ROTH ORIGINAL-TACKER -SYSTEEM TECHNISCHE INFORMATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROTH ORIGINAL-TACKER -SYSTEEM TECHNISCHE INFORMATIE"

Transcriptie

1 ROTH ORIGINA-TACKER -SYSTEEM TECHNISCHE INFORMATIE ENERGIE- EN SANITAIRSYSTEMEN

2 Systeembeschrijving Systeembeschrijving/ systeemvoordelen Kenmerkend voor het Original-Tacker - systeem is de grote flexibiliteit en de eenvoudige montage, ook bij buitengewone plattegronden. De warmte wordt gelijkmatig over de hele vloerconstructie afgegeven en creëert op deze wijze een optimaal ruimteklimaat. Op grond van de lage systeemtemperaturen kunnen naast conventionele verwarmingssystemen ook alternatieve energiesystemen perfect met het Original-Tacker -systeem worden gecombineerd. De vloeropbouwconstructies van het Original-Tacker - systeem worden bepaald door de eisen van de Duitse energiebesparingswet EnEV en DIN EN 4 (warmwater-vloerverwarming) met inachtneming van DIN 1 (estriken in het bouwwezen) en DIN (geluidssiolatie in de hoogbouw). De gelijkblijvend hoge, aan de dienovereenkomstige normen beantwoordende kwaliteitsstandaards van de afzonderlijke componenten en van het complete Original-Tacker -systeem wordt gedocumenteerd door talrijke keur-, controle- en kwaliteitsmerken. Toepassingsmogelijkheden De toepassing van het Original-Tacker - systeem is voor alle in DIN EN 4 voorgeschreven gebouwentypes - woon-, kantoor-, en winkelgebouwen evenals andere gebouwen waarvan het gebruik overeenkomt met of tenminste vergelijkbaar is met het gebruik van woongebouwen. Systeemcomponenten De onderstaand beschreven onderdelen zijn systeemspecifieke componenten voor het Original-Tacker -systeem: systeem-compositieplaat -2 PS-TK 3,5 (EPS DES sm) systeem-compositieplaat -2 PS-TK 5,0 (EPS DES sg) systeem-compositieplaat -3 PS-TK 3,5 (EPS DES sm) systeem-compositieplaat -2 PS-TK 5,0 (EPS DES sg) systeem-compositieplaat PS SE 2 mm (EPS DEO) compositierol -2 PS-TK 3,5 (EPS DES sg) compositierol< -3 PS-TK 3,5 (EPS DES sg) compositierol -3 PS-TK 3,5 (EPS DES sg) systeemverwarmingsbuis DUOPEX S5, 14, 1 en mm systeemverwarmingsbuis X-Pert S resp. 1 mm systeemverwarmingsbuis PERTEX S5 14 resp. 1 mm systeemverwarmingsbuis Alu-aserflex 14 resp. 1 mm buishouder 14 resp. 1/ -Original-Tacker 14 resp. 1/ De actuele -prijslijst voor energiesystemen bevat verdere isolatieplaten. Wij wijzen u erop dat de functionaliteit alléén bij het gebruik van de op elkaar afgestemde systeemcomponenten gewaarborgd is. DIN-keur- en controlezegel met registratienummer. F03 en F0 RA-keurmerk GZ 2

3 Systeembeschrijving systeemverwarmingsbuis Buisdiameter everingslengte 0 m 00 m Verpakking, met afroller voor het leggen Systeemcomponenten DUOPEX S5 1 mm 1 m 0 m 00 m m, met afroller voor het leggen op afrolinrichting, in folie mm 0 m 0 m m, met afroller voor het leggen op afrolinrichting, in folie 0 m 00 m, met afroller voor het leggen X-PERT S5 + 1 mm 0 m 00 m, met afroller voor het leggen PERTEX S5 Alu-aserflex mm 1 mm 1 mm 0 m 0 m m 0 m 00 m 0 m 00 m 0 m 0 m 0 m 0 m, met afroller voor het leggen op afrolinrichting, in folie, met afroller voor het leggen, met afroller voor het leggen DIN CERTCO Certificering vloerverwarmingen 3

4 Systeembeschrijving Systeemcomponenten systeem-compositieplaten PS-TK compositierol PS-TK systeemverwarmingsbuis DUOPEX S5 systeemverwarmingsbuis X-PERT S5 +, systeemverwarmingsbuis Alu-aserflex, systeemverwarmingsbuis PERTEX S5 buishouder resp. 1 mm Original-Tacker resp. 1/ mm Toebehoren randisolatieband 10 mm dilatatievoegprofiel Toebehoren verdeler met DFA afsluitbaar randisolatieband 10 mm dilatatievoegprofiel verdeler met DFA afsluitbaar toeslagmiddel voor cementestrik toeslagmiddel voor cementestrik plus set meetpunten Toeslagmiddel voor cementestrik / Toeslagmiddel voor cementestrik plus afroller afroller, opvouwbaar 4

5 Montagevoorwaarden / montageaanwijzingen De draagvloer moet voldoen aan de statische eisen voor de opname van de vloerconstructie en de voorgeschreven gebruikslast. De hoogteligging en de vlakheid van het oppervlak van de draagvloer moeten m.b.t. de grenswaarden en de vlakheidstoleranties voldoen aan de eisen van DIN 12 Toleranties in de hoogbouw tabel 3 regel 2. Vlakheidstoleranties Afstand van de meetpunten 0,1 1,0 4,0,0,0 (m) Voor de montage van het Original- Tacker -systeem adviseren wij de onderstaand genoemde gereedschappen: buisschaar buissnijder afroller schakelmes kalibreergereedschap Meetband of duimstok beksleutel SW mm voor de aansluiting van de systeemverwarmingsbuizen op de verdeler met afsluitbare doorgangsweergave. Vlakheidstoleranties in 5 (mm) Door het leggen van bijv. een vulisolatie, het inbrengen van een vulestrik resp. een vulmassa, moeten oneffenheden of op de ruwe vloer gelegde leidingen conform DIN 1 worden gecompenseerd en moet een horizontale en vlakke ondergrond voor de opname van de systeemisolatie worden aangelegd. Korrelige, ongebonden stortgoederen zijn hiervoor niet geschikt. De draagvloer moet voor het inbrengen van het Original-Tacker -systeem zichtbaar droog en bezemschoon zijn. Constructievoegen uit de draagvloer moeten in de constructie van de vloeropbouw worden overgenomen. Bij vloeroppervlakken die met het aardrijk in contact komen of oppervlakken waarbij met opstijgend vocht rekening moet worden gehouden, moeten tegen vloervochtigheid en niet-drukkend water conform DIN 11 worden afgedicht. Hier gelden de voorschriften van de architect. Wanneer afdichtingen van PVC of bitumen op de ruwe vloer worden opgebracht, moeten deze met PE-folie worden afgedekt. Bovendien moeten de eisen van DIN EN 4 Warmwater-vloerverwarming evenals de van toepassing zijnde verordeningen en normen, vooral de EnEV en DIN EN Contactgeluidisolatie in acht worden genomen. Montagevoorwaarden beksleutel SW 3 mm en 4 mm voor de montage van de kogelkraan 1 beksleutel SW 2 mm en mm voor het geval dat de MS-koppeling, 1 mm of mm wordt toegepast. Gereedschappen Bij de montage van het Original-Tacker - systeem moeten bij de inbouw resp. de verwerking van de afzonderlijke systeemcomponenten de volgende aanwijzingen in acht worden genomen: het randisolatieband 10 mm moet vóór het leggen van de systeemcompositie-platen resp. de compositierollen ononderbroken rondom op alle verticale elementen, wanden, kozijnen, steunen en treden worden aangebracht. Bij de tweelaagse legging kunt u het randisolatieband 10 ook pas na het leggen van de onderste laag inbrengen. et op dat de aan het randisolatieband 10 mm aangebrachte PE-folie over de voeg tussen het randisolatieband en de compositieplaat resp. de compositierol wordt gelegd (overlappend) om het binnendringen van estrik-aanmaakwater en cementslik en de mogelijke vorming van geluidsbruggen te vermijden. Montage-instructies 5

6 Montage-instructies Montage-instructies Bij het leggen van de compositieplaten resp. compositierollen begint u altijd aan de smalle zijde van de ruimte, van recht naar links. Het voordeel hiervan is dat de zelfklevende randoverlappingen van de navolgende platen al op de gelegde platen kunnen worden gelegd zonder dat deze weer opgetild en verschoven moeten worden. Bij de tweelaagse legging dient u op te letten dat de bovenste laag voegverspringend ten opzichte van de onderste laag worden gelegd. Wanneer installatie- en stroomleidingen op de ruwe vloer gelegd zijn, moet de eerste laag ( isolatieplaat) de vloer zodanig aanpassen dat voor de tweede laag ( compositieplaat resp. compositierol) een compleet oplegvlak ontstaat en een doorlopend gesloten oppervlak kan worden aangelegd. Bij de compositieplaten resp. compositierollen uit de eerste rij van een ruimte moeten de randoverlappingen aan beide zijden worden afgesneden. Door het afsnijden van de overlappingen kunnen de compositieplaten resp. compositierollen direct tegen het randisolatieband 10 mm gelegd worden. Op deze wijze wordt de vorming van holle ruimtes tussen de compositieplaat resp. compositierol en randisolatieband voorkomen. De aan het randisolatieband 10 mm aangebrachte PE-folie overlapt de voeg tussen het randisolatieband en de compositieplaat resp. compositierol. Bij het gebruik van gietvloeren dient u bijzonder zorgvuldig te werken. Hier dient te worden gewaarborgd dat de afdekking van de isolatielaag en de randaansluitingen waterdicht worden uitgevoerd. Verwijder de verpakking pas direct vóór de montage op de werkplaats om te voorkomen dat de systeemverwarmingsbuizen tijdens het transport beschadigd worden. Bij het leggen van de systeemverwarmingsbuizen dient u op te letten dat de volgens DIN toegestane kleinste buigradius van 5 x d a (d a =buitendiameter) van de systeemverwarmingsbuis niet onderschreden wordt. Bij het leggen van de systeemverwarmingsbuizen Alu-aserflex dient in acht te worden genomen dat de minimale buigradius van 3 x d a bij gebruik met buigveer en 5 x d a zonder buigveer niet onderschreden wordt. De systeemverwarmingsbuizen mogen niet op een ondergrond met scherpe randen worden gelegd. De verwarmingsbuizen moeten daarom bijv. in het bereik van de wand- en plafonddoorvoeringen met de PE-veiligheidsbuis worden beschermd. Voor het totstandbrengen van alle aansluitingen mogen uitsluitend componenten uit het paneelverwarmingsprogramma worden gebruikt. Het leggen van de systeemverwarmingsbuizen begint met de aansluiting van de loop op de verdeler met afsluitbare doorgangsweergave. Wij adviseren de slakvormige legging waarbij tot het bereiken van de keerlus met de dubbele van de volgens de planning vereiste legafstand gelegd wordt. Door het leggen van de verwarmingsterugloop wordt de berekende legafstand bereikt. Voor de aansluiting van de systeemverwarmingsbuizen op de verdeler dient in ieder geval in het bereik van de omkeer de buisgeleidingsboog te worden ingezet om de systeemverwarmingsbuizen te beschermen. Verwarmingskringlopen dienen uit één buislengte te worden gelegd. Verbindingspunten in het estrik dienen te worden vermeden. Wanneer echter in geval van reparatie de montage van een MS-, RG- of KU-koppeling vereist is, dient te worden opgelet dat deze in een gestrekte buislengte gemonteerd wordt. De positie van de voornoemde koppeling dient te worden ingemeten en in een maatschets te worden gedocumenteerd. De koppelingen moeten door bedrijfsinterne maatregelen tegen contact met de estrik worden beschermd. De lopen moeten zodanig worden aangelegd dat de bewegingsvoegen niet worden overschreden. Verbindingsleidingen die bewegingsvoegen kruisen, moeten met een PEveiligheidsbuis worden ommanteld en wel zodanig dat zij de systeemverwarmingsbuizen resp. systeemverwarmingsbuizen Alu-aserflex op iedere zijde van de voeg minimaal cm omhullen. Bewegingsvoegen over constructievoegen mogen niet door verbindingsleidingen gekruist worden. Hier moeten door de installatie van extra verdelers dienovereenkomstige indelingen worden aangebracht. De opvouwbare afroller tot 00 m of de afroller voor alle buislengtes en -maten kan als ideale leghulp worden gebruikt.

7 Montagehandleiding 1.Controle van de montagevoorwaarden. 2. Afdekking van de bedrijfsinterne, op de ruwe vloer aangebrachte constructieafdichting met een overlappend gelegde PE-folie (zie pagina 4 Montagevoorwaarden ). 3.eggen van het randisolatieband 10 mm. 4. eggen van de systeem-compositieplaten PS-TK resp. de compositierol PS-TK. Deze kunnen moeiteloos exact op maat worden gesneden en zorgen voor een rationele en afvalvrije montage (eindstukken van een rij vormen altijd het begin van een nieuwe rij). De zelfklevende overlapping van de compositieplaten en -rollen zorgt voor een in zich gesloten, vastliggend oppervlak. 5. eggen van de verwarmingsbuizen in een voorgeschreven legafstand. De fixatie geschiedt door middel van de gepatenteerde buishouder in combinatie met de eveneens gepatenteerde Original-Tacker.. Aansluiting van de systeemverwarmingsbuizen op de voor- en terugloop van de verdeler met afsluitbare doorgangsweergave.. De montage van het dilatatievoegprofiel geschiedt op de door de architect voorgeschreven punten..vóór het inbrengen van de estrik wordt de vloerverwarming, het Original- Tacker -systeem, door middel van een waterdrukproef op dichtheid gecontroleerd. 9. Opbrengen van de lastverdeellaag Montagestappen 5

8 Ingebruikname astverdeellagen / gebruikslasten Het inbrengen van de estrik dient alléén bij temperaturen boven +5 C te geschieden. De temperaturen dienen tijdens de hele hardingstijd op een zo gelijk mogelijk niveau te worden gehouden. Vermijd dat uithardende estrik wordt blootgesteld aan tocht. In de estrikoppervlakken moeten voor de meting van het compensatievocht geschikte plekken (één per 0 m 2 minstens echter één per woning) worden aangewezen. Het inbrengen van anhydrietgebonden estriken als lastverdelende laag van de vloerverwarming, het Original-Tacker -systeem, is eveneens mogelijk. De verwerkingsrichtlijnen van de afzonderlijke aanbieders moeten hierbij in acht worden genomen. Ingebruikname Drukproef: (zie formulier pagina 9) Vóór het inbrengen van de estrik dient een waterdrukproef conform DIN EN 4 uitgevoerd en schriftelijk geprotocolleerd te worden. Verwarming: (zie formulier pagina ) Bij de verwarming van de lastverdeellaag van cement- of anhydrietestrik moet een verwarming volgens DIN EN 4 uitgevoerd en schriftelijk geprotocolleerd worden. De hierboven beschreven punten vormen de functiecontrole. Al naargelang de gekozen vloerbedekking kan het zijn dat u de estrik opnieuw moet verwarmen om het voor het leggen van de vloer maximaal toegestane restvochtgehalte te bereiken.

9 Protocol dichtheidscontrole over de uitvoering van een dichtheidscontrole bij paneelverwarmingen conform DIN EN 4 deel 4 Bouwproject: Opdrachtgever: Bouwfase: In het voornoemde bouwproject werd een paneelverwarmingssysteem type: van de bouwwijze A conform DIN 1 deel 2/DIN EN 4 deel 4 gemonteerd. ø systeemverwarmingsbuis PERTEX S5 ø systeemverwarmingsbuis X-PERT S5 + ø systeemverwarmingsbuis DUOPEX S5 ø systeemverwarmingsbuis Alu-aserflex ø systeemverwarmingsbuis Alu-aserplus Werkwijze De lopen van de paneelverwarming moeten na afloop van de legwerkzaamheden bij anhydriet- en cementestriken door middel van een waterdrukproef op dichtheid worden gecontroleerd. De dichtheid moet onmiddellijk vóór en tijdens het inbrengen van de estrik gewaarborgd zijn. De testdruk moet het dubbele van de bedrijfsdruk, minimaal echter bar bedragen. Bij gevaar voor bevriezen moeten geschikte maatregelen, bijv. gebruik van antivriesmiddel, temperering van het gebouw worden getroffen. Wanneer antivriesmiddelen worden toegepast die niet geschikt zijn voor het doelmatige bedrijf, moeten deze door lediging en spoelen van de installatie met minimaal driemalige vervanging van water worden verwijderd. mm mm mm mm mm Voltooiing van de paneelverwarming op: Begin van de drukproef op: met testdruk: bar Einde van de drukproef op: met testdruk: bar eggen van de estrik uitgevoerd op: Installatiedruk bedroeg tijdens het inbrengen Aan het installatiewater werd antivriesmiddel toegevoegd en werd zoals beschreven te werk gegaan. De installatie werd op dichtheid gecontroleerd op: bar (ja/nee) goedgekeurd. Bevestiging Bouwheer/opdrachtgever Bouwleiding/architect Verwarmingsbouwbedrijf/montagebedrijf Stempel/handtekening Stempel/handtekening Stempel/handtekening 9

10 Verwarmingsprotocol voor cement- en anhydrietestriken van paneelverwarmingen conform DIN EN 4 deel 4 Bouwproject: Opdrachtgever: Bouwfase: In het voornoemde bouwproject werd een paneelverwarmingssysteem type: van de bouwwijze A conform DIN 1 deel 2/EN 4 deel 4 gemonteerd. ø systeemverwarmingsbuis PERTEX S5 mm ø systeemverwarmingsbuis X-PERT S5 + mm ø systeemverwarmingsbuis DUOPEX S5 mm ø systeemverwarmingsbuis Alu-aserflex mm ø systeemverwarmingsbuis Alu-aserplus mm Estrikdikte: Estriksoort: Bindmiddel: Fabrikaat: Werkwijze Cement- en anhydrietestriken moeten vóór het leggen van de vloerbedekkingen worden verwarmd. Bij cementestriken mag daarmee op zijn vroegst 21 dagen en bij anhydrietestriken al naargelang de voorschriften van de fabrikant, op zijn vroegst echter dagen na beëindiging van de estrikwerkzaamheden begonnen worden. Het eerste verwarmen begint met een voorlooptemperatuur van C. Deze temperatuur moet 3 dagen constant worden gehouden. Daarna wordt de maximale uitvoeringstemperatuur ingesteld. Deze temperatuur moet 4 dagen constant worden gehouden. Wanneer estriken worden gebruikt waarvoor door de fabrikant bijzondere werkwijzen worden voorgeschreven, moeten deze in acht worden genomen. Beëindiging van de estrikwerkzaamheden op: Begin van de verwarming met constant C voorlooptemperatuur op: Begin van de verwarming met maximale uitvoeringstemperatuur van: C (conform DIN 1 deel 2 maximaal C in het bereik van de systeemverwarmingsbuizen toegestaan) op: Einde van de verwarming (op zijn vroegst dagen na begin van de verwarming)op: De verwarming werd onderbroken (ja/nee). Indien ja: van tot Het verwarmde vloeroppervlak was vrij/niet vrij van bouwmateriaal en andere afdekkingen. De ruimtes werden gelucht zonder tocht, de estrik werd na het uitschakelen van de paneelverwarming tegen tocht en te snelle uitdroging beschermd (ramen en buitendeuren gesloten). (ja/nee) De installatie werd bij een buitentemperatuur van C voor verdere bouwwerkzaamheden vrijgegeven. De installatie was buiten bedrijf. De estrik werd daarbij met een temperatuur van: C verwarmd. Belangrijke opmerking: na het, zoals tevoren beschreven, uitgevoerde verwarmingsproces is nog niet gewaarborgd dat de estrik het voor het leggen maximaal toegestane vochtgehalte (richtwaarde voor het leggen staat vermeld in tabel 1, DIN EN 4, deel 2) heeft bereikt. Vóór het leggen van de vloer moet door de vloerlegger met een CM-meetapparaat (de controle met een CM-apparaat dient te geschieden in navolging van ZTV-SIB (Aanvullende technische contractuele overeenkomst en richtlijnen voor de bescherming en reparatie van betonnen onderdelen)) worden vastgesteld of de vloer op de estrik kan worden gelegd.voor zover een verdere verwarming van de estrik vereist is, moet dit bij een doelmatig bedrijf van de verwarmingsinstallatie geschieden. Bevestiging Bouwheer/opdrachtgever Bouwleiding/architect Verwarmingsbouwbedrijf Stempel/handtekening Stempel/handtekening Stempel/handtekening

11 Bovenbouw Plafonds boven verwarmde ruimtes conform DIN EN 4 R λ, INS = 0,5 m 2 K/W 1 Wand 2 Pleister 3 Sokkellijst 4 Elast. voegmassa 5 randisolatieband 10 mm met PE-folie Estrik conform DIN 1 systeemverwarmingsbuis DUOPEX S5 / systeemverwarmingsbuis X-PERT S5 +/ systeemverwarmingsbuis PERTEX/ systeemverwarmingsbuis Alu-aserflex 14 resp. 1 mm buishouder 9 systeem-compositieplaat -3 PS-TK 4,0 (alternatief compositierol -3 PS-TK 4,0) Draagvloer 11 Tegels Dunbedmortel Original-Tacker -systeem Plafonds boven verwarmde ruimtes Tegelzetten in dunbed op verharde estrik systeem-compositieplaat -3 PS-TK 4,0 (alternatief compositierol -3 PS-TK 4,0) CFK-vrij, tegelzetten in dunbed op verharde estrik Plafonds boven verwarmde ruimtes conform DIN EN 4 R λ, INS = 0,5 m 2 K/W Wand 2 Pleister 3 Sokkellijst 4 Elast. voegmassa 5 randisolatieband 10 mm met PE-folie Dunne laag estrik conform DIN 1 systeemverwarmingsbuis DUOPEX S5 / systeemverwarmingsbuis X-PERT S5 + / systeemverwarmingsbuis PERTEX/ systeemverwarmingsbuis Alu-aserflex 14 resp. 1 mm buishouder 9 systeem-compositieplaat PS SE 2 mm Draagvloer 11 Tegels Dunbedmortel Original-Tacker -systeem Plafonds boven verwarmde ruimtes Tegelzetten in dunbed op verharde, dunne laag estrik systeem-compositieplaat PS SE 2 mm CFK-vrij, tegelzetten in dunbed op verharde, dunne laag estrik Bij de keuze van extra isolatie dienen de minimale eisen conform DIN EN 4 in acht te worden genomen. De architect dient aan te geven welke vereisten aan het gebouw als geheel worden gesteld volgens EnEV. De hele isolatieconstructie van de vloerverwarming moet dienovereenkomstig op de gebouwpecifieke eisen worden afgestemd. Opmerkingen 11

12 Bovenbouw Original-Tacker - systeem Etageplafonds boven ruimtes met verschillend gebruik. Tegelzetten in dunbed op verharde estrik Plafond boven niet-verwarmde of in intervallen verwarmde ruimtes, aan aardrijk grenzend conform DIN EN 4 R λ, INS = 1, m 2 K/W 1Wand 2Pleister 3Sokkellijst 4Elast. voegmassa 5 randisolatieband 10 mm met PE-folie Estrik conform DIN 1 systeemverwarmingsbuis DUOPEX S5 / systeemverwarmingsbuis X-PERT S5 +/ systeemverwarmingsbuis PERTEX/ systeemverwarmingsbuis Alu-aserflex 14 resp. 1 mm buishouder 9 compositieplaat -2 PS-TK 5,0 Draagvloer 11Tegels Dunbedmortel 13Afdichting tegen vloervocht conform DIN 11 en PE-folie 0,2 mm (kan wegvallen, wanneer niet aangrenzend aan aardrijk) 13 systeem-compositieplaat -2 PS-TK 5,0 CFK-vrij, tegelzetten in dunbed op verharde estrik Bij een grondwaterpeil 5 m dient de warmte-isolatie te worden versterkt. Original-Tacker - systeem Plafond aangrenzend aan de buitenlucht Tegelzetten in dunbed op verharde estrik Plafond aangrenzend aan de buitenlucht (onder de voorwaarde -5 C > Td - C) R λ, INS = 2,00 m 2 K/W Maß A Maß C 1 Wand 2 Pleister 3 Sokkellijst 4 Elast. voegmassa 5 randisolatieband 10 mm Estrik conform DIN 1 systeemverwarmingsbuis DUOPEX S5 / systeemverwarmingsbuis X-PERT S5 +/ systeemverwarmingsbuis PERTEX/ systeemverwarmingsbuis Alu-aserflex 14 resp. 1 mm buishouder 9 systeem-compositieplaat (zie tabel 1) Draagvloer 11 Tegels Dunbedmortel 13 isolatieplaat vereiste DIN EN 4 (zie tabel1) 13 Maß B Vereisten conform DIN EN 4 Tweelaagse aanleg: systeem-compositieplaat met isolatieplaat CFK-vrij, tegelzetten in dunbed op verharde estrik Regeltechniek Om de in de EnEV gedefinieerde eisen aan de regeltechniek voor paneelverwarmingen (enkelruimteregeling en de voorregeling aan de waterzijde) te vervullen, kunnen alle in het bereik van de paneelverwarmingssystemen toegepaste regelonderdelen en -systemen ook voor het vloerverwarming Original-Tacker -systeem worden gebruikt. Tabel 1 systeem- Maat A Maat B Maat C compositieplaat isolatieplaat PS SE 2 mm (EPS DEO) PU 32 mm 2 mm 32 mm 3 mm -3 PS-TK 4,0 (EPS DES sm) PS SE mm mm mm 0 mm -3 PS-TK 4,0 (EPS DES sg) PU 32 mm mm 32 mm 132 mm -2 PS-TK 5,0 (EPS DES sg) PU 32 mm mm 32 mm mm -2 PS-TK 4,0 (EPS DES sm) PU 3 mm mm 3 mm mm

13 Technische gegevens Original-Tacker -systeem Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,00 m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,00 m 2 K/W Keramische vloerbedekking,00 C C 4 C,00 C 5 C ϑ i,00 C,00,0 3, ,1,4 22,9 21,9 21,0 9,,,00 24, , 2,1 24, 23,5 22,4,,, ,5,1 2,1 2,4,0 23,,00 9, 1 1, ,2 32,4,1 2,1 2,5,0,,,, ,, 32,0 29, 2,0 2,3,00, 9,, ϑ i C,00,0 3, ,5 2,0, 24,, 1,,00 2, ,9 2,,5 24, 9, 1, ,9 31, 2,3 2,1,9,,00,,00, ,,0,1 2, 2,2,00, ,2 3,3 33,9 31,,1 2,,,00,00,00 1 1, ϑ i,00 C,00,0 3, ,0 2,0 2,1,3 24,,00, 29, ,1,4 2,9 2,9 2,0 9,,00,00 24, ,9 32, 29, 2,5 2,4,00,, ,5,1 33,1 31,4,0 2,,00 9, 1, ,2 3,4,1 33,1 31,5,0,,,,00,00 ϑ i C,00,0 3, 5,2 2,1 2,3 2, 2,1, 1,00 2, 32, ,0 31,5,2 2,3 2,5,00 1,00 2, , 33,9 32,3,9 29, 2,, 1, ,5 3,2,3 32, 31,4,2,,00,00, ,1 3,5 3,3,4 32,9 31,5,,00 ϑ i 2 C,00,0 3, 5 4,1 2, 2,0 2,5 1 2,00 3, ,9 32,5 31,4,4 29, 2,9 1, 24, 2, ,,9 33,5 32,2,3,00, ,4 3,3,5,0 32, 31,,00,00,, ,1, 3,5,,3 33,0,00 1,00 Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,05 m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,05 m 2 K/W kunststof,00 C C 4 C,00 C 5 C ϑ i,00 C,00,0 3, ,1 21,3,,0 2 2, ,0 24, 23, 22, 21,9 21,1,00,, ,0 2,5,2 23,1 22,2 1, ,0 2,2 2,,5,00,, ,3 2,,, 9,, ϑ i C,00,0 3, , 22, 22,3 1, 2, , 2,, 23,5 1 1, 2, , 2,5 2,3 2,3,4 24, 9,,00, ,,2 2,9 2, 2,,,,, ,,4 2, 2,,00,00,00 1 1, ϑ i,00 C,00,0 3, 5 5 2,9 2,1,4 24, 23, 1,00 33, 0 0 2,0 2,1 2,3,,0 2 2, , 2, 2, 2,9 2,1,00,, ,0 31,5,2 2,1 2,2 1, ,0 33,2 31,,5 2,3,00,, ϑ i C,00,0 3, 5 5 2,1 2,4 2, 2,2,,4, 2, 32,00 3, ,2 2,4 2, 2,1 2,5,, 2,00, ,2,0 2,4 2,, 1,00, ,2 32, 31,,5 29, 2, 9,, ,2, 33,2,9,,,, ϑ i 2 C,00,0 3, , 2,1 2, 2,3 2,9 2,00,, ,3,5 29, 2, 2,1, 2 2,00 32, ,4 32,3 31,4,,00 2, ,4,1 33,0 32,0,3,00,,00, ,4,9,5 33,4 32,4 31,4, 1,00 13

14 Capaciteitsgegevens Original-Tacker -systeem Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m 2 K/W Parket / tapijt,00 C C 4 C,00 C 5 C ϑ i,00 C,00,0 3, ,2 21,5,9,3 19, 19,4,00 2,00, , 22,2 21,5,9,4, 2, ,4 23,5 22, 22,0 21,3,, ,0, 24, 23, 22,3,00,00 1 1, ,5 2,2 2,0,0,,00 ϑ i C,00,0 3, ,2 23, 23,1 22, 22,1 21,,00 2,00, ,9,1 23, 22,, 1,00, 5 1 2,5 2,5,,0 23, 1 1,, ,0 2,0 2,1,4 24,,00,,00, , 2,3 2,3 2,4, 1,00, ϑ i,00 C,00,0 3, 4 3,,0 23, 1,, 2 2,00 32, 3, ,2 2,5,9,3 24,,00 2,00, , 2,0 2,2 2,5,9,4, 2, ,4 2,5 2, 2,0 2,3,, ,0, 29, 2, 2,0 2,3 9,,00 1 1, ϑ i C,00,0 3, ,9 2,4 2,0,,3,0 2,, , 2,9 2,3 2, 2,4 2,0,00 32, ,2 2, 2,0 2,5 2,0,, 24, 2, ,,,0 2,5 2,0 1, 24, ,4 32,3 31,3,4 29, 2,9 9,.00,00 1 1, ϑ i 2 C,00,0 3, ,2 2, 2,4 2,1 2, 2,5,00,00 29,, , 2,3 2,9 2,, 2,00, ,5,,1 29, 2, 1, 2,00 29, ,2 32,3 31,5,,1 29,,00 2, , 33, 32,,5,00,,00, Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m 2 K/W Tapijt,00 C C 4 C,00 C 5 C ϑ i,00 C,00,0 3, ,0,5,1 19, 19,3 1,9, 2,00 29, ,4 21, 21,2,,2 19, 1,, 2, , 22,3 21, 21,2,,00, ,1 24,2 22, 22,1 21,5,,, ,4,4 23, 22,4 9,,00 1, ϑ i C,00,0 3, 3 22, 22,4 22,0 21, 21,4,00 2, 32, 3, , 23,5 23,1 22, 22,3 24, 2, 31, 9 2 5,9,3 24, 23,,, 24, 2, ,3 2,5,,1 1 1, 24, , 2, 2, 2,1,5,,00,00 ϑ i,00 C,00,0 3, , 23, 2,00, ,0,5,1 24,, 2,00 29, ,4 2, 2,2,,2 24, 1,, 2, , 2,0 2,3 2, 2,2,,00,00, ,1 2,4 2, 2,1 2,5,,, ϑ i C,00,0 3, ,1,,4,1 24,,00,00 29, 3 3,, ,5 2,0 2, 2,2,9, 1,, 2 2, 31,, ,9 2,3 2, 2,3 2, 2,5 1, 2,00, ,2 29,5 2,9 2,3 2, 2,3,, 2, ,5,,0 2, 2,2 1 1, 2 ϑ i 2 C,00,0 3, ,5 2,2 2,9 2, 2,5 2,3 2,00 3, ,9 2,5 2,1 2, 2,5 2,2 2,00,00 3 3, ,3 29, 2, 2,5 2,1,00,00 2, 32, ,,4 2,9 1,00,00 2, ,0 32,2 31,5,9,4,00,00 14

15 Capaciteitsgegevens Original-Tacker -systeem Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,00 m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,00 m 2 K/W Keramische vloerbedekking,00 C C 4 C,00 C 5 C ϑ i,00 C,00,0 3, ,2 24, 23,5 22,4 21,,,00,, , 2,9,4 22,1 9, 1, ,3,,,00, , 2,4,9 24,,00, ,0 33,2,9 2,9 2,3,,,00,00,00 1 1, ϑ i C,00,0 3, , 2,4,3 23, 1, 2 2, ,2 2, 2,3 2,1,2 9,,00, ,, 2, 2,,,00,,, ,1 32, 2,1 2,, 9, 1, ,5,9 32, 29,5 2,1,,,, ϑ i,00 C,00,0 3, , 2,5 2,5,,0,00, 2,00, , 2,5 2,4 2,,,00,, ,,4 2,0 2,1, 1, ,1,0 32,3, 29,5 2,3,,00, , 3,1,1 32,4,9 29,,00, ϑ i C,00,0 3, ,5 2,5 2, 2,0 2,4,9, 24, 2, 33, ,1, 29, 2, 2,0 2,2 1,00 2, , 33,0 31,,4 2,5 1, ,2,1 33,5 32,1,9 29,,00,,,00, , 3,3,4 33, 32,3,00 1,00 ϑ i 2 C,00,0 3, 0 0,5 29, 2,9 2,3 2, 2,3 2, 32,00 3, ,1,9,1 2,,00, ,,1 32,9 31,,9,0 9,,,00 24, ,2 3,3, 33,4 32,3 31,3,, , 3,4 3,,1 33, 32,, 9,,00 1 1, Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,05 m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,05 m 2 K/W kunststof,00 C C 4 C,00 C 5 C ϑ i,00 C,00,0 3, ,5 21, 21,0,4 19,,00,,00 2, ,3 24,2 22,3 21,,9, 1,00, ,2, 24, 23, 22, 22,0 9,,00 1, ,5 2,2,0 23,1,,00, , 2, 2,3,1,00,00,00 1 1,00 ϑ i C,00,0 3, ,3 23, 22, 22,2, 2 2, 31, ,2 2,2,3, 2, , 2,,9,1,00,,, ,9 29,5 2,3 2,2 2,2,4 1, , 29, 2,5 2,4 2,5,00,, ϑ i,00 C,00,0 3, ,5,,2 24, 23, 2,00,00, ,4 2,5 2, 2,0,4 24,,00,,00 2, ,3 2,2 2,3 2,,9, 1,00, ,2, 29, 2, 2, 2,0 9,,00 1 1, ,0 32,5,0 2,9 2,1,,00,00 ϑ i C,00,0 3, , 2,1 2,5 2,1,,3 1,00, 24, 2, 3, , 2, 2,1 2,4 2,9 2,4 1, 2,00, ,,5 29, 2, 2,1 2,5 1,00 2, ,5 32,2,1 2,,00,,00, ,3 33, 32, 31,5,5 29, 1,00 ϑ i 2 C,00,0 3, ,9 2,4 2,9 2,5 2,1 2, 2,00 31,, 5 5 5,9,1 29,5 2,9 2,4 2,0 1, , 31,,3 29,,00,00 24, 2, , 33,5 32,5 31,,,1,, 24, ,,2,0 32,9 32,0 1 1,

16 Capaciteitsgegevens Original-Tacker -systeem Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m 2 K/W Parket / tapijt,00 C C 4 C,00 C 5 C ϑ i,00 C,00,0 3, , 21,2,,1 19, 19, , 31, , 21,9 21,3,,2,00,00 2 2, ,4 21, 21,2 1, ,4,3 23,5 22, 22,1 9,, , 2,, 24, 23,,,00 ϑ i C,00,0 3, ,9 22,4 22,0 21,, 2,00,, 1 3 4,5 24, 23, 23,1 22, 1, 2,00 29, ,0 2,1,4 24, 23,,00 2, ,5 2,5 2,,9,2,,, ,0 2, 2,9 2,0 2,2,5 9,,00 1 1, ϑ i,00 C,00,0 3, ,3 24, 23,,00 3, 4 0 2, 2,2,,1 24, 1 2 2, ,4 2, 2,9 2,3,,2,00, 2 2, ,2 2,4 2, 2,2 1, ,4,3 2,5 2, 2,1,00, ϑ i C,00,0 3, , 2,2,,5,2 2, 31, 3,, ,2 2, 2,1 2, 2,2,9,00 2,00 29, 33, , 2,4 2, 2,3 2, 1,00, 2, ,3,4 29, 2,3 2, 1 1,, , 31,,9,1 2,,00,,00,00 ϑ i 2 C,00,0 3, ,0 2, 2,3 2,0 2, 2,5,,,, 4 29, 2, 2,2 2, 2,5 1,00,00 2 2,00 32,00 3, ,5 2,9 2,5,00 2,00, ,,5,00,00, 2, ,2 33,2 32,4 31,,4,, 2 Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m 2 K/W Tapijt,00 C C 4 C,00 C 5 C ϑ i,00 C,00,0 3, 1 5 4,,3 19,9 19,5 19,1 1, 1,00 2,, ,1 21,5 21,0,5,1 19,,00 2,00 29, , 22,1 21,5 21,0,5,00,00, 2, , 23, 23,1 22,5 21,9 21,4 1, ,,0 24,2 22, 22,2,00,,00 ϑ i C,00,0 3, , 22,2 21,9 21, 21,3, 29, 33, 3, , 22,9 22,5 22,2,00,00 2, 32, ,,0 1,00,00 2, ,9 2,1,5, ,1 2,3 2,5,9,2 24,,,, ϑ i,00 C,00,0 3, , 23,5 22,9 2, 32,00 3,00, ,,3 23, 1,00 2,,00 33, ,1 2,5 2,0,5,1 24, 1,00 2,00 29, ,3 2, 2,1 2,5 2,0,5,00,00, 2, , 2, 2,1 2,5 2,9 2,4 1,00 ϑ i C,00,0 3, ,9,,3,0 24, 24, 2,00,,00,, 4 3 2,2 2, 2,4 2,1,,5 24, 2, 32,00 3, , 2,0 2,5 2,1 2, 2,3 2 2, , 2, 2,1 2, 2,2 1,00 24, 2, ,4 29, 2,5 2,0 1 1, 24, ϑ i 2 C,00,0 3, ,4 2,1 2, 2, 2,4 2, , 2,3 2,0 2, 2,4 2,1 2,,, 3 4,0 29, 2, 2,3 2,0,, ,3,,2 29, 2, 1,, 29, , 31,3,,2 29,,00,00,00, 1

17 Capaciteitsgegevens Original-Tacker -systeem 1 mm Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,00 m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,00 m 2 K/W,00 C C 4 C,00 C ϑ i,00 C,00,0 3, ,2 24, 23, 22, 21,,9,, , 2,0, 22,2,00, ,5 2,0 24, 23,5, 1,00 2,00, , 31,3 2, 2,2 24,, 2,00 ϑ i C,00,0 3, , 2,5,5 24, 23, 23,1 2,00 31, 3, ,2 2, 2,4 2,3,3,00 2,00 31, 3, ,,9 2,0 2,, 1,,00 2, 32, ,1 33,1 29, 2,3 2,1,00,,00 ϑ i,00 C,00,0 3, , 2, 2,,9,2 24, 24,, , 2, 2, 2,,9 1,00, 24, 3, , 32,0, 2,2 2,2,00 29, ,2,2 32,5 29, 2,5, 1,00 2,00,00 ϑ i C,00,0 3, , 2, 2, 2,1 2,5 2,0,00 2, 31, 3, ,2,9 29, 2,9 2,1 2,4 2,00, 3, , 33,2 31,, 29, 2, 2, 3, ,2,3 33, 32,3,0 1, 2,00 32,00 ϑ i 2 C,00,0 3, 0 1 4,5 29, 2,4 2,9 2,4,00 29,, ,1 32,0,2 29,5 2, 2,00 3, ,,3 33,0 32,0,2,00 2, 32, 3, ,2 3,5,0 33, 32,5 31,5,, 2, Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,05 m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,05 m 2 K/W,00 C C 4 C,00 C ϑ i,00 C,00,0 3, ,5 22, 21, 21,1,5,0 2 2, 33, 3, ,4 22,5 21, 21,1 1,,,00 33, 3, ,2 2,0 24, 22,2 2, , 2,3,2 24,2,00 2,00 ϑ i C,00,0 3, ,3 24, 22, 22,3 2 2,0 33, 3, ,2 2,3,4 24, 1,,00 33, 3, ,0 2,9 2,1,2,00 2,00, , 2,4 2,4 2,5, 1,,00 2,00 ϑ i,00 C,00,0 3, 0 2 2,5,,2 24, 24,2 23,,00, ,5 2, 2, 2,1,5,0 2 33, 3, ,4 2,3 2,5 2, 2,1 1,,00 33, 3, ,2 29, 2,9 2,0 2,2,00 2,00,00 3 ϑ i C,00,0 3, , 2,1 2, 2,1,,4,00,00 3, , 2,9 2,2 2, 2,0 2,5 2,00, 3, ,, 29, 2,3 2, 2, 3, ,5 32,3,3 29,5 2,, 2,00 31,, ϑ i 2 C,00,0 3, ,9 2,4 2,0 2, 2,2 2,9,00,00 5 4,9,2 29, 2,5 2,1,00 2, 3, ,9,4 29, 2, 32, 3, 2 9 5, 33, 32, 31,,3 1,00, 2 2, 32, 3, 1

18 Capaciteitsgegevens Original-Tacker -systeem 1 mm Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m 2 K/W,00 C C 4 C,00 C ϑ i,00 C,00,0 3, ,9 21,3,,2 19, 19,4,00 2, 32, 3, , 22,0 21,4,,4 2 2,00 32, 3, , 21,9 21,3,00 3, ,4,4 23, 22,9 22,3, 2,00,00 3 ϑ i C,00,0 3, ,9 22,5 22,1 21,,00,, 2 4 1,5 24, 24,2 23, 22,,00,,, ,0 2,2,5 23, 2,00, ,5 2, 2, 2,0,3 24, 1,, 2 2,00 31, 3,00 ϑ i,00 C,00,0 3, 5 4 3,3 24, 23,,00,00 3, 4 1 2,9 2,3,,2 24,,00 2, 32, 3, ,4 2, 2,0 2,4,,4 2 2,00 32, 3, ,3 2, 2,9 2,3,00 3, ϑ i C,00,0 3, , 2,2,9,5,2,0,00, ,2 2, 2,2 2, 2,3 2,0,00, , 2,5 2,9 2,4 2,0,00,00, ,3,5 29, 2,5 2,9 2,00,, 3 ϑ i 2 C,00,0 3, ,0 2, 2,3 2,0 2, 2,5,00, , 2, 2,3 2,9 2,,00,00 3, ,5,0 29,5 2,,00 2, 3, , 31,3,,1 29,5 2, 31, 3,00 Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m 2 K/W,00 C C 4 C,00 C ϑ i,00 C,00,0 3, 2 5 4,,4 19,9 19, 19,2 1,9,00,00, ,1 21, 21,1,,2 19,,00 2,, , 22,2 21, 21,1, 2, 31,, , 22, 22,0 21,5,00 2, 32, 3, ϑ i C,00,0 3, , 22,3 21,9 21, 21,4,00,00, , 22, 22,3,00 2, 33,0 3, 3 0 4,,0 23, 23,1,00, 29, 3 3, ,9 2,2,,0 2,,, 3, ϑ i,00 C,00,0 3, , 23,5,00, ,,4 24, 24,2,00,00, 1 5 2,1 2, 2,1,,2 24,,00 2,, ,4 2, 2,2 2, 2,1, 2, 31,, ϑ i C,00,0 3, ,9,,3,1 24,,00, ,3 2,9 2,5 2,1,,,00,00 3, , 2,1 2, 2,2 2, 2,4,00 2,00 32, 3, , 2,2 2, 2,3,00 24, 2, 33, 3, ϑ i 2 C,00,0 3, ,4 2,1 2,9 2, 2,5 2,3,00, , 2,4 2,0 2, 2,5 2,2,00,00 5 4,1 29, 2, 2,4 2,1,00 29,,, ,4,,3 29,,00,,00, 3 1

19 Garantie Voor het Original-Tacker -systeem gelden de garantieverleningen en garantievoorwaarden overeenkomstig de bij de producten gevoegde garantiedocumenten. Garantieprestaties paneelverwarmings- en koelsystemen buis-installatiesystemen 1. Binnen jaar vanaf installatie, op zijn langst echter 1 /2 jaar na levering van de systeemcomponenten leveren wij naar eigen keuze kosteloze productvervanging of voeren wij reparatie uit en vergoeden schade wanneer aan de door ons geleverde systeemcomponenten schade optreedt die terug te voeren is op materiaal- of productiefouten. Hiervan uitgezonderd zijn mechanisch bewegende onderdelen en producten evenals elektrische en elektrisch aangedreven onderdelen en producten waarvoor wij binnen een periode van maanden vanaf installatie de tevoren beschreven garantie verlenen in geval van materiaal- of productiefouten. 2. Voorwaarden voor deze garantie zijn: a. het uitsluitende gebruik en de montage van alle bij het desbetreffende paneelverwarmingssysteem / buis-installatiesysteem behorende systeemcomponenten, b. de aantoonbare inachtneming van de op het tijdstip van de montage van toepassing zijnde plannings-, montage- en bedieningshandleidingen, c. de inachtneming van de voor deze bouwwerkzaamheden en de in aanmerking komende bouwwerkzaamheden in verband met het dienovereenkomstige paneelverwarmingssysteem / buis-installatiesysteem van toepassing zijnde normen en verordeningen, d. dat het installatiebedrijf en alle bedrijven voor de monterende/demonterende bouwwerkzaamheden erkende en toegelaten vakbedrijven zijn en deze bedrijven met naam en handtekening de bevestiging op dit document hebben afgegeven. e. de onmiddellijke terugzending van een kopie van het volledig ingevulde garantiedocument aan ons adres, f. de onmiddellijke schademelding met gelijktijdige toezending van het garantiedocument aan ons adres, g. de garantieclaim binnen de garantieperiode. Tegen claims uit deze toezegging zijn wij door middel van een uitgebreide bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering verzekerd met een verzekerd bedrag van Euro ,- voor persoonlijk letsel en materiële schade per verzekeringsgeval. De wettelijke voorschriften van de consumentenbescherming blijven onaangetast. Onderhavige garantieverklaring heeft betrekking op: Bouwobject: Bouwheer: Gemonteerd werd een Original-Tacker -systeem industriële paneelverwarming vloerverwarming voor sport- en verende vloeren ClimaComfort-systeem verwarming voor het buitenbereik buis-installatiesystemen: noppensysteem wandverwarming verwarmingsaansluitingssysteem droogbouwsysteem verwarmings- en koelsystemen drinkwatersysteem Geleverd en volledig gemonteerd werden telkens de op de dag van de montage bij het desbetreffende paneelverwarmingssysteem resp. tot het dienovereenkomstige buis-installatiesysteem behorende systeemcomponenten. Paneelverwarmingssysteem: gelegd oppervlak m 2 Verwarmingsaansluitsysteem: aantal verwarmingsaansluitingen stuk(s) Drinkwatersysteem: aantal aansluitingen voor verbruikspunten stuk(s) Verwarmingsvakbedrijf: Handtekening Stempel Installatiedatum Monterende/demonterende werkzaamheden: Handtekening Stempel Voltooiingsdatum Ingebruikname Handtekening Stempel Voltooiingsdatum Handtekening Stempel Datum van de inbedrijfstelling ROTH WERKE GMBH Telefoon + (0) Am Seerain 2, D-232 Dautphetal Telefax + (0)

20 ROTH WERKE GMBH Am Seerain 2, D-232 Dautphetal Tel. + (0 ) 4 2-0, Fax + (0 ) Hotline: + (0 ) Technische wijzigingen voorbehouden

Bij het droogbouwsysteem van SCHÜTZ worden de verwarmingsbuizen m.b.v. warmtegeleidingsprofielen binnen de warmte-isolatie gelegd.

Bij het droogbouwsysteem van SCHÜTZ worden de verwarmingsbuizen m.b.v. warmtegeleidingsprofielen binnen de warmte-isolatie gelegd. Droogbouwsysteem I.4 Bij het droogbouwsysteem van SCHÜTZ worden de verwarmingsbuizen m.b.v. warmtegeleidingsprofielen binnen de warmte-isolatie gelegd. Bij droogbouwsystemen worden de verwarmingsbuizen

Nadere informatie

voor de montage van ter Hürne vloerlamellen

voor de montage van ter Hürne vloerlamellen Vereisten aan de ondergrond belangrijke aanwijzingen voor de montage van ter Hürne vloerlamellen Neemt U aub. ook de afzonderlijke gegevens voor het volledige verlijmen van de producten in acht. Deze zijn

Nadere informatie

Tackersysteem I.2. Bij dit type vloerverwarming worden de verwarmingsbuizen met buisclips op een draagplaat vastgezet.

Tackersysteem I.2. Bij dit type vloerverwarming worden de verwarmingsbuizen met buisclips op een draagplaat vastgezet. Tackersysteem I.2 Bij dit type vloerverwarming worden de verwarmingsbuizen met buisclips op een draagplaat vastgezet. Daarbij dient de systeemplaat niet alleen ter bevestiging van de verwarmingsbuis, maar

Nadere informatie

ultra-takk de isolatierol van SCHÜTZ

ultra-takk de isolatierol van SCHÜTZ Speciale oplossingen I.2.2 ultra-takk de isolatierol van SCHÜTZ Als grote oppervlakken moeten worden voorzien van vloerverwarming, is de ultra-takk isolatierol een zinvol alternatief. Rollen en leggen:

Nadere informatie

fermacell Technische tip

fermacell Technische tip Technische tip Versie september 2013 Powerpanel Douchegoot element 2.0 De eis Architecten en ontwerpers zoeken naar moderne en economische oplossingen voor natte ruimtes, als trendy en eigentijdse variant

Nadere informatie

Algemene richtlijnen voor het installeren

Algemene richtlijnen voor het installeren Algemene richtlijnen voor het installeren Algemene richtlijnen voor het installeren voor PhoneStar op de vloer en de volgende soorten vloerbedekking. Actuele versie zie www.wolf-bavaria.com 1. Algemene

Nadere informatie

Gomatherm. Vloerverwarming

Gomatherm. Vloerverwarming Gomatherm Vloerverwarming Vloerverwarming - gezonde behaaglijkheid Vloeren met behaaglijkheid Met vloerverwarming benut men het volledige vloeroppervlak, er zijn geen storende en plaatsvragende radiatoren.

Nadere informatie

NoppenplaaT Varionova Technische informatie. www.rehau.be. Construction Automotive Industry

NoppenplaaT Varionova Technische informatie. www.rehau.be. Construction Automotive Industry NoppenplaaT Varionova Technische informatie www.rehau.be Construction Automotive Industry Aanwijzingen bij deze Technische Informatie Geldigheid Deze technische informatie is geldig voor België Symbolen

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarming

Quality Heating elektrische vloerverwarming 1 Quality Heating elektrische vloerverwarming Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Uponor Minitec de ideale vloerverwarming voor renovatie zonder breekwerk MINIMALE MONTAGEHOOGTE, MAXIMAAL COMFORT

Uponor Minitec de ideale vloerverwarming voor renovatie zonder breekwerk MINIMALE MONTAGEHOOGTE, MAXIMAAL COMFORT Uponor Minitec de ideale vloerverwarming voor renovatie zonder breekwerk MINIMALE MONTAGEHOOGTE, MAXIMAAL COMFORT Groots in kleine afmetingen LAGE ELEMENTHOOGTE, SNELLE REGELING Snelle installatie, korte

Nadere informatie

Beamix Vloervlak Egalisatie 770

Beamix Vloervlak Egalisatie 770 Beamix Vloervlak Egalisatie 770 Slechte ondergrond & Hout TOEPASSING Vezelversterkte gietvloer voor op slechte ondergronden, hout en vloerverwarming. Ideaal op (stabiele) houten (verdiepings)vloeren. Bij

Nadere informatie

Berekening vloerverwarming /-koeling

Berekening vloerverwarming /-koeling Berekening vloerverwarming /koeling 3.2.200 Pagina Opdrachtgever Bouwproject MultiDRAW Straat Straat Postcode/plaats Postcode/plaats Tel. Land Deutschland Fax Planner MULTIBETON GmbH Aanvrager Referenz

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

Technische tip: FERMACELL Vlieringvloerelement. FERMACELL Vlieringvloerelement. De meest efficiënte methode om energie te besparen

Technische tip: FERMACELL Vlieringvloerelement. FERMACELL Vlieringvloerelement. De meest efficiënte methode om energie te besparen Technische tip: De meest efficiënte methode om energie te besparen Het bestaat uit een 10 mm dikke Gipsvezelplaat met een polystyreen isolatieplaat (EPS DEO 150 WLG 035) met uitstekende warmte-isolerende

Nadere informatie

DIN Reg.-Nr. 7F182. Tackersysteem Vloerverwarming / koeling Z E W O T H E R M. A A N G E N A M E W A R M T E.

DIN Reg.-Nr. 7F182. Tackersysteem Vloerverwarming / koeling Z E W O T H E R M. A A N G E N A M E W A R M T E. DIN Reg.-Nr. 7F182 Tackersysteem Vloerverwarming / koeling Z E W O T H E R M. A A N G E N A M E W A R M T E. Eenvoudig beter wonen Vloerverwarming betekent aangename warmte. Voor de eindverbruiker overwegen

Nadere informatie

Handleiding Comfort Mat

Handleiding Comfort Mat Handleiding Comfort Mat Het toppunt van comfort. Het toppunt van eenvoud. Elektrische vloerverwarming Inleiding In deze handleiding van de elektrische vloerverwarming beschrijven wij stapsgewijs waar u

Nadere informatie

Fonterra Tacker 15 / 17 / 20

Fonterra Tacker 15 / 17 / 20 Technische handleiding vloer- en wandverwarming Fonterra Tacker 15 / 17 / 20 Planning Systeemomschrijving Fonterra Tacker is het ideale vloerverwarmingssysteem voor krapbemeten en hoekige ruimten, omdat

Nadere informatie

Vloerverwarmingsverdeler I.6.2. Vloerverwarmingsverdeler

Vloerverwarmingsverdeler I.6.2. Vloerverwarmingsverdeler I.6.2 Alle componenten van de SCHÜTZ vloerverwarmingsverdeler zijn optimaal op elkaar afgestemd, zetten de systeemgedachte in combinatie met de verdelerkasten consequent voort en zijn toepasbaar bij vloerverwarmingsen

Nadere informatie

Energie besparen met keramiek

Energie besparen met keramiek Energie besparen met keramiek made by Schlüter-Systems 0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400 Energiezuinig. Comfortabel. Betrouwbaar. Energie besparen met keramiek Wanneer men het vandaag over energie-efficiënt

Nadere informatie

Vloerverwarming. in combinatie met een GENERAL warmtepomp

Vloerverwarming. in combinatie met een GENERAL warmtepomp Vloerverwarming in combinatie met een GENERAL warmtepomp Vloerverwarming nog energiezuiniger in combinatie met een GENERAL warmtepomp Steeds meer mensen kiezen resoluut voor de aangename warmte van vloerverwarming.

Nadere informatie

Verwarming en koeling met warmtepomp d.m.v. vloerverwarming / koeling. Werking van de warmtepomp

Verwarming en koeling met warmtepomp d.m.v. vloerverwarming / koeling. Werking van de warmtepomp BEWONERSINSTRUCTIE Verwarming en koeling met warmtepomp d.m.v. vloerverwarming / koeling Voor de opwekking van benodigde warmte en koude in uw woning wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp van het fabrikaat

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 16

Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 16 36 Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 6 VVG... Armatuur brons CC9K (Rg5) DN 5...DN 0 k vs 5...25 m 3 /h Vlak afdichtende buitendraadaansluiting G B volgens ISO 228/ Koppelingsets ALG 2 met draadaansluiting

Nadere informatie

B e s t e k t e k s t C l i m a L e v e l

B e s t e k t e k s t C l i m a L e v e l 1.DYNAMISCHE CLIMALEVEL VELDEN Fabrikant/ leverancier ClimaLevel Nederland B.V. Hollebodem element 35mm hoogte, voorzien van vloerslang bevestigingsnokken. - Kunststof randstroken vlak. - Kunststof randstroken

Nadere informatie

Technisch informatieblad StoMurisol BD 1K

Technisch informatieblad StoMurisol BD 1K 1-component bitumineuze afwerking Kenmerk Toepassing Eigenschappen Bijzonderheden/opmerkingen buiten voor het afdichten van gebouwdelen onder het maaiveld tegen bodemvochtigheid en niet drukkend water

Nadere informatie

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE Er zijn appartementen waar je alles hoort. En er zijn appartementen met ISOBET-PLUS Isobet is een gebruiksvriendelijke isolerende mortel

Nadere informatie

Buitengevelisolatie systemen standaard detailboek

Buitengevelisolatie systemen standaard detailboek Buitengevelisolatie systemen standaard detailboek Algemeen Voorwoord 3 Verkorte besteksomschrijving Stukadoorswerk 6 Verwerkingsadvies Buitengevelisolatie 7 Standaard Details 10 Overzicht Standaard Detailleringen

Nadere informatie

Ontwerpdiagrammen I.9.2. Basisinformatie en aanwijzingen over ontwerpdiagrammen

Ontwerpdiagrammen I.9.2. Basisinformatie en aanwijzingen over ontwerpdiagrammen Ontwerpdiagrammen I.9.2 Basisinformatie en aanwijzingen over ontwerpdiagrammen Voor het projectontwerp van een vloerverwarming moeten de specifieke warmteafgiftes van elk systeem afzonderlijk conform EN

Nadere informatie

& KOELING CHAUFFAGE & REFROIDISSEMENT DE SURFACE

& KOELING CHAUFFAGE & REFROIDISSEMENT DE SURFACE SYSteem ProFI het ProFIellatteNSYSteem SYSteem Steel het StaalNetSYSteem SYSteem eco het NoPPeNPlaatSYSteem SYSteem reno het DrooG SYSteem SYSteem BetoNNet het INDuStrIele SYSteem SYSteem wall het wandverwarmingssysteem

Nadere informatie

T2QuickNet : de dunne, zelfklevende verwarmingsmat

T2QuickNet : de dunne, zelfklevende verwarmingsmat T2QuickNet : de dunne, zelfklevende verwarmingsmat 3 T2QuickNet Zelfklevende, 3 mm dikke vloerverwarmingsmat voor directe installatie onder keramische tegels of natuursteen. Welke T2QuickNet mat heb ik

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Energie besparen met keramiek

Energie besparen met keramiek De klimaatregelende tegelvloer Energie besparen met keramiek made by Schlüter-Systems 0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400 Energie besparen met keramiek Wanneer men het vandaag over energie-efficiënt

Nadere informatie

TopTechniek. Tackersysteem variabele installatie van de verwarmingsbuizen dankzij geïntegreerd installatieraster.

TopTechniek. Tackersysteem variabele installatie van de verwarmingsbuizen dankzij geïntegreerd installatieraster. TopTechniek Vitoset-vloerverwarmingssystemen energiebesparend, veilig, comfortabel en alles van dezelfde fabrikant Veilige en tijdsbesparende montage dankzij het kleine aantal installatiestappen en de

Nadere informatie

Vloerverwarming. Lager energieverbruik. 25 april 2013 INFORMATIE OVER VLOERVERWARMING

Vloerverwarming. Lager energieverbruik. 25 april 2013 INFORMATIE OVER VLOERVERWARMING Vloerverwarming Vandaag de dag wordt in steeds meer nieuwbouw woningen gebruik gemaakt van vloerverwarming als hoofdverwarming. U hebt dan geen radiatoren meer, deze zijn geheel vervangen door een systeem

Nadere informatie

Plano. Het tegelelement voor de wandafwerking. Verwerkingsinstructies

Plano. Het tegelelement voor de wandafwerking. Verwerkingsinstructies Plano Het tegelelement voor de wandafwerking Verwerkingsinstructies Algemeen Toepassingsgebied Deze verwerkingsinstructies beschrijven het gebruik en de verwerking van JACKOBOARD Plano als tegel-, plaat-

Nadere informatie

1. Algemeen !!!LET OP!!!

1. Algemeen !!!LET OP!!! powered by 1. Algemeen Laminotherm is een zeer dunne vloerverwarming om laminaat en (onder voorwaarden) parketvloeren op een comfortabele temperatuur te houden. e voordelen van Laminotherm zijn de eenvoudige

Nadere informatie

Contopp Versneller 10 Compound 6

Contopp Versneller 10 Compound 6 DIN EN 13813 Screed material and floor screeds - Screed materials - Properties and requirements Contopp Versneller 10 To e p a s s i n g s g e b i e d e n Contopp Versneller 10 is een pasteuze hulpstof,

Nadere informatie

Leginstructies. Natural Floor VOORAF. Europese Eik Europese Productie. Acclimatisering. Omgevingstemperatuur en Relatieve Luchtvochtigheid

Leginstructies. Natural Floor VOORAF. Europese Eik Europese Productie. Acclimatisering. Omgevingstemperatuur en Relatieve Luchtvochtigheid Leginstructies VOORAF Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk de leginstructies nauwkeurig te volgen. Het is belangrijk om, bij daglicht, alle panelen voor en tijdens de plaatsing te controleren

Nadere informatie

WETEN WAARMEE U AFDICHT TEROFOL KSK VEILIGHEID INPLANNEN, KWALITEIT INBOUWEN

WETEN WAARMEE U AFDICHT TEROFOL KSK VEILIGHEID INPLANNEN, KWALITEIT INBOUWEN WETEN WAARMEE U AFDICHT TEROFOL KSK VEILIGHEID INPLANNEN, KWALITEIT INBOUWEN WAT IS TEROFOL KSK? De TEROFOL KSK-afdichtingsfolies bestaan uit een elastische, scheurvaste en dubbel gelamineerde speciale

Nadere informatie

Maes Industries VLOERVERWARMING EN VLOERKOELING. Voor een optimaal comfort en het perfecte klimaat. De klok rond! Uw waaier aan keuzes:

Maes Industries VLOERVERWARMING EN VLOERKOELING. Voor een optimaal comfort en het perfecte klimaat. De klok rond! Uw waaier aan keuzes: Maes Industries VLOERVERWARMING EN VLOERKOELING Voor een optimaal comfort en het perfecte klimaat. De klok rond! Uw waaier aan keuzes: - Het droog systeem - Het nat systeem - Het industriële systeem -

Nadere informatie

Elektrische vloerverwarming type SF en SF-01 Montage en installatie aanwijzingen voorbereiden en verleggen

Elektrische vloerverwarming type SF en SF-01 Montage en installatie aanwijzingen voorbereiden en verleggen Tercal verwarmingssystemen Elektrische vloerverwarming type SF en SF-01 Montage en installatie aanwijzingen voorbereiden en verleggen Montage en installatie aanwijzingen. Tercal vloerverwarming is een

Nadere informatie

PUSH Doucheplezier met een druk op de knop NIEUW

PUSH Doucheplezier met een druk op de knop NIEUW PUSH Doucheplezier met een druk op de knop NIEUW 388110538 Doucheplezier met een druk op de knop Een net zo simpel als geniaal bedienings concept voor douche en bad: De ergonomische knoppen starten en

Nadere informatie

Technisch informatieblad StoSilent Board 100

Technisch informatieblad StoSilent Board 100 Akoestische plaat van glasgranulaat voor vrijhangende plafond- en wandconstructies Kenmerk Toepassing binnen voor vrijhangende plafond- en wandconstructies Bevestiging geschroefd, plaatranden verlijmd

Nadere informatie

VERWARMEN/KOELEN VLOERVERWARMINGSSYSTEMEN PROFI. De voordelige vloerverwarmingssystemen flexibel, snel en eenvoudig te monteren

VERWARMEN/KOELEN VLOERVERWARMINGSSYSTEMEN PROFI. De voordelige vloerverwarmingssystemen flexibel, snel en eenvoudig te monteren VERWARMEN/KOELEN VLOERVERWARMINGSSYSTEMEN PROFI De voordelige vloerverwarmingssystemen flexibel, snel en eenvoudig te monteren Praktijkgericht maal drie: Uponor tackersysteem, Uponor noppenfoliesysteem,

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Kant-en-klare, vezelversterkte cementgebonden gietdekvloermortel. CT-C20-F5 Voor het gieten van dekvloeren, ook met vloerverwarming Toepassing Vezelversterkte cementgebonden gietdekvloermortel toe te passen

Nadere informatie

Sinds jaren beproefd, met precisie geïnstalleerd de flexibele vloerverwarming voor de woningbouw en bedrijven

Sinds jaren beproefd, met precisie geïnstalleerd de flexibele vloerverwarming voor de woningbouw en bedrijven V E R W A R M E N / KO E L E N D R A A G E L E M E N T S Y S T E E M C L A S S I C Sinds jaren beproefd, met precisie geïnstalleerd de flexibele vloerverwarming voor de woningbouw en bedrijven Temperaturen

Nadere informatie

Heatingfoil Xtra. Laminaatverwarming voorzien van aluminium coating:

Heatingfoil Xtra. Laminaatverwarming voorzien van aluminium coating: Laminaatverwarming voorzien van aluminium coating: Heatingfoil Xtra De Heatingfoil Xtra is een doorontwikkeling van 2HEAT op het bestaande systeem: laminaatverwarming. Doordat de 2HEAT Heatingfoil Xtra

Nadere informatie

Handleiding vloerafwerking Huurwoningen. 3. Algemene richtlijnen bij aanbrengen vloerafwerking

Handleiding vloerafwerking Huurwoningen. 3. Algemene richtlijnen bij aanbrengen vloerafwerking HARTJE EINDHOVEN Handleiding vloerafwerking Huurwoningen 1. Algemeen 2. De vloeropbouw 3. Algemene richtlijnen bij aanbrengen vloerafwerking 4. (On-) Mogelijke vloerafwerkingen Geschikt onder voorwaarden:

Nadere informatie

BPB. Rigidur gipsvezelplaten. BPB, uw gids in gips.

BPB. Rigidur gipsvezelplaten. BPB, uw gids in gips. BPB Rigidur gipsvezelplaten BPB, uw gids in gips. 16 3 Rigidur gipsvezelplaten Artikel Dikte in mm Breedte in mm Standaardlengte Gewicht in kg Platen per pallet in mm per m 2 Rigidur gipsvezelplaten zijn

Nadere informatie

Schlüter -DITRA 25. Tegels plaatsen op houten ondergronden

Schlüter -DITRA 25. Tegels plaatsen op houten ondergronden Tegels plaatsen op houten ondergronden Schlüter -DITRA 25 Tegels plaatsen op houten ondergronden Voor de tegelplaatsing worden ondergronden uit hout terecht als lastig beschouwd. Het natuurlijke materiaal

Nadere informatie

Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen. www.alphabeton.com www.pamaflex.eu

Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen. www.alphabeton.com www.pamaflex.eu Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen www.alphabeton.com www.pamaflex.eu Het gamma Pamaflex bouwelementen, ontwikkeld door Alpha Beton, houdt in het bijzonder rekening

Nadere informatie

Het gamma massieve elementen voor duurzame woningbouw volgens de passief huis -normen

Het gamma massieve elementen voor duurzame woningbouw volgens de passief huis -normen Het gamma massieve elementen voor duurzame woningbouw volgens de passief huis -normen www.alphabeton.eu www.pamaflex.eu WINNER BELGIAN BUILDING AWARDS I 13 Het bereik van de elementen, ontwikkeld door

Nadere informatie

Inbouw- en bedieningsvoorschrift EB 2183 NL. Veiligheidstemperatuurbewaking (STW) met veiligheidsthermostaat type 2403 K

Inbouw- en bedieningsvoorschrift EB 2183 NL. Veiligheidstemperatuurbewaking (STW) met veiligheidsthermostaat type 2403 K Veiligheidstemperatuurbewaking (STW) met veiligheidsthermostaat type 2403 K Veiligheidsthermostaat Regelthermostaat Fig. 1 Veiligheidstemperatuurbewaking type 2436 K/2403 K met regelthermostaat type 2430

Nadere informatie

Instructies voor het aanbrengen van Pooltec Wand en Bodem

Instructies voor het aanbrengen van Pooltec Wand en Bodem Instructies voor het aanbrengen van Pooltec Wand en Bodem Algemene instructies: Voor de inbouw van thermotec Pooltec Wand en Bodem als wandisolatie/navulling en bodemisolatie met drainagefunctie in aansluiting

Nadere informatie

Brandwerende ventilatieroosters

Brandwerende ventilatieroosters Brandwerende ventilatieroosters Vierkante of rechthoekige brandwerende ventilatieroosters voor verticale of horizontale montage Ronde brandwerende ventilatieroosters voor verticale of horizontale montage

Nadere informatie

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening.

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening. Holle wanden Montage handleiding 1.1 Transport De wanden kunnen op 2 manieren vervoerd worden afhankelijk van de grote van de wanden. a) horizontaal op een platte wagen, elementen boven op elkaar. b) Verticaal

Nadere informatie

Balletvloeren 9.0. ballet- en dansvloeren. sportvloeren.nl

Balletvloeren 9.0. ballet- en dansvloeren. sportvloeren.nl ballet- en dansvloeren sportvloeren.nl 9.0 PopulairBalletVloeren balletvloersysteem sportvloeren.nl systeembeschrijving technische gegevens 1 3 2 Toplaag keuze: - Harlequin Ballet professional (cascade

Nadere informatie

BIJLAGE IIIb: VOORSCHRIFTEN LEGEINDBEDRIJVEN, KOOIHUISVESTING (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI)

BIJLAGE IIIb: VOORSCHRIFTEN LEGEINDBEDRIJVEN, KOOIHUISVESTING (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) BIJLAGE IIIb: VOORSCHRIFTEN LEGEINBERIJVEN, KOOIHUISVESTING (BEHORENE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Geldend voor bedrijven met kooihuisvesting Inhoud Wilt u direct naar een bepaald onderdeel van

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing voor Laminotherm vloerverwarming

Montage- en gebruiksaanwijzing voor Laminotherm vloerverwarming powered by Montage en gebruiksaanwijzing voor Laminotherm vloerverwarming Beste klant, Gefeliciteerd met de aankoop van Laminotherm vloerverwarming. Laminotherm vloerverwarming is een hoogwaardig verwarmingsproduct,

Nadere informatie

VII. Calciumsulfaatgebonden dekvloeren

VII. Calciumsulfaatgebonden dekvloeren VII Calciumsulfaatgebonden dekvloeren 1 Algemeen 60 1.1 Definitie, toepassing en soorten Een dekvloer is volgens NEN-EN 13813 een bouwdeel dat vervaardigd wordt op een dragende constructie of op een daarop

Nadere informatie

AWADOCK NEW GENERATION

AWADOCK NEW GENERATION oplossingen voor zadelstukken Awadock INHOUD pagina Principes: Doorboren - Schroeven - Afdichten...123 Presentatie....124 Een kogelgewricht voor meer flexibiliteit...125 Werkingsprincipe....126 Awadock

Nadere informatie

Uponor Minitec DE IDEALE VLOERVERWARMING VOOR RENOVATIE ZONDER BREEKWERK

Uponor Minitec DE IDEALE VLOERVERWARMING VOOR RENOVATIE ZONDER BREEKWERK Uponor Minitec DE IDEALE VLOERVERWARMING VOOR RENOVATIE ZONDER BREEKWERK Groots in kleine afmetingen LAGE ELEMENTHOOGTE, SNELLE REGELING Snelle installatie, korte opwarmtijden: het Uponor Minitec renovatiesysteem

Nadere informatie

Het op de juiste manier afdichten van privé badkamers behoort in Nederland tot de weinig toegepaste werkwijzen.

Het op de juiste manier afdichten van privé badkamers behoort in Nederland tot de weinig toegepaste werkwijzen. Afdichten zeker en duurzaam Het op de juiste manier afdichten van privé badkamers behoort in Nederland tot de weinig toegepaste werkwijzen. Afdichtingen in badkamers worden over het algemeen alleen bij

Nadere informatie

HET COMFORT VAN EEN GEÏSOLEERDE VLOER

HET COMFORT VAN EEN GEÏSOLEERDE VLOER de dunste vloerisolatie voor elk isolatiepeil handig formaat van 1200 x 2500 mm hoge drukvastheid vlugge en efficiënte plaatsing HET COMFORT VAN EEN GEÏSOLEERDE VLOER Vloeren boven een niet-verwarmde ruimte

Nadere informatie

Als alles glad moet verlopen. Het nieuwe Brillux pleisterassortiment

Als alles glad moet verlopen. Het nieuwe Brillux pleisterassortiment Als alles glad moet verlopen Het nieuwe Brillux pleisterassortiment Grondig vernieuwd Brillux pleister Achter elk perfect oppervlak gaat een perfecte voorbereiding schuil. Om deze belangrijke werkzaamheden

Nadere informatie

Uw comfort, onze missie! Kenniscentrum voor verwarmen en koelen

Uw comfort, onze missie! Kenniscentrum voor verwarmen en koelen Uw comfort, onze missie! WTH Vloerverwarming is de toonaangevende leverancier van vloer- en wandsystemen voor verwarmen en koelen. Al meer dan 30 jaar ontwikkelt, produceert en verkoopt WTH met succes

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies NL Installatie instructies Devireg 130, 131 en 132 elektronische thermostaten Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de thermostaat installeert en in gebruik neemt. Inhoudsopgave: 1. Toepassing

Nadere informatie

Installatiehandleiding. DEVIreg 132. Elektronische thermostaat. www.devi.com

Installatiehandleiding. DEVIreg 132. Elektronische thermostaat. www.devi.com Installatiehandleiding DEVIreg 132 Elektronische thermostaat www.devi.com Inhoudsopgave 1 Inleiding................. 3 1.1 Technische specificaties..... 4 1.2 Veiligheidsinstructies...... 5 2 Montage-instructies..........

Nadere informatie

Installatievoorschriften

Installatievoorschriften Installatievoorschriften Bestudeer deze instructies aanachtig voor aanvang van de installatiewerk-zaamheden! Deze E-Heat vloerverwarmingsfolie dient aangesloten te worden op 230V. Installatie dient te

Nadere informatie

Is er een maximumbreedte of dikte voor de vloerplanken? Kies het juiste verwarmingssysteem

Is er een maximumbreedte of dikte voor de vloerplanken? Kies het juiste verwarmingssysteem Een Lalegno meerlagenparket is door zijn opbouw en samenstelling beter geschikt voor gebruik met vloerverwarming dan massief parket. Een parketvloer opgebouwd uit twee of meer lagen is immers stabieler

Nadere informatie

HET COMFORT VAN EEN GEÏSOLEERDE VLOER

HET COMFORT VAN EEN GEÏSOLEERDE VLOER de dunste vloerisolatie voor elk isolatiepeil handig formaat van 1200 x 2500 mm hoge drukvastheid vlugge en efficiënte plaatsing HET COMFORT VAN EEN GEÏSOLEERDE VLOER Vloeren boven een niet-verwarmde ruimte

Nadere informatie

ARSTYL WALL PANELS. Montage handleiding. Architecture & Design

ARSTYL WALL PANELS. Montage handleiding. Architecture & Design ARSYL ALL PANELS Montage handleiding Architecture & Design 2-3 arstyl wall panels ARSYL ALL PANELS DOMINO 38 mm 4 stuks ARSYL ALL PANELS ICON 45 mm 3 stuks ARSYL ALL PANELS LIQUID 28,5 mm 6 stuks ARSYL

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel Montagehandleiding voor de vakman VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 11/2013 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsinstructies Volg deze veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Driewegafsluiters met buitendraad, PN16

Driewegafsluiters met buitendraad, PN16 4 463 Driewegafsluiters met buitendraad, PN6 VXG4... Driewegafsluiters met buitendraad, PN6 Brons Rg5 DN5...50 mm (/2...2 ) k vs,6...40 m 3 /h Slag 20 mm Uit te rusten met servomotoren SQX..., SKD... en

Nadere informatie

Fonterra Base. Planning. Technische handleiding vloer- en wandverwarming. Systeemomschrijving

Fonterra Base. Planning. Technische handleiding vloer- en wandverwarming. Systeemomschrijving Technische handleiding vloer- en wandverwarming Fonterra Base Planning Systeemomschrijving Fonterra Base is het systeem om een economisch verwarmingssysteem in natte bouw voor vloerverwarming bij nieuwbouw

Nadere informatie

Betonkabel Vloerverwarming

Betonkabel Vloerverwarming Überschrift beperkte Installatiehandleiding Warmup Betonkabel Vloerverwarming BELANGRIJK: Lees eerst deze handleiding alvorens u uw verwarming gaat installeren. Foutieve installatie kan de verwarming beschadigen

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

BTS 80 BTS 75 V. Vloerveren

BTS 80 BTS 75 V. Vloerveren Vloerveren / UNIVERSELE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN, INDIVIDUELE FUNCTIES, GEGARANDEERDE KWALITEIT Standaard deuren, smalle of brede deuren, DIN-links/DINrechts of dubbelwerkend, de universele vloerveren

Nadere informatie

WTH Electrotherm Elektrische vloerverwarming

WTH Electrotherm Elektrische vloerverwarming WTH Electrotherm Elektrische vloerverwarming VLOERVERWARMING & -KOELING Uw comfort, onze missie! Montagehandleiding 1. Het legpatroon Teken de vloer en schets hierin het legpatroon van de verwarmingsmat.

Nadere informatie

PE-rasterfolie met rasterbedrukking 0,20 mm Rol 100m² 1,20 /m² 50x50 mm + raster met legpatroon SA-01.2090150

PE-rasterfolie met rasterbedrukking 0,20 mm Rol 100m² 1,20 /m² 50x50 mm + raster met legpatroon SA-01.2090150 Rasterfolie PE-rasterfolie met rasterbedrukking 0,20 mm Rol 100m² 1,20 /m² 50x50 mm + raster met legpatroon SA-01.2090150 TACKER-TOOL HASPEL TACKER TACKER PE-RT PE-Xc Multipipe Multipipe meerlagenbuis

Nadere informatie

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank!

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank! voor klanten GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE Hartelijk dank! U hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma LEINER. Lees deze handleiding a.u.b zorgvuldig door, zodat u lang plezier kunt beleven

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WB 3.4 DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de aanleg van leidingen in gebouwen is in artikel 3.4 van

Nadere informatie

Elektrische vloerverwarming

Elektrische vloerverwarming Elektrische vloerverwarming Zeer snelle montage Eenvoudige bediening Ideaal voor renovatie 10 jaar garantie DANFOSS HET GEVOEL VAN PERFECTIE Danfoss elektrische vloerverwarming Vloerverwarming is een uiterst

Nadere informatie

Isolatie van hellend dak van buitenaf. Na-isolatie van de zolderruimte. houten draagvloer. Platdakisolatie. betonnen draagvloer.

Isolatie van hellend dak van buitenaf. Na-isolatie van de zolderruimte. houten draagvloer. Platdakisolatie. betonnen draagvloer. voor het hele gebouw Na-isolatie van de zolderruimte van hellend dak van buitenaf houten draagvloer Platdakisolatie betonnen draagvloer Spouwmuurisolatie Begane grondvloer i s o l a t i e p l a t e n SPOUWISOLATIE

Nadere informatie

BRL 1332 "Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim"

BRL 1332 Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim ISOLATIE, VLOER, SPRAY-SYSTEEM (attest, procescertificaat) BRL 1332 "Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit

Nadere informatie

FERMACELL vloerelementen op vloerverwarmingsystemen FERMACELL vloerelement type 2 E 22 ( dikte 25 mm)

FERMACELL vloerelementen op vloerverwarmingsystemen FERMACELL vloerelement type 2 E 22 ( dikte 25 mm) FERMACELL vloerelementen op vloerverwarmingsystemen FERMACELL vloerelement type 2 E 22 ( dikte 25 mm) Op vloerverwarmingsystemen kunnen de 25mm dikke Fermacell vloerelementen als droge afwerkvloer alsmede

Nadere informatie

Handleiding Thermo Lámina Verwarmingsfolie voor elektrische vloerverwarming

Handleiding Thermo Lámina Verwarmingsfolie voor elektrische vloerverwarming Handleiding Thermo Lámina Verwarmingsfolie voor elektrische vloerverwarming Handleiding Thermo Lámina Verwarmingsfolie voor elektrische vloerverwarming Handleiding voor installatie en gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

van krachtig isolatiemateriaal

van krachtig isolatiemateriaal Een compleet gamma van krachtig isolatiemateriaal BENELUX 5B rue Saint Roch B - 5640 BIESME Tel.: 0032 (0)71 741 610 Fax: 0032 (0)71 741 710 www.ati-isol.com info@ ati-isol.com www.ati-isol.com Impression

Nadere informatie

Modulair montagesysteem THE SUN ON YOUR SIDE

Modulair montagesysteem THE SUN ON YOUR SIDE Modulair montagesysteem THE SUN ON YOUR SIDE SNELLE, EENVOUDIGE EN VEILIGE MONTAGE 2 Overtuigend Montagesysteem voor Zonnepanelen Bij geen ander bevestigingssysteem voor zonnepanelen zijn de ervaringen

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen Herziening van okt. 2011 CONCEPT WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WB 3.4 DATUM: OKT 2014 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de aanleg van leidingen in

Nadere informatie

Uponor MLC-G gas buizen en fittingen voor de aardgashuisinstallatie

Uponor MLC-G gas buizen en fittingen voor de aardgashuisinstallatie Uponor MLC-G gas buizen en fittingen voor de aardgashuisinstallatie MONTAGE- EN BEDIENINGS- HANDLEIDING Gastec, QA-toelating certificaatnummer Q 02/001 (geschikt voor aardgas L en H, gasvormig) Gastec-certificaatnummer

Nadere informatie

WILLCO Isolatiesystemen

WILLCO Isolatiesystemen WILLCO Isolatiesystemen De WILLCO Isolatiesystemen kunnen afgewerkt worden met WILLCO Kunstharssierpleisters, WILLCO Silicoonharssierpleisters, WILLCO Silicaatsierpleisters of WILLCO Minerale Sierpleisters.

Nadere informatie

RVS omvlochten flexibele slangen

RVS omvlochten flexibele slangen Technische informatie van: RVS omvlochten flexibele slangen Voor gebruik in onder andere industriële toepassingen, koel-, verwarming- en CV- of drinkwatersystemen - Op maat gemaakt o Keuze uit diverse

Nadere informatie

Veilige infrastructuur met OBO ondervloersystemen Effectieve afschottingssystemen beveiligen brandzones Vuur en rook worden met de brandwerende

Veilige infrastructuur met OBO ondervloersystemen Effectieve afschottingssystemen beveiligen brandzones Vuur en rook worden met de brandwerende Veilige infrastructuur met OBO ondervloersystemen Effectieve afschottingssystemen beveiligen brandzones Vuur en rook worden met de brandwerende systemen van OBO via de vloerkanalen niet overgedragen 278

Nadere informatie

ZentaSOL 1C ZentaSOL 2C

ZentaSOL 1C ZentaSOL 2C Nederland - elgië NL Dak integratie collectoren voor zonneboilersysteem ZentaSOL 1 ZentaSOL 2 Installatie- en servicehandleiding Geïntegreerd in het dak 1 of 2 zonnecollectoren M002070-300021367-001-E

Nadere informatie

Vermogen en diversiteit Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo. Ventilatie

Vermogen en diversiteit Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo. Ventilatie Vermogen en diversiteit Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Verwarming Koeling Ventilatie Luchtzuivering Als u op zoek bent naar een universele verwarmingsoplossing. Elk bouwproject is uniek. Daarom waardeert

Nadere informatie

Met KOMO en Duitse Attesten

Met KOMO en Duitse Attesten Verlaag uw verwarmingskosten! Met KOMO en Duitse Attesten Eenvoudig Proper Perfect Energie en milieu Spaar energie! Het verminderen van het energieverbruik is een van de belangrijkste onderwerpen van onze

Nadere informatie

Slimline Technische Informatie. brochurea4 Techniek SlimLineRBui1 1 27-03-2008 13:18:41

Slimline Technische Informatie. brochurea4 Techniek SlimLineRBui1 1 27-03-2008 13:18:41 Slimline Technische Informatie brochurea4 Techniek SlimLineRBui1 1 27-03-2008 13:18:41 Inleiding Slimline is een unieke combinatie van plafond, installatieruimte en topvloer. Slimline is dunner, lichter

Nadere informatie

ARSTYL WALL PANELS STONE

ARSTYL WALL PANELS STONE ARSTYL WALL PANELS STONE Montage handleiding Architecture & Design 2-3 Montage handleiding BENODIGD MATERIAAL Schuurpapier korrel 150 of fijner Ontstoffer/ spons Waterpas Meetlat en potlood Nagelklemmen

Nadere informatie

LAH 500. Loudspeaker Mounting Hardware. Montagehandleiding Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung

LAH 500. Loudspeaker Mounting Hardware. Montagehandleiding Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung LAH 500 Loudspeaker Mounting Hardware Montagehandleiding 1 Neumann LH 29 * 20 Nm * K&M TV-Pin 49 Nm 2 2.1 2.2 2.3 * 2 Nm * Sourced from 3rd parties Belangrijke veiligheids- en montage-aanwijzingen Belangrijke

Nadere informatie