ROTH ORIGINAL-TACKER -SYSTEEM TECHNISCHE INFORMATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROTH ORIGINAL-TACKER -SYSTEEM TECHNISCHE INFORMATIE"

Transcriptie

1 ROTH ORIGINA-TACKER -SYSTEEM TECHNISCHE INFORMATIE ENERGIE- EN SANITAIRSYSTEMEN

2 Systeembeschrijving Systeembeschrijving/ systeemvoordelen Kenmerkend voor het Original-Tacker - systeem is de grote flexibiliteit en de eenvoudige montage, ook bij buitengewone plattegronden. De warmte wordt gelijkmatig over de hele vloerconstructie afgegeven en creëert op deze wijze een optimaal ruimteklimaat. Op grond van de lage systeemtemperaturen kunnen naast conventionele verwarmingssystemen ook alternatieve energiesystemen perfect met het Original-Tacker -systeem worden gecombineerd. De vloeropbouwconstructies van het Original-Tacker - systeem worden bepaald door de eisen van de Duitse energiebesparingswet EnEV en DIN EN 4 (warmwater-vloerverwarming) met inachtneming van DIN 1 (estriken in het bouwwezen) en DIN (geluidssiolatie in de hoogbouw). De gelijkblijvend hoge, aan de dienovereenkomstige normen beantwoordende kwaliteitsstandaards van de afzonderlijke componenten en van het complete Original-Tacker -systeem wordt gedocumenteerd door talrijke keur-, controle- en kwaliteitsmerken. Toepassingsmogelijkheden De toepassing van het Original-Tacker - systeem is voor alle in DIN EN 4 voorgeschreven gebouwentypes - woon-, kantoor-, en winkelgebouwen evenals andere gebouwen waarvan het gebruik overeenkomt met of tenminste vergelijkbaar is met het gebruik van woongebouwen. Systeemcomponenten De onderstaand beschreven onderdelen zijn systeemspecifieke componenten voor het Original-Tacker -systeem: systeem-compositieplaat -2 PS-TK 3,5 (EPS DES sm) systeem-compositieplaat -2 PS-TK 5,0 (EPS DES sg) systeem-compositieplaat -3 PS-TK 3,5 (EPS DES sm) systeem-compositieplaat -2 PS-TK 5,0 (EPS DES sg) systeem-compositieplaat PS SE 2 mm (EPS DEO) compositierol -2 PS-TK 3,5 (EPS DES sg) compositierol< -3 PS-TK 3,5 (EPS DES sg) compositierol -3 PS-TK 3,5 (EPS DES sg) systeemverwarmingsbuis DUOPEX S5, 14, 1 en mm systeemverwarmingsbuis X-Pert S resp. 1 mm systeemverwarmingsbuis PERTEX S5 14 resp. 1 mm systeemverwarmingsbuis Alu-aserflex 14 resp. 1 mm buishouder 14 resp. 1/ -Original-Tacker 14 resp. 1/ De actuele -prijslijst voor energiesystemen bevat verdere isolatieplaten. Wij wijzen u erop dat de functionaliteit alléén bij het gebruik van de op elkaar afgestemde systeemcomponenten gewaarborgd is. DIN-keur- en controlezegel met registratienummer. F03 en F0 RA-keurmerk GZ 2

3 Systeembeschrijving systeemverwarmingsbuis Buisdiameter everingslengte 0 m 00 m Verpakking, met afroller voor het leggen Systeemcomponenten DUOPEX S5 1 mm 1 m 0 m 00 m m, met afroller voor het leggen op afrolinrichting, in folie mm 0 m 0 m m, met afroller voor het leggen op afrolinrichting, in folie 0 m 00 m, met afroller voor het leggen X-PERT S5 + 1 mm 0 m 00 m, met afroller voor het leggen PERTEX S5 Alu-aserflex mm 1 mm 1 mm 0 m 0 m m 0 m 00 m 0 m 00 m 0 m 0 m 0 m 0 m, met afroller voor het leggen op afrolinrichting, in folie, met afroller voor het leggen, met afroller voor het leggen DIN CERTCO Certificering vloerverwarmingen 3

4 Systeembeschrijving Systeemcomponenten systeem-compositieplaten PS-TK compositierol PS-TK systeemverwarmingsbuis DUOPEX S5 systeemverwarmingsbuis X-PERT S5 +, systeemverwarmingsbuis Alu-aserflex, systeemverwarmingsbuis PERTEX S5 buishouder resp. 1 mm Original-Tacker resp. 1/ mm Toebehoren randisolatieband 10 mm dilatatievoegprofiel Toebehoren verdeler met DFA afsluitbaar randisolatieband 10 mm dilatatievoegprofiel verdeler met DFA afsluitbaar toeslagmiddel voor cementestrik toeslagmiddel voor cementestrik plus set meetpunten Toeslagmiddel voor cementestrik / Toeslagmiddel voor cementestrik plus afroller afroller, opvouwbaar 4

5 Montagevoorwaarden / montageaanwijzingen De draagvloer moet voldoen aan de statische eisen voor de opname van de vloerconstructie en de voorgeschreven gebruikslast. De hoogteligging en de vlakheid van het oppervlak van de draagvloer moeten m.b.t. de grenswaarden en de vlakheidstoleranties voldoen aan de eisen van DIN 12 Toleranties in de hoogbouw tabel 3 regel 2. Vlakheidstoleranties Afstand van de meetpunten 0,1 1,0 4,0,0,0 (m) Voor de montage van het Original- Tacker -systeem adviseren wij de onderstaand genoemde gereedschappen: buisschaar buissnijder afroller schakelmes kalibreergereedschap Meetband of duimstok beksleutel SW mm voor de aansluiting van de systeemverwarmingsbuizen op de verdeler met afsluitbare doorgangsweergave. Vlakheidstoleranties in 5 (mm) Door het leggen van bijv. een vulisolatie, het inbrengen van een vulestrik resp. een vulmassa, moeten oneffenheden of op de ruwe vloer gelegde leidingen conform DIN 1 worden gecompenseerd en moet een horizontale en vlakke ondergrond voor de opname van de systeemisolatie worden aangelegd. Korrelige, ongebonden stortgoederen zijn hiervoor niet geschikt. De draagvloer moet voor het inbrengen van het Original-Tacker -systeem zichtbaar droog en bezemschoon zijn. Constructievoegen uit de draagvloer moeten in de constructie van de vloeropbouw worden overgenomen. Bij vloeroppervlakken die met het aardrijk in contact komen of oppervlakken waarbij met opstijgend vocht rekening moet worden gehouden, moeten tegen vloervochtigheid en niet-drukkend water conform DIN 11 worden afgedicht. Hier gelden de voorschriften van de architect. Wanneer afdichtingen van PVC of bitumen op de ruwe vloer worden opgebracht, moeten deze met PE-folie worden afgedekt. Bovendien moeten de eisen van DIN EN 4 Warmwater-vloerverwarming evenals de van toepassing zijnde verordeningen en normen, vooral de EnEV en DIN EN Contactgeluidisolatie in acht worden genomen. Montagevoorwaarden beksleutel SW 3 mm en 4 mm voor de montage van de kogelkraan 1 beksleutel SW 2 mm en mm voor het geval dat de MS-koppeling, 1 mm of mm wordt toegepast. Gereedschappen Bij de montage van het Original-Tacker - systeem moeten bij de inbouw resp. de verwerking van de afzonderlijke systeemcomponenten de volgende aanwijzingen in acht worden genomen: het randisolatieband 10 mm moet vóór het leggen van de systeemcompositie-platen resp. de compositierollen ononderbroken rondom op alle verticale elementen, wanden, kozijnen, steunen en treden worden aangebracht. Bij de tweelaagse legging kunt u het randisolatieband 10 ook pas na het leggen van de onderste laag inbrengen. et op dat de aan het randisolatieband 10 mm aangebrachte PE-folie over de voeg tussen het randisolatieband en de compositieplaat resp. de compositierol wordt gelegd (overlappend) om het binnendringen van estrik-aanmaakwater en cementslik en de mogelijke vorming van geluidsbruggen te vermijden. Montage-instructies 5

6 Montage-instructies Montage-instructies Bij het leggen van de compositieplaten resp. compositierollen begint u altijd aan de smalle zijde van de ruimte, van recht naar links. Het voordeel hiervan is dat de zelfklevende randoverlappingen van de navolgende platen al op de gelegde platen kunnen worden gelegd zonder dat deze weer opgetild en verschoven moeten worden. Bij de tweelaagse legging dient u op te letten dat de bovenste laag voegverspringend ten opzichte van de onderste laag worden gelegd. Wanneer installatie- en stroomleidingen op de ruwe vloer gelegd zijn, moet de eerste laag ( isolatieplaat) de vloer zodanig aanpassen dat voor de tweede laag ( compositieplaat resp. compositierol) een compleet oplegvlak ontstaat en een doorlopend gesloten oppervlak kan worden aangelegd. Bij de compositieplaten resp. compositierollen uit de eerste rij van een ruimte moeten de randoverlappingen aan beide zijden worden afgesneden. Door het afsnijden van de overlappingen kunnen de compositieplaten resp. compositierollen direct tegen het randisolatieband 10 mm gelegd worden. Op deze wijze wordt de vorming van holle ruimtes tussen de compositieplaat resp. compositierol en randisolatieband voorkomen. De aan het randisolatieband 10 mm aangebrachte PE-folie overlapt de voeg tussen het randisolatieband en de compositieplaat resp. compositierol. Bij het gebruik van gietvloeren dient u bijzonder zorgvuldig te werken. Hier dient te worden gewaarborgd dat de afdekking van de isolatielaag en de randaansluitingen waterdicht worden uitgevoerd. Verwijder de verpakking pas direct vóór de montage op de werkplaats om te voorkomen dat de systeemverwarmingsbuizen tijdens het transport beschadigd worden. Bij het leggen van de systeemverwarmingsbuizen dient u op te letten dat de volgens DIN toegestane kleinste buigradius van 5 x d a (d a =buitendiameter) van de systeemverwarmingsbuis niet onderschreden wordt. Bij het leggen van de systeemverwarmingsbuizen Alu-aserflex dient in acht te worden genomen dat de minimale buigradius van 3 x d a bij gebruik met buigveer en 5 x d a zonder buigveer niet onderschreden wordt. De systeemverwarmingsbuizen mogen niet op een ondergrond met scherpe randen worden gelegd. De verwarmingsbuizen moeten daarom bijv. in het bereik van de wand- en plafonddoorvoeringen met de PE-veiligheidsbuis worden beschermd. Voor het totstandbrengen van alle aansluitingen mogen uitsluitend componenten uit het paneelverwarmingsprogramma worden gebruikt. Het leggen van de systeemverwarmingsbuizen begint met de aansluiting van de loop op de verdeler met afsluitbare doorgangsweergave. Wij adviseren de slakvormige legging waarbij tot het bereiken van de keerlus met de dubbele van de volgens de planning vereiste legafstand gelegd wordt. Door het leggen van de verwarmingsterugloop wordt de berekende legafstand bereikt. Voor de aansluiting van de systeemverwarmingsbuizen op de verdeler dient in ieder geval in het bereik van de omkeer de buisgeleidingsboog te worden ingezet om de systeemverwarmingsbuizen te beschermen. Verwarmingskringlopen dienen uit één buislengte te worden gelegd. Verbindingspunten in het estrik dienen te worden vermeden. Wanneer echter in geval van reparatie de montage van een MS-, RG- of KU-koppeling vereist is, dient te worden opgelet dat deze in een gestrekte buislengte gemonteerd wordt. De positie van de voornoemde koppeling dient te worden ingemeten en in een maatschets te worden gedocumenteerd. De koppelingen moeten door bedrijfsinterne maatregelen tegen contact met de estrik worden beschermd. De lopen moeten zodanig worden aangelegd dat de bewegingsvoegen niet worden overschreden. Verbindingsleidingen die bewegingsvoegen kruisen, moeten met een PEveiligheidsbuis worden ommanteld en wel zodanig dat zij de systeemverwarmingsbuizen resp. systeemverwarmingsbuizen Alu-aserflex op iedere zijde van de voeg minimaal cm omhullen. Bewegingsvoegen over constructievoegen mogen niet door verbindingsleidingen gekruist worden. Hier moeten door de installatie van extra verdelers dienovereenkomstige indelingen worden aangebracht. De opvouwbare afroller tot 00 m of de afroller voor alle buislengtes en -maten kan als ideale leghulp worden gebruikt.

7 Montagehandleiding 1.Controle van de montagevoorwaarden. 2. Afdekking van de bedrijfsinterne, op de ruwe vloer aangebrachte constructieafdichting met een overlappend gelegde PE-folie (zie pagina 4 Montagevoorwaarden ). 3.eggen van het randisolatieband 10 mm. 4. eggen van de systeem-compositieplaten PS-TK resp. de compositierol PS-TK. Deze kunnen moeiteloos exact op maat worden gesneden en zorgen voor een rationele en afvalvrije montage (eindstukken van een rij vormen altijd het begin van een nieuwe rij). De zelfklevende overlapping van de compositieplaten en -rollen zorgt voor een in zich gesloten, vastliggend oppervlak. 5. eggen van de verwarmingsbuizen in een voorgeschreven legafstand. De fixatie geschiedt door middel van de gepatenteerde buishouder in combinatie met de eveneens gepatenteerde Original-Tacker.. Aansluiting van de systeemverwarmingsbuizen op de voor- en terugloop van de verdeler met afsluitbare doorgangsweergave.. De montage van het dilatatievoegprofiel geschiedt op de door de architect voorgeschreven punten..vóór het inbrengen van de estrik wordt de vloerverwarming, het Original- Tacker -systeem, door middel van een waterdrukproef op dichtheid gecontroleerd. 9. Opbrengen van de lastverdeellaag Montagestappen 5

8 Ingebruikname astverdeellagen / gebruikslasten Het inbrengen van de estrik dient alléén bij temperaturen boven +5 C te geschieden. De temperaturen dienen tijdens de hele hardingstijd op een zo gelijk mogelijk niveau te worden gehouden. Vermijd dat uithardende estrik wordt blootgesteld aan tocht. In de estrikoppervlakken moeten voor de meting van het compensatievocht geschikte plekken (één per 0 m 2 minstens echter één per woning) worden aangewezen. Het inbrengen van anhydrietgebonden estriken als lastverdelende laag van de vloerverwarming, het Original-Tacker -systeem, is eveneens mogelijk. De verwerkingsrichtlijnen van de afzonderlijke aanbieders moeten hierbij in acht worden genomen. Ingebruikname Drukproef: (zie formulier pagina 9) Vóór het inbrengen van de estrik dient een waterdrukproef conform DIN EN 4 uitgevoerd en schriftelijk geprotocolleerd te worden. Verwarming: (zie formulier pagina ) Bij de verwarming van de lastverdeellaag van cement- of anhydrietestrik moet een verwarming volgens DIN EN 4 uitgevoerd en schriftelijk geprotocolleerd worden. De hierboven beschreven punten vormen de functiecontrole. Al naargelang de gekozen vloerbedekking kan het zijn dat u de estrik opnieuw moet verwarmen om het voor het leggen van de vloer maximaal toegestane restvochtgehalte te bereiken.

9 Protocol dichtheidscontrole over de uitvoering van een dichtheidscontrole bij paneelverwarmingen conform DIN EN 4 deel 4 Bouwproject: Opdrachtgever: Bouwfase: In het voornoemde bouwproject werd een paneelverwarmingssysteem type: van de bouwwijze A conform DIN 1 deel 2/DIN EN 4 deel 4 gemonteerd. ø systeemverwarmingsbuis PERTEX S5 ø systeemverwarmingsbuis X-PERT S5 + ø systeemverwarmingsbuis DUOPEX S5 ø systeemverwarmingsbuis Alu-aserflex ø systeemverwarmingsbuis Alu-aserplus Werkwijze De lopen van de paneelverwarming moeten na afloop van de legwerkzaamheden bij anhydriet- en cementestriken door middel van een waterdrukproef op dichtheid worden gecontroleerd. De dichtheid moet onmiddellijk vóór en tijdens het inbrengen van de estrik gewaarborgd zijn. De testdruk moet het dubbele van de bedrijfsdruk, minimaal echter bar bedragen. Bij gevaar voor bevriezen moeten geschikte maatregelen, bijv. gebruik van antivriesmiddel, temperering van het gebouw worden getroffen. Wanneer antivriesmiddelen worden toegepast die niet geschikt zijn voor het doelmatige bedrijf, moeten deze door lediging en spoelen van de installatie met minimaal driemalige vervanging van water worden verwijderd. mm mm mm mm mm Voltooiing van de paneelverwarming op: Begin van de drukproef op: met testdruk: bar Einde van de drukproef op: met testdruk: bar eggen van de estrik uitgevoerd op: Installatiedruk bedroeg tijdens het inbrengen Aan het installatiewater werd antivriesmiddel toegevoegd en werd zoals beschreven te werk gegaan. De installatie werd op dichtheid gecontroleerd op: bar (ja/nee) goedgekeurd. Bevestiging Bouwheer/opdrachtgever Bouwleiding/architect Verwarmingsbouwbedrijf/montagebedrijf Stempel/handtekening Stempel/handtekening Stempel/handtekening 9

10 Verwarmingsprotocol voor cement- en anhydrietestriken van paneelverwarmingen conform DIN EN 4 deel 4 Bouwproject: Opdrachtgever: Bouwfase: In het voornoemde bouwproject werd een paneelverwarmingssysteem type: van de bouwwijze A conform DIN 1 deel 2/EN 4 deel 4 gemonteerd. ø systeemverwarmingsbuis PERTEX S5 mm ø systeemverwarmingsbuis X-PERT S5 + mm ø systeemverwarmingsbuis DUOPEX S5 mm ø systeemverwarmingsbuis Alu-aserflex mm ø systeemverwarmingsbuis Alu-aserplus mm Estrikdikte: Estriksoort: Bindmiddel: Fabrikaat: Werkwijze Cement- en anhydrietestriken moeten vóór het leggen van de vloerbedekkingen worden verwarmd. Bij cementestriken mag daarmee op zijn vroegst 21 dagen en bij anhydrietestriken al naargelang de voorschriften van de fabrikant, op zijn vroegst echter dagen na beëindiging van de estrikwerkzaamheden begonnen worden. Het eerste verwarmen begint met een voorlooptemperatuur van C. Deze temperatuur moet 3 dagen constant worden gehouden. Daarna wordt de maximale uitvoeringstemperatuur ingesteld. Deze temperatuur moet 4 dagen constant worden gehouden. Wanneer estriken worden gebruikt waarvoor door de fabrikant bijzondere werkwijzen worden voorgeschreven, moeten deze in acht worden genomen. Beëindiging van de estrikwerkzaamheden op: Begin van de verwarming met constant C voorlooptemperatuur op: Begin van de verwarming met maximale uitvoeringstemperatuur van: C (conform DIN 1 deel 2 maximaal C in het bereik van de systeemverwarmingsbuizen toegestaan) op: Einde van de verwarming (op zijn vroegst dagen na begin van de verwarming)op: De verwarming werd onderbroken (ja/nee). Indien ja: van tot Het verwarmde vloeroppervlak was vrij/niet vrij van bouwmateriaal en andere afdekkingen. De ruimtes werden gelucht zonder tocht, de estrik werd na het uitschakelen van de paneelverwarming tegen tocht en te snelle uitdroging beschermd (ramen en buitendeuren gesloten). (ja/nee) De installatie werd bij een buitentemperatuur van C voor verdere bouwwerkzaamheden vrijgegeven. De installatie was buiten bedrijf. De estrik werd daarbij met een temperatuur van: C verwarmd. Belangrijke opmerking: na het, zoals tevoren beschreven, uitgevoerde verwarmingsproces is nog niet gewaarborgd dat de estrik het voor het leggen maximaal toegestane vochtgehalte (richtwaarde voor het leggen staat vermeld in tabel 1, DIN EN 4, deel 2) heeft bereikt. Vóór het leggen van de vloer moet door de vloerlegger met een CM-meetapparaat (de controle met een CM-apparaat dient te geschieden in navolging van ZTV-SIB (Aanvullende technische contractuele overeenkomst en richtlijnen voor de bescherming en reparatie van betonnen onderdelen)) worden vastgesteld of de vloer op de estrik kan worden gelegd.voor zover een verdere verwarming van de estrik vereist is, moet dit bij een doelmatig bedrijf van de verwarmingsinstallatie geschieden. Bevestiging Bouwheer/opdrachtgever Bouwleiding/architect Verwarmingsbouwbedrijf Stempel/handtekening Stempel/handtekening Stempel/handtekening

11 Bovenbouw Plafonds boven verwarmde ruimtes conform DIN EN 4 R λ, INS = 0,5 m 2 K/W 1 Wand 2 Pleister 3 Sokkellijst 4 Elast. voegmassa 5 randisolatieband 10 mm met PE-folie Estrik conform DIN 1 systeemverwarmingsbuis DUOPEX S5 / systeemverwarmingsbuis X-PERT S5 +/ systeemverwarmingsbuis PERTEX/ systeemverwarmingsbuis Alu-aserflex 14 resp. 1 mm buishouder 9 systeem-compositieplaat -3 PS-TK 4,0 (alternatief compositierol -3 PS-TK 4,0) Draagvloer 11 Tegels Dunbedmortel Original-Tacker -systeem Plafonds boven verwarmde ruimtes Tegelzetten in dunbed op verharde estrik systeem-compositieplaat -3 PS-TK 4,0 (alternatief compositierol -3 PS-TK 4,0) CFK-vrij, tegelzetten in dunbed op verharde estrik Plafonds boven verwarmde ruimtes conform DIN EN 4 R λ, INS = 0,5 m 2 K/W Wand 2 Pleister 3 Sokkellijst 4 Elast. voegmassa 5 randisolatieband 10 mm met PE-folie Dunne laag estrik conform DIN 1 systeemverwarmingsbuis DUOPEX S5 / systeemverwarmingsbuis X-PERT S5 + / systeemverwarmingsbuis PERTEX/ systeemverwarmingsbuis Alu-aserflex 14 resp. 1 mm buishouder 9 systeem-compositieplaat PS SE 2 mm Draagvloer 11 Tegels Dunbedmortel Original-Tacker -systeem Plafonds boven verwarmde ruimtes Tegelzetten in dunbed op verharde, dunne laag estrik systeem-compositieplaat PS SE 2 mm CFK-vrij, tegelzetten in dunbed op verharde, dunne laag estrik Bij de keuze van extra isolatie dienen de minimale eisen conform DIN EN 4 in acht te worden genomen. De architect dient aan te geven welke vereisten aan het gebouw als geheel worden gesteld volgens EnEV. De hele isolatieconstructie van de vloerverwarming moet dienovereenkomstig op de gebouwpecifieke eisen worden afgestemd. Opmerkingen 11

12 Bovenbouw Original-Tacker - systeem Etageplafonds boven ruimtes met verschillend gebruik. Tegelzetten in dunbed op verharde estrik Plafond boven niet-verwarmde of in intervallen verwarmde ruimtes, aan aardrijk grenzend conform DIN EN 4 R λ, INS = 1, m 2 K/W 1Wand 2Pleister 3Sokkellijst 4Elast. voegmassa 5 randisolatieband 10 mm met PE-folie Estrik conform DIN 1 systeemverwarmingsbuis DUOPEX S5 / systeemverwarmingsbuis X-PERT S5 +/ systeemverwarmingsbuis PERTEX/ systeemverwarmingsbuis Alu-aserflex 14 resp. 1 mm buishouder 9 compositieplaat -2 PS-TK 5,0 Draagvloer 11Tegels Dunbedmortel 13Afdichting tegen vloervocht conform DIN 11 en PE-folie 0,2 mm (kan wegvallen, wanneer niet aangrenzend aan aardrijk) 13 systeem-compositieplaat -2 PS-TK 5,0 CFK-vrij, tegelzetten in dunbed op verharde estrik Bij een grondwaterpeil 5 m dient de warmte-isolatie te worden versterkt. Original-Tacker - systeem Plafond aangrenzend aan de buitenlucht Tegelzetten in dunbed op verharde estrik Plafond aangrenzend aan de buitenlucht (onder de voorwaarde -5 C > Td - C) R λ, INS = 2,00 m 2 K/W Maß A Maß C 1 Wand 2 Pleister 3 Sokkellijst 4 Elast. voegmassa 5 randisolatieband 10 mm Estrik conform DIN 1 systeemverwarmingsbuis DUOPEX S5 / systeemverwarmingsbuis X-PERT S5 +/ systeemverwarmingsbuis PERTEX/ systeemverwarmingsbuis Alu-aserflex 14 resp. 1 mm buishouder 9 systeem-compositieplaat (zie tabel 1) Draagvloer 11 Tegels Dunbedmortel 13 isolatieplaat vereiste DIN EN 4 (zie tabel1) 13 Maß B Vereisten conform DIN EN 4 Tweelaagse aanleg: systeem-compositieplaat met isolatieplaat CFK-vrij, tegelzetten in dunbed op verharde estrik Regeltechniek Om de in de EnEV gedefinieerde eisen aan de regeltechniek voor paneelverwarmingen (enkelruimteregeling en de voorregeling aan de waterzijde) te vervullen, kunnen alle in het bereik van de paneelverwarmingssystemen toegepaste regelonderdelen en -systemen ook voor het vloerverwarming Original-Tacker -systeem worden gebruikt. Tabel 1 systeem- Maat A Maat B Maat C compositieplaat isolatieplaat PS SE 2 mm (EPS DEO) PU 32 mm 2 mm 32 mm 3 mm -3 PS-TK 4,0 (EPS DES sm) PS SE mm mm mm 0 mm -3 PS-TK 4,0 (EPS DES sg) PU 32 mm mm 32 mm 132 mm -2 PS-TK 5,0 (EPS DES sg) PU 32 mm mm 32 mm mm -2 PS-TK 4,0 (EPS DES sm) PU 3 mm mm 3 mm mm

13 Technische gegevens Original-Tacker -systeem Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,00 m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,00 m 2 K/W Keramische vloerbedekking,00 C C 4 C,00 C 5 C ϑ i,00 C,00,0 3, ,1,4 22,9 21,9 21,0 9,,,00 24, , 2,1 24, 23,5 22,4,,, ,5,1 2,1 2,4,0 23,,00 9, 1 1, ,2 32,4,1 2,1 2,5,0,,,, ,, 32,0 29, 2,0 2,3,00, 9,, ϑ i C,00,0 3, ,5 2,0, 24,, 1,,00 2, ,9 2,,5 24, 9, 1, ,9 31, 2,3 2,1,9,,00,,00, ,,0,1 2, 2,2,00, ,2 3,3 33,9 31,,1 2,,,00,00,00 1 1, ϑ i,00 C,00,0 3, ,0 2,0 2,1,3 24,,00, 29, ,1,4 2,9 2,9 2,0 9,,00,00 24, ,9 32, 29, 2,5 2,4,00,, ,5,1 33,1 31,4,0 2,,00 9, 1, ,2 3,4,1 33,1 31,5,0,,,,00,00 ϑ i C,00,0 3, 5,2 2,1 2,3 2, 2,1, 1,00 2, 32, ,0 31,5,2 2,3 2,5,00 1,00 2, , 33,9 32,3,9 29, 2,, 1, ,5 3,2,3 32, 31,4,2,,00,00, ,1 3,5 3,3,4 32,9 31,5,,00 ϑ i 2 C,00,0 3, 5 4,1 2, 2,0 2,5 1 2,00 3, ,9 32,5 31,4,4 29, 2,9 1, 24, 2, ,,9 33,5 32,2,3,00, ,4 3,3,5,0 32, 31,,00,00,, ,1, 3,5,,3 33,0,00 1,00 Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,05 m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,05 m 2 K/W kunststof,00 C C 4 C,00 C 5 C ϑ i,00 C,00,0 3, ,1 21,3,,0 2 2, ,0 24, 23, 22, 21,9 21,1,00,, ,0 2,5,2 23,1 22,2 1, ,0 2,2 2,,5,00,, ,3 2,,, 9,, ϑ i C,00,0 3, , 22, 22,3 1, 2, , 2,, 23,5 1 1, 2, , 2,5 2,3 2,3,4 24, 9,,00, ,,2 2,9 2, 2,,,,, ,,4 2, 2,,00,00,00 1 1, ϑ i,00 C,00,0 3, 5 5 2,9 2,1,4 24, 23, 1,00 33, 0 0 2,0 2,1 2,3,,0 2 2, , 2, 2, 2,9 2,1,00,, ,0 31,5,2 2,1 2,2 1, ,0 33,2 31,,5 2,3,00,, ϑ i C,00,0 3, 5 5 2,1 2,4 2, 2,2,,4, 2, 32,00 3, ,2 2,4 2, 2,1 2,5,, 2,00, ,2,0 2,4 2,, 1,00, ,2 32, 31,,5 29, 2, 9,, ,2, 33,2,9,,,, ϑ i 2 C,00,0 3, , 2,1 2, 2,3 2,9 2,00,, ,3,5 29, 2, 2,1, 2 2,00 32, ,4 32,3 31,4,,00 2, ,4,1 33,0 32,0,3,00,,00, ,4,9,5 33,4 32,4 31,4, 1,00 13

14 Capaciteitsgegevens Original-Tacker -systeem Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m 2 K/W Parket / tapijt,00 C C 4 C,00 C 5 C ϑ i,00 C,00,0 3, ,2 21,5,9,3 19, 19,4,00 2,00, , 22,2 21,5,9,4, 2, ,4 23,5 22, 22,0 21,3,, ,0, 24, 23, 22,3,00,00 1 1, ,5 2,2 2,0,0,,00 ϑ i C,00,0 3, ,2 23, 23,1 22, 22,1 21,,00 2,00, ,9,1 23, 22,, 1,00, 5 1 2,5 2,5,,0 23, 1 1,, ,0 2,0 2,1,4 24,,00,,00, , 2,3 2,3 2,4, 1,00, ϑ i,00 C,00,0 3, 4 3,,0 23, 1,, 2 2,00 32, 3, ,2 2,5,9,3 24,,00 2,00, , 2,0 2,2 2,5,9,4, 2, ,4 2,5 2, 2,0 2,3,, ,0, 29, 2, 2,0 2,3 9,,00 1 1, ϑ i C,00,0 3, ,9 2,4 2,0,,3,0 2,, , 2,9 2,3 2, 2,4 2,0,00 32, ,2 2, 2,0 2,5 2,0,, 24, 2, ,,,0 2,5 2,0 1, 24, ,4 32,3 31,3,4 29, 2,9 9,.00,00 1 1, ϑ i 2 C,00,0 3, ,2 2, 2,4 2,1 2, 2,5,00,00 29,, , 2,3 2,9 2,, 2,00, ,5,,1 29, 2, 1, 2,00 29, ,2 32,3 31,5,,1 29,,00 2, , 33, 32,,5,00,,00, Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m 2 K/W Tapijt,00 C C 4 C,00 C 5 C ϑ i,00 C,00,0 3, ,0,5,1 19, 19,3 1,9, 2,00 29, ,4 21, 21,2,,2 19, 1,, 2, , 22,3 21, 21,2,,00, ,1 24,2 22, 22,1 21,5,,, ,4,4 23, 22,4 9,,00 1, ϑ i C,00,0 3, 3 22, 22,4 22,0 21, 21,4,00 2, 32, 3, , 23,5 23,1 22, 22,3 24, 2, 31, 9 2 5,9,3 24, 23,,, 24, 2, ,3 2,5,,1 1 1, 24, , 2, 2, 2,1,5,,00,00 ϑ i,00 C,00,0 3, , 23, 2,00, ,0,5,1 24,, 2,00 29, ,4 2, 2,2,,2 24, 1,, 2, , 2,0 2,3 2, 2,2,,00,00, ,1 2,4 2, 2,1 2,5,,, ϑ i C,00,0 3, ,1,,4,1 24,,00,00 29, 3 3,, ,5 2,0 2, 2,2,9, 1,, 2 2, 31,, ,9 2,3 2, 2,3 2, 2,5 1, 2,00, ,2 29,5 2,9 2,3 2, 2,3,, 2, ,5,,0 2, 2,2 1 1, 2 ϑ i 2 C,00,0 3, ,5 2,2 2,9 2, 2,5 2,3 2,00 3, ,9 2,5 2,1 2, 2,5 2,2 2,00,00 3 3, ,3 29, 2, 2,5 2,1,00,00 2, 32, ,,4 2,9 1,00,00 2, ,0 32,2 31,5,9,4,00,00 14

15 Capaciteitsgegevens Original-Tacker -systeem Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,00 m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,00 m 2 K/W Keramische vloerbedekking,00 C C 4 C,00 C 5 C ϑ i,00 C,00,0 3, ,2 24, 23,5 22,4 21,,,00,, , 2,9,4 22,1 9, 1, ,3,,,00, , 2,4,9 24,,00, ,0 33,2,9 2,9 2,3,,,00,00,00 1 1, ϑ i C,00,0 3, , 2,4,3 23, 1, 2 2, ,2 2, 2,3 2,1,2 9,,00, ,, 2, 2,,,00,,, ,1 32, 2,1 2,, 9, 1, ,5,9 32, 29,5 2,1,,,, ϑ i,00 C,00,0 3, , 2,5 2,5,,0,00, 2,00, , 2,5 2,4 2,,,00,, ,,4 2,0 2,1, 1, ,1,0 32,3, 29,5 2,3,,00, , 3,1,1 32,4,9 29,,00, ϑ i C,00,0 3, ,5 2,5 2, 2,0 2,4,9, 24, 2, 33, ,1, 29, 2, 2,0 2,2 1,00 2, , 33,0 31,,4 2,5 1, ,2,1 33,5 32,1,9 29,,00,,,00, , 3,3,4 33, 32,3,00 1,00 ϑ i 2 C,00,0 3, 0 0,5 29, 2,9 2,3 2, 2,3 2, 32,00 3, ,1,9,1 2,,00, ,,1 32,9 31,,9,0 9,,,00 24, ,2 3,3, 33,4 32,3 31,3,, , 3,4 3,,1 33, 32,, 9,,00 1 1, Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,05 m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,05 m 2 K/W kunststof,00 C C 4 C,00 C 5 C ϑ i,00 C,00,0 3, ,5 21, 21,0,4 19,,00,,00 2, ,3 24,2 22,3 21,,9, 1,00, ,2, 24, 23, 22, 22,0 9,,00 1, ,5 2,2,0 23,1,,00, , 2, 2,3,1,00,00,00 1 1,00 ϑ i C,00,0 3, ,3 23, 22, 22,2, 2 2, 31, ,2 2,2,3, 2, , 2,,9,1,00,,, ,9 29,5 2,3 2,2 2,2,4 1, , 29, 2,5 2,4 2,5,00,, ϑ i,00 C,00,0 3, ,5,,2 24, 23, 2,00,00, ,4 2,5 2, 2,0,4 24,,00,,00 2, ,3 2,2 2,3 2,,9, 1,00, ,2, 29, 2, 2, 2,0 9,,00 1 1, ,0 32,5,0 2,9 2,1,,00,00 ϑ i C,00,0 3, , 2,1 2,5 2,1,,3 1,00, 24, 2, 3, , 2, 2,1 2,4 2,9 2,4 1, 2,00, ,,5 29, 2, 2,1 2,5 1,00 2, ,5 32,2,1 2,,00,,00, ,3 33, 32, 31,5,5 29, 1,00 ϑ i 2 C,00,0 3, ,9 2,4 2,9 2,5 2,1 2, 2,00 31,, 5 5 5,9,1 29,5 2,9 2,4 2,0 1, , 31,,3 29,,00,00 24, 2, , 33,5 32,5 31,,,1,, 24, ,,2,0 32,9 32,0 1 1,

16 Capaciteitsgegevens Original-Tacker -systeem Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m 2 K/W Parket / tapijt,00 C C 4 C,00 C 5 C ϑ i,00 C,00,0 3, , 21,2,,1 19, 19, , 31, , 21,9 21,3,,2,00,00 2 2, ,4 21, 21,2 1, ,4,3 23,5 22, 22,1 9,, , 2,, 24, 23,,,00 ϑ i C,00,0 3, ,9 22,4 22,0 21,, 2,00,, 1 3 4,5 24, 23, 23,1 22, 1, 2,00 29, ,0 2,1,4 24, 23,,00 2, ,5 2,5 2,,9,2,,, ,0 2, 2,9 2,0 2,2,5 9,,00 1 1, ϑ i,00 C,00,0 3, ,3 24, 23,,00 3, 4 0 2, 2,2,,1 24, 1 2 2, ,4 2, 2,9 2,3,,2,00, 2 2, ,2 2,4 2, 2,2 1, ,4,3 2,5 2, 2,1,00, ϑ i C,00,0 3, , 2,2,,5,2 2, 31, 3,, ,2 2, 2,1 2, 2,2,9,00 2,00 29, 33, , 2,4 2, 2,3 2, 1,00, 2, ,3,4 29, 2,3 2, 1 1,, , 31,,9,1 2,,00,,00,00 ϑ i 2 C,00,0 3, ,0 2, 2,3 2,0 2, 2,5,,,, 4 29, 2, 2,2 2, 2,5 1,00,00 2 2,00 32,00 3, ,5 2,9 2,5,00 2,00, ,,5,00,00, 2, ,2 33,2 32,4 31,,4,, 2 Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m 2 K/W Tapijt,00 C C 4 C,00 C 5 C ϑ i,00 C,00,0 3, 1 5 4,,3 19,9 19,5 19,1 1, 1,00 2,, ,1 21,5 21,0,5,1 19,,00 2,00 29, , 22,1 21,5 21,0,5,00,00, 2, , 23, 23,1 22,5 21,9 21,4 1, ,,0 24,2 22, 22,2,00,,00 ϑ i C,00,0 3, , 22,2 21,9 21, 21,3, 29, 33, 3, , 22,9 22,5 22,2,00,00 2, 32, ,,0 1,00,00 2, ,9 2,1,5, ,1 2,3 2,5,9,2 24,,,, ϑ i,00 C,00,0 3, , 23,5 22,9 2, 32,00 3,00, ,,3 23, 1,00 2,,00 33, ,1 2,5 2,0,5,1 24, 1,00 2,00 29, ,3 2, 2,1 2,5 2,0,5,00,00, 2, , 2, 2,1 2,5 2,9 2,4 1,00 ϑ i C,00,0 3, ,9,,3,0 24, 24, 2,00,,00,, 4 3 2,2 2, 2,4 2,1,,5 24, 2, 32,00 3, , 2,0 2,5 2,1 2, 2,3 2 2, , 2, 2,1 2, 2,2 1,00 24, 2, ,4 29, 2,5 2,0 1 1, 24, ϑ i 2 C,00,0 3, ,4 2,1 2, 2, 2,4 2, , 2,3 2,0 2, 2,4 2,1 2,,, 3 4,0 29, 2, 2,3 2,0,, ,3,,2 29, 2, 1,, 29, , 31,3,,2 29,,00,00,00, 1

17 Capaciteitsgegevens Original-Tacker -systeem 1 mm Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,00 m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,00 m 2 K/W,00 C C 4 C,00 C ϑ i,00 C,00,0 3, ,2 24, 23, 22, 21,,9,, , 2,0, 22,2,00, ,5 2,0 24, 23,5, 1,00 2,00, , 31,3 2, 2,2 24,, 2,00 ϑ i C,00,0 3, , 2,5,5 24, 23, 23,1 2,00 31, 3, ,2 2, 2,4 2,3,3,00 2,00 31, 3, ,,9 2,0 2,, 1,,00 2, 32, ,1 33,1 29, 2,3 2,1,00,,00 ϑ i,00 C,00,0 3, , 2, 2,,9,2 24, 24,, , 2, 2, 2,,9 1,00, 24, 3, , 32,0, 2,2 2,2,00 29, ,2,2 32,5 29, 2,5, 1,00 2,00,00 ϑ i C,00,0 3, , 2, 2, 2,1 2,5 2,0,00 2, 31, 3, ,2,9 29, 2,9 2,1 2,4 2,00, 3, , 33,2 31,, 29, 2, 2, 3, ,2,3 33, 32,3,0 1, 2,00 32,00 ϑ i 2 C,00,0 3, 0 1 4,5 29, 2,4 2,9 2,4,00 29,, ,1 32,0,2 29,5 2, 2,00 3, ,,3 33,0 32,0,2,00 2, 32, 3, ,2 3,5,0 33, 32,5 31,5,, 2, Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,05 m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0,05 m 2 K/W,00 C C 4 C,00 C ϑ i,00 C,00,0 3, ,5 22, 21, 21,1,5,0 2 2, 33, 3, ,4 22,5 21, 21,1 1,,,00 33, 3, ,2 2,0 24, 22,2 2, , 2,3,2 24,2,00 2,00 ϑ i C,00,0 3, ,3 24, 22, 22,3 2 2,0 33, 3, ,2 2,3,4 24, 1,,00 33, 3, ,0 2,9 2,1,2,00 2,00, , 2,4 2,4 2,5, 1,,00 2,00 ϑ i,00 C,00,0 3, 0 2 2,5,,2 24, 24,2 23,,00, ,5 2, 2, 2,1,5,0 2 33, 3, ,4 2,3 2,5 2, 2,1 1,,00 33, 3, ,2 29, 2,9 2,0 2,2,00 2,00,00 3 ϑ i C,00,0 3, , 2,1 2, 2,1,,4,00,00 3, , 2,9 2,2 2, 2,0 2,5 2,00, 3, ,, 29, 2,3 2, 2, 3, ,5 32,3,3 29,5 2,, 2,00 31,, ϑ i 2 C,00,0 3, ,9 2,4 2,0 2, 2,2 2,9,00,00 5 4,9,2 29, 2,5 2,1,00 2, 3, ,9,4 29, 2, 32, 3, 2 9 5, 33, 32, 31,,3 1,00, 2 2, 32, 3, 1

18 Capaciteitsgegevens Original-Tacker -systeem 1 mm Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m 2 K/W,00 C C 4 C,00 C ϑ i,00 C,00,0 3, ,9 21,3,,2 19, 19,4,00 2, 32, 3, , 22,0 21,4,,4 2 2,00 32, 3, , 21,9 21,3,00 3, ,4,4 23, 22,9 22,3, 2,00,00 3 ϑ i C,00,0 3, ,9 22,5 22,1 21,,00,, 2 4 1,5 24, 24,2 23, 22,,00,,, ,0 2,2,5 23, 2,00, ,5 2, 2, 2,0,3 24, 1,, 2 2,00 31, 3,00 ϑ i,00 C,00,0 3, 5 4 3,3 24, 23,,00,00 3, 4 1 2,9 2,3,,2 24,,00 2, 32, 3, ,4 2, 2,0 2,4,,4 2 2,00 32, 3, ,3 2, 2,9 2,3,00 3, ϑ i C,00,0 3, , 2,2,9,5,2,0,00, ,2 2, 2,2 2, 2,3 2,0,00, , 2,5 2,9 2,4 2,0,00,00, ,3,5 29, 2,5 2,9 2,00,, 3 ϑ i 2 C,00,0 3, ,0 2, 2,3 2,0 2, 2,5,00, , 2, 2,3 2,9 2,,00,00 3, ,5,0 29,5 2,,00 2, 3, , 31,3,,1 29,5 2, 31, 3,00 Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m2 K/W (buisoverdekking estrik mm) Warmtegeleidingsweerstand van de vloerbedekking R λ,b = 0, m 2 K/W,00 C C 4 C,00 C ϑ i,00 C,00,0 3, 2 5 4,,4 19,9 19, 19,2 1,9,00,00, ,1 21, 21,1,,2 19,,00 2,, , 22,2 21, 21,1, 2, 31,, , 22, 22,0 21,5,00 2, 32, 3, ϑ i C,00,0 3, , 22,3 21,9 21, 21,4,00,00, , 22, 22,3,00 2, 33,0 3, 3 0 4,,0 23, 23,1,00, 29, 3 3, ,9 2,2,,0 2,,, 3, ϑ i,00 C,00,0 3, , 23,5,00, ,,4 24, 24,2,00,00, 1 5 2,1 2, 2,1,,2 24,,00 2,, ,4 2, 2,2 2, 2,1, 2, 31,, ϑ i C,00,0 3, ,9,,3,1 24,,00, ,3 2,9 2,5 2,1,,,00,00 3, , 2,1 2, 2,2 2, 2,4,00 2,00 32, 3, , 2,2 2, 2,3,00 24, 2, 33, 3, ϑ i 2 C,00,0 3, ,4 2,1 2,9 2, 2,5 2,3,00, , 2,4 2,0 2, 2,5 2,2,00,00 5 4,1 29, 2, 2,4 2,1,00 29,,, ,4,,3 29,,00,,00, 3 1

19 Garantie Voor het Original-Tacker -systeem gelden de garantieverleningen en garantievoorwaarden overeenkomstig de bij de producten gevoegde garantiedocumenten. Garantieprestaties paneelverwarmings- en koelsystemen buis-installatiesystemen 1. Binnen jaar vanaf installatie, op zijn langst echter 1 /2 jaar na levering van de systeemcomponenten leveren wij naar eigen keuze kosteloze productvervanging of voeren wij reparatie uit en vergoeden schade wanneer aan de door ons geleverde systeemcomponenten schade optreedt die terug te voeren is op materiaal- of productiefouten. Hiervan uitgezonderd zijn mechanisch bewegende onderdelen en producten evenals elektrische en elektrisch aangedreven onderdelen en producten waarvoor wij binnen een periode van maanden vanaf installatie de tevoren beschreven garantie verlenen in geval van materiaal- of productiefouten. 2. Voorwaarden voor deze garantie zijn: a. het uitsluitende gebruik en de montage van alle bij het desbetreffende paneelverwarmingssysteem / buis-installatiesysteem behorende systeemcomponenten, b. de aantoonbare inachtneming van de op het tijdstip van de montage van toepassing zijnde plannings-, montage- en bedieningshandleidingen, c. de inachtneming van de voor deze bouwwerkzaamheden en de in aanmerking komende bouwwerkzaamheden in verband met het dienovereenkomstige paneelverwarmingssysteem / buis-installatiesysteem van toepassing zijnde normen en verordeningen, d. dat het installatiebedrijf en alle bedrijven voor de monterende/demonterende bouwwerkzaamheden erkende en toegelaten vakbedrijven zijn en deze bedrijven met naam en handtekening de bevestiging op dit document hebben afgegeven. e. de onmiddellijke terugzending van een kopie van het volledig ingevulde garantiedocument aan ons adres, f. de onmiddellijke schademelding met gelijktijdige toezending van het garantiedocument aan ons adres, g. de garantieclaim binnen de garantieperiode. Tegen claims uit deze toezegging zijn wij door middel van een uitgebreide bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering verzekerd met een verzekerd bedrag van Euro ,- voor persoonlijk letsel en materiële schade per verzekeringsgeval. De wettelijke voorschriften van de consumentenbescherming blijven onaangetast. Onderhavige garantieverklaring heeft betrekking op: Bouwobject: Bouwheer: Gemonteerd werd een Original-Tacker -systeem industriële paneelverwarming vloerverwarming voor sport- en verende vloeren ClimaComfort-systeem verwarming voor het buitenbereik buis-installatiesystemen: noppensysteem wandverwarming verwarmingsaansluitingssysteem droogbouwsysteem verwarmings- en koelsystemen drinkwatersysteem Geleverd en volledig gemonteerd werden telkens de op de dag van de montage bij het desbetreffende paneelverwarmingssysteem resp. tot het dienovereenkomstige buis-installatiesysteem behorende systeemcomponenten. Paneelverwarmingssysteem: gelegd oppervlak m 2 Verwarmingsaansluitsysteem: aantal verwarmingsaansluitingen stuk(s) Drinkwatersysteem: aantal aansluitingen voor verbruikspunten stuk(s) Verwarmingsvakbedrijf: Handtekening Stempel Installatiedatum Monterende/demonterende werkzaamheden: Handtekening Stempel Voltooiingsdatum Ingebruikname Handtekening Stempel Voltooiingsdatum Handtekening Stempel Datum van de inbedrijfstelling ROTH WERKE GMBH Telefoon + (0) Am Seerain 2, D-232 Dautphetal Telefax + (0)

20 ROTH WERKE GMBH Am Seerain 2, D-232 Dautphetal Tel. + (0 ) 4 2-0, Fax + (0 ) Hotline: + (0 ) Technische wijzigingen voorbehouden

Fonterra Tacker 15 / 17 / 20

Fonterra Tacker 15 / 17 / 20 Technische handleiding vloer- en wandverwarming Fonterra Tacker 15 / 17 / 20 Planning Systeemomschrijving Fonterra Tacker is het ideale vloerverwarmingssysteem voor krapbemeten en hoekige ruimten, omdat

Nadere informatie

Algemeen I.1. Waarom vloerverwarming?

Algemeen I.1. Waarom vloerverwarming? Algemeen I.1 Waarom vloerverwarming? Vloerverwarming is vandaag de dag geen luxe meer, maar een keuze voor comfort en efficiency. Warmtetoevoer via de vloer kent veel voordelen ten opzichte van andere

Nadere informatie

Montage- en bedieningshandleiding. Kachels ambiente

Montage- en bedieningshandleiding. Kachels ambiente Montage- en bedieningshandleiding Kachels ambiente VOORWOORD KWALITEITSFILOSOFIE U hebt gekozen voor een kachel van Spartherm en wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen. In een wereld van overvloed en

Nadere informatie

KEMPEROL 1K-SF Afdichting

KEMPEROL 1K-SF Afdichting KEMPEROL 1K-SF Afdichting Gebruiksdoel Als afdichting in combinatie met KEMPEROL Vlies o voor detailwerkzaamheden, o voor het maken van aansluitingen o als oppervlakafdichting Bij nieuwbouw en reparatie

Nadere informatie

Fonterra Side 12 Clip

Fonterra Side 12 Clip Technische handleiding vloer- en wandverwarming Fonterra Side 12 Clip Planning Systeembeschrijving Het wandverwarmingssysteem Fonterra Side 12 Clip is door zijn hoge energie-efficiëntie bijzonder geschikt

Nadere informatie

Technische Informatie 21

Technische Informatie 21 Technische Informatie 21 Controle - beoordeling - voorbereiding van de ondergrond Algemeen De belangrijkste voorwaarde voor succes en lange houdbaarheid van KEMPER SYSTEM producten is de hechting met de

Nadere informatie

PARKET ADVISEUR 2009 2010

PARKET ADVISEUR 2009 2010 PARKET ADVISEUR 2009 2010 PARKET II Inhoud Inhoudsopgave Parador Parket techniek...pag. 3 Toepassingsmogelijkheden...pag. 4 De juiste keuze...pag. 5 Parket en omgevingsklimaat...pag. 6 Leggen in stappen...pag.

Nadere informatie

FERMACELL gipsvezelplaten. Handleiding voor de verwerking

FERMACELL gipsvezelplaten. Handleiding voor de verwerking FERMACELL gipsvezelplaten Handleiding voor de verwerking 2 Voordelen FERMACELL voordelen. FERMACELL bestaat uit gips en papiervezels. Zonder gebruik van bindmiddel. Bouwbiologisch geen bezwaaren. Voor

Nadere informatie

Verwerkingsinstructies

Verwerkingsinstructies Gip Droogbouw- en vloersystemen 06/2010 Knauf Brio Droogvloerelementen Verwerkingsinstructies Gips KG Knauf Brio Droogvloer Knauf Brio is een droogvloersysteem bestaande uit prefabelementen die uit één

Nadere informatie

Montage- en onderhoudshandleiding

Montage- en onderhoudshandleiding Montage- en onderhoudshandleiding Gascondensatieketel Opmerking: deze ketel mag alleen worden gebruikt met aardgas/vloeibaar gas! Logano plus SB615 Gas Voor de vakman Voorafgaand aan montage en onderhoud

Nadere informatie

Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection

Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection VOORWOORD KWALITEITSFILOSOFIE U hebt gekozen voor een kachel van Spartherm en wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen. In een wereld van overvloed en

Nadere informatie

Verwarming - Ventilatie - Klimaattechniek Heizung - Lüftung - Klimatechnik. Gebruik & onderhoud

Verwarming - Ventilatie - Klimaattechniek Heizung - Lüftung - Klimatechnik. Gebruik & onderhoud Verwarming - Ventilatie - Klimaattechniek Heizung - Lüftung - Klimatechnik Gebruik & onderhoud Luchtbehandelingsapparatuur (HVAC) WK und WK-com: voor binnenopstelling, voor buitenopstelling Hygiëne-apparaat,

Nadere informatie

pro clima Systeem Binnendichting

pro clima Systeem Binnendichting pro clima Systeem Binnendichting Inhoud Principe luchtdichting 2-5 Dichtingsbanen 6-8 Verbindingsmiddelen 8-11 Detailoplossingen / verwerking 12-21 Kwaliteitsgarantiesysteem 22-23 Dakrenovatie 24-25 Gebruiksmatrix

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET ONTWERP EN HET BESTEK VAN CENTRALE VERWARMING EN SANITAIR WARM WATER MET STOOKOLIE

RICHTLIJNEN VOOR HET ONTWERP EN HET BESTEK VAN CENTRALE VERWARMING EN SANITAIR WARM WATER MET STOOKOLIE RICHTLIJNEN VOOR HET ONTWERP EN HET BESTEK VAN CENTRALE VERWARMING EN SANITAIR WARM WATER MET STOOKOLIE Dit document is bestemd voor de opmaak van contractdocumenten (ontwerpen en bestekken). Het heeft

Nadere informatie

SolidfloorTM - Leginstructies - Onderhoudsinstructies - Vloerverwarming en -koeling - Garantiebepalingen

SolidfloorTM - Leginstructies - Onderhoudsinstructies - Vloerverwarming en -koeling - Garantiebepalingen SolidfloorTM - Leginstructies - Onderhoudsinstructies - Vloerverwarming en -koeling - Garantiebepalingen Earth & Fire, Bretagne, Art. 11157362 www.solidfloor.com LEGINSTRUCTIES Lees zorgvuldig deze aanwijzingen

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

ECON D1. IP x4 D. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Made in Germany. Druck Nr. 29344322nl/ - 28.12

ECON D1. IP x4 D. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Made in Germany. Druck Nr. 29344322nl/ - 28.12 ECON D1 Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Made in Germany IP x4 D Druck Nr. 29344322nl/ - 28.12 1 Nederlands Inhoudsopgave Leveringsomvang...4 Technische gegevens...4 Algemene instructies bij saunabaden...5

Nadere informatie

BRL IC-131 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN MET IN-SITU PUR-SPRAYSCHUIM 28-04-2015. voor. Insula-attest en Insula-procescertificaat

BRL IC-131 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN MET IN-SITU PUR-SPRAYSCHUIM 28-04-2015. voor. Insula-attest en Insula-procescertificaat BRL IC-131 28-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN MET IN-SITU PUR-SPRAYSCHUIM voor Insula-attest en Insula-procescertificaat 2 Deze BRL is tot stand gekomen door inbreng van verschillende

Nadere informatie

KELDERAFDICHTING / BUITEN EN BINNEN

KELDERAFDICHTING / BUITEN EN BINNEN KELDERAFDICHTING / BUITEN EN BINNEN Droog en dicht volgens systeem : B 338/11.06 Remmers Bouwchemie B.V.. Hoogeveen. Tel.: 0528 229 333. Fax: 0528 268 199 www.remmersbouwchemie.nl INHOUD Instandhouden,

Nadere informatie

ECON D2. IP x4 D. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Made in Germany. Druck Nr. 29344326nl/ - 27.12

ECON D2. IP x4 D. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Made in Germany. Druck Nr. 29344326nl/ - 27.12 ECON D2 Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Made in Germany IP x4 D Druck Nr. 29344326nl/ - 27.12 1 Nederlands Inhoudsopgave Inhoud levering...4 Technische gegevens...4 Algemene instructies bij saunabaden...5

Nadere informatie

! apparaat verkeerd kan gaan functioneren

! apparaat verkeerd kan gaan functioneren WN 020621-45-5-32 01/07 Inhoudsopgave Algemeen - Instructies met betrekking tot de veiligheid - Verklaring van de symbolen - Arbeidsveiligheid - Gevaren die van het product kunnen uitgaan - Reserve-onderdelen

Nadere informatie

Bouwstoftechniek Bescherming bij nieuwbouw of renovaties

Bouwstoftechniek Bescherming bij nieuwbouw of renovaties Bouwstoftechniek Bescherming bij nieuwbouw of renovaties Botament Bouwstoftechniek Bescherming bij nieuwbouw of renovaties www.botament.com Bouwstoffen voor de vakman 2 Opmerking: deze informatie is gebaseerd

Nadere informatie

BRL IC-120 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU GEBONDEN EPS-/EPLA-SCHUIMPARELS. voor

BRL IC-120 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU GEBONDEN EPS-/EPLA-SCHUIMPARELS. voor BRL IC-120 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU GEBONDEN EPS-/EPLA-SCHUIMPARELS voor Insula-attest en Insula-procescertificaat 2 Deze BRL is tot stand gekomen

Nadere informatie

K3 Vloerplaat. Insulation ULTIEM RENDEMENT VLOERISOLATIE. Energiezuinig Bouwen - Minder CO 2

K3 Vloerplaat. Insulation ULTIEM RENDEMENT VLOERISOLATIE. Energiezuinig Bouwen - Minder CO 2 Insulation Vijfde editie Juli 2009 K3 Vloerplaat ULTIEM RENDEMENT VLOERISOLATIE Ultiem rendement van resol hardschuim warmtegeleidingscoëfficiënt minimaal 0,021 W/m.K Optimaal wooncomfort Blijvend thermisch

Nadere informatie

MONTAGESYSTEM VOOR ZONNEPANELEN. PLANNING EN UITVOERING.

MONTAGESYSTEM VOOR ZONNEPANELEN. PLANNING EN UITVOERING. Montagehandleiding MONTAGESYSTEM VOOR ZONNEPANELEN. PLANNING EN UITVOERING. Originele montagehandleiding voor Installaeurs www.solarworld.com 06-2012 NL Bewezen kwaliteit simpelweg slim Met het schuindak-montagesysteem

Nadere informatie

Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1. Handleiding Dompelpomp. Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF

Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1. Handleiding Dompelpomp. Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1 Handleiding Dompelpomp Q Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 2 Voor ingebruikname

Nadere informatie

De oplossing voor Uw dak

De oplossing voor Uw dak De oplossing voor Uw dak ROBS INHOUDSOPGAVE I. TARIEVEN I.1 Dakpan-panelen - Econorobs - Bigrobs I.2 Bricotuil I.3 Bricoprofile DE DAKPAN-PANELEN VAN ROBS 3 II. PRODUCTKENMERKEN 4 II.1 Gebruik 4 II.2 Voordelen

Nadere informatie

BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN. voor

BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN. voor BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN voor Insula-attest en Insula-procescertificaat 2 Deze BRL is tot stand gekomen door inbreng

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor zonwering met geïntegreerde ontvanger

Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor zonwering met geïntegreerde ontvanger P3/30PSF - P9/16PSF nl Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor zonwering met geïntegreerde ontvanger Belangrijke informatie voor: de monteur de elektricien de gebruiker Aan de betreffende personen

Nadere informatie

Modulaire elektrische lineaire aandrijving ODS. Montage- en gebruikshandleiding

Modulaire elektrische lineaire aandrijving ODS. Montage- en gebruikshandleiding Modulaire elektrische lineaire aandrijving ODS Montage- en gebruikshandleiding ODS - Origa Drive System Garantie Wijzigingen in deze gebruikshandleiding en aanpassingen van technische details in de informatie

Nadere informatie