Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging tot bevordering van christelijk schoolonderwijs voor de Stad Amsterdam, opgericht 1845

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging tot bevordering van christelijk schoolonderwijs voor de Stad Amsterdam, opgericht 1845"

Transcriptie

1 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging tot bevordering van christelijk schoolonderwijs voor de Stad Amsterdam, opgericht 1845 ( ) 448 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer en mw. drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan HV Amsterdam Collectie nummer: 448 Juni 2005

2 Inleiding Het archief van de Vereniging tot bevordering van christelijk schoolonderwijs voor de stad Amsterdam opgericht 17 november 1845, werd eind jaren tachtig overgedragen aan het Documentatiecentrum. Er is destijds een plaatsingslijst bij gemaakt, die in juni 2005 werd gescand. Voor de geschiedenis van de vereniging wordt verwezen naar de titel: Na vijf en zeventig jaar november Dit archief bevat stukken betreffende de volgende scholen:prinses Beatrixschool, Prinses Christinaschool, Prinses Ireneschool, Prinses Margrietschool, scholen aan Rapenburg, J.M. Coenenstraat, Lindengracht en het Oecumenisch college Buitenveldert. Naast de plaatsingslijst is er een alfabetische toegang op de stukken gemaakt. Juni 2005 In februari 2006 werd een aanvulling op het archief ontvangen waarvan de beschrijving als Tweede Zending aan deze plaatsingslijst werd toegevoegd. Mei 2006 K.D. Houniet In 2008 zijn bankafschriften en kasstukken uit het archief verwijderd. 2

3 Plaatsingslijst 1 Personeelsdossiers Schoolgelden 2 Rooster van lesuren Dossier 1897 Register der uitlotingen van de geldleningen Kinderbijslag Prinses Ireneschool Oecumenisch college Buitenveldert Correspondentie , 2 omslagen Financiële stukken Correspondentie, 2 omslagen Salarissen Financiën 4 Bond van chr. schoolverenigingen te Amsterdam Correspondentie school Lindengracht Financiën, Financiële stukken Kinderbijslag 5 8 Personeelsmappen Personeelskaarten Cijferlijsten examens MULO Examens MULO, 2 omslagen 6 Uitslagen examens Formulieren praktische oefening 1960, 1961, 1966, 1967 A.B.P., 1966 t/m 1975 Correspondentie overheid Leerplan en rooster 7 Specificatieboeken, Rekeningen, 2 omslagen Kwitanties 2e Lindengracht Kwitanties 1 mei mei 1896 Rekeningen en kwitanties 1 mei Aangifte ziektewet Akten van benoeming en ontslag, 1940 Herdenkingsgeschrift 75 jarig bestaan en 100 jarige bestaan, 1920 en 1945 Formulieren ziektewet 3

4 Rekeningen steunfonds 1949, Envelop A. Ras; Envelop Petter; Loonbelasting; Pr. Beatrixschool, 1946; Financiële stukken; Correspondentie 11 Vakbond 1959, 1960, Ingekomen post, 5 omslagen 13 Ingekomen post, 3 omslagen Financiële stukken Financiën, 3 omslagen Verslagen en rekeningen Statuten Akten van benoeming 15 Financiën, 3 omslagen Onkostenboek Rekeningen en kwitanties, mei Ingekomen post, 1963, 2 omslagen Financiën Stichting Steunfonds De Jong Eeuwfeest 17 Exploitatiekosten kleuteronderwijs Gegevens t.b.v. C.B.S., kleuterscholen, Akten van benoeming Indeling in hoofdgroepen Kerstwijdingsstukken Officiële stukken 1951, 1953, Circulaires afdeling onderwijs gemeente Amsterdam, Knipsels School Lindengracht School J.M. Coenenstraat School Rapenburg 19 Kasstaten, , Bestek en tekeningen Pr. Beatrixschool Bedrijfsvereniging Personeelsregister Uloschool Afrekeningen rijk 1958 Definitieve afrekening kleuteronderwijs 1955 Vakonderwijs Verbouwing school J.M. Coenenstraat, Correspondentie bestuur, personeel, algemeen, divers, Rijksvergoeding

5 Bouwzaken Bewijzen van eigendom school Lindengracht Gebouwen, 1969 Liturgieën 23 Gegevens onderwijzers 24 Verbouwing school J.M. Coenenstraat, Specificatieboeken, Financiën, Salarissen Leerplan Brochures en gedenkboeken 27 Breispaarregeling Correspondentie november 1935-januari 1938 Correspondentie bestuur november 1962-mei 1963 Ministerie, Leerplannen Personeelsgegevens Salarisstaten Ingekomen post Financiële stukken, 4 omslagen 30 Kasboek, Kasboek, 1943 Hypotheken Verzekeringen Salarissen Gegevens ziekenfonds 31 Personeelsmap Correspondentie Inkomsten en uitgaven Omslag losse stukken, correspondentie Oprichtingsakte Schooldiploma's Bewijzen van aandeel, 2 omslagen 33 Rekeningen en kwitanties van de scholen: Boomgracht, Rapenburg Lindengracht, Rekeningen en kwitanties, Benoemingsakten Losse correspondentie Financiën Leerlingenstaten Loonstaten en werknemersverklaringen,

6 36 Kerstwijdingsstukken U.L.O., Rapenburg, Correspondentie tot 1 maart 1932 Correspondentie Jhr. Mr. L van Bevervoorden Correspondentie Financiële stukken, rekeningen Correspondentie Kwitanties en rekeningen, 1 mei mei 1887 Financiële stukken 39 Akten van benoeming, 2 omslagen Correspondentie overheid, 2 omslagen Verslagen 40 Kwitanties en rekeningen 1 mei mei 1898 Financiële stukken Correspondentie Correspondentie, Statuten, verslagen, reglementen Correspondentie, 4 omslagen Financiële stukken 42 Financiële stukken, 2 omslagen Kassiersboek, 1904 Correspondentie 1953, 2 omslagen 43 Financiële stukken, Gemeentelijke artikelen, Werknemersverklaringen Afrekeningen rijk Afrekeningen gemeente Werknemersverklaringen en loonbelastingkaarten, 1953 Dagafschriften, 1954 Nota's en afschriften Salariskwitanties vakonderwijs Loonstaten Kasstaten, Schoolgeldbelasting Stukken van de vereniging Exploitatie scholen 48 Kasstaten 1954 Verzamelstaten loonbelasting, Financiële stukken, 1952 Dagafschriften,

7 49 Loonstaten, School Rapenburg, 1929,1930 School Lindegracht 51 Correspondentie, School Rapenburg, 2 omslagen 52 School Rapenburg, 2 omslagen 53 Financiële stukken van de vereniging 54 Akten van benoeming 55 Staat lessenverdeling, Statistiek, besturen, lesroosters 57 Statistiek, lesroosters, 2 omslagen 58 Loonstaten, 1941, 2 omslagen 59 Loonstaten 1946, Raad van Arbeid, stichting steunfonds Financiële stukken 60 Dag en avondschoolgelden Rapenburg, Lesmaterialen, , Kasstukken, Correspondentie, 1 maart september 1934 J.M. Coenenschool: Officiële, financiële stukken, gemeente en rijk Varia k-z, Leerlingenkaarten Uitgaande correspondentie, 1944 Correspondentie, Losse stukken Absentielijsten; Leerlingenlijsten Notulenboek ; Bouwtekeningen Diploma's; Kasboeken; Brandpolissen en contracten; Boek met mededelingen vanaf 1 september

8 Tweede zending Vereniging tot bevordering van Christelijk Schoolonderwijs voor de stad Amsterdam Aanvullingen op het archief van de Vereniging tot bevordering van Christelijk Schoolonderwijs voor de stad Amsterdam werden in februari 2006 overgedragen aan het Historisch Documentatiecentrum. De aanvullingen bevatten stukken betreffende de volgende scholen: de Prinses Beatrixschool, de Prinses Ireneschool en de Prinses Christinaschool en de panden aan de C.M. Coenenstraat en de Lindengracht. Stukken betreffende overkoepelend overleg met het Besturenoverleg Amsterdam Zuid en de Werkgroep Rayonschoolraad zijn ook opgenomen. Een lijst van verwijderde stukken is gemaakt en achterin de lijst opgenomen. Toevoeging 2007 Notulen van bestuursvergaderingen, deel 8

9 Statuten 63 Statuten (in tweevoud) vastgesteld op 9 mei 1873 Fotokopieën van de artikelen van de Vereeniging, vastgelegd in een reglement d.d. 25 februari 1847 Opzet hernieuwde statuten, 1979 Hernieuwde vaststelling statuten, 1983 Hernieuwde vaststelling statuten, 17 mei 1986 (in tweevoud) met begeleidend schrijven Overleg overkoepelende organen (door leden bestuur Vereniging) Besluitenlijsten van Schoolbesturenvergadering / besturenoverleg A dam Zuid, Concept-statuten Werkgroep Rayonschoolraad Amsterdam, 1977 Vergaderstukken Agenda s en notulen Vereniging, Gemeente Amsterdam en het Ministerie van O en W. Stukken van de gemeente A dam betreffende lageronderwijswet, 1920 Extracten uit de notulen van de gemeenteraad A dam en stukken van het ministerie betreffende bedragen per leerling ter bestrijding van administratiekosten, jaren Stukken betr. onroerend-goedbelasting geheven door de gemeente A dam gericht aan de Vereniging inzake belasting van de Beatrixschool, Brieven Ontvangen door het bestuur Brieven en stukken betreffende betalingen, voor de Beatrix mavo, de KvK, de perscombinatie door de Vereniging, Stukken betreffende controle boekhouding, 2002 Stukken betreffende opname in verenigingsregister van KvK, 1986 Open sollicitatiebrieven gericht aan het bestuur, 1990 Brief van de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs betreffende afvloeiingsregeling [aan wie is niet duidelijk], 1981 Brieven van de Besturenraad protestants christelijk onderwijs aan besturen, 1981 Brieven en foto s aan R. de Gooijer betreffende mission hospital en de bouw van een school in Brazilië, & z.d. 9

10 Brieven van ex-werknemers (van welke school is onduidelijk) aan het Bestuur van de Vereniging betreffende afdracht AOW/AWW-premie na uitspraak Centrale Raad van Beroep, 1986 Van het bestuur Brieven van R. de Gooijer (secretaris) aan dhr. Stap, hoofd Beatrix school, 1985 Brieven (en doorslagen van brieven) van De Gooijer aan Mw. Fritz, penningmeester, Brief aan ouders/verzorgers van leerlingen van de Pr.Beatrixschool over leerjaren die vervallen wegens teruglopend aantal leerlingen, Financiën Bewijs van Aandeel Vereniging, 1 maart 1865 tbv de Scholen der Vereeniging op de Boommarkt, op Rapenburg en op de Lindengracht te Amsterdam, 2 stuks Balansen, proefbalansen en tellingen van de Vereniging, Stukken betreffende financiën van Wytzes & de Gooijer advocaten, de KvK, het Nationaal Incasso Bureau, de Credit Lyonnais Bank, Woningvereniging Samenwerking, de gemeente Amsterdam, de bedrijfsvereniging voor de gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen, het gemeente-energiebedrijf en de postbank, Concept-rapport accountantsdienst Min. van O en W inzake baten en lasten Pr. Beatrixschool, Gebouwen Stukken betr. verkoop Lindengracht aan de Hervormde Stichting Jeugdhonken Amsterdam, okt Stukken betreffende brandverzekering voor de Pr. Beatrixschool, Knegt & Zonen, Stukken betreffende brandpolissen van assurantie combinatie nederland bv, Stukken betreffende brandverzekering AscoNed/Schlencker Groep, 1985 Taxatierapport J.M. Coenenstraat met doorslag van begeleidend schrijven, 1979 Brieven van Hoogendorp B.V. betreffende taxatie gebouw J.M. Coenenstraat 4-6, Prinses Ireneschool Stukken betreffende Pr. Ireneschool voorafgaand aan opheffing, 1973 Brieven ontvangen van de Vereniging Tot heil des Volks (gaan over de kleuterschool) gericht aan de Gooijer, o.m. inzake voortzetting onderwijs in het gebouw aan de Lindengracht,

11 Verhuur en verkoop J.M. Coenenstraat 4-6 Rapport van de accountantsdienst van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake vervolgonderzoek administratie Pr.Beatrixschool i.v.m. opheffing, Stukken betreffende verhuur van de Coenenstraat 4-6 aan Stichting Nooy s Volkstheater, 1984 Akte tot levering (verkoopcontract J.M. Coenenstraat 4-6) gesloten tussen De Vereniging en de Cooperatieve Vereeniging De Samenwerking, 1986 Taxatierapport J.M. Coenenstraat, 1983 Volmacht tot verkoop Pr. Beatrixschool verleend door R. de Gooier aan J.C. Hoogendorp, makelaar, 1986 Brief betreffende verhuur klaslokaal aan het Nederlandse Rode Kruis, 1982 Koopcontract tussen de Vereniging en de Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereniging Samenwerking G.A. inzake verkoop Pr. Beatrixschool, 1986 Brieven van de Vereniging (de Gooier) aan het ministerie van Onderwijs en derden over de voorgenomen verkoop van de Pr. Beatrixschool & concept-koopcontract met Zebra Beheer B.V., 1984 Koopcontract met Zebra Beheer B.V. met begeleidende schrijven en correspondentie tussen derden over dit contract, Brief van Wytzes en de Gooijer over mogelijke sluiting of fusie van de Pr. Beatrixschool, z.d. Correspondentie betreffende financiële afwikkeling ten gevolge van verkoop van de Pr. Beatrixschool, 1985 Correspondentie betreffende de verkoop van de Pr. Beatrixschool, Brieven betreffende uitvoering werkzaamheden voor de Pr.Beatrixschool, brieven van algemene aard, Publicatie Gedenkboekje Een eeuw Christelijk onderwijs in Amsterdam november-1945, uitgegeven door het bestuur Overigen Akte tot Royement, 1986 Rapport Besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs, afdeling Planning & Onderzoek, Voorburg, 1973 (betreft studie naar mavo s te Amsterdam en leerlingenaantallen) Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging, met begeleidend schrijven en stukken betreffende het archief,

12 Prinses Beatrixschool Notulen Notulen algemene lerarenvergadering Pr.Beatrix mavo, Notulen van vergaderingen van het bestuur en de schoolleiders van de Pr. Beatrixschool, 1976 en z.d. Notulen van vergaderingen van het bestuur van de Pr. Beatrixschool, Aantekeningen ten behoeve van notulen, en z.d. Besluitenlijst, aantekeningen en begeleidend schrijven betreffende fusiebesprekingen met het Hervormd Lyceum, 1980 Oudercommissie Stukken betreffende concept-reglement voor de gefuseerde oudercommissie, 1977 Stukken betreffende het reglement voor de oudercommissie van Prinses Christinaschool en de Prinses Beatrixschool, 15 juni 1976 Stukken betreffende de Ouder Commissie, 1974 Administratie Stukken betreffende het Energie Bedrijf Amsterdam en de Pr. Beatrixschool, 1984 Stukken betreffende afvloeiingsvolgorde, en z.d. Brieven/Correspondentie Stukken betreffende de gemeentelijke inspectie voor de lichamelijke opvoeding betreffende het gebruik van sporthallen/sportvelden (gericht aan het hoofd van de Beatrixmavo), Brief van gemeentelijke bouw-en woningtoezicht betreffende geluidhinder, 1973 Brief betreffende wijziging schooltijden, 1981 Brieven (en doorslagen van) betreffende eindexamens en z.d. Personeel Akten van benoeming en ontslag van de Pr. Beatrixschool, de Hildebrand en de Van Loon-scholen, Stukken betr. afscheid dhr. Koeleman, directeur Pr.Beatrixschool, 1980 Jubileum Mw. van Wijngaarden (docent) Ontslagbrieven aan personeel van de Pr. Beatrixschool, Doorslagen van akten van benoeming en akten van ontslag van personeel Beatrix school, Leerlingen Kopieën van brieven van A.G.D. Stap (hoofd Beatrix school) en andere leerkrachten betr. leerlingen, en brieven ontvangen over leerlingen en schoolreizen,

13 Stukken betreffende leerlingen, Examens, tentamens en rapporten Stukken betreffende tentamens en eind/herexamens, Cijferslijsten van examens afgenomen aan de Pr. Beatrixschool, z.d. Cijferslijsten en van mavo examens afgenomen aan de Pr. Beatrixschool, Cijferslijsten mulo examens, 1964 Rapportcijfers cursus Stukken betreffende het eindexamen mulo, 1965 Rapportcijfers cursus Cijferlijsten cursussen Tentamenlijst 1963 Stukken betreffende eindexamens Paas- en zomerrapporten 1962 Lijsten van leerlingen, z.d. Cijferlijsten schoolonderzoeken en examens, en z.d. 67 Naamlijsten van mavo examen-kandidaten, Cijferlijsten van tentamens en eindcijfers, 1971/ /79 Losse stukken Leerlingstaten, Leerlingstaten, (vervolg), , , Leerlingstaten, Rapportcijfers, Stukken betreffende het Ministerie van O en W, en z.d. Stukken betreffende de Cooperatieve Woningvereniging Samenwerking, Leerlingenstaten, Leerlingenstaten, Leerlingenstaten, Stukken betreffende schoolverzekering bij W.B.D. Lippmann 1959, 1982 Stukken betreffende schoolwerkplan, ouderavonden en programmaboekjes, en z.d. Verslagen, schoolregels, mededelingen aan ouders en programmaboekjes Pr.B. school, Bouwkundige tekening gebouw aan de JM Coenenstraat van architecten Posthumus Meyjes & Van den Linden, blad 2 van 7 (de rest ontbreekt) ten behoeve van uitbreiding gebouw en vernieuwing riolering Naamlijsten van leraren, Leerlingenstaten, 1955/56 13

14 Uit het archief verwijderde stukken Gemaakte tentamens en eindexamens in de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, Biologie, Scheikunde, Handelsrekenen, Economie en Aardrijkskunde van leerlingen van de Prinses Beatrix-mavo Programmaboekje en Reglement van het schoolonderzoek en centraal schriftelijk eindexamen op Mavo-C en Mavo-D niveau, cursus Processen-verbaal van examens, Correctiesleutels voor mavo eindexamens, 1984 Ingevulde meerkeuze-eindexamens mavo, 1984 Jaarverslag Paedologisch Instituut, 1985 (1 deel) School Besturen, uitgave van de Besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs, Voorburg 1982 Tweeëntachtigste jaarverslag 1 mei april 1990 Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging Samenwerking B.A. Inkom, maandblad voor het protestants-christelijk onderwijs, jrg. 2, nr. 9, 1978, jrg. 7, nr. 3, 1983 Stukken betreffende eindexamens, 1964 en z.d. Tentamenlijst 1963 Paas- en zomerrapport 1964 Rapportcijfers cursus , Pr. Beatrixschool Organisatie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, aug Praktische absentielijst Pr. Beatrixschool Praktische absentielijst Pr. Beatrix mavo Praktische absentielijst Pr. Beatrix mulo Giroafschriften Bankafschriften CLN Oyens & Van Eeghen Bankafschriften Fortis Bank Bankafschriften Generale Bank Bankafschriften Credit Lyonnais Bank Nederland Kopieën van de Notulen van de Vergadering van de Vereniging tot Bevordering van Christelijk Onderwijs voor de Stad Amsterdam d.d. 20 oktober 1987 Kopieën van de balans van de vereniging Giroafschriften Kopieën van de brief d.d. 5 juli 1973 van Mr.R. de Gooijer aan ouders van leerlingen van de Prinses Ireneschool Doorslag van het stuk betreffende klachten en opmerkingen van de Ouder Commissie, 1974 Jaarverslag van de Stichting Onderwijs aan zieke kinderen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Samengesteld door P.H.C. Storm de Grave

Samengesteld door P.H.C. Storm de Grave Inventaris van het archief van de Vereniging voor Christelijk basis-onderwijs, Instituut Schreuder (1896-1990) Waarin opgenomen het archief van de Æneas Mackay s- chool 474 (1922-1963) Samengesteld door

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906.

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906. Nummer Toegang: 652 Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, 1928-1994; met retroacta vanaf 1906. Archief Delft 652 Christelijk Lyceum Delft 3 I N H O U D S O

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken Amsterdam

Inventaris van het archief van de Stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken Amsterdam Inventaris van het archief van de Stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken Amsterdam (1956-2009) 828 Samengesteld door IKOS en mw. drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de collectie van stukken betreffende VU-Magazine en Wetenschap, Cultuur en Samenleving

Plaatsingslijst van de collectie van stukken betreffende VU-Magazine en Wetenschap, Cultuur en Samenleving Plaatsingslijst van de collectie van stukken betreffende VU-Magazine en Wetenschap, Cultuur en Samenleving (1971-1999) 407 Samenstelling: mw. drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Samengesteld door Peter Kok

Samengesteld door Peter Kok Plaatsingslijst van het archief van D. Doorduin met stukken betreffende de Antirevolutionaire Kamercentrale Dordrecht en de Antirevolutionaire Statencentrale Delft (1946-1980) 646 Samengesteld door Peter

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam (1969-2007) 765 Samengesteld door P. Bak Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Nummer Toegang: 121. Archief Delft

Nummer Toegang: 121. Archief Delft Nummer Toegang: 121 Plaatsingslijst van het archief van de eerste technische school, de gemeentelijke technische avondschool, en de Delftsche huishoud- en industrieschool 'rust-roest', 1911-1972 Archief

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium

Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium (1899-2002) 796 Samengesteld door drs. W.P. Beekers Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

911. Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Voorst,

911. Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Voorst, 911. Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Voorst, 1921-2001 De stichting PCBO Voorst treedt op als schoolbestuur van de protestants-christelijke scholen in de gemeente Voorst.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 124. Archief Delft

Nummer Toegang: 124. Archief Delft Nummer Toegang: 124 Archief van curatoren (scholarchen) van de latijnse school (grote scholen) en regenten van het fraterhuis en het stedelijk (sinds 1950 grotius ), 1610-1966 Archief Delft 124 Latijnsche

Nadere informatie

Protestants Christelijke Scholen te Doorn K. Kraan, R. Marquart, J. Meijer, G. Legemaat, W. Legemaat en K.

Protestants Christelijke Scholen te Doorn K. Kraan, R. Marquart, J. Meijer, G. Legemaat, W. Legemaat en K. 79 Protestants Christelijke Scholen te Doorn 1886-1993 K. Kraan, R. Marquart, J. Meijer, G. Legemaat, W. Legemaat en K. Wildenbeest 2006 Inhoudsopgave Plaatsingslijst...4 1. Vereniging school met de bijbel,

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) 1947-1995 Paul Mols Doxis, Den Haag 2010 Inhoudsopgave 1 Stukken van algemene aard...3 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.4

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum (1887-1966) 888 Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus,

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, 1910-2000 Archief Delft 558 Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Algemene richtlijnen: Documenten die informatie bevatten over het beleid, de doelstelling en de taakuitvoering van de organisatie,

Nadere informatie

Samengesteld door Ann Willey

Samengesteld door Ann Willey 403 Plaatsingslijst van de Amsterdamse Stichting voor Protestantse Volksbibliotheken. Bevat stukken betreffende de Amsterdamse Interkerkelijke Stichting voor lectuurvoorziening en de Bibliotheek Westerkerkgemeente

Nadere informatie

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ARJOS; de Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs; de Antirevolutionaire Jongeren Actie en het Christen- Democratisch Jongeren

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de archieven van de. Protestants Christelijke Scholen te Doorn,

Plaatsingslijst van de archieven van de. Protestants Christelijke Scholen te Doorn, T00079 Plaatsingslijst van de archieven van de Protestants Christelijke Scholen te Doorn, 1886-1993 K. Kraan, R. Marquart, J. Meijer, G. Legemaat, W. Legemaat en K. Wildenbeest Doorn / Wijk bij Duurstede,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging tot instandhouding van Huize Carolina te s-gravenhage

Inventaris van het archief van de Vereniging tot instandhouding van Huize Carolina te s-gravenhage Inventaris van het archief van de Vereniging tot instandhouding van Huize Carolina te s-gravenhage 342 1873-1952 (1873-1960) Samengesteld door drs. P.C. Moleveld Historisch Documentatiecentrum voor het

Nadere informatie

Archief van de Vakschool voor Schoenmakers

Archief van de Vakschool voor Schoenmakers Archief van de Vakschool voor Schoenmakers Algemene kenmerken Toegangsnummer: 108 Periode: 1900-1931 Archiefvormer Vakschool voor Schoenmakers Inleiding Reeds dadelijk, toen er sprake was van inventarisering

Nadere informatie

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994 531 Plaatsingslijst van stukken betreffende de Hendrik Pierson Vereniging, de Hendrik Pierson Stichting, de Centrale Vereniging van Organisaties voor Hulpverlening aan niet-gehuwde moeders en de Nederlandse

Nadere informatie

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983).

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983). Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', 1904-1980 (1983). Archief Delft 205 Vereniging Het Kinderhuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Archiefnummer: 209 Archiefnaam: LEBU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksscholengemeenschap te Gouda, 1865-1973

Inventaris van het archief van de Rijksscholengemeenschap te Gouda, 1865-1973 Nummer archiefinventaris: 3.12.18 Inventaris van het archief van de Rijksscholengemeenschap te Gouda, 1865-1973 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium (1889-1997) 696 Samengesteld door mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Archief Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd

Archief Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd Plaatsingslijst Archief Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd Archiefnummer: 367 Archiefnaam: KFJ Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1953-1971 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Graafschapper

Inventaris van het archief van De Graafschapper 22 Inventaris van het archief van De Graafschapper Opgericht 1879 (1890-1946) Samengesteld door J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008

Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008 Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008 Inleiding Geschiedenis van de School met de Bijbel De Kraats aan de Rijnsteeg

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie (1909-1949 (2011)) 1069 Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Nummer Toegang: 462 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging van vrijzinnig hervormden, afdeling Delft,

Nummer Toegang: 462 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging van vrijzinnig hervormden, afdeling Delft, Nummer Toegang: 462 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging van vrijzinnig hervormden, afdeling Delft, 1912-1980 Archief Delft 462 Vereniging Vrijzinnig Hervormden Delft 3 I N H O U D S O P

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 951 Archiefnaam: KABU Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland

Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland 229 ((1870)-1872-1946 (1972)) Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vereniging tot instandhouding protestants christelijk kleuteronderwijs Heerlen, 1912 1981.

Inventaris van de archieven van de Vereniging tot instandhouding protestants christelijk kleuteronderwijs Heerlen, 1912 1981. Inventaris van de archieven van de Vereniging tot instandhouding protestants christelijk kleuteronderwijs Heerlen, 1912 1981. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Inventaris... 5 2.1. Archief van de "Vereniging

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius 90 Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius Levensjaren 1851-1931 (1872-1929) Samengesteld door mw. mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG 1735-1985 INHOUD: I. Stukken van algemene aard II. Stukken betreffende de zielszorg III. Stukken betreffende de functionarissen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993

Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993 Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993 Bert de Vaan, Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c)

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007

Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007 Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007 T.T.A.B.M. van der Aalst, Streekarchief Langstraat Heusden

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de OV Lysias

Plaatsingslijst van stukken betreffende de OV Lysias 1125 Plaatsingslijst van stukken betreffende de OV Lysias Opgericht 1926 (1926-1947) HDC Protestantse Erfgoed Collectie Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Collectie

Nadere informatie

Archief van de Vereniging Het Joodse Begrafeniswezen

Archief van de Vereniging Het Joodse Begrafeniswezen Archief van de Vereniging Het Joodse Begrafeniswezen Algemene kenmerken Toegangsnummer: 1068 Periode: 1925-1989 Archiefvormer Vereeniging Het Joods begrafeniswezen Inleiding De Vereniging Het Joodse Begrafeniswezen

Nadere informatie

Archief van de Parochie van de Heilige Jan de Evangelist

Archief van de Parochie van de Heilige Jan de Evangelist Archief van de Parochie van de Heilige Jan de Evangelist Donna Plugge Algemene kenmerken Toegangsnummer: 1149 Periode: 1962-1989 Archiefvormer Parochie van de Heilige Jan de Evangelist te Buitenveldert

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het Christelijk Lectuur Centrum

Plaatsingslijst van het archief van het Christelijk Lectuur Centrum 641 Plaatsingslijst van het archief van het Christelijk Lectuur Centrum (1949-1994) Samengesteld door mw.drs. I. Kiel-Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

L060. Christelijk Nationale basisschool. "De Nieuwe Wiel" Lopik 1910-1995. H. W. Luten, G.J.Vermeij

L060. Christelijk Nationale basisschool. De Nieuwe Wiel Lopik 1910-1995. H. W. Luten, G.J.Vermeij Christelijk Nationale basisschool "De Nieuwe Wiel" Lopik 1910-1995 H. W. Luten, G.J.Vermeij Woerden Juli 2011 Plaatsingslijst 1. - 3. Notulen van vergaderingen bestuur en ledenraad, 13/04/1910-19/03/1941,

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Communication Middle East (C.O.M.E.)

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Communication Middle East (C.O.M.E.) Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Communication Middle East (C.O.M.E.) ((1971) 1976-2015) 932 Samengesteld door J.W. van Malde Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers in Nederland

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers in Nederland Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers (1930-1995) 619 Samengesteld door Susan Urbanus en Peter Kok Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman

Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman Levensjaren 1884-1961 (1916-1965) 1031 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Katholiek School Adviesbureau

Katholiek School Adviesbureau Plaatsingslijst Archief Katholiek School Adviesbureau Archiefnummer: 197 Archiefnaam: KSA Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 4 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR L.A. ABMA, H. KRUSE SCHIEDAM 1958, 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Plaatsingslijst Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Archiefnummer: 37 Archiefnaam: KSWH Sector: Caritas en maatschappelijk werk / instellingsarchief Datering: 1921-1974

Nadere informatie

Inleiding De gemeente Het archief Cursus Kerkelijk archiefbeheer

Inleiding De gemeente Het archief Cursus Kerkelijk archiefbeheer Inleiding De gemeente De gemeente van Schouwerzijl is geïnstitueerd in het jaar 1899 en bestond uit leden uit de dorpen Schouwerzijl, Mengingeweer en Warfhuizen. In 1902 was de gemeente zoveel gegroeid

Nadere informatie

Archief Bernardus Smeemanstichting

Archief Bernardus Smeemanstichting Plaatsingslijst Archiefnummer: 786 Archiefnaam: BSS Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1919-1992 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1 Notariële akte van oprichting.

Nadere informatie

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989)

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989) Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie 1894-1983 (-1989)1894-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00971

Nadere informatie

1. Correspondentie met de inspecteur van het middelbaar onderwijs,

1. Correspondentie met de inspecteur van het middelbaar onderwijs, Archief van het gymnasium en het lyceum I.C. te Venray 1. Correspondentie met de inspecteur van het middelbaar onderwijs, 1948-1961. 2. Boekenlijsten, 1954/1955-1961/1962. 3. Inzet van zusters voor de

Nadere informatie

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL De hieronder beschreven stukken behoren tot het archief van de gemeente Schiermonnikoog. Bij de start van de Zeevaartschool werd de inrichting

Nadere informatie

STICHTING PEUTERSPEELZALEN "DE TO VERHAZELAAR".

STICHTING PEUTERSPEELZALEN DE TO VERHAZELAAR. STICHTING PEUTERSPEELZALEN "DE TO VERHAZELAAR". De Stichting Peuterspeelzalen Woerden "De Toverhazelaar" is opgericht d.d. 3 mei 1974 en is d.d. 22 december 1987 overgegaan in de Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 791 Plaatsingslijst van het archief van de Wagenmakerij, later het Carrosseriebedrijf Van Koppen,

Nummer Toegang: 791 Plaatsingslijst van het archief van de Wagenmakerij, later het Carrosseriebedrijf Van Koppen, Nummer Toegang: 791 Plaatsingslijst van het archief van de Wagenmakerij, later het Carrosseriebedrijf Van, 1908-1991 Archief Delft 791 Wagenmakerij, later Carrosseriebedrijf Van 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WIT-GELE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN DOOR

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WIT-GELE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN DOOR G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 359 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WIT-GELE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN 1932-1969 DOOR F.M. VERHEIJEN (bewerkt N. Friedel) SCHIEDAM

Nadere informatie

Nummer Toegang: 567. Archief Delft

Nummer Toegang: 567. Archief Delft Nummer Toegang: 567 Plaatsingslijst van het archief van P.J., vanaf 1863 en zonen, vanaf 1887 P.J. & Zonen, J.W. Giltay, opvolger, Fabriek en magazijnen van Wis-, Natuur- en Scheikundige Instrumenten,

Nadere informatie

Archief van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers Nosokomos

Archief van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers Nosokomos Archief van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers Nosokomos Algemene kenmerken Toegangsnummer: 134 Periode: 1900-1934 Archiefvormer Nosokomos, Nederlandse

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de de Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der eeuwen (F.C. Vree jr.

Plaatsingslijst van het archief van de de Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der eeuwen (F.C. Vree jr. Plaatsingslijst van het archief van de de Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der eeuwen (F.C. Vree jr., penningmeester) (1932 (1948-2013) 1104 Samengesteld door Bert Kraan Historisch

Nadere informatie

Inventaris van het Archief van het. Wit-Gele Kruis. afdeling IJsselstein

Inventaris van het Archief van het. Wit-Gele Kruis. afdeling IJsselstein Inventaris van het Archief van het Wit-Gele Kruis afdeling IJsselstein 1934-1977 G.J. Vermeij RHC Rijnstreek en Lopikerwaard Woerden 2013 Inventaris Stukken van algemene aard. 1-4.Notulenvanhetbestuur1934-1975.3delen,1pak

Nadere informatie

Nummer Toegang: 534. Archief Delft

Nummer Toegang: 534. Archief Delft Nummer Toegang: 534 Plaatsingslijst van de collectie a.p. en j.a. van den berg en a.w. en l.k. van der klis, 1911-1979 en de Delftse voetbal- en atletiekvereniging d.h.c.,1946, 1961-1967. Archief Delft

Nadere informatie

Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869)

Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869) Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00205 IISG

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Christelijke Reisvereniging (NCRV)

Inventaris van het archief van de Nederlandse Christelijke Reisvereniging (NCRV) Inventaris van het archief van de Nederlandse Christelijke Reisvereniging (NCRV) (1922-1990) 663 Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs

Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs Plaatsingslijst Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs Archiefnummer: 721 Archiefnaam: ALVO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1946-1995

Nadere informatie

RODE KRUIS AFDELING WOERDEN doos opschrift op de doos

RODE KRUIS AFDELING WOERDEN doos opschrift op de doos RODE KRUIS AFDELING WOERDEN 1944-1988 1 doos opschrift op de doos 1. Bloedtransfusiedienst, bijlagen bij de rekening 1963-1967 2. Bloedtransfusiedienst, bijlagen bij de rekening 1968-1972 3. Bloedtransfusiedienst,

Nadere informatie

Informatie Collectie Katholiek Vrouwengilde afdeling Oss

Informatie Collectie Katholiek Vrouwengilde afdeling Oss Informatie Collectie Katholiek Vrouwengilde afdeling Oss Toegangsnummer Naam archief Periode 1951-2002 Omvang Geschiedenis van de archiefvormer Geschiedenis van het archief Beknopte inhoud Openbaarheid

Nadere informatie

Archief van Scholengemeenschap de Bataafse Kamp (1904) 1911 2001 (2003)

Archief van Scholengemeenschap de Bataafse Kamp (1904) 1911 2001 (2003) Archief van Scholengemeenschap de Bataafse Kamp (1904) 1911 2001 (2003) Gemeente Hengelo: 10-02-2005, M. Isaäcson Tweede herziene druk Inhoudsopgave I. Inleiding... 5 1. Geschiedenis van de Bataafse Kamp...

Nadere informatie

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet 1607-1965 2 Inleiding Het ontstaan van het armbestuur van Poortvliet zal vermoedelijk in de Middeleeuwen gezocht moeten worden. Er zal toen sprake zijn

Nadere informatie

Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk,

Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk, Nummer Toegang: 885 Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk, 1966-2000 Archief Delft 885 VOO Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van. de Afdeling Amsterdam van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium,

Plaatsingslijst van het archief van. de Afdeling Amsterdam van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium, 9 Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium, de Christelijke Werkliedenvereeniging Patrimonium te Amsterdam en de Christelijk Sociale

Nadere informatie

Archief van de Zuiderkerk

Archief van de Zuiderkerk Archief van de Zuiderkerk Algemene kenmerken Toegangsnummer: 378.ZK Periode: 1611-1929 Archiefvormer Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam; Zuiderkerk Inventaris 1-2 Notulen. 1826-1875 1-1826 - 1849

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1165 Gelegen onder: s-gravenmoer, Raamsdonk en Waspik Historie: Opgericht op 17 december 1914. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Oostpolder onder Raamsdonk,

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 329 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN N.B.: Ca. 6.50m archief is nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 458 Plaatsingslijst van het archief van de nederlands-israelitische gemeente,

Nummer Toegang: 458 Plaatsingslijst van het archief van de nederlands-israelitische gemeente, Nummer Toegang: 458 Plaatsingslijst van het archief van de nederlands-israelitische gemeente, 1850-1962. Archief Delft 458 Nederlands-Israelitische gemeente 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO) te Vianen en haar rechtsvoorgangers (1826) E.Hinders, D. Ruiter Januari 2014

Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO) te Vianen en haar rechtsvoorgangers (1826) E.Hinders, D. Ruiter Januari 2014 452 Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO) te Vianen en haar rechtsvoorgangers (1826) 1892-1996 E.Hinders, D. Ruiter Januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voor de gebruiker...3

Nadere informatie

Plaatsingslijst. vanhetarchiefvanhet. Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916)

Plaatsingslijst. vanhetarchiefvanhet. Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916) Plaatsingslijst vanhetarchiefvanhet Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916) 1935-1978 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard Woerden 2014 G.J. Vermeij Plaatsingslijst Stukken van algemene aard 1-2. Notulen

Nadere informatie

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper Plaatsingslijst van de collectie van brochures, jaarverslagen en overig drukwerk van gereformeerde en hervormde meisjes-, vrouwen-, jongens- en mannenbonden 363 (ca. 1892-1963) samenstelling: mr. M.A.

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5 Aanbesteding kerkgebouw 1911 Ds 1.1 Afleesboek 1847 t/m 1851 Ds 8.1 Akte van benoemingen Ds 11.1 Armenbestuur Valkenburg 1882 t/m 1921 Ds 17.1 Armenboek voor de beide CATWIJKEN 1818 t/m 1852 Ds 15.5 Begrotingen

Nadere informatie

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer Archief van de Nederlands Hervormde kerk te Oud-Vossemeer 1771-1969 2 Inventaris KERKENRAAD 1-4. Notulen, 1771-1936. 5 delen 1. 1771-1806. N.B. Aan het begin ontbreken enige bladzijden. 2. 1806-1865. 2a.

Nadere informatie

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989)

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989) Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) 1903-1973 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00941

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het. Archief van de Doopsgezinde gemeente Wageningen en omstreken

Plaatsingslijst van het. Archief van de Doopsgezinde gemeente Wageningen en omstreken Plaatsingslijst van het Archief van de Doopsgezinde gemeente Wageningen en omstreken 1923-2006 Gemeentearchief Wageningen 2010 Inleiding 1 Doopsgezinde gemeente Wageningen In 1895 begon de emeritus predikant

Nadere informatie

Archief van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

Archief van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Archief van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Algemene kenmerken Toegangsnummer: 681 Periode: 1820-1870 Archiefvormers Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten : 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 849. Inventaris van het archief van de Delftse Komedie, Archief Delft

Nummer Toegang: 849. Inventaris van het archief van de Delftse Komedie, Archief Delft Nummer Toegang: 849 Inventaris van het archief van de Delftse Komedie, 1969-2007 Archief Delft 849 Delftse Komedie 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks

Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks Doos I Toonkunst Amsterdam - Copieboeken - 1836-1863 - 1871-1878 - 1886-1917 - 1917-1928 Doos II Toonkunst

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 362 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WONINGBOUWVERENIGING VOOR KETHEL 1914-1989 DOOR F.M. VERHEIJEN SCHIEDAM 1992 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...

Nadere informatie

Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen. Partij van de Arbeid afdeling Wageningen. Inventaris van het archief van de

Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen. Partij van de Arbeid afdeling Wageningen. Inventaris van het archief van de Gemeentearchief Wageningen Inventaris van het archief van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen 1902-1946 respectievelijk Partij van de Arbeid afdeling Wageningen 1946-1986 Gemeentearchief

Nadere informatie

Archief SDAP. Afdeling Maastricht

Archief SDAP. Afdeling Maastricht Archief SDAP. Afdeling Maastricht 1906-1939 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01291 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief SDAP.

Nadere informatie

Archief van de. Groene Kruisverenigingen in. Tholen en Sint Philipsland

Archief van de. Groene Kruisverenigingen in. Tholen en Sint Philipsland Archief van de Groene Kruisverenigingen in Tholen en Sint Philipsland 1907-1974 Inleiding 2 In Nederland werd de eerste plaatselijke kruisvereniging opgericht in 1875 in Hilversum. Ongeveer gelijktijdig

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968

Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968 110 Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis 1899-1968 A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968 Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief van de

Nadere informatie

Toegangsnummer: 163. J. de Jong, H.M.A. Kruse. Gemeentearchief Schiedam 1983, 2003, 2013. This finding aid is written in Dutch.

Toegangsnummer: 163. J. de Jong, H.M.A. Kruse. Gemeentearchief Schiedam 1983, 2003, 2013. This finding aid is written in Dutch. Toegangsnummer: 163 Inventaris van de archieven van de Gemeentelijke, na 1 september 1919 Rijks-HBS te Schiedam, van 1967-1973 Rijksscholengemeenschap, daarna RSG Schravenlant, 1869-1991 J. de Jong, H.M.A.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 284 Plaatsingslijst van het archief van de stichting kunstbezit etnografisch museum,

Nummer Toegang: 284 Plaatsingslijst van het archief van de stichting kunstbezit etnografisch museum, Nummer Toegang: 284 Plaatsingslijst van het archief van de stichting kunstbezit etnografisch museum, 1960-1976 Archief Delft 284 Stichting Kunstbezit Etnografisch Museum 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Verkuyl

Plaatsingslijst van het archief van J. Verkuyl Plaatsingslijst van het archief van J. Verkuyl Levensjaren 1908-2001 (1946-2001) 127 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Instituut Coolsma te Driebergen E. Hinders November 2011; versie januari 2016

Instituut Coolsma te Driebergen E. Hinders November 2011; versie januari 2016 361 Instituut Coolsma te Driebergen 1915-2003 E. Hinders November 2011; versie januari 2016 Inhoudsopgave Inventaris...3 1. Stukken van algemene aard... 3 2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen...4

Nadere informatie

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 door H. Uil INHOUDSOPGAVE Zierikzee 1994 ALGEMEEN 3 Reglementen 3 Vergaderingen 3 Correspondentie 3

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Natuurfilosofische Verengingen aan de Vrije Universiteit

Inventaris van het archief van de Natuurfilosofische Verengingen aan de Vrije Universiteit 26 Inventaris van het archief van de Natuurfilosofische Verengingen aan de Vrije Universiteit (1931-1968) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie