Nummer Toegang: 897 Inventaris van het archief van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Z-H,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer Toegang: 897 Inventaris van het archief van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Z-H,"

Transcriptie

1 Nummer Toegang: 897 Inventaris van het archief van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Z-H, Archief Delft

2

3 897 Stichting Katholiek Basisonderwijs Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN Stukken van algemene aard Vergaderingen Correspondentie STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD Organisatie van de instelling Instelling en ontwikkeling Identiteit Bestuurlijke organisatie Samenstelling van besturen Commissie financiële en materiële zaken Administratieve organisatie Eigendommen Jaarrekeningen Financieel beheer Samenwerking in de regio Den Haag Commissie personeelszaken en juridische aangelegenheden Personeel Taakuitvoering van de stichting Organisatie van en voorlichting door de scholen Toelating en uitschrijving van leerlingen Vakken van onderwijs Onderwijs- en schooltoezicht Schooldirecties Medezeggenschap en inspraak Organisatie en ontwikkeling van het onderwijs Functioneren van afzonderlijke scholen Planning scholenbouw Schoolgebouwen Inrichting van schoolgebouwen Hulpmiddelen voor het onderwijs...18

4

5 897 Stichting Katholiek Basisonderwijs Rijswijk 5 Beschrijving van het archief Beschrijving van het archief Naam van het archief: Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Z-H, Nummer van het archief: 897 Archiefbewaarplaats: Archief Delft Samenvatting: Nader in te vullen.

6

7 897 Stichting Katholiek Basisonderwijs Rijswijk 7 Beschrijving van de archiefbestanddelen Beschrijving van de archiefbestanddelen 1. Stukken van algemene aard 1.1. Vergaderingen 1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1.1. VERGADERINGEN 1, 5-13, 15 Notulen algemeen bestuur, ; met bijlagen. 11 omslagen , map , map , map , map , map , map , map 2 2, Notulen dagelijks bestuur, , ; met bijlagen. 6 omslagen Notulen schoolbestuur RK Scholengemeenschap De Rijswijkse, ; met bijlagen. 1 omslag 4 Notulen schoolbestuur Lodewijk Makeblijde College, ; met bijlagen. 1 omslag 14 Besluitenlijsten algemeen bestuur, omslag 21 Notulen sectiebestuur Interconfessionele Scholengemeenschap De Rijswijkse, ; met bijlagen. 1 omslag 22 Notulen sectiebestuur Interconfessioneel Makeblijde College, ; met bijlagen. 1 omslag 23 Notulen bestuur Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs voor 's- Gravenhage e.o.,

8 8 Stichting Katholiek Basisonderwijs Rijswijk ; met bijlagen. 1 omslag N.B. De vergaderingen werden gehouden in de katholieke school voor beroepsonderwijs De Elsenhof te Rijswijk. 24 Notulen algemeen bestuur Stichting voor Katholiek AVO en VWO te Rijswijk, 25 Notulen dagelijks bestuur Stichting voor Katholiek AVO en VWO te Rijswijk, 1.2. Correspondentie 1.2. CORRESPONDENTIE 26 Correspondentie Stichting voor Katholiek AVO en VWO, 27 Correspondentie Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs, omslag 2. STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD 2.1. Organisatie van de instelling Instelling en ontwikkeling 2. STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD 2.1. ORGANISATIE VAN DE INSTELLING INSTELLING EN ONTWIKKELING 28 Stukken betreffende de fusie van de Lodewijk Makeblijde Stichting en de Stichting voor MAVO te Rijswijk, omslag 29 Huishoudelijk reglement van de Stichting Voortgezet Onderwijs 's- Gravenhage eo, omslag 30 Stukken betreffende de fusie van de Stichting voor Katholiek AVO en VWO te Rijswijk en de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs voor 's- Gravenhage eo, omslag 31 Stukken betreffende opheffing van Stichting Voortgezet Onderwijs 's- Gravenhage eo en de overname door Stichting Katholiek Onderwijs Rijswijk eo van de katholieke school voor beroepsonderwijs De Elsenhof, Burgemeester Elsenlaan 154 te Rijswijk, 32 Kopie van akte van wijziging van de statuten van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk eo,

9 897 Stichting Katholiek Basisonderwijs Rijswijk 9 33 Akte van overdracht door de Vereniging voor Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs te Delft en Rijswijk van de Christelijke Scholengemeenschap Rijswijk/Bilderdijk te Rijswijk aan de Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk eo, omslag 34 Statuten van de Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk eo, omslag 35 Huishoudelijk reglement van de Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk eo, omslag Identiteit IDENTITEIT 36 Stukken betreffende interconfessionaliteit van aangesloten scholen, omslag 37 Stukken betreffende meningsvorming binnen de stichting inzake de levensbeschouwelijke identiteit van de aangesloten scholen, omslag Bestuurlijke organisatie BESTUURLIJKE ORGANISATIE 38 Verslagen van de commissie bestuurlijke zaken van het Lodewijk Makeblijde College en de Christelijke Scholengemeenschap Rijswijk/Bilderdijk, omslag N.B. Adviseerde de beleidsvoorbereidende groep, ingesteld om de fusie voor te bereiden. 39 Stukken betreffende het opzetten van een bestuurs- en vergaderstructuur voor de Stichting voor Interconfessioneel Onderwijs Rijswijk, omslag 40 Stukken betreffende samenstelling van de sectiebesturen van het Interconfessioneel Makeblijde College en de RK Scholengemeenschap De Rijswijkse, omslag 41 Verslagen van vergaderingen van de voorbereidingscommissie van de Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk eo, omslag N.B. Bereidde fusie voor van het Interconfessioneel Makeblijde College en de Interconfessionele Scholengemeenschap De Rijswijkse, zowel op bestuurs- als schoolniveau. 42 Notitie inzake de evaluatie van het bestuurlijk samengaan van het Interconfessioneel Makeblijde College en de Interconfessionele

10 10 Stichting Katholiek Basisonderwijs Rijswijk 897 Scholengemeenschap De Rijswijkse per 1 augustus 1995, omslag 43 Stukken betreffende de bevoegdheden van het bestuur van de stichting en vaststelling van de verhouding met de schooldirectie, het centraal bureau en het curatorium, omslag N.B. Betreft model ten behoeve van alle instellingen binnen de stichting Samenstelling van besturen SAMENSTELLING VAN BESTUREN 44 Stukken betreffende de toetreding van bestuursleden van de Stichting voor Katholiek AVO en VWO te Rijswijk tot het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs voor Rijswijk eo, Commissie financiële en materiële zaken COMMISSIE FINANCIËLE EN MATERIËLE ZAKEN 45 Verslagen van vergaderingen, omslag Administratieve organisatie ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE 46 Stukken betreffende beëindiging van de overeenkomst tussen de Stichting voor Katholiek AVO en VWO te Rijswijk en de Sint Willibrordusvereniging te 's-gravenhage in zake de verlening van administratieve diensten, 47 Stukken betreffende de oprichting door de Stichting voor Katholiek AVO en VWO te Rijswijk en de Stichting Katholiek Basisonderwijs Rijswijk van een orgaan voor dienstverlening op administratief, secretarieel en beleidsvoorbereidend gebied, 48 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Stichting Administratie Bijzonder Onderwijs te Rijswijk, omslag N.B. SABO verleende diensten aan het bijzonder onderwijs te Rijswijk op het gebied van secretariaat, (financiële) administratie, beleidsadvisering en personeelswerk Eigendommen EIGENDOMMEN 49 Akte van overdracht van een perceel bouwgrond aan de Kleiweg te Rijswijk door de gemeente Rijswijk aan de Lodewijk Makeblijde Stichting, omslag

11 897 Stichting Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Correspondentie van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk eo met banken inzake de overname van schulden uit geldleningen van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs voor 's-gravenhage eo, N.B. Aktes ontbreken. SKVOR is de voorganger van SIVOR Jaarrekeningen JAARREKENINGEN 51 Jaarrekening 1989 van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk eo, omslag 52 Jaarrekeningen 1990 tot en met 1996 van de Stichting voor Interconfessioneel Onderwijs voor Rijswijk e.o., omslag 53 Stukken betreffende de controle van jaarrekeningen van de Lodewijk Makeblijde Stichting, omslag N.B. De Lodewijk Makeblijde Stichting behoorde tot de Sint-Willibrordusvereniging te Financieel beheer FINANCIEEL BEHEER 54 Financieel overzichtvan de RK school voor beroepsonderwijs De Elsenhof, omslag 55 Financieel overzicht van de Vereniging voor Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs te Delft en Rijswijk, omslag N.B. Opgegaan in Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk eo. 56 Overzicht van het formatiebudget van de Interconfessionele Scholengemeenschap De Rijswijkse, omslag Samenwerking in de regio Den Haag SAMENWERKING IN DE REGIO DEN HAAG 57 Stukken betreffende vaststelling van bevoegdheden van bestuursorganen die betrokken zijn bij de totstandkoming van een stichting voor confessionele scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Den Haag, omslag 58 Stukken betreffende fusiebesprekingen tussen besturen van confessionele scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Den Haag, omslag 59 Stukken betreffende financiële afspraken tussen besturen van confessionele scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Den Haag,

12 12 Stichting Katholiek Basisonderwijs Rijswijk omslag Commissie personeelszaken en juridische aangelegenheden COMMISSIE PERSONEELSZAKEN EN JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN 60 Verslagen van vergaderingen, omslag Personeel PERSONEEL 61 Notitie inzake het meerjarenbeleid personeelsformatie van het Interconfessioneel Makeblijde College en de Interconfessionele Scholengemeenschap De Rijswijkse, omslag 62 Stukken betreffende het verkrijgen van extra lesuren i.v.m. fusie door de Christelijke Scholengemeenschap Rijswijk en het Lodewijk Makeblijde College, omslag N.B. Per 1 augustus 1990 gingen deze scholen verder als Interconfessioneel Lodewijk Makeblijde College. 63 Reglement inzake klachtenprocedures bij seksuele intimidatie, omslag 64 Regeling betreffende scholing van medewerkers van het Interconfessioneel Makeblijde College, omslag 65 Stukken betreffende ambstjubilea en afscheid, omslag 2.2. Taakuitvoering van de stichting Organisatie van en voorlichting door de scholen 2.2. TAAKUITVOERING VAN DE STICHTING ORGANISATIE VAN EN VOORLICHTING DOOR DE SCHOLEN 66 Stukken betreffende meningsvorming binnen de Stichting voor Katholiek voortgezet onderwijs in 's-gravenhage eo en de RK school voor beroepsonderwijs De Elsenhof met betrekking tot democratisch besturen, omslag 67 Stukken betreffende het samengaan van de katholieke Marianto-MAVO en de katholieke school voor beroepsonderwijs De Elsenhof en de vorming van scholengemeenschap De Rijswijkse, 1984-

13 897 Stichting Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Schoolgids van het Lodewijk Makeblijde College, omslag 69 Stukken betreffende totstandkoming van de fusie tussen het Lodewijk Makeblijde College en de Christelijke Scholengemeenschap Rijswijk/Bilderdijk, beide te Rijswijk, omslag 70 Eindverslag van de commissie externe betrekkingen van het Lodewijk Makeblijde College met betrekking tot verschillende fusiemogelijkheden in de regio, omslag 71 Schoolgids van het Interconfessioneel Makeblijde College, omslag 72 Verslagen van vergaderingen van de commissie public affairs van het Interconfessioneel Makeblijde College en de Interconfessionele Scholengemeenschap De Rijswijkse, omslag 73 Stukken betreffende de fusie tussen het Interconfessioneel Makeblijde College en de Interconfessionele Scholengemeenschap De Rijswijkse, omslag 74 Stukken betreffende de opstelling van een leerlingenstatuut van het Interconfessioneel Makeblijde College, omslag 75 Informatiemateriaal van het Interconfessioneel Makeblijde College, vestiging De Rijswijkse, omslag 76 Informatiemateriaal voor schoolverlaters, ouders en leerkrachten van basisscholen in Rijswijk over het Interconfessioneel Makeblijde College, omslag Toelating en uitschrijving van leerlingen TOELATING EN UITSCHRIJVING VAN LEERLINGEN 77 In-, door- en uitstroomgegevens van leerlingen van het Interconfessioneel Makeblijde College, omslag 78 In-, door- en uitstroomgegevens van leerlingen van de Interconfessionele scholengemeenschap De Rijswijkse, omslag 79 Overzicht van toelatingsdata en woonplaatsen van leerlingen op de

14 14 Stichting Katholiek Basisonderwijs Rijswijk 897 confessionele scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Den Haag, omslag 80 Overeenkomst, aan te gaan bij inschrijving, tussen de Stichting Interconfessioneel Onderwijs voor Rijswijk e.o. en ouders of verzorgers inzake het nakomen van verplichtingen, omslag Vakken van onderwijs VAKKEN VAN ONDERWIJS 81 Stukken betreffende de invoering van het vak uiterlijke verzorging op de katholieke school voor beroepsonderwijs De Elsenhof te Rijswijk, omslag Onderwijs- en schooltoezicht ONDERWIJS- EN SCHOOLTOEZICHT 82 Verslag door de rijksinspectie van een bezoek aan het Interconfessioneel Makeblijde College, omslag Schooldirecties SCHOOLDIRECTIES 83 Directiereglement van het Interconfessionele Makeblijde College, omslag 84 Stukken betreffende samenstelling en taakverdeling van de directie van het Interconfessioneel Makeblijde College, omslag 85 Verslagen van stafvergaderingen van RK Scholengemeenschap De Rijswijkse, omslag Medezeggenschap en inspraak MEDEZEGGENSCHAP EN INSPRAAK 86 Stukken betreffende oprichting van de medezeggenschapsraad van de RK school voor beroepsonderwijs De Elsenhof te Rijswijk, omslag 87 Verslagen van vergaderingen van de medezeggenschapsraad van de RK school voor beroepsonderwijs De Elsenhof, omslag 88 Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Stichting voor Katholiek AVO en VWO te Rijswijk met de medezeggenschapsraad van de

15 897 Stichting Katholiek Basisonderwijs Rijswijk 15 Marianto-MAVO, 89 Stukken betreffende oprichting van de medezeggenschapsraad van scholengemeenschap De Rijswijkse, 90 Stukken betreffende de medezeggenschapsraad van de Interconfessionele Scholengemeenschap De Rijswijkse, omslag 91 Verslagen van vergaderingen van de medezeggenschapsraad van de Interconfessionele scholengemeenschap De Rijswijkse, omslag 92 Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Stichting voor Katholiek AVO en VWO te Rijswijk met de medezeggenschapsraad van het Lodewijk Makeblijde College, 93 Verslagen van vergaderingen van de medezeggenschapsraad van het Lodewijk Makeblijde College, 94 Stukken betreffende samenvoeging van de medezeggenschapsraadreglementen van het Lodewijk Makeblijde College en de RK Scholengemeenschap De Rijswijkse, omslag 95 Stukken betreffende de positie van de medezeggenschapsraden in het fusieproces van het Lodewijk Makeblijde College en de Christelijke Scholengemeenschap Rijswijk/Bilderdijk, omslag 96 Stukken betreffende samenstelling van de medezeggenschapsraad van het Interconfessioneel Makeblijde College, omslag 97 Concept-reglement van de gemeenschappeliijke medezeggenschapsraad van het Interconfessioneel Makeblijde College, omslag 98 Stukken betreffende de medezeggenschapsraad van het Interconfessioneel Makeblijde College, omslag 99 Verslagen van vergaderingen van de medezeggenschapsraad van het Interconfessioneel Makeblijde College, omslag

16 16 Stichting Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Organisatie en ontwikkeling van het onderwijs ORGANISATIE EN ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS 100 Beleidsplan voor de RK school voor beroepsonderwijs De Elsenhof, omslag 101 Nota van de directie van de scholengemeenschap De Rijswijkse met betrekking tot begeleiding van leerlingen, 102 Overeenkomst inzake samenwerking en ondersteuning met betrekking tot onderwijs in algemene technieken tussen de besturen van de Stichting voor Katholiek Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk eo en de Vereniging voor Protestants-Christelijk Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs te 's-gravenhage eo, 103 Stukken betreffende beschikbaarstelling van faciliteiten onderwijsvoorangsgebied, culturele minderheden en basisvorming door het Ministerie van Onderwijs aan aangesloten scholen, omslag 104 Stukken betreffende samenwerking tussen bij de stichting aangesloten scholen enerzijds en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs anderzijds, omslag 105 Stukken betreffende aanvraag van faciliteiten in het kader van sociale vernieuwingsactiviteiten in het onderwijs door de Interconfessionele Scholengemeenschap De Rijswijkse, omslag 106 Stukken betreffende ontwikkeling onderwijsvisie en plan van aanpak voor het onderwijs op het Interconfessioneel Makeblijde College voor de jaren , omslag 107 Stukken betreffende deelname van de Interconfessionele Scholengemeenschap De Rijswijkse aan de pilot leerwegondersteunend onderwijs, omslag Functioneren van afzonderlijke scholen FUNCTIONEREN VAN AFZONDERLIJKE SCHOLEN 108 Verslagen van schoolcommissies binnen de Stichting voor Katholiek AVO en VWO te Rijswijk,

17 897 Stichting Katholiek Basisonderwijs Rijswijk 17 N.B. Betreft besprekingen van lopende zaken binnen het Lodewijk Makeblijde College en de Marianto-MAVO. 109 Begroting van het Interconfessioneel Makeblijde College en de Interconfessionele Scholengemeenschap De Rijswijkse, omslag 110 Verslag van docentenoverleg van RK Scholengemeenschap De Rijswijkse, omslag 111 Info, informatieblad van de Interconfessionele scholengemeenschap De Rijswijkse, omslag 112 Notities van het Lodewijk Makeblijde College inzake de onderwijsvisie en de toekomstige ontwikkeling, Mededelingenbladen van het Interconfessioneel Makeblijde College, omslag 114 Toelichting op de begroting 1997 van het Interconfessioneel Makeblijde College, omslag 115 Notitie van het Interconfessioneel Makeblijde College inzake de onderwijsvisie en het projectplan-onderwijs voor de jaren , omslag Planning scholenbouw PLANNING SCHOLENBOUW 116 Stukken betreffende de aanvraag bij de gemeente Delft van grond voor nieuwbouw door het Lodewijk Makeblijde College, omslag 117 Stukken betreffende de toewijzing van bouwvolume door het Ministerie van Onderwijs aan het bestuur van het Lodewijk Makeblijde College, omslag 118 Overeenkomst van het bestuur van de stichting met W. Wissink ABC inzake advisering en vertegenwoordiging in huisvestingszaken, omslag Schoolgebouwen SCHOOLGEBOUWEN 119 Stukken betreffende de nieuwbouw van het Lodewijk Makeblijde College, Henriëtte Roland Holstlaan 2, omslag

18 18 Stichting Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Verslagen van bouwvergaderingen van de nieuwbouw van het Lodewijk Makeblijde College, omslag 121 Bouwtekeningen van het Lodewijk Makeblijde College, omslag 122 Stukken betreffende de bouw van een overblijflokaal en een conciërgewoning bij het Lodewijk Makeblijde College, omslag 123 Vergunning voor de bouw van een nooduitgang in het Lodewijk Makeblijde College, omslag 124 Stukken betreffende vervaardiging en plaatsing van het monument Ikaros op het terrein van het Lodewijk Makeblijde College, omslag 125 Stukken betreffende verbouwing van de kelder van het Lodewijk Makeblijde College, omslag Inrichting van schoolgebouwen INRICHTING VAN SCHOOLGEBOUWEN 126 Stukken betreffende inrichting van de nieuwbouw van het Lodewijk Makeblijde College, omslag Hulpmiddelen voor het onderwijs HULPMIDDELEN VOOR HET ONDERWIJS 127 Stukken betreffende de organisatie van een poëziefeest op het Lodewijk Makeblijde College, omslag

Nummer Toegang: 896 Inventaris van het archief van de Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk en omgeving, 1971-1997

Nummer Toegang: 896 Inventaris van het archief van de Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk en omgeving, 1971-1997 Nummer Toegang: 896 Inventaris van het archief van de Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk en omgeving, 1971-1997 Archief Delft 896 Stichting Interconfessioneel Voortgezet 3

Nadere informatie

Nummer Toegang: 895 Inventaris van het archief van De Stichting RK Schoolbestuur Den Hoorn,

Nummer Toegang: 895 Inventaris van het archief van De Stichting RK Schoolbestuur Den Hoorn, Nummer Toegang: 895 Inventaris van het archief van De Stichting RK Schoolbestuur Den Hoorn, 1956-1995 Archief Delft 895 Stichting RK Schoolbestuur Den Hoorn 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906.

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906. Nummer Toegang: 652 Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, 1928-1994; met retroacta vanaf 1906. Archief Delft 652 Christelijk Lyceum Delft 3 I N H O U D S O

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus,

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, 1910-2000 Archief Delft 558 Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nummer Toegang: 884 Inventaris van het archief van de Stichting Parkeervoorzieningen Delft en Parking Delft BV,

Nummer Toegang: 884 Inventaris van het archief van de Stichting Parkeervoorzieningen Delft en Parking Delft BV, Nummer Toegang: 884 Inventaris van het archief van de Stichting Parkeervoorzieningen Delft en Parking Delft BV, 2000-2005 Archief Delft 884 Stichting Parkeervoorzieningen Delft en 3 I N H O U D S O P

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) 1947-1995 Paul Mols Doxis, Den Haag 2010 Inhoudsopgave 1 Stukken van algemene aard...3 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.4

Nadere informatie

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Archiefnummer: 764 Archiefnaam: MARO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1960-1994 Katholiek

Nadere informatie

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Archief Delft 777 Regionale Milieudienst Centrum Randstad 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Nummer Toegang: 736 Inventaris van het archief van de vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs rijswijk en

Nummer Toegang: 736 Inventaris van het archief van de vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs rijswijk en Nummer Toegang: 736 Inventaris van het archief van de vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs rijswijk en Archief Delft 736 Protestants Christelijk basisonderwijs Rijswijk 3 I N H O U D

Nadere informatie

911. Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Voorst,

911. Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Voorst, 911. Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Voorst, 1921-2001 De stichting PCBO Voorst treedt op als schoolbestuur van de protestants-christelijke scholen in de gemeente Voorst.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983).

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983). Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', 1904-1980 (1983). Archief Delft 205 Vereniging Het Kinderhuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk,

Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk, Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk, 1966-2000 Archief Delft 885 VOO Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Katholiek Pedagogisch Centrum

Katholiek Pedagogisch Centrum Plaatsingslijst Archief Katholiek Pedagogisch Centrum Archiefnummer: 1110 Archiefnaam: KPC Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1971-1994 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, ,

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, , Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, 1966-1974, 1977-2002 Archief Delft 413 Democraten 66 (D66) 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs

Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs Plaatsingslijst Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs Archiefnummer: 721 Archiefnaam: ALVO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1946-1995

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993

Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993 Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993 Bert de Vaan, Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c)

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007

Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007 Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007 T.T.A.B.M. van der Aalst, Streekarchief Langstraat Heusden

Nadere informatie

Katholiek School Adviesbureau

Katholiek School Adviesbureau Plaatsingslijst Archief Katholiek School Adviesbureau Archiefnummer: 197 Archiefnaam: KSA Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Nummer Toegang: 121. Archief Delft

Nummer Toegang: 121. Archief Delft Nummer Toegang: 121 Plaatsingslijst van het archief van de eerste technische school, de gemeentelijke technische avondschool, en de Delftsche huishoud- en industrieschool 'rust-roest', 1911-1972 Archief

Nadere informatie

Nummer Toegang: 791 Plaatsingslijst van het archief van de Wagenmakerij, later het Carrosseriebedrijf Van Koppen,

Nummer Toegang: 791 Plaatsingslijst van het archief van de Wagenmakerij, later het Carrosseriebedrijf Van Koppen, Nummer Toegang: 791 Plaatsingslijst van het archief van de Wagenmakerij, later het Carrosseriebedrijf Van, 1908-1991 Archief Delft 791 Wagenmakerij, later Carrosseriebedrijf Van 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam (1969-2007) 765 Samengesteld door P. Bak Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Nummer Toegang: 894. Archief Delft

Nummer Toegang: 894. Archief Delft Nummer Toegang: 894 Inventaris van het archief van de Stichting Interparochiaal Schoolbestuur, vanaf 1963 Stichting voor Katholiek onderwijs in Delft en omstreken, 1915-1997 Archief Delft 894 Stichting

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0872 Inventaris van het archief van de Protestants Christelijke Ouderen Bond, afdeling Delft,

Nummer Toegang: 0872 Inventaris van het archief van de Protestants Christelijke Ouderen Bond, afdeling Delft, Nummer Toegang: 0872 Inventaris van het archief van de Protestants Christelijke Ouderen Bond,, 1979-2006 Archief Delft 0872 Protestants Christelijke Ouderen Bond, 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Basisschool De Sprankel

Basisschool De Sprankel Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool De Sprankel Activiteitenplan MR 2017/2018 1 / 6 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten van de MR 2. Kern issues MR 3. MR-activiteiten 4. Planning MR

Nadere informatie

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan.

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan. Jaarverslag PCBS t Noorderlicht Goes 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van protestants-christelijke basisschool t Noorderlicht te Goes voor het schooljaar

Nadere informatie

Nummer Toegang: 88 Inventaris van de gemeentelijke sociale werkvoorziening,

Nummer Toegang: 88 Inventaris van de gemeentelijke sociale werkvoorziening, Nummer Toegang: 88 Inventaris van de gemeentelijke sociale werkvoorziening, 1949-1976 Archief Delft 88 Van der Woudenstichting 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

WMO: bijzondere bevoegdheden

WMO: bijzondere bevoegdheden WMO: bijzondere bevoegdheden Hieronder zijn opgenomen de letterlijke teksten van de belangrijkste artikelen uit de WMO. Het betreft: samenstelling raad (3), bevoegdheden raad (4 t/m 10), besluitvorming

Nadere informatie

Jaarplan medezeggenschapsraad (MR) Protestants Christelijke Basisschool De Kroevendonk

Jaarplan medezeggenschapsraad (MR) Protestants Christelijke Basisschool De Kroevendonk Jaarplan medezeggenschapsraad (MR) Protestants Christelijke Basisschool De Kroevendonk Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding: Waarom een jaarplan? 3 2. Rol en werkwijze van de MR 3 3.

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 383 Inventaris van het archief van de Delftse zwemvereniging,

Nummer Toegang: 383 Inventaris van het archief van de Delftse zwemvereniging, Nummer Toegang: 383 Inventaris van het archief van de Delftse zwemvereniging, 1923-2002 Archief Delft 383 Delftse Zwemvereniging 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Geschillencommissie 'Weer Samen Naar School' Wat als je er samen niet uit komt? Adres Geschillencommissie WSNS

Geschillencommissie 'Weer Samen Naar School' Wat als je er samen niet uit komt? Adres Geschillencommissie WSNS Geschillencommissie 'Weer Samen Naar School' Het beleid rondom 'Weer Samen Naar School' (WSNS) is er op gericht om kinderen zoveel mogelijk het reguliere onderwijs te laten volgen. Basisscholen zullen,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 849. Inventaris van het archief van de Delftse Komedie, Archief Delft

Nummer Toegang: 849. Inventaris van het archief van de Delftse Komedie, Archief Delft Nummer Toegang: 849 Inventaris van het archief van de Delftse Komedie, 1969-2007 Archief Delft 849 Delftse Komedie 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Archief W.H.L. van der Bol

Archief W.H.L. van der Bol Plaatsingslijst Archief W.H.L. van der Bol Archiefnummer: 86 Archiefnaam: BOL Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1924-1971 Katholiek Documentatie Centrum 2011 Archief.H.L.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0874 Inventaris van het archief van het Centraal Overlegorgaan Woningcorporaties Delft,

Nummer Toegang: 0874 Inventaris van het archief van het Centraal Overlegorgaan Woningcorporaties Delft, Nummer Toegang: 0874 Inventaris van het archief van het Centraal Overlegorgaan Woningcorporaties, 1972-2001 Archief 0874 Centraal Overlegorgaan Woningcorporaties 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarplan medezeggenschapsraad (MR) Protestants Christelijke Basisschool De Kroevendonk

Jaarplan medezeggenschapsraad (MR) Protestants Christelijke Basisschool De Kroevendonk Jaarplan medezeggenschapsraad (MR) Protestants Christelijke Basisschool De Kroevendonk Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding: Waarom een jaarplan? 3 2. Rol en werkwijze van de MR 3 3.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

Nummer Toegang: 440 Inventaris van het archief van de ggd delfland,

Nummer Toegang: 440 Inventaris van het archief van de ggd delfland, Nummer Toegang: 440 Inventaris van het archief van de ggd delfland, 1927-2001 Archief Delft 440 GGD Delfland 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de werkgroep, vanaf 1968 de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) te Woerden, (1996)

Plaatsingslijst van het archief van de werkgroep, vanaf 1968 de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) te Woerden, (1996) Plaatsingslijst van het archief van de werkgroep, vanaf 1968 de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) te Woerden, 1966-1994 (1996) Vanaf 1966 werd door de gemeente Woerden vanuit het bureau Culturele Zaken

Nadere informatie

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR DocOMO 23377 versie 2 MEDEZEGGENSCHAPSBEVOEGDHEDEN MR EN GMR 2010. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs behorende bij de statuten van Ons Middelbaar Onderwijs van 1 januari 2011 2011. Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Vmbo-referentieplanning PMVO, april 2000

Vmbo-referentieplanning PMVO, april 2000 (oud, maar hier en daar nog nuttig) Inleiding Augustus 2001 stromen de eerste leerlingen in de leerwegen. Om hen naar de eindstreep te brengen moeten nog de nodige voorbereidingen getroffen worden. Maar

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Diana Breeman Ester van Duijn Esther de Jong Frank Blaauw Sandra de Leeuw Leonie van Loon Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Inleiding en achtergrond huishoudelijk reglement

Inleiding en achtergrond huishoudelijk reglement Inleiding en achtergrond huishoudelijk reglement Voor u ligt het huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van de Christelijke Basisschool Het Mozaïek. Met het huishoudelijk reglement worden

Nadere informatie

Nummer Toegang: 124. Archief Delft

Nummer Toegang: 124. Archief Delft Nummer Toegang: 124 Archief van curatoren (scholarchen) van de latijnse school (grote scholen) en regenten van het fraterhuis en het stedelijk (sinds 1950 grotius ), 1610-1966 Archief Delft 124 Latijnsche

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT Artikel 1 Definities Artikel 2 Activiteiten Artikel 3 Samenstelling, taken en bevoegdheden Artikel 4 Werkwijze Artikel 5 Financiën, verantwoording en controle Artikel

Nadere informatie

Nummer Toegang: 672. Archief Delft

Nummer Toegang: 672. Archief Delft Nummer Toegang: 672 Plaatsingslijst van het archieven van de partij van de arbeid 1945-2000, haar voorloper sociaal democratische arbeiderspartij, 1928-1940, en de jonge socialisten, 1984-1989 Archief

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur bedrijfsvoering Codering Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal Indelingsniveau

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar 2014-2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Anninksschool over het schooljaar 2014-2015. Met dit verslag

Nadere informatie

Nummer Toegang: 425 Plaatsingslijst van het archief van de rotary club Delft,

Nummer Toegang: 425 Plaatsingslijst van het archief van de rotary club Delft, Nummer Toegang: 425 Plaatsingslijst van het archief van de rotary club Delft, 1935-1997 Archief Delft 425 Rotary Club Delft 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nummer Toegang: 610 Inventaris van het archief van de Delftsche studenten sociëteit phoenix,

Nummer Toegang: 610 Inventaris van het archief van de Delftsche studenten sociëteit phoenix, Nummer Toegang: 610 Inventaris van het archief van de Delftsche studenten sociëteit phoenix, 1847-1989 Archief Delft 610 Delftsche Studenten Sociëteit Phoenix 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave: MEDEZEGGENSCHAPSRAAD PC/RK BASISSCHOOL HET VLOT EN ICHTUSSCHOOL HET WERKPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. Periode: schooljaar 2013/2014

Inhoudsopgave: MEDEZEGGENSCHAPSRAAD PC/RK BASISSCHOOL HET VLOT EN ICHTUSSCHOOL HET WERKPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. Periode: schooljaar 2013/2014 HET WERKPLAN Periode: schooljaar 2013/2014 Inhoudsopgave: De functie van een werkplan 1 Functie van de MR 2 Vergaderrooster MR 3 Aanwezigheid directie bij de MR vergaderingen 3 Taakverdeling binnen onze

Nadere informatie

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Begripsbepalingen Artikel 1 College van Bestuur Sectordirecteur Vestigingsdirecteur Directeur Personeel SCOPE VO-directie Unitleider Locatieleider

Nadere informatie

Nummer Toegang: 361 Inventaris van het archief van de Delftse studenten volleybalvereniging "punch",

Nummer Toegang: 361 Inventaris van het archief van de Delftse studenten volleybalvereniging punch, Nummer Toegang: 361 Inventaris van het archief van de Delftse studenten volleybalvereniging "punch", 1950-1985. Archief Delft 361 Delftse Studenten Volleybalvereniging 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad De Bouwsteen. Jaarplan MR De Bouwsteen 8

Jaarplan Medezeggenschapsraad De Bouwsteen. Jaarplan MR De Bouwsteen 8 Jaarplan 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Bouwsteen Christelijke basisschool De Bouwsteen Vlasakker 3 Postbus 5256 3295 ZK s-gravendeel 078 673 3260 Jaarplan MR De Bouwsteen 8 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie

Nadere informatie

Nummer Toegang: 505 Plaatsingslijst van het archief van de stichting samenwerking Delftse ziekenhuizen (s.s.d.z.),

Nummer Toegang: 505 Plaatsingslijst van het archief van de stichting samenwerking Delftse ziekenhuizen (s.s.d.z.), Nummer Toegang: 505 Plaatsingslijst van het archief van de stichting samenwerking Delftse ziekenhuizen (s.s.d.z.), 1965-1991 Archief Delft 505 Stichting Samenwerking Delftse Ziekenhuisen 3 I N H O U D

Nadere informatie

Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO De Viermaster op: 16-03 - 2009

Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO De Viermaster op: 16-03 - 2009 Algemeen Overblijfreglement of reglement tussenschoolse opvang VPCO De Viermaster Naam school: School met de Bijbel Het Visnet Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO De Viermaster op:

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum PuurSang (MR) Schooljaar 2015-2016 V1.00

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum PuurSang (MR) Schooljaar 2015-2016 V1.00 Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum PuurSang (MR) Schooljaar 2015-2016 V1.00 Inhoud Agenda... 1 Vergaderschema... 2 September... 2 Oktober... 3 November/december... 3 Januari/februari...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit aanvraag ex artikel 65 Wet op het voortgezet onderwijs

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit aanvraag ex artikel 65 Wet op het voortgezet onderwijs STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23126 6 mei 2016 Besluit ex artikel 65 Wet op het voortgezet onderwijs Besluit op basis van artikel 65 van de Wet op het

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de. Stichting Zwembad de Zwoer te. Driebergen-Rijsenburg,

Plaatsingslijst van het archief van de. Stichting Zwembad de Zwoer te. Driebergen-Rijsenburg, T00276 Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Zwembad de Zwoer te Driebergen-Rijsenburg, 1964-2007 K.Th.H. Wildenbeest November, 2006 Aanvullingen door: E. Hinders, Juli 2014 Inleiding Op 7 maart

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum Puur Sang (MR) Schooljaar V0.1

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum Puur Sang (MR) Schooljaar V0.1 Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum Puur Sang (MR) Schooljaar 2016-2017 V0.1 Inhoud Vergaderschema... 2 Agenda... 2 Aandachtsgebieden... 2 Onderwerpen naar seizoen... 3 Overzicht van

Nadere informatie

Archief Bernardus Smeemanstichting

Archief Bernardus Smeemanstichting Plaatsingslijst Archiefnummer: 786 Archiefnaam: BSS Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1919-1992 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1 Notariële akte van oprichting.

Nadere informatie

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS nstemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS P O/L O L = instemming = advies = personeelsgeleding = ouders- en leerlinggeleding = oudergeleding

Nadere informatie

Nummer Toegang: 367 Plaatsingslijst van het archief van de christelijke jongemannen vereniging daniël,

Nummer Toegang: 367 Plaatsingslijst van het archief van de christelijke jongemannen vereniging daniël, Nummer Toegang: 367 Plaatsingslijst van het archief van de christelijke jongemannen vereniging daniël, 1865-1976 Archief Delft 367 Christelijke Jonge Mannen Vereniging Daniël 3 I N H O U D S O P G A V

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979

Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979 Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979 Archief Delft 743 Collectie Pieter Stempels en Jacoba van der 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Organisatie Contactgegevens mr@denduin.nl toosverschure@denduin.nl josschretlen@denduin.nl www.denduin.nl Financiën

Organisatie Contactgegevens mr@denduin.nl toosverschure@denduin.nl josschretlen@denduin.nl www.denduin.nl Financiën 1 Organisatie: De medezeggenschap is geregeld conform de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) en de van kracht zijnde medezeggenschapsreglementen. Op schoolniveau is er een medezeggenschapsraad (MR), op

Nadere informatie

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Plaatsingslijst Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Archiefnummer: 1032 Archiefnaam: KBLC Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1968-1972 Katholiek

Nadere informatie

Nummer Toegang: 882 Inventaris van het archief van de Delftse Studentenvereniging Nieuwe Delft,

Nummer Toegang: 882 Inventaris van het archief van de Delftse Studentenvereniging Nieuwe Delft, Nummer Toegang: 882 Inventaris van het archief van de Delftse Studentenvereniging Nieuwe Delft, 1960-2005 Archief Delft 882 DSV Nieuwe Delft 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Beleidsplan Medezeggenschapsraad (MR) O.B.S. De Bongerd Terwolde. Schooljaar 2014-2015

Beleidsplan Medezeggenschapsraad (MR) O.B.S. De Bongerd Terwolde. Schooljaar 2014-2015 Beleidsplan Medezeggenschapsraad (MR) O.B.S. De Bongerd Terwolde Schooljaar 2014-2015 Openbare basisschool de Bongerd Schoolstraat 2 7396AT Terwolde Tel: 0571-291614 E-mail: mr.obsdebongerd@archipelprimair.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ouderraad. van PCBS Maranatha. Te Nieuwkoop

Huishoudelijk Reglement Ouderraad. van PCBS Maranatha. Te Nieuwkoop Huishoudelijk Reglement Ouderraad van PCBS Maranatha Te Nieuwkoop PCBS Maranatha Ladderhaak 7 2421NK Nieuwkoop Tel: 0172-520055 E-mail: info@maranathaschool.nl A. Algemeen Huishoudelijk Reglement Ouderraad

Nadere informatie

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Plaatsingslijst Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Archiefnummer: 37 Archiefnaam: KSWH Sector: Caritas en maatschappelijk werk / instellingsarchief Datering: 1921-1974

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering van 4 november 2010 Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: A.Grootenboer

Nadere informatie

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen:

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen: Vergaderstuk 11.03.28.07.01 Managementstatuut Begripsbepalingen: De Stichting Raad van Toezicht College van Bestuur Schooldirectie Directieoverleg Managementstatuut Bestuurscontract Managementcontract

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging

Huishoudelijk reglement Oudervereniging A DEFINITIES Huishoudelijk reglement Oudervereniging Artikel 1 Ouders :de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven. Oudervereniging :de vereniging, gevormd door

Nadere informatie

Nummer Toegang: 458 Plaatsingslijst van het archief van de nederlands-israelitische gemeente,

Nummer Toegang: 458 Plaatsingslijst van het archief van de nederlands-israelitische gemeente, Nummer Toegang: 458 Plaatsingslijst van het archief van de nederlands-israelitische gemeente, 1850-1962. Archief Delft 458 Nederlands-Israelitische gemeente 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE. Vaststelling CvB: mei 2014. Instemming oudergeleding MR: mei 2014. Ingangsdatum: 1 juni 2014

REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE. Vaststelling CvB: mei 2014. Instemming oudergeleding MR: mei 2014. Ingangsdatum: 1 juni 2014 REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE Vaststelling CvB: mei 2014 Instemming oudergeleding MR: mei 2014 Ingangsdatum: 1 juni 2014 1 INHOUDSOPGAVE I Inleiding 3 II Algemene bepalingen 4 1. Begrippen III Vrijwillige

Nadere informatie

ARCHIEF VAN RK ATLETIEKVERENIGING O.S.S.-VOLO TE S-HERTOGENBOSCH

ARCHIEF VAN RK ATLETIEKVERENIGING O.S.S.-VOLO TE S-HERTOGENBOSCH ARCHIEF VAN RK ATLETIEKVERENIGING O.S.S.-VOLO TE S-HERTOGENBOSCH De RK Gymnastiek en Atletiekvereniging O.S.S.-VOLO is een fusie van de RK Atletiekvereniging Oefening Staalt Spieren en de RK Dames-gymnastiekvereniging

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn ALGEMEEN Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam Oudervereniging Basisschool Essesteijn en is opgericht op 1 augustus 1993. Zij is gevestigd in Voorburg.

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 6 09/454

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 6 09/454 o~~çëîççêëíéä jaar stuknr. låçéêïéêéw Omzetting van het openbaar lichaam Esdalcollege in een stichting voor openbaar onderwijs op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs. Portefeuillehouder: M.H.

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1165 Gelegen onder: s-gravenmoer, Raamsdonk en Waspik Historie: Opgericht op 17 december 1914. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Oostpolder onder Raamsdonk,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 886 Inventaris van de archieven van kleine onderverenigingen van de Katholieke Studenten Vereniging Sanctus Virgilius,

Nummer Toegang: 886 Inventaris van de archieven van kleine onderverenigingen van de Katholieke Studenten Vereniging Sanctus Virgilius, Nummer Toegang: 886 Inventaris van de archieven van kleine onderverenigingen van de Katholieke Studenten Vereniging Sanctus Virgilius, 1908-2004 Archief Delft 886 Kleine onderverenigingen Sanctus Virgilius

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989)

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad

Jaarplan Medezeggenschapsraad Jaarplan 2012 2013 Medezeggenschapsraad Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Samenstelling MR 4 3. Functies en taken 4 4. Bevoegdheden MR 5 5. Werkwijze 5 6. Vergaderdata 2012 2013 5 7. Vaste Agenda

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT CS VINCENT VAN GOGH TE ASSEN & BEILEN

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT CS VINCENT VAN GOGH TE ASSEN & BEILEN MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT CS VINCENT VAN GOGH TE ASSEN & BEILEN Herzien en vastgesteld op 06 juni 2016 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Informatie over de WMS. Inhoudsopgave

Informatie over de WMS. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 WMS en de rol van de MR...3 Inleiding...3 Medezeggenschap versterken!...3 Bestuurlijke 3/5 of 7 hoek...4 Medezeggenschapsstatuut en reglement...5 Medezeggenschapsstatuut...5

Nadere informatie

Vincentiusvereniging Zwolle

Vincentiusvereniging Zwolle Vincentiusvereniging Zwolle Samenstelling Bestuur: Jan Groot, voorzitter, telefoon: 038 4604901 e-mail: jan@jmgroot.nl Ger Anbergen, secretaris, Telefoon: 038 4526205 e-mail: g.anbergen@home.nl Adrie Pont,

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Naam en functie In MR Aftredend voor start schooljaar: Marjelle Hendriks, voorzitter Schooljaar 2011/2012 2017/2018 (school) Femke Meijer,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 315 Inventaris van het archief van de ijsvereniging voorwaarts te delfgauw,

Nummer Toegang: 315 Inventaris van het archief van de ijsvereniging voorwaarts te delfgauw, Nummer Toegang: 315 Inventaris van het archief van de ijsvereniging voorwaarts te delfgauw, 1898-2000. Archief Delft 315 IJsvereniging Voortwaarts Delfgauw 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Vereniging Een School met de Bijbel te Driebergen-Rijsenburg K. Wildenbeest Juli 2005

Vereniging Een School met de Bijbel te Driebergen-Rijsenburg K. Wildenbeest Juli 2005 258 Vereniging Een School met de Bijbel te Driebergen-Rijsenburg 1866-2001 K. Wildenbeest Juli 2005 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inventaris...4 Pag. 2 van 7 Inleiding Inleiding Het archief van de Vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie