Basisbegrippen 3D-tekenen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisbegrippen 3D-tekenen."

Transcriptie

1 Basisbegrippen 3D-tekenen. Vroeger was het begrip 3D-tekenen onbestaande en tekende men gewoon in perspectief wanneer er een dieptezicht nodig was. Normaal werd er enkel in 2D getekend, dus enkel de aanzichten. In het begin van het CAD-tekenen op de computer was dit ook nog het geval, maar met de opkomst van steeds sterkere computers met snellere processoren en meer geheugen is het begrip 3D-tekenen ontstaan en steeds meer op de voorgrond gekomen. Met de moderne programma s en de sterkere computers is het mogelijk om tekeningen zo te maken dat men niet alleen aanzichten of 2D-tekeningen maar tevens de derde dementie ineens kan toevoegen aan de 2D-tekening om alzo het dieptezicht te verkrijgen. 3D-tekenen vereist wel een aanpassing van de tekenaar omdat hij ruimtelijk moet denken om de derde dementie in zijn project te verwerken en zich steeds moet kunnen inleven in de stand en de plaats waarop hij het project bekijkt en uitwerkt. Waarop dient men te letten? - Zoals bij een 2D-tekening is het aanzicht van belang. - Zeer belangrijk is het constructievlak, welk eigenlijk niet afhankelijk is van het aanzicht. - Het constructievlak is het vlak waarop de tekening wordt geprojecteerd. - Afhankelijk van het aanzicht kan de tekening op het constructievlak een vervorming krijgen. - Van belang is ook dat men met kleuren werkt gedurende het samenstellen. - Eveneens van belang is het gebruik van de lagentabel om onderdelen van een samenstelling gemakkelijk aan te passen door het in en uitschakelen van de lagen. - Vergeet niet om de laag waarop men tekent te activeren, anders ziet men niet wat er getekend wordt. 3D-tekenen is in het begin niet gemakkelijk maar eens men eraan gewend is zal men zelf de voorkeur geven aan de werkmethode. Tabel aanzichten Tabel Constructie vlakken GTI Beveren basis 3D- tekenen Pagina 1 GKG

2 Een oefening op aanzichten en constructievlakken. Als eerste oefening maken we een muuropening voor een binnendeur. Afmetingen 250cm x 250cm x 20cm. We maken als eerste een lagentabel aan met volgende onderdelen: - Constructielijnen - Muur - Stofdorpel - Kassement o Linker o Rechter o Boven - Deur Voorbeeld van lagentabel Let er op dat de laag waarop gewerkt wordt actief staat en zichtbaar is, normaal zijn alle lagen zichtbaar en kan men deze uitschakelen door het desbetreffende vinkje in de kolom zichtbaar weg te nemen. Zet het aanzicht op isometrisch aanzicht en het constructievlak op boven C-vlak. Zet de kleur op rood (2) aanduiding isometrisch in linker onderhoek Zie instellingen op voorbeelden boven. GTI Beveren basis 3D- tekenen Pagina 2 GKG

3 Teken een rechthoek met X= 250, Y=20 en Z=0 en plaats deze op X=0, Y=0, Z=0. laat het constructievlak en het aanzicht ongewijzigd We gaan de muur een hoogte geven met behulp van geavanceerd/maken/gesleepte solid/ extrudeer en geef in het volgmenu 250 in als lengte. Selecteer bovenaan ketting en duidt een van de lijnen van de rechthoek aan. Deze moet nu van kleur veranderen. Geef de extractie richting aan volgens de pijl en druk enter of ok We hebben nu een balk als gesloten muur met de ingegeven maten GTI Beveren basis 3D- tekenen Pagina 3 GKG

4 De volgende bewerking in het uitsnijden van de opening voor de deur. -Wijzig de kleur in zwart(16), stel het constructievlak op voor C-vlak en laat het aanzicht op isometrisch staan. Zet de lagentabel op constructielijnen. We gaan er van uit dat de deuropening 207cm hoog is en 90cm breed wijzig eerst het volume van gouraudrendering naar draadmodel Teken een rechthoek. Stel bovenaan het ankerpunt in op onder/midden. En de maten X=90 en Y= 207, plaats het vierkant met het ankerpunt op het middelpunt van de onderkant muur. Wijzig nu het aanzicht in vooraanzicht en laat C-vlak onveranderd. We gaan nu de deuropening uitsnijden uit de muur. We doen dit met geavenseerd/wijzig/wijzig/trip solid met curven Stel in het volgmenu de actie in op trim en oriëntatie op huidig aanzicht GTI Beveren basis 3D- tekenen Pagina 4 GKG

5 Selecteer eerst het kader van de deuropening (denk aan ketting bovenaan), druk ok en selecteer daarna ergens het vlak van de muur. Selecteer de pijl omhoog en druk ok. Wijzig nu het aanzicht op isometrisch aanzicht en maak de wand terug vol door het draadmodel terug te wijzigen in gouraudrendering Volgende bewerking is het plaatsen van de stofdorpel. Breedte van de stofdorpel is gelijk aan de muurdikte, dikte 2cm en de lengte gelijk aan de muuropening min 2cm. Onderkant stofdorpel ligt gelijk aan de onderzijde van de muur. Wijzig de lagentabel in stofdorpel. het constructievlak in boven C-vlak. Wijzig de kleur in bv bruin (3) en de maat van de rechthoek van de stofdorpel is lengte opening speling (90-2=88) X dikte muur (20) dus X=88, Y=20 Teken een rechthoek met de bovenstaande maten en laat het ankerpunt staan op onder/midden Plaats de rechthoek nu op het midden van de deuropening (middelpunt wordt aangegeven) GTI Beveren basis 3D- tekenen Pagina 5 GKG

6 Nu dienen we de stofdorpel nog de juiste dikte (2cm) te geven. Dit doen we met geavanceerd/maken/gesleepte solids/extrudeer profiel selecteer de rechthoek en geef in het volgscherm de dikte in, duidt de pijl aan en druk ok. (Zie tekening hierboven rechts) Maken van Kassement in deuropening. Stel de lagentabel in op Kassement. Wijzig kleur in groen(1). Schakel vinkje zichtbaar uit bij muur en constructielijnen in de lagentabel. Stel constructievlak in op boven c-vlak. We zien nu enkel nog de stofdorpel. Vergroot deze om gemakkelijk te werken. Teken een horizontale lijn over het midden van de stofdorpel op het bovenvlak. Denk aan de kleur, contrasterende tegenover de stofdorpel. GTI Beveren basis 3D- tekenen Pagina 6 GKG

7 Maak een evenwijdige lijn links of rechts van de middellijn op de helft van de deurbreedte. Vb deurbreedte is 83 dus afstand is 83/2 of Afhankelijk van de soort Kassement tekenen we nu de doorsnede. Bv. We neme, als voorbeeld de bovenste vorm. Deurdikte 40 mm. Houdt er rekening mee dat onze deur kant gelijk staat aan de kant van de sponning. Wijzig het aanzicht naar bovenaanzicht. We gaan nu de doorsnede van het Kassement spiegelen naar de ander zijde. Kies transformeren/spiegelen/spiegel kopie GTI Beveren basis 3D- tekenen Pagina 7 GKG

8 Selecteer bovenaan hele scherm/type en kies de kleur die men gebruikt heeft voor de doorsnede te tekenen. Druk ok ok. Kies dan bovenaan 1pos V en geef als referentiepunt een punt op de verticale middellijn. De doorsnede staat nu eveneens om de rechterzijde. Posities steeds bekijken tegenover de lijn die de spiegel vormt. V wil zeggen verticale lijn spiegelen van links naar rechts, H is horizontaal dus spiegelen van boven naar onder. Wijzig nu het aanzicht terug in isometrisch en de laag in kassement links. Maak ook constructielijnen terug zichtbaar. GTI Beveren basis 3D- tekenen Pagina 8 GKG

9 Kies geavanceerd/maak/gesleepte solid/sleep profiel, en in het volgscherm tot aan padeinde Selecteer de linker doorsnede druk ok en selecteer als pad de linker verticale lijn van de deuropening en druk ok. Wijzig de laag in Kassement rechts en herhaal de bewerking voor de rechterkant. Beide zijde zijn nu gemaakt. Wanneer we de tekening uitvergroten dan zien we dat de beide verticale Kassement delen te lang zij en tot aan de onderkant van de stofdorpel komen. We maken die van lengte met geavanceerd/wijzig/trim solid met solid, geef in het volgscherm GTI Beveren basis 3D- tekenen Pagina 9 GKG

10 Enkel eerste lichaam en enkel geselecteerde deel en druk ok. Selecteer de een van de verticale delen, selecteer dan de stofdorpel en druk ok. Doe hetzelfde voor het andere verticaal deel.de beide delen passen nu op de stofdorpel. Plaatsen en aanpassen van bovenstuk Kassement. Het tekenen van het bovenstuk van het Kassement kan op verschillende manieren gebeuren. We passen hier een manier toe die ons bewerkingen laat doen die later veelvuldig zullen gebruikt worden. Wijzig de laag in boven kassement, wijzig constructievlak in Voor C-vlak en laat het aanzicht ongewijzigd. Verwijder de vinkjes bij alle lagen behalve linker kassement en boven kassement. Wijzig de kleur in zwart voor alle duidelijkheid. We hebben nu enkel het linker kassement op de tekening. GTI Beveren basis 3D- tekenen Pagina 10 GKG

11 Volgende bewerking is het aanbrengen van punten op de voorkant van het kassement op de zijde die tegen het deurblad aankomt. Een eerste maat op bv. 10 cm van de onderzijde en een tweede op de hoogte van het deurblad + de speling onderaan, dus of 202. We doen dit met modeleren/maken/punt/punt booglengte. Vul boven de maat 10 in selecteer de hoek zoals boven beschreven en druk ok. Druk back-up en wijzig de maat in 202 en doe hetzelfde opnieuw. Druk esc om af te sluiten. Volgende bewerking is het kopiëren/roteren van het kassement en dit op de juiste hoogte plaatsen. We doen dit met modeleren/transformeren/roteren/kopie Selecteer het kassement, druk ok, geef aantal kopie 1 druk ok selecteer als eerste punt het punt op 10 cm, klik op oversl, geef als draaihoek -90 en druk ok en esc. We hebben nu een kopstuk dat te lang is en te laag staat. GTI Beveren basis 3D- tekenen Pagina 11 GKG

12 We gaan nu het kopstuk op zijn juiste plaats zetten. We doen dit met modeleren/transformeren/oud-nieuw/verplaatsen. Selecteer het kopstuk druk ok, selecteer het onderste punt, druk oversl, selecteer het bovenste punt. Druk esc. Het kopstuk staat nu op zijn plaats bovenaan maar is nog te lang. Volgende bewerking is het van lengte maken van het kopstuk. Wijzig het aanzicht op bovenaanzicht en constructievlak op boven C-vlak We plaatsen het vinkje terug bij rechter kassement en bij constructielijnen. We wijzigen het aanzicht in vooraanzicht. Laat de kleur in zwart staan en maak constructielijnen actief. Vergroot de bovenkant van de tekening zo groot mogelijk. Plaats nu verticale lijnen op de hoek van de kassementen waar de punten staan. GTI Beveren basis 3D- tekenen Pagina 12 GKG

13 We gaan nu het kopstuk op lengte snijden met geavanceerd/wijzig/geavanceerd trim/trim met curven vul in het volgscherm trim in en druk ok Selecteer een verticale lijn, druk ok en selecteer het kopstuk, duidt de richting aan die moet behouden blijven, druk back-up en herhaal het met de tweede lijn. Nu dient alleen nog het kopstuk ingepast te worden in de zijstukken. Dit doen we met geavanceerd/wijzig/geavanceerde trim/ trim solid met solid. Vink laag constructielijnen uit. Maak aanzicht terug isometrisch aanzicht. Kies in volgscherm enkel eerste lichaam en druk ok Selecteer het te trimmen solid, in dit geval het verticale kassement en dan het kopstuk, herhaal dit voor het tweede kassement. Druk esc. Om te controleren maak het kopstuk onzichtbaar via lagentabel. GTI Beveren basis 3D- tekenen Pagina 13 GKG

14 Het gedeelte dat boven de inkeping is blijven staan kunnen we wegnemen op dezelfde manier als bij het op lengte maken van het kopstuk, dan is de bovenzijde gelijk. We kunnen ook dit stuk wegnemen en het kassement van lengte laten. We doen dit op volgende manier. Activeer kassement in de lagentabel, stel het constructievlak op voor C-vlak, teken en kruislijn op het punt onderkant kopstuk en sponning. Trim beide lijnen met elkaar zodat het restvlak gesneden wordt. Wijzig het aanzicht in vooraanzicht en gebruik trimmen zoals bij het op lengte maken van het kopstuk. Selecteer nu beide lijnen en druk ok selecteer nu het kassement en de richting die moet behouden blijven. Maak de verschillende lagen zichtbaar met uitzondering van constructielijnen. Verwijder alle overtollige lijnen. GTI Beveren basis 3D- tekenen Pagina 14 GKG

15 Het aanbrengen van omlijstingen. Voortbouwende op de bestaande tekening gaan we omlijstingen aanbrengen aan beide zijden van het kassement. De omlijstingen hebben een breedte van 8 cm en een dikte van 1.5 cm met een eenvoudig profiel. We openen de lagentabel en voegen twee lijnen toe omlijsting binnen en omlijsting buiten. Maak laag constructielijnen actief en zichtbaar en de lagen muur en stofdorpel onzichtbaar. Wis indien nodig alle lijnen op de laag constructielijnen met uitzondering van de lijnen van de muuropening. Wijzig het aanzicht in voor aanzicht en het constructie vlak in voor C-vlak. Vergroot het onderste deel van het kassement links of rechts. kies nu bovenaan hulpmiddelen/nagaan/afstand/twee tekendelen. GTI Beveren basis 3D- tekenen Pagina 15 GKG

16 Selecteer op de tekening de linker hulplijn van de opening en de lijn voorkant/sponning Lees op het hulpscherm de delta dx maat af. In ons geval 3.5. Dit is de afstand waarover de hulplijn moet verplaatst worden. We houden rekening met de afstand dat de omlijsting van de zijkant blijft. We nemen 3 mm. We verplaatsen de hulplijn met modeleren/transformeren/delta verplaats Selecteer de hulplijn en vul bovenaan de maat X (3.2), Y 0, Z 0, in, druk ok en dan esc. de hulplijn wordt nu verplaatst. Doe hetzelfde aan de andere zijde, maar nu is X negatief (-3.2). Maak in de lagentabel ook de laag kassement onzichtbaar, nu zijn alleen de hulplijnen nog zichtbaar. We moeten nu de lijn bovenzijde deurblad nog op de juiste plaats zetten. Hiervoor plaatsen we een punt op de linker lijn volgens volgende maat dikte stofdorpel + speling+ hoogte deur of of 204, vertrekkende van de onderzijde van de lijn. We doen dit met modeleren/punt/punt booglengte. GTI Beveren basis 3D- tekenen Pagina 16 GKG

17 Geef boven de maat 204 in, druk ok en selecteer de hulplijn kort bij de onderkant. Op de juiste maat komt nu een kruisje te staan. Verplaats nu de bovenste hulplijn naar dat punt met modeleren/transformeren/oudnieuw/verplaatsen. Trim nu de lijnen boven en onder naar elkaar zodanig dat de lijnen juist op elkaar aansluiten. Wis het kruisje van het punt. We hebben nu volgende tekening. Wijzig het aanzicht in isometrisch, het constructievlak in boven C-vlak,neem een andere kleur Bv. groen(1). Vergroot de linker onderhoek om gemakkelijk te werken. Activeer de laag kassement binnen in de lagentabel. Teken nu de doorsnede van de omlijsting vertrekkende van dit hoekpunt. GTI Beveren basis 3D- tekenen Pagina 17 GKG

18 Volgende bewerking is het aanbrengen van de omlijsting rond het kassement. We doen dit met geavanceerd/maken/gesleepte solids/sleep profiel. In het volgscherm tot padeinde en verstek standaard, druk ok. Selecteer de doorsnede van de omlijsting, druk ok, selecteer de beide verticale lijnen en de bovenste horizontale lijn. Druk ok en dan esc. De omlijsting is nu gemaakt. GTI Beveren basis 3D- tekenen Pagina 18 GKG

19 Vervolgens gaan we de omlijstingen tekenen langs de buitenzijde. De plaats waar die komen in kleiner dan aan de binnenzijde als gevolg van de soort kassement. Het verschil is 1 cm langs elke zijkant naar binnen en 1 cm lager bovenaan. De plaats van de omlijsting is 20 cm naar achter. Maak constructielijnen actief, maak omlijsting voor onzichtbaar en omlijsting achter zichtbaar. Verplaats de linker verticale hulplijn naar zijn nieuwe plaats met modeleer/transformeer. Delta verplaatsing/delta verplaats selecteer de linker lijn geef boven volgende maten in X=1, Y=20, z=0 en druk ok. Doe hetzelfde voor de rechter lijn maar dan is X= -1. Als laatste de boven lijn met gegevens X=0,Y=20, Z=-1. Als laatste trimmen we de hoeken naar elkaar. Maak de laag omlijsting buiten zichtbaar en actief. Plaats nu een doorsnede aan de onderkant van de linker lijn en teken de omlijstingen zoals aan de voorkant. Maak de laag omlijsting binnen zichtbaar. We hebben nu omlijstingen aan beide zijden. Maak alle lagen zichtbaar behalve de laag constructielijnen. We hebben nu volgende tekening. GTI Beveren basis 3D- tekenen Pagina 19 GKG

20 Plaatsen van het deurblad. Maak alle lagen onzichtbaar met uitzondering van het kassement. Maak de laag deur actief. Wijzig de kleur in een ongebruikte. Bv bruin (3). Teken een rechthoek met als ankerpunt onder links en als maat X=83, Y=3.9 en plaats die ergens voor het kassement. Schuin de beide zijden af zoals bij de echte deur +/- 1mm op de dikte. Plaats nu een punt op 0.5 van de onderkant van het kassement op de hoek van de sponning. Dit is de speling tussen deur en stofdorpel. Neem de rechthoek vast op het ankerpunt en verplaats de rechthoek op de gekende manier naar het punt op 0.5 Expandeer nu de rechthoek omhoog naar de maat van het deurblad (201.5). de deur past nu in het kassement. GTI Beveren basis 3D- tekenen Pagina 20 GKG

21 Volledige tekening na het zichtbaar maken van de verschillende lagen. Opmerkingen. GTI Beveren basis 3D- tekenen Pagina 21 GKG

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: éénvleugelraam

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: éénvleugelraam Cursus KeyCreator Oefening 3D: éénvleugelraam Tekenen van een éénvleugel raam. Een eenvleugel raam tekenen kan via meerdere methodes. Een eerste methode is een constructie met de vleugel als een geheel,

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening: tekenen van een dakkapel

Cursus KeyCreator. Oefening: tekenen van een dakkapel Cursus KeyCreator Oefening: tekenen van een dakkapel Tekenen van een dakkapel. Op een dak komen regelmatig dakkapellen voor die verschillende vormen kunnen hebben. In deze cursus ziet men hoe men een rechte

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Tekenen van een binnendeur Met Panelen en profieltegenprofiel. GTI Beveren Cursus KeyCreator profieldeur blz 1 GKG

Cursus KeyCreator. Tekenen van een binnendeur Met Panelen en profieltegenprofiel. GTI Beveren Cursus KeyCreator profieldeur blz 1 GKG Cursus KeyCreator Tekenen van een binnendeur Met Panelen en profieltegenprofiel GTI Beveren Cursus KeyCreator profieldeur blz 1 GKG Maken van een binnendeur met profiel en tegenprofiel. Deze oefening delen

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening: briefstaander

Cursus KeyCreator. Oefening: briefstaander Cursus KeyCreator Oefening: briefstaander Tekenen van een briefstaander in 3D. Hier gebruikt men functies uit 2D en ander uit 3D. Volgorde: Gebruik volgende instellingen: Aanzicht : bovenaanzicht Kleur:

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: klemspanner Deel 1: onderdelen tekenen

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: klemspanner Deel 1: onderdelen tekenen Cursus KeyCreator Oefening 3D: klemspanner Deel 1: onderdelen tekenen Tekenen van een klemspanner. Het tekenen van de klemspanner is een oefening die in 3D gemaakt wordt met hulplijnen enz. in 2D De volledige

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: Spiltrap

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: Spiltrap Cursus KeyCreator Oefening 3D: Spiltrap Tekenen van een spiltrap. Het tekenen van een spiltrap bestaat uit verschillende delen en bewerkingen. In het kort kan men zeggen dat volgende bewerkingen uitgevoerd

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Maken van pen en gatverbindingen in 3d. Deel 1 eenvoudige verbinding

Cursus KeyCreator. Maken van pen en gatverbindingen in 3d. Deel 1 eenvoudige verbinding Cursus KeyCreator Maken van pen en gatverbindingen in 3d. Deel 1 eenvoudige verbinding Maken van pen en gatverbindingen in 3D. Bij de volgende oefeningen worden de basis pen en gat verbindingen in 3D getekend.

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening 13: Audiocassette

Cursus KeyCreator. Oefening 13: Audiocassette Cursus KeyCreator Oefening 13: Audiocassette Tekenen van een audiocassette Men dient hiervoor verschillende functies te gebruiken: - Tekenen van rechthoeken, lijnen en cirkels. - Trimmen, dubbeltrimmen

Nadere informatie

Afmetingen Aanzicht zie basistekening 3 van 2D tekenen. Afmetingen van gleuf voor V- riem

Afmetingen Aanzicht zie basistekening 3 van 2D tekenen. Afmetingen van gleuf voor V- riem 2D naar Solid Afmetingen Aanzicht zie basistekening 3 van 2D tekenen Afmetingen van gleuf voor V- riem Veranderen van een 2D tekening naar een solid. Teken een 3D tekening van een aandrijfwiel vertrekkende

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening: Zaagblad in 3D

Cursus KeyCreator. Oefening: Zaagblad in 3D Cursus KeyCreator Oefening: Zaagblad in 3D Afmetingen zaagblad Uitwerken zaagblad in 3D. Het uitwerken in 3D doet men in verschillende delen. Eerst het lichaam Dan de spaanholte Dan de tand. Als laatste

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening: tekenen van een Gebint

Cursus KeyCreator. Oefening: tekenen van een Gebint Cursus KeyCreator Oefening: tekenen van een Gebint Tekenen van een dakgebint. Om een dakgebint te tekenen gaat men weer uit van het reeds getekende dak. Men tekent een kort stuk van de vloer, de muren

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening 19: reuzenwiel

Cursus KeyCreator. Oefening 19: reuzenwiel Cursus KeyCreator Oefening 19: reuzenwiel Tekenen van een reuzenwiel. Het reuzenwiel bestaat uit drie delen: 1- het wiel 2- de spaken en regels 3- de steun 4- de zetels Het tekenen van deze op het eerste

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Tekenen van een verdreven trap. GTI Beveren Houtafdeling Cursus KeyCreator Blz. 1 GKG

Cursus KeyCreator. Tekenen van een verdreven trap. GTI Beveren Houtafdeling Cursus KeyCreator Blz. 1 GKG Cursus KeyCreator Tekenen van een verdreven trap GTI Beveren Houtafdeling Cursus KeyCreator Blz. 1 GKG Tekenen van een verdreven trap. Gegevens: Totale hoogte = 1440 Totale lengte lange wang = 1620 Totale

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening 12: Perspectief in 2D

Cursus KeyCreator. Oefening 12: Perspectief in 2D Cursus KeyCreator Oefening 12: Perspectief in 2D Maken van een 2Dtekening in isometrisch perspectief. Methode 1: Belangrijk: teken zoveel mogelijk op de verschillende lagen. Zie onderaan. Bij deze oefening

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening 14: Hekken

Cursus KeyCreator. Oefening 14: Hekken Cursus KeyCreator Oefening 14: Hekken Tekenen van een afsluithek. Hiervoor gebruikt men ook weer verschillende functies : - Tekenen van rechthoeken, lijnen en cirkels. - Trimmen, dubbeltrimmen van lijnen

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening: tekenen van een zadeldak

Cursus KeyCreator. Oefening: tekenen van een zadeldak Cursus KeyCreator Oefening: tekenen van een zadeldak Tekenen van zadeldak in 3D. Het tekenen van een dak in 3D vereist vaardigheden die nieuw zijn. Werken met voorlopige tekeningen in 2D Werken met meerder

Nadere informatie

Maken van een schroeflijn of helix.

Maken van een schroeflijn of helix. Maken van een schroeflijn of helix. Waar vroeger er slechts een methode bestond om een schroeflijn te tekenen, namelijk het een nurbs helix bezit KeyCreator nu de mogelijkheid om een schroeflijn of helix

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Basisoefening 8: veiligheidsbril

Cursus KeyCreator. Basisoefening 8: veiligheidsbril Cursus KeyCreator Basisoefening 8: veiligheidsbril Basisoefening 8. Afmetingen Tekenen van een veiligheidsbril. Controleer of het aanzicht op vooraanzicht staat. Begin met het tekenen van een rechthoek

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: Keukenkast

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: Keukenkast Cursus KeyCreator Oefening 3D: Keukenkast Tekenen van een keukenkast deel: corpus Oefening op verlengen, spiegelen, inpassen van entiteiten, verdikken enz. Deze oefening kan op verschillende manieren gemaakt

Nadere informatie

Tekenen van bogen. Cirkel- of rondboog. Segmentboog met gekende pijl. Korfboog met gekende overspanning. Korfboog met gekende overspanning en pijl

Tekenen van bogen. Cirkel- of rondboog. Segmentboog met gekende pijl. Korfboog met gekende overspanning. Korfboog met gekende overspanning en pijl Tekenen van bogen. Cirkel- of rondboog Segmentboog met gekende pijl Korfboog met gekende overspanning Korfboog met gekende overspanning en pijl Normale spitsboog Verhoogde of verlaagde spitsboog Tudorboog.

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: Verdreven trap

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: Verdreven trap Cursus KeyCreator Oefening 3D: Verdreven trap Tekenen van een verdreven trap. De methode voor het tekenen van een verdreven trap kan zowel gebruikt worden voor een scheluwe als voor een kwartdraaitrap.

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Basisoefening 1:

Cursus KeyCreator. Basisoefening 1: Cursus KeyCreator Basisoefening 1: Tekening basisoefening 1 Tekenen Basisoefening 1. Om een inzicht te krijgen in het tekenen met KeyCreator 30 gaan we enkele basisoefeningen maken. Oefening 1A is een

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Basisoefening 4:

Cursus KeyCreator. Basisoefening 4: Cursus KeyCreator Basisoefening 4: Tekening basisoefening 4 Tekenen basisoefening 4. Te gebruiken functies: Teken: Rechthoek Evenwijdige lijnen Evenwijdige lijnen rekenfunctie van het programma Cirkels

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening 11: Zaagblad

Cursus KeyCreator. Oefening 11: Zaagblad Cursus KeyCreator Oefening 11: Zaagblad Afmetingen zaagblad Tekenen van een zaagblad. Alhoewel een zaagblad een eenvoudige tekening lijkt moet men op veel punten letten. Begin met het instellen van het

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: klemspanner Deel 2: montage van de onderdelen.

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: klemspanner Deel 2: montage van de onderdelen. Cursus KeyCreator Oefening 3D: klemspanner Deel 2: montage van de onderdelen. Montage van een klemspanner. In deze gaat men de verschillende delen die in deel getekend zijn monteren zodanig dat een geheel

Nadere informatie

Tips en tricks nr. 50: teken een hoofd van een dier (monster).

Tips en tricks nr. 50: teken een hoofd van een dier (monster). Tips en tricks nr. 50: teken een hoofd van een dier (monster). Deze maand gaan we plezier maken als tegenpool voor de serieuze tekeningen die we normaal maken. We vergeten gemakkelijk dat we in KeyCreator

Nadere informatie

1. INLEIDING... 3 2. PERSPECTIEVEN... 4 3. PROJECTIEMETHODEN... 8 4. AANZICHTEN TEKENEN... 10 5. PERSPECTIEF TEKENEN... 14 6. BRONVERMELDING...

1. INLEIDING... 3 2. PERSPECTIEVEN... 4 3. PROJECTIEMETHODEN... 8 4. AANZICHTEN TEKENEN... 10 5. PERSPECTIEF TEKENEN... 14 6. BRONVERMELDING... 1. INLEIDING... 3 2. PERSPECTIEVEN... 4 3. PROJECTIEMETHODEN... 8 4. AANZICHTEN TEKENEN... 10 5. PERSPECTIEF TEKENEN... 14 6. BRONVERMELDING... 22 Leerplandoelstellingen Perspectieftekenen 9. De afgewerkte

Nadere informatie

http://photoshoptutorials.ws/photoshop-tutorials/text-effects/tron-grid/all-pages.html

http://photoshoptutorials.ws/photoshop-tutorials/text-effects/tron-grid/all-pages.html http://photoshoptutorials.ws/photoshop-tutorials/text-effects/tron-grid/all-pages.html Rooster Deze foto werd gebruikt in de hoogste resolutie. En dit is het einderesultaat: Het is heel belangrijk van

Nadere informatie

SolidWorks tutorial 13-4 Opwindend

SolidWorks tutorial 13-4 Opwindend SolidWorks tutorial 13-4 Opwindend Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Voor gebruik met SolidWorks Educational Release 2010-2011 Initiatief: Jack van den

Nadere informatie

WETENSCHAPPEN oefeningen perspectief LES 2. Tobias Labarque Rinus Roelofs Andrea Sollazzo

WETENSCHAPPEN oefeningen perspectief LES 2. Tobias Labarque Rinus Roelofs Andrea Sollazzo WETENSCHAPPEN oefeningen perspectief LES 2 Tobias Labarque Rinus Roelofs Andrea Sollazzo LES 2 Deel 1 - teken kikvorsperspectief van een eenvoudig volume in 2D Deel 2 - plaats de verschillende projectievlakken

Nadere informatie

Sketch-Up: Vogelhuisje (6)PACK versie 2.0

Sketch-Up: Vogelhuisje (6)PACK versie 2.0 PAGINA: 1 Opdracht 1 Sketch-Up VOGELHUISJE Vogelsoort Bodemmaat Hoogte invlieggat Doorsnede invlieggat t.o.v. bodem Huismus 150 x 150 mm 200 mm 32 mm Kauw 200 x 200 mm 400 mm 150 mm Boomkever 150 x 150

Nadere informatie

lagen en tekengebieden

lagen en tekengebieden Inhoud lagen en tekengebieden... 2 lagen... 2 tekengebieden... 4 linialen... 7 hulplijnen... 8 tekengebied verkleinen... 9 afmetingen tekengebied aanpassen... 10 natekenen van een kers... 12 het origineel

Nadere informatie

Meisje en schil. http://www.creativepro.com/article/create-amazing-escher-face-photoshop

Meisje en schil. http://www.creativepro.com/article/create-amazing-escher-face-photoshop http://www.creativepro.com/article/create-amazing-escher-face-photoshop Meisje en schil Hieronder de eindoplossing. De oefening kan met om het even welke versie van Adobe Photoshop gemaakt worden. Stap

Nadere informatie

Chips zakje.

Chips zakje. http://psdguides.com/2009/05/create-packaging-design1/ Chips zakje 1) Nieuw document : 500 px X 500 px. Nieuwe laag, teken een rechthoekige selectie (M) met vaste grootte = 300 x 300 px. Vul met een citroen

Nadere informatie

tekentaken [ TO ] technisch tekenen [ A ] BA VA RZA graa klas 1

tekentaken [ TO ] technisch tekenen [ A ] BA VA RZA graa klas 1 tekentaken [ TO ] technisch tekenen [ A ] BA VA RZA graa klas 1 Waaraan moet een technische tekening voldoen? Ontwerpers werken hun ideeën eerst uit in de vorm van schetsen. Schetsen is snel tekenen uit

Nadere informatie

Eenvoudige sneeuwman.

Eenvoudige sneeuwman. http://www.tutorial9.net/photoshop/design-a-simple-snowman-in-photoshop/ Eenvoudige sneeuwman Stap 1: Nieuw Document Grootte = 1000 x 1000 pixels, witte achtergrond. Stap 2: Hulplijnen plaatsen Linialen

Nadere informatie

SketchUp: 3D voor iedereen (/)

SketchUp: 3D voor iedereen (/) 1 DE CURSUS (/) SKETCHUP? (/SKETCHUP.HTML) INSTALLATIE (/INSTALLATIE.HTML) DE BASIS (/DE-BASIS.HTML) GEREEDSCHAPPEN (/GEREEDSCHAPPEN.HTML) GEAVANCEERD (/GEAVANCEERD.HTML) SketchUp: 3D voor iedereen (/)

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Deel 3: Tekeningen in 3D. Opgemaakt door Grard KG

Cursus KeyCreator. Deel 3: Tekeningen in 3D. Opgemaakt door Grard KG Cursus KeyCreator Deel 3: Tekeningen in 3D Opgemaakt door Grard KG December 2005 Cursus KeyCreator 3.0 en 4.5 Inhoudstafel: Deel 3 Basisoefeningen Koord- spanblokje 4 Drinkbeker 12 Briefstaander 25 Pen

Nadere informatie

SketchUp: 3D voor iedereen (/)

SketchUp: 3D voor iedereen (/) DE CURSUS (/) SKETCHUP? (/SKETCHUP.HTML) INSTALLATIE (/INSTALLATIE.HTML) DE BASIS (/DE-BASIS.HTML) GEREEDSCHAPPEN (/GEREEDSCHAPPEN.HTML) GEAVANCEERD (/GEAVANCEERD.HTML) SketchUp: 3D voor iedereen (/) Instapproject:

Nadere informatie

Lichteffecten. Dia 1. Lichteffecten.doc 12-9-2008 blz. 1/14

Lichteffecten. Dia 1. Lichteffecten.doc 12-9-2008 blz. 1/14 Lichteffecten Voorbereiding - Klik op Beeld > Werkbalken > Aanpassen - Klik op Tabblad Opdrachten > Klik op Tekenen in linker kader - Klik met linker muisknop in rechter kader op Groeperen, hou de muisknop

Nadere informatie

Ontwerp je eigen krant

Ontwerp je eigen krant Ontwerp je eigen krant 1. Maak een nieuw document van 800 px op 1200px met een resolutie van 72 ppi transparant 2. Voeg een nieuwe laag toe, vul deze met wit en noem deze laag kleur. Pagina 1 3. Geef je

Nadere informatie

Cursus: Cad Tekenen. KeyCreator 3.0. Met. en versie 4.5

Cursus: Cad Tekenen. KeyCreator 3.0. Met. en versie 4.5 Cursus: Cad Tekenen Met KeyCreator 3.0 en versie 4.5 Opgemaakt door: Grard KG Schooljaar 2005-2006 Cursus KeyCreator Deel 1: Algemeenheden GTI Beveren Houtafdeling Cursus KeyCreator Blz. 2 GKG Cursus KeyCreator

Nadere informatie

mailgroep photoshop Copyright

mailgroep photoshop Copyright http://psdtuts.com/tutorials/drawing/how-to-create-a-classic-guitar-from-scratch-in-photoshop/ Gitaar tekenen In deze les leer je een Klassieke Gitaar tekenen. Iedere vorm en effect wordt in Photoshop

Nadere informatie

Tekenen met Floorplanner

Tekenen met Floorplanner Overzicht Het scherm 1. Zoom 2. Opslaan 3. Verdieping tab 4. Undo / Redo 5. Constructiemenu 6. Bibliotheek 7. Tekenvlak Eigenschappenmenu s De plattegrond wordt opgebouw uit verschillende elementen: ruimtes,

Nadere informatie

Handleiding voor Envelop - PP 2007

Handleiding voor Envelop - PP 2007 Handleiding voor Envelop - PP 2007 TIP : Via Beeld het liniaal en rasterlijnen instellen om makkelijker te werken. Hieronder een screenshot van de uiteengetrokken envelop. Je ziet dat deze uit 5 gelijkbenige

Nadere informatie

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop.

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Les 1: Witte rand om de foto m.b.v. canvasgrootte. 1. Open de foto in Photoshop. 2. Klik in menu AFBEELDING op CANVASGROOTTE 3. Zorg dat in het vakje

Nadere informatie

Paaskaart.

Paaskaart. http://www.rnel.net/tutorial/photoshop/10538 Paaskaart 1) Nieuw bestand: 1280x1024 px ; 72 dpi. Rechthoekvorm tekenen (U) die het volledige canvas bedekt. Geef aan deze vormlaag volgende verloopbedekking:

Nadere informatie

mailgroep photoshop Copyright

mailgroep photoshop Copyright https://www.youtube.com/watch?v=bydqctxdv7u&feature=em-subscription-upload Planeet Saturnus Video les deel1 1) Bestand Nieuw: 1550 x 870 px: 150 ppi; witte achtergrond Planeet - deel1 blz. 1 2) Achtergrond

Nadere informatie

Een vierkante appel. Om straks makkelijker de vorm te kunnen bepalen, ga je hiervoor eerst een hulpje maken.

Een vierkante appel. Om straks makkelijker de vorm te kunnen bepalen, ga je hiervoor eerst een hulpje maken. Een vierkante appel Open het document Appel. Zoals je ziet is deze foto al vrijstaand gemaakt. We gaan de appel vierkant maken met behulp van het filter Uitvloeien. Om straks makkelijker de vorm te kunnen

Nadere informatie

Week 2 Cursus Photoshop

Week 2 Cursus Photoshop Week 2 Cursus Photoshop Werken met lagen Maak kennis met de werking van lagen en de toepassingen. 1 Week 2 Cursus Photoshop Inleiding Waarom werken met lagen Leer werken met lagen Oefeningen werken met

Nadere informatie

Handleiding Envelop - PowerPoint 2003

Handleiding Envelop - PowerPoint 2003 Handleiding Envelop - PowerPoint 2003 Hieronder een screenshot van de uiteengetrokken envelop. Je ziet dat deze uit 5 gelijkbenige driehoeken bestaat + een rechthoek of vierkant. TIP : Om nauwkeuriger

Nadere informatie

Start Word en sluit (of vink uit) zonodig het taakvenster Aan de slag

Start Word en sluit (of vink uit) zonodig het taakvenster Aan de slag 1. Algemeen Dit dictaat legt uit hoe een molentje in PowerPoint gemaakt wordt Gebruikt zijn Word 2003 en PowerPoint 2003, voor de versie 2000 is dit dictaat ook geschikt Handig Nederlandstalig boekje:

Nadere informatie

Korpus V7 Handleiding: aanmaken van beslag

Korpus V7 Handleiding: aanmaken van beslag 1 1. Korpus 7 aanmaken beslag Klik op het tabblad 'bewerken' en vervolgens op 'beslag lijst'. Nu komt er, zoals hierboven te zien, een lijst met alle beslagen. Klik op 'Nieuw beslag' voor een nieuw beslag

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Chocolade reep tekst effect maken

Chocolade reep tekst effect maken http://textuts.com/chocolate-bar-text-effect/ Chocolade reep tekst effect maken Deze tutorial legt uit hoe je een simpel patroon kan gebruiken samen met een paar laagstijlen om een chocoladereep als tekst

Nadere informatie

mailgroep photoshop Copyright Brandglas maken Vertaling van een lesje van: http://www.dwphotoshop.com/photoshop/stainedglasstutorial.

mailgroep photoshop Copyright Brandglas maken Vertaling van een lesje van: http://www.dwphotoshop.com/photoshop/stainedglasstutorial. Brandglas maken Vertaling van een lesje van: http://www.dwphotoshop.com/photoshop/stainedglasstutorial.php Stap 1 Kies een afbeelding en zet die om in een lijntekening. De meeste afbeeldingen zijn omzetbaar

Nadere informatie

Les15 Kaartje maken Filters gebruiken

Les15 Kaartje maken Filters gebruiken Les15 Kaartje maken Filters gebruiken Eerste opdracht 1) Bestand openen : Menu Bestand Openen, open de beginfoto van deze de afbeelding les15 bloemenmand.jpg Werk op kopie van foto = CTRL+J, je bekomt

Nadere informatie

3. Tekentechnieken. Sommige symbolen zijn duidelijk, andere niet. Van links naar rechts staat het symbool (en de werkbalkknop) voor

3. Tekentechnieken. Sommige symbolen zijn duidelijk, andere niet. Van links naar rechts staat het symbool (en de werkbalkknop) voor 3. Tekentechnieken Ocad voorziet een aantal mogelijkheden om voorwerpen te tekenen, afhankelijk van de vorm van de voorwerpen. In de werkbalk vinden we de knoppen voor deze technieken. Sommige symbolen

Nadere informatie

Geanimeerd boek. Mijn werkwijze van dit geanimeerde boek, gemaakt in CS5

Geanimeerd boek. Mijn werkwijze van dit geanimeerde boek, gemaakt in CS5 Geanimeerd boek Mijn werkwijze van dit geanimeerde boek, gemaakt in CS5 Nodig: Een open boek (mijn gebruikte in bijlage) Aantal foto, ik gebruikte er 8, maar mogen eer ook meer of minder zijn, in ieder

Nadere informatie

Photoshop CS6. Foto s bewerken en aanpassen in Photoshop. Een onderwaterscene maken. Pijl om tussen de voor en achtergrondkleur.

Photoshop CS6. Foto s bewerken en aanpassen in Photoshop. Een onderwaterscene maken. Pijl om tussen de voor en achtergrondkleur. Een onderwaterscene maken. Begin met het maken van een nieuw bestand. Bestand -> Nieuw. Vul vervolgens de gegevens in die je hiernaast ziet. Let op: Resolutie pixels/ inch ingesteld staat. Verloop maken

Nadere informatie

WORKSHOP PHOTOSHOP ELEMENTS 6.0

WORKSHOP PHOTOSHOP ELEMENTS 6.0 Start Photoshop Elements op en kies in het Welkomstscherm voor de optie Bewerken Oefening 1 Filters half gebruikt en open afbeelding oefening 1.jpg. Door middel van filters kunnen we speciale effecten

Nadere informatie

Vrede op aarde - PowerPoint 2013 en 2010

Vrede op aarde - PowerPoint 2013 en 2010 Vrede op aarde - PowerPoint 2013 en 2010 Opmerking: I.p.v. van donkerblauwe kleur in rechthoek waar de cirkel wordt uitgeknipt, heb ik nu eens een achtergrond gebruikt van sterrenhemel. Je hebt dus de

Nadere informatie

Les03 Een ster maken en inkleuren

Les03 Een ster maken en inkleuren Les03 Een ster maken en inkleuren Een beetje meetkunde; tekenen met exacte afmetingen; gebruik van hulplijnen; figuren roteren; spiegelen met de functie transformatie; toverstokje gebruiken; veelhoeklasso

Nadere informatie

Gelukkig zonnetje - bz 1

Gelukkig zonnetje - bz 1 http://vectips.com/tutorials/create-a-happy-sun-character/ Gelukkig zonnetje Deze oefening werd gemaakt en uitgelegd voor Adobe Illustrator CS4. Ik heb geprobeerd de oefening volledig te maken in Photoshop,

Nadere informatie

Doorlopend patroon. Behang, gordijnen, bekledingsstoffen, verpakkingen. Dit dessin herhaalt zich en sluit naadloos op elkaar aan.

Doorlopend patroon. Behang, gordijnen, bekledingsstoffen, verpakkingen. Dit dessin herhaalt zich en sluit naadloos op elkaar aan. Doorlopend patroon Behang, gordijnen, bekledingsstoffen, verpakkingen zijn vaak voorzien van een opdruk, een dessin. Dit dessin herhaalt zich en sluit naadloos op elkaar aan. In b.v. 3D max worden ook

Nadere informatie

http://psd.tutsplus.com/tutorials/photo-effects-tutorials/its-time-to-create-a-neo-constructivistposter-with-photoshop/ Poster maken in Photoshop

http://psd.tutsplus.com/tutorials/photo-effects-tutorials/its-time-to-create-a-neo-constructivistposter-with-photoshop/ Poster maken in Photoshop http://psd.tutsplus.com/tutorials/photo-effects-tutorials/its-time-to-create-a-neo-constructivistposter-with-photoshop/ Poster maken in Photoshop Poster blz 1 Stap 1 Open Photoshop, nieuw document: breedte

Nadere informatie

Hoe teken je zelf een Heerlijke Ice Cream

Hoe teken je zelf een Heerlijke Ice Cream http://psdtuts.com/tutorials/drawing/how-to-illustrate-a-delicious-ice-cream-bar/ Hoe teken je zelf een Heerlijke Ice Cream In deze les worden weer veel technieken toegepast. Alles wordt zelf getekend

Nadere informatie

InDesign Opdrachten. InDesign Inleiding

InDesign Opdrachten. InDesign Inleiding InDesign Opdrachten Onderstaande opdrachten zijn individueel. Maak de volgende vier oefeningen in InDesign. Het ontwerpen van een pagina met foto en tekst. Het ontwerpen van een pagina met foto en tekst

Nadere informatie

Het maken van kaarten in Word 2007

Het maken van kaarten in Word 2007 Het maken van kaarten in Word 2007 Voorbereidende werkzaamheden: pagina-indeling veranderen naar liggend en de marges wijzigen werkblad indelen in kolommen rasterlijnen zichtbaar maken 1. De pagina-indeling

Nadere informatie

Kant patroon in Embird Studio.

Kant patroon in Embird Studio. Kant patroon in Embird Studio. Deze les is gemaakt in Embird Studio build 5. Mocht je vragen hebben kun je me altijd een e-mail sturen. Voordat je begint bedenk dat ik hier alleen wat suggesties geef zodat

Nadere informatie

Product Documenten ( ) Product type: pcon.planner Sneltoetsen

Product Documenten ( ) Product type: pcon.planner Sneltoetsen Product Documenten (2016-05-19) Product type: pcon.planner Sneltoetsen Inhoud 1 Programma Menu... 2 2 Start... 2 3 Bewerk... 3 4 Aanzicht... 3 4.1 Render... 3 4.2 Aanzichten... 4 4.3 Camera... 4 4.4 Viewpoorten...

Nadere informatie

OBJECTEN BEMATEN IN ISOMETRISCH ZICHT

OBJECTEN BEMATEN IN ISOMETRISCH ZICHT Aan de slag met Vectorworks - aanvulling maten in isometrie 1 OBJECTEN BEMATEN IN ISOMETRISCH ZICHT Vanaf Vectorworks 2009 plaats je zichtvensters op ontwerplagen. Die heb je nodig om maatlijnen in isometrische

Nadere informatie

Inhoud. Scherm_herziening.doc Blz. 1/19

Inhoud. Scherm_herziening.doc Blz. 1/19 Inhoud 1. VOORBEREIDING... 2 1.1. RASTERLIJNEN INSTELLEN... 2 1.2. GROEPEREN VAN OBJECTEN/AFBEELDINGEN... 2 2. OPMERKINGEN... 3 2.1. SELECTEREN VAN OBJECTEN/AFBEELDINGEN... 3 2.2. AFBEELDINGEN INVOEGEN...

Nadere informatie

http://www.webdesign.org/web/photoshop/drawing-techniques/create-an-awesome-musicposter.16299.html

http://www.webdesign.org/web/photoshop/drawing-techniques/create-an-awesome-musicposter.16299.html http://www.webdesign.org/web/photoshop/drawing-techniques/create-an-awesome-musicposter.16299.html Muziek poster maken Stap 1 Nieuw document 600 X 900 px : vul achtergrond met de kleur = # 53157F. Stap

Nadere informatie

Panda beer tekenen.

Panda beer tekenen. http://vectips.com/tutorials/create-a-cute-panda-bear-face-icon/ Panda beer tekenen Deze oefening werd gemaakt en uitgelegd voor Adobe Illustrator CS4. Wil je die volledig juist maken dan ga je naar de

Nadere informatie

4. Getekende objecten bewerken

4. Getekende objecten bewerken 4. Getekende objecten bewerken In het vorige hoofdstuk hebben we het gereedschap voor het tekenwerk bekeken, maar als er iets fout gaat dan moeten we dat ook kunnen verbeteren, dit doen met de verschillende

Nadere informatie

Het tekenen in 123D Design van een Bolder 8x20 mm

Het tekenen in 123D Design van een Bolder 8x20 mm Zeewolde, 21 feb. 2016 Een peer weken geleden ben ik gevraagd of ik wat kan vertellen over 3D printen. Dat 3D printen heb ik namelijk een aantal malen op modelbouw beurzen gezien. Nu ben je over dat printen

Nadere informatie

Meester in het gebruiken van de pen in 30 minuten

Meester in het gebruiken van de pen in 30 minuten http://psdfan.com/tutorials/drawing/become-a-master-of-the-pen-tool-in-under-30-minutes/ Meester in het gebruiken van de pen in 30 minuten Dit willen we tekenen met de pen Stap 1 Afbeelding downloaden,

Nadere informatie

ASBAK in ALIBRE DESIGN

ASBAK in ALIBRE DESIGN ASBAK in ALIBRE DESIGN door Bert Eding en Bas Boetekees september 2010 Klik op Create new part om het werkblad te openen. We laten nu eerst zien hoe we de verschillende zaken op scherm benoemen. Bestudeer

Nadere informatie

Deurblad sluiting met 6 zichtbare scharnieren. Een Uniek concept. Voor verdere inlichting: info@groupthys.com of www.groupthys.com

Deurblad sluiting met 6 zichtbare scharnieren. Een Uniek concept. Voor verdere inlichting: info@groupthys.com of www.groupthys.com Een Uniek concept. 1. Deurblad sluiting met 6 zichtbare scharnieren Deurblad/ -kast zowel rechts- als linksdraaiend Thys Ready Door classic plaatsklare deur en deurkast plaatsbaar - scharniert op 6 zichtbare

Nadere informatie

Griekse mythologie - blz 1

Griekse mythologie - blz 1 http://psd.tutsplus.com/tutorials/photo-effects-tutorials/how-to-create-a-greek-mythology-inspiredphoto-manipulation/ Griekse mythologie Nodig: afbeelding met man, planeet, ketting1, ketting2, texture,

Nadere informatie

Les: Egggplant (Ei-plant)

Les: Egggplant (Ei-plant) Anim8or lessen: Ei-plant (egg-plant) Blz 1 Les: Egggplant (Ei-plant) Een Ei-plant bouwen Deze les beschrijft hoe je een ei-plant maakt. Het gebruikt de techniek van blok-bouw, maar start met een vijfhoek,

Nadere informatie

Out of Bounds. deels buiten kader of 3 D foto effect. Even deze uiteenzetting van hierboven verduidelijken met enkele voorbeelden:

Out of Bounds. deels buiten kader of 3 D foto effect. Even deze uiteenzetting van hierboven verduidelijken met enkele voorbeelden: Out of Bounds deels buiten kader of 3 D foto effect. Een Out of Bounds (verder in de les omschreven als OOB), is eigenlijk van gewone foto een soort van 3 D uitzicht proberen te geven door gebruik te maken

Nadere informatie

Verander je voorgrondkleur naar Wit. ( D) Klik op t pijltje om zwart- wit om te keren.

Verander je voorgrondkleur naar Wit. ( D) Klik op t pijltje om zwart- wit om te keren. Workshop 24 MicDigital Het verloopgereedschap & spelen met licht Een van de fijne dingen die je met Photoshop kan doen, vooral met digitale foto s, is het licht van een foto kan bewerken, verhogen of toevoegen.

Nadere informatie

mailgroep photoshop Copyright Video les met droom auto Nodig : afbeelding met je droomauto, liefst op een witte achtergrond

mailgroep photoshop Copyright Video les met droom auto Nodig : afbeelding met je droomauto, liefst op een witte achtergrond https://m.youtube.com/watch?v=6iiwh7zrgng Video les met droom auto Nodig : afbeelding met je droomauto, liefst op een witte achtergrond Droomauto blz. 1 1) Maak een selectie van de auto; selectie omkeren

Nadere informatie

Album samenstellen met behulp van de Hema album software.

Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Kies de Hema webside www.hema.nl Plaats de muisaanwijzer op foto en klik op Fotoalbums. Klik op download de software (geschikt voor Windows) Vul

Nadere informatie

Om paint te openen volgen we dezelfde weg als bij de rekenmachine:

Om paint te openen volgen we dezelfde weg als bij de rekenmachine: Paint is een éénvoudig tekenprogramma. Vele functies hiervan komen later terug bij diverse foto- en tekenprogramma s. Om paint te openen volgen we dezelfde weg als bij de rekenmachine: rechtbovenaan zoeken

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Wervelende dame oefenen met de pen

Wervelende dame oefenen met de pen http://www.adobetutorialz.com/articles/30970036/1/swirl-girl-in-photoshop Wervelende dame oefenen met de pen In deze oefening wordt getoond hoe je kronkels tekent. Die worden dan op allerlei manieren gecombineerd,

Nadere informatie

WERKGROEP BEELDBEWERKING

WERKGROEP BEELDBEWERKING Maak je eigen kerstkaart in Paint Shop Pro X2 Kerstkaart 1 Voor deze oefening gebruiken we een fotolijst en textuur uit Paint Shop Pro, mocht u deze niet standaard in uw versie hebben dan staan deze tussen

Nadere informatie

Water reflectie maken

Water reflectie maken http://www.photoshopstar.com/photo-effects/realistic-water-reflection-effect/ Water reflectie maken Nodig: kasteel afbeelding Stap 1 Open afbeelding met kasteel; deze afbeelding is nogal groot; we passen

Nadere informatie

Check de hoogte van de muur/stel die in op de gewenste waarde(n): Zet als dat niet aanwezig is- het properties-menu aan:

Check de hoogte van de muur/stel die in op de gewenste waarde(n): Zet als dat niet aanwezig is- het properties-menu aan: REVIT-HANDLEIDING (tg, v. 29/11/15) DAKEN TEKENEN MET DE FOOTPRINT METHODE Zadeldak Teken een wand, bijv. voorlopig eenvoudig- een rechthoek Architecture-tab > Wall (Teken met rechthoek )) [Rond dit commando

Nadere informatie

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe een DIN kader gemaakt moet worden en hoe er nieuwe papierformaten aangemaakt moeten worden.

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe een DIN kader gemaakt moet worden en hoe er nieuwe papierformaten aangemaakt moeten worden. DIN kader In deze handleiding wordt uitgelegd hoe een DIN kader gemaakt moet worden en hoe er nieuwe papierformaten aangemaakt moeten worden. Verschillende sheets aanmaken 1. Open de Iso Draft.dft uit

Nadere informatie

http://psd.tutsplus.com/tutorials/icon-design/how-to-create-a-magicians-hat-in-photoshop/ Toverhoed Tutorial Details : Photoshop CS of Nieuwer Voor beginners 30 tot 50 minuten. Stap 1 Nieuw document :

Nadere informatie

Les19 Schaaktornooi (les Greenstuff)

Les19 Schaaktornooi (les Greenstuff) Les19 Schaaktornooi (les Greenstuff) Beginfoto Bijsnijden 1) Open de afbeelding les19 Schaakbord.jpg en snij de foto bij zodat het bovenste donker groene deel wat verdwijnt. (Gereedschap Uitsnijden, in

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Fujifilm Krafter. Foto Luuk Schudde. Basis handleiding

Fujifilm Krafter. Foto Luuk Schudde. Basis handleiding Fujifilm Krafter Foto Luuk Schudde Basis handleiding Pagina 1 Basisbeginselen In deze handleiding zullen we de basis van het programma Krafter behandelen. We gaan ervan uit dat je het programma al op de

Nadere informatie

WETENSCHAPPEN oefeningen perspectief. LES 4 driepuntsperspectief foto. Matthias Dziwak Tobias Labarque Rinus Roelofs

WETENSCHAPPEN oefeningen perspectief. LES 4 driepuntsperspectief foto. Matthias Dziwak Tobias Labarque Rinus Roelofs WETENSCHAPPEN oefeningen perspectief LES 4 driepuntsperspectief foto Matthias Dziwak Tobias Labarque Rinus Roelofs LES 3 driepuntsperspectief foto Vertrek van een zelfgenomen* foto van een rechthoekig

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Illustrator 2. De vulling van een object veranderen Werken met padtekst PP

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Illustrator 2. De vulling van een object veranderen Werken met padtekst PP OPDRACHTKAART PP-02-02-01 De vulling van een object veranderen Werken met padtekst Voorkennis: Opdracht 1, tekenprogramma Illustrator afgerond Intro: In de vorige praktijkopdracht van het onderdeel Illustrator

Nadere informatie

Bekijk eerst de video en dan kan je aan de hand van deze nota's verder werken

Bekijk eerst de video en dan kan je aan de hand van deze nota's verder werken http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kv212p-67t4 Bekijk eerst de video en dan kan je aan de hand van deze nota's verder werken Teksteffect 1) Bestand Nieuw : Teksteffect - blz. 1 2) Tekst

Nadere informatie