Plaatsingslijst van de archieven van de. Protestants Christelijke Scholen te Doorn,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plaatsingslijst van de archieven van de. Protestants Christelijke Scholen te Doorn,"

Transcriptie

1 T00079 Plaatsingslijst van de archieven van de Protestants Christelijke Scholen te Doorn, K. Kraan, R. Marquart, J. Meijer, G. Legemaat, W. Legemaat en K. Wildenbeest Doorn / Wijk bij Duurstede, 2006

2 Plaatsingslijst A VERENIGING SCHOOL MET DE BIJBEL, ca School met de bijbel - De Schakel 1. Notulen A1-A12 Notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen en uitnodigingen, delen, 1 omslag A1 3 juli februari 1891 A2 1 maart januari 1898 A3 25 januari januari 1903 A4 21 januari juli 1910 A5 26 juli maart 1925 A6 23 maart oktober 1931 A7 1 december september 1936 A8 27 oktober februari 1944 A9 29 februari februari 1951 * A10 22 februari oktober 1971 A11 16 november mei 1979 * Niet raadplegen wegens verkleving. 2. Correspondentie A13-A20 Correspondentie van het bestuur, , 7 pakken A A A A A A A A Verslagen, statistieken, schoolkranten e.d. A21-A25 Verslagen personeelsvergaderingen , 2 delen, 2 pakken A A A A A A26 Schooljaarverslagen A A27-A28 Schoolkrantjes 2 pakken A A

3 A29 Onderwijsstatistieken A Organisatie, fusie, statuten, oprichting. A30 A30 Statuten 1898, 1972 correspondentie hierover. Reglement van Utrechts Schoolhulp. 5. Bestuur, leden, oudercommissie, Ledenzeggenschapsraad. 6. Personeel, salaries A31 Opgaven personeel aan ministerie A32-A34 Personeelsgegevens, waaronder akten van benoemingen Alfabetisch gerangschikt. 3 pakken A32 A H A33 I M A34 N Z A35 A35 Gegevens mw V.d. Eshof * * niet raadplegen wegens verklevingen. A36-A38 Pensioengrondslagen. 2 pakken, 1 omslag A A A A39 A39 Afscheid personeelsleden. 7. Eigendommen. A40 De Heidelbergse Katechismus (in gotische letters gedrukt) A41 Inventarislijsten lokaal I, II, III, IV en V en filmlijst. 6 deeltjes A42 Bouwtekeningen 1946 en uitbreiding 1965/66 A43 Bestek, tekeningen verbouwing A44 Bestek en tekeningen uitbreiding A45 Bestek en tekeningen 1960 en 1965 A46 Bestek en tekeningen verbouwing 1975/76 8. Financiën. A47 Schoolgelden

4 A48 Aandelen/obligaties en coupons A49 Kasboekje Kasboek Kasboekje ± 1914 A50 Kasboeken / en delen A51 Suppletiefonds De Zaadkorrel. Notulen Kasboek Suppletiegelden Idem Contributiën Idem A52 Financiële jaarverslagen A53 Financiële jaarverslagen A54 Financiële stukken verbouwing en 1952 A55 Salarissen Idem A56 Besluiten toekenning Rijksvergoeding A57 Aanvragen Rijksvergoeding A58 Aanvragen Gemeentelijke vergoeding Leerplannen (onderwijs). A59 Leerplannen 10 delen 1922/1923/1924/1925/ / / / / Leerlingen. A60 Leerlingenlijsten /1926/ / / A61 Leerlingenaantallen / Schooljubilea. A62 50 jarig jubileumviering A63 75 jarig jubileumviering

5 A64 Diverse jubilea, afscheid, huwelijk enz. 12. Overige, diversen, onduidelijk. A65 Schoolreisjes Schoolreisjes Idem A66 A67 A68 Opstellen van J. Heule t.b.v. ouderavonden Klasseschrift leerlingen J. Heule 1919 Programma s van ouderavonden, voordrachten, hersengymnastiek periode tekeningen van leerlingen Meester van Helden voorstellende. 2 delen. B VERENIGING INSTITUUT RHODESTEIN B1-B6 - De Bijenkorf - Instituut R./ Hervormde School Rhodestein - Chr.MAVO - Chr. School Hoog Moersbergen - Kleuterschool Hoog Moersbergen 1. Notulen. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en de leden o.a., met jaarverslagen over delen 3 omslagen B juli B nov mei B3* 1950 dec febr. B april 1976 mei (NB Schimmel?) B B mei * Niet raadpleegbaar door ernstige verkleving. 2. Correspondentie. B7-B22 Correspondentie van het bestuur van tot de fusie in B B B B B B B B B B B pakken en 1 omslag

6 B B B B Verslagen, statistieken, schoolkrant e.d. B23 Statistieken Kleuterschool Kampweg 1960 t/m 1979 B24 Onderwijsstatistieken school Kortenburglaan (1944 en 1949 ontbreken) B25 B26 1 schoolnieuws 1964 en 1 schoolnieuws 1978/79 van Herv. School Rhodestein 1 Kontakt van Herv. School Hoog Moersbergen z.j. Verslagen Oudercommissie Herv. School Rhodestein Organisatie. B27 Statuten Ver. Rhodestein 1914 Idem 1972 Concept Statuten Stichting De Wijngaard 1974 Oprichtingsakte St. De Wijngaard 1975 Schema van werkzaamheden concierge Mavo Overeenkomst vakleerkracht gymnastiek 1971 Overeenkomst gebruik gymnastieklokaal 1971 Reglement Oudercommissie H.S. Rhodestein en Huishoudelijk reglement H.S. Rhodestein Bestuur, leden oudercommissie e.d. B28 Ledenlijst Ver. Rhodestein B29 Presentielijst ledenvergadering Ver. Rhodestein 1975 B30-B46 6. Personeel. B30 Salarisstaten personeel H.S. Rhodestein B31 Salarisstaten personeel H.S. Rhodestein B32 B33 Aantekeningen dhr. Bijl waarin lijst personeelsleden van Register Art.59 L.O.-wet School Rhodestein Sitiopark 5 september 1918 B34 Akten van benoeming personeel H.S. Rhodestein B35 Salarisstaten personeel H.S. Rhodestein B36 Opgave personeelsmutaties H.S. Rhodestein B37 Pensioengrondslagen personeel H.S. Rhodestein 1929, 1933, 1937, 1939, 1951, 1952, 1955, , 1971

7 B38 Personeelsgegevens H.S. Rhodestein B39 Pensioengrondslagen personeel H.S. Rhodestein B40 Personeelsgegevens H.S. Rhodestein B41 Kwitanties voor salaris H.S. Rhodestein B42 Personeelsgegevens H.S. Rhodestein 1926 B43 B44 B45 Chr. ULO/MAVO Personeelsdossier Marchal Kwint H.S. Rhodestein Akten van benoeming en ontslag Personeelsgegevens Chr. Kleuterschool Kampweg (de Bijenkorf) B46 Personeelsgegevens H.S. Rhodestein 1960 en Eigendommen (schoolgebouwen). B47 B48 B49 B50 Bestek en voorwaarden bouw Chr. Kleuterschool aan de Kampweg 1886 Legaat van mevrouw Labouchère uit 1903 t.b.v. de kleuterschool aan de Kampweg Stukken over de bouw van de school Kortenburglaan Akte van overdracht kleuterschool Sitiopark aan de Stichting De Wijngaard Verkoopakte huis Piet Heinlaan 16 in 1976 tje B51 t/m 55 Bestekken, tekeningen en correspondentie betreffende de Ulo en het gymnastieklokaal B B B B B N.B. In B14 bevinden zich stukken over uitbreiding pakken B56-57 Bestekken, tekeningen en correspondentie betreffende de bouw school Tromplaan B B uitbreiding 2 pakken B58 B59 Bestek en bouwtekening uitbreiding met twee lokalen in de school aan de Kortenburglaan in 1952 Vernieuwing ramen in de voorgevel van de school Kortenburglaan in 1962 en 1965

8 B60 Diverse verbouwingsvoorstellen school Kortenburglaan uit 1971 en 1977 die niet zijn doorgegaan 8. Financiën. B61 Hypotheek met obligatie 1921 Idem 1955 Idem 1965 Schuldbekentenissen Polissen brandverzekeringen 1922, 1935, 1947 Akten van sessie 1963 Exploitatieoverzichten kleuterscholen 1950 B62 Kasboeken Ver. Rhodestein delen B63 Nota s Ver. Rhodestein uit 1921 B64 Balanscahier Rhodestein B65 B66 B67 Herv. Schoolver. Rhodestein Memoriaal/Journaal Herv. Schoolver. Rhodestein Grootboek (1922 ontbreekt) Herv. Schoolver. Rhodestein Journaal delen 10 deeltjes B68 Journaal deeltjes B69 Balans-opstelling 1931 t/m 1940 B70 Contributies Schoolvereniging Rhodestein spaarbankboekjes B71 Schoolgeldlijst 1933 t/m 1945 B72 Register ouderbijdragen Kleuterschool Kampweg B73 Exploitatie school Kortenburglaan 1958 t/m 1962 B74 B75 Inkomsten en uitgaven Ouderfonds Chr. School Rhodestein Begrotingen en correspondentie Bouw Uloschool Kaaplaan B76 3 kasboeken giroboek delen B77 Financiële jaaroverzichten B78 Balansboek 1933 tot 1940 B79 Tabellarisch kasboek B80 Verrekeningen met gemeente

9 B81 Financiële jaarverslagen B82 Kasboekje B83 Aanvragen Rijksvergoeding B84 Financiële jaarverslagen 1957 en B85 Financiële jaarverslagen Onderwijs (leerplannen e.d.) B86 Leerplan school Sitiopark B87 Leerplan school Kortenburglaan delen B88 Speel- en werkplan 1977 kleuterschool De Bijenkorf 10. Leerlingen. B89 De werkzaamheden voor de Leerplichtwet 1900 B90 Leerlingenlijst Herv. School Rhodestein B91 B92 B93 Lijst van toegelaten leerlingen Herv.school Acacialaan 1921 Herv.school Rhodestein Leerlingenlijst Herv. School Rhodestein april 1935-april 1942 Leerlingenlijst Herv. School Rhodestein sept sept.1948 B94 Klasselijsten Herv. School Rhodestein (niet compleet) B95 Leerlingenlijst Herv. School Hoog Moersbergen B96 B97 B Jubilea. 25 jarig jubileum Herv. School Rhodestein (verslagen, correspondentie) 40 jarig jubileum Herv. School Rhodestein 2 receptieboeken met krantenverslagen Die goeie, ouwe school. Tekst musical opgevoerd in Auteur: Floor Looy. 12. Overig. N.B. hier ook probleemgevallen (voorlopig) 2 delen C STICHTING DE WIJNGAARD -Basisschool De Wijngaard. 1. Notulen.

10 C1 Notulen van het bestuur t/m Correspondentie. C2 Correspondentie De Wijngaard C3 Correspondentie De Wijngaard Verslagen, statistieken, schoolkranten. C4 Kleuterschool De Wijngaard statistieken C5 C6 School De Wijngaard - personeelsvergaderingen - medezeggenschapsraad? - ouderraad Verslagen pers.verg., schoolcommissies tot C7 Notulen pers.ver,schoolcommissie 1982/85 C8 Schoolkrant 1985, 1989, 1983, Organisatie. C9 Ver. Wijngaard Notariële akten Concept Statuten (in duplo) 5. Bestuur, leden. 6. Personeel. C10 Personeelslijsten kleuterschool De Wijngaard 1963/ Eigendommen. C11 Bouw kleuterschool De Wijngaard C12 Bouwtekening school De Wijngaard, uitbreiding Financiën. 9. Leerplannen, onderwijs. C13 Speel- werkplannen kleuterschool De Wijngaard C14 Schema s werkzaamheden kleuterschool De Wijngaard C15 Schema werkzaamheden De Wijngaard Leerlingen.

11 C16 Leerlingenlijst kleuterschool De Wijngaard band C17 Leerlingen (presentie)lijsten, (meest) basisschool De Wijngaard C18 Leerlingenlijsten 1977 kleuterschool 11. Jubilea. C19 Receptieboek opening kleuterschool De Wijngaard 1 band 12. Overig. D Vereniging voor Prot.Christ. Onderwijs te Doorn De Triangel - Hoog Moersbergen - De Wijngaard D1-D21 1. Notulen. Notulen van het Dagelijks Bestuur. D t/m 1986 D t/m 1996 Notulen van het Algemeen Bestuur D t/m 1985 D t/m 1996 Notulen van de Beheerscommissie D5 29 augustus mei 1997 D6-D23 2. Correspondentie. D6 In- en uitgaande stukken 1979 D7 Idem 1980 D8 Idem 1981 D9 Idem 1982 D10 Idem 1983 D11 Idem 1984 D12 Idem 1985 D13 Idem 1986 D14 Idem 1987 D15 Idem 1988 D16 Idem 1989 D17 Idem 1990 D18 Idem 1991 D19 Idem 1992 D20 Idem 1993 D21 Idem 1994 D22 Idem 1995 D23 Idem 1996 D24 Idem 1997 D25-D45 3. Verslagen, statistieken, schoolkranten e.d.

12 D25 Schoolkranten, zendingskranten e.d D26 Schoolkranten e.d. De Bijenkorf D27 Schoolkranten De Bijenkorf D28 Schoolnieuws De Triangel nov.1979-juni 1981 (met hiaten) D29 D30 Verslagen personeelsvergaderingen Hoog Moersbergen Verslagen teamvergaderingen De Triangel t/m a) / 30b) 1981 / 30c) pakken D31 Verslagen Teamvergaderingen De Triangel t/m D32? Ontbreekt? D33 Verslagen Teamvergaderingen De Triangel t/m D34 D35 D36 D37 Verslagen ouder-/schoolcommissievergaderingen Rhodestein/Triangel t/m Verslagen Medezeggenschapsraden scholen t/m Verslagen Teamvergaderingen De Wijngaard t/m Verslagen schoolcommissie Hoog Moersbergen t/m t/m D38 Verslagen Kleuterschool Kampweg D39 D40 D41 D42 Onderwijsstatistieken kleuterschool De Bijenkorf 1979 t/m 1985 Onderwijsstatistieken school Kortemberglaan 1979 t/m 1981 Informatiekranten voor de Algemene Ledenvergaderingen P.C.O t/m 1997 Verslagen personeelsvergaderingen MAVO t/m D43 Mededelingenblad MAVO D44 Krantenartikelen en advertenties MAVO D45 Statistieken MAVO Statuten, organisatie, fusie e.d. D46 Reglementen Onderwijscommissie Beheerscommissie

13 Benoemingscommissie Personeel- ouder- schoolcommissie Medezeggenschap D47 Fusiekranten 1 en 2 Fusiebalans D48 Stukken betreffende de fusie Bestuur, leden oudercommissie, MZR. 6. Personeel. Voor personeelsgegevens zie A32 t/m A Eigendommen. D49 Bouwvergaderingen verbouwen De Triangel D50 Bouwtekeningen samenvoeging kleuterscholen en lagere school Hoog Moersbergen D51 Toelichting bouwschets De Triangel D52 Akte verkoop woonhuis Piet Heinlaan 100 Akte overdracht De Wijngaard Akte overdracht Rhodestein D53 Tekeningen verbouwing De Triangel 1983/84 D54 Bestek verbouwing De Triangel 1983/84 D55 Verbouwing centrale verwarming Hoog Moersbergen Financiën. D56 Financiële jaarverslagen 1979 t/m 1986 D57 Financiële jaarverslagen 1987 t/m Onderwijs. D58 Leerplan Chr. School Rhodestein 1980 D59 Speel- en werkplan 1982 Chr.Kleuterschool De Bijenkorf D60 Schema van werkzaamheden 1982/1983 Chr. Kleuterschool De Bijenkorf Schema werkzaamheden 1984/1985 Chr. Kleuterschool De Triangel D61 Schoolwerkplan Chr. Basisschool De Triangel 1984 D62 Paasliturgieën 1983 t/m 1985 CBS De Triangel 10. Leerlingen. D63 Leerlingenlijsten De Triangel 1980 t/m Jubilea.

14 D64 Openingsfeest De Triangel 1984 D65 Afscheid mej. Kimmijser 1986 Divers / onduidelijk. D66 Brieven aan ouders betr. De Triangel D67 Boekje Naar de Oorsprong over de geschiedenis van het P.C. onderwijs in Doorn..

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906.

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906. Nummer Toegang: 652 Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, 1928-1994; met retroacta vanaf 1906. Archief Delft 652 Christelijk Lyceum Delft 3 I N H O U D S O

Nadere informatie

Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008

Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008 Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008 Inleiding Geschiedenis van de School met de Bijbel De Kraats aan de Rijnsteeg

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO) te Vianen en haar rechtsvoorgangers, (1826) 1892-1996

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO) te Vianen en haar rechtsvoorgangers, (1826) 1892-1996 T00452 Inventaris van het archief van de Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO) te Vianen en haar rechtsvoorgangers, (1826) 1892-1996 E.Hinders D. Ruiter Januari 2014 Inleiding De Vereniging

Nadere informatie

Samengesteld door P.H.C. Storm de Grave

Samengesteld door P.H.C. Storm de Grave Inventaris van het archief van de Vereniging voor Christelijk basis-onderwijs, Instituut Schreuder (1896-1990) Waarin opgenomen het archief van de Æneas Mackay s- chool 474 (1922-1963) Samengesteld door

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

Nadere informatie

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983).

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983). Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', 1904-1980 (1983). Archief Delft 205 Vereniging Het Kinderhuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Algemene richtlijnen: Documenten die informatie bevatten over het beleid, de doelstelling en de taakuitvoering van de organisatie,

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 951 Archiefnaam: KABU Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het. Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te. Wijk bij Duurstede, (1809)

Plaatsingslijst van het archief van het. Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te. Wijk bij Duurstede, (1809) T00011 Plaatsingslijst van het archief van het Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te Wijk bij Duurstede, (1809) 1878-1993 M.A. van der Eerden-Vonk Mei 1995 Aanvullingen door: K. Th. Wildenbeest September

Nadere informatie

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989)

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989) Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) 1903-1973 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00941

Nadere informatie

Nummer Toegang: 895 Inventaris van het archief van De Stichting RK Schoolbestuur Den Hoorn,

Nummer Toegang: 895 Inventaris van het archief van De Stichting RK Schoolbestuur Den Hoorn, Nummer Toegang: 895 Inventaris van het archief van De Stichting RK Schoolbestuur Den Hoorn, 1956-1995 Archief Delft 895 Stichting RK Schoolbestuur Den Hoorn 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Archiefnummer: 209 Archiefnaam: LEBU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort

Nadere informatie

Plaatsingslijst parochiearchief St. Martinus te Herwen, 1743-1978

Plaatsingslijst parochiearchief St. Martinus te Herwen, 1743-1978 Plaatsingslijst parochiearchief St. Martinus te Herwen, 1743-1978 Doos 363 1. Doopboek, 1770-1812. 2. Doopboek, 1812-1878 en trouwboek, 1812-1878. 3. Leden- en contributieboek van het Genootschap der H.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 896 Inventaris van het archief van de Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk en omgeving, 1971-1997

Nummer Toegang: 896 Inventaris van het archief van de Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk en omgeving, 1971-1997 Nummer Toegang: 896 Inventaris van het archief van de Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk en omgeving, 1971-1997 Archief Delft 896 Stichting Interconfessioneel Voortgezet 3

Nadere informatie

Archief van de Gereformeerde Kerk te Meppel. Openbaarheid: Stukken jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar.

Archief van de Gereformeerde Kerk te Meppel. Openbaarheid: Stukken jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar. Archief van de Gereformeerde Kerk te Meppel. Openbaarheid: Stukken jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar. I. Archief van de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Gemeente (1835-1869), c.q. van de Christelijke

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE PLAATSINGSLIJST VAN DE ARCHIEVEN VAN DE "VERENIGING VOOR CHRISTELIJK NATIONAAL SCHOOLONDERWIJS TE BODEGRAVEN"

INHOUDSOPGAVE PLAATSINGSLIJST VAN DE ARCHIEVEN VAN DE VERENIGING VOOR CHRISTELIJK NATIONAAL SCHOOLONDERWIJS TE BODEGRAVEN INHOUDSOPGAVE PLAATSINGSLIJST VAN DE ARCHIEVEN VAN DE "VERENIGING VOOR CHRISTELIJK NATIONAAL SCHOOLONDERWIJS TE BODEGRAVEN" I. ARCHIEF VAN DE VERENIGING VOOR CHRISTELIJK NATIONAAL S( HOOLONDERWIJS TE BODEGRAVEN

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vereniging tot instandhouding protestants christelijk kleuteronderwijs Heerlen, 1912 1981.

Inventaris van de archieven van de Vereniging tot instandhouding protestants christelijk kleuteronderwijs Heerlen, 1912 1981. Inventaris van de archieven van de Vereniging tot instandhouding protestants christelijk kleuteronderwijs Heerlen, 1912 1981. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Inventaris... 5 2.1. Archief van de "Vereniging

Nadere informatie

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989)

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989) Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie 1894-1983 (-1989)1894-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00971

Nadere informatie

Inleiding. Aanwijzingen voor de gebruiker

Inleiding. Aanwijzingen voor de gebruiker T00349 Plaatsingslijst van het archief van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Heuvelrug / Parklaankerk (voorheen de Vrijzinnig Christelijke Vereniging Driebergen- Doorn en de Nederlandse Protestanten

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente T000381 Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Houten, 1685-2006 W.B. Heins 1994 Aanvulling door: M.A. van der Eerden-Vonk, 2013 1 INLEIDING Nog te schrijven na completering van

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN 1837 1959 Vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen - 1970 INHOUD INVENTARIS A BESTUURLIJKE ZAKEN (nrs.

Nadere informatie

Buurtvereniging Juliana

Buurtvereniging Juliana Inventaris van het archief van Buurtvereniging Juliana 1937-2012 Archiefnummer 180 Gemeentearchief Wageningen 2013 Inleiding De viering van de verloving van H.K.H. Prinses Juliana met Z.K.H. Prins Bernhard

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het. Archief van de Doopsgezinde gemeente Wageningen en omstreken

Plaatsingslijst van het. Archief van de Doopsgezinde gemeente Wageningen en omstreken Plaatsingslijst van het Archief van de Doopsgezinde gemeente Wageningen en omstreken 1923-2006 Gemeentearchief Wageningen 2010 Inleiding 1 Doopsgezinde gemeente Wageningen In 1895 begon de emeritus predikant

Nadere informatie

Stichting Koepel Kinderopvang Wageningen

Stichting Koepel Kinderopvang Wageningen Plaatsingslijsten van archieven van de Stichting Koepel Kinderopvang Wageningen en haar voorgangers St. Kinderspeelzalen Wageningen St. Buitenschoolse Opvang Wageningen St. Kinderdagverblijf Wageningen

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging tot bevordering van christelijk schoolonderwijs voor de Stad Amsterdam, opgericht 1845

Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging tot bevordering van christelijk schoolonderwijs voor de Stad Amsterdam, opgericht 1845 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging tot bevordering van christelijk schoolonderwijs voor de Stad Amsterdam, opgericht 1845 (1873-1978) 448 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer en mw. drs. K.D.

Nadere informatie

Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen. Partij van de Arbeid afdeling Wageningen. Inventaris van het archief van de

Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen. Partij van de Arbeid afdeling Wageningen. Inventaris van het archief van de Gemeentearchief Wageningen Inventaris van het archief van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen 1902-1946 respectievelijk Partij van de Arbeid afdeling Wageningen 1946-1986 Gemeentearchief

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007

Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007 Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007 T.T.A.B.M. van der Aalst, Streekarchief Langstraat Heusden

Nadere informatie

2. Wervingsfolders, algemene informatie, propaganda en publiciteit. 1 omslag.

2. Wervingsfolders, algemene informatie, propaganda en publiciteit. 1 omslag. KITLV-inventaris 232 H 1640 Archief IKK: Indische Kulturele Kring Tong-Tong, Indische Kulturele Kring, opgericht 6 mei 1959, opgeheven 2000. 1959-2005. 11 dozen. Schenking Indisch Wetenschappelijk Instituut,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 124. Archief Delft

Nummer Toegang: 124. Archief Delft Nummer Toegang: 124 Archief van curatoren (scholarchen) van de latijnse school (grote scholen) en regenten van het fraterhuis en het stedelijk (sinds 1950 grotius ), 1610-1966 Archief Delft 124 Latijnsche

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum (1887-1966) 888 Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993

Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993 Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993 Bert de Vaan, Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c)

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST OP HET ARCHIEF VAN DE VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP NPB / VERENIGING PAULUS 1862-1992

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST OP HET ARCHIEF VAN DE VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP NPB / VERENIGING PAULUS 1862-1992 G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 465 PLAATSINGSLIJST OP HET ARCHIEF VAN DE VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP NPB / VERENIGING PAULUS 1862-1992 N.B.: I doos archiefmateriaal, ca.

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5 Aanbesteding kerkgebouw 1911 Ds 1.1 Afleesboek 1847 t/m 1851 Ds 8.1 Akte van benoemingen Ds 11.1 Armenbestuur Valkenburg 1882 t/m 1921 Ds 17.1 Armenboek voor de beide CATWIJKEN 1818 t/m 1852 Ds 15.5 Begrotingen

Nadere informatie

STICHTING PEUTERSPEELZALEN "DE TO VERHAZELAAR".

STICHTING PEUTERSPEELZALEN DE TO VERHAZELAAR. STICHTING PEUTERSPEELZALEN "DE TO VERHAZELAAR". De Stichting Peuterspeelzalen Woerden "De Toverhazelaar" is opgericht d.d. 3 mei 1974 en is d.d. 22 december 1987 overgegaan in de Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Archief Bond van Technici

Archief Bond van Technici Archief Bond van Technici 1896-1919 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00086 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Bond van

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van. de Gereformeerde Kerk te Driebergen,

Plaatsingslijst van het archief van. de Gereformeerde Kerk te Driebergen, T00380 Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde Kerk te Driebergen, 1850-1986 W. B. Heins 1996 -2- KERKERAAD Notulen doos 1-2.Notulen van de kerkeraad, 1888-1923. 1. 1888-1917 2. 1917-1923

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de. Gereformeerde Kerk Rhenen,

Plaatsingslijst van het archief van de. Gereformeerde Kerk Rhenen, T00212 Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde Kerk Rhenen, (1917) 1926-2007 W.H. Strous December 2012 Aanwijzingen voor de gebruiker Bij het aanvragen van stukken moeten worden opgegeven:

Nadere informatie

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 door H. Uil INHOUDSOPGAVE Zierikzee 1994 ALGEMEEN 3 Reglementen 3 Vergaderingen 3 Correspondentie 3

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 4 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR L.A. ABMA, H. KRUSE SCHIEDAM 1958, 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Koninklijke Watersportvereniging Sneek.

Koninklijke Watersportvereniging Sneek. Archief van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek. Inleiding Koninklijke Watersportvereniging Sneek (K.W.S.) Op 8 juli 1851 werd de Zeilvereeniging te Sneek opgericht. In 1925 verleende Koningin Wilhelmina

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 2004

J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 2004 77 Voorlopige inventaris van het archief van Sociaal-democratische Arbeiderspartij (SDAP) afdeling Schiedam. Na 1946 Partij van de Arbeid (PvdA) 1900-1994 (2002) J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam,

Nadere informatie

De Harlinger IJsvereeniging.

De Harlinger IJsvereeniging. Archief van De Harlinger IJsvereeniging. Inleiding Het archief van de Harlinger IJsvereeniging is tamelijk compleet. De notulenboeken zijn vanaf de datum van oprichting aanwezig. Ook van de financiële

Nadere informatie

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL De hieronder beschreven stukken behoren tot het archief van de gemeente Schiermonnikoog. Bij de start van de Zeevaartschool werd de inrichting

Nadere informatie

L060. Christelijk Nationale basisschool. "De Nieuwe Wiel" Lopik 1910-1995. H. W. Luten, G.J.Vermeij

L060. Christelijk Nationale basisschool. De Nieuwe Wiel Lopik 1910-1995. H. W. Luten, G.J.Vermeij Christelijk Nationale basisschool "De Nieuwe Wiel" Lopik 1910-1995 H. W. Luten, G.J.Vermeij Woerden Juli 2011 Plaatsingslijst 1. - 3. Notulen van vergaderingen bestuur en ledenraad, 13/04/1910-19/03/1941,

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus

Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus Archiefnummer: 869 Archiefnaam: MART Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1945-1961

Nadere informatie

T Plaatsingslijst van het archief van de. Wielertoerclub Houten 80,

T Plaatsingslijst van het archief van de. Wielertoerclub Houten 80, T00372 Plaatsingslijst van het archief van de Wielertoerclub Houten 80, 1980-2013 E. Hinders December 2014; aanvullingen oktober 2016 Inhoud Inleiding 3 Aanwijzingen voor de gebruiker 3 Openbaarheid 3

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0460 Inventaris van Basisschool De Regenboog te Nieuwendijk, 1883-1996

Nummer Toegang: 0460 Inventaris van Basisschool De Regenboog te Nieuwendijk, 1883-1996 Nummer Toegang: 0460 Inventaris van Basisschool De Regenboog te Nieuwendijk, 1883-1996 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2009 This

Nadere informatie

Nummer Toegang: 2085. Archief van de Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en omstreken (1901-2010)

Nummer Toegang: 2085. Archief van de Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en omstreken (1901-2010) Nummer Toegang: 2085 Archief van de Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en omstreken (1901-2010) Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en Omstreken Regionaal Archief Zutphen This finding aid is written

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium

Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium (1899-2002) 796 Samengesteld door drs. W.P. Beekers Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Watersportvereniging Drachten-Veenhoop

Watersportvereniging Drachten-Veenhoop Archief van Watersportvereniging Drachten-Veenhoop Inleiding De Watersportvereniging Drachten-Veenhoop is ontstaan uit het samenvoegen van een aantal watersportverenigingen: Watersportvereniging Drachten-Veenhoop

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij,

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij, T00391 Inventaris van het archief van de Kiesvereniging Amerongen van de Staatkundig Gereformeerde Partij, 1979-2010 H. Postema December 2012 Inleiding Al vijf jaar na de start van de landelijke Staatkundig

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging

Huishoudelijk reglement Oudervereniging A DEFINITIES Huishoudelijk reglement Oudervereniging Artikel 1 Ouders :de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven. Oudervereniging :de vereniging, gevormd door

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983)

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Inventaris van het archief van de Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Streekarchief Goeree-Overflakkee E. Lassing-van Gameren maart 2008 ARCHIEF VAN DE KERKENRAAD STUKKEN VAN ALGEMENE AARD Notulen

Nadere informatie

Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland

Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland Archiefinventaris van het Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland (1920 2009) Samenstelling: Ruerd de Vries Datum: 18 dec. 2013 Bewaarplaats: Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland,

Nadere informatie

In de notulen vanaf maart 1941 is sprake van een propagandafilm, die met succes o.a. in de Watergraafsmeer en in Utrecht is vertoond.

In de notulen vanaf maart 1941 is sprake van een propagandafilm, die met succes o.a. in de Watergraafsmeer en in Utrecht is vertoond. Archief De Glindhorst/De Rudolphstichting Met het opvoedingswerk is door de Vereniging De Glindhorst onder leiding van ds. R.J.W. Rudolph begonnen in 1913, op de terreinen en in de gebouwen, die eind 1927

Nadere informatie

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Archiefnummer: 764 Archiefnaam: MARO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1960-1994 Katholiek

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers in Nederland

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers in Nederland Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers (1930-1995) 619 Samengesteld door Susan Urbanus en Peter Kok Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer Archief van de Nederlands Hervormde kerk te Oud-Vossemeer 1771-1969 2 Inventaris KERKENRAAD 1-4. Notulen, 1771-1936. 5 delen 1. 1771-1806. N.B. Aan het begin ontbreken enige bladzijden. 2. 1806-1865. 2a.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Rode Kruis, afdeling Schiedam (1798) (1998) J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1998

Inventaris van het archief van het Rode Kruis, afdeling Schiedam (1798) (1998) J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1998 500 Inventaris van het archief van het Rode Kruis, afdeling Schiedam (1798) 1869-1988 (1998) J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1998 Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief van

Nadere informatie

Nummer Toegang: 672. Archief Delft

Nummer Toegang: 672. Archief Delft Nummer Toegang: 672 Plaatsingslijst van het archieven van de partij van de arbeid 1945-2000, haar voorloper sociaal democratische arbeiderspartij, 1928-1940, en de jonge socialisten, 1984-1989 Archief

Nadere informatie

Archief Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter

Archief Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter Plaatsingslijst Archief Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter Archiefnummer: 1044 Archiefnaam: LOEF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1966-2000 Katholiek

Nadere informatie

Katholiek School Adviesbureau

Katholiek School Adviesbureau Plaatsingslijst Archief Katholiek School Adviesbureau Archiefnummer: 197 Archiefnaam: KSA Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief International Organisation of Good Templars. Haarlem (-1974)

Archief International Organisation of Good Templars. Haarlem (-1974) Archief International Organisation of Good Templars. Haarlem 1916-1971 (-1974)1916-1971 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00667

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1178 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar het archief is aanwezig vanaf 1836. Het waterschap maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Vereenigde

Nadere informatie

Samengesteld door Ann Willey

Samengesteld door Ann Willey 403 Plaatsingslijst van de Amsterdamse Stichting voor Protestantse Volksbibliotheken. Bevat stukken betreffende de Amsterdamse Interkerkelijke Stichting voor lectuurvoorziening en de Bibliotheek Westerkerkgemeente

Nadere informatie

HET ARCHIEF VAN SCHUTTERSGILDE SINT-ANNA HET EIND TE VENRAY

HET ARCHIEF VAN SCHUTTERSGILDE SINT-ANNA HET EIND TE VENRAY 1 HET ARCHIEF VAN SCHUTTERSGILDE SINT-ANNA HET EIND TE VENRAY Schuttersgilde Sint-Anna Het Eind was een van de drie schutterijen in Venray dorp. Haar ontstaan ligt vermoedelijk in de Tachtigjarige Oorlog,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Rooms-Katholieke parochie St. Andries

Inventaris van het archief van de. Rooms-Katholieke parochie St. Andries T00246 Inventaris van het archief van de Rooms-Katholieke parochie St. Andries te Leersum, 1957-2010 (2011) K. Wildenbeest en R. van der Eerden; juni 2002, 2014 D. Ruiter, juli 2016 Inleiding De Rooms-Katholieke

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de. Stichting Zwembad de Zwoer te. Driebergen-Rijsenburg,

Plaatsingslijst van het archief van de. Stichting Zwembad de Zwoer te. Driebergen-Rijsenburg, T00276 Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Zwembad de Zwoer te Driebergen-Rijsenburg, 1964-2007 K.Th.H. Wildenbeest November, 2006 Aanvullingen door: E. Hinders, Juli 2014 Inleiding Op 7 maart

Nadere informatie

Archief SDAP. Afdeling Maastricht

Archief SDAP. Afdeling Maastricht Archief SDAP. Afdeling Maastricht 1906-1939 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01291 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief SDAP.

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1166 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht volgens het Statistiek Tableau omstreeks 1813. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Gecombineerde Aanwassen.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 315 Inventaris van het archief van de ijsvereniging voorwaarts te delfgauw,

Nummer Toegang: 315 Inventaris van het archief van de ijsvereniging voorwaarts te delfgauw, Nummer Toegang: 315 Inventaris van het archief van de ijsvereniging voorwaarts te delfgauw, 1898-2000. Archief Delft 315 IJsvereniging Voortwaarts Delfgauw 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nummer Toegang: 757 Plaatsingslijst van het archief van het gemeentelijk energiebedrijf rijswijk,

Nummer Toegang: 757 Plaatsingslijst van het archief van het gemeentelijk energiebedrijf rijswijk, Nummer Toegang: 757 Plaatsingslijst van het archief van het gemeentelijk energiebedrijf rijswijk, 1911-1985 Archief Delft 757 Gemeentelijk Energiebedrijf Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught Archiefnummer: 690 Archiefnaam: RKJV Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1949-1992 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium (1889-1997) 696 Samengesteld door mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Plaatsingslijst Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Archiefnummer: 37 Archiefnaam: KSWH Sector: Caritas en maatschappelijk werk / instellingsarchief Datering: 1921-1974

Nadere informatie

Informatie en richtlijnen voor een goede voorbereiding van het overdragen van een digitaal archief

Informatie en richtlijnen voor een goede voorbereiding van het overdragen van een digitaal archief Informatie en richtlijnen voor een goede voorbereiding van het overdragen van een digitaal archief Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Start 2 3. Selecteren 2 4. Ordenen 3 5. Beschrijven 3 6. Geschikte bestandsformaten

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksscholengemeenschap te Gouda, 1865-1973

Inventaris van het archief van de Rijksscholengemeenschap te Gouda, 1865-1973 Nummer archiefinventaris: 3.12.18 Inventaris van het archief van de Rijksscholengemeenschap te Gouda, 1865-1973 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Archivalia Parochie H. Willibrordus, 's-gravenhage

Archivalia Parochie H. Willibrordus, 's-gravenhage Plaatsingslijst Archivalia Parochie H. Willibrordus, 's-gravenhage Archiefnummer: 632 Archiefnaam: PARW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling Datering: 1640-1966

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Maarn-Maarsbergen van

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Maarn-Maarsbergen van T00297 Inventaris van het archief van de Kiesvereniging Maarn-Maarsbergen van de SGP, 1946-2007 H.J. Postema Juli, 2010 Inleiding De Kiesvereniging Maarn-Maarsbergen van de Staatkundig Gereformeerde Partij

Nadere informatie

Archief Stichting Katholieke Herstellingsoorden

Archief Stichting Katholieke Herstellingsoorden Plaatsingslijst Archiefnummer: 741 Archiefnaam: KHO Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1902-1957 (1979) Katholiek Documentatie Centrum 2010 1 Stukken betreffende

Nadere informatie

1 Stukken betreffende het legaat Stichting Kerkenbouw, financiering bouw Don Boscokerk fotokopieën 1 omslag

1 Stukken betreffende het legaat Stichting Kerkenbouw, financiering bouw Don Boscokerk fotokopieën 1 omslag Archiefnummer A005.1 R.K. Parochie Don Bosco te Oss Plaatsingslijst Nr. Omschrijving 1 Stukken betreffende het legaat Stichting Kerkenbouw, financiering bouw Don Boscokerk fotokopieën Bouw van kerk, pastorie

Nadere informatie

Archief Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam

Archief Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam Archiefnummer: 267 Archiefnaam: AAR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1780-1978 Katholiek

Nadere informatie

Nijmeegse Studenten Vereniging Golyas

Nijmeegse Studenten Vereniging Golyas Plaatsingslijst Archief Nijmeegse Studenten Vereniging Golyas Archiefnummer: 1027 Archiefnaam: GOLY Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1975-1992 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief Algemene Nederlandse Grafische Bond

Archief Algemene Nederlandse Grafische Bond Archief Algemene Nederlandse Grafische Bond 1849-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01707 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nederlands Architectuurinstituut

Nederlands Architectuurinstituut Plaatsingslijst van het archief van J.P.L. Petri 1881-1963 K. Vredenburg ( code: PETR ) Nederlands Architectuurinstituut 1992 Inhoudsopgave paginanummer Plaatsingslijst 2 Index op plaatsnamen 10 Lijst

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE TE WESTERVOORT 1708-1967

ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE TE WESTERVOORT 1708-1967 ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE TE WESTERVOORT 1708-1967 N.B. De gebruiker van dit archief wordt er op geattendeerd dat zich in het Oud Archief van Arnhem verscheidene stukken betreffende

Nadere informatie

Voorlopige plaatsingslijst van het archief van Hockey- en Cricketvereniging Asvion SSV,

Voorlopige plaatsingslijst van het archief van Hockey- en Cricketvereniging Asvion SSV, Toegangsnummer 366 Voorlopige plaatsingslijst van het archief van Hockey- en Cricketvereniging Asvion SSV, 1938-1994 In bewaring bij het Gemeentearchief Schiedam. Aanvragen per doos doos 1 - Notulenboek

Nadere informatie

Archief W.H.L. van der Bol

Archief W.H.L. van der Bol Plaatsingslijst Archief W.H.L. van der Bol Archiefnummer: 86 Archiefnaam: BOL Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1924-1971 Katholiek Documentatie Centrum 2011 Archief.H.L.

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 Uit: Kerkelijke archieven : deel 7 Kerkelijke archieven van

Nadere informatie

TOEGANGSNUMMERS 358-361

TOEGANGSNUMMERS 358-361 TOEGANGSNUMMERS 358-361 G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN GROENE KRUIS AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN 1921-1969 VEREENIGING TOT VERZEKERING TEGEN DE GELDELIJKE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 Opgericht 11 juli 1930. Ingeschreven bij de KvK onder nr. V445719. Aangesloten bij de N.B.A.T. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Het vormen van groepen en/of afdelingen

Nadere informatie

Inventaris op het archief van de rechtsvoorgangers van De Friesland Zorgverzekeraar

Inventaris op het archief van de rechtsvoorgangers van De Friesland Zorgverzekeraar Inventaris op het archief van de rechtsvoorgangers van De Friesland Zorgverzekeraar D. Rigter Amsterdam, september 2007 De Friesland Meer informatie over de geschiedenis van De Friesland in: H. Erkeles

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlandse Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlandse Hervormde Gemeente T00379 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente Cothen, 1641-1988 Het Utrechts Archief 1992 / 2005 Versie november 2014 1 INLEIDING 5 2 INVENTARIS 7 1 ARCHIEF VA N DE KERKERAAD

Nadere informatie

Archief International Friendship League. Sectie Nederland

Archief International Friendship League. Sectie Nederland Archief International Friendship League. Sectie Nederland 1929-2012 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02600 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN SPORTPARK ROZENOORD. 1. Loonstaten 1952. 2. Loonstaten 1953. 3. Loonstaten 1954. 4. Loonstaten 1955.

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN SPORTPARK ROZENOORD. 1. Loonstaten 1952. 2. Loonstaten 1953. 3. Loonstaten 1954. 4. Loonstaten 1955. INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN SPORTPARK ROZENOORD 1. Loonstaten 1952. 2. Loonstaten 1953. 3. Loonstaten 1954. 4. Loonstaten 1955. 5. Loonstaten 1956. 6. Loonstaten 1957. 7. Loonstaten 1958. 8. Loonstaten

Nadere informatie