesprekken. Jongeren

Nadere informatie

Don zit naast Jamiro. Ze zit omgekeerd in haar stoel en kijkt door de achterruit.

Don zit naast Jamiro. Ze zit omgekeerd in haar stoel en kijkt door de achterruit. Botsing Jamiro kijkt door de ruit van de auto. Hij zit achter het stuur, maar hij let niet goed op de weg. Jamiro heeft geen rijbewijs. Hij heeft de auto gestolen. Samen met Don. Don zit naast Jamiro.

Nadere informatie

Introducties telefonisch interview

Introducties telefonisch interview Introducties telefonisch interview Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins

Nadere informatie

De stappendans van oplossingsgericht werken Voorbeeld van een onlinegesprek

De stappendans van oplossingsgericht werken Voorbeeld van een onlinegesprek De stappendans van oplossingsgericht werken Voorbeeld van een onlinegesprek Onderstaand gesprek illustreert de beweeglijkheid van het oplossingsgericht werken. De kleuren geven de bewegingen aan in het

Nadere informatie

Pest- en gedragsprotocol voor de kinderen van de Boeier

Pest- en gedragsprotocol voor de kinderen van de Boeier Pest- en gedragsprotocol voor de kinderen van de Boeier Pestprotocol 2016-2017 kinderen 1 Pest- en gedragsprotocol voor de kinderen van de Boeier. Waarom een pestprotocol? Alle kinderen moeten zich op

Nadere informatie

Het gestolen schilderij. door Nellie de Kok

Het gestolen schilderij. door Nellie de Kok Het gestolen schilderij door Nellie de Kok 1 Het gestolen schilderij door Nellie de Kok samenvatting Katrijn zei nog: Je koopt niets aan de deur. Tja, Jan Klaassen kennende, heeft hij niet goed begrepen

Nadere informatie

Daniël 6 Leven met overtuiging 2 maart 2014 Voor de leeuwen gegooid

Daniël 6 Leven met overtuiging 2 maart 2014 Voor de leeuwen gegooid Preek I Vanavond gaat het over de leeuwenkuil. Ik moet eigenlijk zeggen: over twee leeuwenkuilen. Twee? Ik zal uitleggen hoe dat zit. Eerst gaan we naar de eerste leeuwenkuil, die van Daniël. Laten we

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

De heks van het bos door Nellie de Kok. Samenvatting

De heks van het bos door Nellie de Kok. Samenvatting De heks van het bos door Nellie de Kok Samenvatting De heks van het bos tovert iedereen om die ze in het bos tegen komt. Katrijn heeft de dokter gebeld als ze merkt dat Jan zijn stem is verloren. Natuurlijk

Nadere informatie

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02 Papahoorjeme_bw.indd 2 05-05-11 15:02 Papahoorjeme_bw.indd 3 05-05-11 15:02 Voor Indigo en Nhimo Tamara Bos Papa, hoor je me? met tekeningen van Annemarie van Haeringen Leopold / Amsterdam De liefste

Nadere informatie

Burny Bos. Knofje. Alle verhalen. Met illustraties van Harmen van Straaten. Leopold / Amsterdam

Burny Bos. Knofje. Alle verhalen. Met illustraties van Harmen van Straaten. Leopold / Amsterdam Burny Bos Knofje Alle verhalen Met illustraties van Harmen van Straaten Leopold / Amsterdam Knofje_bundel_pr2 06-05-09 15:45 Pagina 4 Een geheime hut Kijk. Daar loopt Knofje. Dat meisje met dat staartje.

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 12 Op straat

Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 12 Op straat Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 12 Op straat 1 Woorden 1 de ambulance 2 de bioscoop 3 de fietser 4 de kraam 5 de lantaarnpaal 6 de markt 7 de motor 8 het ongeluk 9 de parkeergarage 1 10 de reclame

Nadere informatie

Stap 1. Stap2. Stap3. Stap4. Opstel door een scholier 1979 woorden 11 januari keer beoordeeld. Nederlands. Stappenplan.

Stap 1. Stap2. Stap3. Stap4. Opstel door een scholier 1979 woorden 11 januari keer beoordeeld. Nederlands. Stappenplan. Opstel door een scholier 1979 woorden 11 januari 2007 5 18 keer beoordeeld Vak Nederlands Stappenplan. Stap 1 Wat is kindermishandeling? Wat zijn de gevolgen? Wat moet je doen? Bel je de kindertelefoon?

Nadere informatie

Lucas 10:33 Voor Jezus ben je alles waard

Lucas 10:33 Voor Jezus ben je alles waard Lucas 10:33 Voor Jezus ben je alles waard Jij bent veel waard! Maar waarom eigenlijk? Niet omdat jij zo goed bent, je lijkt op de gewonde reiziger in het verhaal van Jezus, maar omdat God je heeft gemaakt.

Nadere informatie

Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Prentenboeken: Les 10: Hoe zeg ik nee. Lesoverzicht. Basis

Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Prentenboeken: Les 10: Hoe zeg ik nee. Lesoverzicht. Basis Les 10: Hoe zeg ik nee Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen weten het verschil tussen prettige en onprettige situaties en kunnen deze herkennen. Kinderen weten dat ze onprettige aanrakingen mogen weigeren.

Nadere informatie

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer KLEM Katja en Udo in de schulden Anne-Rose Hermer Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Katja ontmoet Udo Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis.

Nadere informatie

Johan van Caeneghem. Het Schemerhuis

Johan van Caeneghem. Het Schemerhuis Johan van Caeneghem Het Schemerhuis 4 Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen De nieuwe weg Hé, kijk daar eens, zegt Jay. Wat is dat?, vraagt Johanna. Dat is een weg, zegt Jay. Dat kan niet, zegt Johanna.

Nadere informatie

Preekje - Gezinsdienst. Ik ben de goede herder. Jubilate - 22 april uur. Voorganger: ds. Bert de Wit

Preekje - Gezinsdienst. Ik ben de goede herder. Jubilate - 22 april uur. Voorganger: ds. Bert de Wit Preekje - Gezinsdienst Jubilate - 22 april 2018-10.00 uur Ik ben de goede herder Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Johannes 10:11-16 (Bijbel in Gewone Taal) Gemeente van onze Heer, Jezus Christus,

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn?

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Bij deze preek is geen powerpoint

Nadere informatie

AMIGA4LIFE. Hooggevoelig, wat is dat? WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN

AMIGA4LIFE. Hooggevoelig, wat is dat? WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN AMIGA4LIFE Hooggevoelig, wat is dat? 7-10 jaar WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN 1 voorlichtingsbrochure hooggevoeligheid - www.amiga4life.nl Ik heb een talent! Ik kan goed

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

Sinterklaas. en de dieven. Maarten Stevens www.cts-producties.nl www.cts-producties.be

Sinterklaas. en de dieven. Maarten Stevens www.cts-producties.nl www.cts-producties.be Sinterklaas en de dieven Maarten Stevens www.cts-producties.nl www.cts-producties.be Rollen: Sinterklaas Hoofdpiet Agent Dief 2.013 Dief 2.012 Die hoeven we niet uit te leggen! Hoofdpiet staat er helemaal

Nadere informatie

NEGATIEF IMAGO VAN HET CLB

NEGATIEF IMAGO VAN HET CLB NEGATIEF IMAGO VAN HET CLB Getuigenissen van een ouder Ik weet eigenlijk niet goed waarvoor ik allemaal op het CLB terecht kan. Als ik het woord CLB hoor, dan begint het lampje problemen direct te knipperen.

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

Lesbrief. Een echte man Yvonne Kroonenberg

Lesbrief. Een echte man Yvonne Kroonenberg Lesbrief Een echte man Yvonne Kroonenberg Doe meer met Leeslicht! Bij een aantal boeken in de serie Leeslicht kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze lesbrief staan

Nadere informatie

Inleiding WIST JE DAT JE GEVOEL VAAK BEPAALT WAT VOOR HUMEUR JE HEBT?

Inleiding WIST JE DAT JE GEVOEL VAAK BEPAALT WAT VOOR HUMEUR JE HEBT? Inleiding Gevoelens: we hebben ze allemaal. Maar soms is het lastig te weten hoe je je nu écht voelt. Je bent blij, maar ook zenuwachtig. Of je weet niet of je boos of verdrietig bent. Of je snapt niet

Nadere informatie

Dat hoor je mij niet zeggen!

Dat hoor je mij niet zeggen! Dat hoor je mij niet zeggen! WOUTER VAN WINGERDEN & PEPIJN HENDRIKS Dat hoor je mij niet zeggen! 2015 Thomas Rap amsterdam Het is misschien een cliché, maar het is wel waar! INHOUD Hier, voor je verzameling

Nadere informatie

Maar verder ben ik heel gezond: ik sport en let op mijn voeding. Het is een deel van mijn sociale leven

Maar verder ben ik heel gezond: ik sport en let op mijn voeding. Het is een deel van mijn sociale leven Fase: Ik rook misschien wat te veel voor mijn., maar voor de rest is alles onder controle Voorbeeld hinderende gedachte: Mijn moeder had longkanker en zij rookte niet. Maar verder ben ik heel gezond: ik

Nadere informatie

DE WEERZINWEKKENDE (Der Häßliche)

DE WEERZINWEKKENDE (Der Häßliche) marius von mayenburg de weerzinwekkende 1 Marius von Mayenburg DE WEERZINWEKKENDE (Der Häßliche) Vertaling Tom Kleijn Personen Lette, de weerzinwekkende Fanny, zijn vrouw Scheffler, chef van Lette Karlmann,

Nadere informatie

Ze zouden haar treiteren! Gegiechel achter haar rug. Gemene opmerkingen. Flauwe geintjes. Misschien wel een spin in haar cola... Ze zag het gezicht

Ze zouden haar treiteren! Gegiechel achter haar rug. Gemene opmerkingen. Flauwe geintjes. Misschien wel een spin in haar cola... Ze zag het gezicht Ik ga niet! Jullie begrijpen er helemaal niets van! Carlijn liep stampvoetend de trap op. Ze was woedend. Haar hoofd bonkte. Ik ga niet! En daarmee uit! Carlijn smeet de deur van haar kamer achter zich

Nadere informatie

De meester is een Vampier

De meester is een Vampier De meester is een Vampier Door Wout Terpstra Het is maandag en Tom werd wakker. Hij vindt het altijd heel leuk op school. Maar vandaag weet hij het niet. Want ze krijgen een nieuwe meester. Tom!Tom! Ben

Nadere informatie

Als ik vrijdagmiddag uit school kom, staat mijn moeder in de keuken. Ze heeft twee grote bood schappentassen vol lekkers gekocht voor het weekend en

Als ik vrijdagmiddag uit school kom, staat mijn moeder in de keuken. Ze heeft twee grote bood schappentassen vol lekkers gekocht voor het weekend en Als ik vrijdagmiddag uit school kom, staat mijn moeder in de keuken. Ze heeft twee grote bood schappentassen vol lekkers gekocht voor het weekend en zet alles op het aanrecht. Floor, zou jij nog even voor

Nadere informatie

Mijn rechten in de jeugdhulp. Mevrouwtje recht en haar familie

Mijn rechten in de jeugdhulp. Mevrouwtje recht en haar familie Mijn rechten in de jeugdhulp Mevrouwtje recht en haar familie Inhoud Inleiding... 3 1. Je moet hulp krijgen... 4 2. Ik beslis mee of ik hulp wil of niet... 5 3. Ik krijg uitleg... 6 4. Er is respect voor

Nadere informatie

Laat Je Rela)e Niet Stuklopen

Laat Je Rela)e Niet Stuklopen Laat Je Rela)e Niet Stuklopen Door Robbert Raas www.stop-jaloezie.com Voorwoord Dit compacte e-book is geschreven als hulp bij de eerste stap naar een leven zonder vervelende jaloezie. Op stop-jaloezie.com

Nadere informatie

KEN IK U NIET ERGENS VAN. Dialoog tussen een man en een vrouw. Tim Gladdines September Een café-situatie. V: Ken ik u niet ergens van?

KEN IK U NIET ERGENS VAN. Dialoog tussen een man en een vrouw. Tim Gladdines September Een café-situatie. V: Ken ik u niet ergens van? KEN IK U NIET ERGENS VAN Dialoog tussen een man en een vrouw. Tim Gladdines September 2011 Een café-situatie. V: Ken ik u niet ergens van? M: Pardon? V: Ken ik u niet ergens van? M: U vraagt aan mij of

Nadere informatie

Cursus Omgaan met klachten

Cursus Omgaan met klachten Cursus Omgaan met klachten Aanleg beplantingen en grasvelden AOC Oost Almelo C. ter Steege Doel van deze les Je leert in deze cursus over: - Klachten - Klachten ontvangen - Valkuilen - Emoties opvangen

Nadere informatie

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn.

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn. RITUEEL schrijven d a g b o e k Word de persoon die je altijd al had willen zijn. Welkom De persoon worden die je altijd al had willen zijn. Daarom schrijf ik. Door ritueel te schrijven kom je in verbinding

Nadere informatie

De kippendief. door Nellie de Kok

De kippendief. door Nellie de Kok door Nellie de Kok 1 door Nellie de Kok samenvatting In de bibliotheek staan allerlei mooie boeken. Aan de kinderen wordt gevraagd wat voor boeken je daar allemaal kunt lenen. Kaatje werkt in de bibliotheek

Nadere informatie

Exodus God zal er zijn

Exodus God zal er zijn Exodus 3-4 - God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

Exodus 3-4 God zal er zijn

Exodus 3-4 God zal er zijn Exodus 3-4 God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Dit boek is anders dan alle andere boeken. Het is helemaal voor jou alleen. Jij bent de enige die straks weet wat er in dit boek staat.

Dit boek is anders dan alle andere boeken. Het is helemaal voor jou alleen. Jij bent de enige die straks weet wat er in dit boek staat. Dit boek is anders dan alle andere boeken. Het is helemaal voor jou alleen. Jij bent de enige die straks weet wat er in dit boek staat. Dit boek is van: Datum: INHOUD #1 Mens zijn 5 #2 Slapen 17 #3 Taken

Nadere informatie

WERKBLADEN Seksuele intimidatie

WERKBLADEN Seksuele intimidatie WERKBLADEN Seksuele intimidatie 1 Waarom dit boekje? 1.1 Zet een rondje om het goede antwoord. Seksuele intimidatie komt vaak voor. Ja Nee Seksuele intimidatie komt weinig voor. Ja Nee Mannen worden vaker

Nadere informatie

Pest- en gedragsprotocol

Pest- en gedragsprotocol Pest- en gedragsprotocol voor de kinderen van de Boeier Pestprotocol 2014-2015 kinderen 1 Pest- en gedragsprotocol voor de kinderen van de Boeier. Waarom een pestprotocol? Alle kinderen moeten zich op

Nadere informatie

Maya s moeder kijkt verbaasd naar de dichte deur. Ze hoort haar dochter snikken. Nou, zo erg is het toch niet, denkt ze.

Maya s moeder kijkt verbaasd naar de dichte deur. Ze hoort haar dochter snikken. Nou, zo erg is het toch niet, denkt ze. Een dichte deur Maya! De stem van Maya s moeder klinkt nu heel hard en een beetje boos. Als ik je nog eenmaal moet roepen, kom ik je kamer in!, dreigt haar moeder. Maya doet de deur van haar kamer gauw

Nadere informatie