INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN HET SHELL CLAIMFORMULIER VOOR AANDEELHOUDERS BUITEN DE VS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN HET SHELL CLAIMFORMULIER VOOR AANDEELHOUDERS BUITEN DE VS"

Transcriptie

1 INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN HET SHELL CLAIMFORMULIER VOOR AANDEELHOUDERS BUITEN DE VS Voor u het bijgevoegde claimformulier invult, is het belangrijk deze instructies zorgvuldig te lezen. Als u het claimformulier niet op de juiste manier invult kan dat ertoe leiden dat u geen betaling ontvangt uit het Schikkingfonds of kan dat vertraging van de betaling opleveren. In alle gevallen zal de claim administratie en het uitkeringsproces beheerst worden door de voorwaarden van de Schikkingsovereenkomst van 11 April 2007, zoals gewijzigd door de Eerste Wijziging van de Schikkingsovereenkomst van 27 februari 2008, alsmede alle daarbijhorende bijlagen, en zoals verbindendverklaard door het Gerechtshof te Amsterdam in een beschikking van 29 mei 2009 (tezamen: de Schikkingsovereenkomst ). In het geval van enige discrepantie of onverenigbaarheid tussen de voorwaarden van de Schikkingsovereenkomst en de voorwaarden van het Shell Claimformulier voor Aandeelhouders buiten de VS, de Instructies voor het invullen van het Shell Claimformulier voor Aandeelhouders buiten de VS of enig ander aanvullend document, zullen de voorwaarden van de Schikkingsovereenkomst overheersend zijn en als de bindende voorwaarden tussen partijen gelden. Als u buiten de VS woonde of gevestigd was en Royal Dutch Petroleum Company aandelen en/of The Shell Transport and Trading Company aandelen hebt gekocht gedurende de periode van 8 april 1999 tot en met 18 maart 2004 (de Relevante Periode ), op de vrije markt, waartoe de effectenbeurzen van Amsterdam (Euronext), Londen, Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland in elk geval behoren, DAN HEBT U MOGELIJK RECHT OP EEN DEEL VAN DE OPBRENGST VAN EEN SCHIKKING VAN $389 MILJOEN. De Schikkingovereenkomst biedt geen compensatie aan aandeelhouders die: (I) in de VS woonden of gevestigd waren tijdens de Relevante Periode OF (II) aandelen of Amerikaanse Depository receipts ("ADRS") hebben gekocht van Royal Dutch Petroleum Company en / of The "Shell" Transport and Trading Company, P.L.C. op de New York Stock Exchange (de "Amerikaanse aandeelhouders") OF (III) een bericht hebben gestuurd naar de Administrateur van de schikking dat zij niet gebonden wensen te zijn door de Schikkingovereenkomst. Als u een Deelnemende Aandeelhouder bent en in aanmerking wilt komen voor een betaling in het kader van de Schikking moet u dit claimformulier invullen, ondertekenen en uiterlijk 5 november 2010 verzenden naar: ROYAL DUTCH SHELL SETTLEMENT ADMINISTRATOR, P.O. BOX 62677, LONDON, EC2P 2UB, UNITED KINGDOM OF INDIEN U HIER DE VOORKEUR AAN GEEFT, DAN KUNT U ONLINE EEN ELEKTRONISCHE CLAIM INDIENEN OP U kunt uw claim niet verzenden naar of afleveren bij het gerechtshof of een van de partijen of hun advocaten. Dergelijke claims worden als niet ingediend beschouwd. Dien uw claim in bij de administrateur voor de Shell Schikking op voornoemd adres of dien uw claim online in op INSTRUCTIES VOOR HET CLAIMFORMULIER VOOR DE SHELL SCHIKKING Pagina 1 van 6 I7451 v

2 INSTRUCTIES LEES HET CLAIMFORMULIER AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U DEZE INVULT 1. Als u Royal Dutch Petroleum Company aandelen en/of The Shell Transport and Trading Companyaandelen op de vrije markt hebt gekocht en het (de) aandeelbewijs(zen) staat/staan op uw naam, dan bent u de begunstigde aankoper en de geregistreerde aankoper. Indien u echter Royal Dutch Petroleum Company aandelen en/of The Shell Transport and Trading Company aandelen op de vrije markt hebt gekocht en het (de) aandeelbewijs(zen) werden geregistreerd in de naam van een derde partij, bijv. een gevolmachtigde of effectenmakelaarskantoor, dan bent u de begunstigde aankoper en is de betreffende derde de geregistreerde aankoper. Let op dat het duidelijk uit de documentatie die als bewijs voor de claim moet worden ingediend moet blijken dat de claimant de aandelen op de vrije markt heeft gekocht. 2. Gebruik deel III van het claimformulier contactinformatie voor vertegenwoordiger van de claimant om iedere aankoper of geregistreerde ("gevolmachtigde") vast te stellen indien deze verschillen van de begunstigde aankoper van Royal Dutch Petroleum Company aandelen en/of The Shell Transport and Trading Company aandelen. Deze claim dient te worden ingediend door de feitelijke begunstigde aankoper of aankopers, of de wettelijke vertegenwoordiger van deze aankoper of aankopers, van de Royal Dutch Petroleum Company aandelen en/of The Shell Transport and Trading Company aandelen waarop deze claim is gebaseerd. 3. Als u gezamenlijk eigenaar was van Royal Dutch Petroleum Company aandelen en/of The Shell Transport and Trading Company aandelen moeten alle mede eigenaars het claimformulier ondertekenen. Van medeeigendom is bijvoorbeeld sprake ingeval u de effecten als gezamenlijke rekeninghouders aankocht via een en/of (effecten)rekening. 4. Executeurs, administrateurs, curatoren, bewindvoerders, beheerders en trustees moeten Deel III invullen en deze claim ondertekenen in naam van de personen die zij vertegenwoordigen; documentatie voor het vaststellen van hun bevoegdheid dient bij de claim te worden gevoegd; en hun titels of hoedanigheid moet worden vermeld. Het niet leveren van de voornoemde informatie kan de verificatie van uw claim vertragen of resulteren in een afwijzing van uw claim. 5. Gebruik deel IV van dit formulier, het Transactieschema, om alle vereiste informatie van uw transactie(s) in Royal Dutch Petroleum Company aandelen en/of The Shell Transport and Trading Company aandelen te vermelden. Als u meer ruimte of aanvullende schema's nodig hebt, kunt u alle vereiste informatie bijvoegen op een apart blad, bij voorkeur in hetzelfde formaat. Onderteken en schrijf uw naam in blokletters of druk uw naam af op ieder aanvullend blad en geef het aantal extra bijgevoegde bladen aan. 6. Opmerking: afzonderlijke claimformulieren dienen te worden ingediend voor iedere afzonderlijke (effecten)rekening en wettelijke entiteit (bijv., een claim van mede eigenaars mag geen afzonderlijke transacties omvatten van slechts één van de mede eigenaars, een individu mag zijn of haar pensioenplantransacties niet combineren met transacties die hij/zij op eigen naam heeft uitgevoerd). 7. In het Transactieschema moet u alle vereiste informatie vermelden met betrekking tot al uw aankopen en verkopen van Royal Dutch Petroleum Company aandelen en/of The Shell Transport and Trading Companyaandelen tijdens de Relevante Periode van 8 april 1999 tot en met 18 maart 2004, op de vrije markt (waartoe de effectenbeurzen van Amsterdam (Euronext), Londen, Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland in elk geval behoren) ongeacht of deze transacties resulteerden in een winst of verlies. Het niet vermelden van al deze transacties kan resulteren in een afwijzing van uw claim. 8. Vermeld iedere transactie in de Relevante Periode afzonderlijk en in chronologische volgorde, per aankoopof verkoopdatum, beginnende met de vroegste aan of verkoop. U moet de dag, de maand en het jaar van iedere transactie in uw lijst nauwkeurig vermelden. INSTRUCTIES VOOR HET CLAIMFORMULIER VOOR DE SHELL SCHIKKING Pagina 2 van 6 I7452 v

3 9. Voeg fotokopieën toe van kwitanties van effectenmakelaars, rekeningafschriften van effectenmakelaars, of andere documentatie die voldoende bewijs levert van elk van uw transacties (inclusief documentatie voor overgedragen aandelen) in Royal Dutch Petroleum Company aandelen en/of The Shell Transport and Trading Company aandelen en van het aantal aandelen in uw bezit aan het begin en einde van de Relevante Periode. Deze documentatie moet de naam van de claimant vermelden en de betrokken aandelen specificeren, alsmede de transactiedatum, de betaalde of ontvangen koers per aandeel en het totale bedrag van de transactie (zonder commissies, belastingen en kosten; dit is in wezen het aantal aandelen maal de koers) weergeven. Zelf opgemaakte stukken of brieven van de effectenmakelaar vormen geen aanvaardbare documentatie. Het niet leveren van de volledige documentatie voor alle aangevraagde transacties kan uw claim ongeldig maken. Het niet leveren van deze documentatie kan de verificatie van uw claim vertragen of resulteren in een afwijzing van uw claim. 10. Belangrijk: als u geen kwitanties of rekeningafschriften van de effectenmakelaar hebt en uw aandelen worden gehouden op naam van een gevolmachtigde ( Nominee ), dan dient deze laatste persoon pagina 2, DEEL IIIB van het claimformulier in te vullen. INSTRUCTIES VOOR HET CLAIMFORMULIER VOOR DE SHELL SCHIKKING Pagina 3 van 6 I7453 v

4 Stap voor stap instructies voor het invullen van het claimformulier DEEL I - INFORMATIE OVER DE CLAIMANT - PAGINA 1 Iedereen moet dit gedeelte invullen. Het niet invullen van dit gedeelte resulteert in de afwijzing van uw claim. Stap 1. Noteer de naam en het huidige adres van de Claimant. Naam moet worden vermeld zoals u deze wilt zien verschijnen wanneer u betaling ontvangt, op voorwaarde dat u in aanmerking komt om een betaling te ontvangen. Stap 2. Vermeld het telefoonnummer waar u overdag bereikbaar bent, uw mobiele telefoonnummer, rekeningnummer en adres in de daartoe voorziene ruimte. Het rekeningnummer betreft de effectenrekening waarop de transacties werden geregistreerd. DEEL II INFORMATIE VOOR BETALING PAGINA 2 DE SCHIKKINGBETALINGEN WORDEN UITGEVOERD IN AMERIKAANSE DOLLARS (USD). DE CLAIMANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE BETALING VAN EVENTUELE WISSELKOERS- OF BANKKOSTEN IN HET KADER VAN DE SCHIKKINGBETALING. Stap 3. Selecteer de gewenste betaling. Selecteer het vakje naast optie 1: ELEKTRONISCH BETALEN OP MIJN BANKREKENING als u de schikkingbetaling rechtstreeks wilt laten overschrijven naar uw bankrekening. Het rekeningnummer waarnaar in deze sectie verwezen wordt is de rekening waarnaar u wilt dat de betaling overgemaakt wordt. Indien u niet beschikt over een US dollar-rekening, wordt de betaling met inachtneming van de wisselkoers automatisch bijgeschreven in de lokale valuta. Vul alle internationale overschrijvingsinformatie (IBAN-nummer, BIC en/of bank code) in zoals die van toepassing is in uw land. IBAN-nummers voor Nederland zijn verkrijgbaar op Uw bank kan u ook deze informatie verstrekken. Selecteer het vakje naast optie 2: STUUR MIJ EEN CHEQUE VIA DE POST als u uw betaling in de vorm van een cheque wilt. Denk eraan dat uw bank aanvullende kosten in rekening kan brengen voor het verzilveren van een cheque. DEEL III - CONTACTINFORMATIE VOOR VERTEGENWOORDIGER VAN DE CLAIMANT Opmerking: Als de persoon die het claimformulier invult en ondertekent de persoon is die de aandelen heeft aangekocht, hoeft Deel III niet ingevuld te worden, ga door met Deel IV. Stap 4. Als u het claimformulier invult in naam van de claimant die de aandelen heeft gekocht, als vertegenwoordiger of als geregistreerde aankoper ( Nominee ), vinkt u het vakje aan naast DE PERSOON DIE DIT FORMULIER INVULT IS NIET DE CLAIMANT. Vermeld in dit gedeelte uw naam, adres, uw relatie met de claimant, uw adres en het telefoonnummer waar u overdag en 's avonds bereikbaar bent. Stap 5. Als u een Nominee bent die het claimformulier invult in naam van de claimant die de aandelen heeft gekocht, vinkt u ook het vakje aan naast DE PERSOON DIE DIT FORMULIER INVULT IS EEN NOMINEE DIE DE CLAIM INDIENT IN NAAM VAN DE CLAIMANT. Vermeld in dit gedeelte de naam van de (effecten)rekening van de aandeelhouder, het rekeningnummer van de Nominee, de naam van de Clearing Nominee (clearingorganisatie de bevoegdheid heeft gekregen om de transacties af te rekenen), de naam van de bewaarinstelling (naam van het deelnemende gevolmachtigde bedrijf dat de effecten in bewaring neemt in een centraal depot namens de klanten) en het telefoonnummer. * De figuur van de Nominee of Clearing Nominee is als zodanig in het Nederlandse rechtsstelsel niet bekend. Indien u meent dat deze figuur in uw situatie van toepassing is, lees dan de toelichting bij het Engelstalige claim formulier (beschikbaar via of neem contact op met de administrateur. DEEL IV TRANSACTIESCHEMA PAGINA 3 INSTRUCTIES VOOR HET CLAIMFORMULIER VOOR DE SHELL SCHIKKING Pagina 4 van 6 I7454 v

5 Stap 6. Stap 7. Stap 8. Stap 9. Stap 10. Stap 11. Vermeld het aantal aandelen van Royal Dutch Petroleum Company of van The Shell Transport and Trading Company dat u in bezit had bij sluiting van de beurs op 7 april De sluiting van de beurs is de sluiting van de handel op de laatste markt die gebruikt werd om aandelen te kopen voor de rekening waarvoor de claim wordt ingediend. Als u geen Royal Dutch Petroleum Company of The Shell Transport and Trading Company-aandelen bezat bij sluiting van de beurs op 7 april 1999, dan plaatst u een nul (0) in het vakje. Als u AANKOPEN hebt uitgevoerd van Royal Dutch Petroleum Company of The Shell Transport and Trading Companyaandelen, dan dient u deel B in te vullen. Vermeld alle aankopen van Royal Dutch Petroleum Company of The Shell Transport and Trading Company-aandelen tussen 8 april 1999 tot en met 18 maart Aankopen moeten hebben plaatsgevonden op de vrije markt, waartoe de effectenbeurzen van Amsterdam (Euronext), Londen, Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland in elk geval behoren en de claimant moet tijdens de Relevante Periode een wettelijke woon- of verblijfplaats buiten de V.S. hebben gehad Voor iedere aankoop die staat vermeld in deel B MOET u de aankoopdatum, het effectentype (ofwel RD voor Royal Dutch Petroleum Company of STT voor The Shell Transport and Trading Company), het aantal gekochte aandelen, de valuta, de koers per aandeel en het totaal betaalde bedrag van de transactie (zonder commissies, belastingen en kosten) vermelden. Vermeld de transactiedatum en niet de datum waarop de betaling werd voldaan. Als u aandelen van Royal Dutch Petroleum Company of The Shell Transport and Trading Company hebt OVERGEDRAGEN tussen 8 april 1999 tot en met 18 maart 2004, dan dient u deel C in te vullen. Overgedragen aandelen zijn alle transacties die resulteren in de overdracht van aandelen van de effectenrekening waarvoor de claim wordt ingediend naar of vanaf een andere effectenrekening zonder hiervoor een prijs te betalen. U heeft bijvoorbeeld aandelen verplaatst van de ene effectenrekening naar de andere, aandelen geërfd of geschonken. De correcte notering van uw overgedragen aandelen biedt de administrateur de mogelijkheid al uw aandelen in aanmerking te nemen tijdens de berekening van de uitkering onder de schikking. Voor iedere overdrachtstransactie vermeld in deel C MOET u de overdrachtdatum, het effectentype (of RD voor Royal Dutch Petroleum Company of STT voor The Shell Transport and Trading Company) en het aantal overgedragen aandelen vermelden. Als u aandelen van Royal Dutch Petroleum Company of van The Shell Transport and Trading Company hebt VERKOCHT tussen 8 april 1999 tot en met 18 maart 2004, dient u deel D in te vullen. Vermeld alle verkopen tussen 8 april 1999 tot en met 18 maart Verkopen moeten hebben plaatsgevonden op de vrije markt, waartoe de effectenbeurzen van Amsterdam (Euronext), Londen, Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland in elk geval behoren en de claimant moet tijdens de Relevante Periode een wettelijke woon- of verblijfplaats buiten de V.S. hebben gehad. Stap 12. Voor iedere verkooptransactie in deel D MOET u de verkoopdatum, het effectentype (ofwel RD voor Royal Dutch Petroleum Company of STT voor The Shell Transport and Trading Company), het aantal verkochte aandelen, de valuta, de koers per aandeel en het totaalbedrag van de verkoop vermelden voor de transactie (zonder commissies, belastingen en kosten). Vermeld de transactiedatum en niet de datum waarop de betaling werd ontvangen. Stap 13. Vermeld het aantal aandelen van Royal Dutch Petroleum Company of van The Shell Transport and Trading Company die u in bezit had bij sluiting van de beurs op 18 maart De sluiting van de beurs is de sluiting van de handel op de laatste markt die gebruikt werd om aandelen te kopen voor de rekening waarvoor de claim wordt ingediend. Als u geen Royal Dutch Petroleum Company of The Shell Transport and Trading Company-aandelen in bezit had bij de sluiting van de beurs op 18 maart 2004, dan plaatst u een nul (0) in het vakje. DEEL V VRIJGAVE & AFSTANDSVERKLARING PAGINA 4. Iedereen moet dit gedeelte invullen. Het niet invullen van dit gedeelte resulteert in de afwijzing van uw claim. Stap 14. Stap 15. Lees de informatie in de delen A-K aandachtig. Onderteken het formulier in het vereiste gedeelte op Pagina 4. Als u ondertekent namens een claimant in de hoedanigheid van vertegenwoordiger (wettelijke vertegenwoordiger, geregistreerde aankoper, Nominee zoals waarop Deel III van het claimformulier van toepassing is), vergeet dan niet om uw naam in te vullen in "Handtekening van persoon die het formulier invult, (indien niet de claimant)" en documentatie bij te voegen die aantoont dat u bevoegd bent om te ondertekenen namens de claimant. Als de claim wordt uitgevoerd door mede-eigenaars (effecten gehouden op gezamenlijke rekening) dan dienen beide rekeninghouders het claimformulier te ondertekenen. INSTRUCTIES VOOR HET CLAIMFORMULIER VOOR DE SHELL SCHIKKING Pagina 5 van 6 I7455 v

6 AANDACHTSPUNTEN Om in aanmerking te komen voor een uitkering onder de Schikkingsovereenkomst dient u aandelen van Royal Dutch Petroleum Company of van The Shell Transport and Trading Company te hebben gekocht tijdens de Relevante Periode. Lees alle instructies aandachtig. Hebt u een afzonderlijk claimformulier ingediend voor elke effectenrekening waarop tijdens de Relevante Periode een aankoop plaatsvond van aandelen die in aanmerking komen? Hebt u Deel I ingevuld met alle informatie over de claimant? Hebt u Deel II ingevuld met de betalingsinformatie? Hebt u alle transacties voor uw claim vermeld in Deel IV? Hebt u documentatie bijgevoegd voor al uw transacties en voor het aantal aandelen aan het begin en het einde van de Relevante Periode? (Zie #9 van de Instructies voor het claimformulier) Hebt u het claimformulier in Deel V ondertekend? Breng de administrateur schriftelijk op de hoogte van eventuele wijzigingen in de ingediende informatie op het claimformulier, zoals adreswijzigingen en wijziging van uw rekeninggegevens zoals vermeld in Deel II. Hebt u een kopie gemaakt voor uw eigen administratie? Hebt u documentatie bijgevoegd om aan te tonen dat u bevoegd bent de claim te ondertekenen namens de claimant als u het claimformulier invult voor iemand anders? Als u een elektronische claim indient op de schikkingwebsite hoeft u geen schriftelijk claimformulier in te dienen. Na inzending van het schriftelijke claimformulier krijgt u geen ontvangstbevestiging. Als u een bevestiging wenst, dan kunt u het claimformulier op eigen kosten verzenden per aangetekend schrijven met bevestiging van ontvangst. INSTRUCTIES VOOR HET CLAIMFORMULIER VOOR DE SHELL SCHIKKING Pagina 6 van 6 I7456 v

Yukos Claims Administration c/o GCG P.O. Box 9601 Dublin, OH 43017-4901 VS www.yukosclaims.com BEWIJS VAN CLAIM-FORMULIER

Yukos Claims Administration c/o GCG P.O. Box 9601 Dublin, OH 43017-4901 VS www.yukosclaims.com BEWIJS VAN CLAIM-FORMULIER Uiterste ontvangstdatum: 30 mei 2016 Yukos Claims Administration c/o GCG P.O. Box 9601 Dublin, OH 43017-4901 VS www.yukosclaims.com YKO *P-YKO-POC/1* Claimnummer: Controlenummer: BEWIJS VAN CLAIM-FORMULIER

Nadere informatie

Aangifte Schadeclaim Formulier

Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Referentie: Uw gegevens Volledige naam: Soort schadeclaim: Datum: Adres: (Voorbehouden administratie) Telefoonnummer: E mail adres: Belangrijke Information

Nadere informatie

Aangifte Schadeclaim Formulier

Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Referentie: (Voorbehouden administratie) Uw gegevens Volledige naam: Soort schadeclaim: Datum: Adres: Telefoonnummer: E mail adres: Belangrijke Information

Nadere informatie

volledige Recovery Periode hebben gehouden, en die niet verplicht zijn een claim in te dienen om een uitkering te ontvangen. 1

volledige Recovery Periode hebben gehouden, en die niet verplicht zijn een claim in te dienen om een uitkering te ontvangen. 1 CLAIMBEHEER YUKOS OIL KENNISGEVING VAN UITKERINGSPROCES AAN: ALLE PERSONEN DIE YUKOS OIL COMPANY ( YUKOS ) EFFECTEN GEKOCHT, VERWORVEN OF GEHOUDEN HEBBEN TUSSEN 2 JULI 2003 EN 28 NOVEMBER 2007 (de RECOVERY

Nadere informatie

Betalingsverzoek inzake depositogarantie van de financiële instelling Kaupthing Bank Luxembourg S.A.

Betalingsverzoek inzake depositogarantie van de financiële instelling Kaupthing Bank Luxembourg S.A. Betalingsverzoek inzake depositogarantie van de financiële instelling Kaupthing Bank Luxembourg S.A. Om gebruik te kunnen maken van het depositogarantiestelsel moet u deze aanvraag invullen, van een datum

Nadere informatie

FORMULIER VAN BEWIJS VAN FABRIKANT

FORMULIER VAN BEWIJS VAN FABRIKANT FORMULIER VAN BEWIJS VAN FABRIKANT I N S T R U C T I E S EISERS M.B.T. BORSTIMPLANTATEN VAN DOW CORNING (KLASSE 6.1) Gebruik het Formulier van bewijs van fabrikant om de fabrikant van uw implantaat te

Nadere informatie

Aanvraag. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Postadres. 3 Woonsituatie

Aanvraag. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Postadres. 3 Woonsituatie Aanvraag Kinderbijslag U wilt voor een of meer kinderen kinderbijslag aanvragen. Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen. Vul het formulier daarvoor volledig in en voeg een bijlage toe als u meer

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-merkenregister

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-merkenregister Blad 1 van 5 Opmerkingen vooraf: Mocht de ruimte op het formulier niet toereikend zijn, dan staat het u vrij de gegevens op te nemen in een bijlage. Verwijs in dat geval bij het betreffende punt op het

Nadere informatie

Aangifte Schadeclaim Formulier

Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Referentie: (Voorbehouden administratie) Uw gegevens Volledige naam: Soort schadeclaim: Datum: Adres: Telefoonnummer: E mail adres: Belangrijke Information

Nadere informatie

Aangifte Schadeclaim Formulier

Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Referentie: (Voorbehouden administratie) Uw gegevens Volledige naam: Soort schadeclaim: Datum: Adres: Telefoonnummer: E mail adres: Belangrijke Information

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Projectbureau De Centrale As Postbus 213 9250 AE Burgum Met dit formulier

Nadere informatie

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV I. Toelatingsvoorwaarden Overeenkomstig artikel 34 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen,

Nadere informatie

8 Registratie voor een uitnodiging

8 Registratie voor een uitnodiging 8 Registratie voor een uitnodiging Om formeel aan een uitnodiging te kunnen deelnemen, moet u zich daarvoor registreren. Hiertoe dient u uw bedrijfsgegevens in te vullen. Indien u persoonlijk aan een uitnodiging

Nadere informatie

inschrijfformulier kaveluitgifte Havenkwartier Deventer

inschrijfformulier kaveluitgifte Havenkwartier Deventer inschrijfformulier kaveluitgifte Havenkwartier Deventer De ondergetekende(n), NAAM INSCHRIJVER... (namen voluit) NAAM PARTNER... (namen voluit) OVERWEGENDE DAT INSCHRIJVER: a. kennis heeft genomen van

Nadere informatie

INTERNATIONALE OVERBOEKING PRODUCTINFORMATIE

INTERNATIONALE OVERBOEKING PRODUCTINFORMATIE INTERNATIONALE OVERBOEKING PRODUCTINFORMATIE Wat kunt u verwachten op deze pagina? ICBC Amsterdam biedt u graag de Multi Valuta Rekening aan. De Rekening is kosteloos en geschikt voor Betalen, Sparen,

Nadere informatie

Aangifte Schadeclaim Formulier

Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Referentie: (Voorbehouden administratie) Uw gegevens Volledige naam: Soort schadeclaim: Datum: Adres: Telefoonnummer: E mail adres: Belangrijke Information

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET CARIBISCH NEDERLANDS MERKENREGISTER

TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET CARIBISCH NEDERLANDS MERKENREGISTER TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET CARIBISCH NEDERLANDS MERKENREGISTER Opmerkingen vooraf: Mocht de ruimte op het formulier niet toereikend zijn, dan kunt u

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-register

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-register Blad 1 van 4 Opmerkingen vooraf: Mocht de ruimte op het formulier niet toereikend zijn, dan staat het u vrij de gegevens op te nemen in een bijlage. Verwijs in dat geval bij het betreffende punt op het

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden Aandeelhouders aan toonder in Nederland

Vragen en Antwoorden Aandeelhouders aan toonder in Nederland Vragen en Antwoorden Aandeelhouders aan toonder in Nederland Vergadering Fortis N.V. - Utrecht Wat moet ik doen om de vergadering van Fortis N.V. in Utrecht te kunnen bijwonen? Gelieve vóór 22 april 2010

Nadere informatie

Toelichting voor de houders van aandelen op naam omtrent de inschrijving op Nieuwe Aandelen in het kader van de kapitaalverhoging van SOLVAY

Toelichting voor de houders van aandelen op naam omtrent de inschrijving op Nieuwe Aandelen in het kader van de kapitaalverhoging van SOLVAY Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel), Ransbeekstraat 310 Ondernemingsnummer BE0403.091.220 Toelichting voor de houders van aandelen

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Aanvraag om kinderbijslag contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

VERTEGENWOORDIGING UITOEFENING VAN HET BEWIND OVER DE GOEDEREN PERIODIEK VERSLAG Art. 499/14 2, B.W.

VERTEGENWOORDIGING UITOEFENING VAN HET BEWIND OVER DE GOEDEREN PERIODIEK VERSLAG Art. 499/14 2, B.W. VERTEGENWOORDIGING UITOEFENING VAN HET BEWIND OVER DE GOEDEREN PERIODIEK VERSLAG Art. 499/14 2, B.W. Bewindvoerder(s) over de goederen Naam, benaming:... Voornaam:... Woon- of verblijfplaats, maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen)

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) nr. bankagentschap: 1 - Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) Indien reeds bestaande vereniging: Naam van de vereniging:. Adres: straat + nr:. postcode

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Model AA Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Aanvraag om kinderbijslag Met dit formulier kunt u kinderbijslag

Nadere informatie

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Particulier Algemeen Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Doorlooptijd van overboekingen Dit is de tijd die ligt tussen het moment waarop u een overboekingsopdracht verzendt

Nadere informatie

Groep S - KinderBijslag V.Z.W.

Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Kinderbijslagfonds voor werknemers Behandeld door : Fax: P.C.R.: 000-0094382-01 ONZE REFERENTIES:... (te vermelden in alle briefwisseling a.u.b.) Groep S - Fonsnylaan (4de

Nadere informatie

Bibob vragenformulier (Model 2) Bestemd voor natuurlijke personen - vennoot in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.

Bibob vragenformulier (Model 2) Bestemd voor natuurlijke personen - vennoot in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v. Bibob vragenformulier (Model 2) Bestemd voor natuurlijke personen - vennoot in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Raadhuisplein 1 Postbus 50 5680 AB Best A Tel. : 14 0499

Nadere informatie

Gegevens van de budgethouder en van het rekeningnummer bij een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via de spoedprocedure

Gegevens van de budgethouder en van het rekeningnummer bij een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via de spoedprocedure Gegevens van de budgethouder en van het rekeningnummer bij een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via de spoedprocedure Vak voor de administratie datum ontvangst: Waarvoor

Nadere informatie

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds :

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE WEBSHOP DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van toepassing

Nadere informatie

Wat moet ik doen om een volmacht te kunnen verlenen voor de vergadering van Fortis NV in Utrecht?

Wat moet ik doen om een volmacht te kunnen verlenen voor de vergadering van Fortis NV in Utrecht? Aandeelhouders aan toonder in Nederland Vergadering Fortis N.V. - Utrecht Wat moet ik doen om de vergadering van Fortis N.V. in Utrecht te kunnen bijwonen? Gelieve contact op te nemen met de financiële

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding Hoe de formulieren correct invullen? Om toegang te krijgen tot uw aangifte ga naar: https://forma.ivcie.be en geef uw gebruikersnaam en

Nadere informatie

4 Verzekerde periodes Zie ook de toelichting

4 Verzekerde periodes Zie ook de toelichting 5 Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website: www.svbcur.org Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 In te vullen door de SVB AO-#: Datum indiening: Aanvraag

Nadere informatie

Opdat u het niet zou vergeten, wordt u eraan herinnerd in uw

Opdat u het niet zou vergeten, wordt u eraan herinnerd in uw Meld uw buitenlandse rekening aan het Centraal Aanspreekpunt Al jaren moet u in uw belastingaangifte kenbaar maken of u een buitenlandse rekening bezit. Dit jaar moet u ook extra informatie over die rekening

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Mijn vader is overleden. Kom ik dan in aanmerking voor een wezenpensioen? Hoeveel wezenpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een wezenpensioen

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk), of indien u dit niet kent, uw rijksregisternummer, hier in te vullen aub:... Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds

Nadere informatie

Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren.

Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Digitale verzending Gaat u ermee akkoord dat we niet middels post, maar digitaal

Nadere informatie

Uw slapende rekeningen niet vergeten?

Uw slapende rekeningen niet vergeten? Uw slapende rekeningen niet vergeten? www.slapenderekeningen.be Deposito- en Consignatiekas Administratie van de Thesaurie.be Moet u wakker liggen van uw slapende rekeningen? Helemaal niet, want wij helpen

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden voor aandeelhouders in België en in het buitenland met uitzondering van Nederland

Vragen & Antwoorden voor aandeelhouders in België en in het buitenland met uitzondering van Nederland Vragen & Antwoorden voor aandeelhouders in België en in het buitenland met uitzondering van Nederland Formaliteiten voor het persoonlijk bijwonen van de Algemene Vergadering Welke formaliteiten moeten

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk), of indien u dit niet kent, uw rijksregisternummer, hier in te vullen aub:... Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds

Nadere informatie

Aanvraag om adoptiepremie

Aanvraag om adoptiepremie T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Aanvraag om adoptiepremie Model E-ter Dossiernummer / Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: werknemer (of ambtenaar)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.) Datum melding: (in te vullen door gemeente) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND 1. Persoonsgegevens: Naam: Telefoonnummer: Burgerservicenummer: Naam partner: (indien van toepassing) Burgerservicenummer

Nadere informatie

voorletters : telefoonnummer :

voorletters : telefoonnummer : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE NOTARIAAT DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van toepassing

Nadere informatie

Uitnodiging voor kandidaatstelling. Veiling van 3G-vergunningen

Uitnodiging voor kandidaatstelling. Veiling van 3G-vergunningen Uitnodiging voor kandidaatstelling Veiling van 3G-vergunningen Instructies voor de kandidaat met betrekking tot de uitnodiging voor kandidaatstelling In 2001 werden reeds vier vergunningen ter veiling

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. TITEL PROJECT. 2. GEGEVENS AANVRAGER Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen Dit formulier kunt u sturen naar: AgentschapNL Afdeling Duurzame Warmte Postbus 10073 8000 GB ZWOLLE Alleen volledig ingevulde en ondertekende

Nadere informatie

Aanvraag om adoptiepremie

Aanvraag om adoptiepremie Aanvraag om adoptiepremie MyXeriusFamily staat voor u klaar! MyXeriusFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen E Kinderbijslag@xerius.be T 078 15 40 25 Uw rijksregisternummer:?? Wanneer een formulier

Nadere informatie

1 Gegevens van de wees. In te vullen door de SVB AWW-no.: Datum indiening: 2 Gegevens overledene. 1.1 Achternaam (bij geboorte) Voornamen (voluit)

1 Gegevens van de wees. In te vullen door de SVB AWW-no.: Datum indiening: 2 Gegevens overledene. 1.1 Achternaam (bij geboorte) Voornamen (voluit) Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website:www.svbcur.org. Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 Aanvraag om Wezenpensioen Met dit formulier vraagt u een

Nadere informatie

Tegemoetkoming Chronisch zieken en beperkten en compensatieregeling eigen bijdrage.

Tegemoetkoming Chronisch zieken en beperkten en compensatieregeling eigen bijdrage. Tegemoetkoming Chronisch zieken en beperkten en compensatieregeling eigen bijdrage. Dit formulier opsturen naar: Gemeente Hoorn t.a.v. administratie WMO Postbus 603 Antwoordnummer 98 1620 AR Hoorn www.hoorn.nl

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Model AA Dossiernummer / Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide

Nadere informatie

VvE Management VOOR DE ZAKELIJKE MARKT

VvE Management VOOR DE ZAKELIJKE MARKT VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE VvE Management VOOR DE ZAKELIJKE MARKT DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te

Nadere informatie

Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen?

Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen? Aanvraag om kinderbijslag contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen? - werknemer (of ambtenaar)

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR KANDIDAATSTELLING. Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band MHz

UITNODIGING VOOR KANDIDAATSTELLING. Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band MHz 1 UITNODIGING VOOR KANDIDAATSTELLING Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band 2500 2690 MHz Voor de eerste maal worden gebruiksrechten voor radiofrequenties ter veiling aangeboden in

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade N381 Drachten Drentse grens

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade N381 Drachten Drentse grens Met dit formulier kunt u een verzoek om tegemoetkoming in planschade indienen op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Het gaat om planschade die het gevolg is van het provinciaal inpassingsplan N381

Nadere informatie

Aangifte Schadeclaim Formulier

Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Referentie: (Voorbehouden administratie) Uw gegevens Volledige naam: Soort schadeclaim: Datum: Adres: Telefoonnummer: E mail adres: Belangrijke Information

Nadere informatie

ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB

ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB WEBDOC VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN GEVRAAGD DOOR EEN VENNOOTSCHAP Inlichtingsformulier A2 Acerta SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 ANTWERPEN-WILRIJK empty Formulier volledig invullen, ondertekenen

Nadere informatie

FAQ versie 19-05-2011

FAQ versie 19-05-2011 Internetbankieren:... 3 Wanneer is het systeem beschikbaar?... 3 Wie kan er een rekening openen?... 3 Kunnen personen die van oorsprong niet Nederlands zijn een rekening openen?... 3 Kunnen Nederlanders

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: werknemer, zelfstandige, werkloze, invalide of gepensioneerde

Nadere informatie

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels. Aanvraag kraamgeld

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels. Aanvraag kraamgeld Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Afzender DIBISS P.B 17 Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer BE-182 Sint-Agatha-Berchem dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantoor verzendingsdatum

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

Den Haag, 14 Mei 2008 L.S., Deze oproeping wordt u toegezonden namens de volgende rechtspersonen: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) de naamloze vennootschap SHELL PETROLEUM N.V., gevestigd te Den Haag,, de

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld

Aanvraag om kraamgeld T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Model E Dossiernummer / Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde

Nadere informatie

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester. Verklaring van Deelname In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.nl In origineel getekend en voorzien van kopie paspoort/id-kaart als hierna

Nadere informatie

ZELFSTANDIGE KLINIEKEN

ZELFSTANDIGE KLINIEKEN VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ZELFSTANDIGE KLINIEKEN DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken

Nadere informatie

Gemotiveerd standpunt voor de vrijstelling van de saneringsplicht voor een verontreinigd terrein: aanvraag door de eigenaar

Gemotiveerd standpunt voor de vrijstelling van de saneringsplicht voor een verontreinigd terrein: aanvraag door de eigenaar Gemotiveerd standpunt voor de vrijstelling van de saneringsplicht voor een verontreinigd terrein: aanvraag door de eigenaar /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie?

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie? Kinderbijslagfonds UCM Aanspreekpunt: ga naar www.kbfucm.be kbf.brussel@ucm.be Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter Het formulier op de volgende bladzijden gebruikt u om als werknemer een adoptiepremie

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Geachte heer/mevrouw, U wilt een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand. Hiervoor moet u het bijgaande aanvraagformulier invullen, ondertekenen

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift

Overeenkomst periodieke gift Overeenkomst periodieke gift Exemplaar voor de schenker 1. Verklaring gift De ondertekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Ecomare De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Nadere informatie

Toelichting bij formulier Vernieuwing van een Benelux-Merkinschrijving

Toelichting bij formulier Vernieuwing van een Benelux-Merkinschrijving Blad 1 van 3 Lees vóór het invullen van iedere vraag eerst het overeenkomstige onderdeel van de toelichting. Puntsgewijze toelichting 1 Uw referenties Bij uw referentie vermeldt u uw eigen referentie-

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren?

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren? Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Bestaande klant. H an dt e k en in g. Nieuwe klant

Bestaande klant. H an dt e k en in g. Nieuwe klant Ik/Wij (vermeld naam) met klantnummer ga/gaan akkoord met de overdracht van mijn contract bij Vodafone onder mobiel nummer(s) Bestaande klant Datum H an dt e k en in g Nieuwe klant Datum H an dt e k en

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen

Minderjarige vreemdelingen Aanvraagformulier Rvb Minderjarige vreemdelingen In te vullen door het COA Versie 2.2 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum aan ons kinderbijslagfonds. WANNEER het kraamgeld aanvragen?

Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum aan ons kinderbijslagfonds. WANNEER het kraamgeld aanvragen? Aanvraag Mevrouw, Mijnheer, Met dit formulier kunt u aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende

Nadere informatie

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG voor werknemers Met dit formulier vraagt u kinderbijslag aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide

Nadere informatie

Hieronder vindt u meer informatie over de timing en de werkwijze.

Hieronder vindt u meer informatie over de timing en de werkwijze. IVC-verwerkingsattesten voor verpakkingsafval Als operator ontvangt u van uw klanten (verpakkingsverantwoordelijken) aanvragen voor verwerkingsattesten. De aanvraagformulieren (C-formulieren) en verwerkingsattesten

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds :

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE THUISWINKEL DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van

Nadere informatie

De betaling van uw Corporate Card rekeningoverzichten

De betaling van uw Corporate Card rekeningoverzichten De betaling van uw Corporate Card rekeningoverzichten Welkom Welkom bij het Corporate Card Programma van American Express Services Europe Limited. Deze handleiding bevat alle die u nodig hebt voor het

Nadere informatie

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds :

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van

Nadere informatie

Lees dit formulier aandachtig door. Beantwoord alle vragen volledig. Onderteken het formulier en stuur het naar onderstaand adres.

Lees dit formulier aandachtig door. Beantwoord alle vragen volledig. Onderteken het formulier en stuur het naar onderstaand adres. Claimnummer (door BNP Paribas Cardif in te vullen) Claimformulier - Werkloosheid Belangrijke informatie De verzekerde vult dit formulier in. De verzekeringnemer ondertekent het. Wie de verzekeringnemer

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: werknemer, zelfstandige, werkloze, invalide of gepensioneerde

Nadere informatie

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector BTW OM UW BTW-TERUGGAAF VAN HET CREDITSALDO VAN UW REKENING-COURANT TE ONTVANGEN DIENT DIT FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD, TE WORDEN AFGEGEVEN AAN DE POST OF AAN

Nadere informatie

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Hoe de formulieren correct invullen? U zal merken dat de globale structuur van de formulieren dezelfde gebleven is om het gebruik ervan te vergemakkelijken.

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier arbeidsongeschiktheid TAF Maandlastbeschermer

Schadeaangifteformulier arbeidsongeschiktheid TAF Maandlastbeschermer Met dit schadeaangifteformulier meldt u uw bij ons. Wij vragen u onder meer de aard en oorzaak van uw klachten in te vullen, en aan te geven wie uw werkgever is. Dit formulier moet door uzelf worden ingevuld

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank

Sociale Verzekeringsbank Sociale Verzekeringsbank Ik heb de begrafeniskosten van mijn overleden moeder betaalt, komt ik dan in aanmerking voor een tegemoetkoming? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een eenmalige

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

Uw slapende rekeningen niet vergeten?

Uw slapende rekeningen niet vergeten? Uw slapende rekeningen niet vergeten? www.slapenderekeningen.be Deposito- en Consignatiekas Administratie van de Thesaurie.be Moet u wakker liggen van uw slapende rekeningen? Helemaal niet, want wij helpen

Nadere informatie

Model E. 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Model E. 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde Model E Infoblad 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde 2. Wanneer kunt u het kraamgeld aanvragen? - Het kind

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SUBSIDIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SUBSIDIE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SUBSIDIE A. Algemeen 1. Alle aan de subsidie gerelateerde correspondentie dient rechtstreeks van de subsidieontvanger (de "begunstigde") afkomstig te zijn, niet van een derde partij

Nadere informatie

NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT

NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen.

Nadere informatie

* Aanvinken wat van toepassing is. U kunt dit formulier sturen naar: Postbus 90600 2509 LP Den Haag. voorletters : telefoonnummer overdag :

* Aanvinken wat van toepassing is. U kunt dit formulier sturen naar: Postbus 90600 2509 LP Den Haag. voorletters : telefoonnummer overdag : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL DOSSIERNUMMER: (wordt door de Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. * Aanvinken wat van

Nadere informatie