Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923"

Transcriptie

1 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES

2 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

3 1989 3

4 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris Vereniging Statuten Algemene vergadering Bestuurder / directeur Reglementen Notulen van de Bestuursvergaderingen Verslagen van de Bestuursvergaderingen Jaarverslagen Verslagen aan de verschillende overheden Leraren / leerlingen Leerlingenlijsten Programma der lessen Lijsten van het onderwijzend personeel Correspondentie Correspondentie Varia Gebouwen Advertentieboeken Financiële Administratie Pensioenverzekeringen Grootboek Varia 11 4

5 1. Inleiding De tekenafdeling van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes werd in 1878 opgericht door de Maatschappij voor den Werkenden Stand. In 1901 werd de school gereorganiseerd en werd naast de tekenschool een kunstambachtsschool voor meisjes geopend. In 1923 fuseerde de school met enkele andere vakscholen tot het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs (IvKNO). Meer over de informatie over de geschiedenis van deze school is te vinden in het boek: "Het ontstaan van het kunstnijverheidsonderwijs in Nederland en de geschiedenis van de "Quellinusschool" te Amsterdam ( )" door A. Martis (Overdruk uit: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 30 (1979), p ). N.B. Om verwarring met de archieven van de andere kunstnijverheidsscholen te voorkomen is voor ieder inventarisnummer de afkorting DKM gebruikt. Deel I van het archief heeft een omvang van 1 meter. Raadpleging Het archief is openbaar. Citeerinstructie RKD, Den Haag, Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes, archiefnummer 0702, voorlopig inv.nr 5

6 2 Inventaris 2.1 Vereniging Jaarlijks werd in februari een Algemene Vergadering gehouden waarin de bestuursverkiezing plaatsvond, het bestuur verslag uitbracht over het afgelopen jaar en de rekening van de penningmeester ter goedkeuring aan de leden werd aangeboden. Verdere bepalingen omtrent de Algemene Vergaderingen zijn te vinden in de Statuten. In de statuten staan de doelstellingen en de structuur beschreven van de Vereeniging. Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes, alsook de rechten, plichten en samenstelling van het Bestuur Statuten DKM DKM Statuten der Vereeniging Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes te Amsterdam, pagina s N.B. 2 exemplaren Statuten der Vereeniging Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes te Amsterdam, zonder datum. 4 pagina s Algemene vergadering DKM Notulenboek I der Vereeniging Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes, 1 november juli pagina s, handgeschreven. 2.2 Bestuurder / directeur Reglementen In het reglement zijn de rechten en plichten van het bestuur, de directeur, het onderwijzend personeel en de leerlingen vastgelegd, alsook de organisatie en inhoud van het onderwijs. DKM DKM DKM DKM Reglement voor de afdeeling Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes, pagina s Huishoudelijk Reglement der Vereeniging Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes te Amsterdam, pagina s N.B. 3 exemplaren Schoolreglement der Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes, pagina s N.B. 3 exemplaren Schoolreglement Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes, zonder datum. 8 pagina s 6

7 2.2.2 Notulen van de Bestuursvergaderingen Het bestuur van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes bestond uit tenminste vijf leden, die werden gekozen uit en door de algemene vergadering. Het was bevoegd tot het verrichten van alle daden van eigendom en beheer en regelde de wijze waarop het onderricht in de verschillende vakken van het leerplan werd gegeven. In principe kwam het bestuur vijf maal per jaar bijeen en verder zo vaak als dat nodig mocht zijn. DKM Tweede Notulenboek Dagteekenschool voor Meisjes, 19 februari januari pagina s, handgeschreven DKM DKM DKM DKM Notulenboek, 20 februari juni pagina s, handgeschreven Notulen, 6 juli april pagina s, handgeschreven Notulen, 17 mei april pagina s, handgeschreven Notulen, 12 juni juli pagina s, handgeschreven Verslagen van de Bestuursvergaderingen Naast de notulen werden er van de Bestuursvergaderingen verslagen gemaakt waarin de belangrijkste besluiten in samengevatte vorm nogmaals werden weergegeven. Waarschijnlijk waren deze verslagen bedoeld voor de docenten. DKM Verslagen van de Bestuursvergaderingen, mei 1909 juli documenten, gedeeltelijk handgeschreven N.B. De verslagen zijn genummerd. De volgende verslagen ontbreken: 1-4, 19, 29, 45-50, 72, Jaarverslagen In de jaarverslagen legde het bestuur verantwoording af over de volgende zaken: de samenstelling van het bestuur, het reglement, het personeel, de leerlingen, het leerplan, hulp- en leermiddelen, de lokalen en de financiën. De jaarverslagen over de jaren zijn gebundeld in één band. Daarnaast zijn van de volgende jaarverslagen losse exemplaren aanwezig: 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1918 (2 expl.), 1919 (4 expl.), 1920 (5 expl.), 1921 (7 expl.), 1922 (4 expl.), 1923 (3 expl.). Zij hebben dezelfde signatuur gekregen als de ingebonden verslagen. DKM DKM Verslag over het jaar 1907 van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes te Amsterdam, pagina s Verslag over het jaar 1908 van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor 7

8 Meisjes te Amsterdam, pagina s DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM Verslag over het jaar 1909 van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes te Amsterdam, pagina s Verslag over het jaar 1910 van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes, tevens Vakschool voor Vrouwen- en Kinderkleeding te Amsterdam, pagina s Verslag over het jaar 1911 van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes te Amsterdam, pagina s Verslag over het jaar 1912 van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes te Amsterdam, pagina s Verslag over het jaar 1913 van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes te Amsterdam, pagina s, tevens illustratie(s) Verslag over het jaar 1914 van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes te Amsterdam, pagina s Verslag over het jaar 1915 van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes te Amsterdam, pagina s Verslag over het jaar 1916 van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes te Amsterdam, pagina s Verslag over het jaar 1917 van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes te Amsterdam, pagina s, tevens illustratie(s) Verslag over het jaar 1918 van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes te Amsterdam, pagina s Verslag over het jaar 1919 van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes te Amsterdam, pagina s, tevens illustratie(s) Verslag over het jaar 1920 van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes te Amsterdam, pagina s, tevens illustratie(s) Verslag over het jaar 1921 van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes te Amsterdam, pagina s, tevens illustratie(s) Verslag over het jaar 1922 van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes te Amsterdam, pagina s Verslag over het jaar 1923 van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes te Amsterdam, pagina s, tevens illustratie(s) 8

9 DKM Verslag over het jaar 1902 van de Afdeeling Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes van de Maatschappij voor den Werkenden Stand te Amsterdam, pagina s, handgeschreven N.B. 3 exemplaren DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM Verslag over het jaar 1903 van de Afdeeling Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes van de Maatschappij voor den Werkenden Stand te Amsterdam, pagina s, handgeschreven Verslag over het jaar 1904 van de Afdeeling Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes van de Maatschappij voor den Werkenden Stand te Amsterdam, pagina s, handgeschreven Verslag over het jaar 1905 van de Afdeeling Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes van de Maatschappij voor den Werkenden Stand te Amsterdam, pagina s, handgeschreven Verslag over den cursus van de Hoofdafdeeling Kunstambachtsschool" der Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes van de Maatschappij voor den Werkenden Stand te Amsterdam, pagina s, handgeschreven Verslag over het jaar 1906 van de Afdeeling Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes van de Maatschappij voor den Werkenden Stand te Amsterdam, pagina s, handgeschreven N.B. 2 exemplaren Verslag over den cursus van de Hoofdafdeeling "Kunstambachtsschool" der Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes van de Maatschappij voor den Werkenden Stand te Amsterdam, pagina s, handgeschreven Verslag over het jaar 1908 van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes te Amsterdam, pagina s, handgeschreven N.B. 3 exemplaren Verslag over het jaar 1909 van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes te Amsterdam, pagina s, handgeschreven N.B. 2 exemplaren Verslagen aan de verschillende overheden De Dagteeken- en Kunstambachtsschool was afhankelijk van een aantal subsidiegevers (voornamelijk Rijk, Provincie en Gemeente). Aan deze overheden moest verslag worden uitgebracht over de situatie van de school. Gedeeltelijk overlapt de informatie in deze verslagen met die in de diverse jaarverslagen (zie DKM t/m DKM ). 9

10 DKM Map met verslagen aan de verschillende overheden, documenten DKM Betreffende de staat van de school, Verslagen handelend over de leerlingenaantallen. 39 documenten 2.3 Leraren / leerlingen Leerlingenlijsten DKM Lijsten der leerlingen van Afd. C., B. en A. vanaf 1 april 1886 tot 1891/ pagina s, handgeschreven. DKM DKM DKM DKM DKM DKM 3.1.7[a]. DKM 3.1.7[b]. DKM DKM Leerlingenlijst: Cursus , pagina s, handgeschreven Leerlingenlijst: Cursus , pagina s, handgeschreven Leerlingenlijst: Cursus , pagina s, handgeschreven Leerlingenlijst: Cursus , pagina s, handgeschreven Leerlingenlijst: Cursus , pagina s, handgeschreven Leerlingenlijst: Cursus , pagina s, handgeschreven [N.B. Het nummer DKM is tweemaal gebruikt.] Leerlingenlijst: Cursus , pagina s, handgeschreven [N.B. Het nummer DKM is tweemaal gebruikt.] Leerlingenlijst: Cursus , pagina s. handgeschreven Leerlingenlijst: Cursus , pagina s, handgeschreven Programma der lessen In het Programma der lessen wordt de inhoud van de verschillende vakken omschreven. DKM DKM Programma der lessen van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes, pagina s N.B. 3 exemplaren Programma der lessen van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes, pagina s Lijsten van het onderwijzend personeel 10

11 In het archief is een aantal lijsten betreffende het onderwijzend personeel aanwezig. Hierop zijn gegevens te vinden over de datum van hun aanstelling, diploma's, beloning en aantal en aard van de door hen gegeven lessen. DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM DKM Lijst van het onderwijzend personeel: Cursus , pagina s N.B. 2 exemplaren Lijst van het onderwijzend personeel: Cursus , pagina Lijst van het onderwijzend personeel: Cursus , pagina Lijst van het onderwijzend personeel: Cursus , pagina N.B. 2 exemplaren Lijst van het onderwijzend personeel: Cursus , pagina N.B. 4 exemplaren Lijst van het onderwijzend personeel: Cursus , pagina Lijst van het onderwijzend personeel: Cursus , pagina N.B. 2 exemplaren Lijst van het onderwijzend personeel: Cursus , pagina Lijst van het onderwijzend personeel: Cursus , pagina N.B. 3 exemplaren Lijst van het onderwijzend personeel: Cursus , pagina Lijst van het onderwijzend personeel: Cursus , pagina N.B. 3 exemplaren Lijst van het onderwijzend personeel: Cursus , pagina N.B. 2 exemplaren Lijst van het onderwijzend personeel: Cursus , pagina N.B. 2 exemplaren Lijst van het onderwijzend personeel: Cursus , pagina N.B. 3 exemplaren Lijst van het onderwijzend personeel: Cursus , pagina N.B. 3 exemplaren Lijst van het onderwijzend personeel: Cursus , pagina N.B. 2 exemplaren Lijst van het onderwijzend personeel: Cursus , pagina 11

12 N.B. 2 exemplaren DKM DKM Lijst van het onderwijzend personeel: Cursus , pagina Lijst van het onderwijzend personeel: Cursus , pagina DKM Onderwijzend personeel vanaf Cursus , pagina s, handgeschreven 2.4 Correspondentie Correspondentie Er is van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes slechts een beperkte hoeveelheid correspondentie bewaard gebleven. Deze is, zonder onderscheid tussen binnengekomen of uitgaande post, chronologisch geordend. DKM DKM DKM DKM Map met correspondentie, brieven Map met correspondentie, brieven N.B. Bevat register. Ordner met correspondentie, brieven Ordner met correspondentie, brieven N.B. Bevat onder andere stukken met betrekking tot de overdracht aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs (IvKNO). 2.5 Varia Gebouwen De Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes startte in het gebouw van de Maatschappij voor den Werkenden Stand aan de Groenburgwal 24. In 1908 betrok de school een nieuw, door H.P. Berlage ontworpen gebouw aan de Gabriël Metsustraat 16. Vooral met betrekking tot dit nieuwe gebouw is een aantal stukken in het archief te vinden. DKM DKM Map met stukken met betrekking tot de bouw van de nieuwe school, documenten Schrift met rekeningen en dergelijke met betrekking tot de nieuwe school., pagina s Advertentieboeken 12

13 Er zijn twee boeken bewaard met knipsels uit dag- en weekbladen die betrekking hebben op de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes. Ook zijn hierin opgenomen de advertenties die door de school zelf werden geplaatst met betrekking tot vacatures, tentoonstellingen en dergelijke. DKM DKM DKM Advertentieboek van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes, pagina s Advertentieboek van de Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes, pagina s Penning, gouden en zilveren medaille van de Wereldtentoonstelling, Brussel, Financiële Administratie Pensioenverzekeringen DKM Map met stukken met betrekking tot de pensioenverzekeringen, documenten. DKM Map met stukken met betrekking tot de pensioenverzekeringen, documenten. DKM Map met stukken met betrekking tot de pensioenverzekeringen, documenten Grootboek DKM Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes: Grootboek pagina s, handgeschreven Varia DKM DKM Map met varia (taxaties, verzekeringen, rekeningen en dergelijke), documenten Map met varia, documenten 13

14 DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES Deel II Irene Meyjes Den Haag

15 INHOUD 1 Inleiding 14 2 Inventaris Vereniging Bestuurder / directeur Verslagen aan de verschillende overheden Leraren / leerlingen Programma der lessen Leermiddelen Correspondentie Correspondentie Overige stukken Gebouwen Overige stukken Financiële Administratie Pensioenverzekeringen Overige stukken 15 15

16 1. Inleiding Voor inleiding, raadpleging en citeerinstructie zie deel I. Deel II van het archief heeft een omvang van 0,25 meter. 2 Inventaris 2.1 Vereniging 2.2 Bestuurder / directeur 16 Verslag van vergadering betreffende de fusie met andere opleidingen en de hervorming in het kunstonderwijs, omslag Verslagen aan de verschillende overheden Verslagen en fotokopieën van verslagen aan het Gemeentebestuur van Amsterdam, , 1911, 1913, , omslag 2.3 Leraren / leerlingen Programma der lessen 3 Manuscript met doelstelling van de opleiding en 1 gedrukt programma met cursus in schrijfkunst, 1921 en z.j. 1 omslag Leermiddelen 2 Overzichtslijst van leermiddelen, omslag 11 Schriften-Schatz, Eine Sammlung Praktischer Alphabete. Serie I, deel 1 t/m 10, losbladige voorbeelden van lettertypen. 1 omslag 12 Schriften-Schatz, Eine Sammlung Praktischer Alphabete. Serie II, deel 1 t/m 7, 9 en 10, losbladige voorbeelden van lettertypen. 1 omslag 16

17 2.4 Correspondentie Correspondentie 18 Ingekomen en doorslagen van uitgaande brieven, 1906, [1916], en z.j. 1 omslag N.B. Bevat een hypotheekakte uit Register van ontvangen en verzonden brieven, omslag 2.5 Overige stukken Gebouwen 4 Stukken betreffende de verbouwing en de opening van het schoolgebouw aan de Gabriël Metsustraat, omslag Overige stukken 15 Brochure met rede van Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van het schoonheidsbeginsel in het onderwijs en typoscript In Memoriam K.P.C. de Bazel, 1907 en [1923]. 1 omslag 2.6 Financiële Administratie Pensioenverzekeringen 5 Concept overeenkomst oudendags- en invaliditeitspensioen, omslag 9 Overzichten van betaalde premies oudendags- en invaliditeitspensioen, omslag 17 Formulieren Akte van Aanstelling en Geldigmaking diensttijd voor pensioen , 1922 en z.j. 1 omslag Overige stukken 6 Cahier met overzicht van betaalde rekeningen, obligaties, rekeningen courant en overzicht Kasvereeniging, omslag 7 Cahier met ingeplakte obligatiecoupons, omslag 8 Cahier met lijsten van leerlingen en betaald schoolgeld omslag 13 Cahier met alfabetisch overzicht van bijdragen van donateurs periode en overzichtslijsten met duurtetoeslagen leraren, 1917 en 1919, 1921 en omslag 17

18 10 Financieel overzicht Rekening en Verantwoording, omslag 18

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van de TEEKENSCHOOL VOOR KUNSTAMBACHTEN

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van de TEEKENSCHOOL VOOR KUNSTAMBACHTEN Archiefnummer 0705 Voorlopige inventaris van het archief van de TEEKENSCHOOL VOOR KUNSTAMBACHTEN 1880-1923 TEEKENSCHOOL VOOR KUNSTAMBACHTEN Deel I Klaas de Jong Amsterdam 1980-1998 2 INHOUD 1 Inleiding

Nadere informatie

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van de KUNST-NIJVERHEID-TEEKENSCHOOL QUELLINUS

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van de KUNST-NIJVERHEID-TEEKENSCHOOL QUELLINUS Archiefnummer 0704 Voorlopige inventaris van het archief van de KUNST-NIJVERHEID-TEEKENSCHOOL QUELLINUS 1879-1923 KUNST-NIJVERHEID-TEEKENSCHOOL QUELLINUS DEEL I Klaas de Jong Amsterdam 1989 2 INHOUD 1

Nadere informatie

Voorlopige inventaris van het. Fotoarchief van de voorgangers van de Gerrit Rietveld Academie 1878-1967

Voorlopige inventaris van het. Fotoarchief van de voorgangers van de Gerrit Rietveld Academie 1878-1967 Archiefnummer 0393 Voorlopige inventaris van het Fotoarchief van de voorgangers van de Gerrit Rietveld Academie 1878-1967 1. Fotoarchief Kunst-Nijverheid-Teekenschool "Quellinus" (1879-1923) 2. Fotoarchief

Nadere informatie

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989)

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989) Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) 1903-1973 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00941

Nadere informatie

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998)

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Inventaris van het archief van VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Tiny de Boer / Ramses van Bragt Den Haag 2001 / 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris

Nadere informatie

Archief van de Vereniging Vakschool voor Verbetering van Vrouwen- en Kinderkleding

Archief van de Vereniging Vakschool voor Verbetering van Vrouwen- en Kinderkleding Archief van de Vereniging Vakschool voor Verbetering van Vrouwen- en Kinderkleding I. Winkel Algemene kenmerken Toegangsnummer: 899 Periode: 1899-1980 Archiefvormer Vereniging van Verbetering van Vrouwenkleding

Nadere informatie

Archief van de Vereniging Vakschool voor Verbetering van Vrouwen- en Kinderkleding

Archief van de Vereniging Vakschool voor Verbetering van Vrouwen- en Kinderkleding Archief van de Vereniging Vakschool voor Verbetering van Vrouwen- en Kinderkleding I. Winkel Algemene kenmerken Toegangsnummer: 899 Periode: 1899-1980 Archiefvormer Vereniging van Verbetering van Vrouwenkleding

Nadere informatie

Nummer Toegang: 121. Archief Delft

Nummer Toegang: 121. Archief Delft Nummer Toegang: 121 Plaatsingslijst van het archief van de eerste technische school, de gemeentelijke technische avondschool, en de Delftsche huishoud- en industrieschool 'rust-roest', 1911-1972 Archief

Nadere informatie

Archief van de Vakschool voor Schoenmakers

Archief van de Vakschool voor Schoenmakers Archief van de Vakschool voor Schoenmakers Algemene kenmerken Toegangsnummer: 108 Periode: 1900-1931 Archiefvormer Vakschool voor Schoenmakers Inleiding Reeds dadelijk, toen er sprake was van inventarisering

Nadere informatie

KONINKLIJKE KUNSTZAAL KLEYKAMP

KONINKLIJKE KUNSTZAAL KLEYKAMP Inventaris van het archief van KONINKLIJKE KUNSTZAAL KLEYKAMP 1904-1932 Marcia Zaaijer/ Ramses van Bragt Den Haag 2002/ 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2 1. Inleiding Sinds 1958 bevinden zich

Nadere informatie

Nummer Toegang: 264. Archief Delft

Nummer Toegang: 264. Archief Delft Nummer Toegang: 264 Plaatsingslijst van de archieven van de vereniging voor gereformeerd schoolonderwijs, de afdeling Delft van de unie 'school met de bijbel', de gereformeerde schoolvereniging 'groen

Nadere informatie

JAC. VAN DEN BOSCH (1868-1948)

JAC. VAN DEN BOSCH (1868-1948) Inventaris van het archief van JAC. VAN DEN BOSCH (1868-1948) binnenhuisarchitect, meubelontwerper, graficus en schilder 1895-1948 (-1975) Lidy Visser Den Haag 2001 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Lotgevallen

Nadere informatie

Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug'

Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug' Nummer Toegang: NL-HaRKD-0160 Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug' Tiny de Boer, Ramses van Bragt, 2001 / 2007 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000

Nadere informatie

Nummer Toegang: 329 Inventaris van het archief van de Delftsche studenten hockey club,

Nummer Toegang: 329 Inventaris van het archief van de Delftsche studenten hockey club, Nummer Toegang: 329 Inventaris van het archief van de Delftsche studenten hockey club, 1920-1992 Archief Delft 329 Delftsche Studenten Hockey Club 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993

Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993 Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993 Bert de Vaan, Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c)

Nadere informatie

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989)

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989) Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie 1894-1983 (-1989)1894-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00971

Nadere informatie

Archief van de Schoolvereniging Willemspark

Archief van de Schoolvereniging Willemspark Archief van de Algemene kenmerken Toegangsnummer: 1368 Periode: 1921-1992 Archiefvormer Inleiding De (WPS) werd in 1921 opgericht naar aanleiding van de invoering van de Lager Onderwijswet in 1920. Verontruste

Nadere informatie

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983).

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983). Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', 1904-1980 (1983). Archief Delft 205 Vereniging Het Kinderhuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Archief Galerie 20 / Felix Valk

Archief Galerie 20 / Felix Valk Nummer Toegang: NL-HaRKD-0032 Archief Galerie 20 / Felix Valk Marcia Zaaijer, 2003; Lidy Visser, 2013 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2003, 2013 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Archief Koninklijke Kunstzaal Kleykamp

Archief Koninklijke Kunstzaal Kleykamp Nummer Toegang: NL-HaRKD-0443 Archief Koninklijke Kunstzaal Kleykamp Marcia Zaaijer, 2002; Ramses van Bragt, 2007 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2002, 2007 This finding aid is written

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) 1947-1995 Paul Mols Doxis, Den Haag 2010 Inhoudsopgave 1 Stukken van algemene aard...3 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.4

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007

Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007 Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007 T.T.A.B.M. van der Aalst, Streekarchief Langstraat Heusden

Nadere informatie

Archief van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers Nosokomos

Archief van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers Nosokomos Archief van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers Nosokomos Algemene kenmerken Toegangsnummer: 134 Periode: 1900-1934 Archiefvormer Nosokomos, Nederlandse

Nadere informatie

Nummer Toegang: 864 Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde schoolvereniging en de Gereformeerde School Maasland,

Nummer Toegang: 864 Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde schoolvereniging en de Gereformeerde School Maasland, Nummer Toegang: 864 Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde schoolvereniging en de Gereformeerde School, 1860-1990 Archief Delft 864 Gereformeerde schoolvereniging en school 3 I N H O U D

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Johanna Quirina (Jo) van Regteren Altena (

Johanna Quirina (Jo) van Regteren Altena ( Inventaris van het archief van Johanna Quirina (Jo) van Regteren Altena (1876-1954 1907-1927 Lidy Visser Den Haag 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Correspondentie 4 2.2. Gedeponeerd archief

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Archief Nico en Clara Anna Eisenloeffel

Archief Nico en Clara Anna Eisenloeffel Nummer Toegang: NL-HaRKD-0544 Archief Nico en Clara Anna Eisenloeffel Lidy Visser, 2004 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2004 This finding aid is written in Dutch. 2 Eisenloeffel, Archief

Nadere informatie

Archief en collectie van Albert Plasschaert

Archief en collectie van Albert Plasschaert Nummer Toegang: NL-HaRKD-0372 Archief en collectie van Albert Plasschaert RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Plasschaert, Archief en collectie

Nadere informatie

Archief Nederlandse Bond voor Ziekenverpleging

Archief Nederlandse Bond voor Ziekenverpleging Archief Nederlandse Bond voor Ziekenverpleging 1893-1964 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00969 IISG Amsterdam 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906.

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906. Nummer Toegang: 652 Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, 1928-1994; met retroacta vanaf 1906. Archief Delft 652 Christelijk Lyceum Delft 3 I N H O U D S O

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 4 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR L.A. ABMA, H. KRUSE SCHIEDAM 1958, 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS ( ) Lidy Visser

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS ( ) Lidy Visser Archiefnummer 0447 Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS (1938-1974) 1962-1983 Lidy Visser Den Haag 2011 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris 4 2.1 Correspondentie 4 2.2 Opdrachten en projecten

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nummer Toegang: 723 Inventaris van het archief van de stichting woningbeheer te rijswijk,

Nummer Toegang: 723 Inventaris van het archief van de stichting woningbeheer te rijswijk, Nummer Toegang: 723 Inventaris van het archief van de stichting woningbeheer te rijswijk, 1927-1971 Archief Delft 723 Stichting Woningbeheer Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksscholengemeenschap te Gouda, 1865-1973

Inventaris van het archief van de Rijksscholengemeenschap te Gouda, 1865-1973 Nummer archiefinventaris: 3.12.18 Inventaris van het archief van de Rijksscholengemeenschap te Gouda, 1865-1973 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Archief Nederlandse Volksbeweging

Archief Nederlandse Volksbeweging Archief Nederlandse Volksbeweging 1945-1949 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00965 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Nederlandse

Nadere informatie

Toegangsnummer: 163. J. de Jong, H.M.A. Kruse. Gemeentearchief Schiedam 1983, 2003, 2013. This finding aid is written in Dutch.

Toegangsnummer: 163. J. de Jong, H.M.A. Kruse. Gemeentearchief Schiedam 1983, 2003, 2013. This finding aid is written in Dutch. Toegangsnummer: 163 Inventaris van de archieven van de Gemeentelijke, na 1 september 1919 Rijks-HBS te Schiedam, van 1967-1973 Rijksscholengemeenschap, daarna RSG Schravenlant, 1869-1991 J. de Jong, H.M.A.

Nadere informatie

( ) / ( )

( ) / ( ) Plaatsingslijst van het archief van Unitas Protestantse Vereniging onder de zinspreuk Unitas, opgericht 8 juli 1842. Vereniging tot handhaving en ondersteuning van het protestantisme in Nederland (1844-1998)

Nadere informatie

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01293 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

Nummer Toegang: 622 Inventaris van het archief van de Delftsche studenten weerbaarheid,

Nummer Toegang: 622 Inventaris van het archief van de Delftsche studenten weerbaarheid, Nummer Toegang: 622 Inventaris van het archief van de Delftsche studenten weerbaarheid, 1889-2005 Archief Delft 622 Delftsche Studenten Weerbaarheid 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

RIJKSBUREAU VOOR KUNSTHISTORISCHE DOCUMENTATIE. Inventaris van het archief van GERARD HORDIJK ( ) (1928) , , z.j.

RIJKSBUREAU VOOR KUNSTHISTORISCHE DOCUMENTATIE. Inventaris van het archief van GERARD HORDIJK ( ) (1928) , , z.j. Archiefnummer 0223 RIJKSBUREAU VOOR KUNSTHISTORISCHE DOCUMENTATIE Inventaris van het archief van GERARD HORDIJK (1899-1958) (1928) 1940-1944, 1957-1958, z.j. Wietse Coppes Den Haag 2007, 2008 2012 INHOUD

Nadere informatie

J. Lievestro z.j.; D. Ruiter 2014; mei 2018

J. Lievestro z.j.; D. Ruiter 2014; mei 2018 125 Stichting Muziekschool Houten (1971) 1974-1997 J. Lievestro z.j.; D. Ruiter 2014; mei 2018 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. De organisatie...3 2. Aanwijzingen voor de gebruiker...3 3. Openbaarheid...3

Nadere informatie

Archief Harry op de Laak

Archief Harry op de Laak Nummer Toegang: NL-HaRKD-0156 Archief Harry op de Laak Marcia Zaaijer, 1995 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 1995 This finding aid is written in Dutch. 2 Laak, Archief Harry op de NL-HaRKD-0156

Nadere informatie

Archief H. Schaafsma (-2000)

Archief H. Schaafsma (-2000) Archief H. Schaafsma 1965-1988 (-2000)1965-1988 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01796 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief H. Schaafsma...3 Archiefvorming...3

Nadere informatie

Archiefnummer 0662. Inventaris van het archief van. Anna Bergman. (leefjaren onbekend) 1932-1939, 1942, 1944-1949, 1954-1956.

Archiefnummer 0662. Inventaris van het archief van. Anna Bergman. (leefjaren onbekend) 1932-1939, 1942, 1944-1949, 1954-1956. Archiefnummer 0662 Inventaris van het archief van Anna Bergman (leefjaren onbekend) 1932-1939, 1942, 1944-1949, 1954-1956 Wietse Coppes Den Haag 2008 INHOUD 1. Inleiding 2 2. Inventaris 2.1. Correspondentie

Nadere informatie

Archief Jan Christoffel Schultsz

Archief Jan Christoffel Schultsz Nummer Toegang: NL-HaRKD-0729 Archief Jan Christoffel Schultsz Ramses van Bragt, 2010 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2010 This finding aid is written in Dutch. 2 Schultsz, Archief

Nadere informatie

Nummer Toegang: 365 Inventaris van het archief van de Sociëteit Standvastigheid te Delft,

Nummer Toegang: 365 Inventaris van het archief van de Sociëteit Standvastigheid te Delft, Nummer Toegang: 365 Inventaris van het archief van de Sociëteit Standvastigheid te Delft, 1781-2005 Archief Delft 365 Sociëteit Standvastigheid 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Ernee van der Linden- t Hooft (1911-2004)

Ernee van der Linden- t Hooft (1911-2004) Plaatsingslijst van het archief van Ernee van der Linden- t Hooft (1911-2004) 1934-1987, met hiaten Lidy Visser Den Haag 2008 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Plaatsingslijst 4 2 1. Inleiding Het archief van de

Nadere informatie

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Archiefnummer: 209 Archiefnaam: LEBU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de weeskamer van Voorburg. 1606-1810

Inventaris van het archief van de weeskamer van Voorburg. 1606-1810 Nummer Toegang: 480 Inventaris van het archief van de weeskamer van Voorburg. 1606-1810 Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 480 480 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

Nummer Toegang: 559 Plaatsingslijst van de archieven van de christelijke coöperatieve woningbouwvereniging ons huis en

Nummer Toegang: 559 Plaatsingslijst van de archieven van de christelijke coöperatieve woningbouwvereniging ons huis en Nummer Toegang: 559 Plaatsingslijst van de archieven van de christelijke coöperatieve woningbouwvereniging ons huis en Archief Delft 559 bouwvereniging Ons Huis en De Goede 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

Frits Spanjaard (1889-1978)

Frits Spanjaard (1889-1978) Archiefnummer 0104 Inventaris van het archief van Frits Spanjaard (1889-1978) 1917-1962, met hiaten Lidy Visser Den Haag 2007-2008 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Opdrachten 4 2.2. Voordrachten

Nadere informatie

Nummer Toegang: 367 Plaatsingslijst van het archief van de christelijke jongemannen vereniging daniël,

Nummer Toegang: 367 Plaatsingslijst van het archief van de christelijke jongemannen vereniging daniël, Nummer Toegang: 367 Plaatsingslijst van het archief van de christelijke jongemannen vereniging daniël, 1865-1976 Archief Delft 367 Christelijke Jonge Mannen Vereniging Daniël 3 I N H O U D S O P G A V

Nadere informatie

Archief Stichting Françoise van den Bosch

Archief Stichting Françoise van den Bosch Nummer Toegang: NL-HaRKD-0642 Archief Stichting Françoise van den Bosch Lidy Visser, 2008 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2008 This finding aid is written in Dutch. 2 Bosch, Archief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.22.35 Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland, 1976-1986 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1993 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 124. Archief Delft

Nummer Toegang: 124. Archief Delft Nummer Toegang: 124 Archief van curatoren (scholarchen) van de latijnse school (grote scholen) en regenten van het fraterhuis en het stedelijk (sinds 1950 grotius ), 1610-1966 Archief Delft 124 Latijnsche

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP.

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 612 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. DE STICHTING VOOR HUISHOUDELIJKE EN GEZINSVOORLICHTING

Nadere informatie

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL De hieronder beschreven stukken behoren tot het archief van de gemeente Schiermonnikoog. Bij de start van de Zeevaartschool werd de inrichting

Nadere informatie

ARCHIEVEN VAN DE BURGERLIJKE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG (1967) 2,4 In

ARCHIEVEN VAN DE BURGERLIJKE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG (1967) 2,4 In ARCHIEVEN VAN DE BURGERLIJKE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG 1914-1964 (1967) 2,4 In G.C. Groenleer - Veenendaal 1998 - A. ARCHIEF VAN HET BURGERLIJK ARMBESTUUR 1914-1948 (1949) STUKKEN VAN ALGEMENE

Nadere informatie

Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) (1947)

Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) (1947) Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) 1908-1940 (1947)1908-1940 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00085 IISG

Nadere informatie

2. Wervingsfolders, algemene informatie, propaganda en publiciteit. 1 omslag.

2. Wervingsfolders, algemene informatie, propaganda en publiciteit. 1 omslag. KITLV-inventaris 232 H 1640 Archief IKK: Indische Kulturele Kring Tong-Tong, Indische Kulturele Kring, opgericht 6 mei 1959, opgeheven 2000. 1959-2005. 11 dozen. Schenking Indisch Wetenschappelijk Instituut,

Nadere informatie

Archief SDAP. Afdeling Maastricht

Archief SDAP. Afdeling Maastricht Archief SDAP. Afdeling Maastricht 1906-1939 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01291 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief SDAP.

Nadere informatie

Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ)

Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ) Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ) D. Rigter Amsterdam, september 2007 www.metamedicavumc.nl/khz 1 De Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 598 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET VOORMALIG VERZET SCHIEDAM 1945-2010 DOOR J.M.M. JANSEN SCHIEDAM 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Nummer Toegang: NL-HaRKD Jan Kriege. RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) This finding aid is written in Dutch.

Nummer Toegang: NL-HaRKD Jan Kriege. RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) This finding aid is written in Dutch. Nummer Toegang: NL-HaRKD-0734 Jan Kriege RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Kriege NL-HaRKD-0734 NL-HaRKD-0734 Kriege 3 I N H O U D S

Nadere informatie

Archiefnummer 0354. Inventaris van het archief/de collectie van. A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979.

Archiefnummer 0354. Inventaris van het archief/de collectie van. A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979. Archiefnummer 0354 Inventaris van het archief/de collectie van A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979 Lidy Visser Den Haag 2002/2009 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Correspondentie

Nadere informatie

M.A. van der Eerden-Vonk, H.J. Postema Februari 1996; juni 2018

M.A. van der Eerden-Vonk, H.J. Postema Februari 1996; juni 2018 124 Fanfare St. Caecilia te Schalkwijk 1909-2010 M.A. van der Eerden-Vonk, H.J. Postema Februari 1996; juni 2018 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanwijzingen voor de gebruiker...3 Inventaris...4 I. Stukken

Nadere informatie

Archief Gerard Hordijk

Archief Gerard Hordijk Nummer Toegang: NL-HaRKD-0223 Archief Gerard Hordijk Wietse Coppes, 2007-2008, 2012 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2012 This finding aid is written in Dutch. 2 Hordijk, Archief Gerard

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971

Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.27 Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1982 Copyright:

Nadere informatie

Archief Gerard Hordijk

Archief Gerard Hordijk Nummer Toegang: NL-HaRKD-0223 Archief Gerard Hordijk Wietse Coppes, 2007-2008, 2012 RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 2012 This finding aid is written in Dutch. 2 Hordijk, Archief Gerard

Nadere informatie

Archief SDB

Archief SDB Archief SDB 1882-1900 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01297 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief SDB... 3 INVENTARIS...4

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hoogeveen-Delfland: registers van geboorten (dubbelen), 1818-1833

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hoogeveen-Delfland: registers van geboorten (dubbelen), 1818-1833 Nummer archiefinventaris: 3.090.01 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hoogeveen-Delfland: registers van geboorten (dubbelen), 1818-1833 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Nederlands Centraal Filmarchief, 1919-1933 (1940)

Inventaris van het archief van de Vereniging Nederlands Centraal Filmarchief, 1919-1933 (1940) Nummer archiefinventaris: 2.19.006 Inventaris van het archief van de Vereniging Nederlands Centraal Filmarchief, 1919-1933 (1940) Auteur: C. Bloemen, J.L. van der Gouw Nationaal Archief, Den Haag 1962

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 27 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SCHIEDAMSE KUNSTKRING 1934-1963 DOOR R.S. TOSCANI SCHIEDAM 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1. Geschiedenis...

Nadere informatie

Archief Henk van Gelre

Archief Henk van Gelre Nummer Toegang: NL-HaRKD-0735 Archief Henk van Gelre Lidy Visser, 2010 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2010 This finding aid is written in Dutch. 2 Gelre, Archief Henk van NL-HaRKD-0735

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Credietvereeniging, (1643) 1852-1918 (De Nederlandsche Bank)

Inventaris van het archief van de Credietvereeniging, (1643) 1852-1918 (De Nederlandsche Bank) Nummer archiefinventaris: 2.25.77.14 Inventaris van het archief van de Credietvereeniging, (1643) 1852-1918 (De Nederlandsche Bank) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche Bank: Arnoud Glaudemans;

Nadere informatie

Nummer Toegang: 769 Inventaris van het archief van de vereniging voor heemschut te rijswijk,

Nummer Toegang: 769 Inventaris van het archief van de vereniging voor heemschut te rijswijk, Nummer Toegang: 769 Inventaris van het archief van de vereniging voor heemschut te rijswijk, 1941-1984 Archief Delft 769 Vereniging voor Heemschut Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nummer Toegang: NL-HaRKD-0747. Archief Aad de Haas. Ramses van Bragt m.m.v. Jan de Smit, 2013-2014

Nummer Toegang: NL-HaRKD-0747. Archief Aad de Haas. Ramses van Bragt m.m.v. Jan de Smit, 2013-2014 Nummer Toegang: NL-HaRKD-0747 Archief Aad de Haas Ramses van Bragt m.m.v. Jan de Smit, 2013-2014 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Haas

Nadere informatie

N.E.H.J.J. ZON. Inventaris van het archief van (? ) Kunsthistoricus. 1919, 1921, 1925, 1928, 1941, en z.j.

N.E.H.J.J. ZON. Inventaris van het archief van (? ) Kunsthistoricus. 1919, 1921, 1925, 1928, 1941, en z.j. Archiefnummer 0655 Inventaris van het archief van N.E.H.J.J. ZON (? - 1958) Kunsthistoricus 1919, 1921, 1925, 1928, 1941, 1951-1958 en z.j. Irene Meyjes Den Haag 2008 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris

Nadere informatie

Nummer Toegang: 325 Inventaris van het archief van de Delftsche studenten aeroclub,

Nummer Toegang: 325 Inventaris van het archief van de Delftsche studenten aeroclub, Nummer Toegang: 325 Inventaris van het archief van de Delftsche studenten aeroclub, 1930-1987 Archief Delft 325 Delftsche Studenten Aeroclub 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen. Partij van de Arbeid afdeling Wageningen. Inventaris van het archief van de

Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen. Partij van de Arbeid afdeling Wageningen. Inventaris van het archief van de Gemeentearchief Wageningen Inventaris van het archief van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen 1902-1946 respectievelijk Partij van de Arbeid afdeling Wageningen 1946-1986 Gemeentearchief

Nadere informatie

Nummer Toegang: 820 Plaatsingslijst van de archieven van de rijswijkse kruisverenigingen,

Nummer Toegang: 820 Plaatsingslijst van de archieven van de rijswijkse kruisverenigingen, Nummer Toegang: 820 Plaatsingslijst van de archieven van de rijswijkse kruisverenigingen, 1904-1987 Archief Delft 820 Rijswijkse Kruisverenigingen 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Archief Haagse Aquarellisten

Archief Haagse Aquarellisten Nummer Toegang: NL-HaRKD-0567 Archief Haagse Aquarellisten Marcia Zaaijer, 1995; Lidy Visser, 2005 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 1995, 2005 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992 Nummer archiefinventaris: 2.19.129 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992 Auteur: J.A. Scholtz Nationaal Archief, Den Haag 2001

Nadere informatie

Archief Vereeniging van Voorzitters en Secretarissen van Kamers van Arbeid in Nederland

Archief Vereeniging van Voorzitters en Secretarissen van Kamers van Arbeid in Nederland Archief Vereeniging van Voorzitters en Secretarissen van Kamers van Arbeid in Nederland 1906-1923 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01525

Nadere informatie

Nummer Toegang: 280 Inventaris van het archief van de kunstkring Delft,

Nummer Toegang: 280 Inventaris van het archief van de kunstkring Delft, Nummer Toegang: 280 Inventaris van het archief van de kunstkring Delft, 1923-1951. Archief Delft 280 Kunstkring Delft 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Bond van Verenigingen van Gereformeerde Vrouwen

Bond van Verenigingen van Gereformeerde Vrouwen Bond van Verenigingen van Gereformeerde Vrouwen Archiefblokgegevens Archiefnummer: Archiefnaam: Bond van Verenigingen van Gereformeerde Vrouwen Begin-eindjaar: 1946-1998 Omvang: 1,8 m. Plaats: FF 1-2 Bewerker:

Nadere informatie

Archief Adrianus en Christine van Zeegen

Archief Adrianus en Christine van Zeegen Nummer Toegang: NL-HaRKD-0326 Archief Adrianus en Christine van Zeegen RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Zeegen, Archief Adrianus en

Nadere informatie

Nummer Toegang: NL-HaRKD Archief Anna Bergman. Wietse Coppes, RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2008

Nummer Toegang: NL-HaRKD Archief Anna Bergman. Wietse Coppes, RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2008 Nummer Toegang: NL-HaRKD-0662 Archief Anna Bergman Wietse Coppes, 2008 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2008 This finding aid is written in Dutch. 2 Bergman, Archief Anna NL-HaRKD-0662

Nadere informatie

Nummer Toegang: NL-HaRKD Archief Jan Slagter. Esther Olijslager/ Lidy Visser RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000

Nummer Toegang: NL-HaRKD Archief Jan Slagter. Esther Olijslager/ Lidy Visser RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 Nummer Toegang: NL-HaRKD-0121 Archief Jan Slagter Esther Olijslager/ Lidy Visser 2015 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Slagter NL-HaRKD-0121

Nadere informatie

Nummer Toegang: 424 Plaatsingslijst van het archief van de nederlandse christen-vrouwen bond,

Nummer Toegang: 424 Plaatsingslijst van het archief van de nederlandse christen-vrouwen bond, Nummer Toegang: 424 Plaatsingslijst van het archief van de nederlandse christen-vrouwen bond, 1934-2000 Archief Delft 424 Nederlands Christen-vrouwen Bond 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Archief Theo de Jong

Archief Theo de Jong Archief Theo de Jong 1957-2008 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02819 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Theo de Jong...3 Inventaris...3 Redacteurschap... 3

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksscholengemeenschap te Gorinchem,

Inventaris van het archief van de Rijksscholengemeenschap te Gorinchem, Nummer archiefinventaris: 3.12.15 Inventaris van het archief van de Rijksscholengemeenschap te Gorinchem, 1871-1979 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie